Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.), 1/2011. (I.21.) és 6/2013. (II.21.) önkrmányzati rendeleteivel módsíttt 6/2007. (III.29.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módsításkkal egységes szerkezetben) A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismeri és védi a helyi közösségek önkrmányzásáhz való jgait. Az önkrmányzatk révén lyan önszerveződő helyi hatalmgyakrlás valósul meg, amelyben a laksság közvetlenül, illetve választtt helyi képviselői útján - a törvények felhatalmazása alapján - önállóan intézheti a helyi ügyek széles körét. A helyi önkrmányzás célja, hgy a helyi önfejlődési flyamatkat elősegítse és képessé váljn arra, hgy a köz megelégedésére, a helyi sajátsságkhz igazdva, illetve a helyi igényeknek megfelelően helyi és rszágs feladatkat valósítsn meg. A helyi önkrmányzatk széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratt, megjelenítik a helyi érdekeket. Mindezeket figyelembe véve Dömsöd Nagyközség Önkrmányzata önállóan, szabadn, demkratikus módn, széleskörű nyilvánsságt teremtve intézi a település közügyeit, gndskdik a közszlgáltatásról, a helyi hatalm önkrmányzati típusú gyakrlásáról. Az önkrmányzat képviselő-testületének célja Szervezeti és Működési Szabályzatának megalktásával, hgy : biztsítsa a széles nyilvánsságn alapuló demkratikus hatalmgyakrlás alapvető feltételeit és megalkssa a törvényi keretek között annak főbb szabályait, megteremtse Dömsöd nagyközség gazdasági- kulturális- ktatási felemelkedésének lehetőségét, laksságának szciális biztnságát, kialakítsa az önkrmányzatiság megteremtését biztsító helyi szervezeteit és intézményeit megteremtse a Dömsöd érdekeit szlgáló önkrmányzati és államigazgatási munka feltételeit, az önkrmányzati döntések srán az egységes elvek, s eljárás szerinti előkészítését. A Képviselő-testület a fenti elvekkel és célkitűzésekkel, valamint a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. /tvábbiakban /Mötv./ rendelkezéseivel összhangban a következők szerint állapítja meg Szervezeti és Működési Szabályzatát /tvábbiakban: SZMSZ./ 1 I. fejezet Általáns rendelkezések 1.. (1) Az önkrmányzat hivatals megnevezése. Dömsöd Nagyközség Önkrmányzata /tvábbiakban: önkrmányzat/ (2) 2 Az önkrmányzat hivatalának megnevezése: Dömsödi Plgármesteri Hivatal (3)Az önkrmányzat székhelye: Dömsöd, Petőfi tér 6. (4)Az önkrmányzat pstai címe: Dömsöd, Petőfi tér 6. Pstafiók 1. Az önkrmányzat jelképei 1 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 2 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 1

2 2.. Az önkrmányzat jelképei: a címer, zászló és a pecsét (1) Az önkrmányzat címerei: a., Dömsöd címere: Álló csücskös talpú tárcsapajzs, melynek ezüst mezőjében, könyökben behajlíttt vörös mezű levágtt kardt tartó férfikar látható, felette négy lebegő zöld csillaggal. A címer külső díszeként aranykrnás lvagi trnasisak látható, természetes színben, a pajzs körül pedig indázó, leveles szőlőfürtök láthatók arany, kék és bíbr színben. b., Dab címere: Kör alakú pecsét, melynek zöld babérkszrúval övezett kék mezőjén stilizált zöld hármas halm, jbb ill. bal szélén ezüst csrszlya és eke látható, köztük leveles termő arany búzakalásszal. A pecsét címerképei felett köriratként ezüst betűkkel a község nevének hárm betűje lvasható, a betűk ldalainál pedig egy-egy ötágú ezüst csillag jelenik meg. (2) Az önkrmányzat zászlaja: A zászló 1:2 arányú /90X180 cm/ fekvő téglalap zöld színben, melynek két hsszanti szélén a címert határlva egy egy ezüst sáv helyezkedik el. A zászló egyik ldalán Dömsöd címere a másik ldalán Dab címere látható. (3) Az önkrmányzat pecsétje: A kör alakú 3,5 cm átmérőjű pecsét közepén Dömsöd címere látható, körirata: Dömsöd Önkrmányzata. (4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatárztt önkrmányzati jelképek használatának rendjét külön önkrmányzati rendelet szabályzza. (5) Az önkrmányzat pecsétjét kell használni: a./ a képviselő-testület által admányztt kleveleken, b./ az önkrmányzat hazai és nemzetközi kapcslatait tükröző és rögzítő dkumentumain, c./ az előzőeken túlmenően a pecsét csak akkr használható, ha a Magyar Köztársaság címerével elláttt pecsét /bélyegző/ használatát jgszabály nem teszi kötelezővé. (6) A település nemzetközi kapcslatai: Az önkrmányzat hivatals kapcslatt tart fenn : külföldön: Rúban- Fűr Önkrmányzata / Szlvák Köztársaság/ Knűlwald Önkrmányzata / Németrszág/ Külföldi önkrmányzattal való tvábbi együttműködésről szóló megállapdás megkötése a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartzik A plgármester, a képviselő-testület, a körjegyző, a hivatal kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat lvasható: a./ Dömsöd Nagyközség Plgármestere b./ Dömsöd Nagyközség Jegyzője c./ Dömsöd Nagyközségi Önkrmányzat Képviselő-testülete d./ a képviselő-testület bizttságai bélyegzőjén elnevezésük szerint e./ Dömsödi Plgármesteri Hivatal 4.. (1) A plgármester gndskdik arról, hgy a település lakssága a nemzeti és a helyi ünnepeket méltó módn megünnepelhesse. 3 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 2

3 (2) A település ünnepe: Dömsödi Napk, mely minden évben május elsejéhez kapcslódóan kerül megrendezésre. Az ünnepség időpntjáról, időtartamáról és prgramjáról a képviselő-testület évente határzatban rendelkezik. 5. A Képviselő-testület a Dömsödért kitüntető emlékplakett, és a Díszplgári cím admányzásáról külön rendeletet alkt. II. fejezet A helyi önkrmányzás általáns szabályai Az önkrmányzati jgk 7. (1) A nagyközség önkrmányzata a feladat- és hatáskörébe tartzó helyi érdekű közügyekben önállóan jár el. (2) A helyi közügyek a laksság közszlgáltatáskkal való ellátásáhz, a közhatalm önkrmányzati típusú helyi gyakrlásáhz, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcslódnak. /Ötv. 1.. /2/ (3) A helyi önkrmányzat - a törvény keretei között- önállóan szabályzhatja a feladat- és hatáskörébe tartzó helyi közügyeket. Döntéseit az Alktmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jgszabálysértés esetén bírálhatja felül. /Ötv. 1.. /3/ (4) A helyi önkrmányzat - választtt helyi képviselő-testülete által, vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden lyan helyi közügy önálló megldását, amelyet jgszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkrmányzat mindent megtehet, ami jgszabályt nem sért. Az önként vállalt helyi közügyek megldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkrmányzati feladat- és hatáskörök ellátását. /Ötv. 1.. /4/ 8. A képviselő-testület véleményt nyilváníthat és kezdeményezéssel élhet a feladat- és hatáskörébe nem tartzó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jgával különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakssági közszlgáltatásk fejlesztésével áll szrs kapcslatban. Ilyen ügyekben - a plgármester indítványára - a Képviselőtestület csak a közvetlenül érintett lakssági réteg, érdekképviseleti szerv vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést Önkrmányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizttsága, a társulása, a plgármester, tvábbá a jegyző hzhat. 10. Az önkrmányzati feladatk hatékny megvalósítása, a helyi társadalm valós igényeinek ismerete nélkül nem lehet eredményes, ezért az önkrmányzat döntései előkészítése és végrehajtása srán együttműködik a helyi társadalmi szervezetekkel és civil közösségekkel. 4 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 3

4 11. 5 A Képviselő-testület a helyi közszlgáltatásk szervezésében, a helyi társadalm- és gazdaságszervező munkában - ezek fejlesztése érdekében - együttműködik a megyei önkrmányzattal. A krdináció keretében közvetlen cél a megyei fejlesztési tervek, kncepciók, elképzelések kidlgzásában való közvetlen részvétel, valamint azk egyeztetése a helyi elképzelésekkel. A flyamats és rendszeres kapcslattartás - a jegyző közreműködésével - a plgármester feladata. III. fejezet Az önkrmányzat feladata, hatásköre, szervezete 12. (1) Az önkrmányzat köteles gndskdni: a) az egészséges ivóvízellátásról, b) az óvdai nevelésről, c) az általáns isklai ktatásról és nevelésről, d) a gyermek és ifjúsági feladatkról e) az egészségügyi és a szciális alapellátásról, f) a köztisztaság és településtisztaság biztsításáról; g) a közvilágításról, h) a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; i) köteles biztsítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jgainak érvényesülését. (2)Az önkrmányzat gndskdik: a) a településfejlesztésről, a településrendezésről, b) az épített és természeti környezet védelméről, c) a lakásgazdálkdásról, d) a vízrendezésről és a csapadékvíz elvezetéséről, e) a csatrnázásról, f) a helyi tűzvédelemről, g) közbiztnság helyi feladatairól; (3)Az önkrmányzat közreműködik: h) a helyi energiaszlgáltatásban, i) a fglalkztatás megldásában, j) a közösségi tér biztsítása; k) közművelődési, tudmánys, művészeti tevékenység, sprt támgatásában; l) elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtését. (4) A kötelező önkrmányzati feladatk ellátását (1) bekezdés - az önként vállalt feladatkról való gndskdás 13. (2) és (3) bekezdés- nem veszélyeztetheti. (5) A képviselő-testület a kötelezően ellátandó feladatairól - lehetőség szerint - rendeletet alkt. 13. (1) Az önkrmányzat jgi személy. Az önkrmányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselő-testület a településfejlesztéssel, a helyi közszlgáltatáskkal, az alapvető intézményhálózat létrehzásával és működtetésével szrsan összefüggő hatásköreinek gyakrlását nem ruházhatja át. (2) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: a) a rendeletalktás; 5 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 4

5 b) szervezetének kialakítása és működésének meghatárzása, tvábbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; c) a helyi népszavazás kiírása, az önkrmányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatárzása, használatuk szabályzása, díszplgári cím admányzása; d) a gazdasági prgram, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámló elfgadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatárztt értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibcsátás, tvábbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi frrás átvétele, és átadása; e) önkrmányzati társulás létrehzása, társuláshz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakzás; f) megállapdás külföldi önkrmányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkrmányzati szervezethez való csatlakzás; g) intézmény alapítása; h) közterület elnevezése, emlékmű állítás; i) eljárás kezdeményezése az Alktmánybíróságnál; j) állásfglalás megyei önkrmányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szlgáltatási körzeteiről, ha a szlgáltatás a települést is érinti; k) véleménynyilvánítás lyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkrmányzat álláspntjának a kikérését írja elő; l) a települési képviselő, a plgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; az Ötv. 33/A. (2) bekezdésének b) pntjában meghatárztt hzzájárulással kapcslats döntés; a vagynnyilatkzati eljárással kapcslats döntés; m) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. n./ amit a tv. a képviselő-testület rendeletében át nem ruházható hatáskörébe utal. 14. (1) 6 A Képviselő-testület a 13.. (2) bekezdés a) p) pntjai kivételével feladatkat és hatásköröket átruházhat - önkrmányzati rendeletben - a plgármesterre, illetve a képviselő-testület bizttságaira, a jegyzőre illetve önkrmányzati társulására. (2) Az átruháztt hatáskör tvább nem ruházható. 15. (1) Az átruháztt hatáskörben hztt döntéseiről és feladatai teljesítéséről az érintett a Képviselő-testület éves munkatervében meghatárztt időpntban köteles beszámlni. (2) A Képviselő-testület külön rendeletben az (1) bekezdéstől eltérően is szabályzhatja a beszámlás módját és gyakriságát. (3) Bármely képviselő kezdeményezheti, hgy a képviselő-testület vizsgálja felül bizttságainak, a plgármesternek - a képviselő-testület által átruháztt - önkrmányzati ügyben hztt döntéseit. IV. fejezet A Képviselő-testület működése Általáns szabályk 16. (1) 7 A Képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő. A tagk névsrát az SZMSZ. 1. sz. függeléke tartalmazza. (2) A képviselő-testület alakuló ülést, rendes ülést, rendkívüli ülést, közmeghallgatást, 6 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 7 Módsíttta a 10/2010. (X.19.) számú rendelet. Hatálys któber 19-től. 5

6 üdülőterületi közmeghallgatást és falugyűlést tar. (3) 8 A Képviselő-testület rendes üléseit minden hónap utlsó előtti szerdáján órától a Petőfi Sándr Oktatási és Művelődési Közpntban (Dömsöd, Béke tér 2) tartja. (4) A képviselő-testület július hónapban nem ülésezik. (5) A képviselő-testület rendkívüli esetben - így különösen, ha az ülés napirendje indklttá tesziminősített többségű határzata alapján ülésének helyét és időpntját a (3) bekezdésben fglaltaktól eltérően is meghatárzhatja. Munkaprgram, munkaterv 17. A plgármester az alakuló ülésen prgramt terjeszt a képviselő-testület elé, mely a testület megbízatásának időtartamára - a településfejlesztés, a helyi közszlgáltatásk szervezésének főbb céljait, feladatait tartalmazza. 18. (1) A Képviselő-testület működésének alapja az éves munkaterv. (2) A munkaterv tervezetét -a körjegyző közreműködésével- a plgármester készíti el és terjeszti a képviselő-testület elé. (3) A munkaterv tervezetét a képviselő-testület bizttságainak elnökeivel előzetesen egyeztetni kell. (4) A munkatervet a tárgyévet megelőző év december 31-ig fgadja el a Képviselő-testület. A munkatervet meg kell küldeni a képviselő-testület tagjainak és valamennyi érintettnek A Képviselő-testület munkatervének főbb elemei: a./ a tárgyidőszak fő feladatainak felvázlása, azknak az ügyeknek a megjelölése, melyek eldöntéséhez igényli a képviselő-testület a lakssági fórumk segítségét, közreműködését b./ a képviselő-testület üléseinek tervezett időpntja, napirendjei c./ a napirendek előterjesztőinek megjelölése d./ azknak a napirendeknek a megjelölése, melyeknél közmeghallgatást kell tartani. e./ azknak a témaköröknek a tételes megjelölése, melyekhez bizttsági állásfglalást kell beterjeszteni f./ egyéb szervezési teendők rögzítése /pl. községi fórumk szervezése, évfrdulók megünneplése, Dömsödi Napk szervezése, előkészítése/ Alakuló ülés 20. (1) A Képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napn belül össze kell hívni. (2) Az alakuló ülésre tanácskzási jggal meg kell hívni a helyi választási bizttság elnökét és tagjait. (3) Az alakuló ülés összehívásról a megválaszttt plgármester gndskdik, az ülést a krelnök nyitja meg és vezeti a plgármester eskütételének megtörténtéig. (4) Az alakuló ülésen a helyi választási bizttság elnöke ismerteti a választás eredményét, majd 8 Módsíttta a 12/2010. (XI.25.) rendelet. Hatálys január 1-től. 6

7 átadja a plgármester és a képviselők megbízólevelét. (5) 9 A plgármester a helyi választási bizttság elnöke előtt esküt tesz, majd kiveszi az esküt a képviselőtestület tagjaitól. az eskü szövege: Én, (a plgármester neve) esküszöm, hgy hazámhz, a Magyar Köztársasághz hű leszek; az Alktmányt a többi jgszabállyal együtt megtartm és megtartatm; a tudmásmra juttt titkt megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye/település/kerület) fejlődésének előmzdítása és az Alktmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválaszttt önkrmányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! (6) Az alakuló ülésen lehetőség szerint dönteni kell a plgármester előterjesztése alapján az alplgármester választásáról. Határzni kell a plgármester illetményéről, illetve megválasztása esetén az alplgármester tiszteletdíjáról, és a képviselők tiszteletdíjáról. (7) Az alplgármester alakuló ülésen történő megválasztását megelőzően lehetőség szerint meg kell választani az Ügyrendi Bizttságt, ennek hiányában a képviselő-testület saját tagjai közül hárm tagú bizttságt választ az alplgármester választással összefüggő titks szavazás lebnylítására. A Képviselő-testület ülése 21. (1) A Képviselő-testület üléseit a plgármester hívja össze. (2) Az ülést a kezdeményezést követő 8 naptári napn belül össze kell hívni a települési képviselők 1/4-nek, valamint a képviselő-testület bizttságának napirendi javaslatt is tartalmazó indítványára. Az indítványt a plgármesternél kell előterjeszteni (3) 10 A képviselő-testület összehívását a Pest Megyei Krmányhivatal vezetője, valamint népi kezdeményezés is indítványzhatja. 22. (1) A tervezett ülések meghívóját az előterjesztéseket a képviselőknek és a tanácskzási jggal meghívttaknak lyan időpntban kell megküldeni, hgy azk azt az ülés előtt legalább 5 naptári nappal megkapják. (2) A költségvetési rendelet tervezetét az év végi pénzügyi beszámlót, az önkrmányzat krlátzttan frgalmképes vagyntárgyaival kapcslats rendelkezés íráss anyagait legalább 10 nappal az ülés előtt meg kell küldeni a képviselőknek és a tanácskzási jggal meghívttaknak. (3) 11 A testületi ülések meghívóját legalább az ülés előtt 5 nappal a Plgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is ki kell függeszteni, és meg kell küldeni a Pest Megyei Krmányhivatalnak. 23. (1) A rendkívüli testületi ülések meghívója az ülés előtt 48 órán belül is kiküldhető. Erre bármilyen értesítési mód - a telefn, személyes megkeresés - igénybe vehető. A sürgősség kát aznban indklni kell, és a napirendet közölni kell. (2) A rendkívüli ülés íráss anyagát a képviselő legkésőbb az ülésen megkapja. 9 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-től. 10 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-től. 11 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 7

8 (3) 12 A képviselő-testület ülésére tanácskzási jggal meg kell hívni: - az önkrmányzati intézmények vezetőit - a Plgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjét - a napirend tárgya szerint a Plgármesteri Hivatal illetékes ügyintézőjét - bizttság beszámltatása esetén a bizttság valamennyi tagját - a napirend tárgya szerinti szakértőt, vagy külső előadót - a Pest Megyei Krmányhivatal törvényességi észrevételének tárgyalása esetén a Pest Megyei Krmányhivatal képviselőjét. Nyilváns ülés 24. (1) A Képviselő-testület ülése nyilváns. (Ötv.12. (3) bek.). (2) Az ülésteremben ki kell jelölni az ülésen résztvevő államplgárk helyét. A zárt ülés 25. (1) A Képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetve visszavnása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakr, ha az érintett a nyilváns tárgyalásba nem egyezik bele. Az érintett nyilatkzatát a jegyzőkönyv tartalmazza, abban az esetben, ha az érintett nincs jelen a napirendet a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja. (2) A Képviselő-testület zárt ülést tart önkrmányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagynnyilatkzattal kapcslats eljárás tárgyalásakr. (3) A Képviselő-testület minősített többségű szavazással zárt ülést rendelhet el bármelyik települési képviselő kezdeményezésére az önkrmányzat vagynával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakr, ha a nyilváns tárgyalás üzleti érdekeket (üzleti titk) sért. /Ötv /4/Ez esetben a zárt ülés elrendeléséről külön határzatt kell hzni, mely határzat tartalmazza a zárt ülés elrendelésének kát is. (4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a körjegyző, tvábbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása./ötv.12. (5)/ 26. A zárt ülésen hztt határzat kihirdetéséről a képviselő-testület a határzathzatalt követően külön rendelkezik. Az önkrmányzati hatósági ügyben hztt határzatkat nyilváns ülésen nem lehet kihirdetni. 27. A zárt ülésekről készült jegyzőkönyveket a nyilváns ülések jegyzőkönyveitől elkülönítve kell kezelni, ly módn hgy kizárólag az érintettek krlátztt betekintési jga legyen biztsíttt. 28. A zárt ülések anyagaiba történő krlátztt betekintési jgra vnatkzó szabálykat önkrmányzati ciklusnként is érvényesíteni kell, így a krábbi zárt ülések jegyzőkönyveibe a képviselő-testület tagjai a következők szerint tekinthetnek be: a.) az önkrmányzati hatósági, összeférhetetlenségi, és kitüntetési ügyekbe való betekintésre nem jgsultak, b.) az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pntjában felsrlt tvábbi esetek alapján tarttt zárt ülések irataiba 12 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 8

9 való betekintésre az érintettek előzetes hzzájárulásától függően kerülhet sr, c.) az Ötv. 12. (4) bekezdés b.) pntja alapján elrendelt zárt ülések anyagaiba való betekintés csak akkr köthető az érintettek hzzájárulásáhz, ha az üzleti érdek sérelmének indka nem az önkrmányzat érdekkörében merült fel. Az ülésvezetés szabályai 29. (1) A Képviselő-testület ülését a plgármester nyitja meg, vezeti és rekeszti be. (2) A plgármester akadályztatása esetén az alplgármester, annak akadályztatása esetén a krelnök vezeti a testületi ülést. 30. (1) A képviselő-testület akkr határzatképes, ha a megválaszttt települési képviselők több, mint a fele jelen van. A határzatképességet az ülés tartama alatt flyamatsan vizsgálni kell. 31. A plgármester a testületi ülés vezetése srán: a./ megállapítja a határzatképességet, b./ határzatképtelenség esetén az ülést elnaplja és gndskdik annak 15 napn belüli újbóli összehívásáról. c./ tájékztatást ad a lejárt határidejű önkrmányzati döntések végrehajtásáról és az elmúlt ülés óta megtett lényeges intézkedésekről d./tájékztatást ad az előző ülésen elhangztt bejelentések nymán tett intézkedésekről, e./ ismertetést ad az átruháztt hatáskörben hztt döntéseiről, f./ előterjeszti az ülés napirendi javaslatát, g./ gndskdik az ülés rendjének fenntartásáról. 32. (1) A Képviselő-testület az ülés napirendjéről vita nélkül egyszerű többséggel határz. (2) Az ülés meghívójában nem szereplő indítvány napirendre vételéről a képviselő- testület a 39. szerint dönt. 33. (1) Bármely települési képviselő kérhet napirend előtti felszólalást. (2) A napirend előtti felszólalást a plgármester engedélyezi. A felszólalás időtartamára a napirendi hzzászóláskra vnatkzó rendelkezések az irányadók. Előterjesztés 34. (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, a képviselő-testület vagy a képviselőtestület bizttsága által előzetesen javaslt rendelet és határzat-tervezet, a beszámló és a tájékztató. (2 A testületi ülésre az előterjesztés írásban, és kivételesen szóban kerülhet benyújtásra. A határzati javaslat akkr is írásban kerül benyújtásra, ha az előterjesztés szóban történt. (3) Szóbeli előterjesztésre csak sürgős és rendkívüli esetben van lehetőség. 35. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztést tehet: a plgármester, a bizttság elnöke,képviselő, körjegyző és mindazk, akiket a képviselő-testület előterjesztés elkészítésére kötelez. 36. (1) Az írásbeli előterjesztést legalább 5 nappal az ülés előtt kell a plgármesternek átadni. 9

10 (2) Íráss előterjesztést kell készíteni a 13.. (2) bekezdésében fglalt tárgykörben. 37. (1) Az előterjesztés főbb elemei: a./ Az első részben meg kell határzni az előterjesztés címét, tárgyát, ismertetni kell az előzményeket, a tárgykört rendező jgszabálykat, az előterjesztésben résztvevők nevét, véleményét és mindazkat a tényeket, körülményeket, adatkat, amelyek lehetővé teszik az értékelést és a döntést indklják. b./ A másdik rész az egyértelműen megfgalmaztt határzati javaslatt tartalmazza a végrehajtásért felelősök és a határidők megjelölésével. A határidőt általában évre, hónapra, napra pntsan kell meghatárzni, szükség esetén részhatáridőt lehet alkalmazni. Eltérő végrehajtási határidők esetén pntnként, egyébként a határzati javaslat végén kell a határidőt feltüntetni. Amennyiben a határzati javaslatban fglalt feladat végrehajtása értelemszerűen flyamats vagy aznnali tevékenységet igényel, a végrehajtás határidejére a flyamats, illetve aznnal megjelölés alkalmazandó a végrehajtásról szóló jelentés pnts rögzítése mellett( pl. határidő: végrehajtásra flyamats, jelentéstételre... év...hó...nap ) (2) 13 Az előterjesztés teljes szövege a határzati javaslat nélkül íves papírn, 11 pnts arial karakterrel készül, az előterjesztés másfél srs gépeléssel két ldalnál nagybb terjedelmű nem lehet. Ez a krlátzás nem vnatkzik az önkrmányzat munkaprgramjának, gazdasági prgramjának, fejlesztési és tervkncepcióinak, az intézményi beszámlóknak, valamint rendeleteinek tervezeteire. (3) Az előterjesztés alapjául szlgáló adatkat táblázatkba kell fglalni, mely az előterjesztés mellékletét képezi. (4) 14 Az önkrmányzati intézmények beszámlóira vnatkzó tartalmi szempntkat, és az intézményi beszámlók rendjét jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 38. (1) Az írásbeli előterjesztésekkel kapcslatban a képviselő-testület bizttsága, illetve bármely települési képviselő módsító indítványt terjeszthet elő. Az önkrmányzati rendeletek tervezetéhez kapcslódó módsító indítványkat legkésőbb az ülés előtt két nappal írásban kell benyújtani a plgármesterhez. Sürgősségi indítvány 39. (1) Sürgősségi indítványnak minősül minden lyan indítvány, mely az ülés meghívójában nem szerepel. (2) A képviselő-testület a plgármester javaslatára - az indítványban tárgya szerint- egyszerű, vagy minősített /53. a-m.) pntja/ többséggel, srn kívül dönt az előterjesztés tárgyában. 40. (1)Sürgősségi indítványt nyújthat be: a./ plgármester b./ alplgármester c./ bármely települési képviselő d./ 15 jegyző 13 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-től. 14 Beiktatta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-től. 15 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 10

11 (2) A sürgősségi indítvány - a sürgősség tényének rövid indklásával - legkésőbb az ülést megelőző nap 12 óráig nyújtható be a plgármesternél. 41. (1) Ha a plgármester vagy valamely képviselő ellenzi a sürgősségi indítvány tárgyalását, akkr a sürgősség kérdését - a napirend lezárása után - vitára kell bcsátani. A plgármester ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad arra, hgy az indítványzó a sürgősség tényét röviden indklja. (2) Ha a képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, úgy azt következő ülésére el kell naplni. A vita. Szavazás. 42. (1) A Plgármester a napirendek elfgadtt srrendjében minden előterjesztés felett különkülön vitát nyit. (2) Az írásban benyújttt előterjesztést az előadó a vita előtt szóban legfeljebb 2 percben kiegészítheti. 43. (1) Az előadóhz a Képviselő-testület tagjai és a tanácskzási jggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel. (2) A hzzászóláskra a jelentkezés srrendjében kerül sr. A hzzászólás időtartama legfeljebb 2 perc. Ugyanazn személy ugyanazn napirendi pnt keretében legfeljebb két alkalmmal szólalhat fel. Az idő túllépése esetén a plgármester a ban fglaltak szerint gndskdik a tanácskzás rendjének fenntartásáról. (3) Indklt esetben a (2) bekezdésben meghatárztt szabályktól a Képviselő-testület eltérhet, melyről az érintett kérésére a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel vita nélkül határz. E határzatt nem kell külön szövegezni. 44. (1) A plgármester srn kívüli felszólalást is engedélyezhet. - az ügyben közvetlenül érintett személy számára, - az ügyben érintett közösséget képviselő személy számára. (2) Bármely más jelenlévő államplgár számára srn kívüli hzzászólást a plgármester akkr engedélyezhet, ha az ülésen jelenlévő képviselők többsége azt támgatja, külön határzatt erről nem kell szövegezni. (3) A srn kívüli felszólalás legfeljebb 3 perc lehet. (4) A napirendhez tanácskzási jggal meghívttnak a napirend tárgyalása megkezdésekr max. 3 percben hzzászólást kell biztsítani. A vita közbeni tvábbi hzzászólásra a 43. (2) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni. 45. (1) A vita lezárására, a hzzászólásk időtartamának SzMSz szerinti krlátzására bármely képviselő javaslatt tehet. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. A tanácskzás rendjének fenntartása 11

12 46. A tanácskzás rendjének fenntartásáról a plgármester gndskdik. Ennek srán felszólítással, figyelmeztetéssel élhet, rendre utasíthat, kivételes esetben az ülést félbeszakíthatja. 47. (1) A plgármester azt a felszólalót aki eltér a tárgytól, illetve aki a tanácskzás rendjét egyébként megzavarja /rendzavarás/ felszólítja arra, hgy térjen a tárgyra,illetve tartózkdjn a rendzavaró magatartástól, egyúttal figyelmezteti az eredménytelen felszólítás következményeire. (2) A plgármester jgsult megvnni a szót attól a hzzászólótól akit beszéde srán harmadszr szólít fel arra, hgy térjen a tárgyra, illetve aki a hzzászólás e rendeletben meghatárztt időtartamát indklatlanul, figyelmeztetés ellenére túllépi. Akitől a plgármester a szót megvnta ugyanabban az ügyben ugyanazn az ülésen nem szólalhat fel újra. (3) A plgármester - amennyiben figyelmeztetése nem vezetett eredményre- az ülést meghatárztt ideig félbeszakíthatja az ülésen történt lyan rendzavarás esetén amely a tanácskzás flytatását lehetetlenné teszi. (4) E alkalmazásában rendzavarás különösen - amennyiben súlysabb cselekmény nem valósul meg- a képviselő-testület tekintélyét, vagy az ülésen bármely jelenlévő személyét sértő, lyan cselekmény vagy kifejezés, mely az emberi méltóság, a becsület, a jó hírnév védelméhez való jgt sérti, és a tanácskzás rendjét zavarja. 48. (1) A nyilváns ülésen megjelent államplgárk a számukra kijelölt helyet fglalják el. (2) A tanácskzás rendjének megzavarása esetén a plgármester a rendzavaró államplgárt figyelmezteti, ismételt rendzavarás esetén az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti, illetve a 47. (3) és (4) rendelkezéseit alkalmazhatja. 49. (1) Az Ügyrendi Bizttság elnöke az ülés srán bármikr javaslatt tehet a plgármesternek az ülés vezetésével kapcslats, illetve a rend fenntartását célzó intézkedés alkalmazására. (2) A plgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azkat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet. A vita lezárása, határzathzatal 50. A vita lezárása után a határzathzatal előtt a körjegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatk törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. 51. A plgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangztt határzatkat egyenként bcsátja szavazásra. Először a módsító és kiegészítő indítványról - az elhangzás srrendjében - majd az eredeti határzati javaslatról szavaz a képviselő-testület. 52. A javaslat elfgadásáhz a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség). 53. Minősített többség szükséges: a./ az önkrmányzati rendelet alktásáhz b./ a törvény által hatáskörébe utalt választáshz, kinevezéshez, megbízáshz, c./ önkrmányzati társulás létrehzásáhz, társuláshz, érdekképviseleti szervhez való 12

13 csatlakzáshz. d./ külföldi önkrmányzattal való együttműködést rögzítő megállapdáshz, nemzetközi önkrmányzati szervezethez való csatlakzáshz. f./ a 25.. (3) bek-ben fglalt esetben zárt ülés elrendeléséhez g./ a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti felszlatáshz, h./ a plgármester elleni kereset benyújtásáhz i./ a képviselő-testület munkatervének elfgadásáhz, j./ a sürgősségi indítvány elfgadásáhz, k./ Dömsödért kitüntető cím admányzásáhz, l./ önkrmányzati hitelfelvételhez m./ az önkrmányzat vagynával, tulajdnával való rendelkezéshez 54. Minősített többséghez a megválaszttt települési képviselők több, mint a felének egybehangzó szavazata szükséges. 55. (1) A képviselő-testület döntéshzatalából kizárható az, akit vagy akinek a hzzátartzóját az ügy személyesen érinti. (2) A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. (3) A kizárásról az érintett települési képviselő bejelentése alapján, vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület minősített többségű határzattal dönt. (4) Nem szükséges külön dönteni az érintett képviselő kizárásáról, ha a képviselő a személyes érintettségét bejelentette és nyilatkzik arról hgy távl marad a szavazástól. A képviselő nyilatkzatát ez esetben a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. (5) A kizárt települési képviselőket a határzatképesség szempntjából jelenlévőnek kell tekinteni (Hatályn kívül) 57. A Képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással, kézfeltartással hzza. Titks szavazás 58. (1) Titks szavazást tarthat- a képviselő-testület minősített többségű döntése szerintmindazkban az ügyekben (1), (2), (3) bek. - melyekben zárt ülést köteles tartani illetve zárt ülést tarthat. (2) A plgármester nymatéksan felhívja a figyelmet a tárgyalt ügy bizalmas kezelésére és azzal kapcslats titktartási kötelezettségre. 59. (1) A titks szavazás brítékba helyezett szavazólapn történik, szavazó urna és szavazóhelyiség igénybevételével. A szavazólapt el kell látni a képviselő-testület bélyegzőjének lenymatával. (2) A titks szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza - a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét - a szavazatszedő bizttság tagjainak nevét és tisztségét, 16 Hatályn kívül helyezte a 16/2007. (XI.5.) rendelet. Hatálytalan nvember 5-től. 13

14 - a szavazás srán felmerült körülményeket, - a szavazás eredményét, (3) A titks szavazás lebnylítása - kivéve ahl e rendelet másként rendelkezik- az Ügyrendi Bizttság feladata. Név szerinti szavazás 60. Név szerinti szavazást kell tartani; a./ képviselő-testület megbízatása lejárta előtti felszlásáhz b./ ha azt a plgármester és a megválaszttt bizttsági elnökök többsége kéri, c./ ha ezt a képviselő-testület 1/4-e indítványzza. Ügyrendi kérdésekben név szerinti szavazást tartani nem lehet. 61. A név szerinti szavazás úgy történik, hgy a körjegyző abc srrendben fellvassa a képviselők nevét, s a jelenlévő képviselők nevük fellvasásakr igen nem vagy tartózkdm szavakkal szavaznak. 62. A név szerinti szavazás tényét és eredményét a testületi ülés jegyzőkönyvébe kell fglalni. A külön hitelesített névsrt a jegyzőkönyvhöz kell csatlni és a Dömsödi Hírnökben közzé kell tenni. 63..A szavazatk összeszámlálásáról az Ügyrendi Bizttság gndskdik. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy nem született döntés a képviselő-testület a szavazást köteles megismételni. Határzat 64. A Képviselő-testület határzatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően - flyamats srszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: Dömsöd Nagyközség Önkrmányzat.../2...(év)/...hó...nap/ Kt.sz.határzat A testületi határzatkról a Plgármesteri Hivatal számsrrend szerinti és határidős nyilvántartást vezet. 66. A határzatkat a jegyzőkönyv elkészítését követő 8 napn belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személynek és szerveknek. 67. A határzatk végrehajtásával kapcslats előterjesztéseket, jelentéseket a körjegyző vagy a körjegyző által megbíztt hivatali dlgzó készíti elő és a plgármester terjeszti a testület elé. A jegyzőkönyv 68. (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. /Ötv /1/ bek./ (2) 18 A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gndskdik. (3) A jegyzőkönyv az ülésen készített hangfelvétel alapján készül. 17 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 18 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 14

15 (4) A képviselő-testület üléséről készült hangfelvételt egy évig meg kell őrizni. 69. (1) A nyilváns ülés jegyzőkönyvéből az ülést követő tizenöt napn belül a képviselők kivnatt kapnak, mely tartalmazza a napirend megnevezését, a szavazás módját /egyszerű, minősített többség/, a szavazás arányát, a határzat számát és szövegét. (2) A mennyiben a határzat megegyezik a napirendi előterjesztésben fglaltakkal, abban az esetben a kivnat csak a napirend megnevezését - határzat címét- és annak számát tartalmazza. 70. A Képviselő-testület nyilváns üléséről hárm, zárt üléséről két példányban kell jegyzőkönyvet készíteni. Ebből: a./ 19 az eredeti példányt évente kötetbe kell kötni és el kell helyezni a Plgármesteri Hivatalban meghatárztt helyre, b./ 20 az egyik példányt 15 napn belül meg kell küldeni a Pest Megyei Krmányhivatal vezetőjének, c./ a nyilváns ülés jegyzőkönyvének egy példányát a községi könyvtárnak kell elhelyezni. 71. (1) A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv két példányáhz csatlni kell a meghívót, a mellékleteit, a sürgősségi indítványt, az elfgadtt rendeleteket, a jelenléti ívet. (2) A képviselő-testület kérésére az írásban is benyújttt hzzászólását mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz. 72. A jegyzőkönyv tartalmazza: a./ az ülés helyét, időpntját b./ a megjelent képviselők nevét (a távlmaradttak névsrát) c./ az elfgadtt napirendet, e./ a napirend előadóinak és a felszólalók nevét, a kérdéseket és a hzzászólásk lényegét, f./ a határzathzatal módját, g./ a szavazás számszerű eredményét és a határzat szövegét, i./ az elhangztt kérdéseket, interpellációkat, valamint az azzal kapcslats válaszkat, határzatkat A képviselő-testület jegyzőkönyvét a plgármester és a jegyző írja alá. 74. (1) Az államplgárk - a zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével- betekintést nyerhetnek a képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvbe. (2) 22 A jegyzőkönyvek a Nagyközségi Könyvtárban, ill. a Plgármesteri Hivatalban hzzáférhetők. 74/A. 24 Együttes ülés Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 20 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-től. 21 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 22 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 23 Beiktatta az 1/ (I.31.) rendelet. Hatálys január 31-től. 24 Hatályn kívül helyezte a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálytalan február 21-től. 15

16 V. fejezet Az önkrmányzati rendeletalktás 75. A Képviselő-testület a törvény által nem szabályztt helyi, társadalmi visznyk rendezésére, tvábbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására rendeletet alkt. 76. A képviselő-testület rendeletet alkt: a./ Szervezeti és Működési Szabályzatáról, b./ települési képviselőinek, a bizttságk elnökeinek - a törvény keretei között történő - tiszteletdíja megállapításáról, c./ a bizttság részére történő hatósági jgkör megállapításáról, d./ helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeinek, eljárási rendjének meghatárzásáról, e./ az önkrmányzat vagynával való gazdálkdás szabályairól, f./ a nagyközség általáns rendezési tervéről, g./ az önkrmányzat éves költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló zárszámadás elfgadásáról, h./ helyi adók megállapításáról, i./ amit a törvény meghatárz. 77. Az önkrmányzati rendelet alktását kezdeményezheti: a./ bármelyik települési képviselő, b./ az önkrmányzati bizttságk elnöke, c./ plgármester, alplgármester, d./ a település társadalmi érdekképviseleti és más civil szervezetei f./ azk a közpnti szervek, amelyeknek az Ötv. értelmében helyi önkrmányzatkkal kapcslats feladatai, hatáskörei vannak, g./ a laksság népi kezdeményezés útján. 78. (1) A rendeletalktásra vnatkzó indítványt a plgármesternek kell benyújtani, aki erről tájékztatja a képviselő-testületet. (2) A testület állást fglal a rendelet szükségességéről a rendelet-tervezet előkészítéséről és annak módjáról. (3) 25 A képviselő-testület a rendelet-tervezet előkészítésével a Plgármesteri Hivatal tárgy szerint érintett munkatársait, vagy bizttságát, esetleg külső szakértőt bízhat meg. (4) A képviselő-testület a széles lakssági réteget érintő rendelet -tervezet esetén azt közmeghallgatásra bcsáthatja. (5) 26 A laksság széles rétegeit érintő rendelet-tervezeteket 30 napra közszemlére bcsátja a Plgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 79. (1) 27 A rendelet-tervezetet az indklással együtt a plgármester és a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé. 25 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 26 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 27 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 16

17 (2) 28 A rendelet hiteles, végleges szövegét a körjegyző szerkeszti meg. A rendeletet a plgármester és a jegyző írják alá. (3) 29 A rendeleteket külön-külön a naptári év kezdetétől flyamatsan srszámzással és évszámmal kell ellátni a következők szerint: Dömsöd Nagyközség Önkrmányzat Képviselő-testületének.../2...(év) (... hó...nap.) önkrmányzati rendelete. tárgya (4) A rendelet kihirdetésének tényét záradéklni kell. (5) A rendeletek egységes szerkezetbe fglalásáról a felettes szervhez történő felterjesztés időpntjáig kell gndskdni. 80. (1) 30 A rendeletet a Plgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell kihirdetni. (2) A rendeletet kivnats frmában a Dömsödi Hírnökben is közzé kell tenni. 81. (1) 31 A jegyző évente gndskdik a hatálys önkrmányzati rendeletek felülvizsgálatáról. (2) 32 A jegyző kötelessége, hgy jgszabály váltzás esetén kezdeményezze a helyi rendelet módsítását. (3) A hatálys rendeletek jegyzékét az SZMSZ. 2. sz. függeléke tartalmazza. VI. fejezet A települési képviselő 81. (1) A települési képviselőt az Ötv-ben, illetve az SZMSZ-ben meghatárztt jgk illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik. (2) A képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz. /Ötv. 32../ (3) 33 (Hatályn kívül) 82. A képviselői jgai: a./ részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében és ellenőrzésében, b./ kezdeményezheti, hgy a képviselő-testület vizsgálja felül bizttságának, a plgármesternek a testület által átruháztt önkrmányzati ügyben hztt döntését, c./ 34 a Plgármesteri Hivataltól igényelheti a munkájáhz szükséges tájékztatást, ügyviteli közreműködést d./ sürgős, aznnali intézkedést igénylő ügyben kezdeményezheti - a körjegyző útján - a plgármesteri hivatal intézkedését. A hivatal e kezdeményezésére 15 napn belül 28 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 29 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 30 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 31 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 32 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 33 Hatályn kívül helyezte a 16/2007. (XI.5.) rendelet. Hatálytalan nvember 5-től. 34 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 17

18 köteles érdemi választ adni, e./ kérésére az írásban is benyújttt hzzászólását a jegyzőkönyvhöz csatlni kell, illetve véleményét a jegyzőkönyvbe szó szerint kell rögzíteni, f./ tanácskzási jggal részt vehet bármely bizttság ülésén. Javaslhatja a bizttság elnökének a bizttság feladatkörébe tartzó ügy tárgyalását, melyet a bizttság következő ülésén kell tárgyalni és a tárgyalásra a képviselőt meg kell hívni g./ megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet i./ önkrmányzati ügyben felvilágsítást kérhet j./fgadó-órát tarthat, melyhez az Önkrmányzat helyiségét térítésmentesen igénybe veheti. Kérdés 83. (1) A képviselőt megilleti a kérdésfeltevés jga. (2) Kérdés: az önkrmányzati hatáskörbe tartzó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés vagy tudakzódás. A kérdésekre a napirendek előtt kerül sr, melyet legkésőbb az ülés megnyitásakr kell jelezni a plgármesternél. (3) A Képviselő-testület ülésén az egyebek napirend keretében kérdés intézhető: a./ a plgármesterhez, b./ az alplgármesterhez, c./ az önkrmányzati bizttság elnökeihez, d./ 35 a jegyzőhöz, e./ a gazdasági vezetőhöz, f./ az önkrmányzati intézmények vezetőihez. 84. (1) A kérdésre a képviselő-testület ülésén köteles választ adni a megkérdezett. Ha az érintett az ülésen nem tud választ adni, úgy a válaszadásra írásban a következő ülésen kerül sr. (2) A kérdés feltevés időtartama legfeljebb 2 perc. (3) A válaszadás időtartama legfeljebb 3-5 perc. Interpelláció 85. (1) A Képviselő-testület ülésén a képviselő - a napirendek előtt - a 83. (3) bekezdés a.)-f.) pntjában meghatárztt személyektől önkrmányzati ügyben felvilágsítást kérhet (interpellálhat) melyre az érintett az ülésen,- vagy legkésőbb 15 napn belül írásban - érdemi választ ad. (2) Amennyiben az interpelláció benyújtására az ülést megelőző legalább 15 nappal kerül sr, abban az esetben a válaszadásra írásban az ülésen kerül sr. (3) A válasz elfgadásáról először az előterjesztő nyilatkzik, majd a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel vita nélkül dönt. (4) Amennyiben a Képviselő-testület nem fgadja el a választ, az interpelláció tárgyában az interpelláló képviselő bevnásával az érintett bizttság kivizsgálja az ügyet. A vizsgálatt az interpelláció benyújtásától számíttt hárm hónapn belül le kell flytatni, és ennek eredményét a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 35 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 18

19 (5) Az interpellációról a körjegyző flyamats nyilvántartást vezet. (6) Az interpelláció időtartama legfeljebb 3 perc, a válasz időtartama legfeljebb 5 perc A képviselő kötelezettségei: a./ A település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak érdekeit, b./ Köteles tevékenyen részt venni a Képviselő-testület munkájában, c./ köteles lyan magatartást tanúsítani közéleti szereplése srán és magánéletében, mely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre és a választók bizalmára, d./ felkérés alapján részt vesz a képviselő-testületi ülések előkészítésében és a különböző vizsgálatkban, e./ a tudmására juttt üzleti, állami és szlgálati titk megőrzésére köteles. f./ a személyes érintettség bejelentésére köteles, g./ köteles kapcslatt tartani választóplgáraival, illetve a különböző önszerveződő lakssági közösségekkel. 87. A plgármester és a képviselők vagyn-, jövedelem és gazdasági érdekeltségi nyilatkzattételi kötelezettségére vnatkzó szabálykat, tvábbá az ezekkel kapcslats eljárás szabályait az SzMSz 2. számú melléklete tartalmazza. VII. fejezet A képviselő-testület bizttságai 88.. (1) A képviselő-testület - meghatárztt önkrmányzati feladatk ellátására bizttságt választ. (2) Bizttságait a megalakulásától számíttt 30 napn belül választja meg a Képviselő-testület. (3) A bizttság elnökét és tagjait személyenként nyílt szavazással, minősített többségű szavazati aránnyal választja meg a Képviselő-testület. (4) A Képviselő-testület - az Ötv (1) bek. alapján - Gazdasági és Műszaki-fejlesztési Bizttságt hz létre. (5) A képviselő-testület ktatási ügyekkel fglalkzó bizttságt hz létre, melynek legalább egy tagja pedagógus. 89. A bizttságk elnevezését, feladat- és hatáskörét, tagjainak nevét az SZMSZ. 1. sz. melléklete tartalmazza. 90. (1) A Képviselő-testület alkalmanként és szükség szerint ideiglenes bizttságt hzhat létre, egy-egy knkrét feladat megldására melyre a VII. fejezet rendelkezései az az irányadók. (2) Az ideiglenes bizttságt a képviselő-testület knkrét hatáskörrel és feladatkörrel ruházza fel. (3) Az ideiglenes bizttság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a képviselő-testület által történő elfgadásáig tart. 19

20 (4) Két vagy több bizttság ügykörével kapcslats kérdés megtárgyalására együttes bizttsági ülés tartható. Az együttes bizttsági ülés határzatképessége, és a többségi szavazatk megállapítása céljából a bizttságk tagjainak számát össze kell adni. Az elnöki teendőket ellátó személyről a bizttságk a bizttsági ülésen szavazással döntenek. Egyebekben a bizttsági ülésekre vnatkzó szabálykat kell megfelelően alkalmazni. 91. A bizttság belső működési szabályait az Ötv. és az SZMSZ. rendelkezései alapján saját maga határzza meg. A bizttság működésének főbb szabályai 92. A bizttság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A plgármester, alplgármester, a képviselő-testület hivatalának dlgzója nem lehet a bizttság elnöke, illetve tagja. 93. A bizttság határzatképességére és a határzathzatal módjára, a képviselő-testületre vnatkzó szabálykat kell alkalmazni. 94. A Képviselő-testület munkatervében meghatárzza azkat az előterjesztéseket, amelyeket a bizttság nyújt be, illetve azkat, amely csak a bizttság állásfglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez. 95. (1) A bizttság ülését az elnök hívja össze és vezeti. (2) A bizttság ülését kötelező összehívni a./ a képviselő-testület döntése alapján, b./ a plgármester indítványára, c./ a bizttsági tagk felének indítványára 96.. (1) Bármely képviselő javaslatt tehet a bizttság feladatkörébe tartzó ügy megtárgyalására. A bizttság elnöke az indítványt a bizttság következő ülése elé terjeszti és köteles meghívni az indítványzó képviselőt. (2) A bizttság rábíztt feladatt köteles ellátni, véleményét eltérő javaslatát írásban előterjeszteni (1) A bizttsági döntés hzatalnál kizárható az, akit vagy akinek hzzátartzóját az ügy személyesen érinti. (2) A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. (3) A kizárásról a bizttság elnöke esetén a plgármester, a bizttság tagja esetén a bizttság dönt. (4) A kizárásra egyebekben a 55. rendelkezései az irányadók. 98. A bizttság minden tagja köteles az ülésen tudmására juttt állami és szlgálati titkt megőrizni. 99. (1) A bizttsági ülésekről jegyzőkönyv készül. (2) A bizttság képviselő-testület által átruháztt hatáskörben hztt döntéseit jegyzőkönyvben kell 20

21 rögzíteni. (3) 36 A jegyzőkönyv egy-egy példányát 10 napn belül meg kell küldeni a plgármesternek, illetőleg a körjegyzőnek. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napn belül kötelező megküldeni a Pest Megyei Krmányhivatal vezetőjének A bizttság a tevékenységéről évente beszáml a képviselő-testületnek. VIII. fejezet A plgármester, az alplgármester, a jegyző 37 A plgármester 101. (1) A plgármester megbízatását főállásban látja el. (2) A plgármester tagja a Képviselő-testületnek, a képviselő-testület határzatképessége, döntéshzatala szempntjából települési képviselőknek tekintendő A plgármesternek a Képviselő-testület működésével összefüggő feladatai: a./ segíti a képviselők munkáját, b./ összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit, c./ ha a képviselő-testület döntését az önkrmányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazn ügyben egy alkalmmal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő hárm napn belül nyújthatja be. A képviselő-testület a benyújtás napjától számíttt 15 napn belül dönt. A kezdeményezés a döntés tekintetében halasztó hatályú. d./ képviseli az önkrmányzatt, e./ szervezi a településfejlesztést és a szlgáltatáskat, f./ biztsítja a demkratikus helyi hatalmgyakrlást, a közakarat érvényesülését, g./ gndskdik a testület működésének nyilvánsságáról, helyi fórumk szervezéséről h./ támgatja a laksság önszerveződő közösségeit, j./ kapcslatt tart a helyi társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek vezetőivel A plgármesternek a bizttságk működésével összefüggő feladatai: a./ indítványzhatja a bizttság összehívását, b./ felfüggesztheti a bizttság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határzataival, vagy sérti az önkrmányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület következő ülésén dönt. c./ bizttsági döntéshzatal esetén dönt a bizttsági elnök kizárásáról, ha az ügy a bizttság elnökét vagy hzzátartzóját személyesen érinti A plgármester a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a plgármesteri hivatalt, a közös önkrmányzati hivatalt; b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatárzza a plgármesteri hivatalnak, a közös önkrmányzati hivatalnak feladatait az önkrmányzat munkájának a szervezésében, a döntések 36 Módsíttta az 1/2011. (I.21.) rendelet. Hatálys: január 21-től. 37 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 38 Módsíttta a 6/2013. (II.21.) rendelet. Hatálys: február 21-től. 21

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.) és 1/2011. (I.21.)

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

2 14. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább nyolc ülést tart. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi

2 14. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább nyolc ülést tart. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi 1 Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X.

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X. ",.. ",.. )~(~,>~\;,/:~~~:;-~.. :- BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANY AI ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizttság 2014. március 18-án megtarttt ülésén,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig -- - ----- Testületi ülés 2015. március 23. Rendelet:--ig Határzat:17-19-ig Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 17/2015(111.23.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 2015. évi Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2011.(II.14.) Önkormányzati Rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2011.(II.14.) Önkormányzati Rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2011.(II.14.) Önkormányzati Rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010. (X. 28.) rendelete A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése:

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület). 2.1. A Társaság

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Testületi ülés július 12. Rendelet: - -ig. Határozat:52-54-ig

Testületi ülés július 12. Rendelet: - -ig. Határozat:52-54-ig Testületi ülés 2016. július 12. Rendelet: - -ig Határzat:52-54-ig Tartalmjegyzék 53/2016.(VII.12.) szárnú Határzat a napirend elfgadásáról 3 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 3 54/2016.(VII.12.)

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BUDAPEST KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 24/1992. (X.l3.) számú önkormányzati rendelete a 17/1992. (V.l2.) sz. önkormányzati rendelettel és a 14/1992. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/1992. (1.21.)

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a.)

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT... 4 Általános rendelkezések... 4 Az önkormányzat... 4 Az önkormányzat jelképei, az

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003./III.15./ számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003./III.15./ számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003./III.15./ számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva a: 4/2004.(III.02.), 11/2005.(IV.10.),

Részletesebben

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Motv.) alapján a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 3/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Szervezeti és működési szabályzat

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Szervezeti és működési szabályzat Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben