SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :"

Átírás

1 Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

2 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szlgáló jgszabályk AZ INTÉZMÉNY ADATA Neve, székhelye Az intézmény telephelyei Alapítás éve, a költségvetési szerv közvetlen jgelődje, rövidített neve Az irányító szerv neve és székhelye A fenntartó szerv neve és székhelye Az alapítói jgkat és a felügyeleti jgkat gyakrló szerv neve és székhelye Az intézmény létrehzásáról szóló határzat Az intézmény törzskönyvi aznsító adatai: Az intézmény jgállása AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRE, TÍPUSA Működési köre Intézmény típusa... 7 Az intézmény működési típusa: közgyűjteményi intézmény, megyei könyvtár AZ INTÉZMÉNY JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT KÖZFELADAT Az intézmény alaptevékenysége Szakágazat száma és megnevezése AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (INTÉZMÉNY) BESOROLÁSA AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSE AZ INTÉZMÉNY FOGLALKOZTATOTTJAIRA VONATKOZÓ FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY MEGJELÖLÉSE A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJ AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULT AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐINEK FELIRATA ÉS LENYOMATA, HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK AZ INTÉZMÉNY KIADMÁNYOZÁSI JOGA ELLÁTANDÓ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE A FELADAT ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ VAGYON FELETTI RENDELKEZÉS AZ INTÉZMÉNY LÉTSZÁMA AZ INTÉZMÉNY FELADATA SZAKÁGAZAT SZÁMA

3 3.2 ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BESOROLÁSA AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉBEN VÉGZETT FELADATOK Nyilváns könyvtár feladatkörében (a Kult. tv. 55., 65. -a alapján) Megyei feladatkörében (a Kult. tv. 55., ai alapján) AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSE SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az igazgató Igazgatóhelyettes Nem függetlenített vezetők Szakmai vezetés Érdekképviseleti szervek vezetői AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA ÉS FELADATRENDSZERE IGAZGATÓ Feladata Főbb hatáskörei Felelőssége Jgköre Feladata, hatásköre Jgköre Felelőssége MIR VEZETŐ Feladata Hatásköre Felelőssége Jgköre OSZTÁLYVEZETŐ Feladat és hatáskör Felelőssége Jgkör KÖNYVTÁRI SZAKDOLGOZÓK AZ INTÉZMÉNY EGYSÉGEI SZAKMAI EGYSÉGEK ÉS FELADATAIK Vársi Szlgáltatási Osztály Gyűjteményszervezési Osztály Megyei Szlgáltatási Osztály AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI

4 7.1 MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK A KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK JOGÁLLÁSA, KÖTELEZETTSÉGEI AZ INTÉZMÉNNYEL KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBAN ÁLLÓK DÍJAZÁSA Rendszeres személyi juttatásk Nem rendszeres személyi juttatásk Egyéb juttatásk MUNKAREND SZABADSÁGOLÁS RENDJE A HELYETTESÍTÉS RENDJE MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSA KÉPVISELETI JOG A KOMMUNIKÁCIÓ SZABÁLYAI, KAPCSOLATTARTÁS RENDJE: Külső kapcslattartás rendje Tömegtájékztatás Reklámtevékenység HIVATALI TITOK ANYAGI FELELŐSSÉG INTÉZMÉNYI ÓVÓ, VÉDŐ ELJÁRÁSOK AZ INTÉZMÉNY ÜGYVITELI RENDJE AZ INTÉZMÉNY EGYÜTTMŰKÖDÉSE MÁS SZERVEKKEL KAPCSOLATTARTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ INTÉZMÉNY BANKSZÁMLÁJA FELETTI RENDELKEZÉS AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI FELADATÁNAK ÉS SZAKMAI EGYENSÚLYÁNAK BIZTOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA, UTALVÁNYOZÁSI RENDJE, KIADMÁNYOZÁSI JOGOK GYAKORLÁSA KIADMÁNYOZÁSI JOGOK GYAKORLÁSA SZAKALKALMAZOTTAK ÖNÁLLÓ ALÁÍRÁSI JOGKÖRE AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJA, A MUNKA TERVEZÉSE AZ INTÉZMÉNYI MUNKA TERVEZÉSE AZ INTÉZMÉNY MUNKASZERVEZÉSE ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE A SZERVEZETI EGYSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE INTÉZMÉNYI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK RENDJE Vezetői értekezlet A könyvtár dlgzóinak értekezlete

5 Osztályértekezlet Állmánygyarapító Bizttság: BELSŐ ELLENŐRZÉS A VEZETŐI ELLENŐRZÉS ESZKÖZEI A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSA AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE SZAKSZERVEZET A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI:

6 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az államháztartásról szóló évi. CXCV tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Krmányrendelet alapján, a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, valamint az azt módsító évi CLII. törvény által meghatárztt ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése 21/2012. (II.23.) számú határzatával fgadta el a Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár Alapító Okiratát, mely március 01. napjától hatálys, amely któber 31. napján a 235/2013. (X.31.) számú határzattal módsításra került, mely nvember 01-jétől hatálys, mely február 20. napján a 27/2014. (II.20.) számú határzattal módsításra került és március 01 napjától hatálys, mely április 24. napján a 78/2014. (IV. 24.) számú határzattal módsításra került és május 20. napjától hatálys. Az Alapító Okirat hitelesített máslata jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi. 2.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a tvábbiakban: SZMSZ) célja, hgy meghatárzza az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, belső és külső kapcslatkra vnatkzó megállapításkat / annak érdekében, hgy az intézmény az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről, valamint az azt módsító évi CLII. törvény kulturális törvényben rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. / és mindazn rendelkezéseket, amelyeket jgszabály nem utal más hatáskörébe. Tvábbi célja az intézmény jgszerű és zavartalan működésének biztsítása, az lvasó, a használói jgk érvényesülése, az intézményi működés demkratikus rendjének garantálása érdekében. A szabályzatban fglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének és egyéb alkalmazttjának. A Szervezeti Működési Szabályzatban fglalt rendelkezések megszegése esetén az alkalmazttakkal szemben az igazgató munkáltatói jgkörben eljárva hzhat intézkedést. Az SZMSZ a kialakíttt célrendszerek, tevékenység-csprtk és a flyamatk összehanglt működését, kapcslati rendszerét tartalmazza A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a) az intézmény minden közalkalmazttjára, és az intézményben működő közösségekre és civil szervezetekre, b) az intézmény szlgáltatásait igénybe vevőkre A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szlgáló jgszabályk A Közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. számú törvény és a 150/1992. (XI.20.) számú Krmányrendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Krmányrendelet. 5

7 2.2 AZ INTÉZMÉNY ADATA Neve, székhelye Neve: Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár Székhelye, címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefnszáma: (42) Fax: (42) Web: Az intézmény telephelyei Örökösföldi fiókkönyvtár: 4400 Nyíregyháza, Fazekas Jáns tér 9/a Vécsey úti fiókkönyvtár: 4400 Nyíregyháza, Vécsey út 15. Kertvársi letéti gyűjtemény: 4400 Nyíregyháza, Könyök u. 1/a Nyírszőlősi letéti gyűjtemény: 4432 Nyíregyháza, Kllégium u. 54. Orsi letéti gyűjtemény: 4551 Nyíregyháza, Fő u. 60. Sóstóhegyi letéti gyűjtemény: 4481 Nyíregyháza, Igrice u Alapítás éve, a költségvetési szerv közvetlen jgelődje, rövidített neve Alapítás éve: Jgelődjei: Vársi Könyvtár 1927-től Megyei Könyvtár 1952-től Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 1984-től Rövidített neve: MZSK Az irányító szerv neve és székhelye Szerv neve: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése Székhelye: 4400, Nyíregyháza, Kssuth tér A fenntartó szerv neve és székhelye Szerv neve: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Székhelye: 4400, Nyíregyháza, Kssuth tér Az alapítói jgkat és a felügyeleti jgkat gyakrló szerv neve és székhelye Szerv neve: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közgyűlése Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kssuth tér 1. Rendelkező határzat száma: 21/2012.(II.23.) Az intézmény létrehzásáról szóló határzat Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlésének 21/2012. (II.23.) számú határzata 235/2013. (X.31) számú közgyűlési határzat Az intézmény törzskönyvi aznsító adatai: Törzskönyvi aznsító szám: Adószám: KSH statisztikai jelszám:

8 2.2.9 Az intézmény jgállása Jgállása: jgi személy, költségvetési szerv 2.3 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRE, TÍPUSA Működési köre Nyíregyháza Megyei Jgú Várs és Szablcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe. A 73/2003. (V. 28.) Krm. rend. az Országs Dkumentum-ellátási Rendszerről 3. -a alapján az ODR szlgáltatásk tekintetében Magyarrszág közigazgatási területe Intézmény típusa Az intézmény működési típusa: közgyűjteményi intézmény, megyei könyvtár. 2.4 AZ INTÉZMÉNY JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT KÖZFELADATA A muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a tvábbiakban: Kult. tv.) 55 (1) bekezdés, valamint a ai alapján a települési könyvtári ellátás biztsítása a települési önkrmányzatk kötelező feladata, amely feladatkat a megyeszékhely megyei jgú várs megyei könyvtár fenntartásával biztsít. A költségvetési szerv az Országs Dkumentumellátó Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Krm. rendelet alapján (tvábbiakban: ODR Krm. rend.) az ODR keretében működő szlgáltató megyei könyvtár Az intézmény alaptevékenysége A Kult. tv. 55 és ainak megfelelően nyilváns megyei és vársi könyvtári szlgáltatáskat nyújt. Az Országs Dkumentum-ellátási Rendszer szlgáltató könyvtára Szakágazat száma és megnevezése Könyvtári, levéltári tevékenység 2.5 AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről, valamint az azt módsító évi CLII. törvény évi CXCV. törvény 8. -a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Krm. rendelet 5. -a alapján évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi V. törvény a Plgári Törvénykönyvről évi C. törvény a számvitelről 368/2011. (XII.31.) Krm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 60/1998. (III.27.) Krm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szlgáltatásáról és hasznsításáról 7

9 6/2001. (I. 17.) Krm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről 73/2003. (V. 28.) Krm. rendelet az Országs Dkumentum-ellátási Rendszerről 305/2005. (XII. 25.) Krm. rendelet a közérdekű adatk elektrnikus közzétételére 14/2011.(IV.7.) NEFMI rendelet a nyilváns hasznkölcsönzésért a szerzőt megillető díjmegállapításáhz és felsztásáhz szükséges adatkról, valamint az adatszlgáltatásra kötelezett nyilváns könyvtárakról 12/2010. (III.11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj admányzásáról 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dkumentumk kezelésével és nyilvántartásával kapcslats szabálykról 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírzásáról 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állmány ellenőrzéséről (leltárzásáról) és az állmányból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 1311/2012. (VIII. 23.) Krm. határzat a megyei múzeumk, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 7/1985. (IV.26.) MM rendelet a könyvtári anyagk bejelentéséről 120/2014 (IV.8.) Krm. rendelet a könyvtárak jegyzékének vezetéséről 2011.évi CLXXXIX. törvény Magyarrszág helyi önkrmányzatairól évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Audivizuális archívumról évi LXXVI. törvény a szerzői jgról 2.6 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (INTÉZMÉNY) BESOROLÁSA a) tevékenység jellege alapján: önkrmányzati költségvetési szerv b) a feladatellátáshz kapcslódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv 2.7 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSE A mindenkr hatálys, a közalkalmazttak jgállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadtt Krmányrendeletben fglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése nyilváns pályázat útján legfeljebb 5 év határztt időtartamra nevezi ki és bízza meg. A Kult. tv. 68. (2) bekezdése alapján a megyei könyvtár igazgatójának vezetői megbízásáhz és annak visszavnásáhz a miniszter előzetes egyetértése szükséges. 2.8 AZ INTÉZMÉNY FOGLALKOZTATOTTJAIRA VONATKOZÓ FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY MEGJELÖLÉSE Az intézmény közalkalmazttjainak fglalkztatására a Kjt, egyéb fglalkztatttjaira az Mt. szabályai irányadóak. Az egyéb jgvisznykra a mindenkri Ptk. megbízási szerződésre vnatkzó rendelkezései vnatkznak. 8

10 2.9 A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Az intézmény nevében kötelezettségvállalási jgkörrel az igazgató rendelkezik, amelyet a KEGSZI vezetőjének ellenjegyzésével gyakrlhat AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULT Az intézmény mindenkri vezetője AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐINEK FELIRATA ÉS LENYOMATA, HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK Hsszú/fejbélyegző (5,5 X 2 cm): Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Pf. 2. Telefn: (42) ; Fax: (42) Adószám: Körbélyegző (3cm átmérőjű): Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár, Nyíregyháza, középen Magyarrszág címere Az intézményi bélyegzők használatára jgsultak: igazgató igazgatóhelyettes titkár 2.12 AZ INTÉZMÉNY KIADMÁNYOZÁSI JOGA A Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár igazgatóját illeti meg. 9

11 2.13 ELLÁTANDÓ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE Az intézmény nem flytat vállalkzási tevékenységet A FELADAT ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ VAGYON FELETTI RENDELKEZÉS Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata tulajdnában lévő ingó-, és egyéb vagyn kezelése és használata a hatálys vagynrendeletben meghatárzttak szerint. A vagyni állaptt az Önkrmányzat és az intézmény mindenkri leltára, értékét a mindenkri mérleg tartalmazza. A vagyn felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése A vagynnal való gazdálkdás srán Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata vagynának meghatárzásáról és a vagyn feletti tulajdnjg gyakrlásának szabályzásáról szóló 48/2012 (XII.14.) önkrmányzati rendelet szerint kell eljárni AZ INTÉZMÉNY LÉTSZÁMA Az intézmény létszáma: 57 fő. 10

12 3 AZ INTÉZMÉNY FELADATAI A muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. alapján Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 78/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határzatával elfgadtt Alapító Okirat Módsító Okirata szerint. 3.1 SZAKÁGAZAT SZÁMA Könyvtári, levéltári tevékenység 3.2 ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BESOROLÁSA Könyvtári állmány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állmány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szlgáltatásk Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Hírügynökségi, infrmációs szlgáltatás Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prgramk Isklarendszeren kívüli egyéb ktatás, képzés 11

13 3.3 AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉBEN VÉGZETT FELADATOK Az Alapító kiratban meghatárztt alaptevékenységeket az alábbiak szerint, szlgáltatásait a Küldetésnyilatkzatban és a Minőségplitikai nyilatkzatban megfgalmaztt elvek szerint flytatja és szervezi: Nyilváns könyvtár feladatkörében (a Kult. tv. 55., 65. alapján) Vársi könyvtári feladatk a fenntartó által kiadtt alapító kiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatárztt fő céljait küldetésnyilatkzatban közzé teszi gyűjteményét flyamatsan fejleszti, feltárja, megőrzi, gndzza és rendelkezésre bcsátja tájékztat a könyvtár és a nyilváns könyvtári rendszer dkumentumairól és szlgáltatásairól biztsítja más könyvtárak állmányának és szlgáltatásainak elérését részt vesz a könyvtárak közötti dkumentum- és infrmációcserében hazai és nemzetközi visznylatban egyaránt biztsítja az elektrnikus könyvtári dkumentumk elérhetőségét segíti a könyvtárhasználókat a digitális írástudás, az infrmációs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás flyamatában segíti az ktatásban, képzésben részt vevők infrmációellátását, a tudmánys kutatás és az adatbáziskból történő infrmációkérés lehetőségét segíti az általáns és szakmai tájékzódás iránti igények felkeltését és az lvasási kultúra terjesztését kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb prgramkat szervez tudás-, infrmáció- és kultúraközvetítő tevékenységével hzzájárul az életminőség javításáhz, az rszág versenyképességének növeléséhez gyűjteményét és szlgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja helyismereti infrmációkat és dkumentumkat gyűjt közhasznú infrmációs szlgáltatást nyújt tájékzódik a könyvtár és szlgáltatásai iránti igényekről a szlgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempntjait figyelembe véve szervezi Megyei feladatkörében (a Kult. tv. 55., alapján) Megyei feladatk: állami feladatként ellátja a megyei kötelespéldánykkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektrnikus katalógus építésével kapcslats feladatkat szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartzó laksainak könyvtári ellátását a települési könyvtárak tevékenységét segítő szlgáltatáskat nyújt tájékzódik a szlgáltatásk iránti igényekről szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszlgáltatását végzi az isklán kívüli könyvtári tvábbképzést és szakképzést, működteti a Könyvtárellátási Szlgáltató Rendszert megállapdás alapján igénybe vehető szlgáltatáskat nyújt a Kult. tv. 64. (3) bekezdésében megjelölt könyvtári szlgáltató helyen nyújttt könyvtári szlgáltatásk megszervezéséhez a települési önkrmányzatk számára krdinálja a települési könyvtárak fejlesztését krdinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését ellátja az Országs Dkumentum-ellátási Rendszerről szóló krmányrendeletben a szlgáltató könyvtár számára meghatárztt feladatkat A szakminisztériummal kötött eseti megállapdás szerint, a 14/2001 (VII.5.) NKÖM rendelet 7.. (2) bekezdése alapján a közkönyvtári szakfelügyelet Szablcs Szatmár Bereg megyei bnylítója. Az intézmény 22/2004 (II.16.) krmányrendelet alapján akkreditált felnőttképzést flytató intézmény, nyilvántartási száma: , intézményakkreditációs lajstrmszám: AL

14 4 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSE 4.1 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE Az intézmény önállóan működő jgi személy. Az önállóan működő intézményt a fenntartó önálló működési jggal ruházta fel. A fenntartó szervnek kell gndskdnia az alapfeladatk ellátásáhz szükséges pénzeszközökről. Az intézmény belső szerkezeti egységeinek meghatárzásánál legfntsabb alapelv, hgy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően, kimagasló színvnaln. A könyvtár feladatrendszerével összhangban, sztályszervezetben és funkciók szerint bnttt csprtszerkezetben működik. Az sztályk munkáját az igazgatóhelyettes, a szakmai csprtk tevékenységét az sztályvezetők irányítják. Az intézmény működési flyamatainak rendjét az MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási Rendszer alapján készül Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza. 4.2 SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Organgram: INTÉZMÉNYVEZETŐ kulturális ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (KEGSZI) IGAZGATÓ TITKÁRSÁG MIR VEZETŐ IGAZGATÓHELYETTES VÁROSI SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY GYŰJTEMÉNYSZERV EZÉSI OSZTÁLY MEGYEI SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY OLVASÓSZOLGÁLATI CSOPORT FELDOLGOZÓ CSOPORT KSZR CSOPORT GYERMEK-KÖNYVTÁRI CSOPORT INFORMATIKAI CSOPORT MÓDSZERTANI CSOPORT HELYISMERETI CSOPORT KÖTÉSZETI CSOPORT KÖNYVTÁRBUSZ CSOPORT FIÓKSZOLGÁLATI CSOPORT ÜZEMFENNTARTÁSI CSOPORRT MÉDIASZOLGÁLTATÁSI CSOPORT 13

15 4.3 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az intézmény vezetésének tagja az igazgató, a szakmai igazgatóhelyettes és az sztályvezetők, MIR vezető, tvábbá a dlgzók által megválaszttt érdekképviseleti szervek vezető tisztségviselői, akik knzultatív, véleményező és javaslattevő jggal rendelkeznek. Az igazgató munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető irányítása szerint végzik Az igazgató Az intézmény vezetését hatálys jgszabály alapján az igazgató látja el, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője A vezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű, takaréks és törvényes gazdálkdásáért Tevékenysége srán gndskdik az intézményi feladatk megvalósításáról, azk tárgyi, pénzügyi feltételeinek biztsításáról Az igazgató irányítja az intézmény munkáját, felelős az Alapító Okiratban meghatárztt feladatk szakszerű elvégzéséért Igazgatóhelyettes Az igazgató munkáját közvetlenül az igazgatóhelyettes segíti. Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa, az igazgatónak tartzik felelősséggel és beszámlási kötelezettséggel Nem függetlenített vezetők Az egyes szervezeti egységek, csprtk irányítását az adtt munkaszervezet vezetője, illetve a szakalkalmaztt látja el Szakmai vezetés Az igazgató, az igazgatóhelyettes és a nem függetlenített sztályvezetők együttesen alktják az intézmény szakmai vezetését Érdekképviseleti szervek vezetői Közalkalmaztti Tanács elnöke Szakszervezeti alapszervezet titkára 14

16 5 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA ÉS FELADATRENDSZERE 5.1 IGAZGATÓ Közvetlenül felügyeli és ellenőrzi az igazgatóhelyettes munkáját, flyamats munkakapcslatban van vele, kölcsönös knzultációt érvényesít. Munkáját a titkár segíti Feladata Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként gndskdik a rendeltetésszerű működésről és gazdálkdásról Az igazgató jga az intézmény ügyeiben az érvényes szabályzatkban meghatárztt keretek között önállóan dönteni és a szervezet egészére kiterjedő érvényes utasítást adni, tvábbá ellenőrizni minden lyan intézkedést, amely az intézményi kötelezettségek maradéktalan ellátását, a hiánysságk felszámlását szlgálja Felelős az éves munkaterv elkészítéséért és a jóváhagytt munkaterv és költségvetés szakszerű végrehajtásáért Felelős az intézmény középtávú prgramjáért, stratégiájáért, minőségplitikai és küldetés nyilatkzatáért Felelősséggel tartzik az önkrmányzati vagyn védelméért Megteremti a munkavégzés zavartalan működésének feltételeit Meghatárzza a munkatársak munkakörét Irányítja és ellenőrzi a szakmai tevékenységeket, értékeli a munkatársak munkáját Megismerteti a belső-, és külső utasításkat a munkatársakkal és a végrehajtást ellenőrzi Gndskdik a szakmai és az összmunkatársi értekezletek rendszeres, illetve aktuális megtartásáról, végzi ezek levezetését Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel Feladata az intézmény külső kapcslatainak fenntartása, a partneri kapcslatk gyarapítása hazai és nemzetközi szinten Felelős az intézmény külső kmmunikációjáért, a hagymánys és elektrnikus írtt és hangzó média területén, szakmai és egyéb fórumkn Irányítja az isklán kívüli könyvtári szakképzések és tvábbképzések szervezését Az igazgató távllétében, illetve akadályztatása esetén (betegség, szabadság) a szakmai igazgatóhelyettes vagy az igazgató által megbíztt személy képviseli Az igazgató a jgszabályi keretek között egyszemélyben fegyelmi és anyagi felelősséggel tartzik az általa vezetett intézmény Alapító Okiratában meghatárztt feladatk ellátásáért, az intézmény használatába adtt önkrmányzati vagynnal való rendeltetésszerű gazdálkdásért, a jgszabályi előírásk betartásáért Főbb hatáskörei Gyakrlja a munkáltatói jgkat, fglalkztatásra, élet-, és munkakörülményekre vnatkzó kérdések tekintetében ezt a jgkört másra át nem ruházhatja Dönt az intézmény működésével kapcslatban minden lyan ügyben, melyet jgszabály, vagy közalkalmaztti szabály nem utal más hatáskörébe 15

17 5.1.3 Felelőssége Felelősséggel tartzik a szakmai munkáért A munkaköri leírásban fglaltak szerinti munkavégzésért A Minőségirányítási Kézikönyv jóváhagyásáért és hatályba léptetéséért Az intézmény költségvetési kereteinek betartásáért Az önkrmányzati tulajdn védelméért Jgköre A munkáltatói jgkör gyakrlója az intézményben Képviseli az intézményt, illetve megbízást ad képviseletének ellátására Aláírási és kiadmányzási jggal rendelkezik Az intézmény nevében jgkat szerezhet és kötelezettséget vállalhat Indítványzza a fenntartónál a Szervezeti és Működési Szabályzat módsítását 5.2 IGAZGATÓHELYETTES A szakmai igazgatóhelyettest határztt időre az intézmény igazgatója nevezi ki. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hgy a közalkalmaztt a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a vezetői besztásból eredő feladatkat. Az intézmény igazgatójának akadályztatása, tartós (30 napt meghaladó) távlléte esetén teljes jgú helyettese, ide nem értve a munkáltatói és fegyelmi jgkört Feladata, hatásköre Az igazgató és közte kialakult munkamegsztás alapján ellátja azkat a feladatkat, melyeket az igazgató a hatáskörébe utal Szervezi, irányítja és ellátja mindazn adminisztratív jellegű feladatkat, melyek a szakmai tevékenység eredményességét szlgálják A szakmai területek (sztályk) munkájának összehanglása, megszervezése, ellenőrzése, a műszak- és szlgálatszervezést összeállításának ellenőrzése A szakmai munkát szabályzó törvények, rendeletek figyelése, az alkalmazásra vnatkzó javaslatk megtétele, ellenőrzése Részt vesz az intézmény éves beszámlójának és munkatervének, az intézmény stratégiájának és rövid távú feladatainak készítésében Részt vesz az intézmény tevékenységéről szóló beszámlók, jelentések összeállításában Javaslatt tesz a könyvtár szlgáltatási rendszerének módsítására (fejlesztés, leépítés) új szlgáltatásk bevetésére Gndskdik a szakmai munkatársak esetében a munkaköri leíráskban fglaltak betartásáról Előkészíti a rendszeres és esetenkénti megbeszéléseket, értekezleteket Intézményi szinten összefgja a pályázatk készítését Krdinálja az intézményi rendezvények, előadásk, kiállításk szervezését, felügyeli azk zökkenőmentes lebnylítását Részt vesz intézmény gndzásában megjelenő kiadványk tervezésével, kiadatásával együtt járó teendőket Kapcslatt tart civil szervezetekkel és a nemzeti és etnikai kisebbségi önkrmányzatkkal Felel az irányítása alá tartzó szervezeti egységek szakmai munkájáért, valamint a saját munkaköri elhatárlásában meghatárztt feladatk végrehajtásáért Vezeti a Megyei Szlgáltatási Osztályt Jgköre Az igazgató távlléte esetén helyettesíti, illetve képviseli az intézményt Rendszeresen beszámltatja az irányítása alá tartzó dlgzókat, gndskdik a szabályzatban rögzített munkarend és munkafegyelem maradéktalan betartásáról Munkaköri leírásk előkészítése Értékeli és ellenőrzi az irányítása alá tartzó dlgzók munkáját 16

18 5.2.3 Felelőssége Felelős az általa irányíttt munkatársak szakszerű és színvnalas munkájáért A felügyelete alatt dlgzók munkafeltételeinek biztsításáért A munkaköri leírásban fglaltak szerinti munkavégzésért 5.3 MIR VEZETŐ A Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár minőségirányítási megbízttja a minőségirányítási vezető. Feladatát az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Gndskdik a minőségirányítási rendszerhez szükséges flyamatk létrehzásáról, bevezetéséről és fenntartásáról, beszáml a felső vezetőségnek a minőségirányítási rendszer működéséről és fejlesztési szükségletéről, gndskdik a vevői követelményekkel kapcslats tudatsság támgatásáról az egész szervezetben Feladata A Könyvtár minőségplitikájának megvalósítása és érvényesítése az intézmény teljes tevékenységi körében, az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti Minőségirányítási Rendszer működtetése, ennek srán a Minőségirányítási Kézikönyv és a hzzá kapcslódó eljárásk, utasításk elkészíttetése, elsztása, nyilvántartása, rendszeres felülvizsgálata, karbantartása, az azkban fglaltak betartásának ellenőrzése, a belső és külső auditk megszervezése. Ezen belül kiemelten: Szervezi és irányítja a Könyvtár minőségirányítási tevékenységét annak érdekében, hgy az intézmény által előállíttt termékek és nyújttt szlgáltatásk megfeleljenek a vnatkzó jgszabályknak szabványi követelményeknek a vevők (lvasók) speciális igényeinek az intézmény szakmai, minőségügyi és fejlesztési terveiben meghatárztt célknak Gndskdik a Minőségirányítási Rendszer számára szükséges flyamatk kialakításáról, bevezetéséről és azk flyamats működtetéséről Figyelemmel kíséri a Minőségirányítási Rendszer működését, javaslatt tesz annak fejlesztésére Gndskdik a minőségi szemlélet és az MSZ EN ISO 9000:2005 szabványban fglalt minőségirányítási alapelvek érvényesüléséről a szervezeten belül Kapcslatt tart külső felekkel a Minőségirányítási Rendszer ügyeiben Meghatárzza a termékekre és szlgáltatáskra vnatkzó minőségi követelményeket Meghatárzza a flyamatkra vnatkzó ellenőrzéseket, azk módját Megtartja a Minőségirányítási Rendszerre vnatkzó ktatáskat, tájékztatáskat, közreműködik az intézmény képzési prgramjának összeállításában, megvalósításában Elemzi és értékeli a nem megfelelőségeket, közreműködik a vevői (könyvtárhasználói) panaszk, reklamációk kivizsgálásában Gndskdik a partnerek elégedettség mérésének, értékelésének elvégeztetéséről Gndskdik a szállítók minősítésének elvégeztetéséről, illetve figyelemmel kíséri a reklamációk esetén megtett, szükséges intézkedéseket Vezetői áttekintések keretében beszáml a Minőségirányítási Rendszer működésének tapasztalatairól, a vevői és szállítói reklamációk, a nem megfelelőségek alakulásáról, azk kivizsgálásának eredményeiről, a szükséges fejlesztésekről és minden egyéb, a Minőségirányítási Rendszer működésével összefüggő kérdésről 17

19 5.3.2 Hatásköre A Minőségirányítási Rendszer működésének ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele a Minőségirányítási Kézikönyvben fglaltak szerint A termékek/szlgáltatásk minőségére vnatkzó paraméterek meghatárzása és betartatása Az Elfgadtt Szállítók listájának jóváhagyása, elsztása A minőségirányítási tevékenység színvnalának rendszeres értékelése, a rendszer javítására, tvábbfejlesztésére vnatkzó javaslatk kidlgzása, megtétele Az intézmény teljes jgú képviselete a Minőségirányítási Rendszerrel kapcslats ügyekben A Minőségirányítási Rendszer működésével összegfüggő dkumentációs és infrmációs feladatk ellátásának ellenőrzése Felelőssége Felelős a könyvtár Minőségirányítási Rendszerének az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerintiflyamats működtetéséért Az intézmény minőségplitikájának megvalósításáért, érvényesítéséért, a minőségügyi tervek elkészítéséért, azk jóváhagyásáért, teljesítésének ellenőrzéséért A Minőségirányítási Rendszer dkumentációinak elkészíttetéséért, elsztásáért, nyilvántartásáért, rendszeres felülvizsgálatáért, karbantartásáért és az azkban fglaltak betartásának ellenőrzéséért A Minőségirányítási Rendszer időszaknkénti átvizsgálásáért, a tapasztalatkról és a tvábbfejlesztési javaslatkról történő beszámlásért A minőségügyi ktatásk, képzések, tájékztatásk megszervezéséért, lebnylításáért, az időszaks képzési tervek összeállításáért és megvalósításának ellenőrzéséért A belső és külső auditk, tanúsításk megtervezéséért, megszervezéséért és végrehajtásáért, a kérdéslisták, audit jelentések elkészíttetéséért, a nem megfelelőségek dkumentálásáért, a helyesbítő és megelőző intézkedések kidlgzásáért és hatássságának ellenőrzéséért A vevői reklamációk kezelésével kapcslats tevékenység figyelemmel kíséréséért, értékeléséért, a partnerek elégedettségének rendszeres méréséért, értékeléséért A Minőségirányítási Rendszer működésével összefüggő dkumentációs és infrmációs feladatk ellátásáért Jgköre Aláírási jga kiterjed a MIR dkumentációhz tartzó, intézményi kötelezettség vállalással nem járó ügyiratk szignálására 5.4 OSZTÁLYVEZETŐ Felel az irányítása alá tartzó szervezeti egységek, csprtk szakmai munkájáért, valamint a saját munkaköri elhatárlásában meghatárztt feladatk végrehajtásáért. Köteles tájékztatni az igazgatót a területéhez tartzó szakmai és személyi kérdésekről Feladat és hatáskör Ellátja a szakmai feladatk krdinálását, feladatkisztást, a munka peratív tervezését. Osztály feladattervet készít Meghatárzza és biztsítja a feladat végrehajtásáhz szükséges feltételeket Javaslatt tehet az sztály munkájának szakmai fejlesztésére, illetve az SZMSZ szükséges, az sztályt érintő módsítására Részt vesz a vezetői értekezletek munkájában Végzi az sztályhz tartzó munkakörök kialakítását, a funkcinális feladatkból kiindulóan. Részt vesz a munkakörök személyre illesztésében, munkaköri leírás személyre szóló elkészítésében, aktualizálásában,segíti a munkaköri leírás értelmezését,betanulását Ellenőrzi a kiszttt feladatk végrehajtását, kiértékeli a végrehajtást 18

20 Szervezi, krdinálja, ellenőrzi a besztttak munkaidőalap-felhasználását Kiértékeli a munkavégzést, kezdeményezheti a jutalmazást, felelősségre vnást Segíti új alkalmazás esetén a munkakörre alkalmas személy kiválasztását Feladata a jelenléti ívek ellenőrzése Helyettesítés szervezése A távllét, illetve túlmunka igazlása Felelőssége Az általa irányíttt munkatársak szakszerű és színvnalas munkájáért A munkaköri leírásban fglaltak szerinti munkavégzésért A felügyelete alatt dlgzók munkafeltételeinek biztsításáért Jgkör Aláírási jga kiterjed az sztály feladatkörébe tartzó, intézményi kötelezettség vállalással nem járó ügyiratk szignálására 5.5 KÖNYVTÁRI SZAKDOLGOZÓK A könyvtár szakdlgzói az sztályvezetők és a szakmai igazgatóhelyettes irányításával végzik munkájukat. A feladatk lebntása dlgzókra a munkaköri leíráskban található. A dlgzók feladat-, és hatásköre valamint egyéni felelőssége mindazn területre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz, és amely képzettségüknek és végzettségüknek megfelel. 6 AZ INTÉZMÉNY EGYSÉGEI Az intézmény szakmai munkája és a feladatk ellátásáhz szükséges feltételek biztsítása az egymást segítő belső szervezeti egységek összehanglt munkájával valósítható meg. A könyvtár valamennyi szakdlgzója, szakmódszertani tanácsadással, technikai segítségnyújtással hzzájárul a hatékny megyei feladatellátáshz. 19

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Váci Mihály Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Váci Mihály Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

05 NYíREGYHÁZA. ...l!!!!:.:... Dr. Szemán Sándor 1 címzetes főjegyző t. ...~.;~~.~ ~... - a Közgyűléshez - SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

05 NYíREGYHÁZA. ...l!!!!:.:... Dr. Szemán Sándor 1 címzetes főjegyző t. ...~.;~~.~ ~... - a Közgyűléshez - SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +3642524-565; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: 31943/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Móricz Zsigmond Megyei és városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítására...~.;~~.~...

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 12- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 12- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Vársi Önkrmányzat Képviselő-testülete 2007. február 12- i ülésére Tárgy: A Vársi Könyvtár, Művelődési Ház és Turinfrm Irda Könyvtárhasználati Szabályzatának módsítása Előadó: Benczikné

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára Ügyszám: 24967 /2016. Salgótarján Megyei Jgú Várs Plgárm es tere Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcslats döntés meghzatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jgú Várs Közgyűlése

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat A 22/2010.(I.21.) KT határzat melléklete Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelmérıl szabályzza a nyilváns könyvtári ellátást, s ezen belül a könyvtári használat

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. számú melléklete AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló:

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló: Tájékztató (Munkaszerződés melléklet) A munkaszerződéssel létrehztt munkaviszny alanyai: Neve, elnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Székhelye: Képviselője: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Távhőszlgáltató Szervezeti és Működési Szabályzata Oldal 1 / 75 A Budapesti Távhőszlgáltató Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. január hó A Budapesti Távhőszlgáltató Szervezeti és Működési

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben