A L A P S Z A B Á L Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y"

Átírás

1 A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásárólalkttt évi CLXXV. törvényben fglalt követelményeknek megfelelően, valamint a Plgári Törvénykönyv alapján működő önálló jgi személyiséggel rendelkező civilszervezet, amely érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekegyeztetési és gazdasági feladatkat lát el a magyar-kínai nemzetközi gazdasági kapcslatk terén. 2. Az egyesület neve: Magyarul: Rövidített neve: ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági Kamara ChinaCham Magyar-Kínai Gazdasági Kamara A kamara elnevezés használata az évi CXXI. tv. 43 (2) bekezdésein alapul, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a tvábbiakban: NAK) tagsága alapján. 3. A kamara székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út A jelen egyesületet az alapítók határzatlan időre hzták létre. II. A kamara célja és feladata A Kamara támgatja Magyarrszág és a Kínai Népköztársaság közötti gazdasági kapcslatk erősítését, a két rszág vállalkzói közötti üzleti, kereskedelmi kapcslatk kiépítését, mindkét rszágban a piacra jutási lehetőségek bővítését, fejlesztését, különös tekintettel a Magyarrszág számára fnts mezőgazdasági és élelmiszeripari területeken. A Kamara tvábbi céljai 1) A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Alapszabálya III. fejezetével összhangban: - az agrár- és élelmiszergazdaság, valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és gazdálkdók piacra jutásának elősegítése, az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőinek széleskörű integrálása és összérdekének képviselete - az üzleti frgalm biztnságának megőrzése és támgatása, valamint a tisztességes piaci magatartás megőrzése, illetve fkzása. - a NAK-kal együttműködve közreműködik és eszközeivel támgatja az agrár- és élelmiszergazdaság egyes ágazataival kapcslats stratégiák és prgramk kidlgzását.

2 2) Egyebek a magyar kínai kapcslatk (elsősrban gazdasági) fejlesztésében kiemelkedő jelentőségű tevékenységet végző személy és szervezet munkájának elismerésére kitüntető díj alapítása. a díj daítélésének részletes szabályait az Elnökség dlgzza ki, a díjaztt(ak)ról az Elnökség szavazással dönt. A kamara tevékenysége III. A kamara tevékenységi köre 1. A kamara tevékenysége a Magyar Köztársaság egész területére és külföldre is kiterjed. 2. A kamara deklarálja, hgy az alapító kamara tevékenységéhez kapcslódva a jelen Alapszabályban megfgalmaztt célk megvalósításáhz szükséges, a kamarai feladatkkal összefüggő tevékenységet végez és csak ezekhez kapcslódóan, ill. kivételesen flytat gazdasági-vállalkzási tevékenységet. 3. A kamara tevékenységének területei, működési köre: a. A tagk, az érdeklődő gazdasági társaságk és magánszemélyek tájékztatása a magyar-kínai gazdasági kapcslatkkal összefüggő kérdésekről elektrnikus infrmációs eszközök, kiadványk útján. b. Szakmai knzultációk, bemutatók, előadásk, vitafórumk, üzletemberek találkzóinak megszervezése. c. A tagk gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi érdekeinek képviselete az illetékes szervek, valamint a szakmai, plitikai és társadalmi szervezetek előtt. d. Viták, knfliktusk felldásában történő segítségnyújtás. e. Rendszeres kapcslattartás magyar, kínai, és vegyes alapítású, valamint egyéb nemzetközi kamarákkal. f. Szakmai rendezvényszlgáltatás, szaktanácsadás, szakmai videfilmek és szakmai kiadványk kölcsönzése és árusítása. g. A magyar-kínai kulturális, ktatási, tudmánys és sprtkapcslatk fejlesztésének elősegítése. 4. A kamara közvetlen plitikai tevékenységet nem fejt ki, szervezete pártktól független és azknak anyagi támgatást nem nyújt. IV. A kamara tagsága A kamara egyik alapító tagja a Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara jgutódja a NAK. (a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény alapján). 2

3 1. A kamara tagja lehet bármely természetes személy, tvábbá jgi személyek, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságk, akik/amelyek a magyar-kínai gazdasági kapcslatkban érdekeltek és a jelen Alapszabályt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, valamint vállalják a tagdíj fizetését. 2. A kamara tagjai srába történő belépés az alapításkr a jelenléti ív aláírásával, ezt követően az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkzattal történik, amelyben jelentkező a belépési szándékáról nyilatkzik, és arról, hgy a jelen Alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el, a tagdíj fizetését vállalja. A belépés az elnökség jóváhagyásával válik érvényessé. A felvételről vagy elutasításról az Elnökség a belépni szándékzót tájékztatja. Az Elnökség elutasító határzata ellen az Etikai Bizttsághz lehet fellebbezni. 3. A tagk évente meghatárztt összegű éves tagdíjat fizetnek. Kínai bejegyzésű (székhelyű), magyarrszági fiókteleppel, vegyesvállalattal nem rendelkező jgi személyiségű tagk éves tagdíja 0 Ft, e cégek az alapszabály IV/5. pntja szerint támgatást nyújtanak. 4. Az éves tagdíj befizetésének határideje a számla kiállításától számíttt 30 nap. A tagdíj a belépés évében az éves tagdíj időaránys része, beleértve a belépés hónapját is. 5. A kamara tevékenységének támgatására a tagk saját belátásuk szerint támgatást is fizethetnek. 6. A tagság frmái: a) rendes tag: aa. Egyéni tag (természetes személy) ab. Intézményi tag (gazdálkdó szervezet) ac. Kiemelt intézményi tag b) pártló tag A Kamara pártló tagjai lehetnek jgi és természetes személyek, akik elfgadják a Kamara célkitűzéseit, Alapszabályát és egyéb szabályzatait, valamint befizetik az éves tagdíjat. A Kamarába való felvételt a jelentkezőnek írásban az Elnökségnél kell kérnie. A pártló tag a kamara tevékenységében csak vagyni hzzájárulással vesz részt. A pártló tag csak ezen vagyni hzzájárulás teljesítésére köteles. A pártló tag vagyni hzzájárulása a rendes tagk évente megállapíttt tagdíjának 50 %-a. A pártló tag a Kamara szerveinek ülésén tanácskzási jggal vehet részt,nem választhat és vezető tisztségviselővé nem választható. c) tiszteletbeli tag Tiszteletbeli taggá választhatók azk a hazai és külföldi személyek, akik eddigi szakmai tevékenységük alapján előmzdítói lehetnek a Kamara tevékenységének, célkitűzései megvalósításának. A tiszteletbeli tagk választásáról a Kamara Közgyűlésedönt. A tiszteletbeli tagk tagdíjfizetés nélkül részesülnek a tagsággal járó szlgáltatáskban és tanácskzási jggal vehetnek részt a Kamara szerveinek ülésénés egyéb rendezvényein. A tiszteletbeli taga Kamara szerveinek ülésén tanácskzási jggal vehet részt,nem választhat és vezető tisztségviselővé nem választható. 3

4 V. A tagk jgai 1. A kamara tagjai jgaikat személyesen gyakrlják, kivéve a jgi személyeket, akik a képviseleti jggal felruháztt személyek által, illetve meghatalmazással igazlt képviselők útján képviseltethetik magukat. A jgk gyakrlásának előfeltétele az, hgy a tag a jelen Alapszabályt betartsa és az esedékes tagdíjat befizesse. 2. A rendes tagk jgsultak: a.) Természetes személy, egyéni vállalkzó: b.)jgi személy Részt vehet - a kamara magyarrszági díjmentes rendezvényein, - a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztsíttt kedvezményes díjjal A kamara kiadványait díjmentesen megkapja, A kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagk számára meghirdetett feltételekkel vehet részt a közgyűlésen részt venni, indítványt előterjeszteni és szavazati jgt gyakrlni, a tisztségviselésre jelölést elfgadni, megválasztás esetén tisztséget viselni, illetve választási jgt gyakrlni, a kamara szlgáltatásait igénybe venni, rendezvényein részt venni, a kamara tevékenységi körébe tartzó bármely ügyről felvilágsítást kérni, a kamara valamely szervének törvénysértő határzatát megtámadni. ba) Intézményi tag Részt vehet - a kamara magyarrszági díjmentes rendezvényein, - a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztsíttt kedvezményes díjjal A kamara kiadványait díjmentesen megkapja A kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagk számára meghirdetett feltételekkel vehet részt a tisztségviselésre jelölést elfgadni, megválasztás esetén tisztséget / képviselője lehet A kamara hnlapján évente 2 heti időtartamra ingyenesen egy hirdetést elhelyezhet a kamara valamely szervének törvénysértő határzatát megtámadni jgsult évente ellenszlgáltatás-mentesen 1 db, a külföldiek beutazásáról és tartózkdásáról szóló évi II. törvény 25. -ban meghatárztt meghívólevél kiállítását kezdeményezni a kamara elnökénél. bb.) Kiemelt intézményi tag: 4

5 Részt vehet - a kamara magyarrszági díjmentes rendezvényein (3 fő), - a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztsíttt kedvezményes díjjal (3 fő) A kamara kiadványait díjmentesen megkapja A kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagk számára meghirdetett feltételekkel vehet részt (1 fő) a tisztségviselésre jelölést elfgadni, megválasztás esetén tisztséget viselni, illetve választási jgt gyakrlni, tisztségviselő a jgi személy tag meghatalmaztt/ kijelölt képviselője lehet A kamara hnlapján évente 4 heti időtartamra ingyenesen, ezt követő időszakra kedvezményes díj ellenében egy hirdetést elhelyezhet Lgója feltüntetésre kerül a kamara hírlevelein, a kamara által szervezett rendezvényeken prmóciós anyagait elhelyezheti, a rendezvényeket külön megállapdás szerint - kedvezményesen támgathatja a kamara valamely szervének törvénysértő határzatát megtámadni jgsult évente ellenszlgáltatás-mentesen 3 db, a külföldiek beutazásáról és tartózkdásáról szóló évi II. törvény 25. -ban meghatárztt meghívólevél kiállítását kezdeményezni a kamara elnökénél. 1. A tagk kötelesek: VI. A tagk kötelezettségei a kamara célját támgatni és munkájában részt venni, az Alapszabályt és a közgyűlési határzatkat betartani, az ajánláskat figyelembe venni, a kamara működéséhez szükséges infrmációkat rendelkezésre bcsátani, a kamara tagjaitól, a kamarától, vagy annak közvetítésével érkezett üzleti és egyéb titkkat megőrizni, az általánsan elfgadtt etikai nrmákat betartani, az éves tagdíjat az Alapszabály szerinti határidőben és a közgyűlés által meghatárztt mértékben befizetni. a tagk kötelesek a belépéskr megadtt adataikban időközben bekövetkezett váltzáskat a kamara titkárságával a váltzást követő 15 napn belül közölni, különös tekintettel a jgi személyeknél a kapcslattartó személyére, a belépéskr megjelölt pstai cím, cím megváltzására (VIII/1/d. pnt miatt). VII. A tagsági jgviszny megszűnése A tagsági jgviszny megszűnik a. a tag halálával, jgi személy, szervezet esetén jgutód nélküli megszűnésével, 5

6 b. kilépéssel, ha a tag kilépési szándékát írásban bejelenti az elnökségnek. A kilépés a nyilatkzat benyújtásával hatálysul. c. Az elnökség által meghztt törlő határzattal, ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének az Alapszabályban rögzített határidőtől számíttt hat hónapn belül, az írásbeli felszólítás és a tagsági jgviszny, törléssel történő megszüntetésére való figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget. A törlő határzat érvényességéhez a titksan lebnylíttt szavazásn a jelenlévő elnökségi tagk szavazatainak legalább 2/3-a szükséges. d. az elnökség által elhatárztt kizárással, amelyre csak abban az esetben kerülhet sr, ha a tag az Alapszabályt súlysan megszegi, vagy veszélyezteti a kamara érdekeit. A kizárásról az elnökség határzattal dönt. A határzat érvényességéhez - a titksan lebnylíttt szavazásn a jelenlévő elnökségi tagk szavazatainak legalább 2/3-a szükséges. e. jgerős büntető határzat esetén kizárással, a tag önkéntes kilépése hiányában A törléssel, vagy kizárással történő tagsági jgviszny megszüntetésével kapcslatban az elnökség határzatt hz. A határzathzatalt megelőzően lehetőséget kell biztsítani az érintett tag számára, hgy előadja védekezését. Az érintett tag a számára sérelmes határzat ellen, a határzat kézhezvétele után srn következő közgyűléshez fellebbezéssel élhet, melynek halasztó hatálya van. A tag a számára sérelmes közgyűlési határzat ellen annak kézhezvételét követő 30 napn belül a kamara székelye szerint illetékes bírósághz frdulhat. A kamara szervezetei: 1. A közgyűlés 1. a közgyűlés 2. az elnökség VIII. A kamara szervezete 3. a felügyelő bizttság 4. tagzatk 5. munkacsprtk a. A kamara legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagk összességéből áll. b. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. c. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlést össze kell hívni akkr is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagk egyharmada azt k és cél megjelölésével indítványzza. d. A tagknak a közgyűlésre szóló meghívót és napirendet írásban vagy amennyiben minden tag rendelkezik címmel, útján igazlható módn megküldeni ly módn, hgy azt legalább 8 (nylc) nappal a közgyűlés előtt kézhez kapják. A közgyűlési meghívó tartalmazza a megismételt közgyűlésre vnatkzó szabálykat, a megismételt közgyűlés időpntját, helyét. Az elektrnikusan küldött meghívók esetében a tagnak engedélyeznie kell lvasási igazlás küldését, vagy A közgyűlési meghívót megkaptam. válasz -lel kell igazlnia. e. Amennyiben a határzatképességhez szükséges létszám nincs meg, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést az eredeti meghívóban szereplő napirenddel kell megtartani. A megismételt közgyűlés helyét és idejét az eredeti meghívóban közölni kell. A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés időpntjától számíttt 15 napn belüli időpntra kell összehívni. Ezen 15 naps időszakba 6

7 beleértendő a határzatképtelen közgyűlés napja is. A megismételt közgyűlés határzatképes a jelenlévő tagk számára való tekintet nélkül. A távlmaradás következményeire történő figyelmeztetést az eredeti meghívó tartalmazza. f. A közgyűlés akkr határzatképes, ha azn a szavazati jggal rendelkező tagk több mint fele személyesen a jgi személy tag képviselője útján jelen van. Erre a körülményre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet. g. Érvényes döntéseket csak lyan kérdésekben lehet hzni, amelyek a közgyűlés napirendjén szerepelnek. Ha a közgyűlésen valamennyi tag jelen van, a közgyűlés napirendjére tagk egyhangú igen szavazatával a közgyűlésen is fel lehet venni új napirendi pntkat. h. A közgyűlés határzathzatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hzzátartzója a határzat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jgügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a kamara cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatás, illetve a kamara által tagjának, a tagsági jgviszny alapján nyújttt, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. i. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá, tvábbá egy jelenlévő tag (ill. képviselője) hitelesít. j. A közgyűlésen az elnök elnököl. Az elnök akadályztatása esetén a közgyűlést az elnökség határzata szerint a tiszteletbeli elnök vagy az egyik alelnök vezeti. k. A közgyűlés határzatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza, ha a törvény, vagy a jelen Alapszabály kötelező jelleggel ettől eltérő szavazási módt, vagy arányt nem ír elő. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egy alkalmmal meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a szavazásra feltett javaslatt elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlésen jelenlévő, illetve szabályszerűen képviselt tagk szavazatainak legalább 2/3-a szükséges: az Alapszabály módsításáhz, más egyesülethez, társadalmi szervezethez való csatlakzáshz, a felszlás és egyesüléssel történő megszűnés elhatárzásáhz, a tag kizárása, vagy törlése tárgyában hztt határzat elleni fellebbezés elbírálásáhz mindazn kérdések eldöntéséhez, amelyekre nézve a jelen Alapszabály, vagy közgyűlés 2/3-s többségi szavazati arányt ír elő. l. A tisztségviselőket (a tiszteletbeli elnököt, az elnököt, az alelnököket, az elnökségtagjait), a Felügyelő Bizttság elnökét és tagjait, az Etikai Bizttság elnökét és tagjaitegyszerű többséggel (jelenlévő tagk 50 %-a+1 fő) titks szavazással választják. A levezető elnök előterjesztése alapján Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel a Szavazatszámláló Bizttságt választ. A Jelölőbizttság által készített jelölőlistára a Közgyűlésen tvábbi jelöltek is felvehetők, amennyiben a jelenlévő tagk nyílt szavazás srán egyszerű többséggel a jelölőlistára történő felvételt megszavazzák. m.a közgyűlés kizárólags hatáskörébe tartzik: az Alapszabály megállapítása és módsítása, az éves költségvetés meghatárzása és a mérleg elfgadása, az elnökség éves beszámlójának elfgadása, 7

8 a kamara felszlásának, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének a kimndása, a tiszteletbeli elnök, az elnök, az alelnökök, az elnökség,a Felügyelő Bizttság elnökének és tagjainak, az Etikai Bizttság elnökének és tagjainak megválasztása, a tag kizárás elleni fellebbezésének elbírálása A tagdíj megállapítása n. A közgyűlések nyilvánsak. A kamara működésével kapcslatsan keletkezett iratkba a kamara székhelyén a kamara képviselőjével előzetesen egyeztetett időpntban bárki betekinthet, aznban a betekintés srán nymatéksan figyelmet kell frdítani a személyes adatk védelméről szóló jgszabályk rendelkezéseire.. A Közgyűlés döntéseit a döntés időpntját követő két héten belül írásban igazlható módn közli érintettekkel. Ez az egyes személyeket érintő döntések esetén ajánltt pstai küldeményben, a kamara összes tagját vagy nagybb csprtját érintő döntések esetén szóban, körlevélben, jegyzőkönyvben vagy egyéb alkalmas módn történhet. Elnök a közgyűlés, valamint az elnökség valamennyi döntését, tvábbá a kamara által nyújttt szlgáltatásk igénybevételi módjával, a működéssel kapcslats adatkat, a beszámlókat a kamara saját internetes hnlapján a címen nyilvánsságra hzza. p. A közgyűlés határzatairól lyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből kitűnik a határzat tartalma, időpntja, hatálya, a döntést támgató és ellenzők számaránya, valamint ha lehetséges személye is. 2. Az elnökség a. Az elnökség a kamara ügyintéző és képviseleti szerve a közgyűlések közötti időben. b. Az elnökség legalább 7 (hét) és legfeljebb 15 (tizenöt) tagból áll, akiket a közgyűlés a tagk vagy képviselőik közül választ. Az elnökség tagjai a kamara vezető tisztségviselői: a tiszteletbeli elnök, a kamara elnöke és legfeljebb négy alelnöke is. Az elnökség működésére vnatkzó szabálykat a jelen Alapszabály keretei között maga állapítja meg. c. Az elnökségi tagk ide értve a vezető tisztségviselőket is megbízatása 5 (öt) évre szól és a megbízatásuk bármikr meghsszabbítható. d. Az elnökségi tagság az erre a tisztségre való megválasztással kezdődik. Az elnökségi tagság megszűnik: a megbízatás időtartamának lejártával; visszahívással; lemndással; elhalálzással; a Kamara megszűnésével. e. Az elnökség tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik, kivéve az elnököt, és az alelnököket, akiknek a díjazását az elnökség határzza meg. f. Az elnökség szükség szerinti gyakrisággal tart ülést. Az elnökség évente legalább két alkalmmal a közgyűlés időpntja előtt köteles ülést tartani. Az üléseket az elnök hívja össze. Az elnökségi ülésre a napirendet is tartalmazó meghívót írásban kell megküldeni az elnökségi tagknak úgy, hgy azt az ülés előtt legalább 5 nappal kézhez kapják. A meghívó elküldése történhet pstai útn, telefaxn,vagy ben. Az elnökségi ülésen az elnök elnököl. Az elnök akadályztatása esetén az elnökségi ülést az egyik alelnök vezeti. Az elnökség ülésére a felügyelő bizttság elnökét is meg kell hívni. 8

9 A vezető tisztségviselők munkaértekezletét bármelyikük kezdeményezésére két elnökségi ülés között is köteles az elnök összehívni. Ez a munkaértekezlet a vezető tisztségviselők munkájának krdinálását és az elnökségi ülések előkészítését segítheti. A munkaértekezletről emlékeztetőt kell készíteni, melyet az elnök ír alá, s megküld minden elnökségi tagnak. Az elnökségi ülés akkr határzatképes, ha az ülésen tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Az elnökség a határzatait a személyesen jelenlévő tagk egyszerű többségével, nyílt szavazással hzza. Minden elnökségi tag egy szavazatra jgsult. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Amennyiben a határzatképességhez szükséges létszám nincs meg, megismételt elnökségi ülést kell tartani. A megismételt közgyűlést az eredeti meghívóban szereplő napirenddel kell megtartani. A megismételt elnökségi ülés helyét és idejét az eredeti meghívóban közölni kell. A megismételt elnökségi ülést az eredeti elnökségi ülés időpntjától számíttt 15 napn belüli időpntra kell összehívni. Ezen 15 naps időszakba beleértendő a határzatképtelen elnökségi ülés napja is. g. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpntja és hatálya, nyílt szavazás esetében a döntésben résztvevő szavazatt leadó, vagy tartózkdó tagk neve, illetve a döntést támgatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet az ülést vezető tisztségviselő írja alá és egy elnökségi tag hitelesíti. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határzatk nyilvántartását szlgáló kiratt, lefűzve és srszámzva kell a kamara iratai között megőrizni, ennek flyamats kezelését az elnök látja el h. Az elnökség dönt minden lyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólags hatáskörébe. i. Az elnökség feladata különösen: irányítja a kamara tevékenységét, ellenőrzi a közgyűlés határzatainak végrehajtását, dönt az alelnökök közötti munkamegsztásról; felügyeli a vezető tisztségviselők tevékenységét, irányítja és felügyeli a kamara gazdálkdását, dönt hitelfelvétel kérdésében, általáns tisztújítás esetén 3 tagú Jelölőbizttságt állít fel, amely a tagk véleménye/javaslatai alapján jelölőlistát készít, elvégzi mindazn feladatkat, amelyeket a jelen Alapszabály előír, vagy amelyet a közgyűlés meghatárz. j. A kamara tiszteletbeli elnöke a magyar-kínai kapcslatk fejlesztésében és a kamara tevékenységében betöltött kiemelkedő szerepe alapján, a tagk illetve képviselőik közül megválaszttt tisztségviselő. Személye és tevékenysége kifejezi a kamara céljait és egységét. Bel- és külföldön a Kamara elnökének felkérésére, ill. felhatalmazásával képviseli a Kamarát. k. Az elnök az elnökség és a közgyűlés határzatai szerint vezeti a kamara peratív, adminisztratív és pénzügyi feladatainak intézését, irányítja az alelnökök, valamint a kamara alkalmazttainak, megbízttjainak munkáját. Az elnököt tartós akadályztatása esetén az Elnök által megbíztt alelnök helyettesíti legfeljebb a következő közgyűlésig. Az elnöknek a helyettesítésére vnatkzó megbízása hiányában a helyettesítését ellátó alelnököt az Elnökség jelöli ki. Az elnök feladatai különösen: a közgyűlés és az elnökségi ülések tartalmi előkészítése, az elnökség üléseinek összehívása, a napirendre vnatkzó javaslattétel, a kamara képviselete önállóan, a közgyűlés és az elnökség határzatainak megfelelően, 9

10 mindazn feladatk ellátása, amelyekkel a közgyűlés vagy az elnökség megbízza, l. Alelnökök feladatai: a magyar gazdálkdó szervezetekkel való kapcslattartás és kínai gazdasági kapcslataik segítésének szervezése, krdinálása, a magyar kamarákkal, a társkamarákkal és a területi, helyi önkrmányzatkkal való együttműködés szervezése, krdinálása, a vállalkzók szakmai szervezeteivel, és a közpnti állami szervekkel való kapcslattartás szervezése, krdinálása, a Kamarában működő tagzatk munkájának krdinálása, a Kamara által rendszeresen működtetett rendezvények és infrmációs tevékenység krdinálása. m. A bankszámla feletti rendelkezési jgt az elnök önállóan gyakrlja. n. Az elnökségi tagk részt vállalnak az Elnökség munkájából, ellátják az Elnökség döntései szerinti feladatkat.. Az elnökség ülései nyilvánsak. p. Az elnökség határzathzatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hzzátartzója a határzat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jgügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jgviszny alapján nyújttt, létesítő kiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. q. Az elnökség döntéseit a döntés időpntját követő két héten belül írásban igazlható módn közli érintettekkel, valamint a kamara székhelyén található hirdetőtáblán kifüggeszti. r. Az elnökségi ülés a jelen pntban szabályztt módn elektrnikus hírközlő eszközök igénybevételével is leflytatható. Titks szavazást igénylő kérdésben elektrnikus útn ülés nem flytatható le. Az igénybe vehető elektrnikus hírközlő eszközök az alábbiak: hagymánys telefnvnaln knferenciahívás útján; ViP knferenciahívás útján; számítógépes hang- és/vagy videókmmunikációt biztsító szftverek útján, mely esetben a tagk részére egyedi, kóddal védett hzzáférést kell biztsítani. A tagk aznsítása a levezető elnök feladata a közgyűlés megkezdése előtt. A levezető elnök biztsítja, hgy a tagk között a kölcsönös és krlátzásmentes kmmunikáció biztsítva legyen. A hagymánys elnökségi üléshez hasnlóan a felszólalás, hzzászólás, indítványtétel, észrevétel, kérdés feltevés jgát a résztvevőknek a levezető elnök adja meg. Bármilyen technikai nehézség esetén, vagy ha bármely tag vagy résztvevő jelzi, hgy a kmmunikáció technikai kk miatt nem prblémamentes, az elnökségi ülést a prbléma elhárításáig fel kell függeszteni. A kmmunikációs kapcslatt és a határzatképességet amennyiben az adtt alkalmazás autmatikusan nem jelzi annak megszakadását - minden napirendi pnt tárgyalásának megkezdésekr és a szavazásra bcsátáskr ellenőrizni kell. Amennyiben a prbléma egy órán belül nem hárítható el, az elnökségi ülést hagymánys módn (személyes részvétellel) kell flytatni az eredeti meghívóban szereplő, megismételt ülésre vnatkzó helyszínen és időpntban. Az ülés hang/képanyagát elektrnikus módn rögzíteni kell. Az ülésen hztt határzatkróla kép-/hangfelvétel alapján írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a levezető elnök aláírásával hitelesít. 3. A felügyelő bizttság 10

11 a. Ha a kamara éves bevétele meghaladja az ötmillió frintt, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehzása akkr is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jgszabálynál fgva egyébként nem áll fenn. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. b. A felügyelő bizttság ellenőrzi a kamara működését és gazdálkdását. Ennek srán a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékztatást vagy felvilágsítást kérhet, tvábbá a kamara könyveibe és irataiba betekinthet, azkat megvizsgálhatja. A felügyelő bizttság tagja az elnökség ülésén tanácskzási jggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jgszabály vagy az alapszabály így rendelkezik. A felügyelő bizttság köteles az intézkedésre való jgsultságának megfelelően a közgyűlést vagy az elnökséget tájékztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudmást, hgy a) a kamara működése srán lyan jgszabálysértés vagy a kamara érdekeit egyébként súlysan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jgsult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapzó tény merült fel. A közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelő bizttság indítványára - annak megtételétől számíttt harminc napn belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és az elnökség összehívására a felügyelő bizttság is jgsult. Ha az arra jgsult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizttság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. c. Az egyesület felügyelő bizttsága legalább 3 (hárm) legfeljebb 5 (öt) tagból áll. Tagjait a közgyűlés 5 (öt) évre választja a tagk vagy képviselőik közül. A felügyelő bizttság tagjaira a közgyűlés bármely szavazásra jgsult tagja vagy amennyiben ilyet a közgyűlés létre hztt a jelölőbizttság tesz javaslatt. A felügyelő bizttság tagjainak azt kell megválasztttnak tekinteni, aki többségi szavazatt kap. A felügyelő bizttság a közgyűlés részére ellenőrzi az elnökséget, különösen az egyesület gazdálkdására és szakmai tevékenységére vnatkzóan. A felügyelő bizttság a vezető tisztségviselőktől, illetve az egyesület munkatársaitól felvilágsítást kérhet, az egyesület könyveit és kiratait megvizsgálhatja. A felügyelő bizttság az egyesület pénzügyi és gazdasági ellenőrzése céljából szükség esetén jgsult az egyesület költségére könyvszakértőt vagy könyvvizsgálót igénybe venni. d. Nem lehet a felügyelő bizttság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 1) a közgyűlés vagy az elnökség elnöke vagy tagja, (ide nem értve a közgyűlés azn tagjait, akik tisztséget nem töltenek be) 2) a kamara cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatáskat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jgviszny alapján nyújttt, létesítő kiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 3) az 1-2) pntban meghatárztt személyek hzzátartzója. e. A felügyelő bizttsági tagság az erre a tisztségre való megválasztással kezdődik. A felügyelő bizttsági tagság megszűnik: a megbízatás időtartamának lejártával; visszahívással; 11

12 lemndással; elhalálzással; a Kamara megszűnésével. f. A felügyelő bizttság tagjai közül nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel elnököt választ. g. A felügyelő bizttságt annak elnöke hívja össze, a felügyelő bizttság tagjai részére a meghívót írásban,vagy amennyiben minden tag rendelkezik címmel, útján igazlható módn küldi meg, ly módn, hgy a meghívót a felügyelő bizttság tagjai legkésőbb az ülés tervezett időpntját megelőző 8. napn kézhez vegyék. A meghívó a napirendi pntkat tartalmazza. A felügyelő bizttság bármely ülésén meghatárzhatja következő ülése időpntját, ebben az esetben a külön írásbeli meghívás mellőzhető. Sürgős (rendkívüli) esetben a felügyelő bizttság rövid útn (telefn, szóbeli értesítés, stb.) is összehívható. h. A felügyelő bizttság üléseit az elnök vezeti. A felügyelő bizttság szabálysan összehívtt ülése akkr határzatképes, ha azn tagjainak legalább kétharmada jelen van. A felügyelő bizttság tagjai személyesen kötelesek az ülésen részt venni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizttság határzatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza, aznban bármely tagja javaslatára, egyszerű szótöbbséggel bármely kérdésben titks szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizttság elnökének szavazata dönt. i. A felügyelő bizttság jgsult javaslatt tenni az elnökségnek rendkívüli közgyűlés összehívására, ha ezt szükségesnek ítéli. Ha az elnökség annak ellenére nem hívja össze a közgyűlést, hgy azt jgszabály, az alapszabály vagy közgyűlés határzata kötelezővé teszi, jgsult a közgyűlést összehívni. j. A felügyelő bizttság évente legalább egy ülést tart ly módn, hgy módja legyen az egyesület éves gazdálkdásáról szóló jelentések és dkumentumk tervezetét és az azkat alátámasztó kiratkat megvizsgálni és véleményezni. A felügyelő bizttság testületként jár el. k. A felügyelő bizttság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök ír alá. 4. A kamara feladatainak, célkitűzéseinek elvégzésére szakmai tagzatkat, munkacsprtkat hzhat létre. 5. Etikai Bizttság a) A tagzatnak kizárólag a kamara tagja lehet a tagja. A kamara tagjai bármelyik tagzat munkájában szabadn részt vehetnek. b) A tagzatk munkáját a tagzatvezetők a tagzat 3-5 tagú vezetőségének közreműködésével irányítják. A tagzatk vezetőit az Elnökség bízza meg, a tagzat vezetőségét a tagzatk tagjai választják. c) A tagzat vezetője képviseli a tagzatt a kamarán belül, illetőleg a kamara Elnökségének vagy elnökének hzzájárulásával állandó vagy eseti jelleggel harmadik személyek irányában is, a tagzat tevékenységi körében. d) A tagzatk ügyrendjüket maguk dlgzzák ki, amelyet az Elnökség hagy jóvá. e) A kamara elnökségemeghatárztt feladatk tartós vagy időszaki ellátására munkacsprtt hzhat létre. A munkacsprtt az Elnökség által megbíztt személy vezeti, aki az Elnökségnek tartzik beszámlási kötelezettséggel. a) A kamaraetikai és fegyelmi ügyekben eljáró szerve az Etikai Bizttság. b) A Bizttság testületi szerv, tagjainak száma legalább 3 (hárm), legfeljebb 5 (öt) fő, elnökét és tagjait a Közgyűlés választja 5 évi időtartamra. A tagk újraválaszthatók., A Bizttságtaz elnök képviseli. Amennyiben az Etikai Bizttság tagjainak a száma az előzőekben meghatárzttnak a 2/3-a alá csökken, a közgyűlést hárm hónapn belül össze kell hívni újabb etikai bizttsági tagk (póttagk) megválasztása céljából. A testület létszámát az Alapszabályban kell meghatárzni, és választási ciklusnként lehet módsítani. 12

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról alkttt 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület). 2.1. A Társaság

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya A Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadk alapszabálya I. cikkely A Szövetség neve, szimbóluma, pecsétje és hatásköre A Szövetség neve: Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET SZERVEI

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET SZERVEI A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület (továbbiakban egyesület) az egyesületi alapszabály felhatalmazásának megfelelően szervezeti és működési

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület Az Egyesület székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai u.

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1.

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1. KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA mely a 2013. szeptember 30. napján megtartott alakuló taggyűlésen került elfogadásra, és módosításra a 2014. január 6. napján megtartott

Részletesebben