HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, május 21.

2 TARTALOM PREAMBULUM Általáns rendelkezések Hallgatói Közösség HÖK Az ÁVF HÖK céljai Az ÁVF HÖK működési feltételei Az ÁVF HÖK jgai A HÖK Mandátum keletkezése, megszűnése A HÖK ülés Az Elnökségi Ülés Az ÁVF HÖK-ön belüli választás A HÖK Képviselők visszahívása Diákjóléti Bizttság Eseti Bizttság Felügyelő Bizttság A HÖK Fegyelmi és Etikai Szabályzata A HÖK gazdálkdása Delegálás a Főiskla döntéshzó szerveibe Kiegészítő rendelkezések... 9 ÁLLÁSLEÍRÁSOK HÖK ETIKAI KÓDEX A HÖK HÁZIRENDJE

3 PREAMBULUM Az Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzata a demkratikus hallgatói önszerveződés és érdekérvényesítés legmagasabb szinten történő megvalósítása céljából, figyelemmel a hatálys jgszabálykra, különösen a felsőktatásról szóló többször módsíttt évi CCIV. törvény, valamint az Általáns Vállalkzási Főiskla Szervezeti és Működési Szabályzata előírásaira, az alábbi Alapszabályt alktta meg. 1. Általáns rendelkezések 1) Az Önkrmányzat neve: Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzati Képviselet (a tvábbiakban: ÁVF HÖK vagy HÖK), angl nyelven: STUDENT UNION OF BUDAPEST COLLEGE OF MANAGEMENT. 2) A Hallgatói Önkrmányzat hivatals lgója: 3) Az ÁVF HÖK az Általáns Vállalkzási Főiskla (a tvábbiakban: ÁVF) hallgatóinak autnóm érdekképviseleti szerve. 4) Az ÁVF HÖK székhelye az ÁVF épülete: H-1114 Budapest, XI. Villányi út ) Az ÁVF HÖK hivatals bélyegzőjén az Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat felírat, illetve a székhelye szerepel. 6) Az ÁVF HÖK az ÁVF részeként az ÁVF más szervezeti egységeivel együttműködve szervezi az ÁVF hallgatóinak diákéletét, intézményes képviseletüket a hatálys felsőktatási törvény alapján a főiskla szervezetének valamennyi szintjén és testületében, kizárólags jggal, az ÁVF HÖK látja el. 7) Az Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzatának alapszabálya (a tvábbiakban: HÖK alapszabály) a hatálys felsőktatási törvényen és más vnatkzó jgszabálykn alapszik. 8) Az ÁVF HÖK mindenkr maga határzza meg HÖK alapszabályát, amely a Főiskla Szervezeti és Működési Szabályzatának (ÁVF SZMSZ) mellékletét képezi. 9) Az ÁVF HÖK együttműködik az rszág többi felsőktatási intézményének hallgatói önkrmányzatával és egyéb szervezetekkel. 2. Hallgatói Közösség HÖK A hallgatói érdekek képviseletére a felsőktatási intézmény részeként - hallgatói önkrmányzat működik. A hallgatói önkrmányzatnak minden hallgató tagja, választó és választható Az ÁVF HÖK céljai 1) Az ÁVF HÖK stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása. 2) Kiemelten fglalkzni a hallgatók Főisklával kapcslatban felmerülő prblémáival, függetlenül attól, hgy milyen szakra, vagy tagzatra járnak. 3) Véleményezési jgt gyakrlni a hallgatói nrmatíva felsztásában. 4) Támgatni, szervezni a hallgatók szakmai, közéleti, kulturális és egyéb közösségi tevékenységét. 5) Hzzájárulni a hallgatók sprtlási lehetőségeinek bővítéséhez. 6) Együttműködni a Főiskla vezetésével az iskla arculatának alakításában. 7) Segíteni a hallgatóknak Főisklai ügyeik intézésében, ellátni őket a szükséges infrmációkkal. Az önkrmányzat flyamatsan tájékztatja a hallgatókat, a Főiskla életével kapcslats kérdésekről, pályázatkról, ösztöndíj lehetőségekről. 8) Gyakrlni, és érvényre juttatni a hatálys törvények és jgszabályk által, a Főiskla Szervezeti és Működési Szabályzatában, jelen HÖK alapszabályban, egyéb szabályzatkban és megállapdáskban számára deklarált jgkat és ellátni az ezekkel járó feladatkat. 9) Képviselni a Főiskla hallgatóit az isklán kívüli fórumkn. 1 A évi CCIV. törvény 60. (1) bekezdése alapján 3

4 4. Az ÁVF HÖK működési feltételei 1) A hallgatói önkrmányzat működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a felsőktatási intézmény biztsítja a feltételeket, amelynek jgszerű felhasználását, a hallgatói önkrmányzat törvényes működését ellenőrizni köteles. A hallgatói önkrmányzat feladatainak ellátásáhz térítésmentesen használhatja a felsőktatási intézmény helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem krlátzza a felsőktatási intézmény működését 2. 2) A hallgatói önkrmányzat alapszabálya határzza meg a hallgatói önkrmányzat működésének a rendjét. Az alapszabályt a hallgatói önkrmányzat küldöttgyűlése fgadja el, és a szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. Az alapszabály jóváhagyásáról a szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkznia kell. 3 3) Az alapszabály jóváhagyása csak akkr tagadható meg, ha az jgszabálysértő vagy ellentétes a felsőktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatával. Az alapszabályt, illetve módsítását jóváhagyttnak kell tekinteni, ha a szenátus a meghatárztt határidőn belül nem nyilatkztt. 4 4) A Hallgatói Önkrmányzat választtt képviselői és megbízttai, kiemelkedő közéleti tevékenységükért ösztöndíjjuttatásban részesülhetnek. Ennek mértékéről a beszámlók alapján a Hallgatói Önkrmányzat Elnöke (Tvábbiakban: HÖK Elnök) előterjesztést tesz a Szenátus részére. 5) Működését a mindenkr hatálys felsőktatási törvény és más vnatkzó jgszabályk, illetve szabályzatk és egyéb dkumentációk (jegyzőkönyvek, határzatk, stb.) alapján végzi, melyeket a Főiskla vezetése rendelkezésére bcsát. 5. Az ÁVF HÖK jgai 1) A HÖK szabályzatában meghatárztt választás alapján képviselőket küld a Szenátusba. A küldött képviselők létszámáról a mindenkr hatálys felsőktatási törvény rendelkezik. a. A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró testületben (OTSZB), a tagk 50%-át HÖK képviselők teszik ki, akik szavazati jggal rendelkeznek. b. Az ÁVF HÖK javaslattételi jggal élhet a szabadn választható tantárgyak, szemináriumk bevezetésére; külön megbeszélés tárgyát képezik a térítéses, fakultatív tárgyak. c. Javaslattételi jg külső ktató (előadó) meghívására. d. Részt vesz a tudmánys diákkörök szervezésében, a hallgatók hazai és külföldi ktatási, kulturális és tudmánys képzési kapcslatainak építésében. e. Részt vehet a kulturális, szciális szervezeti egységek létesítésében, megszüntetésében, irányításában. f. Az ÁVF HÖK részt vesz a hallgatók támgatási ügyeinek intézésében. g. A felsőktatási intézmény által biztsíttt sprtlási lehetőségek véleményezése. h. Javaslattételi jggal élhet a kllégiumk vezetéséhez. i. Az ÁVF HÖK más feladatk ellátására is felkérhető, döntési jgkörrel felruházható. j. A hallgatói önkrmányzat egyetértési jgt gyakrl a hallgatói célkra biztsíttt pénzeszközök felhasználásakr. k. A hallgatói önkrmányzat egyetértési jgt gyakrl a szervezeti és működési szabályzat elfgadásakr és módsításakr, az alábbi körben: a) tanulmányi és vizsgaszabályzat, b) térítési és juttatási szabályzat, c) az ktatói munka hallgatói véleményezésének rendje. l. A HÖK ülés dönt mindazkban a hallgatókat érintő ügyekben, amelyeket jgszabály, vagy szabályzat a HÖK hatáskörébe utal. m. A Főiskla vezetése időben tájékztatja a hallgatókat érintő ügyeket napirendre tűző bármely lyan ülés időpntjáról és témájáról, amely ülésen a HÖK részvételi jggal bír. n. A HÖK egyetértési jgt gyakrl a hallgatói jóléti, kulturális, sprtcélú ingatlank, szervezeti egységek és helyiségek rendeltetésszerű használatának váltztatásakr, megszüntetésekr és hasznsításával kapcslatban. 2 A évi CCIV. törvény 60. (4) bekezdése alapján 3 A évi CCIV. törvény 60. (2) bekezdése alapján 4 A évi CCIV. törvény 60. (3) bekezdése alapján 4

5 1) A HÖK képviselő választás: 6. A HÖK Mandátum keletkezése, megszűnése a. A tavaszi félévben, a szrgalmi időszak első hetét a pályázatk kiírásával kell zárni. b. Minden évben, a tavaszi félévben, a március 31-ig terjedő időszakban HÖK képviselő választást kell tartani. c. A hallgatói önkrmányzat az e törvényben meghatárztt jgsítványait akkr gyakrlhatja, ha a hallgatói önkrmányzati választáskn a felsőktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább husznöt százaléka igazltan részt vett. 5 d. Amennyiben egy szakn nem lett képviselő megválasztva, úgy annak a szaknak a képviseletét a többi megválaszttt képviselő látja el. Egy szakról választható képviselők számát a szakra beiratkztt adtt képzési időszakra járó hallgatók számának tükrében kell meghatárzni. e. Képviselői hely megüresedésekr a megüresedett helyre szükség esetén pótválasztást kell tartani, induló hiányában a HÖK ülés a megválaszttt képviselői közül jelöl ki valakit az adtt szak érdekképviseletére. f. A választáskról mindenkr jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a HÖK Felügyelő Bizts/Biztsk (Tvábbiakban: FB) és/vagy a szavazatszámlálók készítenek el, és a HÖK Elnök aláírásával valamint az ÁVF HÖK hivatals pecsétjével kell hitelesíteni. g. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a választásk helyszínét, résztvevők létszámát, szakát, évflyamát, igen-nem szavazatk számát, a jelöltek nevét. h. A választásk eredményéről a hallgatókat 10 munkanapn belül tájékztatni kell. 2) A HÖK képviselő választás rendszere: a. Az ÁVF HÖK Képviselő választást az ÁVF HÖK Elnöke írja ki. b. Az ÁVF HÖK választás alkalmára az FB látja el a szavazás menetét valamint annak számlálását, illetve az FB hiányában a HÖK Elnök ideiglenes szavazat számláló bizttságt állít fel. c. A jelölteknek a választás előtt kiírt időpntig pályázniuk kell a mandátumra, a kiírásban megadtt feltételek szerint. d. A képviselő választásn a képviselő jelöltnek személyesen jelen kell lennie, ahl mtivációs beszédében kell ismertetnie elképzeléseit az előtte álló évre vnatkzóan. A rajta kívülálló kk miatt meg nem jelent képviselő csak indklt esetben, egy újra kiírt választási időpntban választható meg, ahl ismerteti a mtivációs beszédét és a hallgatók szavazhatnak. e. A képviselőket a hallgatók az adtt szak hallgatói közül, igen vagy nem szavazattal, egyszerű többséggel választják. f. Abban az esetben, ha az adtt szakn több jelölt is indul, mint ahány képviselő megválasztható, úgy tt preferenciális választást kell kiírni. 3) A képviselőválasztás menete: a. A Mderátr ismerteti a szavazás menetét, felknferálja a jelöltet/jelölteket. b. A jelölt/jelöltek elmndják a maximum 5 perces mtivációs beszédüket. c. Az FB, és/vagy hiányában a szavazatszámlálók kisztják a szavazócédulákat. d. A hallgatók - kizárólag kék tllal feltüntetik a szavazócédulán az igen, nem, vagy tartózkdm választ, amit a megfelelő rublikában jelölnek e. A megválaszthatónál több jelölt esetén preferenciális választást kell tartani a HÖK Alapszabály melléklete alapján. f. Aki tartózkdik, egységesen az egész szavazástól tartózkdik. g. Az ÁVF HÖK elnöksége által lepecsételt vagy aláírással hitelesített szavazócédulák tekinthetők csak érvényesnek. h. Érvénytelen tvábbá az a szavazócédula, amin a d) pntban ismertetett válaszkn kívül bármi más is szerepel, illetve ha a szavazócédula sérült, vagy lvashatatlan. 4) Képviselői Mandátum megszűnésének kai: a. A képviselői mandátumk a következő sikeres választás lebnylításáig és eredményének kihirdetéséig élnek. Kivételt képeznek azk a mandátumk, amikhez tisztség Elnök, alelnök, referens, bizttsági tag - tartzik, ezen mandátumk a szervezet flyamats működése érdekében a következő Tisztújítóig vannak meghsszabbítva. b. A tisztséghez tartzó meghsszabbíttt mandátum hatásköre: a) A tisztséghez tartzó teljes jgkör az állásleírásban megfgalmaztt feladatkörök ellátásáhz b) A HÖK ülésen teljes értékű szavazati jg a HÖK működése érdekében c) A Tisztújítón teljes értékű szavazati jg az őt követő jelölt/jelöltek megválasztásában 5 A évi CCIV. törvény 60. (1) bekezdése b ) pntja alapján 5

6 c. Írásbeli lemndással (aznnali hatállyal vagy 30 nap felmndási idővel) illetve elhalálzással. d. A képviselő hallgatói jgvisznyának megszűnésével. (Amennyiben a jgviszny az egy éves időtartamn belül szűnik meg, és a megszűnését követő félévben a képviselő újra aktív hallgatói jgvisznnyal rendelkezik, képviselői mandátuma nem szűnik meg azn a szakn, amelyen megválaszttták.) e. A mandátum lejártával. f. Az adtt szakn aktív nappali tagzats hallgatóinak 25%-a jegyzőkönyvvel tanúsíttt szavazással megvnhatja a bizalmat a HÖK képviselőjétől, amely az adtt mandátum megszűnését vnja maga után. Ennek menete a következő: 5) HÖK megbíztt a) Adtt szakn tanuló hallgatók tájékztatása a szavazásról, az esemény előtt minimum egy héttel. b) Az FB és/vagy a szavazatszámlálók ismertetik a bizalmatlansági indítvány kát. c) A bizalmatlansági indítványra felterjesztett képviselő, védő beszédet mndhat. d) Az FB és/vagy a szavazatszámlálók lebnylítják a szavazást. e) A szavazás eredményét tíz napn belül ki kell hirdetni. a. A HÖK megbíztt nem megválaszttt képviselő, szavazati jggal nem rendelkezik. b. HÖK megbízttnak indulhat, aki rendelkezik aktív hallgatói jgvisznnyal a főisklán, és akit a HÖK ülés mandátummal rendelkező képviselői megválasztanak. c. Nem tölthet be elnökségi tisztségeket. d. Nem lehet tagja a főisklán működő bizttságknak. e. Tanácskzási jggal rendelkezik a HÖK üléseken, amelyeken kötelező a részvétele. f. Részt vesz a HÖK-ön belüli munkaflyamatkban, segíti a képviselők munkáját. g. Referensi psztra megválasztható. h. Tisztában kell lennie a HÖK működésével, jgi környezetével. i. A HÖK megbízttság megszűnik: a) A HÖK előtti írásbeli lemndással illetve elhalálzással. b) A HÖK megbíztt hallgatói jgvisznyának megszűnésével. (Amennyiben a jgviszny az egy éves időtartamn belül szűnik meg, és a megszűnését követő félévben a megbíztt újra aktív hallgatói jgvisznnyal rendelkezik, HÖK tagsága nem szűnik meg.) c) Az egy éves időtartam lejártával. d) A HÖK mandátummal rendelkező tagjai a HÖK ülésen jegyzőkönyvvel tanúsíttt szavazással, megvnhatják a bizalmat a HÖK megbízttól. 1) A HÖK ülés: 7. A HÖK ülés a. A HÖK Elnök, vagy az általa megbíztt alelnök hívja össze. b. A HÖK Elnök, vagy az általa megbíztt alelnök, vezeti le. c. Szavazati jggal bíró tagjai a mandátummal rendelkező képviselők. d. Indklt esetben az FB rendkívüli HÖK ülést hívhat össze és vezethet le. 2) A HÖK ülés időpntjáról tájékztatni kell az érintetteket legalább 48 órával krábban. 3) A HÖK ülés tagjai szavazati jgukat csak személyesen gyakrlhatják. 4) A HÖK ülést a napirend megjelölésével a HÖK Elnök hívja össze legalább havnta. egyszer 5) A HÖK ülés nyílt, de megszavazható zárt ülés is, amikr csak a választtt képviselők és a HÖK megbíztt vannak jelen. 6) Zárt ülés megszavazható: a. személyi kérdések esetén, b. stratégiai kérdések megvitatásakr, c. ha a HÖK ülés hárm szavazati jggal rendelkező tagja kéri és a HÖK ülés ezt megszavazza. 7) A HÖK ülés határzatképes, amennyiben azn szavazati jggal rendelkező tagjainak több, mint fele részt vesz. Amenynyiben az ülés nem határzatképes, két napn belül újra összehívható. Az újra összehívtt ülés az érvényes mandátummal rendelkező hallgatói képviselők számának egyharmads jelenléte esetén határzatképes. 8) A HÖK ülés határzatait ülésein egyszerű többséggel hzza. Szavazategyenlőség esetén, megismételt szavazás tartható. Ennek ismételt egyenlősége esetén a HÖK Elnök szavazata dönt. 9) A HÖK alapszabályt és mellékleteit a HÖK ülés alktja meg. 6

7 10) A HÖK ülés menetét, és az esetleges szavazásk eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amit a HÖK Elnök és a jegyzőkönyvet vezető személy aláírásával hitelesít és lepecsétel. 11) A jegyzőkönyveket 5 éven keresztül erre kijelölt dssziéban meg kell őrizni. 1) Az Elnökségi Ülés tagjai: a. a HÖK Elnök b. az alelnökök 8. Az Elnökségi Ülés 2) Az Elnökségi Ülést legalább kéthetente egyszer a HÖK Elnök vagy bármely alelnök hívja össze. Az Elnökségi Ülés zárt, de az Ülésre az Elnökség 2/3-s javaslata alapján bárki meghívható. 3) Az Elnökségi Ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a HÖK képviselők és a HÖK megbízttak számára 48 órán belül elérhetővé kell tenni íráss és/vagy elektrnikus frmában is. A jegyzőkönyvet a HÖK Elnök hzza nyilvánsságra. 4) A jegyzőkönyveket 5 éven keresztül, erre kijelölt dssziéban meg kell őrizni. 5) Az Elnökségi ülés 2/3-s többséggel rendelet meghzatalára jgsult. 9. Az ÁVF HÖK-ön belüli választás 1) Az ÁVF HÖK Tisztújító választását minden évben a választáskat követő egy hónapban, de legkésőbb április 30-ig kell megrendezni. 2) A Tisztújító ülésen döntés születik az elnökségi tagk személyéről, a bizttsági tagkról, a HÖK megbízttakról valamint a Felügyelő Bizts/Biztskról. 3) Az Elnökségi pzíciókra hárm éven belül egy év megszakítás nélküli aktív ÁVF HÖK-ös tevékenység flytatása után választható meg az előzetesen a szakk által megválaszttt képviselő. 4) A referensi psztk betöltésére irányuló választás az Elnökség és a HÖK terve alapján, a Tisztújítót követő első HÖK ülésen kerül megrendezésre. 5) A Tisztségről leköszönő képviselők mandátuma, a saját tisztségének vagy jgutódjának megválasztásáig és eredményének kihirdetéséig tart. 6) A HÖK-ön belüli választás eredményéről a hallgatókat 10 napn belül tájékztatni kell. 7) A Tisztújító menetét, a választásk eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet az ÁVF HÖK Elnöke, az FB és/vagy a szavazatszámlálók, és a jegyzőkönyvet vezető személy aláírásával hitelesít, valamint lepecsétel. 8) A jegyzőkönyveket 5 éven keresztül, erre kijelölt dssziéban meg kell őrizni. 1) Bármely HÖK képviselő visszahívható: 10. A HÖK Képviselők visszahívása a) bűncselekmény elkövetése miatt, amíg a büntetett előélethez fűződő hátránys jgkövetkezmények alól nem mentesül, b) ha neki felróható kból nem, vagy nem megfelelően látja el feladatait, c) ha betegség flytán tartósan munkaképtelenné válik, d) ha tisztségéhez egyéb súlysan méltatlan magatartást tanúsít. 2) A visszahívásra a tagk írásban tehetnek javaslatt. A HÖK képviselőinek visszahívására vnatkzó javaslathz a képviselői mandátumk legalább egyharmada szükséges. 3) A visszahívási indítványban pntsan meg kell jelölni, hgy azt ki ellen és milyen indkkal kérik, az Alapszabály megsértése esetén pedig azt is, hgy az Alapszabály mely pntját sértette meg. 4) Érvényes visszahívási indítvány esetén legalább húsz nap elteltével - a visszahívás tárgyában történő határzathzatal céljából - rendkívüli szavazást kell tartani a képviselő választói körében. 7

8 11. Diákjóléti Bizttság 1) A bizttság tagjai: a. A bizttsági tagkat a HÖK ülés egyszerű többséggel választja meg a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök javaslata alapján. b. A bizttsági üléseket a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök hívja össze. 2) A bizttság feladatai: a. A szciális, és lakhatási pályázati lapk megalktása, felülvizsgálata és módsítása. b. A szciális, és lakhatási pályázati lapk átvétele, ellenőrzése és az adatk bevitele. c. A Diákjóléti Bizttság tevékenysége ellátása srán köteles a főiskla adatvédelmi, adat- és iratkezelési szabályzatai alapján eljárni. 12. Eseti Bizttság 1) A bizttsági tagkat a HÖK ülés egyszerű többséggel választja meg a HÖK Elnök javaslata alapján az eseti feladatra. 2) A bizttsági üléseket az ÁVF HÖK által erre kijelölt tagja hívja össze. 3) Az eseti bizttság meghatalmazása megszűnik a feladat elvégzésével. 13. Felügyelő Bizttság 1) Felügyelő Bizttság: a HÖK lyan szerve, amely ellenőrzi az ÁVF HÖK szabályszerű működését. 2) A Felügyelő Bizttság feladatainak ellátása srán jgsult betekinteni a HÖK valamennyi iratába és az ügyek menetéről felvilágsítást kérni a HÖK Elnökségétől, tisztségviselőitől, és egyéb bizttságainak tagjaitól 3) A Felügyelő Bizttság tanácskzási jgt gyakrl a Hallgatói Önkrmányzat ülésein, ezekre tagjait meg kell hívni. 4) A Felügyelő Bizttság munkájáról köteles tájékztatást adni a HÖK ülésnek legalább félévente. 5) A Bizttság tagjává lyan hallgató választható: a. megválasztásakr az Általáns Vállalkzási Főisklán hallgatói jgvisznnyal rendelkezik b. a HÖK megválaszttt képviselője vlt c. képviselői mandátuma vagy a Felügyelő Bizts tisztsége kevesebb, mint 2 éve szűnt meg d. megválasztásakr tisztában van az Általáns Vállalkzási Főisklán Hallgatói Önkrmányzatának aktuális jgi környezetével 6) Tagjai nem lehetnek jelenleg mandátummal rendelkező HÖK képviselők, illetve megválaszttt HÖK megbízttak 7) A Felügyelő Bizttság tagjait a HÖK ülés mandátummal rendelkező tagjai választják meg, egy éves időtartamra a Tisztújító ülésen, mely a következő Tisztújítóig tart. 8) Felügyelő Bizttsági tagság megszűnik az egy éves időtartam elteltével, a bizttsági tag lemndásával, halálával, viszszahívásával, valamint abban az esetben ha, a felsőktatási intézménnyel addig létesített hallgatói jgvisznya több, mint 12 hónapja szűnt meg. 9) Indklt esetben az FB rendkívüli HÖK ülést hívhat össze és vezethet le. 14. A HÖK Fegyelmi és Etikai Szabályzata 1) A Fegyelmi és Etikai Szabályzat a HÖK képviselőkre, a HÖK megbízttakra és a Felügyelő Biztskra terjed ki. 2) A HÖK Etikai kódex az alapszabály mellékletét képezi és általáns irányelvként követendő, megsértése szankciókat vnhat maga után. 3) Eljárási jgsultsággal etikai ügyekben a HÖK ülés rendelkezik. 15. A HÖK gazdálkdása 1) A HÖK költségvetését a Főiskla Gazdasági Igazgatójával egyetértésben a HÖK ülés fgadja el. 2) Pénzfelvételi jggal a HÖK Elnök rendelkezik, melyről általáns esetben 48 órán belül, különleges esetben a Gazdasági Igazgatóval egyeztetett határidőig köteles elszámlni. 8

9 16. Delegálás a Főiskla döntéshzó szerveibe 1) Szenátusba: a. Tisztsége alapján az ÁVF HÖK Elnöke és a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök. 2) Oktatási, Tanulmányi és Szciális Bizttságba: a. Tisztsége alapján a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök. b. Tvábbi 2 tagt delegál a HÖK, tvábbá az ülésen bármely HÖK tag részt vehet. 3) Esélyegyenlőségi Bizttság: a. Az esélyegyenlőségi bizttságba a HÖK ülés egy tagt delegál. 4) Fegyelmi bizttságba: a. A fegyelmi bizttságba a HÖK Elnök delegál egy tagt. 17. Kiegészítő rendelkezések 1) Minden HÖK képviselő beszámlási kötelezetséggel tartzik a HÖK ülés felé. 2) A HÖK ülés rendkivüli esetben az Alapszabály alább felsrlt pntjait hatályn kívül helyezheti - a mandátummal rendelkező képviselőinek 2/3-s többségi szavazása esetén - az általa meghatárztt időpntig. a. 6. (1) bekezdésének b) pntja alapján: Minden évben, a tavaszi félévben, a március 31-ig terjedő időszakban HÖK választást kell tartani. b. 9. (1) bekezdése alapján: Az ÁVF HÖK Tisztújító választását minden évben a választáskat követő egy hónapban, de legkésőbb április 30-ig kell megrendezni. c. 9. (3) bekezdése alapján: Az Elnökségi pzíciókra hárm éven belül egy év megszakítás nélküli aktív ÁVF HÖKös tevékenység flytatása után választható meg az előzetesen a szakk által megválaszttt képviselő. d. 9. (4) bekezdése alapján: A referensi psztk betöltésére irányuló választás az Elnökség és a HÖK terve alapján, a Tisztújítót követő első HÖK ülésen kerül megrendezésre. 3) A HÖK a tevékenységének elvégzéséhez külső segítséget kérhet, megbízással élhet. 4) Az ÁVF HÖK levélpapírjait illetve pecsétjét elzárva kell tárlni. 5) Az ÁVF HÖK a működéséhez szükséges anyagi kerettel való gazdálkdásról egy belső szabályzatban rendelkezik. 6) Az irda házirendje az ÁVF HÖK belső szabályzata. 7) Az ÁVF HÖK Etikai Kódexe az ÁVF HÖK belső szabályzata. 9

10 HITELESÍTÉS Jelen alapszabályt az Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzatának Ülése május 21-én elfgadta és az Általáns Vállalkzási Főiskla Szenátusa május 27-én jóváhagyta, így az aznnal hatályba lép. Patvars-Müller Péter Elnök Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat Kranyik Attila István Alelnök Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat Magyar Klaudia Alelnök Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat Németh Adrienn Nóra Alelnök Általáns Vállalkzási Főiskla Hallgatói Önkrmányzat Budapest, május 21. P.H. Budapest, május 27. Vastagh Pál Rektr Általáns Vállalkzási Főiskla 10

11 1. sz. Melléklet ÁLLÁSLEÍRÁSOK Szükséges kmpetenciák: Vezetői készség Prblémamegldó készség Önálló munkavégzés Pntsság Empátia Kiváló kmmunikációs készség Diszkréció Csapatmunka Terhelhetőség Precizitás Praktivitás Tenni akarás Hatéknyság Szükséges ismeretek: Általáns Vállalkzási Főiskla szabályzatainak, tanulmányi ügyeinek ismerete ÁVF Hallgatói Önkrmányzat szabályzatának ismerete ÁVF Hallgatói Önkrmányzat működési és jgi feltételeinek, struktúrájának ismerete Blgna és kreditrendszer ismerete Elnökség Legfőbb feladatuk, a HÖK tagk krdinálása, végső ellenőrzések ellátása. Elnök feladatai: a. A teljes önkrmányzati munka összehanglása (Csapatn belüli krdinálás, ellenőrzés, összetartás). b. Végső felelőse mindennek. c. HÖK ülések, Elnökségi ülések összehívása, levezetése. d. Tervezés az Elnökséggel. e. Alelnökök krdinálása. f. Az önkrmányzati képviselő választásk kiírása, lebnylításának irányítása. g. Kapcslattartás az iskla vezetőségével, tanszékvezetőkkel, tanárkkal. h. Heti beszámló/értékelés készítése (lezajltt és aktuális események). i. Knfliktus kezelése a szervezeten belül. j. Felelős a szerződések teljesítésének igazlásáért. k. Felel a HÖK struktúra meglétéért, működéséért. l. Hivatalból szavazati jgú tagja a Szenátusnak. m. Ellátja az ÁVF hallgatóinak képviseletét főisklai, rszágs, valamint nemzetközi szinten (pl.: HÖOK, NÁFIOR) n. Kötelező érvényű HÖK rendeletet adhat ki az alelnökök egyetértésével, melyről legkésőbb a következő HÖK ülésen beszámlni kötelesek.. A HÖK ülés által megszavaztt költségvetés alapján, felelős a HÖK gazdálkdásáért. p. Évente értékeli a választtt képviselők, a HÖK megbízttak és bizttsági tagk munkáját és beszáml a HÖK működéséről a Szenátusnak. q. Gólyatábr főszervezője. r. Gólyabál főszervezője. s. A választtt képviselők és a HÖK megbízttak számára a HÖK Alapszabályban meghatárztt feladatkörökön túl feladatkat delegálhat. t. Féléves célkitűzések elkészítése és ismertetése a HÖK ülés számára, amit a HÖK ülés fgad el. 11

12 Tanulmányi ügyekért felelős alelnök feladatai: a. A HÖK Elnök akadályztatása esetén gyakrlja a teljes Elnöki jgkört: Amennyiben a HÖK Elnök nem tudja ellátni a kötelességeit: (hsszabb időre elutazik, vagy munkája végzésében egyéb körülmény, pl. tartós betegség akadályzza), akkr az adtt időszakban az Elnöki teendőket az Tanulmányi ügyekért felelős alelnök köteles ellátni. b. Összehanglja és krdinálja a főisklai bizttságba delegált képviselők munkáját. c. Hivatalból szavazati jgú tagja a Szenátusnak és az OTSZB-nek. d. Kötelessége tájékztatni a HÖK ülést a bizttsági kérdésekről. e. Felkészíti a HÖK tagkat a tanulmányi ügyekkel és az isklai szabályzatkkal kapcslatban. f. Krmányrendeletek figyelemmel kísérete, főleg az alapítványi intézményekre vnatkzóan (váltzás esetén javaslattétel az intézmény szabályzatainak módsítása). g. Felel a HÖK belső szabályzatainak meglétéért, kezeléséért, aktualizálásáért, szövegezéséért. h. A Főiskla vezetésével való kapcslattartás az isklai szabályzatkkal kapcslatban. i. HÖK tagk tájékztatása a szciális és lakhatási támgatáskkal, az OMHV-val és a szabályzatkkal kapcslatban. j. Az OMHV kidlgzása, feldlgzásának felügyelete, értékeléséről beszámló készítése a Tanulmányi ügyekért felelős referenssel k. Összegyűjti és előterjeszti a HÖK ülésnek a tanulmánykkal kapcslats javaslatkat. l. Szciális és Lakhatási támgatás kiírása, begyűjtésének, gépbevitelének krdinálása, ellenőrzése a Tanulmányi Ügyekért Felelős Referenssel. m. Szükség esetén kapcslatt tart a HÖOK jgászával. n. Flyamats kapcslattartás a Tanulmányi sztály vezetőjével.. Felelős a szerződések előkészítéséért. p. Féléves célkitűzések elkészítése és ismertetése a HÖK ülés számára, amit a HÖK ülés fgad el. Rendezvényekért felelős alelnök feladatai: a. Feladata a Főisklai rendezvényeken a HÖK Tagk krdinálása. b. A Főisklán meglévő hagymányk áplása, új hagymányk létrehzása. c. Isklában tanuló külföldi cserediákk hallgatói prgramjainak szervezése. d. A prgramkkal kapcslats hallgatói ötletek, beépítése a rendezvényekbe, hagymánykba. e. A rendezvények szerződéseivel kapcslatban egyeztet a HÖK Elnökkel. f. Kapcslattartás a Főiskla rendezvényszervezőjével. g. Kapcslattartás a Főiskla nemzetközi ügyek krdinátrával. h. Rendezvényekhez felelősök delegálása. i. Magának gndskdik a team tbrzásáról. j. Minden HÖK ülésen beszáml a HÖK ülésnek a munkájáról. k. Féléves célkitűzések elkészítése és ismertetése a HÖK ülés számára, amit a HÖK ülés fgad el. Kmmunikációért felelős alelnök feladatai: a. A HÖK külső és belső kmmunikációs stratégiájának kialakítása. b. Infrmációáramlás biztsításának szervezése a Főiskla és a Hallgatóság között. c. Hirdetések megszervezése. d. Hirdetnivaló szöveg kidlgzása. e. A HÖK és a hallgatóság kapcslatának megszervezése (faliújság, szórólapk, ftók stb.) f. XXI-vel való kapcslattartás. g. A HÖK kmmunikációs csatrnáinak és infrmációáramlásának kialakításának és karbantartásának a felelőse. h. A HÖK arculatának megtervezése, tervek kivitelezése. i. A Hallgatói Szervezetekkel való kapcslattartás. j. A HÖK választásk krdinálása a pályázati időszak után. k. A HÖK elérhetőségek frissítése és feltüntetése. l. A hallgatói érdekeket szlgáló kapcslatk, elérhetőségek nyilvántartása, feltüntetése. m. Más intézmények hallgatói szervezetek elérhetőségeinek felkutatása és nyilvántartása. n. Kapcslattartás a karrier irda vezetőjével.. Jegyzőkönyvet készít a HÖK ülésekről valamint az Elnökségi Ülésekről és ezt eljuttatja az érintettekhez 48 órán belül, az alelnök hiányában valamelyik referensének feladata a jegyzőkönyv elkészítése. p. Felel a HÖK működése srán keletkező iratk rendjéért és meglétéért. q. A HÖK Alumni nyilvántartásának kialakítása, karbantartása és a velük való kapcslattartás. r. ÁVF HÖK hivatals leveleinek valamint einek szétsztása az érintettek számára. s. Féléves célkitűzések elkészítése és ismertetése a HÖK ülés számára, amit a HÖK ülés fgad el. 12

13 REFERENSEK Legfőbb feladatuk, az Elnökség és a HÖK munkájának segítése, a saját területük krdinálása és azn belül zajló feladatk ellenőrzése. Az állásleíráskba fglaltak mellett a felettük lévő elnökségi tag delegál feladatkat. Ezen pzíciókra pályázati útn, mtivációs beszéd és a megválaszttt képviselők szavazatai alapján, képviselő és megbíztt egyaránt megválasztható. A referensi pzíciókat az Elnökségnek kötelezően ki kell írnia, kivétel a Rendezvényekért felelős alelnöknek ugyanis, ő teamet hz létre a rendezvények megszervezésére. Elnök alá tartzó: HR referens: a. Bevnási rendszer kiépítése (igényfelmérés, flyamat krdinálása). b. Mentrrendszer kidlgzása és működtetése. c. Célcsprtra bnttt képzési tervek összeállítása, képzések szervezése, utókövetése. d. Fejlesztő/tervező tábrk szervezése, szakmai részének kidlgzása, lebnylítása. e. Mtivációs rendszer kidlgzása, fejlesztése. f. Teljesítményértékelő rendszer kiépítése, kiértékelése és nymn követése. g. HÖK-ös pályázatk megléte és kezelése. h. Felel a HÖK Etikai kódex meglétéért, aktualizálásáért. i. Felel a HÖK házirend meglétéért, aktualizálásáért. j. Biztsítja a HÖK működéséhez szükséges irdai kellékeket és körülményeket. k. Terem biztsítása a HÖK ülésekre, képzésekre. l. Knfliktusk felismerése és jelzése a HÖK Elnök felé. Szpnzrációért felelős vezető: Szükséges kmpetenciák: 1 év szakmai tapasztalat. a. Az elnökség és az előző vezető ajánlásával a HÖK ülés választja. b. A félév rendezvénytervéhez mérten a félév szpnzrációs tervének elkészítése szrs és flyamats együttműködés a Rendezvényekért felelős alelnökkel és az Elnökkel. c. Szpnzr team vezető magának gndskdik a team tbrzásáról. d. A prgramk, prjektek szpnzrációs megszervezése. e. Külső és belső rendezvényekkel kapcslats beszámlók. f. A szerződésekkel kapcslatban egyeztetés az Elnökkel. Tanulmányi ügyekért felelős alelnök alá tartzó: Tanulmányi ügyekért felelős referens a. Segíti a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök munkáját. b. Az óra és vizsgarend diákszempntú vizsgálata, prbléma esetén jelzi a Tanulmányi ügyekért felelős alelnök felé. c. Az OMHV megtervezésében lebnylításában értékelésében segít. d. A Szciális és Lakhatási támgatás lebnylításában segít. e. A HÖK tagk tanulmányi ügyekkel kapcslats felkészítésben segédkezik. Főisklai bizttságba delegált tagk: Szenátusi tagk Oktatási, Tanulmányi és Szciális Bizttsági tagk Esélyegyenlőségi Bizttsági tag Fegyelmi Bizttsági tag Kllégium Bizttsági tag Legfőbb feladatuk a hallgatói jgk képviselete a főisklai bizttságkban: 13

14 a. Felkészül az ülésekre, melyeken kötelező a részvétele. b. Beszámlás a HÖK tagknak. Kmmunikációért felelős alelnök alá tartzó: IT referens: a. A HÖK hnlap karbantartása. b. Az ÁVF HÖK Facebk ldalának és Facebk csprtjainak karbantartása és mderálása. c. A levelezőlisták, létrehzása, mderálása, frissítése, kezelése. d. Elektrnikus pályázatk felkutatása és közzététele. e. Kapcslattartás az Infrmatikai Igazgatósággal. f. A HÖK Irda számítástechnikai eszközeinek és kellékeinek karbantartása. PR referens: a. Hallgatói vélemények begyűjtése és kérdőívek kitöltetése. b. Designfelelős (plakát, szórólap, faliújság, egyéb képi megjelenés szerkesztő) kiadványszerkesztés c. A HÖK-ös paravánk elkészítése, segítők felkérése. d. Irdai dekráció elkészítése. e. Meghívók, üdvözlőlapk, klevelek tervezése és kivitelezése. f. Népszerűsíti a hallgatók között a külföldi ösztöndíj prgramkat. g. Külföldi cserediákkkal való kapcslattartás és az Erasmus mentrrendszer kiépítése és felügyelete. 14

15 2. sz. Melléklet HÖK ETIKAI KÓDEX 1. HÖK tagk egymáshz való visznya: A másik fél tisztelete. A képviselt hallgatók érdekeinek szem előtt tartása. Tlerancia /a másik fél sajátsságainak figyelembe vétele./ Megbízhatóság, tisztességes munkavégzés. Diszkréció egymással szemben és a hallgatók ügyeivel kapcslatban. Önzetlenség /másik képviselő segítése./ Másik fél teljesítményének, munkájának elismerése. Hiteles tényközlés minden irányban. Másik fél megzavarásának kerülése, ne akadályzzuk egymás munkáját. Önuralm /másik fél sértegetésének kerülése./ Az érintett bizttságkba tartzók munkájukról tájékztassák egymást. A HÖK érdekeinek szem előtt tartása. 2. A Hallgatókhz való viszny: Mi értük vagyunk elv tudatsítása és megvalósítása. Állandó kétirányú kmmunikáció. Udvariasság, tisztelet, önuralm. 3. A HÖK kötelessége a hallgatókkal szemben: Hallgatói kezdeményezések felkarlása. Pályázatk és lehetőségek ismertetése. Tanulmányi ügyekben a hallgatók képviselete. A jgi lehetőségek ismertetése, tanácsadás. Együttműködés az iskla diákszervezeteivel, hallgatóival. A sprt és kultúra támgatása. Tisztességes képviselőválasztás szervezése. 4. A HÖK intézményi vezetéssel szembeni kötelessége: A hallgatók érdekeinek képviselete a megfelelő fórumn. A hallgatói prblémák prezentálása. A vnatkzó törvények, intézményi szabályzatk betartása. 5. A HÖK elvárása az intézményi vezetéssel szemben: A. Együttműködés, különösen az intézményi szabályzatk kialakításában. B. A vnatkzó intézményi szabályzásk betartása. C. A vnatkzó törvények betartása (pl.: Felsőktatási trv.) D. A hallgatóságt közvetlenül és közvetve érintő ügyekről időben történő tájékztatás. E. A hallgatók és a HÖK érdekeinek szem előtt tartása. 15

16 3. sz. Melléklet A HÖK HÁZIRENDJE 1. Bevezetés 1. Az irda használati szabályzat az ÁVF HÖK Alapszabályának mellékletét képezi. 2. Az irdában a dhányzás valamint szeszes ital fgyasztása szigrúan tils. 3. Az irdában idegent megválaszttt képviselői vagy HÖK megbíztt felügyelete nélkül egyedül hagyni tils. 4. Az irda kulccsal ismeretlen helyre távzni tils. 5. A 2-4 bekezdések fegyelmi szankciókat vnnak maga után. 325-ös irda: 2. HÖK irdák kulcsának felvételére jgsultak 1. A HÖK mandátummal rendelkező tagjai és a HÖK által megválaszttt HÖK megbízttak 2. Az ÁVF SZMSZ-ben meghatárztt (Főigazgató, Rektr, Gndnk, Takarító személyzet, Infrmatikusk) 425-ös irda: 1. A HÖK mandátummal rendelkező tagjai és a HÖK által megválaszttt HÖK megbízttak 2. Az ÁVF SZMSZ-ben meghatárzttak (Főigazgató, Rektr, Gndnk, Takarító személyzet, Infrmatikusk) 3. A főisklán működő más hallgatói szervezetek tagjai. 3. A 325-ös irda rendje 1. Ez az irda a HÖK tagk munkavégzésére szlgál 2. Az irda alapvetően nyitva áll minden hallgató előtt, aznban ha a munka jellege megkívánja, akkr a publikusság ügyeletre krlátzható 3. Az ügyelet alapvető funkciója, hgy a Hallgatók számára elérhető legyen a HÖK 4. Általáns eszköz használati jgk 1. A teljes infrastruktúrát a HÖK mandátummal rendelkező tagjai és a HÖK által megválaszttt HÖK megbízttak, valamint a bizttsági tagk (ezek együtt a tvábbiakban HÖK tagk), használhatják. 2. Az infrastruktúra részét képező eszközök használati jgát bármely HÖK tag ideiglenesen átruháztatja, aznban ezzel teljes anyagi felelősséget vállal az adtt eszközért. 3. A HÖK tagjai a rendelkezésükre álló eszközöket rendeltetésszerűen használják. 5. Számítógép használat 1. A számítógépeket csak a 2. -ban felsrltak használhatja. 2. A számítógépekre szftvert csak a HÖK Elnök engedélyével lehet telepíteni. 3. A szftverek alapbeállításain csak a HÖK Elnök engedélyével lehet váltztatni. 4. Minden HÖK tag felel a saját mappájában lévő dkumentumk karbantartásáért. 5. A géphez csatlakztattt nymtató csak a HÖK működéséhez szükséges és a HÖK tagk főisklai kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges anyagk nymtatásáhz használható. 6. A számítógép használatban a feladatk fntssága alapján a magasabb priritású feladatt végző személy(ek) előnyt élvez(nek). 7. interneten való baranglás illetve magánjellegű számítógép használat nem képezheti akadályát más felhasználási szükségletnek. 16

17 6. Telefn használat 1. Kimenő hívást csak a HÖK tagk kezdeményezhetnek. 2. A telefnt csak HÖK tag veheti fel. 3. A híváskat etikai nrmák szerint köteles mindenki bnylítani. 4. Ha az irdában valaki telefnbeszélgetést flytat, akkr az irdában tartózkdó többi személynek illik ehhez alkalmazkdni. 5. Ha valakit távlléte alatt telefnn keresnek, a telefnt felvevő személynek kötelessége felírni, hgy ki kereste, hnnan/milyen cégtől/, milyen kból és kérni egy telefnszámt, amelyen visszahívható, valamint az érintett személynek az üzenetet tvábbítani. 7. fiók használat 1. Minden tag rendelkezik névre szóló fiókkal, ennek figyelemmel kísérése és karbantartása a tulajdns feladata. 2. A HÖK fiókját a mindenkri HÖK Elnök és/vagy Kmmunikációért felelős alelnök kezeli. 3. Tisztségváltzás esetén mindenki köteles tvábbítani az üzeneteket, ha szükséges. 4. Az iskla által biztsíttt fiókk a HÖK működéséhez szükséges ügyek intézésére szlgál. 8. Iratkezelési szabályk 1. A hivatals iratkba betekintési jga csak a HÖK tagjainak van. 2. Kívánságára a Hallgató is betekinthet a nyilváns dkumentumkba, HÖK tag engedéllyel. 3. Az aktuálisan futó dlgk iratait a HÖK tagk, és az ügyben érintettek számára elérhető irattartóban kell elhelyezni. 4. Az asztaln hivatals iratt előhagyni tils. Az iratkat a 3. pntban meghatárztt helyen és módn kell tárlni. 5. Az iratk kezeléséért az irdavezető felel. 6. A beérkező anyagkat az irdavezető köteles figyelemmel kísérni és szükség esetén tvábbítani. 9. Levél- és faxkezelési szabályk 1. A 101-es irdában lévő HÖK-ös irattartó tartalmát (levelek, faxk) hetente kétszer kell ellenőrizni, és az da beérkező anyagkat a HÖK irdában erre a célra elhelyezett irattartóba kell helyezni. 2. A személyre szóló levelekre az általáns levéltitk szabályai érvényesek, kivételt képez ez alól, ha a levél jgelődnek lett címezve. 3. Ha a levél hallgatói önkrmányzat vezetőjének lett címezve felbntása az Elnökség tagjainak jga, akadályztatásuk esetén az Irdavezető kötelessége. 4. A faxkra az általáns levél szabályai érvényesek. 10. HÖK pecsét használatának szabálya 1. A pecsétet zárható helyen kell tartani. 2. A pecsétet csak hivatals ügyben lehet hitelesítés céljából használni. 3. A pecsét teljes körű használatára jgsult: A HÖK Elnöke, aki bármely HÖK tagnak meghatalmazást adhat a HÖK pecsét használatára. 11. Plakátk, hirdetések hitelesítése 1. A HÖK által készített kiadványkat, tájékztatókat illetve plakátkat (tvábbiakban: kiadvány) a 10 3 bekezdésben meghatárztt személyek pecsételhetik le. 2. Tils azn főisklán kívüli hirdetések kihelyezése és hitelesítése melyen pénzösszeg szerepel. 3. A munkalehetőségekkel kapcslats kiadványkat a HÖK nem hitelesíti, és nem helyezi ki csak tvábbítja a Karrier Irdának. 17

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve 2014. február 17. (ELTE TÓK, 119.)

ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve 2014. február 17. (ELTE TÓK, 119.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkrmányzat 1126 Budapest, Kiss Jáns altb. u. 40. Telefn: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tfk.elte.hu ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve 2014. február 17. (ELTE

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület). 2.1. A Társaság

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata 1. A Hallgatói Önkormányzat és alapegysége 1. A helye az intézményben és az általános tagság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása A KHÖK küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása 1. A választáson a Nemzeti Felsőoktatási

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A DIÁKÖNKORMÁNYZATD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya A Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadk alapszabálya I. cikkely A Szövetség neve, szimbóluma, pecsétje és hatásköre A Szövetség neve: Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben