Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás"

Átírás

1 Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn a munkavállalói létszám megırzéséhez, növekedéséhez, illetve a vállalkzás stabil mőködésének megteremtéséhez, fejlıdésének elısegítéséhez Operatív cél A mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás célja hgy a vállalkzás: bıvítse vállalkzói ismereteit, a mőködése srán alkalmazni tudja a flyamatsan váltzó jgszabálykat, ismerje meg a fglalkztatás bıvítését, a vállalkzásk fejlesztését segítı hazai és nemzetközi támgatásk rendszerét. 2. A szlgáltatás célcsprtja 2.1. Célcsprt, átfgóan A gazdasági életben résztvevı bármely fr- és nnprfit mikr,- kis,- középvállalkzás Célcsprt, amelynek a szlgáltatás különösen ajánltt Prfilváltás flyamatában lévı és/vagy tevékenységi körüket bıvítı vállalkzásk, hátránys helyzető, alacsny munkaerı kereslettel rendelkezı térségekben mőködı vállalkzásk, kezdı vállalkzásk, mőködési prblémával küzdı, stabilitásukat megteremteni kívánó vállalkzásk, hátránys helyzető embereket fglalkztató nn-prfit vállalkzásk. 3. A célcsprt tagjainak kiválasztására alkalmaztt eljárásk, módszerek A mikr-, kis- és középvállalkzásk az alábbi módkn kerülhetnek be a szlgáltatásba. A megrendelı ajánlja számukra a szlgáltatást. Más szervezet, szlgáltató (pl. munkáltatói érdekképviseleti szervezet, kereskedelmi és iparkamara) javaslja számukra a szlgáltatás igénybevételét. A szlgáltatást a mikr-, kis- és középvállalkzás képviselıje maga kéri. A szlgáltatást elsıdlegesen azknak a vállalkzásknak ajánltt nyújtani, melyek praktívan kifejezésre juttatják igényüket a tanácsadásra, direkt megkeresés útján kapcslatba lépnek a tanácsadást nyújtó szervezettel.

2 4. A szlgáltatás tartalma, tevékenységek 4.1. A szlgáltatás tartalma A már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt szlgáltatás, amelynek segítségével naprakészen tájékzódhatnak a pályázati lehetıségekrıl, az elérhetı támgatáskról, az aktuális fglalkztatási, munkajgi, adójgi, társadalmbiztsítási, pénzügyi kérdésekrıl. A szlgáltatás keretében mód nyílik a hasnló helyzetben lévı, hasnló tevékenységet flytató, ugyanazn térségben mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk találkzásának, rendszeres kapcslatának megszervezésére. A várt eredmény a mőködı vállalkzásk stabilizálása, üzleti kapcslataik szélesítése, vállalkzási ismereteik bıvítése, a fglalkztatttak létszámának növelése Tevékenységek a) Egyéni tanácsadás nyújtása a vállalkzás mőködtetéséhez, fenntartásáhz, bıvítéséhez, üzleti terv elkészítéséhez, vállalkzásk fejlesztését segítı hazai és nemzetközi pályázatk rendszerének megismeréséhez, eligazdáshz, munka- és cégjgi, társadalmbiztsítási, gazdasági kérdésekben, a fglalkztatás tervezett bıvítése esetén a munkavállalók után igénybe vehetı adózási és járulékkedvezményekrıl, regisztrált álláskeresık tervezett fglalkztatása esetén a munkaügyi szervezettıl igényelhetı támgatásk (aktív eszközök) megismeréséhez, a mikr-, kis- és középvállalkzásknak szóló tájékzódási lehetıségekrıl (kamarákról, érdekképviseletekrıl, infrmációs közpntkról, hnlapkról). b) Csprts tanácsadás nyújtása Csprts frmában átadható infrmációkhz csprts fórumk szervezése, a fent említett tanácsadási területeken. c) Rendszeres kapcslat biztsítása Találkzók megszervezése a hasnló helyzetben lévı, hasnló tevékenységet flytató, ugyanazn térségben mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk részére. 5. Módszertan, a szlgáltatás frmája A szlgáltatás egyéni tanácsadási frma, amely esetenként csprts tájékztatás keretében is megvalósulhat munkáltatói kistérségi speciálisan a mikr-, kis- és középvállalkzásk számára összehívtt fórumkn, klubfglalkzáskn keresztül. A tanácsadás infrmációnyújtásból, tvábbá személyes tanácsadásból áll. Az egyéni tanácsadás minden esetben egy knkrét, meghatárztt kérdés megvitatása. a) Egyéni tanácsadás b) Csprts tanácsadás

3 A csprts tájékztatás az infrmáció átadásn túl esetismertetések segítségével segíti elı a vállalkzásk jgi, pénzügyi, adózási, munkaerı-piaci ismereteinek aktualizálását, a fglalkztatás bıvítését, tvábbá a vállalkzás fejlesztését segítı hazai és nemzetközi támgatásk rendszerének megismerését. 6. Az elvárt eredmény (meghatárzásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátrk) Kimeneti indikátr: Mutató szlgáltatást igénybe vett mkkv-k száma, Mutató frrása tanácsadási napló, jelenléti ív. Eredmény indikátrk: más munkaerı-piaci szlgáltatást igénybevevı mkkv-k száma, a fglalkztatáshz támgatást igénylı mkkv-k száma, munkaügyi kirendeltség nyilvántartása, vagy szlgáltató igazlása vagy az ügyfél adatszlgáltatása. 7. A szlgáltatás nyújtásáhz szükséges szakmai kapacitásk 7.1. Humán kapacitásk (végzettség, szakmai gyakrlat, ismeretek, készségek) Végzettség: jgi és/vagy gazdasági felsıfkú végzettség, vagy szakirányú (adótanácsadó, pénzügyi és számviteli, bér-, társadalmbiztsítási ügyintézı, mérlegképes könyvelı) OKJ-s végzettség. Szakmai gyakrlat: legalább 1 éves gyakrlat a munkaerı-piaci, fglalkztatási infrmáció-, és szlgáltatásnyújtás, valamint a vállalkzási tanácsadásk terén. Amennyiben pályakezdı, vagy releváns gyakrlattal nem rendelkezı személy végzi ezt a tevékenységet, akkr lyan szakember közvetlen támgatása szükséges, aki a szlgáltatásnyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakrlattal rendelkezik. Ismeretek: gazdasági társaságk jga, cégjg, munkajg, adójg és társadalmbiztsítási jg, pénzügyi és számviteli ismeretek, marketing és PR ismeretek, cégvezetési, üzleti tervezési ismeretek, egyéni knzultáció módszertanának ismerete. Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalm, tisztelet, személyközpntúság, felelısségteljesség, nyitttság, befgadás, elıítélet-mentesség, türelem, kapcslatteremtés, kperáció, értı hallgatás, asszertivitás, knfliktuskezelés, kreativitás, hatékny kmmunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, prblémafeltáró és -elemzı, valamint döntéshzatali készségek Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irdatechnika, számítástechnikai eszközök, bútrzat, infkmmunikációs eszközök) Irda (ügyfelek fgadására, ügyfelek várakzására és öninfrmálódásra, valamint a szlgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútrztt irdahelyiség/irdahelyiségek).

4 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas bútrztt külön helyiség. Csprtszba, legalább fı befgadására alkalmas külön helyiség (csprts tanácsadás esetén). Amennyiben megváltztt munkaképességő ügyfeleket fgad a szervezet: az irda és/vagy a szlgáltatási helyiség (egyéni vagy csprtszba) akadálymentesítése kötelezı a célcsprt specifikumainak megfelelıen. Mbiltelefn; fax vagy szkenner; nymtató; fénymásló; számítógép vagy laptp knfiguráció (alap irdai prgramcsmaggal); internet; ; hnlap. Zárható szekrény az iratk tárlására Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kmpetenciák) Referenciák, jártasság: a szlgáltató rendelkezzen vállalkzási, jgi pénzügyi szaktanácsadás terén referenciával. Térségi lefedettség: a helyi, térségi munkaerıpiac ismerete. Szervezeti kmpetenciák: legalább 1 éves mőködés a munkáltatóknak nyújttt munkaerı-piaci szlgáltatásk területén. 8. Mnitring 8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempntk A szlgáltatást igénybe vett mőködı vállalkzásk száma nemzetgazdasági ágazat és jgi frma szerinti bntásban. Más munkaerı-piaci szlgáltatást igénybevevı mkkv-k száma nemzetgazdasági ágazat és jgi frma szerinti bntásban. A fglalkztatáshz támgatást igénylı mkkv-k száma nemzetgazdasági ágazat és jgi frma szerinti bntásban. Ügyfél-elégedettség A szlgáltatásról készülı dkumentáció, a megrendelınek nyújtandó infrmációk köre Adatfelvételi lap, a vállalkzás frmájáról, tevékenységérıl, a felmerülı prblémáról és esetleges munkaerıigényérıl, tvábbá a fglalkztatás jgi frmájának (munkavisznyban, vagy megbízási jgvisznyban történı fglalkztatás) kereteirıl. Tanácsadási napló: naprakész infrmációkat rögzít idırendi srrendben közvetlenül az ügyféllel végzett tevékenységekrıl. A tanácsadási napló vezetéséért a tanácsadó személyesen felel, minden tanácsadás alkalmával ebben rögzíti a tanácsadás idıpntját, idıtartamát, a tanácsadás célját, tartalmát, szakmai megállapításait és az ügyféllel kötött megállapdáskat. A benne fglalt tartalmak csak az ügyfél, a szlgáltatást nyújtó és a megrendelı számára hzzáférhetıek, céljuk, hgy áttekintést adjanak a teljes tanácsadási flyamatról. A dkumentumt minden alkalmmal a tanácsadó és az ügyfél is aláírja. Munkáltatói fórum, klubfglalkzás, csprts tanácsadás esetén jelenléti ív.

5 Munkaügyi kirendeltség nyilvántartása, vagy szlgáltató igazlása, vagy az ügyfél adatszlgáltatása, a szlgáltatás eredményeként más munkaerı-piaci szlgáltatás igénybevétele, vagy a fglalkztatás-bıvítéshez támgatás igénylése esetén. Értékelı beszámló, melyet a szlgáltatást nyújtó szakember készít el, és amelynek elemei: jelentkezési lap/irányító lap, jelenléti ív, az vállalkzók ügyfél-aznsító adatai és elérhetısége, a szlgáltatás indikátrainak összesített adatai, a vállalkzók nemzetgazdasági ágazat szerint bntva, értékelı lapk összesített eredménye, a résztvevık elégedettség vizsgálatának számszerősített és leíró értékelı eredménye, utánkövetés dkumentációja: célja a szlgáltatás által kifejtett hsszú távú hatásk feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés idıpntját, szempntrendszerét, valamint az ügyfél által adtt visszajelzéseket. Ügyfél-elégedettségi kérdıív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szlgáltatás résztvevıivel, annak zárásakr szükséges elkészíttetni, majd ezt követıen értékelni. 9. A szlgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) A szlgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehetı költségek a következık. A megvalósításhz igénybevett szlgáltatásk, illetve a megvalósításban résztvevık költségei. Kmmunikációs költségek. Egyéb általáns költségek. Rezsi költségek (aránysítással számítva). Amrtizációs költségek. A szlgáltató nyeresége. A vissza nem térített áfa. 10. A szlgáltatás idıtartama/gyakrisága A szlgáltatást nyújtó a mőködı mikr-, kis- és középvállalkzás számára: egyéni tanácsadás esetén: átlagsan 3 alkalmmal nyújt segítséget, maximum 6 óra erejéig. 1 tanácsadási óra 60 perc. csprts frma esetén: maximum 1 alkalm 2 óra erejéig. A szlgáltatás gyakriságát az ügyfelek által közvetített igények határzzák meg.

6 11. Kapcslattartás a megrendelıvel, a megrendelı által végzendı tevékenységek, adatszlgáltatás, visszacsatlás. A kapcslattartás kiterjedhet lyan tvábbi, a 8. pntban nem érintett, a megrendelı és a szlgáltató együttmőködésében meghatárzó dkumentumkra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelı által a szlgáltatásba irányíttt résztvevık száma/aránya, adatai; a megrendelı által mőködtetett adatbázisk, infrastruktúra, szakértelem használatára vnatkzó lehetıségek és feltételek; az ellenırzés módja, idıpntjai; a szlgáltató által használt módszertani anyagk bemutatása; a prgramt követı együttmőködési kötelezettség idıtartama. 12. Célcsprt-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérı módszertani elemek, költségtípusk) A szlgáltatás célcsprtja szempntjából nem releváns. 13. A szlgáltatást nyújtók köre A szlgáltatást jgi személyiséggel rendelkezı szervezet, valamint jgi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság nyújthatja. 14. Kapcslódó szlgáltatásk köre Munkaerı-piaci és fglalkzási infrmációk nyújtása munkáltatóknak szlgáltatás a jelen szlgáltatást megelızıen végezhetı, mert ezt követıen knkretizálhatja a vállalkzás a tanácsadás kérdéseit. Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás a szlgáltatást megelızıen végezhetı. Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás a szlgáltatást megelızıen végezhetı.

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése Helsinki, 2009. április 24. Dk.ref.: MB/17/2009 végleges Az Európai Vegyianyag-ügynökség általáns jelentése 2008 2009. április 24. (Az 1907/2006/EK rendelet 78. cikkének (a) pntja és 83. cikkének (3) bekezdése)

Részletesebben

Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató

Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató A Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató 2013 1 2 Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató Tartalmjegyzék Bevezetés 1. rész Általáns tájékztatás a Cmenius Egyéni diákmbilitás prgramról 2. rész Feladatk és kötelezettségek

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat 4. Stratégia Melléklet (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Integrált utastájékztatási, frgalmirányítási kmplex (hardver és szftver) rendszer bevezetése a Körös Vlán Zrt.-nél, követő szlgáltatáskkal DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 2013 Műszaki dkumentáció Készült: 2013.

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Szervezet értékelemzése

Szervezet értékelemzése Fdr Valéria: Szervezet értékelemzése Mi a szervezet? a. Egymással kölcsönösen függ egységek hálózata. b. A fegyelem, a szervezeti egységek, a hierarchia szintjei és a funkcinális csprtk összetett és állandóan

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben