A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE"

Átírás

1 A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

2 Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen előfeltétele a megbízhatóság, a hitelesség és a feddhetetlenség. Magától értetődő számunkra, hogy betartjuk a tevékenységeink színteréül szolgáló országok jogszabályait és előírásait. Munkavállalóinktól is elvárjuk, hogy e jogszabályokat és előírásokat hozzánk hasonlóan tiszteletben tartsák és betartsák. Hogy kiemeljük ezen elv jelentőségét, összeállítottunk egy magatartási kódexet, amely részletesen ismerteti, hogy mi az, ami ezzel összefüggésben fontos a számunkra, és amelyben meghatároztuk, hogy mi az, amit a Knauf munkáltatóként elvár Önöktől. Ha az adott üzleti helyzetben kételyük merülne fel valamely konkrét magatartási formával kapcsolatban, kérjük, forduljanak tanácsért megfelelőségi tisztviselőinkhez. A magatartási kódexet a Knauf család és a Knauf vállalat vezetése is jóváhagyta, és tagjai teljes mértékben elkötelezettek a kódex sikeres végrehajtására irányuló valamennyi kezdeményezés támogatása mellett. Kérjük, hogy szánjanak időt a magatartási kódex elolvasására, és használják útmutatóul mindennapos üzleti tevékenységeik során. Számítunk Önökre! Manfred Grundke Alexander Knauf

3 Elveink 1. Etikus és törvénytisztelő vállalatirányítás Kötelességünk az üzleti tevékenységeink színteréül szolgáló országok hatályos jogszabályainak és egyéb előírásainak betartása. Munkavállalóinktól elvárjuk, hogy e jogszabályokat és előírásokat hozzánk hasonlóan tiszteletben tartsák és betartsák. Mindez a Knauf-csoporton belül alkalmazandó belső iránymutatásokra és utasításokra is vonatkozik. Elvárjuk munkavállalóinktól azt is, hogy etikusan és tisztességesen tevékenykedjenek munkakörnyezetükben, feladataikat feddhetetlenül és szakszerűen lássák el az ügyfelekkel, beszállítókkal és hatóságokkal való érintkezésük során. Törvénytisztelő és tisztességes módon járunk el. 4 5

4 Tisztességesen veszünk részt a versenyben. 2. A trösztellenes jogszabályok megsértésének tilalma Tiszteletben tartjuk a tisztességes versenyre vonatkozó elveket és szabályokat. Nem tűrjük a versenyellenes viselkedés semmilyen formáját, így például a kartellmegállapodásokat, kényszerítő intézkedéseket, vagy az erőfölényes helyzettel való visszaélést. Valamennyi munkavállalónknak kötelessége az országaikban érvényben lévő versenyjogi és trösztellenes jogszabályok betartása. 6 7

5 3. A korrupció és a megvesztegetés tilalma Üzletszerzési tevékenységünket tisztességes módon, innovatív termékeink és szolgáltatásaink minőségére és áraira alapozva végezzük, és nem úgy, hogy tisztességtelen juttatásokat kínálunk fel másoknak. A korrupció vagy a megvesztegetés semmilyen formáját nem tűrjük. Közvetlenül vagy közvetve egyetlen munkavállalónk sem kínálhat, ígérhet, nyújthat előnyöket, illetve nem engedélyezheti ezek biztosítását köztisztviselők részére üzleti tevékenységünkkel kapcsolatban, illetve nem hagyhatja jóvá az ilyen juttatásokat. Semmilyen készpénzkifizetés vagy másmilyen juttatás vagy érték nem adható a hatósági döntések befolyásolása vagy tisztességtelen előny megszerzése érdekében. Ugyanez vonatkozik a magánszemélyek vagy a magánszektorbeli gazdasági társaságok részére biztosított indokolatlan juttatásokra is. Elutasítjuk a korrupciót és a megvesztegetést. 8 9

6 Elővigyázatosan járunk el az ajándékokkal kapcsolatban. 4. Ajándékok és juttatások Munkavállalóink csak akkor engedélyezhetik a kifizetéseket, ha a szerződés szerinti áruk szállítása, illetve a szolgáltatások nyújtása teljesült. Az ilyen kifizetéseknek ésszerűnek kell lenniük, és az általánosan elfogadott számviteli alapelvekkel összhangban kell őket nyilvántartani. Nem lehet kölcsönösen megállapodni olyan szolgáltatásról, amelyről feltételezhető, hogy részben vagy teljes egészében megvesztegetés érdekében történik. Minden munkavállaló számára tilos, hogy akár közvetlenül, akár közvetve ajándékot vagy juttatást ajánljon fel, biztosítson, kérjen vagy fogadjon el az üzleti tevékenységekkel kapcsolatban. Ez nem vonatkozik az alkalmi meghívásokra és a jelentéktelen értékű ajándékokra, illetve az olyan ajándékokra, amelyek összhangban vannak az üzleti szinten szokásos általános gyakorlattal. Ilyen meghívás és ajándék csak abban az esetben fogadható el, ha semmilyen előírást vagy jogszabályi rendelkezést nem sért, és kezdetektől fogva kizárható az üzleti döntés bárminemű befolyásolásának szándéka

7 5. Adományok és szponzori tevékenység Társadalmi felelősségvállalásunk részeként társadalmi, kulturális, tudományos és a sporttal kapcsolatos projekteket és eseményeket támogatunk. Az adományok és a szponzorációs források kizárólag az adott országban érvényes jogszabályi kereteken belül és a vonatkozó belső szabályozásoknak és iránymutatásoknak megfelelően biztosíthatók. Társaságunk vezetősége vagy annak megfelelő utasításokkal ellátott képviselői önállóan dönt az ilyen adományok és szponzorációs források odaítéléséről. Szponzorációs tevékenységeinket ésszerű és törvénytisztelő módon folytatjuk

8 A diszkrimináció semmilyen formáját nem tűrjük. 6. Tisztességes foglalkoztatási körülmények Mindegyik országban betartjuk a hatályos foglalkoztatási és munkaügyi jogszabályokat. Emellett kifejezetten elkötelezettek vagyunk a tisztességes munkafeltételek mellett. A Knauf nem tűri az életkor, fogyatékosság, nemzeti hovatartozás, nem, faji származás, vallás vagy szexuális orientáció alapján történő megkülönböztetést vagy zaklatást. A Knauf támogatja a folyamatos tanulást, ezzel valamennyi érintett személy esetében a nyílt és őszinte válaszadást támogatja és ösztönzi. A munkavállaló fejlődésének alapvető kritériuma a teljesítmény és a képesség. Elkötelezettek vagyunk a munkavállalók képviselőivel folytatott őszinte és tisztességes párbeszéd mellett

9 7. Munkahelyi biztonság Kiemelt fontosságú számunkra munkavállalóink egészségének és biztonságának megőrzése a munkahelyen. Minden munkavállalónk kötelessége, hogy legjobb képességei szerint támogasson bennünket a biztonságos munkafeltételek megteremtésében. Munkavállalóink kötelessége, hogy betartsanak minden vonatkozó szabályt, előírást és biztonsági utasítást a társaságoknál, és hogy viseljék az előírt egyéni védőeszközöket. Gondoskodunk munkavállalóink egészségének és biztonságának védelméről

10 Elkötelezettek vagyunk a környezet védelme mellett. 8. Környezetvédelem A környezet védelme és a természeti erőforrások megőrzése különösen fontos a Knauf számára. Nem csak kötelességünk az összes környezetvédelmi jogszabály, szabvány és más érvényben lévő jogszabályi követelmény betartása: tevékenyen dolgozunk annak megakadályozásán, hogy világszerte működő üzemeink szenynyezzék a környezetet, és azon is, hogy környezetvédelmi erőfeszítéseinket egyre hatékonyabbá tegyük

11 9. Nyilvántartások és jelentések Az üzlet folyamatokkal kapcsolatos nyilvántartásoknak és jelentéseknek hiánytalannak és pontosnak kell lenniük. Be kell tartani az általánosan elfogadott számviteli elveket. Minden adatnak és más nyilvántartásnak hiánytalannak, pontosnak, naprakésznek és a rendszerekkel kompatibilisnek kell lennie minden esetben. Ezeket az elveket az útiköltségek és kiadások rendezésekor is be kell tartani. Pontos és időszerű nyilvántartást vezetünk

12 Tiszteljük és megvédjük a vállalati tulajdont. 10. A vállalati tulajdon kezelése Minden olyan munkavállalónktól, akire valamilyen materiális vagy immateriális eszköz van rábízva, elvárjuk, hogy kellő gonddal kezelje azokat. A pénzügyi eszközöket takarékosan kell felhasználni. Minden munkavállalónktól elvárjuk, hogy elkerülje az esetleges károkat, veszteségeket és más hátrányos következményeket, és ne használja helytelenül a vállalati tulajdont

13 11. Összeférhetetlenség Az összeférhetetlenség kialakulását minden esetben meg kell előzni. A munkavállalók semmilyen érdekeltséggel nem rendelkezhetnek az olyan beszállítóknál, ügyfeleknél és társaságokban, amelyek a Knauf-csoport termékeivel versengő termékeket állítanak elő vagy értékesítenek. A családtagok ilyen érdekeltségeiről haladéktalanul értesíteni kell a Knauf vállalatot. Ez nem vonatkozik a tőzsdei jegyzésű társaságokban szerzett, 0,5% alatti részvénytulajdonra. Emellett, előzetes jóváhagyásunk nélkül munkavállalóink a Knauf-csoport üzleti tevékenységein kívül semmilyen szolgáltatást nem nyújthatnak beszállítóinknak, ügyfeleinknek vagy versenytársainknak. Abban az esetben, ha munkavállalóink valamelyik családtagja ilyen szolgáltatást nyújt, arról haladéktalanul értesíteni kell a Knauf vállalatot. Ugyanígy kell eljárni, ha munkavállalóink valamelyik családtagja a Knauf-csoport valamelyik tagvállalatának nyújt vagy szándékozik nyújtani valamilyen szolgáltatást. Kizárólag a vállalat érdekében járunk el

14 Az érzékeny adatokat bizalmasan kezeljük. 12. Titoktartás és adatvédelem Az üzleti folyamatokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot és információt bizalmasan kell kezelni. A bizalmas információk közé tartoznak különösen a következők: a Knauf minden saját know how-ja, üzleti és vállalati jelentések, költség-összefoglalók, nyugták, stratégiai dokumentumok, piacértékelések, és az ügyfelekkel, beszállítókkal és munkavállalókkal kapcsolatos minden egyéb információ (kivéve, ha az már korábban közismert volt). A bizalmas információ nem tehető hozzáférhetővé semmilyen harmadik fél számára, továbbá védelmet kell biztosítani számára a harmadik fél általi jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Ezek az elvek vonatkoznak a harmadik fél által a Knaufra bízott dokumentumokra és információkra is. A bizalmas információ csak akkor közölhető mással, ha ezt jogszabály írja elő, illetve bíróság vagy állami hatóság rendeli el. Kétely esetén a felelős közvetlen vezető vagy a vezetőség előzetes jóváhagyását kell kérni. Az informatikai rendszereket használó munkavállalóknak különös figyelmet kell fordítaniuk az adatbiztonságra és -védelemre. Be kell tartani a Knauf-csoportnak az informatikai rendszerek használatával kapcsolatos belső szabályait és iránymutatásait

15 13. Tájékoztatás és képzés Munkavállalóinkat rendszeresen tájékoztatjuk a jelen magatartási kódexszel kapcsolatos aktuális témákról. Munkavállalóinknak rendszeres különképzést nyújtunk a meghatározott témakörökben. Gondoskodunk a tájékoztatásról és képzésről

16 Vállaljuk a felelősséget. 14. A szabálytalanságok bejelentése Minden munkavállalónk jogosult arra, hogy jelentsen közvetlen felettesének, illetve vállalata vagy a Knauf-csoport megfelelőségi tisztviselőjének minden olyan körülményt, amely alapján feltételezhető, hogy a jelen magatartási kódexet megsértették. Az ilyen bejelentés névtelenül is megtehető. A munkaügyi jogszabályok alapján annak a munkavállalónak, aki jóhiszeműen tesz ilyen bejelentést, nem kell semmilyen megtorlástól tartania. Ez abban az esetben is így van, ha a bejelentés megalapozatlannak bizonyul

17 Kapcsolattartók és egyéb információk: A Knauf Csoport megfelelőségi főtisztviselője Jörg Schanow, Tel.: +49 (9323) Németország/Svájc Daniel Gabel, Tel.: +49 (9323) Észak-Európa Paul Lonergan, Tel.: +44 (1795) Nyugat-Európa/Dél-Amerika Christelle Gaschy, Tel.: +33 (389) Kelet-Európa Nagy Gergely, Tel.: +43 (50) Dél-Európa/Közel-Kelet/ Dél-Ázsia/Észak-Afrika Kürsat Özbay, Tel.: +90 (312) FÁK Swetlana Bajgina, Tel.: +7 (8313) Ázsia/csendes-óceáni térség Ann Zhong, Tel.: +86 (21) Knauf Insulation Jens Nilsson, Tel.: +49 (9323) Knauf Industries Christelle Gaschy, Tel.: +33 (389)

Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt.

Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Az üzleti etika és jogkövetés viselkedési kódexe, a társaság jogkövetése Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Bevezető Az Allianz Hungaria Zrt.

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐSZÓ...6 2. BEVEZETÉS...7 3. AZ ETIKAI KÓDEX FOGALMA,

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann www.ethics.bertelsmann.com Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 2.1.1 2.1.2 Általános

Részletesebben

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS Globálisetikai Etika kódex V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELNÖKI IRODÁBÓL....................................................... 3 2 A KÓDEX HASZNÁLATA......................................................

Részletesebben

feddhetetlenség feddhetetlenség Monsanto Szállítói Viselkedési Szabályzat Hungarian ni Javítani az életkörülményeket

feddhetetlenség feddhetetlenség Monsanto Szállítói Viselkedési Szabályzat Hungarian ni Javítani az életkörülményeket feddhetetlenség Többet megőrizni Javítani az életkörülményeket Többet termelni Többet megőrizn ani az életkörülményeket Többet termelni Többet megőrizni Javítani az életkörülm et Többet termelni Többet

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe 2008. november Tartalomjegyzék Előszó 4 Bevezetés 4 I. Az Etikai Kódex fogalma, célja és hatálya 5 Az Etikai Kódex fogalma 5 Az Etikai Kódex célja 5 Az Etikai Kódex

Részletesebben

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex A mi alapelveink Cargill etikai kódex A szó kötelez. mindig is ez az irányelv vezérelte üzleti tevékenységünket. Bevezető Tartalomjegyzék John MacMillan, Sr., 1923. Elnök-vezérigazgatónk üzenete... 2 Erőforrások...

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai kódex

Üzleti magatartási és etikai kódex Mylan Globális Megfelelőség Üzleti magatartási és etikai kódex EMEA Region - magyar Mylan Globális Megfelelőség 2010 június Üzleti magatartási és etikai kódex Alapvető koncepciók és értékek Küldetésünk

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Kedves Kolléga! Döntéseinkkel és tetteinkkel mindennap vállalatunk hírnevét és jövőbeli sikerét formáljuk. Az AbbVie összes alkalmazottja együtt alkotja meg a vállalat etikai tartását,

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

Viselkedési Kódex Tartalom

Viselkedési Kódex Tartalom Viselkedési Kódex 2 Viselkedési Kódex Tartalom Tartalom Viselkedési Kódex 3 Tartalom 1. Bevezetés 4 2. Helyes nagykereskedelmi gyakorlat 6 3. A PHOENIX vevői, szállítói és versenytársai 3.1 Tisztességes

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben