Sárospatak Város Polgármesterétıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárospatak Város Polgármesterétıl"

Átírás

1 Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Szciális fglakztatási prjekt a sárspataki kistérségben címő pályázathz kapcslódó Támgatási Szerzıdés megkötésérıl, valamint a prjektmegvalósítás elindításáról Tisztelt Képviselı-testület! Sárspatak Várs Önkrmányzata 2010 januárjában Szciális fglalkztatási prjekt a sárspataki kistérségben címmel pályázatt nyújttt be a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram támgatásának elnyerésére 190 millió frints támgatási igénnyel, 100%-s támgatási intenzitás mellett. A prjekt megvalósításának idıtartama 24 hónap. A Bíráló Bizttság a pályázat csökkentett összegő támgatásáról döntött, melyrıl szeptember 27-én kaptunk értesítést. A Ft költségcsökkentés ellen panasszal éltünk, amelyet a Nemzetgazdasági Miniszter december 27-én elutasíttt, a költségcsökkentı döntést helybenhagyta. A prjekt csökkentett összköltsége így Ft, mely 100%-ban támgattt. Önkrmányzatunknak érdeke, hgy a prjektet a költségcsökkentés ellenére is megvalósítsa, hiszen saját frrást nem igényel, ugyanakkr 39 hátránys helyzető, állandó munkajövedelemmel nem rendelkezı sárspataki és környékbeli személy számára biztsít képzést és 22 hónaps fglalkztatást. A fellebbezés elbírálását követıen munkatársaink a Közremőködı Szervezettel (ESZA Nnprfit Kft.) elıkészítették a támgatási szerzıdés megkötését, így a prjekt február 1- i nappal elkezdhetı. Az elıterjesztéshez csatlm a prjekt összefglaló költségvetését, valamint a pályázat megvalósíthatósági tanulmányát. Kérem a Képviselı-testületet, hgy az elıterjesztést megvitatni, arról a határzati javaslat szerint döntést hzni szíveskedjék. Sárspatak, január 20. Ars Jáns plgármester

2 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE /2011. (I. 28.) KT. számú h a t á r z a t a a Szciális fglakztatási prjekt a sárspataki kistérségben címő pályázathz kapcslódó Támgatási Szerzıdés megkötésérıl, valamint a prjektmegvalósítás elindításáról A Sárspatak Várs Önkrmányzatának Képviselı-testülete tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a TÁMOP / aznsítószámú prjekt támgatási szerzıdésének megkötésérıl, a prjektmegvalósítás elindításáról a következı határzatt hzta: A Képviselı-testület felhatalmazza a plgármestert a pályázattal kapcslats Támgatási Szerzıdés megkötésére. A Képviselı-testület felhatalmazza a plgármestert, hgy a prjekt elindításával és megvalósításával kapcslatban intézkedjen, a vnatkzó jgszabályk betartása mellett megkösse a tvábbi szakértıi, közremőködıi szerzıdéseket, illetve a prjektben szereplı beszerzéseket elindítsa. Felelıs: plgármester Határidı: február 1. Dr. Szabó Rita aljegyzı Ars Jáns plgármester

3 Aznsító szám: TÁMOP / Támgatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ), mint támgató (tvábbiakban: Támgató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Kft., mint közreműködő szervezet (a tvábbiakban Közreműködő Szervezet) Pstacím: 1385 Budapest, Pf Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület Aláírásra jgsult képviselője: Bene Dániel ügyvezető Cégjegyzékszám: Adószám: másrészről Név: Sárspatak Várs Önkrmányzata, mint kedvezményezett (a tvábbiakban: Főkedvezményezett), Pstacím: 3950 Sárspatak, Kssuth utca 44. Székhely: 3950 Sárspatak, Kssuth utca 44. Aznsító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): - Adószám: Pénzfrgalmi számlaszám, amelyre a támgatás utalásra kerül: , OTP Bank Nyrt. Aláírásra jgsult képviselője: Ars Jáns, plgármester (Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett tvábbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírtt helyen és napn az alábbi feltételekkel: 1.Előzmények A Támgató Társadalmi Megújulás Operatív Prgram (tvábbiakban: TÁMOP keretén belül LHH Kistérségek prjektjei Képzés-fglalkztatás hátránys helyzetűeknek tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TÁMOP / aznsító számn regisztrált, napn befgadtt prjekt javaslatt nyújttt be, a jelen Támgatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkr is a jelen Támgatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azk fizikai értelemben a jelen Támgatási Szerződéshez nem kerülnek csatlásra), melyet Támgató támgató levél szerint támgatásban részesített. A Támgató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támgatásban részesül. A jelen Támgatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű az ESZA Elszámlható költségek általáns útmutató prgramzási időszak és ERFA Elszámlható költségek általáns útmutató prgramzási időszak című útmutató, minden lyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalm, nyilatkzat, és egyéb dkumentum, valamint ezek módsításai, amelyet a Kedvezményezett a prjekt javaslat mellékleteként benyújttt, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatlásra a jelen Támgatási Szerződéshez.

4 2.Szerződés tárgya 2.1.Az Előzményekben meghatárzttak szerint Szerződő Felek az alábbi Támgatási Szerződést (a tvábbiakban Szerződés) kötik: A Szerződés tárgya a Szciális fglalkztatási prjekt a kistérségben, Sárspatak című, a prjekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített prjekt (a tvábbiakban: Prjekt) elszámlható költségeinek az Európai Szciális Alapból és hazai közpnti költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támgatás frmájában történő finanszírzása. Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hgy a Prjektet a vnatkzó jgszabályknak megfelelően, kellő alapssággal, hatéknysággal és gndssággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az tt előírt módn a közbeszerzési eljárásk lebnylításába a Közreműködő Szervezetet, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fősztályát (a tvábbiakban KFF), és a Támgatót bevnja A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden lyan körülményt, amely a Prjekt megvalósítását, a támgatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Prjekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben fglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A prjekt adatlaphz benyújttt bármely dkumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi váltzást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módsíttt dkumentumt csatlni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általáns Szerződési Feltételek az Új Magyarrszág Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Prgram LHH Kistérségek prjektjei Képzés-fglalkztatás hátránys helyzetűeknek tárgyú felhívás keretében támgatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támgatási szerződésekhez (tvábbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bcsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 3.A Prjekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 3.1.A Prjekt kezdete A Prjekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpntja: 2011 év 02 hó 01 nap. Amennyiben a Prjekt megvalósítás kezdő időpntja a tervezett időpnttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Prjekt megvalósításának kezdő időpntja aznban nem lehet későbbi, mint a tervezett időpnttól számíttt hárm hónap. 3.2.Költségek elszámlhatóságának kezdete A prjekt lebnylítása srán a prjekt előkészítésével, illetőleg megvalósításával összefüggő költségek elszámlhatóságának kezdete az alábbiak szerint alakul. A Prjekt előkészítési költségei elszámlhatóságának kezdő időpntja a prjektjavaslat zsűri általi jóváhagyásának napja. A zsűri ülések dátumai (jóváhagyás dátuma): DA régió március 20. DD régió április 6. ÉA régió április 15. ÉM régió április 28. 2

5 Prjekt előkészítés címén a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támgatási szerződésben rögzített prjekt megkezdésének napját megelőző napig terjedő időszakban felmerült (fizikailag teljesített), a pályázati útmutatóban meghatárztt tevékenységekkel kapcslats, a költségvetési specifikációban meghatárzttak szerint az előkészítés költségei között elszámlható kiadáskat lehet elszámlni. A Prjekt előkészítési költségei elszámlhatóságának záró időpntja a prjekt megkezdését megelőző nap, azaz 2011 év 01 hó 31 nap. Az elszámlni kívánt előkészítés költségeit kizárólag az első kifizetési kérelemben lehet szerepeltetni, azk későbbi kifizetési kérelembe nem állíthatóak be. A Prjekt megvalósítással összefüggő költségei kivéve az előkészítési költséget - elszámlhatóságának kezdő időpntja 2011 év 02 hó 01 nap (a prjekt megvalósításának kezdő napja). Az előkészítés és a megvalósítás időszaka egymást nem fedheti. 3.3.A Prjekt megvalósítása, befejezése és lezárása A Prjekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2013 év 01 hó 31 nap A Prjekt fizikai megvalósításának napja az a nap, amelyen a prjektjavaslatban/pályázatban meghatárztt feladat, cél a pályázati kiírásban fglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült A záró prjekt előrehaladási jelentés és az utlsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Prjekt fizikai megvalósításától számíttt 90. nap, de legkésőbb június 30. A Prjekt akkr tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett záró prjekt előrehaladási jelentését és utlsó kifizetési igénylését elfgadta A Prjekt akkr tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámlója (utlsó prjekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró jegyzőkönyv elkészült A Prjekt keretében a pntban a fizikai megvalósítási határidőig felmerült költségek számlhatók el. Az ezen időpntt követően keletkezett költségre a kötelező könyvvizsgálat költségeinek kivételével - támgatás nem flyósítható. 3.4.Kedvezményezett vállalja, hgy a Prjektet 3950 Sárspatak, Kssuth utca 44., Hrsz.: (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Prjekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti. A pályázónak a fenntartási jelentésben adatt kell szlgáltatnia arról, hgy a bevnt személyek közül a prjektből való kilépést követő 90. és 180. napn mekkra a fglalkztatttak aránya. 4.A Prjekt költsége, a támgatás frrása és összege 4.1.A Prjekt összköltsége A Prjekt összköltsége Ft, azaz százhetvenmillió-négyszázötvenezer frint. 4.2.A Prjekt elszámlható összköltségei 3

6 A Prjekt elszámlható összköltsége Ft, azaz százhetvenmilliónégyszázötvenezer frint. A Prjekt elszámlható költségeit jelen szerződés az 2. számú melléklete, az elszámlható költségek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. Ha a Prjekt elszámlható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célk megvalósítása mellett, a támgatási összeget is aránysan csökkenteni kell. Amennyiben a Kedvezményezettet a Prjekt megvalósítása srán közbeszerzési eljárás leflytatásának kötelezettség terheli, a Prjekt megvalósítását célzó, utlsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támgatást a prjekt adatlapban meghatárzták, bármely közbeszerzési eljárás leflytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támgatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támgatás összegével. Nem kerül sr a szállítói szerződéssel le nem fedett támgatás elvnására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módn a Kedvezményezett indklja, hgy a szállítói szerződéssel le nem fedett támgatás felhasználása a Prjekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indklást a Közreműködő Szervezet elfgadja. Amennyiben a Prjekt megvalósítása srán, az elszámláskr bemutattt és elfgadtt tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben fglalt támgatási összegre jgsult. 4.3.A Prjekthez felhasználásra kerülő frrásk A Prjekthez felhasználására kerülő frrásk részletes bntását a jelen Szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza. 4.4.A támgatás összege és mértéke A támgatás mértéke a Prjekt elszámlható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb Ft, azaz százhetvenmillió-négyszázötvenezer frint, amely összegszerűen a Kedvezményezettek között az alábbiak szerint szlik meg:. Partner neve Főkedvezményezett Kedvezményezett 1 - Kedvezményezett 2 - Támgatás összege Ft Stb. - Összesen: Ft Támgatás intenzitása: 100 % minden Kedvezményezettre vnatkzóan. A prjekt keretében az ESZA és ERFA alapk közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámlható költségek legfeljebb 25 %-a, azaz legfeljebb Ft frdítható. A prjekt lebnylítása srán a Közép-Magyarrszági Régiót az elszámlható költségek 0 %- a, azaz legfeljebb 0 Ft, azaz nulla frint terheli. 4

7 Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekr hatálys ÁFA szabályzás a jelen Szerződés hatálya alatt váltzik, a hatálys szabályzás a jelen Szerződés ÁFÁ-ra vnatkzó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkzata, szerződés-módsítása nélkül módsítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támgatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támgatás összege nem növelhető. Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támgatás az ÁFA összegét nem fglalja magában, a Prjekthez kapcslódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. Igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támgatás 35%-a. Igényelhető előleg legmagasabb összege, Ft azaz ötvenkilencmillióhatszázötvenhétezer-ötszáz frint, amely összegszerűen Kedvezményezettenként az alábbiak szerint szlik meg: Partner neve Főkedvezményezett Kedvezményezett 1 - Kedvezményezett 2 - Előleg összege Ft Stb. - Összesen: Ft Szállítói számlák közvetlen szállító részére történő kifizetésre nincs lehetőség. Az előleg több részletben történő flyósítása nem lehetséges, az előleg teljes összegének igénylésére egyszeri alkalmmal van lehetőség, melynek flyósítására a támgatás kifizetésére vnatkzó feltételek teljesülése esetén kerül sr. Amennyiben a Kedvezményezett részére előleg került flyósításra és a köztes kifizetés összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett előleg összegét) eléri a megítélt támgatás összegének 60%-át, azt követően az elszámlásra benyújttt és jóváhagytt tételek előleg terhére kerülnek elszámlásra, az előleg összegének erejéig. Az előleg teljes összegének elszámlását követően a tvábbi elszámlásra benyújttt számlák alapján igényelt és jóváhagytt támgatás kifizetésre kerül. Amennyiben az igénybe vehető, bármely frrásból származó támgatás mértéke váltzik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles. 5.A Prjekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint A Kedvezményezett a Prjekt megvalósítása srán a támgatást az 5. sz. mellékletben meghatárztt számszerűsíthető mutatók elérése érdekében jgsult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles. 6.Biztsítékadási kötelezettség: Kedvezményezett a jelen Szerződés 7 sz. mellékletében meghatárztt nyújtja. biztsíték(ka)t Biztsítéknyújtás tekintetében a prgramzási időszakban az Európai Reginális Fejlesztési Alapból, az Európai Szciális Alapból és a Khéziós Alapból származó támgatásk fgadásáhz kapcslódó pénzügyi lebnylítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Krmányrendelet X. fejezetének ában fglaltak szerint a kedvezményezett biztsítéknyújtásra nem kötelezett. 5

8 Ha aznban a kedvezményezett a Kbt. 6. vagy 17. Címe, illetve a Kbt a szerinti hirdetmény nélküli tárgyaláss eljárást flytat le, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés értékére jutó támgatási összeg erejéig az ban meghatárztt biztsíték nyújtására köteles. 7.Záró rendelkezések 7.1.Jelen Szerződés 7 ldaln és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatlt 10. db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatlt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkztt mellékletek, tvábbá a prjekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkzat, dkumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hgy azk a jelen Szerződéshez ténylegesen csatlásra kerültek-e. 7.2.Ha a Prjektet több kedvezményezett valósítja meg (knzrcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támgató és a kedvezményezettek közti visznykat a Szerződés 8 sz. mellékletét képező knzrciumi együttműködési megállapdás tartalmazza. 7.3.A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hgy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vnatkzó jgszabálykat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudmásul veszi, hgy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vnatkzó jgszabályk módsításával, illetve új jgi szabályzás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módsulnak. 7.4.Amennyiben a Támgató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez frmanymtatványt bcsát rendelkezésre (így különösen a Prjekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, prjekt előrehaladási jelentés, szerződésmódsítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás aznnali beszedési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a frmanymtatvány használata minősül. A frmanymtatványk a Támgató és/vagy a Közreműködő Szervezet hnlapjáról tölthetők le. 7.5.A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcslattartót jelölnek ki. A kapcslattartó nevéről, pstacíméről, telefn és telefax számáról és elektrnikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, váltzás esetén pedig a váltzást követően haladéktalanul tájékztatják egymást. 7.6.A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatals kmmunikációja szerződéstől való elállás esetében személyes dkumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg. 7.7.A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utlsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró prjekt fenntartási jelentés elfgadásának napját követő nappal hatályát veszti. 7.8.Kedvezményezett kijelenti, hgy a személyes adatk védelméről és a közérdekű adatk nyilvánsságáról szóló évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően a prjekt adatlapn feltüntetett prjektfelelős, illetve a Prjekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támgató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatk felvételét, tárlását, nyilvánsságra hzatalát is) kifejezetten hzzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatl azért, hgy ezen személyes adatk fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hzzájárulásával történik. 7.9.Jelen Szerződésben nem szabályztt kérdésekben a vnatkzó magyar és európai uniós jgszabályk rendelkezései az irányadók. 6

9 7.10.A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivnatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazlja(k), hgy társasági dkumentumaik/alapító kiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jgsult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tvábbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) tvábbá, hgy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazáskkal rendelkezik(nek), tulajdnsai(k) a támgatási jgügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű lyan jgsultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályzná vagy bármiben krlátzná a jelen Szerződés megkötését, és az abban fglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését Jelen Szerződéshez kapcslódó jgviták esetére Szerződő Felek a Budai Közpnti Kerületi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Győr-Msn-Sprn Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Szerződő Felek a jelen Szerződést átlvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangztt nyilatkzataikkal mindenben egyezőt aláírták.. Ars Jáns Plgármester Sárspatak Várs Önkrmányzata Főkedvezményezett P.H. Kelt, 20 év hónap napján.. Bene Dániel Ügyvezető ESZA Nnprfit Kft. Közreműködő Szervezet P.H. Kelt, 20 év hónap napján. 7

10 Mellékletek: 1. sz. melléklet- A Prjekt pénzügyi ütemezése 2. sz. melléklet - A Prjekt Elszámlható költségei 3. sz. melléklet - A Prjekt Elszámlható költségei részletezése 4. sz. melléklet - A Prjekt frrása 5. sz. melléklet - A Prjekt számszerűsíthető eredményei 6. sz. melléklet - Eltérések listája 7. sz. melléklet - Biztsítékkra vnatkzó nyilatkzatk, szerződések, megállapdásk 8. sz. melléklet - Knzrciumi megállapdás 9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv 10. sz. melléklet - Előlegigénylésről szóló nyilatkzat 4. sz. melléklet Frrásk Frrás Ft % I. saját frrás 0 1/1. a Kedvezményezett hzzájárulása 0 1/2. partnerek hzzájárulása 0 1/3. bankhitel 0 II. egyéb támgatás:... 0 III. a támgatási knstrukció keretében megítélt támgatás Összesen % 8

11 5. sz. melléklet A Prjekt számszerűsíthető eredményei Mutató neve Prgramba bevnt személyek száma Munkaerőpiaci képzésbe vnt hátránys helyzetűek száma Egyéni szükségletekre épülő szlgáltatáskban résztvevők száma Kialakíttt szakmai együttműködések száma Képzést sikeresen befejezett hátránys helyzetű emberek száma A prgram keretében fglalkztattt, munkatapasztalatt szerzett hátránys helyzetűek száma Mutató frrása Mértékegy ség Kiinduló érték Célérték Célérték elérésének dátuma kimenet Fő kimenet Fő kimenet Fő kimenet Db eredmény Fő eredmény Fő

12 Általáns Szerződési Feltételek az Új Magyarrszág Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Prgram LHH Kistérségek prjektjei - Képzés, fglalkztatás szakembereknek tárgyú felhívás keretében támgatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támgatási szerződésekhez 1.Általáns rendelkezések Jelen Általáns Szerződési Feltételek (tvábbiakban ÁSZF) hatálya az Új Magyarrszág Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Prgram LHH Kistérségek prjektjei Képzés, fglalkztatás szakembereknek felhívás keretében támgatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támgatási szerződésre (a tvábbiakban Szerződés) kiterjed. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adtt támgatás igénybevételére vnatkzó Szerződés aláírásakr fgad vagy a pályázat benyújtásakr fgad el. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azns tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók. Jelen ÁSZF-ben használt fgalmak a Szerződésben fglaltak szerint értelmezendők. 2.Prjekt Végrehajtási Egység 2.1.Amennyiben a Támgató a felhívásban előírta, a Kedvezményezett a Prjekt lebnylításáért felelős prjekt végrehajtási egységet (a tvábbiakban PVE) köteles létrehzni. A Kedvezményezett a Szerződés hatályba lépésétől számíttt legkésőbb egy hónapn belül köteles értesítést küldeni a Közreműködő Szervezet részére, amelyben beszáml a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedéséről és struktúrájáról, az egységet alktó munkatársak munkajgi státuszáról és szakmai hátteréről (önéletrajz), valamint a működtetés feltételeinek biztsításának módjáról. 2.2.A Kedvezményezett köteles a PVE működésének biztsítására a Prjekt teljes megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítéséről a helyszíni ellenőrzések srán a Közreműködő Szervezet jgsult meggyőződni. A PVE munkatársainak váltzásáról a Kedvezményezett a váltzást követő 5 munkanapn belül tájékztatja a Közreműködő Szervezetet. 3.Prjekt megvalósításhz kapcslódó beszámlási/ jelentéstételi kötelezettségek 3.1.A Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől hat havnta legalább egy alkalmmal köteles elektrnikusan / és papír alapn előrehaladási jelentést benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. A prjekt előrehaladási jelentés beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utlsó naptári napjától számíttt 10. munkanap. Az előrehaladási jelentés frmanymtatványa a Támgató hnlapjáról letölthető ( 3.2.Amennyiben a támgatás nem éri el a 10 millió frintt, vagy a Prjekt megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró prjekt előrehaladási jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez. 3.3.A prjekt előrehaladási jelentéshez az alábbi, az előrehaladást igazló dkumentumkat kell csatlni: - Amennyiben a Kedvezményezett a prjekt keretében közbeszerzési eljárás leflytatására köteles leflytattt közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, az ajánlatk elbírálásának befejezésekr készített összegezést, jgrvslat esetén a Közbeszerzési Döntőbizttság határzatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt előírta, a hivatals közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazlását, ha azkat az előrehaladási jelentés benyújtását megelőzően még nem nyújttta be. 10

13 - a tájékztatással és nyilvánssággal kapcslats kötelezettségek teljesítését igazló dkumentumkat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpt elektrnikus frmátumban, valamint minden egyéb tájékztatással és nyilvánssággal összefüggő dkumentum stb.)., - tvábbi a prjekt előrehaladási jelentés frmanymtatványán meghatárztt dkumentumkat. 3.4.A Közreműködő Szervezet és a Támgató ezen kívül bármikr jgsult a Kedvezményezettől a Prjektre vnatkzóan bármilyen infrmációt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni. 3.5.A Kedvezményezett a Szerződésben megjelölt időpntban záró prjekt előrehaladási jelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez (a záró prjekt előrehaladási jelentés frmanymtatványa letölthető a Támgató hnlapjáról). 3.6.Beruházási prjektek esetében a beruházás fizikai megvalósítását követően 5 évig, kisés középvállalkzásk esetében 3 évig, a Kedvezményezettnek prjekt fenntartási jelentésben kell beszámlnia a Szerződés teljesüléséről, a prjekt működtetése srán tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés hatálya alatt évente egyszer, a mérleg benyújtási határidejétől számíttt 15 napn belül kötelezett. Amennyiben a Kedvezményezettnek tvábbfglalkztatási kötelezettsége áll fenn, akkr a Prjekt befejezetését követően az útmutatóban meghatárztt időpntban a kötelezettség teljesítéséről be kell számlnia a Közreműködő Szervezetnek. A létrehztt humán fejlesztésről a Prjekt befejezését követően a Kedvezményezett évente köteles jelentést készíteni és benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. 4.Biztsítékk 4.1.A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkzik, hgy nem áll az ÁSZF Kizárás a pályázati lehetőségekből pntban meghatárztt kizárás hatálya alatt. 4.2.A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkzik, hgy nem áll fenn lyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támgatással létrejött Prjekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztsítékadását krlátzza. 4.3.A 281/2006. (XII. 23.) Krm. rendelet 57. (2) a) pntja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hgy amennyiben a Prjekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támgatást szabálytalanul használja fel, a támgatást visszafizeti. 4.4.A 281/2006. (XII. 23.) Krm. rendelet 57. (2) b) pntja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hgy amennyiben a Prjekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támgatást szabálytalanul használja fel, a támgatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával tudmásul veszi, hgy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő támgatás a számára a közpnti költségvetésből biztsíttt támgatásból levnásra kerül. 4.5.A támgatás (beleértve az előleget) flyósítására mindaddig nem kerülhet sr, amíg a biztsítékk a Szerződésben meghatárzttak és a jgszabálykban fglaltak szerint rendelkezésre nem állnak. 4.6.A 281/2006. (XII.23) Krm. rendelet szerinti biztsítékk értékének fedeznie kell legalább a támgatás összegét, a pályázati útmutatóban meghatárzttak szerint. 11

14 4.7.Amennyiben a Szerződés módsításra kerül, a biztsítékkra vnatkzó dkumentumkat is szükség esetén módsítani, kiegészíteni kell. 5.Támgatás kifizetése 5.1.Előleg Amennyiben a felhívásban előleg igénybevételét lehetővé tették, előleget a Szerződés hatályba lépésének napjától lehet igényelni a Közreműködő Szervezetnél. Ha felhívásban lehetővé tették, előleget több részletben is lehet igényelni, illetve flyósítani. Előleg csak azn prjektelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében nincs mód a közvetlenül a szállító(k) részére történő kifizetésre. A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a támgatási szerződés megkötésétől, vagy a szerződéskötést követően a Kedvezményezett által benyújttt előlegigénylésről szóló nyilatkzat (Előlegfizetési Kérelem) beérkezésétől számíttt 15 napn belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg flyósítására, a Kedvezményezett által meghatárztt ütemezésben, több részletben is sr kerülhet. Az előleg igénylés elfgadásának feltétele, hgy a Szerződésben meghatárztt biztsítékk rendelkezésre álljanak. Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, aznban az előleg kifizetését követő 8 hónapn belül nem nyújttta be az első kifizetési igénylést, illetve a benyújttt kifizetési igénylés a támgatás nem rendeltetésének megfelelő használatát biznyítja, a Kedvezményezet köteles a krábban kifizetett előleget visszafizetni. A támgatási előleg visszafizetése esetén a kedvezményezett az előleget a flyósítás napjától számíttt Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Ha a visszafizetéssel késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti kamatt is érvényesíteni kell. A visszafizetés teljesítéséig közbenső kifizetésre a Kedvezményezett nem jgsult. 5.2.A támgatás flyósítása A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést a Szerződés hatályba lépését követően - a Közreműködő Szervezethez nyújtja be. A támgatásk flyósítása a pályázati kiírás függvényében az alábbi frmában történhet: a) Utófinanszírzás: A támgatás flyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek illetve engedményezés esetén az engedményesnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rvatban az aznsító szám feltűntetésével; b) Szállítói finanszírzás: A támgatás flyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel illetve engedményezés esetén az engedményesnek történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támgatásn felüli összege kifizetésének igazlása mellett; Utófinanszírzású időközi kifizetési igénylés akkr nyújtható be, ha az igényelt támgatás összege meghaladja a megítélt támgatás 10%-át, és legalább a Ft-t. 5.3.A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatlnia kell: - 25 millió frintnál kevesebb támgatással megvalósuló prjektek esetén lyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dkumentáló biznylatk 12

15 (tvábbiakban: számla), amely alapján az igényelhető támgatás Ft-nál nagybb, a számlák hiteles máslatát, - legalább 25 millió frint támgatással megvalósuló prjektek esetén lyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dkumentáló biznylatk (tvábbiakban: számla), amely alapján az igényelhető támgatás Ft-nál nagybb, a számlák hiteles máslatát, - kizárólag 25 millió frintnál kevesebb támgatással megvalósuló prjektek esetén lyan számlák, amely alapján igényelhető támgatás Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkzatát arról, hgy a benyújttt kifizetési igényléshez kapcslódó elszámlásk alapbiznylatai valós költségeken alapulnak és a támgattt Prjekt kapcsán merültek fel ( Ft alatti támgatástartalmú számlák számlaösszesítője, letölthető a Támgató hnlapjáról), - legalább 25 millió frint támgatással megvalósuló prjektek esetén lyan számlák, amely alapján igényelhető támgatás Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkzatát arról, hgy a benyújttt kifizetési igényléshez kapcslódó elszámlásk alapbiznylatai valós költségeken alapulnak és a támgattt Prjekt kapcsán merültek fel ( Ft alatti támgatástartalmú számlák számlaösszesítője, letölthető a Támgató hnlapjáról), - a számlák csprtsítását szlgáló egyéb számlaösszesítőket (a számlaösszesítők letölthetők a Támgató hnlapjáról), - az 5.2. a) pnt szerinti fizetési frma esetén a számlák kifizetését igazló dkumentumk Kedvezményezett által hitelesített máslatát, - az 5.2. b) pnt szerinti fizetési frma esetén a számláhz kapcslódó teljesítésigazlást, valamint a számla támgatásn felüli összegének kifizetését igazló dkumentumt, millió frintt meghaladó támgatással megvalósuló építési beruházás esetén független mérnök nyilatkzatát, amely igazlja, hgy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmazza a munka készültségi fkát, - A támgató által a pénzügyi útmutatóban meghatárztt egyéb dkumentumk. 5.4.A számlák aznsíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles: - a számlán aláírásával igazlni a vásárlt termék megvételét, használatát vagy a szlgáltatás igénybevételét, feltünteti a Prjekt regisztrációs számát, és a támgatás elszámlására benyújtásra került szöveget. A számlamáslatnak ezen infrmációkat már tartalmaznia kell. A számlamáslatn a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazlni, hgy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával; - a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes flyó srszámzással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámlási időszakt (kezdete és vége), valamint a Prjekt címét és számát; - idegen nyelvű számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával elláttt, a főbb megnevezések magyar nyelvű frdítását tartalmazó máslatt is mellékelni kell. 5.5.A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számíttt 30 szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén 15 naptári napn belül legfeljebb 30 naptári naps határidővel jgsult a Kedvezményezetett felhívni a hiányk pótlására, illetve a hibák kijavítására. 5.6.Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben tvábbi hiánypótlásnak nincs helye. 5.7.A Közreműködő Szervezet a támgatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számíttt 60 naptári napn belül közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napn belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő bankszámlára is utalható az adtt kifizetési igénylés alapján kifizetendő támgatási összeg. 5.8.On-line számlakitöltő alkalmazása 13

16 A Kedvezményezett elszámlási tevékenységét számlakitöltő prgram támgatja, mely egyrészt biztsítja a kifizetési igényléshez beadandó dkumentumk könnyű, hibamentes előállítását, másrészt gyrsítja a Közreműködő Szervezetek ügyintézését. A számlakitöltő prgram használata kötelező, de esetleges hibás működése esetén a Közreműködő Szervezet engedélyezése alapján a Kedvezményezettnek lehetősége van papír alapn összeállítani a kifizetés igényléséhez szükséges elszámlási csmagját. 6.Szerződés-módsítás 6.1.A Szerződés módsulása A váltztatásra irányuló javaslatt és annak tartalmára vnatkzó kncepcinális kérdéseket a Kedvezményezettnek előzetesen egyeztetnie kell a Közreműködő Szervezettel. A részletes váltztatási javaslat kidlgzása csak ezt követően kezdődhet meg. A kidlgztt javaslatt a Kedvezményezett tvábbítja a Közreműködő Szervezetnek. A Közreműködő Szervezet 10 munkanapn belül értesíti a Kedvezményezettet a hzzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról. Ha a Közreműködő Szervezet megállapítja, hgy a váltztatás a Prjekt elfgadtt tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben a hzzájárulás megtagadásának ellenére a váltztatást végrehajtják, az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támgatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős. 6.2.A Kedvezményezett a jelen szerződében rögzített aznsító adataiban, illetve a Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden váltzást annak bekövetkeztét követő 8 napn belül köteles bejelenteni a Közreműködő szervezet részére. A fenti adatkban bekövetkező váltzásk bejelentésének elfgadásával jelen támgatási szerződés minden külön intézkedés nélkül módsul. 6.3.A Kedvezményezett a Szerződés módsítását köteles kezdeményezni, ha a)a Prjekt megvalósításának befejezése az eredeti támgatási szerződésben meghatárztt időpnthz képest előre láthatóan 3 hónapt meghaladóan késik; b)a Prjekt elszámlható összköltségének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben váltzik a költségek költségkategóriák szerinti bntása az eredeti támgatási szerződés 4. sz. mellékletében rögzített bntáshz képest; c)amennyiben a Prjekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támgatása meghaladja a 250 millió frintt, és a teljes támgatás értékének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben váltzik a költségek évek szerinti bntása az eredeti támgatási szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bntáshz képest d)az eredeti támgatási szerződésben rögzített bármely indikátr értékének várható teljesülése nem éri el az 5. sz. mellékletében rögzített célérték 90%-át; e)váltzik a Prjekt bármely egyéb, a célkitűzéseket beflyásló lényeges jellemzője; A Szerződő Felek rögzítik, hgy az ÁSZF 6.3 b) és c) pntjában rögzített kötelezettségek a részletes költségvetési tábla szlpai és/vagy két számjeggyel jelölt srai közötti váltzáskra vnatkznak. Ha az 5. sz. mellékletben meghatárztt célértékek előre láthatóan nem 100%-ban teljesülnek, és ez jelentős mértékben módsítja a prjektet, a Kedvezményezett köteles a Szerződés módsítását kezdeményezni. Az a) pntban fglaltak bekövetkezése esetén a Prjekttel kapcslats időaránys működési költség a Szerződés módsítása nélkül nem növelhető. 6.4.A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módsítható. A Kedvezményezett a Szerződés módsítására irányuló kérelmét írásban, indklással ellátva köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni. 14

17 A Kedvezményezett módsítási igényét lyan időpntban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hgy a Közreműködő Szervezet, a Támgató a hzzájárulásról megalapztt döntést tudjn hzni. A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módsításra irányuló kérelem benyújtását követő 30 napn belül megküldi a Kedvezményezettnek a módsítás tervezetét, vagy a kérelem elutasítása esetén az elutasítást és annak indklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódsítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számíttt 15 napn belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódsítás elbírálásáig a támgatás flyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti. A Szerződés csak akkr módsítható, ha a Prjekt a módsíttt feltételekkel is támgatható lett vlna. 6.5.Amennyiben a Kedvezményezett adólevnási jgában váltzás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a váltzást követően a Kedvezményezett az ÁFÁ-t levnhatja, a Szerződést módsítani szükséges. Az adólevnási jg megváltzása és annak bejelentése közötti teljesítési időpntra vnatkzó számlák alapján kaptt támgatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támgatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módsításban meghatárzttak szerint köteles visszafizetni. 6.6.Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módsításának tárgya a Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatárzttakhz képest többlet jgsítványk biztsítása, a Közreműködő Szervezet erre vnatkzó egyldalú nyilatkzata a Szerződést, illetve a jelen ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkzatban meghatárztt tartalmmal, a nyilatkzat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módsítja. A nyilatkzat jóváhagyására a Támgató jgsult. A Közreműködő Szervezet akkr is módsíthatja egyldalúan a Szerződést, illetve jelen ÁSZF-t, ha a módsítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a módsításra jgszabály alapján ellenőrzésre jgsult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség. 7.Közbeszerzésekre vnatkzó szabályk Kiemelt prjektek esetén a kedvezményezett prjekt szintű közbeszerzési tervet köteles készíteni, amely jelen szerződés mellékletét képezi. Amennyiben a Kedvezményezett a prjekt keretében közbeszerzési eljárás leflytatására köteles, az alábbi pntk figyelembevételével köteles eljárni. 7.1.Amennyiben a Prjekt megvalósítása srán a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljáráskat leflytatja. Ezért a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. A Kedvezményezett tudmásul veszi, hgy a Támgató, illetve a Közreműködő Szervezet a 281/2006. (XII. 23.) Krm. rendelet 34. alapján az tt meghatárzttak szerint ellenőrizheti a Kedvezményezett által leflytattt közbeszerzési eljáráskat. A Kedvezményezett köteles tvábbá a közbeszerzéseinek leflytatása srán 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 20-22/B. -ai szerint eljárni, így különösen az abban fglaltaknak megfelelően tájékztatni a Közreműködő Szervezetet és a KFF-t a közbeszerzési eljáráskkal kapcslatsan a következőkről: - a prjekt előrehaladási jelentésben a közbeszerzési eljáráskhz kapcslódó kérdésekről, - a közbeszerzésével kapcslatban indult jgrvslati eljárásról, - a közbeszerzési eljárásk megindításáról. 15

18 7.2.A Közreműködő Szervezet jgsult megismerni a Kedvezményezett mindenkri közbeszerzési szabályzatát. 8.Támgatás felfüggesztése A Közreműködő Szervezet a jgszabályban illetve a Szerződésben meghatárztt esetekben köteles illetve jgsult a támgatás flyósítását felfüggeszteni. A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támgatás flyósítását, ha a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságk (állami adóhatóság, vámhatóság, önkrmányzati adóhatóság) tájékztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van; b) a h), j), m) és a 9.3 pntkban fglaltak bekövetkezése esetén; c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatárztt célkhz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt krrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcslódó szerződés-módsítás a Kedvezményezettnek felróható kból nem jön létre; d) ha a támgatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcslats, a jgerős hatósági engedély beszerzéséig. A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támgatásk flyósítását különösen a 281/2006. (XII. 23,) Krm. rendelet 35. (2) és 61. (11) bekezdésében meghatárztt esetekben. A Közreműködő Szervezet akkr is jgsult a támgatás flyósítását felfüggeszteni, ha a Kedvezményezett ellen bármely támgatással kapcslatban szabálytalansági eljárás indul. Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre kt adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. A támgatás felfüggesztése, illetve a támgatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmaztt szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben fglalt kötelezettségei teljesítése alól. 9.Szerződésszegés esetei és jgkövetkezményei 9.1.Szerződésszegés esetei A Szerződés megszegésének minősül különösen, ha: a) a Kedvezményezett a támgatást jgszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve célellenesen használja fel, b) hitelt érdemlően bebiznysdik, hgy a Kedvezményezett a pályázati dkumentációban illetve a Prjekt megvalósítása srán a pályázat, Prjekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben beflyásló valótlan, hamis adatt közölt/szlgáltattt, bármelyik nyilatkzata valótlannak biznyul, illetve nyilatkzatai bármelyikét visszavnja, c) a Kedvezményezett a támgatást nem a Szerződésben meghatárztt Prjektre használja fel, d) a Kedvezményezett a tulajdnsi szerkezetében bekövetkezett váltzásk miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek, e) a Kedvezményezettnek felróható kból a Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpntjától számíttt hárm hónapn belül nem kezdődik meg a Szerződés teljesítése, és késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki, f) a prjekt megvalósításának befejezése a kedvezményezettnek felróható kból a jelen támgatási szerződés pntjában meghatárztt időpnthz képest 6 hónapt meghaladóan késik. g) a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 12 hónapn belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárlandó szlgáltatáskat, árukat, építési 16

19 munkákat legalább azk tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg; vagy időközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támgatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazlja, h) A Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Prjekt meghiúsulását, tartós akadályztatását előidéző körülmény, i) A Kedvezményezett nem tesz eleget jelen támgatási szerződés 2.2. pntjába fglalt kötelezettségének. j) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben vagy jgszabályban fglalt bejelentési (így különösen az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Krm. rendelet 83. (2) i) pntjában, 87. (5) és (12) bekezdésében fglaltak bekövetkezése esetén), nyilatkzattételi kötelezettségének, k) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt Prjekt megvalósítási kötelezettségét csak részben teljesíti, l) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti prjekt jelentéstételi kötelezettségeit (prjekt előrehaladási jelentés, zárójelentés, prjekt fenntartási jelentés), és azt az erre vnatkzó felszólítás kézhezvételétől számíttt 15 napn belül sem teljesíti, illetve a prjekt-jelentést nem a megfelelő frmában vagy nem a megfelelő infrmációkkal és mellékletekkel nyújtja be, m) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékztatásra, nyilvánsságra vnatkzó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette, n) a Prjekt fenntartási időszakára, illetve közmű beruházás esetén annak üzemeltetésére és vagynkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem teljesíti, ) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jgsult ellenőrző szervek munkáját akadályzza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé p) a Kedvezményezett bármely lyan egyéb jgszabályban, a Szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben - rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a vnatkzó jgszabály, vagy a jelen ÁSZF szerződésszegésnek minősítenek. 9.2.Szerződésszegés jgkövetkezményei Késedelmi kötbér Amennyiben a kedvezményezett a jelen támgatási szerződés 9.1. f), l), ) pntjában meghatárztt szerződésszegést követi el, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek napi mértéke a kötbér alapját képező támgatás 10%-ának 1/365-öd része. A késedelmi kötbér alapja az l) és ) pnt esetében az előrehaladási jelentés esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támgatás összege, a f) pnt esetében a megítélt támgatás összege. A kötbérfizetés kezdő időpntja l) pnt esetében az előrehaladási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utlsó napja az előrehaladási jelentés benyújtását megelőző naptári nap; ) pnt esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utlsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap; f) pnt esetében a prjekt megvalósítás befejezésének támgatási szerződés szerinti határideje, utlsó napja a prjekt befejezésének tényleges napja. A kötbér megfizetése nem mentesít a prjekt előrehaladási jelentéstételi, valamint az ellenőrzéstűrési kötelezettség teljesítése alól. 17

20 Elállás a Szerződéstől Amennyiben a Kedvezményezett a támgatást jgszabályellenesen, rendeltetésellenesen használja fel, illetve a rá vnatkzó bármilyen jgszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Közreműködő Szervezet jgsult a Szerződéstől elállni. Elállás alapjául szlgáló kk különösen: a) szerződésszegés esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jgkövetkezményt fűz, b) ha a j) pnt szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napt meghaladó késedelembe esik, c) a l) pntban fglalt kötelezettségével a Kedvezményezett 15 napt meghaladó késedelembe esik, d) Kedvezményezett az arra kt adó körülményt követő 30 napn belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzés tűrési, infrmációszlgáltatási, tájékztatási és egyéb együttműködési kötelezettségeiknek; e) a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módn csőd-, felszámlási, végelszámlási, hivatalbóli törlési, vagynrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van flyamatban; f) A 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 23. (5) bekezdésében fglaltak esetén; g) a Szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a Szerződésben fglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben valósul meg. h) a Kedvezményezett a biztsíték érvényességét lejártát követően annak meghsszabbítását vagy cseréjét nem igazlja. i) A kedvezményezett ellen leflytattt szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakr. A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett támgatást (beeértve az előleget is) az elállás időpntjában érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal növelten köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 munkanapn belül. A kamatszámítás kezdő időpntja a támgatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utlsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A természetben juttattt telephely, telek vagy telek és épület esetében az igazságügyi szakértő által megjelölt értéket kell alapul venni. A Kedvezményezett a kamatn felül a hatálys jgszabályi előírásk szerint köteles késedelmi kamatt fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti. Ha a Kedvezményezett prjekt jelentéstételi kötelezettségével több alkalmmal 15 napt meghaladó késedelembe esik, a Közreműködő Szervezet jgsult a megítélt támgatást a prjektmenedzsment tevékenységekre megítélt támgatás egy részével vagy egészével csökkenteni Kizárás a pályázati lehetőségekből A Kedvezményezett kizárható az Európai Szciális Alapból, az Európai Reginális Fejlesztési Alapból és a Khéziós Alapból finanszírztt előirányzatk támgatási rendszeréből, ha az alábbiakban felsrlt kk egyike bekövetkezik: a) a Szerződésben rögzített kötelezettségek, részkötelezettségek a Szerződésben rögzített határidőben nem vagy csak részben - számszerűsített kötelezettségek esetén 75 %-t (telephely juttatás, illetve telephely vásárlásra adtt támgatás esetén 66 %-t) el nem érő arányban - valósul meg; b) a Kedvezményezett az elfgadtt céltól eltérő célt valósít meg; 18

21 c) a Kedvezményezett a Prjekt részben vagy egészben történő meghiúsulására, akadályba ütközésére, késedelmére vnatkzó bejelentési kötelezettségének az előírt határidőben nem tett eleget; d) a Prjekt fenntartási időszakára illetve környezetvédelmi beruházás esetén annak üzemeltetésére és vagynkezelésére előírt kötelezettségeket nem teljesíti, e) jgszabályban meghatárztt egyéb esetekben. A kizárás legfeljebb öt évre szólhat. 9.3.Szabálytalanság A Kedvezményezett tudmásul veszi, hgy a 281/2006. (XII. 23.) Krm. rendelet pntjában meghatárztt szabálytalanság esetén a Közreműködő Szervezet illetve a Támgató a szabálytalansági eljárás eredményeképpen jgsult a kifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését elutasítani, vagy a kifizetett támgatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támgatást csökkenteni, valamint a vnatkzó jgszabálykban és az ÁSZF-ben meghatárztt más szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támgatás a Szerződés módsítása nélkül csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmaztt szankciók nem mentesítik a Szerződésben fglalt kötelezettségei teljesítése alól. A teljes támgatási összeg visszafizetése esetén a Szerződés megszűnik. 10.Támgatásk ellenőrzése Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hgy a támgatás felhasználásának illetve a Prjekt megvalósulásának ellenőrzését minden lyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jgszabály jgsít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támgató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazló Hatóság, a Krmány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizttság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék Kedvezményezett biztsítani köteles, hgy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljgsíttt képviselője jelen legyen, és a szükséges dkumentumk rendelkezésre bcsátásával, a szükséges infrmációk, kért adatk megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hzzáférés biztsításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, tvábbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazlja. 11.A Prjekt dkumentumainak nyilvántartása és megőrzése A Kedvezményezett köteles a Prjekt dkumentumainak nyilvántartását és őrzését biztsítani és azt a jgszabálykban, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatárztt szervezetek, hatóságk illetve egyéb személyek részére hzzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Prjekttel kapcslats minden dkumentumt elkülönítetten tart nyilván, és legalább december 31-ig megőrzi. A Kedvezményezett köteles a Prjektre vnatkzóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni. 12.A Prjekt fenntartása, tulajdnjg és szellemi jgk 12.1.A prjekt fenntartási időszak kezdete a prjekt fizikai megvalósítását követő nap. A Prjekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támgatásból létrehztt vagyn és az azzal kapcslats jelentések és egyéb dkumentumk tulajdnjga, valamint a Prjekt srán létrejött, vagy beszerzett vagyni értéket képviselő szellemi alktásk kizárólags felhasználásának jga a Kedvezményezettet illeti. 19

22 12.2.A Prjekt megvalósításának végére a Prjekt eredményeképp létrejött vagyntárgyak tulajdnjgát (szellemi alktásk kizárólags felhasználásának jgát) amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jgszabályi rendelkezésbe át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dkumentumait a zárójelentéshez csatlni kell Beruházási jellegű prjektek esetén a Kedvezményezett a beruházás használatba vételének/üzembe helyezésének időpntjától/időpntját követő naptári év első napjától számíttt 5 évig, kis- és középvállalkzásk esetében 3 évig a támgatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hgy a prjekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében fglaltaknak. Amennyiben a Kedvezményezett a jelen pntban fglalt kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul köteles értesíteni a Közreműködő Szervezetet. A támgattt beruházással létrehztt vagyn a fenti időpntig csak a támgatási döntést hzó előzetes jóváhagyásával és a fglalkztatási, illetve a szlgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg A jelen Szerződés hatálya alatt a Prjekthez készített pénzügyi és gazdasági költséghaszn elemzés lyan váltztatásáhz, amely a pénzügyi elemzésnek a támgatási intenzitásra vnatkzó eredményét beflyáslja vagy beflyáslhatja, a Kedvezményezett köteles a Támgató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni Amennyiben a Kedvezményezett a prjekt keretében közbeszerzési eljárás leflytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás leflytatása srán az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hgy a teljesítés srán keletkező, a szerzői jgi védelem alá eső alktásn a Kedvezményezett területi krlátzás nélküli, kizárólags és harmadik személynek átadható felhasználási jgt szerez. Köteles tvábbá biztsítani, hgy a szerződés alapján a Kedvezményezett jgt szerezzen az alktás (terv) átdlgzására. Ha a Prjektet a Kedvezményezett bármely kból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkr a szerzői jgi védelem alá eső alktás felhasználásának jgát köteles átruházni a Támgatóra vagy az általa megjelölt személyre Amennyiben jelen Szerződés alapján flyósíttt támgatás terhére, vagy a Prjekt keretében létrejött szellemi alktás felhasználására a Kedvezményezett jgt szerez, úgy köteles ezen használati jgt felhívásra a Támgató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztsítani. Támgató ás a Közreműködő Szervezet e jgt üzletszerűen nem jgsult gyakrlni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfkzás célját a Támgató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szlgálhatja Amennyiben jelen Szerződés alapján flyósíttt támgatás terhére, vagy a Prjekt keretében létrejött szellemi alktás felhasználására a Kedvezményezett jgt szerez, úgy tulajdnjgának érintetlenül hagyása mellett köteles annak ktatási / képzési / fglalkztatási célra történő felhasználását bármely tvábbi felhasználó részére ingyenesen biztsítani. A felhasználó ezt a jgát üzletszerűen nem gyakrlhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfkzás célját közvetve sem szlgálhatja. 13.Tájékztatás és nyilvánsság 13.1.A Kedvezményezett a Prjekt megvalósítása srán köteles a hatálys jgszabálykban meghatárztt tájékztatási és nyilvánssági kötelezettségeknek eleget tenni, a Prjektről és a támgatásról az tt meghatárztt módn és tartalmmal infrmációt nyújtani. A tájékztatásra és nyilvánsságra vnatkzó követelményeket a Támgató hnlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékztatási kötelezettségei c. Útmutató tartalmazza. 20

23 13.2.A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hgy a Támgató elektrnikus és nymtattt kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékztató jellegű rendezvényein Prjektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alaps kkal utasítja vissza Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújttt támgatás az 50 millió frintt, bármely más beruházáshz nyújttt támgatás a 10 millió frintt meghaladja, vagy ha az átadásra a sajtó képviselőit is meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz, illetve a beruházás átadásáról a Közreműködő Szervezetet értesíteni az átadás napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal. A Kedvezményezett köteles tvábbá bármely, a Prjekttel kapcslatban szervezett nyilváns, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hzzájárulását adja ahhz, hgy a Támgató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támgatás felhasználására vnatkzó adatkat a Támgató és a Közreműködő Szervezet nyilvánsságra hzhatja, kivéve azkat az adatkat, melynek nyilvánsságra hzatalát jgszabály kifejezetten megtiltja. 14.A Szerződés megszűnése Szerződő Felek megállapdnak abban, hgy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dkumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis mair, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a Szerződésben meghatárztt esetekben és módn történő elállás, a pntban fglalt megszűnés, vagy a bíróság határzata alapján szűnik meg. A Szerződő Felek a jgviszny jellegére való tekintettel a felmndás jgát kizárják. Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható kból beálltt körülmény flytán nem képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles a támgatás elállás időpntjáig flyósíttt összegét, az elállás időpntjában érvényes jegybanki alapkamattal növelt összeggel, az elállást követő 15 munkanapn belül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpntja a támgatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utlsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A Kedvezményezett a kamatn felül a hatálys jgszabályi előírásk szerint köteles késedelmi kamatt fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti. 21

24 Megvalósíthatósági tanulmány Prjekt címe: Szciális fglalkztatási prjekt a kistérségben, Sárspatak Prjektgazda: Sárspatak Várs Önkrmányzata TAMOP /6 LHH Kistérségek prjektjei Sárspatak, január 20. 1

25 TARTALOMJEGYZÉK 1.A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A PROJEKT INDOKOLTSÁGA A PROJEKT CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGEI A PROJEKT CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA A FEJLESZTÉS CÉLCSOPORTJA, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE A CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA A MEGVALÓSULÁS HELYSZÍNEI: A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK MEGHATÁROZÁSA, A FELADATOK ÜTEMEZÉSE ÉS A KÖLTSÉGEI A TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA A PROJEKT HATÁSAINAK ELEMZÉSE A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA A MEGVALÓSÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA Észak-Magyarrszági Reginális Munkaügyi Közpnt sárspataki kirendeltsége Sárspataki Cigány Kisebbségi Önkrmányzat Kmmunális Szervezet A kistérségi települési önkrmányzatk Családsegítő és Pedagógiai Szakszlgálat Zempléni Hulladékkezelési Közszlgáltató Kft. (ZHK) Ptenciális megrendelők: önkrmányzatk, erdészet, vízügy, magánszemélyek, vállalatk A PROJEKTGAZDA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ TAPASZTALATAINAK BEMUTATÁSA A MEGVALÓSÍTÁS SZERVEZETE, PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK KOMPETENCIÁI A SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE, A TEVÉKENYSÉGEKHEZ RENDELT KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGVETÉS

26 1.A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Jelen prjekt célja hsszútávn, hgy Létrehzzn egy hatéknyan és rugalmas működő, a kistérséget lefedő tranzit fglalkztató szervezetet, amely valódi megldási lehetőségeket nyújthat a kistérségben élő munkanélkülieknek; A prjektben fglalkztatttaknak - a létrehztt szlgáltatáskban való tartós, másféléves részvétel lehetőségével, új és piacképes munkavégzési kmpetenciák kifejlesztésével megadja a személyes fejlődés és a későbbi önálló bldgulás esélyét, ezzel is csökkentve a társadalmi kirekesztődést, vagy annak kckázatát; Járuljn hzzá a térségben tapasztalt magas munkanélküliség megszűntetéséhez, és a kistérség gazdasági fellendüléséhez. A fejlesztés rövidtávú céljai, hgy a prjekt srán megvalósuljn: A kistérség meghatárzó gazdasági ágazataihz, krábban felhalmztt tudásaihz (pl. mezőgazdaság, szőlőművelés, erdőművelés stb.) kapcslódó tranzitfglalkztatás; Tartósan munkanélküli, elsősrban alacsny isklai végzettségű személyek tartós, fglalkztatása; Lehetőséget adni a munkanélküliek számára (képzés+fglalkztatás együttesével) új, piacképes munkavégzési kmpetenciák kifejlesztésére, és ezen keresztül az elsődleges munkaerőpiacra való kilépésre. A prjekt eredményeként: Munkaerőpiaci képzéseket nyújtunk valamennyi prgramba bevnt személy számára (48fő) és elvégzi legalább a 80%-uk (39fő) 39 fő tartósan munkanélküli, hátránys helyzetű személyt kívánunk fglalkztatni 22 hónapn keresztül Egyéni szükségletekre épülő mentrálási szlgáltatást nyújtunk valamennyi fglalkztattt számára, és azt legalább 80%-uk igénybe is veszi. A prjekt srán partneri kapcslatt alakítunk ki legalább 20 szervezettel. A prjekt közvetlen célcsprtja a kistérségben élő Tartós munkanélküliek (aki legalább 6 hónapja nem végez rendszeres kereső tevékenységet); Nem piacképes szakképesítéssel rendelkezők, vagy szakképesítéssel nem rendelkezők; Alacsny isklai végzettségűek; Krhatár nélkül, férfiak és nők a kistérség egész területéről. A prjektben részt vevő fglalkztatttak kiválasztása a munkaügyi közpnttal, a települési önkrmányzatkkal, a családsegítő szlgálattal és a Sárspataki Cigány Kisebbségi Önkrmányzattal együttműködésben történik. A prjekt szakmai tartalmát tekintve képzési elemekkel és mentri szlgáltatáskkal kmbinált fglalkztatási prjekt, melynek tartalma és megvalósításának módja igazdik a kistérség társadalmi, főként munkaerő-piaci sajátsságaihz. 3

27 A fglalkztatás megvalósítása srán 4 egymástól különböző tevékenységi területet érint, 4 különböző munkacsprt kerül létrehzásra: zöldhulladék gyűjtés és apríték készítés; épület-karbantartás; szőlő és kertművelés, és intézményi takarítás. A prjekt megvalósításáhz szükséges frrás 190millió Ft. A prjekt megvalósítása srán a célcsprt számára biztsíttt támgatáskra 106millió Ft-t frdítunk (költségvetés 56%-át). A munkavégzéshez szükséges eszközbeszerzés költségeire 47.5millió Ft-t (költségvetés 25%-a) terveztünk. A prjekt srán elkészül a kistérségi tranzit-fglalkztató szervezet létrehzását megalapzó tanulmány (piackutatással és üzleti tervvel), és pzitív eredmény, döntés után létrejöhet a közfglalkztatást hsszú távn hatéknyan kezelni képes önálló fglalkztató szervezet. A prjekt megvalósításának tervezett időtartama 24 hónap: Szerződéskötés tervezett időpntja: A prjekt megvalósításának időszaka: A prjekt zárása: Sárspatak Várs Önkrmányzatának Plgármesteri Hivatala biztsítja a prjekt srán a prjektmenedzsment szervezet működését és fglalkztatja a kiválaszttt hátránys helyzetű személyeket. Sárspatak Várs Önkrmányzatának Kmmunális Szervezete a fglalkztatttak munkavégzését szakmailag szervezi, irányítja és felügyeli. A prjekt szakmai megvalósításába bevnt partnerek: az Észak-Magyarrszági Reginális Munkaügyi Közpnt sárspataki kirendeltsége (tbrzás, kiválasztás, utánkövetés); a sárspataki kistérség településeinek önkrmányzatai; a sárspataki Cigány Kisebbségi Önkrmányzat (kiválasztás, fglalkztatttak támgatása, mtiválása); a Családsegítő és Pedagógiai Szakszlgálat (fglalkztatttak támgatása, mtiválása, mentrálás); Zempléni Hulladékkezelési Közszlgáltató Kft. (zöldhulladék szelektív gyűjtése); Prjekt hsszú távú fenntarthatóságban ptenciális megrendelők: erdészet, vízügy, vállalatk, szőlősgazdák. A prjekt megvalósító szervezete a kistérségi munkaszervezet részét képezi, azn belül nem képez önálló egységet. A prjektmenedzser a prjektgazda szervezetének, a prjekt pénzügyi vezetője a szakmai közreműködő Kmmunális Szervezet munkatársai. Mindketten képzett, prjektek lebnylításában gyakrlatt szerzett szakemberek. A szakmai vezető személye a prjekt kezdetére kerül kiválasztásra, a pzícióval szemben támaszttt szakmai szempntk szerint. A prjekt résztvevőinek munkaköri leírása kiegészítésre kerül azk a prjektben vállalt felelősségeivel és feladataival. A prjektmenedzsment tagjainak együttműködése rugalmas, annak frmalizálására a munkaszervezet meglevő általáns szabályzásán kívül nincs szükség. 4

28 2.A PROJEKT INDOKOLTSÁGA 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS A Sárspataki Kistérség az Észak-Magyarrszági régióban, Brsd-Abaúj-Zemplén megyében található, közpntja Sárspatak. A várs hárm természeti értékekben gazdag terület közpntjában fekszik. Itt találkzik egymással a Zempléni-hegység, a híres brtermő vidék Hegyalja és a Bdrgköz. A kistérségen belül Bdrgköz kistájhz tartzik Sárspatak, Bdrglaszi. Györgytarló, Kenézkő. Olaszliszka. Sárazsadány, Vajdácska, Vámsújfalu Viss és Zalkd, míg Hegyalja kistájhz a következő települések tartznak: Erdőhrváti, Hármhuta, Hercegkút, Kmlóska, Makkshtyka valamint Tlcsva. 2. GAZDASÁG 2005-s adatk alapján Sárspatakn a regisztrált vállalkzásk száma 1308 db. A kistérségen belül a működő vállalkzásk 70%-a (888 db) Sárspatakn található. Ez az arány kisebb eltérésekkel valamennyi gazdasági ágazatra igaz (meglepő módn még a mezőgazdaságban is érvényesül). Jól látható az adatkból, hgy visznylag alacsny a regisztrált vállalkzásk kétharmada a működő vállalkzásk száma. A vállalkzásk száma a rendszerváltástól eltelt idő alatt jelentősen megugrtt. Ennek ka a krábbi nagybb vállalatk szétaprózódásában rejlik. A kistérségben és Sárspatakn egyaránt egyértelműen felülreprezentáltak az egyéni vállalkzásk, amelyek mind kistérségi, mind vársi szinten az összes vállalkzás 65,5%- át teszik ki. Sárspatakn az 1-9 főt fglalkztató mikrvállalkzásk adják az összes vállalkzás 93%-át (821 vállalkzás). Mezőgazdaság A Sárspataki kistérségen belül a szántók aránya 35%, míg az erdős területeké 26%. Vársi szintre vetítve Sárspatakn a kistérségi átlagnál magasabb a szántók aránya (56%), ugyanakkr a kistérségi átlagnál alacsnyabb az erdővel bríttt területek aránya (39%). Szintén magasabb az rszágs átlagnál a gyepterületek aránya. A mezőgazdasági vállalkzásk túlnymó többsége egyéni vállalkzás. A szektrban tevékenykedő egyéni vállalkzók krösszetétele a jövőt tekintve kedvezőtlen képet mutat, ugyanis 60%-uk nyugdíjas krú. 5

29 Miután a Sárspataki kistérség része a tkaji brvidéknek, a kistérségben az rszágs átlagt meghaladja szőlővel bríttt terület aránya. Sárspatak híres szőlőtermő és brtermelő vidék. A szőlőműveléssel kapcslats tudás és gyakrlat óriási tárháza található meg ezen a vidéken, minden másdik embernek van egy kisebb-nagybb szőlője, ahl a szőlőtermelés tudmányát a családn belül apáról fiúra adják tvább. A nagy szőlősgazdák és brtermelők részéről ugyanúgy, mint a hbbiként szőlőművelők részéről visszatérő prbléma, hgy nehezen találnak megbízható idénymunkáskat tavasztól őszig, és napszámsk is egyre idősebbek lesznek. A szőlőművelés kézimunka igényes tevékenység, és a munkaflyamatk jelentős része nem gépesíthető. Tavasztól őszig a szőlősgazdák rendszeresen maguk látnak hzzá lyan szőlőmunkás csapatk verbuválásáhz, akik felügyelet mellett elvégzik ezeket a tevékenységeket (kacslás, kötözés, ltás, szüret stb.). A kistérségben található a tkaji brvidék száms kiemelkedő pincészete:rákóczi Pince (Sárspatak), Terra-Vin Kft. (Kun Lajs pincészete) (Sárspatak), Evinr Pincészet (Sárspatak), Götz Pincészet (Hercegkút), Kőprsi és Gmbshegyi pincesr (Hercegkút), Tkaj Kereskedőház ZRt. (Tlcsva), Sajgó Családi Pincészet (Tlcsva), Tkaj Oremus (Tlcsva) Ipar A kistérségen belül hárm jelentősebb területen flyik ipari tevékenység: a faiparban, a brászatban (feldlgzóipar), illetve a gépiparban. Sárspatak, mint kistérségi közpnt dminanciája elsősrban a gépiparban érvényesül. A várs iparában elsősrban a rendszerváltás előtti, gépipari termékek alkatrész utánpótlásával fglalkzó üzemek dminálnak. Ezek többsége elsősrban speciális szakértelmet igénylő tevékenységet flytat, precíziós fémmegmunkálással fglalkznak. E vállalkzási körből van a vársban. Fnts tehát megjegyeznünk, hgy a vársban a gépipari múltból fakadóan jelentős szaktudás halmzódtt fel az ipari termelés e szegmensében. E vállalkzásk tehát elsősrban hazai gépgyártás rendszerváltás előtti termékeihez gyártanak utánpótlás alkatrészeket. Az üzemek nem tömeggyártásra vannak berendezkedve, és jellemzően kisméretűek. Emiatt várhatóan egyrészt a speciális szaktudás szükségessége, másrészt a relatív alacsny termelési vlumen miatt nem várható, hgy a vársból elköltözzenek. A Sárspatakn található ipari vállalatk közül 3-3 db fglalkztat 100 főnél több, illetve fő alkalmazttat, a vállalkzásk többsége aznban mikrvállalkzás. Kiskereskedelem A kistérségen belül a kiskereskedelem területén egyértelmű Sárspatak dminanciája. Élelmiszerüzlet a kistérség valamennyi településén található, aznban az egyéb árucikkeket árusító kereskedelemi egységek szinte kivétel nélkül a vársban lelhetők fel. A kisebb üzletek a belvársban kncentráltabban helyezkednek el, míg a várs kialakult szerkezetéből adódóan a nagybb hipermarket lánck a várshatárban telepedtek le. A különböző üzletek mind megjelenésükben, mind a kínált áru minőségében nagyfkú különbséget mutatnak. Mind az üzletek, mind a vársi vendéglátóhelyek tekintetében elmndható, hgy alacsnyabb azk száma, amelyek exkluzív termékeket, illetve szlgáltatáskat nyújtanak. Turizmus A kistérség igen gazdag turisztikai lehetőségekkel rendelkezik. A várs környéki hegyek és a Bdrg flyó lyan természeti adttságk, amelyekre magas színvnalú turizmus építhető. Nagy prblémát jelent, hgy ezen adttságk kihasználtsága messze alulmúlja a bennük rejlő ptenciált. A hegyaljai brk minőségének köszönhetően egyes területeken fellendülés tapasztalható a brturizmus területén. A kistérségen belül 138 szálláshely (2006) található. Ezek nagyjából fele-fele arányban szlanak meg Sárspatak és a kistérség egyéb teleülései között. A kistérség falvaiban elsősrban falusi turizmus szálláshelyek és magánszálláshelyek találhatók. A 6

30 szálláshelyek számának kiegyenlítettsége nem tükröződik a szállásférőhelyek és vendégéjszakák megszlásában. A kistérségi szállásférőhelyek 74%-a Sárspatakn található, míg az egy évre jutó kistérségben eltöltött vendégéjszakák 82%-át töltik a vársban. A jövőben várható termálvízre alapuló fejlesztések eredményeként a turizmus tvábbi fellendülése. 3. ÁLLAMI, ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK, INTÉZMÉNYEK Oktatás A Sárspataki kistérség 16 települése 1997-ben megállapdást írt alá közktatási ellátási körzet létrehzásáról. Ennek célja, hgy a közktatási feladatkat szakmailag és gazdaságilag hatéknyabban, települések közötti együttműködés keretében valósítsák meg. A kistérségben hárm településen (Sárazsadány, Zalkd, Hármhuta) nincsen általáns iskla, a többi településen, Sárspatakt leszámítva 1-1 általáns iskla működik. Sárspatakn négy általáns iskla található (II. Rákóczi Ferenc Általáns Iskla, Árvay J. Gyakrló Általáns Iskla, Erdélyi Jáns Általáns Iskla refrmátus kllégium általáns isklája). Az általáns iskla befejeztével a gyermekeknek lehetősége nyílik, hgy a kistérségen belül végezzék el középfkú tanulmányaikat. Sárspatakn hárm gimnáziumban és egy szakközépisklában flyik középfkú ktatási tevékenység: II. Rákóczi Ferenc Általáns Iskla fenntartó: Sárspatak Várs Önkrmányzata. Árvay József Gyakrló Általáns Iskla fenntartó: Misklci Egyetem Erdélyi Jáns Általáns Iskla és Gimnázium fenntartó: Brsd-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése Refrmátus Kllégium Gimnáziuma, Általáns Isklája és Diáktthna fenntartó: Tiszán-inneni Refrmátus Egyházkerület A szakközépisklában autószerelő, varrónő, épületgépész, kerámiakészítő, festő, szbafestő és kőműves szakmák elsajátítására nyílik lehetőség. A kistérségen belül felsőktatási intézmény szintén csak Sárspatakn található (Sárspataki Refrmátus Telógiai Akadémia, illetve a Misklci Egyetemhez tartzó Cmenius Tanítóképző Főisklai Kar). Ezek a kistérségben élő és tvábbtanulni vágyó fiatalk szűk körének igényeit elégítik ki. Szciális ellátás Sárspatak Várs Önkrmányzatának személyes gndskdást nyújtó integrált intézménye a Gndzási Közpnt. Működési területe Sárspatak Közigazgatási területe. A közpnt a következő feladatkról gndskdik: szciális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, idősek gndzása, fgyatékkal élők speciális ellátása. A Gndzó Közpntban ellátttak száma 2008 szeptemberében a következőképp alakult: Szciális Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátása Idősek Gndzóháza Támgató Szlgálat Összesen 310 fő 72 fő 30 fő 9 fő 36 fő 457 fő A Családsegítő és Pedagógiai Szakszlgálat gndskdik családsegítő és gyermekjóléti szlgáltatáskról, a pedagógiai szakszlgáltatásról, illetve a szakmai szlgáltatásról. 7

31 Az intézmény által nyújttt pedagógiai szakszlgáltatás és szakmai szakszlgáltatás kistérségi szinten látja el feladatait. A szlgáltatást nyújtó épületben hetente 120 fő ellátásáról gndskdnak, külső helyszínen pedig az ellátttak száma eléri az 1000 főt. A szlgáltatáskat 5 fős alkalmaztti létszám teljesíti. A szervezet a családsegítő és gyermekjóléti szlgáltatáskat vársi szinten látja el, melynek keretében 8 fős alkalmaztti állmánnyal heti 200 ember ellátásáról gndskdnak. Az intézmény feladata a település hátránys helyzetű, krízishelyzetben lévő tagjainak, csprtjainak szciális és mentálhigiénés ellátása, a családk külső és belső kapcslati rendszerének támgatása. Fnts szerepet töltenek be a tartós munkanélküliek mentális támgatásában, a munka világba való visszavezetésbe. 4. FOGLALKOZTATÁS Fglalkztatttság, munkanélküliség A vársban a hárm legerősebb ágazat az ipar, az ktatás és a kereskedelem as adatk alapján (Állami Fglalkztatási Szlgálat) a Sárspataki kistérségben a fglalkztatttak száma 8587 fő. Az ÁFSZ jelentései alapján a kistérség munkanélkülisége az elmúlt években drasztikusan megnőtt. A decemberi 15,15%-s arányhz képest több mint 4%-s növekedést regisztráltak 2009 nvemberében. A kistérség 16 teleülése közül csupán Hercegkút és Sárspatak esetében mndható el, hgy a mutató tartósan 10% alatti értéket jelzett. Sárspatakn bár szerényebb mértékű a váltzás, aznban egyértelműen negatív tendencia mutatkzik. Míg 2001-ben 7,17%-s vlt a munkanélküliség, addig 2009-ben 9,82%. Sajnálats tény, hgy a regisztrált munkanélkülieken belül flyamatsan nő azk száma, akik tartósan 365 napnál régebben keresnek állást as sárspataki adatkat tekintve megállapítható, hgy az egyes krcsprtk között a éves krsztályban található a legtöbb munkanélküli (432 fő). A nemek arányát tekintve az álláskeresők között a férfiak vannak többségben (486 férfi, 411 nő). Ennek ka, hgy a nők között többen vannak, akik tthni, pl. házi áplási feladatkat látnak el. Álláskeresők száma és végzettség szerinti összetétele Mutatók év év Álláskeresők sz áma össz esen (fő) Általáns iskla 8 sz tályánál kevesebb végz ettséggel rendelkez ő (fő) Általáns isklai végz ettségű (fő) S z akmunkás végz ettségűek (fő) S z akisklai végz ettségű (fő) S z akköz épisklai, technikumi, gimnáz iumi végz ettségű (fő) Főisklai végz ettségű (fő) E gyetemi végz ettségű (fő) éves (fő) éves (fő) x éves (fő) Férfi (fő) Nő (fő) Frrás: KSH adatk alapján saját szerkesztés 8

32 2008-ban Sárspatakn a munkanélküliek isklai végzettség szerinti megszlását tekintve a szakképzetlen álláskeresők dminanciája mutatható ki (az összes álláskereső 36%-a). Őket követik a szakmunkás végzettségűek (32%). A középfkú végzettségű álláskereső az összes munkanélküli 24%-át teszik ki. Alacsnyabb számban, de található a vársban szabad kapacitás a felsőfkú végzettséggel rendelkezők között is, ők az összes álláskereső 6%-át jelentik. 5% 1% 5% Ált. 8 sztálynál kevesebb (fő) Általáns isklai végzettségű (fő) 24% 31% Szakmunkás végzettségűe (fő) Szakisklai végzettségű (fő) 2% Szakközépisklai, technikumi, gimnáziumi végzettségű (fő) Főisklai végzettségű (fő) 32% Egyetemi végzettségű (fő) Munkanélküliek megszlása isklai végzettség szerint Jgszabályi környezet 2009-től kezdődően az önkrmányzatk számára, a krábbiaktól kis mértékben eltérően új feladatt jelent az addig rendszeres szciális segélyben részesülő tartósan munka nélkül állók számára a közcélú fglalkztatás megszervezése. Annak érdekében, hgy a feladatt eredményesen tudják megldani a Szciális és Munkaügyi Minisztérium kidlgzta az Út a munkáhz prgramt. A prgram célja, hgy egyes jgszabályi váltztatáskn keresztül a szciális juttatásk, a közcélú munka, a közhasznú munka, illetve a közmunka rendszerét kmplex rendszerként kezelje. Kiemelt célja a prgramnak a tartós munkanélküliség prblémájának kezelése. Az igények kielégítésének érdekében elsősrban a közhasznú munka erősítését célzza. Amint bemutatásra került Sárspatakn, illetve a Sárspataki kistérségben 2001 óta flyamatsan emelkedett a tartós munkanélküliek száma. Emiatt a várs és a kistérség esetében nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hgy a prgramban való részvétel által mihamarabb csökkenjen a munkanélküliek e csprtjának száma. Az Szt. (36. (2) bekezdés, a) - c) pnt) január 1-től hatálys új szabályai szerint a közcélú munkavégzés keretében a települési önkrmányzati feladat, illetve jgszabályn alapuló állami vagy helyi önkrmányzati feladat nemcsak költségvetési szervnél látható el. Az új szabályzás szerint többségi tulajdnú önkrmányzati vagy állami gazdálkdó szervezet is végezheti a tevékenységet (így például Vársfejlesztő Társaság Kft-nél, vagy Magyar Nemzeti Vagynkezelő Zrt-nél). Azn személyekkel, akik jgsultak a prgramban való részvételre, az önkrmányzatnak legalább évi 90 napra, minimum napi 6 órás munkára kötelező határztt idejű munkaszerződést kötni. A közfglalkztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidő esetén nem lehet kevesebb a minimálbérnél. (2009. január 1-étől havi frint, a legalább középfkú isklai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört ellátók esetében havi frint, július 1-jétől december 31-ig frint.) Minden fglalkztattt számára lyan munka biztsítása szükséges, amely isklai végzettségének, vagy annál egy szinttel alacsnyabb végzettségnek felel meg. 9

33 A települési önkrmányzatknak a közfglalkztatás biztsítása érdekében minden év február 15-ig a munkaügyi kirendeltséggel egyeztetett közfglalkztatási tervet kell készíteniük. Közfglalkztatás Az alábbi táblázatból nvemberi adatk alapján látható, hgy a kistérségen belül a közfglalkztatttak száma jelentősen alacsnyabb a tartós munkanélküliek (365 napnál régebben állás nélkül állók) számánál. A települések adataiból nrmál átlagszámítás után kiderül, hgy 15%-kal magasabb a tartós munkanélküliek aránya a közfglalkztatásban résztvevőknél. Ugyanilyen módszerrel számlva az összes munkanélkülire vnatkzóan még lesújtóbb a helyzet. Az összes munkanélküli esetében több mint 300%-s értéket kapunk, azaz a közfglalkztatásba a munkanélküliek kevesebb, mint egyharmada vesz részt. Sárspatak esetében némileg árnyaltabb a helyzet, aznban az igények ellátása csak csekély mértékben jbb a kistérségi átlagnál. Vársi szinten a tartós munkanélküliek száma 8%-kal magasabb a közfglalkztatásba bevntak számánál. Az összes munkanélkülire vetítve pedig az értékek azt mutatják, hgy közfglalkztatásba bevntak számánál 2,8-szr több az összes munkanélküli száma. Összességében tehát elmndható, hgy közcélú-, közhasznú fglalkztatás illetve a közmunka prgramk jelenleg nem képesek ellátni az összes munkanélkülit, azaz jelentősen több álláshelyre lenne szükség a közfglalkztatási igények kielégítésére. Munkanélküliek száma Tartós munkanélküliek száma 2009 Kőzcélú fglakztatásba bevntak száma* Közhasznú munkába bevntak száma Közmunkába bevntak száma Összes közfglal kztattt Bdrglaszi Erdőhrváti Györgytarló Hármhuta Kenézlő Hercegkút Kmlóska Makkshtyka Olaszliszka Sárazsadány Sárspatak Tlcsva Vajdácska Vámsújfalu Viss Zalkd Összesen Frrás: ÁFSZ (2009 nv)., illetve önkrmányzati adatszlgáltatás Sárspatak fglalkztatási szerkezetében jelenleg a gépgyártás erős dminanciája figyelhető meg. Mint az bemutatásra került, ezen ágazat speciális szaktudást igényel, illetve jellemzően mikrvállalkzásk fglalkznak ilyen irányú tevékenységgel. Sárspatakn a szakmunkás végzettségű, illetve szakképzés nélküli álláskeresők vannak jelen legnagybb számban. Ezért elsősrban a szaktudást nem igénylő, vagy szakmunkás végzettségűek számára elhelyezkedési lehetőséget nyújtó munkahelyek számának bővítésére mutatkzik igény. A szakmunkás végzettségű álláskeresők tapasztalatára szükség lehet egyes javítási munkálatk elvégzésekr. 10

34 A kistérség földrajzi elhelyezkedéséből adódóan, a tkaji brvidékhez kapcslódóan lehetőség nyílik, akár állandó, akár idénymunka jelleggel szakképzetlen munkaerő bevnására. Emellett a vársban egyre jelentősebb igény jelentkezik lyan munkák elvégzésére, amelyek az önkrmányzat és intézményei hatáskörébe és feladatai közé tartznak. (közterületek takarítása, kaszálás stb.) Az alábbi táblázat Sárspatak azn 17 intézményét mutatja be, ahl közcélú fglalkztatás zajltt 2009-ben. Az adatk az egyes intézményekben havnta átlagsan alkalmaztt személyek számát mutatja, képzettség szerinti bntásban. Az adatkból kitűnik, hgy az összes fglalkztattt között isklai végzettség szerint 32%-kal vannak jelen a képzettség nélkül állók, 35%-kal a szakmunkás végzettségűek, 20%-kal a középfkú végzettségűek, a diplmásk pedig az összes fglalkztattt 13%-át adták decemberében nagyjából az éves átlagnak megfelelő létszámnak megfelelő létszám vett részt a közfglalkztatásban (213 fő). Ez 79 fős létszámnövekedést jelent az éves prgram kezdetekr regisztrált 134 főhöz képest. A január eleji adatk ennél kevesebb fglalkztatttat jeleznek (184 fő). Fglalkztató Végzettség Fglalkztató Végzettség Megvelósult Január Megvelósult Január max. 8 általáns 57 max. 8 általáns 4 Árpád Vezér szakmunkás 39 szakmunkás 4 Kmmunális szervezet 71 Gimnázium és középfkú 4 középfkú 2 Kllégium felsőfkú 2 felsőfkú 2 11 Összesen Összesen max. 8 általáns 1 max. 8 általáns 0 Termálfürdő és szakmunkás 7 Vay Miklós Szakképző szakmunkás 3 4 Camping középfkú 4 Iskla középfkú 3 8 felsőfkú 5 felsőfkú 2 Összesen 18 4 Összesen 8 8 max. 8 általáns 1 max. 8 általáns 0 Rendelőintézet szakmunkás 1 Farkas Ferenc szakmunkás 2 3 középfkú 1 Művészeti Iskla középfkú 0 2 felsőfkú 1 felsőfkú 0 Összesen 4 3 Összesen 2 2 max. 8 általáns 1 max. 8 általáns 0 Családsegítő és szakmunkás 2 Mese Óvda és szakmunkás 3 Pedagógiai 6 középfkú 1 Bölcsőde középfkú 0 Szakszlgálat felsőfkú 0 felsőfkú 3 6 Összesen 4 6 Összesen 6 6 max. 8 általáns 1 max. 8 általáns 4 A Művelődés Háza és szakmunkás 1 szakmunkás 4 6 Plgármesteri Hivatal Könyvtára középfkú 3 középfkú felsőfkú 1 felsőfkú 4 Összesen 6 6 Összesen max. 8 általáns 0 max. 8 általáns 0 Gndzási közpnt szakmunkás 4 szakmunkás 0 3 ART ÉRT középfkú 1 középfkú 1 1 felsőfkú 0 felsőfkú 0 Összesen 5 3 Összesen 1 1 max. 8 általáns 0 max. 8 általáns 0 Újbástya szakmunkás 1 Zempléni Vízilabda szakmunkás 0 0 Rendezvénycentrum középfkú 2 Klub középfkú 0 1 felsőfkú 3 felsőfkú 1 Összesen 5 0 Összesen 1 1 max. 8 általáns 0 max. 8 általáns 0 II. Rákóczi Ferenc szakmunkás 1 szakmunkás 3 13 Zempléni Vízmű Kft. Általáns Iskla középfkú 4 középfkú 1 4 felsőfkú 4 felsőfkú 0 Összesen 9 13 Összesen 4 4 max. 8 általáns 0 SIDINFO szakmunkás 0 középfkú 0 9 felsőfkú 0 Összesen 0 9 MINDÖSSZESEN Az összes közfglalkztattt közel 50%-a 2009-ben a Sárspataki Önkrmányzat Kmmunális Szervezete (KSZ) alkalmazásában állt. A szervezet részben, vagy egészben közcélú munka keretében a következő feladatk ellátását végzi. A Kmmunális Szervezet 11

35 létrehzásának, tevékenysége finanszírzásának alapvető célja Sárspatak vársüzemeltetési-vagyngazdálkdási feladataiban való tervszerű, szabályztt és flyamats közreműködés biztsítása vlt. Feladatai: a.) b.) c.) d.) A Kmmunális Szervezet mint önálló költségvetési intézmény működéséhez szükséges eszközökkel (telephely ingatlan- és ingó vagyna, épületek, föld, gépek, berendezési tárgyak, stb.) történő gazdálkdás. Ezeknél a vagynelemeknél a Kmmunális Szervezet a vagyngazdálkdás csaknem teljes flyamatát saját hatáskörben bnylítja. A krlátzás csak a vagynelemek elidegenítésére (értékesítés), ill. gyarapítására (beruházás) vnatkzik. Az önkrmányzati lakóingatlank (amelyek nyilvántartási értéken a Kmmunális Szervezet vagynmérlegében szerepelnek) nyilvántartása, és a rendeltetésszerű használathz szükséges adminisztrációs tevékenység elvégzése. A lakásállmány alacsnyabb kmfrtfkzatú része rssz műszaki állaptban van annak ellenére, hgy a beflyó lakbérek 80 %-át visszafrgatják a felújítási-, karbantartási munkák finanszírzására. Egyes önkrmányzati tulajdnú (a Kmmunális Szervezet vagynmérlegében nem szereplő) vagyntárgyak (csapadékelvezetők, utak, táblák, belterületi földingatlank, stb.) rendeltetésszerű használatának és állagmegóvásának biztsítása; a vársi zöldterületek (parkk, ligetek) kialakítása, frmálása, gndzása. A feladatellátáshz szükséges pénzügyi frráskat az éves költségvetés tartalmazza. A Plgármesteri Hivatal és más önkrmányzati intézmények által rendeltetésszerűen működtetett vagynelemek állagmegóvása (különböző karbantartási javítási munkák, szállítási tevékenység). A felmerülő dlgi kiadáskat a megrendelő intézmény megtéríti a Kmmunális Szervezetnek, mert ennek pénzügyi fedezetét az adtt intézmény költségvetése tartalmazza. A évi költségvetés szerint a bevételek 89,5%-át a várstól kaptt költségvetési támgatás (188,3mFt), mintegy 10,5%-át (22mFt) saját működési bevételei biztsíttták (lakbérből, nem lakás céljára szlgáló helyiségek bérbeadásából és egyéb szlgáltatáskból). A fglalkztatttak 80%-a (48fő) férfi, 20%-a (12fő) nő, amelyet a tevékenység férfias jellege határz meg. Ez az arány jelenik meg az peratív vezetés összetételében is: a 9fő vezetőállású munkatársból 8fő a férfi. A fizikai állmány a teljes létszám 77%-a. Az elmúlt években ( ) elsősrban a közhasznú fglalkztatás vlt a jellemző, gyakrlatilag egész évben, átlagsan 30fő feletti létszámmal tól a közmunkaprgramk jelentősége és súlya megnőtt, 2009-ben 102 főt alkalmaztak ilyen prgram keretében. A Kmmunális Szervezet a feladatait 2009-ben 60fő állandó fglalkztatású közalkalmaztti státuszú, és 102fő ideiglenes munkavisznyú közfglalkztatttakkal látta el. Ez utóbbi kategóriában közhasznú, közcélú és közmunka prgram keretében alkalmaz jelentős létszámt. A közmunkaprgramk munkavállalóinak színvnala a szervezet vezetőinek értékelése szerint - szélsőséges, teljesítményük és mtiváltságuk is ezzel van szinkrnban. Jelentős hányaduk számára a beilleszkedés sikertelen, a munkavégzés és a munkatársak felé elkötelezettség nem alakul ki, ami ránymja bélyegét az elvégzett munka megítélésére. A KSZ létszámszükségletét alapvetően az alábbi tényezők határzzák meg: A jelenlegi tevékenységi- és feladatkör ellátásáhz - a téli hónapk kivételével - a közalkalmaztti létszám nem elegendő. A jelentős létszámú közfglalkztattt tehát alapvető szükséglet a feladatk teljesítéséhez. A közfglalkztatttak hiánya jelentős zavarkat kzna a vársüzemeltetési-vagyngazdálkdási feladatk ellátásában. 12

36 Az u.n. standard feladatkn túli prgramk mennyisége egyre nő. A várs külső és belső területeinek rendben tartása egyre nagybb létszámt igényelne, nem csak a növényi vegetáció idején, hanem flyamatsan. A téli ügyeleti készenléti rendszer jgszabályi keretek közötti végrehajtása nagybb létszámt igényel. Amennyiben a KSZ jelenlegi tevékenységi- és feladatköre megmarad, vagy bővül, a humánerőfrrás-fejlesztés kiemelt szerepet kell, hgy kapjn. Ennek fnts eleme egyrészt a dlgzók képzettségi struktúrájának javítása, másrészt a diplmásk számának növelése ben a KSZ által szervezett és végzett közfglalkztatás mennyiség tvább nő majd, a fglalkztattt létszám elérheti időnként a 200főt is. Ez kmly kihíváskat jelent a jelenlegi szervezet számára, hgy a rendelkezésre álló munkaerőt a legnagybb hatéknysággal használja fel, amit a kijelölt tevékenységek tartalma, a munkaszervezés gördülékenysége, a munkavállalók mtiválásának sikeressége és még száms egyéb tényező beflyásl. Mindezen feladatkat a KSZ-nek váltzatlan állandó létszámmal és vezetéssel kell megldania. 3.A PROJEKT CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGEI Az LHH kistérségek számára EU frráskból a időszakban nyújtandó fejlesztési támgatásk felhasználására vnatkzó, flyamán lezajltt tervezési flyamat eredményeként a sárspataki kistérség megalktta kistérségi fejlesztési tervét és azt a fejlesztési prjektcsmagt is, melynek megvalósítását az NFÜ a vele együttműködő szervezetek (kisebbségi önkrmányzatk, ágazati minisztériumk, érdekvédő szervezetek stb.) véleményét is kikérve jóváhagyta. Ennek a prjektcsmagnak a részeként Sárspatak Várs Önkrmányzata 190 millió Ft támgatást nyert fglalkztatási célú prjektje megvalósításáhz. A TAMOP /6 kódszámú pályázati felhívásra a prjektgazda pályázatt kíván beadni, hgy a számára dedikált keretből a várs és a kistérség tartósan munkanélküli lakssága részvételével fglalkztatási prjektet valósítsn meg. A prjekt srán - a választtt tevékenységek és a kidlgzásra kerülő szervezetrendszer tekintetében újszerű módn - lyan szlgáltatáskat kíván létrehzni, amelyek tartósan munkanélküli személyek képzését és hónapn keresztül történő fglalkztatását célzzák meg - a helyi tudáskra és kielégítetlen szlgáltatási igényekre építve. Jelen fejlesztés kapcslódik a Bizts kezdet segítése prjekthez, melyben a rma közösség köréből képzenek ki egészségőröket, akiknek a gyakrlati fglalkztatását biztsítják. Az egészségőrök közül kb főnek lehetőség nyílik OKJ-s ápló, vagy szciális gndzó képzés elvégzésére. A képzett személyeket a szlgáltatásk bővítése kapcsán egy részt a jelen prjektben fglalkztatttak mellett alkalmazhatják az önkrmányzatk, civil szervezetek, illetve házi áplási tevékenységet végezhetnek. A szciális ellátás fejlesztése a sárspataki kistérségben prjekthez, melynek keretében a kistérség települései szciális alapszlgáltatásainak kapacitásait növelik és szlgáltatásának színvnalát javítják 21 fő tartósan munkanélküli személy képzésével és a prjekt keretein belüli fglalkztatásával. A Mikrtérségi integrált szlgáltató közpnt létrehzása Tlcsván c. (TIOP 3.5.1) prjekthez, mely a szciális szlgáltatásk színvnalának emelését és a szlgáltatásk körének bővítését és elérhetőségének javítását célzza az infrastrukturális háttér feltételeinek biztsításával. 13

37 A Kistérségi Integrált Szlgáltató közpnt létrehzása Sárspatakn (TIOP 3.5.1) prjekthez, amely a szciális szlgáltatásk színvnalának emelését és elérhetőségének javítását célzza az infrastrukturális háttér feltételeinek javításával A prjekt céljának meghatárzása Jelen prjekt célja hsszútávn, hgy Létrehzzn egy hatéknyan és rugalmas működő, a kistérséget lefedő tranzit fglalkztató szervezetet, amely valódi megldási lehetőségeket nyújthat a kistérségben élő munkanélkülieknek; A prjektben fglalkztatttaknak - a létrehztt szlgáltatáskban való tartós, másféléves részvétel lehetőségével, új és piacképes munkavégzési kmpetenciák kifejlesztésével megadja a személyes fejlődés és a későbbi önálló bldgulás esélyét; Csökkentse a társadalmi kirekesztődést, vagy annak kckázatát; Jelentős mértékben hzzájáruljn a térségben tapasztalt magas munkanélküliség megszűntetéséhez, és a kistérség gazdasági fellendüléséhez. A fejlesztés rövidtávú céljai, hgy a prjekt srán megvalósuljn: Tartósan munkanélküli, elsősrban alacsny isklai végzettségű személyek tartós, (22 hónapn keresztüli) fglalkztatása; A kistérség meghatárzó gazdasági ágazataihz, krábban felhalmztt tudásaihz (pl. mezőgazdaság, szőlőművelés, erdőművelés stb.) kapcslódó tranzitfglalkztatás; Lehetőséget adni a munkanélküliek számára (képzés+fglalkztatás együttesével) új, piacképes munkavégzési kmpetenciák kifejlesztésére, és ezen keresztül az elsődleges munkaerőpiacra való kilépésre. Olyan szervezetrendszer kialakítása, mely lehetőséget ad a tartós munkanélküliek számára képzéssel, személyi tanácsadással az elsődleges munkaerőpiacra való kilépésre. A prjekt eredményeként: Munkaerőpiaci képzéseket nyújtunk valamennyi prgramba bevnt személy számára (49fő) és legalább a 80%-uk elvégzi azkat; 39 fő tartósan munkanélküli, hátránys helyzetű személyt kívánunk fglalkztatni 22 hónapn keresztül Egyéni szükségletekre épülő mentrálási szlgáltatást nyújtunk valamennyi fglalkztattt számára, és azt legalább 80%-uk igénybe is veszi. A prjekt srán partneri kapcslatt alakítunk ki legalább 20 szervezettel A fejlesztés célcsprtja, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete A prjektbe közvetlenül bevnandó így a prjekt-tevékenységek szempntjából közvetlenül érintett célcsprt azn személyek köre, akik a prjekt által fejlesztett szlgáltatáskba bekapcslódnak. A közvetlen célcsprt tehát a fglalkztatttak köre. A prjektcélk eléréséhez a kistérségben jelen levő szabad munkaerő aktív krú, nem fglalkztattt (munkanélküli, inaktív) személyek - egy speciális, az alábbi megfntláskat figyelembe vételével meghatárztt csprtjának bevnására van szükség. Azaz lyan személyekre van szükség, akik 14

38 Tartós munkanélküliek (aki legalább 6 hónapja nem végez rendszeres kereső tevékenységet) Nem piacképes szakképesítéssel, ismeretekkel rendelkezők, vagy szakképesítéssel nem rendelkezők; Alacsny isklai végzettségűek Krhatár nélkül, férfiak és nők a kistérség egész területéről A prjektben részt vevő fglalkztatttak kiválasztása a munkaügyi közpnttal, a családsegítő szlgálattal, a települési önkrmányzatkkal, és a CKÖ-tal együttműködésben történik. A prjekt közvetett célcsprtja a prjekt által fejlesztett, szlgáltatáskat igénybe vevők köre, valamint a fglalkztattt csprttal kapcslatban lévők köre: Fglalkztatási prjektbe bekerülő tartós munkanélküliek családtagjai A prjekt szakmai megvalósításában résztvevő mentrk és szakmai szervezetek munkatársai A szlgáltatáskkal érintett szervezetek: önkrmányzati intézmények, a várs lakssága, magán vállalkzásk A szlgáltatásk jövőbeli, lehetséges megrendelői: önkrmányzatk és intézményeik, állami társaságk, intézmények, magán vállalkzásk. A szlgáltatáskkal érintett, közvetlen célcsprt tagjainak bemutatása a 4.2 fejezetben (prjekt tevékenységeinek bemutatása) és az 5.2 fejezetben (Prjektgazda megvalósító szervezete és partnereinek bemutatása) található meg részletesen A célk eléréséhez szükséges tevékenységek bemutatása A prjekt keretében az alábbi átfgó tevékenységek valósulnak meg a prjektcélk elérése érdekében: Sárspatak településén és a kistérségben lyan tartósan munkanélküli személyek, akik az egyes munkacsprtk tagjaként különböző, közcélú feladatkat végeznek apríték készítő, épület karbantartó és takarító munkakörben. (A szőlő és kertművelő csprt által végzett tevékenységnek a szőlőművelési tevékenységei ugyan nem közcélúak, ám a csprt tevékenységének arányaiban kisebb részét teszik ki, és a betanulás, a gyakrlat, tapasztalat, valamint referenciák megszerzésének szükségessége és kötelezettsége a prjekt végéig tart.); A fglalkztatásban résztvevők egyéni képességeihez, készségeihez alkalmazkdó képzési prgramk szervezése a fglalkztatás ideje alatt; Mentri szlgáltatás nyújtása a célcsprt tagjai számára munkájuk sikeres elvégzése, illetve flyamats fejlődésük (pl. tanulási, beilleszkedési, knfliktus kezelési és kmmunikációs készségeik fejlesztése) érdekében; Közösségi prgramk szervezése a fglalkztatttak tudásmegsztása érdekében; Prjekt megvalósításáhz és a támgatás igénybevételének adminisztrációjáhz kapcslódó tevékenységek (menedzsment működtetése, munkaszervezése, nyilvánsság, stb.). A prjekt átfgó céljának teljesülését nagyban támgatja, ha a bevnt partnerek saját tevékenységükbe illesztik a prjekttevékenységek befejezése után (a prjektzárást követően) a fglalkztatttaknak a prjektből való kikerülésének utókövetését és új munkahelyre való beilleszkedésük segítését, egyéni tanácsadás, családsegítés révén. 15

39 A prjektben tervezett tevékenységek bemutatása Prjekt előkészítés A prjekt vázlats, kncepcinális szintű megfgalmazása képezte az előzetes támgatási döntés (bővebben: 2. fejezet) alapját. A prjekt előkészítéséhez ezen prjektkncepció alapján jelen megvalósíthatósági tanulmány elkészítése szükséges, beleértve az elkészítés srán történő, pl. a célcsprtt vagy a bevnandó partnerek körét és feladatát érintő egyeztetéseket is. Jelen tanulmány alapján a knkrét pályázat elkészíthető, a megvalósítás megkezdhető, tvábbi előkészítő munkákra nincs szükség. A prjekt megvalósítása Prjektmenedzsment megszervezése A prjektgazda Sárspatak Várs Önkrmányzata felállítja az 5.2. fejezetben bemutattt menedzsment szervezetet. A szervezet felállítása képezi az alapját minden tvábbi prjekttevékenységnek. Partnerségi kapcslatk kialakítása A megvalósítás első knkrét lépéseként frmalizálni szükséges a prjektben résztvevő partnerszervezetekkel történő együttműködést. Ennek frmája Együttműködési Megállapdás, melyet a prjektmenedzser készít elő és a prjektgazda köt A Kmmunális Szervezettel; Az Észak-magyarrszági Reginális Munkaügyi Közpnttal (annak Sárspataki kirendeltségére vnatkzóan); A kistérség önkrmányzataival (fglalkztatttak kiválasztásában való segítségnyújtás; karbantartási tevékenységek színhelye) egyenként a prjektben résztvevő, érintett szervezetekkel (Zempléni Hulladékhasznsítási Közhasznú Kft.; a karbantartás és takarítás szlgáltatásait igénybe vevő önkrmányzati intézmények, szőlőtermelő szervezetek); Sárspatak Vársi Családsegítő Szlgálattal (szakmai támgatás a mentrk kiválasztásában, munkájuk irányításában, összefgásában); Sárspataki Cigány kisebbségi Önkrmányzattal (rma résztvevők összefgása, mtiválása, segítése). A megállapdásk fő elemként meghatárzzák a résztvevők prjekt időtartama alatti és azt követő együttműködésének módját, az egyes partnerek kötelezettségeit és felelősségét és a kapcslattartás módját. A megállapdásk szakmai tartalmát érintő elemeket a fejezet fglalja össze, összhangban a prjekt 4.3. pntban bemutattt szakmai tartalmával. A prjektben résztvevők kiválasztása (tbrzás) A tevékenység egymásra épülő lépései: A Munkaügyi Közpnt adatbázisából településenként rendelkezésre bcsátja az alkalmazási feltételeknek megfelelő személyek listáját (kb. 80fő); A prjekt szakmai vezetője a partnerek segítségével kiválasztja a knkrétan bevnásra javaslt személyeket (kb.48fő); 16

40 A prjektmenedzsment kiválasztja a képzést, képzéseket végrehajtó intézményt vagy intézményeket és beszerzi a szükséges eszközöket; Kmpetencia-mérés és kmpetenciafejlesztés A prjektgazda szerződést köt a bevnandó egyénekkel a prjektben való részvételre (48fő). A kiválaszttt személyekkel kmpetenciamérést történik (külső szervezet által), ennek alapján kerül meghatárzásra személyre szabttan, a lehetőségek szerint - a későbbi készségfejlesztő képzések tartalmi és módszertani követelményei; A kiválaszttt résztvevők kmpetencia-mérésen és munkavégzési kmpetenciafejlesztésen vesznek részt (48fő); Munkavégzéshez szükséges képzések A kmpetenciafejlesztési képzést sikeresen elvégzők (kb.80%, 39fő) munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálatn szenek részt.; Betanító és OKJ-s képzésekre, munkavédelmi ktatásra kerül sr a fglalkztatttak számára a fglakztatás megkezdése előtt; A fglalkztatás utlsó szakaszában a fglalkztatttak megerősítő és a tvábbfejlődést segítő képzésben vesznek részt. Fglakztatás 39 fő flyamats, 22 hónapn keresztül történő fglalkztatására kerül sr, melynek helyszíne Sárspatak és a kistérség települése. A munkacsprtkhz rendelt mentr egyéni igényekre szabttan rendszeres, heti kapcslatt tart a fglalkztatttakkal a prjekt srán. A prjektmenedzser és a szakmai vezető együttműködve a helyi mentrkkal négy alkalmmal szervez értékelő jellegű találkzót a prjektben résztvevők mentrk és fglalkztatttak számára, a fglalkztatttak családtagjainak részvételével. Utánkövetés Valamennyi tartósan fglalkztattt személy utánkövetését elvégezzük a prjektbefejezése után legalább egy évig partnerszervezeteink bevnásával. 4.A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 4.1. A megvalósulás helyszínei: A prjekt srán fglalkztattt személyek fglalkztatója a prjektgazda: Sárspatak Várs Önkrmányzatának Plgármesteri Hivatala Sárspatak, Kssuth u. 44. A munkavégzést szervezi, szakmailag irányítja és felügyeli: Sárspatak Várs Önkrmányzatának Kmmunális Szervezete (az önkrmányzat önálló költségvetési szerve) Sárspatak, Dózsa György utca 2. Munkavégzés helyszíne: a sárspataki kistérség valamennyi települése (16) A Kmmunális Szervezet fő tevékenysége Sárspatak vársüzemeltetésivagyngazdálkdási feladataiban való tervszerű, szabályztt és flyamats közreműködés biztsítása. 17

41 Telephely bemutatása: A Kmmunális Szervezet telephelye a Dózsa György útn található. A vársn belüli elhelyezkedése kedvező, gyalgsan, tömegközlekedéssel és gépjárművel jól megközelíthető. A földingatlan nagysága meghaladja az 1,2 ha-t, amely a jelenlegi feladatk ellátásáhz jelentősen túlméretezett. A szabálytalan, hsszúkás alakú jelentős mértékben betn és aszfalt burklatú területet jelenleg csak a Dózsa György utcáról lehet megközelíteni. A szmszédk száma megközelíti a 20-at, amelynek többsége magántulajdnú ingatlan, de intézmények is vannak köztük (görög katlikus egyház, szakképző iskla, gumiszerviz vállalkzás). A telephely szilárd burklatú felületein különböző a feladatk ellátásáhz szükséges, vagy annak srán keletkezett anyagkat és eszközöket, berendezéseket (kő, hmk, fa, termőföld, aszfalt-törmelék, gépkcsi alkatrészek, knténerek, munkagép adapterek, stb.) tárlnak. Ez a terület szlgál a gépjárműveink nyittt garázsaként és a munkavállalók is munkaidőben itt parklnak. A területen összességében 5 db egyszintes épület található különböző állaptban, minőségben és eltérő funkciókkal. Az 1.651m2 beépített összes alapterületből irda 152m2, műhely 430m2 zárt raktár 538m2, nyittt raktár 423m2, egyéb funkciójú (szciális blkk, közösségi helység, irattár, prta) 108m2. Az épületek elsősrban ipari csarnk jellegűek, kivéve a görög katlikus egyházzal megsztttan tulajdnlt ház, ahl az irdák, öltözők és a szciális helyiségek találhatók. A műhelyek alapterülete a feladatk ellátásáhz elégséges és a több épületben is megtalálható raktárak is biztsítják a Kmmunális Szervezet, ill. a Várs tulajdnában lévő berendezések, anyagk biztnságs tárlását (sátrak, székek, pavilnk, szivattyúk, stb.). Az alábbi táblázat bemutatja, hgy az egyes tevékenységek melyik helyszínen történnek, és ki a felelős azk végrehajtásáért, a megfelelő háttérfeltételek biztsításáért: 4.2. A prjekt előkészítéséhez kapcslódó feladatk meghatárzása, a feladatk ütemezése és a költségei Prjekt előkészítés 18

42 A prjekt előkészítése két lépcsőben történt, az LHH prgram eljárásrendi sajátsságainak megfelelően. Az első lépcsőben igazdva a kistérség stratégiai tervéhez elkészült a prjekt fő adatait tartalmazó Prjekt Adatlap, melynek alapján az előkészítés másdik lépcsőjeként - jelen megvalósíthatósági tanulmány feladata, hgy a prjekt megvalósításáhz szükséges mélységben és részletezettségben támassza alá és tervezze meg a prjekt minden elemét. Jelen tanulmány elkészítését a települések mindegyikére kiterjedő igényfelmérés előzte meg, melynek eredményeire építve kerültek megfgalmazásra a tanulmány megállapításai és a prjektben javaslt tevékenységek. Az igényfelmérés srán bevnt partnerek vltak: ÉM RMK Sárspataki Kirendeltsége Kistérség települési önkrmányzatai Sárspataki Cigány Kisebbségi Önkrmányzat Sárspatak Várs Önkrmányzatának egészségügyi, ktatási és művelődési intézményei (közfglalkztatók) Sárspataki kistérség vállalkzói (Terra-Vin Kft.; Evinr Pincészet) Tvábbi előkészítésre nincs szükség, a fglakztatást megelőző feladatk már a prjekt keretében, annak részeként végzendők el. A Prjekt előkészítés költségei A MT a pályázat előírásainak figyelembe vételével kerül elkészítésre és tartalmazza a szükségletek feltárását. A közbeszerzési eljárással kiválaszttt külső szakértői csapat végezte el a helyzetfeltárást, készítette el interjúkat, adatelemzést és a tanulmányt 4.3. A tevékenységek szakmai tartalmának meghatárzása Prjektmenedzsment A prjektmenedzsment tagjaival szemben támaszttt elvárásk és a prjektmenedzsment tagk bemutatása az 5.4 fejezetben (A megvalósítás szervezete, prjektben résztvevő személyek kmpetenciái) történik meg. Prjektvezető A prjektgazda főállásban is alkalmazásában lévő prjektvezetője bruttó bére 130 ezer Ft/hó. Heti 20 órában áll majd a prjekt megvalósításának szlgálatában, amely feladat meghatárzásában is rögzítésre kerül. Pénzügyi vezető A prjektgazda főállásban is alkalmazásában lévő szakembere bruttó bére 130 ezer Ft/hó. Heti 20 órában áll majd a prjekt megvalósításának szlgálatában, amely feladat meghatárzásában is rögzítésre kerül. Prjektasszisztens, minőségbiztsító és nyilvánssági munkatárs feladatait ellátó kapacitás Amennyiben a prjektgazda a prjekt megkezdéséig megtalálja a feladatk ellátására alkalmas, alkalmaztti munkavállalásra kész szakembert, szakembereket, úgy az erre elkülönített összeget az alkalmazásba kerülő kllégák (prjektasszisztens heti 40órás, minőségbiztsító heti 10 órás) munkabére és járulékainak kifizetésére használja a prjektgazda. Amennyiben ilyen szakemberek alkalmazását nem tudja biztsítani, úgy vállalkzói szerződés keretében gndskdik a hiányzó szakmai kapacitásk pótlásáról. Költsége: Havi kb. bruttó Ft költségkeret áll rendelkezésre, 24 hónapn keresztül. A prjekt szakmai megvalósítása Szakmai vezető alkalmazása 19

43 A prjekt fglalkztatási szakmai minőségének biztsítása érdekében külön szakmai vezető alkalmazása szükséges, a prjekt teljes időtartama alatt. Fő feladatai az alábbiak: A kiválasztási flyamat (tbrzás) segítése Belső szakmai értékelő jelentési rendszer kidlgzása és az értékelések feldlgzása, összesítése Kapcslattartás (rendszeres knzultáció) a mentrkkal, támgatás nyújtása számukra a fglalkztatás srán felmerülő prblémák megldásában A mentrk jelzései alapján és a bevnt partnerekkel knzultálva a prjekt közbenső és végső eredményeinek flyamats értékelése, javaslatk megfgalmazása azk javítása érdekében A fglalkztatásban résztvevők számára a prjekten túlnyúló fglalkztatási lehetőségek felmérése, partnerek felkutatása Alkalmazása munkaviszny vagy megbízás keretében történik, ennek eldöntését és a szakmai vezető személyének kiválasztását a prjektgazda a prjekt megkezdéséig biztsítja. Kiválasztásának követelményeit a prjektmenedzsment fejezetben részleteztük. Heti 30 órában áll majd a prjekt megvalósításának szlgálatában. Mentri szlgáltatás biztsítása A mentr fő feladata, hgy a fglalkztattt személyeket segítse a munkahelyi beilleszkedésben, a munkavégzéssel kapcslatban felmerülő személyes prblémák megldásában, a knfliktusk kezelésében. Célja, hgy a rendszeres munkavégzésből már hsszú ideje kiesett egyéneket segítsék a munkahely megtartásában, a váltzáskhz valóalkalmazkdásban, és csökkentsék a lemrzslódás veszélyét. Csprtnként 1 mentr (összesen 4fő) áll rendelkezésre a megvalósítás srán, a fglalkztatás 22 hónapján keresztül. Kiválasztásukban a Családsegítő és Pedagógiai Szakszlgálat nyújt szakmai segítséget. A mentrk prjektben való részvétele szerződéses alapn történik. Az elsődleges célcsprt képzése, fglalkztatása és a kapcslódó támgatásk Fglalkztatás A prjekt szakmai tartalmát tekintve képzési elemekkel és mentri szlgáltatáskkal kmbinált fglalkztatási prjekt, melynek tartalma és megvalósításának módja igazdik a kistérség társadalmi, főként munkaerő-piaci sajátsságaihz. A fglalkztatás megvalósítása srán 4 egymástól különböző tevékenységi területet érintünk, 4 különböző munkacsprtt hzunk létre. Zöldhulladék begyűjtése és faapríték készítés Sárspatakn a közterületi zöldfelületek gndzása srán keletkezett fakitermelések és zöldhulladék összegyűjtése srán elkülönítik egymástól a tűzifának használható anyagt és a lmbt, füvet. A várs közterületeiről és a magánterületekről összegyűjtött és elszállításra kihelyezett zöldhulladék mennyisége meghaladja az évi 6000 tnnát, melynek felét fű és fűféle, felét pedig a fák gndzása, kivágása srán keletkezett fahulladék teszi ki. A fahulladék 30%-át zöldlmb, levelek adják, 40-50%-a alkalmas tűzifának való feldlgzásra, és 20-30%-a fahulladék és gallyak mennyisége. Jelenleg a Kmmunális Szervezet térítésmentesen összegyűjti a közterületre kihelyezett zöldhulladékt. A zöldhulladékt - a tűzifának alkalmas faanyag kiválgatása és felaprítása után egy régi hulladéklerakó telepre szállítja el, a tűzifát pedig az Önkrmányzat által szciális rászrultság alapján kiválaszttt családk kapják meg. Mindez azt jelenti, hgy a begyűjtött összes zöldhulladéknak mindössze a 20-25%-a kerül hasznsításra, a többi a hulladéklerakókat hizlalja. A prjekt keretében a zöldhulladék felhasználásának a tűzifa készítése mellett - kétféle új módját is bevezetjük: 20

44 1. Zöldhulladék kmpsztálása A laksság számára felkínáljuk annak lehetőségét, hgy a kertből kikerülő fűféléket a saját telkén elhelyezett edényekben kmpsztálja. A keletkező kmpsztt annak készítője hasznsíthatja, illetve igény esetén a kmpsztt a Kmmunális szervezet elszállítja (és a várs kertészeti munkáiban felhasználja azt). A laksság figyelemének felhívása és tájékztatása után a jelentkezőkkel szerződést köt a Kmmunális szervezet az egyenként 300literes kmpsztáló edények kihelyezésére, amennyiben a szerződő fél vállalja a zöldhulladéknak a háztartási hulladéktól való elkülönítetését, kmpsztálását, és az edény rendeltetésszerű használatát. Nagybb méretű, 1m3-es kmpsztáló edényeket helyezünk azknak a közintézményeknek az udvarára, amelyek területe körbekerített és nagybb zöldterülettel rendelkeznek. Terveink szerint első körben 350db lakssági és 10-15db intézményi kmpsztáló kerül kihelyezésre, és ezzel a beavatkzással a fűfélék éves mennyiségének mintegy 10%-a hasznsításra kerül. A fejlesztés eredményeként jelentősen csökken a környezeti hulladékterhelés mennyisége csökken az önkrmányzat kmmunális szemétszállításból származó költsége nagymértékben nő a zöldhulladék hasznsítása (magán és közterületi kmpsztfelhasználás) növekszik a laksság környezeti ismerete és környezettudatssága 2. Apríték készítés Az éves szinten keletkező, mintegy 1000m3 fahulladék és gally jelenleg a lmbbal és fűvel együtt a szeméttelepre kerül. A prjekt srán aznban felállítunk egy zöldhulladékt begyűjtő és aprítékt készítő 10 fős brigádt, és ellátjuk őket az apríték előállításáhz és kezeléséhez szükséges eszközparkkal. A fejlesztés eredményeként a fahulladék teljes évi mennyiségéből aprítás és szárítás után mintegy 600m3, azaz 300t jó minőségű faaprítékt állítunk elő. Ez a mennyiség elegendő arra, hgy a Kmmunális Szervezet jelenlegi gázfűtési rendszerét fafűtésre váltva biztsítsa a telephely épületeinek fűtését, és csökkentse kapcslódó költségeit. A fennmaradó mennyiséget az önkrmányzat a hzzá beérkező igények alapján sztja szét a rászrultak között. A prjekt srán az aprítéks fglalkztatási csprtba, a bemutattt tevékenységek szeznalitása miatt áprilistól któberig 10fő, nvembertől márciusig 5 fő munkavégző szükséges. A szükséges létszám biztsítása az alábbi módn történik: 11 fő kerül kiválasztásra július-augusztus flyamán, akik valamennyien betanító képzést kapnak (munkaflyamatra vnatkzó képzés és kisgépkezelői tanflyam). Közülük 3fő lehetőséget kap könnyű és nehézgépkezelői OKJ-s képzettség megszerzésére, ezáltal a prjekt keretében beszerzésre kerülő munkagépek kezelésének megtanulására. A 11 fős csapatból kiválasztásra kerül a kmpetenciamérés, tanulás és betanulási szakaszban mutattt eredmények alapján az aprítéksk csprtvezetője, aki a prjekt végéig összefgja majd a csprt munkáját. Nvembertől a csprtban feleslegessé váló 5 főt átirányítjuk takarítói munkára, ahl csatlakznak a már kialakult takarítói csprthz. Ők valamennyien OKJ-s takarítói képzést is kapnak, és a téli hónapkban, nvembertől márciusig a takarítói csapat munkáját végzik az önkrmányzat és intézményeinek épületeiben. 21

45 Áprilistól amikr az időjárás melegebbre frdulása miatt a takarítási munka is kevesebb lesz visszatérnek az aprítéks csapatba és ősz végéig ezt a csapatt erősítik. A munka jellege Zárt munkahelyen és szabad ég alatt végzett közepesen nehéz fizikai munka. Feltételek - általáns isklai végzettség - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat Épület-karbantartó csprt A KSZ-en belül az önkrmányzati ingatlan tulajdn (bérlakásk és egyéb, nem lakóingatlank) kezelésére és karbantartására, valamint az önkrmányzati intézmények által (a plgármesteri hivataln keresztül) megrendelt karbantartási munkák elvégzésére jelenleg egy 14fős csapat áll rendelkezésre. Tvábbi, esetenként jelenős karbantartási igények merülnek fel a kistérség más településein működő önkrmányzati intézményeknél is. A jelenlegi (KSZ és az önkrmányzatk rendelkezésére álló) lehetőségeket messze meghaladó igények kielégítése érdekében kialakítunk egy 11 fős karbantartói csapatt, akik megtanulják az épületekek karbantartásával kapcslats alapvető tevékenységeket. A prjekt srán beszerzésre kerülő eszközállmány lehetőséget nyújt a prjekt első negyedévétől a betanulásra, gyakrlásra is. A csprt mzgatása a prjekt srán beszerzésre kerülő személyszállító járművekkel történik majd, míg a nagybb eszközök szállítását a szintén a prjektben beszerzett teherautó biztsítja. Az épület-karbantartási munkák iránti igényre nem jellemző a szeznalitás. A karbantartó csapat felállításától és betanításától kezdve bőven elláttt lesz munkával. 11 fő kerül kiválasztásra július-augusztus flyamán, akik valamennyien betanítási képzést kapnak (munkatevékenységre vnatkzó 200 órás képzés + kisgépkezelői tanflyam). A 11 fős csapatból kiválasztásra kerül a kmpetenciamérés, tanulás és betanulási szakaszban mutattt eredmények alapján a karbantartók csprtvezetője, aki a prjekt végéig összefgja majd a csprt munkáját. A munka jellege Zárt munkahelyen és szabad ég alatt végzett közepesen nehéz fizikai munka. Feltételek - általáns isklai végzettség - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat Takarító csprt Sárspatakn az önkrmányzat és intézményei az általuk használt ingatlank, épületek takarításáról valamennyien önállóan gndskdnak. A feladat megldását a legritkább esetben saját, alkalmazásban álló takarítónővel ldják, az intézmények többsége pedig külső, jellemzően nem helyi székhellyel rendelkező szlgáltatótól vásárl takarítást, illetve megpróbálja a feladatkat közfglalkztatttak alkalmazásával önmaga ellátni. A külső szlgáltatótól vásárl takarítás esetében a takarítást mindig a késő esti vagy éjszakai órákban végeztetik, és a vállalkzó mdern technikai megldáskkal tudja a munkát gyrsítani, a szlgáltatás színvnalát emelni. Az intézmények nem rendelkeznek lyan eszközállmánnyal, amit a saját alkalmaztt vagy közfglalkztattt dlgzó rendelkezésére tudnának bcsájtani, és prblémát jelent az is, hgy a munka jellegéből fakadóan (késő délután és kra reggel között végezhető tevékenység) nagyn nehezen találnak hsszútávn rendelkezésre álló, megbízható, leinfrmálható, képzettséggel és referenciával rendelkező takarítót. 22

46 A szlgáltatás iránti igényben jelentős szeznalitás mutatkzik: a legjelentősebb igény ősztől tavaszig van, amikr kevés a szabadságlás, nagy az ügyfélfrgalm (isklák, művelődési intézmények, önkrmányzat stb.) és az időjárás miatt gyrsan beszennyeződnek az ügyfélterek. A prjekt srán felállításra kerül egy 11 fős takarító csprt, akik az önkrmányzat és intézményeinek takarítását végzik majd. 6 fő kerül kiválasztásra július-augusztus flyamán, akik valamennyien OKJs takarítói képzést kapnak. Hzzájuk csatlakzik majd 2010 és 2011 nvemberében 5fő a zöldhulladék gyűjtő csprtból, akikkel a téli hónapkban a megnövekedett takarítási munkák iránti igény kielégítését biztsítják. Természetesen ők is részesülnek az OKJ-s takarító képzésben. A 11 fős csapatból kiválasztásra kerül a kmpetenciamérés, tanulás és betanulási szakaszban mutattt eredmények alapján a takarítók csprtvezetője, aki a prjekt végéig összefgja majd a csprt munkáját. A munka jellege Zárt munkahelyen és szabad ég alatt végzett közepesen könnyű fizikai munka. Feltételek - általáns isklai végzettség - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat Kert és szőlőművelő csprt Sárspatak közterületű zöldfelületeinek kialakítása, gndzása, karbantartása feladatait a Kmmunális Szervezet látja el. A közintézmények zöldfelületeinek karbantartásáról az egyes intézmények maguk gndskdnak, a gyakrlatban aznban a munkák elvégzésével a KSZ-et bízzák meg. A feladatk alapvetően két csprtba srlhatók: parkgndzás és kertművelés. A munkák jelentős részét szakképzettséggel nem rendelkező közfglalkztatttak végzik, a KSZ által kijelölt csprtvezető irányításával. A tevékenységhez szükséges eszközök a KSZ rendelkezésére állnak. Sárspatak híres szőlőtermő és brtermelő vidék. A szőlőműveléssel kapcslats tudás és gyakrlat óriási tárháza található meg ezen a vidéken, minden másdik embernek van egy kisebb-nagybb szőlője, ahl a szőlőtermelés tudmányát a családn belül apáról fiúra adják tvább. A nagy szőlősgazdák és brtermelők részéről ugyanúgy, mint a hbbiként szőlőművelők részéről visszatérő prbléma, hgy nehezen találnak megbízható idénymunkáskat tavasztól őszig. A szőlőművelés kézimunka igényes tevékenység, és a munkaflyamatk jelentős része nem gépesíthető. Tavasztól őszig a szőlősgazdák rendszeresen maguk látnak hzzá lyan szőlőmunkás csapatk verbuválásáhz, akik a gazda felügyelete mellett elvégzik ezeket a tevékenységeket (telepítés, metszés, kacszás, kötözés, ltás, szüret stb.). Az ágazat munkaflyamatait szakemberekkel átbeszélve megállapítttuk, hgy a szőlőművelésben bár kétségtelenül vannak (különösen a szüret környékén) szeznalitásk, a közepes-nagy szőlőföldeken a kézimunka igényes tevékenységek állandóan jelen vannak, kézimunkára az egész év flyamán szükség van. A permetezési, metszési, telepítési és betakarítási munkák kmly és huzams erőkifejtést igényelnek, mely megköveteli a jó kndíciót. A termesztés más fázisaiban alapkövetelmény a finm és precíz munkavégzés, a körültekintő, gnds és felelősségteljes hzzáállás (ltás, metszés, permetezés). A munkát legtöbbször szabadban, állva, váltzats időjárási feltételek között állva végzi. A munka egyes fázisai kampányjellegűek (betakarítás, metszés), a munkaidő ilyenkr jócskán meghaladhatja az átlagst. A munkát általában csprtban végzi, ezért fnts a jó együttműködési készség és a fegyelmezettség. 23

47 A prjekt keretében létrehzunk egy lyan 11fős szőlő és kertművelő csprtt, akik egyrészt a kertműveléssel ismerkednek meg, és gndskdnak a közterületi kert jellegű felületek telepítéséről, kiültetéseiről, azk gndzásáról; másrészt a megtanulják szőlőművelés kézimunka igényes tevékenységeit és gyakrlják a kistérség szőlősgazdáinál. Célunk, hgy a prjekt végére egy lyan gyakrltt, összeszktt kert és szőlőművelő brigádt hzzunk létre, akik fglalkztatásuk 21 hónapja alatt nemcsak munkavégzési tapasztalatt halmztak fel, de jelentős mennyiségű referenciát is. (Ezek a referenciák aztán az alapját képezik a prjekt utáni fglalkztatásnak, munkavégzésnek pl. a várs tervezett önálló kertészetében, magánszemélyeknél, vállalkzásknál vagy szőlősgazdáknál.) A prjekt srán 11 fő kerül kiválasztásra július-augusztus flyamán, akik valamennyien betanítási (munkatevékenységre vnatkzó 200 órás) képzést kapnak; A 11 fős csapatból kiválasztásra kerül a kmpetenciamérés, tanulás és betanulási szakaszban mutattt eredmények alapján a szőlő és kertművelők csprtvezetője, aki a prjekt végéig összefgja majd a csprt munkáját. A gyakrlati képzés és munkavégzés elsődlegesen Sárspatak vársának közterületein történik. A szőlőművelői tevékenységeket a prjektgazdával partnerségi együttműködési szerződést kötő szőlősgazdák szőlőiben gyakrlják be és szerzik meg ezzel kapcslats tapasztalataikat; A partner szőlősgazdák a tanulás és munkavégzés területének és lehetőségének biztsítása mellett fedezik a szőlőművelő csprt működésének költségeit: gndskdnak a munkavégzés megfelelő körülményeiről (pihenő terület, védőital és étel a szabadban végzett munka srán); biztsítják a munkavégzéshez szükséges anyagkat (ltvány, permetezőszer stb.); és gndskdnak a dlgzók szállításáról (a KSZ telephelye és a munkaterület között, legalább annak anyagköltségével) A munka jellege Szabad ég alatt végzett közepesen nehéz fizikai munka Feltételek - Általáns isklai végzettség - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat Az egyes munkacsprtk létszámának alakulása és a fglalkztatás időtartama havi bntásban az alábbi táblázatkban láthatóan alakul: 24

48 Az elsődleges célcsprt képzésével, fglalkztatásával kapcslats költségek A fglalkztatás feltételei A kiválaszttt 48fővel (feltételezzük, hgy a lemrzslódás után 39fő megmaradását) határztt idejű munkaszerződés megkötésére kerül sr és megkezdődik fglalkztatásuk. A fglalkztatás első fázisában (1-3hét) számítunk egy jelentősebb lemrzslódásra. A munkavállalási kmpetenciafejlesztést sikeresen elvégzők (kb.39fő) flyamats fglalkztatásával számlunk, akikből tevékenységenként 1 fő csprtvezető is kikerül, vagyis összesen 35+4=39fő fglalkztatását tervezzük 22 hónapn keresztül. Fglalkztatással járó bérek és járulékaik támgatása Csprtvezetői besztásban dlgzik 4 fő (1csprtvezető/csprt), Költsége: Ft/hó bruttó bér és járulékai, 22 hónapn keresztül 35fő 4 munkacsprt keretében végzi napi tevékenységét. A munkakörök betöltéséhez szükséges elméleti és gyakrlati képzések, valamint vizsgák a fglalkztatás idejében történik, előzetesen kidlgztt képzési és munkarend szerint. Költsége: Túlnymórészt közepesen nehéz és nehéz, szabadban végzett munka srán skféle tudás és szaktudás felhasználása szükséges. A tervezett bruttó munkabér Ft/hó átlagsan, 22 hónapn keresztül, ami lehetőséget ad az alapfkú képzettséggel és a szakmával, esetleg gyakrlattal rendelkező csprttagk közötti ( Ft-s) differenciálásra. A munkába állás első hónapjaiban munkatevékenységtől és meglévő képzettségtől függően a munkakör betöltéséhez szükséges képzéseket kapják meg a dlgzók. A képzések megvalósítása felnőttképzés keretében, munkaidőben, munkavégzés mellett történik. Kmpetenciamérés A fglalkztatást megelőzően kötelezően elvégzendő kmpetenciamérés teljesítésére vásárlt szlgáltatás. Munkavégzési kmpetenciákat fejlesztő képzés órás képzés valamennyi, a kmpetenciamérés flyamatán átment és kiválasztásra került személy számára. Tartalma: Munkavégzés szempntjából releváns viselkedési elemek, kmmunikációs, tanulási, együttműködési, felelősségvállalási stb. kmpetenciák fejlesztése annak érdekében, hgy a leendő munkavállaló, aki már legalább 6 hónapja nem dlgztt, sikeresen tudjn beilleszkedni az új környezetbe, munkába, közösségbe. A munkavégzési kmpetenciák fejlesztésének időszak kb. 2 hét. Elvárás: a fejlesztést megkezdettek 80%-a befejezze a képzést. Tervezett kezdő létszám 48fő. Munkavédelmi képzés A munkavégzés megkezdését kötelezően meg kell előznie minden munkavállalónál egy munkavédelmi képzésnek, amely srán megtanulják a balesetek elkerülése, a munkavégzés szabályainak megismerése és tűzvédelem témakörében szükséges ismereteket. 39fő részételével számlunk. Betanító és szakképzések A tanflyam helyszíne a várs Kistérségi Képzőterme (Sárspatak, Kssuth utca 35.) lesz, ahl az elméleti képzések zajlanak. A gyakrlati felkészítések, felkészülések helyszíne a prjekt srán beszerzésre kerülő gépekkel és eszközökkel a Kmmunális Szlgáltató telephelyén lesznek. 25

49 A képzés ideje alatt gyermekfelügyeletet szükség esetén biztsítunk, melyet a sárspataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszlgálat biztsít számunkra térítésmentesen. Részletes egyeztetésére a prjekt srán, a képzések megkezdését megelőzően kerül sr. A munkakör betöltéséhez szükséges képzések listája, a képzéseken résztvevő személyek száma, valamint költsége az alábbi táblázatban látható: Munkavégzési kmpetenciákat fejlesztő képzés 2. A prjekt megvalósításának utlsó szakaszában a fglalkztatttak számára tarttt képzés annak érdekében, hgy a prjekt befejezése utáni időszakban megkönnyítsük munkahelykeresésüket, illetve vállalkzásuk elindítását. Témája: Önismeret bővítés, személyiségfejlesztés álláskeresési ismeretek, technikák, önéletrajz készítés elsajátítása, vállalakzói ismeretek stb. A prjekt keretében kizárólag akkreditált felnőttképzést flytató intézmény által nyújttt képzések lesznek, mely elvet a képző intézmény kiválasztása, a közbeszerzési eljárás leflytatása srán feltételként határzunk meg. A prjektgazda azzal a szlgáltatóval köt szerződést, amelyik az adtt szlgáltatói piacn a legjbb ár-minőség (azns szakmai tartalmú ajánlatk esetén a kedvezőbb áru) arányt ajánlja - kellő gndt frdítva az összeférhetetlenség elkerülésére - az átláthatóság és a ptenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban. Munkába járással kapcslats költségtérítés Feltételezésink szerint a fglalkztatttak mintegy 40%-a a környező településekről jár be dlgzni. Az autóbusszal való közlekedéshez szükséges havi bérlet költsége becsléseink szerint átlagsan havi bruttó 7.500Ft/hó lesz. Rendezvények a prjektrészvevők számára A prjekt srán 4 alaklmmal (5-7 havnta) szervezünk rendezvényt, hgy a fglalkztatttak és családtagjaik, valamint a mentrk közösen összegyűljenek (Művelődési Közpnt, Sárspatak), és ahl mderált, mégis kötetlen frmában megbeszélhetik sikereiket, prblémáikat, megszthatják egymással tapasztalataikat. Költsége: fő részére, 4 alkalmmal A prjektben való részvétel szerződéses feltételei A tbrzás srán kiválaszttt egyénekkel a prjektgazda képzési szerződést köt, melynek időtartama 2 hét. A kmpetenciafejlesztésen sikeresen túljuttt, fglalkztatásra kiválaszttt egyénekkel a prjektgazda szerződést köt, amely a prjektben biztsíttt munkabér és munkavégzéshez szükséges képzés(ek) ellentételezéseképpen kötelezi a fglalkztatttakat a prjektben való részvételre annak teljes időtartamában, különösen a képzéseken való részvételre, a mentrral való együttműködésre és a munkafeladatk elvégzésére. A szerződést a prjektmenedzsment készíti elő. A prjekt megvalósításáhz igénybe vett szlgáltatásk 26

50 Munkaegészségügyi vizsgálat Valamennyi munkacsprtban való fglalkztatás feltétele munkaegészségügyi vizsgálat, melynek tartalma célzttan a betöltendő munkakörtől kerül meghatárzásra, 39fő fglalkztattt létszámmal. Kmmunikáció, kiadványk 3 különböző kiadványt tervezünk a prjekt srán elkészíteni. Az egyik a laksság részére szól és a kmpsztálással kapcslats tennivalókat tanítja meg. A másdik munkacsprtk által kínált szlgáltatásknak a laksság felé megismertetését, a harmadik a munkacsprtk által kínált szlgáltatásknak a vállalkzásk felé történő értékesítését kívánja elősegíteni. Költsége: Az első két, laksság részére készülő kiadvány példányban készül el, a harmadik pedig a vállalkzásk részére egy részletesebb tájékztató anyag 1000 példányban. Tanulmány készítése nnprfit fglalkztató szervezet létrehzása érdekében Gazdasági tanácsadó szervezet közreműködésével elkészítésre kerülő tanulmány, mely piackutatásra alapzza megállapításait és üzleti tervet is tartalmaz a várs és a kistérség közfglalkztatásának prblémáit sikeresen kezelni képes, létrehzandó tranzitszervezet számára. Jgi tanácsadás Jgi szakértő alkalmazását tervezi a prjektgazda, hgy segítsen kiválasztani az önálló közfglalkztató szervezet számára legmegfelelőbb jgi frmát, és segítse annak létrehzását. Közbeszerzési szakértő, flyamat tanácsadó A prjektgazda közbeszerzési szakértőt alkalmaz a prjekt teljes flyamán, hgy segítse őt a beszerzések, esetleges közbeszerzési eljárásk sikeres, prblémamentes, szabálys és gyrs megvalósításában. Könyvvizsgáló A prjekt lezárásáhz a szabályk szerint kötelező könyvvizsgálat. Nyilvánsság A kötelező nyilvánssági elemek megvalósításának költségeit tartalmazza. Tájékztató és emlékeztető tábla elhelyezése 2 helyszínen (Plgármesteri Hivatal és Kmmunális Szervezet); sajtóközlemények, újságcikkek, ftódkumentáció, nyitó és záró rendezvény. A prjektgazda tvábbá flyamatsan tájékztatja a laksságt hnlapján a prjektben elért eredményekről. Költségei kialakítása srán minden esetben törekedtünk a legköltséghatéknyabb megldásk kitalálásáhz. A képzéshez és fglalkztatáshz kapcslódó eszközbeszerzés, építés A fglalkztatáshz kapcslódóan a fglalkztatást végző Kmmunális Szervezetnél a munkaflyamatk végzéséhez, a munkafeltételek biztsításáhz eszközbeszerzés szükséges. Az eszközök már a prjekt első negyedéve srán beszerzésre kerülnek, és a munkavégzéshez szükséges képzettség és/vagy a munkaflyamatk végzéséhez szükséges tudás és gyakrlat megszerzésének hátterét is biztsítják. Az eszközök listájának megadásánál megjelenítésre kerültek mindazn eszközök, melyek minimálisan szükségesek az adtt tevékenységek elvégzéséhez. A prjekt keretében 1db személyszállító jármű került betervezésre (az aprítéklás eszközei között felsrlva), melyet mind a négy csprt szállítására használnak: A takarító csprt főként késő délután és kra reggel használja. 27

51 A szőlő és kertművelők kra reggel indulnak munkába és kra délután érkeznek vissza. A kertműveléshez, mivel Sárspatak belterületein történik, személyszállításra többnyire nincs szükség. Az aprítékló munkásk közlekedése akár gyalgsan is megldható az esetek jelentős részében, tekintettel a várs méretére. Járművel történő szállításuk esetén a gépjármű igénybevétele a reggeli és délutáni órákban történik. A karbantartók szállítására az egész nap flyamán szükség lehet, a munkavégzés helyének gyakri váltzására tekintettel. Adminisztrációs költségek Bankszámla nyitásával és működtetésével kapcslats költségek: Adminisztrációs költségek (papír, tner stb.) Kmmunikációs költségek (psta, telefn, internet) Tartalékképzés A fglalkztatás költségei közötti kalkuláció srán száms biznytalanság nehezíti a költségvetés készítését. Ilyen váltzásk lehetnek a tervezés és megvalósulás összefüggésében, amit a tartalékból akarunk fedezni: A fglalkztatási prgramban ténylegesen részvevők, illetve a prgramból kiesők száma; A fglalkztatási prgramba a kiesők helyére bekapcslódók számára tarttt képzések költsége; A munkabérek járulékainak mértéke; A beszerzésre kerülő szlgáltatásk és eszközök jelenlegi árának váltzása a beszerzés időpntjáig (infláció) A prjekt hatásainak elemzése A prjekt közvetlen hatásai: 28

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével 3.sz. melléklet Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11), mint Támogató Közvetítő Szervezet (továbbiakban:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: DDOP-5.1.1-11-2011-0004 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Szerződés száma: «azonositoszam» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

TÁMOGATÁSI OKIRAT. Jelen Okiratból eredő jogviták esetére a Fővárosi Bíróság, illetékességét kötöm ki.

TÁMOGATÁSI OKIRAT. Jelen Okiratból eredő jogviták esetére a Fővárosi Bíróság, illetékességét kötöm ki. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest Váci út. 45. Iktató szám: Pályázó neve: Pályázó címe:

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2002. (II.1.) számú r e n d e l e t e az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújításának támgatásáról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely létrejött

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkzási keretszerződés catering és rendezvényszervezés

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2015.(XII.18.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Támgatási szerződés Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása Pályázati Alap amely létrejött egyrészről a Kazincbarcika Várs Önkrmányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma:

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Kiemelt Projekt Felhívás. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

Kiemelt Projekt Felhívás. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése Kiemelt Prjekt Felhívás a Környezet és Energia Operatív Prgram KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című knstrukcióhz Érvényes: 2015. május Tartalm A. DOKUMENTUM

Részletesebben

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-563/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : Plgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés Nrvég Alap pályázatírásra Móra Ferenc Általáns Iskla pályázatára,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM a Siófk, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása valamint Asztals utca - parklók építése kivitelezési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Észak-Magyarrszági Reginális Operatív Prgram Vidékfejlesztési prgramt kiegészítı településfejlesztés c. pályázati felhívásáhz Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A prjektek az Európai Unió

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. december 1 Tartalm A Fgalmak...

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben