DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190."

Átírás

1 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Közgyűlés A Felügyelő Bizttság... 6 II. A SZERVZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A vezető tisztségviselőkre és a beszttt vezetőkre vnatkzó általáns rendelkezések A munkavállalókra vnatkzó általáns rendelkezések A munkakör betöltésekr a személyi összeférhetetlenségre vnatkzó rendelkezések A Részvénytársaság szervezeti egységeinek együttműködése A Részvénytársaság működése srán tanácskzásk, értekezletek A Részvénytársaság működése srán a cégjegyzési és utalványzási jg gyakrlása, bélyegzők használata A Részvénytársaság működését szabályzó utasításk és rendelkezések kiadásának rendje A Részvénytársaság működése srán a munkakörök átadására vnatkzó rendelkezések A Részvénytársaság működése srán a munkáltatói jgk gyakrlása III. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RÉSZVÉNYTRÁRSASÁG VEZETÉSÉBEN ALKALMAZANDÓ MUNKAMEGOSZTÁS Az Igazgatóság A) Az elnök-vezérigazgató B) Az elnök-vezérigazgató általáns helyettese C) A műszaki igazgató D) A gazdasági igazgató E) Az üzemigazgató IV. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETÉSÉBEN ALKALMAZANDÓ MUNKAGOSZTÁS SZERINT AZ EGYES VEZETŐKHÖZ RENDELT SZERVEZETI EGYSÉGEK Az elnök-vezérigazgatóhz rendelt szervezeti egységek Az elnök-vezérigazgató általáns helyetteséhez rendelt szervezeti egységek Műszaki igazgató Gazdasági igazgató V. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉRDEKVÉDELMI KAPCSOLATAI számú melléklet: DPMV Zrt. szervezeti felépítése

3 3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Ez a szabályzat határzza meg a Részvénytársaság szervezeti felépítését, munkaszervezetét, és rögzíti azkat az alapvető feladatkat, amelyek a munkaszervezet működéséhez szükségesek. 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGJOGI TÖRTÉNETE A Részvénytársaság jgelődje az én bejegyzett Gyál és Vidéke Vízügyi Krlátlt Felelősségű Társaság (Cg ) vlt, amely névváltztatást követően alapítást követően határnappal került bejegyzésre Dél-Pest Megyei Víziközmű Szlgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven (Cg ) egyetemleges jgutódlással a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán. A Részvénytársaság cégneve: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szlgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Részvénytársaság rövidített cégneve: DPMV Zrt. A Részvénytársaság székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 190. A Részvénytársaság telephelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 104. A Részvénytársaság fíóktelepei: 2330 Dunaharaszti, Fő út Dunaharaszti, hrsz: 0168/9-14 (szennyvíztelep) 2340 Kiskunlacháza, Temető u Kiskunlacháza, Ugark Dűlő (szennyvíztelep) hrsz: 0636/23; 2234 Maglód, Fő u. 25/A 2364 Ócsa, Damjanich u Pécel, Petőfi Sándr u Pécel, hrsz. 02/82 (szennyvíztelep) 2209 Péteri, Bereki u Szigethalm, Erdő u Szigethalm, Móra Ferenc u Szigethalm, Jókai u Üllő, Szövetkezet u Vecsés, Kssuth L. u Vecsés, Gyáli u. hrsz.: 0217/3 (szennyvíztelep) 2142 Nagytarcsa, Iskla u Nagytarcsa, Hársfa u Kerepes, Szabadság u. 100.

4 4 2. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐTEVÉKENYSÉGE, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI Főtevékenység: 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Egyéb tevékenységi körök: 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3831 '08 Használt eszköz bntása 3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4221 '08 Flyadék szállítására szlgáló közmű építése 4291 '08 Vízi létesítmény építése 4299 '08 Egyéb építmény építése m.n.s '08 Bntás 4312 '08 Építési terület előkészítése 4321 '08 Villanyszerelés 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s '08 Vagynkezelés (hlding) 6820 '08 Saját tulajdnú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 '08 Ingatlankezelés 7010 '08 Üzletvezetés 7021 '08 PR, kmmunikáció 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7830 '08 Egyéb emberi erőfrrás ellátás, -gazdálkdás 8211 '08 Összetett adminisztratív szlgáltatás 8220 '08 Telefn infrmáció A Részvénytársaság alapítói ellátási felelősként rögzítik, hgy a társaság fő feladataként a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés, kezelés és tisztítás, valamint csapadékvíz elvezetés felhasználói ellátásának közös biztsítását jelölik meg a közigazgatási területeiken lévő víziközmű rendszerek működtetésével. Az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvételét, vagy a bejelentés megtételét követően kezdheti meg a Részvénytársaság. A Részvénytársaság alapítói felhatalmazzák az igazgatóságt a tevékenységi körök szükségszerű módsítására.

5 5 1. A Közgyűlés A közgyűlés a Részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Részvénytársaság minden tagja jgsult a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. A közgyűlés feladata elsősrban a Részvénytársaság alapvető, stratégiai ügyeiben való döntéshzatal. A közgyűlés kizárólags hatáskörébe tartzik: a) döntés ha a gazdasági társaságról szóló törvény eltérően nem rendelkezik az Alapszabály megállapításáról, módsításáról; b) döntés a Részvénytársaság működési frmájának megváltztatásáról; c) a Részvénytársaság átalakulásának és jgutód nélküli megszűnésének elhatárzása; d) a gazdasági társaságkról szóló törvényben fglalt kivételekkel az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelő Bizttság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; e) a számviteli törvény szerinti beszámló jóváhagyása; f) döntés ha törvény, vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik sztalékelőleg fizetéséről; g) döntés a nymdai útn előállíttt részvény dematerizált részvénnyé történő átalakításáról; h) az egyes részvénysrzatkhz fűződő jgk megváltztatása, illetve az egyes részvényfajták, sztályk átalakítása; i) döntés ha törvény másként nem rendelkezik az átváltztatható vagy jegyzési jgt biztsító kötvény kibcsátásáról; j) döntés ha törvény másként nem rendelkezik az alaptőke felemeléséről; k) döntés ha törvény másként nem rendelkezik az alaptőke leszállításáról; l) döntés a jegyzési elsőbbségi jg gyakrlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jg krlátzására, illetve kizárására; m) döntés minden lyan kérdésben, amit törvény, vagy Alapszabály a közgyűlés kizárólags hatáskörébe utal.

6 6 2. A Felügyelő Bizttság A zártkörűen működő Részvénytársaságnál a köztulajdn védelme érdekében és a Részvénytársaság által flytattt tevékenységre tekintettel Felügyelő Bizttság létrehzása kötelező. A Részvénytársaság a évi CXXII. tv. 4. -ra tekintettel 3 tagú Felügyelő Bizttságt választ. A Felügyelő Bizttság köteles megvizsgálni a Részvénytársaság közgyűlése napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletplitikai jelentést, valamint minden lyan előterjesztést, amely a Részvénytársaság közgyűlése kizárólags hatáskörébe tartzó ügyre vnatkzik. A számvitelről szóló évi C. tv. szerinti beszámlóról és az adóztt eredmény felhasználásáról a Részvénytársaság közgyűlése csak a Felügyelő Bizttság írásbeli jelentésének birtkában határzhat. A Felügyelő Bizttság tagjai a Részvénytársaság közgyűlésén tanácskzási jggal vesznek részt. A Felügyelő Bizttság testületként jár el. A Felügyelő Bizttság tagjai srából választ elnököt. A Felügyelő Bizttság határzatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 2 tag jelen van. Határzatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hzza. A Felügyelő Bizttság tagjai személyesen kötelesek eljárni, tevékenységükben képviseletnek helye nincs. A Felügyelő Bizttság tagját e minőségében a részvényes nem utasíthatja. A Részvénytársaság közgyűlésén tanácskzási jggal vesznek részt a Felügyelő Bizttság tagjai. Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Részvénytársaság közgyűlése hagy jóvá. A Részvénytársaság Felügyelő Bizttságába a Részvénytársaságnál működő szakszervezeti bizttsággal az Igazgatóság által történt külön kirati megállapdás alapján a munkavállalói érdekképviselet nem delegál tagt. Alapítók megállapdása értelmében a Felügyelő Bizttság tagjait a részvényesek ly módn jelölik, hgy az Alapszabályban hivatkztt és külön jgszabályban jelölt felhasználói egyenértéket képviselő, vagy annak legalább egész számú többszöröse felhasználói egyenértékkel rendelkező tag, vagy tagk csprtja jelölhet egy vagy többszörös felhasználói egyenérték esetén a többszörösnek megfelelő számú Felügyelő Bizttsági tagt. Amennyiben a Részvénytársaság összesített felhasználói egyenértéke a et meghaladja, úgy a es felhasználói egyenérték limitet az összesített felhasználói egyenérték egy-tizenötödének a kerekítés szabályai szerinti ezerre kerekített értékében jelölik meg. E feltétel bekövetkeztekr alapítók kötelezik magukat az Alapszabály erre vnatkzó módsítására, és a Felügyelő Bizttság létszámának a törvényi előírásk keretein belüli felemelésére. 3. A Felügyelő Bizttság tanácsadó testülete A köztulajdnban álló Részvénytársaságnál kötelező jelleggel a törvényi felhatalmazás alapján Felügyelő Bizttság létrehzásáról rendelkezett az Alapszabály. A Felügyelő Bizttság létszámára tekintettel alkalmanként egyes ellenőrző, áttekintő elemző, döntés-

7 7 előkészítő feladatk elvégzése érdekében szükséges tvábbi külső szaktanácsadók bevnása, amelyre tekintettel a Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület e feladat megvalósítása érdekében flyamatsan rendelkezésre áll. A tanácsadó testületi megbízatás az elfgadó és összeférhetetlenségi nyilatkzattal jön létre a jóváhagyó közgyűlési határzat alapján. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület tagjai az őt delegáló részvényes önkrmányzatk által meghatárztt időpntig látják el tisztségüket. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület tagjai újraválaszthatók. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület köteles a Felügyelő Bizttság elnöke, illetve bármely részvényes kérésére a Részvénytársaság általuk ismert vagy knkrét feladat teljesítése srán tudmásukra juttt ügyeiről felvilágsítást adni a Felügyelő Bizttságnak, illetőleg bármely részvényesnek. A Felügyelő Bizttság elnöke felhatalmazása alapján a tanácsadó testület tagjai jgsultak betekinteni a Részvénytársaság üzleti könyveibe és irataiba. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágsítást kérhet, amelyet a felkértek 30 napn belül teljesíteni kötelesek a Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testületi tagk irányába. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület egyes ellenőrzési feladatk elvégzésével bármely tagját megbízhatja. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testülete testületként jár el A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület tevékenysége semmilyen frmában nem érinti a Felügyelő Bizttság hatáskörét és felelősségét. A tanácsadó testület döntés-előkészítő munkájának krdinálása, a feladatk egyeztetése, az elvégzett munka eredményének a Felügyelő Bizttság elemzésébe, értékelésébe, jelentésébe történő integrálása a Felügyelő Bizttság elnökének a feladata. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület az elnök és két tag aláírásával elláttt knkrét témaellenőrzésről készült jelentését írásban bcsátja a Felügyelő Bizttság elnöke rendelkezésére. 4. A könyvvizsgáló A Részvénytársaság alapítói által kijelölt könyvvizsgáló feladata, hgy gndskdjn a számviteli törvényben meghatárztt könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek srán mindenek előtt annak megállapításáról, hgy a Részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámlója megfelel-e a jgszabályknak, tvábbá megbízható és valós képet ade a Részvénytársaság vagyni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló kijelölésére a közvagyn védelme érdekében kerül sr a Részvénytársaságnál. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizttság egyetértésével tesz javaslatt a Részvénytársaság közgyűlése részére. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámlóról a Felügyelő Bizttság, illetőleg a Részvénytársaság közgyűlése nem hzhat döntést. A könyvvizsgáló a Részvénytársaság közgyűlése elé terjesztett minden lényeges

8 8 üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempntból, hgy az a valós adatkat tartalmazza-e, illetve megfelel-e a jgszabályi előírásknak. A könyvvizsgáló betekinthet a Részvénytársaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizttság tagjaitól, illetve a Részvénytársaság munkavállalóitól felvilágsítást kérhet, a Részvénytársaság bankszámláját, pénztárát, értékpapírés áruállmányát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a Részvénytársaság közgyűlésén köteles részt venni. A könyvvizsgáló köteles a Részvénytársaság ügyeivel kapcslats üzleti titkt megőrizni. II. A SZERVZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. A vezető tisztségviselőkre és a beszttt vezetőkre vnatkzó általáns rendelkezések A Részvénytársaság szervezeti felépítésében egyszeres alá- és fölérendeltségi viszny érvényesül, azzal a kiegészítéssel, hgy az elnök-vezérigazgató általáns helyettese, a gazdasági igazgató, valamint a műszaki igazgató a feladatkörükbe tartzó peratív kérdésekben közvetlen utasítási jgt gyakrlnak. A szervezeti egységek vezetésében minden szinten az egyszemélyi döntés módszerét kell alkalmazni. a) Általáns feladatk aa) szervezi az általa vezetett szervezeti egység munkáját, rendszeres irányítással, valamint ellenőrzéssel biztsítja annak határidőre, az SZMSZnek, munkaköri leírásának, szakmai előírásknak megfelelő és a hatálys jgszabályknak, valamint a Részvénytársaság és a tulajdnsk érdekeinek figyelembevételével történő teljesítést; ab) a munkájáhz szükséges műszaki-gazdasági, kereskedelmi és gazdasági infrmációkat flyamatsan gyűjti és értékeli; ac) A feladata ellátáshz kapcslódóan a Részvénytársaságn kívüli szervezetekkel kapcslatt tart; ad) ae) af) ag) a szervezeti egységen belül a feladatkat belátása szerint szétsztja és alárendelt munkatársait a feladatknak megfelelően csprtsítja; meghatárzza alárendelt munkatársai feladatait (munkaköri leírást készít), tevékenységüket flyamatsan értékeli; gndskdik alárendelt munkatársai szakmai tvábbképzéséről, a megfelelő munkahelyi körülményekről és szciális ellátttságukról; közvetlen irányító vezetőjét tájékztatja, ha az ő tudta nélkül más, arra

9 9 jgsulttól utasítást kaptt valamely feladat ellátására. b) Általáns jgsultságk ba) hatáskörét és illetékességét érintő értekezleteken, megbeszéléseken résztvenni és véleményt nyilvánítani; bb) minden lyan iratba betekinteni, amely a munkavégzéséhez, döntéshzataláhz szükséges; bc) alárendelt munkatársai felvételére, áthelyezésére, elbcsátására, besrlására, fizetésére, jutalmazására és fegyelmi intézkedések meghzatalára a munkáltatói jgkört gyakrló részére javaslatt tenni; bd) feladatai megldásával kapcslatban az egészséges és biztnságs közműellátásra nézve kársnak tarttt utasításra annak végrehajtása mellett feletteseinek figyelmét (szóban, vagy írásban) felhívni; c) Általáns felelősségi kötelem ca) a Részvénytársaság üzleti titkainak megőrzése és alárendelt munkatársai általi megőriztetése; cb) feladatkörébe tartzó tevékenységeknek a vezetőtől megkövetelhető magas szintű ellátása; cc) az aktuális vállalatplitikai és gazdálkdási irányelvek érvényesítése, érvényre juttatása; cd) az Igazgatóság által meghatárztt gazdálkdási feladatk maradéktalan végrehajtása és végrehajtatása; ce) az irányítása alatt álló szervezeti egység kezelésében lévő álló- és frgóeszközök rendeltetésszerű használatának, hasznsításának, megőrzésének biztsítása; cf) a hatékny működés és eredményes gazdálkdás alapfeltételét jelentő infrmációs bázisk megszervezése, fejlesztése, értékelése, biztnságs tárlása és az ezek felhasználásával levnt következtetések megfelelő döntési szintre történő eljuttatása; cg) az irányítása alá tartzó szervezeti egység munkájának hatékny krdinálása érdekében az együttműködő hatóságk, intézmények, gazdálkdó szervezetek tevékenységének megfelelő ismerete; ch) a Részvénytársaság tevékenységét érintő hatálys jgszabályk, közgyűlési határzatk, igazgatósági utasításk, valamint egyéb belső előírásk betartása és betartatása;

10 10 ci) cj) ck) cl) az SZMSZ-ben fglaltakkal összhangban álló és az irányítása alá tartzó szervezeti egységben a legmegfelelőbb munkarend kialakítása, az alárendelt munkatársak munkával történő flyamats ellátása, a munkavégzés ellenőrzése, a munkavégzés feltételeinek biztsítása; a személyzeti plitika elveinek betartása; a munkafegyelem, a munkarend betartatása és betartatása, valamint a Kllektív Szerződésben fglalt egyéb szabályk betartása; az üzleti titkk megőrzése és ennek alárendelt munkatársaitól történő megkövetelése. 2. A munkavállalókra vnatkzó általáns rendelkezések a) a Részvénytársaság minden munkavállalója köteles a hatálys jgszabálykban, az SZMSZ-ben, a Kllektív Szerződésben, valamint a munkaköri leíráskban fglaltakat betartani, munkaköri tevékenységként részére meghatárztt, vagy esetenként kijelölt feladatkat, utasításkat a társaság célkitűzéseinek megfelelően végrehajtani; b) a munkavállaló a tervek teljesítése érdekében köteles a legjbb tudása szerint, az elvárható gndssággal, felelősséggel, a munkaköri leírásban fglaltak alapján végezni munkáját. Felettese utasítására, vagy saját kezdeményezésére lyan eseti feladatkat is el kell látnia, illetve elláthat, amely munkaköri leírásban tételesen nem szerepel, de a munkakör rendeltetéséből megállapíthatóan tevékenységi körébe tartzik, vagy havaria helyzetből adódik és azzal a közérdeket, vagy a Részvénytársaság érdekét védi; c) a munkavállaló kötelessége, hgy az egészséges és biztnságs közműellátásra nézve kársnak tarttt utasításra annak végrehajtása mellett feletteseinek figyelmét (szóban, vagy írásban) felhívja; d) a munkavállaló flyamatsan köteles fejleszteni szakmai ismereteit, tájékzódjn a szervezeti egységen belüli ellátandó feladatkról. Köteles a munkaidőkeret és besztás szerinti munkára munkaképes állaptban a munkahelyén felkészülten megjelenni, a munkát megkezdeni és elvégezni; e) az utasításk előírásainak betartásával az kmányknak, biznylatknak a valóságnak megfelelő, tartalmi és frmai követelményeknek megfelelő naprakészen vezetése, a biznylati fegyelem megtartása; f) a Részvénytársaság teljes körű arculati képviselete a felhasználók irányába; g) a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi előírásk maradéktalan megtartása, az anyagi és szellemi javak védelme, az üzleti és szlgálati titkk megőrzése; h) a munkavállaló minden iratba betekinthet, amely a munkavégzéséhez szükséges;

11 11 i) a munkavállalót megilletik a Munka Törvénykönyve és a Kllektív Szerződés szerint biztsíttt jgk, valamint terhelik az abban fglalt kötelezettségek. 3. A munkakör betöltésekr a személyi összeférhetetlenségre vnatkzó rendelkezések A Részvénytársaság munkavállalói esetében biztsítani kell, hgy családtagk, hzzátartzók egymással alá- fölérendeltségi munka jgvisznyba ne kerüljenek, személyi összeférhetetlenség ne következzen be. Ennek figyelembevételével: a) a munkáltatói jgkör gyakrlójáhz nem tartzhat lyan munkavállaló, aki a jgkör gyakrlójának családtagja, hzzátartzója, rkna; b) a gazdasági eseményt elrendelő, végrehajtó és ellenőrző funkciók csak más-más személynél lehetnek; c) az eszközt (tárgyi eszköz, készlet, pénz) kezelő munkavállaló az utalványzást és ellenőrzést végző személlyel nem állhat az előzőek szerinti kapcslatban; d) nem lehet rkni kapcslat a raktárkezelő és utalványzó között, bérelszámló rknnak bért nem számfejthet; e) a pénztárst helyettesítő pénztárellenőr nem lehet, raktárst raktárellenőr nem helyettesíthet; Az összeférhetetlenségre vnatkzó előíráskat a leltárzásra is alkalmazni kell. 4. A Részvénytársaság szervezeti egységeinek együttműködése a) a Részvénytársaságnál az utasításk kiadása a szervezeti felépítés fkzatain keresztül a szlgálati út betartásával történik. A szlgálati út betartásának mellőzése csak rendkívüli esetben indklt, ilyen esetben az utasítttnak kötelessége közvetlen vezetőjét a lehető legrövidebb időn belül infrmálni a kaptt utasításról. Rendkívüli eseményekről (baleset, havaria, aznnali intézkedést igénylő hiba, stb.) a közvetlen felettes értesítése mellett a Részvénytársaság magasabb szintű vezetőit is haladéktalanul és közvetlenül tájékztatni kell; b) a Részvénytársaság szervezeti egységei egymással öntevékenyen együttműködve és egymás munkáját segítve tartznak feladataikat ellátni. A szervezeti egységek vezetőivel szemben elvárás, hgy az irányításuk alá rendelt szervezet minden tagja az együttműködés és az öntevékeny krdináció jegyében dlgzzn; a szervezetek közötti véleményeltérés esetén a közvetlenül fölérendelt vezető dönt. Ha a véleményeltérés egymással fölé, vagy alárendeltségi visznyban nem álló egységek között keletkezik, a döntés jga és kötelessége a legközelebbi közös felettest, végső srn a Részvénytársaság elnök-vezérigazgatóját illeti meg. A

12 12 szervezeti egységek közötti kapcslatban a közvetlen érintkezés, személyes megbeszélés útján hztt döntésre kell törekedni. A felesleges levelezést és a bürkratikus módszereket kerülni kell, aznban a megállapdásk lényegének írásban rögzítése kívánats. A minőségbiztsításhz kapcslódó adminisztráció a flyamatk követhetősége érdekében - kötelező. Az elektrnikus ügyintézést, kapcslattartást a papíralapúval szemben előnyben kell részesíteni; c) a szakterületi vezetők (pl. pénzügyi vezető, ügyfélszlgálati és hátralékkezelési vezető, HR vezető, infrmatikus) csak jelen SZMSZ-ben meghatárztt tevékenységekre vnatkzóan adhatnak utasítást a dlgzóknak. A szakterületi vezetői irányítási jgsultság a más vezető alá rendelt szervezeti egységbe tartzó munkavállalókra is kiterjed a knkrét szakterületet illetően. E kettős irányítási rendszerben a munkavállaló munkaköri feladatellátásának biztsítása és ellenőrzési jga a szervezeti egység vezetőjét illeti meg, míg szakmai irányítása és a szakterületet érintő ellenőrzési jgkör gyakrlása a szakterületi vezetőt. A Részvénytársaság magasabb vezetői döntéseinek előkészítéséhez, illetve utasításaik végrehajtásának ellenőrzéséhez jgsultak adatkat gyűjteni és tájékztatást kérni; d) az infrmáció áramlásának útja általában a szervezeti felépítés szerinti, de a gyrs ügyintézés érdekében a vezető tisztségviselők, beszttt vezetők közvetlenül a munkavállalótól is kérhetnek infrmációt. 5. A Részvénytársaság működése srán tanácskzásk, értekezletek a) A Részvénytársaság Alapszabálya szerinti fórumk: közgyűlés (évente legalább egyszer, vagy szükség szerint rendkívüli esetben); igazgatósági ülés (ügyrendjét maga állapítja meg); Felügyelő Bizttsági ülés (ügyrendjét maga állapítja meg). b) Szűkített vezetői értekezlet: feladata: peratív tájékztatás a Részvénytársaság ügyeiről, a kiadtt feladatk végrehajtásának ellenőrzése, rövid és hsszabb távra szóló feladatk megvitatása, döntés-előkészítés; vezeti: elnök-vezérigazgató; tagjai: elnök-vezérigazgató általáns helyettese, gazdasági igazgató, műszaki igazgató, üzemigazgatók, HR vezető, szakszervezet képviselője, valamint a témától függően az esetenként meghívttak; időpntja: meghatárzza az elnök-vezérigazgató, vagy helyettese. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, időpnttal, rövid összefglalókkal, a döntések és ezek végrehajtásának felelőseivel, határidejével.

13 c) Szakterületi vezetői értekezlet: 13 feladata: az adtt szervezet munkájával kapcslats feladatk és eredmények megbeszélése, feladatszabás; tagjai: A szervezet vezetője és a vezető által meghívttak; időpntja: Szükségszerűen. 6. A Részvénytársaság működése srán a cégjegyzési és utalványzási jg gyakrlása, bélyegzők használata a) A cégjegyzési jg gyakrlása: aa) az elnök-vezérigazgató önállóan, az Igazgatóság bármely két tagja együttesen jgsultak a céget akként jegyezni, hgy az előírt, előnymtt vagy nymtattt cégszöveg alá nevüket az Alapszabályban rögzítettek szerint írják alá; ab) kizárólag az elnök-vezérigazgató írhatja alá az SZMSZ-t, a Kllektív Szerződést, az állam-, vagy szlgálati titkt tartalmazó ügyiratt, valamint a döntési körébe tartzó ügyek kmányait; ac) a Részvénytársaság jgi képviselője képviseleti jgkörében önállóan ír alá; ad) cégjegyzési aláírási jggal nem rendelkező munkavállalók az általuk készített kiratkat, kmánykat kézjegyükkel kötelesek ellátni kiadmányzás előtt; ae) gépi útn, zárt rendszerben (NAV által jóváhagytt módn) készített számlák aláírásra nem kerülnek; af) a Részvénytársaság belső levelezését (értesítés, tájékztatás) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vezető írja alá. b) Az utalványzási jg gyakrlása A Részvénytársaság eszközeit csak az utalványzhatja, aki az utalványban fglaltak jgsságát besztásánál, vagy munkakörénél fgva el tudja bírálni. Az utalványzási jgt, illetve annak visszavnását (megszűntét) mindenkr írásban kell közölni az érintett dlgzóval, illetve az utalványra teljesítő munkahelyekkel (pénztár, raktár, stb.). Az utalványkra teljesítő munkahelyeken az utalványzásra jgsultak nevét és aláírás-mintáját hzzáférhetően tárlni kell, utalványzási előtt, ellenőrzés céljából. c) A bélyegzők használatának szabályzása A Részvénytársaságn kívüli szervekkel, vagy személyekkel kapcslats iratkn

14 kizárólag csak: 14 ca) címbélyegzőt, cb) keretes anyagátvételi bélyegzőt, cd) fuvarigazló bélyegzőt, de) társadalmbiztsítási kifizetőhelyi bélyegzőt lehet használni. Belső használatra segédbélyegzők használatát engedélyezheti az elnökvezérigazgató. 7. A Részvénytársaság működését szabályzó utasításk és rendelkezések kiadásának rendje Azkat az írásbeli utasításkat, amelyek a Részvénytársaság több egységére vnatkznak és visznylag tartós magatartási szabályt tartalmaznak, kizárólag igazgatósági vagy elnökvezérigazgatói utasításként szabad kiadni. Elnök-vezérigazgatói utasítást a helyettesítés rendje szerint tartós akadályztatás esetén az elnök-vezérigazgató általáns helyettese adhat ki. Az elnök-vezérigazgatói utasításk skszrsításáról, megküldéséről, a nyilvántartásáról a titkárság gndskdik. A Részvénytársaság szervezeti egységeinek vezetői kötelesek az utasítás ismertetéséről gndskdni, a tudmásulvételt igazltatni. 8. A Részvénytársaság működése srán a munkakörök átadására vnatkzó rendelkezések A Részvénytársaság gazdasági tevékenységének flyamats és zökkenőmentes vitelét az időközben bekövetkező személyi váltzásk mellett is biztsítani kell. Ennek érdekében a Részvénytársaság Igazgatóságában vagy vezető besztású munkakörében bekövetkező személyi váltzásk esetében a vezetői munkakör átadását "Munkakör átadási-átvételi jegyzőkönyv"- ben kell rögzíteni. a) A vezetői munkakör átadását: aa) igazgatói munkakör esetén az elnök-vezérigazgató; ab) bármely más vezető besztású munkakör esetén az illetékes igazgató bnylítja le. A munkaköri átadást lebnylító vezető jgsult a munkakör átadási eljárás srán a Részvénytársaság más szakembereit is igénybe venni. Amennyiben akár az átadó, akár az átvevő vezető egy munkakör átadásában részt venni nem tud, ennek feladatát az érintett szerv vezetőjének helyettese, vagy külön megbízás alapján más meghatalmaztt dlgzó látja el. A "Munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv"- ben rögzíteni kell mindazkat a feladatkat és

15 15 flyamatban lévő ügyeket, melyek az új vezető részéről intézkedést, vagy különös figyelmet követelnek meg. Ugyancsak jegyzőkönyvileg kell átadni a vezető, vagy irányítása alatt álló szervezet rendelkezésére, vagy kezelésére bíztt értékeket, pénzhelyettesítő eszközöket, szrs számadás alá vnt nymtatványkat. A vezetői munkakörök átadásáról készült jegyzőkönyv egy-egy példányát az átadó és átvevő vezető, tvábbá a Felügyelő Bizttság kapja meg. Az irattári példányt a HR vezető őrzi. A munkaköri átadás-átvételi eljárást leltárzással egybekötve kell lebnylítani, a nem vezetői munkakörben történő személyi váltzáskr is, ha a munkakör ellátása vagyn (raktár, pénztár, stb.) vagy szrs számadás alá tartzó nymtatvány kezeléssel jár. Ezen nem vezetői munkakörök leltárzással egybekötött lebnylításáért a hatáskörileg érintett közvetlen felettes vezető a felelős. A leltárzás eredményét tartalmazó jegyzőkönyv egy példányát a gazdasági igazgatónak kell átadni. 9. A Részvénytársaság működése srán a munkáltatói jgk gyakrlása A Részvénytársaság elnök-vezérigazgatója a munkáltatói jgkat a Részvénytársaság dlgzóival szemben kizárólagsan gyakrlja. A munkáltatói jgkat és a jggyakrlás módját a Munka törvénykönyve, valamint a Kllektív Szerződés határzza meg. A fegyelmi és kártérítési jgkör gyakrlása megegyezik a munkáltatói jgkör gyakrlásával. III. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RÉSZVÉNYTRÁRSASÁG VEZETÉSÉBEN ALKALMAZANDÓ MUNKAMEGOSZTÁS 1. Az Igazgatóság A Részvénytársaságt az Igazgatóság képviseli, amely a Részvénytársaság ügyvezető szerve. Az alapítók rendelkezése értelmében a Részvénytársaságt 5 fős Igazgatóság irányítja. Az elnök-vezérigazgatót és az Igazgatóság tagjait a közgyűlés közvetlenül választja. Az Igazgatóság jgait és feladatait testületként gyakrlja. Az Igazgatóság tagjai egymás közötti feladat és hatáskör megsztásáról az Igazgatóság által elfgadtt jelen szabályzatban kell rendelkezni. Az Igazgatóság tagjai a Részvénytársaság közgyűlésén tanácskzási jggal vesznek részt. A Részvénytársaság Igazgatóságának alapvető feladata a Részvénytársaság, mint vállalat peratív vezetése, irányítása, a munkavállalók munkájának szervezése, ellenőrzése, irányítása, valamint a víziközmű-szlgáltatás flyamats biztsítása a részvényesek, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződésben felhatalmazást adó

16 16 önkrmányzatk közigazgatási területén belül. Az Igazgatóság feladata a Részvénytársaság közgyűlésének összehívása, a számviteli törvény szerinti beszámló előterjesztése, a Részvénytársaság vagyni helyzetéről és jóváhagytt üzletplitikájának teljesítéséről a Részvénytársaság közgyűlésének tájékztatása, részükre beszámló készítése. A Részvénytársaság Igazgatósága a jgszabálykban meghatárztt törvényi feltételek bekövetkezte esetén kötelezett a Részvénytársaság közgyűlésének összehívását kezdeményezni. A Részvénytársaság igazgatósági tagja vezető tisztségviselőnek minősül. E minőségében a gazdasági társaságkról szóló törvény előírásait kell személyére alkalmazni. Az Igazgatóság tagja választtt tisztségét a munkavisznyra irányadó szabályk, illetőleg a Plgári Törvénykönyv megbízásra vnatkzó szabályai szerint látja el. A vezető tisztségviselő feladatát önállóan látja el, a részvényesek által nem utasítható. Az Igazgatóság tagjai kötelezettek a Részvénytársaság üzleti titkait megőrizni. A Részvénytársaságt törvényes képviselőként az Igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságk és más hatóságk előtt. Az Igazgatóság a saját maga által meghatárztt ügyrend szerint működik. A) Az elnök-vezérigazgató Jgállása Jgállását a hatálys jgszabályk, valamint a Részvénytársaság közgyűlése által elfgadtt Alapszabály rögzíti. Hatásköre A Részvénytársaság napi peratív vezetője, aki a Részvénytársaság ügyeiben a hatálys jgszabályk, a közgyűlési határzatk, az Igazgatóság határzatai alapján önállóan és egyéni felelősséggel dönt. Az Alapszabály, a jelen szabályzat, valamint a Kllektív Szerződés keretei között krlátlan utasítási jgkör illeti meg, a munkáltatói jgkör kizárólags gyakrlója. Képviseli a Részvénytársaságt harmadik személyekkel szemben, illetve bíróságk és más hatóságk előtt. Vezeti, szervezi és irányítja az Igazgatóság működését. Állandó résztvevője az Igazgatósági üléseknek. A Részvénytársaság stratégiai és gazdaságplitikai célkitűzései kidlgzása, meghatárzása, a közgyűlés részére jóváhagyásra előterjesztése. A Részvénytársaság éves gazdálkdási tervének, a szlgáltatás-fejlesztési irányainak, valamint a műszaki fejlesztési célk, az ár- és értékesítési plitika meghatárzása a közgyűlés részére jóváhagyásra előterjesztése, a bérleti-üzemeltetési szerződés erre

17 17 vnatkzó szerződési feltételeinek évenként történő egyeztetése a részvényesekkel. A Részvénytársaság gazdálkdási évre vnatkzó mérlegbeszámló és eredménykimutatás elkészítése, előterjesztése a közgyűlés részére. Döntés közgyűlés, valamint az Igazgatóság határzatainak végrehajtása srán felmerülő kérdésekben. Szerződéskötések a közgyűlés által meghatárzttak szerint. A hatálys jgszabály által előírt működési szabályzatk elkészíttetése, jóváhagyása. A Részvénytársaság jgszerű működésnek teljes körű ellenőrzése, biztsítása, együttműködés a Felügyelő Bizttsággal. A testületi fórumk, vezetői értekezletek megszervezésének felügyelete, flyamats személyes kapcslattartás a részvényesekkel, illetve az általuk kijelölt kapcslattartókkal. Feladatai Végrehajtatja a közgyűlés és az Igazgatóság határzatait, annak végrehajtását ellenőrzi. Szervezi a közgyűlés munkájának előkészítését, flyamats kapcslatt tart a részvényesekkel, képviselőikkel, a Felügyelő Bizttság elnökével, tagjaival, valamint a Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület tagjaival. Irányítja a Részvénytársaság stratégiai és egyéb üzleti terveinek, valamint a jgszabálykban meghatárztt kötelezéseknek való eleget tétel srán a kidlgzáskat, az ellenőrzést megszervezi. Irányítja a több éven átnyúló, valamint az éves gazdálkdási, fejlesztési, beszerzési, műszaki tervek előkészítését jóváhagyását. Flyamatsan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Részvénytársaság gazdálkdását, számviteli, pénzügyi plitikájának realizálódását, a likviditási helyzetet. Irányítja és ellenőrzi a munkaerő- és bérgazdálkdást, bérfejlesztést, jutalmazást, prémiumfeltételek rögzítését az illetékes igazgatók útján. A munkáltatói jgkat kizárólag gyakrlja. A Részvénytársaságnál működő Szakszervezettel megköti a Kllektív Szerződést a hatálys Munka Törvénykönyve rendelkezése figyelembevételével. Flyamats kapcslatt tart az érdekképviseleti szerv vezetőjével. Kialakítja és meghatárzza a Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, ellenőrzi az abban fglaltak szerinti működést. Irányítja a Részvénytársaság munkaszervezetét, közvetett és közvetlen módn munkavállalóit.

18 18 Flyamatsan javítja a munkavégzés körülményeit, biztsítja az egészséges és biztnságs munkavégzés, tvábbá a termelés- és üzembiztnság feltételeit. Biztsítja a hatáskörébe rendelt feladatk ellátásáhz szükséges szabályzatk, utasításk és előírásk elkészítését, megvalósíttatását, betartatását és a betartás ellenőrzését. Felügyeli az irányítása alá tartzó vezetők döntéseit. Felügyeli a Részvénytársaság jgszerű működését, gndskdik a Részvénytársaság vagynának, valamint a bérleti-üzemeltetési szerződések keretében vagynkezelésre átvett, harmadik személyek tulajdnában lévő vagyntárgyak védelméről. Az elnök-vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartznak: az elnök-vezérigazgató általáns helyettese; a műszaki igazgató; a gazdasági igazgató; az üzemigazgatóságk az üzemigazgatók útján; vezérigazgatói titkárság; belső ellenőr; beszerzés és lgisztika; jgi képviselet. B) Az elnök-vezérigazgató általáns helyettese Jgállása Jgállását a hatálys jgszabályk, valamint a Részvénytársaság közgyűlése által elfgadtt Alapszabály rögzíti, az elnök-vezérigazgató közvetlen irányítása alatt végzi tevékenységét. Hatásköre A Részvénytársaság igazgatósági tagja, a Részvénytársaság ügyeiben a hatálys jgszabályk, a közgyűlési határzatk, az Igazgatóság határzatai alapján egyéni felelősséggel dönt. Állandó résztvevője és közreműködője az Igazgatóság üléseinek. Képviseli a Részvénytársaságt harmadik személyekkel szemben a szervezeti felépítés szerint az alárendeltségébe tartzó szervezeti egységek nevében, szervezi és irányítja azk működését.

19 19 Igazgatósági tagként részt vesz a Részvénytársaság stratégiai és gazdaságplitikai célkitűzései kidlgzásában, meghatárzásában, a közgyűlés részére jóváhagyásra előterjesztésében. Igazgatósági tagként a Részvénytársaság éves gazdálkdási tervének, a szlgáltatásfejlesztési irányainak, valamint a műszaki fejlesztési célk, az ár- és értékesítési plitika meghatárzása a közgyűlés részére jóváhagyásra előterjesztése. Igazgatósági tagként a Részvénytársaság gazdálkdási évre vnatkzó mérlegbeszámló és eredmény-kimutatás elkészítése, előterjesztése a közgyűlés részére. Az elnök-vezérigazgató tartós akadályztatása esetén ellátja mindazkat a tevékenységeket, amelyeket a Részvénytársaság Alapszabálya és jelen szabályzata az elnök-vezérigazgató hatáskörébe utalt és feladatként rögzített, és azk elmaradása a Részvénytársaság jgszerű és gazdaságs működését zavarná. Feladatai Végrehajtatja a közgyűlés és az Igazgatóság határzatait, annak végrehajtását saját működési területén ellenőrzi. Igazgatósági tagként ellenőrzi a Részvénytársaság stratégiai és egyéb üzleti terveinek, valamint a jgszabálykban meghatárztt kötelezéseknek való eleget tétel srán a kidlgzáskat. Igazgatósági tagként ellenőrzi a több éven átnyúló, valamint az éves gazdálkdási, fejlesztési, beszerzési, műszaki tervek előkészítését jóváhagyását. Igazgatósági tagként flyamatsan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Részvénytársaság gazdálkdását, számviteli, pénzügyi plitikájának realizálódását, a likviditási helyzetet. Igazgatósági tagként flyamatsan javítja a munkavégzés körülményeit, biztsítja az egészséges és biztnságs munkavégzés, tvábbá a termelés- és üzembiztnság feltételeit. Biztsítja a hatáskörébe rendelt feladatk ellátásáhz szükséges szabályzatk, utasításk és előírásk előkészítését, jóváhagyásukat követően azk megvalósíttatását, betartatását és a betartás ellenőrzését. Felügyeli az irányítása alá tartzó vezetők döntéseit. Igazgatósági tagként felügyeli a Részvénytársaság jgszerű működését, gndskdik a Részvénytársaság vagynának, valamint a bérleti-üzemeltetési szerződések keretében vagynkezelésre átvett, harmadik személyek tulajdnában lévő vagyntárgyak védelméről.

20 20 Az alárendeltségébe tartzó szervezeti egységek vezetői irányításáról, ellenőrzéséről flyamatsan gndskdik, a munkavállalók irányítását rajtuk keresztül realizálja. A PR munka megszervezése útján segíti a Részvénytársaság arculattervezését, annak flyamats pzitív fenntartását. Hatéknyan kmmunikáltatja a Részvénytársaság várható fejlesztési céljait, valamint hangsúlyt fektet az elért eredmények megismertetésére. Flyamatsan részt vesz az rszágs és reginális ágazati, szakmai szervezetek, egyesületek munkájában, az eredmények hasznsítását a Részvénytársaságn belül megszervezi. A Részvénytársaság infrmatikai rendszereinek felelős irányítójaként meghatárzza és kidlgztatja azk rövid és középtávú fejlesztési terveit, krdinálja a rendszerek kiépítését, flyamats naprakész infrmációkat biztsít az Igazgatóság részére. Az elnök-vezérigazgató általáns helyettese közvetlen irányítása alá tartznak: Public Relatins; Kmmunikáció; Infrmatika. C) A műszaki igazgató Jgállása Az elnök-vezérigazgató közvetlen irányítása alatt végzi tevékenységét. Hatásköre A Részvénytársaság ügyeiben a hatálys jgszabályk, a közgyűlési határzatk, az Igazgatóság határzatai alapján egyéni felelősséggel dönt. Képviseli a Részvénytársaságt harmadik személyekkel szemben a szervezeti felépítés szerint az alárendeltségébe tartzó szervezeti egységek nevében, szervezi és irányítja azk működését. Az elnök-vezérigazgató irányításával szervezi és ellenőrzi az üzemigazgatók, valamint az üzemigazgatóságk közműszlgáltatási tevékenységét. Napi peratív irányítást gyakrl a szlgáltatás biztnságs, flyamats fenntartása érdekében az üzemigazgatóságk által végzett tevékenység srán. Közreműködik a Részvénytársaság stratégiai, fejlesztési és egyéb célkitűzései megvalósítása meghatárzásában, kidlgzásában, saját területén alárendelt területén ellenőrzi ezek megvalósulását. A hatáskörébe nem utalt tervezési, ellenőrzési és végrehajtási feladatkra vnatkzóan flyamatsan javaslattétellel él az elnök-vezérigazgató irányába a megvalósítást illetően.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

A Büki Gyógyfürdő Zrt.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. H 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.: 36-94-558-080, Fax: 36-94-358-023 Internet: www.bukfurdo.hu e-mail: bgyzrt@spabuk.hu A Büki Gyógyfürdő Zrt. egységes szerkezetű SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 2 3. Személyi feltételek... 4 4. Munkavégzés tárgyi feltételei... 7 4.1 Munka-

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Verzió 2014.07.22. Készítette: Illés Zoltán... DIALÓG Alapkezelő Zrt. Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben