SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :"

Átírás

1 Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

2 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szlgáló jgszabályk AZ INTÉZMÉNY ADATA Neve, székhelye Az intézmény telephelyei Alapítás éve, a költségvetési szerv közvetlen jgelődje, rövidített neve Az irányító szerv neve és székhelye A fenntartó szerv neve és székhelye Az alapítói jgkat és a felügyeleti jgkat gyakrló szerv neve és székhelye Az intézmény létrehzásáról szóló határzat Az intézmény törzskönyvi aznsító adatai: Az intézmény jgállása AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRE, TÍPUSA Működési köre Intézmény típusa... 7 Az intézmény működési típusa: közgyűjteményi intézmény, megyei könyvtár AZ INTÉZMÉNY JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT KÖZFELADAT Az intézmény alaptevékenysége Szakágazat száma és megnevezése AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (INTÉZMÉNY) BESOROLÁSA AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSE AZ INTÉZMÉNY FOGLALKOZTATOTTJAIRA VONATKOZÓ FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY MEGJELÖLÉSE A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJ AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULT AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐINEK FELIRATA ÉS LENYOMATA, HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK AZ INTÉZMÉNY KIADMÁNYOZÁSI JOGA ELLÁTANDÓ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE A FELADAT ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ VAGYON FELETTI RENDELKEZÉS AZ INTÉZMÉNY LÉTSZÁMA AZ INTÉZMÉNY FELADATA SZAKÁGAZAT SZÁMA

3 3.2 ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BESOROLÁSA AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉBEN VÉGZETT FELADATOK Nyilváns könyvtár feladatkörében (a Kult. tv. 55., 65. -a alapján) Megyei feladatkörében (a Kult. tv. 55., ai alapján) AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSE SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az igazgató Igazgatóhelyettes Nem függetlenített vezetők Szakmai vezetés Érdekképviseleti szervek vezetői AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA ÉS FELADATRENDSZERE IGAZGATÓ Feladata Főbb hatáskörei Felelőssége Jgköre Feladata, hatásköre Jgköre Felelőssége MIR VEZETŐ Feladata Hatásköre Felelőssége Jgköre OSZTÁLYVEZETŐ Feladat és hatáskör Felelőssége Jgkör KÖNYVTÁRI SZAKDOLGOZÓK AZ INTÉZMÉNY EGYSÉGEI SZAKMAI EGYSÉGEK ÉS FELADATAIK Vársi Szlgáltatási Osztály Gyűjteményszervezési Osztály Megyei Szlgáltatási Osztály AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI

4 7.1 MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK A KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK JOGÁLLÁSA, KÖTELEZETTSÉGEI AZ INTÉZMÉNNYEL KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBAN ÁLLÓK DÍJAZÁSA Rendszeres személyi juttatásk Nem rendszeres személyi juttatásk Egyéb juttatásk MUNKAREND SZABADSÁGOLÁS RENDJE A HELYETTESÍTÉS RENDJE MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSA KÉPVISELETI JOG A KOMMUNIKÁCIÓ SZABÁLYAI, KAPCSOLATTARTÁS RENDJE: Külső kapcslattartás rendje Tömegtájékztatás Reklámtevékenység HIVATALI TITOK ANYAGI FELELŐSSÉG INTÉZMÉNYI ÓVÓ, VÉDŐ ELJÁRÁSOK AZ INTÉZMÉNY ÜGYVITELI RENDJE AZ INTÉZMÉNY EGYÜTTMŰKÖDÉSE MÁS SZERVEKKEL KAPCSOLATTARTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ INTÉZMÉNY BANKSZÁMLÁJA FELETTI RENDELKEZÉS AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI FELADATÁNAK ÉS SZAKMAI EGYENSÚLYÁNAK BIZTOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA, UTALVÁNYOZÁSI RENDJE, KIADMÁNYOZÁSI JOGOK GYAKORLÁSA KIADMÁNYOZÁSI JOGOK GYAKORLÁSA SZAKALKALMAZOTTAK ÖNÁLLÓ ALÁÍRÁSI JOGKÖRE AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJA, A MUNKA TERVEZÉSE AZ INTÉZMÉNYI MUNKA TERVEZÉSE AZ INTÉZMÉNY MUNKASZERVEZÉSE ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE A SZERVEZETI EGYSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE INTÉZMÉNYI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK RENDJE Vezetői értekezlet A könyvtár dlgzóinak értekezlete

5 Osztályértekezlet Állmánygyarapító Bizttság: BELSŐ ELLENŐRZÉS A VEZETŐI ELLENŐRZÉS ESZKÖZEI A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSA AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE SZAKSZERVEZET A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI:

6 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az államháztartásról szóló évi. CXCV tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Krmányrendelet alapján, a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, valamint az azt módsító évi CLII. törvény által meghatárztt ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése 21/2012. (II.23.) számú határzatával fgadta el a Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár Alapító Okiratát, mely március 01. napjától hatálys, amely któber 31. napján a 235/2013. (X.31.) számú határzattal módsításra került, mely nvember 01-jétől hatálys, mely február 20. napján a 27/2014. (II.20.) számú határzattal módsításra került és március 01 napjától hatálys, mely április 24. napján a 78/2014. (IV. 24.) számú határzattal módsításra került és május 20. napjától hatálys. Az Alapító Okirat hitelesített máslata jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi. 2.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a tvábbiakban: SZMSZ) célja, hgy meghatárzza az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, belső és külső kapcslatkra vnatkzó megállapításkat / annak érdekében, hgy az intézmény az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről, valamint az azt módsító évi CLII. törvény kulturális törvényben rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. / és mindazn rendelkezéseket, amelyeket jgszabály nem utal más hatáskörébe. Tvábbi célja az intézmény jgszerű és zavartalan működésének biztsítása, az lvasó, a használói jgk érvényesülése, az intézményi működés demkratikus rendjének garantálása érdekében. A szabályzatban fglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének és egyéb alkalmazttjának. A Szervezeti Működési Szabályzatban fglalt rendelkezések megszegése esetén az alkalmazttakkal szemben az igazgató munkáltatói jgkörben eljárva hzhat intézkedést. Az SZMSZ a kialakíttt célrendszerek, tevékenység-csprtk és a flyamatk összehanglt működését, kapcslati rendszerét tartalmazza A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a) az intézmény minden közalkalmazttjára, és az intézményben működő közösségekre és civil szervezetekre, b) az intézmény szlgáltatásait igénybe vevőkre A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szlgáló jgszabályk A Közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. számú törvény és a 150/1992. (XI.20.) számú Krmányrendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Krmányrendelet. 5

7 2.2 AZ INTÉZMÉNY ADATA Neve, székhelye Neve: Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár Székhelye, címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefnszáma: (42) Fax: (42) Web: Az intézmény telephelyei Örökösföldi fiókkönyvtár: 4400 Nyíregyháza, Fazekas Jáns tér 9/a Vécsey úti fiókkönyvtár: 4400 Nyíregyháza, Vécsey út 15. Kertvársi letéti gyűjtemény: 4400 Nyíregyháza, Könyök u. 1/a Nyírszőlősi letéti gyűjtemény: 4432 Nyíregyháza, Kllégium u. 54. Orsi letéti gyűjtemény: 4551 Nyíregyháza, Fő u. 60. Sóstóhegyi letéti gyűjtemény: 4481 Nyíregyháza, Igrice u Alapítás éve, a költségvetési szerv közvetlen jgelődje, rövidített neve Alapítás éve: Jgelődjei: Vársi Könyvtár 1927-től Megyei Könyvtár 1952-től Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 1984-től Rövidített neve: MZSK Az irányító szerv neve és székhelye Szerv neve: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése Székhelye: 4400, Nyíregyháza, Kssuth tér A fenntartó szerv neve és székhelye Szerv neve: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Székhelye: 4400, Nyíregyháza, Kssuth tér Az alapítói jgkat és a felügyeleti jgkat gyakrló szerv neve és székhelye Szerv neve: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közgyűlése Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kssuth tér 1. Rendelkező határzat száma: 21/2012.(II.23.) Az intézmény létrehzásáról szóló határzat Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlésének 21/2012. (II.23.) számú határzata 235/2013. (X.31) számú közgyűlési határzat Az intézmény törzskönyvi aznsító adatai: Törzskönyvi aznsító szám: Adószám: KSH statisztikai jelszám:

8 2.2.9 Az intézmény jgállása Jgállása: jgi személy, költségvetési szerv 2.3 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRE, TÍPUSA Működési köre Nyíregyháza Megyei Jgú Várs és Szablcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe. A 73/2003. (V. 28.) Krm. rend. az Országs Dkumentum-ellátási Rendszerről 3. -a alapján az ODR szlgáltatásk tekintetében Magyarrszág közigazgatási területe Intézmény típusa Az intézmény működési típusa: közgyűjteményi intézmény, megyei könyvtár. 2.4 AZ INTÉZMÉNY JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT KÖZFELADATA A muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a tvábbiakban: Kult. tv.) 55 (1) bekezdés, valamint a ai alapján a települési könyvtári ellátás biztsítása a települési önkrmányzatk kötelező feladata, amely feladatkat a megyeszékhely megyei jgú várs megyei könyvtár fenntartásával biztsít. A költségvetési szerv az Országs Dkumentumellátó Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Krm. rendelet alapján (tvábbiakban: ODR Krm. rend.) az ODR keretében működő szlgáltató megyei könyvtár Az intézmény alaptevékenysége A Kult. tv. 55 és ainak megfelelően nyilváns megyei és vársi könyvtári szlgáltatáskat nyújt. Az Országs Dkumentum-ellátási Rendszer szlgáltató könyvtára Szakágazat száma és megnevezése Könyvtári, levéltári tevékenység 2.5 AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről, valamint az azt módsító évi CLII. törvény évi CXCV. törvény 8. -a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Krm. rendelet 5. -a alapján évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi V. törvény a Plgári Törvénykönyvről évi C. törvény a számvitelről 368/2011. (XII.31.) Krm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 60/1998. (III.27.) Krm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szlgáltatásáról és hasznsításáról 7

9 6/2001. (I. 17.) Krm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről 73/2003. (V. 28.) Krm. rendelet az Országs Dkumentum-ellátási Rendszerről 305/2005. (XII. 25.) Krm. rendelet a közérdekű adatk elektrnikus közzétételére 14/2011.(IV.7.) NEFMI rendelet a nyilváns hasznkölcsönzésért a szerzőt megillető díjmegállapításáhz és felsztásáhz szükséges adatkról, valamint az adatszlgáltatásra kötelezett nyilváns könyvtárakról 12/2010. (III.11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj admányzásáról 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dkumentumk kezelésével és nyilvántartásával kapcslats szabálykról 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírzásáról 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állmány ellenőrzéséről (leltárzásáról) és az állmányból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 1311/2012. (VIII. 23.) Krm. határzat a megyei múzeumk, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 7/1985. (IV.26.) MM rendelet a könyvtári anyagk bejelentéséről 120/2014 (IV.8.) Krm. rendelet a könyvtárak jegyzékének vezetéséről 2011.évi CLXXXIX. törvény Magyarrszág helyi önkrmányzatairól évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Audivizuális archívumról évi LXXVI. törvény a szerzői jgról 2.6 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (INTÉZMÉNY) BESOROLÁSA a) tevékenység jellege alapján: önkrmányzati költségvetési szerv b) a feladatellátáshz kapcslódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv 2.7 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSE A mindenkr hatálys, a közalkalmazttak jgállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadtt Krmányrendeletben fglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése nyilváns pályázat útján legfeljebb 5 év határztt időtartamra nevezi ki és bízza meg. A Kult. tv. 68. (2) bekezdése alapján a megyei könyvtár igazgatójának vezetői megbízásáhz és annak visszavnásáhz a miniszter előzetes egyetértése szükséges. 2.8 AZ INTÉZMÉNY FOGLALKOZTATOTTJAIRA VONATKOZÓ FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY MEGJELÖLÉSE Az intézmény közalkalmazttjainak fglalkztatására a Kjt, egyéb fglalkztatttjaira az Mt. szabályai irányadóak. Az egyéb jgvisznykra a mindenkri Ptk. megbízási szerződésre vnatkzó rendelkezései vnatkznak. 8

10 2.9 A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Az intézmény nevében kötelezettségvállalási jgkörrel az igazgató rendelkezik, amelyet a KEGSZI vezetőjének ellenjegyzésével gyakrlhat AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULT Az intézmény mindenkri vezetője AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐINEK FELIRATA ÉS LENYOMATA, HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK Hsszú/fejbélyegző (5,5 X 2 cm): Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Pf. 2. Telefn: (42) ; Fax: (42) Adószám: Körbélyegző (3cm átmérőjű): Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár, Nyíregyháza, középen Magyarrszág címere Az intézményi bélyegzők használatára jgsultak: igazgató igazgatóhelyettes titkár 2.12 AZ INTÉZMÉNY KIADMÁNYOZÁSI JOGA A Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár igazgatóját illeti meg. 9

11 2.13 ELLÁTANDÓ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE Az intézmény nem flytat vállalkzási tevékenységet A FELADAT ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ VAGYON FELETTI RENDELKEZÉS Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata tulajdnában lévő ingó-, és egyéb vagyn kezelése és használata a hatálys vagynrendeletben meghatárzttak szerint. A vagyni állaptt az Önkrmányzat és az intézmény mindenkri leltára, értékét a mindenkri mérleg tartalmazza. A vagyn felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése A vagynnal való gazdálkdás srán Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata vagynának meghatárzásáról és a vagyn feletti tulajdnjg gyakrlásának szabályzásáról szóló 48/2012 (XII.14.) önkrmányzati rendelet szerint kell eljárni AZ INTÉZMÉNY LÉTSZÁMA Az intézmény létszáma: 57 fő. 10

12 3 AZ INTÉZMÉNY FELADATAI A muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. alapján Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 78/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határzatával elfgadtt Alapító Okirat Módsító Okirata szerint. 3.1 SZAKÁGAZAT SZÁMA Könyvtári, levéltári tevékenység 3.2 ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BESOROLÁSA Könyvtári állmány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állmány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szlgáltatásk Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Hírügynökségi, infrmációs szlgáltatás Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prgramk Isklarendszeren kívüli egyéb ktatás, képzés 11

13 3.3 AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉBEN VÉGZETT FELADATOK Az Alapító kiratban meghatárztt alaptevékenységeket az alábbiak szerint, szlgáltatásait a Küldetésnyilatkzatban és a Minőségplitikai nyilatkzatban megfgalmaztt elvek szerint flytatja és szervezi: Nyilváns könyvtár feladatkörében (a Kult. tv. 55., 65. alapján) Vársi könyvtári feladatk a fenntartó által kiadtt alapító kiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatárztt fő céljait küldetésnyilatkzatban közzé teszi gyűjteményét flyamatsan fejleszti, feltárja, megőrzi, gndzza és rendelkezésre bcsátja tájékztat a könyvtár és a nyilváns könyvtári rendszer dkumentumairól és szlgáltatásairól biztsítja más könyvtárak állmányának és szlgáltatásainak elérését részt vesz a könyvtárak közötti dkumentum- és infrmációcserében hazai és nemzetközi visznylatban egyaránt biztsítja az elektrnikus könyvtári dkumentumk elérhetőségét segíti a könyvtárhasználókat a digitális írástudás, az infrmációs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás flyamatában segíti az ktatásban, képzésben részt vevők infrmációellátását, a tudmánys kutatás és az adatbáziskból történő infrmációkérés lehetőségét segíti az általáns és szakmai tájékzódás iránti igények felkeltését és az lvasási kultúra terjesztését kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb prgramkat szervez tudás-, infrmáció- és kultúraközvetítő tevékenységével hzzájárul az életminőség javításáhz, az rszág versenyképességének növeléséhez gyűjteményét és szlgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja helyismereti infrmációkat és dkumentumkat gyűjt közhasznú infrmációs szlgáltatást nyújt tájékzódik a könyvtár és szlgáltatásai iránti igényekről a szlgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempntjait figyelembe véve szervezi Megyei feladatkörében (a Kult. tv. 55., alapján) Megyei feladatk: állami feladatként ellátja a megyei kötelespéldánykkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektrnikus katalógus építésével kapcslats feladatkat szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartzó laksainak könyvtári ellátását a települési könyvtárak tevékenységét segítő szlgáltatáskat nyújt tájékzódik a szlgáltatásk iránti igényekről szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszlgáltatását végzi az isklán kívüli könyvtári tvábbképzést és szakképzést, működteti a Könyvtárellátási Szlgáltató Rendszert megállapdás alapján igénybe vehető szlgáltatáskat nyújt a Kult. tv. 64. (3) bekezdésében megjelölt könyvtári szlgáltató helyen nyújttt könyvtári szlgáltatásk megszervezéséhez a települési önkrmányzatk számára krdinálja a települési könyvtárak fejlesztését krdinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését ellátja az Országs Dkumentum-ellátási Rendszerről szóló krmányrendeletben a szlgáltató könyvtár számára meghatárztt feladatkat A szakminisztériummal kötött eseti megállapdás szerint, a 14/2001 (VII.5.) NKÖM rendelet 7.. (2) bekezdése alapján a közkönyvtári szakfelügyelet Szablcs Szatmár Bereg megyei bnylítója. Az intézmény 22/2004 (II.16.) krmányrendelet alapján akkreditált felnőttképzést flytató intézmény, nyilvántartási száma: , intézményakkreditációs lajstrmszám: AL

14 4 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSE 4.1 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE Az intézmény önállóan működő jgi személy. Az önállóan működő intézményt a fenntartó önálló működési jggal ruházta fel. A fenntartó szervnek kell gndskdnia az alapfeladatk ellátásáhz szükséges pénzeszközökről. Az intézmény belső szerkezeti egységeinek meghatárzásánál legfntsabb alapelv, hgy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően, kimagasló színvnaln. A könyvtár feladatrendszerével összhangban, sztályszervezetben és funkciók szerint bnttt csprtszerkezetben működik. Az sztályk munkáját az igazgatóhelyettes, a szakmai csprtk tevékenységét az sztályvezetők irányítják. Az intézmény működési flyamatainak rendjét az MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási Rendszer alapján készül Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza. 4.2 SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Organgram: INTÉZMÉNYVEZETŐ kulturális ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (KEGSZI) IGAZGATÓ TITKÁRSÁG MIR VEZETŐ IGAZGATÓHELYETTES VÁROSI SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY GYŰJTEMÉNYSZERV EZÉSI OSZTÁLY MEGYEI SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY OLVASÓSZOLGÁLATI CSOPORT FELDOLGOZÓ CSOPORT KSZR CSOPORT GYERMEK-KÖNYVTÁRI CSOPORT INFORMATIKAI CSOPORT MÓDSZERTANI CSOPORT HELYISMERETI CSOPORT KÖTÉSZETI CSOPORT KÖNYVTÁRBUSZ CSOPORT FIÓKSZOLGÁLATI CSOPORT ÜZEMFENNTARTÁSI CSOPORRT MÉDIASZOLGÁLTATÁSI CSOPORT 13

15 4.3 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az intézmény vezetésének tagja az igazgató, a szakmai igazgatóhelyettes és az sztályvezetők, MIR vezető, tvábbá a dlgzók által megválaszttt érdekképviseleti szervek vezető tisztségviselői, akik knzultatív, véleményező és javaslattevő jggal rendelkeznek. Az igazgató munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető irányítása szerint végzik Az igazgató Az intézmény vezetését hatálys jgszabály alapján az igazgató látja el, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője A vezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű, takaréks és törvényes gazdálkdásáért Tevékenysége srán gndskdik az intézményi feladatk megvalósításáról, azk tárgyi, pénzügyi feltételeinek biztsításáról Az igazgató irányítja az intézmény munkáját, felelős az Alapító Okiratban meghatárztt feladatk szakszerű elvégzéséért Igazgatóhelyettes Az igazgató munkáját közvetlenül az igazgatóhelyettes segíti. Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa, az igazgatónak tartzik felelősséggel és beszámlási kötelezettséggel Nem függetlenített vezetők Az egyes szervezeti egységek, csprtk irányítását az adtt munkaszervezet vezetője, illetve a szakalkalmaztt látja el Szakmai vezetés Az igazgató, az igazgatóhelyettes és a nem függetlenített sztályvezetők együttesen alktják az intézmény szakmai vezetését Érdekképviseleti szervek vezetői Közalkalmaztti Tanács elnöke Szakszervezeti alapszervezet titkára 14

16 5 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA ÉS FELADATRENDSZERE 5.1 IGAZGATÓ Közvetlenül felügyeli és ellenőrzi az igazgatóhelyettes munkáját, flyamats munkakapcslatban van vele, kölcsönös knzultációt érvényesít. Munkáját a titkár segíti Feladata Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként gndskdik a rendeltetésszerű működésről és gazdálkdásról Az igazgató jga az intézmény ügyeiben az érvényes szabályzatkban meghatárztt keretek között önállóan dönteni és a szervezet egészére kiterjedő érvényes utasítást adni, tvábbá ellenőrizni minden lyan intézkedést, amely az intézményi kötelezettségek maradéktalan ellátását, a hiánysságk felszámlását szlgálja Felelős az éves munkaterv elkészítéséért és a jóváhagytt munkaterv és költségvetés szakszerű végrehajtásáért Felelős az intézmény középtávú prgramjáért, stratégiájáért, minőségplitikai és küldetés nyilatkzatáért Felelősséggel tartzik az önkrmányzati vagyn védelméért Megteremti a munkavégzés zavartalan működésének feltételeit Meghatárzza a munkatársak munkakörét Irányítja és ellenőrzi a szakmai tevékenységeket, értékeli a munkatársak munkáját Megismerteti a belső-, és külső utasításkat a munkatársakkal és a végrehajtást ellenőrzi Gndskdik a szakmai és az összmunkatársi értekezletek rendszeres, illetve aktuális megtartásáról, végzi ezek levezetését Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel Feladata az intézmény külső kapcslatainak fenntartása, a partneri kapcslatk gyarapítása hazai és nemzetközi szinten Felelős az intézmény külső kmmunikációjáért, a hagymánys és elektrnikus írtt és hangzó média területén, szakmai és egyéb fórumkn Irányítja az isklán kívüli könyvtári szakképzések és tvábbképzések szervezését Az igazgató távllétében, illetve akadályztatása esetén (betegség, szabadság) a szakmai igazgatóhelyettes vagy az igazgató által megbíztt személy képviseli Az igazgató a jgszabályi keretek között egyszemélyben fegyelmi és anyagi felelősséggel tartzik az általa vezetett intézmény Alapító Okiratában meghatárztt feladatk ellátásáért, az intézmény használatába adtt önkrmányzati vagynnal való rendeltetésszerű gazdálkdásért, a jgszabályi előírásk betartásáért Főbb hatáskörei Gyakrlja a munkáltatói jgkat, fglalkztatásra, élet-, és munkakörülményekre vnatkzó kérdések tekintetében ezt a jgkört másra át nem ruházhatja Dönt az intézmény működésével kapcslatban minden lyan ügyben, melyet jgszabály, vagy közalkalmaztti szabály nem utal más hatáskörébe 15

17 5.1.3 Felelőssége Felelősséggel tartzik a szakmai munkáért A munkaköri leírásban fglaltak szerinti munkavégzésért A Minőségirányítási Kézikönyv jóváhagyásáért és hatályba léptetéséért Az intézmény költségvetési kereteinek betartásáért Az önkrmányzati tulajdn védelméért Jgköre A munkáltatói jgkör gyakrlója az intézményben Képviseli az intézményt, illetve megbízást ad képviseletének ellátására Aláírási és kiadmányzási jggal rendelkezik Az intézmény nevében jgkat szerezhet és kötelezettséget vállalhat Indítványzza a fenntartónál a Szervezeti és Működési Szabályzat módsítását 5.2 IGAZGATÓHELYETTES A szakmai igazgatóhelyettest határztt időre az intézmény igazgatója nevezi ki. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hgy a közalkalmaztt a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a vezetői besztásból eredő feladatkat. Az intézmény igazgatójának akadályztatása, tartós (30 napt meghaladó) távlléte esetén teljes jgú helyettese, ide nem értve a munkáltatói és fegyelmi jgkört Feladata, hatásköre Az igazgató és közte kialakult munkamegsztás alapján ellátja azkat a feladatkat, melyeket az igazgató a hatáskörébe utal Szervezi, irányítja és ellátja mindazn adminisztratív jellegű feladatkat, melyek a szakmai tevékenység eredményességét szlgálják A szakmai területek (sztályk) munkájának összehanglása, megszervezése, ellenőrzése, a műszak- és szlgálatszervezést összeállításának ellenőrzése A szakmai munkát szabályzó törvények, rendeletek figyelése, az alkalmazásra vnatkzó javaslatk megtétele, ellenőrzése Részt vesz az intézmény éves beszámlójának és munkatervének, az intézmény stratégiájának és rövid távú feladatainak készítésében Részt vesz az intézmény tevékenységéről szóló beszámlók, jelentések összeállításában Javaslatt tesz a könyvtár szlgáltatási rendszerének módsítására (fejlesztés, leépítés) új szlgáltatásk bevetésére Gndskdik a szakmai munkatársak esetében a munkaköri leíráskban fglaltak betartásáról Előkészíti a rendszeres és esetenkénti megbeszéléseket, értekezleteket Intézményi szinten összefgja a pályázatk készítését Krdinálja az intézményi rendezvények, előadásk, kiállításk szervezését, felügyeli azk zökkenőmentes lebnylítását Részt vesz intézmény gndzásában megjelenő kiadványk tervezésével, kiadatásával együtt járó teendőket Kapcslatt tart civil szervezetekkel és a nemzeti és etnikai kisebbségi önkrmányzatkkal Felel az irányítása alá tartzó szervezeti egységek szakmai munkájáért, valamint a saját munkaköri elhatárlásában meghatárztt feladatk végrehajtásáért Vezeti a Megyei Szlgáltatási Osztályt Jgköre Az igazgató távlléte esetén helyettesíti, illetve képviseli az intézményt Rendszeresen beszámltatja az irányítása alá tartzó dlgzókat, gndskdik a szabályzatban rögzített munkarend és munkafegyelem maradéktalan betartásáról Munkaköri leírásk előkészítése Értékeli és ellenőrzi az irányítása alá tartzó dlgzók munkáját 16

18 5.2.3 Felelőssége Felelős az általa irányíttt munkatársak szakszerű és színvnalas munkájáért A felügyelete alatt dlgzók munkafeltételeinek biztsításáért A munkaköri leírásban fglaltak szerinti munkavégzésért 5.3 MIR VEZETŐ A Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár minőségirányítási megbízttja a minőségirányítási vezető. Feladatát az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Gndskdik a minőségirányítási rendszerhez szükséges flyamatk létrehzásáról, bevezetéséről és fenntartásáról, beszáml a felső vezetőségnek a minőségirányítási rendszer működéséről és fejlesztési szükségletéről, gndskdik a vevői követelményekkel kapcslats tudatsság támgatásáról az egész szervezetben Feladata A Könyvtár minőségplitikájának megvalósítása és érvényesítése az intézmény teljes tevékenységi körében, az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti Minőségirányítási Rendszer működtetése, ennek srán a Minőségirányítási Kézikönyv és a hzzá kapcslódó eljárásk, utasításk elkészíttetése, elsztása, nyilvántartása, rendszeres felülvizsgálata, karbantartása, az azkban fglaltak betartásának ellenőrzése, a belső és külső auditk megszervezése. Ezen belül kiemelten: Szervezi és irányítja a Könyvtár minőségirányítási tevékenységét annak érdekében, hgy az intézmény által előállíttt termékek és nyújttt szlgáltatásk megfeleljenek a vnatkzó jgszabályknak szabványi követelményeknek a vevők (lvasók) speciális igényeinek az intézmény szakmai, minőségügyi és fejlesztési terveiben meghatárztt célknak Gndskdik a Minőségirányítási Rendszer számára szükséges flyamatk kialakításáról, bevezetéséről és azk flyamats működtetéséről Figyelemmel kíséri a Minőségirányítási Rendszer működését, javaslatt tesz annak fejlesztésére Gndskdik a minőségi szemlélet és az MSZ EN ISO 9000:2005 szabványban fglalt minőségirányítási alapelvek érvényesüléséről a szervezeten belül Kapcslatt tart külső felekkel a Minőségirányítási Rendszer ügyeiben Meghatárzza a termékekre és szlgáltatáskra vnatkzó minőségi követelményeket Meghatárzza a flyamatkra vnatkzó ellenőrzéseket, azk módját Megtartja a Minőségirányítási Rendszerre vnatkzó ktatáskat, tájékztatáskat, közreműködik az intézmény képzési prgramjának összeállításában, megvalósításában Elemzi és értékeli a nem megfelelőségeket, közreműködik a vevői (könyvtárhasználói) panaszk, reklamációk kivizsgálásában Gndskdik a partnerek elégedettség mérésének, értékelésének elvégeztetéséről Gndskdik a szállítók minősítésének elvégeztetéséről, illetve figyelemmel kíséri a reklamációk esetén megtett, szükséges intézkedéseket Vezetői áttekintések keretében beszáml a Minőségirányítási Rendszer működésének tapasztalatairól, a vevői és szállítói reklamációk, a nem megfelelőségek alakulásáról, azk kivizsgálásának eredményeiről, a szükséges fejlesztésekről és minden egyéb, a Minőségirányítási Rendszer működésével összefüggő kérdésről 17

19 5.3.2 Hatásköre A Minőségirányítási Rendszer működésének ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele a Minőségirányítási Kézikönyvben fglaltak szerint A termékek/szlgáltatásk minőségére vnatkzó paraméterek meghatárzása és betartatása Az Elfgadtt Szállítók listájának jóváhagyása, elsztása A minőségirányítási tevékenység színvnalának rendszeres értékelése, a rendszer javítására, tvábbfejlesztésére vnatkzó javaslatk kidlgzása, megtétele Az intézmény teljes jgú képviselete a Minőségirányítási Rendszerrel kapcslats ügyekben A Minőségirányítási Rendszer működésével összegfüggő dkumentációs és infrmációs feladatk ellátásának ellenőrzése Felelőssége Felelős a könyvtár Minőségirányítási Rendszerének az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerintiflyamats működtetéséért Az intézmény minőségplitikájának megvalósításáért, érvényesítéséért, a minőségügyi tervek elkészítéséért, azk jóváhagyásáért, teljesítésének ellenőrzéséért A Minőségirányítási Rendszer dkumentációinak elkészíttetéséért, elsztásáért, nyilvántartásáért, rendszeres felülvizsgálatáért, karbantartásáért és az azkban fglaltak betartásának ellenőrzéséért A Minőségirányítási Rendszer időszaknkénti átvizsgálásáért, a tapasztalatkról és a tvábbfejlesztési javaslatkról történő beszámlásért A minőségügyi ktatásk, képzések, tájékztatásk megszervezéséért, lebnylításáért, az időszaks képzési tervek összeállításáért és megvalósításának ellenőrzéséért A belső és külső auditk, tanúsításk megtervezéséért, megszervezéséért és végrehajtásáért, a kérdéslisták, audit jelentések elkészíttetéséért, a nem megfelelőségek dkumentálásáért, a helyesbítő és megelőző intézkedések kidlgzásáért és hatássságának ellenőrzéséért A vevői reklamációk kezelésével kapcslats tevékenység figyelemmel kíséréséért, értékeléséért, a partnerek elégedettségének rendszeres méréséért, értékeléséért A Minőségirányítási Rendszer működésével összefüggő dkumentációs és infrmációs feladatk ellátásáért Jgköre Aláírási jga kiterjed a MIR dkumentációhz tartzó, intézményi kötelezettség vállalással nem járó ügyiratk szignálására 5.4 OSZTÁLYVEZETŐ Felel az irányítása alá tartzó szervezeti egységek, csprtk szakmai munkájáért, valamint a saját munkaköri elhatárlásában meghatárztt feladatk végrehajtásáért. Köteles tájékztatni az igazgatót a területéhez tartzó szakmai és személyi kérdésekről Feladat és hatáskör Ellátja a szakmai feladatk krdinálását, feladatkisztást, a munka peratív tervezését. Osztály feladattervet készít Meghatárzza és biztsítja a feladat végrehajtásáhz szükséges feltételeket Javaslatt tehet az sztály munkájának szakmai fejlesztésére, illetve az SZMSZ szükséges, az sztályt érintő módsítására Részt vesz a vezetői értekezletek munkájában Végzi az sztályhz tartzó munkakörök kialakítását, a funkcinális feladatkból kiindulóan. Részt vesz a munkakörök személyre illesztésében, munkaköri leírás személyre szóló elkészítésében, aktualizálásában,segíti a munkaköri leírás értelmezését,betanulását Ellenőrzi a kiszttt feladatk végrehajtását, kiértékeli a végrehajtást 18

20 Szervezi, krdinálja, ellenőrzi a besztttak munkaidőalap-felhasználását Kiértékeli a munkavégzést, kezdeményezheti a jutalmazást, felelősségre vnást Segíti új alkalmazás esetén a munkakörre alkalmas személy kiválasztását Feladata a jelenléti ívek ellenőrzése Helyettesítés szervezése A távllét, illetve túlmunka igazlása Felelőssége Az általa irányíttt munkatársak szakszerű és színvnalas munkájáért A munkaköri leírásban fglaltak szerinti munkavégzésért A felügyelete alatt dlgzók munkafeltételeinek biztsításáért Jgkör Aláírási jga kiterjed az sztály feladatkörébe tartzó, intézményi kötelezettség vállalással nem járó ügyiratk szignálására 5.5 KÖNYVTÁRI SZAKDOLGOZÓK A könyvtár szakdlgzói az sztályvezetők és a szakmai igazgatóhelyettes irányításával végzik munkájukat. A feladatk lebntása dlgzókra a munkaköri leíráskban található. A dlgzók feladat-, és hatásköre valamint egyéni felelőssége mindazn területre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz, és amely képzettségüknek és végzettségüknek megfelel. 6 AZ INTÉZMÉNY EGYSÉGEI Az intézmény szakmai munkája és a feladatk ellátásáhz szükséges feltételek biztsítása az egymást segítő belső szervezeti egységek összehanglt munkájával valósítható meg. A könyvtár valamennyi szakdlgzója, szakmódszertani tanácsadással, technikai segítségnyújtással hzzájárul a hatékny megyei feladatellátáshz. 19

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. A Szabályzat célja 2. oldal II. Az intézmény alapadatai III. Az intézmény alapfeladatai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa, Fő tér 1. (Várkastély) Záradék: Pápa Város Önkormányzata nevében az Önkormányzat Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága jóváhagyta:

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:........ E. Csorba Csilla Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az alapító képviselője átruházott

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. május 3. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben