Dombóvári József Attila Általános Iskola Dombóvár, Fő u SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus"

Átírás

1 Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, augusztus

2 Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, az SZMSZ HATÁLYA... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezeti és működési szabályzat célja Alapelvek Az intézmény meghatárzása, tevékenysége (alapító kirat szerint) Az Intézmény neve és címe Az Intézmény alapítója, fenntartója Az Intézmény típusa: általáns iskla Az Intézménybe felvehető maximális gyermek-, és tanulólétszám Az Intézmény alaptevékenysége Az Intézmény alaptevékenységen belüli feladatellátása A feladatk ellátását szlgáló vagyn Az Intézmény jgállása Az intézmény bélyegzőinek felirata, a bélyegzők használata Hsszú (fej)bélyegzők Körbélyegzők Az intézményi bélyegzők használatára jgsultak Az intézmény működési rendjét meghatárzó dkumentumk A törvényes működés alapdkumentumai és egyéb dkumentumai Az intézményi kiadmányzás jga Az alkalmazttak köre, az alkalmazási feltételek II. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA A nevelő- és ktató munka követelmény-rendszere Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegsztás Alapelvek Az intézmény vezetője, az intézményvezető Az intézményvezetőség A tagintézmény-vezetők Az intézményvezető-helyettesek Az intézményvezetőség közvetlen munkatársai A szakmai munkaközösség-vezetők Az sztályfőnökök Az sztályfőnök-helyettesek A könyvtár vezetője Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Diákönkrmányzatt vezető tanár Szakkörvezetők Referenciaintézményi csprtk vezetői Isklai sprtkör vezetője IPR fejlesztőcsprtk vezetői A helyettesítés rendje A vezetők és a szülői- és egyéb szervezetek közötti kapcslattartás rendje Intézményi Tanács Isklaszék... 24

3 5.3. Szülői szervezet A tanulók közösségei, a diákönkrmányzat A diákönkrmányzat és működési rendje Az sztályközösségek Az intézmény közösségeinek kapcslattartási frmái és rendje Az intézményi közösségek működése, kapcslattartása A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcslattartása Az isklai sprtkör együttműködése, kapcslattartása A pedagógiai munka belső ellenőrzésének, értékelésének rendje Az ktató-nevelő munka belső ellenőrzésére jgsultak Az ellenőrzés módszerei Az intézmény dlgzói, a nevelőtestület feladatkörébe tartzó ügyek, a beszámlás rendje Az intézmény dlgzói Külső kapcslatk rendszere, frmája, módja A kapcslattartás frmái és módjai Kapcslattartás a szülőkkel Rendszeres külső kapcslatk Szakmai munkaközösségek, tagzatk III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A működés általáns rendje Alapvető szabadságjgk biztsítása Az egyenlő bánásmód követelményének biztsítása A nyilvánsság biztsítása A működés rendje, az intézmény nyitva tartása, vezetők benntartózkdási rendje Az intézmény munkarendje A közalkalmazttak munkarendje Pedagógusk munkarendjével kapcslats előírásk Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Munkaköri leírás-minták Az intézmény tagintézményei szrgalmi időben az alábbiak szerint tartanak nyitva Nyitva tartás pihenő-, és munkaszüneti napkn Az intézmény helyiségeinek, létesítményeinek használata külső személy által Az isklai ügyintézés rendje A helyiségek bérbeadásának rendje A hagymánykialakítás, illetve áplás színterei A hagymányáplás külsőségekben megnyilvánuló frmái Nemzeti ünnepeink, emléknapjaink Kialakult hagymányk, szkásaink A tanórán kívüli fglalkzásk szervezeti frmái, rendje, időbesztása A tantárgyfelsztásban tervezett tevékenységek Tanulmányi versenyek A diákmzgalm prgramjai Könyvtár Szervezett eseti fglalkzásk... 48

4 8.6. A mindennaps testnevelés frmái Önköltséges tanflyamk Az isklai sprtkör és a diákönkrmányzat munkájának támgatása Az sztálypénz A felnőttktatás frmái A tanórán kívüli fglalkzáskra vnatkzó általáns szabályk A diák-önkrmányzati szerv, a diákképviselők és az isklai vezetők közötti kapcslattartás A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékztatásának frmája Az elektrnikusan előállíttt dkumentumk kezelése Az elektrnikus és az elektrnikus útn előállíttt nymtatványk kezelési rendje A fegyelmi felelősség rendje A fegyelmi eljárás flyamata Az intézményi védő, óvó előírásk A gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézmény dlgzóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcslatsan Az iskla dlgzóinak feladatai a gyermek-, illetve tanulóbalesetek esetén A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az intézményt védő és óvó előírásk, bmbariadó esetén szükséges teendők A tanulói tankönyvtámgatás és az isklai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás célja és feladata A tankönyvfelelős megbízása A tankönyvtámgatás iránti igény felmérése Az intézmény intézményvezetője minden év december 15-ig meghatárzza a tankönyvtámgatás módját, és erről értesíti a szülőt, illetve a nagykrú tanulót A tankönyvrendelés elkészítése V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VI. ZÁRADÉK... 68

5 A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, az SZMSZ HATÁLYA A Dmbóvári József Attila Általáns Iskla szervezeti felépítésére, működésére, belső és külső kapcslataira vnatkzó rendelkezéseit a szervezeti és működési szabályzat határzza meg. Az SZMSZ létrehzására vnatkzó jgszabályk: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról évi XLII. törvény a nemdhányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-ktatási intézmények működéséről 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámgatás és az iskla tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskla-egészségügyi ellátásról A szabályzatt az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján az alkalmaztti közösség március 28-ig fgadta el, a módsításkat augusztus 26-án, az alakuló értekezleten. Az elfgadáskr a jgszabálykban meghatárzttak szerint egyetértési jgt gyakrlnak a tagintézmények diákönkrmányzatai, és szülői szervezetei. Jelen Szervezeti és működési szabályzat az elfgadással lép hatályba. A Szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatk (igazgatói utasításk) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dlgzójára nézve kötelező. 4

6 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat határzza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcslatkra vnatkzó megállapításkat és mindazkat a rendelkezéseket, amelyeket jgszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. A Szervezeti és működési szabályzat a kialakíttt célrendszerek, tevékenységi csprtk és flyamatk összehanglt működését, kapcslati rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatk betartása az intézmény valamennyi alkalmazttjára az intézmény használóira, valamint tanulói jgvisznyban álló tagjára nézve kötelező érvényű. 2. ALAPELVEK A közktatási és művelődési feladatk végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghzatalakr a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. Az intézményi nevelésben, a közktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hgy a köznevelési törvényben meghatárztt szlgáltatáskat megfelelő színvnaln biztsítsák részére ly módn, hgy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet a köznevelési törvényben meghatárzttak szerint minden segítséget megkapjn képessége, tehetsége kibntakztatásáhz, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei flyamats krszerűsítéséhez ügyeiben méltánysan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára legkedvezőbben választva döntsenek A köznevelés működtetésében, a feladatk végrehajtásában a gyermekekkel, tanulóval kapcslats döntések, intézkedések meghzatalakr az egyenlő bánásmód követelményét kötelező megtartani. Az egyenlő bánásmód követelménye alapján minden gyermeknek, tanulónak jga, hgy vele összehasnlítható helyzetben levő más személyekkel azns feltételek szerint részesüljön velük azns színvnalú ellátásban. Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit rvslni kell, amely aznban nem járhat más gyermek, tanuló jgainak megsértésével, csrbításával. 5

7 3. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA, TEVÉKENYSÉGE (ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT) 3.1. Az Intézmény neve és címe Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő utca Rövid neve: József Attila Iskla Székhely intézmény: Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u Tagintézményei: Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye 7211 Dalmand, Felszabadulás u. 16. Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Attalai Általáns Isklai Tagintézménye 7252 Attala, Béke tér Az Intézmény alapítója, fenntartója Alapító szerv neve: Emberi Erőfrrásk Minisztériuma Alapító jgkör gyakrlója: emberi erőfrrásk minisztere Alapító székhelye: 1055 Budapest, Szalay u Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt Fenntartó székhelye: 1055 Budapest, Szalay u Az Intézmény típusa: általáns iskla - Dmbóvári József Attila Általáns Iskla: 8 évflyammal működő alapfkú nevelési-ktatási intézmény. - Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye: 1-4. évflyammal 2 2 évflyam összevnásával működő alapfkú nevelési-ktatási intézmény. - Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Attalai Általáns Isklai Tagintézménye: 1-4. évflyammal, 4 évflyam összevnásával működő alapfkú nevelési-ktatási intézmény Az Intézménybe felvehető maximális gyermek-, és tanulólétszám Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 8 évflyamn 648 tanuló Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye 1-4. évflyamn, két összevnt sztályban 54 tanuló - Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Attalai Általáns Isklai Tagintézménye 1-4. évflyamn 1 összevnt sztályban 27 tanuló 6

8 3.5. Az Intézmény alaptevékenysége Alapfkú ktatás 852 Alapfkú ktatás Alapfkú ktatás intézményeinek, prgramjainak kmplex támgatása 8520 Alapfkú ktatás Általáns isklai nevelés, ktatás alsó tagzatn Általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általáns isklai nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Általáns isklai felnőttktatás (1-4. évflyam) Általáns isklai nevelés, ktatás felső tagzatn Általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5-8. évflyam) Sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5-8. évflyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általáns isklai nevelése, ktatása (5-8. évflyam) Általáns isklai felnőttktatás (5-8. évflyam) 8559 M.n.s. egyéb ktatás Közktatáshz kapcslódó egyéb nevelés Általáns isklai napközi tthni nevelés Sajáts nevelési igényű tanulók napközi tthni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi tthni nevelése Általáns isklai tanulószbai nevelés Sajáts nevelési igényű tanulók általáns isklai tanulószbai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általáns isklai tanulószbai nevelése 856 Oktatást kiegészítő tevékenység Oktatást kiegészítő tevékenységek kmplex támgatása 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakmai szlgáltatás 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sprtlók, dlgzók elkülönült étkeztetése Isklai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés 931 Sprttevékenység 9312 Sprttevékenység és támgatása Isklai, diáksprt-tevékenység és támgatása 7

9 Fgyatékssággal élők isklai, diáksprt-tevékenysége és támgatása 910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység 9105 Könyvtári tevékenységek Közművelődési tevékenységek és támgatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 682 Saját tulajdnú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820 Saját tulajdnú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3.6. Az Intézmény alaptevékenységen belüli feladatellátása Az általáns isklai alaptevékenységén belül: - Biztsítja az általáns isklai ktatást és nevelést, ennek keretében felkészíti a tanulókat az alapfkú isklai végzettség megszerzésére, melynek érdekében krrepetáló-felzárkóztató és tehetséggndzó tevékenységet is flytat. - Személyiségfejlesztő, tehetséggndzó, felzárkóztató ktatást flytat. - A tanulók szciális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányk ellensúlyzása céljából képesség-kibntakztató felkészítést szervezhet, valamint szükség szerint biztsítja az integrációs felkészítés lehetőségét. - Integrált nevelés keretében szükség esetén biztsítja a többi tanulóval együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfgyatéks, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rganikus kra visszavezethető, vagy rganikus kra vissza nem vezethető tartós és súlys rendellenességével küzdő sajáts nevelési igényű tanulók isklai nevelését-ktatását, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarkkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. - A fenntartó által jóváhagytt pedagógiai prgramja szerint speciális, illetve emelt szintű ktatást végezhet az engedélyezett óraszám keret intézmény által szabadn felhasználható részének átcsprtsításával. - Az iskla felmenő rendszerben német nemzetiségi ktatást flytat hagymánys nyelvktató kisebbségi ktatás frmájában német nemzetiségi nyelvet ktat. - Pedagógiai prgramjával összhangban igény szerint biztsítja az isklatthns, egész naps ktatás-nevelés lehetőségét. A tanulólétszám és a tanulócsprtk számának meghatárzása a fenntartó engedélyével történik A feladatk ellátását szlgáló vagyn Dmbóvár, Fő u Iskla épülete Helyrajzi száma: 3206 Területe: 6769 m 2 8

10 Attala, Béke tér 16. Iskla épülete Helyrajzi szám: 226/1 Területe: 150 m 2 Trnaszba Helyrajzi szám: 226/3 Területe: 70 m 2 Étkezde Helyrajzi szám: 226/4 Területe: 90 m 2 Dalmand, Felszabadulás u. 16. Iskla épülete Helyrajzi szám: 314/1 Területe: 7826 m 2 összterület Dalmand, Felszabadulás u. 14. Trnaterem épülete Helyrajzi szám: 314/2 Területe: 2045 m 2 összterület 3.8. Az Intézmény jgállása Az Intézmény a köznevelési törvényben fglaltak alapján önálló jgi személy. 4. AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐINEK FELIRATA, A BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA 4.1. Hsszú (fej)bélyegzők Dmbóvári József Attila Általáns Iskla KLIK OM: Dmbóvár, Fő utca Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Könyvtára Dmbóvár, Fő u Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Attalai Általáns Isklai Tagintézménye KLIK OM: Attala, Béke tér Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye KLIK OM: Dalmand, Felszabadulás u Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye Könyvtára 7211, Felszabadulás u Dmbóvári József Attila Általáns Iskla KLIK OM: Dmbóvár, Fő utca iktatás: érkezett..melléklet..határidő.szám 4.2. Körbélyegzők Dmbóvári József Attila Általáns Iskla KLIK OM: Dmbóvár, Fő utca Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Attalai Általáns Isklai Tagintézménye KLIK OM: Attala, Béke tér Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye KLIK OM: Dalmand, Felszabadulás u Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dmbóvár (kisméretű, igazlványkhz és biznyítványkhz) 9

11 4.3. Az intézményi bélyegzők használatára jgsultak igazgató tagintézmény-vezetők igazgatóhelyettesek könyvtársk isklatitkárk KLIK gazdasági munkatársak 5. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK 5.1 A törvényes működés alapdkumentumai és egyéb dkumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatálys jgszabálykkal összhangban álló alapdkumentumk határzzák meg: az alapító kirat a szervezeti és működési szabályzat a pedagógiai prgram a házirend Az intézmény tervezhető és elszámltatható működésének részenként funkcinálnak az alábbi dkumentumk: - a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámlókkal), - egyéb belső szabályzatk (helyiségek, eszközök használatának rendje) Az alapító kirat Az alapító kirat tartalmazza az intézmény legfntsabb jellemzőit, aláírása biztsítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jgszerű működését. Az intézmény alapító kiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módsítja A pedagógiai prgram A köznevelési intézmény pedagógiai prgramja képezi az intézményben flyó nevelőktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai prgramjának megalktásáhz az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztsítja a szakmai önállóságt. Az iskla pedagógiai prgramja meghatárzza: az intézmény pedagógiai prgramját, ennek részeként az isklában flyó nevelés és ktatás célját, tvábbá a köznevelési törvény 26. (1) bekezdésében meghatárzttakat az iskla helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évflyamain taníttt tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadn választható tanórai fglalkzáskat és azk óraszámait, az előírt tananyagt és követelményeket az ktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztsításának kötelezettségét az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményeit és frmáit, a tanuló magatartása, szrgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, 10

12 tvábbá jgszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szrgalma értékelésének, minősítésének frmáját a közösségfejlesztéssel, az iskla szereplőinek együttműködésével kapcslats feladatkat a pedagógusk helyi intézményi feladatait, az sztályfőnöki munka tartalmát, az sztályfőnök feladatait a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység helyi rendjét a tanulóknak az intézményi döntési flyamatban való részvételi jgai gyakrlásának rendjét a tanulók fizikai állaptának méréséhez szükséges módszereket A pedagógiai prgramt a nevelőtestület fgadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskla pedagógiai prgramja megtekinthető az igazgatói irdában, tvábbá lvasható az intézmény hnlapján. Az iskla vezetői munkaidőben bármikr tájékztatással szlgálnak a pedagógiai prgrammal kapcslatban Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatals dkumentuma, amely a hatálys jgszabályk figyelembe vételével az intézmény pedagógiai prgramjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célk, feladatk megvalósításáhz szükséges tevékenységek, munkaflyamatk időre beszttt cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfgadására a tanévnyitó értekezleten kerül sr. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfgadásakr be kell szerezni az isklaszék, a szülői szervezet és a diákönkrmányzat véleményét. A munkaterv egy példánya az infrmatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az isklai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 6. AZ INTÉZMÉNYI KIADMÁNYOZÁS JOGA Az intézményi kiadmányzás jga az igazgatót, akadályztatása esetén a felső tagzatért felelős igazgatóhelyettest illeti meg. A részletes szabálykat a KLKE utasításk tartalmazzák. 7. AZ ALKALMAZOTTAK KÖRE, AZ ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK Az intézmény munkavállalói, illetőleg közalkalmazttai tekintetében a Munka Törvénykönyvét vagy a Közalkalmazttak Jgállásáról szóló Törvényt kell alkalmazni. Pedagógus munkakör ellátására az óraadó tanár kivételével plgárjgi jgviszny nem létesíthető. Pedagógus munkakörben a jgszabályban meghatárztt végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy fglalkztatható. A pedagógus, valamint a nevelő és ktató munkát közvetlenül segítő alkalmaztt intézményi munkájának ellátása srán a gyermekekkel, tanulókkal összefüggő 11

13 tevékenységével kapcslatban, a büntetőjgi védelem szempntjából közfeladatt ellátó személy. Az alkalmazttak körét a Knt. előírásai tartalmazzák, az engedélyezett létszámt a KLIK határzza meg. A részletes szabálykat a KLKE utasításk tartalmazzák. 12

14 II. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA 1. A NEVELŐ- ÉS OKTATÓ MUNKA KÖVETELMÉNY-RENDSZERE Az intézményben a nevelő ktató munka az egységes pedagógiai prgram alapján flyik. A pedagógiai prgram magában fglalja az isklai nevelési prgramt és a helyi tantervet. 2. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS A vnatkzó jgszabályk és határzatk betartása mellett az intézmény sajátsságaiból fakadóan az alábbi elvek követése indklt Alapelvek az alkalmazttaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hgy az intézményi, tagintézményi feladatk ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen a közös célért dlgzó, de eltérő tevékenységet flytató szervezeti egységek munkájukat összehanglják az intézményi szervezeti felépítést az SZMSZ melléklete tartalmazza a vezetőség képesítés szerinti összetétele fedje le az intézmény képzési, művelődési szerkezetét a vezetőség flyamats kapcslattartása (személyes, telefns, ) biztsíttt legyen az intézmény egészét átölelő, közös szakmai munkaközösségek, tagzatk munkájának irányítását csak megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógus végezze a közös szakmai munkaközösségek összejöveteleinek utazási feltételei biztsítttak legyenek az IPR fejlesztő munkacsprt összehanglt működése a szakmai és pedagógiai munkaközösség vezetője kapjn az általánstól nagybb hatáskört és elismerést az isklai közösségek, és tagjainak teljesítményét flyamatsan fejleszteni kell ez érdemben úgy ldható meg, ha gyakrlják a vezetési tevékenység valamennyi elemét (tájékzódás, elhatárzás és döntés, végrehajtás, szervezés, összehanglás, ellenőrzés és értékelés) e cél elérésének alapfeltétele a jg- és feladatkörök aránysítása, decentralizálása és azk világs meghatárzása 2.2. Az intézmény vezetője, az intézményvezető Feladat és jgkörét a Knt., valamint ennek végrehajtására kiadtt rendeletek, illetve a KLKE utasításk szabályzzák. 13

15 Az intézményvezető jgállását a magasabb vezető besztás ellátásával megbíztt közalkalmazttakra vnatkzó rendelkezések határzzák meg. Ellátja a jgszabályk által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruháztt feladatkat. Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takaréks gazdálkdásért. Gyakrlja a ráruháztt munkáltatói jgkat, és dönt az intézmény működésével kapcslatban minden lyan ügyben, amelyet jgszabály, KLKE utasítás vagy kllektív szerződés (közalkalmaztti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézményvezető felel tvábbá a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és ktató munka egészséges és biztnságs feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyerekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az intézményvezető a tankerületi igazgató engedélye birtkában rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan k miatt a nevelési-ktatási intézmény működése nem biztsítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehzhatatlan kárral járna. Az ilyen módn kiesett tanítási napk pótlásáról lehetőleg a tanév szrgalmi ideje alatt gndskdni kell. A rendkívüli szünettel kapcslats intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. Az intézményvezető képviseli az intézményt. Az intézményvezető az előzőekben meghatárztt jgkörét esetenként vagy az ügyek meghatárztt körében helyetteseire, tagintézmény-vezetőire, vagy az intézmény más alkalmazttjára átruházhatja. Az intézményvezető feladatkörébe tartzik különösen: a nevelőtestület vezetése a nevelő és ktató munka irányítása és ellenőrzése a nevelőtestület jgkörébe tartzó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési - ktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztsítása a szülői közösséggel, a munkavállalói érdekképviseleti szervvel és a diákönkrmányzattal való együttműködés a nemzeti és isklai ünnepek munkarendhez igazdó, méltó megszervezése a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcslats tevékenység irányítása 14

16 2.3. Az intézményvezetőség Az intézmény vezetését, a tagintézmények munkájának összehanglását az intézményvezetőség segíti. Az intézményvezetőség az intézményi élet egészére kiterjedő knzultatív, véleményező és javaslattevő jggal rendelkező testület. Az intézményvezetőség tagjai: az intézmény intézményvezetője a tagintézmény-vezetők Az intézményvezetőséget az intézmény intézményvezetője vezeti. Az intézményvezetőség rendszeresen havnta tart megbeszéléseket. A megbeszélésekről emlékeztető készül. Az intézményvezetőség megbeszéléseinek témájától, vagy az érintettek körétől függően kibővített intézményvezetőségi ülés is tartható. A kibővített intézményvezetőség tagjai: az intézmény intézményvezetője a tagintézmény-vezetők a József Attila Általáns Iskla intézményvezető-helyettesei szakmai munkaközösségek képviselői közalkalmaztti tanács képviselője szakszervezet képviselője szülői szervezetek képviselői diákönkrmányzat képviselői gyermekvédelmi felelős IPR vezetője A kibővített intézményvezetőségi megbeszélésekről emlékeztető készül. Az intézmény felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a jgszabályk által előírtak szerint végzi. Megbízatása a vnatkzó jgszabálykban megfgalmaztt módn és időtartamra történik A tagintézmény-vezetők A vezető besztás ellátásával megbíztt tagintézmény-vezetők vezetői tevékenységüket az intézményvezető irányítása mellett, egymással és az intézményvezető-helyettesekkel együttműködve és egymással mellérendeltségi visznyban látják el. Az intézményvezető munkáját az alábbi tagintézmény-vezetők segítik: Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Attalai Általáns Isklai Tagintézménye tagintézmény-vezetője Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye tagintézmény-vezetője A tagintézmény-vezetők megbízása 5 évre szól. 15

17 A tagintézmény-vezetők munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik. A tagintézmény-vezető felelős a tagintézmény szakszerű és törvényes működéséért. A tagintézmények működését vezetőség segíti. A vezetőség tagjai: tagintézmény-vezető diáktanács vezetője (ahl van) közalkalmaztti tanács vezetője vagy képviselője szakszervezet vezetője, vagy képviselője (ha van) szülői szervezet vezetője szakmai munkaközösség vezetői vagy képviselői A vezetőség a tagintézményi élet egészére kiterjedő véleményező és javaslattevő testület. A vezetőség munkarendjét a tagintézmény éves munkaterve határzza meg. Az alkalmazttak fglalkztatására, élet- és munkakörülményeire vnatkzó kérdések tekintetében köteles javaslatait az intézményvezetőség elé tárni, intézkedéseket csak az intézményvezetőség véleményeztetése után, az intézményvezető egyetértésével tehet. A tagintézmény-vezető felel a tagintézményben flyó pedagógiai munkáért, a helyi gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk szervezéséért és ellátásáért, a nevelő és ktató munka egészséges és biztnságs feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyerekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A tagintézmény-vezető az előzőekben meghatárztt jgkörét esetenként vagy az ügyek meghatárztt körében tagintézmény-vezető helyetteseire, vagy a tagintézmény más alkalmazttjára átruházhatja. A tagintézmény-vezető feladatkörébe tartzik különösen a tagintézmény nevelőtestületének vezetése a tagintézmény nevelő és ktató munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése a tanév megkezdése előtt a tagintézményi munkaterv tervezetének elkészítése, összhangban az intézményi munkatervvel a kimutatáskhz, statisztikákhz szükséges adatközlés, elemzés a tanórák és tanórán kívüli tevékenységek szervezése, ellenőrzése a tagintézményben az IPR működésének krdinálása a működési körbe tartzó vizsgák előkészítése, lebnylítása, értékelése az érvényes tantárgyfelsztás alapján szükséges túlórák, a hiányzásk esetén szükséges helyettesítések szervezése, havi kimutatása, összesítése, benyújtása a tankönyvrendelés, árusítás, lebnylítás, elszámlás szervezése, ellenőrzése a könyvtári munka irányítása a sprtlétesítmények használatának engedélyezése 16

18 a gyermekek, tanulók üdültetésének, kirándulásainak, tábrzásának szervezése a tanulói jgvisznnyal kapcslats helyi feladatk végzése tanulmányi versenyek, vetélkedők, sprtversenyek szervezésének irányítása órarend készítése, gndzása tagintézményében a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásk betartása a tagintézmény nevelőtestületének jgkörébe tartzó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése a nevelési-ktatási tagintézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megtervezése, az igény benyújtása az intézményvezetőséghez a helyi szülői közösséggel, a munkavállalói érdekképviseleti szervvel és a diákönkrmányzattal való együttműködés a nemzeti és isklai ünnepek munkarendhez igazdó, méltó megszervezése a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcslats tevékenység irányítása A tagintézmény-vezetők az alábbi jgkörökkel nem rendelkeznek: munkáltatói gazdálkdás 2.5. Az intézményvezető-helyettesek A vezető besztás ellátásával megbíztt intézményvezető-helyettesek vezetői tevékenységüket az intézményvezető irányítása mellett, egymással, és a tagintézmény-vezetőkkel együttműködve és egymással mellérendeltségi visznyban látják el. Az intézményvezető munkáját az alábbi intézményvezető-helyettesek segítik: Dmbóvári József Attila Általáns Iskla felső tagzats intézményvezetőhelyettese, aki egyben általáns helyettes Dmbóvári József Attila Általáns Iskla alsó tagzats intézményvezetőhelyettese Az intézményvezető-helyettesek megbízása 5 évre szól. Az intézményvezető-helyettesek munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik. Az intézményvezető-helyettesek (alsó-, felső tagzats) feladatkörébe tartzik különösen a nevelőtestület közvetlen vezetése a kimutatáskhz, statisztikákhz szükséges adatközlés, elemzés a tanórák és tanórán kívüli tevékenységek szervezése, ellenőrzése a tagintézményben a működési körbe tartzó vizsgák előkészítése, lebnylítása, értékelése az érvényes tantárgyfelsztás alapján szükséges túlórák, a hiányzásk esetén szükséges helyettesítések szervezése, havi kimutatása, összesítése, benyújtása a tankönyvrendelés szervezése, lebnylítása a könyvtári munka irányítása 17

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Élő Tamásné intézményvezető T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 4 I. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, vezetésük... 5 I.1. Alapító

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 I.Általános rendelkezések Tartalomjegyzék 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.A szervezeti és működési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Lázár Ervin Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 Módosítva: 2014.09.10. Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: PÁL LÁSZLÓNÉ Intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM V i r á n y s Á l t a l á n s I s k l a 1125 Budapest Viránys út 48. OM aznsító: 035006 : 394-50-15, Fax: 200-22-64 : viraltisk@axeler.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdahelyiné Jászberényi

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 I. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM TARTALOM... 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA... 5 I. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben