KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/ Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi Települési Önkrmányzat Jegyzője részére Székhelyén Tisztelt Jegyző Asszny/Tisztelt Jegyző Úr! Az egyes szciális, gyermekvédelmi, családtámgatási, fgyatéksságügyi és fglalkztatási tárgyú törvények módsításáról szóló évi CLXXI. törvény módsíttta a -t, egyes gyermekvédelmi tárgyú krmányrendeleteknek az egyes szciális, gyermekvédelmi, családtámgatási, fgyatéksságügyi és fglalkztatási tárgyú törvények módsításáról szóló évi CLXXI. törvényhez kapcslódó módsításáról szóló 360/2010.(XII.30.) Krmányrendelet pedig a -t. Mind a -t, mind a -t érintő váltzásk január 1. napjával léptek hatályba, és az ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni, kivéve a 20/C. (1) bekezdését (óvdáztatási támgatás), amelyet január 1. napján flyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2011. július 1. napjával lép hatályba a 5. sb) alpntját érintő módsítás, amely az értelmező rendelkezéseknél a fenntartó vnatkzásában tartalmaz váltzást.) Az egyes, települési önkrmányzatkat, illetve jegyzői gyámhatóságkat érintő módsításkról az alábbiakban tájékztatm. I. A Alapvető rendelkezéseiben történt váltzásk - Az értelmező rendelkezésekben a várandós anya válsághelyzete kifejezés szerepel, a módsítást követően tehát nem csak a szciális, hanem egyéb, családi, környezeti, társadalmi kk - amelyek az anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését kzzák, és ezáltal a gyermek egészséges megszületését veszélyeztetik is eredményezhetik az anya válsághelyzetét. ( 5. ) pntja) Ezzel összhangban módsult a 21. (2) bekezdésének rendkívüli gyermekvédelmi támgatás szövege is. - A 17. (1) bekezdése újabb jelzőrendszeri taggal egészült ki, a munkaügyi hatóság is gyermekvédelmi rendszerhez kapcslódó feladatkat lát el, és köteles jelzéssel élni, ezzel kapcslatsan a 17. (4) bekezdése is kiegészült. A munkaügyi hatóságt tájékztattuk a jgszabályváltzásról. II. A Alapvető rendelkezéseiben történt váltzásk - A 5/A. (3) bekezdés a) pntjában az Igazságügyi Hivatal elnevezés fővársi, megyei igazságügyi szlgálatra váltztt. - Környezettanulmány készítésére a gyámhatóság tvábbra is felkérhet más személyt vagy szervet, különösen a gyermekjóléti szlgálatt. Amennyiben a gyámhivatal örökbe fgadhatóvá nyilvánításra irányuló 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Tel: (34) Fax: (34)

2 eljárást flytat, a gyermekjóléti szlgálatt kérheti fel, amennyiben örökbefgadás előtti eljárás, vagy örökbefgadás engedélyezése iránti eljárás van flyamatban, a gyermekvédelmi szakszlgálatt kérheti fel környezettanulmány elkészítésére. ( 9. (1)-(2) bekezdése) - A szakértői vélemény elkészítésének határideje 30 nap. ( 13/A. ) III. A -ben fglalt, egyéb eljárási szabálykkal kapcslats váltzásk - A 131. (5) bekezdése alapján az állami adóhatóság 15 napn belül köteles az adatközlésre. IV. A gyermek családi jgállásával kapcslats ügyekben bekövetkezett váltzásk - A 54. (2) bekezdésében fglalt, az apai elismerő nyilatkzat felvételére nyitva álló az anyakönyvvezető értesítésétől számíttt - 22 munkanaps határidő 30 napra váltzik. - A 58. (1) bekezdése akként módsult, hgy a gyámhivatalt kell megkeresni az eseti gndnk kirendelése iránt kivéve, ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkzatt felvevő szerv a jegyző. V. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcslats váltzásk - A 20/A. (1) bekezdésének a) pntja alapján a pénzbeli támgatás flyósítására augusztus hónapban kerül sr, ha ebben a hónapban fennáll a jgsultság. A b) pnt szerint a másdik flyósítás tvábbra is nvemberben történik, ha ekkr fennáll a jgsultság. A pénzbeli támgatás esetenkénti összege évben 5800 Ft. - A 66/A. (4) bekezdése szerint illetékességváltzás esetén a jgsult kérelmére vagy az illetékessé vált jegyző megkeresésére 8 napn belül kell áttenni az iratkat, a krábbi 5 munkanap helyett. - Módsult a 68. -a a pénzbeli támgatás flyósítására vnatkzó határidők tekintetében. A jegyző augusztus 10., illetve nvember 10. napjáig értesíti a MÁK területi szervét (Igazgatóság) a megállapíttt pénzbeli támgatás összegéről, tvábbra is a 4. sz. melléklete szerinti adatlapn. Az Igazgatóság a beérkezett adatkat feldlgzza, és augusztus 18-áig, illetve nvember 18-áig megküldi a Minisztériumnak. A Minisztérium augusztus 21., illetve nvember 21. napjáig rendelkezik az önkrmányzatk felé történő átutalásról. A módsítással egy új, (5) bekezdés is beiktatásra került, mely szerint a települési önkrmányzat által határidőn túl legfeljebb 30 nappal benyújttt igény teljesítéséről a miniszter dönt. E határidő elmulasztása jgvesztő. VI. Kiegészítő gyermekvédelmi támgatással kapcslats váltzásk - A 20/B. (4) bekezdés a) pntjában szabályztt pótlék flyósításának időpntja váltzik annyiban, hgy a krábbi júliusi flyósítás helyett augusztus hónapban történik a flyósítás, amennyiben augusztus elsején a jgsultság fennáll ben a pótlék összege 8400 Ft. - 68/D. (2) (3) bekezdése módsul a határidők tekintetében, az Igazgatóság a beérkezett adatkat feldlgzást követően minden hónap 18. napjáig küldi meg a Minisztériumnak, a Minisztérium pedig minden hónap 21. napjáig gndskdik az utalásról. 2

3 - A pótlék összegének flyósítása tekintetében is váltztak a határidők, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynél részletezettekkel egyezően. A meghatárztt határidőn túl legfeljebb 30 nappal benyújttt igény teljesítéséről a miniszter dönt, e határidő elmulasztása jgvesztő. VII. Óvdáztatási támgatással kapcslats váltzásk - A 20/C. (1) bekezdésében előírt, óvdai nevelésben való részvétel két hónapra váltzik. - Amennyiben első alkalmmal természetbeni támgatást nyújtanak a jgsult részére, azt a beíratást követő 21 napn belül (krábban 15 munkanap) kell a szülő rendelkezésére bcsátani. - Lakcímváltzás esetén nylc munkanapn belül kell az iratk áttételéről gndskdni. ( 68/F. (5) bekezdés) - Az óvdába járás igazlásának határideje is váltztt: az óvdának első alkalmmal a rendszeres óvdába járást május 5-ig, illetve nvember 5- ig kell igazlnia. Ezzel összhangban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságnak is május 5. és nvember 5. napján kell fennállnia. ( 68/G. (3)-(4) bekezdése) Ezt követően az óvdának a rendszeres óvdába járást minden év május 8. és nvember 8. napjáig kell megküldenie a jegyzőnek, azzal, hgy az igazlásnak az előző igazlás kiállítása napjától tárgyév május 5. illetve nvember 5. napjáig terjedő időszakra kell vnatkznia. Amennyiben a gyermek óvdát vált, vagy óvdai nevelésben való részvétele megszűnt, az óvdának legkésőbb 8 napn belül kell erről a jegyzőt értesítenie. ( 68/I. (2) bekezdés a-b) pntja) - A 68/K. (1) bekezdése értelmében az önkrmányzatt a támgatás kifizetéséhez előleg illeti meg. A támgatás igénylésének, átutalásának, kifizetésének, valamint a fel nem használt összeg visszautalásának határideje a 68/K. (2) (5) bekezdése, valamint a 68/L. ((1) (4) bekezdésében fglaltak szerint váltztt. VIII. Gyermekjóléti alapellátáskra vnatkzó szabályk váltzása a -ben A 39. (2) bekezdés c) pntjában fglalt szciális válsághelyzetben lévő várandós anya kifejezés válsághelyzetben lévő várandós anya kifejezésre módsult. - A 39. (4) bekezdése a) pntjának megfgalmazása módsult. - Módsult a gyermekjóléti szlgáltatásnak a 39. (4) bekezdés c) pntjában előírt feladata. E szerint kezdeményezi Egyéb gyermekjóléti alapellátásk igénybevételét Szciális alapszlgáltatásk, különösen a családsegítés igénybevételét Eü.-i alapellátásk igénybevételét Pedagógiai szakszlgálatk igénybevételét A gyermek védelembe vételét vagy súlysabb fkú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét - A gyermekjóléti szlgálat feladatai közül kikerült a 40. (2) bekezdés h) pntja, mely szerint a területi gyermekvédelmi szakszlgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fgadni szándékzók körülményeit. (A szintén módsult 62. (1) bekezdésének c) pntja alapján a körülmények vizsgálatát a szakszlgálat végzi el.) - A bölcsődére vnatkzó szabálykat tartalmazó 42. kiegészült egy (5) bekezdéssel. Ez alapján a nyári nyitvatartási rendet a fenntartó hagyja 3

4 jóvá, a fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő kérésére gndskdhat a gyermek intézményi gndzásának megszervezéséről. - A családi gyermekfelügyeletet biztsító személyre vnatkzó előírásk szigrdtak a módsítással. A hatálys 43/A. (6) bekezdése értelmében az biztsíthat családi gyermekfelügyeletet, aki személyisége, és külön jgszabályban meghatárztt körülményei alapján alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, és külön jgszabályban meghatárztt tanflyamn eredménnyel részt vett, feltéve, hgy nem áll fenn vele szemben a 15. (8) bekezdésében meghatárztt kizáró k. Krábban a gndztti létszám vlt meghatárzva, egyéb követelmény nem. A 44. (4) bekezdése értelmében házi gyermekfelügyeletet szintén az a személy biztsíthat, aki megfelel az előzőekben felsrltaknak. - A családk átmeneti tthnára vnatkzó rendelkezések közül a 51. (3) bekezdés b) pntja kiegészült azzal, hgy a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét is befgadja. IX. Védelembe vétellel kapcslats váltzásk - A módsítással a 68/C. -a új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, mellyel az eseti gndnk által kztt kár megtérítésének kérdését rendezi. Ez alapján a települési önkrmányzat az eseti gndnk által a családi pótlék felhasználásával összefüggésben a gyermeknek vagy családjának kztt kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a gyermek vagy családjának felróható magatartása kzza. A települési önkrmányzat követelheti az eseti gndnktól kárának megtérítését. A megfizetett kárösszegnek a gyermek, fiatal felnőtt érdekében történő felhasználását az újnnan kirendelt eseti gndnk biztsítja. - Váltztt (pntsításra került) a 69. (1) bekezdésének b) pntjában fglalt megszüntetési k. Az új rendelkezés szerint a védelembe vételt meg kell szüntetni, ha a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét rendelték el. - A védelembe vétel főszabály szerint tvábbra is megszűnik a gyermek nagykrúságával. Ez alól a jelenlegi módsítás eredményeként két kivétel van, a 69. (3) bekezdését 2010-ben is tartalmazta a jgszabály, ez az eset csak a fiatal kérelme esetén vlt alkalmazható. Az újnnan módsíttt szabály szerint, ha a gyermek nagykrúvá válásakr a rá tekintettel flyósíttt iskláztatási támgatás fel van függesztve, a védelembe vétel az iskláztatási támgatás flyósítása felfüggesztésének megszüntetéséig meghsszabbdik. ( 69. (4) bekezdés.) Ebben az esetben tehát kérelem hiányában is fennáll a védelembe vétel a nagykrúság után. Ha aznban a fiatal az eljárás megindítása előtt, vagy azt követően, de még a jgerős döntés meghzatala előtt nagykrúvá válik, a védelembe vétel, és így a felfüggesztés sem rendelhető el, illetve a már krábban, iskláztatási támgatás felfüggesztése nélkül elrendelt védelembe vétel megszűnik. - A Ket. módsításával összhangban a -ben is napkban történik a határidők számítása, ezzel kapcslatban az alábbi rendelkezések módsultak. Amennyiben a védelembe vételi eljárás nem a gyermekjóléti szlgálat javaslatára indult, a jegyző megkeresi a gyermekjóléti szlgálatt a 84. (2) bekezdése szerinti javaslat 15 napn belül történő megküldésére. A határzatban a 87. b) pntja értelmében a kirendelt családgndzót fel kell hívni a gndzási-nevelési tervnek a határzat jgerőre emelkedésétől számíttt 15 napn belül történő elkészítésére és a 4

5 jegyzőnek történő megküldésére. Ezzel összhangban módsult a 89. (1) bekezdése is, mely szerint a családgndzónak az egyéni gndzási nevelési tervet a határzat jgerőre emelkedésétől számíttt 15 napn belül kell a szülővel és a gyermekkel együttműködve - elkészítenie. A családi pótlék természetbeni frmában történő nyújtása esetén a jegyző amennyiben nem a gyermekjóléti szlgálat kezdeményezte a tárgyalás megtartása előtt megkeresi a gyermekjóléti szlgálatt, hgy 15 napn belül vizsgálja meg a családi pótlék természetbeni frmában történő nyújtásának szükségességét, készítse el a pénzfelhasználási tervet, tegyen javaslatt az eseti gndnk személyére. ( 91/A. (2) bekezdés) Ha felmerül a családi pótlék természetben történő nyújtásának szükségessége, a jegyző a gyermekjóléti szlgálat javaslatának beérkezését követően 10 napn belül (krábban 8 munkanap) tart tárgyalást. ( 91/A. (4) bekezdés) A családi pótlék természetben történő nyújtásáról szóló határzat rendelkező részében fennálló védelembe vétel esetén a kirendelt családgndzót fel kell hívni az egyéni gndzási-nevelési terv felülvizsgálatára és annak a határzat jgerőre emelkedését követő 30 napn belül (krábban 22 munkanap) történő megküldésére. ( 91/B. (1) bekezdés h) pntja) A jegyző a családi pótlék természetbeni frmában történő nyújtásáról hztt, jgerősítési záradékkal elláttt határzatt a jgerőre emelkedést követő 8 napn belül közli a Magyar Államkincstárral. ( 91/B. (4) bekezdés) A jegyző az átutalást követő követően legkésőbb 8 napn belül gndskdik a családtámgatási flyószámlára átutalt családi pótléknak az eseti gndnk felé történő kifizetéséről. ( 91/B. (6) bekezdés) Ha a családi pótlék természetbeni nyújtásának felülvizsgálata srán az időtartam megváltztatásáról vagy a megszüntetésről születik döntés, a jegyző a határzatt a jgerőre emelkedéstől számíttt 8 napn belül közli a MÁK-kal. ( 91/C. (4) bekezdés) Eredménytelen védelembe vétel esetén a jegyző a döntés jgerőre emelkedését követő 8 napn belül közli döntését a gyámhivatallal, és terjeszti fel az iratkat. ( 91/E. (2) bekezdés) A gyámhivatal az eredménytelen védelembe vételről szóló jegyzői döntés közlésétől számíttt két hónapn belül hzza meg döntését. ( 91/E. (4) bekezdés) Az iskláztatási támgatás felfüggesztése iránti eljárásban 21 napn belül kell döntést hzni. ( 91/G. (2) bekezdés b) pntja) Az iskláztatási támgatás felfüggesztéséről szóló határzat ellen 8 napn belül lehet fellebbezést benyújtani. ( 91/I. (1) bekezdés) A módsítás a 91/I. (2) bekezdését hatályn kívül helyezte, így a másdfkú eljárás leflytatásának időtartama az elsőfkú eljárásra irányadó ügyintézési határidővel egyezik meg, a Ket ára is figyelemmel. A jegyző az iskláztatási támgatás felfüggesztéséről szóló jgerős határzatt 8 napn belül közli a MÁK-kal. ( 91/I. (5) bekezdés) A felfüggesztés megszüntetéséről szóló határzatt szintén 8 napn belül kell a Mákkal közölni. ( 91/K. (1) bekezdése) A jegyző fennálló védelembe vétel esetén a kirendelt családgndzót felhívja, hgy 30 napn belül vizsgálja felül és küldje meg az egyéni gndzási nevelési tervet. ( 91/I. ((6) bekezdés) A felülvizsgálatt tvábbra is 3 tanítási hónapt magába fglaló időszaknként kell elvégezni, a tanév lezárását követően aznban az új szabályzás szerint 30 nap áll a jegyző rendelkezésére a felülvizsgálat leflytatására. ( 91/J. (1) b) pntja) Az eseti gndnk az iskláztatási támgatás felhasználását követően 8 napn belül száml el a jegyző felé. ( 91/J. (8) bekezdése) Az iskla igazgatójának 50 órás jelzését követően a jegyző haladéktalanul megkeresi a gyermekjóléti szlgálatt, hgy 15 napn belül (krábban 10 5

6 munkanap) vegye fel a kapcslatt a családdal. ( 91/M. (1) bekezdése, 91/P. (1) bekezdése) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek esetén, ha a felfüggesztés ideje alatt jgsulttá válik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, vagy a felfüggesztés megszűnt, a gyermekjóléti szlgálatnak a jegyző megkeresésétől számíttt 15 napn belül kell elkészítenie a pénzfelhasználási tervet, és kell javaslatt tennie az eseti gndnk személyére. ( 91/N. (3) bekezdése) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén havnta, az átutalást követő 8 napn belül fizeti ki a jegyző az eseti gndnk felé az iskláztatási támgatás összegét. ( 91/P. (5) bekezdése) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a felülvizsgálat srán a jegyző felhívja a gyermekjóléti szlgálatt, hgy amennyiben a támgatás felhasználási módjának megváltztatását szükségesnek tartja, 15 napn belül (krábban 10 munkanap) gndskdjn új pénzfelhasználási terv elkészítéséről. - Tekintettel arra, hgy a védelembe vétel akkr is elrendelhető, ha a gyermek nem szülői felügyelet, hanem gyámság alatt áll kivéve a szakellátásban lévő gyermeket a 85. (2) bekezdésének, és a 86. (2) és (4) bekezdésének szabályai kiegészültek. Ezek szerint az együttműködés vállalása a gyámra is vnatkzik, illetve a tárgyalást úgy kell megtartani, hgy annak kát, célját és jgkövetkezményeit a gyám is megismerje. Természetesen a szakellátásban élő gyermekek vnatkzásában a védelembe vétel tvábbra sem alkalmazható. - A 91. (2) bekezdése kiegészül a módsítással összhangban azzal a rendelkezéssel, hgy a védelembe vétel a nagykrúsággal megszűnik, ez alól aznban a 69. (3) és (4) bekezdésében fglalt két eset kivétel. - Tekintettel arra, hgy a krábbi módsítás miatt a felülvizsgálat eredményéről szóló határzat tartalmát a 90. (5) bekezdése szabályzza, az illetékességváltzás miatt történő felülvizsgálat srán is ez alapján kell dönteni. ( 90. (5) bekezdése) - Ha a közktatási intézmény igazgatója lyan gyermekre tekintettel tesz 10, illetve 50 órás jelzést, aki nevelőszülőnél vagy gyermektthnban van elhelyezve, a jegyző amennyiben indíttt eljárást, annak megszüntetésével - a jelzést megküldi a gyermekvédelmi szakszlgálatnak a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében. ( 91/F. a) pntja, 91/G. (2) bekezdés a) pntja) Az ezt követően beiktattt b) pntban a krábbi szabályzásnak megfelelő eljárás szerepel. ( 91/F. b) pntja, 91/G. (2) bekezdés b) pntja) - A módsítás kiegészítette, illetve pntsíttta az iskláztatási támgatás megszüntetésének eseteit. A tankötelezettség megszűnése esetén a jegyző megszünteti a felfüggesztést, aznban a jelenleg hatálys rendelkezés ( 91/J. (2) bekezdés b) pntja) a gyermek szót nem tartalmazza. A 91/J. (2) bekezdés c) pntja szerint a gyermek családba fgadása már nem megszüntetési k, az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel, a szabadságvesztés büntetés vagy javítóintézeti nevelés elrendelése miatt aznban a tvábbiakban is meg kell szüntetni a felfüggesztést. Amennyiben a gyermek családba fgadására került sr, a felfüggesztés felülvizsgálatát kell elvégezni, mivel a gyermek a családbafgadással gyámság alá került, ez pedig a 91/J. (1) bekezdésének c) pntja alapján felülvizsgálati k. A krábbi szabályzásban nem szerepel, a jelenleg hatálys 91/J. (2) bekezdés d) pntja 6

7 tartalmazza, hgy a magántanulóvá válás esetén is meg kell szüntetni az iskláztatási támgatás felfüggesztését. - Fentiekkel összhangban módsult a 91/J. (3) bekezdése, mely szerint a magántanulóvá válás miatt megszüntetett felfüggesztést követően is rendelkezni kell a gyámhatósági fenntartáss betétben történő elhelyezésről vagy a természetbeni nyújtásról, valamint 91/J. (4) bekezdése szerint ekkr is meg kell hallgatni a gyermeket, fiatal felnőttet, szülőt, más törvényes képviselőt a felhasználási mód meghatárzásáhz. - Mind a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, mind az abban nem részesülő gyermek esetén a felfüggesztést elrendelő határzatban tájékztatni kell a 17. életévét betöltött gyermeket és szülőjét vagy más törvényes képviselőjét arról, hgy a védelembe vétel a 69. (4) bekezdése értelmében a nagykrúvá válást követően meghsszabbdik ( 91/M. (2) bekezdés i) pntja, 91/P. (4) bekezdés l) pntja) - A krábban hatálys 91/N. (4) bc) pntja szerint a felülvizsgálatkr tarttt tárgyalás időpntjáról értesíteni kellett védelembe vett gyermek esetén a kirendelt családgndzót. Ez a kitétel aznban felesleges, hiszen a felülvizsgálatkr a gyermek védelembe vétele mindenképpen fennáll, a felfüggesztés anélkül nem vlt elrendelhető. Ezért a jelenlegi szabályzás csak a kirendelt családgndzó szófrdulatt tartalmazza, őt természetesen tvábbra is értesíteni kell a tárgyalás időpntjáról. X. Ideiglenes hatályú elhelyezéssel kapcslats váltzásk - A 73. (1) bekezdése kiegészült azzal a szabállyal, hgy a gyámhivatalnak az ideiglenes hatályú elhelyezést követően attól függetlenül le kell flytatnia az eljárását és meg kell hznia az a)-c) pntban fglalt döntések valamelyikét, hgy a döntést megfellebbezték-e. - A Ket. módsításával összhangban, napkban, hónapkban történik a határidők számítása. A 73. (1) bekezdés a)-c) pntja alapján a gyámhivatal 30 napn belül megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak kai nem állnak fenn; 35 napn belül elrendeli a gyermek átmeneti és tartós nevelésbe vételét; két hónapn belül pert indít az ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartása vagy megváltztatása mellett a gyermekelhelyezés megváltztatása, illetve a szülői felügyelet megszüntetése iránt. A 74. (1) bekezdésében és a ában fglalt határidő is két hónapra módsult. - A fellebbezés benyújtására 8 nap határidő áll az ügyfelek rendelkezésére, melyet a szciális és gyámhivatal 15 napn belül bírál el. ( 97/A. (1)-(2) bekezdése) - Váltztt a 97/A. (2) bekezdésének megfgalmazása is, eszerint az ügyészség és a bíróság kivételével a beutaló szerv által hztt határzat elleni fellebbezést a beutaló szerv székhelye szerint illetékes szciális és gyámhivatal bírálja el. Krábban azn beutaló szervek felsrlását tartalmazta a jgszabály, amelynek határzata elleni fellebbezést a szciális és gyámhivatal bírálja el. - Szintén váltztt a 98. (1) bekezdés c) pntjának megfgalmazása, a jelenlegi szabály szerint a gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata srán kikéri mindazn szervek véleményét, amelyek a gyermekkel az ideiglenes hatályú elhelyezést megelőzően fglalkztak. Krábban a vélemény beszerzéséről rendelkezett a jgszabály. 7

8 XI. A Gyermekvédelmi feladatk ellátása és irányítása részében történt módsításk - A 94. -a kiegészült egy (8) bekezdéssel, mely szerint a települési önkrmányzat a bölcsődés krú gyermekek napközbeni ellátásának biztsítására irányuló, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pntjában fglalt kötelezettségének a bölcsőde működtetése mellett családi napközi frmájában is eleget tehet. - A 96. -a kiegészült egy (10) bekezdéssel, mely szerint a miniszter a módszertani feladatk ellátásáhz a módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól szóló miniszteri rendeletben meghatárzttak szerint egyedi támgatást nyújt. - A 100/A. (8) bekezdése kiegészült azzal a rendelkezéssel, hgy a gyermekvédelmi igazgatási bírság behajtásáról az állami adóhatóság gndskdik. - A 104. (8) bekezdésében megjelölt 10 munkanaps határidő 15 napra módsult. XII. Térítési díjra vnatkzó -módsítás - A 148. (3) bekezdése alapján a bölcsőde intézményi térítési díjára eltérő szabály vnatkzik, itt a térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltsége és a rezsiköltség egy ellátttra jutó napi összege, amely a nyersanyagköltségnek legfeljebb 50%-át teheti ki. - A 148. (5) bekezdésének ac) pntja értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a 8. évflyamn nappali rendszerű isklai ktatásban részt vevő gyermek után is az intézményi térítési díj 100%-át kell kedvezményben biztsítani, a krábban hatálys 50% helyett. Tatabánya, január 26. Tisztelettel: Vidáné Vági Judit mb. hivatalvezető 8

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete Majsháza Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkrmányzati rendelete a szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról Majsháza Község Önkrmányzatának

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2003. (III.1.) számú r e n d e l e t e a 16/2000.(V.1.) számú gyermekvédelmi tárgyú helyi önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Pstacím: 1385 Budapest, Pf. 846 ffice@ersteny p.hu Telef n: (+36 1) 411 3200 Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Szlgáltatási és Elszámlási Szabályzat Jelen szabályzat hatályba lépésének napja: 2015. któber

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről szóló 2010 évi jogszabályváltozások.

Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről szóló 2010 évi jogszabályváltozások. 1 Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről szóló 2010 évi jogszabályváltozások. A hátrányos helyzetű gyermekek tankötelezettség-teljesítésének és a szülői felelősség erősítése érdekében

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára Ügyszám: 24967 /2016. Salgótarján Megyei Jgú Várs Plgárm es tere Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcslats döntés meghzatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jgú Várs Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-652/2011. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2011. nvember 8.-i ülésére Tárgy: Kerületi kmplex

Részletesebben

Testületi ülés július 12. Rendelet: - -ig. Határozat:52-54-ig

Testületi ülés július 12. Rendelet: - -ig. Határozat:52-54-ig Testületi ülés 2016. július 12. Rendelet: - -ig Határzat:52-54-ig Tartalmjegyzék 53/2016.(VII.12.) szárnú Határzat a napirend elfgadásáról 3 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 3 54/2016.(VII.12.)

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a gyermekek

Részletesebben