Szentlőrinc, augusztus 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentlőrinc, 2009. augusztus 31."

Átírás

1 Szentlőrinc, augusztus ldal, összesen: 9

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben A tagintézményi menedzsment feladat- és hatásköre... 6 irányítja a kapcslattartás flyamatát az együttműködő partnerekkel,... 6 szervezi az peratív csprtk működését, segíti és véleményezi a költségvetés tervezését,... 6 ellenőrzi az IPR-ben fejlesztő munkát végző pedagógusk munkáját,... 6 az IPR-ben végzett munkáról félévente beszáml a nevelőtestületnek,... 6 a széles közvélemény felé (helyi sajtó, televízió, hnlap) tájékztatást ad az intézményben végzett IPR fejlesztő munkáról,... 6 önértékelést készít szakértői segítséggel támgatási pályázathz Külső közreműködők Az IPR működtetésének rendje... 8 A tagintézmények éves munkatervének melléklete: az intézményi IPR-munkaterv Biznylati rend ldal, összesen: 9

3 1. A szabályzat feladata, érvényessége A Szervezeti és Működési Szabályzat (tvábbiakban: SZMSZ) határzza meg az integrációs pedagógiai rendszer (tvábbiakban: IPR) prgramjának megvalósításában részt vevők feladat - és hatáskörét; az IPR-ben betöltött helyét, a menedzsment működésének belső rendjét, a külső és belső kapcslataira vnatkzó megállapdáskat. Az SZMSZ a kialakíttt és működtetett tevékenységcsprtk és flyamatk összehanglt kapcslatait és működési rendszerét tartalmazza. Érvényes: Az elfgadástól számítva krlátlan ideig. Évente, a prgram újraindításakr megtörténik felülvizsgálata. 2. A szabályzat jgszabályi háttere Jelen szabályzat jgszabályi hátterét a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a tvábbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/D. (8) bekezdése, valamint a 23/2009. (V.22.) OKM rendelet 1. (2) és a 3-4. képezi. Figyelembe veendő tvábbá: a 23/2009. (V.22.) OKM rendelet 1. számú melléklete és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a. 3. Alapdkumentumk Együttműködési megállapdás az alábbi szervezetek között: OOIH - OKM Támgatáskezelő SZONEK - Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkrmányzati Társulás (fenntartó) Az IPR elemei az intézmény alapdkumentumaiban Megbízási szerződések Az intézményi SZMSZ, melynek melléklete Az IPR SZMSZ-e 3. ldal, összesen: 9

4 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben Az intézményi IPR működtetését belső szervezet és külső közreműködők biztsítják. Belső szervezet IPR-ben betöltött szerep Vezető Jgi és pénzügyi felelősséggel Kizárólag jgi felelősséggel A prgram tagintézményi felelősei Munkajgi status az IPR-ben Munkaköri felelősség Munkaköri felelősség, megbízási szerződés Munkaköri felelősség, megbízási szerződés Fglalkzása Az intézmény FŐIGAZGATÓJA A fenntartó jgi képviselője A tagintézmények igazgatói, azk helyettesei. Tagintézményi menedzsment vezetője Tagintézményi menedzsment IPRmunkacsprtk vezetői IPRmunkacsprtk tagjai Megbízási szerződés Megbízási szerződés Megbízási szerződés Megbízási szerződés Külső közreműködők SZONEK tagintézményeinek pedagógusai SZONEK tagintézményeinek pedagógusai SZONEK tagintézményeinek Pedagógusai SZONEK tagintézményeinek pedagógusai Szakértők Megbízás OKM és Pedagógiai Intézet, munkatársai, stb Mentrk Megbízás Pedagógiai Intézet munkatársai, stb. Tanácsadók Megbízás Pedagógiai Intézet munkatársai, stb. Képző szervek Megbízás Pedagógiai Intézet, ill. akkreditált képzési prgrammal rendelkező Együttműködő partnerek Pénzügyi ügyintézők Együttműködési szerződés Munkaköri feladat intézmények, stb. Civil szervezetek, pedagógiai szakmai kapcslatk, CKÖ, Családs. és Gyermekjóléti Sz., közkt. Intézmények; óvda, középisklák A SZONEK Gazdasági Szervezete 4. ldal, összesen: 9

5 4.1. Az IPR intézményi vezetője: a főigazgató Jgilag és pénzügyileg felelős a prjekt előkészítéséért, lebnylításáért a tagintézmények vezetőivel, a tagintézmények menedzsmentjén keresztül irányítja a prgramt és annak szervezetét; szükség szerint képviseli a prgramt a hatóságk felé; jg-és felelősségi körrel látja el a tagintézmények vezetőit irányítja és ellenőrzi a prjekt kmmunikációját; egyedüli jga van a pénzügyi dkumentumk és megbízási szerződések aláírására A jegyző A 20/1997. Krmányrendelet módsítása alapján: 12/H. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultság megállapításáról szóló eljárásban a jegyző tájékztatja a szülőt azkról a kedvezményekről, juttatáskról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik, ha megfelel a hátránys helyzetű és a halmzttan hátránys helyzetű gyermekekre, tanulóra vnatkzó feltételeknek. (2) A szülő által az adatszlgáltatás önkéntességére vnatkzó tájékztatást követően kitöltött, a 7. számú mellékletnek megfelelően elkészített adatlapk (a tvábbiakban: nyilatkzat) alapján a jegyző megállapítja, az önkrmányzat illetékességi területén, ezen belül a kötelező felvételt biztsító isklák felvételi körzetében hány halmzttan hátránys helyzetű gyermek, tanuló él. A jegyző, ha a rendelkezésére álló adatk alapján az integrációs, illetve a képességkibntakztató felkészítés megszervezését indkltnak tartja, kezdeményezi a plgármesternél, hgy a képviselőtestület tűzze napirendre az integrációs, illetve a képességkibntakztató felkészítés megszervezésének szükségességét a település iskláiban, tvábbá az isklai körzethatárk felülvizsgálatát a közktatásról szóló törvény 66. -ának (2) bekezdése szerint. 5. ldal, összesen: 9

6 4.3. A tagintézmények vezetői: igazgatók és azk helyettesei A főigazgató által átruháztt jg- és felelősségi kör birtksai, az általuk irányíttt tagintézményekben flyó integrációs munka irányítói, beszámlási, pénzügyi -tervezői és elszámlási kötelezettséggel A tagintézmények IPR-menedzsmentjeinek vezetői Megbízási szerződésükben megfgalmazttak szerint intézményi stratégiát készítenek a tagintézmény képesség-kibntakztató felkészítéséhez. A munkaterv szerint krdinálják a helyi IPR-munkacsprtk munkáját. A munkát az intézményi esélyegyenlőségi tervnek és az integrációs és képesség-kibntakztató prgramnak megfelelően, a jgszabályi alapkat szem előtt tartva, a menedzsmentet irányítva végzik. Jgszabályi alap: Az integrációs és képességkibntakztató felkészítés szakmai, tartalmi kereteit a nevelési ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D,E - a, valamint az ktatási miniszter 2003-ban és - átdlgztt frmában ben kiadtt közleménye (az integrációs fejlesztő prgramról) szabályzza A tagintézményi menedzsment feladat- és hatásköre vezetőt választ, irányítja a kapcslattartás flyamatát az együttműködő partnerekkel, szervezi az peratív csprtk működését, segíti és véleményezi a költségvetés tervezését, ellenőrzi az IPR-ben fejlesztő munkát végző pedagógusk munkáját, az IPR-ben végzett munkáról félévente beszáml a nevelőtestületnek, a széles közvélemény felé (helyi sajtó, televízió, hnlap) tájékztatást ad az intézményben végzett IPR fejlesztő munkáról, önértékelést készít szakértői segítséggel támgatási pályázathz. 6. ldal, összesen: 9

7 7. ldal, összesen: 9

8 4.6. A tagintézményi IPR-munkacsprtk Az IPR-munkacsprtk az IPR bevezetését, fejlesztését célzzák. A tagintézményi IPR-munkacsprtk vezetői a megbízási szerződésük szerint munkatervet készítenek az IPR stratégiának megfelelően, melynek alapján az IPRmunkacsprtk tagjai és a tagintézmények nevelőtestületei végzik integrációs munkájukat Külső közreműködők A képző szervek biztsítják az IPR-ben részt vevők szakmai felkészítését, melynek finanszírzásáról a prgram állami irányítása gndskdik. A mentrk és tanácsadók a prgram költségvetése alapján, megbízással látják el munkájukat. Szakértők a közpnti ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket végeznek a tagintézményekben, melyekhez a dkumentumkat a tagintézmények vezetői biztsítják. Az együttműködő partnerek kapcslata az intézményi IPR sikerének támgatását szlgálják, az együttműködési megállapdás szerint. A SZONEK Gazdasági Szervezete a beszerzéseket és az elszámlásk könyvelését, a kifizetéseket végzi, munkaköri feladata szerint. 5. Az IPR működtetésének rendje Az IPR működési rendjét ütemezik az alábbi munkatervek: Az IPR SZMSZ része az intézményi SZMSZ-nek. A tagintézmények éves munkatervének melléklete: az intézményi IPRmunkaterv. Az intézményi IPR-munkatervnek része az IPR-munkacsprtk munkaterve. A fenti munkatervek ütemezik az éves munkát. 6. Biznylati rend Az IPR kapcsán keletkezett dkumentumkat az intézmény iratkezelési szabályzata alapján kell tárlni. 8. ldal, összesen: 9

9 Az IPR-rel kapcslats dkumentumkat, az Együttműködési megállapdás számával és címével elláttt szervezetnél kell iktatni krnlógiai srrendben. Minden eredeti dkumentumt az IPR-t megvalósító intézményegységnél kell őrizni. A pénzügyi dkumentumk eredetije kerül a könyvelést végző pénzügyi szervezethez. Az átadtt dkumentumkn aznnal jelölni kell átvétellel, hgy hl irattárazták az eredeti példányt. Tvábbá az eredeti és máslati példánykat is hitelesítő záradékkal kell ellátni. A dkumentumkat az alábbiak szerint kell tárlni: a prjekt fenntartási időszak alatt és után a SZONEK tagintézményi irattárában; tvábbá SZONEK közpnti irattárában és elektrnikus adathrdzóján. A jelölt időtartam alatt a megőrzött dkumentumkat az ellenőrző szerveknek be kell tudni mutatni. 7. Záró rendelkezések Jelen SZMSZ-t módsítani a hatálys jgszabályk betartása mellett lehet. AZ IPR Szervezeti és Működési Szabályzatát az Igazgatótanács határzattal fgadja el és hagyja jóvá. 9. ldal, összesen: 9

10 IPR képző szerv., mentrk. IPR INTÉZMÉNYI VEZETŐJE Az intézmény főigazgatója JEGYZŐ Fenntartó képv. OKM T. I. OOIH, OKM Mnitring O. Tagintézmények vezetői TAGINTÉZMÉNYI IPR MENEDZSMENT Külső támgatók, partnerek IPRmunkacsprt vezetője PÉNZÜGYI FELELŐS Az intézmény gazdasági vezetője PÉNZÜGYI ASSZISZTENS IPRmunkacsprt vezetője IPRmunkacsprt vezetője IPR-munkacsprt IPRmunkacsprt IPR-munkacsprt 10. ldal, összesen: 9

11 A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA BEVEZETÉS A nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8)MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a lyan ktatási-szervezési frmát tartalmaz, amely támgatással ösztönzi a halmzttan hátránys helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló szciális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő hátrányk ellensúlyzását célzó isklai nevelésének-ktatásának megszervezését. A rendelet szerint az integrációs felkészítés, a résztvevő tanulók nevelése és ktatása, tudásának értékelése a közktatási törvény 95. -a (1) bekezdésének j) pntja alapján kiadtt integrációs prgram alkalmazásával történik. Az isklai IPR kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapztt nevelés kialakításának szükségességét. Mindenki számára a saját kmplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára ptimális fejlesztés biztsítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vnásait, erősségit, és gyengeségeit. A nevelés-ktatás igazdik a gyermekhez, de ez egyben azt is jelenti, hgy igazdik az sztály, a csprt közösségéhez, amelynek a gyermek, a tanuló részese. Isklánk integrációs prgramja a következő részelemeket tartalmazza: 1. Az alkalmazás feltételei 2. A tanulást-tanítást segítő és értékelő eszközrendszer 3. Várható eredmények 1. ldal, összesen: 9

12 1. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI 1.1. Az integrációs stratégia kialakítása Helyzetelemzés Isklánk fenntartója a Szentlőrinci Kisrérség Többcélú Önkrmányzati Társulás. Nem váltztt ai intézmény beisklázási körzete. Négy település Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki, Helesfa községek gyermekeinek ktatását- nevelését látja el intézményünk. A települések a halmzttan hátránys helyzetű települések srába tartzik. A hátránys helyzetet a munkalehetőségek hiánya, ennek következtében a munkanélküliség, a szciális nehézségek, körülmények indklják. A településeken már hsszú ideje nincs iskla, a bükkösdi iskla körzeti isklaként fgadja a négy település tanulóit, s biztsítja számukra az alapfkú ktatást. Isklánk tanulólétszáma alapján ( az elkövetkező időszakkban is- öt év távlatában) a nylc évflyammal, az évflyamkn belül egy-egy tanulócsprttal való működés feltételei adttak. A tanév adatait a következő táblázat mutatja: Tanuló létszám: 123 tanuló Bükkösd Cserdi Dinnyeberki Helesfa összesen 61 fő 26fő 10 fő 26 fő 123 fő Tanulócsprtk száma: 8 tanulócsprt Osztály Létszám Osztályfőnök 1.sztály 12 Litter Zltán 2.sztály 15 Treutné Cs Mária 3.sztály 16 Heffner Anna 4.sztály 16 Ninkóné Györe Valéria 5.sztály 12 Császár Csaba 6.sztály 16 Temesvári Csabáné 7.sztály 14 Armbruszt Jánsné 8.sztály 22 Meisl Kárlyné összesen 123 Napközis csprtk száma: 4 csprt 2. ldal, összesen: 9

13 Csprt Összetétel Létszám Csprtvezető 1. csprt 1. és 3. sztály 23 fő Nagy Magdlna 2. csprt 2. és 4.sztály 30 fő Szegő Andrea 3. csprt 5-8. sztály 45 fő besztás alapján Az alábbi táblázat a tanulók szciális körülményeiről is ad infrmációt: TANULÓLÉTSZÁM ( tanév) megnevezés Összesen Létszám Nemzetiségi Nem nemz Bükkösd Cserdi Dinnyeberki Helesfa Integráció napközi ebédel HH tanulók HHH.tanulók Isklánkban hsszú idő óta kiemelt feladat vlt és jelenleg is az, a hátránykkal küzdő gyermekek, tanulók felzárkóztatása, képességeinek fejlesztése. Pedagógiai prgramunkban is kiemelt feladatként és nevelő-ktató munkánk erősségeként jelenik meg, és éves munkatervünk is feladatul jelöli meg számunkra. E célt szlgálják: munkamódszereink, a választtt tankönyvek, segédeszközök, választtt prgramjaink pedagógusaink elkötelezettsége tvábbképzések kapcslatrendszerünk A célrendszer felállítása Isklánkban az integrációs prgram alkalmazása esetén az alábbi eredmények elérését célzzuk meg, amely egyben az ellenőrzés szempntjait is jelenti, illetve az eredményesség értékelésének pillérei: A halmzttan hátránys helyzetű tanulók aránya isklánkban megfelel a jgszabálykban előírt mutatóknak. 3. ldal, összesen: 9

14 Isklánk alkalmas és felkészült a különböző háttérrel és a különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyermekek fgadására és együttnevelésére. A tárgyi és személyi feltételek egyaránt megfelelnek az integrációs prgram eredményes megvalósításáhz. A multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervünkbe. A szülőkkel való kapcslatrendszerünk a napi párbeszéd szintjén, az együttes felelősséggel a gyermekért elv alapján működik. Isklánkban a nevelői együttműködésre épülő értékelési rendszert működtetünk. A felsrltak eredményeként: A halmzttan hátránys helyzetű tanulók évflyamvesztés nélkül fejezik be az általáns isklát. Csökken az isklai hiányzásk óraszáma. Az rszágs kmpetenciamérések eredményei javulnak az egyéni fejlesztő prgramk alkalmazása következtében. Nő az érettségit adó intézményekben (szakközépiskla) tvábbtanuló halmzttan hátránys helyzetű tanulók száma. Megszűnik a tanulók közötti feszültség, megismerik egymás képességeit, szkásait, megértik egymás viselkedését. Egyénenként javul a tanulók teljesítménye, tantárgyi eredményeik pzitív irányban mzdulnak el. A tanulók képességeik ismereteinek birtkában eredményesebb munkavégzésre képesek Az isklába való bekerülés előkészítése Az óvdából az isklába való átmenet segítése Az óvdából az isklába való átmenet segítése az alábbi frmákban történik: A nagycsprt óvdai munkájának követése. (egy évvel előtte tudni kell, hgy ki lesz az elkövetkező tanévben az első sztály vezetője) Óvdapedagógus-sztálytanító kapcslata fejlődési napló Szülői értekezleten tájékztatása az isklába lépő gyermekek szüleinek (igazgató, tanító) Isklahívgató prgramk (havnkénti találkzás a tanító nénivel az isklában) 4. ldal, összesen: 9

15 Bemutatkzunk tanórák látgatása egy nap az isklában Közös prgramk IPR az isklában és az óvdában DIFER vizsgálat Tájékztatás Az sztályk kialakítása a jgszabályknak megfelelően Egy évflyamn egy sztály kialakítására van lehetőség. Fgadnunk kell minden körzetben élő tanulót hátránys helyzetétől eltekintve egyaránt. Az sztálykn belül szervezett esetleges csprt kialakítása, csak a tanulásban elért eredmények és képességek alapján történhet Együttműködések partnerségi kapcslatk kiépítése Kapcslat a szülői házzal A pedagógusk és a szülők közötti rendszeres kapcslattartás és eredményes kmmunikáció, illetve a szülők tanórán kívüli isklai prgramkban való részvétele nagymértékben elősegíti az isklával szembeni pzitív attitűd kialakulását a szülők részéről, ami kulcsfntsságú a gyerek isklai beilleszkedése és tanulmányi eredményessége szempntjából. Isklánkban az alábbi szülői fórumk működnek: Osztály szülői közösség Intézményi szinten a Szülők közössége Isklaszék - szülői ldal A kapcslattarás frmái a következők: Szülői értekezletek - kihelyezett szülői értekezletek Kapcslat az ellenőrzőn keresztül Családlátgatásk Hárm havnta az értékelő megbeszélések Közös prgramk a gyermekeknek és felnőtteknek Közös prgramk a felnőttek részére Kapcslat a gyermekjóléti és szakszlgálattal Az alábbi kapcslataink alakultak ki és működnek a gyermekek érdekében: Kapcslat az önkrmányzati gyermekvédelmi előadóval. Napi munkakapcslat minden fnts esemény aznnali jelzése Részvétel a védelembevétel, megszüntetés, fenntartás esetén tarttt megbeszéléseken Havi rendszerességgel megbeszélések: dktrnő, védőnő, plgármesterekvagy jegyzők, intézményvezetők, gyermekvédelmi felelősök Kistérségi Gyermekvédelmi és Családsegítő Szlgálattal Eset megbeszélések Íráss dkumentumk 5. ldal, összesen: 9

16 Éves munka értékelése dkumentáció 5. ldal, összesen: 9

17 Kapcslat szakmai és szakszlgálatkkal A kapcslat mst van kialakulóban sajns csak mi keressük őket abban az esetben, ha prblémánk adódik. Területei: Lgpédiai segítő munka Tanulási akadályk, nehézségek Pszichlógiai segítség Kapcslat a kisebbségi önkrmányzatkkal A kisebbségi önkrmányzatkkal való kapcslatunk hsszú időre nyúlik vissza. Sk esetben kértek, kértünk segítséget a gyermekek érdekében, akár egyedi, akár isklai szintű prbléma esetén. Kapcslatunk: a szabadidő megszervezésében, prgramkra való felkészítésben, közös rendezvények alkalmával pályázatk készítésekr közös pályázatk készítésében nyilvánul meg. Az alábbi kisebbségi önkrmányzatkkal van eredményes, jó munkakapcslatunk: w Német kisebbségi Önkrmányzat Bükkösd w Német kisebbségi Önkrmányzat Cserdi w Cigány kisebbségi Önkrmányzat Cserdi w Cigány kisebbségi Önkrmányzat Helesfa Kapcslat civil szervezetekkel A helyi civil szervezetekkel való kapcslatunk elsősrban a beisklázási körzetünkbe tartzó települések közéleti tevékenységébe való intenzívebb bekapcslódást és prgramjaink segítését, támgatását segíti. Az iskla hagymánys, illetve a környezetének szlgáltattt rendezvényeinek aktív támgató partnerei a civil szervezetek. Az alábbi helyi civil szervezetekkel építettünk ki együttműködést: w Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület w Zöld Völgyért Egyesület w Bükkösdi Természetvédő és Emberjgi Egyesület w Bükkösd Hlnapjáért Egyesület Kapcslat középfkú ktatási intézményekkel Tvábbtanulást előkészítő tevékenység Nyílt napk Isklai tájékztatók- szöveges és személyes tájékztatás Felvételi előkészítők Mentr Prgram Visszajelzés a vlt tanulóinkról 6. ldal, összesen: 9

18 2. A TANULÁST-TANÍTÁST SEGÍTŐ ESZKÖZRENDSZER ELEMEI 2.2. Kulcskmpetenciákat fejlesztő prgramk NYIK prgram az alsó tagzatn Kmpetencia alapú ktatás az alábbiakban: Szövegértés-szövegalktás A az alsó tagzatn Matematikai kmpetenciák A a felső tagzatn Szciális, életviteli és környezeti kmpetenciák C a 7-8. évflyamn 2.3. Az integrációt segítő tanórán kívüli prgramk, szabadidős tevékenységek Patrónusi, mentri rendszer működtetése Útravaló pályázati ösztöndíj prgram Napközis fglalkzásk Az integrációt segítő tanórán kívüli prgramk, szabadidős tevékenységek (Az éves munkaterv tartalmazza az érdeklődési körnek megfelelően- a költségvetés lehetőségei szerint) Szakkörök Sprtköri tevékenység 4H klub tevékenység Úttörő szervezetben részvétel Hagymányáplás Műsrkn részvétel Versenyek, vetélkedők, pályázatk 2.4. Az integrációt elősegítő módszertani elemek Az egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés Kperatív tanulás-szervezés Művészeti prgramk Kmmunikációs képesség fejlesztő prgram Mentálhigiénés prgram Szakkörök Sprtkör Prjekt módszer Drámapedagógia Játék és mzgás Pályarientáció Útravaló prgram Egyéni fejlesztési terv Szöveges értékelés Utánkövetés 7. ldal, összesen: 9

19 2.5. Műhelymunka a tanári együttműködés Értékelő esetmegbeszélések Prblémamegldó megbeszélések (fórumk, értekezletek) Hspitálásra épülő együttműködés 2.6. A hármhavnta kötelező kmpetencia alapú értékelési rendszer eszközei Egyéni fejlesztési terv készítése: tanév elején (09.15.) tantárgyi és személyiségfejlesztésre vnatkzóan Szöveges értékelés írtt frmában is (közös megbeszélés alapján): nvember, február, május hónapkban 2.7. Multikulturális tartalmak Multikulturális tartalmak megjelenése tantárgyakban: Magyar nyelv és irdalm művészetek Történelem Természettudmányi tantárgyak 2.8. A tvábbhaladás feltételeinek biztsítása Pályarientáció Osztályfőnöki órák Életpálya építés - tanórák, tananyagk, Szakmaismertetők Középisklák megismertetése- Nyílt napk, bemutatkzó írtt anyagk Filmek elemzés Munkaügyi Közpnt segítő prgramja: Mire vagyk képes? Tvábbtanulásra felkészítő prgram Szakkörök Felvételire felkészítő szakkörök Felvételi előkészítők tantárgyak esetén (magyar nyelv és irdalm, matematika, német nyelv) igényeknek megfelelően 8. ldal, összesen: 9

20 3. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK Isklánkban az integrációs prgram alkalmazása esetén az alábbi eredmények elérését célzzuk meg, amely egyben az ellenőrzés szempntjait is jelentik, illetve az eredményesség értékelésének pilléreit jelentik: A halmzttan hátránys helyzetű tanulók aránya isklánkban megfelel a jgszabálykban előírt mutatóknak. Isklánk alkalmas és felkészült a különböző háttérrel és a különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyermekek fgadására és együttnevelésére. A tárgyi és személyi feltételek egyaránt megfelelnek az integrációs prgram eredményes megvalósításáhz. A multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervünkbe. A szülőkkel való kapcslatrendszerünk a napi párbeszéd szintjén, az együttes felelősséggel a gyermekért elv alapján működik. Isklánkban a nevelői együttműködésre épülő értékelési rendszert működtetünk. A felsrltak eredményeként: A halmzttan hátránys helyzetű tanulók évflyamvesztés nélkül fejezik be az általáns isklát. Csökken az isklai hiányzásk óraszáma. Az rszágs kmpetenciamérések eredményei javulnak az egyéni fejlesztő prgramk alkalmazása következtében. Nő az érettségit adó intézményekben (szakközépiskla) tvábbtanuló halmzttan hátránys helyzetű tanulók száma. Megszűnik a tanulók közötti feszültség, megismerik egymás képességeit, szkásait, megértik egymás viselkedését. Egyénenként javul a tanulók teljesítménye, tantárgyi eredményeik pzitív irányban mzdul el. A tanulók képességeik ismereteinek birtkában eredményesebb munkavégzésre képesek. Bükkösd, szeptember 10. Mlnár Lajsné igazgató 9. ldal, összesen: 9

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Készítette: Rostáné Baráth Edit munkaközösség-vezető A hátrányos helyzetű tanulók integrációs-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.11-12/1 AZ ÓVODAFEJLESZTÉS CÍMŰ UNIÓS PÁLYÁZAT

TÁMOP-3.1.11-12/1 AZ ÓVODAFEJLESZTÉS CÍMŰ UNIÓS PÁLYÁZAT Cnsilium Humán Erőfrrás Kft. e-mail: inf@cnsilium-hr.hu; web: www.cnsilium-hr.hu Intézményakkreditációs lajstrmszám: AL-2353 Közép-Magyarrszági Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Knvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangsan ciripel

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012. Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETLEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény tárgyi feltételei... 7 1.2 Személyi feltételek... 7 1.3 Az intézmény hivatals

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv Jászfényszaru Várs Önkrmányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT Végleges Akcióterületi Terv Győriné dr. Czeglédi Márta plgármester dr. Gócza Tamás helyettes

Részletesebben