PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA"

Átírás

1 PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1

2 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk A szabályzat célja A szabályzat hatálya Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő bánásmód követelménye Az esélyegyenlőség, valamint az egyenlő bánásmód követelménye biztsítása érdekében flytattt intézményi tevékenység Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 2. II. Az óvdai háttérből adódó feladatk Az óvdai nevelésbe történő bekapcslódáshz tartzó esélyegyenlőség, és az egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk Követelmények teljesítéséhez tartzó esélyegyenlőség-, és egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk Mulasztáskkal kapcslats esélyegyenlőség-, és egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk Csprt, vagy személy jgellenes elkülönítéséhez kapcslódó esélyegyenlőség-, és egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk Felkészítés az isklai ktatásra A neveléshez kapcslódó szlgáltatásk, és a neveléssel kapcslats jutalmazásk témaköréhez tartzó esélyegyenlőség-, és egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk 12. III. Családi háttérből adódó feladatk A családi háttér isklai végzettségéhez kapcslható esélyegyenlőség-, és egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk Csnka családdal kapcslats esélyegyenlőség-, és egyéni bánásmód biztsításával összefüggő feladatk A család szciális, anyagi helyzetéből fakadó esélyegyenlőség-, és egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk 16. IV. Együttműködés az óvdával A megfelelő óvdai légkörhöz, az intézményi lehetőséghez kapcslódó esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk A gyermekek védelmével kapcslats esélyegyenlőség, és 2

3 egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk Az óvda a szülőkkel, gyermek közösséggel való együttműködési tevékenységével összefüggő esélyegyenlőség-, és egyenlő bánásmód biztsításával kapcslats feladatai 21. V. A szülő jgai és kötelezettségei A területre vnatkzó szabályzás A szülők kötelezettségeivel, jgaival kapcslats sajáts helyzetek, prblémák Az ellátandó knkrét feladatk A feladatellátás célja A feladatellátás nymn követése 25. VI. A pedagógus jgai és kötelezettségei A területre vnatkzó szabályzás Az ellátandó knkrét feladatk A feladatellátás célja A feladatellátás nymn követése 28. VII. A gyermekek jgai és kötelezettségei A területre vnatkzó szabályzás Az ellátandó knkrét feladatk A feladatellátás nymn követése 29. VIII. A gyermek fejlődésének értékelése A területre vnatkzó szabályzás Az ellátandó knkrét feladatk A feladatellátás célja A feladatellátás nymn követése 31. IX. Záró rendelkezések Éves terv kidlgzása és beszámló az elvégzett munkáról Felelősségi szabályk Titkvédelmi szabályk 32. X. Legitimáció Az esélyegyenlőségi-, egyenlő bánásmód prgramjának 3

4 érvényességi ideje Az esélyegyenlőségi-, egyenlő bánásmód prgramjának módsítása Az esélyegyenlőségi-, egyenlő bánásmód prgramjának nyilvánsságra hzatala 33. Pajks óvda Esélyegyenlőségi-, egyenlő bánásmód prgramja Az intézmény a gyermekek esélyegyenlősége, valamint a gyermekekkel kapcslats egyenlő bánásmód érdekében, figyelembe véve: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmzdításáról szól évi CXXV. törvényt, mely rögzíti, hgy minden embernek jga van ahhz, hgy egyenlő méltóságú személyként élhessen, valamint a közktatásról szóló évi LXXIX. törvény esélyegyenlőséget, valamint egyenlő bánásmódt érintő rendelkezéseit, a következők szerint határzza meg az e területen megvalósítandó prgramját. I. Általáns szabályk 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hgy meghatárzza: az óvda hátteréből és a családi háttérből adódó feladatkat, az óvdával való együttműködés módjait, a pedagógus és a gyermek jgait, kötelezettségeit. 2. A szabályzat hatálya Az egyenlő bánásmód követelményét: a közktatási intézmény, mint szerv, valamint, a közktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműködők a gyermekkel kapcslats döntéseik, intézkedéseik meghzatalakr kötelesek megtartani. A szabályzat területi hatálya kiterjed az intézményre, valamint az intézmény által szervezett prgramk, események esetében az intézményen kívül is. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő bánásmód követelménye A helyi esélyegyenlőségi-, illetve egyenlő bánásmód prgram kialakításkr figyelembe vettük, hgy: 4

5 Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkdó természetes személyekkel, ezek csprtjaival, valamint a jgi személyekkel és a jgi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azns tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempntk azns mértékű figyelembevételével kell eljárni. Az egyenlő bánásmód követelményére vnatkzó, külön jgszabálykban meghatárztt rendelkezéseket a évi CXXV. törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. Az egyenlő bánásmód követelményének fő jellemzői, hgy a követelmény kiterjed minden lyan nevelésre: amely államilag jóváhagytt vagy előírt követelmények alapján flyik, vagy amelynek megszervezéséhez az állam: közvetlen nrmatív költségvetési támgatást nyújt, vagy közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámlása vagy adójóváírás útján hzzájárul; az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell különösen: az óvdai nevelésbe történő bekapcslódás feltételeinek meghatárzása, a felvételi kérelmek elbírálása, a nevelés követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, az óvdai neveléshez kapcslódó szlgáltatásk biztsítása és igénybevétele, valamint, a nevelésben való részvétellel összefüggő jgviszny megszüntetése srán. 4. Az esélyegyenlőség-, valamint az egyenlő bánásmód követelményeinek biztsítása érdekében flytattt intézményi tevékenység Az intézménynek az esélyegyenlőség-, valamint az egyenlő bánásmód követelményeinek biztsítása érdekében a következő feladatai vannak: az óvdai háttérből adódó, esélyegyenlőséget-, valamint az egyenlő bánásmód követelményt sértő körülmények feltárása, valamint azk kezelési módjának meghatárzása, a családi háttérből fakadó esélyegyenlőséget-, valamint az egyenlő bánásmód követelményét sértő körülmények feltárása, valamint azk kezelési módjának meghatárzása, az óvda azn együttműködési kapcslatainak meghatárzása, illetve a kapcslattartásban ellátandó feladatk leírása, melyek segítik az esélyegyenlőség- és az egyenlő bánásmód követelményének megtartását, a szülők jgainak és kötelezettségeinek meghatárzása, az ezzel kapcslats intézményi feladatk rögzítése, a pedagógusk jgainak és kötelezettségeinek meghatárzása, valamint az ezekkel kapcslats intézményi feladatk rögzítése, a gyermekek jgainak és kötelezettségeinek meghatárzása, valamint az ezekkel kapcslats intézményi feladatk aznsítása, a gyermekek fejlődésének értékelése. A fenti feladatkat részletesen a Prgram tvábbi fejezetei tartalmazzák. 5

6 5. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti: a közvetlen hátránys megkülönböztetés, a közvetett hátránys megkülönböztetés, a zaklatás, a jgellenes elkülönítés, a megtrlás, valamint az ezekre adtt utasítás. Közvetlen hátránys megkülönböztetés: Közvetlen hátránys megkülönböztetésnek minősül az lyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csprt: valós vagy vélt neme, faji hvatartzása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartzása, anyanyelve, fgyatékssága, egészségi állapta, vallási vagy világnézeti meggyőződése, plitikai vagy más véleménye, családi állapta, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkra, társadalmi származása, vagyni helyezte, fglalkztatási jgvisznyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jgvisznyának részmunkaidős jellege (illetve határztt időtartama), érdekképviselethez való tartzása, egyéb helyzete tulajdnága vagy jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasnlítható helyzetben lévő személy vagy csprt részesül, részesült vagy részesülne. Közvetlen hátránys megkülönböztetésnek adtt intézkedés akkr minősíthető, ha a döntéshzó szándéks magatartását jelenti, vagyis aki intézkedik, aki dönt, tudja, hgy döntése, illetve intézkedése hátránys megkülönböztetésnek minősül. Közvetett hátránys megkülönböztetés Közvetett hátránys megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátránys megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelménynek megfelelő rendelkezés, amely közvetlen hátránys megkülönbözetésnél meghatárztt tulajdnságkkal rendelkező egyes személyeket vagy csprtkat lényegesen nagybb 6

7 arányban hátránysabb helyzetbe hz, mint amelyben más összehasnlítható helyzetben lévő személy vagy csprt vlt, van, vagy lenne. Zaklatás Zaklatásnak minősül az, az emberi méltóságt sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek a közvetlen hátránys megkülönböztetésnél meghatárztt tulajdnságával függ össze, és célja, vagy hatása valamely személlyel szemben: megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. Megtrlás Megtrlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifgást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jgsérelmet kz, jgsérelem kzására irányul vagy azzal fenyeget. II. Az óvdai háttérből adódó feladatk Az óvdai háttérből fakadó esélyegyenlőség és egyelő bánásmód biztsításával kapcslats feladatk: az óvdai nevelésbe történő bekapcslódás, a követelmények teljesítése, a mulasztáskból adódó hiánysságk pótlása, személy jgellenes elkülönítése, az isklába lépésre való felkészítés. 1. Az óvdai nevelésbe történő bekapcslódáshz tartzó esélyegyenlőségés egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk 1.1. A területre vnatkzó szabályzás A területre vnatkzó szabálykat: A Magyar Köztársaság Alktmányáról szóló évi XX. törvény, valamint A közktatásról szóló évi LXXIX. törvény határzza meg. A közktatásról szóló törvény több helyen is utal az óvdai nevelésbe történő bekapcslódáshz köthető szabálykra, így: az alapelveknél kinyilvánítja hgy a gyermekekkel kapcslats döntések, intézkedések meghzatalakr az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani, 7

8 az óvdai felvételre vnatkzó részben meghatárzza, hgy a gyermek jgvisznya felvétel, vagy átvétel útján keletkezik, melyről az óvda vezetője dönt. Az óvdai nevelésbe történő bekapcslódásra vnatkzó főbb előírásk: a) Beiratkzás: Az óvdába a gyermekeket: a községi, vársi, fővársi kerületi, megyei jgú vársi önkrmányzat által meghatárztt időszakban kell beíratni. A beiratkzásra meghatárztt időt a helyben szkáss módn közzé kell tenni. b) Gyermek felvétele, átvétele: Az óvda - beleértve a kijelölt óvdát is - köteles felvenni, átvenni azt az óvdai nevelésre jgsult gyermeket, akinek: lakóhelye, ennek hiányában, tartózkdási helye a körzetében található. Ha az óvda a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után tvábbi felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles előnyben részesíteni azkat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkdási helye azn a településen található, ahl az óvda székhelye, telephelye található. E körben a halmzttan hátránys helyzetű gyermekek felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. Ha az óvda a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után tvábbi felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az óvda, srslás útján dönt. A srslásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. Srslás nélkül is felvehető a halmzttan hátránys, vagy sajáts nevelési igényű gyermek, tvábbá az a gyermek, akinek sajáts helyzete indklja. A sajáts helyzetet a helyi önkrmányzat rendeletben állapítja meg. c) Az óvdai nevelésre vnatkzó kötelezettség elmulasztása: Ha a gyermeket az óvdába nem íratták be, vagy ha az óvda befejezése után nem jelentkezett általáns isklába, az óvda vezetője jelzi az illetékes jegyzőnek Az esélyegyenlőség-, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása érdekében ellátandó knkrét feladatk Az esélyegyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása érdekében: a beiratkzás időpntját ki kell függeszteni az óvda bejáratánál jól látható helyen, tájékztatót kell készíteni a beiratkzással, gyermekek felvételével, átvétellel kapcslats szülői kötelezettségekről, valamint az eljárás alapvető szabályairól, a tájékztatót ki kell függeszteni az intézmény bejáratánál, 8

9 a beiratkzáskr tájékztatni kell az érintetteket az önkrmányzati, illetve munkáltatói támgatásk igénylésének lehetőségéről, beiratkzáskr át kell adni az intézmény házirend egy példányát, a beiratkzásk időtartama alatt, és a pótbeíratás srán is ellenőrizni kell, hgy gyermekek felvételének megtagadása történt-e, ha igen, az jgszerű vlt-e, gyermek átvételre vnatkzó kérelem esetén ellenőrizni kell, hgy az átvétel elutasítása történt-e, ha igen, az jgszerű vlt-e, értesíteni kell a jegyzőt az óvdai nevelésre köteles gyermek beíratásának elmulasztásáról A feladatellátás célja Az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztsítása az óvdai nevelésbe történő bekapcslódás srán A feladatk ellátásának mérése, dkumentálása Az esélyegyenlőség biztsítása érdekében az 1.2. pntban leírt feladatk ellátása nymn követhetősége érdekében: a beiratkzási, és az egyes tájékztató hirdetmények egy-egy példányát meg kell őrizni, s rájuk kell vezetni a kifüggesztés-, és a levétel időpntját, statisztikát kell készíteni: a beiratkzási igényekről, a felvételt nyert, és az elutasíttt gyermekek számáról, valamint az elutasítás káról, az átvételi igényekről, az átvett és az elutasíttt gyermekek számáról, valamint az elutasítás káról; meg kell őrizni a jegyzők felé tett jelzéseket a beíratásk elmulasztásáról, szükség szerint javaslatt kell készíteni a fenntartó, illetve az érintett intézmények felé az óvdai nevelésbe történő bekapcslódás esélyegyenlősége biztsításáért. 2. Követelmények teljesítéséhez tartzó esélyegyenlőség- és egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk 2.1. A területre vnatkzó szabályzás Az óvdai háttérből adódó, a követelmények teljesítésével kapcslats esélyegyenlőségi kérdések megközelíthetőek: a gyermekek óvdai teljesítésének intézményi háttér ldaláról, valamint szakmai hzzáállás és az óvda által rendelkezésre álló tárgyiasult eszközök vnatkzásában is. A gyermekek óvdai követelmények teljesítésének intézményi háttere: A vnatkzó előíráskat: a Közktatási törvény 67. -a, valamint a 11/1994. (VI. 8.) Krm. rendelet 23. -a határzza meg. 9

10 A fentiek alapján az óvda vezetője a gyermeket kérelemre felmentheti a kötelező óvdai nevelési fglalkzáskn való részvétel alól. A felmentés feltételei közé tartzik, a gyermek: családi körülményei, képességeinek kibntakzása, valamint sajáts helyzete. Az óvda szakmai hzzáállása: Az óvda nevelési követelmények teljesítésére vnatkzó előíráskat: Óvdai nevelés rszágs alapprgramja, a Pajks nevelési prgram határzza meg Az esélyegyenlőség-, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása érdekében ellátandó knkrét feladatk a) A kötelező fglalkzásk alól történő felmentéssel kapcslats feladatk: a gyermek kérelmének elbírálása, elbírálás előtt a gyermekjóléti szlgálat véleményének beszerzése. b) Az óvda szakmai hzzáállása: a pedagógus tvábbképzés tudats irányítása: A óvdai gyermeki kudarck leküzdésének, az esélyegyenlőség megteremtésének egyik meghatárzó feltétele, hgy szakmailag felkészült nevelők már az óvdáskr kezdeti szakaszán felismerjék azkat a hátránykat, akadálykat, amelyek a gyermekek előmenetelét nehezítik. Ezért fnts feladat az lyan tudats tvábbképzési rendszer kialakítása, elfgadtatása a nevelőtestülettel mely kiemelt figyelemmel kezeli az előbbi hátránykat, akadálykat. Az adtt pedagógus által készített és alkalmaztt fglalkzási terven keresztül az óvda jelentősen beflyáslni tudja az egyes követelmények teljesítésével kapcslats esélyegyenlőséget. A pedagógus feladata, hgy lyan fglalkzási tervet állítsn össze, és azt úgy alkalmazza, hgy ne sértse a gyermekek, illetve egyes gyermekcsprtk esélyegyenlőségét. A pedagógus tvábbi feladata, hgy az egyes pedagógiai módszereket úgy alkalmazza, hgy azzal ne sértse az esélyegyenlőség követelményét. c) Az óvda által rendelkezésre álló eszközök és felszerelések: a rendelkezésre álló eszközök és a jgszabályi követelmények összevetése, több évre szóló eszközpótlási, fejlesztési prgram összeállítása, eszközfejlesztés pályázatk útján A feladatellátás célja 10

11 A feladatellátás célja, hgy a kötelező fglalkzásk alól történő felmentés a gyermek érdekének megfelelően történjen, az óvda biztsítsn megfelelő szakmai, és intézményi hátteret az intézménnyel jgvisznyban lévő gyermekek számára A feladatk ellátásának mérése, dkumentálása Az egyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód biztsításában is szerepet játszó 2.2. pntban meghatárztt - feladatk nymn követése a következők szerint történik: a) A kötelező fglalkzásk alól történő felmentéssel kapcslats dkumentálási feladatk: a beérkezett kérelmek ügyiratait meg kell őrizni, az érintettek felkészítésével kapcslats iratkat szintén meg kell őrizni, a nevelő-testület által meghatárztt követelményekre vnatkzó dkumentációt a számnkérésre vnatkzó adatkat együtt kell tárlni. b) Az óvda szakmai hzzáállásával összefüggő mérési, dkumentálási feladatk: feljegyzést kell készíteni az egyes tvábbképzések esélyegyenlőség biztsításában alkalmazható tapasztalatairól, a pedagógusk által alkalmaztt fglalkzási tervek követelményei, valamint a fejlesztésre szruló gyermekek, valamint a nem megfelelő isklaérettségi tesztek számának összehasnlító elemzése, az fglalkzás látgatási jegyzőkönyvek pedagógusk által alkalmaztt módszereinek megfigyelése, elemzése. c) Az óvda által rendelkezésre álló eszközökkel, felszerelésekkel kapcslats ellenőrzési, mérési feladatk: a több évre szóló eszközpótlási, fejlesztési prgram betartásának ellenőrzése, feljegyzést kell készíteni, illetve meg kell őrizni a költségvetési egyeztetések dkumentumait, melyekben az intézmény eszközfejlesztést kezdeményezett, értékelni kell az elért eredményeket, eszközfejlesztésre benyújttt pályázatk és azk eredményei összevetése. 3. Mulasztáskkal kapcslats esélyegyenlőség- és egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk 3.1. A területre vnatkzó szabályzás A mulasztáskkal kapcslats szabálykat: a közktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) Krm. rendelet, valamint az intézményi házirend határzza meg. 3.2 Az esélyegyenlőség-, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása érdekében ellátandó knkrét feladatk A mulasztáskkal kapcslats szabályk: 11

12 az óvda egyes esetekben engedélyezheti a gyermek távlmaradását, tájékztatási kötelezettsége merül fel: az intézménynek a szülő, és gyermek felé, a pedagógusnak az intézmény vezetője felé, valamint az intézménynek az illetékes jegyző felé, ellenőrzési kötelezettsége van a pedagógusnak a hiányzásk igazlása hitelessége megállapításában. A pedagógus feladata az, hgy adtt mulasztásról megítélje, hgy a mulasztást: igazlt, vagy igazlatlan mulasztásnak kell-e tekinteni. A mulasztáskkal kapcslats szabálykat, valamint a mulasztás igazlásának knkrét frmáit, módját, határidejét a házirend szabályzza. Az igazlatlan mulasztással kapcslats feladatk: Az óvda köteles a szülőt - az igazlatlan mulasztás következményeire való figyelmeztetés mellett - értesíteni a tanköteles gyermek első igazlatlan mulasztásakr. Ha a szülő értesítése ellenére a tanköteles gyermek ismételten igazlatlanul kötelező fglalkzást mulaszt, az óvda a gyermekjóléti szlgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a gyermek szülőjét. Az isklaköteles krban lévő (betöltött 5 éves) nagycsprtsk óvdába járása kötelező a Közktatási törvény 24. -a alapján. (Az óvdába járás alól az óvdavezető csak indklt esetben adhat felmentést.) Ezen gyermekek igazlatlan hiányzása hatósági eljárást vn maga után. Ha a nagycsprts tanköteles krú - gyermek az isklai életmódra felkészítő fglalkzáskról egy nevelési évben flyamatsan 7 napt igazlatlanul van távl és a szülő kétszeri, írásbeli felszólításra sem járatja gyermekét megfelelő rendszerességgel az óvdába, az óvda vezetőjének kötelessége az önkrmányzat jegyzőjét értesíteni tvábbi intézkedések miatt. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 28. -a értelmében megszűnik az óvdai elhelyezése azn gyermekeknek, akik igazlatlanul 10-nél több napt vannak távl az óvdából, és a szülő kétszeri, írásbeli felszólításra sem járatja gyermekét megfelelő rendszerességgel az óvdába. Az igazlt mulasztással kapcslats feladatk: Lehetőség szerint kapcslattartás a gyermekkel, gyermek szülőjével az óvdai fglalkzáskn a fejlesztő felkészítésben való előrehaladásról (tájékztatás a fglalkzás anyagáról, a fglalkzáskn végzett munkáról). Az igazlt és igazlatlan mulasztással kapcslats közös pedagógiai feladat: A hiányzó gyermek fejlesztése szükség szerint A feladatellátás célja A feladatellátás célja: az igazlatlan mulasztásk számának minél kisebbre történő szrítása, 12

13 a hiányzásk miatti hátrány leküzdésének segítése a fglalkzáskn, illetve kötelező fglalkzáskn kívüli fglalkzásk segítségével. (Bővebben lásd a fejlesztés résznél.) 3.4. A feladatk ellátásának mérése, dkumentálása A dkumentálás, mérés módja, eszközei: Az (csprtvezető) óvdapedagógusnak/óvdavezetőnek feljegyzést kell készíteniük: a gyermekek igazlatlan hiányzásáról, a szülő értesítéséről, szülővel flytattt megbeszélés eredményéről. Az óvdában külön nyilvántartást kell vezetni az igazlatlanul hiányzó gyermekekről. A nyilvántartásba be kell írni: a megtett intézkedéseket (gyermekjóléti szlgálat értesítését, jegyző értesítését), az intézkedések eredményeit, hatását stb. 4. Csprt vagy személy jgellenes elkülönítéséhez kapcslódó esélyegyenlőség- és egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk 4.1. A területre vnatkzó szabályzás A területre vnatkzó szabálykat: az esélyegyenlőségről szóló évi CXXV. törvény tartalmazza. A törvény 10. (2) bekezdése értelmében jgellenes elkülönítésnek minősül az a magatartás, amely egyes személyeket vagy személyek csprtját másktól tárgyilags mérlegelés szerinti ésszerű indk nélkül elkülönít. A jgellenes elkülönítés az, ha valakire vagy valakikre sajáts szabálykat alkalmaznak, őket a többiekhez képest eltérően, valamilyen társadalmi értelemben vett hátrányt kzóan kezelik. Közvetlen hátránys megkülönböztetésnek minősül az lyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csprt valós vagy vélt: neme, faji hvatartzása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartzása, anyanyelve, fgyatékssága, egészségi állapta, vallási vagy világnézeti meggyőződése, plitikai vagy más véleménye, családi állapta, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkra, 13

14 társadalmi származása, vagyni helyzete, fglalkztatási jgvisznyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jgvisznyának részmunkaidős jellege, illetve határztt időtartama, érdekképviselethez való tartzása, egyéb helyzete, tulajdnsága vagy jellemzője miatt részesül más, összehasnlítható helyzetben levő személyhez vagy csprthz képest kedvezőtlenebb bánásmódban Az esélyegyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása érdekében ellátandó knkrét feladatk Az intézményben ügyelni kell arra, hgy az egyenlő bánásmód követelmény ne sérüljön valamely személy, vagy csprt intézménybe való felvétele, átvétele srán, elkülönítése srán az intézményen belül, illetve az azn belül létrehztt tagzatban vagy csprtban, intézmény által szervezett kötelező fglalkzáskn kívüli fglalkzáskn, rendezvényen való részvételének lehetőségében, a követelmények tejesítésének értékelésekr, a mulasztásk kezelésénél (igazlt, vagy igazlatlan), a gyermekek balesetet követő ellátásakr, illetve a gyermekbalesetek kivizsgálásakr, méltóságát sértő bánásmód srán, nevelésre való krlátzása, lyan nevelési rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása srán. Azaz ne legyen lyan elkülönítés, melynek srán a nevelés valamely vnatkzásában meghatárztt színvnala nem éri el a kiadtt szakmai követelményekben meghatárzttakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályknak, és mindezek következtében nem biztsítja az óvdai nevelés, illetve a tanulmányk flytatásáhz szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. Az intézményben flyamatsan ellenőrizni kell, hgy nem működnek-e lyan szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csprtk lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése Feladatellátás célja A feladatellátás célja, hgy az intézményben a jgellenes elkülönítés valamennyi frmájának kialakulását, fenntartását megakadályzza, megakadályzza a gyermek, illetve a szülői közösségekben a jgellenes elkülönítés kialakulását, pzitívan beflyáslja a másság elfgadását A feladatk ellátásának mérése, dkumentálása A feladat ellátásának mérése, nymn követése a következő módn történik: vizsgálni kell a beíratási, átvételi kérelmek elutasítását a jgellenes elkülönítés szempntjából, ellenőrizni kell a csprtkialakításk eredményének szempntjait, azk nem esnek-e a jgellenes elkülönítés fgalmi körébe, az intézményen belül az egyes személyek, illetve csprtk elkülönítésére tett javaslatt az elkülönítés szempntjaival és indklásaival kell megadni, ahl a szempntk csak pedagógiailag alátámaszttt, szakmai érvek lehetnek, 14

15 feljegyzést kell készíteni a csprt, vagy személy jgellenes elkülönítésével kapcslats infrmációkról. 5. Felkészítés az isklai ktatásra 5.1. A területre vnatkzó szabályzás Az isklai ktatásra történő felkészítés témakörére vnatkzó szabálykat a közktatásról szóló törvény, valamint a végrehajtására kiadtt krmányrendelet határzza meg. Az isklai ktatásra felkészítés feladatait tartalmazza a helyi fglalkzási terv is Az esélyegyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása érdekében ellátandó knkrét feladatk Az isklai ktatásra való felkészítés srán az óvda a gyermeki esélyegyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód biztsítása érdekében isklai ktatásra felkészítő feladatkat lát el. Az isklai ktatásra való felkészítési feladatk: A gyermekeket és a szülőket tájékztatni kell az isklai ktatással kapcslats feladatkról, a más intézmény által elvárt eredményekről, tudásszintről. Az óvda a megfelelő időben és tartalmmal végzett tájékztató tevékenysége nagyban hzzájárulhat a gyermek sikeres felkészüléséhez, mivel teret enged a felkészülést segítő kötelező fglalkzáskn kívüli fglalkzásk kezdeményezésének, lehetővé teszi az ilyen fglalkzáskn való részvételi igény jelzését, illetve lehetőséget teremt a fglalkzáskn való részvételre. Az óvda az isklai ktatásra történő felkészítési feladatai srán: megszervezheti a felkészítő fglalkzáskat, a hátránys helyzetű, de tehetséges, szrgalmas gyermekek számára megteremti a nyugdt felkészülés lehetőségét a felzárkóztató, fejlesztő fglalkzásk igénybevételi lehetőségével Feladatellátás célja Az isklai ktatásra való felkészítéssel kapcslats esélyegyenlőség biztsítási feladatk célja: az isklai ktatásra történő felkészítés a gyermekek fejlesztésével, a kötelező és a kötelező fglalkzáskn kívüli fglalkzáskkal A feladatk ellátásának mérése, dkumentálása Az isklába lépéssel kapcslats intézményi feladatellátás mérése, dkumentálása a következők szerint történik: meg kell őrizni az isklába lépéssel kapcslats fejlesztő fglalkzásra érkezett igényeket, és azk teljesítésére vnatkzó infrmációkat (szerveztek-e plusz felkészítő, fejlesztő fglalkzást vagy sem, stb.) el kell készíteni az isklai ktatásra való plusz felkészítésben résztvevők számát és arányát tartalmazó statisztikát. 15

16 6. A neveléshez kapcslódó szlgáltatásk, és a neveléssel kapcslats jutalmazásk témaköréhez tartzó esélyegyenlőség- és egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk 6.1. A területre vnatkzó szabályzás A területre vnatkzó szabálykat: a közktatási törvény, az intézmény szervezeti és működési szabályzata, valamint az intézmény házirendje tartalmazza Az ellátandó knkrét feladatk A feladatk a következők: Minden gyermeknek egyenlő feltételek mellett kell biztsítani az óvdai neveléshez kapcslódó szlgáltatáskat, a szlgáltatásk igénybevételének módjáról, lehetőségéről, feltételeiről minden gyermeket, szülőt tájékztatni kell: a kötelező fglalkzáskn kívüli fglalkzásk vnatkzásában (tanflyamk), az ellenszlgáltatás fejében igénybe vehető tanflyamk vnatkzásában, az óvda helyiségeinek használata tekintetében pl.: trnaszba stb., a gyermekeknek és a szülőknek lehetőséget kell adni arra, hgy az intézmény által nyújttt szlgáltatáskkal kapcslatban javaslatt tegyenek, véleményüket elmndhassák, az óvdai neveléssel, fglalkzáskkal kapcslats jutalmazásk srán a pedagógusknak, a (csprtvezető) óvdapedagógusknak, illetve az óvdavezetőnek a helyi szabálykat úgy kell érvényre juttatniuk, hgy az a gyermekekkel való egyenlő bánásmód elvét ne sértse, a gyermekek, szülők ismerjék a neveléssel kapcslats jutalmazási lehetőségeket A feladatellátás célja A feladatellátás célja, az egyenlő bánásmód- és az esélyegyenlőség biztsítása az intézményi szlgáltatásk és jutalmazásk terén A feladatk ellátásnak nymn követése Feljegyzést kell készíteni az intézményt az intézményi szlgáltatásk igénybevétele, illetve a jutalmazásk rendjével kapcslatban ért kritikákról. Vizsgálni kell azk esélyegyenlőséget, vagy egyenlő bánásmód követelményt sértő vltát. III. Családi háttérből adódó feladatk A családi háttérből fakadó esélyegyenlőség- és egyenlő bánásmód biztsításával kapcslats feladatk a következő témakörök mellé csprtsíthatóak: így a családi háttér isklai végzettsége, a csnka család kzta prblémák, feladatk, a család szciális, anyagi helyzete. 16

17 A családi háttérből adódó, az egyes témaköröknél aznsításra kerülő prblémák, valamint az intézmény által ellátandó feladatk és alkalmazható eszközök skszr egymással szrs kapcslatban vannak, valamely helyzet adtt gyermeknél halmzódva jelenhet meg. Ez külön dafigyelést igényel az intézmény részéről. 1. A családi háttér isklai végzettségéhez kapcslható esélyegyenlőség- és egyenlő bánásmód biztsításával összefüggő feladatk 1.1. A területre vnatkzó szabályzás A területre vnatkzó közvetlen szabályzás nincs, de a közktatási törvény és a végrehajtási rendeletei, valamint egyes intézményi dkumentumk érintik a gyermekeket a családi háttérben tapasztalható isklai végzettség miatti egyenlőtlenségét Az isklai végzettséggel kapcslatban felmerülő, a gyermekek esélyegyenlőségét beflyásló helyzetek, prblémák A családi háttér isklai végzettség szempntjából: adtt gyermek esetén lehet ösztönző, illetve a gyermek tehetségének kibntakzását, illetve fejlődését hátránysan beflyásló. A családi háttér isklai végzettsége pzitívan hat általában a gyermekre akkr, ha a szülők, illetve az egyik szülő diplmás, mivel elvárásként fgalmazódik meg a gyermekkel szemben is az, hgy ügyes, kráhz képest megfelelő fejlettségű legyen, a szülők alacsny, vagy közepes isklázttságúak, és a gyermekük elé hsszabb távn a magasabb isklai végzettséget, és az általa remélt jbb munkalehetőség reményét vetítik, ezért kiemelt figyelmet frdítnak a gyerek fejlesztésére. A családi háttér isklai végzettsége ugyanakkr negatívan is hathat a gyermekre akkr, ha a szülők alacsny, vagy közepes isklázttságúak, a gyermekük fejlődésére nem frdítanak különösebb figyelmet, nem bíztatják, támgatják törekvéseit, a szülők diplmásak, és gyermeküket a gyermek tehetségének, szándékának, érdeklődési körének figyelembe vétele nélkül - irányítják Az esélyegyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása érdekében ellátandó knkrét feladatk A pedagógus feladata az, hgy felmérje, megítélje valamely gyermek képességét, erősségeit és gyengeségeit, felismerje a családi háttér isklai végzettségből eredő támgatás hiányát (egyik ldalról ezt neked tudnd kell, a másik ldalról nem tudk fglalkzni veled ), a személyes találkzásk srán felmérje a gyermekekkel szemben megfgalmaztt szülői elváráskat, munkája srán felismerje a gyermekre nehezedő indklatlannak tűnő szülői elvárást, és azt a szülővel való kmmunikáció, együttműködés keretében kezelje (lásd együttműködés az óvdával rész), tehetséges gyermekeknél kezdeményezze a tehetséggndzást, gyengébb képességű gyermekeknél javaslja a plusz fejlesztő, felzárkóztató fglalkzáskn való részvételt, 17

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Az Irinyi János Általános Iskola tanulóit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja. I. Fejezet Általános szabályok

Az Irinyi János Általános Iskola tanulóit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja. I. Fejezet Általános szabályok Az Irinyi János Általános Iskola tanulóit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja Az Intézmény a tanulók esélyegyenlősége, valamint a tanulókkal kapcsolatos egyenlő bánásmód érdekében, figyelembe

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok

I. Fejezet Általános szabályok A DÉLEGYHÁZI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓKAT ÉRINTŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA Az intézményünk a tanulók esélyegyenlősége, valamint a tanulókkal kapcsolatos egyenlő bánásmód

Részletesebben

Esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmód program

Esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmód program JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmód program 2013. 5 6 0 0 B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 3 3. A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Készítette: Varga Tibor igazgató

Készítette: Varga Tibor igazgató A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM TANULÓKAT ÉRINTŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA Készítette: Varga Tibor igazgató 1 A dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium tanulókat

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

c Almáskert Óvoda Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda gyermekeit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja

c Almáskert Óvoda Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda gyermekeit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja c Almáskert Óvoda Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda gyermekeit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja Az Intézmény a gyermekek esélyegyenlősége, valamint a gyermekekkel kapcsolatos

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011.

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011. LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírk u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend Budapest, 2011. 1. Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jgszerű elhagyásig terjedő

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Aldebrő-Tófalu Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A. -ának, és az Egyenlő bánásmódról

Részletesebben

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvda Szabályzat típusa: Óvdai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5650. Mezőberény, Kálvin u. 2-4. Intézmény OM-aznsítója: 028138 Intézmény

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015

SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során A Hajdúdrgi Móra Ferenc Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés srán Készítette: A belső ellenőrzési csprt tagja Jóváhagyta: a nevelőtestület

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1 Tartalmjegyzék 1. Preambulum... 3 1.1. Az SZMSZ jgszabályi alapja... 3 1.2. Alapelvek.. 4 1.3. Az SZMSZ személyi- és időbeli hatálya... 5 2. Az intézmény általáns jellemzői... 5 2.1. Az intézmény adatai...

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben