E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati elbírálás tájékztató Előadó: Hrváth Ivett, az Emberi Erőfrrás Bizttság elnöke Előterjesztés tartalma: tájékztató (átruháztt hatáskörű bizttsági döntés) Szavazás módja: - Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Emberi Erőfrrás Bizttság Encz Ilna BAVKMHSKB intézményi egységvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőfrrás Bizttság Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizttság Láttam: Sümegi Attila jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc vársa Stratégiai Prgramjában (2.2.1., , , , , , ) és Gazdasági Prgramjában ( ) megfgalmazttak szerint lehetőségeihez mérten törekszik nevelési ktatási feladatainak színvnalas ellátására. A feladatk között fnts szerepet kap diákk tanulásra ösztönzése, a tudás értékének megbecsülése, a fiatalk várshz való kötődésének erősítése. Zirc Vársi Önkrmányzat a Nemzeti Erőfrrásk Minisztériumával (NEFMI) és Veszprém Megye Önkrmányzatával együttműködve, évi alapításától írja ki a BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjpályázatt, melynek évi frdulójában (a 2012/2013. tanév másdik és a 2013/2014. tanév első féléve) A kategóriában azk az önkrmányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátránys szciális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőktatási intézményben (felsőktatási hallgatói jgviszny keretében) teljes idejű (nappali tagzats), alapfkzatt és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfkzatt és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, sztatlan képzésben vagy felsőfkú szakképzésben flytatják tanulmányaikat. B kategóriában azk az önkrmányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátránys szciális helyzetű (a 2012/2013. tanévben utlsó éves, érettségi előtt álló középisklás, illetve felsőfkú diplmával nem rendelkező, felsőktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőktatási intézményben teljes idejű (nappali tagzats) alapfkzatt és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, sztatlan képzésben vagy felsőktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (A B típusú pályázatra jelentkezők közül támgatttak közül csak azk részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.) Az A kategóriában támgattt fiatalk februártól 10 hónap időtartamra, a B kategóriásk pedig sikeres felvételijük esetén szeptembertől a következő 6 tanulmányi félévre kaphatják az ösztöndíjat. (Természetesen a beiratkzás tényét igazlniuk kell a 6 félév alatt, ill. a B típusú ösztöndíjask szciális rászrultságát az önkrmányzat évente egyszer jgsult és köteles felülvizsgálni.) (A Bursa Hungarica Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer jgszabályi hátteréül a felsőktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Krmányrendelet szlgál. /Bursa Hungarica) Zirc várs éves költségvetésében biztsíttt (és krábban felajánltt képviselői tiszteletdíjakkal megnövelt) BURSA ösztöndíjalapt minden évben kiegészítik az Önkrmányzat által kötelezően elutalt, de jgsultság hiányában (pl. A kategóriában: tanulmányk befejezése, megszakítása vagy szüneteltetése B kategóriában: nem nyert felvétel, vagy nem kezdte meg tanulmányait) fel nem használt, ezért (új nevén) az Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (a tvábbiakban: Támgatáskezelő) által visszautalt összegek. Az így összeálló, teljes BURSA keret elsztását a Képviselő-testület rendelete alapján, átruháztt hatáskörben az Emberi Erőfrrás Bizttság, kizárólag a szciális rászrultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül végzi el. Az elbírálás fő szempntjait, valamint a Bizttság döntéseiről szóló tájékztatót a Képviselő-testület minden évben elfgadta. Zirc várs évi költségvetési kncepciójában Ft BURSA ösztöndíjalapt tervezett a felsőktatásban tanuló, rászruló zirci fiatalk támgatására. A költségvetési frrást a Támgatáskezelő által 2012-ben már visszautalt, újrasztható Ft növelte meg. A évi BURSA ösztöndíjalap így összesen: Ft A évi pályázati felhívásra Az A kategóriában benyújttt 23 db és a B kategóriában beérkezett 1 db pályázat elbírálását, valamint a krábbi években B kategóriában (2010/1, 2011/1) támgattt fiatalk szciális rászrultságának kötelező felülvizsgálatát az Emberi Erőfrrás Bizttság december 12-i zárt ülésén végezte el. 2

3 Az Emberi Erőfrrás Bizttság /2012.(XII.12.) határzataival meghztt döntései alapján: A kategóriában évre megítélt ösztöndíjak: 1 diák Ft/hó 11 diák Ft/hó 6 diák Ft/hó 2 diákt frmai hibás és érvénytelen pályázata miatt az ÁSZF alapján ki kellett zárni az elbírálásból 2 diákt hiánypótlás elmulasztása miatt, és 1 pályázót frráshiány miatt utasíttt el a Bizttság A kategóriában 2013-ban kifizetendő ösztöndíj összeg: Ft 1 fő x Ft x 10 hónap = Ft + 11* fő x Ft x 10 hónap = Ft + 6 fő x Ft x 10 hónap = Ft (* 1 fiatal várhatóan befejezi felsőfkú tanulmányait júniusban) A B kategóriában beérkezett 1 fő pályázót frmai hibás és érvénytelen pályázata miatt az ÁSZF alapján ki kellett zárni az elbírálásból. Az érettségizőként, még B kategóriában pályázó, de elutasíttt fiatalk sikeres felvételijük, és váltzatlan szciális rászrultságuk esetén, illetve a krábbi B kategóriásk a 6 féléves támgatási időszak lejártával --- amennyiben a NEFMI meghirdeti, és Zirc Vársi Önkrmányzat tvábbra is fenntartja a BURSA ösztöndíjat,--- a évi A kategóriás felhívásra (várhatóan ősz) benyújthatják pályázatukat. A krábbi B kategóriás ösztöndíjask rászrultságának felülvizsgálata alapján: a 2010/1 fő B kategóriás ösztöndíjas fiatal flytatja felsőfkú tanulmányait, szciális rászrultsága váltzatlanul fennáll, így jgsult a Ft/fő ösztöndíjra 2013-ban a 2011/1 fő B kategóriás ösztöndíjas fiatal flytatja felsőfkú tanulmányait, szciális rászrultsága váltzatlanul fennáll, így tvábbra is jgsult a Ft/fő ösztöndíjra 2013-ban B kategóriában 2013-ban kifizetendő ösztöndíj összeg: Ft 2010/1* /1 B : 2 fő x Ft x 10 hónap = Ft (* várhatóan befejezi felsőfkú tanulmányait júniusban) A szciálisan nehéz helyzetben élő fiatalk, családk számára 2001-től kmly segítséget jelent a BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjpályázat, ezért indklt annak fenntartása a helyi ösztöndíjalap biztsításával a várs költségvetésében. A Zircen megítélt BURSA támgatáskat kiegészítő megyei és NEFMI ösztöndíjrészek együttes összege a helyi ösztöndíjalap több mint a duplája mértékű támgatást nyújttt és nyújt a rászruló fiatalknak: a évre megítélt összesen 730e Ft helyi ösztöndíjösszeg várhatóan 1,5 millió frint támgatást jelent a zirci diákknak! 2001-től látja el a BURSA Hungarica Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjpályázattal, és 2003-tól a Zirc Várs Középisklai Tanulmányi Ösztöndíjpályázattal kapcslats önkrmányzati feladatkat Encz Ilna ( ig a várs ifjúsági, civil, ktatási és közművelődési referenseként, majd ig a Stúdió KB Ifjúsági és Közösségi Ház mb. intézményvezetőjeként). A várs közművelődési feladatellátásának szeptember 1-jei átszervezése következtében az eddigi munkaköréből kikerültek a vársi ösztöndíjakkal kapcslats feladatk, (a évi pályázati frdulót még lebnylíttta) ---- ezért a két ösztöndíjrendszer bnylítását 2013-tól a Zirci Közös Önkrmányzati Hivatal végzi. 3

4 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ÉVI FORDULÓJÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL A évi (menet közben megváltztattt határidőkkel megjelent) Általáns Szerződési Feltételek (ÁSZF) szerint: A pályázat kiírásának feltétele, hgy a települési önkrmányzat csatlakzzn a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer évi frdulójáhz. Idéntől a települési önkrmányzatk csatlakzása egyúttal a Bursa Hungarica Elektrnikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a tvábbiakban: EPER- Bursa rendszer) történő kötelező csatlakzást is magában fglalta. A pályázati flyamat kizárólag a Támgatáskezelő által az EPER-Bursa rendszerben biztsíttt regisztrációt követően valósulhattt meg. (A regisztrációhz szükséges felhasználói nevet és jelszót a pályázati kiírás megjelentetését követően a Támgatáskezelő küldte meg az önkrmányzatk részére.) A regisztrációt követően a rendszerből letöltött Nyilatkzat a csatlakzásról, valamint az elektrnikus adatbázis használatáról című dkumentumt az önkrmányzati kapcslattartó eljuttatta a Támgatáskezelő részére któber 26-ig. (Az önkrmányzatk csatlakzása önkéntes, a nyilatkzat visszaküldése önmagában még nem jelent anyagi kötelezettségvállalást.) A Képviselő-testület /2012.(X.10.) határzatai alapján któber 26-án a helyben szkáss módkn (www.zirc.hu, Plgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Stúdió KB Vársi TV és képújsága, középisklák) tette közzé az A és B típusú pályázati felhíváskat (a települési önkrmányzatknak mindkét kategóriát meg kell hirdetnie ösztöndíjat nem kötelező adni mindkét kategóriában). A pályázati kiírás kizárólag a pályázat elbírálásáhz megkívánt mellékletek felsrlását és az önkrmányzat által meghatárztt, az ÁSZF-ben meghatárzttakkal nem ellentétes elbírálási priritásk megjelölését tartalmazhatta. (A támgatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez, vagy kötelezettség vállalásáhz, pl. a települési önkrmányzat illetékességi területén történő munkavállaláshz vagy tvábbi ttlakáshz). A szciálisan rászruló, állandó zirci lakóhellyel rendelkező diákk nvember 23-ig nyújthatták be pályázataikat a Plgármesteri Hivatal Ügyfélszlgálatán. Váltzás!: A pályázatbeadáshz idéntől az EPER-Bursa rendszerben kötelező pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthették fel személyes és pályázati adataikat a pályázók az EPER-Bursa rendszerben, majd a kizárólag nnan kinymtatható pályázati űrlapt, a pályázati kiírásban meghatárztt csatlandó mellékletekkel együtt kellett benyújtaniuk. (A pályázat csak a meghatárztt mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában frmai hibásnak minősül.) A benyújttt pályázatk befgadását az önkrmányzati kapcslattartónak az EPER-Bursa rendszerben igazlnia és ellenőriznie (szükség szerint javítania) kellett, és ahl szükséges/lehetséges vlt, tt kiküldte a hiánypótlási felhíváskat. (A krábbi évek pályázati tapasztalatait, és a pályázási feltételek idei jelentős váltzásait ismerve, az Önkrmányzat egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztsíttt a pályázóknak, amit a felszólítttak többsége határidőben teljesített. A hiánypótlást nem teljesítő 2 pályázatt az EEB frmai hibásnak minősítette, és íráss indklással kizárta a pályázati eljárásból.) A döntést előkészítő flyamat zárásaként az önkrmányzati kapcslattartó a rendben lévő pályázatkat az EPER-Bursa rendszerben érvényesítette, majd az EEB december 12-i bírálatáhz előkészítette a beérkezett, befgadtt, érvényes pályázatkat. Az Emberi Erőfrrás Bizttságnak december 17-ig kellett elbírálnia el a pályázatkat, és döntéseiről a január 28-i ülésen, jelen előterjesztésben ad tájékztatást a Képviselő-testület számára. Az önkrmányzat a megítélt havi támgatás összegét a pályázati frduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módsítására nem jgsult. Ezen határidőn túl a támgatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkrmányzat még abban az esetben sem jgsult bővíteni, ha jgsulatlanság vagy lemndás flytán az önkrmányzat Bursa keretében pénzmaradvány jelentkezik. A megítélt Bursa támgatást az önkrmányzat csak akkr vnhatja vissza, ha az ösztöndíjas a lakóhelyét megszünteti a települési önkrmányzat illetékességi területén; vagy a B típusú ösztöndíjask szciális rászrultságának évente egyszeri kötelező felülvizsgálat srán kiderül, hgy az ösztöndíjas szciális rászrultsága már nem áll fenn. (Ha az ösztöndíjas a vizsgálat srán az önkrmányzat által kért igazláskat nem bcsátja rendelkezésre, vagy az együttműködést egyéb módn megtagadja, akkr vélelmezni kell az ösztöndíjas szciális rászrultságának megszűntét.) 4

5 Az önkrmányzat ezen esetekben megszüntető határzatban rendelkezik a támgatás visszavnásáról. A határzat csak a meghzatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hzható meg. Az önkrmányzat a megszüntető határzatt kizárólag külön ajánltt levélben, pstai útn köteles megküldeni a Támgatáskezelő címére. A Támgatáskezelő a megítélt Bursa ösztöndíjat nem flyósítja, ha a hallgató az ösztöndíj időtartama alatt a flyósítás feltételeinek nem felel meg. Az önkrmányzat ezen esetekben saját hatáskörben dönt, hgy nem Bursa Hungarica támgatásként, hanem más jgcímen flyósítja-e a már krábban megítélt támgatást. A Bizttság bírálati döntéseit a december 17-i határidőig az EPER-Bursa rendszerben rögzítette az önkrmányzati kapcslattartó, majd az elektrnikus pályázatkezelő rendszerben lezárt, nnan kinymtattt, a támgattt és nem támgattt, valamint a döntésből kizárt pályázók (plgármester, jegyző aláírásával) hitelesített döntési listáit, (az A típusú támgatttak esetében kötelezően csatlt hallgatói jgviszny-igazláskkal együtt) december 21-ig pstázta a Támgatáskezelő részére. A megyei önkrmányzatk a települési bírálatk lezárásával kezdhették el a megyei támgatásk daítélését: a megyei bírálatban csak a határidőben lezárt, elbírált, és a települési önkrmányzat által támgattt pályázatk vesznek részt. A támgattt pályázatk adatait a megyei önkrmányzatk az elektrnikus pályázatkezelő rendszerben érik el, számukra pstázni nem kell a pályázatkat. A NEFMI a településen (pályázónként) és a megyei önkrmányzatnál megszavaztt összegeket az ún. intézményi ösztöndíjrésszel egészíti ki (a települési támgatással megegyező, max Ft/fő/hó összeggel). A Zircen megítélt támgatáskat kiegészítő megyei és NEFMI ösztöndíjak együttes összege éves átlagban a helyi ösztöndíjalap több mint a duplája mértékű támgatást nyújttt és nyújt a rászruló fiatalknak! Az önkrmányzati kapcslattartó a Bizttság döntéséről, és annak indkairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektrnikusan és pstai útn kiértesítette a pályázókat. Az elbíráló szerv döntése ellen a pályázó fellebbezéssel nem élhet. Az önkrmányzat a hirdetőtábláján és a helyben szkáss egyéb módn köteles nyilvánsságra hzni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújttt támgatásk összesített adatait. Az adatk A és B típusú támgatttak szerinti bntásban a pályázók és a támgatttak számát, az összes megítélt támgatást, a támgatás átlags mértékét és mindazkat az önkrmányzat által infrmatívnak talált mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támgatásban részesítettek illetve a pályázók személyének aznsítására. Az ösztöndíjrendszer szereplői tanulmányi félévenként előre és egy összegben (2013. január 31. és augusztus 31.) a Támgatáskezelő új bankszámlaszámára ( ) utalják saját 5-5 havi támgatásaikat, (az önkrmányzat valamennyi támgatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás srán beszámításra, félévek közti átvezetésekre nincs mód) --- majd nnan havnta, egy összegben érkezik a hármféle támgatás az isklákn keresztül a diákk számlaszámára. (Az ösztöndíj flyósítása a flyósítás véghatáridejének módsítása nélkül teljes egészében szünetel azkban a tanulmányi hónapkban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jgvisznya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek. A támgattt hallgatók ösztöndíjra való jgsultságát a felsőktatási intézmények a nemzeti felsőktatásról szóló évi CCIV. törvény 47 -ban fglaltak figyelembevételével, az állam által támgattt tanulmányk időtartamára tekintettel állapítják meg.) A Támgatáskezelő az adtt tanulmányi félév lezárását követően a jgsultság hiányában ki nem fizetett önkrmányzati ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkrmányzatk bankszámlájára (2013. július 31., március 31.) Az ÁSZF-től eltérni nem lehet; csak az a települési önkrmányzat csatlakzhat a pályázati rendszerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hgy a pályázatk kiírása, elbírálása és a települési önkrmányzat által nyújttt támgatás összegének tvábbítása srán maradéktalanul az ÁSZF-ben fglaltaknak megfelelően jár el. A települési önkrmányzat tudmásul veszi, hgy amennyiben nem az ÁSZF-nek megfelelően jár el, a NEFMI az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárhatja, ez pedig az önkrmányzat által támgatásban részesített pályázók kizárásával is jár. Tisztelt Képviselő-testület! Fent leírtak alapján kérjük a évi BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjak daítéléséről átruháztt hatáskörben meghztt döntésekről szóló Emberi Erőfrrás Bizttsági tájékztató tudmásul vételét. Zirc, január 11. Hrváth Ivett EEB elnök 5

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet)

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mány Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Borsodszirák Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balotaszállás Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÁNY Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velem község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hantos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS HEGYKŐ Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kunpeszér Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kesztölc Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Földeák Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tiszalök Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cserkeszőlő Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. Tisztelt

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Csömör Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS TISZACSEGE Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ábrahámhegy Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bakonynána Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szalkszentmárton Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

2. számú melléklet "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2. számú melléklet B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2. számú melléklet Békéssámson Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu Ügyiratszám: 3123-4/2013. Ügyintéző: dr. Bolla Klaudia "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.320.073-10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cegléd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben