MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1

2 Petőfi Sándr Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény Példányszám: 9400 Sprn, Halász u. 25. Fax/Tel.: 99/ Módsítás:

3

4 TARTALOM TARTALOM BEVEZETÉS MINŐSÉGPOLITIKA FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT MINŐSÉGCÉLOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK CÉLJA, KONCEPCIÓJA, SZERVEZETI ELEMEI A MINŐSÉGPOLITIKA MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ VEZETÉSI FELADATOK A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE JOGI MEGFELELÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁS BIZTOSÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE A MINŐSÉGPOLITIKA MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ TERVEZÉSI FELADATOK STRATÉGIAI TERVEZÉS AZ ÉVES MUNKATERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MINŐSÉGPOLITIKA MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI FELADATOK VEZETŐI ELLENŐRZÉS INDIKÁTORRENDSZER A TANULÓK ÉS KÖZÖSSÉGEIK ÉRTÉKELÉSE AZ ALKALMAZOTTAK MUNKÁJÁNAK MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE...43 Az értékelés kmpetencia-alapú, az alábbi 5 kulcskmpetencia szerint AZ INTÉZMÉNYI MUNKA ÉRTÉKELÉSE DOKUMENTÁCIÓ...62 INTÉZMÉNYÜNK A COMENIUS I. INTÉZMÉNYI MODELL KIÉPÍTÉSE SORÁN ELKÉSZÍTETTE A MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁNAK RENDJÉT A FELÜLVIZSGÁLAT IDEJE HATÁLYBALÉPÉS, LEGITIMÁCIÓ...65 MELLÉKLETEK /59

5 1. BEVEZETÉS Intézményünk, a Petőfi Sándr Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény a Belvárs szmszédságában, Sprn jellegzetes vársrészén, az úgynevezett pncichternegyedben található. Az intézményt 1904-ben alapíttták. Az egykri kaszárnya ahl Petőfi katnáskdtt helyén építették fel, mely annak idején plgári fiúisklaként kezdte meg működését, és immár több mint 100 éve szlgálja eredményesen a gyermekek, a fiatalk nevelését és ktatását. Elsősrban a környék isklája, ahl "ugyanazt" a padt kptatta egy-egy család több nemzedéke nagyszülő, szülő, unka. Az iskla a múltban és a jelenben is mindig egy sajáts arculat kialakítására törekedett. Ezt mutatják a közelmúlt mérföldkövei, melyek napjaink minőségfejlesztésének előzményei: Isklafejlesztési kncepció készül az 1991/92-es tanévben, ami stratégiai fejlesztést határz meg az intézmény számára. Az 1997/98-as tanévben elkészül, és bevezetésre kerül a nevelőtestület által készített pedagógiai prgram, annak részeként a Petőfi-tanterv (helyi tanterv). Az önfejlesztő tevékenység beépül a mindennapk gyakrlatába és 2003 között önerőből, belső szakmai kmpetenciákra támaszkdva kiépítésre kerül a Cmenius 2000 közktatási minőségfejlesztési prgram I. intézményi mdellje, ami az iskla szlgáltatói szerepét erősíti és a partnerközpntú működését biztsítja. Intézményünkben tudats, tervszerű, innvatív pedagógiai munka flyik. Ennek hatására a nevelőtestületen belül a belső műhelymunkák srán megerősödött, megvalósult egy alktói együttgndlkdás. Kialakulóban van egy lyan isklai légkör, amelyben gyermek, felnőtt egyaránt jól érzi magát és megtalálhatja a képességeinek legmegfelelőbb tevékenységi frmákat. A közktatásról szóló évi LI. törvény évi módsítása alapján intézményünk minőségirányítási prgramt készít, ami flytatása a megkezdett munkának, de egy újabb kihívást is jelent. A minőségirányítási prgram (MIP) megalktásakr figyelembe vettük és felhasználtuk a minőségfejlesztés terén elért eredményeinket, a Közktatási Minőségfejlesztési Közpnt, az Önfejlesztő Isklák Egyesülete és a Magyar Gallup Intézet Közktatási Szakmai Szlgáltató Közpntja által ajánltt MIP-mdelleket, segédanyagkat, az rszágs és reginális knferenciákn, tanácsadói felkészítéseken szerzett tapasztalatainkat. Fenntartónk a 2005/2006-s tanévtől alapfeladatként határzta meg számunkra az alapfkú művészetktatást, ami intézményünkben táncművészeti ágn, néptánc tanszakn flyik. Ez a szervezeti, tartalmi váltzás eredményezte a MIP első alkalmmal történő kiegészítését. A MIP 2. váltzatának létrehzását a közktatási törvény évi módsítása tette szükségessé, ami elsősrban a pedagógusk teljesítményértékelésével, az intézmény teljes körű önértékelésével, valamint az rszágs tanulói kmpetenciaméréssel, illetve annak eredményességével kapcslats. Ezeket jórészét eddig is tartalmazta, szabályzta minőségirányítási prgramunk, de a felülvizsgálat srán a MIP éves értékelésének megállapításait is figyelembe véve új elemek beépítésére, illetve a prgram módsítására, kiegészítésére került sr. 3/59

6 A MIP jelenlegi (3.) váltzata a közktatási és a közalkalmazttak jgállásáról szóló törvény től hatálys az alkalmazttak teljesítményértékelésével kapcslats módsításait figyelembe véve készült. A MIP felülvizsgálatai srán igénybe vettük a szakmai szlgáltatók, tanácsadók (Qualitas, Hrváth & Dubecz, VMPI, stb.) ajánlásait, áttanulmányztuk a megjelent módszertani útmutatókat, figyelembe vettük, adaptáltuk a kipróbált és jól bevált eljáráskat. A TÖRVÉNYI HÁTTERE A minőségirányítási prgramunk tartalmát elsősrban a közktatási törvény határzza meg, ami az alábbiak szerint rendelkezik: 40. (10) A közktatási intézmény feladatai hatékny, törvényes és szakszerű végrehajtásának flyamats javítása, fejlesztése céljából meghatárzza minőségplitikáját. A minőségplitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségplitikát és minőségfejlesztési rendszert a közktatási intézmény minőségirányítási prgramjában kell meghatárzni (a tvábbiakban: intézményi minőségirányítási prgram). Az intézményi minőségirányítási prgramt az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmaztti közösség fgadja el. Elfgadása előtt be kell szerezni az isklaszék (Kt ) és az isklai, kllégiumi diákönkrmányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási prgram a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 40. (11) Az intézményi minőségirányítási prgram határzza meg az intézmény működésének hsszútávra szóló elveit és a megvalósítását szlgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási prgramban kell meghatárzni az intézmény működésének flyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatk végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási prgramnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatkat ellátók, tvábbá az alkalmazttak teljesítményértékelésének szempntjait és az értékelés rendjét azzal, hgy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat. A minőségirányítási prgramban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcslatát. A minőségirányítási prgram végrehajtása srán figyelembe kell venni az rszágs mérés és értékelés eredményeit. 4/59

7 A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási prgram végrehajtását, az rszágs mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes sztályk teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határzni azkat az intézkedéseket, amelyek biztsítják, hgy a közktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése flyamatsan közeledjenek egymáshz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javaslt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javaslt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javaslt intézkedéseket a hnlapján, hnlap hiányában a helyben szkáss módn nyilvánsságra kell hznia. 40. (12) A szervezeti és működési szabályzatt, a házirendet és az intézményi minőségirányítási prgramt a nevelési ktatási intézmény hnlapján, annak hiányában a helyben szkáss módn nyilvánsságra kell hzni. A házirend egy példányát az óvdába, isklába, kllégiumba történő beiratkzáskr a szülőnek, tanulónak át kell adni. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS A minőségirányítás fgalma: Összehanglt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályzására a minőség szempntjából.1 AZ INTÉZMÉNYI C élja: Az intézmény, mint szervezet belső gndlkdásának irányítása a minőségi szemlélet érvényesítésére. A pedagógiai prgramban megfgalmaztt célk megvalósításának, végrehajtásának segítése, támgatása, illetve az intézmény működésének jbbítása, fejlesztése. Az isklavezetés eszköze, ami meghatárzza a közktatási törvény előírásainak, a fentieknek megfelelően az intézmény működésének hsszabb távra szóló elveit, a minőségplitika megvalósításáhz kapcslódó elképzeléseket és a működést szabályzó főbb flyamatkat. A minőségirányítási prgram megvalósításának várható haszna: Érték lesz a minőségközpntúság. Tvábbfejlesztjük szlgáltatásainkat. Partnerközpntúan működünk. 1 ISO 9000:2000 5/59

8 Erősödik a belső és külső kmmunikáció. Fejlődik az önértékelési képességünk. A flyamats fejlesztés beépül a napi gyakrlatba. Működésünk várhatóan eredményesebb és hatéknyabb lesz. 6/59

9 AZ HELYE AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOKBAN Operatív Stratégi a SZERKEZETI-SZERVEZETI KAPCSOLÓDÁSOK 2 Minőségplitika Küldetés, jövőkép Intézményi célk, pedagógiai alapelvek Minőségcélk Feladat és eszközrendszer Minőségfejlesztési rendszer Működés Szervezeti és Működési Szabályzat Éves munkaterv Intézkedési tervek Napi működés Mérések, értékelések 2 Árendás Péter: A pedagógusk munkájának értékelése [2004] (VIII. Közktatási Vezetésfejlesztési és Vezetőképzési Knferencia Önfejlesztő Isklák Egyesülete, Bp.) 7/59

10 2. MINŐSÉGPOLITIKA Az intézménynek a minőségre vnatkzóan a vezetés által hivatalsan kinyilváníttt általáns szándékai és irányvnala. Az a tevékenység, amelynek srán a közktatási intézmény flyamatsan biztsítja a szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshz való közelítését, a tanulók, a szülők, a pedagógusk, valamint a fenntartók, tvábbá a munkaerőpiac igényeinek kielégítése céljából Fenntartói elvárásk Intézményünk számára a fenntartó elváráskat, feladatkat fgalmaz meg, melyeket Sprn Megyei Jgú Várs Közktatási Minőségirányítási Prgramja az alábbiak szerint tartalmaz: Az intézmény szakmai munkájával kapcslats elvárásk Pedagógiai cél- és tevékenységrendszerében jelenjen meg: A közösségi nevelés, mint a személyiségfejlesztés célja egyben eszközrendszere. Szciális és személyes képességek fejlesztése. A gyermekek és fiatalk életkri sajátsságainak megfelelő készség- és kmpetencia fejlesztése. Kmmunikációs készségek- képességek - kmpetenciák fejlesztése. Az egészséges életmódra - életvezetésre nevelés. Elvárjuk, hgy: Kiemelten kezeljék az anyanyelvi idegen nyelvi kultúra fejlesztését. Alakítsák fejlesszék a tanulási képességeket, keltsék fel és tartsák meg a tanulás iránti érdeklődést. Bevezető, kezdő és alapzó szakaszban a hangsúlyt az alapkészségek kialakítására, és fejlesztésére helyezzék. Fejlesztő szakaszban kapjn szerepet az önálló véleményalktás, a prblémamegldó gndlkdás képességeinek fejlesztése. Az ktatásszervezéssel, intézményműködéssel kapcslats elvárásk Az intézményvezetőkkel közösen kialakíttt egységes jgértelmezések keretein belül minden intézmény törvényesen működjön, és különös figyelmet frdítsn a gyermeki jgk érvényesülésére. Ennek érdekében intézményvezetői munkacsprtk működnek. A működési, vezetési, ellenőrzési, mérési-értékelési kulcsflyamatk meghatárzása, szabályzása, dkumentálása és szabályztt működtetése az intézményekben. Hatékny, célszerű, szakszerű gazdálkdás az intézmények rendelkezésére bcsáttt vagynnal tárgyi és személyi feltételekkel. Az intézmény munkájának ellenőrzése Szakmai ellenőrzés Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hgy a hatálys jgszabályk és a fenntartói elvárásk szakmai tartalmának megfelelően működik-e az intézmény. Az ellenőrzés főbb területei: Az ktató-nevelő tevékenység alapdkumentumaiban (alapító kirat, pedagógiai prgram, helyi tanterv, minőségirányítási prgram, tvábbképzési prgram, beisklázási terv) meghatárztt feladatk megvalósulásának elemzése, és ezek fenntartói és intézményi összhangjának vizsgálata 3 Közktatási törvény 121. (23) 8/59

11 Sprn várs Közktatás-fejlesztési Tervének, az Önkrmányzati Intézkedési Tervnek, valamint a Fenntartói Minőségirányítási Prgram tükrében. Törvényességi ellenőrzés Az ellenőrzés célja: Elsődlegesen az egyes intézkedések jgszerűségének, a közktatási intézmény működését meghatárzó ágazati jgszabályk megtartásának, a tanügyi nyilvántartásk meglétének, vezetésének vizsgálata. Az ellenőrzés főbb területei: A gyermekek, tanulók ügyeinek intézése, az intézmény működéséhez szükséges dkumentumk és ezek nyilvánssága, a nevelő-ktató munka tárgyi és személyi feltételei, ügyintézés és iratkezelés, a közalkalmazttakra vnatkzó dkumentumk megléte és jgszerűsége, együttműködés az intézményben működő és egyéb szervezetekkel. Pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés célja: A közpnti és helyi jgszabályi előírásk betartásának, a gazdálkdás jgszerűségének és hatéknyságának vizsgálata, a szabályzttság, a szervezettség, a pénzfelhasználási átfgó értékelése. Az ellenőrzés főbb területei: Az intézmény tevékenységének az alapító kirattal való összhangja, a költségvetés tervezése, módsítása, teljesítése, a személyi juttatáskkal és a munkaidővel való gazdálkdás, a dlgi és a felhalmzási kiadásk alakulása, a könyvvezetési és beszámlási kötelezettség, biznylati rend és kmányfegyelem, vagynkezelés és vagynvédelem, a belső ellenőrzés rendszere. Az intézményben zajló munka mérése értékelése Tanulói teljesítményértékelés Az összehasnlíthatóság érdekében kidlgzzuk és bevezetjük a vársi mérési rendszert, amely igazdik az rszágs mérési rendszerhez, alkalmas vársi standardk kialakítására, és ráépül az intézmények belső mérési rendszere. A vársi mérés rendszerének kidlgzása srán megtervezésre kerülnek a nyilvánsságra hzás szabályai. Az intézmény munkájának értékelése Az iskla és óvda felhasználók igényeinek mind teljesebb kielégítése érdekében az intézmények évente a fenntartó által megadtt szempntkkal kiegészítve mérik a szülők, gyerekek igényeit és elégedettségét. A mérési eredmények feldlgzása alapján krrigálják saját céljaikat és tevékenységüket. A mérési eredmények fenntartói felelősséget és hatáskört érintő eredményeit jelezzék az intézmény-felügyeleti irdára. A fenntartói elváráskhz, a saját intézményi célkhz, pedagógiai prgramhz kapcslódva standard szempntk mentén az intézmények végezzenek legalább 4 évente rendszeres teljes körű önértékelést! A szempntk vársi standard elemei a mérési értékelési rendszer kialakítása srán kerülnek kidlgzásra. Az intézményi belső ellenőrzések terjedjenek ki a vársi átfgó ellenőrzés területeire, a szabályzttság vizsgálatára, a pedagógiai prgram tárgyi és személyi feltételeinek meglétére, a juttatásk, besrlásk szabályszerűségére. Minden tanévben belső és fenntartói ellenőrzés keretében vizsgáljuk a kötött felhasználású nrmatívák igénylésének és felhasználásának jgszerűségét, elvégezzük az alapító kiratk, statisztikák és a nrmatívák igénylése összhangjának vizsgálatát. Intézményvezető tevékenységének értékelése Az intézményvezetői munka értékelésének célja, az intézmény működésében bekövetkezett váltzásk értékelése. Az igazgató munkájának értékelése a vezetői megbízatása lejárta előtt történik. Az értékelés a fenntartói ellenőrzések és értékelések eredményeire, valamint a vezető önértékelésére építve határzza meg a következő időszak fejlesztési feladatait. A fenntartó elvárásaiból adódó intézményi célkat és azk teljesítéséhez kapcslódó feladatkat a jelenleg hatálys isklai dkumentumk (szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai prgram, házirend, pénzügyi, ellenőrzési és egyéb szabályzatk) tartalmazzák. 9/59

12 2. 2. Minőségplitikai nyilatkzat Intézményünk Sprn Megyei Jgú Várs önkrmányzatának fenntartásában működik. Általáns iskla és alapfkú művészetktatási intézmény vagyunk, ahl alapfkú nevelésktatás, illetve a művészi kifejezőkészség megalapzása flyik. A tanulókat érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük a középisklai, illetve szakisklai tvábbtanulásra, valamint a társadalmba való beilleszkedésre. Legfőbb célunk a sikeres, harmnikus személyiségfejlesztés, a képességfejlesztés; a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra értékeinek közvetítése. Fntsnak tartjuk, hgy mindez a tanulók skszínű, széleskörű tevékenykedtetésére, a tanulói önállóságra, az életkri és képességek szerinti differenciálásra építsen. Céljaink elérése érdekében egy sajáts arculat kialakítására, a nyitttságra, a helyi igények és elvárásk kielégítésére törekszünk, partnereink, elsősrban a tanulók, a szülők, a fenntartó, a pedagógusk és valamennyi dlgzónk megelégedésére. Nevelő-ktató munkánkban a pedagógiai prgramunkban megfgalmaztt képzési specialitásaink alapján nagy hangsúlyt fektetünk: az alapkészségek kialakítására és fejlesztésére, az anyanyelvi, az idegen nyelvi, a kmmunikációs és a magyar népi kultúra áplására, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, a kmplex művészeti nevelésre, az egészséges életmódra való felkészítésre, a rendszeres mzgás iránti igény kialakítására, a személyiség megismerésére, illetve fejlesztésére, az egyéni tvábbhaladás biztsítására, a tanulás tanítására. Több mint 100 éves az iskla. Az elődök teremtette hagymánykat, és a névadónk Petőfi Sándr szellemiségét megőrizve lyan szlgáltatói tevékenységet flytatunk, lyan képzési prgramkat biztsítunk, amelyben minden gyermek megtalálja a saját képességének, érdeklődésének megfelelő tevékenységi frmát, eredményeket ér el, sikerélményekhez jut, szeret, és jól érzi magát az isklában. Olyan jellemvnásk, tulajdnságk kialakítására törekszünk, melyek a gyermekek pzitív énképét, a mindennapkban való helytállását segítik és megfelelnek a szülők, a pedagógusk, a helyi társadalm igényeinek, elvárásainak. Ennek érdekében erősítjük a partnerek közötti együttműködés lehetőségét és a törvényekben biztsíttt jgk érvényesülését. Mindezzel segítve egy lyan helyzet kialakítását, amelyben meg tudjuk teremteni a váltzás és a stabilitás kényes egyensúlyát, kiszámíthatóan és eredményesen tudunk működni. Úgy őrizzük meg értékeinket, hgy közben alkalmazkdunk az új kihíváskhz, új ismereteket sajátítunk el, új prgramkat és módszereket alkalmazunk, és biztsítjuk a flyamats önfejlesztést. A fentiek megvalósítására garancia, hgy az innvatív, a minőségfejlesztés iránt elkötelezett vezetés átgndlt tervezési, ellenőrzési, mérési-értékelési kncepcióval szakmailag jól felkészült, tvábbképzéseken rendszeresen résztvevő, gyermekszerető munkatársak széleskörű bevnásával törvényszerűen, szakszerűen és hatéknyan irányítja az intézményt, valamint fenntartja és tvábbfejleszti a partnerközpntú működést. 10/59

13 2. 3. Minőségcélk A minőségplitika megvalósítására vnatkzó célkitűzéseink azk a fejlesztési célk, melyeket a partneri igények, elsősrban a fenntartói elvárásk, a pedagógiai prgramban található nevelési és ktatási céljaink, illetve az irányíttt önértékelés eredményei alapján fgalmaztunk meg, törekedve a mérhetőségre, illetve az ellenőrizhetőségre. CÉL: Fejlesztjük a tanulók kulcskmpetenciáit (készségek, képességek), érzelmi intelligenciájukat, gazdagítjuk eszköztudásukat tanórai és tanórán kívüli tevékenységekkel. 1. MINŐSÉGCÉLOK Tanórákn és tanórákn kívül fejlesztjük a tanuláshz szükséges részképességeket (figyelem, beszédművelés, gndlkdás stb.). A 4. illetve 7-8. évflyam tanulóinak legalább 50 %-a részt vesz a szervezett tanulásmód-szertan fglalkzáskn. Az rszágs kmpetenciamérések srán az isklai átlag eléri, vagy meghaladja az rszágs átlagt. 2. Biztsítjuk a tanulók önálló véleményalktásának lehetőségét tanórán és tanórán kívül. INDIKÁTOROK A sajáts nevelési igényű, részképesség-hiánnyal küzdő tanulók száma. A fglalkzáskn résztvevők száma. Diagnsztikus mérések (a kiinduló helyzet) száma. Eredménymérések (a fejlődések kimutatása) száma. Tanmenetekben a részképességfejlesztő témakörök, feladatk megjelölése. MEGJEGYZÉS Prjekt7! Kmpetenciamérések eredményeinek feldlgzása, vizsgálata, feladatk meghatárzása eljárásrend alapján! Tantárgyanként szaktanár vezeti, negyedévenként összesít munkaközösségek félévkr, év végén értékelik, nevelőtestületet tájékztatják. Jegyzőkönyvek alapján összesítés félévenként. Önálló beszámlók, kiselőadásk, tanulmányk száma, minősége. Megadtt szempntk alapján a tanulók legalább 60 %-a képes az önálló véleményalktásra. Diákönkrmányzati fórumkn hzzászólásk száma. 3. Prjektek száma. Az ktatásban résztvevők számának aránya. Elégedettség A nevelő-ktatómunkánk srán minimum 5 %-ban alkalmazzuk a prjektmódszert. 4. Tanulóink 40 %-a rendszeresen tevékenykedik művészeti csprtban, részt vesz művészeti fglalkzáskn. Művészeti csprtk, szakkörök, fglalkzásk száma. Résztvevők aránya. Bemutatók (fellépések, kulturális szemlék, kiállításk, pályázatk stb.) száma. Látgatttság. Igényfelmérés. Prjekt7! CÉL: Fejlesztjük a kmmunikációs kultúrát. 1. MINŐSÉGCÉLOK Az intenzíven idegen nyelvet tanulók jártasak az élő idegen INDIKÁTOROK Tantárgyi eredmények. Verseny- és vizsgaeredmények. MEGJEGYZÉS A 8. sztályt végzettek nymn 11/59

14 2. nyelv használatában, helyesen alkalmazzák a mindennapkban. A tvábbtanulók eredményei. Tanítványainkkal megszerettetjük az lvasást, a könyveket. Könyvtár látgatttsága. Olvasókörök száma, látgatttság aránya. Tantárgyi és vizsgaeredmények. Tanórán kívüli infrmatikai szakkörök, fglalkzásk száma, látgatttságuk aránya. Internet-használók száma. Digitális ktatásban résztvevők aránya. Számítógéppel önállóan készített prduktumk száma. követése. Tanulóink 60 %-a rendszeres könyvtárlátgató. 3. A tanulók 50 %-a ismeri és biztsan tudja használni a mdern technika eszközeit. Igényfelmérés. Tantárgyanként szaktanár vezeti, negyedévenként összesít munkaközösségek félévkr, év végén értékelik, nevelőtestületet tájékztatják. CÉL: Kialakítjuk az egészséges életmód és a rendszeres mzgás iránti igényt MINŐSÉGCÉLOK Biztsítjuk a mindennaps testedzést. Az isklai étkeztetés színvnalát emeljük, az előírásknak, az igényeknek megfelelően működtetjük. INDIKÁTOROK Fglalkzásk száma. Résztvevők aránya. A fglalkzásk skszínűsége. Eszköz és felszerelés számbavétele (bútrk, evőeszközök stb.). Igény- és elégedettségmérés (kiszlgálás, udvariasság, tisztaság, mintaadag stb.) félévenként. MEGJEGYZÉS A fglalkzásvezetők nyilvántartása alapján a testnevelés munkaközösség negyedévente összesít félévkr, év végén értékelés, nevelőtestület tájékztatása. Önfejlesztő (minőségi) kör létrehzása. CÉL: Segítjük a gyermeki jgk érvényesülését. 1. MINŐSÉGCÉLOK Szükség esetén biztsítjuk az egyéni fejlesztést és tvábbhaladást. INDIKÁTOROK A sajáts nevelési igényű, a hátránys és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma, a hiánysságk kmpenzálásának esetei. A fejlesztésre szruló tanulók és az egyéni fglalkzásk számának aránya. Esetmegbeszélések száma. MEGJEGYZÉS A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nyilvántartásai. Az sztályfőnöki munkaközösség negyedévente 12/59

15 2. A tanulói önállóságn alapuló diákönkrmányzat működését segítjük és támgatjuk. Diákönkrmányzati fórumk, gyűlések, rendezvények száma. A résztvevők száma. A diákszervezők aránya. Választtt tisztségviselők száma, képzésük gyakrisága. Infrmációáramlás elégedettségmérés. összegzi, eredményeiről félévkr, év végén a nevelőtestületet tájékztatja. Önfejlesztő (minőségi) kör létrehzása. CÉL: Biztsítjuk a partnerközpntú működést. 1. MINŐSÉGCÉLOK A PDCA lgikát tudatsan és következetesen alkalmazzuk. 2. A munkatársakat bevnjuk az intézményi feladatk megldásába, a flyamatk szabályzásába. A nevelőtestület 60 %-a felelősségteljes, önálló hatáskörrel rendelkezik; 80 %-a elfgadja a team-munkát. 3. A munkatársak teljesítményét rendszeresen értékeljük. Az értékelés évente legalább egyszer megtörténik 85 %-s arányban. INDIKÁTOROK Prjekttervek (intézkedési tervek) száma. A tervek végrehajtását követő értékelő megbeszélések száma, azn résztvevők aránya. Krrekciós tervek száma. MEGJEGYZÉS Feljegyzés Munkaközösség-vezetők, team-, és körvezetők száma. Önfejlesztő team-ben, minőségi körben tevékenykedő munkatársak aránya. Megbízásk írásban. Felelősség-mátrix karbantartása. A vezetői ellenőrzés tapasztalatai és az önértékelések alapján történő értékelő beszélgetések száma. Elismerések, elmarasztalásk száma. Többletmunkáért, kiemelt munkavégzésért kaptt elismerésben részesülők aránya. Elégedettségmérés. Tanév elején: Tájékztatás a munkaköri leírásban meghatárztt, illetve az azn felül önként vagy felkérés alapján vállalt feladatk elvégzéséért várható elismerésekről, juttatáskról. 13/59

16 3. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A minőségfejlesztési rendszer működtetésének célja, kncepciója, szervezeti elemei C élja: A minőségfejlesztési rendszer működtetésével flyamatsan feltárjuk a pedagógiai munka és a szervezeti működés erősségeit és fejlesztendő területeit, a vezetés irányító munkájának hatéknyságát. Ebben nagymértékben támaszkdunk a partnereink véleményére, igényeire, az intézményi önértékelés eredményeire. COMENIUS 2000 I. INTÉZMÉNYI MODELL PARTNERKÖZPONTÚ MŰKÖDÉS BIZTOSÍTÁSA Az intézményünk a Cmenius 2000 közktatási minőségfejlesztési prgram I. intézményi mdelljét építette ki és működteti. A mdell-leírás alapján a partnerközpntú működés lgikai flyamata: 14/59

17 Az alkalmaztti kör bevnásával flyamatsan keressük a prblémák megldásait, a fejlesztési lehetőségeket, megtervezzük és végrehajtjuk azkat az intézkedéseket, melyek a minőségplitikában megfgalmaztt fejlesztési célk alapján a szervezet flyamats fejlődését biztsítják. Ellenőrizzük, mérjük, értékeljük a váltztatásk hatásait. Mindezek megvalósítása srán tudatsan és következetesen a PDCA lgika alkalmazására törekszünk, ami mindenegyes minőségirányítási rendszer jellemzője: Tervezzük meg (Plan), hgy mit szándékzunk csinálni írjuk le, hgy adtt cél elérését hgyan akarjuk megvalósítani. 2. Csináljuk (D) a feladatt, a munkát a leírtak szerint az alkalmaztti kört flyamatsan tájékztassuk, szükség szerint képezzük, hgy a tervek szerint végezhessék a munkájukat. 3. Ellenőrizzük (Check) amit csináltunk mérjük, értékeljük az elvégzett munkát, ezt dkumentáljuk. 4. Avatkzzunk be (Act) azaz, ha jó az, amit csináltunk, akkr csináljuk ugyanúgy, ha visznt hibát követtünk el, akkr keressük meg a hiba keletkezésének helyét, kát és tegyünk intézkedéseket a kijavítására. 1. Egy dkumentált minőségfejlesztési rendszer biztsítja: A partnerek (szülők, diákk, alkalmazttak, fenntartó, stb.) igényeinek teljesülését. A szervezet igényeinek (a megfelelő működés) teljesülését mind a külső, mind pedig a belső igényeket, ptimális költségek mellett a rendelkezésre álló erőfrrásk hatékny felhasználásával. 4 A közktatásban ma akkreditált, egyik választható minőségfejlesztési rendszer a Cmenius 2000 közktatási minőségfejlesztési prgram I. intézményi mdellje, melyet isklánk külső támgatás nélkül belső szakmai kmpetenciákra támaszkdva, önerőből épített ki. A mdell kiépítésének eredményei: Az isklai tevékenységek középpntjába a partnerek igényeit, elvárásait állítjuk, erősödött a partnerközpntú szemlélet. Az elkészült eljárásrendek alapján kialakítttuk az igények felmérésének, elemzésének, az önértékelésnek a gyakrlatát. A pedagógiai prgramban, az éves munkatervben meghatárztt céljainkat a partnereink elégedettsége, igényei és az önértékeléseink alapján alakítjuk ki, vagy éppen módsítjuk. Elsajátítttuk a PDCA-SDCA lgikát, mely segíti a tervezési munkánkat és hsszútávn az intézményi fejlődés fenntarthatóságát. Megtanultunk intézkedési terveket (prjektterveket) készíteni. Javult az intézményen belüli kmmunikáció, együttműködés és az infrmációáramlás. Erősödött a teamekben való gndlkdás és munkavégzés. Megindult az intézményi flyamatk szabályzása. A prgram fenntarthatóságán, tvábbfejlesztésén tvábbra is munkálkdunk. Az ezzel kapcslats éves feladatkat szabályztuk (lásd 1. számú melléklet). 4 Bálint Julianna: Minőség Tanuljuk és tanítsuk [2000] 15/59

18 A COM I. mdell kiépítése srán a partnerkapcslatk megfelelő működtetése érdekében az alábbi szabályzásk készültek el: Partneraznsítási eljárásrend (lásd 2. számú melléklet) Partneri igényfelmérési eljárásrend (lásd 3. számú melléklet) Irányíttt intézményi önértékelés eljárásrendje (lásd 4. számú melléklet) A flyamatk aznsítása, szabályzása intézményünkben a COM I. mdell bevezetésével megkezdődött. Stratégiai célunk, hgy kiépítjük a teljes körű minőségirányítást, és Közktatás Minőségéért Díjat nyerünk. Minőségfejlesztési rendszerünk kncepcióját, flyamats fejlesztését jól tükrözi az alábbi ábra: A vezetés felelőssége Nevelés ktatás A minőségfejlesztésben elért eredményeink, az intézményvezetés és a munkatársak többségének minőségfejlesztés iránti elkötelezettsége alapt, garanciát ad a flytatáshz. A mdell kiépítése srán elkészült a fent említett eljárásrendek és intézkedési tervek beépültek a mindennapk munkájába. Egy következetes ellenőrző, értékelő munkával, a partnerek körében végzett rendszeres elégedettség- és igényméréssel, a megtanult minőségügyi technikák, módszerek alkalmazásával, a munkatársak széleskörű bevnásával, rendszeres képzésével, minőségfejlesztési (támgató) csprt, önfejlesztő (minőségi) körök működtetésével az ábrán szemléltetett minőségfejlesztési kncepciónk alapján sikerül: A partnerközpntú mdell fenntarthatóságát, tvábbfejlesztését megvalósítani. A partnerközpntú működés, a minőségfejlesztés iránti elkötelezettséget növelni. A flyamatkat szabályzni. A flyamats fejlődést biztsítani. A szervezeti kultúrát fejleszteni. 16/59

19 Az egymástól való tanulás technikáját elsajátítani, gyakrlni. A minőségfejlesztés rendszerbe építése a szervezeti felépítésünkben is váltzást hztt: SZERVEZETI STRUKTÚRÁNK ALAKULÁSA: DIÁKÖNK. SZÜLŐI MK. KÖZALK. TAN. GAZDASÁGI VEZETŐ IGAZGATÓ PEDAGÓGIAI TANÁCS IGAZGATÓHELYETTES TAGISKOLA VEZETŐJE MINŐSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT ALSÓS VEZETŐ MŰKÖDÉSI TERÜLETEK FELELŐSEI MUNKAKÖZÖSSÉGEK VEZETŐI TEAM- ÉS KÖRVEZETŐK ALKALMAZOTTAK Jelmagyarázat: Isklavezetés tagja A minőségirányítási prgram végrehajtásáért az igazgató felelős. Minőségfejlesztő, -irányító munkájának segítése érdekében létrehzza a minőségfejlesztési csprtt. A minőségfejlesztési csprt működésére vnatkzó szabályk: Az iskla életében kiemelt szerepet kap a minőségfejlesztési csprt, amely közvetlenül az igazgató, illetve az intézményi minőségfejlesztő tevékenységeknek a támgatója. A minőségi célkitűzések megvalósulását, a minőségfejlesztési feladatk végrehajtását a minőségfejlesztési csprt ellenőrzi, értékeli, és fejlesztési javaslatkat, ajánláskat készít az intézményvezetés számára. A minőségfejlesztő csprt tagjai: az isklavezetés, a minőségfejlesztési csprt vezetője, az önfejlesztő (minőségi) team-, illetve körvezetők, a flyamatgazdák, akik az iskla különböző működési területeinek delegáltjai. 17/59

20 Fejlesztő munkájukat a csprt által összeállíttt működési szabályzat szerint végzik. A csprttagk névszerint az intézmény éves munkatervének minőségfejlesztési fejezetében szerepelnek. A minőségfejlesztési csprt vezetőjének (minőségügyi felelősnek) feladatai: Az iskla vezetőjének közvetlen partnere minőségügyi kérdésekben, aktív alakítója a minőségplitikának. Az isklavezetés munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. Összefgja, irányítja, szervezi a minőségfejlesztési csprt munkáját a közösen kialakíttt működési szabályzat alapján. Munkája srán krdinálja és felügyeli a rendszer flyamats javítását, a minőségirányítási prgramban meghatárztt feladatkat. Közreműködik a minőségirányítási prgram éves értékelésének kialakításában. Beszáml az intézmény vezetésének, az alkalmaztti közösségnek a minőségfejlesztési rendszer működéséről, annak hatéknyságáról. Gndskdik a minőségügyi dkumentáció flyamats vezetéséről. Munkáját az önfejlesztő team-, és körvezetők, a flyamatgazdák feladatukat a munkaköri leírásuk tartalmazza segítik, akik az adtt flyamatk, területek működtetéséért felelnek,5 és beszámlási kötelezettséggel tartznak az alkalmaztti közösségnek, a minőségfejlesztési csprtnak, illetve a minőségfejlesztési csprt vezetőjének. A minőségirányítási prgram működtetéséért az igazgató a felelős, így többek között az intézményi minőségfejlesztési csprt személyi és anyagi feltételeinek biztsításáért: Megbízza a minőségfejlesztési csprt vezetőjét (minőségügyi felelőst). Megbízza a minőségfejlesztő csprt tagjait. Gndskdik a minőségfejlesztési csprt képzéséről, működési feltételeiről. Gndskdik a dlgzók minőségfejlesztési tevékenységének feltételeiről: az érdekeltség, az előmeneteli lehetőségek megteremtésével, az elismerésekkel, valamint képzések biztsításával. Gndskdik a belső dkumentálás szabályainak kialakításáról. Gndskdik az eljárásrendek megismertetéséről és betartásáról. A minőségfejlesztési csprt kialakításának, a munkaköri leírásk módsításának határideje: tanévenként szeptember A minőségplitika megvalósítására vnatkzó vezetési feladatk C él: Az intézmény vezetése biztsítja a minőségfejlesztés iránti elkötelezettségével a működés rendjét, a flyamats fejlesztéshez és a szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőfrráskat a partneri elvárásknak megfelelően, a külső és belső jgrendszer és szabályzók előírásainak betartásával, a minőségplitikai nyilatkzat, a pedagógiai prgram 5 Lásd Felelősség-mátrix 18. ldal 18/59

21 felülvizsgálatával, munkatervek készítésével, a teljes körű intézményi önértékelés lebnylításával. A minőségplitika megvalósítására vnatkzó vezetési feladatk közül ebben a fejezetben a törvényszerű és szakszerű működtetésre helyezzük a hangsúlyt és kiemelten a következőkkel, fglalkzunk: A vezetés elkötelezettsége és felelőssége. A jgi megfelelőség. A humánerőfrrás, a szakszerű működtetéshez szükséges flyamats pedagógus tvábbképzés biztsítása A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE Az intézmény igazgatója és vezetőtársai kinyilvánítják a minőségfejlesztés iránti teljes elkötelezettségüket az alábbiak biztsításával: A minőségplitika és a minőségcélk meghatárzása, végrehajtása, valamint a minőségfejlesztési rendszer éves átvizsgálása, értékelése. Az intézmény működését szabályzó külső és belső jgrendszer betartása és betartatása. Küldetésnyilatkzat, pedagógiai prgram, éves munkatervek készítése. A partneri igények és elvárásk teljesítésének, a partnerközpntú szemléletnek tudatsítása az intézmény tevékenységének minden szintjén. A rendszer mindenkri működéséhez szükséges erőfrrásk biztsítása. Értékelő beszámlók készítése, a szükséges beavatkzásk kezdeményezése. Az iskla vezetője és minden besztttja felelős a minőségfejlesztési előírásk betartásáért, a hiánysságk jelezéséért (a hatáskörrel feljgsíttt munkatársaknak lásd felelősségmátrix) és az isklai tevékenységek flyamats javításában való aktív részvételért. FELELŐSSÉG -MÁTRI A felelősségi mátrix segít láthatóvá tenni, hgy mely főflyamatnak ki a gazdája (flyamatgazda szervezeti egység vezetője, team-, illetve körvezető), aki az igazgató által teljes körű hatáskörrel felruháztt munkatárs a jelzett területen. Az alábbi táblázatt nevesítve mindig az éves munkaterv minőségfejlesztési fejezete is tartalmazza a táblázatban szereplők a mindenkri minőségfejlesztési csprt tagjai. Szervezeti egység vezetője vagy flyamatgazda A B C D E Igazgató Igazgatóhelyettes Gazdasági vezető Alsós vezető Működési terület felelőse Szervezeti egység vezetője vagy flyamatgazda G H I J K Flyamatgazda (1) Flyamatgazda (2) Flyamatgazda (3) Flyamatgazda (4) Flyamatgazda (5) 19/59

22 F Minőségfejlesztési csprt vezetője (minőségügyi felelős) Flyamat Működési terület COM I. éves működtetése Jgi megfelelés Gazdasági és pénzügyi flyamatk Tvábbképzési rendszer működtetése Stratégiai tervezés Éves tervezés Vezetői ellenőrzés A B C D E L Flyamatgazda (6) F I J K L Indikátrrendszer működtetése A tanulók és közösségeik értékelése Alkalmazttak teljesítményének értékelése Alkalmazttak munkájának értékelése kulcsfntsságú területenként Partnerek aznsítása G H A szabályzás helye Fejezet szám MIP 3.1. MIP Gazdasági szabályzatk MIP MIP MIP MIP SZMSZ I. fejezet MIP PP MIP Értékelés alapelvei MIP MIP MIP MIP MIP MIP Partnerek igényeinek és elégedettségének mérése Isklai klíma vizsgálata Pedagógusk tanórán kívüli munkájának értékelése Teljes körű intézményi önértékelés A MIP értékelése Intézmény működésének éves értékelése A tanórai fegyelem szabályzása Beisklázás MIP MIP MIP MIP Munkaterv MIP SZMSZ Melléklet I. fejezet MIP A 8. sztálysk nymn követése Jelmagyarázat: MIP = Minőségirányítási prgram SZMSZ = Szervezeti és működési szabályzat PP = Pedagógiai prgram 20/59

23 JOGI MEGFELELÉS C él: Az intézmény vezetése flyamatsan gndskdik arról, hgy az intézmény teljes működését szabályzó jgi dkumentumk, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkrmányzat, valamint az intézmény belső szabályzói hzzáférhetők legyenek, azkat az intézmény alkalmazttai megismerjék és betartsák. Jgi szabályzók hzzáférhetősége Jgi dkumentum megnevezése A külső jgrendszer elemei Az intézményi működést szabályzó törvények és a különböző szintű rendeletek (Kt, Kjt., stb.) Közgyűlési rendeletek, határzatk Hzzáférés helye A szabályzók váltzásának követéséért, a munkatársak tájékztatásáért és a szabályk betartásáért felelős CD jgtár igazgatóhelyettesi irda Isklavezetés Oktatási Közlöny Magyar Közlöny igazgatói irda könyvtárban a krábbi évek 1-1 példánya Krszerű isklavezetés Isklaszlga igazgatóhelyettesi irda Közktatási önellenőrzési kézikönyv igazgatóhelyettesi irda Internet OM hnlap Igazgatóhelyettesi irda Internet Sprn hnlap Igazgató Megjegyzés A jgtár tartalmát flyamatsan frissítjük és aktualizáljuk. Nymtattt frmában biztsítja az infrmációk hzzáférhetőségét. Isklavezetés Sk jgi infrmációt biztsítanak és flyamatsan bővülnek. Isklavezetés Nymtattt frmában, CD-n. Igazgató Isklavezetés Igazgató A belső jgrendszer elemei Alapvető általáns dkumentumk: Alapító kirat Igazgatói irda Könyvtár Gazdasági irda Szervezeti és működési Igazgatói irda szabályzat (SZMSZ) Könyvtár Igazgatóhelyettesi irda Házirend Igazgatói irda Könyvtár Osztálytermek Igazgató Isklavezetés Isklavezetés Osztályfőnökök Alapvető szakmai dkumentumk: 21/59

24 Pedagógiai prgram (PP) Minőségirányítási prgram (MIP) Tvábbképzési prgram Beisklázási terv Intézményi éves munkaterv Igazgatói irda Igazgatóhelyettesi irda Könyvtár Igazgatói irda Igazgatóhelyettesi irda Könyvtár Igazgatóhelyettesi irda Igazgató Igazgatóhelyettesi irda Igazgatói irda Igazgatóhelyettesi irda Igazgatóhelyettes Isklavezetés Minőségfejlesztési csprtvezető Intézményi ügyintézés dkumentumai: Iratkezelési szabályzat Gazdasági irda A gazdálkdás flyamatát szabályzó dkumentumk: Alapító kirat Igazgatói irda Könyvtár Gazdasági irda Szervezeti és működési Gazdasági irda szabályzat Gazdasági szervezet Gazdasági irda ügyrendje Belső ellenőrzési szabályzat Gazdasági irda Számviteli Rend és Gazdasági irda Gazdálkdás Szabályzata Mellékletei: Gazdasági irda Biznylati szabályzat Gazdasági irda Házi pénztár- és pénzkezelési szabályzat Bankszámla vezetési Gazdasági irda és pénzkezelési szabályzat Gazdasági irda Analitikus nyilvántartási rendszer szabályzata Gazdasági irda Kötelezettségvállalási szabályzat Készletgazdálk-dási Gazdasági irda szabályzat Gazdasági irda Eszköz- és frrásértékelési szabályzat Gazdasági irda Leltárzási szabályzat Gazdasági irda Selejtezési szabályzat Élelmezési, étkeztetési Gazdasági irda szabályzat Közbeszerzési szabályzat Gazdasági irda Minőségfejlesztési csprtvezető Isklavezetés Igazgatóhelyettes Isklavezetés Igazgató Igazgató Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető Gazdasági csprtvezető 22/59

25 Védelmi jellegű szabályzatk: Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Számítástechnikai és szftvervédelmi szabályzat Kckázatviselési szabályzat Igazgatói irda Igazgatói irda Gazdasági irda Munkavédelmi felelős Igazgató Gazdasági csprtvezető Gazdasági irda Igazgató, Gazdasági csprtvezető Egyéb szabályzatk: Az isklai könyvtár működési Igazgatói irda rendje Könyvtár Tanári Közalkalmaztti szabályzat Igazgatói irda Tanári Könyvtárs SZMSZ melléklete Igazgató Közalkalmaztti tanács elnöke A megismerés biztsítása Az intézményben az alábbi módn biztsítjuk a jgi dkumentumk megismerését: 1. A közlönyökben, illetve levél frmájában az intézményhez érkező infrmációk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. 2. A működést beflyásló fnts infrmációkat a faliújságn közzé teszi. 3. Amennyiben az előírásk tartalma pedagógiai jellegű, pedagógiai tanács ülésén, illetve munkaértekezleten a nevelőtestülettel megismerteti. 4. Ha a szabályzás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével kapcslats, akkr azt a gazdasági vezető hatáskörébe utalja. 5. Az elektrnikus útn érkező leveleket (versenyfelhívásk, tvábbképzések, stb.) az érintettek elektrnikus útn kapják meg. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető, valamint a gazdasági vezető rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik. A friss infrmációk megjelenéséről flyamatsan, kölcsönösen tájékztatják egymást. A jgszabályváltzáskkal fglalkzó tvábbképzési anyagkat is egymás rendelkezésére bcsátják. Jgi szabályzók betartása A külső és belső jgi szabályzók betartásának biztsítása kétféle útn valósul meg: 1. A vezetői ellenőrzés feladata a jgi dkumentumk által megszabtt előírásk betartásának flyamats figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre. 2. Az intézmény igazgatója az érdekképviseleti (közalkalmaztti tanács) és jgérvényesítő (isklaszék, DÖK, szülői tanács) fórumk számára a véleményezési és egyeztetési jgkör gyakrlásának biztsításával egy független belső kntrll működését is lehetővé teszi AZ EMBERI ERŐFORRÁS BIZTOSÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE 23/59

26 Az iskla igazgatója és vezetőtársai felelősek azért, hgy az általuk irányíttt szakterületen dlgzó munkatársakban erősítsék a minőségtudatt, valamint fejlesszék a szakmai hzzáértést. A PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERÉNEK MŰKÖDTETÉSE C él: A pedagógus munkatársak tvábbképzési rendszerének lyan kialakítása és működtetése, amely épít a pedagógusk rszágs tvábbképzési rendszere által biztsíttt lehetőségekre, kötelezettségekre. Biztsítja az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek elérését a munkatársak egyéni elképzeléseivel összhangban. Nevelőtestületünk rendelkezik: egy a pedagógusk tvábbképzésével fglalkzó stratégiai prgrammal, amely öt évre határzza meg a tvábbképzések, a beisklázásk alapelveit, a finanszírzásk és helyettesítések lehetőségeit, valamint egy-egy tanévre szóló beisklázási tervvel. A tvábbképzési prgram készítésének flyamatleírása: A munkaközösség-vezetők a 277/1997. (. 22.) krmányrendeletben meghatárztt határidő (ötévenként) szerint nvemberben összegyűjtik a pedagógusk egyéni 5 éves tvábbképzési terveit, elképzeléseit és átadják a feladattal megbíztt igazgatóhelyettesnek. Az igazgatóhelyettes az igényeket megfelelteti a pedagógiai prgramban megfgalmaztt célkkal, valamint a helyi tantervben megfgalmazttakkal. Az igazgatóhelyettes szétválgatja a tvábbképzési igényeket alprgramk szerint. A tvábbképzési igények alapján az igazgatóhelyettes elkészíti az alprgramkat (tvábbképzési, szakvizsga, finanszírzási, helyettesítési). A tvábbképzési igények alapján az igazgató vagy helyettese az év januárjában összeszerkeszti a javaslt tvábbképzési tervet, aminek 1 példányát átadja a közalkalmaztti tanácsnak írásbeli véleményezésre. Az igazgató a félévi értekezletén előterjeszti a javaslt tvábbképzési tervet a nevelőtestületnek. A nevelőtestület dönt az előterjesztett tvábbképzési tervről a félévi értekezletén. Az igazgató vagy a feladattal megbíztt igazgatóhelyettes az elfgadtt tvábbképzési tervet frmába önti az év februárjának végén. Az igazgató vagy a feladattal megbíztt igazgatóhelyettes áttekinti és értékeli a flyamatt, majd javaslatkat tesz a krrekcióra március 10-ig. Az igazgatóhelyettes beépíti a flyamatba a krrekciós javaslatkat március 15-ig. 24/59

27 A tvábbképzési prgram elkészítésének flyamata: Az érintett pedagógusk listája START A pedagógusk tvábbképzési igényeinek összegyűjtése Tvábbképzési igénylista Előző tv. prgram Krm. rendelet a pedagógusk tvábbképzéséről Akkreditált tvábbképzési gyűjtemény MPI akkreditált tvábbképzései Egyéb kínálatk Közkt. törv. és végrehajtási rendelete PP és a helyi tanterv Az igények megfeleltetése az intézmény pedagógia prgramjával, helyi tantervével, a szülők és tanulók igényeivel A tvábbképzési igények szétválgatása alprgramk szerint A javaslt alprgramk (tvábbképzési, szakvizsgai, finanszírzási stb.) elkészítése A tvábbképzési prgram összeszerkesztése, közalkalmaztti tanáccsal véleményeztetés Első váltzat A tvábbképzési prgram-javaslat nevelőtestület elé terjesztése Nevelőtestület döntése nem igen A tvábbképzési prgram végleges frmába öntése A flyamat értékelő áttekintése, krrekciós javaslatk Végleges tvábbképzési prgram Krrekciós javaslatk A krrekciós javaslatk beépítése a flyamatba STOP 25/59

28 Az éves beisklázási terv elkészítésének flyamata: A tvábbképzési prgram alapján évenként beisklázási tervet készítünk. él: A nevelőtestület tagjai számára a hétévenkénti kötelező tvábbképzés biztsítása az intézmény stratégiai és éves célkitűzéseinek figyelembevételével. C Feladat Felelős Határidő Megjegyzés 1. A pedagógusk tvábbképzéséről szóló infrmációk ki, hl, milyen képzést kínál tanév közbeni flyamats gyűjtése 2. A pedagógusk tvábbképzéséről szóló infrmációk rendszerezése, majd nyilvánsságra, hzzáférhetővé tétele a tanárk számára. igazgatóhelyettes flyamats igazgatóhelyettes A nevelők írásbeli kérelmüket, tvábbképzési igényüket leadják a munkaközösség-vezetőnek. 4. A munkaközösség-vezető az összegyűjtött igényeket támgatm vagy nem támgatm jelöléssel ellátva átadja az igazgatóhelyettesnek. 5. A tvábbképzési terv alapelveit, szempntjait, az éves munkaterv célkitűzéseit figyelembe véve - elkészül a következő tanévre szóló beisklázási terv-javaslat. nevelők Hzzáférhető helyen elhelyezés az igazgatóhelyettesi irdában. Kérelmek munkaközösségvezető Kérelmek, ajánlásk igazgatóhelyettes Beisklázási terv-javaslat 6. Az isklavezetés megvitatja és kifüggeszti a nevelői szbában a faliújságra, valamint 1 példányt írásbeli véleményezésre átad a közalkalmaztti tanács elnökének. 7. A nevelőtestület dönt a beisklázási terv elfgadásáról, a közalkalmaztti tanács írásban véleményezi a tervet. igazgatóhelyettes Beisklázási terv-javaslat igazgató közalkalmaztti tanács elnöke Beisklázási terv-javaslat Írásbeli vélemény Jegyzőkönyv Döntés tartalékalapról az év közben esetlegesen felmerülő tvábbképzési igények támgatására! 8. A tvábbképzésre jelentkezők értesítése írásban a beisklázási tervbe való bekerülésről, illetve kihagyásról. 9. A nevelőtestületi döntéshez igazdva a helyettesítések megszervezése. 10. A tvábbképzésen résztvevő nevelők a keletkezett számlákat 3 munkanapn belül átadják a gazdasági vezetőnek. 11. A tvábbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány, klevél leadása az igazgatóhelyettesnek. 12. A 120 óra teljesítése vagy a szakvizsga megszerzése után nyilvántartásba-vétel és a gazdasági vezető tájékztatása igazgatóhelyettes alsós, felsős vezető nevelők flyamats nevelők flyamats Tanúsítvány vagy klevél máslata igazgatóhelyettes flyamats A tvábbképzések nyilvántartása flyamats 26/59

29 13. A teljesítést igazló dkumentum máslatának elhelyezése a dlgzó személyi anyagában 14. A gazdasági vezető intézkedik az aktuális béremelésről. 15. A nevelő a srn következő megbeszélésen a munkaközösséget tájékztatja a tvábbképzés tapasztalatairól, és adtt esetben ajánlja a képzést a nevelőtestület tagjainak. 16. A beisklázási terv csatlása az éves munkatervhez. 17. Az esetlegesen tanév közben felmerülő új tvábbképzési igényekről a március 14-ig megtarttt nevelőtestületi döntéskr létrehztt tartalékalapból, vagy fel nem használt maradványból az pntknak megfelelően az aktuális időpntban történik a tvábbképzés támgatása. 18. A tvábbképzésre kaptt nrmatíva felhasználását a gazdasági vezető flyamatsan ellenőrzi, és a pénzmaradvány nagyságát negyedévenként közli az igazgatóval. 19. Az igazgató javaslatt tesz a keret ösztönzésként való felsztására, és ezt a javaslatt az isklavezetés megvitatás után elhelyezi a nevelői szbában lévő faliújságn. 20. A nevelőtestület dönt a pénzmaradvány felhasználásáról. 21. A gazdasági vezető intézkedik az esetleges keresetkiegészítés kifizetéséről, és a meghatárztt határidőre elszáml a tvábbképzési pénzekkel. igazgatóhelyettes flyamats gazdasági vezető naptári év vége flyamats nevelők munkaközösségvezető igazgató igazgató gazdasági vezető igazgató igazgató Tvábbképzési prgram kiegészítése az ösztönzés szempntjaival! (Íratlan szabályk rögzítése) Jegyzőkönyv gazdasági vezető Analitikus nyilvántartás A minőségplitika megvalósítására vnatkzó tervezési feladatk A fejezet szrsan összefügg a 3.2. fejezettel, annak flytatása, hiszen a nevelő-ktató munka tervezése nagyban beflyáslja az intézmény hatékny működését, egyértelműen az igazgató felelőssége és a vezetői feladatk közé tartzik. Intézményünkben a stratégiai tervezés dkumentumai: pedagógiai prgram, minőségirányítási prgram, tvábbképzési prgram. Az peratív tervezés dkumentumai: éves munkaterv (pedagógiai, minőségfejlesztési), prjekttervek (önfejlesztő körök, alktó-, szervező teamek tervei). Ebben a fejezetben kiemelten a pedagógiai munka tervezésével fglalkzunk: A helyi pedagógiai prgrammal, mely tartalmazza a nevelőtestület önmeghatárzását, hitvallását, az alapelveket, stratégiai céljainkat és leírja pedagógiai flyamatainkat. Az éves tervezéssel, amely a hsszú távú célk éves megvalósítását tartalmazza. 27/59

30 STRATÉGIAI TERVEZÉS C él: A pedagógiai prgram felülvizsgálatának, módsításának tervezése, a tervezési flyamat szabályzása. A pedagógiai prgram felülvizsgálatának, módsításának szabályzása: A flyamat leírása: A PP felülvizsgálata szeptemberben 4 évenként, illetve az igény- és elégedettségmérésekből, az önértékelésekből adódóan szükség esetén történik. Első lépésként az iskla vezetése áttanulmányzza a közktatási törvényt és a szükséges törvényi szabályzáskat, az intézményi önértékelés eredményeit. A pedagógiai tanács feltérképezi, majd aznsítja a PP módsításra, kiegészítésre szruló területeit, ismerteti a nevelőtestülettel. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsprtk. Szeptember végén a munkacsprtk felülvizsgálási témakört választanak maguknak. Október elején az igazgató nevelőtestületi értekezleten tájékztatja a kllégákat a munkacsprtk megalakulásáról, és az első lvasat elkészítésének és előterjesztésének időpntjáról. A munkacsprtk któber végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését. Nvember közepéig a csprtk együttesen és kölcsönösen megbeszélik módsító javaslataikat és összehasnlítják. Nvember közepén, nevelőtestületi értekezleten a munkacsprtk ismertetik elemzéseiket és módsító javaslataikat, melyeket a nevelőtestület megvitat. Amennyiben a nevelőtestület elfgadja a javaslatkat, a módsításk, kiegészítések bekerülnek a prgramba. Ha krrekció szükséges, a munkacsprtk elvégzik azt egy héten belül. Az így kiegészített pedagógiai prgramt a szülői tanács tagjaival, illetve a DÖK ülésén a tanulókkal is megismertetjük, elfgadtatjuk. December közepén az isklavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes prgramt a törvényi előíráskkal. Ha a kiegészített pedagógiai prgram megfelel a törvényi előírásknak, akkr bővíthető. Ha, hiányk adódnak, a munkacsprtk pótlják. Január közepén az igazgató testületi vitára és elfgadásra bcsátja a PP fejlesztési módsításait. Ha a nevelőtestület nem ért egyet a módsításkkal visszairányítja az adtt munkacsprthz. Elfgadás után, január végén a végleges prgramt az igazgató megismerteti közvetlen partnereinkkel (szülők, gyermekek) különböző fórumkn. Az igazgató a másdik félév elején a módsíttt pedagógiai prgramt felterjeszti az önkrmányzathz elfgadásra. 28/59

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Közpnt Szakiskla és Szakközépiskla HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM () 2008. 1 H ÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során A Hajdúdrgi Móra Ferenc Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés srán Készítette: A belső ellenőrzési csprt tagja Jóváhagyta: a nevelőtestület

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM V i r á n y s Á l t a l á n s I s k l a 1125 Budapest Viránys út 48. OM aznsító: 035006 : 394-50-15, Fax: 200-22-64 : viraltisk@axeler.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdahelyiné Jászberényi

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP)

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 1 - - ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 2 - - TARTALOMJEGYZÉK I.Bevezetés... 4 I.1 A minőségirányítási prgram jgszabályi háttere... 4 I. 2 Az iskla önmeghatárzása.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 1. Megalakulás: A Veszprém Megyei Minőség Kör vezetői kezdeményezték a Veszprém Megyei Minőség Klub megalakulását, amelynek legfntsabb feladata a megyei minőségszemlélet kialakítása, flyamats frmálása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dmbóvár Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámló az Apáczai Oktatási Közpnt 2009/2010. tanévben végzett szakmai munkájáról,

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Liszt Ferenc Ének - zenei Általáns Iskla 2013. Készítette: Frrainé Kószó Györgyi Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalm 1. Fgalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábr u. 13-19., Telefn: 30/482-2953, web: www.szentpirska.hu, E-mail: inf.szentpirska@gmail.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A szlnki II. Rákóczi Ferenc Általáns Iskla INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Pintér Jáns Véleményezte: DÖK 2004. május 11. SZK 2004. május 18. Isklaszék 2004. május 19. Elfgadta: Alkalmaztti

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 1 Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 1. A szlgáltatás célja A szlgáltatás célja, hgy a pályaválasztás előtt állóknak segítséget nyújtsn az egyéni kmpetenciáikhz, életpálya-elképzeléseikhez

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december JELENTÉS Szeged Megyei Jgú Várs Önkrmányzata gazdálkdási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1033 2010. december 3. Önkrmányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfgó Ellenőrzési Főcsprt Iktatószám:

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Kncepcinális terv (WP2) 2010.03.29. Kncepcinális terv ÁROP 3.A.1/B pályázat kapcsán készített szervezetfejlesztési javaslat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról Szakfelügyeleti jelentés a Ady Endre Általáns Iskla 2360 Gyál Ady Endre u. 20. isklai könyvtáráról Megbízó: Országs Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Megbízás száma: 445/M/2008.OPKM.Ig.) Szakfelügyelő: Emmer

Részletesebben

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. számú melléklet Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben