HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, május 21.

2 TARTALOM PREAMBULUM Általáns rendelkezések Hallgatói Közösség HÖK Az ÁVF HÖK céljai Az ÁVF HÖK működési feltételei Az ÁVF HÖK jgai A HÖK Mandátum keletkezése, megszűnése A HÖK ülés Az Elnökségi Ülés Az ÁVF HÖK-ön belüli választás A HÖK Képviselők visszahívása Diákjóléti Bizttság Eseti Bizttság Felügyelő Bizttság A HÖK Fegyelmi és Etikai Szabályzata A HÖK gazdálkdása Delegálás a Főiskla döntéshzó szerveibe Kiegészítő rendelkezések... 9 ÁLLÁSLEÍRÁSOK HÖK ETIKAI KÓDEX A HÖK HÁZIRENDJE

3 PREAMBULUM Az Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzata a demkratikus hallgatói önszerveződés és érdekérvényesítés legmagasabb szinten történő megvalósítása céljából, figyelemmel a hatálys jgszabálykra, különösen a felsőktatásról szóló többször módsíttt évi CCIV. törvény, valamint az Általáns Vállalkzási Főiskla Szervezeti és Működési Szabályzata előírásaira, az alábbi Alapszabályt alktta meg. 1. Általáns rendelkezések 1) Az Önkrmányzat neve: Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzati Képviselet (a tvábbiakban: ÁVF HÖK vagy HÖK), angl nyelven: STUDENT UNION OF BUDAPEST COLLEGE OF MANAGEMENT. 2) A Hallgatói Önkrmányzat hivatals lgója: 3) Az ÁVF HÖK az Általáns Vállalkzási Főiskla (a tvábbiakban: ÁVF) hallgatóinak autnóm érdekképviseleti szerve. 4) Az ÁVF HÖK székhelye az ÁVF épülete: H-1114 Budapest, XI. Villányi út ) Az ÁVF HÖK hivatals bélyegzőjén az Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat felírat, illetve a székhelye szerepel. 6) Az ÁVF HÖK az ÁVF részeként az ÁVF más szervezeti egységeivel együttműködve szervezi az ÁVF hallgatóinak diákéletét, intézményes képviseletüket a hatálys felsőktatási törvény alapján a főiskla szervezetének valamennyi szintjén és testületében, kizárólags jggal, az ÁVF HÖK látja el. 7) Az Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzatának alapszabálya (a tvábbiakban: HÖK alapszabály) a hatálys felsőktatási törvényen és más vnatkzó jgszabálykn alapszik. 8) Az ÁVF HÖK mindenkr maga határzza meg HÖK alapszabályát, amely a Főiskla Szervezeti és Működési Szabályzatának (ÁVF SZMSZ) mellékletét képezi. 9) Az ÁVF HÖK együttműködik az rszág többi felsőktatási intézményének hallgatói önkrmányzatával és egyéb szervezetekkel. 2. Hallgatói Közösség HÖK A hallgatói érdekek képviseletére a felsőktatási intézmény részeként - hallgatói önkrmányzat működik. A hallgatói önkrmányzatnak minden hallgató tagja, választó és választható Az ÁVF HÖK céljai 1) Az ÁVF HÖK stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása. 2) Kiemelten fglalkzni a hallgatók Főisklával kapcslatban felmerülő prblémáival, függetlenül attól, hgy milyen szakra, vagy tagzatra járnak. 3) Véleményezési jgt gyakrlni a hallgatói nrmatíva felsztásában. 4) Támgatni, szervezni a hallgatók szakmai, közéleti, kulturális és egyéb közösségi tevékenységét. 5) Hzzájárulni a hallgatók sprtlási lehetőségeinek bővítéséhez. 6) Együttműködni a Főiskla vezetésével az iskla arculatának alakításában. 7) Segíteni a hallgatóknak Főisklai ügyeik intézésében, ellátni őket a szükséges infrmációkkal. Az önkrmányzat flyamatsan tájékztatja a hallgatókat, a Főiskla életével kapcslats kérdésekről, pályázatkról, ösztöndíj lehetőségekről. 8) Gyakrlni, és érvényre juttatni a hatálys törvények és jgszabályk által, a Főiskla Szervezeti és Működési Szabályzatában, jelen HÖK alapszabályban, egyéb szabályzatkban és megállapdáskban számára deklarált jgkat és ellátni az ezekkel járó feladatkat. 9) Képviselni a Főiskla hallgatóit az isklán kívüli fórumkn. 1 A évi CCIV. törvény 60. (1) bekezdése alapján 3

4 4. Az ÁVF HÖK működési feltételei 1) A hallgatói önkrmányzat működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a felsőktatási intézmény biztsítja a feltételeket, amelynek jgszerű felhasználását, a hallgatói önkrmányzat törvényes működését ellenőrizni köteles. A hallgatói önkrmányzat feladatainak ellátásáhz térítésmentesen használhatja a felsőktatási intézmény helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem krlátzza a felsőktatási intézmény működését 2. 2) A hallgatói önkrmányzat alapszabálya határzza meg a hallgatói önkrmányzat működésének a rendjét. Az alapszabályt a hallgatói önkrmányzat küldöttgyűlése fgadja el, és a szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. Az alapszabály jóváhagyásáról a szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkznia kell. 3 3) Az alapszabály jóváhagyása csak akkr tagadható meg, ha az jgszabálysértő vagy ellentétes a felsőktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatával. Az alapszabályt, illetve módsítását jóváhagyttnak kell tekinteni, ha a szenátus a meghatárztt határidőn belül nem nyilatkztt. 4 4) A Hallgatói Önkrmányzat választtt képviselői és megbízttai, kiemelkedő közéleti tevékenységükért ösztöndíjjuttatásban részesülhetnek. Ennek mértékéről a beszámlók alapján a Hallgatói Önkrmányzat Elnöke (Tvábbiakban: HÖK Elnök) előterjesztést tesz a Szenátus részére. 5) Működését a mindenkr hatálys felsőktatási törvény és más vnatkzó jgszabályk, illetve szabályzatk és egyéb dkumentációk (jegyzőkönyvek, határzatk, stb.) alapján végzi, melyeket a Főiskla vezetése rendelkezésére bcsát. 5. Az ÁVF HÖK jgai 1) A HÖK szabályzatában meghatárztt választás alapján képviselőket küld a Szenátusba. A küldött képviselők létszámáról a mindenkr hatálys felsőktatási törvény rendelkezik. a. A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró testületben (OTSZB), a tagk 50%-át HÖK képviselők teszik ki, akik szavazati jggal rendelkeznek. b. Az ÁVF HÖK javaslattételi jggal élhet a szabadn választható tantárgyak, szemináriumk bevezetésére; külön megbeszélés tárgyát képezik a térítéses, fakultatív tárgyak. c. Javaslattételi jg külső ktató (előadó) meghívására. d. Részt vesz a tudmánys diákkörök szervezésében, a hallgatók hazai és külföldi ktatási, kulturális és tudmánys képzési kapcslatainak építésében. e. Részt vehet a kulturális, szciális szervezeti egységek létesítésében, megszüntetésében, irányításában. f. Az ÁVF HÖK részt vesz a hallgatók támgatási ügyeinek intézésében. g. A felsőktatási intézmény által biztsíttt sprtlási lehetőségek véleményezése. h. Javaslattételi jggal élhet a kllégiumk vezetéséhez. i. Az ÁVF HÖK más feladatk ellátására is felkérhető, döntési jgkörrel felruházható. j. A hallgatói önkrmányzat egyetértési jgt gyakrl a hallgatói célkra biztsíttt pénzeszközök felhasználásakr. k. A hallgatói önkrmányzat egyetértési jgt gyakrl a szervezeti és működési szabályzat elfgadásakr és módsításakr, az alábbi körben: a) tanulmányi és vizsgaszabályzat, b) térítési és juttatási szabályzat, c) az ktatói munka hallgatói véleményezésének rendje. l. A HÖK ülés dönt mindazkban a hallgatókat érintő ügyekben, amelyeket jgszabály, vagy szabályzat a HÖK hatáskörébe utal. m. A Főiskla vezetése időben tájékztatja a hallgatókat érintő ügyeket napirendre tűző bármely lyan ülés időpntjáról és témájáról, amely ülésen a HÖK részvételi jggal bír. n. A HÖK egyetértési jgt gyakrl a hallgatói jóléti, kulturális, sprtcélú ingatlank, szervezeti egységek és helyiségek rendeltetésszerű használatának váltztatásakr, megszüntetésekr és hasznsításával kapcslatban. 2 A évi CCIV. törvény 60. (4) bekezdése alapján 3 A évi CCIV. törvény 60. (2) bekezdése alapján 4 A évi CCIV. törvény 60. (3) bekezdése alapján 4

5 1) A HÖK képviselő választás: 6. A HÖK Mandátum keletkezése, megszűnése a. A tavaszi félévben, a szrgalmi időszak első hetét a pályázatk kiírásával kell zárni. b. Minden évben, a tavaszi félévben, a március 31-ig terjedő időszakban HÖK képviselő választást kell tartani. c. A hallgatói önkrmányzat az e törvényben meghatárztt jgsítványait akkr gyakrlhatja, ha a hallgatói önkrmányzati választáskn a felsőktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább husznöt százaléka igazltan részt vett. 5 d. Amennyiben egy szakn nem lett képviselő megválasztva, úgy annak a szaknak a képviseletét a többi megválaszttt képviselő látja el. Egy szakról választható képviselők számát a szakra beiratkztt adtt képzési időszakra járó hallgatók számának tükrében kell meghatárzni. e. Képviselői hely megüresedésekr a megüresedett helyre szükség esetén pótválasztást kell tartani, induló hiányában a HÖK ülés a megválaszttt képviselői közül jelöl ki valakit az adtt szak érdekképviseletére. f. A választáskról mindenkr jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a HÖK Felügyelő Bizts/Biztsk (Tvábbiakban: FB) és/vagy a szavazatszámlálók készítenek el, és a HÖK Elnök aláírásával valamint az ÁVF HÖK hivatals pecsétjével kell hitelesíteni. g. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a választásk helyszínét, résztvevők létszámát, szakát, évflyamát, igen-nem szavazatk számát, a jelöltek nevét. h. A választásk eredményéről a hallgatókat 10 munkanapn belül tájékztatni kell. 2) A HÖK képviselő választás rendszere: a. Az ÁVF HÖK Képviselő választást az ÁVF HÖK Elnöke írja ki. b. Az ÁVF HÖK választás alkalmára az FB látja el a szavazás menetét valamint annak számlálását, illetve az FB hiányában a HÖK Elnök ideiglenes szavazat számláló bizttságt állít fel. c. A jelölteknek a választás előtt kiírt időpntig pályázniuk kell a mandátumra, a kiírásban megadtt feltételek szerint. d. A képviselő választásn a képviselő jelöltnek személyesen jelen kell lennie, ahl mtivációs beszédében kell ismertetnie elképzeléseit az előtte álló évre vnatkzóan. A rajta kívülálló kk miatt meg nem jelent képviselő csak indklt esetben, egy újra kiírt választási időpntban választható meg, ahl ismerteti a mtivációs beszédét és a hallgatók szavazhatnak. e. A képviselőket a hallgatók az adtt szak hallgatói közül, igen vagy nem szavazattal, egyszerű többséggel választják. f. Abban az esetben, ha az adtt szakn több jelölt is indul, mint ahány képviselő megválasztható, úgy tt preferenciális választást kell kiírni. 3) A képviselőválasztás menete: a. A Mderátr ismerteti a szavazás menetét, felknferálja a jelöltet/jelölteket. b. A jelölt/jelöltek elmndják a maximum 5 perces mtivációs beszédüket. c. Az FB, és/vagy hiányában a szavazatszámlálók kisztják a szavazócédulákat. d. A hallgatók - kizárólag kék tllal feltüntetik a szavazócédulán az igen, nem, vagy tartózkdm választ, amit a megfelelő rublikában jelölnek e. A megválaszthatónál több jelölt esetén preferenciális választást kell tartani a HÖK Alapszabály melléklete alapján. f. Aki tartózkdik, egységesen az egész szavazástól tartózkdik. g. Az ÁVF HÖK elnöksége által lepecsételt vagy aláírással hitelesített szavazócédulák tekinthetők csak érvényesnek. h. Érvénytelen tvábbá az a szavazócédula, amin a d) pntban ismertetett válaszkn kívül bármi más is szerepel, illetve ha a szavazócédula sérült, vagy lvashatatlan. 4) Képviselői Mandátum megszűnésének kai: a. A képviselői mandátumk a következő sikeres választás lebnylításáig és eredményének kihirdetéséig élnek. Kivételt képeznek azk a mandátumk, amikhez tisztség Elnök, alelnök, referens, bizttsági tag - tartzik, ezen mandátumk a szervezet flyamats működése érdekében a következő Tisztújítóig vannak meghsszabbítva. b. A tisztséghez tartzó meghsszabbíttt mandátum hatásköre: a) A tisztséghez tartzó teljes jgkör az állásleírásban megfgalmaztt feladatkörök ellátásáhz b) A HÖK ülésen teljes értékű szavazati jg a HÖK működése érdekében c) A Tisztújítón teljes értékű szavazati jg az őt követő jelölt/jelöltek megválasztásában 5 A évi CCIV. törvény 60. (1) bekezdése b ) pntja alapján 5

6 c. Írásbeli lemndással (aznnali hatállyal vagy 30 nap felmndási idővel) illetve elhalálzással. d. A képviselő hallgatói jgvisznyának megszűnésével. (Amennyiben a jgviszny az egy éves időtartamn belül szűnik meg, és a megszűnését követő félévben a képviselő újra aktív hallgatói jgvisznnyal rendelkezik, képviselői mandátuma nem szűnik meg azn a szakn, amelyen megválaszttták.) e. A mandátum lejártával. f. Az adtt szakn aktív nappali tagzats hallgatóinak 25%-a jegyzőkönyvvel tanúsíttt szavazással megvnhatja a bizalmat a HÖK képviselőjétől, amely az adtt mandátum megszűnését vnja maga után. Ennek menete a következő: 5) HÖK megbíztt a) Adtt szakn tanuló hallgatók tájékztatása a szavazásról, az esemény előtt minimum egy héttel. b) Az FB és/vagy a szavazatszámlálók ismertetik a bizalmatlansági indítvány kát. c) A bizalmatlansági indítványra felterjesztett képviselő, védő beszédet mndhat. d) Az FB és/vagy a szavazatszámlálók lebnylítják a szavazást. e) A szavazás eredményét tíz napn belül ki kell hirdetni. a. A HÖK megbíztt nem megválaszttt képviselő, szavazati jggal nem rendelkezik. b. HÖK megbízttnak indulhat, aki rendelkezik aktív hallgatói jgvisznnyal a főisklán, és akit a HÖK ülés mandátummal rendelkező képviselői megválasztanak. c. Nem tölthet be elnökségi tisztségeket. d. Nem lehet tagja a főisklán működő bizttságknak. e. Tanácskzási jggal rendelkezik a HÖK üléseken, amelyeken kötelező a részvétele. f. Részt vesz a HÖK-ön belüli munkaflyamatkban, segíti a képviselők munkáját. g. Referensi psztra megválasztható. h. Tisztában kell lennie a HÖK működésével, jgi környezetével. i. A HÖK megbízttság megszűnik: a) A HÖK előtti írásbeli lemndással illetve elhalálzással. b) A HÖK megbíztt hallgatói jgvisznyának megszűnésével. (Amennyiben a jgviszny az egy éves időtartamn belül szűnik meg, és a megszűnését követő félévben a megbíztt újra aktív hallgatói jgvisznnyal rendelkezik, HÖK tagsága nem szűnik meg.) c) Az egy éves időtartam lejártával. d) A HÖK mandátummal rendelkező tagjai a HÖK ülésen jegyzőkönyvvel tanúsíttt szavazással, megvnhatják a bizalmat a HÖK megbízttól. 1) A HÖK ülés: 7. A HÖK ülés a. A HÖK Elnök, vagy az általa megbíztt alelnök hívja össze. b. A HÖK Elnök, vagy az általa megbíztt alelnök, vezeti le. c. Szavazati jggal bíró tagjai a mandátummal rendelkező képviselők. d. Indklt esetben az FB rendkívüli HÖK ülést hívhat össze és vezethet le. 2) A HÖK ülés időpntjáról tájékztatni kell az érintetteket legalább 48 órával krábban. 3) A HÖK ülés tagjai szavazati jgukat csak személyesen gyakrlhatják. 4) A HÖK ülést a napirend megjelölésével a HÖK Elnök hívja össze legalább havnta. egyszer 5) A HÖK ülés nyílt, de megszavazható zárt ülés is, amikr csak a választtt képviselők és a HÖK megbíztt vannak jelen. 6) Zárt ülés megszavazható: a. személyi kérdések esetén, b. stratégiai kérdések megvitatásakr, c. ha a HÖK ülés hárm szavazati jggal rendelkező tagja kéri és a HÖK ülés ezt megszavazza. 7) A HÖK ülés határzatképes, amennyiben azn szavazati jggal rendelkező tagjainak több, mint fele részt vesz. Amenynyiben az ülés nem határzatképes, két napn belül újra összehívható. Az újra összehívtt ülés az érvényes mandátummal rendelkező hallgatói képviselők számának egyharmads jelenléte esetén határzatképes. 8) A HÖK ülés határzatait ülésein egyszerű többséggel hzza. Szavazategyenlőség esetén, megismételt szavazás tartható. Ennek ismételt egyenlősége esetén a HÖK Elnök szavazata dönt. 9) A HÖK alapszabályt és mellékleteit a HÖK ülés alktja meg. 6

7 10) A HÖK ülés menetét, és az esetleges szavazásk eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amit a HÖK Elnök és a jegyzőkönyvet vezető személy aláírásával hitelesít és lepecsétel. 11) A jegyzőkönyveket 5 éven keresztül erre kijelölt dssziéban meg kell őrizni. 1) Az Elnökségi Ülés tagjai: a. a HÖK Elnök b. az alelnökök 8. Az Elnökségi Ülés 2) Az Elnökségi Ülést legalább kéthetente egyszer a HÖK Elnök vagy bármely alelnök hívja össze. Az Elnökségi Ülés zárt, de az Ülésre az Elnökség 2/3-s javaslata alapján bárki meghívható. 3) Az Elnökségi Ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a HÖK képviselők és a HÖK megbízttak számára 48 órán belül elérhetővé kell tenni íráss és/vagy elektrnikus frmában is. A jegyzőkönyvet a HÖK Elnök hzza nyilvánsságra. 4) A jegyzőkönyveket 5 éven keresztül, erre kijelölt dssziéban meg kell őrizni. 5) Az Elnökségi ülés 2/3-s többséggel rendelet meghzatalára jgsult. 9. Az ÁVF HÖK-ön belüli választás 1) Az ÁVF HÖK Tisztújító választását minden évben a választáskat követő egy hónapban, de legkésőbb április 30-ig kell megrendezni. 2) A Tisztújító ülésen döntés születik az elnökségi tagk személyéről, a bizttsági tagkról, a HÖK megbízttakról valamint a Felügyelő Bizts/Biztskról. 3) Az Elnökségi pzíciókra hárm éven belül egy év megszakítás nélküli aktív ÁVF HÖK-ös tevékenység flytatása után választható meg az előzetesen a szakk által megválaszttt képviselő. 4) A referensi psztk betöltésére irányuló választás az Elnökség és a HÖK terve alapján, a Tisztújítót követő első HÖK ülésen kerül megrendezésre. 5) A Tisztségről leköszönő képviselők mandátuma, a saját tisztségének vagy jgutódjának megválasztásáig és eredményének kihirdetéséig tart. 6) A HÖK-ön belüli választás eredményéről a hallgatókat 10 napn belül tájékztatni kell. 7) A Tisztújító menetét, a választásk eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet az ÁVF HÖK Elnöke, az FB és/vagy a szavazatszámlálók, és a jegyzőkönyvet vezető személy aláírásával hitelesít, valamint lepecsétel. 8) A jegyzőkönyveket 5 éven keresztül, erre kijelölt dssziéban meg kell őrizni. 1) Bármely HÖK képviselő visszahívható: 10. A HÖK Képviselők visszahívása a) bűncselekmény elkövetése miatt, amíg a büntetett előélethez fűződő hátránys jgkövetkezmények alól nem mentesül, b) ha neki felróható kból nem, vagy nem megfelelően látja el feladatait, c) ha betegség flytán tartósan munkaképtelenné válik, d) ha tisztségéhez egyéb súlysan méltatlan magatartást tanúsít. 2) A visszahívásra a tagk írásban tehetnek javaslatt. A HÖK képviselőinek visszahívására vnatkzó javaslathz a képviselői mandátumk legalább egyharmada szükséges. 3) A visszahívási indítványban pntsan meg kell jelölni, hgy azt ki ellen és milyen indkkal kérik, az Alapszabály megsértése esetén pedig azt is, hgy az Alapszabály mely pntját sértette meg. 4) Érvényes visszahívási indítvány esetén legalább húsz nap elteltével - a visszahívás tárgyában történő határzathzatal céljából - rendkívüli szavazást kell tartani a képviselő választói körében. 7

8 11. Diákjóléti Bizttság 1) A bizttság tagjai: a. A bizttsági tagkat a HÖK ülés egyszerű többséggel választja meg a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök javaslata alapján. b. A bizttsági üléseket a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök hívja össze. 2) A bizttság feladatai: a. A szciális, és lakhatási pályázati lapk megalktása, felülvizsgálata és módsítása. b. A szciális, és lakhatási pályázati lapk átvétele, ellenőrzése és az adatk bevitele. c. A Diákjóléti Bizttság tevékenysége ellátása srán köteles a főiskla adatvédelmi, adat- és iratkezelési szabályzatai alapján eljárni. 12. Eseti Bizttság 1) A bizttsági tagkat a HÖK ülés egyszerű többséggel választja meg a HÖK Elnök javaslata alapján az eseti feladatra. 2) A bizttsági üléseket az ÁVF HÖK által erre kijelölt tagja hívja össze. 3) Az eseti bizttság meghatalmazása megszűnik a feladat elvégzésével. 13. Felügyelő Bizttság 1) Felügyelő Bizttság: a HÖK lyan szerve, amely ellenőrzi az ÁVF HÖK szabályszerű működését. 2) A Felügyelő Bizttság feladatainak ellátása srán jgsult betekinteni a HÖK valamennyi iratába és az ügyek menetéről felvilágsítást kérni a HÖK Elnökségétől, tisztségviselőitől, és egyéb bizttságainak tagjaitól 3) A Felügyelő Bizttság tanácskzási jgt gyakrl a Hallgatói Önkrmányzat ülésein, ezekre tagjait meg kell hívni. 4) A Felügyelő Bizttság munkájáról köteles tájékztatást adni a HÖK ülésnek legalább félévente. 5) A Bizttság tagjává lyan hallgató választható: a. megválasztásakr az Általáns Vállalkzási Főisklán hallgatói jgvisznnyal rendelkezik b. a HÖK megválaszttt képviselője vlt c. képviselői mandátuma vagy a Felügyelő Bizts tisztsége kevesebb, mint 2 éve szűnt meg d. megválasztásakr tisztában van az Általáns Vállalkzási Főisklán Hallgatói Önkrmányzatának aktuális jgi környezetével 6) Tagjai nem lehetnek jelenleg mandátummal rendelkező HÖK képviselők, illetve megválaszttt HÖK megbízttak 7) A Felügyelő Bizttság tagjait a HÖK ülés mandátummal rendelkező tagjai választják meg, egy éves időtartamra a Tisztújító ülésen, mely a következő Tisztújítóig tart. 8) Felügyelő Bizttsági tagság megszűnik az egy éves időtartam elteltével, a bizttsági tag lemndásával, halálával, viszszahívásával, valamint abban az esetben ha, a felsőktatási intézménnyel addig létesített hallgatói jgvisznya több, mint 12 hónapja szűnt meg. 9) Indklt esetben az FB rendkívüli HÖK ülést hívhat össze és vezethet le. 14. A HÖK Fegyelmi és Etikai Szabályzata 1) A Fegyelmi és Etikai Szabályzat a HÖK képviselőkre, a HÖK megbízttakra és a Felügyelő Biztskra terjed ki. 2) A HÖK Etikai kódex az alapszabály mellékletét képezi és általáns irányelvként követendő, megsértése szankciókat vnhat maga után. 3) Eljárási jgsultsággal etikai ügyekben a HÖK ülés rendelkezik. 15. A HÖK gazdálkdása 1) A HÖK költségvetését a Főiskla Gazdasági Igazgatójával egyetértésben a HÖK ülés fgadja el. 2) Pénzfelvételi jggal a HÖK Elnök rendelkezik, melyről általáns esetben 48 órán belül, különleges esetben a Gazdasági Igazgatóval egyeztetett határidőig köteles elszámlni. 8

9 16. Delegálás a Főiskla döntéshzó szerveibe 1) Szenátusba: a. Tisztsége alapján az ÁVF HÖK Elnöke és a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök. 2) Oktatási, Tanulmányi és Szciális Bizttságba: a. Tisztsége alapján a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök. b. Tvábbi 2 tagt delegál a HÖK, tvábbá az ülésen bármely HÖK tag részt vehet. 3) Esélyegyenlőségi Bizttság: a. Az esélyegyenlőségi bizttságba a HÖK ülés egy tagt delegál. 4) Fegyelmi bizttságba: a. A fegyelmi bizttságba a HÖK Elnök delegál egy tagt. 17. Kiegészítő rendelkezések 1) Minden HÖK képviselő beszámlási kötelezetséggel tartzik a HÖK ülés felé. 2) A HÖK ülés rendkivüli esetben az Alapszabály alább felsrlt pntjait hatályn kívül helyezheti - a mandátummal rendelkező képviselőinek 2/3-s többségi szavazása esetén - az általa meghatárztt időpntig. a. 6. (1) bekezdésének b) pntja alapján: Minden évben, a tavaszi félévben, a március 31-ig terjedő időszakban HÖK választást kell tartani. b. 9. (1) bekezdése alapján: Az ÁVF HÖK Tisztújító választását minden évben a választáskat követő egy hónapban, de legkésőbb április 30-ig kell megrendezni. c. 9. (3) bekezdése alapján: Az Elnökségi pzíciókra hárm éven belül egy év megszakítás nélküli aktív ÁVF HÖKös tevékenység flytatása után választható meg az előzetesen a szakk által megválaszttt képviselő. d. 9. (4) bekezdése alapján: A referensi psztk betöltésére irányuló választás az Elnökség és a HÖK terve alapján, a Tisztújítót követő első HÖK ülésen kerül megrendezésre. 3) A HÖK a tevékenységének elvégzéséhez külső segítséget kérhet, megbízással élhet. 4) Az ÁVF HÖK levélpapírjait illetve pecsétjét elzárva kell tárlni. 5) Az ÁVF HÖK a működéséhez szükséges anyagi kerettel való gazdálkdásról egy belső szabályzatban rendelkezik. 6) Az irda házirendje az ÁVF HÖK belső szabályzata. 7) Az ÁVF HÖK Etikai Kódexe az ÁVF HÖK belső szabályzata. 9

10 HITELESÍTÉS Jelen alapszabályt az Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzatának Ülése május 21-én elfgadta és az Általáns Vállalkzási Főiskla Szenátusa május 27-én jóváhagyta, így az aznnal hatályba lép. Patvars-Müller Péter Elnök Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat Kranyik Attila István Alelnök Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat Magyar Klaudia Alelnök Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat Németh Adrienn Nóra Alelnök Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat Budapest, május 21. P.H. Budapest, május 27. Vastagh Pál Rektr Általáns Vállalkzási Főiskla 10

11 1. sz. Melléklet ÁLLÁSLEÍRÁSOK Szükséges kmpetenciák: Vezetői készség Prblémamegldó készség Önálló munkavégzés Pntsság Empátia Kiváló kmmunikációs készség Diszkréció Csapatmunka Terhelhetőség Precizitás Praktivitás Tenni akarás Hatéknyság Szükséges ismeretek: Általáns Vállalkzási Főiskla szabályzatainak, tanulmányi ügyeinek ismerete ÁVF Hallgatói Önkrmányzat szabályzatának ismerete ÁVF Hallgatói Önkrmányzat működési és jgi feltételeinek, struktúrájának ismerete Blgna és kreditrendszer ismerete Elnökség Legfőbb feladatuk, a HÖK tagk krdinálása, végső ellenőrzések ellátása. Elnök feladatai: a. A teljes önkrmányzati munka összehanglása (Csapatn belüli krdinálás, ellenőrzés, összetartás). b. Végső felelőse mindennek. c. HÖK ülések, Elnökségi ülések összehívása, levezetése. d. Tervezés az Elnökséggel. e. Alelnökök krdinálása. f. Az önkrmányzati képviselő választásk kiírása, lebnylításának irányítása. g. Kapcslattartás az iskla vezetőségével, tanszékvezetőkkel, tanárkkal. h. Heti beszámló/értékelés készítése (lezajltt és aktuális események). i. Knfliktus kezelése a szervezeten belül. j. Felelős a szerződések teljesítésének igazlásáért. k. Felel a HÖK struktúra meglétéért, működéséért. l. Hivatalból szavazati jgú tagja a Szenátusnak. m. Ellátja az ÁVF hallgatóinak képviseletét főisklai, rszágs, valamint nemzetközi szinten (pl.: HÖOK, NÁFIOR) n. Kötelező érvényű HÖK rendeletet adhat ki az alelnökök egyetértésével, melyről legkésőbb a következő HÖK ülésen beszámlni kötelesek.. A HÖK ülés által megszavaztt költségvetés alapján, felelős a HÖK gazdálkdásáért. p. Évente értékeli a választtt képviselők, a HÖK megbízttak és bizttsági tagk munkáját és beszáml a HÖK működéséről a Szenátusnak. q. Gólyatábr főszervezője. r. Gólyabál főszervezője. s. A választtt képviselők és a HÖK megbízttak számára a HÖK Alapszabályban meghatárztt feladatkörökön túl feladatkat delegálhat. t. Féléves célkitűzések elkészítése és ismertetése a HÖK ülés számára, amit a HÖK ülés fgad el. 11

12 Tanulmányi ügyekért felelős alelnök feladatai: a. A HÖK Elnök akadályztatása esetén gyakrlja a teljes Elnöki jgkört: Amennyiben a HÖK Elnök nem tudja ellátni a kötelességeit: (hsszabb időre elutazik, vagy munkája végzésében egyéb körülmény, pl. tartós betegség akadályzza), akkr az adtt időszakban az Elnöki teendőket az Tanulmányi ügyekért felelős alelnök köteles ellátni. b. Összehanglja és krdinálja a főisklai bizttságba delegált képviselők munkáját. c. Hivatalból szavazati jgú tagja a Szenátusnak és az OTSZB-nek. d. Kötelessége tájékztatni a HÖK ülést a bizttsági kérdésekről. e. Felkészíti a HÖK tagkat a tanulmányi ügyekkel és az isklai szabályzatkkal kapcslatban. f. Krmányrendeletek figyelemmel kísérete, főleg az alapítványi intézményekre vnatkzóan (váltzás esetén javaslattétel az intézmény szabályzatainak módsítása). g. Felel a HÖK belső szabályzatainak meglétéért, kezeléséért, aktualizálásáért, szövegezéséért. h. A Főiskla vezetésével való kapcslattartás az isklai szabályzatkkal kapcslatban. i. HÖK tagk tájékztatása a szciális és lakhatási támgatáskkal, az OMHV-val és a szabályzatkkal kapcslatban. j. Az OMHV kidlgzása, feldlgzásának felügyelete, értékeléséről beszámló készítése a Tanulmányi ügyekért felelős referenssel k. Összegyűjti és előterjeszti a HÖK ülésnek a tanulmánykkal kapcslats javaslatkat. l. Szciális és Lakhatási támgatás kiírása, begyűjtésének, gépbevitelének krdinálása, ellenőrzése a Tanulmányi Ügyekért Felelős Referenssel. m. Szükség esetén kapcslatt tart a HÖOK jgászával. n. Flyamats kapcslattartás a Tanulmányi sztály vezetőjével.. Felelős a szerződések előkészítéséért. p. Féléves célkitűzések elkészítése és ismertetése a HÖK ülés számára, amit a HÖK ülés fgad el. Rendezvényekért felelős alelnök feladatai: a. Feladata a Főisklai rendezvényeken a HÖK Tagk krdinálása. b. A Főisklán meglévő hagymányk áplása, új hagymányk létrehzása. c. Isklában tanuló külföldi cserediákk hallgatói prgramjainak szervezése. d. A prgramkkal kapcslats hallgatói ötletek, beépítése a rendezvényekbe, hagymánykba. e. A rendezvények szerződéseivel kapcslatban egyeztet a HÖK Elnökkel. f. Kapcslattartás a Főiskla rendezvényszervezőjével. g. Kapcslattartás a Főiskla nemzetközi ügyek krdinátrával. h. Rendezvényekhez felelősök delegálása. i. Magának gndskdik a team tbrzásáról. j. Minden HÖK ülésen beszáml a HÖK ülésnek a munkájáról. k. Féléves célkitűzések elkészítése és ismertetése a HÖK ülés számára, amit a HÖK ülés fgad el. Kmmunikációért felelős alelnök feladatai: a. A HÖK külső és belső kmmunikációs stratégiájának kialakítása. b. Infrmációáramlás biztsításának szervezése a Főiskla és a Hallgatóság között. c. Hirdetések megszervezése. d. Hirdetnivaló szöveg kidlgzása. e. A HÖK és a hallgatóság kapcslatának megszervezése (faliújság, szórólapk, ftók stb.) f. XXI-vel való kapcslattartás. g. A HÖK kmmunikációs csatrnáinak és infrmációáramlásának kialakításának és karbantartásának a felelőse. h. A HÖK arculatának megtervezése, tervek kivitelezése. i. A Hallgatói Szervezetekkel való kapcslattartás. j. A HÖK választásk krdinálása a pályázati időszak után. k. A HÖK elérhetőségek frissítése és feltüntetése. l. A hallgatói érdekeket szlgáló kapcslatk, elérhetőségek nyilvántartása, feltüntetése. m. Más intézmények hallgatói szervezetek elérhetőségeinek felkutatása és nyilvántartása. n. Kapcslattartás a karrier irda vezetőjével.. Jegyzőkönyvet készít a HÖK ülésekről valamint az Elnökségi Ülésekről és ezt eljuttatja az érintettekhez 48 órán belül, az alelnök hiányában valamelyik referensének feladata a jegyzőkönyv elkészítése. p. Felel a HÖK működése srán keletkező iratk rendjéért és meglétéért. q. A HÖK Alumni nyilvántartásának kialakítása, karbantartása és a velük való kapcslattartás. r. ÁVF HÖK hivatals leveleinek valamint einek szétsztása az érintettek számára. s. Féléves célkitűzések elkészítése és ismertetése a HÖK ülés számára, amit a HÖK ülés fgad el. 12

13 REFERENSEK Legfőbb feladatuk, az Elnökség és a HÖK munkájának segítése, a saját területük krdinálása és azn belül zajló feladatk ellenőrzése. Az állásleíráskba fglaltak mellett a felettük lévő elnökségi tag delegál feladatkat. Ezen pzíciókra pályázati útn, mtivációs beszéd és a megválaszttt képviselők szavazatai alapján, képviselő és megbíztt egyaránt megválasztható. A referensi pzíciókat az Elnökségnek kötelezően ki kell írnia, kivétel a Rendezvényekért felelős alelnöknek ugyanis, ő teamet hz létre a rendezvények megszervezésére. Elnök alá tartzó: HR referens: a. Bevnási rendszer kiépítése (igényfelmérés, flyamat krdinálása). b. Mentrrendszer kidlgzása és működtetése. c. Célcsprtra bnttt képzési tervek összeállítása, képzések szervezése, utókövetése. d. Fejlesztő/tervező tábrk szervezése, szakmai részének kidlgzása, lebnylítása. e. Mtivációs rendszer kidlgzása, fejlesztése. f. Teljesítményértékelő rendszer kiépítése, kiértékelése és nymn követése. g. HÖK-ös pályázatk megléte és kezelése. h. Felel a HÖK Etikai kódex meglétéért, aktualizálásáért. i. Felel a HÖK házirend meglétéért, aktualizálásáért. j. Biztsítja a HÖK működéséhez szükséges irdai kellékeket és körülményeket. k. Terem biztsítása a HÖK ülésekre, képzésekre. l. Knfliktusk felismerése és jelzése a HÖK Elnök felé. Szpnzrációért felelős vezető: Szükséges kmpetenciák: 1 év szakmai tapasztalat. a. Az elnökség és az előző vezető ajánlásával a HÖK ülés választja. b. A félév rendezvénytervéhez mérten a félév szpnzrációs tervének elkészítése szrs és flyamats együttműködés a Rendezvényekért felelős alelnökkel és az Elnökkel. c. Szpnzr team vezető magának gndskdik a team tbrzásáról. d. A prgramk, prjektek szpnzrációs megszervezése. e. Külső és belső rendezvényekkel kapcslats beszámlók. f. A szerződésekkel kapcslatban egyeztetés az Elnökkel. Tanulmányi ügyekért felelős alelnök alá tartzó: Tanulmányi ügyekért felelős referens a. Segíti a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök munkáját. b. Az óra és vizsgarend diákszempntú vizsgálata, prbléma esetén jelzi a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök felé. c. Az OMHV megtervezésében lebnylításában értékelésében segít. d. A Szciális és Lakhatási támgatás lebnylításában segít. e. A HÖK tagk tanulmányi ügyekkel kapcslats felkészítésben segédkezik. Főisklai bizttságba delegált tagk: Szenátusi tagk Oktatási, Tanulmányi és Szciális Bizttsági tagk Esélyegyenlőségi Bizttsági tag Fegyelmi Bizttsági tag Kllégium Bizttsági tag Legfőbb feladatuk a hallgatói jgk képviselete a főisklai bizttságkban: 13

14 a. Felkészül az ülésekre, melyeken kötelező a részvétele. b. Beszámlás a HÖK tagknak. Kmmunikációért felelős alelnök alá tartzó: IT referens: a. A HÖK hnlap karbantartása. b. Az ÁVF HÖK Facebk ldalának és Facebk csprtjainak karbantartása és mderálása. c. A levelezőlisták, létrehzása, mderálása, frissítése, kezelése. d. Elektrnikus pályázatk felkutatása és közzététele. e. Kapcslattartás az Infrmatikai Igazgatósággal. f. A HÖK Irda számítástechnikai eszközeinek és kellékeinek karbantartása. PR referens: a. Hallgatói vélemények begyűjtése és kérdőívek kitöltetése. b. Designfelelős (plakát, szórólap, faliújság, egyéb képi megjelenés szerkesztő) kiadványszerkesztés c. A HÖK-ös paravánk elkészítése, segítők felkérése. d. Irdai dekráció elkészítése. e. Meghívók, üdvözlőlapk, klevelek tervezése és kivitelezése. f. Népszerűsíti a hallgatók között a külföldi ösztöndíj prgramkat. g. Külföldi cserediákkkal való kapcslattartás és az Erasmus mentrrendszer kiépítése és felügyelete. 14

15 2. sz. Melléklet HÖK ETIKAI KÓDEX 1. HÖK tagk egymáshz való visznya: A másik fél tisztelete. A képviselt hallgatók érdekeinek szem előtt tartása. Tlerancia /a másik fél sajátsságainak figyelembe vétele./ Megbízhatóság, tisztességes munkavégzés. Diszkréció egymással szemben és a hallgatók ügyeivel kapcslatban. Önzetlenség /másik képviselő segítése./ Másik fél teljesítményének, munkájának elismerése. Hiteles tényközlés minden irányban. Másik fél megzavarásának kerülése, ne akadályzzuk egymás munkáját. Önuralm /másik fél sértegetésének kerülése./ Az érintett bizttságkba tartzók munkájukról tájékztassák egymást. A HÖK érdekeinek szem előtt tartása. 2. A Hallgatókhz való viszny: Mi értük vagyunk elv tudatsítása és megvalósítása. Állandó kétirányú kmmunikáció. Udvariasság, tisztelet, önuralm. 3. A HÖK kötelessége a hallgatókkal szemben: Hallgatói kezdeményezések felkarlása. Pályázatk és lehetőségek ismertetése. Tanulmányi ügyekben a hallgatók képviselete. A jgi lehetőségek ismertetése, tanácsadás. Együttműködés az iskla diákszervezeteivel, hallgatóival. A sprt és kultúra támgatása. Tisztességes képviselőválasztás szervezése. 4. A HÖK intézményi vezetéssel szembeni kötelessége: A hallgatók érdekeinek képviselete a megfelelő fórumn. A hallgatói prblémák prezentálása. A vnatkzó törvények, intézményi szabályzatk betartása. 5. A HÖK elvárása az intézményi vezetéssel szemben: A. Együttműködés, különösen az intézményi szabályzatk kialakításában. B. A vnatkzó intézményi szabályzásk betartása. C. A vnatkzó törvények betartása (pl.: Felsőktatási trv.) D. A hallgatóságt közvetlenül és közvetve érintő ügyekről időben történő tájékztatás. E. A hallgatók és a HÖK érdekeinek szem előtt tartása. 15

16 3. sz. Melléklet A HÖK HÁZIRENDJE 1. Bevezetés 1. Az irda használati szabályzat az ÁVF HÖK Alapszabályának mellékletét képezi. 2. Az irdában a dhányzás valamint szeszes ital fgyasztása szigrúan tils. 3. Az irdában idegent megválaszttt képviselői vagy HÖK megbíztt felügyelete nélkül egyedül hagyni tils. 4. Az irda kulccsal ismeretlen helyre távzni tils. 5. A 2-4 bekezdések fegyelmi szankciókat vnnak maga után. 325-ös irda: 2. HÖK irdák kulcsának felvételére jgsultak 1. A HÖK mandátummal rendelkező tagjai és a HÖK által megválaszttt HÖK megbízttak 2. Az ÁVF SZMSZ-ben meghatárztt (Főigazgató, Rektr, Gndnk, Takarító személyzet, Infrmatikusk) 425-ös irda: 1. A HÖK mandátummal rendelkező tagjai és a HÖK által megválaszttt HÖK megbízttak 2. Az ÁVF SZMSZ-ben meghatárzttak (Főigazgató, Rektr, Gndnk, Takarító személyzet, Infrmatikusk) 3. A főisklán működő más hallgatói szervezetek tagjai. 3. A 325-ös irda rendje 1. Ez az irda a HÖK tagk munkavégzésére szlgál 2. Az irda alapvetően nyitva áll minden hallgató előtt, aznban ha a munka jellege megkívánja, akkr a publikusság ügyeletre krlátzható 3. Az ügyelet alapvető funkciója, hgy a Hallgatók számára elérhető legyen a HÖK 4. Általáns eszköz használati jgk 1. A teljes infrastruktúrát a HÖK mandátummal rendelkező tagjai és a HÖK által megválaszttt HÖK megbízttak, valamint a bizttsági tagk (ezek együtt a tvábbiakban HÖK tagk), használhatják. 2. Az infrastruktúra részét képező eszközök használati jgát bármely HÖK tag ideiglenesen átruháztatja, aznban ezzel teljes anyagi felelősséget vállal az adtt eszközért. 3. A HÖK tagjai a rendelkezésükre álló eszközöket rendeltetésszerűen használják. 5. Számítógép használat 1. A számítógépeket csak a 2. -ban felsrltak használhatja. 2. A számítógépekre szftvert csak a HÖK Elnök engedélyével lehet telepíteni. 3. A szftverek alapbeállításain csak a HÖK Elnök engedélyével lehet váltztatni. 4. Minden HÖK tag felel a saját mappájában lévő dkumentumk karbantartásáért. 5. A géphez csatlakztattt nymtató csak a HÖK működéséhez szükséges és a HÖK tagk főisklai kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges anyagk nymtatásáhz használható. 6. A számítógép használatban a feladatk fntssága alapján a magasabb priritású feladatt végző személy(ek) előnyt élvez(nek). 7. interneten való baranglás illetve magánjellegű számítógép használat nem képezheti akadályát más felhasználási szükségletnek. 16

17 6. Telefn használat 1. Kimenő hívást csak a HÖK tagk kezdeményezhetnek. 2. A telefnt csak HÖK tag veheti fel. 3. A híváskat etikai nrmák szerint köteles mindenki bnylítani. 4. Ha az irdában valaki telefnbeszélgetést flytat, akkr az irdában tartózkdó többi személynek illik ehhez alkalmazkdni. 5. Ha valakit távlléte alatt telefnn keresnek, a telefnt felvevő személynek kötelessége felírni, hgy ki kereste, hnnan/milyen cégtől/, milyen kból és kérni egy telefnszámt, amelyen visszahívható, valamint az érintett személynek az üzenetet tvábbítani. 7. fiók használat 1. Minden tag rendelkezik névre szóló fiókkal, ennek figyelemmel kísérése és karbantartása a tulajdns feladata. 2. A HÖK fiókját a mindenkri HÖK Elnök és/vagy Kmmunikációért felelős alelnök kezeli. 3. Tisztségváltzás esetén mindenki köteles tvábbítani az üzeneteket, ha szükséges. 4. Az iskla által biztsíttt fiókk a HÖK működéséhez szükséges ügyek intézésére szlgál. 8. Iratkezelési szabályk 1. A hivatals iratkba betekintési jga csak a HÖK tagjainak van. 2. Kívánságára a Hallgató is betekinthet a nyilváns dkumentumkba, HÖK tag engedéllyel. 3. Az aktuálisan futó dlgk iratait a HÖK tagk, és az ügyben érintettek számára elérhető irattartóban kell elhelyezni. 4. Az asztaln hivatals iratt előhagyni tils. Az iratkat a 3. pntban meghatárztt helyen és módn kell tárlni. 5. Az iratk kezeléséért az irdavezető felel. 6. A beérkező anyagkat az irdavezető köteles figyelemmel kísérni és szükség esetén tvábbítani. 9. Levél- és faxkezelési szabályk 1. A 101-es irdában lévő HÖK-ös irattartó tartalmát (levelek, faxk) hetente kétszer kell ellenőrizni, és az da beérkező anyagkat a HÖK irdában erre a célra elhelyezett irattartóba kell helyezni. 2. A személyre szóló levelekre az általáns levéltitk szabályai érvényesek, kivételt képez ez alól, ha a levél jgelődnek lett címezve. 3. Ha a levél hallgatói önkrmányzat vezetőjének lett címezve felbntása az Elnökség tagjainak jga, akadályztatásuk esetén az Irdavezető kötelessége. 4. A faxkra az általáns levél szabályai érvényesek. 10. HÖK pecsét használatának szabálya 1. A pecsétet zárható helyen kell tartani. 2. A pecsétet csak hivatals ügyben lehet hitelesítés céljából használni. 3. A pecsét teljes körű használatára jgsult: A HÖK Elnöke, aki bármely HÖK tagnak meghatalmazást adhat a HÖK pecsét használatára. 11. Plakátk, hirdetések hitelesítése 1. A HÖK által készített kiadványkat, tájékztatókat illetve plakátkat (tvábbiakban: kiadvány) a 10 3 bekezdésben meghatárztt személyek pecsételhetik le. 2. Tils azn főisklán kívüli hirdetések kihelyezése és hitelesítése melyen pénzösszeg szerepel. 3. A munkalehetőségekkel kapcslats kiadványkat a HÖK nem hitelesíti, és nem helyezi ki csak tvábbítja a Karrier Irdának. 17

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Ságújfalui Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla 2014 Ságújfalu Körzeti Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla és Napközi Otthns Óvda Tartalmjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Preambulum Az ifjakat ugyanígy intsd, hgy legyenek józank mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben,

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-652/2011. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2011. nvember 8.-i ülésére Tárgy: Kerületi kmplex

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató K.O. Autós- Mtrs Iskla Íráss tájékztató A képző szerv: megnevezése: K.O. AUTÓS- MOTOROS ISKOLA SZOLGÁLATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cég rövidített elnevezése: K.O. Autós- Mtrs Iskla

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum ELTE Eötvös József Collegium Hallgatói Önkormányzatának Működési Szabályzata Preambulum Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) Eötvös József Collegiumának (továbbiakban Collegium) Közgyűlése

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Fővárs XV. kerület Rákspalta, Pestújhely, Újpalta Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Prjektmenedzsment szabályzat Budapest, 2009. któber 9. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban 1042 Budapest, István út 15. 231-3173, Fax.: 231-3175 fepitesz.irda@ujpest.hu Budapest Fővárs IV. kerület Újpest Önkrmányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató COOP Szlnk Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Általáns tájékztató A COOP Szlnk Zrt. (székhelye: 5008 Szlnk, Krúdy Gyula út 108., Cégjegyzékszám: 16-10-001268; tvábbiakban ZRT) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE (HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. 09. 01.) A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására FELHÍVÁS Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk megvalósítására Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, mely lehetőséget ad az egészségügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

Gyakornokokat keresünk! akkor töltsd kötelező szakmai gyakorlatodat a GROW Csoportnál!

Gyakornokokat keresünk! akkor töltsd kötelező szakmai gyakorlatodat a GROW Csoportnál! Gyakrnkkat keresünk! Jelenlegi nyittt pzíciónk: Tréner-tanácsadói gyakrnk Ha szeretnél munkatapasztalatt szerezni és belelátni egy humán fejlesztő cég működésébe Ha fnts számdra a jó hangulatú munkahelyi

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szlgáltató) ra vnatkzó Általáns Szerződési Feltétei ÁSZF Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utlsó módsítás hatályba lépése: 2012. április 1. Kvács Enikő ügyvezető Általáns Szerződési

Részletesebben