NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA"

Átírás

1 KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA Tárgy: Döntés a NATÜ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módsításáról Nagykvácsi Nagyközség Önkrmányzatának Képviselő-testülete a határzat melléklete szerinti tartalmmal jóváhagyja a Nagykvácsi Településüzemeltetési Nnprfit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módsítását. Határidő: aznnal Felelős: Plgármester, Jegyző Bencsik Mónika plgármester Tóthné Pataki Csilla jegyző A Képviselő-testület a fenti határzatt a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal fgadta el.

2 Nagykvácsi Településüzemeltetési Nnprfit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat A Képviselő testület 147/2012. (X.18.) számú határzatával hagyta jóvá. Érvényes: któber 19 től

3 TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. A Társaság adatai, jgállása, fő feladatai II. A Társaság irányító és ellenőrző szervei 1. A Társaság Tagja 2. A Társaság Ügyvezetője 3. A Felügyelő Bizttság 4. A könyvvizsgáló 5. A könyvelő III. A Társaság működésére vnatkzó alapvető rendelkezések 1. A Társaság szervezete 2. A Társaság dlgzóinak munkaköri feladatai 3. A működés rendje 4. A helyettesítés rendje 5. A szerződéskötés, az utalványzás és pénzügyi kötelezettségvállalás gyakrlása 6. A pénzügyi elszámlás rendje IV. B. A MUNKASZERVEZET OPERATÍV IRÁNYÍTÁSA, MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK Általáns működési szabályk 1. A belső működés rendje 2. A munkavégzés főbb szabályai 3. A munkakör átadás átvételének szabályai 4. A cégbélyegzők használata, kezelése A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykvácsi Nagyközség Önkrmányzata nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység flytatására hzta létre a 100 %-s tulajdnában álló Nagykvácsi Településüzemeltetési Nnprfit Közhasznú Kft-t (tvábbiakban Társaság). Az Alapító Okirat kelte: június 25. A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységként intézményüzemeltetést, egyéb településüzemeltetési feladatk ellátását végzi. A Társaság közhasznú tevékenysége azt a célt szlgálja, hgy a település lakói az önkrmányzat tulajdnában lévő intézmények használata srán

4 az önkrmányzat kötelezően ellátandó tevékenysége által biztsíttt szlgáltatáskat a lehető legjbb minőségben vehessék igénybe. Az Együttműködési Megállapdás dátuma: július 16. A szabályzás hatálya a Társaságra, mint jgi személyre, valamint a Társasággal munkavisznyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jgvisznyban álló természetes személyekre terjed ki. I. A Társaság adatai, jgállása, fő feladatai 1. A Társaság részletes adatait és jgállását az Alapító Okirat tartalmazza. Az Alapító Okirat kelte: június 25. A Társaság cégjegyzékszáma: Bejegyzés kelte: A működés kezdetének dátuma: július 1. A Társaság kizárólags tagja, egyben a tulajdnsi jgk gyakrlója Nagykvácsi Nagyközség Önkrmányzatának Képviselő testülete. A Társaság működésére vnatkzó alapvető szabálykat az Alapító Okirat, az Alapító határzatai, a Társaság szabályzatai és az ügyvezető íráss utasításai tartalmazzák. A Társaság fő feladata a hatékny, eredményes, gazdaságs, a minőségi és takaréks gazdálkdás jegyeit egyaránt magában fglaló munkaszervezés mellett az önkrmányzat tulajdnát képező ingatlank közpnti rendszereinek felügyeleti, működtetési, hibaelhárítási, karbantartási, javítási (együttesen: üzemeltetési) feladatainak ellátása a Karbantartási ütemterv szerint, a törvényi előírásk betartása mellett. II. A Társaság irányító és ellenőrző szervei 1. A Társaság tagja A Társaságnál taggyűlés nem működik, az alapítói jgkat a kizárólags tag gyakrlja. Az Alapító kizárólags hatáskörébe tartzó feladatkat és jgsítványkat az Alapító Okirat, illetőleg a gazdasági társaságkról szóló törvény határzza meg. Az Alapító a döntéseiről írásbeli határzatt hz, amelyről értesíti a Társaság ügyvezetőjét. A Társaság stratégiai irányítását az Alapító látja el és a Társaság működése srán érvényesíti gazdaságstratégiai célkitűzéseit, megjelöli a döntések végrehajtásának módját és biztsítja a tulajdnsi érdekek érvényesülését. 2. A Társaság ügyvezetője Az ügyvezető felett a munkáltatói jgkört az Alapító gyakrlja, egyéb munkáltatói jgkör tekintetében rendelkezésre a Plgármester jgsult. Az ügyvezető a feladatát munkaszerződés keretében végzi. A vezetők javadalmazásával kapcslats szabálykat külön szabályzatban, illetve a szerződésekben kell meghatárzni.

5 A Társaság ügyvezetését július 1 től első ügyvezetőként Farkas Péter látja el. Díjazásáról a Képviselő testület a 88/2012. (VI.21) határzatával döntött. Az ügyvezető cégjegyzési jga önálló. A bíróságk vagy más hatóságk előtt a Társaság jgi képviseletét az ügyvezető, vagy az arra felhatalmaztt személy látja el. Az ügyvezető minden hatáskörébe utalt ügyben jgsult a Társaság képviseletére és annak nevében nyilatkzatk tételére. Az ügyvezető gndskdik a Társaság tulajdnsának településüzemeltetési célkitűzéseinek, gazdaságplitikai döntéseinek és alapítói határzatainak peratív végrehajtásáról, valamint a Társaság törvények szerinti hatékny működtetéséről, elkészítteti a Társaság munkaszervezetére vnatkzó Szervezeti és Működési Szabályzatt, annak módsításait és előterjeszti a Társaság Tagja felé elfgadásra, gndskdik a társasági törvényben előírt határzatk és váltzásk cégbírósági bejelentéséről, elkészítteti és a Társaság Tagja elé terjeszti az éves beszámlót, a mérleget, vagynkimutatást és a Társaság működéséről szóló éves jelentést, ügyvezetői utasításk és körlevelek kiadásával vagy szóbeli közléssel intézkedik, döntést hz mindazn ügyekben, amelyeket jgszabály, az Alapító Okirat, az Együttműködési Megállapdás, a Társaság Tagja, vagy a Felügyelő Bizttság határzatával személyes hatáskörébe utal, vagy amelyeket saját hatáskörébe vn, elkészíti a Karbantartási ütemtervet, felelős a jóváhagytt tervek végrehajtásáért, a Társaság vagynáért, annak gazdaságs kezeléséért és gyarapításáért, gyakrlja a munkáltatói jgkat a Társaság alkalmazttai felett, felelős a munka és tűzvédelem, az élet és vagynbiztnság, az adat és infrmációvédelem, valamint az egyéb hatósági előírásk betartásának megszervezéséért. 3. A Felügyelő Bizttság A Felügyelő Bizttság a Nagykvácsi Településüzemeltetési Nnprfit Közhasznú Kft. (a tvábbiakban Társaság) legfőbb ellenőrző szerve. A Felügyelő Bizttság tagjait a Társaság Tagja nevezi ki és hívja vissza. A Felügyelő Bizttság tagjait a Társaság Tagja a 92/2012. (VI.21.) számú határzatával választtta meg. A Felügyelő Bizttság a Társaság Tagja részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, amelynek keretében : a. a Társaság vezető állású dlgzóitól jelentést, vagy felvilágsítást kérhet, b. a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja,

6 c. kezdeményezheti a gazdasági társaság tagja által hztt határzat bírósági felülvizsgálatát, d. a Felügyelő Bizttság köteles ellenőrizni az üzletplitikai alapelvek betartását, s rendszeresen, de évente legalább 1 alkalmmal beszámlni feladata teljesítéséről az Alapítónak, e. a Társaság Felügyelő Bizttsága 4 tagból áll. A Felügyelő Bizttsági tagk újraválaszthatók és visszahívhatók. A Társaság dlgzója nem választható meg a Felügyelő Bizttság tagjává, f. a Felügyelő Bizttság feladat és hatásköréről, eljárásának és működésének szabályairól a Gazdasági Társaságkról szóló törvény, valamint az Alapítói Okiratban fglaltak rendelkeznek, g. a Felügyelő Bizttság tagjait a Képviselő testület határztt időtartamra választja. Amennyiben valamely felügyelő bizttsági tag megbízatása bármely kból megszűnik, köteles bejelenteni a Társaság Tagjának, amely dönt az új tag megválasztása érdekében összehívandó képviselő testületi ülés szükségességéről, személyéről. h. a felügyelő bizttsági tagk krlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével kztt kárkért. A Felügyelő Bizttság tagjai a Társaság tevékenységéről szerzett értesüléseiket üzleti tikkként kötelesek megőrizni. 4. A könyvvizsgáló A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító választja meg. Ha könyvvizsgáló gazdálkdó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét vagy munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a Társaság Tagjának jóváhagyásával kerülhet sr. A személyi összeférhetetlenségi előíráskat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a könyvvizsgálói tevékenységet ellátó gazdálkdó szervezet tagjaira, részvényeseire, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalóira is alkalmazni kell. A Társaság első könyvvizsgálója az I.K.SZ.98 Kft., személyében felelős: Papp Zltán ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló. 5. A könyvelő A Társaság első könyvelője az A2 Bk Kft, mely cég egyben a Társaság bérszámfejtési feladatait is ellátja. A társaság könyvelését és bérszámfejtését külső vállalkzóval végezteti. III. A Társaság működésére vnatkzó alapvető rendelkezések 1. A Társaság szervezete A Társaság munkavállalói az alábbi munkakörökben végzik a tevékenységüket: ügyvezető irdavezető kertész gndnk

7 takarító knyhai kisegítő 2. A Társaság dlgzóinak munkaköri feladatai Az irdavezető: Az intézmény működésével összefüggő gazdálkdási és pénzügyi feladatk irányítója. Felelős a vagyn megőrzéséért, a pénzügyi fegyelem betartásáért, betartatásáért. Munkáját a vnatkzó jgszabályk ill. a Társaság szabályzatai szerint az ügyvezető igazgatóval együttműködve látja el. Működteti a közpnti irdát, segíti a feladatk megvalósulását, javaslatt tesz a feladatellátás hatéknyabbá tételére. Kapcslatt tart a Társasággal szerződésben álló könyvelőirdával, könyvvizsgálóval. Kapcslatt tart a partnerekkel, az alapítóval, a hatóságkkal, a társaság munkavállalóival. Közreműködik a beszámló elkészítésében a tulajdnsk felé a Társaság működéséről, gazdálkdásáról. Ellátja a belépő és kilépő dlgzókkal kapcslats feladatkat. Munka és megbízási szerződéseket készít elő. Elkészíti a munkaköri leíráskat. Munkavállalókkal kapcslats nyilvántartáskat vezet. Az ügyvezetővel együttesen jgsult a bankszámla feletti rendelkezésre. Beszttt dlgzók: A dlgzók mindenekelőtt a munkakörük ellátásáhz szükséges jgszabályk és előírásk ismeretére, valamint a munkavégzésük srán azk maradéktalan alkalmazására kötelesek. A beszttt dlgzók tvábbi kötelezettségei: a munkaköri feladatk határidőben történő szakszerű elvégzése szakmai felkészültségük flyamats fejlesztése a titkvédelmi előírásk megtartása a munka és tűzvédelmi, valamint az egyéb biztnsági előírásk betartása az irányítást gyakrló vezető által meghatárztt feladatk elvégzése A dlgzók feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza A dlgzók felelősek a személyes használatukba adtt, eszköz nyilvántartáskban szereplő, leltár szerint átvett vagyntárgyakért. 5. A működés rendje:

8 A közpnti irdában dlgzók és a közterületen dlgzók munkaideje hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig tart, mely napi 20 perc ebédidőt tartalmaz. A különböző intézményekben dlgzók munkaideje óra közötti időszakra esik. NATÜ irda: 1 fő ügyvezető és 1 fő irdavezető látja el feladatát a Pók utcai közpnti irdában. Általáns Iskla: 2 fő gndnk látja el az épület nyitási zárási feladatait, valamint épületgndnksággal, karbantartással kapcslats feladatait 8 8 órában, két fő takarító a takarítási feladatkat 8 8 órában, 4 fő knyhai kisegítő (2 fő 8 órában, 2 fő 4 órában) az étkeztetéssel kapcslats feladatkat. A gndnkk feladata még az intézmény környéke és a Főtér és környéke takarítási, kertészeti munkáinak ellátása. Kaszáló utcai közpnti óvda: Az óvda két szintjén egy egy 4 órás takarító látja el a takarítással, knyharuhák, törölközők, egyéb textilek msásával kapcslats teendőket. 1 fő karbantartó látja el a karbantartási teendőket 8 órás munkarendben ebben az épületben, valamint az óvda környékének rendben tartása is az ő feladata. Ellátja még a Társaság által működtetett egyéb intézmények épületgépészeti eseti karbantartási, szerelési munkáit. Dózsa György utcai tagóvda: 2 fő karbantartó látja el 8 8 órában az épület és a Száva u i óvdaépület karbantartási feladatait, az épületek környékének rendben tartásával kapcslats munkákat, valamint az intézmény részére történő eseti élelmiszer beszerzéssel kapcslats feladatkat, tvábbá egyikük ellátja a napi ebéd kihrdással kapcslats feladatkat. Az ő feladatuk a Rákóczi út 1. számú telek, a Klzsvár köz, Klzsvár tér és az rvsi rendelő környezetének kertészeti, tisztasági rendben tartása. 1 fő takarító 4 órában látja el az óvda takarítását. Száva utcai tagóvda: 1 fő takarító látja el a takarítással kapcslats feladatkat 4 órás munkaidőben. Öregiskla Közösségi Ház és Könyvtár: 1 fő látja el a takarítással és intézményi valamint községi rendezvényekkel kapcslats feladatkat 4 órás munkarendben. Plgármesteri Hivatal: 1 fő takarító látja el 8 órás munkarendben a hivatal épületében, a Védőnői Szlgálat és Gyermekrvsi Rendelő épületében, a körzeti megbíztt irdájában, a NATÜ irdában, valamint a Családsegítő Szlgálat irdájában a takarítási teendőket. Az önkrmányzati intézményekben gndnkk, takarítók és knyhásk látják el a feladatkat a mindenkri szervezeti keretek szerint. Közterület: az ide beszttt dlgzók ellátják a közterületek rendben tartása céljából elvégzendő feladatkat. 6. A helyettesítés rendje Az ügyvezető akadályztatása esetén helyettesítését az irdavezető látja el teljes körűen, teljes felelősséggel, kivételt képeznek ez alól azk az ügyek, amelyek aznnali döntést nem igényelnek. Az ügyvezető tartós távlléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távllétnek minősül a kétheti időtartam. Az ügyvezető és helyettese egyidejű távlléte esetén a helyettesítés az alapító által adtt megbízás alapján történik.

9 Az irdavezető tartós távlléte esetén az ügyvezető gndskdik a helyettesítésről. A beszttt dlgzók helyettesítésének ellátását az azns intézményben azns munkakörben fglalkztattt dlgzó köteles ellátni az ügyvezető szóbeli vagy írásbeli utasításának megfelelően. Amennyiben ez nem megldható, az ügyvezető egyéb módn biztsítja a feladatellátást. Az ügyvezető elrendelhet az állandó munkarenden kívülre eső munkavégzést, melynek íráss nyilvántartása a jelenléti íven, órában történik. A keletkezett munkaórák megváltása az Mt. hatálys rendelkezései szerint történik. 7. A szerződéskötés, az utalványzás és pénzügyi kötelezettségvállalás gyakrlása A Társaság működéséhez szükséges szerződések megkötésére az ügyvezető jgsult. Az utalványzás mint a kiadás teljesítésének, valamint a bevétel beszedésének vagy elszámlásának elrendelése menetét (beleértve a készpénz kezelésére vnatkzó rendet is) az alapító által jóváhagytt szabályzatk szabályzzák. Utalványzni csak jgszabályn és szerződésen alapuló kötelezettség, teljesített szállítás vagy szlgáltatás alapján lehet. Teljesítésigazlásra a Társaság működtetésével kapcslatban az ügyvezető jgsult. Nem kötelező előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás a Ft t el nem érő kifizetések esetében. A nem írásban vállalt kötelezettségvállalásk ( Ft t el nem érő) dkumentumai: számla számlát helyettesítő kmány Az írásban vállalt kötelezettségvállalás dkumentumai: nettó és frints értékhatár között: megrendelés (elektrnikus frmában is megfelelő), vagy egyszerűsített szerződés vagy szerződés az előzetesen bekért 3 árajánlat közül a legkedvezőbb kiválasztását követően nettó frint értékhatár felett szerződés vagy megállapdás az előzetesen bekért 3 árajánlat közül a legkedvezőbb kiválasztását követően a közbeszerzési értékhatárt elérő beruházáskra a hatálys közbeszerzési jgszabályk az irányadók. 3. A pénzügyi elszámlás rendje A Társaság gazdálkdásának és likviditásának alakulását a pénzügyekkel megbíztt dlgzó köteles figyelemmel kísérni és mindennemű eltérésről az ügyvezetőt haladéktalanul tájékztatni. A gazdálkdáshz szükséges nyilvántartásk és pénzügyi biznylatk kezelése a pénzügyekkel megbíztt dlgzó feladata B.

10 A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETÉNEK OPERATÍV IRÁNYÍTÁSA, MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK IV. Általáns működési szabályk 1. A belső működés rendje Az ügyvezető kiadhat évente 1 től kezdődően flyamatsan srszámzva a Társaság tevékenységét, szervezetét, illetve valamennyi dlgzóját vagy azk jelentős részét érintő kérdésekben utasítást Körlevélben vagy szabályzatban kell kiadni az egységes gyakrlat kialakítását segítő irányelveket, tájékztatáskat, egyes feladatk végrehajtásáhz szükséges szabálykat. 2. A munkavégzés főbb szabályai munkafeladatk megállapítására és teljesítésére, a munkavégzés jgszerűségére, szakszerűségére, a vezetők és a besztttak visznyára, munkakapcslatára, a felettes által adtt utasítás végrehajtására a munkaszerződések és a Társaság szabályzataiban fglalt rendelkezések az irányadóak. A munkavállaló köteles munkavégzése és hivatals eljárása srán a munkáltató jó hírnevét megőrizni. Ezen kötelezettségének megsértése esetén a munkavállaló munkajgi felelősséggel tartzik. 3. A munkakör átadás-átvételének szabályai A munkavállaló munkavisznyának megszűnése, illetőleg a Társaság munkaszervezetén belüli munkahely váltztatása esetén munkaköri feladatait legkésőbb az adtt munkakörben eltöltött utlsó munkanapján kell átadni. Az eljárást a közvetlen irányítást gyakrló felettes vezető részvételével kell leflytatni. 4. A cégbélyegzők használata és kezelése Cégbélyegzők mindazk a bélyegzők, amelyek a Társaság hivatals elnevezését tüntetik fel. A cégbélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni és zárt helyen kell tartani. A cégbélyegzőket átvevők és használók felelősek azk használatáért és megőrzéséért. Nagykvácsi, április 25 Zltai Bence ügyvezető MEGISMERÉSI ZÁRADÉK Alulírtt, mint a Nagykvácsi Településüzemeltetési Nnprfit Közhasznú Kft. dlgzója nyilatkzm, hgy a szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát megismertem, az abban fglaltak betartásáról gndskdm. Csernusné Turai Judit Tuza Jáns Daczi Ferenc Bérces Gábrné Barka Istvánné

11 Sltész Istvánné Hrnyák Sándrné Lakats Anita Freindlich Mónika Bihari Imréné Ligeti Gábrné Bódi József Dávid Vilms Pinczel Attila Mlnár Ferenc Dávid Lukács Balássy Péter Görgényi Gábr Várdainé Bánkúti Margit Gulyás Józsefné

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Távhőszlgáltató Szervezeti és Működési Szabályzata Oldal 1 / 75 A Budapesti Távhőszlgáltató Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. január hó A Budapesti Távhőszlgáltató Szervezeti és Működési

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület). 2.1. A Társaság

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Testületi ülés május 13. Rendelet:--ig. Határozat:46-48-ig

Testületi ülés május 13. Rendelet:--ig. Határozat:46-48-ig Testületi ülés 2015. május 13. Rendelet:--ig Határzat:46-48-ig (0 Ta rtalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék, 2 46j201S(V.13.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 A Tiszarffi szennyvízkezelés-szlgáltatást

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló:

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló: Tájékztató (Munkaszerződés melléklet) A munkaszerződéssel létrehztt munkaviszny alanyai: Neve, elnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Székhelye: Képviselője: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere

Budakalász Város Polgármestere Budakalász Várs Plgármestere 72/2015. (V.28.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Plgármesteri Hivatal szervezeti és működési

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára Ügyszám: 24967 /2016. Salgótarján Megyei Jgú Várs Plgárm es tere Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcslats döntés meghzatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jgú Várs Közgyűlése

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 12- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 12- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Vársi Önkrmányzat Képviselő-testülete 2007. február 12- i ülésére Tárgy: A Vársi Könyvtár, Művelődési Ház és Turinfrm Irda Könyvtárhasználati Szabályzatának módsítása Előadó: Benczikné

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

2008. december 17-én megtartott, együttes nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2008. december 17-én megtartott, együttes nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 200/46/2008. Nagyrév Község Önkrmányzat Képviselő-testület, Cibakháza Nagyközség Önkrmányzat Képviselő-testület és Tiszainka Község Önkrmányzat Képviselő-testület 2008. december 17-én megtarttt, együttes

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig -- - ----- Testületi ülés 2015. március 23. Rendelet:--ig Határzat:17-19-ig Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 17/2015(111.23.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 2015. évi Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Lf :U. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-563/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : Plgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés Nrvég Alap pályázatírásra Móra Ferenc Általáns Iskla pályázatára,

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Cibakháza Nagyközség Önkrmányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 2008. július 30. napján megtarttt rendkívüli együttes nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalmból:

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE szerződésszám: 1-/2279/U/20 14 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE amely létrejött egyrészről a Budapest Fővárs XIV. Kerület Zugló Önkrmányzata Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Adószáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Plgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (2004. augusztus 01.) 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. fejezet...3 A Plgármesteri

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

K i v o n a t. 2. Szociális rászorultak részére adomány osztás, valamint karácsonyi támogatás megállapítása

K i v o n a t. 2. Szociális rászorultak részére adomány osztás, valamint karácsonyi támogatás megállapítása K i v n a t a képviselő-testület 2014. szeptember 18-ai ülésének jegyzőkönyvéből 170/2014. (IX.18.) Kvt.h. a nyilváns ülés napirendjéről Kaba Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 18-ai

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje

A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje A Kerekegyházi Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete, valamint Fülöpháza Községi Önkrmányzat Képviselő-testülete Magyarrszág

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2009. (X.29.) sz. Kt. határzatával 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 8751 Zalakmár, Tavasz u. 13. Tel: (93) 386-017 Fax: (93) 386-037 E-mail: inf@zalakmar.hu Web: http://www.zalakmar.hu Bejelentés ipari tevékenység flytatásáról (A

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1 Tartalmjegyzék 1. Preambulum... 3 1.1. Az SZMSZ jgszabályi alapja... 3 1.2. Alapelvek.. 4 1.3. Az SZMSZ személyi- és időbeli hatálya... 5 2. Az intézmény általáns jellemzői... 5 2.1. Az intézmény adatai...

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2013

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2013 Esztergmi Erzsébet királyné Óvda S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2013 ( Módsítással egybeszerkesztett szöveg) Esztergmi Erzsébet Királyné Óvda 2500 Esztergm, Erzsébet királyné

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

Megállapodás. Áporka Község Önkormányzata 2338 Áporka, Petőfi S. u. 32. nyilvántartási szám: ÁHT 734774. képviseli: dr. Kovács Tibor polgármester

Megállapodás. Áporka Község Önkormányzata 2338 Áporka, Petőfi S. u. 32. nyilvántartási szám: ÁHT 734774. képviseli: dr. Kovács Tibor polgármester Megállapdás a Dunavarsány, külterület 036/16 hrsz. alatti, valamint Taksny, külterület 099/40 és 0107 hrsz. alatti ingatlankn feltárt talajvízszennyezés kármentesítése, tényfeltárási záró dkumentáció és

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.), 1/2011. (I.21.) és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben