Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél"

Átírás

1 Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás, mint a gndskdó munkáltatói hzzáállás egyik legfntsabb feladattá vált. Az egészségesnek nyilváníttt dlgzó, nem fglalkztatható tvább az állmányba vett dlgzók között, így a nyílt munkaerő-piacra való tvábbsegítéséhez fnts kiegészítő tevékenységgé vált az álláskeresési technikák tvábbadása, azaz az álláskeresési tanácsadás. Ezen kívül 2007-től munkaerő közvetítő irdát működtet, ahl a megváltztt munkaképességű munkanélküli emberek elhelyezését segíti. A közvetítés előtt kmly energiát fektetnek a tanácsadók az ügyfél munkaerő-piaci felkészítésére, ami nem csak az elhelyezkedésük, hanem a munkahelyen való bennmaradásuk szempntjából is igen fnts feladat. Az álláskeresési tanácsadás célja, hgy a munkát keresők megkapják azkat az infrmációkat, melynek köszönhetően rendelkezni fgnak az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. A munkaerő-piacra történő bejutásuknak esélye nő, megelőzve ezzel a tartós munkanélkülivé válást, illetve a munka világából való kiesést. Az egyéni álláskeresési tanácsadásn a tanácsadó szakember felkészíti az ügyfelet a számára megfelelő reális célállás megtalálására, és elsajátítják az ehhez szükséges álláskeresési technikákat. Az egyéni álláskeresési tanácsadás srán knkrétan az alábbi készségek, képességek elsajátítása a cél: Az ügyfél képes legyen a számára szóba jöhető, reális munkakörök feltérképezésére, ehhez ismerje saját adttságait, lehetőségeit és krlátait, az ügyfél legyen tisztában azzal, hgy az elképzelt célállás hl fglal helyet a munkaerőpiacn, ismerje a fglalkztatást támgató eszközöket, lehetőségeket, az atipikus munkaerő-piacn szerzett munkatapasztalatai alapján tudja mérlegelni a nyílt munkaerő-piacn elvárt munkavégzési frmák lehetőségét, esélyeit, legyen tájékztt az álláskeresési technikákban, tudjn önéletrajzt és mtivációs levelet írni, illetve álláspályázatt összeállítani, legyen tisztában az állásinterjún előfrduló kérdésekkel és az arra adható praktikus válaszkkal. 2. Célcsprt Aktív krú nem fglalkztattt, nem tanuló egészségkársdtt munkavállalók, 1

2 jelenleg fglalkztatttak, de egészségi állaptuk váltzása esetén a munkahelyükön tvább nem fglalkztathatóak. 3. A célcsprt tagjainak kiválasztására alkalmaztt eljárásk, módszerek A munkát keresők az alábbi módkn kerülhetnek be a szlgáltatásba. A szlgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsprt kritériumainak megfelelő ügyfeleket. A szlgáltatást a munkát kereső maga kéri. A szlgáltatást azknak az ügyfeleknek ajánltt nyújtani, akiknek önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakrlattal, illetve élethelyzetük miatt távl vannak a munkaerőpiactól. A kiválasztás alapja a munkát keresővel történő személyes beszélgetés: az első interjú, illetve a későbbi közvetítői beszélgetés. 4. A szlgáltatás tartalma, tevékenységek Munkahellyel nem rendelkező, vagy munkahelyének elvesztésével fenyegetett munkát keresők számára nyújttt szlgáltatás. Az álláskereséshez szükséges gyakrlat, készségek kialakítását, illetve felelevenítését szlgálja külső segítséggel, egyéni knzultáción keresztül. A szlgáltatás várt eredménye: az ügyfél képessé válik az önálló, intenzív álláskeresésre. Tevékenységek a) Adatfelvétel A tanácsadó rögzíti az állást kereső személyes adatait. b) Helyzetfeltárás Első szakasz: A tanácskérő prfiljának megállapítása: isklai végzettség, munkavállalói pálya, munkatapasztalat, munkagyakrlat, a jelenlegi státusz feltárása: munkamtiváció, pályarientáció, célálláselképzelés. A helyzetfeltárás első szakasza alapján dönti el a tanácsadó, hgy mely ügyfélnek van szüksége álláskeresési tanácsadásra. Másdik szakasz: 2

3 A tanácskérő körülményeinek és közvetlen szciális környezetének feltérképezése másrészt az egyéni álláskeresési tanácsadás ismeretátadó szakaszáhz a kiindulópnt megtalálása: mennyire támgatóak az álláskereséshez a körülmények, a személyes körülmények, családi helyzet feltárása (létbiztnság, az álláskeresést knkrétan akadályzó tényezők, mbilitás), az álláskereséssel kapcslats ismeretek szintje, gyakrlat és tapasztalatk az álláskeresésben, együttműködési készség. A tanácsadó a helyzetfelmérés másdik szakasza alapján állapítja meg a tvábbi tanácsadási alkalmak szükségességét és számát. c) Tanácsadás Az álláskeresést gátló körülmények feltárása, ismeretátadás és az állást kereső személyére szabtt álláskeresési gyakrlat kialakítása. d) Lezárás A helyzetfeltárás srán feltárt akadályzó tényezők kezelése, megldásk keresése, megszerzett ismeretek, készségek, képességek vizsgálata: az általuk megnyíló munkaerő-piaci lehetőségek. Esélyek és veszélyek mérlegelése: Önéletrajzírás: az állást kereső által elkészített önéletrajz kiértékelése, javaslatk a krrekcióra. önéletrajz-típusk ismertetése önismeret szerepe az önéletrajzírásban, személyes készségek és képességek megjelenítése az önéletrajzban, Mtivációs levél: a mtivációs levél szerkezete, felépítése, a munkát kereső által önállóan elkészített mtivációs levél kiértékelése, javaslatk a krrekcióra. Álláspályázat összeállítása. Referenciák, referenciaszemélyek és referenciamunkák kezelése, illetve hivatkzása (önéletrajzban és azn kívül). Álláskeresési módszerek. Felkészülés az állásinterjúra. Életvitel az álláskeresés időszakában: kudarcélmények feldlgzása, rendszeresség, időbesztás. 3

4 Az elsajátíttt ismeretanyag összegzése és lezárása. A tanácsadó és az állást kereső közösen, kétldalúan értékelik a tanácsadást. e) Utánkövetés A munkaerő-piaci fglalkztatás megvalósulásának nymn követése. A szlgáltatás lezárása utáni 180. napn az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása. 5. Módszertan, a szlgáltatás frmája Az egyéni álláskeresési tanácsadás személyes knzultáció frmájában valósul meg. A tanácsadás a munkát kereső személy aktív együttműködését igényli. A tanácsadási flyamat elején a tanácsadó és az ügyfél meghatárzza azkat a kereteket, amelyeken belül a tanácsadási flyamat működni fg. Ez lyan vállalás, ami írásban rögzítésre kerül, és amelyet mindkét fél köteles betartani. A tanácsadás módszere a helyzetfeltárás és a célztt beszélgetés. Túl a tanácsadói instrukciókn és ismeretközlésen a munkát kereső személyt minden esetben saját lábra kell állítani : azzal a végső instrukcióval kell útjára bcsátani, hgy: önéletrajzát úgy alakítsa, hgy az személyre szabtt, az övé, egészen a sajátja legyen, álláskeresési viselkedésében önmagára találjn, és hiteles legyen, alakítsa ki saját álláskeresési preferenciáit, valamint az állásinterjún is önmaga és hiteles legyen. 6. Az elvárt eredmény meghatárzásának módja Kimeneti indikátr: Mutató Mutató frrása a tanácsadásn részt vettek száma, együttműködési megállapdásk száma. Eredmény indikátrk: a meghirdetett vagy más módn elérhető üres álláshelyekre benyújttt önéletrajzk, álláspályázatk száma, állásinterjún történt részvétel száma, Hatás indikátrk: 4

5 elhelyezkedettek száma, a 180. napn fglalkztatásban állók száma, munkaszerződés, munkáltatói igazlás, vagy ügyfél nyilatkzat. 7. A szlgáltatás nyújtásáhz szükséges szakmai kapacitásk Humán kapacitásk - Végzettség: humán felsőfkú végzettség. - Ismeretek: álláskereséssel kapcslats szakmai ismeretek, egyéni knzultáció módszertanának ismerete. Tárgyi, technikai feltételek ( - Irda az ügyfelek fgadására, ügyfelek várakzására és öninfrmálódásra, valamint a szlgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútrztt irdahelyiség/irdahelyiségek. Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas bútrztt külön helyiség. Akadálymentesített irda a célcsprt specifikumainak megfelelően. Mbiltelefn, fax, szkenner, nymtató, fénymásló, asztali számítógép, laptp knfiguráció, internet, , hnlap. Zárható szekrény az iratk tárlására. Ügyfelek részére is biztsíttt telefnvnal és telefnkészülék Ügyfelek számára biztsíttt számítógép internet elérhetőséggel. 8. Mnitring, az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempntk A Kft. dlgzói esetében: A tanácsadásn részt vettek száma, nem, életkr, isklai végzettség szerint bntva. A közvetítésben résztvevők esetében: Elhelyezkedettek száma nem, életkr, isklai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bntva. A meghirdetett vagy más módn elérhető üres álláshelyekre benyújttt önéletrajzk, álláspályázatk száma célcsprt, nem, életkr, isklai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bntva napn fglalkztatásban állók száma. A szlgáltatásról készülő dkumentáció: 5

6 Adatlap, amely tartalmazza az ügyfelek adatait: a résztvevő neme, életkra, isklai végzettsége, szakképzettsége, egészségügyi prblémája, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, prblémakör, amely miatt a szlgáltatást igénybe vette; ügyfél elérhetősége. A szlgáltatás indikátrainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, neme és életkra szerinti bntásban. Utánkövetés dkumentációja: Munkaszerződés, vagy munkáltatói igazlás. 9. A szlgáltatás költségei vagy árképző tényezők A szlgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. A megvalósításhz igénybevett szlgáltatásk, illetve a megvalósításban résztvevők költségei. Kmmunikációs költségek. Egyéb általáns költségek. Rezsi költségek (aránysítással számítva). Amrtizációs költségek. A szlgáltató nyeresége. A vissza nem térített áfa. 10. A szlgáltatás időtartama/gyakrisága Az álláskeresési ismeretek elsajátításáhz maximum 5 álláskeresési tanácsadási alkalm szükséges. Egy tanácsadási alkalm időtartama maximum 60 perc. 11. Kapcslattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszlgáltatás, visszacsatlás A kapcslattartás kiterjedhet lyan tvábbi, a 8. pntban nem érintett, a megrendelő és a szlgáltató együttműködésében meghatárzó dkumentumkra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szlgáltatásba irányíttt résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisk, infrastruktúra, szakértelem használatára vnatkzó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpntjai; a szlgáltató által használt módszertani anyagk bemutatása; a prgramt követő együttműködési kötelezettség időtartama. 6

7 12. Célcsprt-specifikus elemek Mivel a Pr-Team Nnprfit Kft. speciális célcsprtt fglakztat és a munkaerő közvetítő irdája is kifejezetten csak megváltztt munkaképességű munkavállalókat közvetít a munkaerő-piacra, ezért a sztenderd minden pntja tartalmazza a célcsprt-specifikus elemeket. 7

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

4. A szolgáltatás tartalma

4. A szolgáltatás tartalma MUNKAKÖZVETÍTÉS A PRO-TEAM KFT-NÉL 1. A szolgáltatás célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan, alapszolgáltatásként végzi a

Részletesebben

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan,

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon Összetett prblémák, összetett megldásk: A hajléktalan emberek integrációja a fglalkztatás által Magyarrszágn 2007. június 25. Készült a hajléktalanellátó szervezetek FEANTSA kérdőívére adtt válaszai alapján

Részletesebben

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről Országs Fglalkztatási Közhasznú Nnprfit Kft. FglalkztaTárs - Társ a fglalkztatásban kiemelt prjekt (TÁMOP-.4.7-2/-202-000) Open Space knferencia 203. június 25-27. Beszámló a másdik nap kiscsprts megbeszéléseiről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 1 A KÉPZÉS BEMUTATÁSA... 2 1.1 KURZUSKOMPONENSEK... 2 1.2 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK... 3 1.2.1 Fórumk... 3 1.2.2 Blg- tanulási

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató

Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató A Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató 2013 1 2 Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató Tartalmjegyzék Bevezetés 1. rész Általáns tájékztatás a Cmenius Egyéni diákmbilitás prgramról 2. rész Feladatk és kötelezettségek

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv Jászfényszaru Várs Önkrmányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT Végleges Akcióterületi Terv Győriné dr. Czeglédi Márta plgármester dr. Gócza Tamás helyettes

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben