PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Kódszám: ÉMOP A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak meg

2 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvetı cél és háttér infrmáció... 3 A2. Rendelkezésre álló frrás... 4 A3. Támgatható pályázatk várható száma... 4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...5 B1. Jgi frma... 5 B2. Székhely... 5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...6 C1. Támgatható tevékenységek köre... 6 C2. Prjekt területi szőkítése D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...12 D1. Támgatás frmája D2. Támgatás mértéke D3. Támgatás összege E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...13 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...14

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvetı cél és háttér infrmáció A knstrukció célja, hgy a régió kistérségeiben minden laks számára hzzáférhetıvé váljanak a megfelelı infrastrukturális ellátttsággal rendelkezı egészségügyi intézmények közszlgáltatásai. A régióban az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a rssz állaptú házirvsi rendelı, a hiánys vagy elavult eszközökkel rendelkezı és/vagy lermltt állaptú önálló, illetve funkcinálisan önálló járóbetegszakellátó intézmény, mely különösen igaz a hátránys helyzető térségekre. Ugyanakkr az aktív fekvıbeteg ellátás ágykapacitás mennyiségének törvényi csökkentése következtében a betegek egy része a járóbeteg-ellátásban jelenik meg és fg megjelenni. A prblémák megldása érdekében szükség van az egészségügyi ellátásk kistérségi alapn történı ptimalizálására, a lermltt infrastruktúra fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére. A kmpnens: Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása Átfgó célk: Az egészségügyi szlgáltatáskhz való hzzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A végleges és minıségi ellátás biztsítása krszerő és hatékny feltételrendszerek (épület, gép-eszköz, IT) és együttmőködések kialakításával, ellátásszervezéssel; Laksság lakóhelyéhez közeli alapellátási - házirvsi, fgrvsi - szlgálatk szlgáltatói szerepének megerısítése és a szlgáltatásk minıségének javítása. A helyi önkrmányzat egészségügyi alapellátási feladatainak, valamint az egészségügyi ellátórendszeren belül kiemelten a laksság-közeli szlgáltatásk biztsításának tekintetében a házirvsi (felnıtt, gyermek, vegyes praxis) és fgrvsi szlgálatk azk, amelyek a lakssághz legközelebb állnak, a megfelelı feltételrendszerek, valamint hatékny mőködési és ellátásszervezés biztsítása mellett költség-hatékny és minıségi szlgáltatásk, illetve - ahl ez lehetséges definitív (végleges) ellátásk nyújtására képesek. Ezen alapellátási szlgálatk hatékny mőködése nemcsak az egészségügyi ellátás kiadásait képesek ptimalizálni, hanem kedvezı területi helyzetük alapján, az említetteken túl színteréül szlgálhatnak az egészséges életmódt elısegítı tevékenységeknek, szlgáltatásknak, prgramknak is. Jelenleg az önkrmányzati tulajdnban lévı, egészségügyi alapellátási feladatk nyújtásában szerepet játszó rvsi rendelık infrastrukturális állapta - épület, gép-eszköz, infrmatika és mőködtetése tekintetében a régión belül erıteljes különbségek tapasztalhatók. Jellemzıen krszerőtlen épületekben, elavult eszközökkel, egyes térségekben, sk esetben helyettesítı szakemberekkel, rövidebb rendelési idıben és esetleges knzultációs lehetıségekkel történik a betegellátás. A hátránys helyzető régiók, kistérségek területén a helyzet még súlysabb, mivel az adtt települési önkrmányzat saját költségvetésébıl csak csekély mértékben tud támgatást nyújtani a fejlesztésekhez, illetve a településszerkezet, a földrajzi és közlekedési visznyk tvábbi hátránykat gerjesztenek az tt élı laksság ellátásának tekintetében. Ez az állapt nemcsak a betegellátást és a szlgáltatásk minıségének növekedését, egyes alapellátási szlgáltatásk integrációját, illetve a prgresszív szintekkel való inf-kmmunikációt hátráltatja, hanem a szlgáltatáskhz való esélyegyenlıséget sem biztsítja az amúgy is nagybb mrbiditási kckázattal élık számára egészségi állaptuk javítása érdekében.

4 B kmpnens: Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelık fejlesztése Átfgó célk: Az egészségügyi szlgáltatáskhz való hzzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A szlgáltatási hiányk megszüntetése és bıvítése a szükségleteknek megfelelıen; A definitív és laksságközeli ellátást biztsító szlgáltatásk kmplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülı és egymást kiegészítı szlgáltatásk / tevékenységek integrációjával érünk el. A évi CXXXII. törvény elfgadásával és alkalmazásával az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átalakítása megkezdıdött. Ennek következtében az aktív fekvıbeteg ellátás kapacitásmennyisége törvényileg csökkent, így a nem feltétlenül kórházi ellátást igénylı betegek egy része kikerül ebbıl az ellátási frmából és a valós szükségletek a járóbeteg-szakellátásban jelennek meg. Jelen kmpnens a meglévı és mőködı, alapszintő és / vagy emelt szintő járóbetegszakellátórendszer, fejlesztését célzza. Alapszintő járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve alap szintre fejlesztés azn önálló járóbeteg szakrendelık esetében támgatható, ahl az intézmény által felvállalt elláttt laksság száma minimum fı. Alapszintő járóbeteg szakellátóvá fejlesztés azn kistérségekben mőködı önálló járóbeteg szakrendelıknél releváns, melyekben a járóbeteg-szakellátás elégtelen mennyiségben és/vagy minıségben (nem biztsíttt a 4 alapszakma) mőködik, tehát nem éri el az alapszintet. A fejlesztés eredményeként elmndható, hgy a helyi laksság számára elérhetı és szakmailag releváns, definitív ellátás nyújtására képes járóbeteg szakellátás jön létre. Emeltszintő járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve emelt szintre fejlesztés azn önálló vagy funkcinálisan önálló, aktív fekvıbeteg ellátással nem rendelkezı településeken mőködı szakrendelık esetében támgatható, ahl az intézmény által felvállalt elláttt laksság szám meghaladja a fıt, valamint a fejleszteni kívánt járóbeteg szakellátó és az ahhz legközelebbi aktív fekvıbeteg szakellátás közötti közútn mért távlság meghaladja a 15 km-t. A2. Rendelkezésre álló frrás A pályázat meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben: A kmpnens: millió Ft. B kmpnens: millió Ft. A3. Támgatható pályázatk várható száma A jelen felhívás keretében támgattt pályázatk várható száma: A kmpnens: 5-85 db. B kmpnens: 3-20 db.

5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jgi frma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: A kmpnens: Helyi önkrmányzatk (Helyi önkrmányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321); Jgi személyiséggel rendelkezı, közös fenntartásra létrejött önkrmányzati társulásk (Önkrmányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk, melyekben az önkrmányzatk többségi tulajdnrésszel rendelkeznek (KSH 59), amelyek tulajdnában, vagy vagynkezelésében, állami tulajdn esetén használatában lévı ingatlanban az évi CLIV tv (1) a), c) pntja szerinti valamely feladatt ellátó egészségügyi szlgáltató mőködik. B kmpnens: Helyi önkrmányzatk (Helyi önkrmányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321); Jgi személyiséggel rendelkezı, közös fenntartásra létrejött önkrmányzati társulásk (Önkrmányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk, melyekben az önkrmányzatk többségi tulajdnrésszel rendelkeznek (KSH 59); Egyházak, nn-prfit szervezetek (KSH 52, 55, 56, 57), amelyek tulajdnában, vagy vagynkezelésében, állami tulajdn esetén használatában lévı ingatlanban az évi CLIV tv. 89. és 90. pntja szerinti valamely feladatt ellátó egészségügyi szlgáltató mőködik. Jgi frma tekintetében sem A, sem B kmpnens esetében nem pályázathatnak: gazdasági társaságk, kivéve azn átalakult közhasznú társaságkat, melyek nn-prfit gazdasági társasággá történı átalakulása jgszabályi elıírás alapján történt; természetes személyek. Jelen pályázati kiírás keretében knzrciumi partner bevnása nem lehetséges. B2. Székhely Jelen pályázati kiírásban Magyarrszágn bejegyzett székhellyel rendelkezı szervezet nyújthat be pályázatt, de jelen pályázati knstrukció keretében kizárólag az Észak- Magyarrszági régió területén megvalósuló prjektek támgathatók.

6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támgatható tevékenységek köre Kizárólag azk a prjektjavaslatk támgathatók, amelyek a pályázati prgram célkitőzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, illetve helyi szükségleteken és lehetıségeken alapulnak. A kmpnens: Támgatandó tevékenység a meglévı, mőködı önkrmányzati tulajdnban lévı rvsi rendelık infrastruktúrafejlesztése, akadálymentesítése, illetve az eddig más célra használt ingatlan rvsi rendelıvé/egészségházzá vagy közpntsíttt alapellátási ügyeletté való kialakítása, indklt esetben új épület létrehzása. A fejlesztés kiterjed elsısrban a szakmai felszereltség krszerősítésére a minimumfeltételeknek megfelelıen, illetve az emelt szintő definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek-eszközök fejlesztésére, tvábbá az inf-kmmunikációt biztsító infrmatikai fejlesztésekre. Fentiek figyelembevételével támgatható tevékenységek: Építés: Meglévı rvsi rendelı felújítása, átépítése, bıvítése, a jgszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelıen, és az akadálymentesítés szempntjainak figyelembevételével; Csprts-praxiskba integrálódást biztsító fejlesztések; Egészségközpnt/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása, a Pályázati útmutatóban elıírt kötelezı, illetve pcinális funkciók betöltésével; Új építés abban az esetben támgatható, amennyiben a meglévı épület életveszélyes állaptban van, vagy gazdaságs átalakításra alkalmatlan, valamint az ugyanazn funkcióval rendelkezı épület, vagy ha a pályázó ilyen épülettel nem rendelkezik, az eddig más célra használt ingatlan rvsi rendelıvé/egészségházzá vagy közpntsíttt alapellátási ügyeletté való kialakításánál költséghatéknyabb. Új építés esetén a Pályázati útmutató 10. számú mellékletét képzı Építészeti ajánlást javasljuk figyelembe venni! Eszközbeszerzés: A 60/2003 ESZCSM rendeletben fglalt minimumfeltételeknek megfelelı rvs technikai mőszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése; Az OEP szerzıdésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges emelt szintő definitív ellátás biztsításáhz elengedhetetlen mőszer, gép, eszköz beszerzése, kivéve képalktó diagnsztika, pl. ech, ultrahang; Alapellátásban használható sürgısségi ellátás eszközei (pl. sürgısségi táska, defibrillátr) beszerzése, abban az esetben, ha az önkrmányzati tulajdnú rvsi rendelı kmpetens alkalmazttja, vagy funkcinális privatizációban mőködtetett egészségügyi szlgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgısségi ellátás vizsgával egybekötött tvábbképzését; Áplási eszközök; Otthni mnitrzás jelzırendszerének fgadása; Betegelıjegyzési rendszer; Egészségügyi alapellátáshz szükséges, telekmmunikációt segítı IT fejlesztés: hardver és szftver beszerzése. Jelen kiírás keretében elszámlható IT fejlesztés

7 maximális értéke praxisnként: Ft. A támgatásból létrehztt infrmatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azns, valamint különbözı ellátási szintő egészségügyi szlgálatk közötti) infrmatikai integrációra. Egyéb, infrastruktúráhz kapcslódó eszközök, berendezés, bútrzat, amelyek a váróterem és rendelı kmfrtsítását szlgálják. Jelen pályázati kiírás keretében eszközök beszerzése csak épület infrastruktúrájának fejlesztésével együttesen pályázható. Az önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem minısül épület-infrastruktúra fejlesztésnek. A knstrukció keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. Önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem támgatható! Egészségközpnt/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása esetén a fejlesztett / létrehztt egészségháznak/-közpntnak a következı funkciókat kell betöltenie: Kötelezı elemek Egyes egészségügyi alapellátási (pl. házirvs, fgrvsi szlgálat, stb.) szlgálatk; Alacsny erıfrrás igényő, a területen gyakri szükségletként jelentkezı, valamint adtt prgresszivitási szinten engedélyezett, megfelelı kmpetenciával végezhetı járóbeteg-szakellátás (pl. szemészeti szakrendelés, fiziterápia, stb.) biztsítása, mely felöleli a megelızést és a gyógyítást; Közpnti alapellátási ügyelet (kivéve, ha a térségben fenntartói társulás keretében, vagy funkcinálisan privatizált frmában, kielégítı színvnaln már mőködı szlgálat van); Egészségfejlesztési közpnt funkció betöltése; Otthni szakáplás; Diszpécserszlgálat: inf-kmmunikáció, internet, segélyhívó rendszer; Széles partneri kapcslat kiépítése (pl. falugndnk, civil szervezetek, stb.). Opcinális elemek Egyéb szlgáltatásk integrációja: Védınıi szlgálat; Isklaegészségügy; Házi segítségnyújtás; Ügyfélszlgálat; Gyógyszertár, gyógyászat segédeszköz blt integrálása (a bérbeadásból származó nettó bevétellel az elszámlható költségek csökkentésre kerülnek); Betegszállítás; Mentıállmás befgadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévı épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy reknstrukció, illetve 10 évnél régebben épült, amihez OMSZ nyilatkzatát csatlták.).

8 B kmpnens: Alapvetıen a legfntsabb támgatandó tevékenység a meglévı infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése, kmfrtsítása, szakmai felszereltségének javítása, az alábbiak szerint: Építés: Meglévı járóbeteg-szakrendelı bıvítése, átépítése, felújítása a jgszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelıen, és az akadálymentesítés szempntjainak figyelembevételével; Új építés abban az esetben támgatható, amennyiben a meglévı épület életveszélyes állaptban van, vagy gazdaságs átalakításra alkalmatlan, valamint az új építés költséghatéknyabb; Új építés és bıvítés esetén a jelen prjekt keretében fejlesztéssel érintett épület maximális alapterülete alapszintő járóbeteg szakrendelı esetében 1500 m 2, emeltszintő járóbeteg szakrendelı építése esetében pedig 2000 m 2. Eszközbeszerzés: A jelen pályázati knstrukció keretében csak új eszköz szerezhetı be. Alapszintő járóbeteg szakrendelıvé történı fejlesztés esetében: A szakmai prgramnak megfelelı, tvábbá a mellékelt ajánláshz igazdó új rvstechnlógiai gép-mőszerek, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelı, az alapszintő járóbeteg-szakellátó feladat ellátáshz indklt eszközök (diagnsztikai /digitális képalktó diagnsztikai, kivéve pl. CT, MRI, PET, DSA), valamint vérvételi hely berendezései, terápiás beavatkzásk eszközei, rehabilitációs, áplási eszközök, és ezekhez közvetlenül kapcslódó berendezések, bútrk szerezhetık be. Feltétel, hgy a digitális képalktó diagnsztikai eszközök DICOM szabvány szerinti kmmunikációra legyenek képesek; Emeltszintő járóbeteg szakrendelıvé történı fejlesztés esetében: Az adtt, illetve kialakítandó szlgáltatásk szakmai prgramja alapján a mellékelt ajánláshz igazdó rvs-technikai gépek, mőszerek és eszközök beszerzése. Tvábbá a 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendeletben fglalt minimumfeltételeknek megfelelı vagy attól magasabb színvnalú ellátás biztsításáhz: képalktó (kivéve CT, MRI, PET), labratóriumi és egyéb diagnsztikai eszközök, terápiás (pl. egynaps sebészet), áplási eszközök, és rehabilitációs egységek (pl.: medence, trnaterem), eszközök, berendezések beszerzése támgatható; Intézményi integrált infrmatikai medikai rendszer (legalább a következı alrendszerekkel: járóbeteg-adminisztrációs rendszer, radilógiai és PACS rendszer, betegirányítási rendszer, intézményközi kmmunikáció) fejlesztése, lyan módn, hgy a régióban már megvalósult/megvalósuló intézményközi infrmációs rendszerhez való csatlakzásra alkalmas legyen. Javasljuk a Pályázati útmutató mellékletei között megtalálható IT specifikáció-ajánlás figyelembe vételét! Telemedicináhz szükséges digitális technlógia; Inf-kmmunikációs és diszpécserszlgálat eszközei; Otthni mnitrzás jelzırendszerének fgadása; Közpnti betegirányító és beteghívó rendszer; Infrmatikai biztnsági rendszer bevezetése (MSZ ISO/IEC 17799); Infrmatikai infrastruktúra és szlgáltatásk szervezési, irányítási, gazdálkdási és menedzsment rendszer bevezetése (ITIL); Egyéb, infrastruktúráhz kapcslódó eszközök, berendezés, bútrzat, amelyek

9 a váróterem és rendelı kmfrtsítását szlgálják. Az intézményi infrmatikai rendszerekben biztsítani kell a jgsultsági rendszeren keresztüli, szerepkörökhöz kapcslódó adatkezelést, az adatk váltztatásának naplózását, és a naplók utólags megtekintését. Az integrált infrmatikai rendszernek minden jól elhatárlható tevékenység végzésének kiszlgálására alkalmas mdult kell tartalmazni, pl. labr rendszer vagy a különbözı gndzói rendszerek. Az új eszközök és gépek kezelésének betanítását a tendert elnyert szállítók végzik, illetve a szakmai ismeretek bıvítése a kötelezı tvábbképzések keretében flytatódhat a szlgáltatók támgatásával. Jelen pályázati kiírás keretében eszközök beszerzése csak épület infrastruktúrájának fejlesztésével együttesen pályázható. Az önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem minısül épület-infrastruktúra fejlesztésnek. A knstrukció keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. Önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem támgatható! A támgatható tevékenységek keretében fejlesztett intézményeknek, legkésıbb a fejlesztés eredményeként az alábbi kötelezı és pcinális tartalmi elemeknek kell megfelelniük: Alapszintő járóbeteg szakellátás: Az intézmény típus kötelezı tartalmi elemei: járóbeteg-szakellátás mőködtetése legalább sebészet (általáns), belgyógyászat, nıgyógyászat, valamint gyermekgyógyászat (4 alapszakma); vérvételi hely mőködtetése; digitális képtvábbításra alkalmas képalktó diagnsztikáhz (telemedicináhz) szükséges digitális technlógia, kiemelt intézményhez való kapcslódással, knzíliáriusi tevékenység biztsítására; tthni szakáplás nyújtása és/vagy szervezése; ellátás-szervezési feladatkat lát el, krdináló szerepet tölt be a kistérségben mőködı alapellátás, egészségügyi és szciális szlgáltatók között, széles partneri kapcslat kiépítésével szrsan együttmőködik az alapellátással, a szciális ellátórendszerrel (pl. szciális munkás, közösségi gndzó, falugndnk), civil szervezetekkel, egészségügyi és szciális szlgáltatókkal, ktatási intézményekkel; egységes inf-kmmunikációs szlgáltató egység mőködtetése mely alkalmas: a hatálys jgszabályk és az egészség-biztsító(k) által elıírt adatszlgáltatási kötelezettségek elektrnikus útn történı teljesítésére, illetve elıállítja az adatszlgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nymtatványkat; intézményközi, közpnti alapellátási ügyelettel, házirvsi szlgálatkkal n-line kapcslat létesítésére a hatálys jgszabálykban rögzített szervezetekkel.

10 a területi egészségfejlesztés közpntja, a népegészségügyi prgram helyi aktivitásainak színtere. Opcinális elemek, melyeket gazdaságssági és szükségleti kk miatt is kialakíthat: 4 alapszakmán kívül egyéb szakrendelések mőködtetése, a 200 szakrvsi óra elérésének érdekében; alapellátási szlgáltatásk integrálása, fizikai feltételeinek kialakítása (házirvs, fgrvs, isklaegészségügy, praxisközösség, közpntsíttt alapellátási ügyelet stb.); nappali kórház; kúraszerő ellátás; szciális alapellátás keretében a házi segítségnyújtás szervezése és/vagy nyújtása; mentıállmás befgadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévı épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy reknstrukció, illetve 10 évnél régebben épült, amihez OMSZ nyilatkzatát csatlták.); Gyógyszertár, gyógyászat segédeszköz blt integrálása (a bérbeadásból a prjekt megvalósítás idıszaka alatt származó nettó bevétellel az elszámlható költségek csökkentésre kerülnek lásd Pályázati Útmutató D8. pnt); szakemberek és laikusk képzésére alkalmas közösségi tér kialakítása; kiegészítı inf-kmmunikációs eszközök használatára épülı szlgáltatásk bevezetése, nyújtása (mbil szlgálat, internet, videtelefn szlgálat, házi jelzırendszer, tanácsadó); ügyfélszlgálat, szakmai és szervezési tanácsadó szlgálat. Az intézmény mőködıképességének és szakmai kmpetenciájának biztsítása érdekében szükséges, hgy azn intézmények, amelyek jelenleg nem érik el a heti 200 szakrvsi órát azk esetében szakellátást minimum és maximum 200 szakrvsi óra/ hét és hzzá kapcslódóan maximum 120 nem szakrvsi óra/hét keretében nyújtsa. Amennyiben az intézmény jelenleg több mint heti 200 szakrvsi óraszámmal rendelkezik, abban az esetben többletkapacitást nem igényelhet. A heti 200 szakrvsi és maximum 120 nem szakrvsi óra a jelenleg a pályázó által mőködtetett, befgadtt kapacitáskkal együtt értendı, azk kiegészítéssel kerülnek az elıírt 200 szakrvsi óra/hét szintre. KÖTELEZİ SZAKMAI TARTALMI ELEMEK AZ ALAPFOKÚ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ ESETÉBEN, JAVASOLT HETI ÓRASZÁM Kötelezı szakmai tartalmi elemek Belgyógyászati szakmacsprt Sebészet/traumatlógia együtt 30 óra Javaslt heti minimum óraszám Ide értve a szakmacsprtba tartzó szakmákat is (pl. kardilógia, endkrinlógia, stb.). A pályázat benyújtásakr a szakmai prgramban nevesített felsrlás szükséges. 30 óra Nıgyógyászat terhes 30 óra

11 gndzással együtt Gyermekgyógyászat 0-20 óra Azkban a kistérségekben, ahl a vegyes házirvsi praxisk száma meghaladja a kistérségben mőködı házirvsi praxisk számának felét, tt szükséges gyermekgyógyászati szakrendelés mőködtetése. Diagnsztika Röntgen / Ultrahang* Vérvételi hely (labr J0) 30 óra Javaslt heti minimum óraszám Külön kell választani a távli véleményezés lehetıségével bíró RTG szlgáltatást az rvs jelenlétéhez kötött képalktó diagnsztikai szlgáltatástól. Amennyiben radilógus szakrvs jelenléte nem biztsíttt, akkr szngráfus alkalmazása szükséges nem szakrvsi óraszám keretében. Szakrvsi órát nem igényel Megjegyzés: Valamennyi szakma esetében részmunkaidı terjedelmétıl függetlenülmegkövetelt az elıírásnak megfelelı feltételrendszer kialakítása! Egy-egy rendelıben több szakma is mőködhet. Emeltszintő járóbeteg szakellátás: Az intézménytípus kötelezı tartalmi elemei: járóbeteg szakellátás széles vertikumának biztsítása (megelızés, gyógyítás, gndzás, rehabilitációs tevékenység, amely legalább 6 szakmacsprtban nyújt szlgáltatást és tartalmazza a 4 alapszakmát). A pályázat srán lehetıség van az intézmény jelenleg meglévı járóbeteg szakellátási kapacitásainak szakmacsprtk szerinti átstrukturálására. diagnsztika (csak a fejlesztendı infrastruktúrában meglévı, illetve új építés esetén az új infrastruktúrába telepítendı, nem kiszervezett, önkrmányzati tulajdnú labr, képalktó fejlesztése támgatható, visznt az emelt szintő járóbeteg szakellátáshz tartzó labrszlgáltatáskat teljes körően biztsítani szükséges. Amennyiben a labrszlgáltatás egy része kiszervezéssel történik, a Pályázónak arról nyilatkznia kell, illetve a vnatkzó megállapdás benyújtása szükséges); telemedicina; nappali kórházi részleg kialakítása; tthni szakáplás nyújtása és/vagy szervezése; terápiás ellátásk nyújtása (pl. fiziterápia) megfelelı szakrvsi háttér egyidejő biztsítása mellett; ellátás-szervezési feladatk ellátása, krdináló szerep betöltése a térség laksainak betegút szervezésében és a térség szlgáltatóinak körében. Széles partneri kapcslat kiépítésével szrsan együttmőködik az alapellátással, a szciális ellátórendszerrel (pl. szciális munkás, közösségi gndzó, falugndnk), civil szervezetekkel, egészségügyi és szciális szlgáltatókkal, ktatási intézményekkel; egységes inf-kmmunikációs szlgáltató egysége mőködtetése, mely alkalmas a hatálys jgszabályk és az egészség-biztsító(k) által elıírt adatszlgáltatási kötelezettségek elektrnikus útn történı

12 teljesítésére, és elıállítja az adatszlgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nymtatványkat; intézményközi, közpnti alapellátási ügyelettel, házirvsi szlgálatkkal n-line kapcslat létesítésére a hatálys jgszabálykban rögzített szervezetekkel. a területi egészségfejlesztés közpntja, a népegészségügyi prgram helyi aktivitásainak színtere. Az intézménytípus pcinális elemei, melyeket gazdaságssági és szükségleti kk miatt is kialakíthat: alapellátási szlgáltatásk integrálása, fizikai feltételeinek kialakítása (házirvs, fgrvs, isklaegészségügy, praxisközösség, közpntsíttt alapellátási ügyelet stb.); egynaps ellátás nyújtása (sebészet, diagnsztika, terápia); terápiás ellátásk (balneterápia, stb.); Gyógyszertár, gyógyászat segédeszköz blt integrálása (a bérbeadásból a prjekt megvalósítás idıszaka alatt származó nettó bevétellel az elszámlható költségek csökkentésre kerülnek lásd Pályázati Útmutató D8. pnt); kiegészítı infkmmunikációs eszközök használatára épülı szlgáltatásk (mbil szlgálat, internet, videtelefn szlgálat, házi jelzırendszer tanácsadó) bevezetése, nyújtása; képzés, tvábbképzések színterének biztsítása (szakemberek és laikusk képzése); mentıállmás befgadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévı épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy reknstrukció, illetve 10 évnél régebben épült, amihez OMSZ nyilatkzatát csatlták.); A vállalat- és minıségirányítási rendszer bevezetése. C2. Prjekt területi szőkítése Jelen pályázati knstrukció keretében kizárólag az Észak-Magyarrszági régió területén megvalósuló prjektek támgathatók. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támgatás frmája Vissza nem térítendı támgatás. D2. Támgatás mértéke A prjekt elszámlható összes költségének legfeljebb 90 %-a, illetve területfejlesztési szempntból leghátránysabb helyzető kistérségekben (311/2007. (XI. 17.) Krm. rendelet a kedvezményezett térségek besrlásáról) megvalósuló fejlesztések esetén a prjekt elszámlható összes költségének legfeljebb 95%-a. D3. Támgatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támgatás minimális és maximális összege: A kmpnens: millió Ft. B kmpnens: millió Ft.

13 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A támgatásban részesülı prjektek kiválasztása a pályázati dkumentáció részét képezı pályázati útmutatóban közzétett jgsultsági, frmai, szakmai és pénzügyi szempntk alapján történik.

14 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatk benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapn nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektrnikus frmában való kitöltésnél. A prjekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem váltztatható. Kézzel írtt pályázatk feldlgzására nincs lehetıség. A prjekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltı prgram alkalmazásával történhet. A kitöltı prgram letölthetı a hnlapról. A pályázatt 2 példányban (1 eredeti és 1 máslat), valamint tvábbi 1 elektrnikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csmaglásban, ajánltt küldeményként vagy gyrspstai szállítás igénybevételével a következı címre kell beküldeni: Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Kódszám: ÉMOP Közremőködı Szervezet: VÁTI Kht. Misklci. Területi Irda 3525 Misklc, Vársház tér 13. A nymtattt eredeti példánynak tartalmaznia kell a kitöltı prgram által generált vnalkódkat és aznsító számkat. A CD-n csak XDat fájl szerepelhet, mely alapján az adatlap kinymtatásra került, illetıleg nymtatási vnalkódjai/aznsító számai minden ldaln meg kell, hgy egyezzenek a nymtattt adatlapn található vnalkódkkal/srszámkkal! Ellenkezı esetben a pályázat benyújtási kritériumk alapján elutasításra kerül! Felhívjuk pályázóink figyelmét, hgy a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésének feltétele a kitöltı prgram felhasználói kézikönyvének ismerete. Kérjük, hgy a brítékn és CD lemezen és tkján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát: ÉMOP , a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatkat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathrdzó épségérıl! A pályázatk személyes benyújtására nincs lehetıség! Kérjük, ügyeljen rá, hgy a pályázat összefőzve, ldalszámztt tartalmjegyzékkel és megszámztt ldalakkal kerüljön benyújtásra. A nymtattt és elektrnikus frmában benyújttt prjekt adatlapban és mellékletekben található eltérés esetén a nymtattt és cégszerően aláírt példány tekintendı hitelesnek, azzal, hgy a nymtattt és az elektrnikus frmájú prjekt adatlap, és mellékletek megegyezıségérıl a pályázó köteles gndskdni. A pályázatk benyújtása február 28-tól május 16-ig lehetséges. Benyújtásnak az a nap minısül, amikr a pstai bélyegzı szerint a pályázatt ajánltt küldeményként pstára adták. Felhívjuk a figyelmet, hgy a pályázat benyújtását követıen az ellenırzésre feljgsíttt szervek megkezdhetik a prjekt ellenırzését! A pályázati kiírás tartalmával kapcslats kérdéseit, észrevételeit telefnn a 06-40/ as számn, írásban az címen teheti meg.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

2011. szeptemberi hírek

2011. szeptemberi hírek 2011. szeptemberi hírek Pályázati hírek Mikrvállalkzásk támgatása A krmány hitelhez segíti a pályázatt nyert vállalkzókat Két és félszeresére gyrsult a kifizetés a krmányváltás óta az NFÜ-nél A sprtszervezetek

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat 4. Stratégia Melléklet (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése Helsinki, 2009. április 24. Dk.ref.: MB/17/2009 végleges Az Európai Vegyianyag-ügynökség általáns jelentése 2008 2009. április 24. (Az 1907/2006/EK rendelet 78. cikkének (a) pntja és 83. cikkének (3) bekezdése)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Integrált utastájékztatási, frgalmirányítási kmplex (hardver és szftver) rendszer bevezetése a Körös Vlán Zrt.-nél, követő szlgáltatáskkal DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 2013 Műszaki dkumentáció Készült: 2013.

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK AZ ARHITEL PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT KOMPLEX JOGÜGYLET-BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ a Budapesti Ügyvédi Kamara részére

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben