Dombóvári József Attila Általános Iskola Dombóvár, Fő u SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, augusztus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus"

Átírás

1 Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, augusztus

2 Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, az SZMSZ HATÁLYA... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezeti és működési szabályzat célja Alapelvek Az intézmény meghatárzása, tevékenysége (alapító kirat szerint) Az Intézmény neve és címe Az Intézmény alapítója, fenntartója Az Intézmény típusa: általáns iskla Az Intézménybe felvehető maximális gyermek-, és tanulólétszám Az Intézmény alaptevékenysége Az Intézmény alaptevékenységen belüli feladatellátása A feladatk ellátását szlgáló vagyn Az Intézmény jgállása Az intézmény bélyegzőinek felirata, a bélyegzők használata Hsszú (fej)bélyegzők Körbélyegzők Az intézményi bélyegzők használatára jgsultak Az intézmény működési rendjét meghatárzó dkumentumk A törvényes működés alapdkumentumai és egyéb dkumentumai Az intézményi kiadmányzás jga Az alkalmazttak köre, az alkalmazási feltételek II. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA A nevelő- és ktató munka követelmény-rendszere Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegsztás Alapelvek Az intézmény vezetője, az intézményvezető Az intézményvezetőség A tagintézmény-vezetők Az intézményvezető-helyettesek Az intézményvezetőség közvetlen munkatársai A szakmai munkaközösség-vezetők Az sztályfőnökök Az sztályfőnök-helyettesek A könyvtár vezetője Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Diákönkrmányzatt vezető tanár Szakkörvezetők Referenciaintézményi csprtk vezetői Isklai sprtkör vezetője IPR fejlesztőcsprtk vezetői A helyettesítés rendje A vezetők és a szülői- és egyéb szervezetek közötti kapcslattartás rendje Intézményi Tanács Isklaszék... 24

3 5.3. Szülői szervezet A tanulók közösségei, a diákönkrmányzat A diákönkrmányzat és működési rendje Az sztályközösségek Az intézmény közösségeinek kapcslattartási frmái és rendje Az intézményi közösségek működése, kapcslattartása A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcslattartása Az isklai sprtkör együttműködése, kapcslattartása A pedagógiai munka belső ellenőrzésének, értékelésének rendje Az ktató-nevelő munka belső ellenőrzésére jgsultak Az ellenőrzés módszerei Az intézmény dlgzói, a nevelőtestület feladatkörébe tartzó ügyek, a beszámlás rendje Az intézmény dlgzói Külső kapcslatk rendszere, frmája, módja A kapcslattartás frmái és módjai Kapcslattartás a szülőkkel Rendszeres külső kapcslatk Szakmai munkaközösségek, tagzatk III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A működés általáns rendje Alapvető szabadságjgk biztsítása Az egyenlő bánásmód követelményének biztsítása A nyilvánsság biztsítása A működés rendje, az intézmény nyitva tartása, vezetők benntartózkdási rendje Az intézmény munkarendje A közalkalmazttak munkarendje Pedagógusk munkarendjével kapcslats előírásk Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Munkaköri leírás-minták Az intézmény tagintézményei szrgalmi időben az alábbiak szerint tartanak nyitva Nyitva tartás pihenő-, és munkaszüneti napkn Az intézmény helyiségeinek, létesítményeinek használata külső személy által Az isklai ügyintézés rendje A helyiségek bérbeadásának rendje A hagymánykialakítás, illetve áplás színterei A hagymányáplás külsőségekben megnyilvánuló frmái Nemzeti ünnepeink, emléknapjaink Kialakult hagymányk, szkásaink A tanórán kívüli fglalkzásk szervezeti frmái, rendje, időbesztása A tantárgyfelsztásban tervezett tevékenységek Tanulmányi versenyek A diákmzgalm prgramjai Könyvtár Szervezett eseti fglalkzásk... 48

4 8.6. A mindennaps testnevelés frmái Önköltséges tanflyamk Az isklai sprtkör és a diákönkrmányzat munkájának támgatása Az sztálypénz A felnőttktatás frmái A tanórán kívüli fglalkzáskra vnatkzó általáns szabályk A diák-önkrmányzati szerv, a diákképviselők és az isklai vezetők közötti kapcslattartás A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékztatásának frmája Az elektrnikusan előállíttt dkumentumk kezelése Az elektrnikus és az elektrnikus útn előállíttt nymtatványk kezelési rendje A fegyelmi felelősség rendje A fegyelmi eljárás flyamata Az intézményi védő, óvó előírásk A gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézmény dlgzóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcslatsan Az iskla dlgzóinak feladatai a gyermek-, illetve tanulóbalesetek esetén A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az intézményt védő és óvó előírásk, bmbariadó esetén szükséges teendők A tanulói tankönyvtámgatás és az isklai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás célja és feladata A tankönyvfelelős megbízása A tankönyvtámgatás iránti igény felmérése Az intézmény intézményvezetője minden év december 15-ig meghatárzza a tankönyvtámgatás módját, és erről értesíti a szülőt, illetve a nagykrú tanulót A tankönyvrendelés elkészítése V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VI. ZÁRADÉK... 68

5 A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, az SZMSZ HATÁLYA A Dmbóvári József Attila Általáns Iskla szervezeti felépítésére, működésére, belső és külső kapcslataira vnatkzó rendelkezéseit a szervezeti és működési szabályzat határzza meg. Az SZMSZ létrehzására vnatkzó jgszabályk: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról évi XLII. törvény a nemdhányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-ktatási intézmények működéséről 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámgatás és az iskla tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskla-egészségügyi ellátásról A szabályzatt az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján az alkalmaztti közösség március 28-ig fgadta el, a módsításkat augusztus 26-án, az alakuló értekezleten. Az elfgadáskr a jgszabálykban meghatárzttak szerint egyetértési jgt gyakrlnak a tagintézmények diákönkrmányzatai, és szülői szervezetei. Jelen Szervezeti és működési szabályzat az elfgadással lép hatályba. A Szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatk (igazgatói utasításk) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dlgzójára nézve kötelező. 4

6 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat határzza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcslatkra vnatkzó megállapításkat és mindazkat a rendelkezéseket, amelyeket jgszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. A Szervezeti és működési szabályzat a kialakíttt célrendszerek, tevékenységi csprtk és flyamatk összehanglt működését, kapcslati rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatk betartása az intézmény valamennyi alkalmazttjára az intézmény használóira, valamint tanulói jgvisznyban álló tagjára nézve kötelező érvényű. 2. ALAPELVEK A közktatási és művelődési feladatk végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghzatalakr a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. Az intézményi nevelésben, a közktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hgy a köznevelési törvényben meghatárztt szlgáltatáskat megfelelő színvnaln biztsítsák részére ly módn, hgy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet a köznevelési törvényben meghatárzttak szerint minden segítséget megkapjn képessége, tehetsége kibntakztatásáhz, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei flyamats krszerűsítéséhez ügyeiben méltánysan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára legkedvezőbben választva döntsenek A köznevelés működtetésében, a feladatk végrehajtásában a gyermekekkel, tanulóval kapcslats döntések, intézkedések meghzatalakr az egyenlő bánásmód követelményét kötelező megtartani. Az egyenlő bánásmód követelménye alapján minden gyermeknek, tanulónak jga, hgy vele összehasnlítható helyzetben levő más személyekkel azns feltételek szerint részesüljön velük azns színvnalú ellátásban. Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit rvslni kell, amely aznban nem járhat más gyermek, tanuló jgainak megsértésével, csrbításával. 5

7 3. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA, TEVÉKENYSÉGE (ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT) 3.1. Az Intézmény neve és címe Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő utca Rövid neve: József Attila Iskla Székhely intézmény: Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u Tagintézményei: Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye 7211 Dalmand, Felszabadulás u. 16. Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Attalai Általáns Isklai Tagintézménye 7252 Attala, Béke tér Az Intézmény alapítója, fenntartója Alapító szerv neve: Emberi Erőfrrásk Minisztériuma Alapító jgkör gyakrlója: emberi erőfrrásk minisztere Alapító székhelye: 1055 Budapest, Szalay u Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt Fenntartó székhelye: 1055 Budapest, Szalay u Az Intézmény típusa: általáns iskla - Dmbóvári József Attila Általáns Iskla: 8 évflyammal működő alapfkú nevelési-ktatási intézmény. - Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye: 1-4. évflyammal 2 2 évflyam összevnásával működő alapfkú nevelési-ktatási intézmény. - Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Attalai Általáns Isklai Tagintézménye: 1-4. évflyammal, 4 évflyam összevnásával működő alapfkú nevelési-ktatási intézmény Az Intézménybe felvehető maximális gyermek-, és tanulólétszám Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 8 évflyamn 648 tanuló Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye 1-4. évflyamn, két összevnt sztályban 54 tanuló - Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Attalai Általáns Isklai Tagintézménye 1-4. évflyamn 1 összevnt sztályban 27 tanuló 6

8 3.5. Az Intézmény alaptevékenysége Alapfkú ktatás 852 Alapfkú ktatás Alapfkú ktatás intézményeinek, prgramjainak kmplex támgatása 8520 Alapfkú ktatás Általáns isklai nevelés, ktatás alsó tagzatn Általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általáns isklai nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Általáns isklai felnőttktatás (1-4. évflyam) Általáns isklai nevelés, ktatás felső tagzatn Általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5-8. évflyam) Sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5-8. évflyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általáns isklai nevelése, ktatása (5-8. évflyam) Általáns isklai felnőttktatás (5-8. évflyam) 8559 M.n.s. egyéb ktatás Közktatáshz kapcslódó egyéb nevelés Általáns isklai napközi tthni nevelés Sajáts nevelési igényű tanulók napközi tthni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi tthni nevelése Általáns isklai tanulószbai nevelés Sajáts nevelési igényű tanulók általáns isklai tanulószbai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általáns isklai tanulószbai nevelése 856 Oktatást kiegészítő tevékenység Oktatást kiegészítő tevékenységek kmplex támgatása 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakmai szlgáltatás 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sprtlók, dlgzók elkülönült étkeztetése Isklai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés 931 Sprttevékenység 9312 Sprttevékenység és támgatása Isklai, diáksprt-tevékenység és támgatása 7

9 Fgyatékssággal élők isklai, diáksprt-tevékenysége és támgatása 910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység 9105 Könyvtári tevékenységek Közművelődési tevékenységek és támgatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 682 Saját tulajdnú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820 Saját tulajdnú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3.6. Az Intézmény alaptevékenységen belüli feladatellátása Az általáns isklai alaptevékenységén belül: - Biztsítja az általáns isklai ktatást és nevelést, ennek keretében felkészíti a tanulókat az alapfkú isklai végzettség megszerzésére, melynek érdekében krrepetáló-felzárkóztató és tehetséggndzó tevékenységet is flytat. - Személyiségfejlesztő, tehetséggndzó, felzárkóztató ktatást flytat. - A tanulók szciális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányk ellensúlyzása céljából képesség-kibntakztató felkészítést szervezhet, valamint szükség szerint biztsítja az integrációs felkészítés lehetőségét. - Integrált nevelés keretében szükség esetén biztsítja a többi tanulóval együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfgyatéks, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rganikus kra visszavezethető, vagy rganikus kra vissza nem vezethető tartós és súlys rendellenességével küzdő sajáts nevelési igényű tanulók isklai nevelését-ktatását, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarkkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. - A fenntartó által jóváhagytt pedagógiai prgramja szerint speciális, illetve emelt szintű ktatást végezhet az engedélyezett óraszám keret intézmény által szabadn felhasználható részének átcsprtsításával. - Az iskla felmenő rendszerben német nemzetiségi ktatást flytat hagymánys nyelvktató kisebbségi ktatás frmájában német nemzetiségi nyelvet ktat. - Pedagógiai prgramjával összhangban igény szerint biztsítja az isklatthns, egész naps ktatás-nevelés lehetőségét. A tanulólétszám és a tanulócsprtk számának meghatárzása a fenntartó engedélyével történik A feladatk ellátását szlgáló vagyn Dmbóvár, Fő u Iskla épülete Helyrajzi száma: 3206 Területe: 6769 m 2 8

10 Attala, Béke tér 16. Iskla épülete Helyrajzi szám: 226/1 Területe: 150 m 2 Trnaszba Helyrajzi szám: 226/3 Területe: 70 m 2 Étkezde Helyrajzi szám: 226/4 Területe: 90 m 2 Dalmand, Felszabadulás u. 16. Iskla épülete Helyrajzi szám: 314/1 Területe: 7826 m 2 összterület Dalmand, Felszabadulás u. 14. Trnaterem épülete Helyrajzi szám: 314/2 Területe: 2045 m 2 összterület 3.8. Az Intézmény jgállása Az Intézmény a köznevelési törvényben fglaltak alapján önálló jgi személy. 4. AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐINEK FELIRATA, A BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA 4.1. Hsszú (fej)bélyegzők Dmbóvári József Attila Általáns Iskla KLIK OM: Dmbóvár, Fő utca Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Könyvtára Dmbóvár, Fő u Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Attalai Általáns Isklai Tagintézménye KLIK OM: Attala, Béke tér Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye KLIK OM: Dalmand, Felszabadulás u Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye Könyvtára 7211, Felszabadulás u Dmbóvári József Attila Általáns Iskla KLIK OM: Dmbóvár, Fő utca iktatás: érkezett..melléklet..határidő.szám 4.2. Körbélyegzők Dmbóvári József Attila Általáns Iskla KLIK OM: Dmbóvár, Fő utca Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Attalai Általáns Isklai Tagintézménye KLIK OM: Attala, Béke tér Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye KLIK OM: Dalmand, Felszabadulás u Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dmbóvár (kisméretű, igazlványkhz és biznyítványkhz) 9

11 4.3. Az intézményi bélyegzők használatára jgsultak igazgató tagintézmény-vezetők igazgatóhelyettesek könyvtársk isklatitkárk KLIK gazdasági munkatársak 5. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK 5.1 A törvényes működés alapdkumentumai és egyéb dkumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatálys jgszabálykkal összhangban álló alapdkumentumk határzzák meg: az alapító kirat a szervezeti és működési szabályzat a pedagógiai prgram a házirend Az intézmény tervezhető és elszámltatható működésének részenként funkcinálnak az alábbi dkumentumk: - a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámlókkal), - egyéb belső szabályzatk (helyiségek, eszközök használatának rendje) Az alapító kirat Az alapító kirat tartalmazza az intézmény legfntsabb jellemzőit, aláírása biztsítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jgszerű működését. Az intézmény alapító kiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módsítja A pedagógiai prgram A köznevelési intézmény pedagógiai prgramja képezi az intézményben flyó nevelőktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai prgramjának megalktásáhz az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztsítja a szakmai önállóságt. Az iskla pedagógiai prgramja meghatárzza: az intézmény pedagógiai prgramját, ennek részeként az isklában flyó nevelés és ktatás célját, tvábbá a köznevelési törvény 26. (1) bekezdésében meghatárzttakat az iskla helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évflyamain taníttt tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadn választható tanórai fglalkzáskat és azk óraszámait, az előírt tananyagt és követelményeket az ktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztsításának kötelezettségét az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményeit és frmáit, a tanuló magatartása, szrgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, 10

12 tvábbá jgszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szrgalma értékelésének, minősítésének frmáját a közösségfejlesztéssel, az iskla szereplőinek együttműködésével kapcslats feladatkat a pedagógusk helyi intézményi feladatait, az sztályfőnöki munka tartalmát, az sztályfőnök feladatait a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység helyi rendjét a tanulóknak az intézményi döntési flyamatban való részvételi jgai gyakrlásának rendjét a tanulók fizikai állaptának méréséhez szükséges módszereket A pedagógiai prgramt a nevelőtestület fgadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskla pedagógiai prgramja megtekinthető az igazgatói irdában, tvábbá lvasható az intézmény hnlapján. Az iskla vezetői munkaidőben bármikr tájékztatással szlgálnak a pedagógiai prgrammal kapcslatban Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatals dkumentuma, amely a hatálys jgszabályk figyelembe vételével az intézmény pedagógiai prgramjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célk, feladatk megvalósításáhz szükséges tevékenységek, munkaflyamatk időre beszttt cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfgadására a tanévnyitó értekezleten kerül sr. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfgadásakr be kell szerezni az isklaszék, a szülői szervezet és a diákönkrmányzat véleményét. A munkaterv egy példánya az infrmatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az isklai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 6. AZ INTÉZMÉNYI KIADMÁNYOZÁS JOGA Az intézményi kiadmányzás jga az igazgatót, akadályztatása esetén a felső tagzatért felelős igazgatóhelyettest illeti meg. A részletes szabálykat a KLKE utasításk tartalmazzák. 7. AZ ALKALMAZOTTAK KÖRE, AZ ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK Az intézmény munkavállalói, illetőleg közalkalmazttai tekintetében a Munka Törvénykönyvét vagy a Közalkalmazttak Jgállásáról szóló Törvényt kell alkalmazni. Pedagógus munkakör ellátására az óraadó tanár kivételével plgárjgi jgviszny nem létesíthető. Pedagógus munkakörben a jgszabályban meghatárztt végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy fglalkztatható. A pedagógus, valamint a nevelő és ktató munkát közvetlenül segítő alkalmaztt intézményi munkájának ellátása srán a gyermekekkel, tanulókkal összefüggő 11

13 tevékenységével kapcslatban, a büntetőjgi védelem szempntjából közfeladatt ellátó személy. Az alkalmazttak körét a Knt. előírásai tartalmazzák, az engedélyezett létszámt a KLIK határzza meg. A részletes szabálykat a KLKE utasításk tartalmazzák. 12

14 II. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA 1. A NEVELŐ- ÉS OKTATÓ MUNKA KÖVETELMÉNY-RENDSZERE Az intézményben a nevelő ktató munka az egységes pedagógiai prgram alapján flyik. A pedagógiai prgram magában fglalja az isklai nevelési prgramt és a helyi tantervet. 2. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS A vnatkzó jgszabályk és határzatk betartása mellett az intézmény sajátsságaiból fakadóan az alábbi elvek követése indklt Alapelvek az alkalmazttaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hgy az intézményi, tagintézményi feladatk ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen a közös célért dlgzó, de eltérő tevékenységet flytató szervezeti egységek munkájukat összehanglják az intézményi szervezeti felépítést az SZMSZ melléklete tartalmazza a vezetőség képesítés szerinti összetétele fedje le az intézmény képzési, művelődési szerkezetét a vezetőség flyamats kapcslattartása (személyes, telefns, ) biztsíttt legyen az intézmény egészét átölelő, közös szakmai munkaközösségek, tagzatk munkájának irányítását csak megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógus végezze a közös szakmai munkaközösségek összejöveteleinek utazási feltételei biztsítttak legyenek az IPR fejlesztő munkacsprt összehanglt működése a szakmai és pedagógiai munkaközösség vezetője kapjn az általánstól nagybb hatáskört és elismerést az isklai közösségek, és tagjainak teljesítményét flyamatsan fejleszteni kell ez érdemben úgy ldható meg, ha gyakrlják a vezetési tevékenység valamennyi elemét (tájékzódás, elhatárzás és döntés, végrehajtás, szervezés, összehanglás, ellenőrzés és értékelés) e cél elérésének alapfeltétele a jg- és feladatkörök aránysítása, decentralizálása és azk világs meghatárzása 2.2. Az intézmény vezetője, az intézményvezető Feladat és jgkörét a Knt., valamint ennek végrehajtására kiadtt rendeletek, illetve a KLKE utasításk szabályzzák. 13

15 Az intézményvezető jgállását a magasabb vezető besztás ellátásával megbíztt közalkalmazttakra vnatkzó rendelkezések határzzák meg. Ellátja a jgszabályk által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruháztt feladatkat. Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takaréks gazdálkdásért. Gyakrlja a ráruháztt munkáltatói jgkat, és dönt az intézmény működésével kapcslatban minden lyan ügyben, amelyet jgszabály, KLKE utasítás vagy kllektív szerződés (közalkalmaztti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézményvezető felel tvábbá a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és ktató munka egészséges és biztnságs feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyerekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az intézményvezető a tankerületi igazgató engedélye birtkában rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan k miatt a nevelési-ktatási intézmény működése nem biztsítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehzhatatlan kárral járna. Az ilyen módn kiesett tanítási napk pótlásáról lehetőleg a tanév szrgalmi ideje alatt gndskdni kell. A rendkívüli szünettel kapcslats intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. Az intézményvezető képviseli az intézményt. Az intézményvezető az előzőekben meghatárztt jgkörét esetenként vagy az ügyek meghatárztt körében helyetteseire, tagintézmény-vezetőire, vagy az intézmény más alkalmazttjára átruházhatja. Az intézményvezető feladatkörébe tartzik különösen: a nevelőtestület vezetése a nevelő és ktató munka irányítása és ellenőrzése a nevelőtestület jgkörébe tartzó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési - ktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztsítása a szülői közösséggel, a munkavállalói érdekképviseleti szervvel és a diákönkrmányzattal való együttműködés a nemzeti és isklai ünnepek munkarendhez igazdó, méltó megszervezése a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcslats tevékenység irányítása 14

16 2.3. Az intézményvezetőség Az intézmény vezetését, a tagintézmények munkájának összehanglását az intézményvezetőség segíti. Az intézményvezetőség az intézményi élet egészére kiterjedő knzultatív, véleményező és javaslattevő jggal rendelkező testület. Az intézményvezetőség tagjai: az intézmény intézményvezetője a tagintézmény-vezetők Az intézményvezetőséget az intézmény intézményvezetője vezeti. Az intézményvezetőség rendszeresen havnta tart megbeszéléseket. A megbeszélésekről emlékeztető készül. Az intézményvezetőség megbeszéléseinek témájától, vagy az érintettek körétől függően kibővített intézményvezetőségi ülés is tartható. A kibővített intézményvezetőség tagjai: az intézmény intézményvezetője a tagintézmény-vezetők a József Attila Általáns Iskla intézményvezető-helyettesei szakmai munkaközösségek képviselői közalkalmaztti tanács képviselője szakszervezet képviselője szülői szervezetek képviselői diákönkrmányzat képviselői gyermekvédelmi felelős IPR vezetője A kibővített intézményvezetőségi megbeszélésekről emlékeztető készül. Az intézmény felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a jgszabályk által előírtak szerint végzi. Megbízatása a vnatkzó jgszabálykban megfgalmaztt módn és időtartamra történik A tagintézmény-vezetők A vezető besztás ellátásával megbíztt tagintézmény-vezetők vezetői tevékenységüket az intézményvezető irányítása mellett, egymással és az intézményvezető-helyettesekkel együttműködve és egymással mellérendeltségi visznyban látják el. Az intézményvezető munkáját az alábbi tagintézmény-vezetők segítik: Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Attalai Általáns Isklai Tagintézménye tagintézmény-vezetője Dmbóvári József Attila Általáns Iskla Dalmandi Általáns Isklai Tagintézménye tagintézmény-vezetője A tagintézmény-vezetők megbízása 5 évre szól. 15

17 A tagintézmény-vezetők munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik. A tagintézmény-vezető felelős a tagintézmény szakszerű és törvényes működéséért. A tagintézmények működését vezetőség segíti. A vezetőség tagjai: tagintézmény-vezető diáktanács vezetője (ahl van) közalkalmaztti tanács vezetője vagy képviselője szakszervezet vezetője, vagy képviselője (ha van) szülői szervezet vezetője szakmai munkaközösség vezetői vagy képviselői A vezetőség a tagintézményi élet egészére kiterjedő véleményező és javaslattevő testület. A vezetőség munkarendjét a tagintézmény éves munkaterve határzza meg. Az alkalmazttak fglalkztatására, élet- és munkakörülményeire vnatkzó kérdések tekintetében köteles javaslatait az intézményvezetőség elé tárni, intézkedéseket csak az intézményvezetőség véleményeztetése után, az intézményvezető egyetértésével tehet. A tagintézmény-vezető felel a tagintézményben flyó pedagógiai munkáért, a helyi gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk szervezéséért és ellátásáért, a nevelő és ktató munka egészséges és biztnságs feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyerekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A tagintézmény-vezető az előzőekben meghatárztt jgkörét esetenként vagy az ügyek meghatárztt körében tagintézmény-vezető helyetteseire, vagy a tagintézmény más alkalmazttjára átruházhatja. A tagintézmény-vezető feladatkörébe tartzik különösen a tagintézmény nevelőtestületének vezetése a tagintézmény nevelő és ktató munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése a tanév megkezdése előtt a tagintézményi munkaterv tervezetének elkészítése, összhangban az intézményi munkatervvel a kimutatáskhz, statisztikákhz szükséges adatközlés, elemzés a tanórák és tanórán kívüli tevékenységek szervezése, ellenőrzése a tagintézményben az IPR működésének krdinálása a működési körbe tartzó vizsgák előkészítése, lebnylítása, értékelése az érvényes tantárgyfelsztás alapján szükséges túlórák, a hiányzásk esetén szükséges helyettesítések szervezése, havi kimutatása, összesítése, benyújtása a tankönyvrendelés, árusítás, lebnylítás, elszámlás szervezése, ellenőrzése a könyvtári munka irányítása a sprtlétesítmények használatának engedélyezése 16

18 a gyermekek, tanulók üdültetésének, kirándulásainak, tábrzásának szervezése a tanulói jgvisznnyal kapcslats helyi feladatk végzése tanulmányi versenyek, vetélkedők, sprtversenyek szervezésének irányítása órarend készítése, gndzása tagintézményében a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásk betartása a tagintézmény nevelőtestületének jgkörébe tartzó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése a nevelési-ktatási tagintézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megtervezése, az igény benyújtása az intézményvezetőséghez a helyi szülői közösséggel, a munkavállalói érdekképviseleti szervvel és a diákönkrmányzattal való együttműködés a nemzeti és isklai ünnepek munkarendhez igazdó, méltó megszervezése a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcslats tevékenység irányítása A tagintézmény-vezetők az alábbi jgkörökkel nem rendelkeznek: munkáltatói gazdálkdás 2.5. Az intézményvezető-helyettesek A vezető besztás ellátásával megbíztt intézményvezető-helyettesek vezetői tevékenységüket az intézményvezető irányítása mellett, egymással, és a tagintézmény-vezetőkkel együttműködve és egymással mellérendeltségi visznyban látják el. Az intézményvezető munkáját az alábbi intézményvezető-helyettesek segítik: Dmbóvári József Attila Általáns Iskla felső tagzats intézményvezetőhelyettese, aki egyben általáns helyettes Dmbóvári József Attila Általáns Iskla alsó tagzats intézményvezetőhelyettese Az intézményvezető-helyettesek megbízása 5 évre szól. Az intézményvezető-helyettesek munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik. Az intézményvezető-helyettesek (alsó-, felső tagzats) feladatkörébe tartzik különösen a nevelőtestület közvetlen vezetése a kimutatáskhz, statisztikákhz szükséges adatközlés, elemzés a tanórák és tanórán kívüli tevékenységek szervezése, ellenőrzése a tagintézményben a működési körbe tartzó vizsgák előkészítése, lebnylítása, értékelése az érvényes tantárgyfelsztás alapján szükséges túlórák, a hiányzásk esetén szükséges helyettesítések szervezése, havi kimutatása, összesítése, benyújtása a tankönyvrendelés szervezése, lebnylítása a könyvtári munka irányítása 17

19 a gyermekek, tanulók üdültetésének, kirándulásainak, tábrzásának szervezése az IPR működésének krdinálása tanulmányi versenyek, vetélkedők, sprtversenyek szervezésének irányítása tantárgyfelsztás készítése órarend készítése, gndzása a nevelési-ktatási intézményegység működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megtervezése, az igény benyújtása az intézményvezetőséghez a helyi szülői közösséggel és a diákönkrmányzattal való együttműködés Az isklai tagintézmény működését vezetőség segíti. A vezetőség tagjai: intézményvezető intézményvezető-helyettesek diáktanács vezetője közalkalmaztti tanács vezetője vagy képviselője szakszervezet vezetője, vagy képviselője szülői szervezet vezetője szakmai munkaközösség vezetői vagy képviselői A vezetőség az isklai élet egészére kiterjedő véleményező és javaslattevő testület. A vezetőség munkarendjét az iskla éves munkaterve határzza meg. Az intézményvezetőt távllétében az alábbi jgkörök kivételével: munkáltatói gazdálkdás a felső tagzats intézményvezető-helyettes helyettesíti. 3. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐSÉG KÖZVETLEN MUNKATÁRSAI 3.1. A szakmai munkaközösség-vezetők A szakmai munkaközösség-vezetők az intézmény szakmai munkájának krdinátrai, vezetői. Tevékenységüket az intézményvezető irányítása alatt, az intézményvezetőhelyettesek, tagintézmény-vezetők felügyeletével, egymással együttműködve munkaköri leírásuknak megfelelően látják el. A munkaközösség-vezetők feladatkörébe tartzik különösen a munkaközösség éves prgramjának összeállítása az azns területen működő tanárk munkájának összehanglása (tankönyvválasztás, eszközjegyzék, szakkörök, versenyek) az óralátgatásk bemutató órák szervezése, melyek tervét az éves munkatervben rögzíteni kell a pedagógusk tvábbképzésének tervezése a szakmai versenyek kiírásának figyelemmel kísérése, a nevezés és a helyi versenyek lebnylítása az isklán belüli egységes értékelés megvalósításának kidlgzása 18

20 a tantárgy ktatása fejlesztésének lehetőségeinek feltárása, a tantárgyak közötti kncentráció lehetőségeinek keresése a szaktantermek fejlesztésére javaslatkat tesznek beszámlnak a munkaközösség munkájáról kitüntetésre, jutalmazásra javaslatt tehetnek 3.2. Az sztályfőnökök Az sztályfőnökök az isklai sztályk munkájának vezetői. Tevékenységüket az intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők irányítása alatt, az alsó tagzats, illetve sztályfőnöki munkaközösség-vezető felügyeletével, egymással együttműködve munkaköri leírásuknak megfelelően látják el. Az intézményi pedagógiai prgramban megfgalmaztt pedagógia elvei és gyakrlata szerint nevelik tanítványaikat. Célzatsan összehanglják sztályukban a nevelési tényezőket, mindent megtesznek azért, hgy sztályuk jó közösséggé váljn, amelyben minden tanuló tthn érzi magát. Tanítványaik családi hátterének és személyiségének alaps megismerésére törekedve, az intézmény nevelési céljainak megfelelően, azkkal mélyen aznsulva, frmálják személyiségüket, segítik önismeretük, hivatástudatuk fejlődését. Megkülönböztetetten figyelnek azkra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderítik az kkat és segítenek kiküszöbölni őket. Az sztályfőnökök feladatkörébe tartzik különösen flyamats jelenlétükkel is kifejezik az sztályukkal való törődésüket tanítványaik tanulmányi eredményeinek figyelemmel kísérése, annak ellenőrzése, hgy be van-e írva minden sztályzat ellenőrzőjükbe az sztályukban tanító pedagógusk munkájának krdinálása és segítése, óráik látgatása szükség esetén sztályértékelő megbeszélés, rendkívüli szülői értekezlet összehívása tanítványaik tanórán kívüli elfglaltságainak figyelemmel kísérése a tanulók magatartásának és szrgalmának minősítése javaslattétel a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére sztályuk tájékztatása az isklai feladatkról tanulmányi kirándulás szervezése, tábr sztályfőnöki munkaterv készítése az sztályukkal kapcslats ügyviteli teendőket (törzslap, sztálynapló vezetése, kimutatásk, statisztikák készítése, a tvábbtanulással kapcslats teendők, stb.) ellátják 3.3. Az sztályfőnök-helyettesek Az sztályfőnök-helyettesek az sztályfőnökök munkájának segítői. Tevékenységüket az intézményvezető-helyettesek irányítása alatt, az sztályfőnökökkel együttműködve látják el. Az sztályfőnök-helyettesek feladatkörébe tartzik különösen jelenlétükkel is kifejezik az sztályukkal való törődésüket tanítványaik tanórán kívüli elfglaltságainak figyelemmel kísérése 19

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1 Tartalmjegyzék 1. Preambulum... 3 1.1. Az SZMSZ jgszabályi alapja... 3 1.2. Alapelvek.. 4 1.3. Az SZMSZ személyi- és időbeli hatálya... 5 2. Az intézmény általáns jellemzői... 5 2.1. Az intézmény adatai...

Részletesebben

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 036268 A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2014. június, javítás, kiegészítés 2015. któber Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Preambulum Az ifjakat ugyanígy intsd, hgy legyenek józank mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Ságújfalui Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla 2014 Ságújfalu Körzeti Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla és Napközi Otthns Óvda Tartalmjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvda Szabályzat típusa: Óvdai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5650. Mezőberény, Kálvin u. 2-4. Intézmény OM-aznsítója: 028138 Intézmény

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Frmatted: Gutter: 1 cm Budapest XXII. Kerületi Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2012. május 15.2014. március 3. Takács Éva igazgató Frmatted:

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT)

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) Kuruczné Brbély Márta A diákönkrmányzat felnőtt vezetője 2014-2015 I. Általáns rendelkezések

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Készült: 2014. augusztus I. A Házirend célja A házirend az iskla diákjainak alktmánya. Rögzíti a jgkat és a kötelességeket, valamint az iskla munkarendjét.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2009. (X.29.) sz. Kt. határzatával 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Intézmény neve, címe: Szervezeti és működési szabályzat

Intézmény neve, címe: Szervezeti és működési szabályzat Baptista Szeretetszlgálat Egyházi Jgi Személy Intézmény neve, címe: Szervezeti és működési szabályzat 1. Alapdkumentumk vizsgálata 1. Köznevelési intézet működése, belső-, külső kapcslatai - Nkt. 25. (1)

Részletesebben