HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, május 21.

2 TARTALOM PREAMBULUM Általáns rendelkezések Hallgatói Közösség HÖK Az ÁVF HÖK céljai Az ÁVF HÖK működési feltételei Az ÁVF HÖK jgai A HÖK Mandátum keletkezése, megszűnése A HÖK ülés Az Elnökségi Ülés Az ÁVF HÖK-ön belüli választás A HÖK Képviselők visszahívása Diákjóléti Bizttság Eseti Bizttság Felügyelő Bizttság A HÖK Fegyelmi és Etikai Szabályzata A HÖK gazdálkdása Delegálás a Főiskla döntéshzó szerveibe Kiegészítő rendelkezések... 9 ÁLLÁSLEÍRÁSOK HÖK ETIKAI KÓDEX A HÖK HÁZIRENDJE

3 PREAMBULUM Az Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzata a demkratikus hallgatói önszerveződés és érdekérvényesítés legmagasabb szinten történő megvalósítása céljából, figyelemmel a hatálys jgszabálykra, különösen a felsőktatásról szóló többször módsíttt évi CCIV. törvény, valamint az Általáns Vállalkzási Főiskla Szervezeti és Működési Szabályzata előírásaira, az alábbi Alapszabályt alktta meg. 1. Általáns rendelkezések 1) Az Önkrmányzat neve: Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzati Képviselet (a tvábbiakban: ÁVF HÖK vagy HÖK), angl nyelven: STUDENT UNION OF BUDAPEST COLLEGE OF MANAGEMENT. 2) A Hallgatói Önkrmányzat hivatals lgója: 3) Az ÁVF HÖK az Általáns Vállalkzási Főiskla (a tvábbiakban: ÁVF) hallgatóinak autnóm érdekképviseleti szerve. 4) Az ÁVF HÖK székhelye az ÁVF épülete: H-1114 Budapest, XI. Villányi út ) Az ÁVF HÖK hivatals bélyegzőjén az Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat felírat, illetve a székhelye szerepel. 6) Az ÁVF HÖK az ÁVF részeként az ÁVF más szervezeti egységeivel együttműködve szervezi az ÁVF hallgatóinak diákéletét, intézményes képviseletüket a hatálys felsőktatási törvény alapján a főiskla szervezetének valamennyi szintjén és testületében, kizárólags jggal, az ÁVF HÖK látja el. 7) Az Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzatának alapszabálya (a tvábbiakban: HÖK alapszabály) a hatálys felsőktatási törvényen és más vnatkzó jgszabálykn alapszik. 8) Az ÁVF HÖK mindenkr maga határzza meg HÖK alapszabályát, amely a Főiskla Szervezeti és Működési Szabályzatának (ÁVF SZMSZ) mellékletét képezi. 9) Az ÁVF HÖK együttműködik az rszág többi felsőktatási intézményének hallgatói önkrmányzatával és egyéb szervezetekkel. 2. Hallgatói Közösség HÖK A hallgatói érdekek képviseletére a felsőktatási intézmény részeként - hallgatói önkrmányzat működik. A hallgatói önkrmányzatnak minden hallgató tagja, választó és választható Az ÁVF HÖK céljai 1) Az ÁVF HÖK stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása. 2) Kiemelten fglalkzni a hallgatók Főisklával kapcslatban felmerülő prblémáival, függetlenül attól, hgy milyen szakra, vagy tagzatra járnak. 3) Véleményezési jgt gyakrlni a hallgatói nrmatíva felsztásában. 4) Támgatni, szervezni a hallgatók szakmai, közéleti, kulturális és egyéb közösségi tevékenységét. 5) Hzzájárulni a hallgatók sprtlási lehetőségeinek bővítéséhez. 6) Együttműködni a Főiskla vezetésével az iskla arculatának alakításában. 7) Segíteni a hallgatóknak Főisklai ügyeik intézésében, ellátni őket a szükséges infrmációkkal. Az önkrmányzat flyamatsan tájékztatja a hallgatókat, a Főiskla életével kapcslats kérdésekről, pályázatkról, ösztöndíj lehetőségekről. 8) Gyakrlni, és érvényre juttatni a hatálys törvények és jgszabályk által, a Főiskla Szervezeti és Működési Szabályzatában, jelen HÖK alapszabályban, egyéb szabályzatkban és megállapdáskban számára deklarált jgkat és ellátni az ezekkel járó feladatkat. 9) Képviselni a Főiskla hallgatóit az isklán kívüli fórumkn. 1 A évi CCIV. törvény 60. (1) bekezdése alapján 3

4 4. Az ÁVF HÖK működési feltételei 1) A hallgatói önkrmányzat működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a felsőktatási intézmény biztsítja a feltételeket, amelynek jgszerű felhasználását, a hallgatói önkrmányzat törvényes működését ellenőrizni köteles. A hallgatói önkrmányzat feladatainak ellátásáhz térítésmentesen használhatja a felsőktatási intézmény helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem krlátzza a felsőktatási intézmény működését 2. 2) A hallgatói önkrmányzat alapszabálya határzza meg a hallgatói önkrmányzat működésének a rendjét. Az alapszabályt a hallgatói önkrmányzat küldöttgyűlése fgadja el, és a szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. Az alapszabály jóváhagyásáról a szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkznia kell. 3 3) Az alapszabály jóváhagyása csak akkr tagadható meg, ha az jgszabálysértő vagy ellentétes a felsőktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatával. Az alapszabályt, illetve módsítását jóváhagyttnak kell tekinteni, ha a szenátus a meghatárztt határidőn belül nem nyilatkztt. 4 4) A Hallgatói Önkrmányzat választtt képviselői és megbízttai, kiemelkedő közéleti tevékenységükért ösztöndíjjuttatásban részesülhetnek. Ennek mértékéről a beszámlók alapján a Hallgatói Önkrmányzat Elnöke (Tvábbiakban: HÖK Elnök) előterjesztést tesz a Szenátus részére. 5) Működését a mindenkr hatálys felsőktatási törvény és más vnatkzó jgszabályk, illetve szabályzatk és egyéb dkumentációk (jegyzőkönyvek, határzatk, stb.) alapján végzi, melyeket a Főiskla vezetése rendelkezésére bcsát. 5. Az ÁVF HÖK jgai 1) A HÖK szabályzatában meghatárztt választás alapján képviselőket küld a Szenátusba. A küldött képviselők létszámáról a mindenkr hatálys felsőktatási törvény rendelkezik. a. A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró testületben (OTSZB), a tagk 50%-át HÖK képviselők teszik ki, akik szavazati jggal rendelkeznek. b. Az ÁVF HÖK javaslattételi jggal élhet a szabadn választható tantárgyak, szemináriumk bevezetésére; külön megbeszélés tárgyát képezik a térítéses, fakultatív tárgyak. c. Javaslattételi jg külső ktató (előadó) meghívására. d. Részt vesz a tudmánys diákkörök szervezésében, a hallgatók hazai és külföldi ktatási, kulturális és tudmánys képzési kapcslatainak építésében. e. Részt vehet a kulturális, szciális szervezeti egységek létesítésében, megszüntetésében, irányításában. f. Az ÁVF HÖK részt vesz a hallgatók támgatási ügyeinek intézésében. g. A felsőktatási intézmény által biztsíttt sprtlási lehetőségek véleményezése. h. Javaslattételi jggal élhet a kllégiumk vezetéséhez. i. Az ÁVF HÖK más feladatk ellátására is felkérhető, döntési jgkörrel felruházható. j. A hallgatói önkrmányzat egyetértési jgt gyakrl a hallgatói célkra biztsíttt pénzeszközök felhasználásakr. k. A hallgatói önkrmányzat egyetértési jgt gyakrl a szervezeti és működési szabályzat elfgadásakr és módsításakr, az alábbi körben: a) tanulmányi és vizsgaszabályzat, b) térítési és juttatási szabályzat, c) az ktatói munka hallgatói véleményezésének rendje. l. A HÖK ülés dönt mindazkban a hallgatókat érintő ügyekben, amelyeket jgszabály, vagy szabályzat a HÖK hatáskörébe utal. m. A Főiskla vezetése időben tájékztatja a hallgatókat érintő ügyeket napirendre tűző bármely lyan ülés időpntjáról és témájáról, amely ülésen a HÖK részvételi jggal bír. n. A HÖK egyetértési jgt gyakrl a hallgatói jóléti, kulturális, sprtcélú ingatlank, szervezeti egységek és helyiségek rendeltetésszerű használatának váltztatásakr, megszüntetésekr és hasznsításával kapcslatban. 2 A évi CCIV. törvény 60. (4) bekezdése alapján 3 A évi CCIV. törvény 60. (2) bekezdése alapján 4 A évi CCIV. törvény 60. (3) bekezdése alapján 4

5 1) A HÖK képviselő választás: 6. A HÖK Mandátum keletkezése, megszűnése a. A tavaszi félévben, a szrgalmi időszak első hetét a pályázatk kiírásával kell zárni. b. Minden évben, a tavaszi félévben, a március 31-ig terjedő időszakban HÖK képviselő választást kell tartani. c. A hallgatói önkrmányzat az e törvényben meghatárztt jgsítványait akkr gyakrlhatja, ha a hallgatói önkrmányzati választáskn a felsőktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább husznöt százaléka igazltan részt vett. 5 d. Amennyiben egy szakn nem lett képviselő megválasztva, úgy annak a szaknak a képviseletét a többi megválaszttt képviselő látja el. Egy szakról választható képviselők számát a szakra beiratkztt adtt képzési időszakra járó hallgatók számának tükrében kell meghatárzni. e. Képviselői hely megüresedésekr a megüresedett helyre szükség esetén pótválasztást kell tartani, induló hiányában a HÖK ülés a megválaszttt képviselői közül jelöl ki valakit az adtt szak érdekképviseletére. f. A választáskról mindenkr jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a HÖK Felügyelő Bizts/Biztsk (Tvábbiakban: FB) és/vagy a szavazatszámlálók készítenek el, és a HÖK Elnök aláírásával valamint az ÁVF HÖK hivatals pecsétjével kell hitelesíteni. g. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a választásk helyszínét, résztvevők létszámát, szakát, évflyamát, igen-nem szavazatk számát, a jelöltek nevét. h. A választásk eredményéről a hallgatókat 10 munkanapn belül tájékztatni kell. 2) A HÖK képviselő választás rendszere: a. Az ÁVF HÖK Képviselő választást az ÁVF HÖK Elnöke írja ki. b. Az ÁVF HÖK választás alkalmára az FB látja el a szavazás menetét valamint annak számlálását, illetve az FB hiányában a HÖK Elnök ideiglenes szavazat számláló bizttságt állít fel. c. A jelölteknek a választás előtt kiírt időpntig pályázniuk kell a mandátumra, a kiírásban megadtt feltételek szerint. d. A képviselő választásn a képviselő jelöltnek személyesen jelen kell lennie, ahl mtivációs beszédében kell ismertetnie elképzeléseit az előtte álló évre vnatkzóan. A rajta kívülálló kk miatt meg nem jelent képviselő csak indklt esetben, egy újra kiírt választási időpntban választható meg, ahl ismerteti a mtivációs beszédét és a hallgatók szavazhatnak. e. A képviselőket a hallgatók az adtt szak hallgatói közül, igen vagy nem szavazattal, egyszerű többséggel választják. f. Abban az esetben, ha az adtt szakn több jelölt is indul, mint ahány képviselő megválasztható, úgy tt preferenciális választást kell kiírni. 3) A képviselőválasztás menete: a. A Mderátr ismerteti a szavazás menetét, felknferálja a jelöltet/jelölteket. b. A jelölt/jelöltek elmndják a maximum 5 perces mtivációs beszédüket. c. Az FB, és/vagy hiányában a szavazatszámlálók kisztják a szavazócédulákat. d. A hallgatók - kizárólag kék tllal feltüntetik a szavazócédulán az igen, nem, vagy tartózkdm választ, amit a megfelelő rublikában jelölnek e. A megválaszthatónál több jelölt esetén preferenciális választást kell tartani a HÖK Alapszabály melléklete alapján. f. Aki tartózkdik, egységesen az egész szavazástól tartózkdik. g. Az ÁVF HÖK elnöksége által lepecsételt vagy aláírással hitelesített szavazócédulák tekinthetők csak érvényesnek. h. Érvénytelen tvábbá az a szavazócédula, amin a d) pntban ismertetett válaszkn kívül bármi más is szerepel, illetve ha a szavazócédula sérült, vagy lvashatatlan. 4) Képviselői Mandátum megszűnésének kai: a. A képviselői mandátumk a következő sikeres választás lebnylításáig és eredményének kihirdetéséig élnek. Kivételt képeznek azk a mandátumk, amikhez tisztség Elnök, alelnök, referens, bizttsági tag - tartzik, ezen mandátumk a szervezet flyamats működése érdekében a következő Tisztújítóig vannak meghsszabbítva. b. A tisztséghez tartzó meghsszabbíttt mandátum hatásköre: a) A tisztséghez tartzó teljes jgkör az állásleírásban megfgalmaztt feladatkörök ellátásáhz b) A HÖK ülésen teljes értékű szavazati jg a HÖK működése érdekében c) A Tisztújítón teljes értékű szavazati jg az őt követő jelölt/jelöltek megválasztásában 5 A évi CCIV. törvény 60. (1) bekezdése b ) pntja alapján 5

6 c. Írásbeli lemndással (aznnali hatállyal vagy 30 nap felmndási idővel) illetve elhalálzással. d. A képviselő hallgatói jgvisznyának megszűnésével. (Amennyiben a jgviszny az egy éves időtartamn belül szűnik meg, és a megszűnését követő félévben a képviselő újra aktív hallgatói jgvisznnyal rendelkezik, képviselői mandátuma nem szűnik meg azn a szakn, amelyen megválaszttták.) e. A mandátum lejártával. f. Az adtt szakn aktív nappali tagzats hallgatóinak 25%-a jegyzőkönyvvel tanúsíttt szavazással megvnhatja a bizalmat a HÖK képviselőjétől, amely az adtt mandátum megszűnését vnja maga után. Ennek menete a következő: 5) HÖK megbíztt a) Adtt szakn tanuló hallgatók tájékztatása a szavazásról, az esemény előtt minimum egy héttel. b) Az FB és/vagy a szavazatszámlálók ismertetik a bizalmatlansági indítvány kát. c) A bizalmatlansági indítványra felterjesztett képviselő, védő beszédet mndhat. d) Az FB és/vagy a szavazatszámlálók lebnylítják a szavazást. e) A szavazás eredményét tíz napn belül ki kell hirdetni. a. A HÖK megbíztt nem megválaszttt képviselő, szavazati jggal nem rendelkezik. b. HÖK megbízttnak indulhat, aki rendelkezik aktív hallgatói jgvisznnyal a főisklán, és akit a HÖK ülés mandátummal rendelkező képviselői megválasztanak. c. Nem tölthet be elnökségi tisztségeket. d. Nem lehet tagja a főisklán működő bizttságknak. e. Tanácskzási jggal rendelkezik a HÖK üléseken, amelyeken kötelező a részvétele. f. Részt vesz a HÖK-ön belüli munkaflyamatkban, segíti a képviselők munkáját. g. Referensi psztra megválasztható. h. Tisztában kell lennie a HÖK működésével, jgi környezetével. i. A HÖK megbízttság megszűnik: a) A HÖK előtti írásbeli lemndással illetve elhalálzással. b) A HÖK megbíztt hallgatói jgvisznyának megszűnésével. (Amennyiben a jgviszny az egy éves időtartamn belül szűnik meg, és a megszűnését követő félévben a megbíztt újra aktív hallgatói jgvisznnyal rendelkezik, HÖK tagsága nem szűnik meg.) c) Az egy éves időtartam lejártával. d) A HÖK mandátummal rendelkező tagjai a HÖK ülésen jegyzőkönyvvel tanúsíttt szavazással, megvnhatják a bizalmat a HÖK megbízttól. 1) A HÖK ülés: 7. A HÖK ülés a. A HÖK Elnök, vagy az általa megbíztt alelnök hívja össze. b. A HÖK Elnök, vagy az általa megbíztt alelnök, vezeti le. c. Szavazati jggal bíró tagjai a mandátummal rendelkező képviselők. d. Indklt esetben az FB rendkívüli HÖK ülést hívhat össze és vezethet le. 2) A HÖK ülés időpntjáról tájékztatni kell az érintetteket legalább 48 órával krábban. 3) A HÖK ülés tagjai szavazati jgukat csak személyesen gyakrlhatják. 4) A HÖK ülést a napirend megjelölésével a HÖK Elnök hívja össze legalább havnta. egyszer 5) A HÖK ülés nyílt, de megszavazható zárt ülés is, amikr csak a választtt képviselők és a HÖK megbíztt vannak jelen. 6) Zárt ülés megszavazható: a. személyi kérdések esetén, b. stratégiai kérdések megvitatásakr, c. ha a HÖK ülés hárm szavazati jggal rendelkező tagja kéri és a HÖK ülés ezt megszavazza. 7) A HÖK ülés határzatképes, amennyiben azn szavazati jggal rendelkező tagjainak több, mint fele részt vesz. Amenynyiben az ülés nem határzatképes, két napn belül újra összehívható. Az újra összehívtt ülés az érvényes mandátummal rendelkező hallgatói képviselők számának egyharmads jelenléte esetén határzatképes. 8) A HÖK ülés határzatait ülésein egyszerű többséggel hzza. Szavazategyenlőség esetén, megismételt szavazás tartható. Ennek ismételt egyenlősége esetén a HÖK Elnök szavazata dönt. 9) A HÖK alapszabályt és mellékleteit a HÖK ülés alktja meg. 6

7 10) A HÖK ülés menetét, és az esetleges szavazásk eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amit a HÖK Elnök és a jegyzőkönyvet vezető személy aláírásával hitelesít és lepecsétel. 11) A jegyzőkönyveket 5 éven keresztül erre kijelölt dssziéban meg kell őrizni. 1) Az Elnökségi Ülés tagjai: a. a HÖK Elnök b. az alelnökök 8. Az Elnökségi Ülés 2) Az Elnökségi Ülést legalább kéthetente egyszer a HÖK Elnök vagy bármely alelnök hívja össze. Az Elnökségi Ülés zárt, de az Ülésre az Elnökség 2/3-s javaslata alapján bárki meghívható. 3) Az Elnökségi Ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a HÖK képviselők és a HÖK megbízttak számára 48 órán belül elérhetővé kell tenni íráss és/vagy elektrnikus frmában is. A jegyzőkönyvet a HÖK Elnök hzza nyilvánsságra. 4) A jegyzőkönyveket 5 éven keresztül, erre kijelölt dssziéban meg kell őrizni. 5) Az Elnökségi ülés 2/3-s többséggel rendelet meghzatalára jgsult. 9. Az ÁVF HÖK-ön belüli választás 1) Az ÁVF HÖK Tisztújító választását minden évben a választáskat követő egy hónapban, de legkésőbb április 30-ig kell megrendezni. 2) A Tisztújító ülésen döntés születik az elnökségi tagk személyéről, a bizttsági tagkról, a HÖK megbízttakról valamint a Felügyelő Bizts/Biztskról. 3) Az Elnökségi pzíciókra hárm éven belül egy év megszakítás nélküli aktív ÁVF HÖK-ös tevékenység flytatása után választható meg az előzetesen a szakk által megválaszttt képviselő. 4) A referensi psztk betöltésére irányuló választás az Elnökség és a HÖK terve alapján, a Tisztújítót követő első HÖK ülésen kerül megrendezésre. 5) A Tisztségről leköszönő képviselők mandátuma, a saját tisztségének vagy jgutódjának megválasztásáig és eredményének kihirdetéséig tart. 6) A HÖK-ön belüli választás eredményéről a hallgatókat 10 napn belül tájékztatni kell. 7) A Tisztújító menetét, a választásk eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet az ÁVF HÖK Elnöke, az FB és/vagy a szavazatszámlálók, és a jegyzőkönyvet vezető személy aláírásával hitelesít, valamint lepecsétel. 8) A jegyzőkönyveket 5 éven keresztül, erre kijelölt dssziéban meg kell őrizni. 1) Bármely HÖK képviselő visszahívható: 10. A HÖK Képviselők visszahívása a) bűncselekmény elkövetése miatt, amíg a büntetett előélethez fűződő hátránys jgkövetkezmények alól nem mentesül, b) ha neki felróható kból nem, vagy nem megfelelően látja el feladatait, c) ha betegség flytán tartósan munkaképtelenné válik, d) ha tisztségéhez egyéb súlysan méltatlan magatartást tanúsít. 2) A visszahívásra a tagk írásban tehetnek javaslatt. A HÖK képviselőinek visszahívására vnatkzó javaslathz a képviselői mandátumk legalább egyharmada szükséges. 3) A visszahívási indítványban pntsan meg kell jelölni, hgy azt ki ellen és milyen indkkal kérik, az Alapszabály megsértése esetén pedig azt is, hgy az Alapszabály mely pntját sértette meg. 4) Érvényes visszahívási indítvány esetén legalább húsz nap elteltével - a visszahívás tárgyában történő határzathzatal céljából - rendkívüli szavazást kell tartani a képviselő választói körében. 7

8 11. Diákjóléti Bizttság 1) A bizttság tagjai: a. A bizttsági tagkat a HÖK ülés egyszerű többséggel választja meg a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök javaslata alapján. b. A bizttsági üléseket a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök hívja össze. 2) A bizttság feladatai: a. A szciális, és lakhatási pályázati lapk megalktása, felülvizsgálata és módsítása. b. A szciális, és lakhatási pályázati lapk átvétele, ellenőrzése és az adatk bevitele. c. A Diákjóléti Bizttság tevékenysége ellátása srán köteles a főiskla adatvédelmi, adat- és iratkezelési szabályzatai alapján eljárni. 12. Eseti Bizttság 1) A bizttsági tagkat a HÖK ülés egyszerű többséggel választja meg a HÖK Elnök javaslata alapján az eseti feladatra. 2) A bizttsági üléseket az ÁVF HÖK által erre kijelölt tagja hívja össze. 3) Az eseti bizttság meghatalmazása megszűnik a feladat elvégzésével. 13. Felügyelő Bizttság 1) Felügyelő Bizttság: a HÖK lyan szerve, amely ellenőrzi az ÁVF HÖK szabályszerű működését. 2) A Felügyelő Bizttság feladatainak ellátása srán jgsult betekinteni a HÖK valamennyi iratába és az ügyek menetéről felvilágsítást kérni a HÖK Elnökségétől, tisztségviselőitől, és egyéb bizttságainak tagjaitól 3) A Felügyelő Bizttság tanácskzási jgt gyakrl a Hallgatói Önkrmányzat ülésein, ezekre tagjait meg kell hívni. 4) A Felügyelő Bizttság munkájáról köteles tájékztatást adni a HÖK ülésnek legalább félévente. 5) A Bizttság tagjává lyan hallgató választható: a. megválasztásakr az Általáns Vállalkzási Főisklán hallgatói jgvisznnyal rendelkezik b. a HÖK megválaszttt képviselője vlt c. képviselői mandátuma vagy a Felügyelő Bizts tisztsége kevesebb, mint 2 éve szűnt meg d. megválasztásakr tisztában van az Általáns Vállalkzási Főisklán Hallgatói Önkrmányzatának aktuális jgi környezetével 6) Tagjai nem lehetnek jelenleg mandátummal rendelkező HÖK képviselők, illetve megválaszttt HÖK megbízttak 7) A Felügyelő Bizttság tagjait a HÖK ülés mandátummal rendelkező tagjai választják meg, egy éves időtartamra a Tisztújító ülésen, mely a következő Tisztújítóig tart. 8) Felügyelő Bizttsági tagság megszűnik az egy éves időtartam elteltével, a bizttsági tag lemndásával, halálával, viszszahívásával, valamint abban az esetben ha, a felsőktatási intézménnyel addig létesített hallgatói jgvisznya több, mint 12 hónapja szűnt meg. 9) Indklt esetben az FB rendkívüli HÖK ülést hívhat össze és vezethet le. 14. A HÖK Fegyelmi és Etikai Szabályzata 1) A Fegyelmi és Etikai Szabályzat a HÖK képviselőkre, a HÖK megbízttakra és a Felügyelő Biztskra terjed ki. 2) A HÖK Etikai kódex az alapszabály mellékletét képezi és általáns irányelvként követendő, megsértése szankciókat vnhat maga után. 3) Eljárási jgsultsággal etikai ügyekben a HÖK ülés rendelkezik. 15. A HÖK gazdálkdása 1) A HÖK költségvetését a Főiskla Gazdasági Igazgatójával egyetértésben a HÖK ülés fgadja el. 2) Pénzfelvételi jggal a HÖK Elnök rendelkezik, melyről általáns esetben 48 órán belül, különleges esetben a Gazdasági Igazgatóval egyeztetett határidőig köteles elszámlni. 8

9 16. Delegálás a Főiskla döntéshzó szerveibe 1) Szenátusba: a. Tisztsége alapján az ÁVF HÖK Elnöke és a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök. 2) Oktatási, Tanulmányi és Szciális Bizttságba: a. Tisztsége alapján a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök. b. Tvábbi 2 tagt delegál a HÖK, tvábbá az ülésen bármely HÖK tag részt vehet. 3) Esélyegyenlőségi Bizttság: a. Az esélyegyenlőségi bizttságba a HÖK ülés egy tagt delegál. 4) Fegyelmi bizttságba: a. A fegyelmi bizttságba a HÖK Elnök delegál egy tagt. 17. Kiegészítő rendelkezések 1) Minden HÖK képviselő beszámlási kötelezetséggel tartzik a HÖK ülés felé. 2) A HÖK ülés rendkivüli esetben az Alapszabály alább felsrlt pntjait hatályn kívül helyezheti - a mandátummal rendelkező képviselőinek 2/3-s többségi szavazása esetén - az általa meghatárztt időpntig. a. 6. (1) bekezdésének b) pntja alapján: Minden évben, a tavaszi félévben, a március 31-ig terjedő időszakban HÖK választást kell tartani. b. 9. (1) bekezdése alapján: Az ÁVF HÖK Tisztújító választását minden évben a választáskat követő egy hónapban, de legkésőbb április 30-ig kell megrendezni. c. 9. (3) bekezdése alapján: Az Elnökségi pzíciókra hárm éven belül egy év megszakítás nélküli aktív ÁVF HÖKös tevékenység flytatása után választható meg az előzetesen a szakk által megválaszttt képviselő. d. 9. (4) bekezdése alapján: A referensi psztk betöltésére irányuló választás az Elnökség és a HÖK terve alapján, a Tisztújítót követő első HÖK ülésen kerül megrendezésre. 3) A HÖK a tevékenységének elvégzéséhez külső segítséget kérhet, megbízással élhet. 4) Az ÁVF HÖK levélpapírjait illetve pecsétjét elzárva kell tárlni. 5) Az ÁVF HÖK a működéséhez szükséges anyagi kerettel való gazdálkdásról egy belső szabályzatban rendelkezik. 6) Az irda házirendje az ÁVF HÖK belső szabályzata. 7) Az ÁVF HÖK Etikai Kódexe az ÁVF HÖK belső szabályzata. 9

10 HITELESÍTÉS Jelen alapszabályt az Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzatának Ülése május 21-én elfgadta és az Általáns Vállalkzási Főiskla Szenátusa május 27-én jóváhagyta, így az aznnal hatályba lép. Patvars-Müller Péter Elnök Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat Kranyik Attila István Alelnök Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat Magyar Klaudia Alelnök Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat Németh Adrienn Nóra Alelnök Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat Budapest, május 21. P.H. Budapest, május 27. Vastagh Pál Rektr Általáns Vállalkzási Főiskla 10

11 1. sz. Melléklet ÁLLÁSLEÍRÁSOK Szükséges kmpetenciák: Vezetői készség Prblémamegldó készség Önálló munkavégzés Pntsság Empátia Kiváló kmmunikációs készség Diszkréció Csapatmunka Terhelhetőség Precizitás Praktivitás Tenni akarás Hatéknyság Szükséges ismeretek: Általáns Vállalkzási Főiskla szabályzatainak, tanulmányi ügyeinek ismerete ÁVF Hallgatói Önkrmányzat szabályzatának ismerete ÁVF Hallgatói Önkrmányzat működési és jgi feltételeinek, struktúrájának ismerete Blgna és kreditrendszer ismerete Elnökség Legfőbb feladatuk, a HÖK tagk krdinálása, végső ellenőrzések ellátása. Elnök feladatai: a. A teljes önkrmányzati munka összehanglása (Csapatn belüli krdinálás, ellenőrzés, összetartás). b. Végső felelőse mindennek. c. HÖK ülések, Elnökségi ülések összehívása, levezetése. d. Tervezés az Elnökséggel. e. Alelnökök krdinálása. f. Az önkrmányzati képviselő választásk kiírása, lebnylításának irányítása. g. Kapcslattartás az iskla vezetőségével, tanszékvezetőkkel, tanárkkal. h. Heti beszámló/értékelés készítése (lezajltt és aktuális események). i. Knfliktus kezelése a szervezeten belül. j. Felelős a szerződések teljesítésének igazlásáért. k. Felel a HÖK struktúra meglétéért, működéséért. l. Hivatalból szavazati jgú tagja a Szenátusnak. m. Ellátja az ÁVF hallgatóinak képviseletét főisklai, rszágs, valamint nemzetközi szinten (pl.: HÖOK, NÁFIOR) n. Kötelező érvényű HÖK rendeletet adhat ki az alelnökök egyetértésével, melyről legkésőbb a következő HÖK ülésen beszámlni kötelesek.. A HÖK ülés által megszavaztt költségvetés alapján, felelős a HÖK gazdálkdásáért. p. Évente értékeli a választtt képviselők, a HÖK megbízttak és bizttsági tagk munkáját és beszáml a HÖK működéséről a Szenátusnak. q. Gólyatábr főszervezője. r. Gólyabál főszervezője. s. A választtt képviselők és a HÖK megbízttak számára a HÖK Alapszabályban meghatárztt feladatkörökön túl feladatkat delegálhat. t. Féléves célkitűzések elkészítése és ismertetése a HÖK ülés számára, amit a HÖK ülés fgad el. 11

12 Tanulmányi ügyekért felelős alelnök feladatai: a. A HÖK Elnök akadályztatása esetén gyakrlja a teljes Elnöki jgkört: Amennyiben a HÖK Elnök nem tudja ellátni a kötelességeit: (hsszabb időre elutazik, vagy munkája végzésében egyéb körülmény, pl. tartós betegség akadályzza), akkr az adtt időszakban az Elnöki teendőket az Tanulmányi ügyekért felelős alelnök köteles ellátni. b. Összehanglja és krdinálja a főisklai bizttságba delegált képviselők munkáját. c. Hivatalból szavazati jgú tagja a Szenátusnak és az OTSZB-nek. d. Kötelessége tájékztatni a HÖK ülést a bizttsági kérdésekről. e. Felkészíti a HÖK tagkat a tanulmányi ügyekkel és az isklai szabályzatkkal kapcslatban. f. Krmányrendeletek figyelemmel kísérete, főleg az alapítványi intézményekre vnatkzóan (váltzás esetén javaslattétel az intézmény szabályzatainak módsítása). g. Felel a HÖK belső szabályzatainak meglétéért, kezeléséért, aktualizálásáért, szövegezéséért. h. A Főiskla vezetésével való kapcslattartás az isklai szabályzatkkal kapcslatban. i. HÖK tagk tájékztatása a szciális és lakhatási támgatáskkal, az OMHV-val és a szabályzatkkal kapcslatban. j. Az OMHV kidlgzása, feldlgzásának felügyelete, értékeléséről beszámló készítése a Tanulmányi ügyekért felelős referenssel k. Összegyűjti és előterjeszti a HÖK ülésnek a tanulmánykkal kapcslats javaslatkat. l. Szciális és Lakhatási támgatás kiírása, begyűjtésének, gépbevitelének krdinálása, ellenőrzése a Tanulmányi Ügyekért Felelős Referenssel. m. Szükség esetén kapcslatt tart a HÖOK jgászával. n. Flyamats kapcslattartás a Tanulmányi sztály vezetőjével.. Felelős a szerződések előkészítéséért. p. Féléves célkitűzések elkészítése és ismertetése a HÖK ülés számára, amit a HÖK ülés fgad el. Rendezvényekért felelős alelnök feladatai: a. Feladata a Főisklai rendezvényeken a HÖK Tagk krdinálása. b. A Főisklán meglévő hagymányk áplása, új hagymányk létrehzása. c. Isklában tanuló külföldi cserediákk hallgatói prgramjainak szervezése. d. A prgramkkal kapcslats hallgatói ötletek, beépítése a rendezvényekbe, hagymánykba. e. A rendezvények szerződéseivel kapcslatban egyeztet a HÖK Elnökkel. f. Kapcslattartás a Főiskla rendezvényszervezőjével. g. Kapcslattartás a Főiskla nemzetközi ügyek krdinátrával. h. Rendezvényekhez felelősök delegálása. i. Magának gndskdik a team tbrzásáról. j. Minden HÖK ülésen beszáml a HÖK ülésnek a munkájáról. k. Féléves célkitűzések elkészítése és ismertetése a HÖK ülés számára, amit a HÖK ülés fgad el. Kmmunikációért felelős alelnök feladatai: a. A HÖK külső és belső kmmunikációs stratégiájának kialakítása. b. Infrmációáramlás biztsításának szervezése a Főiskla és a Hallgatóság között. c. Hirdetések megszervezése. d. Hirdetnivaló szöveg kidlgzása. e. A HÖK és a hallgatóság kapcslatának megszervezése (faliújság, szórólapk, ftók stb.) f. XXI-vel való kapcslattartás. g. A HÖK kmmunikációs csatrnáinak és infrmációáramlásának kialakításának és karbantartásának a felelőse. h. A HÖK arculatának megtervezése, tervek kivitelezése. i. A Hallgatói Szervezetekkel való kapcslattartás. j. A HÖK választásk krdinálása a pályázati időszak után. k. A HÖK elérhetőségek frissítése és feltüntetése. l. A hallgatói érdekeket szlgáló kapcslatk, elérhetőségek nyilvántartása, feltüntetése. m. Más intézmények hallgatói szervezetek elérhetőségeinek felkutatása és nyilvántartása. n. Kapcslattartás a karrier irda vezetőjével.. Jegyzőkönyvet készít a HÖK ülésekről valamint az Elnökségi Ülésekről és ezt eljuttatja az érintettekhez 48 órán belül, az alelnök hiányában valamelyik referensének feladata a jegyzőkönyv elkészítése. p. Felel a HÖK működése srán keletkező iratk rendjéért és meglétéért. q. A HÖK Alumni nyilvántartásának kialakítása, karbantartása és a velük való kapcslattartás. r. ÁVF HÖK hivatals leveleinek valamint einek szétsztása az érintettek számára. s. Féléves célkitűzések elkészítése és ismertetése a HÖK ülés számára, amit a HÖK ülés fgad el. 12

13 REFERENSEK Legfőbb feladatuk, az Elnökség és a HÖK munkájának segítése, a saját területük krdinálása és azn belül zajló feladatk ellenőrzése. Az állásleíráskba fglaltak mellett a felettük lévő elnökségi tag delegál feladatkat. Ezen pzíciókra pályázati útn, mtivációs beszéd és a megválaszttt képviselők szavazatai alapján, képviselő és megbíztt egyaránt megválasztható. A referensi pzíciókat az Elnökségnek kötelezően ki kell írnia, kivétel a Rendezvényekért felelős alelnöknek ugyanis, ő teamet hz létre a rendezvények megszervezésére. Elnök alá tartzó: HR referens: a. Bevnási rendszer kiépítése (igényfelmérés, flyamat krdinálása). b. Mentrrendszer kidlgzása és működtetése. c. Célcsprtra bnttt képzési tervek összeállítása, képzések szervezése, utókövetése. d. Fejlesztő/tervező tábrk szervezése, szakmai részének kidlgzása, lebnylítása. e. Mtivációs rendszer kidlgzása, fejlesztése. f. Teljesítményértékelő rendszer kiépítése, kiértékelése és nymn követése. g. HÖK-ös pályázatk megléte és kezelése. h. Felel a HÖK Etikai kódex meglétéért, aktualizálásáért. i. Felel a HÖK házirend meglétéért, aktualizálásáért. j. Biztsítja a HÖK működéséhez szükséges irdai kellékeket és körülményeket. k. Terem biztsítása a HÖK ülésekre, képzésekre. l. Knfliktusk felismerése és jelzése a HÖK Elnök felé. Szpnzrációért felelős vezető: Szükséges kmpetenciák: 1 év szakmai tapasztalat. a. Az elnökség és az előző vezető ajánlásával a HÖK ülés választja. b. A félév rendezvénytervéhez mérten a félév szpnzrációs tervének elkészítése szrs és flyamats együttműködés a Rendezvényekért felelős alelnökkel és az Elnökkel. c. Szpnzr team vezető magának gndskdik a team tbrzásáról. d. A prgramk, prjektek szpnzrációs megszervezése. e. Külső és belső rendezvényekkel kapcslats beszámlók. f. A szerződésekkel kapcslatban egyeztetés az Elnökkel. Tanulmányi ügyekért felelős alelnök alá tartzó: Tanulmányi ügyekért felelős referens a. Segíti a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök munkáját. b. Az óra és vizsgarend diákszempntú vizsgálata, prbléma esetén jelzi a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök felé. c. Az OMHV megtervezésében lebnylításában értékelésében segít. d. A Szciális és Lakhatási támgatás lebnylításában segít. e. A HÖK tagk tanulmányi ügyekkel kapcslats felkészítésben segédkezik. Főisklai bizttságba delegált tagk: Szenátusi tagk Oktatási, Tanulmányi és Szciális Bizttsági tagk Esélyegyenlőségi Bizttsági tag Fegyelmi Bizttsági tag Kllégium Bizttsági tag Legfőbb feladatuk a hallgatói jgk képviselete a főisklai bizttságkban: 13

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata Győr, 2015. Tartalom: Szervezeti és Működési Szabályzat Felvételi és Tagsági Szabályzat (1. sz. melléklet) Tanulmányi Szabályzat

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben