A L A P S Z A B Á L Y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y"

Átírás

1 A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásárólalkttt évi CLXXV. törvényben fglalt követelményeknek megfelelően, valamint a Plgári Törvénykönyv alapján működő önálló jgi személyiséggel rendelkező civilszervezet, amely érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekegyeztetési és gazdasági feladatkat lát el a magyar-kínai nemzetközi gazdasági kapcslatk terén. 2. Az egyesület neve: Magyarul: Rövidített neve: ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági Kamara ChinaCham Magyar-Kínai Gazdasági Kamara A kamara elnevezés használata az évi CXXI. tv. 43 (2) bekezdésein alapul, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a tvábbiakban: NAK) tagsága alapján. 3. A kamara székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út A jelen egyesületet az alapítók határzatlan időre hzták létre. II. A kamara célja és feladata A Kamara támgatja Magyarrszág és a Kínai Népköztársaság közötti gazdasági kapcslatk erősítését, a két rszág vállalkzói közötti üzleti, kereskedelmi kapcslatk kiépítését, mindkét rszágban a piacra jutási lehetőségek bővítését, fejlesztését, különös tekintettel a Magyarrszág számára fnts mezőgazdasági és élelmiszeripari területeken. A Kamara tvábbi céljai 1) A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Alapszabálya III. fejezetével összhangban: - az agrár- és élelmiszergazdaság, valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és gazdálkdók piacra jutásának elősegítése, az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőinek széleskörű integrálása és összérdekének képviselete - az üzleti frgalm biztnságának megőrzése és támgatása, valamint a tisztességes piaci magatartás megőrzése, illetve fkzása. - a NAK-kal együttműködve közreműködik és eszközeivel támgatja az agrár- és élelmiszergazdaság egyes ágazataival kapcslats stratégiák és prgramk kidlgzását.

2 2) Egyebek a magyar kínai kapcslatk (elsősrban gazdasági) fejlesztésében kiemelkedő jelentőségű tevékenységet végző személy és szervezet munkájának elismerésére kitüntető díj alapítása. a díj daítélésének részletes szabályait az Elnökség dlgzza ki, a díjaztt(ak)ról az Elnökség szavazással dönt. A kamara tevékenysége III. A kamara tevékenységi köre 1. A kamara tevékenysége a Magyar Köztársaság egész területére és külföldre is kiterjed. 2. A kamara deklarálja, hgy az alapító kamara tevékenységéhez kapcslódva a jelen Alapszabályban megfgalmaztt célk megvalósításáhz szükséges, a kamarai feladatkkal összefüggő tevékenységet végez és csak ezekhez kapcslódóan, ill. kivételesen flytat gazdasági-vállalkzási tevékenységet. 3. A kamara tevékenységének területei, működési köre: a. A tagk, az érdeklődő gazdasági társaságk és magánszemélyek tájékztatása a magyar-kínai gazdasági kapcslatkkal összefüggő kérdésekről elektrnikus infrmációs eszközök, kiadványk útján. b. Szakmai knzultációk, bemutatók, előadásk, vitafórumk, üzletemberek találkzóinak megszervezése. c. A tagk gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi érdekeinek képviselete az illetékes szervek, valamint a szakmai, plitikai és társadalmi szervezetek előtt. d. Viták, knfliktusk felldásában történő segítségnyújtás. e. Rendszeres kapcslattartás magyar, kínai, és vegyes alapítású, valamint egyéb nemzetközi kamarákkal. f. Szakmai rendezvényszlgáltatás, szaktanácsadás, szakmai videfilmek és szakmai kiadványk kölcsönzése és árusítása. g. A magyar-kínai kulturális, ktatási, tudmánys és sprtkapcslatk fejlesztésének elősegítése. 4. A kamara közvetlen plitikai tevékenységet nem fejt ki, szervezete pártktól független és azknak anyagi támgatást nem nyújt. IV. A kamara tagsága A kamara egyik alapító tagja a Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara jgutódja a NAK. (a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény alapján). 2

3 1. A kamara tagja lehet bármely természetes személy, tvábbá jgi személyek, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságk, akik/amelyek a magyar-kínai gazdasági kapcslatkban érdekeltek és a jelen Alapszabályt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, valamint vállalják a tagdíj fizetését. 2. A kamara tagjai srába történő belépés az alapításkr a jelenléti ív aláírásával, ezt követően az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkzattal történik, amelyben jelentkező a belépési szándékáról nyilatkzik, és arról, hgy a jelen Alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el, a tagdíj fizetését vállalja. A belépés az elnökség jóváhagyásával válik érvényessé. A felvételről vagy elutasításról az Elnökség a belépni szándékzót tájékztatja. Az Elnökség elutasító határzata ellen az Etikai Bizttsághz lehet fellebbezni. 3. A tagk évente meghatárztt összegű éves tagdíjat fizetnek. Kínai bejegyzésű (székhelyű), magyarrszági fiókteleppel, vegyesvállalattal nem rendelkező jgi személyiségű tagk éves tagdíja 0 Ft, e cégek az alapszabály IV/5. pntja szerint támgatást nyújtanak. 4. Az éves tagdíj befizetésének határideje a számla kiállításától számíttt 30 nap. A tagdíj a belépés évében az éves tagdíj időaránys része, beleértve a belépés hónapját is. 5. A kamara tevékenységének támgatására a tagk saját belátásuk szerint támgatást is fizethetnek. 6. A tagság frmái: a) rendes tag: aa. Egyéni tag (természetes személy) ab. Intézményi tag (gazdálkdó szervezet) ac. Kiemelt intézményi tag b) pártló tag A Kamara pártló tagjai lehetnek jgi és természetes személyek, akik elfgadják a Kamara célkitűzéseit, Alapszabályát és egyéb szabályzatait, valamint befizetik az éves tagdíjat. A Kamarába való felvételt a jelentkezőnek írásban az Elnökségnél kell kérnie. A pártló tag a kamara tevékenységében csak vagyni hzzájárulással vesz részt. A pártló tag csak ezen vagyni hzzájárulás teljesítésére köteles. A pártló tag vagyni hzzájárulása a rendes tagk évente megállapíttt tagdíjának 50 %-a. A pártló tag a Kamara szerveinek ülésén tanácskzási jggal vehet részt,nem választhat és vezető tisztségviselővé nem választható. c) tiszteletbeli tag Tiszteletbeli taggá választhatók azk a hazai és külföldi személyek, akik eddigi szakmai tevékenységük alapján előmzdítói lehetnek a Kamara tevékenységének, célkitűzései megvalósításának. A tiszteletbeli tagk választásáról a Kamara Közgyűlésedönt. A tiszteletbeli tagk tagdíjfizetés nélkül részesülnek a tagsággal járó szlgáltatáskban és tanácskzási jggal vehetnek részt a Kamara szerveinek ülésénés egyéb rendezvényein. A tiszteletbeli taga Kamara szerveinek ülésén tanácskzási jggal vehet részt,nem választhat és vezető tisztségviselővé nem választható. 3

4 V. A tagk jgai 1. A kamara tagjai jgaikat személyesen gyakrlják, kivéve a jgi személyeket, akik a képviseleti jggal felruháztt személyek által, illetve meghatalmazással igazlt képviselők útján képviseltethetik magukat. A jgk gyakrlásának előfeltétele az, hgy a tag a jelen Alapszabályt betartsa és az esedékes tagdíjat befizesse. 2. A rendes tagk jgsultak: a.) Természetes személy, egyéni vállalkzó: b.)jgi személy Részt vehet - a kamara magyarrszági díjmentes rendezvényein, - a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztsíttt kedvezményes díjjal A kamara kiadványait díjmentesen megkapja, A kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagk számára meghirdetett feltételekkel vehet részt a közgyűlésen részt venni, indítványt előterjeszteni és szavazati jgt gyakrlni, a tisztségviselésre jelölést elfgadni, megválasztás esetén tisztséget viselni, illetve választási jgt gyakrlni, a kamara szlgáltatásait igénybe venni, rendezvényein részt venni, a kamara tevékenységi körébe tartzó bármely ügyről felvilágsítást kérni, a kamara valamely szervének törvénysértő határzatát megtámadni. ba) Intézményi tag Részt vehet - a kamara magyarrszági díjmentes rendezvényein, - a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztsíttt kedvezményes díjjal A kamara kiadványait díjmentesen megkapja A kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagk számára meghirdetett feltételekkel vehet részt a tisztségviselésre jelölést elfgadni, megválasztás esetén tisztséget / képviselője lehet A kamara hnlapján évente 2 heti időtartamra ingyenesen egy hirdetést elhelyezhet a kamara valamely szervének törvénysértő határzatát megtámadni jgsult évente ellenszlgáltatás-mentesen 1 db, a külföldiek beutazásáról és tartózkdásáról szóló évi II. törvény 25. -ban meghatárztt meghívólevél kiállítását kezdeményezni a kamara elnökénél. bb.) Kiemelt intézményi tag: 4

5 Részt vehet - a kamara magyarrszági díjmentes rendezvényein (3 fő), - a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztsíttt kedvezményes díjjal (3 fő) A kamara kiadványait díjmentesen megkapja A kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagk számára meghirdetett feltételekkel vehet részt (1 fő) a tisztségviselésre jelölést elfgadni, megválasztás esetén tisztséget viselni, illetve választási jgt gyakrlni, tisztségviselő a jgi személy tag meghatalmaztt/ kijelölt képviselője lehet A kamara hnlapján évente 4 heti időtartamra ingyenesen, ezt követő időszakra kedvezményes díj ellenében egy hirdetést elhelyezhet Lgója feltüntetésre kerül a kamara hírlevelein, a kamara által szervezett rendezvényeken prmóciós anyagait elhelyezheti, a rendezvényeket külön megállapdás szerint - kedvezményesen támgathatja a kamara valamely szervének törvénysértő határzatát megtámadni jgsult évente ellenszlgáltatás-mentesen 3 db, a külföldiek beutazásáról és tartózkdásáról szóló évi II. törvény 25. -ban meghatárztt meghívólevél kiállítását kezdeményezni a kamara elnökénél. 1. A tagk kötelesek: VI. A tagk kötelezettségei a kamara célját támgatni és munkájában részt venni, az Alapszabályt és a közgyűlési határzatkat betartani, az ajánláskat figyelembe venni, a kamara működéséhez szükséges infrmációkat rendelkezésre bcsátani, a kamara tagjaitól, a kamarától, vagy annak közvetítésével érkezett üzleti és egyéb titkkat megőrizni, az általánsan elfgadtt etikai nrmákat betartani, az éves tagdíjat az Alapszabály szerinti határidőben és a közgyűlés által meghatárztt mértékben befizetni. a tagk kötelesek a belépéskr megadtt adataikban időközben bekövetkezett váltzáskat a kamara titkárságával a váltzást követő 15 napn belül közölni, különös tekintettel a jgi személyeknél a kapcslattartó személyére, a belépéskr megjelölt pstai cím, cím megváltzására (VIII/1/d. pnt miatt). VII. A tagsági jgviszny megszűnése A tagsági jgviszny megszűnik a. a tag halálával, jgi személy, szervezet esetén jgutód nélküli megszűnésével, 5

6 b. kilépéssel, ha a tag kilépési szándékát írásban bejelenti az elnökségnek. A kilépés a nyilatkzat benyújtásával hatálysul. c. Az elnökség által meghztt törlő határzattal, ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének az Alapszabályban rögzített határidőtől számíttt hat hónapn belül, az írásbeli felszólítás és a tagsági jgviszny, törléssel történő megszüntetésére való figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget. A törlő határzat érvényességéhez a titksan lebnylíttt szavazásn a jelenlévő elnökségi tagk szavazatainak legalább 2/3-a szükséges. d. az elnökség által elhatárztt kizárással, amelyre csak abban az esetben kerülhet sr, ha a tag az Alapszabályt súlysan megszegi, vagy veszélyezteti a kamara érdekeit. A kizárásról az elnökség határzattal dönt. A határzat érvényességéhez - a titksan lebnylíttt szavazásn a jelenlévő elnökségi tagk szavazatainak legalább 2/3-a szükséges. e. jgerős büntető határzat esetén kizárással, a tag önkéntes kilépése hiányában A törléssel, vagy kizárással történő tagsági jgviszny megszüntetésével kapcslatban az elnökség határzatt hz. A határzathzatalt megelőzően lehetőséget kell biztsítani az érintett tag számára, hgy előadja védekezését. Az érintett tag a számára sérelmes határzat ellen, a határzat kézhezvétele után srn következő közgyűléshez fellebbezéssel élhet, melynek halasztó hatálya van. A tag a számára sérelmes közgyűlési határzat ellen annak kézhezvételét követő 30 napn belül a kamara székelye szerint illetékes bírósághz frdulhat. A kamara szervezetei: 1. A közgyűlés 1. a közgyűlés 2. az elnökség VIII. A kamara szervezete 3. a felügyelő bizttság 4. tagzatk 5. munkacsprtk a. A kamara legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagk összességéből áll. b. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. c. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlést össze kell hívni akkr is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagk egyharmada azt k és cél megjelölésével indítványzza. d. A tagknak a közgyűlésre szóló meghívót és napirendet írásban vagy amennyiben minden tag rendelkezik címmel, útján igazlható módn megküldeni ly módn, hgy azt legalább 8 (nylc) nappal a közgyűlés előtt kézhez kapják. A közgyűlési meghívó tartalmazza a megismételt közgyűlésre vnatkzó szabálykat, a megismételt közgyűlés időpntját, helyét. Az elektrnikusan küldött meghívók esetében a tagnak engedélyeznie kell lvasási igazlás küldését, vagy A közgyűlési meghívót megkaptam. válasz -lel kell igazlnia. e. Amennyiben a határzatképességhez szükséges létszám nincs meg, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést az eredeti meghívóban szereplő napirenddel kell megtartani. A megismételt közgyűlés helyét és idejét az eredeti meghívóban közölni kell. A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés időpntjától számíttt 15 napn belüli időpntra kell összehívni. Ezen 15 naps időszakba 6

7 beleértendő a határzatképtelen közgyűlés napja is. A megismételt közgyűlés határzatképes a jelenlévő tagk számára való tekintet nélkül. A távlmaradás következményeire történő figyelmeztetést az eredeti meghívó tartalmazza. f. A közgyűlés akkr határzatképes, ha azn a szavazati jggal rendelkező tagk több mint fele személyesen a jgi személy tag képviselője útján jelen van. Erre a körülményre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet. g. Érvényes döntéseket csak lyan kérdésekben lehet hzni, amelyek a közgyűlés napirendjén szerepelnek. Ha a közgyűlésen valamennyi tag jelen van, a közgyűlés napirendjére tagk egyhangú igen szavazatával a közgyűlésen is fel lehet venni új napirendi pntkat. h. A közgyűlés határzathzatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hzzátartzója a határzat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jgügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a kamara cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatás, illetve a kamara által tagjának, a tagsági jgviszny alapján nyújttt, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. i. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá, tvábbá egy jelenlévő tag (ill. képviselője) hitelesít. j. A közgyűlésen az elnök elnököl. Az elnök akadályztatása esetén a közgyűlést az elnökség határzata szerint a tiszteletbeli elnök vagy az egyik alelnök vezeti. k. A közgyűlés határzatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza, ha a törvény, vagy a jelen Alapszabály kötelező jelleggel ettől eltérő szavazási módt, vagy arányt nem ír elő. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egy alkalmmal meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a szavazásra feltett javaslatt elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlésen jelenlévő, illetve szabályszerűen képviselt tagk szavazatainak legalább 2/3-a szükséges: az Alapszabály módsításáhz, más egyesülethez, társadalmi szervezethez való csatlakzáshz, a felszlás és egyesüléssel történő megszűnés elhatárzásáhz, a tag kizárása, vagy törlése tárgyában hztt határzat elleni fellebbezés elbírálásáhz mindazn kérdések eldöntéséhez, amelyekre nézve a jelen Alapszabály, vagy közgyűlés 2/3-s többségi szavazati arányt ír elő. l. A tisztségviselőket (a tiszteletbeli elnököt, az elnököt, az alelnököket, az elnökségtagjait), a Felügyelő Bizttság elnökét és tagjait, az Etikai Bizttság elnökét és tagjaitegyszerű többséggel (jelenlévő tagk 50 %-a+1 fő) titks szavazással választják. A levezető elnök előterjesztése alapján Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel a Szavazatszámláló Bizttságt választ. A Jelölőbizttság által készített jelölőlistára a Közgyűlésen tvábbi jelöltek is felvehetők, amennyiben a jelenlévő tagk nyílt szavazás srán egyszerű többséggel a jelölőlistára történő felvételt megszavazzák. m.a közgyűlés kizárólags hatáskörébe tartzik: az Alapszabály megállapítása és módsítása, az éves költségvetés meghatárzása és a mérleg elfgadása, az elnökség éves beszámlójának elfgadása, 7

8 a kamara felszlásának, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének a kimndása, a tiszteletbeli elnök, az elnök, az alelnökök, az elnökség,a Felügyelő Bizttság elnökének és tagjainak, az Etikai Bizttság elnökének és tagjainak megválasztása, a tag kizárás elleni fellebbezésének elbírálása A tagdíj megállapítása n. A közgyűlések nyilvánsak. A kamara működésével kapcslatsan keletkezett iratkba a kamara székhelyén a kamara képviselőjével előzetesen egyeztetett időpntban bárki betekinthet, aznban a betekintés srán nymatéksan figyelmet kell frdítani a személyes adatk védelméről szóló jgszabályk rendelkezéseire.. A Közgyűlés döntéseit a döntés időpntját követő két héten belül írásban igazlható módn közli érintettekkel. Ez az egyes személyeket érintő döntések esetén ajánltt pstai küldeményben, a kamara összes tagját vagy nagybb csprtját érintő döntések esetén szóban, körlevélben, jegyzőkönyvben vagy egyéb alkalmas módn történhet. Elnök a közgyűlés, valamint az elnökség valamennyi döntését, tvábbá a kamara által nyújttt szlgáltatásk igénybevételi módjával, a működéssel kapcslats adatkat, a beszámlókat a kamara saját internetes hnlapján a címen nyilvánsságra hzza. p. A közgyűlés határzatairól lyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből kitűnik a határzat tartalma, időpntja, hatálya, a döntést támgató és ellenzők számaránya, valamint ha lehetséges személye is. 2. Az elnökség a. Az elnökség a kamara ügyintéző és képviseleti szerve a közgyűlések közötti időben. b. Az elnökség legalább 7 (hét) és legfeljebb 15 (tizenöt) tagból áll, akiket a közgyűlés a tagk vagy képviselőik közül választ. Az elnökség tagjai a kamara vezető tisztségviselői: a tiszteletbeli elnök, a kamara elnöke és legfeljebb négy alelnöke is. Az elnökség működésére vnatkzó szabálykat a jelen Alapszabály keretei között maga állapítja meg. c. Az elnökségi tagk ide értve a vezető tisztségviselőket is megbízatása 5 (öt) évre szól és a megbízatásuk bármikr meghsszabbítható. d. Az elnökségi tagság az erre a tisztségre való megválasztással kezdődik. Az elnökségi tagság megszűnik: a megbízatás időtartamának lejártával; visszahívással; lemndással; elhalálzással; a Kamara megszűnésével. e. Az elnökség tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik, kivéve az elnököt, és az alelnököket, akiknek a díjazását az elnökség határzza meg. f. Az elnökség szükség szerinti gyakrisággal tart ülést. Az elnökség évente legalább két alkalmmal a közgyűlés időpntja előtt köteles ülést tartani. Az üléseket az elnök hívja össze. Az elnökségi ülésre a napirendet is tartalmazó meghívót írásban kell megküldeni az elnökségi tagknak úgy, hgy azt az ülés előtt legalább 5 nappal kézhez kapják. A meghívó elküldése történhet pstai útn, telefaxn,vagy ben. Az elnökségi ülésen az elnök elnököl. Az elnök akadályztatása esetén az elnökségi ülést az egyik alelnök vezeti. Az elnökség ülésére a felügyelő bizttság elnökét is meg kell hívni. 8

9 A vezető tisztségviselők munkaértekezletét bármelyikük kezdeményezésére két elnökségi ülés között is köteles az elnök összehívni. Ez a munkaértekezlet a vezető tisztségviselők munkájának krdinálását és az elnökségi ülések előkészítését segítheti. A munkaértekezletről emlékeztetőt kell készíteni, melyet az elnök ír alá, s megküld minden elnökségi tagnak. Az elnökségi ülés akkr határzatképes, ha az ülésen tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Az elnökség a határzatait a személyesen jelenlévő tagk egyszerű többségével, nyílt szavazással hzza. Minden elnökségi tag egy szavazatra jgsult. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Amennyiben a határzatképességhez szükséges létszám nincs meg, megismételt elnökségi ülést kell tartani. A megismételt közgyűlést az eredeti meghívóban szereplő napirenddel kell megtartani. A megismételt elnökségi ülés helyét és idejét az eredeti meghívóban közölni kell. A megismételt elnökségi ülést az eredeti elnökségi ülés időpntjától számíttt 15 napn belüli időpntra kell összehívni. Ezen 15 naps időszakba beleértendő a határzatképtelen elnökségi ülés napja is. g. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpntja és hatálya, nyílt szavazás esetében a döntésben résztvevő szavazatt leadó, vagy tartózkdó tagk neve, illetve a döntést támgatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet az ülést vezető tisztségviselő írja alá és egy elnökségi tag hitelesíti. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határzatk nyilvántartását szlgáló kiratt, lefűzve és srszámzva kell a kamara iratai között megőrizni, ennek flyamats kezelését az elnök látja el h. Az elnökség dönt minden lyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólags hatáskörébe. i. Az elnökség feladata különösen: irányítja a kamara tevékenységét, ellenőrzi a közgyűlés határzatainak végrehajtását, dönt az alelnökök közötti munkamegsztásról; felügyeli a vezető tisztségviselők tevékenységét, irányítja és felügyeli a kamara gazdálkdását, dönt hitelfelvétel kérdésében, általáns tisztújítás esetén 3 tagú Jelölőbizttságt állít fel, amely a tagk véleménye/javaslatai alapján jelölőlistát készít, elvégzi mindazn feladatkat, amelyeket a jelen Alapszabály előír, vagy amelyet a közgyűlés meghatárz. j. A kamara tiszteletbeli elnöke a magyar-kínai kapcslatk fejlesztésében és a kamara tevékenységében betöltött kiemelkedő szerepe alapján, a tagk illetve képviselőik közül megválaszttt tisztségviselő. Személye és tevékenysége kifejezi a kamara céljait és egységét. Bel- és külföldön a Kamara elnökének felkérésére, ill. felhatalmazásával képviseli a Kamarát. k. Az elnök az elnökség és a közgyűlés határzatai szerint vezeti a kamara peratív, adminisztratív és pénzügyi feladatainak intézését, irányítja az alelnökök, valamint a kamara alkalmazttainak, megbízttjainak munkáját. Az elnököt tartós akadályztatása esetén az Elnök által megbíztt alelnök helyettesíti legfeljebb a következő közgyűlésig. Az elnöknek a helyettesítésére vnatkzó megbízása hiányában a helyettesítését ellátó alelnököt az Elnökség jelöli ki. Az elnök feladatai különösen: a közgyűlés és az elnökségi ülések tartalmi előkészítése, az elnökség üléseinek összehívása, a napirendre vnatkzó javaslattétel, a kamara képviselete önállóan, a közgyűlés és az elnökség határzatainak megfelelően, 9

10 mindazn feladatk ellátása, amelyekkel a közgyűlés vagy az elnökség megbízza, l. Alelnökök feladatai: a magyar gazdálkdó szervezetekkel való kapcslattartás és kínai gazdasági kapcslataik segítésének szervezése, krdinálása, a magyar kamarákkal, a társkamarákkal és a területi, helyi önkrmányzatkkal való együttműködés szervezése, krdinálása, a vállalkzók szakmai szervezeteivel, és a közpnti állami szervekkel való kapcslattartás szervezése, krdinálása, a Kamarában működő tagzatk munkájának krdinálása, a Kamara által rendszeresen működtetett rendezvények és infrmációs tevékenység krdinálása. m. A bankszámla feletti rendelkezési jgt az elnök önállóan gyakrlja. n. Az elnökségi tagk részt vállalnak az Elnökség munkájából, ellátják az Elnökség döntései szerinti feladatkat.. Az elnökség ülései nyilvánsak. p. Az elnökség határzathzatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hzzátartzója a határzat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jgügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jgviszny alapján nyújttt, létesítő kiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. q. Az elnökség döntéseit a döntés időpntját követő két héten belül írásban igazlható módn közli érintettekkel, valamint a kamara székhelyén található hirdetőtáblán kifüggeszti. r. Az elnökségi ülés a jelen pntban szabályztt módn elektrnikus hírközlő eszközök igénybevételével is leflytatható. Titks szavazást igénylő kérdésben elektrnikus útn ülés nem flytatható le. Az igénybe vehető elektrnikus hírközlő eszközök az alábbiak: hagymánys telefnvnaln knferenciahívás útján; ViP knferenciahívás útján; számítógépes hang- és/vagy videókmmunikációt biztsító szftverek útján, mely esetben a tagk részére egyedi, kóddal védett hzzáférést kell biztsítani. A tagk aznsítása a levezető elnök feladata a közgyűlés megkezdése előtt. A levezető elnök biztsítja, hgy a tagk között a kölcsönös és krlátzásmentes kmmunikáció biztsítva legyen. A hagymánys elnökségi üléshez hasnlóan a felszólalás, hzzászólás, indítványtétel, észrevétel, kérdés feltevés jgát a résztvevőknek a levezető elnök adja meg. Bármilyen technikai nehézség esetén, vagy ha bármely tag vagy résztvevő jelzi, hgy a kmmunikáció technikai kk miatt nem prblémamentes, az elnökségi ülést a prbléma elhárításáig fel kell függeszteni. A kmmunikációs kapcslatt és a határzatképességet amennyiben az adtt alkalmazás autmatikusan nem jelzi annak megszakadását - minden napirendi pnt tárgyalásának megkezdésekr és a szavazásra bcsátáskr ellenőrizni kell. Amennyiben a prbléma egy órán belül nem hárítható el, az elnökségi ülést hagymánys módn (személyes részvétellel) kell flytatni az eredeti meghívóban szereplő, megismételt ülésre vnatkzó helyszínen és időpntban. Az ülés hang/képanyagát elektrnikus módn rögzíteni kell. Az ülésen hztt határzatkróla kép-/hangfelvétel alapján írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a levezető elnök aláírásával hitelesít. 3. A felügyelő bizttság 10

11 a. Ha a kamara éves bevétele meghaladja az ötmillió frintt, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehzása akkr is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jgszabálynál fgva egyébként nem áll fenn. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. b. A felügyelő bizttság ellenőrzi a kamara működését és gazdálkdását. Ennek srán a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékztatást vagy felvilágsítást kérhet, tvábbá a kamara könyveibe és irataiba betekinthet, azkat megvizsgálhatja. A felügyelő bizttság tagja az elnökség ülésén tanácskzási jggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jgszabály vagy az alapszabály így rendelkezik. A felügyelő bizttság köteles az intézkedésre való jgsultságának megfelelően a közgyűlést vagy az elnökséget tájékztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudmást, hgy a) a kamara működése srán lyan jgszabálysértés vagy a kamara érdekeit egyébként súlysan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jgsult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapzó tény merült fel. A közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelő bizttság indítványára - annak megtételétől számíttt harminc napn belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és az elnökség összehívására a felügyelő bizttság is jgsult. Ha az arra jgsult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizttság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. c. Az egyesület felügyelő bizttsága legalább 3 (hárm) legfeljebb 5 (öt) tagból áll. Tagjait a közgyűlés 5 (öt) évre választja a tagk vagy képviselőik közül. A felügyelő bizttság tagjaira a közgyűlés bármely szavazásra jgsult tagja vagy amennyiben ilyet a közgyűlés létre hztt a jelölőbizttság tesz javaslatt. A felügyelő bizttság tagjainak azt kell megválasztttnak tekinteni, aki többségi szavazatt kap. A felügyelő bizttság a közgyűlés részére ellenőrzi az elnökséget, különösen az egyesület gazdálkdására és szakmai tevékenységére vnatkzóan. A felügyelő bizttság a vezető tisztségviselőktől, illetve az egyesület munkatársaitól felvilágsítást kérhet, az egyesület könyveit és kiratait megvizsgálhatja. A felügyelő bizttság az egyesület pénzügyi és gazdasági ellenőrzése céljából szükség esetén jgsult az egyesület költségére könyvszakértőt vagy könyvvizsgálót igénybe venni. d. Nem lehet a felügyelő bizttság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 1) a közgyűlés vagy az elnökség elnöke vagy tagja, (ide nem értve a közgyűlés azn tagjait, akik tisztséget nem töltenek be) 2) a kamara cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatáskat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jgviszny alapján nyújttt, létesítő kiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 3) az 1-2) pntban meghatárztt személyek hzzátartzója. e. A felügyelő bizttsági tagság az erre a tisztségre való megválasztással kezdődik. A felügyelő bizttsági tagság megszűnik: a megbízatás időtartamának lejártával; visszahívással; 11

12 lemndással; elhalálzással; a Kamara megszűnésével. f. A felügyelő bizttság tagjai közül nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel elnököt választ. g. A felügyelő bizttságt annak elnöke hívja össze, a felügyelő bizttság tagjai részére a meghívót írásban,vagy amennyiben minden tag rendelkezik címmel, útján igazlható módn küldi meg, ly módn, hgy a meghívót a felügyelő bizttság tagjai legkésőbb az ülés tervezett időpntját megelőző 8. napn kézhez vegyék. A meghívó a napirendi pntkat tartalmazza. A felügyelő bizttság bármely ülésén meghatárzhatja következő ülése időpntját, ebben az esetben a külön írásbeli meghívás mellőzhető. Sürgős (rendkívüli) esetben a felügyelő bizttság rövid útn (telefn, szóbeli értesítés, stb.) is összehívható. h. A felügyelő bizttság üléseit az elnök vezeti. A felügyelő bizttság szabálysan összehívtt ülése akkr határzatképes, ha azn tagjainak legalább kétharmada jelen van. A felügyelő bizttság tagjai személyesen kötelesek az ülésen részt venni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizttság határzatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza, aznban bármely tagja javaslatára, egyszerű szótöbbséggel bármely kérdésben titks szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizttság elnökének szavazata dönt. i. A felügyelő bizttság jgsult javaslatt tenni az elnökségnek rendkívüli közgyűlés összehívására, ha ezt szükségesnek ítéli. Ha az elnökség annak ellenére nem hívja össze a közgyűlést, hgy azt jgszabály, az alapszabály vagy közgyűlés határzata kötelezővé teszi, jgsult a közgyűlést összehívni. j. A felügyelő bizttság évente legalább egy ülést tart ly módn, hgy módja legyen az egyesület éves gazdálkdásáról szóló jelentések és dkumentumk tervezetét és az azkat alátámasztó kiratkat megvizsgálni és véleményezni. A felügyelő bizttság testületként jár el. k. A felügyelő bizttság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök ír alá. 4. A kamara feladatainak, célkitűzéseinek elvégzésére szakmai tagzatkat, munkacsprtkat hzhat létre. 5. Etikai Bizttság a) A tagzatnak kizárólag a kamara tagja lehet a tagja. A kamara tagjai bármelyik tagzat munkájában szabadn részt vehetnek. b) A tagzatk munkáját a tagzatvezetők a tagzat 3-5 tagú vezetőségének közreműködésével irányítják. A tagzatk vezetőit az Elnökség bízza meg, a tagzat vezetőségét a tagzatk tagjai választják. c) A tagzat vezetője képviseli a tagzatt a kamarán belül, illetőleg a kamara Elnökségének vagy elnökének hzzájárulásával állandó vagy eseti jelleggel harmadik személyek irányában is, a tagzat tevékenységi körében. d) A tagzatk ügyrendjüket maguk dlgzzák ki, amelyet az Elnökség hagy jóvá. e) A kamara elnökségemeghatárztt feladatk tartós vagy időszaki ellátására munkacsprtt hzhat létre. A munkacsprtt az Elnökség által megbíztt személy vezeti, aki az Elnökségnek tartzik beszámlási kötelezettséggel. a) A kamaraetikai és fegyelmi ügyekben eljáró szerve az Etikai Bizttság. b) A Bizttság testületi szerv, tagjainak száma legalább 3 (hárm), legfeljebb 5 (öt) fő, elnökét és tagjait a Közgyűlés választja 5 évi időtartamra. A tagk újraválaszthatók., A Bizttságtaz elnök képviseli. Amennyiben az Etikai Bizttság tagjainak a száma az előzőekben meghatárzttnak a 2/3-a alá csökken, a közgyűlést hárm hónapn belül össze kell hívni újabb etikai bizttsági tagk (póttagk) megválasztása céljából. A testület létszámát az Alapszabályban kell meghatárzni, és választási ciklusnként lehet módsítani. 12

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ARTIS Egyesület a Művészetekért 2. Az egyesület rövid neve: ARTEM 3. Az egyesület székhelye: Magyarország,

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület tevékenységét Magyarország egész területén fejti ki, gondoskodik a Magyarországon

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 20142015 2 I. Általános Rendelkezések 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Rövidítve: EGVE angolul: ASSOCIATION OF THE

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2015. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2015. május

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2890 Tata, Ady E. út 9. telefon: +36-34/586-045 e-mail: tata@tourinform.hu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Egységes Szerkezetbe foglalt Alapszabályzat. 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET 2013.

Egységes Szerkezetbe foglalt Alapszabályzat. 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET 2013. 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet Általános rendelkezések. 2 II. fejezet Az 1956-os Magyar Szabadságharcos Világszövetség Egyesület céljai..

Részletesebben

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület Az Egyesület székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai u.

Részletesebben

É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete

É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y 1. számú módosítása egységes szerkezetben 2014. december 12. 1 É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva)

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) A Környei Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg: 1. Az Egyesület neve: Környei

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fejér Megyei Bíróság (új nevén Székesfehérvári Törvényszék) által a Pk. 63.361/2001/8. számú végzéssel 1787. sorszámmal nyilvántartásba vett UDVARszínHÁZ

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE: Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Az Egyesület angol neve: Hungarian Association

Részletesebben