Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató"

Átírás

1 Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől független, egyéni vagy csprts tevékenység és annak pedagógiai feldlgzása Mi a különbség? Önkéntesség Mikrtól? Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szlgálat végzésének igazlását először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni Közösségi szlgálat az egyén szabad akaratából anyagi ellenszlgáltatás nélkül másk javát szlgálja kötelező [az iskla pedagógiai prgramjában rögzített] módn anyagi érdektől függetlenül a tanuló helyi közösségének javát szlgálja Illetve lyan pedagógiai eszköznek is tekinthető, amely személyes és szciális kmpetenciák fejlesztésére alkalmas Miért haszns? a jelentkező tanulónak a fgadó szervezetnek az isklának személyiséget, kmmunikációs alapértékek megteremtése új élménypedagógiai területekre vezet képességeket, önismeretet fejleszt együttműködés, a kölcsönösség elve alapján érzékenyít kölcsönösség, újfajta pedagógiai kultúra kapcslatkat épít céltudatsság, tanár-diák viszny új módzatai jó gyakrlatszerzési lehetőséget és integrálódás, összhang pályarientációt biztsít kapcslatépítés közösségi szlgálati prgram társadalmi felelősségvállalást erősít új erőfrrásra ad lehetőséget lehetőségei kmpetenciákat fejleszt növeli az önbizalmat a dlgzók munkahelyének veszélyeztetetése, és szakértelmének helyettesítése nélkül és a pedagógiai prgram között

2 Ki lehet a fgadó szervezet? lehet pl. közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben fglalt szervezet amely lehetőleg teljesíti regisztrációs kötelezettségét, minden civil szervezet (a nem közhasznú szervezetek is) fgadó szervezetté válhat - lásd: civil törvény évi LXXXVIII törvényi magánszemély esetén ha a KÜLDŐ nevelési-ktatási intézmény egyben FOGADÓ intézményként is működik. a regisztráció nem kötelező [A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben ez nincsen szabályzva. A magánszemély teljesítést igazló aláírását ebben az esetben az isklai krdinátr aláírása helyettesítheti. Kiemelten ezt a tevékenységet érdemes pársával végezni.] Önkrmányzatk ifjúságvédelmi, egészségügyi, stb. csprtjai ÁNTSZ helyi szervezetei Magyar Vöröskereszt kerületi irdái Kulturális szervezetek színházak, kiállítóterek, művházak, stb. Egészségügyi intézmények Szciális intézmények anyatthn, idősek tthna, stb. Bölcsődék, óvdák, isklák Krtárs csprtk helyben Az iskla (mint legkézenfekvőbb közösségi szlgálati helyszín) nem lehet érdekvédelmi, képviseleti, vagy plitikai szervezet annak ellenére, hgy fgadhat önkénteseket

3 Bevezetési szempntk felmérés felkészítés szakmai krdinátr szerencsés, ha a felkészítést a pedagógusk és a fgadó intézmény a lehetséges biztnsággal végzett feladatk köre, hzzárendelt célk megközelíthetőség tárgyi feltételek biztsítttsága melyik nap, napszak, időintervallum az, amikr a segítőkre leginkább szükség lenne a prgram lebnylításának és kiértékelésének feltételei a tevékenység elvégzésnek biztnsági előírásai van-e általáns vagy speciális ismeretekre szükség A fgadó szervezet köteles illetve a diákk (a krdináló pedagógus bevnásával) számára maga a fgadó/szakmai szervezet végzi a fgadó szervezet vezetője jelöli ki az isklával kötött együttműködési megállapdásban rögzített módn, lehetőleg úgy, hgy az iskla egyetértési jgt gyakrljn a kijelöléshez várható feladatai: irányítás (a közösségi szlgálatban résztvevő tanulók munkáját a tevékenység srán) esetlegesen részt vesz a felkészítésben és a feldlgzásban, dafigyelés (az adtt tevékenységeket flyamats figyelemmel kíséri) biztsítani gndskdni együttműködési az egészséget nem veszélyeztető és biztnságs a tevékenység ellátása érdekében szükséges: utazásról,szállásról és MEGÁLLAPODÁST kötni a küldő intézménnyel munkavégzés feltételeit, étkezésről, ha az önkéntes szerződés amelynek tartalmaznia kell a szükséges pihenőidőt, másként nem rendelkezik a megállapdást aláíró felek adatait, a tevékenység ellátásáhz szükséges a vállalt kötelezettségeket tájékztatást és irányítást, a fglalkztatás időtartamát, ismeretek megszerzését, a mentr nevét és feladatkörét a tevékenység flyamats, szakszerű (egészségügyi területen ez kötelező) felügyeletét Hitelesíteni a 18. életévét be nem töltött, illetve a krlátzttan cselekvőképes nagykrú önkéntes esetén minden egyes alkalm esetén szükséges a diák által vezetett - naplóban illetve egy - az iskla által kibcsájttt - nymtatványn

4 Krlátk Nem szükséges Külföldön nem Fgadó szervezet nem elehet isklai közösségi szlgálat a felnőttktatásban és sajáts nevelési igényű tanulók esetében - szakértői bizttság javaslata alapján végezhet közérdekű önkéntes tevékenységet 16 éves kr alatti önkéntes és a krlátzttan cselekvőképes nagykrú érdekvédelmi, képviseleti, vagy plitikai szervezet annak ellenére, hgy fgadhat önkénteseket nem beszámítható tevékenység kztt kár külső szervezet és mentr üzleti jellegű tevékenység Az önkéntes NEM felel az általa kztt BEVONÁSAKOR hasznszerzés admánygyűjtés különösen nem, ha az pénzbeli kárért amennyiben figyelem-felhívási kötelezettségének eleget tett a fgadó szervezet kárának megtérítése abban az esetben követelhető az önkéntestől ha az önkéntes felróható magatartása kzta (figyelem-felhívási kötelezettségének nem tett eleget) az önkéntes által az önkéntes jgvisznnyal összefüggésben harmadik személynek kztt kárért a fgadó szervezet felel az iskla és a felek együttműködéséről megállapdást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapdást aláíró felek adatait, a vállalt kötelezettségeket, a fglalkztatás időtartamát, a mentr nevét és feladatkörét

5 Időkrlátk tanítás után, hétköznap hétvégén, nyári szünetben időtartam elszámlható idő nem elszámlható idő évflyamn aránysan elsztva ettől eltérni szülői kérelemmel, nyilatkzattal lehet 50 óra közösségi szlgálat, ebből 5 bevezető és 5 levezető órát lehet a többi (40) óra knkrét szlgálat szlgálati idő 16 éves kr alatt min. 60 perc/alkalm, a helyszínre és a helyszínről az utazás ideje szlgálati idő 18 éves kr alatt tanítási szünet ideje alatt: napi: 3 óra heti: 12 óra, 1 nap pihenéssel tanítási időben: napi 2, heti hat óra: tanítási napn kívül: napi 3 óra napi 4,5 óra heti 18 óra 2 nap között: 14 óra pihenőidővel 20:00 és 6:00 óra között nem lehet A tanuló kötelezettségei 1. jelentkezési lap 2. napló 3. elfgadásnak feltétele leadása az isklának, tartalma: hl, mit, mikr kerül sr a tevékenységre a szülő/gndviselő engedélyével (aláíratás) Isklán kívüli, külső szervezet (ill. mentr) bevnása esetén együttműködési megállapdás szükséges, tartalma: a felek adatai, hitelesített napló megnyitása, amelyben minden alkalm esetén vezetni kell: 1. mikr, 2. hl, 3. milyen tevékenységi területen, milyen tevékenységet végzett, 4. milyen időkeretben, 5. hl: hitelesítés (helyszínen való aláíratás) élmények (tapasztalatk, észrevételek a 3az1-ben lapk: napló & szülői nyilatkzat & jelentkezés és az együttműködési megállapdás leadása Biztsítás néhány külső szervezet külön biztsítást igényel annak ellenére, hgy az állam minden magyar államplgárságú gyermek részére gndskdik 3 18 éves krig a baleset-biztsításáról

6 a vállalt kötelezettség, az időtartam, a mentr neve és feladata mivel NEM teljes körű 4. jelentkezésen való váltztatás 5. személyesen végezni 6. dkumentumk őrzése CSAK: szülői kérésre ÉS a partnerintézmény egyetértésével (hiszen számítanak Rád!) Tevékenységi területek egészségügyi területen a közérdekű önkéntes tevékenységet az érettségi biznyítványban való rögzítésig a beteg kísérete a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban a beteg kéréseinek tlmácslása az áplószemélyzet felé betegek és hzzátartzóik tájékzódásban való segítése kórtermekbe látgatás és igény szerinti segítségnyújtás, lelki támasz nyújtása a betegnek és hzzátartzójának egyaránt adminisztratív tevékenységek ellátásában rvsk és nővérek kéréseinek teljesítése a betegekkel kapcslatban az önkéntesek kmpetenciahatárain belül, például a mbilizálásban való segítés gyermekprgramkban való részvétel, szabadidős tevékenységek szervezésében segítés betegek eligazdásának segítésében fellvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkdás, a betegek meghallgatása szciális területen idős emberek segítése egyénileg tthnukban sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb. egyéb, a mentális egészséget támgató tevékenységek ktatási területen krrepetálás alsóbb évflyamkn gyermektthnban idős emberek támgatása szciális intézmény keretei között sétáltatás, beszélgetés, szba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása fellvasás, beszélgetés egyéb szciális tevékenység ktatás idősek számára, például számítógép-használat nyelvtanítás

7 sajáts nevelési igényű intézményben bölcsődékben, óvdákban a mindennapi tevékenységekben játékkban való részvétel kulturális, közösségi területen kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szlgálat elvégzése; közösségi tevékenységek katnasírk gndzása közgyűjteményben önkéntes feladatk ellátása környezet és természetvédelmi területen parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése biciklitárló javítása, festése, kerítésfestés szciális intézmény környezetének rendezése fa- és növényültetés, avar összegyűjtése Natura 2000 területek megóvásában részvétel katasztrófavédelem területen a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való bekapcslódás közreműködés az éves, tervezhető feladatkból adódó tevékenységekben jelzőrendszer részeként feladatellátás Ovi, SNI, idősek területen egyéb ktatási tevékenységek bölcsődékben, óvdákban, idősek tthnában stb. kulturális prgram szervezése például bábjáték amatőr színielőadás versmndás, prózafellvasás mesemndás, éneklés környezettudatsságra, fenntartható fejlődésre vnatkzó prgramkban való részvétel, a prgramk népszerűsítése iskla, civil szervezet hnlapján, blg írása, szórólapk készítése stb. megújuló energiafrrásk fntsságát szlgáló prgramk népszerűsítése Hl?: nemzeti parkkban, erdészetekben; környezet- és természetvédelemmel fglalkzó civil és más szakmai szervezeteknél; tvábbá önkrmányzatknál] rendkívüli helyzetben (a tanulók kmpetenciahatárain belül) végezhető tevékenységek ellátása árvízhelyzetben hmkzsákk szállítása, töltése épületek, ingóságk óvása evakuált emberek tájékztatása, segítése stb. Közös sprt- és szabadidős tevékenység óvdáskrú, sajáts nevelési igényű gyermekekkel, tvábbá idős emberekkel: életinterjú készítése idős emberekkel; közös prgramk (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsr kialakítása, közös sütés, fdrászat)

8 közös prgramk nehézséggel élő krtársakkal; bölcsődésekkel, óvdáskkal, idős emberekkel: sprt, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös prgramk; Fgalmak Isklai krdinátr Szakmai krdinátr Mentr aki felelős a tanulók felkészítéséért, pedagógiai feldlgzásért (mentrálás), valamint a fgadó helyekkel való kapcslattartásért, adminisztrálásért, a fgadó intézmény által lyan, a feladatra kijelölt szakember, aki a közösségi szlgálatban résztvevő tanulók munkáját a tevékenység srán irányítja, esetlegesen részt vesz a felkészítésben és feldlgzásban fgadó szervezetnél vagy az isklában dlgzó, vagy más, megfelelő képzettséggel rendelkező személy, aki elsősrban a tanulók lelki fejlődésével fglalkzik Fgadó szervezet Jelentkezési lap közösségi szlgálati napló azn intézmények köre, melyek a nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 45. pntjának 1. (2) bekezdésében felsrlt területeken működnek és helyet vagy szakmai támgatást nyújtanak a közösségi szlgálat megszervezéséhez az a dkumentum, amelyen a tanuló jelzi, mely területeken milyen tevékenységi köröket szeretne végezni, és amelyet a szülő, gndviselő egyetértőleg elláttt kézjegyével bármilyen (célszerűen A5 méretű) füzet, amely segíti az 50 óra teljesítésének dkumentálását az isklai krdinátr a napló alapján, nymn követi a tanuló tevékenységeit, az egyes időpntkban eltöltött időt, és az sztálynaplóba ez alapján jegyzi be a diák által teljesített órákat az sztályfőnök

9 2013/2014 tanévben érintett sztályk Osztály isklai krdinátr 1. 9/A Urbin Péter 2. 9/B Ludescher Ottó 3. 9/C Urbin Péter 4. 9/D Baranyai Péter 5. 10/A Baranyai Péter 6. 10/B Baranyai Péter 7. 10/C Ludescher Ottó 8. 11/C Ludescher Ottó

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Simonyi István Budapest, 2013. április 24. 1 Nemzetközi

Részletesebben

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat - 1 - A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com www.kozossegi.ofi.hu Közösségi Szolgálat Portál A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz. nev. int. névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben

Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben Budapest, 2013. március 20. Dr. Bodó Márton Fogalmak I. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Corporate Social Responsibility Társadalmi felelősségvállalás (CSR,

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangsan ciripel

Részletesebben

Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató

Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató A Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató 2013 1 2 Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató Tartalmjegyzék Bevezetés 1. rész Általáns tájékztatás a Cmenius Egyéni diákmbilitás prgramról 2. rész Feladatk és kötelezettségek

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben