A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre"

Átírás

1 A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában a tagszervezetei által képviselt álláspntkn túl a Beynd2015 elnevezésű glbális civil kezdeményezés résztvevőjeként az európai és Európán kívüli civil szervezetek által megfgalmaztt véleményeket is tlmácslja a knzultáció srán. A Beynd2015 egy 3 éve flyó, az egész világra kiterjedő civil kampány, mely több, mint 100 rszág 800 civil szervezetét fgja össze és célja a 2015 utáni fejlesztési agenda kialakításának hivatals flyamatában a civil szempntk érvényesítése Miként értékeli az MDG szerepét és a megvalósítás prblémáit? 2. Lehetőséget lát-e a célk elérésének felgyrsítására? 3. Milyen relevanciával bír mindez az új, 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési keretrendszer kialakítása vnatkzásában? A Millenniumi Fejlesztési Célk egy nagyszerű kezdeményezés, amely megmutatta, hgy közös akarattal, nemzetközi összefgással és a kitűzött célkhz rendelt frrásskkal és megvalósítási plitikával valódi váltzást érhetünk el. Ugyanakkr egyrészt a célk meghatárzásának knszenzuális, nem knfrntatív, emellett - a mából visszatekintve elhamarkdtt, leegyszerűsítő flyamata miatt túl általáns, vagy éppen absztrakt célk kerültek meghatárzásra. Vélhetően ez is az ka annak, hgy a kitűzött periódus vége felé ilyen messze vagyunk a célk teljesítésétől. Az MDG-k univerzális egyen-megldásai gyakran félreértelmezett célkitűzéseket eredményeztek, amely elsősrban egy dnr közpntú fejlesztési nézőpnt érvényesülésének vlt köszönhető. Szembe kell nézni azzal a ténnyel is, hgy a gazdagság egyre erősödő kncentrációja és a gazdasági és plitikai hatalm közötti határk elmsódása hgyan termeli újra a szegénységet. Olyan új célkra van szükség, amelyek nem a szegények sajnálatára, hanem a gazdagk méltánys hzzájárulására épít. A szegényeknek elsősrban nem fejlesztési prjektekre van szüksége, hanem igazságsabb újraelsztásra. Ezt csak egy sr, a tőke termelését és mzgását szabályzó, szigrú eszközrendszer bevezetésével lehet elérni. Létfntsságú, hgy a bilaterális és multilaterális dnrk, nemzetközi nem krmányzati szervezetek, think-tank-ek és civil szervezetek ne kapkdva próbálják értelmezni és megfgalmazni az MDG-k jgutódját, hanem a különböző résztvevők közötti megfelelő knzultációra építve a partnerrszágk teljes támgatását élvezve, egy cél-specifikus megközelítés kerüljön a nemzetközi fejlesztés napirendjére. Az MDG-k implementációja srán nem csak a végrehajtás, de az elért eredmények mérése is prblematikus vlt. Az új fejlesztési keret esetében új mérhető célkat kell megfgalmazni skkal átgndltabb indikátrk alkalmazása mellet, melyek nem csak aggregát adatkra alapznak, hanem életkr, nem, hátránys helyzet stb. szerint lebntva az eredményeket. A mérhető célk mellett a kvalitatív szempntk is meg kell, hgy jelenjenek az előrehaladás 1 Bővebb infrmáció: 1

2 felmérésére. Mindehhez természetesen a megfelelő statisztikai adatszlgáltatás feltételeit is meg kell teremteni, ami az MDG-k esetében szintén hiányztt. A 2015 utáni keretrendszernek tehát egy lassabb, megfntltabb flyamatként kell a megfelelő módszertant megtalálnia a célk meghatárzására és implementációjára, valamint lyan társadalmi és gazdasági átalakulást kell generálnia, mely nagybb hangsúlyt fektet az egyenlőtlenségek kezelésére. Fnts, hgy ennek a flyamatnak a fejlődő rszágk ne pusztán résztvevői, hanem irányítói legyenek. A HAND Szövetség fntsnak tartja a következő értékek, szempntk képviseletét a flyamat srán: A partnerség hangsúlysabb szerepet kell, hgy kapjn a dnr-recipiens relációval szemben Univerzális egyen-megldásk helyett elengedhetetlen a helyi környezetre reagáló célk és megldásk kialakítása Meg kell különböztetni a glbális és nemzeti szintű célkitűzéseket A célkitűzések középpntjában a szegénység kainak megszüntetése kell, hgy álljn, melyek így az rszágkn belüli és rszágk közötti egyenlőtlenségek felszámlására irányulnak A célk teljesülésének méréséhez átgndltabb, részletesebb, az aggregát adatkat lebntó indikátrk megalktására, és a statisztikai adatszlgáltatás fejlesztésére van szükség Az MDG-flyamat felgyrsítása 2015-ig A jelenleg érvényes célk 2015-ig gyrsíttt ütemben történő teljesítése jelen pillanatban elsődlegesen is nemzeti szintű lépéseket igényel. A júniusi uniós tanácsi következtetések és a Különleges Esemény záródkumentum-tervezete által is megerősített, az ODA mértékére vnatkzó kötelezettségvállalásk (Magyarrszág esetében 0,33% ODA/GNI) tekintetében kérdés, hgy Magyarrszág reálisan mit tud vállalni a flyamat felgyrsítása érdekében. A magyar civil szervezetek rendkívül előremutatónak tartanák, ha az rszág egy erőteljes üzenetet küldene a nemzetközi közösség, de leginkább a fejlődő államk felé, hgy az Open Wrking Grup társelnökeként nem csupán a flyamat facilitátraként vállal felelősséget a Pst-215-ös flyamatért, hanem knkrét, az erőfeszítéseket megtöbbszöröző lépések megtételén keresztül is. 4. Mit vár az ENSZ Közgyűlés 68. ülésszakának elején, szeptember 25-én tartandó fejlesztési csúcstalálkzótól, az ún. Különleges Eseménytől az előkészített záródkumentum-tervezet és a kapcslódó főtitkári jelentés tükrében? 1. A civil szervezetek elvárása a szeptemberi Különleges Eseménytől, hgy az ENSZ tagállamk jóváhagyásával a 2015 utáni időszakra vnatkzó összes ENSZ égisze alatt zajló egyeztetési flyamat integrálásra kerüljön, melynek nymán egy egységes, átfgó célrendszer születik meg, amelyben a szegénység és egyenlőtlenség felszámlása, valamint a fenntartható fejlődés elválaszthatatlan egységet képez. 2. Egy világs radmap (ütemterv) kerül meghatárzásra a tvábbi integrált ENSZ-es egyeztetési flyamatra vnatkzóan. 3. A High Level Panel jelentésének legfntsabb üzenete: n ne is left behind lyan vállalásk frmájában realizálódik, amely nem a szegénység százalékban meghatárztt 2

3 csökkentését, hanem annak teljes felszámlását tűzi ki célul, különös figyelmet szentelve a leghátránysabb helyzetű csprtknak. 4. A záródkumentumnak a lehetőségekhez mérten knkrétan és világsan kell fgalmaznia a vállalásk végrehajtására vnatkzó lépések és pénzügyi frrásk tekintetében. Nem elég az együttműködés vágyának általánsságk szintjén történő megfgalmazása, a dkumentumnak ezen a szinten túl kell lépnie. A fejlesztési erőfeszítésekre vnatkzó glbális partnerség tekintetében megfgalmaztt 8. MDG teljesítése jócskán elmaradt a tervektől, amit tetézett a megfelelő indikátrk hiánya is. Az új fejlesztési keretrendszer e tekintetben is knkrét és mérhető célkat kell, hgy megfgalmazzn, annak érdekében, hgy láthatóvá váljn az előrehaladás vagy éppen annak hiánya. 5. A fejlődő rszágk által is megfgalmaztt kívánságnak megfelelően a záródkumentum a közös, de megkülönböztetett felelősség elvét kell, hgy tükrözze a 2015 utáni keretrendszer tekintetében, ami megfgalmaz glbális, de egyúttal nemzeti szintű célkat is, tekintetbe véve a különböző nemzeti sajátsságkat és kntextust. 6. Az Európai Tanács által 2013 júniusában elfgadtt tanácsi következtetésekkel egybehangzóan a civil szervezetek is szrgalmazzák a szegénység jövedelem-alapú megközelítésének meghaladását a következő fejlesztési keretrendszer esetében. Ahgy a tanácsi következtetések is fgalmaznak, az előrehaladás mérés srán szükséges a GDP-n túl a fejlődés kapcsán a társadalmi és környezetei tőke váltzásait is tekintetbe venni. 5. Melyek lehetnek Magyarrszágnak a 2015 utáni keretrendszer kidlgzását célzó nemzetközi flyamatba illeszkedő szerepvállalása tvábbi fő irányai a magyar OWG társelnöki tevékenységen túlmutatóan? A nemzetközi flyamat srán üzenet értéke van, hgy az egyes rszágk saját fejlesztésplitikájukban és gyakrlatukban milyen lépéseket hajtanak végre. A kevesebb több elve alapján, fnts lenne a magyar nemzetközi fejlesztés karakteresebbé tétele, azáltal, hgy az alapvetően alacsny NEFE keretből kevesebb, de világs priritásk és valós igényfelmérés alapján, a segélyhatéknyság alapelvei mentén kialakíttt, jól kivitelezett, értékelt, megfigyelt és utógndztt prjektet hajtsunk végre. Fnts lenne tvábbá, a magyar NEFE tevékenység és eredményeinek szélesebb körben történő kmmunikációja, nemzetközi szinten is, valamint a jelenleginél szélesebb szakmai kör bevnása a tudmány, a magángazdaság, a civil szektr és a média részvételével. A civil szervezetek nagy örömmel értesültek Magyarrszág OWG-ben felvállalt társelnöki szerepéről. Ez a pzíció kiváló lehetőség arra, hgy az rszág megmutassa elkötelezettségét a nemzetközi fejlesztés területe iránt, és felhívja a figyelmet lyan területekre, amelyek megkülönböztetett helyet érdemelnek a 2015 utáni fejlesztési célk ranglistáján. Elengedhetetlen lenne Magyarrszág OWG-ban lévő szerepének hazánkban való széles körben való prmóciója, tvábbá a hazai flyó és állóvizek, egyedülálló vízi élővilágunk és a fenntartható vízgazdálkdás fntsságára itthn is felhívni a figyelmet. Erre az któber elején Budapesten megrendezendő Water Summit is kiváló alkalmat nyújt. Ugyanakkr fnts lyan célk és vállalásk mellett elkötelezni magunkat, melyek valóban kivitelezhetőek és fenntarthatóak is. Az OWG-ben betöltött szerepünk kiegészítése, megerősítése, Magyarrszág elkötelezettségének demnstrálása érdekében knkrét lépésként megfntlandó lehet az OWG flyamatn belül egy speciálisan erre a témára kncentráló ún. önkéntes kezdeményezés (Vluntary Initiative) beindítása. Az OWG munkájának krdinátri tevékenységén túlmenően Magyarrszág különleges közvetítő szerepet játszhat az európai, 3

4 különösen az ECOSOC státusszal nem rendelkező civil szervezetek és a hivatals flyamat szereplői között. Esetleg hasnló demnstratív jellegű befizetés eszközlése, mint amit a 2011-es magyar EU elnökséget megelőzően Magyarrszág 2010-ben az ENSZ Éghajlat-váltzási Keretegyezménye (UNFCCC) alatt létrehztt és a Glbális Környezetvédelemi Alap (GEF) által kezelt Legkevésbé Fejlett Országk Alapjába (LDCF) végrehajttt. Így a 2009-es klímaknferencia kapcsán megfgalmaztt magyar vállalásk teljesítése is tvább zajlana, és ha esetleg lyan, a fenntartható vízgazdálkdáshz, szanitációhz kapcslódó téma állna a támgatás középpntjában, akkr a Magyarrszág által preferált célterületen az MDG-k teljesítésének felgyrsításáhz is hzzájárulnánk egyben. A multilaterális befizetésen kívül a hazai szereplők bevnására alapzó speciális támgatási prgram beindítása is megfntlandó a téma kapcsán. 6. Milyen hzzáadtt értéket nyújthatunk azáltal, hgy a któber közötti Budapesti Víz Világtalálkzó célkitűzésével is összhangban törekszünk a fenntartható vízgazdálkdás önálló elemként történő megjelenítésére a 2015 utáni célrendszerben? Magyarrszág fenntartható vízgazdálkdással kapcslats szerepe és a vízgazdálkdás 2015 utáni célrendszerben való megjelenítése rendkívül fnts. Előremutatónak tekintjük, hgy Magyarrszág megfgalmazta a vízhez való hzzáférésnek és a szanitációnak, valamint a vízkészletek védelmének a fntsságát. Ezen a téren Magyarrszág úgy segítheti a legjbban a fenntartható fejlesztési célkat, ha egyrészt példát mutat egy lyan hazai szakplitikai kidlgzásával és véghezvitelével, amely nem csak állami, de közösségi szinten is figyelembe veszi e célkat. Másrészt ezt az álláspntt képviseli nemzetközi színtereken is. Harmadrészt, az e téren szerzett tapasztalatait, a nemzeti és közösségi érdekérvényesítés eredményeit megsztja az ezen a téren legfenyegetettebb rszágkkal. A következő fejlesztési célkitűzések kialakítása srán érdemes átgndlni, hgy a vízgazdálkdás milyen szerepet tölt be a többi cél fenntarthatósága szempntjából, illetve, hgy a különböző célk között milyen átfedések jelennek meg. Ebből a szempntból elképzelhető, hgy a vízgazdálkdás fenntarthatóságának kihangsúlyzása több más célkitűzés részelemeként is meg kell, hgy jelenjen, ezáltal biztsítva hzzáadtt értékét és kiemelt pzícióját. Minél több szinten tudjuk biztsítani ennek a célnak a jelenlétét, annál hatéknyabban lehet számttevő és mérhető eredményeket elérni. 7. A fejlesztés-finanszírzási kérdéskörben hgyan ítéli meg a beynd aid szemléletet? (Az ODA katalizátr szerepe mellett, az új agenda egyre inkább lyan fejlesztési hzadékkal bíró területekre hívja fel a figyelmet, mint a partner rszágk belső főként adóbevételi és közpnti költségvetési frráskból származó finanszírzási frrásainak mbilizációja, tvábbá a magánszektr befektetései: FDI és hazai beruházásk). A nemzetközi közösség több knkrét partnerségi célt fgalmaztt meg a fenntartható fejlesztésfinanszírzás kérdésében, úgy mint, (i) a partnerségnek biztsítania kell a különböző plitikák, valamint az intézmények és érdekelt felek közötti állandó és rendszer-szintű kherenciát és krdinációt. A magasabb szintű kperáció és krdináció elősegíti egy kherensebb nemzetközi pénzügyi architektúra kialakulását. (ii) A partnerségnek szükségszerűen növelnie kell a rendelkezésre álló frrásk mzgósítását, tvábbá az összes fnts területen átívelő módn és a fenntartható fejlődés szellemében kell javítania a frrásk elsztásáért felelős infrastruktúrát, hgy ez minden résztvevő számára elérhetővé váljn. Ezzel a két céllal egyetemben a fejlesztésfinanszírzásnak lehetővé kell tennie egy új fejlesztési kperációs keretrendszer kialakulását is, melynek egyenlőre az OECD-DAC által kifejlesztett ODA kncepció felel meg egyedül. Az elmúlt években sajns az ODA szintje stagnált, sőt a költségvetési nehézségek miatt csökkent. Ezzel egyetemben a főbb dnrk 4

5 stratégiái közben átalakultak, hgy az eredményekre, a hatáskra és pénzügyi frrásk igazságs elsztására fektessenek nagybb hangsúlyt. Fnts feladat, hgy különbséget tegyünk az eredmény alapú teljesítés és a helyi partnerek tulajdnsi szemléletén alapuló szükségletek teljesítése között. A fejlesztési partnerségnek kiterjesztése az újabb dnrkra és feltörekvő gazdaságkra, biztsítaná az ODA kötelezettségek fenntartását, és a reginális együttműködéseken keresztül (pl. Visegrádi rszágk együttműködése) bevnhat lyan egyéb pénzügyi kötelezettségvállaláskat, melyek kiegészítik a tradicinális értelemben vett multilaterális finanszírzási mechanizmuskat. Ilyen együttműködések esetén nem csak az a fnts, hgy a reginális együttműködések rendelkezzenek a megfelelő közös platfrmkkal, melyek krdinálják a közös munkát, hanem az is szükséges, hgy a résztvevő rszágk intézményes rendszere, és a nemzetközi fejlesztés plitikai támgatttsága hasnló alapkn nyugdjn. Finanszírzó mechanizmusk tekintetében a glbális partnerségnek fglalkznia kell a nemzeti és nemzetközi gazdasági fejlődés, környezeti és pénzügyi plitikák és szabályzásk összehanglásával a fenntarthatósági és az emberi jgi szempntk érvényesítése mellett. Ösztönöznie kell az lyan pénzügyi és befektetési flyamatkat és gyakrlatkat, amelyek figyelembe veszik a környezet, a társadalm és krmányzás vnatkzó aspektusait, és hzzájárulnak a pénzügyi rendszer stabilitáshz. Törekedni kell ugyanakkr a fenntartható fejlődés finanszírzására irányuló prjektek kckázatának és a befektetési tőke költségeinek csökkentésére a magán frrásk mzgósítása területén. A magánszektr bevnása a közcélk megvalósításába rendkívül kívánats és üdvözlendő. Ugyanakkr törekedni kellene annak az ösztönzésére, hgy a beruházásk valóban aránysan járuljanak hzzá a befgadó rszágk gazdaságáhz és a helyi közösségek szciális és infrastrukturális fejlődéséhez. Az új keretrendszernek támgatást kell nyújtania a partner krmányk számára egy jól megtervezett jgszabályi keretrendszer kialakítására, mely lehetővé teszi számukra, hgy szabályzzák a magánszektr nem fenntartható viselkedésének legártalmasabb frmáit, akár minimum nrmák kialakításával vagy biznys tevékenységek teljes körű tiltásával. Helyes, ha a partner rszágk bevételeire is egyre inkább számítunk a fejlesztési célkhz való hzzájárulásban, aznban a nagymérvű szegénységgel küzdő rszágkban fkzttan kellene törekedni arra, hgy az adóterhek csak kismértékben a laksságt, és minél nagybb mértékben a prfitt termelőket sújtsák. A fejlesztési szempntú plitikai kherencia jegyében a segélyeken túl fkztt figyelmet kellene frdítani a fejlődő rszágk gazdaságára hatással lévő egyéb tényezőkre, például a vámrendszerre és kereskedelmi megállapdáskra és törekedni kellene a fejlődő rszágk szabad önrendelkezési jgának elismerésére ezen a téren, azaz a valódi partneri kapcslat kialakítására. 8. Miként tartja lehetségesnek az ún. feltörekvő dnrk bevnását a nemzetközi fejlesztésfinanszírzásba és a fenntartható fejlődés végrehajtási eszközeinek kialakításába? A feltörekvő dnrrszágk sem egységesek sem mtivációik, sem kapacitásaik, sem a rendelkezésre álló erőfrrásk tekintetében. Az EU új tagállamai esetében a nemzetközi fejlesztés-finanszírzásba és a végrehajtási eszközök kialakításába történő bevnásuk srán kapacitásaik növelésére tvábbra is hangsúlyt kell fektetni, ahgy arra is, hgy tevékenységükben egyre nagybb szerepet kapjn a mnitring és értékelés, lehetőség szerint külső szakértők által. Nagy szerepe lehet itt a peer review módszerének. Az lyan új dnrk esetében, mint Kína, azt kell leszögezni, hgy a nemzetközi fejlesztési keretrendszer kialakítása srán nem csak a részvétel lehetősége adtt az államk számára, 5

6 hanem a kötelezettségek vállalása is, melyek többek között a hatéknyság, az wnership, a transzparencia és elszámltathatóság elveire épülnek. 9. Megvalósíthatónak látja-e azt, hgy a fejődő világ ne tekintsen fenntartáskkal az új agenda kialakításának flyamatára, attól tartva, hgy annak eredményeként csökkenhet a fejlettek által számukra nyújttt támgatás? A közös, de megkülönböztetett felelősség biztsítása bizalmépítő lépés lenne a fejlődő rszágk szemében. Ezen túl pedig a tárgyaláskba és vitákba egyenlő partnerként kell bevnni az érdekelt rszágkat, és világssá kell tenni azt a szándékt, hgy a segélyek rendszerének átrendezésén túl a gazdasági kapcslatk gyökeres átrendezésének valós szándékáról van szó az új keretrendszer kialakítása srán. 10. Van-e fentieken túlmenően lyan eleme a pst-2015 témának, amelyet különösen hangsúlyzandónak tart? Az ún. emberi jgi alapú megközelítés (Human Rights Based Apprach) alkalmazása kiemelt fntssággal bír az új fejlesztési keretrendszer kialakítása srán. Minden embernek jga van a fejlesztési keretrendszer által elért eredmények áldásaiból részesülni. Az emberi jgi alapú megközelítés az a hlisztikus szemlélet és egyben fejlesztési gyakrlat, ahl nem a szükségletekre, hanem az emberi jgkra alapzva a kedvezményezettek (ahgy minden egyéb érdekelt) bevnásán és képessé tételén, és a partnerrszágk és helyi közösségek saját maguk által meghztt döntésein alapul a fejlesztési plitikák kialakítása és a prgramk végrehajtása. Ez a megközelítés tudja biztsítani azt, hgy nemre, nemzetiségre, életkrra stb. tekintet nélkül minden ember, így a leghátránysabb helyzetben élők számára is hzzáférhetővé váljanak a szükséges erőfrrásk és szlgáltatásk. 11. Kész-e saját inputkat ajánlani a szóban frgó nemzetközi tevékenységbe történő magyar bekapcslódás erősítéséhez, milyen tartalmmal és milyen kivitelezési módt ajánl? 12. Van-e javaslata a tvábbi magyar társadalmi knzultációk szervezése terén? Utóbbi két kérdés tekintetében a Szövetség utal arra, hgy a Társadalmi Tanácsadó Testület legutóbbi, június 19-i ülésén elhangzttaknak megfelelően a TTT tagjai a hsszú távú szakplitikai kérdések megvitatására hasznsnak ítélik speciális, szűkebb körű, adtt témára kncentráló szakmai munkacsprtk kialakítását. Mivel a 2015 utáni fejlesztési keretrendszer kapcsán a nemzetközi egyeztetési és tárgyalási flyamat 2015 év végéig flytatódik, a HAND Szövetség javaslja, hgy az elkövetkezendő két éves flyamatra egy hsszú távn is működő speciális munkacsprt álljn fel, mely rendszeres egyeztetések keretében biztsítja a különböző érdekelt felek részvételét a flyamatban, illetve járul hzzá a hivatals magyar álláspnt kialakításáhz. Budapest, szeptember 11. 6

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Európai modellek Kontinentális modell Angolszász model Mediterrán model Skandináv modell A közpénzügyek Pénzügyi politika:

Európai modellek Kontinentális modell Angolszász model Mediterrán model Skandináv modell A közpénzügyek Pénzügyi politika: 02.26. Európai mdellek 4 fő mdell: - Kntinentális, német-francia mdell - Liberális, anglszász mdell - Mediterrán, déli mdell - Skandináv mdell Kntinentális mdell - Nagyvnalú ellátás - Szigrú munkajgi szabályk

Részletesebben

Kockázatkezelési irányelvek

Kockázatkezelési irányelvek Kckázatkezelési irányelvek Az FHB Jelzálgbank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.; a tvábbiakban: Jelzálgbank) a prudens működés érdekében, a kckázatk alacsny szinten tartására

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarrszágn knferencia 2014. május 07. Budapest TELEPÜLÉS, KÖZÖSSÉG, CSELEKVÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI Kvács Edit, Közösségfejlesztők Egyesülete Arra kaptam

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Kezdő tréning módszertani útmutató A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Haladó tréning módszertani útmutató 1 A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Végleges váltzat 2014. szeptember Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A 2016-2020-AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA! 1 Jgszabályi háttér Bevezetés Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala A civil és a vállalkzói szférával kialakítható kapcslatk megszervezésének mechanizmusa Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

ista Magyarország Méréstechnika Szerviz Kft.

ista Magyarország Méréstechnika Szerviz Kft. ista Magyarrszág Méréstechnika Szerviz Kft. A fűtési költségmegsztás gyakrlata és törvényi szabályzása 2013. Nvember 14., Visegrád Üdvözlöm Önöket: Hrváth Attila kereskedelmi és marketing igazgató Nemzetközi

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Stratégiai tervezés a közigazgatásban

Stratégiai tervezés a közigazgatásban Stratégiai tervezés a közigazgatásban (Kádár Krisztián) Tartalm I. Bevezetés... 3 II. A stratégiák helye a krmányzás flyamatában... 3 1. A stratégia és stratégiai tervezés fgalma... 3 2. A krmányzás fgalma...

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei A pályáztt kategória Kmmunikációs kampány Az ügyfél, illetve vállalat iparága Pénzügy, bank és biztsítás A pályázati anyag címe Aegn Országs Kármegelőzés Prgram A pályáztt kmmunikációs prgram személyi

Részletesebben

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Kncepcinális terv (WP2) 2010.03.29. Kncepcinális terv ÁROP 3.A.1/B pályázat kapcsán készített szervezetfejlesztési javaslat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21)

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) Megbízó: Egyeztetési munkaváltzat Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) (Az adatgyőjtés lezárva: 2010.

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

A GWP közép- és kelet-európai régió aszályútmutatója. dr. Gayer József GWP Magyarország

A GWP közép- és kelet-európai régió aszályútmutatója. dr. Gayer József GWP Magyarország A GWP közép- és kelet-európai régió aszályútmutatója dr. Gayer József GWP Magyarrszág KIVONAT A Glbal Water Partnership (GWP) közép - és kelet-európai régiója a Meterlógiai Világszervezettel (WMO) közösen

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANULMÁNY 4. A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FOLYA- MATOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE Dunaújvárs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 10. 20.

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának akcióterülete Zalaszentgrót térségének 30 települését fedi

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Egyeztetési váltzat 2014. június Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2013. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során A Hajdúdrgi Móra Ferenc Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés srán Készítette: A belső ellenőrzési csprt tagja Jóváhagyta: a nevelőtestület

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (1) Az SZMSZ 39. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül:

Rendelet-tervezet. (1) Az SZMSZ 39. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének /2010. (V...) önkrmányzati r e n d e l e t e a Kerekegyházi Önkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2007. (VIII.

Részletesebben

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a reginális peratív prgramk keretében megvalósítandó kiemelt prjekt javaslatk kidlgzása esetén

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagzat Reginális kapcslatk és pályázati kmmunikátr szakirány STAKEHOLDER-MENEDZSMENT VESZPRÉM VÁROS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az EU támgatásk felhasználásának rendszere - A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (és a Közreműködő Szervezetek) uniós támgatáskkal kapcslats feladatellátásának ellenőrzéséről 15037

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon Gyermekek és kiskrúak védelmében a műsrterjesztők által alkalmaztt hatékny műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsrterjesztési platfrmkn A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019/2012.

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről Országs Fglalkztatási Közhasznú Nnprfit Kft. FglalkztaTárs - Társ a fglalkztatásban kiemelt prjekt (TÁMOP-.4.7-2/-202-000) Open Space knferencia 203. június 25-27. Beszámló a másdik nap kiscsprts megbeszéléseiről

Részletesebben