DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190."

Átírás

1 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Közgyűlés A Felügyelő Bizttság... 6 II. A SZERVZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A vezető tisztségviselőkre és a beszttt vezetőkre vnatkzó általáns rendelkezések A munkavállalókra vnatkzó általáns rendelkezések A munkakör betöltésekr a személyi összeférhetetlenségre vnatkzó rendelkezések A Részvénytársaság szervezeti egységeinek együttműködése A Részvénytársaság működése srán tanácskzásk, értekezletek A Részvénytársaság működése srán a cégjegyzési és utalványzási jg gyakrlása, bélyegzők használata A Részvénytársaság működését szabályzó utasításk és rendelkezések kiadásának rendje A Részvénytársaság működése srán a munkakörök átadására vnatkzó rendelkezések A Részvénytársaság működése srán a munkáltatói jgk gyakrlása III. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RÉSZVÉNYTRÁRSASÁG VEZETÉSÉBEN ALKALMAZANDÓ MUNKAMEGOSZTÁS Az Igazgatóság A) Az elnök-vezérigazgató B) Az elnök-vezérigazgató általáns helyettese C) A műszaki igazgató D) A gazdasági igazgató E) Az üzemigazgató IV. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETÉSÉBEN ALKALMAZANDÓ MUNKAGOSZTÁS SZERINT AZ EGYES VEZETŐKHÖZ RENDELT SZERVEZETI EGYSÉGEK Az elnök-vezérigazgatóhz rendelt szervezeti egységek Az elnök-vezérigazgató általáns helyetteséhez rendelt szervezeti egységek Műszaki igazgató Gazdasági igazgató V. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉRDEKVÉDELMI KAPCSOLATAI számú melléklet: DPMV Zrt. szervezeti felépítése

3 3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Ez a szabályzat határzza meg a Részvénytársaság szervezeti felépítését, munkaszervezetét, és rögzíti azkat az alapvető feladatkat, amelyek a munkaszervezet működéséhez szükségesek. 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGJOGI TÖRTÉNETE A Részvénytársaság jgelődje az én bejegyzett Gyál és Vidéke Vízügyi Krlátlt Felelősségű Társaság (Cg ) vlt, amely névváltztatást követően alapítást követően határnappal került bejegyzésre Dél-Pest Megyei Víziközmű Szlgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven (Cg ) egyetemleges jgutódlással a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán. A Részvénytársaság cégneve: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szlgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Részvénytársaság rövidített cégneve: DPMV Zrt. A Részvénytársaság székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 190. A Részvénytársaság telephelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 104. A Részvénytársaság fíóktelepei: 2330 Dunaharaszti, Fő út Dunaharaszti, hrsz: 0168/9-14 (szennyvíztelep) 2340 Kiskunlacháza, Temető u Kiskunlacháza, Ugark Dűlő (szennyvíztelep) hrsz: 0636/23; 2234 Maglód, Fő u. 25/A 2364 Ócsa, Damjanich u Pécel, Petőfi Sándr u Pécel, hrsz. 02/82 (szennyvíztelep) 2209 Péteri, Bereki u Szigethalm, Erdő u Szigethalm, Móra Ferenc u Szigethalm, Jókai u Üllő, Szövetkezet u Vecsés, Kssuth L. u Vecsés, Gyáli u. hrsz.: 0217/3 (szennyvíztelep) 2142 Nagytarcsa, Iskla u Nagytarcsa, Hársfa u Kerepes, Szabadság u. 100.

4 4 2. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐTEVÉKENYSÉGE, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI Főtevékenység: 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Egyéb tevékenységi körök: 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3831 '08 Használt eszköz bntása 3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4221 '08 Flyadék szállítására szlgáló közmű építése 4291 '08 Vízi létesítmény építése 4299 '08 Egyéb építmény építése m.n.s '08 Bntás 4312 '08 Építési terület előkészítése 4321 '08 Villanyszerelés 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s '08 Vagynkezelés (hlding) 6820 '08 Saját tulajdnú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 '08 Ingatlankezelés 7010 '08 Üzletvezetés 7021 '08 PR, kmmunikáció 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7830 '08 Egyéb emberi erőfrrás ellátás, -gazdálkdás 8211 '08 Összetett adminisztratív szlgáltatás 8220 '08 Telefn infrmáció A Részvénytársaság alapítói ellátási felelősként rögzítik, hgy a társaság fő feladataként a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés, kezelés és tisztítás, valamint csapadékvíz elvezetés felhasználói ellátásának közös biztsítását jelölik meg a közigazgatási területeiken lévő víziközmű rendszerek működtetésével. Az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvételét, vagy a bejelentés megtételét követően kezdheti meg a Részvénytársaság. A Részvénytársaság alapítói felhatalmazzák az igazgatóságt a tevékenységi körök szükségszerű módsítására.

5 5 1. A Közgyűlés A közgyűlés a Részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Részvénytársaság minden tagja jgsult a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. A közgyűlés feladata elsősrban a Részvénytársaság alapvető, stratégiai ügyeiben való döntéshzatal. A közgyűlés kizárólags hatáskörébe tartzik: a) döntés ha a gazdasági társaságról szóló törvény eltérően nem rendelkezik az Alapszabály megállapításáról, módsításáról; b) döntés a Részvénytársaság működési frmájának megváltztatásáról; c) a Részvénytársaság átalakulásának és jgutód nélküli megszűnésének elhatárzása; d) a gazdasági társaságkról szóló törvényben fglalt kivételekkel az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelő Bizttság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; e) a számviteli törvény szerinti beszámló jóváhagyása; f) döntés ha törvény, vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik sztalékelőleg fizetéséről; g) döntés a nymdai útn előállíttt részvény dematerizált részvénnyé történő átalakításáról; h) az egyes részvénysrzatkhz fűződő jgk megváltztatása, illetve az egyes részvényfajták, sztályk átalakítása; i) döntés ha törvény másként nem rendelkezik az átváltztatható vagy jegyzési jgt biztsító kötvény kibcsátásáról; j) döntés ha törvény másként nem rendelkezik az alaptőke felemeléséről; k) döntés ha törvény másként nem rendelkezik az alaptőke leszállításáról; l) döntés a jegyzési elsőbbségi jg gyakrlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jg krlátzására, illetve kizárására; m) döntés minden lyan kérdésben, amit törvény, vagy Alapszabály a közgyűlés kizárólags hatáskörébe utal.

6 6 2. A Felügyelő Bizttság A zártkörűen működő Részvénytársaságnál a köztulajdn védelme érdekében és a Részvénytársaság által flytattt tevékenységre tekintettel Felügyelő Bizttság létrehzása kötelező. A Részvénytársaság a évi CXXII. tv. 4. -ra tekintettel 3 tagú Felügyelő Bizttságt választ. A Felügyelő Bizttság köteles megvizsgálni a Részvénytársaság közgyűlése napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletplitikai jelentést, valamint minden lyan előterjesztést, amely a Részvénytársaság közgyűlése kizárólags hatáskörébe tartzó ügyre vnatkzik. A számvitelről szóló évi C. tv. szerinti beszámlóról és az adóztt eredmény felhasználásáról a Részvénytársaság közgyűlése csak a Felügyelő Bizttság írásbeli jelentésének birtkában határzhat. A Felügyelő Bizttság tagjai a Részvénytársaság közgyűlésén tanácskzási jggal vesznek részt. A Felügyelő Bizttság testületként jár el. A Felügyelő Bizttság tagjai srából választ elnököt. A Felügyelő Bizttság határzatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 2 tag jelen van. Határzatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hzza. A Felügyelő Bizttság tagjai személyesen kötelesek eljárni, tevékenységükben képviseletnek helye nincs. A Felügyelő Bizttság tagját e minőségében a részvényes nem utasíthatja. A Részvénytársaság közgyűlésén tanácskzási jggal vesznek részt a Felügyelő Bizttság tagjai. Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Részvénytársaság közgyűlése hagy jóvá. A Részvénytársaság Felügyelő Bizttságába a Részvénytársaságnál működő szakszervezeti bizttsággal az Igazgatóság által történt külön kirati megállapdás alapján a munkavállalói érdekképviselet nem delegál tagt. Alapítók megállapdása értelmében a Felügyelő Bizttság tagjait a részvényesek ly módn jelölik, hgy az Alapszabályban hivatkztt és külön jgszabályban jelölt felhasználói egyenértéket képviselő, vagy annak legalább egész számú többszöröse felhasználói egyenértékkel rendelkező tag, vagy tagk csprtja jelölhet egy vagy többszörös felhasználói egyenérték esetén a többszörösnek megfelelő számú Felügyelő Bizttsági tagt. Amennyiben a Részvénytársaság összesített felhasználói egyenértéke a et meghaladja, úgy a es felhasználói egyenérték limitet az összesített felhasználói egyenérték egy-tizenötödének a kerekítés szabályai szerinti ezerre kerekített értékében jelölik meg. E feltétel bekövetkeztekr alapítók kötelezik magukat az Alapszabály erre vnatkzó módsítására, és a Felügyelő Bizttság létszámának a törvényi előírásk keretein belüli felemelésére. 3. A Felügyelő Bizttság tanácsadó testülete A köztulajdnban álló Részvénytársaságnál kötelező jelleggel a törvényi felhatalmazás alapján Felügyelő Bizttság létrehzásáról rendelkezett az Alapszabály. A Felügyelő Bizttság létszámára tekintettel alkalmanként egyes ellenőrző, áttekintő elemző, döntés-

7 7 előkészítő feladatk elvégzése érdekében szükséges tvábbi külső szaktanácsadók bevnása, amelyre tekintettel a Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület e feladat megvalósítása érdekében flyamatsan rendelkezésre áll. A tanácsadó testületi megbízatás az elfgadó és összeférhetetlenségi nyilatkzattal jön létre a jóváhagyó közgyűlési határzat alapján. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület tagjai az őt delegáló részvényes önkrmányzatk által meghatárztt időpntig látják el tisztségüket. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület tagjai újraválaszthatók. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület köteles a Felügyelő Bizttság elnöke, illetve bármely részvényes kérésére a Részvénytársaság általuk ismert vagy knkrét feladat teljesítése srán tudmásukra juttt ügyeiről felvilágsítást adni a Felügyelő Bizttságnak, illetőleg bármely részvényesnek. A Felügyelő Bizttság elnöke felhatalmazása alapján a tanácsadó testület tagjai jgsultak betekinteni a Részvénytársaság üzleti könyveibe és irataiba. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágsítást kérhet, amelyet a felkértek 30 napn belül teljesíteni kötelesek a Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testületi tagk irányába. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület egyes ellenőrzési feladatk elvégzésével bármely tagját megbízhatja. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testülete testületként jár el A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület tevékenysége semmilyen frmában nem érinti a Felügyelő Bizttság hatáskörét és felelősségét. A tanácsadó testület döntés-előkészítő munkájának krdinálása, a feladatk egyeztetése, az elvégzett munka eredményének a Felügyelő Bizttság elemzésébe, értékelésébe, jelentésébe történő integrálása a Felügyelő Bizttság elnökének a feladata. A Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület az elnök és két tag aláírásával elláttt knkrét témaellenőrzésről készült jelentését írásban bcsátja a Felügyelő Bizttság elnöke rendelkezésére. 4. A könyvvizsgáló A Részvénytársaság alapítói által kijelölt könyvvizsgáló feladata, hgy gndskdjn a számviteli törvényben meghatárztt könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek srán mindenek előtt annak megállapításáról, hgy a Részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámlója megfelel-e a jgszabályknak, tvábbá megbízható és valós képet ade a Részvénytársaság vagyni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló kijelölésére a közvagyn védelme érdekében kerül sr a Részvénytársaságnál. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizttság egyetértésével tesz javaslatt a Részvénytársaság közgyűlése részére. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámlóról a Felügyelő Bizttság, illetőleg a Részvénytársaság közgyűlése nem hzhat döntést. A könyvvizsgáló a Részvénytársaság közgyűlése elé terjesztett minden lényeges

8 8 üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempntból, hgy az a valós adatkat tartalmazza-e, illetve megfelel-e a jgszabályi előírásknak. A könyvvizsgáló betekinthet a Részvénytársaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizttság tagjaitól, illetve a Részvénytársaság munkavállalóitól felvilágsítást kérhet, a Részvénytársaság bankszámláját, pénztárát, értékpapírés áruállmányát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a Részvénytársaság közgyűlésén köteles részt venni. A könyvvizsgáló köteles a Részvénytársaság ügyeivel kapcslats üzleti titkt megőrizni. II. A SZERVZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. A vezető tisztségviselőkre és a beszttt vezetőkre vnatkzó általáns rendelkezések A Részvénytársaság szervezeti felépítésében egyszeres alá- és fölérendeltségi viszny érvényesül, azzal a kiegészítéssel, hgy az elnök-vezérigazgató általáns helyettese, a gazdasági igazgató, valamint a műszaki igazgató a feladatkörükbe tartzó peratív kérdésekben közvetlen utasítási jgt gyakrlnak. A szervezeti egységek vezetésében minden szinten az egyszemélyi döntés módszerét kell alkalmazni. a) Általáns feladatk aa) szervezi az általa vezetett szervezeti egység munkáját, rendszeres irányítással, valamint ellenőrzéssel biztsítja annak határidőre, az SZMSZnek, munkaköri leírásának, szakmai előírásknak megfelelő és a hatálys jgszabályknak, valamint a Részvénytársaság és a tulajdnsk érdekeinek figyelembevételével történő teljesítést; ab) a munkájáhz szükséges műszaki-gazdasági, kereskedelmi és gazdasági infrmációkat flyamatsan gyűjti és értékeli; ac) A feladata ellátáshz kapcslódóan a Részvénytársaságn kívüli szervezetekkel kapcslatt tart; ad) ae) af) ag) a szervezeti egységen belül a feladatkat belátása szerint szétsztja és alárendelt munkatársait a feladatknak megfelelően csprtsítja; meghatárzza alárendelt munkatársai feladatait (munkaköri leírást készít), tevékenységüket flyamatsan értékeli; gndskdik alárendelt munkatársai szakmai tvábbképzéséről, a megfelelő munkahelyi körülményekről és szciális ellátttságukról; közvetlen irányító vezetőjét tájékztatja, ha az ő tudta nélkül más, arra

9 9 jgsulttól utasítást kaptt valamely feladat ellátására. b) Általáns jgsultságk ba) hatáskörét és illetékességét érintő értekezleteken, megbeszéléseken résztvenni és véleményt nyilvánítani; bb) minden lyan iratba betekinteni, amely a munkavégzéséhez, döntéshzataláhz szükséges; bc) alárendelt munkatársai felvételére, áthelyezésére, elbcsátására, besrlására, fizetésére, jutalmazására és fegyelmi intézkedések meghzatalára a munkáltatói jgkört gyakrló részére javaslatt tenni; bd) feladatai megldásával kapcslatban az egészséges és biztnságs közműellátásra nézve kársnak tarttt utasításra annak végrehajtása mellett feletteseinek figyelmét (szóban, vagy írásban) felhívni; c) Általáns felelősségi kötelem ca) a Részvénytársaság üzleti titkainak megőrzése és alárendelt munkatársai általi megőriztetése; cb) feladatkörébe tartzó tevékenységeknek a vezetőtől megkövetelhető magas szintű ellátása; cc) az aktuális vállalatplitikai és gazdálkdási irányelvek érvényesítése, érvényre juttatása; cd) az Igazgatóság által meghatárztt gazdálkdási feladatk maradéktalan végrehajtása és végrehajtatása; ce) az irányítása alatt álló szervezeti egység kezelésében lévő álló- és frgóeszközök rendeltetésszerű használatának, hasznsításának, megőrzésének biztsítása; cf) a hatékny működés és eredményes gazdálkdás alapfeltételét jelentő infrmációs bázisk megszervezése, fejlesztése, értékelése, biztnságs tárlása és az ezek felhasználásával levnt következtetések megfelelő döntési szintre történő eljuttatása; cg) az irányítása alá tartzó szervezeti egység munkájának hatékny krdinálása érdekében az együttműködő hatóságk, intézmények, gazdálkdó szervezetek tevékenységének megfelelő ismerete; ch) a Részvénytársaság tevékenységét érintő hatálys jgszabályk, közgyűlési határzatk, igazgatósági utasításk, valamint egyéb belső előírásk betartása és betartatása;

10 10 ci) cj) ck) cl) az SZMSZ-ben fglaltakkal összhangban álló és az irányítása alá tartzó szervezeti egységben a legmegfelelőbb munkarend kialakítása, az alárendelt munkatársak munkával történő flyamats ellátása, a munkavégzés ellenőrzése, a munkavégzés feltételeinek biztsítása; a személyzeti plitika elveinek betartása; a munkafegyelem, a munkarend betartatása és betartatása, valamint a Kllektív Szerződésben fglalt egyéb szabályk betartása; az üzleti titkk megőrzése és ennek alárendelt munkatársaitól történő megkövetelése. 2. A munkavállalókra vnatkzó általáns rendelkezések a) a Részvénytársaság minden munkavállalója köteles a hatálys jgszabálykban, az SZMSZ-ben, a Kllektív Szerződésben, valamint a munkaköri leíráskban fglaltakat betartani, munkaköri tevékenységként részére meghatárztt, vagy esetenként kijelölt feladatkat, utasításkat a társaság célkitűzéseinek megfelelően végrehajtani; b) a munkavállaló a tervek teljesítése érdekében köteles a legjbb tudása szerint, az elvárható gndssággal, felelősséggel, a munkaköri leírásban fglaltak alapján végezni munkáját. Felettese utasítására, vagy saját kezdeményezésére lyan eseti feladatkat is el kell látnia, illetve elláthat, amely munkaköri leírásban tételesen nem szerepel, de a munkakör rendeltetéséből megállapíthatóan tevékenységi körébe tartzik, vagy havaria helyzetből adódik és azzal a közérdeket, vagy a Részvénytársaság érdekét védi; c) a munkavállaló kötelessége, hgy az egészséges és biztnságs közműellátásra nézve kársnak tarttt utasításra annak végrehajtása mellett feletteseinek figyelmét (szóban, vagy írásban) felhívja; d) a munkavállaló flyamatsan köteles fejleszteni szakmai ismereteit, tájékzódjn a szervezeti egységen belüli ellátandó feladatkról. Köteles a munkaidőkeret és besztás szerinti munkára munkaképes állaptban a munkahelyén felkészülten megjelenni, a munkát megkezdeni és elvégezni; e) az utasításk előírásainak betartásával az kmányknak, biznylatknak a valóságnak megfelelő, tartalmi és frmai követelményeknek megfelelő naprakészen vezetése, a biznylati fegyelem megtartása; f) a Részvénytársaság teljes körű arculati képviselete a felhasználók irányába; g) a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi előírásk maradéktalan megtartása, az anyagi és szellemi javak védelme, az üzleti és szlgálati titkk megőrzése; h) a munkavállaló minden iratba betekinthet, amely a munkavégzéséhez szükséges;

11 11 i) a munkavállalót megilletik a Munka Törvénykönyve és a Kllektív Szerződés szerint biztsíttt jgk, valamint terhelik az abban fglalt kötelezettségek. 3. A munkakör betöltésekr a személyi összeférhetetlenségre vnatkzó rendelkezések A Részvénytársaság munkavállalói esetében biztsítani kell, hgy családtagk, hzzátartzók egymással alá- fölérendeltségi munka jgvisznyba ne kerüljenek, személyi összeférhetetlenség ne következzen be. Ennek figyelembevételével: a) a munkáltatói jgkör gyakrlójáhz nem tartzhat lyan munkavállaló, aki a jgkör gyakrlójának családtagja, hzzátartzója, rkna; b) a gazdasági eseményt elrendelő, végrehajtó és ellenőrző funkciók csak más-más személynél lehetnek; c) az eszközt (tárgyi eszköz, készlet, pénz) kezelő munkavállaló az utalványzást és ellenőrzést végző személlyel nem állhat az előzőek szerinti kapcslatban; d) nem lehet rkni kapcslat a raktárkezelő és utalványzó között, bérelszámló rknnak bért nem számfejthet; e) a pénztárst helyettesítő pénztárellenőr nem lehet, raktárst raktárellenőr nem helyettesíthet; Az összeférhetetlenségre vnatkzó előíráskat a leltárzásra is alkalmazni kell. 4. A Részvénytársaság szervezeti egységeinek együttműködése a) a Részvénytársaságnál az utasításk kiadása a szervezeti felépítés fkzatain keresztül a szlgálati út betartásával történik. A szlgálati út betartásának mellőzése csak rendkívüli esetben indklt, ilyen esetben az utasítttnak kötelessége közvetlen vezetőjét a lehető legrövidebb időn belül infrmálni a kaptt utasításról. Rendkívüli eseményekről (baleset, havaria, aznnali intézkedést igénylő hiba, stb.) a közvetlen felettes értesítése mellett a Részvénytársaság magasabb szintű vezetőit is haladéktalanul és közvetlenül tájékztatni kell; b) a Részvénytársaság szervezeti egységei egymással öntevékenyen együttműködve és egymás munkáját segítve tartznak feladataikat ellátni. A szervezeti egységek vezetőivel szemben elvárás, hgy az irányításuk alá rendelt szervezet minden tagja az együttműködés és az öntevékeny krdináció jegyében dlgzzn; a szervezetek közötti véleményeltérés esetén a közvetlenül fölérendelt vezető dönt. Ha a véleményeltérés egymással fölé, vagy alárendeltségi visznyban nem álló egységek között keletkezik, a döntés jga és kötelessége a legközelebbi közös felettest, végső srn a Részvénytársaság elnök-vezérigazgatóját illeti meg. A

12 12 szervezeti egységek közötti kapcslatban a közvetlen érintkezés, személyes megbeszélés útján hztt döntésre kell törekedni. A felesleges levelezést és a bürkratikus módszereket kerülni kell, aznban a megállapdásk lényegének írásban rögzítése kívánats. A minőségbiztsításhz kapcslódó adminisztráció a flyamatk követhetősége érdekében - kötelező. Az elektrnikus ügyintézést, kapcslattartást a papíralapúval szemben előnyben kell részesíteni; c) a szakterületi vezetők (pl. pénzügyi vezető, ügyfélszlgálati és hátralékkezelési vezető, HR vezető, infrmatikus) csak jelen SZMSZ-ben meghatárztt tevékenységekre vnatkzóan adhatnak utasítást a dlgzóknak. A szakterületi vezetői irányítási jgsultság a más vezető alá rendelt szervezeti egységbe tartzó munkavállalókra is kiterjed a knkrét szakterületet illetően. E kettős irányítási rendszerben a munkavállaló munkaköri feladatellátásának biztsítása és ellenőrzési jga a szervezeti egység vezetőjét illeti meg, míg szakmai irányítása és a szakterületet érintő ellenőrzési jgkör gyakrlása a szakterületi vezetőt. A Részvénytársaság magasabb vezetői döntéseinek előkészítéséhez, illetve utasításaik végrehajtásának ellenőrzéséhez jgsultak adatkat gyűjteni és tájékztatást kérni; d) az infrmáció áramlásának útja általában a szervezeti felépítés szerinti, de a gyrs ügyintézés érdekében a vezető tisztségviselők, beszttt vezetők közvetlenül a munkavállalótól is kérhetnek infrmációt. 5. A Részvénytársaság működése srán tanácskzásk, értekezletek a) A Részvénytársaság Alapszabálya szerinti fórumk: közgyűlés (évente legalább egyszer, vagy szükség szerint rendkívüli esetben); igazgatósági ülés (ügyrendjét maga állapítja meg); Felügyelő Bizttsági ülés (ügyrendjét maga állapítja meg). b) Szűkített vezetői értekezlet: feladata: peratív tájékztatás a Részvénytársaság ügyeiről, a kiadtt feladatk végrehajtásának ellenőrzése, rövid és hsszabb távra szóló feladatk megvitatása, döntés-előkészítés; vezeti: elnök-vezérigazgató; tagjai: elnök-vezérigazgató általáns helyettese, gazdasági igazgató, műszaki igazgató, üzemigazgatók, HR vezető, szakszervezet képviselője, valamint a témától függően az esetenként meghívttak; időpntja: meghatárzza az elnök-vezérigazgató, vagy helyettese. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, időpnttal, rövid összefglalókkal, a döntések és ezek végrehajtásának felelőseivel, határidejével.

13 c) Szakterületi vezetői értekezlet: 13 feladata: az adtt szervezet munkájával kapcslats feladatk és eredmények megbeszélése, feladatszabás; tagjai: A szervezet vezetője és a vezető által meghívttak; időpntja: Szükségszerűen. 6. A Részvénytársaság működése srán a cégjegyzési és utalványzási jg gyakrlása, bélyegzők használata a) A cégjegyzési jg gyakrlása: aa) az elnök-vezérigazgató önállóan, az Igazgatóság bármely két tagja együttesen jgsultak a céget akként jegyezni, hgy az előírt, előnymtt vagy nymtattt cégszöveg alá nevüket az Alapszabályban rögzítettek szerint írják alá; ab) kizárólag az elnök-vezérigazgató írhatja alá az SZMSZ-t, a Kllektív Szerződést, az állam-, vagy szlgálati titkt tartalmazó ügyiratt, valamint a döntési körébe tartzó ügyek kmányait; ac) a Részvénytársaság jgi képviselője képviseleti jgkörében önállóan ír alá; ad) cégjegyzési aláírási jggal nem rendelkező munkavállalók az általuk készített kiratkat, kmánykat kézjegyükkel kötelesek ellátni kiadmányzás előtt; ae) gépi útn, zárt rendszerben (NAV által jóváhagytt módn) készített számlák aláírásra nem kerülnek; af) a Részvénytársaság belső levelezését (értesítés, tájékztatás) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vezető írja alá. b) Az utalványzási jg gyakrlása A Részvénytársaság eszközeit csak az utalványzhatja, aki az utalványban fglaltak jgsságát besztásánál, vagy munkakörénél fgva el tudja bírálni. Az utalványzási jgt, illetve annak visszavnását (megszűntét) mindenkr írásban kell közölni az érintett dlgzóval, illetve az utalványra teljesítő munkahelyekkel (pénztár, raktár, stb.). Az utalványkra teljesítő munkahelyeken az utalványzásra jgsultak nevét és aláírás-mintáját hzzáférhetően tárlni kell, utalványzási előtt, ellenőrzés céljából. c) A bélyegzők használatának szabályzása A Részvénytársaságn kívüli szervekkel, vagy személyekkel kapcslats iratkn

14 kizárólag csak: 14 ca) címbélyegzőt, cb) keretes anyagátvételi bélyegzőt, cd) fuvarigazló bélyegzőt, de) társadalmbiztsítási kifizetőhelyi bélyegzőt lehet használni. Belső használatra segédbélyegzők használatát engedélyezheti az elnökvezérigazgató. 7. A Részvénytársaság működését szabályzó utasításk és rendelkezések kiadásának rendje Azkat az írásbeli utasításkat, amelyek a Részvénytársaság több egységére vnatkznak és visznylag tartós magatartási szabályt tartalmaznak, kizárólag igazgatósági vagy elnökvezérigazgatói utasításként szabad kiadni. Elnök-vezérigazgatói utasítást a helyettesítés rendje szerint tartós akadályztatás esetén az elnök-vezérigazgató általáns helyettese adhat ki. Az elnök-vezérigazgatói utasításk skszrsításáról, megküldéséről, a nyilvántartásáról a titkárság gndskdik. A Részvénytársaság szervezeti egységeinek vezetői kötelesek az utasítás ismertetéséről gndskdni, a tudmásulvételt igazltatni. 8. A Részvénytársaság működése srán a munkakörök átadására vnatkzó rendelkezések A Részvénytársaság gazdasági tevékenységének flyamats és zökkenőmentes vitelét az időközben bekövetkező személyi váltzásk mellett is biztsítani kell. Ennek érdekében a Részvénytársaság Igazgatóságában vagy vezető besztású munkakörében bekövetkező személyi váltzásk esetében a vezetői munkakör átadását "Munkakör átadási-átvételi jegyzőkönyv"- ben kell rögzíteni. a) A vezetői munkakör átadását: aa) igazgatói munkakör esetén az elnök-vezérigazgató; ab) bármely más vezető besztású munkakör esetén az illetékes igazgató bnylítja le. A munkaköri átadást lebnylító vezető jgsult a munkakör átadási eljárás srán a Részvénytársaság más szakembereit is igénybe venni. Amennyiben akár az átadó, akár az átvevő vezető egy munkakör átadásában részt venni nem tud, ennek feladatát az érintett szerv vezetőjének helyettese, vagy külön megbízás alapján más meghatalmaztt dlgzó látja el. A "Munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv"- ben rögzíteni kell mindazkat a feladatkat és

15 15 flyamatban lévő ügyeket, melyek az új vezető részéről intézkedést, vagy különös figyelmet követelnek meg. Ugyancsak jegyzőkönyvileg kell átadni a vezető, vagy irányítása alatt álló szervezet rendelkezésére, vagy kezelésére bíztt értékeket, pénzhelyettesítő eszközöket, szrs számadás alá vnt nymtatványkat. A vezetői munkakörök átadásáról készült jegyzőkönyv egy-egy példányát az átadó és átvevő vezető, tvábbá a Felügyelő Bizttság kapja meg. Az irattári példányt a HR vezető őrzi. A munkaköri átadás-átvételi eljárást leltárzással egybekötve kell lebnylítani, a nem vezetői munkakörben történő személyi váltzáskr is, ha a munkakör ellátása vagyn (raktár, pénztár, stb.) vagy szrs számadás alá tartzó nymtatvány kezeléssel jár. Ezen nem vezetői munkakörök leltárzással egybekötött lebnylításáért a hatáskörileg érintett közvetlen felettes vezető a felelős. A leltárzás eredményét tartalmazó jegyzőkönyv egy példányát a gazdasági igazgatónak kell átadni. 9. A Részvénytársaság működése srán a munkáltatói jgk gyakrlása A Részvénytársaság elnök-vezérigazgatója a munkáltatói jgkat a Részvénytársaság dlgzóival szemben kizárólagsan gyakrlja. A munkáltatói jgkat és a jggyakrlás módját a Munka törvénykönyve, valamint a Kllektív Szerződés határzza meg. A fegyelmi és kártérítési jgkör gyakrlása megegyezik a munkáltatói jgkör gyakrlásával. III. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RÉSZVÉNYTRÁRSASÁG VEZETÉSÉBEN ALKALMAZANDÓ MUNKAMEGOSZTÁS 1. Az Igazgatóság A Részvénytársaságt az Igazgatóság képviseli, amely a Részvénytársaság ügyvezető szerve. Az alapítók rendelkezése értelmében a Részvénytársaságt 5 fős Igazgatóság irányítja. Az elnök-vezérigazgatót és az Igazgatóság tagjait a közgyűlés közvetlenül választja. Az Igazgatóság jgait és feladatait testületként gyakrlja. Az Igazgatóság tagjai egymás közötti feladat és hatáskör megsztásáról az Igazgatóság által elfgadtt jelen szabályzatban kell rendelkezni. Az Igazgatóság tagjai a Részvénytársaság közgyűlésén tanácskzási jggal vesznek részt. A Részvénytársaság Igazgatóságának alapvető feladata a Részvénytársaság, mint vállalat peratív vezetése, irányítása, a munkavállalók munkájának szervezése, ellenőrzése, irányítása, valamint a víziközmű-szlgáltatás flyamats biztsítása a részvényesek, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződésben felhatalmazást adó

16 16 önkrmányzatk közigazgatási területén belül. Az Igazgatóság feladata a Részvénytársaság közgyűlésének összehívása, a számviteli törvény szerinti beszámló előterjesztése, a Részvénytársaság vagyni helyzetéről és jóváhagytt üzletplitikájának teljesítéséről a Részvénytársaság közgyűlésének tájékztatása, részükre beszámló készítése. A Részvénytársaság Igazgatósága a jgszabálykban meghatárztt törvényi feltételek bekövetkezte esetén kötelezett a Részvénytársaság közgyűlésének összehívását kezdeményezni. A Részvénytársaság igazgatósági tagja vezető tisztségviselőnek minősül. E minőségében a gazdasági társaságkról szóló törvény előírásait kell személyére alkalmazni. Az Igazgatóság tagja választtt tisztségét a munkavisznyra irányadó szabályk, illetőleg a Plgári Törvénykönyv megbízásra vnatkzó szabályai szerint látja el. A vezető tisztségviselő feladatát önállóan látja el, a részvényesek által nem utasítható. Az Igazgatóság tagjai kötelezettek a Részvénytársaság üzleti titkait megőrizni. A Részvénytársaságt törvényes képviselőként az Igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságk és más hatóságk előtt. Az Igazgatóság a saját maga által meghatárztt ügyrend szerint működik. A) Az elnök-vezérigazgató Jgállása Jgállását a hatálys jgszabályk, valamint a Részvénytársaság közgyűlése által elfgadtt Alapszabály rögzíti. Hatásköre A Részvénytársaság napi peratív vezetője, aki a Részvénytársaság ügyeiben a hatálys jgszabályk, a közgyűlési határzatk, az Igazgatóság határzatai alapján önállóan és egyéni felelősséggel dönt. Az Alapszabály, a jelen szabályzat, valamint a Kllektív Szerződés keretei között krlátlan utasítási jgkör illeti meg, a munkáltatói jgkör kizárólags gyakrlója. Képviseli a Részvénytársaságt harmadik személyekkel szemben, illetve bíróságk és más hatóságk előtt. Vezeti, szervezi és irányítja az Igazgatóság működését. Állandó résztvevője az Igazgatósági üléseknek. A Részvénytársaság stratégiai és gazdaságplitikai célkitűzései kidlgzása, meghatárzása, a közgyűlés részére jóváhagyásra előterjesztése. A Részvénytársaság éves gazdálkdási tervének, a szlgáltatás-fejlesztési irányainak, valamint a műszaki fejlesztési célk, az ár- és értékesítési plitika meghatárzása a közgyűlés részére jóváhagyásra előterjesztése, a bérleti-üzemeltetési szerződés erre

17 17 vnatkzó szerződési feltételeinek évenként történő egyeztetése a részvényesekkel. A Részvénytársaság gazdálkdási évre vnatkzó mérlegbeszámló és eredménykimutatás elkészítése, előterjesztése a közgyűlés részére. Döntés közgyűlés, valamint az Igazgatóság határzatainak végrehajtása srán felmerülő kérdésekben. Szerződéskötések a közgyűlés által meghatárzttak szerint. A hatálys jgszabály által előírt működési szabályzatk elkészíttetése, jóváhagyása. A Részvénytársaság jgszerű működésnek teljes körű ellenőrzése, biztsítása, együttműködés a Felügyelő Bizttsággal. A testületi fórumk, vezetői értekezletek megszervezésének felügyelete, flyamats személyes kapcslattartás a részvényesekkel, illetve az általuk kijelölt kapcslattartókkal. Feladatai Végrehajtatja a közgyűlés és az Igazgatóság határzatait, annak végrehajtását ellenőrzi. Szervezi a közgyűlés munkájának előkészítését, flyamats kapcslatt tart a részvényesekkel, képviselőikkel, a Felügyelő Bizttság elnökével, tagjaival, valamint a Felügyelő Bizttság munkáját segítő tanácsadó testület tagjaival. Irányítja a Részvénytársaság stratégiai és egyéb üzleti terveinek, valamint a jgszabálykban meghatárztt kötelezéseknek való eleget tétel srán a kidlgzáskat, az ellenőrzést megszervezi. Irányítja a több éven átnyúló, valamint az éves gazdálkdási, fejlesztési, beszerzési, műszaki tervek előkészítését jóváhagyását. Flyamatsan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Részvénytársaság gazdálkdását, számviteli, pénzügyi plitikájának realizálódását, a likviditási helyzetet. Irányítja és ellenőrzi a munkaerő- és bérgazdálkdást, bérfejlesztést, jutalmazást, prémiumfeltételek rögzítését az illetékes igazgatók útján. A munkáltatói jgkat kizárólag gyakrlja. A Részvénytársaságnál működő Szakszervezettel megköti a Kllektív Szerződést a hatálys Munka Törvénykönyve rendelkezése figyelembevételével. Flyamats kapcslatt tart az érdekképviseleti szerv vezetőjével. Kialakítja és meghatárzza a Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, ellenőrzi az abban fglaltak szerinti működést. Irányítja a Részvénytársaság munkaszervezetét, közvetett és közvetlen módn munkavállalóit.

18 18 Flyamatsan javítja a munkavégzés körülményeit, biztsítja az egészséges és biztnságs munkavégzés, tvábbá a termelés- és üzembiztnság feltételeit. Biztsítja a hatáskörébe rendelt feladatk ellátásáhz szükséges szabályzatk, utasításk és előírásk elkészítését, megvalósíttatását, betartatását és a betartás ellenőrzését. Felügyeli az irányítása alá tartzó vezetők döntéseit. Felügyeli a Részvénytársaság jgszerű működését, gndskdik a Részvénytársaság vagynának, valamint a bérleti-üzemeltetési szerződések keretében vagynkezelésre átvett, harmadik személyek tulajdnában lévő vagyntárgyak védelméről. Az elnök-vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartznak: az elnök-vezérigazgató általáns helyettese; a műszaki igazgató; a gazdasági igazgató; az üzemigazgatóságk az üzemigazgatók útján; vezérigazgatói titkárság; belső ellenőr; beszerzés és lgisztika; jgi képviselet. B) Az elnök-vezérigazgató általáns helyettese Jgállása Jgállását a hatálys jgszabályk, valamint a Részvénytársaság közgyűlése által elfgadtt Alapszabály rögzíti, az elnök-vezérigazgató közvetlen irányítása alatt végzi tevékenységét. Hatásköre A Részvénytársaság igazgatósági tagja, a Részvénytársaság ügyeiben a hatálys jgszabályk, a közgyűlési határzatk, az Igazgatóság határzatai alapján egyéni felelősséggel dönt. Állandó résztvevője és közreműködője az Igazgatóság üléseinek. Képviseli a Részvénytársaságt harmadik személyekkel szemben a szervezeti felépítés szerint az alárendeltségébe tartzó szervezeti egységek nevében, szervezi és irányítja azk működését.

19 19 Igazgatósági tagként részt vesz a Részvénytársaság stratégiai és gazdaságplitikai célkitűzései kidlgzásában, meghatárzásában, a közgyűlés részére jóváhagyásra előterjesztésében. Igazgatósági tagként a Részvénytársaság éves gazdálkdási tervének, a szlgáltatásfejlesztési irányainak, valamint a műszaki fejlesztési célk, az ár- és értékesítési plitika meghatárzása a közgyűlés részére jóváhagyásra előterjesztése. Igazgatósági tagként a Részvénytársaság gazdálkdási évre vnatkzó mérlegbeszámló és eredmény-kimutatás elkészítése, előterjesztése a közgyűlés részére. Az elnök-vezérigazgató tartós akadályztatása esetén ellátja mindazkat a tevékenységeket, amelyeket a Részvénytársaság Alapszabálya és jelen szabályzata az elnök-vezérigazgató hatáskörébe utalt és feladatként rögzített, és azk elmaradása a Részvénytársaság jgszerű és gazdaságs működését zavarná. Feladatai Végrehajtatja a közgyűlés és az Igazgatóság határzatait, annak végrehajtását saját működési területén ellenőrzi. Igazgatósági tagként ellenőrzi a Részvénytársaság stratégiai és egyéb üzleti terveinek, valamint a jgszabálykban meghatárztt kötelezéseknek való eleget tétel srán a kidlgzáskat. Igazgatósági tagként ellenőrzi a több éven átnyúló, valamint az éves gazdálkdási, fejlesztési, beszerzési, műszaki tervek előkészítését jóváhagyását. Igazgatósági tagként flyamatsan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Részvénytársaság gazdálkdását, számviteli, pénzügyi plitikájának realizálódását, a likviditási helyzetet. Igazgatósági tagként flyamatsan javítja a munkavégzés körülményeit, biztsítja az egészséges és biztnságs munkavégzés, tvábbá a termelés- és üzembiztnság feltételeit. Biztsítja a hatáskörébe rendelt feladatk ellátásáhz szükséges szabályzatk, utasításk és előírásk előkészítését, jóváhagyásukat követően azk megvalósíttatását, betartatását és a betartás ellenőrzését. Felügyeli az irányítása alá tartzó vezetők döntéseit. Igazgatósági tagként felügyeli a Részvénytársaság jgszerű működését, gndskdik a Részvénytársaság vagynának, valamint a bérleti-üzemeltetési szerződések keretében vagynkezelésre átvett, harmadik személyek tulajdnában lévő vagyntárgyak védelméről.

20 20 Az alárendeltségébe tartzó szervezeti egységek vezetői irányításáról, ellenőrzéséről flyamatsan gndskdik, a munkavállalók irányítását rajtuk keresztül realizálja. A PR munka megszervezése útján segíti a Részvénytársaság arculattervezését, annak flyamats pzitív fenntartását. Hatéknyan kmmunikáltatja a Részvénytársaság várható fejlesztési céljait, valamint hangsúlyt fektet az elért eredmények megismertetésére. Flyamatsan részt vesz az rszágs és reginális ágazati, szakmai szervezetek, egyesületek munkájában, az eredmények hasznsítását a Részvénytársaságn belül megszervezi. A Részvénytársaság infrmatikai rendszereinek felelős irányítójaként meghatárzza és kidlgztatja azk rövid és középtávú fejlesztési terveit, krdinálja a rendszerek kiépítését, flyamats naprakész infrmációkat biztsít az Igazgatóság részére. Az elnök-vezérigazgató általáns helyettese közvetlen irányítása alá tartznak: Public Relatins; Kmmunikáció; Infrmatika. C) A műszaki igazgató Jgállása Az elnök-vezérigazgató közvetlen irányítása alatt végzi tevékenységét. Hatásköre A Részvénytársaság ügyeiben a hatálys jgszabályk, a közgyűlési határzatk, az Igazgatóság határzatai alapján egyéni felelősséggel dönt. Képviseli a Részvénytársaságt harmadik személyekkel szemben a szervezeti felépítés szerint az alárendeltségébe tartzó szervezeti egységek nevében, szervezi és irányítja azk működését. Az elnök-vezérigazgató irányításával szervezi és ellenőrzi az üzemigazgatók, valamint az üzemigazgatóságk közműszlgáltatási tevékenységét. Napi peratív irányítást gyakrl a szlgáltatás biztnságs, flyamats fenntartása érdekében az üzemigazgatóságk által végzett tevékenység srán. Közreműködik a Részvénytársaság stratégiai, fejlesztési és egyéb célkitűzései megvalósítása meghatárzásában, kidlgzásában, saját területén alárendelt területén ellenőrzi ezek megvalósulását. A hatáskörébe nem utalt tervezési, ellenőrzési és végrehajtási feladatkra vnatkzóan flyamatsan javaslattétellel él az elnök-vezérigazgató irányába a megvalósítást illetően.

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Távhőszlgáltató Szervezeti és Működési Szabályzata Oldal 1 / 75 A Budapesti Távhőszlgáltató Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. január hó A Budapesti Távhőszlgáltató Szervezeti és Működési

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 8751 Zalakmár, Tavasz u. 13. Tel: (93) 386-017 Fax: (93) 386-037 E-mail: inf@zalakmar.hu Web: http://www.zalakmar.hu Bejelentés ipari tevékenység flytatásáról (A

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület). 2.1. A Társaság

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Szabó Mónika Mb. főigazgató MELLÉKLETEK 1. számú: Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

I. A MUNKAVÁLLALÓKKAL FOLYTATOTT MUNKAVÉDELMI TANÁCSKOZÁS

I. A MUNKAVÁLLALÓKKAL FOLYTATOTT MUNKAVÉDELMI TANÁCSKOZÁS Az Országs Érdekegyeztető Tanács MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK AJÁNLÁSA ÉS TÁJÉKOZTATÁSA a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés egyes kérdéseiről Az Országs Érdekegyeztető Tanács keretében saját

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. december 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Plgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (2004. augusztus 01.) 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. fejezet...3 A Plgármesteri

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

Testületi ülés május 13. Rendelet:--ig. Határozat:46-48-ig

Testületi ülés május 13. Rendelet:--ig. Határozat:46-48-ig Testületi ülés 2015. május 13. Rendelet:--ig Határzat:46-48-ig (0 Ta rtalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék, 2 46j201S(V.13.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 A Tiszarffi szennyvízkezelés-szlgáltatást

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Megállapodás. Áporka Község Önkormányzata 2338 Áporka, Petőfi S. u. 32. nyilvántartási szám: ÁHT 734774. képviseli: dr. Kovács Tibor polgármester

Megállapodás. Áporka Község Önkormányzata 2338 Áporka, Petőfi S. u. 32. nyilvántartási szám: ÁHT 734774. képviseli: dr. Kovács Tibor polgármester Megállapdás a Dunavarsány, külterület 036/16 hrsz. alatti, valamint Taksny, külterület 099/40 és 0107 hrsz. alatti ingatlankn feltárt talajvízszennyezés kármentesítése, tényfeltárási záró dkumentáció és

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.), 1/2011. (I.21.) és

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló:

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló: Tájékztató (Munkaszerződés melléklet) A munkaszerződéssel létrehztt munkaviszny alanyai: Neve, elnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Székhelye: Képviselője: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:

Részletesebben