VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás november Választási segédanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag"

Átírás

1 VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás nvember Választási segédanyag 1

2 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS nvember Választás ajánltt időpntja: nvember ig Választási Bizttság megalakítása legkésőbb 8 héttel a választásk előtt: szeptember 22-től-któber 3-ig. Jelölt lista közzététele a választás előtt legalább 3 héttel: któber 27- nvember 7-ig. Jegyzőkönyv beküldési határidő: december Az Munkavédelemről szóló évi tv. / tvábbiakban Mvt. / 70/A. (1) bekezdése szerint: "A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztnságs munkavégzéssel összefüggő jgaik és érdekeik képviseletére jgsultak maguk közül - a következők szerint - képviselőt vagy képviselőket (a tvábbiakban: munkavédelmi képviselő) választani:" 1. A munkavállalók alanyi jga a munkavédelmi képviselő választás. Azaz a választás nincs kötve semmilyen minimális munkavállalói létszámhz. A munkavállalók néhány főt fglalkztató munkáltatónál is jgsultak képviselőt választani. 2. Munkavédelmi képviselő választása törvény által biztsíttt jg, nem szükséges hzzá a munkáltató engedélye, csak a választással kapcslats egyeztetési kötelezettség áll fenn (körzetek kialakítása, választás körülményei, időpnt, stb.). 3. A munkavédelmi képviselő választására vnatkzó munkavállalói jgsultság független attól, hgy állami-, vagy magán-, illetve hazai vagy külföldi tulajdnban van-e a cég, tvábbá attól is, hgy milyen társasági frmában (kft, rt, stb.) működik. 2. munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden lyan munkáltatónál, ahl a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartzó munkavállalók létszáma legalább ötven fő. A választás megtartásának a lebnylítása, a feltételek biztsítása a munkáltató kötelezettsége." 1. A munkavédelmi képviselő választást kezdeményezik: a munkavállalók, a munkahelyen működő üzemi tanács és/vagy képviselettel rendelkező szakszervezet. 2

3 Amennyiben ilyen kezdeményezés nincs, a munkáltató - a munkahelyen szkáss módn - tájékztassa a munkavállalókat e törvényi kötelezettségről, azaz a munkavédelmi képviselőválasztás megtartásáról. A munkáltató egyben közölje azt is, hgy az Mvt. szerint a választás megtartásának szabálys lebnylításáért felelős. Ez nem jelentheti azt, hgy a választási bizttság munkájában részt vegyen, annak munkavégzését beflyáslja, csak a törvényes feltételek érvényesülésére ügyel. Egyben biztsítja a választás feltételeit. Tájékztatja a munkavállalókat, hgy a választáshz arra van szükség, hgy a munkavállalók hzzanak létre választási bizttság(ka)t és bnylítsák le a törvényi előírásknak megfelelően a munkavédelmi képviselő választást. 1. Alapelv: minden munkáltatói munkavédelmi jgsítvánnyal részben vagy egészben rendelkező vezetőnek legyen munkavédelmi képviselő (bizttság) partnere. A vezetőnek részben vagy egészben rendelkeznie kell az Mvt aiban felsrlt jgkörökkel, irányítania kell a munkavédelmi feladatkat az adtt munkáltatónál, pl. kckázatértékelés, felülvizsgálat elvégzésében való közreműködés, a kötelező rvsi vizsgálatra való küldés elrendelése, a munkabalesetek és a fglalkzási megbetegedések kivizsgálása, nyilvántartása, ktatás munkába álláskr, új technlógia, új munkaeszköz bevezetésekr, egyéni védőeszköz juttatásának szabályzata, stb. 2. A képviselők lehetőleg lyan számban kerüljenek megválasztásra, amit a területen flyó tevékenység jellege indkl, illetve ahányan el tudják látni a munkavédelmi képviseletet, és egyben érvényesüljön a gazdasági racinalitás is. 1. A munkavédelmi képviselők választásának szabályai " A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvénynek (Mt.) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízttra vnatkzó rendelkezéseit 3

4 kell megfelelően alkalmazni, ideértve a közpnti munkavédelmi bizttság megalakításának lehetőségét is." [Mvt. 70/A (3) bekezdés] 1. A munkavédelmi képviselővé választás személyi feltételei. 1. "Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább hat hónapja a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jgvisznyban áll. Az újnnan alakult munkáltatónál a munkavédelmi képviselő ilyen jgvisznya időtartamát feltételként nem kell figyelembe venni." [Mvt. 70/A. (2) bekezdés] 2. Nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki munkáltatói jgt gyakrl, illetve a munkáltató vezetőjének közeli hzzátartzója, tvábbá, aki a választási bizttság tagja, valamint az, aki a munkáltatónál munkaviszny keretében főtevékenységként munkavédelmi (munkabiztnsági, fglalkzás-egészségügyi, stb.) feladatkat lát el. [Mt. 46. (2) illetve (4) bekezdések] Munkáltatói jgnak minősül a munkaviszny létesítésére, megszüntetésére, a munkavisznyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetén jgkövetkezmények alkalmazására (Mt ), illetőleg kártérítési felelősség megállapítására [Mt (2) bekezdés] vnatkzó jgsultság. Közeli hzzátartzó: a házastárs, az egyenes ágbeli rkn, a házastárs egyenes ágbeli rkna, az örökbe fgadtt mstha és nevelt gyermek, az örökbe fgadó, a mstha és a nevelő szülő, a testvér, valamint az élettárs. 1. "A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titks és közvetlen szavazással négy évre választják." [Mvt. 70/A. (3) bekezdés] 2. A választásra jgsult, valamint választható munkavállalók jegyzékét a munkáltatónak a választási bizttság kérésére öt napn belül rendelkezésre bcsáttt adatai alapján a választási bizttság állapítja meg és teszi közzé. [Mt. 47. (2) bekezdés] 1. Választási bizttság létrehzása, tevékenysége 4

5 [Mt ai alapján] 1. A választási bizttság létrehzásának szabályai. A jelölés és a választás lebnylítására a választásra jgsult munkavállalók közül legkésőbb a választást nylc héttel megelőzően választási bizttságt kell létrehzni. A választási bizttságt, ahl már működnek munkavédelmi képviselők (bizttság) akkr ők, annak hiányában az üzemi tanács, annak hiányában a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet és mindezek hiányában a munkavállalók közössége hzza létre. Nem lehet a választási bizttság tagja, aki a bizttság megalakításának időpntjában munkavédelmi képviselő és a munkavédelmi bizttság tagja vagy elnöke. A választási bizttságt - amennyiben van - a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek képviselőiből, illetve a nem szervezett munkavállalók képviselőiből kell megalakítani. A választási bizttság munkájában a munkáltató nem vehet részt, azt nem beflyáslhatja. A választási bizttságnak minden lyan területen működnie kell, ahl képviselő(ke)t választanak. Egy választási bizttság több választási körzetben is tevékenykedhet, de ebben az esetben biztsítani kell, hgy minden érintett körzetből legyen tag a választási bizttságban. Ugyanakkr a jelölést és a választást csak elkülönítve körzetenként lehet lebnylítani. A választási bizttság tagjainak számáról az Mt., illetve az Mvt. nem rendelkezik. Az egy választási körzetben működő bizttságba célszerű hárm 5

6 tagt felkérni, a több körzetben működő bizttságba pedig legalább annyit, hgy minden körzet képviselve legyen. A szakmailag, területileg, szervezetileg erősen taglt munkahelyek esetében a választási tevékenység összehanglására, valamennyi terület képviselőjének részvételével közpnti választási bizttság is létrehzható. /pl, ahl SZIB működik tt ezt ajánlats létrehzni/ A választási bizttság feladatkörében meghatárzza a jelöltállítás határidejét, illetve a választás időpntját, gndskdik a jelölés és a választás törvényes rendjének megőrzéséről, megállapítja a szavazatszámlálás részletes szabályait. Ahl már működik munkavédelmi képviselet, akkr ők, ha nem, akkr a választási bizttság - a törvényi rendelkezések alapján, a helyi sajátsságk figyelembevételével - a munkáltatóval knzultálva, az üzemi tanáccsal, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezettel egyeztetve helyi választási szabályzatban rögzítheti a munkahely egészére vnatkzó választási tennivalókat. 1. Jelöltállítás szabályai: A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet - a már működő munkavédelmi képviselővel (bizttsággal) knzultálva - tagjai közül önállóan állíthat jelöltet. Jgszabály nem tiltja annak lehetőségét, hgy egy szakszervezeti tisztségviselőt munkavédelmi képviselőnek, valamint az üzemi tanács tagjának egyaránt megválasszanak. 6

7 Jelöltet állíthat a választásra jgsult munkavállalók legalább tíz százaléka, vagy legalább tíz fő választásra jgsult munkavállaló is. A jelölteknek írásban kell nyilatkzniuk, hgy a jelölést elfgadják. A választási bizttság a választást megelőzően legalább hárm héttel összeállítja és közzé teszi a jelöltek listáját. A jelöltállítás akkr tekinthető érvényesnek, ha a jelöltek száma legalább a választható képviselők számának megfelel. Érvénytelen jelölés esetében a jelöltállítási időszakt meg kell hsszabbítani, úgy, hgy a jelölés érvényes legyen, és a választás törvényi határidői ne csrbuljanak. 1. A választás szabályai. A választási bizttság - a jelöltlistának megfelelően - elkészítteti a szavazólapkat. A szavazólapra a jelöltek a nevük szerinti ABC srrendben kerülnek fel. A szavazólapn a VISZ által állíttt jelölt neve mellett a VISZ nevét is fel kell tüntetni. A választási bizttság gndskdik a szavazás megszervezéséről, a szavazatszedő bizttságk összeállításáról. A szavazatszedő bizttság tagjait a választási bizttság kéri fel. Saját döntése alapján saját tagjait is felkérheti, vagy átvállalhatja a szavazás lebnylítását. A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titks és közvetlen szavazással választják. A szavazólapn a választani kívánt jelölt nevét egyértelműen meg kell jelölni. Érvénytelen a szavazat, ha azt nem a "hivatals" szavazólapn adták le; ha nem lehet megállapítani, hgy a szavazatt kire adták le; a szavazólapn a megválasztható képviselő számánál több jelöltet jelöltek meg. 7

8 A választás akkr érvényes, ha azn a választásra jgsultak több mint fele részt vett. Ebből a szempntból nem kell figyelembe venni azt a választásra jgsult munkavállalót, aki a választás időpntjában keresőképtelen beteg, szülési vagy egyéb munkaidőkedvezmények igénybevétele kából fizetés nélküli szabadságn van, egy hetet meghaladó időtartamú tartós kiküldetésben van, feltéve, hgy a választásn nem vett részt. A munkáltató és a munkáltatói jg gyakrlója rendelkezik szavazati jggal. A törvény csak a választhatóságból zárja ki. Érvénytelen választás esetén a választást kilencven napn belül meg kell ismételni. Új választást harminc napn belül tartani nem lehet. A megismételt választást akkr kell érvényesnek tekinteni, ha azn a választásra jgsu ltak több mint egyharmada részt vett. Ebben az esetben a képviselő megválasztása csak két évre szól. Ha a megismételt választás is érvénytelen, újabb képviselő választást egy év múlva kell tartani. Megválaszttt képviselőnek azkat kell tekinteni, akik a leadtt érvényes szavazatk közül a legtöbbet, de legalább a szavazatk harminc százalékát megszerezték. Szavazategyenlőség esetén előre meghatárztt módn és srrendben a munkáltatónál fennálló hsszabb munkavisznyt és/vagy a magasabb képzettséget és/v agy a nagybb munkavédelmi ismeretet és gyakrlatt ajánlats figyelembe venni. Azkban a választási körzetekben, ahl egyetlen jelölt sem szerezte meg a szavazatk legalább harminc százalékát, tt a választás eredménytelen. ezeken a helyeken harminc napn belül új választást kell tartani. Az új választásn a választást megelőző tizenöt napig új jelöltek állíthatók. 8

9 Azkat a jelölteket, akik az érvényesen leadtt szavazatk legalább húsz százalékát megszerezték, a körzet pótképviselőjének kell tekinteni. A körzet megválaszttt képviselőjének esetleges kiesésekr a megbízatás időtartamára képviselővé behívható. A választást az egyes választási körzetekben lehetőleg azns időben (néhány napn belül) indklt lebnylítani. A szavazó urnák csak a választási bizttság által és a választás befejezése után, azns helyen és időben bnthatók fel. A szavazatkat a választási bizttság számlja össze. Ennek alapján haladéktalanul megállapítja és közzé teszi a választás eredményét, tvábbá erről tájékztatja a munkáltatót is. A választásról a választási bizttság jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a megbízatásának megszűnéséig a munkavédelmi képviselet őrzi. Egy példányát a VISZ Titkárság címére / 1066 Bp Benczúr u. 45. / kérünk beküldeni december 5-ig. 1. Képviselői mandátum megszűnése. A munkavédelmi képviselő megbízatása megszűnik: megbízatási ideje lejártával, lemndással, visszahívással, cselekvőképességének elvesztésével, ha hat hónapt meghaladó időtar tamban munkáltatói jgk gyakrlójává válik, ha a munkáltatónál munkaviszny keretében munkavédelmi (munkabiztnsági, munkaegészségügyi, stb.) szakfeladatkat lát el, ha a munkáltató vagy a munkáltató vezetőjének közeli hzzátartzójává válik, ha mandátuma lejárt, munkavisznya megszűnésével, a képviselő halálával. 9

10 Ha a képviselő megbízatása megszűnik, a kieső képviselő helyére a megválaszttt, pótképviselőt kell behívni. A kieső képviselő helyére annak a szakszervezetnek a legtöbb szavazatt megszerzett, pótképviselőjét kell behívni, amelynek a kieső képviselője jelöltje vlt. Ha a kieső képviselő nem szakszervezeti tag, a szakszervezethez nem tartzó, legtöbb szavazattal rendelkező pótképviselőt kell behívni. Ha nincs pótképviselő a szakszervezetek részéről, akkr a delegálás srrendjét a pótképviselők között megszerzett nagybb számú érvényes szavazat határzza meg. Visszahívás esetén, ha azt a választásra jgsultak legalább harminc százaléka - írásban - indítványzza, titks szavazást kell tartani. A visszahíváshz a leadtt érvényes szavazatk több mint kétharmada szükséges. A szavazás érvényes, ha azn a választásra jgsultak több mint fele részt vesz. A visszahívásra irányuló indítvány egy éven belül nem ismételhető meg. Ha a munkavédelmi képviselő hat hónapt meg nem haladó időtartamra munkáltatói jgkör gyakrlására jgsulttá válik, ez időtartam alatt a munkavédelmi képviselői jgai szünetelnek. Amennyiben a képviselő véglegesen munkáltatói jgk gyakrlására válik jgsulttá, megbízatása megszűnik, és helyére vagy pótképviselőt kell behívni, vagy új képviselőt kell választani. A munkavédelmi képviselet mandátuma ugyancsak megszűnik, ha a munkáltató jgutód nélkül megszűnik, illetve a telephely (részegység, üzemigazgatóság, stb.) megszűnik, több munkáltató vagy telephely egyesülése (összevnása) következtében a munkáltatónál vagy a telephelyen több munkavédelmi képviselő működne, a munkáltató vagy telephely szétválása esetén. 10

11 A munkavédelmi képviselő mandátumának megszüntetésétől számíttt hárm hónapn belül - kivéve ha az a mandátuma lejárta miatt, illetve a munkáltató jgutód nélküli megszűnése miatt szűnt meg - új képviselő választást kell tartani. 1. A munkáltató személyében bekövetkezett jgutódlás srán követendő eljárás. [Mt. 56/A. -a alapján] A munkáltató személyében bekövetkező jgutódlás srán mind az egyesülést, mind a szétválást követően létre jött munkáltatónál az előző munkáltatónál megválaszttt munkavédelmi képviselő mandátuma az új képviselő választásig, de legfeljebb hat hónapig fennáll. Ez idő alatt ideiglenes munkavédelmi képviselőként jgsítványait teljes körűen gyakrlja. Összevnás esetén, ha működik munkavédelmi bizttság, annak munkájában az ideiglenes munkavédelmi képviselő vesz részt. A munkavédelmi bizttság mandátuma is legfeljebb hat hónapig érvényes. Szétválás esetén a jgsítványkat az ideiglenes munkavédelmi képviselő, illetve - szétválással létrejött szervezeti egységeknél - az általa az érintettek közül kijelölt munkavállaló ideiglenes munkavédelmi képviselőként legfeljebb hat hónapig gyakrlja. A jgutódlás a jgutód munkáltatónál krábban megválaszttt munkavédelmi képviselet működését nem érinti. Ugyanakkr biztsítani kell a jgutódlással érintett munkavállalók munkavédelmi képviseleti jgát is. Ezért a jgutódlás bekövetkezésének időpntjáig a jgelőd munkáltatónál működő munkavédelmi képviselő kijelöli azt a delegált tagt, aki a jgutód munkáltatónál működő képviselővel együtt jgsultak a jgk gyakrlására, 11

12 (közpnti) munkavédelmi bizttság kijelöli azt a delegált tagt, aki a jgutód munkáltató (közpnti) munkavédelmi bizttságának teljes jgú tagja. A kijelölők a delegált tagk személyéről - írásban - tájékztatják a jgutód munkavédelmi képviseletét és a jgutód munkáltatót. A delegált tag megbízatása a jgutód munkáltató munkavédelmi képviseleteinek a megbízatásáig tart. Ha a jgutódlás időpntjában a jgutódlással érintett munkavállalók létszáma eléri a jgutód munkáltatónál munkavisznyban álló munkavállalók létszámának húsz százalékát, a munkavédelmi képviselet - a fentiekben leírt módn - az új választáskig, de legfeljebb egy évig működhet. 1. A munkahelyi munkavédelmi bizttság "Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy munkahelyi munkavédelmi bizttságt (a tvábbiakban: bizttság) hzhatnak létre. Bizttság létrehzása esetén a munkavédelmi képviselőt megillető jgkat - ha azk a munkavállalók összességét érintik - a bizttság gyakrlja." [Mvt. 70/A (4) bekezdés] 1. A munkahelyi munkavédelmi bizttságk létrehzása A munkáltatónál egy vagy több munkahelyi munkavédelmi bizttság hzható létre. Ha a munkahelyen megválaszttt munkavédelmi képviselők száma legalább hárm, munkahelyi munkavédelmi bizttságt hzhatnak létre. A bizttság létszámát a törvény nem szabályzza. A munkáltatóval történő egyeztetés srán célszerű lyan létszámú bizttságt kialakítani, amelyben biztsíttt a területek létszámaránys képviselete és a racinális működtetés feltétele. Azknál a munkáltatóknál (rt, hlding, stb.), ahl több lyan részegység van (telephely, részleg, üzemigazgatóság, divízió, stb.), amelyek élén munkáltatói jgkört gyakrló, s 12

13 ezáltal munkavédelmi jgsítvánnyal is rendelkező vezetők állnak, és az egységnél legalább hárm munkavédelmi képviselőt választttak, indklt létrehzni a helyi munkavédelmi bizttságkat. A bizttság létszámát úgy célszerű kialakítani, hgy annak munkájában valamennyi képviselt terület képviselője jelen legyen. E helyi bizttságk gyakrlják a képviselői jgkat, ha azk az érintett munkavállalók összességét vagy jelentős részét érintik. Amennyiben egy munkáltatónál több helyi munkavédelmi bizttságt alakítttak, indklt létszámaránys delegálással létrehzni a közpnti munkavédelmi bizttságt, biztsítva valamennyi helyi bizttság képviseletét. A közpnti munkavédelmi bizttság a munkáltató vezetőjének partnere. Gyakrlja a képviselőket megillető jgkat, ha azk a munkáltatónál fglalkztattt valamennyi dlgzót, vagy munkavállalók nagy részét érintik. Krdinálja a hely i munkavédelmi bizttságk tevékenységét, azk munkáját illetően döntést nem hzhat. 1. A munkahelyi munkavédelmi bizttság működése [Mt ai alapján] A munkahelyi munkavédelmi bizttság létrejöttét követő tizenöt napn belül alakuló ülést tart. Itt tagjai közül elnököt, esetleg alelnök(ök)et választ. A bizttság akkr határzatképes, ha ülésén a tagk több, mint a fele részt vesz. Az ülésen a tagk csak személyesen vehetnek részt. A bizttság határzatait szótöbbséggel hzza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A bizttság üléseit szükség szerint tartja. A bizttságt az elnök hívja össze. Minden esetben össze kell hívni, ha ezt valamely tag vagy a munkáltató az k megjelölésével kéri. " A bizttság tárgyalásán - a bizttság kezdeményezésére - a munkáltató vagy hatáskörrel rendelkező megbízttja köteles részt venni." [Mvt. 70/A. (5) bekezdés] 13

14 A munkáltatónak biztsítania kell annak lehetőségét, hgy a bizttság az általa szükségesnek tarttt infrmációkat, felhíváskat, valamint a tevékenységével kapcslats adatkat a munkáltatónál szkáss vagy más megfelelő módn közzé tehesse. A munkáltató biztsítja a munkavédelmi képviselő választásnak a képviselők és a bizttság(k) működésének indklt és szükséges költségeit. Ennek mértékét a munkáltató és a bizttság közösen állapítja meg. Vita esetén egyeztetésnek van helye. A bizttság működésének részletes szabályait - a saját maga által elfgadtt - ügyrendje állapítja meg. A Bizttság ajánlja, hgy a képviselők, illetve a bizttság jgsítványainak gyakrlását és a munkáltatóval való kapcslatrendszerét érintő kérdéseket, a munkáltatóval közösen kialakíttt megállapdásban rögzítsék. 1. A munkavédelmi képviselő, bizttság jgsítványai és kötelezettségei "E törvény biztsítja a munkavédelemmel kapcslats érdekegyeztetést, valamint a munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét, meghatárzva a munkavédelmi képviselők jgait és kötelezettségeit, nem érintve a munkavállalói édekképviseleteknek más jgszabályban - így különösen az Mt.-b en, - szabályztt, munkavédelemmel kapcslats jgait." [Mvt. 5. ] 1. Az Mvt. felhatalmazása alapján a munkavédelmi képviselő és a bizttság széles körű jgkkal és jgi eszközökkel rendelkezik. Így rendelkeznek tájékzódási, tájékztatást kérő, véleményezési, knzultációs, részvételi, döntéselőkészítési, kezdeményezési jggal. Ezek az Mvt aiban, valamint az Mvt. egyes jghelyein, az adtt témáhz kapcslódóan garantálják a jggyakrlást. Például az Mvt. 54. (7) bekezdés d) pntjában: "új technlógiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőkkel bevezetésük egészségre és biztnságra kiható következményeit." 14

15 Az Mvt. vagy más jgszabály által a munkavállalók, vagy képviselőik számára biztsíttt jgkat alapvetően a munkavédelmi képviselők gyakrlják. Amennyiben a munkahelyen bizttság jött létre, akkr a képviselőt megillető jgkat - ha azk az adtt munkahely munkavállalói összességét érintik - a bizttság gyakrlja. Az Mvt. e g yes jghelyein - zárójelbe téve a bizttság szót - a munkavédelmi képviselő mellett az adtt jgsultságk gyakrlójaként a bizttságt is feltünteti. 1. "A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek (bizttságnak) és a munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztnságs munkavégzés érdekében együtt kell működniük, jgaikat és kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakrlniuk, illetve teljesíteniük, így különösen a szükséges infrmációt (tájékztatást) a kellő időben egymás részére megadniuk." [Mvt a] Az Mvt. ezen megfgalmazása a képviselő (bizttság) és a munkáltató kapcslatában irányadó elvnek tekinti: a kiegyensúlyztt, kölcsönös, partneri együttműködést, a flyamats és knkrét egyeztetést, a kölcsönös rendeltetésszer ű jggyakrlást, a felek felelősségének elhatárlását, egymás segítését. "A munkáltató a munkavállalót tájékztatja az Mvt. VI. fejezetében meghatárztt munkahelyi munkavédelmi tanácskzási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakrlatról, tvábbá az ezzel összefüggő feladatt ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól. A munkavégzési helyként szlgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkdhat." [Mvt. 86/A (6) bekezdés] 1. A munkavédelmi képviselő kötelezettségei egyben feladatkat is jelentenek. Tevékenysége egyrészt jgérvényesítési feladat, másrészt érdekérvényesítési teendő. Ennek megfelelően a képviselő köteles: Az eljárási kötelezettsége keretében a megválasztását követően a munkavállalók érdekében gndsan eljárni a munkáltatónál. A választókkal való kapcslattartási kötelezettsége keretében a munkavállalók kezdeményezéseit megvizsgálni, az indkltakat 15

16 tvábbítani a munkáltató felé, valamint a munkavállalókat tájékztatni a rendelkezésére álló ismeretekről, véleményekről, infrmációkról. Rendeltetésszerű jggyakrlás keretében lehetőség szerinti együttműködés kialakítása a munkáltatóval, tekintettel a munkáltatói érdekekre is. Így a munkáltató alapdkumentumainak, működési rendjének tiszteletben tartása, szakszerű, megalapztt álláspnt kialakítása, a költségek, a munkaidő ráfrdításk, stb. reális mérlegelése, a hatósághz frdulás kmly fajsúlyú ügyekre történő krlátzása, stb. A titkvédelmi kötelezettsége keretében a működése srán tudmására juttt adatkat, tényeket csak a munkáltató írásbeli engedélyével, jgs gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a munkavállalók személyiségi jgainak megsértése nélkül hzhatja nyilvánsságra [Mt. 69. ]. Ez éppen úgy vnatkzik például a munkáltató fejlesztési, beruházási, stratégiai elképzeléseire, gazdasági mutatóira, pénzügyi helyzetére, mint a munkavállaló egészségi állaptára, családi visznyaira. PARITÁSOS MUNKAVÉDELMI TESTÜLET 1. A paritáss munkavédelmi testület létrehzása és működése "Annál a munkáltatónál, ahl a fglalkztatttak száma legalább ötven fő és munkavédelmi képviselők működnek, összmunkáltatói szinten paritáss munkavédelmi testületet hz létre a munkáltató. (a tvábbiakban: testület), amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltatók képviselői." [Mvt. 70/B (1) bekezdés] 1. A testület működtetésének indkltsága. A paritáss munkavédelmi testület létrehzásának elsődleges célja a munkáltató és a munkavállalók között az egészséget nem veszélyeztető és biztnságs munkavégzéssel kapcslats, valóságs és hatékny munkahelyi flyamats párbeszéd, döntés-előkészítés intézményes fórumának megteremtése. A testületet a legalább ötven főt fglalkztató munkáltatónál hzzák létre. 16

17 2. A testület létrehzása, működése. 1. Az Mvt. 70/B. bekezdései alapján: "(2 )A testületnek a munkavállalói és munkáltatói ldalán azns számú rendes, valamint póttagjai vannak. A póttag meghatalmazás alapján helyettesíti a rendes tagt, illetve a rendes tag megbízatásának valamilyen k miatti megszűnése esetén helyére lép. (3) A testületbe a munkavállalók képviselőit (rendes és póttagt) a 70/A. (1) bekezdése a) pntja szerint megválaszttt munkavédelmi képviselők maguk közül titks szavazás útján jelölik. A munkáltató kezdeményezi a testület létrehzását, biztsítja a szavaz ás lebnylításának feltételeit. (4) A munkáltató köteles a testületbe döntésre jgsult vezető állású munkavállalót (Mt ), tvábbá munkáltatói munkavédelmi feladatkat részben vagy egészben ellátó személyt (intézkedésre jgsult munkairányítót, illetve a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jgvisznyban lévő munkavédelmi szakembert) kijelölni. A munkáltató számára rendszeres munkavédelmi szlgáltatást nyújtó szakemberek meghívttként vesznek részt a testület munkájában. (5)A testület rendes és póttagjainak megbízatása négy évre szól. (6) A testület elnöki tisztét a munkavállalók, illetve a munkáltatók képviselői felváltva gyakrlják. A testület rendes és póttagjainak számában, a tagk megbízatásának megszűnése, valamint a visszahívás feltételeiben, elnöklési és működési rendjében, ügyrendjében, egyéb, a testület tevékenységégével összefüggő eljárási kérdésekben a munkavállalók képviselői és a munkáltató állapdnak meg. A testület működésének feltételeit a munkáltató biztsítja." 1. A paritáss testület feladatai. 17

18 "A testület az egészséget nem veszélyeztető és biztnságs munkavégzésre vnatkzó érdekegyeztető tevékenysége keretében: [Mvt. 70/B (7) bekezdése] 1. "a) rendszeresen, de évente legalább egy alkalmmal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket;" A munkavédelmi helyzet és tevékenység évenkénti kötelező áttekintése mellett indklt a testület ülésén megtárgyalni a munkáltató munkavédelmi helyzetét érintő vagy beflyásló jelentősebb események tapasztalatait és a teendő intézkedéseket. Ilyen lehet például a rendkívüli esemény, haláls baleset, felügyeleti ellenőrzés. A felek által kezdeményezett témákat is ajánltt a testületi ülésen megvitatni. Ugyanakkr működése nem érinti a munkavédelmi képviselő (bizttság) jgállását. 2. "b) megvitatja a munkahelyi munkavédelmi prgramt, figyelemmel kíséri annak megvalósítását;" A munkáltató kötelessége egy egységes és átfgó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkaflyamatra, a technlógiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szciális kapcslatkra és a munkakörnyezeti tényezők hatására. [Mvt. 54. (1) bekezdés g) pntja] A munkáltató saját elhatárzásából, vagy a munkavédelmi képviselő (bizttság) javaslatára a paritáss testület állásfglalása nymán (Mvt. 74. ) munkahelyi munkavédelmi prgramt készíthet, s ez kerülhet a testület elé. Amennyiben készül prgram, akkr tekintettel kell lenni a megelőzési stratégiára, valamint a kckázatértékelés alapján kialakíttt megelőző intézkedésekre. [Mvt. 54. (3) bekezdés] 18

19 2. "c) állást fglal a munkavédelmet érintő belső szabályk tervezetéről." [Mvt. 70/B (7) bekezdése] A testület feladata, hgy a munkáltatónál kiadásra kerülő, a munkavédelmet érintő valamennyi belső szabályzatról, valamint munkavédelmi tárgyú munkautasításról kiadás előtt állást fglaljn. Amennyiben a munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztnságs munkavégzés követelményei megvalósításának módját munkavédelmi szabályzatban határzza meg, annak kiadásáhz váltzatlanul a munkavédelmi képviselő (bizttság) egyetértése szükséges. [Mvt. 72. (4) bekezdés] Ebben az esetben ki kell alakítani azt az eljárási szabályt, miszerint a testület egyeztető és döntés-előkészítő szerepe is érvényesül, de a képviselet egyetértési jgsítványa se csrbuljn. 19

20 ÖSSZEFOGLALVA A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztnságs munkavégzéssel összefüggő jgaik és érdekeik képviseletére jgsultak maguk közül munkavédelmi képviselőt választani Választás ajánltt időpntja: nvember ig Választási Bizttság megalakítása legkésőbb 8 héttel a választásk előtt: szeptember 22-től-któber 3-ig. Jelölt lista közzététele a választás előtt legalább 3 héttel: któber 27- nvember 7-ig. Jegyzőkönyv beküldési határidő: december 5. - Minden munkáltatónál, ahl az MT hatálya alá tartzó munkavállalók létszáma legalább 50 fő, munkavédelmi képviselő választást kell tartani - A választás lebnylítása, a feltételek biztsítása a munkáltató kötelezettsége - Önálló telephelyen akkr lehet, ha a munkavédelmi jgsítványk az önálló telephely vezetőjét részben vagy egészben megilletik - Munkavédelmi képviselővé az választható, aki 6 hónapja a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jgvisznyban áll - A munkavédelmi képviselőt titks és közvetlen szavazással négy évre választják - A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívása rendjére, működési területére az MT üzemi tanács tagjaira vnatkzó rendelkezéseit kell alkalmazni, ideértve a közpnti munkavédelmi bizttság megalakításának lehetőségét is - Ahl a fglalkztatttak száma legalább 50 fő, és munkavédelmi képviselők működnek, össz- munkáltatói szinten paritáss munkavédelmi testületet kell létrehzni - A testületnek a munkavállalói és munkáltatói ldalán azns számú rendes és póttagt választanak a munkavédelmi képviselők maguk közül titks szavazás útján - A munkáltató kezdeményezi a testület létrehzását, biztsítja a szavazás lebnylításának feltételeit - A munkáltató köteles a testületbe döntésre jgsult vezető állású munkavállalót delegálni, tvábbá munkáltatói munkavédelmi feladatkat részben vagy egészben ellátó személyt kijelölni - A testület rendes és póttagjának megbízatása négy évre szól - A testület elnöki tisztét felváltva gyakrlja a két ldal, valamint megállapdik működési rendjében 20

21 - A testület működésének feltételeit a munkáltató biztsítja - A testület az egészséget nem veszélyeztető és biztnságs munkavégzésre vnatkzó érdekegyeztető tevékenysége keretében: Rendszeresen, de évente legalább egyszer értékeli a munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását Megvitatja a munkahelyi munkavédelmi prgramt Állást fglal a munkavédelmet érintő belső szabályk tervezetéről. A testület működése nem érinti a munkavédelmi képviselő jgállását. A munkavédelmi képviselő jgsult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztnságs munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen - A munkahelyek, munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztnságs vltáról - Az egészség megóvására és a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról - A munkavállalók munkavédelmi felkészítéséről és felkészültségéről Szakértőt igénybe venni előzetes megállapdás alapján Kezdeményezésre a munkáltatónak intézkednie, vagy 8 napn belül válaszlnia kell A munkáltatónak biztsítania kell a feltételeket, hgy a munkavédelmi képviselő jgait gyakrlhassa, így pl - Munkaidő kedvezményt - Szükséges eszközöket - Működési, technikai, anyagi feltételeket - Képzést rendes munkaidőben Nagyn fnts, hgy megfelelő VISZ jelölteket állítsunk a munkavédelmi képviselői helyekre, hgy lehetőségünk legyen a munkavállalók munkakörülményein javítani, rákényszerítve a munkáltatókat az egészséges és biztnságs munkakörülmények megteremtésére. A paritáss munkavédelmi testületek munkáján keresztül pedig egy újabb vállalati érdekegyeztető fórumn nyílik lehetősége a szakszervezetnek a munkavállalók érdekeinek képviseletére. Budapest, szeptember 10. VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET ELNÖKSÉGE Melléklet: 3 db 21

22 22

I. A MUNKAVÁLLALÓKKAL FOLYTATOTT MUNKAVÉDELMI TANÁCSKOZÁS

I. A MUNKAVÁLLALÓKKAL FOLYTATOTT MUNKAVÉDELMI TANÁCSKOZÁS Az Országs Érdekegyeztető Tanács MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK AJÁNLÁSA ÉS TÁJÉKOZTATÁSA a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés egyes kérdéseiről Az Országs Érdekegyeztető Tanács keretében saját

Részletesebben

IV. fejezet. A munkavállalók részvételi joga. Az üzemi tanács választása

IV. fejezet. A munkavállalók részvételi joga. Az üzemi tanács választása IV. fejezet A munkavállalók részvételi joga 42. (1) A munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók közösségét e fejezet rendelkezései szerint illetik meg a részvételi jogok. (2) A részvételi jogokat

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM. A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai.

MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM. A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai. MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM Eredmények és aktuális feladatok a munkavédelemben A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai. A képviselet

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK

ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. ÜZEMI TANÁCS és MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2014. ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK Összeállította: Lektorálta: Szerkesztette: Horváth István Bodnár József Szeder Lászlóné KÜT irodavezető

Részletesebben

A 2010. ÉVI MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐI VÁLASZTÁSRÓL

A 2010. ÉVI MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐI VÁLASZTÁSRÓL T Á J É K O Z T A T Ó A 2010. ÉVI MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐI VÁLASZTÁSRÓL Mint ismeretes, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) úgy rendelkezik, hogy a munkavédelmi képviselők

Részletesebben

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe ÉRDEKEGYEZTETÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL Kivonat az OMMF 2004 I. negyedévi munkabaleseti

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

VI. Fejezet A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKEGYEZTETÉS A munkavállalókkal folytatott tanácskozás

VI. Fejezet A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKEGYEZTETÉS A munkavállalókkal folytatott tanácskozás VI. Fejezet A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKEGYEZTETÉS A munkavállalókkal folytatott tanácskozás Mvt. 70. (1) A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal,

Részletesebben

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL ÉRDEKVÉDELEM- ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL 1 2 Várható szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.), 1/2011. (I.21.) és

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló:

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló: Tájékztató (Munkaszerződés melléklet) A munkaszerződéssel létrehztt munkaviszny alanyai: Neve, elnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Székhelye: Képviselője: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Távhőszlgáltató Szervezeti és Működési Szabályzata Oldal 1 / 75 A Budapesti Távhőszlgáltató Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. január hó A Budapesti Távhőszlgáltató Szervezeti és Működési

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.) és 1/2011. (I.21.)

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011.

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011. LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírk u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend Budapest, 2011. 1. Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jgszerű elhagyásig terjedő

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Közalkalmazotti Szabályzat Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. Tv. (a továbbiakban: Mtv.) és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban:

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Munkavédelmi képviselők választása

Munkavédelmi képviselők választása ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1066 Budapest, Jókai u. 2. /fax: 472-1182, 472-1183; E-mail: etosz@etosznet.hu; Web: www.etosznet.hu Munkavédelmi képviselők választása 2008 Készítette:

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Munka Törvénykönyve IV. fejezet

Munka Törvénykönyve IV. fejezet ÚTMUTATÓ ÜZEMI TANÁCS, ÜZEMI MEGBIZOTT ÉS MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSRA Munka Törvénykönyve IV. fejezet 1 A munkavállalók részvételi joga 42. (1) A munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat létrehozása és módosítása... 3 Az közalkalmazotti tanács választása...

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban 1042 Budapest, István út 15. 231-3173, Fax.: 231-3175 fepitesz.irda@ujpest.hu Budapest Fővárs IV. kerület Újpest Önkrmányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató K.O. Autós- Mtrs Iskla Íráss tájékztató A képző szerv: megnevezése: K.O. AUTÓS- MOTOROS ISKOLA SZOLGÁLATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cég rövidített elnevezése: K.O. Autós- Mtrs Iskla

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM a Siófk, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása valamint Asztals utca - parklók építése kivitelezési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5. 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja...5. 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5. 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja...5. 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5. 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja...5. 1.2. Az SZMSZ jgszabályi alapja...5. 1.3. Az SZMSZ megalktása, jóváhagyása...7. 1.4. Az SZMSZ hatálya...7. 2.

Részletesebben

MUNKAHELYI ÉRDEKVÉDELEM

MUNKAHELYI ÉRDEKVÉDELEM IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Csupor Zsoltné MUNKAHELYI ÉRDEKVÉDELEM Absztrakt A munkahelyi érdekvédelem, ugyanúgy mint a munkához való jog az alapvető emberi jog. Az emberek munkavállalását, társadalmi

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

2004. évi XI. törvény. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

2004. évi XI. törvény. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 2004. évi XI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 1. -ának (1) bekezdése helyébe a következő

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató COOP Szlnk Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Általáns tájékztató A COOP Szlnk Zrt. (székhelye: 5008 Szlnk, Krúdy Gyula út 108., Cégjegyzékszám: 16-10-001268; tvábbiakban ZRT) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

ELŐSZÓ I. A BAJNOKSÁGOK CÉLJA

ELŐSZÓ I. A BAJNOKSÁGOK CÉLJA 2015 ELŐSZÓ Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Közpntja (a tvábbiakban: RSZKK) feladata, hgy évről évre összeállítsa a Belügyminisztérium Éves Sprtnaptárát, ellássa a sprtversenyek szervezési és krdinációs

Részletesebben