DACHSER Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DACHSER Üzletszabályzat"

Átírás

1 DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi szinten. A Dachser minden munkavállalójának és szervezeti egységének kötelessége tájékozódni azon szabályozásokról és kötelezettségekről, amelyek a cégen belüli felelősségi körükbe tartoznak, hogy betarthassák azokat, és kétség esetén további információkat és tanácsot kell kérniük az illetékes osztálytól vagy hatóságtól. A munkavállalónak első körben minden esetben a feletteséhez kell fordulnia. Jelen Üzletszabályzat a Dachser minden egyes munkavállalójára és szervezetei egységére vonatkozik az egész világon. Jelen Üzletszabályzat a mindenki által betartandó, kötelező jellegű magatartási elveket tartalmazza. Ennek segítségével biztosíthatjuk cégünk hosszú távú sikerességét. Az Üzletszabályzat megsértését nem toleráljuk és fegyelmi eljárással büntetjük. Ezen kívül a vonatkozó jogszabályok megsértése bűnügyi és polgári jogi felelősségre vonással is járhat. 2. A szabad és tisztességes verseny biztosítása A Dachser tiszteletben tartja a szabad és tisztességes versenyt. A munkavállalók kötelessége betartani a versenyképes tevékenységekre vonatkozó szabályozásokat. Általában véve a vonatkozó jogszabályok kifejezetten tiltják a versenytársakkal kötött, árazással vagy feltételekkel kapcsolatos szerződéseket és megegyezéseket, amelyek a piac és az ügyfelek elosztására irányulnak, és egyéb tisztességtelen gyakorlatokat. Nem csak a konkrét szerződések kötése tilos, de a szóban kötött megegyezés és a verseny bármilyen szabályozására irányuló informális megbeszélések is. 3. Harc a korrupció ellen A Dachser megbízik termékei és szolgáltatásai minőségében, valamint munkavállalói teljesítményében is. A Dachser szigorúan elutasítja az üzleti partnerek megvesztegetését pénzzel, értékes tárgyakkal vagy nagy értékű szolgáltatással.

2 Munkavállalóinknak tilos pénzt vagy értékes tárgyakat (vagy annak ígéretét) kérni vagy elfogadni termékek vagy egyéb szolgáltatások ellenértékeként. Bármilyen adomány nyújtása vagy elfogadása szigorúan tilos, ha azt a benyomást keltheti, hogy jogosulatlan befolyással rendelkezünk vagy valamely kötelezettséget ró ránk. Ez vonatkozik a megszokott és jogi kereteken túlmenő szórakozásra, ételekre, italokra és rendezvényekre történő meghívásra is. Közvetetten, harmadik feleken keresztül sem adományozhatnak vagy fogadhatnak el jogosulatlan adományt. A kis értékkel bíró, illemszabályoknak megfelelő ajándékok és meghívások és reklámanyagok adása és elfogadása megengedett, csakúgy, mint az üzleti ebédek, vacsorák és az üzlethez kapcsolódó eseményekre történő meghívások, az üzleti helyzetnek és az érintettek beosztásának megfelelő mértékben. Meg kell jegyeznünk viszont, hogy hivatalos tisztségviselőknek, hatóságok képviselőinek és egyéb hivatalos pozíciót betöltőknek adományt vagy meghívót adni (még ha kis értékkel bírnak is) sok országban jogilag tilos. A Dachser visszautasítja az ügymenet-könnyítő juttatásokat és ebben a tekintetben a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) ajánlásait követi. Az ügymenet-könnyítő juttatások a hatóságok képviselőinek adott jogszerű, kis összeget jelenti a hivatalos eljárások felgyorsítása érdekében (pl. vámkezelés). Ezek csak elkerülhetetlen helyzetekben megengedettek (pl. vészhelyzet), és csak olyan országokban, ahol nincs betiltva az ehhez hasonló kifizetések adása. Ezek az esetek kivételt képeznek és a felettesnek jóvá kell hagynia azokat, valamint dokumentálni is kötelező. 4. Összeférhetetlenség elkerülése A Dachser elvárja munkavállalóitól és szervezeti egységének tagjaitól, hogy ne végezzenek olyan tevékenységet és feladatot, amely a cég érdekeivel ellentétes. A versenytársak, ügyfelek, partnerek vagy beszállítók számára végzett másodlagos tevékenységekhez, valamint ilyen jellegű cégekben történő, 1%-on felüli pénzügyi részvételhez a Vezetőség kifejezett engedélye szükséges. A Vezetőséget tájékoztatni kell (az 1%-nál nagyobb mértékű) pénzügyi részvételről

3 a közvetlen családtagok esetében. Egyéni érdekből fakadóan - főleg családtagok esetében - tilos kivételezett bánásmódban részesíteni egyes üzleti partnereket. Még az egyéni érdekből fakadó kivételezett bánásmód látszatát is kerülni kell. 5. Az országos és nemzetközi kereskedelem szabályainak történő megfelelés A Dachser megfelel minden országos, multinacionális és nemzetek feletti külkereskedelmi szabályozásnak. Munkavállalóinknak be kell ezeket tartaniuk, főleg az exportra és importra vonatkozó tiltásokat, hivatalos engedélyezési követelményeket és a vonatkozó vám- és adószabályozásokat. Az olyan tranzakciókat, amelyek ellenmondanak a szabályozásoknak, vissza kell utasítani. A Dachser nem nyújt szolgáltatást vagy terméket, ha felmerül az illegális tranzakciók támogatásának esélye. Ebben a kontextusban különösen fontos, hogy betartsuk a terrorista-tevékenységet megelőző szabályokat. A Dachser szintén nagy hangsúlyt fektet az országos és nemzetközi szabályozások betartására a pénzmosás elkerülése érdekében. 6. Biztonságos és tisztességes munkakörülmények A Dachser felelős a munkavállalóiért és a vonzó munkakörülmények megteremtésén és fenntartásán fáradozik. A Dachser tisztességes fizetést és ésszerű munkaidőt biztosít munkavállalóinak minden országban, és elítéli a gyermekmunka minden egyes formáját. A Dachser szeretné megóvni munkavállalói egészségét. Ezért cégünk egyik célja minden telephelyünkön biztosítani a lehető legbiztonságosabb munkakörülményeket. A Dachser minden munkavállalótól - főleg a vezetőségtől - elvárja, hogy mindig különös figyelmet fordítson a munkahelyi biztonságra. 7. A vállalat vagyonának védelme A Dachser üzleti sikerének alapja munkavállalóinak innovációs kapacitása és a több évtized alatt megszerzett tudás. Ezért a Dachser minden munkavállalójának gondoskodnia kell arról, hogy a cég és üzleti partnereinek működésével kapcsolatos üzleti titkok ne kerüljenek a cégen kívülre. Engedély nélkül tilos működési és üzleti titkokat nyilvánosságra hozni, harmadik feleknek átadni vagy engedély nélkül saját célokra felhasználni.

4 A Dachser elvárja munkavállalóitól, hogy felelősségteljesen kezeljék a cég vagyonát, és üzleti döntéseiket a kockázat- és haszonelemzések alapján hozzák meg, és üzletileg követhetőek legyenek. Ebbe beletartozik a Dachser üzleti partnerei integritásának védelme is. Dachser nagy hangsúlyt fektet munkavállalói integritására. Az üzlet típusától, a munkahelytől és az érintett tevékenységektől függően néha szükség lehet a munkavállalók pénzügyi helyzetének és személyes integritásának kiértékelésére. A Dachser minden dokumentuma - a pénzügyi jelentéseket, könyvelői iratokat és számlákat is beleértve (külső használatra) - egyértelműen és pontosan kell, hogy bemutassa a tényeket. A munkavállalók nem használhatják saját célokra a működési forrásokat, hacsak nem kaptak erre kifejezetten engedélyt munkaszerződésükben vagy egy külön szerződésben a felettesüktől. Kifejezetten tilos a munkavállalóknak a Dachser IT-rendszerét jogilag tiltott vagy sértő anyagok megtekintésére, mentésére, oldalak vagy üzenetek küldésére használni. 8. Környezetvédelem A Dachser a természetes erőforrások gondos felhasználásának elkötelezett híve. Ezért természetesnek tartjuk, hogy a Dachser betartja a környezetvédelemre vonatkozó jogi szabályozásokat. 9. A diszkrimináció megelőzése A Dachser objektív és átfogó követelményrendszert követ munkavállalóira és üzleti partnereire vonatkozóan. A Dachser olyan munkakörnyezetet garantál dolgozói számára, amelyben a faj, etnikai származás, nem, vallás, világnézet, rokkantság, kor vagy szexuális beállítottság miatti diszkriminációt, bármilyen típusú bántást vagy hátrányos megkülönböztetést nem tolerálunk. A Dachser elvárja munkavállalóitól, hogy tiszteljék egymás nézeteit, kulturális és nemzeti különbségeiket, beleértve az ideiglenes munkavállalókat és a tréningen résztvevőket, pályázókat, régebbi munkavállalókat és az üzleti partnereket is. Ezen kívül a Dachser vezetősége kifejezetten támogatja a nők egyenjogúságát a szakmai életben.

5 10. A média kezelése A nyilvánosságnak beleértve a médiát is nyújtott világos, párbeszéd-jellegű és következetes információ megerősíti a Dachserről kialakult globális képet. A médiának hivatalos nyilatkozatokat ezért csak az erre jogosult munkatársakkal történő konzultáció után lehet adni. 11. Végrehajtás és szervezet A Dachser minden munkavállalójának kötelessége betartani a jelen Üzleti szabályzatot. A Vezetőségnek ebben különösen fontos szerepe van. Ők a példaképek: mindig nyitottnak kell lenniük az Üzletszabályzattal kapcsolatos kérdések megválaszolására, és ők gondoskodnak arról, hogy felelősségi körükön belül a munkavállalók tisztában legyenek az alapelvekkel és a Dachser értékeinek alapelemeivel. A Dachser minden munkavállalója a saját tevékenységi köréhez és szükségleteihez kapcsolódó tréningen vesz részt. Az Üzletszabályzatot rendszeresen felülvizsgáljuk és az aktuális követelményeknek (pl. jogszabály-módosítások) megfelelően kiegészítjük. Szükség esetén útmutatót is készítünk a jelen Üzletszabályzat alapelveinek kiegészítéséről, amelyben részletezzük az akciótervet és az egyes országokra vonatkozó különleges szabályozásokat. Ezek kötelező jellegűek lesznek. Üzletszabályzatunk tartalmát üzleti partnereinkkel is ismertetjük. Tőlük is elvárjuk a tisztességes, becsületes és a törvényeknek megfelelő eljárást. A közzétételre szánt verziót üzleti partnereink számára egy későbbi időpontban tesszük elérhetővé.

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐSZÓ...6 2. BEVEZETÉS...7 3. AZ ETIKAI KÓDEX FOGALMA,

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex

TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex EKX_4_0 1 / 7 (rev. 2012.04.01-től) 1. Az alapok A TÜV Rheinland (valamennyi, a TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.v. kapcsolt vállalkozása és a TÜV Rheinland

Részletesebben

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve Etika kérdése A Borealis etikai irányelve 2 Etika kérdése Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

Continental Etikai Kódex 2012

Continental Etikai Kódex 2012 Continental Etikai Kódex 2012 Kedves Munkatársak! A jelen Etikai Kódexszel átfogalmaztuk az integritás, a becsületesség és a törvénytisztelő magatartás etikai normáira vonatkozó irányelveinket. Az Etikai

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Az üzleti magatartásra vonatkozó. el írások és irányelvek

Az üzleti magatartásra vonatkozó. el írások és irányelvek Az üzleti magatartásra vonatkozó el írások és irányelvek 1 Néhány szó az üzleti magatartásról... Mint az iparág globális vezetője, a Sun Chemical elkötelezett az értékek egy elfogadott rendszere mellett.

Részletesebben

Etikai és magatartási kódex

Etikai és magatartási kódex Sojitz Group Etikai és magatartási kódex Working with integrity. Building trust. Üzenet a Sojitz Corporation vezérigazgatójától Kedves munkatársaink! Vállalatunk már több mint egy évszázada megingathatatlan

Részletesebben

Etikai Kódex ENI. 2008. április

Etikai Kódex ENI. 2008. április Etikai Kódex ENI 2008. április 1 Etikai Kódex Jóváhagyta az Eni S.p.A. Igazgatósága 2008. március 14-én A szöveg az olasz nyelvű hivatalos etikai kódex fordítása. A két verzió közötti bármilyen probléma

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS Globálisetikai Etika kódex V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELNÖKI IRODÁBÓL....................................................... 3 2 A KÓDEX HASZNÁLATA......................................................

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

Viselkedési Kódex Tartalom

Viselkedési Kódex Tartalom Viselkedési Kódex 2 Viselkedési Kódex Tartalom Tartalom Viselkedési Kódex 3 Tartalom 1. Bevezetés 4 2. Helyes nagykereskedelmi gyakorlat 6 3. A PHOENIX vevői, szállítói és versenytársai 3.1 Tisztességes

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Munkamódszerünk. A BT Üzleti Alapelvei. 2013. október. 1. oldal

Munkamódszerünk. A BT Üzleti Alapelvei. 2013. október. 1. oldal Munkamódszerünk A BT Üzleti Alapelvei 2013. október 1. oldal Munkamódszerünk: Üzleti gyakorlat Értékeink: A Munkamódszerünk c. szabályzat tökéletesen tükrözi a nálunk alkalmazott üzleti gyakorlatokat,

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe 2008. november Tartalomjegyzék Előszó 4 Bevezetés 4 I. Az Etikai Kódex fogalma, célja és hatálya 5 Az Etikai Kódex fogalma 5 Az Etikai Kódex célja 5 Az Etikai Kódex

Részletesebben

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann www.ethics.bertelsmann.com Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 2.1.1 2.1.2 Általános

Részletesebben

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex A mi alapelveink Cargill etikai kódex A szó kötelez. mindig is ez az irányelv vezérelte üzleti tevékenységünket. Bevezető Tartalomjegyzék John MacMillan, Sr., 1923. Elnök-vezérigazgatónk üzenete... 2 Erőforrások...

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság...

Részletesebben

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály

Részletesebben