Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás"

Átírás

1 Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének betöltésére. Fglalkztatás jellege: Jgviszny időtartalma: Próbaidő mértéke: teljes munkaidő 5 év 1 év A megbízással járó fntsabb feladatkat az 1.-sámú melléklet (munkaköri leírás) tartalmazza Illetmény és egyéb juttatásk: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a tvábbiakban: Nkt.) 97. (20) bekezdése, valamint a pedagógusk előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Krm. rendelet) az irányadóak. Pályázati feltételek: - egyetemi végzettség, - zenetanári munkakörben szerzett legalább 10 év szakmai gyakrlat, - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség - pedagógus szakvizsga - büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - minimum 5 éves vezetői gyakrlat A pályázat részeként benyújtandó iratk, igazlásk: - személyes adatkat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, - a végzettséget igazló kiratk máslatai, - hatósági erkölcsi biznyítvány vagy máslata (meglévő is megfelelő) - a feladat ellátására vnatkzó szakmai prgram, - a pályázó nyilatkzatát arról, hgy a pályázati anyagban fglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hzzájárul.

2 Muzsikáló Egészség Alapítvány A munkavégzés helye: Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfkú Művészeti Iskla 4024 Debrecen, Szent Anna u. 31. Megbízással kapcslats egyéb infrmáció: A munkakör betöltésének kezdő dátuma szeptember 01. A pályázat benyújtásának határideje: június 1. A pályázat benyújtásának módja: Pstai útn, személyesen, vagy elektrnikus frmában az alapítvány címére. A pályázat elbírálásának módja és rendje: A pályázatk véleményezésének határideje június. 15. A véleményezés a jgszabályban meghatárzttak szerint történik. A pályázatkat véleményezi az intézmény nevelőtestülete és a fenntartó kuratóriuma. A pályázat elbírálásának határideje: június. 30. A pályázat elbírálásának módja: a tantestület véleményének alapján, melynek figyelembe vételével az intézmény fenntartójának kuratóriuma dönt a kinevezésről. Pályázati eredmény nyilvánsságra hzatala és a pályázók kiértesítése július 15-ig. Debrecen, április 20.

3 MUNKAKÖRI LEÍRÁS MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁS 1. Név: 2. Születési adatai: 3. Anyja neve: 4. Állandó lakcíme: 5. Végzettsége: egyetem 6. Szakképzettsége: 7. Besrlása: 8. A fglalkztatási jgvisznyban meghatárztt eredeti munkaköre: tanár 9. Feladatköre: igazgató 10. Munkavégzésének helye: a) Művészeti Iskla székhely Db., Szent Anna u. 31. b) Gönczy Pál Általáns Iskla Db-Józsa, Gönczy u. 3. c) Kazinczy Ferenc Általáns Iskla Db., Margit tér 19. d) Árpád Vezér Általáns Iskla Db., Böszörményi u e) Szbszlói Úti Általáns Iskla Db., Szbszlói u. 3. f) Hunyadi Jáns Általáns Iskla Db., Zákány u. 5. g) Kinizsi Pál Általáns Iskla Db., Kurucz u h) Kölcsey Ferenc Refrmátus Ált. Isk.4026 Db. Hunyadi J. u. 17. i) Hatvani István Ált. Isk 4028 Db. Kards A. u j) Fazekas Mihály Ált. Isk.4025 Db. Vásáry I. u. 10. k) Iblya Utcai Ált. Isk.4027 Db. Iblya u Munkáltatója: Az intézmény vezetője magasabb vezetői megbízását a Muzsikáló Egészség Alapítványtól kapja. Az intézmény vezetésére adtt megbízás magasabb vezetői besztásnak minősül, ezért azt nyilváns pályázat útján kell betölteni. Az egyéb munkáltatói jgkör gyakrlója: a Muzsikáló Egészség Alapítvány kuratóriumának elnöke. 12. A magasabb vezetői megbízás kezdetének és lejártának időpntja: kezdete: szeptember 1. lejárta: augusztus 31. Az iskla igazgatója egy személyben felel az intézmény alapító kiratában meghatárztt tevékenységi körök szakszerű és szabályszerű ellátásáért és az intézmény kezelésében lévő vagyn rendeltetésszerű működtetéséért. Ő felel a zeneiskla zeneművészeti, pedagógiai, vezetési és irányítási feladatk ellátásáért az aktuális ktatási és munkajgi jgszabályk figyelembevételével

4 13. A munkaügyi alkalmazással kapcslats előírásk: Két évente köteles eleget tenni a munkaegészségügyi vizsgálatnak. 14. A feladatellátás és a gazdálkdás srán alkalmazandó fntsabb jgszabályk, fenntartói rendeletek és szabályzatk: - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a tvábbiakban: Nkt.) - a közktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a tvábbiakban: Kt.) - a évi CXCV. tv. az államháztartásról - a közalkalmazttakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Krm. rendelet (tvábbiakban: Krm. r.) - a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. - a Munkatörvénykönyvéről szóló, többször módsíttt évi XXII. törvény (tvábbiakban: MT.); - a közktatásról szóló törvény végrehajtására kiadtt krmány- és miniszteri rendeletek. - ezek közül különösen: 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet az alapfkú művészetktatás követelményei és tantervi prgramjának bevezetéséről és kiadásáról. - A fenntartó által jóváhagytt: pedagógiai prgram, a fenntartó hatálys kuratóriumi határzatai (költségvetés, vagyngazdálkdás, felújítás és karbantartás lehetőségei), az iskla Szervezeti és Működési Szabályzata, a házirend és az intézmény életét meghatárzó belső szabályzatk köre, 15. Heti munkaideje: 40 óra Kötelező óraszáma: 4 óra/hét 16. Feladatai: az intézmény nevelő-ktató munkájának tervezése, irányítása, ellenőrzése a tanszakvezetők bevnásával, az iskla mérés-értékelés, ellenőrzési és minőségbiztsítási rendszerének működtetése, a nevelőtestület irányítása, döntéseinek előkészítése, a magasabb jgszabályk rendelkezések, fenntartói, nevelőtestületi és a vezetői döntések végrehajtásának szakszerű megszervezése, ellenőrzése (Ktv. követő rendeletei, pedagógiai prgram, minőségirányítási prgram, SZMSZ, házirend, igazgatói utasításk, stb.); a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztsítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, a belső szabályzatk karbantartása flyamats követése,

5 az iskla képviselete, illetve a leadtt képviseleti jgkörrel rendelkezők beszámltatása, irányítása, a nemzeti és isklai ünnepségek szervezéséről történő gndskdás, együttműködés az iskla telephelyeit rendelkezésre bcsátó intézményvezetőkkel, a nevelőtestület megbízttjaival, együttműködés az iskla közösségeivel, az iskla belső ellenőrzésének, az isklavezetőség munkájának irányítása, gndskdás a pedagógiai-szakmai munka, a gazdálkdás és a döntés előkészítő fórumk rendszerességéről, az iskla tanulóinak beszámltatásának megszervezése (pl. belső és nyilváns hangversenyek, vizsgahangversenyek, képzőművészeti kiállításk, stb.) megszervezi, ellenőrzi és összehanglja a intézmény telephelyein flyó tartalmi munkát, előzetes terv szerint ellenőrzi az alapdkumentumk alkalmazását, a jgszabályk, valamint a szakmai irányító és fenntartó szerv rendelkezéseinek érvényesülését, a nevelőtestületi határzatk, a szaktanácsadói javaslatk végrehajtását. Látgatja a tanítási órákat, a zeneisklán kívüli fglalkzáskat és rendezvényeket, egyéb szerepléseket. Tapasztalatait megbeszéli a helyi tvábbképzési alkalmakkr az érdekelt tanárkkal, ellenőrzi a felelősök munkáját, útmutatást ad a munka tvábbi viteléről. gndskdik a saját, valamint a tanárk tervszerű, flyamats szakmai tvábbképzéséről, a tanszaki munkaközösségek megalakításáról és rendszeres működtetéséről, a kezdeményező, újító törekvések kibntakztatásáról, a kiemelkedő tehetségű növendékek gndzásáról. a tanszaki munkaközösségek vezetőinek bevnásával és a szaktanácsadók véleményének figyelembe vételével jóváhagyja a tanárk tanmenetét, a hangszeres tananyag tervezését. intézkedik a zeneiskla munkatervében nem rögzített feladatk elvégzéséről /a tanév közben kiadtt felsőbb utasításk végrehajtása, rendkívüli teendők felelőseinek kijelölése/ első fkn dönt a tanulók mindazn ügyeiben, amelyeket a jgszabályk a hatáskörébe utalnak. E feladatkörében: előkészíti és megszervezi a zeneisklai felvételeket, beiratkzáskat a tanulók főtárgyi besztását elkészíti a tanszakvezetők véleményének figyelembe vételével besztja az új tanulókat a hangszeres ktatást végző tanárkhz, kialakítja a kötelező tantárgyak tanulócsprtjait.

6 a főtárgy tanárának javaslata alapján felmentést adhat egyes tárgyak tanulása alól. meghatárzza a tanév végi beszámlók rendjét, összeállítja a vizsgabizttságkat, dönt az sztályzás vitás kérdéseiben. engedélyezi a biznyítványmáslatk, isklalátgatási biznyítványk kiadását. Dönt a zeneisklai hangszerek kölcsönzéséről Gndskdik a kárt kzó tanulók felelősségre vnásáról, a kár megtéríttetéséről. Munkáltatói jgkörében ellátja mindazkat a feladatkat, amelyeket munkaügyi és egyéb jgszabályk a munkáltató hatáskörébe utalnak. Gndskdik a törvényesség és a munkafegyelem megtartásáról. A zeneiskla ügyviteli munkájának irányítása és ellenőrzése srán segíti: a tanárk, az ügyviteli dlgzók adminisztrációs munkáját a naplók, leltárak, nyilvántartásk és elszámlásk vezetését, a flyóiratk, nymtatványk megrendelését a beleseti jegyzőkönyvek elkészítését és tvábbküldését a zeneisklai dkumentáció megőrzését iratselejtezést. 17. Az intézményvezető kizárólags hatásköre: a munkáltatói hatáskör, jgkör gyakrlása az iskla valamennyi alkalmazttja esetében, a pénzügyi-gazdasági kötelezettségvállalás az iskla költségvetésének mértékéig, a gazdálkdásra vnatkzó szabályzatknak megfelelően, a tantárgyfelsztás jóváhagyása, rendkívüli szünet elrendelése a jgszabályi keretek és az egyeztetési kötelezettség betartásával. 18. Az intézményvezető felelőssége: az iskla szakszerű, törvényes és költség-hatékny biztsítása, a tanuló és gyermek balesetek megelőzése, a hatékny pedagógiai munkáért (a feltételrendszer flyamats fejlesztéséért, a pedagógus tvábbképzés a humánerőfrrás gazdálkdásáért) és a magas színvnalú művészetktatásért,

7 köteles jelezni az esetlegesen bekövetkező keresőképtelen állapt bekövetkezését, illetve az igazlt távllét időpntját, helyettesét - tartós távllét esetén meg kell neveznie és a fenntartóval történt egyeztetést követően írásban kell megbíznia, külföldi és belföldi kiküldetésre a kuratórium elnökének engedélyével utazhat, köteles az intézmény működésére vnatkzó nem publikus infrmációkat megőrizni. Az igazgató és helyettese együttesen felelős azért, hgy intézkedéseiket összehanglják és minden lényeges ügyről kölcsönösen tájékztassák egymást. 19. Helyettesítője: igazgatóhelyettes 20. Közvetlen munkáltatói jgkör gyakrlója: kuratóriumi elnök 21. Egyéb előírásk, feltételek: 1. Hivatals távllét, szabadságát köteles bejelenteni legalább 2 munkanappal krábban a kuratórium elnökének, illetve távllétében a kuratórium megjelölt tagjának 22. A munkaköri leírás hatályba lépése, hatálya: A munkaköri leírás szeptember 1-én lép hatályba és a magasabb vezetői megbízás lejártáig érvényes. 23. Egyéb, a munkakörével összefüggő feladatk ellátásával a fentieken kívül a Muzsikáló Egészség Alapítvány kuratóriumának elnöke bízza meg.

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Általános rész 3 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 3 2 Az intézmény szervezete 5 3 Vezetői testület, vezetői struktúra és feladatok 8 4 Alkalmazotti közösség 25

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések... 5 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben