PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Kódszám: ÉMOP A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak meg

2 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvetı cél és háttér infrmáció... 3 A2. Rendelkezésre álló frrás... 4 A3. Támgatható pályázatk várható száma... 4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...5 B1. Jgi frma... 5 B2. Székhely... 5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...6 C1. Támgatható tevékenységek köre... 6 C2. Prjekt területi szőkítése D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...12 D1. Támgatás frmája D2. Támgatás mértéke D3. Támgatás összege E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...13 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...14

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvetı cél és háttér infrmáció A knstrukció célja, hgy a régió kistérségeiben minden laks számára hzzáférhetıvé váljanak a megfelelı infrastrukturális ellátttsággal rendelkezı egészségügyi intézmények közszlgáltatásai. A régióban az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a rssz állaptú házirvsi rendelı, a hiánys vagy elavult eszközökkel rendelkezı és/vagy lermltt állaptú önálló, illetve funkcinálisan önálló járóbetegszakellátó intézmény, mely különösen igaz a hátránys helyzető térségekre. Ugyanakkr az aktív fekvıbeteg ellátás ágykapacitás mennyiségének törvényi csökkentése következtében a betegek egy része a járóbeteg-ellátásban jelenik meg és fg megjelenni. A prblémák megldása érdekében szükség van az egészségügyi ellátásk kistérségi alapn történı ptimalizálására, a lermltt infrastruktúra fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére. A kmpnens: Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása Átfgó célk: Az egészségügyi szlgáltatáskhz való hzzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A végleges és minıségi ellátás biztsítása krszerő és hatékny feltételrendszerek (épület, gép-eszköz, IT) és együttmőködések kialakításával, ellátásszervezéssel; Laksság lakóhelyéhez közeli alapellátási - házirvsi, fgrvsi - szlgálatk szlgáltatói szerepének megerısítése és a szlgáltatásk minıségének javítása. A helyi önkrmányzat egészségügyi alapellátási feladatainak, valamint az egészségügyi ellátórendszeren belül kiemelten a laksság-közeli szlgáltatásk biztsításának tekintetében a házirvsi (felnıtt, gyermek, vegyes praxis) és fgrvsi szlgálatk azk, amelyek a lakssághz legközelebb állnak, a megfelelı feltételrendszerek, valamint hatékny mőködési és ellátásszervezés biztsítása mellett költség-hatékny és minıségi szlgáltatásk, illetve - ahl ez lehetséges definitív (végleges) ellátásk nyújtására képesek. Ezen alapellátási szlgálatk hatékny mőködése nemcsak az egészségügyi ellátás kiadásait képesek ptimalizálni, hanem kedvezı területi helyzetük alapján, az említetteken túl színteréül szlgálhatnak az egészséges életmódt elısegítı tevékenységeknek, szlgáltatásknak, prgramknak is. Jelenleg az önkrmányzati tulajdnban lévı, egészségügyi alapellátási feladatk nyújtásában szerepet játszó rvsi rendelık infrastrukturális állapta - épület, gép-eszköz, infrmatika és mőködtetése tekintetében a régión belül erıteljes különbségek tapasztalhatók. Jellemzıen krszerőtlen épületekben, elavult eszközökkel, egyes térségekben, sk esetben helyettesítı szakemberekkel, rövidebb rendelési idıben és esetleges knzultációs lehetıségekkel történik a betegellátás. A hátránys helyzető régiók, kistérségek területén a helyzet még súlysabb, mivel az adtt települési önkrmányzat saját költségvetésébıl csak csekély mértékben tud támgatást nyújtani a fejlesztésekhez, illetve a településszerkezet, a földrajzi és közlekedési visznyk tvábbi hátránykat gerjesztenek az tt élı laksság ellátásának tekintetében. Ez az állapt nemcsak a betegellátást és a szlgáltatásk minıségének növekedését, egyes alapellátási szlgáltatásk integrációját, illetve a prgresszív szintekkel való inf-kmmunikációt hátráltatja, hanem a szlgáltatáskhz való esélyegyenlıséget sem biztsítja az amúgy is nagybb mrbiditási kckázattal élık számára egészségi állaptuk javítása érdekében.

4 B kmpnens: Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelık fejlesztése Átfgó célk: Az egészségügyi szlgáltatáskhz való hzzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A szlgáltatási hiányk megszüntetése és bıvítése a szükségleteknek megfelelıen; A definitív és laksságközeli ellátást biztsító szlgáltatásk kmplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülı és egymást kiegészítı szlgáltatásk / tevékenységek integrációjával érünk el. A évi CXXXII. törvény elfgadásával és alkalmazásával az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átalakítása megkezdıdött. Ennek következtében az aktív fekvıbeteg ellátás kapacitásmennyisége törvényileg csökkent, így a nem feltétlenül kórházi ellátást igénylı betegek egy része kikerül ebbıl az ellátási frmából és a valós szükségletek a járóbeteg-szakellátásban jelennek meg. Jelen kmpnens a meglévı és mőködı, alapszintő és / vagy emelt szintő járóbetegszakellátórendszer, fejlesztését célzza. Alapszintő járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve alap szintre fejlesztés azn önálló járóbeteg szakrendelık esetében támgatható, ahl az intézmény által felvállalt elláttt laksság száma minimum fı. Alapszintő járóbeteg szakellátóvá fejlesztés azn kistérségekben mőködı önálló járóbeteg szakrendelıknél releváns, melyekben a járóbeteg-szakellátás elégtelen mennyiségben és/vagy minıségben (nem biztsíttt a 4 alapszakma) mőködik, tehát nem éri el az alapszintet. A fejlesztés eredményeként elmndható, hgy a helyi laksság számára elérhetı és szakmailag releváns, definitív ellátás nyújtására képes járóbeteg szakellátás jön létre. Emeltszintő járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve emelt szintre fejlesztés azn önálló vagy funkcinálisan önálló, aktív fekvıbeteg ellátással nem rendelkezı településeken mőködı szakrendelık esetében támgatható, ahl az intézmény által felvállalt elláttt laksság szám meghaladja a fıt, valamint a fejleszteni kívánt járóbeteg szakellátó és az ahhz legközelebbi aktív fekvıbeteg szakellátás közötti közútn mért távlság meghaladja a 15 km-t. A2. Rendelkezésre álló frrás A pályázat meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben: A kmpnens: millió Ft. B kmpnens: millió Ft. A3. Támgatható pályázatk várható száma A jelen felhívás keretében támgattt pályázatk várható száma: A kmpnens: 5-85 db. B kmpnens: 3-20 db.

5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jgi frma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: A kmpnens: Helyi önkrmányzatk (Helyi önkrmányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321); Jgi személyiséggel rendelkezı, közös fenntartásra létrejött önkrmányzati társulásk (Önkrmányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk, melyekben az önkrmányzatk többségi tulajdnrésszel rendelkeznek (KSH 59), amelyek tulajdnában, vagy vagynkezelésében, állami tulajdn esetén használatában lévı ingatlanban az évi CLIV tv (1) a), c) pntja szerinti valamely feladatt ellátó egészségügyi szlgáltató mőködik. B kmpnens: Helyi önkrmányzatk (Helyi önkrmányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321); Jgi személyiséggel rendelkezı, közös fenntartásra létrejött önkrmányzati társulásk (Önkrmányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk, melyekben az önkrmányzatk többségi tulajdnrésszel rendelkeznek (KSH 59); Egyházak, nn-prfit szervezetek (KSH 52, 55, 56, 57), amelyek tulajdnában, vagy vagynkezelésében, állami tulajdn esetén használatában lévı ingatlanban az évi CLIV tv. 89. és 90. pntja szerinti valamely feladatt ellátó egészségügyi szlgáltató mőködik. Jgi frma tekintetében sem A, sem B kmpnens esetében nem pályázathatnak: gazdasági társaságk, kivéve azn átalakult közhasznú társaságkat, melyek nn-prfit gazdasági társasággá történı átalakulása jgszabályi elıírás alapján történt; természetes személyek. Jelen pályázati kiírás keretében knzrciumi partner bevnása nem lehetséges. B2. Székhely Jelen pályázati kiírásban Magyarrszágn bejegyzett székhellyel rendelkezı szervezet nyújthat be pályázatt, de jelen pályázati knstrukció keretében kizárólag az Észak- Magyarrszági régió területén megvalósuló prjektek támgathatók.

6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támgatható tevékenységek köre Kizárólag azk a prjektjavaslatk támgathatók, amelyek a pályázati prgram célkitőzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, illetve helyi szükségleteken és lehetıségeken alapulnak. A kmpnens: Támgatandó tevékenység a meglévı, mőködı önkrmányzati tulajdnban lévı rvsi rendelık infrastruktúrafejlesztése, akadálymentesítése, illetve az eddig más célra használt ingatlan rvsi rendelıvé/egészségházzá vagy közpntsíttt alapellátási ügyeletté való kialakítása, indklt esetben új épület létrehzása. A fejlesztés kiterjed elsısrban a szakmai felszereltség krszerősítésére a minimumfeltételeknek megfelelıen, illetve az emelt szintő definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek-eszközök fejlesztésére, tvábbá az inf-kmmunikációt biztsító infrmatikai fejlesztésekre. Fentiek figyelembevételével támgatható tevékenységek: Építés: Meglévı rvsi rendelı felújítása, átépítése, bıvítése, a jgszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelıen, és az akadálymentesítés szempntjainak figyelembevételével; Csprts-praxiskba integrálódást biztsító fejlesztések; Egészségközpnt/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása, a Pályázati útmutatóban elıírt kötelezı, illetve pcinális funkciók betöltésével; Új építés abban az esetben támgatható, amennyiben a meglévı épület életveszélyes állaptban van, vagy gazdaságs átalakításra alkalmatlan, valamint az ugyanazn funkcióval rendelkezı épület, vagy ha a pályázó ilyen épülettel nem rendelkezik, az eddig más célra használt ingatlan rvsi rendelıvé/egészségházzá vagy közpntsíttt alapellátási ügyeletté való kialakításánál költséghatéknyabb. Új építés esetén a Pályázati útmutató 10. számú mellékletét képzı Építészeti ajánlást javasljuk figyelembe venni! Eszközbeszerzés: A 60/2003 ESZCSM rendeletben fglalt minimumfeltételeknek megfelelı rvs technikai mőszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése; Az OEP szerzıdésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges emelt szintő definitív ellátás biztsításáhz elengedhetetlen mőszer, gép, eszköz beszerzése, kivéve képalktó diagnsztika, pl. ech, ultrahang; Alapellátásban használható sürgısségi ellátás eszközei (pl. sürgısségi táska, defibrillátr) beszerzése, abban az esetben, ha az önkrmányzati tulajdnú rvsi rendelı kmpetens alkalmazttja, vagy funkcinális privatizációban mőködtetett egészségügyi szlgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgısségi ellátás vizsgával egybekötött tvábbképzését; Áplási eszközök; Otthni mnitrzás jelzırendszerének fgadása; Betegelıjegyzési rendszer; Egészségügyi alapellátáshz szükséges, telekmmunikációt segítı IT fejlesztés: hardver és szftver beszerzése. Jelen kiírás keretében elszámlható IT fejlesztés

7 maximális értéke praxisnként: Ft. A támgatásból létrehztt infrmatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azns, valamint különbözı ellátási szintő egészségügyi szlgálatk közötti) infrmatikai integrációra. Egyéb, infrastruktúráhz kapcslódó eszközök, berendezés, bútrzat, amelyek a váróterem és rendelı kmfrtsítását szlgálják. Jelen pályázati kiírás keretében eszközök beszerzése csak épület infrastruktúrájának fejlesztésével együttesen pályázható. Az önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem minısül épület-infrastruktúra fejlesztésnek. A knstrukció keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. Önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem támgatható! Egészségközpnt/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása esetén a fejlesztett / létrehztt egészségháznak/-közpntnak a következı funkciókat kell betöltenie: Kötelezı elemek Egyes egészségügyi alapellátási (pl. házirvs, fgrvsi szlgálat, stb.) szlgálatk; Alacsny erıfrrás igényő, a területen gyakri szükségletként jelentkezı, valamint adtt prgresszivitási szinten engedélyezett, megfelelı kmpetenciával végezhetı járóbeteg-szakellátás (pl. szemészeti szakrendelés, fiziterápia, stb.) biztsítása, mely felöleli a megelızést és a gyógyítást; Közpnti alapellátási ügyelet (kivéve, ha a térségben fenntartói társulás keretében, vagy funkcinálisan privatizált frmában, kielégítı színvnaln már mőködı szlgálat van); Egészségfejlesztési közpnt funkció betöltése; Otthni szakáplás; Diszpécserszlgálat: inf-kmmunikáció, internet, segélyhívó rendszer; Széles partneri kapcslat kiépítése (pl. falugndnk, civil szervezetek, stb.). Opcinális elemek Egyéb szlgáltatásk integrációja: Védınıi szlgálat; Isklaegészségügy; Házi segítségnyújtás; Ügyfélszlgálat; Gyógyszertár, gyógyászat segédeszköz blt integrálása (a bérbeadásból származó nettó bevétellel az elszámlható költségek csökkentésre kerülnek); Betegszállítás; Mentıállmás befgadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévı épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy reknstrukció, illetve 10 évnél régebben épült, amihez OMSZ nyilatkzatát csatlták.).

8 B kmpnens: Alapvetıen a legfntsabb támgatandó tevékenység a meglévı infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése, kmfrtsítása, szakmai felszereltségének javítása, az alábbiak szerint: Építés: Meglévı járóbeteg-szakrendelı bıvítése, átépítése, felújítása a jgszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelıen, és az akadálymentesítés szempntjainak figyelembevételével; Új építés abban az esetben támgatható, amennyiben a meglévı épület életveszélyes állaptban van, vagy gazdaságs átalakításra alkalmatlan, valamint az új építés költséghatéknyabb; Új építés és bıvítés esetén a jelen prjekt keretében fejlesztéssel érintett épület maximális alapterülete alapszintő járóbeteg szakrendelı esetében 1500 m 2, emeltszintő járóbeteg szakrendelı építése esetében pedig 2000 m 2. Eszközbeszerzés: A jelen pályázati knstrukció keretében csak új eszköz szerezhetı be. Alapszintő járóbeteg szakrendelıvé történı fejlesztés esetében: A szakmai prgramnak megfelelı, tvábbá a mellékelt ajánláshz igazdó új rvstechnlógiai gép-mőszerek, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelı, az alapszintő járóbeteg-szakellátó feladat ellátáshz indklt eszközök (diagnsztikai /digitális képalktó diagnsztikai, kivéve pl. CT, MRI, PET, DSA), valamint vérvételi hely berendezései, terápiás beavatkzásk eszközei, rehabilitációs, áplási eszközök, és ezekhez közvetlenül kapcslódó berendezések, bútrk szerezhetık be. Feltétel, hgy a digitális képalktó diagnsztikai eszközök DICOM szabvány szerinti kmmunikációra legyenek képesek; Emeltszintő járóbeteg szakrendelıvé történı fejlesztés esetében: Az adtt, illetve kialakítandó szlgáltatásk szakmai prgramja alapján a mellékelt ajánláshz igazdó rvs-technikai gépek, mőszerek és eszközök beszerzése. Tvábbá a 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendeletben fglalt minimumfeltételeknek megfelelı vagy attól magasabb színvnalú ellátás biztsításáhz: képalktó (kivéve CT, MRI, PET), labratóriumi és egyéb diagnsztikai eszközök, terápiás (pl. egynaps sebészet), áplási eszközök, és rehabilitációs egységek (pl.: medence, trnaterem), eszközök, berendezések beszerzése támgatható; Intézményi integrált infrmatikai medikai rendszer (legalább a következı alrendszerekkel: járóbeteg-adminisztrációs rendszer, radilógiai és PACS rendszer, betegirányítási rendszer, intézményközi kmmunikáció) fejlesztése, lyan módn, hgy a régióban már megvalósult/megvalósuló intézményközi infrmációs rendszerhez való csatlakzásra alkalmas legyen. Javasljuk a Pályázati útmutató mellékletei között megtalálható IT specifikáció-ajánlás figyelembe vételét! Telemedicináhz szükséges digitális technlógia; Inf-kmmunikációs és diszpécserszlgálat eszközei; Otthni mnitrzás jelzırendszerének fgadása; Közpnti betegirányító és beteghívó rendszer; Infrmatikai biztnsági rendszer bevezetése (MSZ ISO/IEC 17799); Infrmatikai infrastruktúra és szlgáltatásk szervezési, irányítási, gazdálkdási és menedzsment rendszer bevezetése (ITIL); Egyéb, infrastruktúráhz kapcslódó eszközök, berendezés, bútrzat, amelyek

9 a váróterem és rendelı kmfrtsítását szlgálják. Az intézményi infrmatikai rendszerekben biztsítani kell a jgsultsági rendszeren keresztüli, szerepkörökhöz kapcslódó adatkezelést, az adatk váltztatásának naplózását, és a naplók utólags megtekintését. Az integrált infrmatikai rendszernek minden jól elhatárlható tevékenység végzésének kiszlgálására alkalmas mdult kell tartalmazni, pl. labr rendszer vagy a különbözı gndzói rendszerek. Az új eszközök és gépek kezelésének betanítását a tendert elnyert szállítók végzik, illetve a szakmai ismeretek bıvítése a kötelezı tvábbképzések keretében flytatódhat a szlgáltatók támgatásával. Jelen pályázati kiírás keretében eszközök beszerzése csak épület infrastruktúrájának fejlesztésével együttesen pályázható. Az önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem minısül épület-infrastruktúra fejlesztésnek. A knstrukció keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. Önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem támgatható! A támgatható tevékenységek keretében fejlesztett intézményeknek, legkésıbb a fejlesztés eredményeként az alábbi kötelezı és pcinális tartalmi elemeknek kell megfelelniük: Alapszintő járóbeteg szakellátás: Az intézmény típus kötelezı tartalmi elemei: járóbeteg-szakellátás mőködtetése legalább sebészet (általáns), belgyógyászat, nıgyógyászat, valamint gyermekgyógyászat (4 alapszakma); vérvételi hely mőködtetése; digitális képtvábbításra alkalmas képalktó diagnsztikáhz (telemedicináhz) szükséges digitális technlógia, kiemelt intézményhez való kapcslódással, knzíliáriusi tevékenység biztsítására; tthni szakáplás nyújtása és/vagy szervezése; ellátás-szervezési feladatkat lát el, krdináló szerepet tölt be a kistérségben mőködı alapellátás, egészségügyi és szciális szlgáltatók között, széles partneri kapcslat kiépítésével szrsan együttmőködik az alapellátással, a szciális ellátórendszerrel (pl. szciális munkás, közösségi gndzó, falugndnk), civil szervezetekkel, egészségügyi és szciális szlgáltatókkal, ktatási intézményekkel; egységes inf-kmmunikációs szlgáltató egység mőködtetése mely alkalmas: a hatálys jgszabályk és az egészség-biztsító(k) által elıírt adatszlgáltatási kötelezettségek elektrnikus útn történı teljesítésére, illetve elıállítja az adatszlgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nymtatványkat; intézményközi, közpnti alapellátási ügyelettel, házirvsi szlgálatkkal n-line kapcslat létesítésére a hatálys jgszabálykban rögzített szervezetekkel.

10 a területi egészségfejlesztés közpntja, a népegészségügyi prgram helyi aktivitásainak színtere. Opcinális elemek, melyeket gazdaságssági és szükségleti kk miatt is kialakíthat: 4 alapszakmán kívül egyéb szakrendelések mőködtetése, a 200 szakrvsi óra elérésének érdekében; alapellátási szlgáltatásk integrálása, fizikai feltételeinek kialakítása (házirvs, fgrvs, isklaegészségügy, praxisközösség, közpntsíttt alapellátási ügyelet stb.); nappali kórház; kúraszerő ellátás; szciális alapellátás keretében a házi segítségnyújtás szervezése és/vagy nyújtása; mentıállmás befgadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévı épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy reknstrukció, illetve 10 évnél régebben épült, amihez OMSZ nyilatkzatát csatlták.); Gyógyszertár, gyógyászat segédeszköz blt integrálása (a bérbeadásból a prjekt megvalósítás idıszaka alatt származó nettó bevétellel az elszámlható költségek csökkentésre kerülnek lásd Pályázati Útmutató D8. pnt); szakemberek és laikusk képzésére alkalmas közösségi tér kialakítása; kiegészítı inf-kmmunikációs eszközök használatára épülı szlgáltatásk bevezetése, nyújtása (mbil szlgálat, internet, videtelefn szlgálat, házi jelzırendszer, tanácsadó); ügyfélszlgálat, szakmai és szervezési tanácsadó szlgálat. Az intézmény mőködıképességének és szakmai kmpetenciájának biztsítása érdekében szükséges, hgy azn intézmények, amelyek jelenleg nem érik el a heti 200 szakrvsi órát azk esetében szakellátást minimum és maximum 200 szakrvsi óra/ hét és hzzá kapcslódóan maximum 120 nem szakrvsi óra/hét keretében nyújtsa. Amennyiben az intézmény jelenleg több mint heti 200 szakrvsi óraszámmal rendelkezik, abban az esetben többletkapacitást nem igényelhet. A heti 200 szakrvsi és maximum 120 nem szakrvsi óra a jelenleg a pályázó által mőködtetett, befgadtt kapacitáskkal együtt értendı, azk kiegészítéssel kerülnek az elıírt 200 szakrvsi óra/hét szintre. KÖTELEZİ SZAKMAI TARTALMI ELEMEK AZ ALAPFOKÚ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ ESETÉBEN, JAVASOLT HETI ÓRASZÁM Kötelezı szakmai tartalmi elemek Belgyógyászati szakmacsprt Sebészet/traumatlógia együtt 30 óra Javaslt heti minimum óraszám Ide értve a szakmacsprtba tartzó szakmákat is (pl. kardilógia, endkrinlógia, stb.). A pályázat benyújtásakr a szakmai prgramban nevesített felsrlás szükséges. 30 óra Nıgyógyászat terhes 30 óra

11 gndzással együtt Gyermekgyógyászat 0-20 óra Azkban a kistérségekben, ahl a vegyes házirvsi praxisk száma meghaladja a kistérségben mőködı házirvsi praxisk számának felét, tt szükséges gyermekgyógyászati szakrendelés mőködtetése. Diagnsztika Röntgen / Ultrahang* Vérvételi hely (labr J0) 30 óra Javaslt heti minimum óraszám Külön kell választani a távli véleményezés lehetıségével bíró RTG szlgáltatást az rvs jelenlétéhez kötött képalktó diagnsztikai szlgáltatástól. Amennyiben radilógus szakrvs jelenléte nem biztsíttt, akkr szngráfus alkalmazása szükséges nem szakrvsi óraszám keretében. Szakrvsi órát nem igényel Megjegyzés: Valamennyi szakma esetében részmunkaidı terjedelmétıl függetlenülmegkövetelt az elıírásnak megfelelı feltételrendszer kialakítása! Egy-egy rendelıben több szakma is mőködhet. Emeltszintő járóbeteg szakellátás: Az intézménytípus kötelezı tartalmi elemei: járóbeteg szakellátás széles vertikumának biztsítása (megelızés, gyógyítás, gndzás, rehabilitációs tevékenység, amely legalább 6 szakmacsprtban nyújt szlgáltatást és tartalmazza a 4 alapszakmát). A pályázat srán lehetıség van az intézmény jelenleg meglévı járóbeteg szakellátási kapacitásainak szakmacsprtk szerinti átstrukturálására. diagnsztika (csak a fejlesztendı infrastruktúrában meglévı, illetve új építés esetén az új infrastruktúrába telepítendı, nem kiszervezett, önkrmányzati tulajdnú labr, képalktó fejlesztése támgatható, visznt az emelt szintő járóbeteg szakellátáshz tartzó labrszlgáltatáskat teljes körően biztsítani szükséges. Amennyiben a labrszlgáltatás egy része kiszervezéssel történik, a Pályázónak arról nyilatkznia kell, illetve a vnatkzó megállapdás benyújtása szükséges); telemedicina; nappali kórházi részleg kialakítása; tthni szakáplás nyújtása és/vagy szervezése; terápiás ellátásk nyújtása (pl. fiziterápia) megfelelı szakrvsi háttér egyidejő biztsítása mellett; ellátás-szervezési feladatk ellátása, krdináló szerep betöltése a térség laksainak betegút szervezésében és a térség szlgáltatóinak körében. Széles partneri kapcslat kiépítésével szrsan együttmőködik az alapellátással, a szciális ellátórendszerrel (pl. szciális munkás, közösségi gndzó, falugndnk), civil szervezetekkel, egészségügyi és szciális szlgáltatókkal, ktatási intézményekkel; egységes inf-kmmunikációs szlgáltató egysége mőködtetése, mely alkalmas a hatálys jgszabályk és az egészség-biztsító(k) által elıírt adatszlgáltatási kötelezettségek elektrnikus útn történı

12 teljesítésére, és elıállítja az adatszlgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nymtatványkat; intézményközi, közpnti alapellátási ügyelettel, házirvsi szlgálatkkal n-line kapcslat létesítésére a hatálys jgszabálykban rögzített szervezetekkel. a területi egészségfejlesztés közpntja, a népegészségügyi prgram helyi aktivitásainak színtere. Az intézménytípus pcinális elemei, melyeket gazdaságssági és szükségleti kk miatt is kialakíthat: alapellátási szlgáltatásk integrálása, fizikai feltételeinek kialakítása (házirvs, fgrvs, isklaegészségügy, praxisközösség, közpntsíttt alapellátási ügyelet stb.); egynaps ellátás nyújtása (sebészet, diagnsztika, terápia); terápiás ellátásk (balneterápia, stb.); Gyógyszertár, gyógyászat segédeszköz blt integrálása (a bérbeadásból a prjekt megvalósítás idıszaka alatt származó nettó bevétellel az elszámlható költségek csökkentésre kerülnek lásd Pályázati Útmutató D8. pnt); kiegészítı infkmmunikációs eszközök használatára épülı szlgáltatásk (mbil szlgálat, internet, videtelefn szlgálat, házi jelzırendszer tanácsadó) bevezetése, nyújtása; képzés, tvábbképzések színterének biztsítása (szakemberek és laikusk képzése); mentıállmás befgadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévı épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy reknstrukció, illetve 10 évnél régebben épült, amihez OMSZ nyilatkzatát csatlták.); A vállalat- és minıségirányítási rendszer bevezetése. C2. Prjekt területi szőkítése Jelen pályázati knstrukció keretében kizárólag az Észak-Magyarrszági régió területén megvalósuló prjektek támgathatók. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támgatás frmája Vissza nem térítendı támgatás. D2. Támgatás mértéke A prjekt elszámlható összes költségének legfeljebb 90 %-a, illetve területfejlesztési szempntból leghátránysabb helyzető kistérségekben (311/2007. (XI. 17.) Krm. rendelet a kedvezményezett térségek besrlásáról) megvalósuló fejlesztések esetén a prjekt elszámlható összes költségének legfeljebb 95%-a. D3. Támgatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támgatás minimális és maximális összege: A kmpnens: millió Ft. B kmpnens: millió Ft.

13 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A támgatásban részesülı prjektek kiválasztása a pályázati dkumentáció részét képezı pályázati útmutatóban közzétett jgsultsági, frmai, szakmai és pénzügyi szempntk alapján történik.

14 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatk benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapn nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektrnikus frmában való kitöltésnél. A prjekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem váltztatható. Kézzel írtt pályázatk feldlgzására nincs lehetıség. A prjekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltı prgram alkalmazásával történhet. A kitöltı prgram letölthetı a hnlapról. A pályázatt 2 példányban (1 eredeti és 1 máslat), valamint tvábbi 1 elektrnikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csmaglásban, ajánltt küldeményként vagy gyrspstai szállítás igénybevételével a következı címre kell beküldeni: Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Kódszám: ÉMOP Közremőködı Szervezet: VÁTI Kht. Misklci. Területi Irda 3525 Misklc, Vársház tér 13. A nymtattt eredeti példánynak tartalmaznia kell a kitöltı prgram által generált vnalkódkat és aznsító számkat. A CD-n csak XDat fájl szerepelhet, mely alapján az adatlap kinymtatásra került, illetıleg nymtatási vnalkódjai/aznsító számai minden ldaln meg kell, hgy egyezzenek a nymtattt adatlapn található vnalkódkkal/srszámkkal! Ellenkezı esetben a pályázat benyújtási kritériumk alapján elutasításra kerül! Felhívjuk pályázóink figyelmét, hgy a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésének feltétele a kitöltı prgram felhasználói kézikönyvének ismerete. Kérjük, hgy a brítékn és CD lemezen és tkján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát: ÉMOP , a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatkat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathrdzó épségérıl! A pályázatk személyes benyújtására nincs lehetıség! Kérjük, ügyeljen rá, hgy a pályázat összefőzve, ldalszámztt tartalmjegyzékkel és megszámztt ldalakkal kerüljön benyújtásra. A nymtattt és elektrnikus frmában benyújttt prjekt adatlapban és mellékletekben található eltérés esetén a nymtattt és cégszerően aláírt példány tekintendı hitelesnek, azzal, hgy a nymtattt és az elektrnikus frmájú prjekt adatlap, és mellékletek megegyezıségérıl a pályázó köteles gndskdni. A pályázatk benyújtása február 28-tól május 16-ig lehetséges. Benyújtásnak az a nap minısül, amikr a pstai bélyegzı szerint a pályázatt ajánltt küldeményként pstára adták. Felhívjuk a figyelmet, hgy a pályázat benyújtását követıen az ellenırzésre feljgsíttt szervek megkezdhetik a prjekt ellenırzését! A pályázati kiírás tartalmával kapcslats kérdéseit, észrevételeit telefnn a 06-40/ as számn, írásban az címen teheti meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nyugat-Dunántúli Reginális Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI Regionális Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI Regionális Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZÉP-DUNÁNTÚLI Reginális Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése c. (DAOP-2007-4.1.1.) pályázat előkészítése Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése támogatására Kódszám: TIOP-1.1.1/07/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése támogatására A közép-magyarországi regió területén Kódszám:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal segítendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző Eszközbeszerzési pályázat az önkrmányzati ASP rendszerhez történő csatlakzás érdekében Dr. Görög István jegyző Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

1. A portálrendszer keretében elérhetı alkalmazások továbbfejlesztése keretében:

1. A portálrendszer keretében elérhetı alkalmazások továbbfejlesztése keretében: 2.2. - ÁFSZ 1 prtál funkciók bıvítése, elektrnikus krmányzati szlgáltatásk tvábbfejlesztése Az alprjekt bemutatása Az alprjekt célja, indklása, kapcslódás a kiemelt prjekt általáns céljáhz Az alprjekt

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének támgatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1.-C,D A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Közktatási intézmények beruházásainak támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Észak-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Észak-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése c.

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett. Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett. Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok támogatására Kódszám: TÁMOP-6.1.2/A/09/1 A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Vársi Önkrmányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Vársi Önkrmányzat csatlakzása a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezethez Előterjesztés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex beruházásk támgatása a kmplex prgrammal segítendı leghátránysabb helyzető kistérségekben mikr-, kis- és középvállalkzásk számára

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram mikr-, kis- és középvállalkzásk technlógia fejlesztése c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.1/A

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Prgram Fenntarthatóbb életmódt és fgyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprjektek c. pályázati knstrukcióhz Kódszám:

Részletesebben

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Észak-Magyarrszági Reginális Operatív Prgram Vidékfejlesztési prgramt kiegészítı településfejlesztés c. pályázati felhívásáhz Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A prjektek az Európai Unió

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése című (DAOP-2007-4.1.1.) Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Kerékpárutak fejlesztése támogatására. Kódszám: KMOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Kerékpárutak fejlesztése támogatására. Kódszám: KMOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Kerékpárutak fejlesztése támogatására Kódszám: KMOP-2007-2.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv Közép-dunántúli Operatív Prgram priritás Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv 2007. május 25. 1 Priritásk bemutatása Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális turizmusfejlesztés, priritás Priritás

Részletesebben