E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati elbírálás tájékztató Előadó: Hrváth Ivett, az Emberi Erőfrrás Bizttság elnöke Előterjesztés tartalma: tájékztató (átruháztt hatáskörű bizttsági döntés) Szavazás módja: - Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Emberi Erőfrrás Bizttság Encz Ilna BAVKMHSKB intézményi egységvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőfrrás Bizttság Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizttság Láttam: Sümegi Attila jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc vársa Stratégiai Prgramjában (2.2.1., , , , , , ) és Gazdasági Prgramjában ( ) megfgalmazttak szerint lehetőségeihez mérten törekszik nevelési ktatási feladatainak színvnalas ellátására. A feladatk között fnts szerepet kap diákk tanulásra ösztönzése, a tudás értékének megbecsülése, a fiatalk várshz való kötődésének erősítése. Zirc Vársi Önkrmányzat a Nemzeti Erőfrrásk Minisztériumával (NEFMI) és Veszprém Megye Önkrmányzatával együttműködve, évi alapításától írja ki a BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjpályázatt, melynek évi frdulójában (a 2012/2013. tanév másdik és a 2013/2014. tanév első féléve) A kategóriában azk az önkrmányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátránys szciális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőktatási intézményben (felsőktatási hallgatói jgviszny keretében) teljes idejű (nappali tagzats), alapfkzatt és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfkzatt és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, sztatlan képzésben vagy felsőfkú szakképzésben flytatják tanulmányaikat. B kategóriában azk az önkrmányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátránys szciális helyzetű (a 2012/2013. tanévben utlsó éves, érettségi előtt álló középisklás, illetve felsőfkú diplmával nem rendelkező, felsőktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőktatási intézményben teljes idejű (nappali tagzats) alapfkzatt és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, sztatlan képzésben vagy felsőktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (A B típusú pályázatra jelentkezők közül támgatttak közül csak azk részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.) Az A kategóriában támgattt fiatalk februártól 10 hónap időtartamra, a B kategóriásk pedig sikeres felvételijük esetén szeptembertől a következő 6 tanulmányi félévre kaphatják az ösztöndíjat. (Természetesen a beiratkzás tényét igazlniuk kell a 6 félév alatt, ill. a B típusú ösztöndíjask szciális rászrultságát az önkrmányzat évente egyszer jgsult és köteles felülvizsgálni.) (A Bursa Hungarica Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer jgszabályi hátteréül a felsőktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Krmányrendelet szlgál. /Bursa Hungarica) Zirc várs éves költségvetésében biztsíttt (és krábban felajánltt képviselői tiszteletdíjakkal megnövelt) BURSA ösztöndíjalapt minden évben kiegészítik az Önkrmányzat által kötelezően elutalt, de jgsultság hiányában (pl. A kategóriában: tanulmányk befejezése, megszakítása vagy szüneteltetése B kategóriában: nem nyert felvétel, vagy nem kezdte meg tanulmányait) fel nem használt, ezért (új nevén) az Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (a tvábbiakban: Támgatáskezelő) által visszautalt összegek. Az így összeálló, teljes BURSA keret elsztását a Képviselő-testület rendelete alapján, átruháztt hatáskörben az Emberi Erőfrrás Bizttság, kizárólag a szciális rászrultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül végzi el. Az elbírálás fő szempntjait, valamint a Bizttság döntéseiről szóló tájékztatót a Képviselő-testület minden évben elfgadta. Zirc várs évi költségvetési kncepciójában Ft BURSA ösztöndíjalapt tervezett a felsőktatásban tanuló, rászruló zirci fiatalk támgatására. A költségvetési frrást a Támgatáskezelő által 2012-ben már visszautalt, újrasztható Ft növelte meg. A évi BURSA ösztöndíjalap így összesen: Ft A évi pályázati felhívásra Az A kategóriában benyújttt 23 db és a B kategóriában beérkezett 1 db pályázat elbírálását, valamint a krábbi években B kategóriában (2010/1, 2011/1) támgattt fiatalk szciális rászrultságának kötelező felülvizsgálatát az Emberi Erőfrrás Bizttság december 12-i zárt ülésén végezte el. 2

3 Az Emberi Erőfrrás Bizttság /2012.(XII.12.) határzataival meghztt döntései alapján: A kategóriában évre megítélt ösztöndíjak: 1 diák Ft/hó 11 diák Ft/hó 6 diák Ft/hó 2 diákt frmai hibás és érvénytelen pályázata miatt az ÁSZF alapján ki kellett zárni az elbírálásból 2 diákt hiánypótlás elmulasztása miatt, és 1 pályázót frráshiány miatt utasíttt el a Bizttság A kategóriában 2013-ban kifizetendő ösztöndíj összeg: Ft 1 fő x Ft x 10 hónap = Ft + 11* fő x Ft x 10 hónap = Ft + 6 fő x Ft x 10 hónap = Ft (* 1 fiatal várhatóan befejezi felsőfkú tanulmányait júniusban) A B kategóriában beérkezett 1 fő pályázót frmai hibás és érvénytelen pályázata miatt az ÁSZF alapján ki kellett zárni az elbírálásból. Az érettségizőként, még B kategóriában pályázó, de elutasíttt fiatalk sikeres felvételijük, és váltzatlan szciális rászrultságuk esetén, illetve a krábbi B kategóriásk a 6 féléves támgatási időszak lejártával --- amennyiben a NEFMI meghirdeti, és Zirc Vársi Önkrmányzat tvábbra is fenntartja a BURSA ösztöndíjat,--- a évi A kategóriás felhívásra (várhatóan ősz) benyújthatják pályázatukat. A krábbi B kategóriás ösztöndíjask rászrultságának felülvizsgálata alapján: a 2010/1 fő B kategóriás ösztöndíjas fiatal flytatja felsőfkú tanulmányait, szciális rászrultsága váltzatlanul fennáll, így jgsult a Ft/fő ösztöndíjra 2013-ban a 2011/1 fő B kategóriás ösztöndíjas fiatal flytatja felsőfkú tanulmányait, szciális rászrultsága váltzatlanul fennáll, így tvábbra is jgsult a Ft/fő ösztöndíjra 2013-ban B kategóriában 2013-ban kifizetendő ösztöndíj összeg: Ft 2010/1* /1 B : 2 fő x Ft x 10 hónap = Ft (* várhatóan befejezi felsőfkú tanulmányait júniusban) A szciálisan nehéz helyzetben élő fiatalk, családk számára 2001-től kmly segítséget jelent a BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjpályázat, ezért indklt annak fenntartása a helyi ösztöndíjalap biztsításával a várs költségvetésében. A Zircen megítélt BURSA támgatáskat kiegészítő megyei és NEFMI ösztöndíjrészek együttes összege a helyi ösztöndíjalap több mint a duplája mértékű támgatást nyújttt és nyújt a rászruló fiatalknak: a évre megítélt összesen 730e Ft helyi ösztöndíjösszeg várhatóan 1,5 millió frint támgatást jelent a zirci diákknak! 2001-től látja el a BURSA Hungarica Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjpályázattal, és 2003-tól a Zirc Várs Középisklai Tanulmányi Ösztöndíjpályázattal kapcslats önkrmányzati feladatkat Encz Ilna ( ig a várs ifjúsági, civil, ktatási és közművelődési referenseként, majd ig a Stúdió KB Ifjúsági és Közösségi Ház mb. intézményvezetőjeként). A várs közművelődési feladatellátásának szeptember 1-jei átszervezése következtében az eddigi munkaköréből kikerültek a vársi ösztöndíjakkal kapcslats feladatk, (a évi pályázati frdulót még lebnylíttta) ---- ezért a két ösztöndíjrendszer bnylítását 2013-tól a Zirci Közös Önkrmányzati Hivatal végzi. 3

4 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ÉVI FORDULÓJÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL A évi (menet közben megváltztattt határidőkkel megjelent) Általáns Szerződési Feltételek (ÁSZF) szerint: A pályázat kiírásának feltétele, hgy a települési önkrmányzat csatlakzzn a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer évi frdulójáhz. Idéntől a települési önkrmányzatk csatlakzása egyúttal a Bursa Hungarica Elektrnikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a tvábbiakban: EPER- Bursa rendszer) történő kötelező csatlakzást is magában fglalta. A pályázati flyamat kizárólag a Támgatáskezelő által az EPER-Bursa rendszerben biztsíttt regisztrációt követően valósulhattt meg. (A regisztrációhz szükséges felhasználói nevet és jelszót a pályázati kiírás megjelentetését követően a Támgatáskezelő küldte meg az önkrmányzatk részére.) A regisztrációt követően a rendszerből letöltött Nyilatkzat a csatlakzásról, valamint az elektrnikus adatbázis használatáról című dkumentumt az önkrmányzati kapcslattartó eljuttatta a Támgatáskezelő részére któber 26-ig. (Az önkrmányzatk csatlakzása önkéntes, a nyilatkzat visszaküldése önmagában még nem jelent anyagi kötelezettségvállalást.) A Képviselő-testület /2012.(X.10.) határzatai alapján któber 26-án a helyben szkáss módkn (www.zirc.hu, Plgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Stúdió KB Vársi TV és képújsága, középisklák) tette közzé az A és B típusú pályázati felhíváskat (a települési önkrmányzatknak mindkét kategóriát meg kell hirdetnie ösztöndíjat nem kötelező adni mindkét kategóriában). A pályázati kiírás kizárólag a pályázat elbírálásáhz megkívánt mellékletek felsrlását és az önkrmányzat által meghatárztt, az ÁSZF-ben meghatárzttakkal nem ellentétes elbírálási priritásk megjelölését tartalmazhatta. (A támgatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez, vagy kötelezettség vállalásáhz, pl. a települési önkrmányzat illetékességi területén történő munkavállaláshz vagy tvábbi ttlakáshz). A szciálisan rászruló, állandó zirci lakóhellyel rendelkező diákk nvember 23-ig nyújthatták be pályázataikat a Plgármesteri Hivatal Ügyfélszlgálatán. Váltzás!: A pályázatbeadáshz idéntől az EPER-Bursa rendszerben kötelező pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthették fel személyes és pályázati adataikat a pályázók az EPER-Bursa rendszerben, majd a kizárólag nnan kinymtatható pályázati űrlapt, a pályázati kiírásban meghatárztt csatlandó mellékletekkel együtt kellett benyújtaniuk. (A pályázat csak a meghatárztt mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában frmai hibásnak minősül.) A benyújttt pályázatk befgadását az önkrmányzati kapcslattartónak az EPER-Bursa rendszerben igazlnia és ellenőriznie (szükség szerint javítania) kellett, és ahl szükséges/lehetséges vlt, tt kiküldte a hiánypótlási felhíváskat. (A krábbi évek pályázati tapasztalatait, és a pályázási feltételek idei jelentős váltzásait ismerve, az Önkrmányzat egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztsíttt a pályázóknak, amit a felszólítttak többsége határidőben teljesített. A hiánypótlást nem teljesítő 2 pályázatt az EEB frmai hibásnak minősítette, és íráss indklással kizárta a pályázati eljárásból.) A döntést előkészítő flyamat zárásaként az önkrmányzati kapcslattartó a rendben lévő pályázatkat az EPER-Bursa rendszerben érvényesítette, majd az EEB december 12-i bírálatáhz előkészítette a beérkezett, befgadtt, érvényes pályázatkat. Az Emberi Erőfrrás Bizttságnak december 17-ig kellett elbírálnia el a pályázatkat, és döntéseiről a január 28-i ülésen, jelen előterjesztésben ad tájékztatást a Képviselő-testület számára. Az önkrmányzat a megítélt havi támgatás összegét a pályázati frduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módsítására nem jgsult. Ezen határidőn túl a támgatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkrmányzat még abban az esetben sem jgsult bővíteni, ha jgsulatlanság vagy lemndás flytán az önkrmányzat Bursa keretében pénzmaradvány jelentkezik. A megítélt Bursa támgatást az önkrmányzat csak akkr vnhatja vissza, ha az ösztöndíjas a lakóhelyét megszünteti a települési önkrmányzat illetékességi területén; vagy a B típusú ösztöndíjask szciális rászrultságának évente egyszeri kötelező felülvizsgálat srán kiderül, hgy az ösztöndíjas szciális rászrultsága már nem áll fenn. (Ha az ösztöndíjas a vizsgálat srán az önkrmányzat által kért igazláskat nem bcsátja rendelkezésre, vagy az együttműködést egyéb módn megtagadja, akkr vélelmezni kell az ösztöndíjas szciális rászrultságának megszűntét.) 4

5 Az önkrmányzat ezen esetekben megszüntető határzatban rendelkezik a támgatás visszavnásáról. A határzat csak a meghzatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hzható meg. Az önkrmányzat a megszüntető határzatt kizárólag külön ajánltt levélben, pstai útn köteles megküldeni a Támgatáskezelő címére. A Támgatáskezelő a megítélt Bursa ösztöndíjat nem flyósítja, ha a hallgató az ösztöndíj időtartama alatt a flyósítás feltételeinek nem felel meg. Az önkrmányzat ezen esetekben saját hatáskörben dönt, hgy nem Bursa Hungarica támgatásként, hanem más jgcímen flyósítja-e a már krábban megítélt támgatást. A Bizttság bírálati döntéseit a december 17-i határidőig az EPER-Bursa rendszerben rögzítette az önkrmányzati kapcslattartó, majd az elektrnikus pályázatkezelő rendszerben lezárt, nnan kinymtattt, a támgattt és nem támgattt, valamint a döntésből kizárt pályázók (plgármester, jegyző aláírásával) hitelesített döntési listáit, (az A típusú támgatttak esetében kötelezően csatlt hallgatói jgviszny-igazláskkal együtt) december 21-ig pstázta a Támgatáskezelő részére. A megyei önkrmányzatk a települési bírálatk lezárásával kezdhették el a megyei támgatásk daítélését: a megyei bírálatban csak a határidőben lezárt, elbírált, és a települési önkrmányzat által támgattt pályázatk vesznek részt. A támgattt pályázatk adatait a megyei önkrmányzatk az elektrnikus pályázatkezelő rendszerben érik el, számukra pstázni nem kell a pályázatkat. A NEFMI a településen (pályázónként) és a megyei önkrmányzatnál megszavaztt összegeket az ún. intézményi ösztöndíjrésszel egészíti ki (a települési támgatással megegyező, max Ft/fő/hó összeggel). A Zircen megítélt támgatáskat kiegészítő megyei és NEFMI ösztöndíjak együttes összege éves átlagban a helyi ösztöndíjalap több mint a duplája mértékű támgatást nyújttt és nyújt a rászruló fiatalknak! Az önkrmányzati kapcslattartó a Bizttság döntéséről, és annak indkairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektrnikusan és pstai útn kiértesítette a pályázókat. Az elbíráló szerv döntése ellen a pályázó fellebbezéssel nem élhet. Az önkrmányzat a hirdetőtábláján és a helyben szkáss egyéb módn köteles nyilvánsságra hzni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújttt támgatásk összesített adatait. Az adatk A és B típusú támgatttak szerinti bntásban a pályázók és a támgatttak számát, az összes megítélt támgatást, a támgatás átlags mértékét és mindazkat az önkrmányzat által infrmatívnak talált mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támgatásban részesítettek illetve a pályázók személyének aznsítására. Az ösztöndíjrendszer szereplői tanulmányi félévenként előre és egy összegben (2013. január 31. és augusztus 31.) a Támgatáskezelő új bankszámlaszámára ( ) utalják saját 5-5 havi támgatásaikat, (az önkrmányzat valamennyi támgatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás srán beszámításra, félévek közti átvezetésekre nincs mód) --- majd nnan havnta, egy összegben érkezik a hármféle támgatás az isklákn keresztül a diákk számlaszámára. (Az ösztöndíj flyósítása a flyósítás véghatáridejének módsítása nélkül teljes egészében szünetel azkban a tanulmányi hónapkban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jgvisznya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek. A támgattt hallgatók ösztöndíjra való jgsultságát a felsőktatási intézmények a nemzeti felsőktatásról szóló évi CCIV. törvény 47 -ban fglaltak figyelembevételével, az állam által támgattt tanulmányk időtartamára tekintettel állapítják meg.) A Támgatáskezelő az adtt tanulmányi félév lezárását követően a jgsultság hiányában ki nem fizetett önkrmányzati ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkrmányzatk bankszámlájára (2013. július 31., március 31.) Az ÁSZF-től eltérni nem lehet; csak az a települési önkrmányzat csatlakzhat a pályázati rendszerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hgy a pályázatk kiírása, elbírálása és a települési önkrmányzat által nyújttt támgatás összegének tvábbítása srán maradéktalanul az ÁSZF-ben fglaltaknak megfelelően jár el. A települési önkrmányzat tudmásul veszi, hgy amennyiben nem az ÁSZF-nek megfelelően jár el, a NEFMI az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárhatja, ez pedig az önkrmányzat által támgatásban részesített pályázók kizárásával is jár. Tisztelt Képviselő-testület! Fent leírtak alapján kérjük a évi BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjak daítéléséről átruháztt hatáskörben meghztt döntésekről szóló Emberi Erőfrrás Bizttsági tájékztató tudmásul vételét. Zirc, január 11. Hrváth Ivett EEB elnök 5

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2016 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről települési önkormányzatok számára Pályázati dokumentáció

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről települési önkormányzatok számára FIGYELEM! VÁLTOZÁS

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu Ügyiratszám: 3123-4/2013. Ügyintéző: dr. Bolla Klaudia "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-139/2015. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről 1 Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 23/2010.(XI.24.),

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (Bursa Szabályzat a helyi

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lengyeltóti Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításokkal)

(Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. október 1. - november 7.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. október 1. - november 7. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. B típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. B típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. B típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet a felsőoktatási

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mány Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

Gáborján Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján

Gáborján Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján " A " T Í P U S Ú P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Gáborján Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szalkszentmárton Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székkutas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászberény Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet felsőoktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

ö é Ö á á é ő ü ő ö á á ü ü é ő é ü é á ő ö é ü ö é Ö á é ő ü é á í ü ü ü é é ő á ö ö é á á é ő é ő é ő é ő é á ő í á é ü é á á ő í á ö ö ö á í ü é á é é é á ő é ő ö ü ő é ő é é ő ü é é ú ő é ő ü é é ü

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bakonynána Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. február 13-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2006. évi felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer elbírálásáról (BURSA HUNGARICA)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 2298-3/2012/HUM. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nagymaros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Korm. rendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lengyeltóti Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. SZEPTEMBER 10.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. SZEPTEMBER 10. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 3031-2/2014 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bursa Hungarica

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bakonynána Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS MAROSLELE Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztériummal

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Súr Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról 1. (1) A támogatás célja, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata a nappali

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 26. december 18-i ülésére Tárgy: Zirc város 27. évi részvétele a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. A pályázat célja A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kapolcs község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2015. évre

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. A pályázat célja A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hegyesd község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2015. évre

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szegvár Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Pályázati kiírás. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

Pályázati kiírás. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: Pályázati kiírás 1) A pályázók köre A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag Nyékládháza települési önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Vigántpetend község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. SZEPTEMBER 30.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. SZEPTEMBER 30. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4903-2/2015. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bursa

Részletesebben

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyírgelse Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

4. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester

4. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester 4. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,

Részletesebben

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf: 5. Telefax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf: 5. Telefax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf: 5. Telefax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 1404/5/2015. Ügyintéző: Mihalicsné Orbán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati elbírálás tájékoztató

Részletesebben

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának eljárásrendje Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázók köre

TÁJÉKOZTATÓ. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázók köre TÁJÉKOZTATÓ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

GREENFLOW Környezeti Oktatóközpont JELENTKEZÉSI LAP

GREENFLOW Környezeti Oktatóközpont JELENTKEZÉSI LAP GREENFLOW Környezeti Oktatóközpnt JELENTKEZÉSI LAP A települési hulladékkezelési díj megállapítás elmélete és gyakrlata tréningre Ha Ön is szeretné az elmélet mellett a gyakrlatban is elsajátítani a települési

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kerekegyháza Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 159/2012. (X. 08.) számú. h a t á r o z a t

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 159/2012. (X. 08.) számú. h a t á r o z a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

JAVASLAT a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi folytatásához

JAVASLAT a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi folytatásához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER JAVASLAT a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi folytatásához Készítette: Vukovich Zoltán

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. Tisztelt

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balatonfűzfő Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Q.J R E G Y H Á Z A N Y ...~~... SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Ügyiratszám: SZOC-422-8j2014.

Q.J R E G Y H Á Z A N Y ...~~... SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Ügyiratszám: SZOC-422-8j2014. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-422-8j2014.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2015. (X.12.) KT. sz.

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kartal Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Marcali Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

2. A pályázók köre. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

2. A pályázók köre. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben