Szentlőrinc, augusztus 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentlőrinc, 2009. augusztus 31."

Átírás

1 Szentlőrinc, augusztus ldal, összesen: 9

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben A tagintézményi menedzsment feladat- és hatásköre... 6 irányítja a kapcslattartás flyamatát az együttműködő partnerekkel,... 6 szervezi az peratív csprtk működését, segíti és véleményezi a költségvetés tervezését,... 6 ellenőrzi az IPR-ben fejlesztő munkát végző pedagógusk munkáját,... 6 az IPR-ben végzett munkáról félévente beszáml a nevelőtestületnek,... 6 a széles közvélemény felé (helyi sajtó, televízió, hnlap) tájékztatást ad az intézményben végzett IPR fejlesztő munkáról,... 6 önértékelést készít szakértői segítséggel támgatási pályázathz Külső közreműködők Az IPR működtetésének rendje... 8 A tagintézmények éves munkatervének melléklete: az intézményi IPR-munkaterv Biznylati rend ldal, összesen: 9

3 1. A szabályzat feladata, érvényessége A Szervezeti és Működési Szabályzat (tvábbiakban: SZMSZ) határzza meg az integrációs pedagógiai rendszer (tvábbiakban: IPR) prgramjának megvalósításában részt vevők feladat - és hatáskörét; az IPR-ben betöltött helyét, a menedzsment működésének belső rendjét, a külső és belső kapcslataira vnatkzó megállapdáskat. Az SZMSZ a kialakíttt és működtetett tevékenységcsprtk és flyamatk összehanglt kapcslatait és működési rendszerét tartalmazza. Érvényes: Az elfgadástól számítva krlátlan ideig. Évente, a prgram újraindításakr megtörténik felülvizsgálata. 2. A szabályzat jgszabályi háttere Jelen szabályzat jgszabályi hátterét a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a tvábbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/D. (8) bekezdése, valamint a 23/2009. (V.22.) OKM rendelet 1. (2) és a 3-4. képezi. Figyelembe veendő tvábbá: a 23/2009. (V.22.) OKM rendelet 1. számú melléklete és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a. 3. Alapdkumentumk Együttműködési megállapdás az alábbi szervezetek között: OOIH - OKM Támgatáskezelő SZONEK - Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkrmányzati Társulás (fenntartó) Az IPR elemei az intézmény alapdkumentumaiban Megbízási szerződések Az intézményi SZMSZ, melynek melléklete Az IPR SZMSZ-e 3. ldal, összesen: 9

4 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben Az intézményi IPR működtetését belső szervezet és külső közreműködők biztsítják. Belső szervezet IPR-ben betöltött szerep Vezető Jgi és pénzügyi felelősséggel Kizárólag jgi felelősséggel A prgram tagintézményi felelősei Munkajgi status az IPR-ben Munkaköri felelősség Munkaköri felelősség, megbízási szerződés Munkaköri felelősség, megbízási szerződés Fglalkzása Az intézmény FŐIGAZGATÓJA A fenntartó jgi képviselője A tagintézmények igazgatói, azk helyettesei. Tagintézményi menedzsment vezetője Tagintézményi menedzsment IPRmunkacsprtk vezetői IPRmunkacsprtk tagjai Megbízási szerződés Megbízási szerződés Megbízási szerződés Megbízási szerződés Külső közreműködők SZONEK tagintézményeinek pedagógusai SZONEK tagintézményeinek pedagógusai SZONEK tagintézményeinek Pedagógusai SZONEK tagintézményeinek pedagógusai Szakértők Megbízás OKM és Pedagógiai Intézet, munkatársai, stb Mentrk Megbízás Pedagógiai Intézet munkatársai, stb. Tanácsadók Megbízás Pedagógiai Intézet munkatársai, stb. Képző szervek Megbízás Pedagógiai Intézet, ill. akkreditált képzési prgrammal rendelkező Együttműködő partnerek Pénzügyi ügyintézők Együttműködési szerződés Munkaköri feladat intézmények, stb. Civil szervezetek, pedagógiai szakmai kapcslatk, CKÖ, Családs. és Gyermekjóléti Sz., közkt. Intézmények; óvda, középisklák A SZONEK Gazdasági Szervezete 4. ldal, összesen: 9

5 4.1. Az IPR intézményi vezetője: a főigazgató Jgilag és pénzügyileg felelős a prjekt előkészítéséért, lebnylításáért a tagintézmények vezetőivel, a tagintézmények menedzsmentjén keresztül irányítja a prgramt és annak szervezetét; szükség szerint képviseli a prgramt a hatóságk felé; jg-és felelősségi körrel látja el a tagintézmények vezetőit irányítja és ellenőrzi a prjekt kmmunikációját; egyedüli jga van a pénzügyi dkumentumk és megbízási szerződések aláírására A jegyző A 20/1997. Krmányrendelet módsítása alapján: 12/H. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultság megállapításáról szóló eljárásban a jegyző tájékztatja a szülőt azkról a kedvezményekről, juttatáskról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik, ha megfelel a hátránys helyzetű és a halmzttan hátránys helyzetű gyermekekre, tanulóra vnatkzó feltételeknek. (2) A szülő által az adatszlgáltatás önkéntességére vnatkzó tájékztatást követően kitöltött, a 7. számú mellékletnek megfelelően elkészített adatlapk (a tvábbiakban: nyilatkzat) alapján a jegyző megállapítja, az önkrmányzat illetékességi területén, ezen belül a kötelező felvételt biztsító isklák felvételi körzetében hány halmzttan hátránys helyzetű gyermek, tanuló él. A jegyző, ha a rendelkezésére álló adatk alapján az integrációs, illetve a képességkibntakztató felkészítés megszervezését indkltnak tartja, kezdeményezi a plgármesternél, hgy a képviselőtestület tűzze napirendre az integrációs, illetve a képességkibntakztató felkészítés megszervezésének szükségességét a település iskláiban, tvábbá az isklai körzethatárk felülvizsgálatát a közktatásról szóló törvény 66. -ának (2) bekezdése szerint. 5. ldal, összesen: 9

6 4.3. A tagintézmények vezetői: igazgatók és azk helyettesei A főigazgató által átruháztt jg- és felelősségi kör birtksai, az általuk irányíttt tagintézményekben flyó integrációs munka irányítói, beszámlási, pénzügyi -tervezői és elszámlási kötelezettséggel A tagintézmények IPR-menedzsmentjeinek vezetői Megbízási szerződésükben megfgalmazttak szerint intézményi stratégiát készítenek a tagintézmény képesség-kibntakztató felkészítéséhez. A munkaterv szerint krdinálják a helyi IPR-munkacsprtk munkáját. A munkát az intézményi esélyegyenlőségi tervnek és az integrációs és képesség-kibntakztató prgramnak megfelelően, a jgszabályi alapkat szem előtt tartva, a menedzsmentet irányítva végzik. Jgszabályi alap: Az integrációs és képességkibntakztató felkészítés szakmai, tartalmi kereteit a nevelési ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D,E - a, valamint az ktatási miniszter 2003-ban és - átdlgztt frmában ben kiadtt közleménye (az integrációs fejlesztő prgramról) szabályzza A tagintézményi menedzsment feladat- és hatásköre vezetőt választ, irányítja a kapcslattartás flyamatát az együttműködő partnerekkel, szervezi az peratív csprtk működését, segíti és véleményezi a költségvetés tervezését, ellenőrzi az IPR-ben fejlesztő munkát végző pedagógusk munkáját, az IPR-ben végzett munkáról félévente beszáml a nevelőtestületnek, a széles közvélemény felé (helyi sajtó, televízió, hnlap) tájékztatást ad az intézményben végzett IPR fejlesztő munkáról, önértékelést készít szakértői segítséggel támgatási pályázathz. 6. ldal, összesen: 9

7 7. ldal, összesen: 9

8 4.6. A tagintézményi IPR-munkacsprtk Az IPR-munkacsprtk az IPR bevezetését, fejlesztését célzzák. A tagintézményi IPR-munkacsprtk vezetői a megbízási szerződésük szerint munkatervet készítenek az IPR stratégiának megfelelően, melynek alapján az IPRmunkacsprtk tagjai és a tagintézmények nevelőtestületei végzik integrációs munkájukat Külső közreműködők A képző szervek biztsítják az IPR-ben részt vevők szakmai felkészítését, melynek finanszírzásáról a prgram állami irányítása gndskdik. A mentrk és tanácsadók a prgram költségvetése alapján, megbízással látják el munkájukat. Szakértők a közpnti ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket végeznek a tagintézményekben, melyekhez a dkumentumkat a tagintézmények vezetői biztsítják. Az együttműködő partnerek kapcslata az intézményi IPR sikerének támgatását szlgálják, az együttműködési megállapdás szerint. A SZONEK Gazdasági Szervezete a beszerzéseket és az elszámlásk könyvelését, a kifizetéseket végzi, munkaköri feladata szerint. 5. Az IPR működtetésének rendje Az IPR működési rendjét ütemezik az alábbi munkatervek: Az IPR SZMSZ része az intézményi SZMSZ-nek. A tagintézmények éves munkatervének melléklete: az intézményi IPRmunkaterv. Az intézményi IPR-munkatervnek része az IPR-munkacsprtk munkaterve. A fenti munkatervek ütemezik az éves munkát. 6. Biznylati rend Az IPR kapcsán keletkezett dkumentumkat az intézmény iratkezelési szabályzata alapján kell tárlni. 8. ldal, összesen: 9

9 Az IPR-rel kapcslats dkumentumkat, az Együttműködési megállapdás számával és címével elláttt szervezetnél kell iktatni krnlógiai srrendben. Minden eredeti dkumentumt az IPR-t megvalósító intézményegységnél kell őrizni. A pénzügyi dkumentumk eredetije kerül a könyvelést végző pénzügyi szervezethez. Az átadtt dkumentumkn aznnal jelölni kell átvétellel, hgy hl irattárazták az eredeti példányt. Tvábbá az eredeti és máslati példánykat is hitelesítő záradékkal kell ellátni. A dkumentumkat az alábbiak szerint kell tárlni: a prjekt fenntartási időszak alatt és után a SZONEK tagintézményi irattárában; tvábbá SZONEK közpnti irattárában és elektrnikus adathrdzóján. A jelölt időtartam alatt a megőrzött dkumentumkat az ellenőrző szerveknek be kell tudni mutatni. 7. Záró rendelkezések Jelen SZMSZ-t módsítani a hatálys jgszabályk betartása mellett lehet. AZ IPR Szervezeti és Működési Szabályzatát az Igazgatótanács határzattal fgadja el és hagyja jóvá. 9. ldal, összesen: 9

10 IPR képző szerv., mentrk. IPR INTÉZMÉNYI VEZETŐJE Az intézmény főigazgatója JEGYZŐ Fenntartó képv. OKM T. I. OOIH, OKM Mnitring O. Tagintézmények vezetői TAGINTÉZMÉNYI IPR MENEDZSMENT Külső támgatók, partnerek IPRmunkacsprt vezetője PÉNZÜGYI FELELŐS Az intézmény gazdasági vezetője PÉNZÜGYI ASSZISZTENS IPRmunkacsprt vezetője IPRmunkacsprt vezetője IPR-munkacsprt IPRmunkacsprt IPR-munkacsprt 10. ldal, összesen: 9

11 A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA BEVEZETÉS A nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8)MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a lyan ktatási-szervezési frmát tartalmaz, amely támgatással ösztönzi a halmzttan hátránys helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló szciális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő hátrányk ellensúlyzását célzó isklai nevelésének-ktatásának megszervezését. A rendelet szerint az integrációs felkészítés, a résztvevő tanulók nevelése és ktatása, tudásának értékelése a közktatási törvény 95. -a (1) bekezdésének j) pntja alapján kiadtt integrációs prgram alkalmazásával történik. Az isklai IPR kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapztt nevelés kialakításának szükségességét. Mindenki számára a saját kmplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára ptimális fejlesztés biztsítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vnásait, erősségit, és gyengeségeit. A nevelés-ktatás igazdik a gyermekhez, de ez egyben azt is jelenti, hgy igazdik az sztály, a csprt közösségéhez, amelynek a gyermek, a tanuló részese. Isklánk integrációs prgramja a következő részelemeket tartalmazza: 1. Az alkalmazás feltételei 2. A tanulást-tanítást segítő és értékelő eszközrendszer 3. Várható eredmények 1. ldal, összesen: 9

12 1. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI 1.1. Az integrációs stratégia kialakítása Helyzetelemzés Isklánk fenntartója a Szentlőrinci Kisrérség Többcélú Önkrmányzati Társulás. Nem váltztt ai intézmény beisklázási körzete. Négy település Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki, Helesfa községek gyermekeinek ktatását- nevelését látja el intézményünk. A települések a halmzttan hátránys helyzetű települések srába tartzik. A hátránys helyzetet a munkalehetőségek hiánya, ennek következtében a munkanélküliség, a szciális nehézségek, körülmények indklják. A településeken már hsszú ideje nincs iskla, a bükkösdi iskla körzeti isklaként fgadja a négy település tanulóit, s biztsítja számukra az alapfkú ktatást. Isklánk tanulólétszáma alapján ( az elkövetkező időszakkban is- öt év távlatában) a nylc évflyammal, az évflyamkn belül egy-egy tanulócsprttal való működés feltételei adttak. A tanév adatait a következő táblázat mutatja: Tanuló létszám: 123 tanuló Bükkösd Cserdi Dinnyeberki Helesfa összesen 61 fő 26fő 10 fő 26 fő 123 fő Tanulócsprtk száma: 8 tanulócsprt Osztály Létszám Osztályfőnök 1.sztály 12 Litter Zltán 2.sztály 15 Treutné Cs Mária 3.sztály 16 Heffner Anna 4.sztály 16 Ninkóné Györe Valéria 5.sztály 12 Császár Csaba 6.sztály 16 Temesvári Csabáné 7.sztály 14 Armbruszt Jánsné 8.sztály 22 Meisl Kárlyné összesen 123 Napközis csprtk száma: 4 csprt 2. ldal, összesen: 9

13 Csprt Összetétel Létszám Csprtvezető 1. csprt 1. és 3. sztály 23 fő Nagy Magdlna 2. csprt 2. és 4.sztály 30 fő Szegő Andrea 3. csprt 5-8. sztály 45 fő besztás alapján Az alábbi táblázat a tanulók szciális körülményeiről is ad infrmációt: TANULÓLÉTSZÁM ( tanév) megnevezés Összesen Létszám Nemzetiségi Nem nemz Bükkösd Cserdi Dinnyeberki Helesfa Integráció napközi ebédel HH tanulók HHH.tanulók Isklánkban hsszú idő óta kiemelt feladat vlt és jelenleg is az, a hátránykkal küzdő gyermekek, tanulók felzárkóztatása, képességeinek fejlesztése. Pedagógiai prgramunkban is kiemelt feladatként és nevelő-ktató munkánk erősségeként jelenik meg, és éves munkatervünk is feladatul jelöli meg számunkra. E célt szlgálják: munkamódszereink, a választtt tankönyvek, segédeszközök, választtt prgramjaink pedagógusaink elkötelezettsége tvábbképzések kapcslatrendszerünk A célrendszer felállítása Isklánkban az integrációs prgram alkalmazása esetén az alábbi eredmények elérését célzzuk meg, amely egyben az ellenőrzés szempntjait is jelenti, illetve az eredményesség értékelésének pillérei: A halmzttan hátránys helyzetű tanulók aránya isklánkban megfelel a jgszabálykban előírt mutatóknak. 3. ldal, összesen: 9

14 Isklánk alkalmas és felkészült a különböző háttérrel és a különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyermekek fgadására és együttnevelésére. A tárgyi és személyi feltételek egyaránt megfelelnek az integrációs prgram eredményes megvalósításáhz. A multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervünkbe. A szülőkkel való kapcslatrendszerünk a napi párbeszéd szintjén, az együttes felelősséggel a gyermekért elv alapján működik. Isklánkban a nevelői együttműködésre épülő értékelési rendszert működtetünk. A felsrltak eredményeként: A halmzttan hátránys helyzetű tanulók évflyamvesztés nélkül fejezik be az általáns isklát. Csökken az isklai hiányzásk óraszáma. Az rszágs kmpetenciamérések eredményei javulnak az egyéni fejlesztő prgramk alkalmazása következtében. Nő az érettségit adó intézményekben (szakközépiskla) tvábbtanuló halmzttan hátránys helyzetű tanulók száma. Megszűnik a tanulók közötti feszültség, megismerik egymás képességeit, szkásait, megértik egymás viselkedését. Egyénenként javul a tanulók teljesítménye, tantárgyi eredményeik pzitív irányban mzdulnak el. A tanulók képességeik ismereteinek birtkában eredményesebb munkavégzésre képesek Az isklába való bekerülés előkészítése Az óvdából az isklába való átmenet segítése Az óvdából az isklába való átmenet segítése az alábbi frmákban történik: A nagycsprt óvdai munkájának követése. (egy évvel előtte tudni kell, hgy ki lesz az elkövetkező tanévben az első sztály vezetője) Óvdapedagógus-sztálytanító kapcslata fejlődési napló Szülői értekezleten tájékztatása az isklába lépő gyermekek szüleinek (igazgató, tanító) Isklahívgató prgramk (havnkénti találkzás a tanító nénivel az isklában) 4. ldal, összesen: 9

15 Bemutatkzunk tanórák látgatása egy nap az isklában Közös prgramk IPR az isklában és az óvdában DIFER vizsgálat Tájékztatás Az sztályk kialakítása a jgszabályknak megfelelően Egy évflyamn egy sztály kialakítására van lehetőség. Fgadnunk kell minden körzetben élő tanulót hátránys helyzetétől eltekintve egyaránt. Az sztálykn belül szervezett esetleges csprt kialakítása, csak a tanulásban elért eredmények és képességek alapján történhet Együttműködések partnerségi kapcslatk kiépítése Kapcslat a szülői házzal A pedagógusk és a szülők közötti rendszeres kapcslattartás és eredményes kmmunikáció, illetve a szülők tanórán kívüli isklai prgramkban való részvétele nagymértékben elősegíti az isklával szembeni pzitív attitűd kialakulását a szülők részéről, ami kulcsfntsságú a gyerek isklai beilleszkedése és tanulmányi eredményessége szempntjából. Isklánkban az alábbi szülői fórumk működnek: Osztály szülői közösség Intézményi szinten a Szülők közössége Isklaszék - szülői ldal A kapcslattarás frmái a következők: Szülői értekezletek - kihelyezett szülői értekezletek Kapcslat az ellenőrzőn keresztül Családlátgatásk Hárm havnta az értékelő megbeszélések Közös prgramk a gyermekeknek és felnőtteknek Közös prgramk a felnőttek részére Kapcslat a gyermekjóléti és szakszlgálattal Az alábbi kapcslataink alakultak ki és működnek a gyermekek érdekében: Kapcslat az önkrmányzati gyermekvédelmi előadóval. Napi munkakapcslat minden fnts esemény aznnali jelzése Részvétel a védelembevétel, megszüntetés, fenntartás esetén tarttt megbeszéléseken Havi rendszerességgel megbeszélések: dktrnő, védőnő, plgármesterekvagy jegyzők, intézményvezetők, gyermekvédelmi felelősök Kistérségi Gyermekvédelmi és Családsegítő Szlgálattal Eset megbeszélések Íráss dkumentumk 5. ldal, összesen: 9

16 Éves munka értékelése dkumentáció 5. ldal, összesen: 9

17 Kapcslat szakmai és szakszlgálatkkal A kapcslat mst van kialakulóban sajns csak mi keressük őket abban az esetben, ha prblémánk adódik. Területei: Lgpédiai segítő munka Tanulási akadályk, nehézségek Pszichlógiai segítség Kapcslat a kisebbségi önkrmányzatkkal A kisebbségi önkrmányzatkkal való kapcslatunk hsszú időre nyúlik vissza. Sk esetben kértek, kértünk segítséget a gyermekek érdekében, akár egyedi, akár isklai szintű prbléma esetén. Kapcslatunk: a szabadidő megszervezésében, prgramkra való felkészítésben, közös rendezvények alkalmával pályázatk készítésekr közös pályázatk készítésében nyilvánul meg. Az alábbi kisebbségi önkrmányzatkkal van eredményes, jó munkakapcslatunk: w Német kisebbségi Önkrmányzat Bükkösd w Német kisebbségi Önkrmányzat Cserdi w Cigány kisebbségi Önkrmányzat Cserdi w Cigány kisebbségi Önkrmányzat Helesfa Kapcslat civil szervezetekkel A helyi civil szervezetekkel való kapcslatunk elsősrban a beisklázási körzetünkbe tartzó települések közéleti tevékenységébe való intenzívebb bekapcslódást és prgramjaink segítését, támgatását segíti. Az iskla hagymánys, illetve a környezetének szlgáltattt rendezvényeinek aktív támgató partnerei a civil szervezetek. Az alábbi helyi civil szervezetekkel építettünk ki együttműködést: w Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület w Zöld Völgyért Egyesület w Bükkösdi Természetvédő és Emberjgi Egyesület w Bükkösd Hlnapjáért Egyesület Kapcslat középfkú ktatási intézményekkel Tvábbtanulást előkészítő tevékenység Nyílt napk Isklai tájékztatók- szöveges és személyes tájékztatás Felvételi előkészítők Mentr Prgram Visszajelzés a vlt tanulóinkról 6. ldal, összesen: 9

18 2. A TANULÁST-TANÍTÁST SEGÍTŐ ESZKÖZRENDSZER ELEMEI 2.2. Kulcskmpetenciákat fejlesztő prgramk NYIK prgram az alsó tagzatn Kmpetencia alapú ktatás az alábbiakban: Szövegértés-szövegalktás A az alsó tagzatn Matematikai kmpetenciák A a felső tagzatn Szciális, életviteli és környezeti kmpetenciák C a 7-8. évflyamn 2.3. Az integrációt segítő tanórán kívüli prgramk, szabadidős tevékenységek Patrónusi, mentri rendszer működtetése Útravaló pályázati ösztöndíj prgram Napközis fglalkzásk Az integrációt segítő tanórán kívüli prgramk, szabadidős tevékenységek (Az éves munkaterv tartalmazza az érdeklődési körnek megfelelően- a költségvetés lehetőségei szerint) Szakkörök Sprtköri tevékenység 4H klub tevékenység Úttörő szervezetben részvétel Hagymányáplás Műsrkn részvétel Versenyek, vetélkedők, pályázatk 2.4. Az integrációt elősegítő módszertani elemek Az egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés Kperatív tanulás-szervezés Művészeti prgramk Kmmunikációs képesség fejlesztő prgram Mentálhigiénés prgram Szakkörök Sprtkör Prjekt módszer Drámapedagógia Játék és mzgás Pályarientáció Útravaló prgram Egyéni fejlesztési terv Szöveges értékelés Utánkövetés 7. ldal, összesen: 9

19 2.5. Műhelymunka a tanári együttműködés Értékelő esetmegbeszélések Prblémamegldó megbeszélések (fórumk, értekezletek) Hspitálásra épülő együttműködés 2.6. A hármhavnta kötelező kmpetencia alapú értékelési rendszer eszközei Egyéni fejlesztési terv készítése: tanév elején (09.15.) tantárgyi és személyiségfejlesztésre vnatkzóan Szöveges értékelés írtt frmában is (közös megbeszélés alapján): nvember, február, május hónapkban 2.7. Multikulturális tartalmak Multikulturális tartalmak megjelenése tantárgyakban: Magyar nyelv és irdalm művészetek Történelem Természettudmányi tantárgyak 2.8. A tvábbhaladás feltételeinek biztsítása Pályarientáció Osztályfőnöki órák Életpálya építés - tanórák, tananyagk, Szakmaismertetők Középisklák megismertetése- Nyílt napk, bemutatkzó írtt anyagk Filmek elemzés Munkaügyi Közpnt segítő prgramja: Mire vagyk képes? Tvábbtanulásra felkészítő prgram Szakkörök Felvételire felkészítő szakkörök Felvételi előkészítők tantárgyak esetén (magyar nyelv és irdalm, matematika, német nyelv) igényeknek megfelelően 8. ldal, összesen: 9

20 3. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK Isklánkban az integrációs prgram alkalmazása esetén az alábbi eredmények elérését célzzuk meg, amely egyben az ellenőrzés szempntjait is jelentik, illetve az eredményesség értékelésének pilléreit jelentik: A halmzttan hátránys helyzetű tanulók aránya isklánkban megfelel a jgszabálykban előírt mutatóknak. Isklánk alkalmas és felkészült a különböző háttérrel és a különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyermekek fgadására és együttnevelésére. A tárgyi és személyi feltételek egyaránt megfelelnek az integrációs prgram eredményes megvalósításáhz. A multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervünkbe. A szülőkkel való kapcslatrendszerünk a napi párbeszéd szintjén, az együttes felelősséggel a gyermekért elv alapján működik. Isklánkban a nevelői együttműködésre épülő értékelési rendszert működtetünk. A felsrltak eredményeként: A halmzttan hátránys helyzetű tanulók évflyamvesztés nélkül fejezik be az általáns isklát. Csökken az isklai hiányzásk óraszáma. Az rszágs kmpetenciamérések eredményei javulnak az egyéni fejlesztő prgramk alkalmazása következtében. Nő az érettségit adó intézményekben (szakközépiskla) tvábbtanuló halmzttan hátránys helyzetű tanulók száma. Megszűnik a tanulók közötti feszültség, megismerik egymás képességeit, szkásait, megértik egymás viselkedését. Egyénenként javul a tanulók teljesítménye, tantárgyi eredményeik pzitív irányban mzdul el. A tanulók képességeik ismereteinek birtkában eredményesebb munkavégzésre képesek. Bükkösd, szeptember 10. Mlnár Lajsné igazgató 9. ldal, összesen: 9

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábr u. 13-19., Telefn: 30/482-2953, web: www.szentpirska.hu, E-mail: inf.szentpirska@gmail.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Petőfi Sándr Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény Példányszám: 9400 Sprn, Halász u. 25. Fax/Tel.: 99/510 246 Módsítás: TARTALOM TARTALOM...2 1. BEVEZETÉS...3 2. MINŐSÉGPOLITIKA...8 2. 1.

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-652/2011. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2011. nvember 8.-i ülésére Tárgy: Kerületi kmplex

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Cibakháza Nagyközség Önkrmányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 2008. július 30. napján megtarttt rendkívüli együttes nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalmból:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Liszt Ferenc Ének - zenei Általáns Iskla 2013. Készítette: Frrainé Kószó Györgyi Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalm 1. Fgalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról Szakfelügyeleti jelentés a Ady Endre Általáns Iskla 2360 Gyál Ady Endre u. 20. isklai könyvtáráról Megbízó: Országs Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Megbízás száma: 445/M/2008.OPKM.Ig.) Szakfelügyelő: Emmer

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola Csngrádi Kistérség Egyesített Alapfkú Oktatási Intézménye Szent László Általáns Iskla Halmzttan hátránys helyzetű tanulók integrációját segítő prgram (stratégia) Bevezetés Isklánkban a 2008/2009. tanévtől

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során A Hajdúdrgi Móra Ferenc Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés srán Készítette: A belső ellenőrzési csprt tagja Jóváhagyta: a nevelőtestület

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Közpnt Szakiskla és Szakközépiskla HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM () 2008. 1 H ÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dmbóvár Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámló az Apáczai Oktatási Közpnt 2009/2010. tanévben végzett szakmai munkájáról,

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP)

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 1 - - ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 2 - - TARTALOMJEGYZÉK I.Bevezetés... 4 I.1 A minőségirányítási prgram jgszabályi háttere... 4 I. 2 Az iskla önmeghatárzása.

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben