PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex beruházásk támgatása a kmplex prgrammal segítendı leghátránysabb helyzető kistérségekben mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP /B A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak meg. 1

2 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvetı cél és háttér infrmáció...3 A2. Részcélk...3 A3. Rendelkezésre álló frrás...3 A4. Támgatható pályázatk várható száma...3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...4 B1. Jgi frma...4 B2. Méret...4 B3. Székhely...4 B4. Iparág (a pályázó tevékenysége)...4 B5. Típus/karakter...5 B6. Egyéb kizáró kk...5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...10 C1. Támgatható tevékenységek köre...10 C2. Nem támgatható tevékenységek köre...12 C3. Elszámlható költségek köre...12 C4. Nem elszámlható költségek köre...17 C5. Illeszkedési elıírás (reginális, helyi tervekhez)...19 C6. Prjekt iparági krlátzása...19 C7. Prjekt területi krlátzása...20 C8. A prjekt megkezdése...21 C9. A prjekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámlás végsı határideje...22 C10. Fenntartási kötelezettség...23 C11. Egyéb krlátzásk a prjekt tartalmával kapcslatban...23 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...27 D1. Támgatás frmája és jgcíme...27 D2. Támgatás mértéke...28 D3. Támgatás összege...29 D4. Az önrész összetétele...29 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...31 D6. Biztsítékk köre...31 D7. Elıleg igénylése...32 D8. Egyéb feltételek...32 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...34 E1. Mnitring mutatók...52 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...53 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...53 F2. A pályázatk benyújtásának módja, helye és határideje...53 F3. A pályázat benyújtásával kapcslats gyakrlati tudnivalók...54 F4. A prjektkiválasztás flyamatának bemutatása (eljárásrend)...55 F5. Panaszkezelés...63 F6. Vnatkzó jgszabályk listája...64 F7. Fgalmjegyzék...67 F8. Pályázati felhívás és útmutató mellékletei...71 F9. A pályázó által csatlandó mellékletek listája

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és útmutató elválaszthatatlan része a Prjekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshz szükséges összes feltételt. Egyéb, a Pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályztt kérdésben Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII. 30.) Krm. rendeletet, A Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendeletet, A Szerzıdés 87. és 88 cikkének a de minimis támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006. december 15.) Bizttsági rendeletet, A Szerzıdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támgatásk biznys fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetınek nyilvánításáról szóló augusztus 6-i 800/2008/EK bizttsági rendeletet, Az Európai Közösséget létrehzó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támgatáskkal kapcslats eljárásról és a reginális támgatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendeletet és a jgszabálygyőjteményben felsrlt jgszabálykat kell alkalmazni. A1. Alapvetı cél és háttér infrmáció A mikr-, kis- és középvállalkzásknál alkalmaztt mőszaki technlógiai színvnal javításának érdekében a kmplex vállalkzásfejlesztési prjektek célja, a fejlıdıképes vállalkzásk: 1. Innvációs, adaptációs képességének erısítéséhez; 2. Vállalkzásk által elıállíttt hzzáadtt érték növeléséhez; 3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékssági célkhz való hzzájárulás elısegítéséhez; 4. Piacra jutáshz kapcslódó technlógiai fejlesztés megvalósítása a kmplex prgrammal segítendı leghátránysabb helyzető kistérségekben. A2. Részcélk Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló frrás A pályázat meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd frint a évre. Jelen pályázati kiírás frrását az Európai Reginális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírzásban biztsítja. A4. Támgatható pályázatk várható száma A támgattt pályázatk várható száma a évben: db. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jgi frma Jelen pályázati knstrukcióra pályázhatnak: kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaságk, szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzók. B2. Méret A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikr-, kisés középvállalkzásnak minısülı vállalkzásk pályázhatnak, amelyek éves átlags statisztikai állmányi létszáma a pályázat benyújtását megelızı legutlsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fı vlt. Amennyiben a gazdasági társaságk, szövetkezetek a pályázat benyújtásakr nem rendelkeznek a évi jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt), utlsó összevnt (knszlidált) beszámlóval, ennek hiányában éves beszámlóval vagy egyszerősített éves beszámlóval (mérleg, eredménykimutatás), akkr a évi adatkat kell figyelembe venni. B3. Székhely A pályázati kiírásra Magyarrszágn székhellyel rendelkezı kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaság, szövetkezet, vagy SZJA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarrszágn fiókteleppel rendelkezı szövetkezet, SZJA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzó vagy kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaság fióktelepe pályázhat. B4. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkzás pályázhat, kivéve az lyan vállalkzáskat, akik, vagy amelyek legutlsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkzók esetében vállalkzói adóalapba beszámíttt bevételének több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Csekély összegő támgatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkzásai számára az alábbi kivételekkel: a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkzásai; b) az EK Szerzıdés I. mellékletében felsrlt mezıgazdasági termékek elsıdleges termeléséhez kapcslódó tevékenységet végzı vállalkzásk; c) az EK Szerzıdés I. mellékletében felsrlt mezıgazdasági termékek feldlgzásával vagy marketingjével kapcslats tevékenységet végzı vállalkzásk, amennyiben: 1. a támgatás összege a piacn beszerzett vagy frgalmaztt ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 2. vagy az elsıdleges termelıknek való teljes vagy részleges tvábbítástól függ; d) a szénipar vállalkzásai; 1 TEÁOR 08 alapján 4

5 e) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedı vállalkzásk esetében; f) nehéz helyzetben lévı vállalkzásk részére (a 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendelet 8. számú mellékletében meghatárzttak szerint). B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. Egyéb kizáró kk a) Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, aki, vagy amely csıd-, felszámlási eljárás vagy végelszámlás alatt áll; akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebiznysdik, hgy vele szemben az Európai Bizttságnak valamely támgatás visszafizetésére kötelezı határzata van érvényben, tvábbá aki, vagy amely a jelen knstrukcióra benyújttt pályázat benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakzási eszközeibıl, vagy a strukturális alapkból juttattt valamely támgatással összefüggésben a Támgatási Szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható kból nem teljesítette; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcslatk törvényben meghatárztt követelményeinek (a Közremőködı Szervezet ezt a pntt a (pnts link: és hnlapkn ellenırzi); aki, vagy amely tevékenysége a hatálys környezetvédelmi elıírásknak nem felel meg; aki, vagy amely a létesítmény/eszköz kialakításáhz és a mőködéséhez szükséges jgerıs hatósági engedélyekkel a Támgatási Szerzıdés megkötéséig nem rendelkezik; akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebiznysdik, hgy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben beflyásló valótlan, hamis adatt szlgáltat (a minden kétséget kizáró adminisztrációs hibák kivételével); aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt annak tudmásul vételérıl, hgy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartzás esetén a köztartzás megfizetéséig a pályázóval Támgatási Szerzıdés nem köthetı, hatálys Támgatási Szerzıdés esetén az esedékes támgatásk flyósítása a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támgatás a köztartzásk megfizetése érdekében - a támgatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módn - visszatartásra kerül; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt ahhz történı hzzájárulásáról, hgy a Kincstár által mindenkr mőködtetett mnitring rendszerhez a jgszabályban meghatárztt jgsultak, valamint az Állami Számvevıszék, a Krmányzati Ellenırzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hzzáférési lehetıséget biztsíthassn; 5

6 aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt ahhz történı hzzájárulásáról, hgy a köztartzásk az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Krm. rendelet 92. (4) bekezdésében fglaltak szerinti figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóaznsító jelét a támgatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartzásk teljesítése, illetıleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; aki, vagy amely nem tesz nyilatkzatt a Pályázati felhívás és útmutatóban elıírt biztsítékk támgatás esetén történı rendelkezésre bcsátásáról; aki, vagy amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram (a tvábbiakban: GOP) GOP /A, GOP /B, GOP /C pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslt vállalkzása a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram GOP /A, GOP /B, GOP /C pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban (A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcslt vállalkzásk egy vállalkzásnak minısülnek.) Amennyiben a pályázó a felsrlt kiírásk közül több kiírásra is nyújt be pályázatt, az a pályázata nyer támgatást, amely esetében leghamarabb születik támgatói döntés, a többi pályázata autmatikusan elutasításra kerül; aki, vagy amely a közpénzekbıl nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -ának (1)-(2) és (5) bekezdése értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt az alábbiakban fglaltakról: (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támgatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntéshzó, b) a kizárt közjgi tisztségviselı, c) az a)-b) pnt alá tartzó személy közeli hzzátartzója, d) az a)-c) pntban megjelölt személy tulajdnában álló gazdasági társaság, e) lyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jgi személyiséggel rendelkezı lyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pnt alá tartzó személy vezetı tisztségviselı, az alapítvány kezelı szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintézı vagy képviseleti szervének tagja, f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jgi személyiséggel rendelkezı azn szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapdást kötött vagy tarttt fenn Magyarrszágn bejegyzett párttal (a tvábbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben párttal közös jelöltet állíttt rszággyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkrmányzati választásn, g) akinek a részvételbıl való kizártságának tényét a évi CLXXXI. törvény 13. alapján a hnlapn közzétették. (2) Az (1) bekezdés e) pntját nem kell alkalmazni a reginális fejlesztési tanács által törvény elıírása alapján létrehztt társaságra, ha a támgatás célja a fejlesztési támgatásk elsztása intézményrendszere mőködésének támgatása, tvábbá lyan támgatás, amelynek elıkészítésében, lebnylításában a társaság nem vesz részt, illetve a támgatással kapcslats döntésre beflyással nem rendelkezik. 6

7 (5) Az (1) bekezdés e) pntja alkalmazásában nem minısül alapítványnak a külön törvény alapján létrehztt, a párt mőködését segítı tudmánys, ismeretterjesztı, kutatási, ktatási tevékenységet végzı alapítvány (A pártk mőködésérıl szóló évi XXXIII. tv. 9/A.. alapján). aki, vagy amely a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt arról, hgy a közpénzekbıl nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdésében fglalt érintettség vele szemben nem áll fenn. Tvábbá arról, hgy amennyiben a Knyt. 8. (1) bekezdés valamely pntja szerinti érintettség a pályázat benyújtását követıen felmerül, annak jgszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett hnlapn történı közzétételét 8 munkanapn belül kezdeményezi a pályázatt befgadó szervnél, az érintettséget megalapzó körülmény pnts megjelölésével a jelen Prjekt adatlap mellékletét képezı közzétételi kérelem alapján. aki, vagy amely a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt arról, hgy a közpénzekbıl nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdésében fglalt érintettség vele szemben fennáll és ezért kérelmezi az e körülménynek jgszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett hnlapn történı közzétételét a közzétételi kérelem kitöltésével (ez esetben a Prjekt adatlap mellékletét képezı közzétételi kérelem kitöltése kötelezı). aki, vagy amely a támgatás elnyerése esetén a prjekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása srán az esélyegyenlıség elımzdításával kapcslats és a környezetvédelmi jgszabályi elıíráskat (együttesen a hrizntális célkat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcslats esetleges ellenırzéseknek. A hrizntális szempntkra vnatkzó részletes útmutatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hnlapján ( találhatóak, melyek tartalmazzák a vnatkzó jgszabályk listáját; aki, vagy amely a pályázatra knzrciumban (nem egyedül) pályázik. b) A pályázó gazdálkdására vnatkzó feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: akinek, vagy amelynek a saját tıkéje a legutlsó jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján negatív, vagy; akinek, vagy amelynek a legutlsó jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) jgszabályban elıírt legkisebb mértéke alá csökkent; aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámlóval/szja bevallással/eva bevallással alátámaszttt), teljes (365 napt jelentı) üzleti évvel, vagy; akinek, vagy amelynek az egy fglalkztatttra esı nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele a legutlsó jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján nem érte el legalább a 4 millió frintt, vagy; akinek, vagy amelynek a legutlsó jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele 25%-nál nagybb mértékben csökkent az azt megelızı lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez vagy adóalapba beszámíttt bevételéhez képest (amennyiben rendelkezik két lezárt üzleti évvel). 7

8 aki, vagy amely az EVA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzó vagy gazdasági társaság, amely nem vezet kettıs könyvvitelt. A pályázónak az alábbi kötelezettségek valamelyikét kell vállalnia: 1. A pályázónak vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2 üzleti évben az átlags éves nettó árbevétel (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétel) százaléks reálváltzása nem csökken 10%-nál nagybb mértékben. A prjekt fizikai befejezési éve, az az üzleti év, amelyben a prjekt utlsó eleme a C9. pntban meghatárzttak szerint megvalósul. Az elsı évben a váltzást a bázisárbevételhez, a következı évben a tárgyévet megelızı évhez visznyítva kell számítani. A bázisárbevételnek a pályázat benyújtását megelızı üzleti év (2008) árbevétele (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele) számít. A kötelezettségvállalás teljesítése az alábbiak szerint számítandó: a 1 a0 i1 a a i ,10 a 1, a 2 : a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2 üzleti évben realizált árbevétel (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba számíttt bevétel); a 0 : a bázisárbevétel, azaz a pályázat benyújtását megelızı év árbevétele (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba számíttt bevétel); i 1 : a pályázat benyújtásának éve, a megvalósítási idıszak (amennyiben a prjekt megvalósítása, nem a pályázat benyújtási évében történik) és a prjekt fizikai befejezését követı elsı év KSH által megadtt éves fgyasztói árindexeinek szrzata tizedestört alakban, vagy EUR infláció esetében az Európai Közpnti Bank által publikált ugyanezen idıszakra évekre az euró-zóna rszágaira vnatkzó éves átlags általáns harmnizált fgyasztói árindexek szrzata (infláció: x% árindex az euró-zóna rszágaira tizedestört alakban (: 1%=0,01).+x/100) i 2 pedig a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2. üzleti évben a KSH által megadtt fgyasztói árindex tizedestört alakban, vagy EUR infláció esetében az Európai Közpnti Bank által publikált éves átlags általáns harmnizált fgyasztói árindex az euró-zóna rszágaira tizedestört alakban ((infláció: x% árindex: 1%=0,01)+x/100). A pályázó az árbevételre vnatkzó vállalását frintban vagy euróban kifejezve teljesítheti, melyrıl a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2. üzleti év végén dönthet. Az árbevételre vnatkzó vállalást a figyelt idıszak teljes hsszában kizárólag ugyanazn pénznemben lehet megtenni. Amennyiben a pályázó az árbevételre vnatkzó vállalását nem abban a devizában kifejezve teljesíti, amelyben az éves beszámlóját készíti az 8

9 alkalmazandó EUR/HUF (ill. HUF/EUR árflyam) árflyam a Magyar Nemzeti Bank által közétett éves átlags EUR/HUF középárflyam. VAGY 2. A pályázónak vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2 üzleti évben az éves átlags statisztikai létszámának átlags értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagybb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minısül a pályázat beadását megelızı év (2008) éves átlags statisztikai állmányi létszáma. A fenti vállalásk teljesülése a prjekt befejezési évét követı 2. üzleti év végét követıen kerül ellenırzésre. Amennyiben a fenti vállalásk egyike teljesül, a kötelezettségvállalás teljesítettnek minısül. 9

10 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támgatható tevékenységek köre A , pntkban szereplı tevékenységek csak az 1. vagy 5. pntkban fglaltakkal együtt támgathatóak. Aznban az 1. és 5. pntban felsrlt tevékenységek önállóan is támgathatóak. Az 5. pntn belül a dmain név regisztráció és webtárhely bérlés díja kötelezı tevékenység, amennyiben a pályázó, a vállalkzás cégcsprtja vagy a franchise-gazda nem rendelkezik még saját dmain-névvel és hzzá tartzó hnlappal. 1 Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fgalmának: technlógiai krszerősítést eredményezı új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz elsı üzembe helyezésének éve nem lehet krábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év), szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcslódva), az eszközök felszerszámzásáhz az új szerszámk, új kiegészítı berendezések költsége. 2 Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel az induló beruházás fgalmának: infrastruktúra építése, krszerősítése, ingatlan építése, bıvítése, krszerősítése, átalakítása. 3 Eszközbeszerzéshez kapcslódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás idıszakában, a pályázat benyújtását követıen maximum 12 hónapra 4 Az eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw beszerzések. 5 Infrmációs technlógia-fejlesztés, beleértve az nline megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szlgáltatásk, mdern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításáhz kapcslódó kmplex vállalati infkmmunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazásk támgatását is: hardver, szftver (beleértve: alapszftver, speciális egyedi fejlesztéső szftver), betanítás (közvetlenül a szftverhez kapcslódóan) dmain név regisztráció és a hzzá tartzó webtárhely egyszeri díja (kötelezı, ha még nincs saját dmain-neve és hzzá tartzó hnlapja). 6 Piacra jutás támgatása: piaci megjelenés (vásárkn, kiállításkn való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése. 7 Vállalati HR fejlesztés: munkavállalók képzése (tanflyamk, tréningek, képzések, idegen nyelvi, infrmatikai ktatás). 8 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támgattt tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, 10

11 szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati flyamatmenedzsment támgatása, nline megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcslódó tanácsadás, technlógiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, lgisztikai tanácsadás, a hrizntális célk (esélyegyenlıség és környezeti fenntarthatóság) érvényesítéséhez kapcslódó tanácsadás. 9 Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetése és tanúsíttatása: ISO 9001 szabvány elıírása szerinti minıségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO követelményeknek megfelelı környezetközpntú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele, ISO/TS 16949; QS 9000, VDA jármőipari beszállítói követelményeknek megfelelı rendszer bevezetése és tanúsíttatása, AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelı minıségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO szabvány elıírása szerinti speciális rvstechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minıségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, Élelmiszer-biztnsági rendszer szabványk (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása, MSZ (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztnság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása, ISO 27001:2005, infrmatikai biztnsági menedzsment követelményeknek megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC 15408:1999 (Cmmn Criteria 2.1) infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC infrmatikai szlgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, COBIT3 infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC szerinti vizsgáló- és kalibráló labratóriumi rendszer akkreditálása, TAPA FSR High-tech rakmányk szállításával, raktárzásával kapcslats biztnsági elıírásk teljesítésének megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/PAS ellátási lánc biztnságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, 11

12 TickIT szftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisk üzemeltetésnek és tájékztatási szlgáltatásk minıségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztıhegesztésének minıségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körő minıségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztıhegesztésének minıségirányítási követelményei. 3. rész: Általáns minıségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztıhegesztésének minıségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvetı minıségirányítási követelmények, MSZ EN 15038: 2006 Frdítási szlgáltatásk. A szlgáltatásk követelményei, MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Lgisztika és szlgáltatás. Tömegközlekedés. A szlgáltatás minıségének fgalmai, célja és mérése. C2. Nem támgatható tevékenységek köre A C1 pntban szereplı tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támgatható. Szintentartás, helyettesítı beruházás nem támgatható reginális beruházási támgatásként. C3. Elszámlható költségek köre Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznsítása srán általáns frgalmi adó levnására nem jgsult, akkr a támgatás számításának alapja a prjekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a prjekt költségvetését bruttó módn kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznsításával azzá válik és az általáns frgalmi adó levnására jgsult, akkr a támgatás alapja a prjekt levnható ÁFA nélkül számíttt nettó összköltsége. EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támgatás számításának alapja a prjekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a prjekt költségvetését nettó módn kell megterveznie. A reginális beruházási támgatás igénybevételének alapvetı feltételeit, az elszámlható és nem elszámlható költségekkel kapcslats szabálykat a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról ai szabályzzák. 1 Technlógiai krszerősítést eredményezı, új, illetve 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz elsı üzembe helyezésének éve nem lehet krábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év), egyenként minimum nettó Ft értékő eszközök beszerzése esetén ( Ft érték alatti eszköz csak akkr támgatható, ha az a beszerzendı eszköz tartzéka) az alábbi költségek számlhatók el: tevékenységek végzéséhez szükséges új, illetve hárm évnél nem régebbi eszközök és berendezések vételára, 12

13 szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az elsı minısítés, hitelesítés költségét is, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcslódva), az eszközök elsı felszerszámzásáhz az új szerszámk, új kiegészítı berendezések költsége. Jelen kategória keretében nyújtható támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minısülnek. 2 Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében az alábbi költségek számlhatóak el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 50%-áig): Telekhatárn belüli infrastrukturális beruházásk költsége: ivó-, ipari- és tőzi-víz hálózat, krszerő tőzvédelmi hálózat kiépítése, földgázvezeték, gázfgadó állmás, távhıvezeték, egyéb főtési és hőtési rendszerek, elektrms energiaellátás hálózata (közüzemi hzzájárulás, elektrms hálózati csatlakzási díj), esı- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító, iparvágány, a külsı telefn és telekmmunikációs hálózat csatlakzási pntjainak kiépítése, útépítés, parkló, kerítés építés, ırzı-védı elektrnikai rendszer, infrmatikai és távközlési alaphálózat kiépítése. A technlógiai fejlesztéshez kapcslódó ingatlan építés, bıvítés, átalakítás, krszerősítés költségei (kivitelezınek fizetett ellenszlgáltatás). Jelen kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minısülnek. 3 Eszközbeszerzéshez kapcslódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás idıszakában, a pályázat benyújtását követıen maximum 12 hónapra (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 10%-áig). Jelen kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minısülnek. 4 Eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw beszerzésének költsége, vételára (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 10%- áig). Jelen kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 13

14 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minısülnek. 5 Infrmációs technlógia fejlesztés (beleértve az nline megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szlgáltatásk, mdern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításáhz kapcslódó kmplex vállalati infkmmunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazásk támgatását is) esetén az alábbi költségek számlhatók el: Hardverekhez kapcslódó tevékenységek, egyenként minimum nettó Ft értékő eszközök költségei (Infrmatikai beszerzések esetén a számítógép knfiguráció egy tételnek számít. A knfigurációnak nem része a prjektr és a fénymásló): közvetlenül a prjekthez rendelhetı hardvereszközök beszerzési költségei és a beszerzéshez kapcslódó szlgáltatáskkal kapcslats kiadásk, közvetlenül a fejlesztéshez rendelhetı hálózati eszközök beszerzési költségei, közvetlenül a prjekthez rendelhetı telekmmunikációs eszközök beszerzési költségei, infrmáció / adattárlás költségei, közvetlenül a prjekthez rendelhetı input / utput egységek beszerzési költségei. Felhívjuk figyelmét arra, hgy a beszerzésre kerülı munkaállmásk (teljes számítógép knfiguráció vagy laptp) darabszáma nem haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának idıpntjában munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát. Szftverekhez kapcslódó tevékenységek költségei: üzleti alkalmazásk, szftverek, alapszftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcslódó szlgáltatáskkal kapcslats kiadásk, immateriális javak (licenc) költségei, szftver-tervezés, testreszabás költségei, migrációs (adatk is) fejlesztések költségei, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szftverhez kapcslódva). A pályázati útmutató VII. számú mellékleteként megtalálható az elszámlható szftverek körét meghatárzó TESZOR szám szerinti lista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartzó szftverek kerülhetnek beszerzésre, azzal, hgy a beszerzésre kerülı szftverek darabszáma nem haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának idıpntjában munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát. (Kérjük a TESZOR szám feltüntetését a számlán.) Dmain név regisztráció és hzzátartzó webtárhely egyszeri díja (maximum Ft értékben). Jelen, 5.kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/

15 Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minısülnek. 6 Piacra jutás támgatása esetén az alábbi költségek számlhatók el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig): vásárkn, kiállításkn való megjelenés díja (kiállítási stand bérleti díja, részvételi díj), tanulmányk költsége, marketinganyagk, marketingakciók költsége (beleértve az F3.1. Kmmunikáció fejezet alapján a prjekthez kapcslódó kötelezı kmmunikációs tevékenységek költségét). 7 A vállalati HR fejlesztés esetén az alábbi költségek számlhatók el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig): Képzési igények felmérésének költsége, képzés, tréneri díjak értéke, ktatók, képzık, betanítást végzık díja, külsı képzésekhez kapcslódó terembérlet költsége. 8 Tanácsadás igénybevétele esetén az alábbi költségek számlhatók el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig): A támgattt tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja (tanácsadói díjak a támgatható tevékenységek 8. pntjában felsrltak alapján). 9 Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetésének és tanúsíttatásának támgatása esetén az alábbi költségek számlhatók el maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig,: Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, flyamatleírásk, munkautasításk, munkaköri leírásk készítése, irányítási rendszer bevezetése, ktatás (a felkészítı, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámlt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításáhz szükséges felkészítési költségek csak abban az esetben számlhatóak el, amennyiben tanúsítás is történik. Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elıaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követı regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítı szervezet árajánlata alapján. A 6-9. kategória alapján nyújtható támgatás, az Európai Közösséget létrehzó Szerzıdés 87. és 88. cikkeiben fglaltaknak a csekély összegő (de minimis) támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizttsági rendeletben fglaltak alapján, valamint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. d), a 7. a) pntja, a 15. -a alapján de minimis támgatásnak minısül. Felhívjuk a figyelmet, hgy csekély összegő (de minimis) támgatás esetén bármely egymást követı hárm pénzügyi év idıszakában bármely kedvezményezett részére daítélt csekély összegő (de minimis) támgatás összege nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedı kedvezményezett esetében a eurónak megfelelı frint összeget. 15

16 10 Le nem vnható ÁFA. Egyéb, az elszámlható költségekkel kapcslats elıírásk: Ingatlan bérleti díját csak azn ingatlan esetében lehet elszámlni, amely ingatlanban a prjekt keretében beszerzett technlógiai krszerősítést eredményezı eszközök elhelyezésre kerülnek. Eszközök, berendezések csak abban az esetben számlhatóak el az 1. pnt (eszközbeszerzés) keretében, amennyiben a Kedvezményezett könyvelésében azk a tárgyi eszközök között, a mőszaki gépek, berendezések, jármővek, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, jármővek között kerülnek aktiválásra. A támgatás akkr vehetı igénybe, ha a kedvezményezett a támgatásban részesíthetı immateriális javakat a kötelezı üzemeltetési idıszak alatt az érintett régióban használja fel. Az immateriális javak csak abban az esetben számlhatóak el, ha teljesítik az alábbi feltételeket: a) kizárólag a reginális támgatásban részesülı létesítményben használhatóak fel, b) leírható eszközöknek kell ıket tekinteni, c) piaci feltételek mellett, lyan társaságtól kell azkat beszerezni, amely felett a kedvezményezettnek külön jgszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett beflyása nincs, d) a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azkat hárm évig a kedvezményezett tulajdnában kell maradniuk. Tanácsadást a pályázó a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslt vállalkzásától nem vehet igénybe. (Ez a krlátzás minden pályázóra vnatkzik a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti státuszától függetlenül.) Amennyiben a pályázó valamely nnprfit szervezettıl veszi igénybe a tanácsadást, nyilatkznia kell, hgy nem áll semmiféle alapítói, tulajdnsi visznyban az adtt szervezettel. A tanácsadás nem lehet flyamats vagy visszatérı tevékenység, és nem kapcslódhat a vállalkzás szkáss mőködési költségeihez, úgymint flyamats adótanácsadás, rendszeres jgi szlgáltatás vagy hirdetés. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetésének és tanúsíttatásának támgatásával kapcslats elıírásk: Egyazn cég nem lehet felkészítı és tanúsító is. A felkészítı cég lyan Magyarrszágn bejegyzett cég lehet, melynek saját minıségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsíttt ISO 9001 szerint. A tanúsítvány érvényességének lyan tevékenységre is ki kell terjedni, mely egyértelmően jgsulttá teszi a felkészítıt a pályázatban megjelölt rendszer kiépítésére, az auditálásra való felkészítésre. A választtt tanúsító vagy hitelesítı lyan cég vagy természetes személy lehet, amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN 45012/EN vagy ISO/IEC 16

17 17021:2007 szerint rendszertanúsításra vagy hitelesítésre akkreditáltak. Az AQAP rendszerek tekintetében a kialakíttt rendszer auditját a HM Fejlesztési és Lgisztikai Ügynökség végzi. A felkészítı és a tanúsító cégnek már a pályázat pstára adásának idıpntjában is teljes mértékben meg kell felelni az elıírásknak, pl. flyamatban lévı akkreditáció nem fgadható el. Jelen kiírás keretében csak lyan prjektek támgathatóak, amelyek nem csak a minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványk bevezetéséhez kapcslódó tanácsadást tartalmaznak, hanem a tanácsadás végeredményeként a bevezetésre kerülı rendszer tanúsíttatása vagy akkreditálása is megtörténik, vagyis a felkészítés (tanácsadás) mellett sr kerül egy, a felkészítıtıl független cég által végzett tanúsításra (tanúsítvány megszerzésére), EMAS esetén hitelesítésre, és a nyilvántartásba vételre is. A pályázat tárgyát képezı eszközökre a megrendelés és a pályázat benyújtásának idıpntja után fizetett elıleg teljes összegében elszámlható, ha az elıleg számla pénzügyi kiegyenlítése megtörtént, a benyújttt (rész/vég)számlában az elıleg részben vagy egészben elszámlásra került, a számla fizikai teljesítés igazlása megtörtént C4. Nem elszámlható költségek köre A pályázati kiírás keretében nem elszámlható semmilyen a C3 pntban nem szereplı költség, különösen: Általáns krlátzásk Garanciális költségek, A pályázónál meglévı termelıkapacitásk telephelyen belüli, illetve más telephelyre történı áttelepítési költsége, Franchise díj, A pályázat benyújtása elıtt felmerült költségek, Elıkészítési célú tevékenység költségei (például: pályázatkészítés, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzıi díj), Biztsítéknyújtáshz kapcslódó költségek, Jelzálg, bankgarancia költségei, Bér- és járulékköltségek (pl. vásárkn, kiállításkn való megjelenés esetén sem elszámlható), Mőködési költségek (rezsi), Reprezentációs költségek, Utazási- és szállásköltségek (pl. vásárkn, kiállításkn való megjelenés esetén sem elszámlható), Kiszállási díj, Jgszabályfrissítési díj, Frdítási költségek, Levnható ÁFA. 17

18 Beszerzés, szlgáltatásk igénybevétele A pályázó saját maga által elıállíttt, frgalmaztt eszköz, szftver, saját maga által nyújttt szlgáltatás, saját maga által frgalmaztt rendszer bevezetésének költségei, Amennyiben a pályázó lyan szlgáltatás igénybevételéhez igényel támgatást, amelyet a pályázatban leírtak alapján saját maga is el tud(na) végezni, A pályázó önmagától, tvábbá a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner és/vagy kapcslt vállalkzásától beszerzendı mőszaki eszközök, berendezések, immateriális javak bekerülési értéke és az igénybe vett szlgáltatásk költségei, Olyan pénztárgép beszerzése, amely nem alkalmas az euró kezelésére, Mőszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, Meglévı gépek átalakításának költségei, még akkr sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltzik, Eszközök leszerelési költsége, A szállítási biztsítás és a vámkezelés költsége, Olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csıdeljárás vagy felszámlás alatt álló társaságtól szerzett be, Azn eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása elıtt bérleti vagy egyéb hasnló knstrukció keretében, tvábbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban vltak, Irdabútr, Készletek beszerzése, Fgyasztási cikkek beszerzése, Jármő (gépjármő, vízi jármő, légi jármő), pótkcsi, félpótkcsi beszerzése, Operatív lízing knstrukcióban és kmpenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan, Az apprtált eszköz, ingatlan értéke, Üzletrész- és részvényvásárlás, Eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw Gyártási licenc, gyártási knw-hw éves ismétlıdı (megújítási, frgalm utáni) díja, Nem gyártási jellegő licenc, nem gyártási jellegő knw-hw vásárlása a szftverek kivételével, Infrastrukturális és ingatlan beruházás Ingatlan (telek és/vagy üzemépület, berendezett üzem) vásárlására, lízingelésére frdíttt összeg, Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámlható költségtételnek minısülnek a bntási, depnálási, takarítási, kertépítési, a bntási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek, valamint az árkckázati fedezet, saját kivitelezésre frdíttt összeg. Infrmációs technlógia-fejlesztések Webtárhely bérleti díjának hsszabbítása, dmain név karbantartási díja, hnlap üzemeltetésének díja, szerver vagy webhely üzemeltetésének díja, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának idıpntjában rendelkezik hnlappal, 18

19 A prjekt megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának idıpntjában, munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát meghaladó szftverlicencek díja, munkaállmásk (teljes számítógép knfiguráció vagy laptp), szftverek költsége, Infrmatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, A terméktámgatási díj, Vállalati HR fejlesztés: Munkavédelmi, tőzvédelmi ktatás/tanácsadás költsége, Tanácsadás igénybevétele Adótanácsadás és könyvelés díja, Frráslehetıségek feltérképezésére és pályázatírásra irányuló tanácsadás díja, Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetése és tanúsíttatása: Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványk bevezetésének támgatása esetén utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei, a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási költsége, frdításhz kapcslódó költségek, A reginális beruházási támgatás igénybevételének alapvetı feltételeit, az elszámlható és nem elszámlható költségekkel kapcslats szabálykat a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról ai szabályzzák. C5. Illeszkedési elıírás (reginális, helyi tervekhez) Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. C6. Prjekt iparági krlátzása Jelen pályázati kiírás keretében a következı iparági krlátzásk állnak fenn a reginális beruházási támgatásból megvalósuló tevékenységek esetében: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, aki, vagy amely fejlesztési igénye az Európai Közösséget létrehzó szerzıdés (knszlidált verzió, 1997) 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplı mezıgazdasági termékek termelésével kapcslats beruházáskra irányul. (Pályázati felhívás és útmutató IV. számú melléklet). Nem támgatható turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés: Turisztikai vnzerı vagy attrakció az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látgatót egy biznys helyszín meglátgatására ösztönzi, vagy knkrét, tudats emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látgatók szükségleteinek kielégítésére hztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hgy a helyi gazdaságra és társadalmra érdemi hatást gyakrló turistaérkezést vált ki, és lyan szlgáltatásk épülnek rá, amelyek hzzájárulnak a turisztikai munkahelyteremtéshez. 19

20 Szálláshelyfejlesztésnek minısül minden lyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a 12 NEM LAKÓÉPÜLETEK között nevesített szálldák, mtelek, fgadók, panziók és egyéb szálló jellegő épületek, étteremmel vagy anélkül, valamint az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi nyaralótábrk, üdülı- és pihenıtthnk, egyéb, nyaralóknak készült máshva nem srlt szállóépületek, vagy azkn belül nyújttt szlgáltatásk fejlesztésére irányul. Nem támgatható az Európai Közösséget létrehzó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támgatáskkal kapcslats eljárásról és a reginális támgatási térképrıl szóló 85/2004. (IV.19.) Krm. rendelet pntja szerint meghatárztt ún. érzékeny ágazatkba tartzó beruházás a hivatkztt rendeletben fglaltak szerint: a közötti idıszakra vnatkzó nemzeti reginális támgatásról szóló 2006/C 54/08 számú iránymutatás (a tvábbiakban iránymutatás) I. számú mellékletében meghatárztt acélipari tevékenység, a hajógyártáshz nyújttt állami támgatáskról szóló keretszabály (2003/C 317/06) 3.1 pnt (11) bekezdésében meghatárztt tevékenység, az iránymutatásban meghatárztt szén-bányászat, az iránymutatás II. számú mellékletében meghatárztt szintetikusszál-ipari tevékenység, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezésérıl szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., , ) szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet szlgáló beruházáskhz tvábbá halászati termékek feldlgzását és frgalmazását szlgáló beruházás, a szállítási ágazatban szállítóeszköz (transprt equipment) vásárlása nem jgsult támgatásra. C7. Prjekt területi krlátzása Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a munkanélküliséggel leginkább sújttt, a Pályázati felhívás és útmutató V. vagy VI. számú mellékletében felsrlt kmplex prgrammal segítendı leghátránysabb helyzető kistérségekhez tartzó települések valamelyikében megvalósuló prjekttel lehet pályázni. A kmplex prgrammal segítendı leghátránysabb helyzető kistérségeket a kedvezményezett térségek besrlásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Krm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó magyarrszági székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Amennyiben a támgatásból megvalósíttt infrmatikai fejlesztést a kedvezményezett a saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén üzemelteti, akkr a megvalósítás helyszíne az üzemeltetés helyszíne, minden más esetben (pl. szerverpark, hsting, kizárólag immateriális javak és szlgáltatásk beszerzése, stb.) a pályázó székhelye minısül a megvalósítás helyszínének. Nem támgatható a Közép-Magyarrszági régió területén megvalósuló fejlesztés. Nem támgatható lyan fejlesztés, amely a következı feltételek valamelyikének megfelelı településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrvállalkzás: népsőrősége nem nagybb, mint 100 fı/km 2, vagy 20

21 állandó népessége nem haladja meg az fıt. Ennek értelmében, amennyiben a pályázó mikrvállalkzás, akkr csak a jelen Pályázati felhívás és útmutató VI. számú mellékletében található településeken megvalósuló beruházásk támgathatóak. A mikrvállalkzásk körébe nem tartzó vállalkzáskra vnatkzó településlista a jelen Pályázati felhívás és útmutató V. számú mellékletében található. A településlisták elérhetıek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hnlapján ( A megvalósulás helyszínének besrlására a pályázati kiírás megjelenésének idıpntjában hatálys szabályzás az irányadó. A megvalósulás helyszínének váltzása esetén a fenti területi krlátzáskat a fenntartási idıszak végéig figyelembe kell venni. C8. A prjekt megkezdése Támgatás a pályázat benyújtását megelızıen megkezdett beruházáshz nem igényelhetı (a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet; a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 8. ). A prjekt megkezdésnél figyelembe kell venni, hgy a prjektnek legkésıbb a C9 pntban jelzett végsı pénzügyi elszámlási határidıig meg kell valósulnia. C8.1. Megkezdettség A támgattt prjektek megkezdésének idıpntjának az alábbi idıpntk minısülnek (a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 13. ): a. építési tevékenységet tartalmazó prjekt esetén: aa) az építési naplóba történt elsı bejegyzés idıpntja (építési naplóval igazlva), ab) lyan építési jellegő munkák esetében, ahl építési napló vezetése nem kötelezı, tt a kivitelezıi szerzıdés alapján a kivitelezı nyilatkzata a munkálatk megkezdésére vnatkzóan; b. gép, berendezés, anyag, termék, szlgáltatás beszerzését tartalmazó prjekt esetén az elsı beszerzendı eszköz, berendezés, anyag, termék írásbeli megrendelése, vagy amennyiben írásbeli megrendelés nem áll rendelkezésre a megvalósításra megkötött elsı szerzıdés megkötésének dátuma; c. egyéb tevékenységhez kapcslódó prjekt esetén, amennyiben a szerzıdéskötést megelızıen megrendelésre kerül sr, ennek idıpntja, elızetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött elsı szerzıdés létrejöttének napja (ez alól kivételt képez az ingatlan bérleti díjra vnatkzó szerzıdés létrejötte); A Plgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény 213. (1) bekezdése alapján A szerzıdés jelenlevık között abban az idıpntban jön létre, amikr az ajánlatt elfgadják, távllévık között pedig akkr, amikr az elfgadó nyilatkzat az ajánlattevıhöz megérkezik. d. amennyiben a pályázatban ismertetett prjektet több célterületre (építés, eszköz vagy egyéb) kiterjedıen valósítják meg, a prjekt megkezdésének 21

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram mikr-, kis- és középvállalkzásk technlógia fejlesztése c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex beruházásk támgatása a kmplex prgrammal segítendõ leghátránysabb helyzetû kistérségekben mikr-, kis- és középvállalkzásk számára GOP-2009-2.1.2/B 1. A támgatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2010-2.1.2 - Ügyféltájékoztató - I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP-2007-2.2.2) Alapvető cél Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP ) -TERVEZET-

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP ) -TERVEZET- Mikr-, kis- és középvállalkzásk kapacitásbővítő beruházásainak támgatása (GINOP-1.2.2-16) -TERVEZET- A pályázatk benyújtása 2016. nvember 15-től 2018. nvember 15-ig lehetséges. Támgatás célja A Felhívás

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP /B

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2013-1.2.1/B Kedvezményezettek köre: A pályázati felhívásra kizárólag az alább felsorolt, kettős könyvvitelt vezető

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-1.2.1-15 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.2/C pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.2/C pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2..2/C pályázatról GOP-2009-2..2/C (komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2010-2.1.2 1.Alapvetõ cél és háttér információ A komplex technológiai

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009/2-1.2.1/A. Ügyféltájékoztató

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009/2-1.2.1/A. Ügyféltájékoztató Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009/2-1.2.1/A Ügyféltájékoztató A TÁMOGATÁS CÉLJA A mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelõ képességének növelése technológiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A pályázatról GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-2../A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS Támgatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. A termelő és szlgáltató tevékenységekhez kapcslódó új épület építése, létesítése, a szükséges

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2010-2.1.1/B I.A támogatás célja

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3

Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Vállalati innováció támogatása GOP /A, GOP /B KMOP /A

Vállalati innováció támogatása GOP /A, GOP /B KMOP /A Vállalati innováció támogatása GOP-2011-1.3.1/A, GOP-2011-1.3.1/B KMOP-2011-1.1.4/A Kedvezményezettek köre: Azok a gazdasági társaságok (kivéve non profit GT), szövetkezetek, amelyek: - Kettıs könyvvitelt

Részletesebben

GOP-2009-2.1.4/K KMOP-2009-1.2.4/A

GOP-2009-2.1.4/K KMOP-2009-1.2.4/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4/K

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Ö S S Z E F O G L A L Ó a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz GOP-2011-2.1.1/A 2011. február 14. Alapvető cél Jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról GOP-2009-2.1.3 (Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása) A pályázat általános bemutatása A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRÓL Ssz. Pályázat kiírója / kódja Pályázat címe 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old 2. OFA Állásukat vesztık újra elhelyezkedésének támogatása

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció Lgisztikai közpntk és szlgáltatásk fejlesztése pályázati knstrukció A pályázatk benyújtása előreláthatólag 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges! A GOP-2009-3.2.1 (Budapest és Pest megyén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2. Ö S S Z E F O G L A L Ó a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.1/A 2011. február 14. A Pályázat tartalma Jelen pályázati kiírás célja a mikro-,

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET I. A

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám):

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): PÁLYÁZAT Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai

Részletesebben

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Észak-Magyarrszági Reginális Operatív Prgram Vidékfejlesztési prgramt kiegészítı településfejlesztés c. pályázati felhívásáhz Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A prjektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

2010. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 2010.03.05.

2010. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 2010.03.05. 2010. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4. Ügyféltájékoztató -tervezet

Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4. Ügyféltájékoztató -tervezet Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4 Ügyféltájékoztató -tervezet I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági

Részletesebben

KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3

KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3 A kiírás célja a vállalati kapacitások komplex növelése a foglalkoztatási szint hosszú távú megtartásával,

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében prtfólió Mikr-, kis- és középvállalkzásk kapacitásbővítő beruházásainak támgatása kmbinált hiteltermék keretében GINOP-1.2.3-8.3.4-16 A pályázat célja A pályázat fő célkitűzésének tekinthető a KKV szektr

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/A

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009-1.2.1/A I. A támogatás célja A növekedési potenciállal

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 Mrd forint. A támogatott

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2009-2.1.2/C Ügyféltájékoztató 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex

Részletesebben

GOP-2009/ /A KMOP-2009/ /A

GOP-2009/ /A KMOP-2009/ /A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászdózsa Község Önkrmányzatának Képviselő-testülete a Magyarrszág Alaptörvénye 32.

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára GOP /B és KMOP /B

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára GOP /B és KMOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2011. március 1. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2011. december

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2009-2.1.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2009-2.1.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2009-2.1.1/B I. A támogatás

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés. Ügyféltájékoztató

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés. Ügyféltájékoztató Regionális Operatív ok Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív - DAOP- 2011-1.1.1./E Dél-Dunántúli Operatív - DDOP- 2011-1.1.1./D Észak-Alföldi Operatív - ÉAOP- 2011-1.1.1./D Észak-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára KMOP-2012-1.2.1/B

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára KMOP-2012-1.2.1/B Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára KMOP-2012-1.2.1/B A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2013. november 15 A pályázat benyújtásának végső határideje: 2013. december 2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítı Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítı Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi - DAOP- 2011-1.1.1./E Dél-Dunántúli - DDOP- 2011-1.1.1./D Észak-Alföldi - ÉAOP- 2011-1.1.1./D Észak-Magyarországi - ÉMOP- 2011-1.1.1./F Közép-Dunántúli - KDOP- 2011-1.1.1./C

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

2010.08.30. Forrás: APEH

2010.08.30. Forrás: APEH 2010.08.30. Frrás: APEH Tájékztató a társasági adóalanyk 2010. adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalktásáról, illetve módsításáról

Részletesebben