SENZOR Kft. Magatartási Kódex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SENZOR Kft. Magatartási Kódex"

Átírás

1 SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, Július 1. 1

2 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban: SENZOR ) valamennyi Kllégájára (a tvábbiakban együttesen: Kllégákra ) vnatkzó alapvető szabálykat tartalmazza. A SENZOR nevében eljáró külső partnerek (tanácsadók, beszállítók, szlgáltató partnerek, üzletkötők, stb.) szintén kötelesek a Magatartási Kódexben meghatárztt alapelveket betartani. B. A szabályk betartásának kötelezettsége Minden Klléga köteles a jelen Magatartási Kódexben, illetve a tevékenységére vnatkzó egyéb belső szabályzatkban fglalt előíráskat megismerni és betartani. A SENZOR Magatartási Kódexe részét képezi minden szerződésnek, különös tekintettel a munkaszerződésekre, és az együttműködési megállapdáskra. C. A Kódexben fglaltakkal ellentétes magatartás bejelentése A SENZOR arra ösztönzi Kllégáit, hgy jelentsenek minden lyan esetet, gyakrlatt vagy eljárást, melynél törvénysértés, illetve a jelen Magatartási Kódex, vagy egyéb belső szabályzat megszegése biznyítható vagy gyanítható. A Magatartási Kódexben meghatárztt üzleti magatartási szabályk hatással vannak a mindennapi munkánkra. Minden esetben, amikr új tevékenységbe kezdünk, nem csak azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hgy vajn törvényes-e, lehetővé teszik-e a vnatkzó jgszabályk, hanem azt is, hgy megfelel-e a Magatartási Kódex és a SENZOR szellemiségének. A Magatartási Kódex rendelkezéseinek megszegése veszélyezteti üzleti tevékenységünket és a SENZOR jó hírnevét. Ezért minden munkatársunk köteles haladéktalanul az általa tapasztalt mulasztást jelenteni a cég vezetésének. A szabálytalanságk jelentése történhet személyesen vagy névtelenül, írásban vagy szóban, de azkat minden esetben a jgszabályk és belső szabályzataink rendelkezéseinek betartása mellett szigrúan bizalmasan kezeljük. A jóhiszeműen bejelentéssel élő Kllégákkal szemben semmiféle retrzió nem tlerálható. D. A szabályk megszegése A Magatartási Kódex vagy egyéb belső szabályk megszegése esetén a munkavállalóval szemben a mindenkri Magyar jgszabályk szerinti fegyelmi eljárást kell indítani, vagy a munkaviszny aznnali hatállyal történő megszüntetését kell kezdeményezni. A szabályk megszegése kártérítési eljárást vagy büntetőeljárást is vnhat maga után. 2

3 II. 3 Magatartási szabályk A. Tisztességes üzleti magatartás A SENZOR üzleti tevékenységét a jgszabályk, saját belső szabályzatai illetve a szakmai etikai szabályk betartása mellett végzi. A Kllégák kötelesek tisztességesen és becsületesen eljárni, a vnatkzó törvények, vállalati előírásk, a jelen Magatartási Kódex illetve az egyéb belső Szabályk rendelkezéseinek betartásával. A vezetőktől elvárjuk, hgy személyes példájukn keresztül erősítsék az etikus magatartásn és a szabályk betartásán alapuló szervezeti kultúrát. B. Társadalmi felelősségvállalás A SENZOR hzzá kíván járulni az lyan minőségi gazdasági és társadalmi fejlődéshez, melynek alapja az alapvető emberi jgk és munkajgk tiszteletben tartása, valamint a környezet védelme. A SENZOR beflyásának minden területén, így különösen Kllégái, ügyfelei és beszállító partnerei körében, támgatja a fenntartható fejlődés szellemiségét. C. Munkahelyi környezet, a befgadó és skszínű munkahely A SENZOR lyan stimuláló munkahelyi környezetet biztsít, mely mentes mindenfajta hátránys megkülönböztetéstől, vagy zaklatástól. Támgatja a befgadó és kulturálisan skszínű munkahely létrehzását abban a meggyőződésben, hgy az eltérő kultúrájú, képességű, látásmódú és hátterű munkatársak együttműködése alapvető, hgy vállalatainkat vnzóvá tegyük a tehetséges munkaerő számára, és kimagasló üzleti sikereket, újításkat érjünk el. A Cég elvárja, hgy Kllégái egymást kölcsönös tisztelettel kezeljék, kerülve minden lyan megnyilvánulást, mely sértheti másk méltóságát. A cég vezetésének irányelve, hgy lyan vnzó és támgató munkakörnyezetet alakítsanak ki, ahl a becsület, a tisztelet, az együttműködés, a kulturális skszínűség és elfgadás értékeit hatássan képviselik. Minden Kllégánktól elvárjuk, hgy döntéseiket, így különösen a tbrzási, alkalmazási, képzési, értékelési és előléptetési döntéseket, ezen irányelvnek megfelelően csak az érdemek és a teljesítmény alapján hzzák meg, azkat nem beflyáslhatja például a faji hvatartzás, az etnikai származás, a vallási meggyőződés, a szexuális rientáció, a családi állapt vagy a plitikai nézet. A Kllégákkal történő kmmunikációnak nyíltnak és krrektnek kell lennie. A SENZOR ösztönzi az egyéni képességek és készségek fejlesztését, s ennek érdekében megfelelő szakmai képzéseket biztsít a Kllégák számára. A cég nem tlerálja a feketemunka, a kizsákmánylás, a kikényszerített- vagy kötelezővé tett- és a gyermekmunka semmilyen frmáját. Elutasítja tvábbá a zaklatás, a megfélemlítés, és a pszichlógiai terrr minden frmáját.

4 A zaklatás tilalma: figyelmeztető jelek és tanácsk 4 El kell utasítanunk: minden lyan magatartásfrmát, mely nem a kölcsönös tiszteleten alapul, annak tudatában, hgy zaklatás akkr valósul meg, ha magatartásunk máskat sért, függetlenül annak szándéksságától. így például a szexuális témájú ek vagy szöveges üzenetek a nemkívánats közeledést vagy testi kntaktust az egyéni tulajdnságkra tett sértő vagy lealacsnyító megjegyzéseket, mivel azk zaklatásnak minősülnek akkr is, ha azkat viccnek vagy könnyed csipkelődésnek szánták. Amennyiben úgy véli, hgy Ön zaklatás, megfélemlítés vagy pszichlógiai terrr áldzata: írja le mi történt (dátum, időpnt, hely, helyzet, tanúk) és őrizzen meg a kifgáslható magatartással kapcslats minden biznyítékt (pl. dkumentumkat, íráss párbeszédeket, stb.); egyértelműen jelezze a zaklatónak, hgy a viselkedése nem elfgadható és hagyja abba, hivatkzva arra, hgy a SENZOR tiltja a zaklatás minden frmáját, a tilalm megszegését pedig szigrúan szankcinálja; amennyiben a zaklatás nem szűnik meg, haladéktalanul jelentse az incidenst, hiszen a Magatartási Kódex megszegése történt. Fnts tudnia, hgy közvetlen feletteséhez, az Emberi Erőfrrás vezetőhöz vagy a Ügyvezetőhöz bármikr frdulhat segítségért! D. Munkakörülmények A SENZOR minden Kllégája számára tisztességes munkakörülményeket és biztnságs, egészséges munkakörnyezetet biztsítunk. A Kllégáktól elvárjuk, hgy tartózkdjanak minden lyan tevékenységtől, mellyel másk egészségét vagy biztnságát veszélyezteti. A Kllégák kötelesek támgatni a Cég azn törekvéseit, melyek a környezet védelmére, a gazdasági tevékenység környezeti hatásának minimalizálására irányulnak. E. A vállalati vagyn és az üzleti adatk védelme A SENZOR tárgyi eszközeinek és immateriális javainak megőrzése kiemelt fntsságú. Biztsítani kell a SENZOR tulajdnában lévő tárgyi eszközök (ingatlank, berendezések, készletek, stb.) védelmét a kárkzással vagy visszaélésekkel szemben; nem megengedett ezeket magáncélra használni, kivéve, ha erre döntéshzók engedélyt adnak. Az üzleti infrmációkat, így különösen a SENZOR nevében teljesített megbízásk srán szerzett infrmációkat, bizalmasan kell kezelni. Ezeket a Kllégák kötelesek szigrúan bizalmasan kezelni, azkat harmadik félnek a "szükséges ismeret" elve az adtt feladat elvégzéséhez szükséges és elégséges minimális mennyiségű infrmáció közlése alapján és kifejezett engedély birtkában adhatják át. Ugyanezen szabály vnatkzik minden bizalmas infrmációt tartalmazó dkumentumra is.

5 A Kllégák kötelessége a SENZOR szellemi tulajdnának (vagyis: az ötletek, termékek, módszerek, stratégiák, stb.) védelme a cég vezetésének döntése alapján ha szükséges, és lehetséges, szabadalmak, védjegyek, szerzői jgk bejegyzése révén is. A SENZOR szellemi tulajdnának védelmére vnatkzó kötelezettség minden Kllégát a SENZOR-ral való munkavisznya megszűnését követően is terheli. Az üzleti adatkat pntsan és teljeskörűen kell rögzíteni. A nyilvántartáskat és dkumentumkat a hatóságk, illetve arra illetékes munkatársak kérésére elérhetővé és hzzáférhetővé kell tenni. A nyilvántartáskat és adatkat, ideértve az elektrnikus adatállmánykat és eket is, a vnatkzó törvényekben meghatárztt ideig kell megőrizni; amennyiben peres eljárás vagy hatósági ellenőrzés van függőben vagy kilátásban, úgy az adatk őrzését szükség szerint meg kell hsszabbítani. Az adatk vagy dkumentumk csalárd megváltztatása vagy meghamisítása szigrúan tilttt. 5 F. Személyes adatk és titktartás A személyes adatkat megfelelően kell kezelni, a személyes adatk védelmére vnatkzó szabályk betartásával. A harmadik felet, így többek között az ügyfeleket, Kllégákat, beszállítókat vagy egyebeket érintő személyes adatk kezelését és az adatszlgáltatást a szükséges ismeret elve alapján kell elvégezni a helyi jgszabályknak megfelelően. A személyes adatk körébe tartznak bármely, aznsíttt vagy aznsítatlan személyre vnatkzó adat, így pl. az egészségére, családi visznyaira vnatkzó infrmációk, útlevelének vagy személyi igazlványának száma, a banki infrmációk, stb. A személyes adatk rögzítése, feldlgzása és megsztása kizárólag meghatárztt, törvényes céllal történhet, lyan mértékben amennyire az feltétlenül szükséges. A személyes adatk kezelésére vnatkzóan az érintett akaratát és preferenciáit nyilatkzatának megfelelően tiszteletben kell tartani. Általánsságban szólva: bármely infrmáció tvábbítását megelőzően a Kllégák kötelesek megismerni, hgy a törvényi szabályzás alapján milyen krlátzáskat kell betartaniuk (ha vannak ilyenek) és kétségek felmerülése esetén a vezetőséggel knzultálniuk. G. Összeférhetetlenség A Kllégák munkájuk srán mindig a SENZOR érdekeit szem előtt tartva kell eljárjanak. Összeférhetetlenség abban az esetben merül fel, ha a munkavállaló magánemberként fennálló érdekei, tevékenységei befektetései vagy szövetkezései akadályzzák vagy sértik (vagy alaps kkal feltételezhetően akadályzzák vagy sértik) a Vállalat egészének érdekeit. Általáns alapelvként az összeférhetetlenség minden frmája kerülendő; amennyiben az

6 összeférhetetlenség nem elkerülhető, úgy a SENZORra gyakrlt kedvezőtlen hatás elkerülése érdekében megfelelően kezelni kell. Kllégáinktól elvárjuk, hgy ismerjék az összeférhetetlenség azn eseteit, mely a napi munkájuk srán felmerülhet, s jelentsék ezeket vezetőiknek. Amennyiben nem biztsak abban, hgy fennáll-e összeférhetetlenség, kötelesek a vezetőjük tanácsát kérni. 6 Összeférhetetlenség merül fel minden lyan esetben, amikr mi magunk, családtagjaink vagy egyéb hzzánk közel álló személy a SENZOR-nál betöltött pzíciónkból fakadóan vagy bizalmas infrmációkhz hzzáférve személyes előnyre tehet szert, illetve valamely hzzátartzónkat a társaságnál betöltött beflyásunk hatására a társaságnál alkalmazzák. Az összeférhetetlenség a SENZOR-n kívül végzett tevékenységünkre is vnatkzhat, ha például lyan társaságnál, alapítványnál vagy nn-prfit szervezetnél állunk alkalmazásban, töltünk be vezető tisztséget vagy tanácsadói pzíciót, ahl a munkánkért kaptt díjazást lyan társaságtól kapjuk, mely a SENZOR számára elfgadhatatlan. Összeférhetetlenségről beszélünk akkr is, ha kllégáink egymás között, vagy bármely partner, vagy knkurens cég alkalmazttjával a munkatársi kapcslatnál szrsabb, személyes köteléket létesítenek. H. Vesztegetés- és krrupcióellenes intézkedések A SENZOR elítéli a vesztegetés és krrupció minden frmáját, és harcl ezek ellen. A Kllégák kötelesek munkavégzésük srán becsületes és etikus magatartást tanúsítani. A SENZOR nem tlerálja a krrupció semmilyen frmáját, így a vesztegetést és a zsarlást sem. A Kllégák kötelesek ezért jgsulatlan pénzösszegek, ajándékk, vendéglátás vagy egyéb előnyök juttatásától és elfgadásától egyaránt tartózkdni. Mindig tils készpénz vagy készpénz jellegű kifizetések, illetve egyéb frgalmképes értékpapírk frmájában ajándékt ígérni, juttatni vagy elfgadni. Ajándékk, vendéglátás vagy egyéb juttatásk kizárólag az üzleti tevékenységgel kapcslatban nyújthatóak és fgadhatóak el, és csak lyan esetben, amikr azk a szkásknak és a körülményeknek megfelelnek (vagyis indkltak és nem ütköznek a Magyar jgszabálykba), valamint melyek értéke alap esetben nem haladja meg a ,-HUF értéket. Minden, a fenti összeget meghaladó értékű ajándék, vendéglátás, vagy egyéb juttatás kizárólag döntéshzói hzzájárulással, a mindenkr hatálys jgszabályk betartása mellett juttatható, elfgadható. Az ajándékzás kifgáslható minden lyan esetben, amikr rsszhiszeműség, vagy üzleti döntések kapcsán elfgultság látszatát kelti. Kllégáinknak nem megengedett a Vállalatnál betöltött pzíciójának köszönhetően a Vállalat vagy más személy által felajánltt nem megfelelő személyes előny elfgadása. A nem megfelelő személyes előnynek száms frmája képzelhető el, így különösen, de nem kizárólagsan vesztegetési összegek, ügyeket előmzdító felajánlásk, jutalékk, kedvezmények, pénzjutalmak, ajándékk (melyek túlmutatnak nminális értékükön) és lyan

7 7 szlgáltatásk, mint az utazás vagy a szórakzás költségtérítésének elfgadása illetve az előbbiek barátk illetve családtagk irányába történő közvetítése. A SENZOR tevékenységének természetéből adódóan biznys helyzetekben együtt kell működnie közszlgálati tisztviselőkkel, állami hivatalkkal vagy hatóságkkal, plitikai pártk képviselőivel vagy szakszervezetekkel, egyéb piaci szereplőkkel. Ilyen körülmények között a Kllégaknak tartózkdniuk kell attól, hgy akár közvetve akár közvetlenül bármit juttassanak vagy elfgadjanak, kivéve, ha arra a szkáss üzleti tevékenységgel kapcslatban, a vnatkzó jgszabályknak és a helyi szkásknak megfelelően kerül sr. Közszlgálati tisztviselőknek ajándék vagy meghívás szabadidős rendezvényre/eseményre kizárólag a döntéshzók jóváhagyásával adható. A Kllégák kötelesek közvetlen vezetőjüket tájékztatni minden lyan esetről, amikr a jgsulatlan ajándékk, vendéglátás vagy egyéb előnyök juttatásának vagy elfgadásának kísérlete rsszhiszeműség, vagy üzleti döntések kapcsán elfgultság látszatát kelti. I. Ügyfélkapcslatk Az ügyfél elégedettség kulcsfntsságú szempnt a SENZOR stratégiai megközelítésében, melynek révén a SENZOR megszilárdíthatja és javíthatja piaci pzícióját. Az ügyfelekkel való kapcslataikban a Kllégák kötelesek helyesen, becsületesen, nyíltan és megfelelő szakmaisággal eljárni, s tartózkdni a félrevezető vagy megtévesztő üzleti gyakrlatktól. A Kllégák kötelesek mindenkr az ügyfelek érdekeit szem előtt tartani, s az ügyfél igényeinek megfelelő megldáskat ajánlani. A termékek és szlgáltatásk ajánlása srán Kllégáink csak lyan kijelentéseket tehetnek, melyek tényszerűek, a valóságnak megfelelnek és teljesen pntsak. Az ügyfelekkel történő személyes kapcslattartás srán, Kllégáink kötelesek a SENZOR szellemiségét képviselve megjelenésükben és viselkedésükben egyaránt méltóságteljességgel élni, valamint tartózkdniuk kell minden lyan tevékenységektől és magatartástól, ami megrendítheti megbízhatóságukat, vagy negatív hatással lehet a SENZOR jóhírére. Az ügyfelek elégedettségét flyamatsan figyelemmel kell kísérni. Az új termékek és szlgáltatásk kifejlesztésénél figyelemmel kell lenni az újnnan felmerülő ügyféligényekre, illetve a felismert fejlesztendő területekre. Amikr az ügyfeleknek termékeket vagy szlgáltatáskat ajánlanak, a Kllégák kötelesek az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva eljárni, s ilyen összefüggésben az ajánltt termék vagy szlgáltatás valamennyi releváns tulajdnságáról megfelelő tájékztatást nyújtani. Biztsítaniuk kell tvábbá, hgy a vásárlás flyamán, azt megelőzően, és azt követően is az ügyfél minden szükséges infrmációt megkapjn, szabadn élhessen panasszal vagy nyújthassn be szlgáltatási igényt. Rendezvények, és egyéb személyes ügyfélkapcslatk srán Kllégáink kötelesek tartózkdni minden lyan magatartástól - beleértve a mértéktelen alkhl-, vagy más egyéb tudatmódsító szerek fgyasztást is - amely esetleges következményeivel az ügyfelekben negatív érzetet kelthet.

8 8 J. Tisztességes verseny A SENZOR elismeri a szabad verseny alapvető szerepét az üzleti lehetőségek és teljesítmény javításában. A versenyt minden esetben kiváló termékekre és szlgáltatáskra valamint tisztességes kereskedelmi gyakrlatra kell alapzni. Nem megengedett, hgy Kllégáink a versenytársakról vagy a versenytársaik termékeiről illetve szlgáltatásairól becsmérlően nyilatkzzanak, illetve hgy a valós tények manipulációja, eltitklása vagy trz módn történő bemutatása révén törvénytelen előnyre tegyenek szert. A szabad és tisztességes verseny krlátzására irányuló minden magatartásfrma vagy gyakrlat elfgadhatatlan. Fnts, hgy a versenytársakkal történő minden interakcióban Kllégáink a vnatkzó jgszabályk és egyéb belső szabályzatk rendelkezéseit szem előtt tartva intézkedjenek, kerülve minden nem megengedett eljárást. K. A beszállítók kiválasztása A SENZOR kapcslata beszállítóival tisztességes, átlátható és nyílt gyakrlatn alapul. A beszállítókkal történő kapcslattartás srán minden Kllégánk köteles tisztességes, átlátható és nyílt magatartást tanúsítani, kerülve az összeférhetetlenséget eredményező helyzeteket. A beszállítókat a tisztességes verseny szellemében, kizárólag az általuk kínált termékek és szlgáltatásk minősége alapján kell kiválasztani. A termékek és szlgáltatásk minőségének megítélésekr figyelembe kell venni az emberi jgkra és munkajgra vnatkzó követelményrendszert valamint a gyártási és frgalmazási flyamat srán a környezetet érő terhelés nagyságát is. L. Pénzügyi infrmációk Teljes és pnts pénzügyi infrmációt nyújtunk valamennyi érintett számára, hgy a SENZOR-ral kapcslatban a megfelelő tájékztatás birtkában hzhassanak döntéseket. A pénzügyi beszámlókban mindig a valóságnak megfelelő, teljeskörű, megbízható infrmációknak kell szerepelni a SENZOR előírásai és a számviteli szabálykban fglaltak betartásával. A Kllégákkal szemben elvárás, hgy a pénzügyi-számviteli adatkat tisztességesen és pntsan kezeljék, s lyan részletes és a valóságt tükröző nyilvántartáskat vezessenek, melyek az előírt időtartamig visszakereshető frmában rendelkezésre állnak. Az adatk vagy dkumentumk meghamisításának vagy elferdítésének minden frmája tils, és sha nem lehet indklt. A vezetőktől elvárjuk, hgy erősítsék a beszámlók feletti belső ellenőrzés szervezeti kultúráját. Üzleti céljaink elérésére tisztességes üzleti gyakrlatt alkalmazunk, a tények meghamisításának vagy elferdítésének minden frmáját elítéljük.

9 A munkatársak kötelesek haladéktalanul jelenteni a cég vezetésének, ha lyan cselekedet jut tudmásukra, melynek kapcsán felmerül a fenti szabályk megsértésének gyanúja. M. Bennfentes kereskedelem A SENZOR mindent megtesz a bennfentes infrmációk jgszerűtlen felhasználásának megakadályzására és elkötelezett a tisztességes kereskedelem mellett. Bennfentesnek számít minden lyan infrmáció, amely a köz számára nem hzzáférhető, és amelynek nyilvánsságra kerülése jelentősen beflyáslhatja a SENZOR ügyleteinek sikerét, valamint megítélését a piacn. Ezen infrmációkat, szigrúan bizalmasan kell kezelni, és bármely kapcslódó adatszlgáltatásnak a szükséges ismeret elve alapján a helyi törvényeknek megfelelően kell történni. A bennfentes infrmációkkal rendelkező Kllégákkal szemben elvárás, hgy azk megsztásától tartózkdjanak, kivéve az erre felhatalmaztt munkatársaikkal a munkavégzéshez szükséges mértékben. Megsztható a bennfentes infrmáció indklt esetben lyan harmadik féllel (jgi képviselők, auditrk, tanácsadók, stb.), akik megfelelő titktartási megállapdást írtak alá. Bennfentes infrmációnak minősülnek különösen, de nem kizárólag: teljesítménnyel kapcslats adatk, különösen váratlan fejlemények esetén; jelentős új termék vagy szlgáltatás még be nem jelentett, aznnali piaci bevezetése; a vezetőségben történő személyi váltzásk a stratégiai iránykban történő váltzásk; a tőkestruktúrában történő váltzásk; vállalatátalakulás, felvásárlás, illetve a SENZOR tulajdnában lévő jelentős eszközök vagy gazdasági társaság értékesítése. 9 A vezetőségi ülésekkel, tvábbá a felsővezetői döntéshzással kapcslats dkumentumk jellemzően tartalmaznak bennfentes infrmációkat. Ezen dkumentumk kezelésére a legszigrúbb titktartási előírásk vnatkznak. N. Biznys külső felekkel történő kmmunikációra vnatkzó szabályk A sajtóval, a hitelminősítőkkel és a hatóságkkal való kmmunikáció szigrúan az erre kijelölt Kllégák kmpetenciája. A Kllégák a fenti partnereknek előzetes engedély nélkül a Cégről nem nyilatkzhatnak, és a Cégre vnatkzó infrmációkat tartalmazó dkumentumkat nem adhatnak, küldhetnek. A Kllégák lehetőség szerint tartózkdjanak attól, hgy a SENZOR-ral kapcslats bármilyen híresztelést, hivatalsan meg nem erősített infrmációt nyilvánsan kmmentáljanak. A közösségi hálókn (Linkedln, Facebk, Twitter stb.) közzétett minden infrmációt a legszélesebb nyilvánssággal sztunk meg. Ezért mindig a legnagybb körültekintéssel kell eljárnunk, ha a közösségi ldalakn a SENZOR-ral kapcslats infrmációt adunk közzé.

10 O. A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzése, nemzetközi szankciók A SENZOR elkötelezett a pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása elleni nemzetközi küzdelem mellett, egyszersmind elítéli az ilyen bűncselekmények támgatására irányuló magatartás minden frmáját. Felelős Kllégáink kötelesek az ügyfelekről és a pénzügyi tranzakciók alapjául szlgáló frráskról a SENZOR szabályzataiban illetve a vnatkzó jgszabálykban előírt adatkat beszerezni és nyilvántartani. Minden lyan esetben, amikr Kllégánk megítélése szerint fennáll annak a gyanúja, hgy a SENZOR termékeit vagy szlgáltatásait törvénytelen célkra, így különösen pénzmsásra vagy a terrrizmus finanszírzására, kívánják felhasználni, köteles jelentést tenni a cég vezetésének. Az érintett munkakörben dlgzó Kllégák kötelesek flyamatsan naprakész infrmációkkal rendelkezni a helyi Krmányzat vagy a nemzetközi szervezetek által meghztt, és adtt rszágkat, személyeket, eszközöket vagy szlgáltatáskat érintő krlátzó intézkedésekről. III. Záró rendelkezések A. Elfgadás és közzététel A Magatartási Kódexet a SENZOR Kft ügyvezetője hagyta jóvá. A jelen Magatartási kódex hatályba lépésével a SENZOR-ban minden krábbi magatartási szabályzata hatályát veszti. A SENZOR minden belső szabályzatának összhangban kell állnia a jelen Magatartási Kódex rendelkezéseivel. Amennyiben a Magatartási Kódex vagy egyéb belső szabályk bármely rendelkezése ellentétes a jgszabályi rendelkezésekkel, erről a SENZOR vezetőségét haladéktalanul értesíteni kell. B. Tájékztatás Annak érdekében, hgy a Kllégák alapsan megismerjék és hatéknyan alkalmazzák a Magatartási Kódex és az egyéb belső szabályk rendelkezéseit, bevezető és évente ismétlődő tájékztató előadást kell szervezni. A cég vezetői kötelesek a Magatartási Kódex minél szélesebb körű terjesztését elősegíteni, így a Kllégáinkn túl a SENZOR partnereivel ügyfelek, beszállítók, stratégiai partnerek a szerződéskötések előtt ismertetni. 10

Generali Csoport Magatartási Kódex

Generali Csoport Magatartási Kódex 1 Generali Csoport Magatartási Kódex A Generali Csoport Vezérigazgatójának Bevezetője Tisztelt Munkatársunk! Büszkeséggel tölt el Csoportunk nemzetközi biztosítási piacon elfoglalt vezető pozíciója, melyet

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX ÉRDEKÜTKÖZÉSSEL KAPCSOLATOS IRÁNYELV

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX ÉRDEKÜTKÖZÉSSEL KAPCSOLATOS IRÁNYELV MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX ÉRDEKÜTKÖZÉSSEL KAPCSOLATOS IRÁNYELV Magna Internatinal Inc. Ajándékzási és reprezentációs szabályzat 1 ÉRDEKÜTKÖZÉSSEL KAPCSOLATOS IRÁNYELV A Magna alkalmazttainak kötelessége,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOZÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOZÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOZÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT AJÁNDÉKOZÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT Az üzleti ajándékk és a vendéglátás felajánlása vagy elfgadása gyakran alkalmas eszköze annak,

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX KARTELL- ÉS VERSENYJOGI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX KARTELL- ÉS VERSENYJOGI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX KARTELL- ÉS VERSENYJOGI SZABÁLYZAT KARTELL- ÉS VERSENYJOGI SZABÁLYZAT A Magna keményen, de tisztességesen verseng, és támgatja a szabad és tisztességes versenyt. Betartjuk a

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2.

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Oldal 1 Az Európa Brókerház Zrt. (tvábbiakban Társaság) figyelemmel a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az

Részletesebben

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart.

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Szív! (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai I. Elektrnikus ügyintézés lehetőségének biztsítása 2. (1) bekezdés valamennyi kamarai feladat- és hatáskörbe tartzó hatósági, fegyelmi és egyéb ügyben valamennyi jgszabály alapján biztsítandó kamarai szlgáltatás

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Kockázatkezelési irányelvek

Kockázatkezelési irányelvek Kckázatkezelési irányelvek Az FHB Jelzálgbank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.; a tvábbiakban: Jelzálgbank) a prudens működés érdekében, a kckázatk alacsny szinten tartására

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PECSÉTMESTER.HU BÉLYEGZŐ WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK legutóbb módsítva: 2012. június 10. napján I. A Pecsétmester webáruház tulajdnsa, üzemeltetője Cégnév: MuntainValley Kereskedelmi és Szlgáltató

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

UniCredit Mobil alkalmazás Ügyféltájékoztató

UniCredit Mobil alkalmazás Ügyféltájékoztató UniCredit Mbil alkalmazás Ügyféltájékztató Az UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Mbil alkalmazásának segítségével amennyiben az kstelefnjának, vagy tabletjének van internetkapcslata a világ bármely

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató COOP Szlnk Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Általáns tájékztató A COOP Szlnk Zrt. (székhelye: 5008 Szlnk, Krúdy Gyula út 108., Cégjegyzékszám: 16-10-001268; tvábbiakban ZRT) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről Hatálys 2015.02.01-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújttt szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzálghitelekről készült a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben