GOP /B KMOP /B

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP /B KMOP /B A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak meg. 1

2 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvető cél és háttér infrmáció...3 A2. Részcélk...3 A3. Rendelkezésre álló frrás...3 A4. Támgatható pályázatk várható száma...4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...5 B1. Jgi frma...5 B2. Méret...5 B3. Székhely...5 B4. Iparág (a pályázó tevékenysége)...5 B5. Típus/karakter...6 B6. Egyéb kizáró kk...6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...12 C1. Támgatható tevékenységek köre...12 C2. Nem támgatható tevékenységek köre...14 C3. Elszámlható költségek köre...14 C4. Nem elszámlható költségek köre...20 C5. Illeszkedési előírás (reginális, helyi tervekhez)...22 C6. Prjekt iparági krlátzása...23 C7. Prjekt területi krlátzása...24 C8. A prjekt megkezdése...25 C9. A prjekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámlás végső határideje...26 C10. Fenntartási kötelezettség...27 C11. Egyéb krlátzásk a prjekt tartalmával kapcslatban...28 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...32 D1. Támgatás frmája és jgcíme...32 D2. Támgatás mértéke...33 D3. Támgatás összege...35 D4. Az önrész összetétele...35 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...37 D6. Biztsítékk köre...37 D7. Előleg igénylése...38 D8. Egyéb feltételek...39 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...40 E1. Mnitring mutatók...66 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...67 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...67 F2. A pályázatk benyújtásának módja, helye és határideje...67 F3. A pályázat benyújtásával kapcslats gyakrlati tudnivalók...69 F4. A prjektkiválasztás flyamatának bemutatása (eljárásrend)...69 F5. Panaszkezelés...79 F6. Vnatkzó jgszabályk listája...81 F7. Fgalmjegyzék...83 F8. Pályázati felhívás és útmutató mellékletei...88 F9. A pályázó által csatlandó mellékletek listája

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és útmutató elválaszthatatlan része a Prjekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshz szükséges összes feltételt. Egyéb, a Pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályztt kérdésben Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Krm. rendeletet, A Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendeletet, A Szerződés 87. és 88 cikkének a de minimis támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006. december 15.) Bizttsági rendeletet, A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támgatásk biznys fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló augusztus 6-i 800/2008/EK bizttsági rendeletet, Az Európai Közösséget létrehzó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támgatáskkal kapcslats eljárásról és a reginális támgatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendeletet és a felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Krm. rendeletet, a időszak strukturális alapk és a Khéziós Alap támgatása felhasználásának részletes eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletet, tvábbá az Európai Reginális Fejlesztési Alapra, az Európai Szciális Alapra és a Khéziós Alapra vnatkzó általáns rendelkezések megállapításairól és az 1260/1999/EK rendelet hatályn kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK rendeletet, valamint a jgszabálygyűjteményben felsrlt jgszabálykat kell alkalmazni. A1. Alapvető cél és háttér infrmáció A mikr-, kis- és középvállalkzásknál alkalmaztt műszaki technlógiai színvnal javításának érdekében a kmplex vállalkzásfejlesztési prjektek célja, a fejlődőképes vállalkzásk: 1. Innvációs, adaptációs képességének erősítéséhez; 2. Vállalkzásk által előállíttt hzzáadtt érték növeléséhez; 3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékssági célkhz való hzzájárulás elősegítéséhez; 4. Piacra jutáshz kapcslódó technlógiai fejlesztés megvalósítása. A2. Részcélk Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló frrás A GOP /B pályázati knstrukció keretében: A pályázat meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd frint a évre. Jelen pályázati kiírás frrását az Európai Reginális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírzásban biztsítja. A KMOP /B pályázati knstrukció keretében: 3

4 A pályázat meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3,5 milliárd frint a évre. Jelen pályázati kiírás frrását az Európai Reginális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírzásban biztsítja. A4. Támgatható pályázatk várható száma A GOP /B pályázati knstrukció keretében: A támgattt pályázatk várható száma a évben: db. A KMOP /B pályázati knstrukció keretében: A támgattt pályázatk várható száma a évben: db. 4

5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jgi frma Jelen pályázati knstrukcióra pályázhatnak: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságk (kivéve nn prfit gazdasági társaságk), szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzók. B2. Méret A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikr-, kisés középvállalkzásnak minősülő vállalkzásk pályázhatnak, amelyek éves átlags statisztikai állmányi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutlsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő vlt. Amennyiben a gazdasági társaságk, szövetkezetek a pályázat benyújtásakr nem rendelkeznek a évi jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt), utlsó összevnt (knszlidált) beszámlóval, ennek hiányában éves beszámlóval vagy egyszerűsített éves beszámlóval (mérleg, eredménykimutatás), akkr a évi adatkat kell figyelembe venni. B3. Székhely A pályázati kiírásra Magyarrszágn székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy SZJA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarrszágn fiókteleppel rendelkező szövetkezet, SZJA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzó vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat. B4. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkzás pályázhat, kivéve az lyan vállalkzáskat, akik, vagy amelyek legutlsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkzók esetében vállalkzói adóalapba beszámíttt bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Jelen pályázati kiírás keretében nyújttt támgatásk egy része csekély összegű támgatásnak minősül. Csekély összegű támgatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkzásai számára az alábbi kivételekkel (a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép- Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 15. ): a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkzásai; b) az EK Szerződés I. mellékletében felsrlt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcslódó tevékenységet végző vállalkzásk; 1 TEÁOR 08 alapján 5

6 c) az EK Szerződés I. mellékletében felsrlt mezőgazdasági termékek feldlgzásával vagy marketingjével kapcslats tevékenységet végző vállalkzásk, amennyiben: 1. a támgatás összege a piacn beszerzett vagy frgalmaztt ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 2. vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges tvábbítástól függ; d) a szénipar vállalkzásai; e) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkzásk esetében; f) nehéz helyzetben lévő vállalkzásk részére (a 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendelet 8. számú mellékletében meghatárzttak szerint). B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. Egyéb kizáró kk a) Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely a jgszabályban (különösen a 292/2009. (XII.19.) Krm. rendeletben) a támgatási szerződés megkötésének feltételeként meghatárztt nyilatkzatkat nem teszi meg, dkumentumkat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkzatkat visszavnja; amely csőd-, felszámlási eljárás, végelszámlás vagy egyéb a megszüntetésre irányuló, jgszabályban meghatárztt eljárás alatt áll, vagy amely külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll; amelyről hitelt érdemlően bebiznysdik, hgy vele szemben az Európai Bizttságnak valamely támgatás visszafizetésére kötelező határzata van érvényben, tvábbá aki, vagy amely a jelen knstrukcióra benyújttt pályázat benyújtását megelőző hárm naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakzási eszközeiből, vagy a strukturális alapkból juttattt valamely támgatással összefüggésben a Támgatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható kból nem teljesítette; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcslatk követelményeinek (a Közreműködő Szervezet ezt a pntt a (pnts link: hnlapn ellenőrzi) valamint az Áht. 15. (11) bekezdése szerint vizsgálandó jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait nem bcsátja rendelkezésre; aki, vagy amely tevékenysége a hatálys környezetvédelmi előírásknak nem felel meg; aki, vagy amely a támgattt tevékenységhez szükséges jgerős hatósági engedélyekkel a Támgatási Szerződés megkötéséig nem rendelkezik; 6

7 amelynek a támgató által, vagy külön jgszabályban meghatárztt mértékű saját frrás nem áll rendelkezésére, tvábbá azt nem igazlja, vagy arról nem nyilatkzik a 292/2009. (XII.19.) Krm. rendelet 113. (3) bekezdés aa)-ad) pnt szerinti módn; amelyről hitelt érdemlően bebiznysdik, hgy a támgatási döntés tartalmát érdemben beflyásló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatt szlgáltattt, vagy ilyen nyilatkzatt tett (a minden kétséget kizáróan adminisztrációs hibának minősülő esetek kivételével); amely a 292/2009. (XII.19.) Krm. rendelet értelmében a támgatási döntés meghzataláig nem tesz írásbeli nyilatkzatt annak tudmásul vételéről, hgy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartzás esetén a köztartzás megfizetéséig a pályázóval Támgatási Szerződés nem köthető, hatálys Támgatási Szerződés esetén a köztartzás megfizetéséig a támgatás nem illeti meg, az esedékes támgatásk flyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül; amely a 292/2009. (XII.19.) Krm. rendelet értelmében a támgatási döntés meghzataláig nem tesz írásbeli nyilatkzatt ahhz történő hzzájárulásáról, hgy a Kincstár által működtetett mnitring rendszerben nyilvántarttt igénylői, kedvezményezetti adataihz azk knstrukciós frrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül a jgszabályban meghatárztt jgsultak, valamint a 292/2009. (XII.19.) Krm. rendelet 122. (3) bekezdés szerinti támgatásk flyósítói, az Állami Számvevőszék, a Krmányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támgatásk nyilvántartásában érintett szervek hzzáférjenek; amely a 292/2009. (XII.19.) Krm. rendelet értelmében a támgatási döntés meghzataláig nem tesz írásbeli nyilatkzatt ahhz történő hzzájárulásáról, hgy adószámát vagy adóaznsító jelét a 292/2009. (XII.19.) Krm. rendelet 122. (3) bekezdés szerinti támgatás flyósítója és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartzásk teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; aki, vagy amely nem tesz nyilatkzatt a Pályázati felhívás és útmutatóban előírt biztsítékk támgatás esetén történő rendelkezésre bcsátásáról; A GOP /B pályázati knstrukció keretében: aki, vagy amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram (a tvábbiakban: GOP) GOP- 2009/ /A, GOP /A, GOP /B, GOP /C, GOP pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslt vállalkzása a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram GOP- 2009/ /A, GOP /A, GOP /B, GOP /C, GOP pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban (A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcslt vállalkzásk egy vállalkzásnak minősülnek.) Amennyiben a pályázó a felsrlt kiírásk közül több kiírásra is nyújt be pályázatt, az a pályázata nyer támgatást, amely esetében leghamarabb születik támgatói döntés, a többi pályázata autmatikusan elutasításra kerül; A KMOP /B pályázati knstrukció keretében: aki, vagy amely a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram (a tvábbiakban: KMOP) KMOP-2009/ /A, KMOP /A, KMOP /B pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslt vállalkzása a Közép-Magyarrszági Operatív KMOP-2009/ /A, KMOP /A, KMOP /B pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban (A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcslt vállalkzásk egy 7

8 vállalkzásnak minősülnek.) Amennyiben a pályázó a felsrlt kiírásk közül több kiírásra is nyújt be pályázatt, az a pályázata nyer támgatást, amely esetében leghamarabb születik támgatói döntés, a többi pályázata autmatikusan elutasításra kerül; amely a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a tvábbiakban: Közpénztv.) 6. -a alapján nem részesíthető költségvetésből nyújttt támgatásban; amely a pályázat benyújtásakr nem tesz írásbeli nyilatkzatt a Közpénztv ában fglaltakról; amely a pályázat benyújtásakr nem tesz írásbeli nyilatkzatt arról, hgy Közpénztv. 8. (1) bekezdésében fglalt érintettség vele szemben nem áll fenn. Tvábbá arról, hgy amennyiben a Közpénztv. 8. (1) bekezdés valamely pntja szerinti érintettség a pályázat benyújtását követően felmerül, annak jgszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett hnlapn történő közzétételét 8 munkanapn belül kezdeményezi a pályázatt befgadó szervnél, az érintettséget megalapzó körülmény pnts megjelölésével a jelen Prjekt adatlap mellékletét képező közzétételi kérelem alapján; amely a pályázat benyújtásakr nem tesz írásbeli nyilatkzatt arról, hgy a Közpénztv. 8. (1) bekezdésében fglalt érintettség vele szemben fennáll és ezért kérelmezi az e körülménynek jgszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett hnlapn történő közzétételét a közzétételi kérelem kitöltésével (ez esetben a Prjekt adatlap mellékletét képező közzétételi kérelem kitöltése kötelező); aki, vagy amely a támgatás elnyerése esetén a prjekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása srán az esélyegyenlőség előmzdításával kapcslats és a környezetvédelmi jgszabályi előíráskat (együttesen a hrizntális célkat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcslats esetleges ellenőrzéseknek. A hrizntális szempntkra vnatkzó részletes útmutatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hnlapján (www.nfu.hu) találhatóak, melyek tartalmazzák a vnatkzó jgszabályk listáját; aki, vagy amely a pályázatra knzrciumban (nem egyedül) pályázik. aki az előző években a támgató által azns célra biztsíttt költségvetésből nyújttt támgatás felhasználásával a támgatói kiratban, támgatási szerződésben fglalt kötelezettségét megszegve még nem számlt el; aki, vagy amely nem nyilatkzik arra vnatkzóan, hgy amennyiben a prjekt megvalósítás helyszíne az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartzó területen található, az eljáró hatóság engedélyével rendelkezik; b) A pályázó gazdálkdására vnatkzó feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján negatív, vagy; akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jgszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent vagy; 8

9 aki, vagy amely a 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendelet 8. mellékletében meghatárztt nehéz helyzetben lévő vállalkzásnak minősül, vagy; aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámlóval/szja bevallással/eva bevallással alátámaszttt), teljes (365 napt jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, vagy; akinek, vagy amelynek az egy fglalkztatttra eső nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele a pályázat benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján nem érte el legalább a 4 millió frintt, vagy; aki, vagy amely jelen prjektjének az elszámlható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a nettó árbevételét, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevételét, vagy; akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele a GOP /B knstrukció keretében a Pályázati felhívás és útmutató V. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a VII. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 10%-nál, a Pályázati felhívás és útmutató VI. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a VIII. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 5%-nál, a KMOP /B knstrukció keretében 0%-nál nagybb mértékben csökkent az azt megelőző lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez vagy adóalapba beszámíttt bevételéhez képest. Több megvalósítási helyszín esetén azn helyszínre vnatkzó feltétel az irányadó, amely helyszínen az elszámlható költségek legnagybb része felmerül. Aki, vagy amely az értékelési szempntrendszer fő kategóriáira (Pályázó adatai, vagy Prjekt gazdasági megvalósíthatósága) 0 pntt kap, vagy; aki, vagy amely az EVA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzó vagy gazdasági társaság, amely nem vezet kettős könyvvitelt. A pályázónak az alábbi kötelezettségek valamelyikét kell vállalnia: 1. A pályázónak vállalnia kell, hgy a prjekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlags éves nettó árbevétel (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétel) százaléks reálnövekménye átlagsan legalább 5 % lesz A prjekt befejezési éve a C9. pntban fglaltakkal összhangban az az év, amikr a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését (Záró Prjekt-előrehaladási 9

10 jelentés) elfgadta, és a költségvetésből nyújttt támgatás flyósítása az igazlt támgatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént. Az első évben a váltzást a bázisárbevételhez, a következő évben a tárgyévet megelőző évhez visznyítva kell számítani. A bázisárbevételnek a pályázat benyújtását megelőző üzleti év (2009) árbevétele (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele) számít. A kötelezettségvállalás teljesítése az alábbiak szerint számítandó: a1 a0 i1 a a + 1 i2 2 0,05 a 1, a 2 : a prjekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben realizált árbevétel (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba számíttt bevétel); a 0 : a bázisárbevétel, azaz a pályázat benyújtását megelőző év árbevétele (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba számíttt bevétel); i 1 : a pályázat benyújtásának éve, a megvalósítási időszak (amennyiben a prjekt megvalósítása, nem a pályázat benyújtási évében történik) és a prjekt befejezését követő első év KSH által megadtt éves fgyasztói árindexeinek szrzata, vagy EUR infláció esetében az Európai Közpnti Bank által publikált ugyanezen időszakra évekre az euró-zóna rszágaira vnatkzó éves átlags általáns harmnizált fgyasztói árindexek szrzata (infláció: x% árindex: 1+x/100) i 2 pedig a prjekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a KSH által megadtt fgyasztói árindex, vagy EUR infláció esetében az Európai Közpnti Bank által publikált éves átlags általáns harmnizált fgyasztói árindex az euró-zóna rszágaira (infláció: x% árindex: 1+x/100) A pályázó az árbevételre vnatkzó vállalását frintban vagy euróban kifejezve teljesítheti, melyről a prjekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végén dönthet. Az árbevételre vnatkzó vállalást a figyelt időszak teljes hsszában kizárólag ugyanazn pénznemben lehet megtenni. Amennyiben a pályázó az árbevételre vnatkzó vállalását nem abban a devizában kifejezve teljesíti, amelyben az éves beszámlóját készíti az alkalmazandó EUR/HUF (ill. HUF/EUR árflyam) árflyam a Magyar Nemzeti Bank által közétett éves átlags EUR/HUF középárflyam. VAGY 2. A pályázónak vállalnia kell, hgy a prjekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlags statisztikai létszámának átlags értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagybb, mint 0,5), de ebben az esetben sem csökkenhet a prjekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlags éves nettó árbevétel a pályázat benyújtását megelőző bázis évhez képest. 10

11 Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év (2009) éves átlags statisztikai állmányi létszáma. A fenti vállalásk teljesülése a prjekt befejezési évét követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre. Amennyiben a fenti vállalásk egyike teljesül, a kötelezettségvállalás teljesítettnek minősül. 11

12 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támgatható tevékenységek köre A , pntkban szereplő tevékenységek csak az 1. vagy 5. pntkban fglaltakkal együtt támgathatóak. Aznban az 1. és 5. pntban felsrlt tevékenységek önállóan is támgathatóak. 1 Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fgalmának: technlógiai krszerűsítést eredményező új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz első üzembe helyezésének éve nem lehet krábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év), szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcslódva), az eszközök felszerszámzásáhz az új szerszámk, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez, egyedi gyártású gépek, berendezések tervezési költsége. 2 Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel az induló beruházás fgalmának: infrastruktúra építése, krszerűsítése, ingatlan építése, bővítése, krszerűsítése, átalakítása. 3 Eszközbeszerzéshez kapcslódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra, (azaz a bérleti díj összege maximum 365 napra szólhat, amennyiben a bérleti díj záró dátuma krábbi, mint a prjekt fizikai befejezésének dátuma.) 4 Az eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw beszerzések. 5 Infrmációs technlógia-fejlesztés, beleértve az nline megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szlgáltatásk, mdern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításáhz kapcslódó kmplex vállalati infkmmunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazásk támgatását is: hardver, szftver (beleértve: alapszftverek, speciális egyedi fejlesztésű szftver), betanítás (közvetlenül a szftverhez kapcslódóan), dmain név regisztráció és a hzzá tartzó webtárhely egyszeri díja. 6 Piacra jutás támgatása: piaci megjelenés (vásárkn, kiállításkn való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése. 7 Vállalati HR fejlesztés: munkavállalók képzése (tanflyamk, tréningek, képzések, idegen nyelvi, infrmatikai ktatás). 8 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támgattt tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, 12

13 szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati flyamatmenedzsment támgatása, nline megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcslódó tanácsadás, technlógiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, lgisztikai tanácsadás, a hrizntális célk (esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság) érvényesítéséhez kapcslódó tanácsadás. 9 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetése és tanúsíttatása: ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO követelményeknek megfelelő környezetközpntú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele, ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása, AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO szabvány előírása szerinti speciális rvstechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, Élelmiszer-biztnsági rendszer szabványk (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása, MSZ (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztnság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása, ISO 27001:2005, infrmatikai biztnsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC 15408:1999 (Cmmn Criteria 2.1) infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC infrmatikai szlgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, COBIT3 infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC szerinti vizsgáló- és kalibráló labratóriumi rendszer akkreditálása, MSZ EN 45011:1999 (Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vnatkzó általáns követelmények) szerinti terméktanúsítási rendszer bevezetése és akkreditálása, 13

14 MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 (Ellenőrző szervezetek felkészültségének általáns követelményei) szerinti ellenőrzési rendszerek bevezetése és akkraditálása, MSZ EN ISO/IEC 17024:2003 (A személyek tanúsítását irányító tanúsítási szervekre vnatkzó általáns feltételek) szerinti személyzettanúsítási rendszer bevezetése és akkreditálása, TAPA FSR High-tech rakmányk szállításával, raktárzásával kapcslats biztnsági előírásk teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/PAS ellátási lánc biztnságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, TickIT szftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisk üzemeltetésnek és tájékztatási szlgáltatásk minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, EN Energiairányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása; Kzmetikumk helyes gyártási gyakrlatának MSZ EN ISO 22716:2008 szabvány szerinti rendszerének bevezetése és tanúsíttatása; MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általáns minőségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények, MSZ EN 15038: 2006 Frdítási szlgáltatásk. A szlgáltatásk követelményei, MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Lgisztika és szlgáltatás. Tömegközlekedés. A szlgáltatás minőségének fgalmai, célja és mérése. C2. Nem támgatható tevékenységek köre A C1 pntban szereplő tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támgatható. Szintentartás, helyettesítő beruházás nem támgatható reginális beruházási támgatásként. C3. Elszámlható költségek köre Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznsítása srán általáns frgalmi adó levnására nem jgsult, akkr a támgatás számításának alapja a prjekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a prjekt költségvetését bruttó módn kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznsításával azzá válik és az általáns frgalmi adó levnására jgsult, akkr a támgatás alapja a prjekt levnható ÁFA nélkül számíttt nettó összköltsége. 14

15 EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támgatás számításának alapja a prjekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a prjekt költségvetését nettó módn kell megterveznie. A reginális beruházási támgatás igénybevételének alapvető feltételeit, az elszámlható és nem elszámlható költségekkel kapcslats szabálykat a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról ai szabályzzák. 1 Technlógiai krszerűsítést eredményező, új, illetve 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz első üzembe helyezésének éve nem lehet krábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év), egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök beszerzése esetén ( Ft érték alatti eszköz csak akkr támgatható, ha az a beszerzendő eszköz tartzéka) az alábbi költségek számlhatók el tevékenységek végzéséhez szükséges új, illetve hárm évnél nem régebbi eszközök és berendezések vételára, szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés költségét is, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcslódva), az eszközök felszerszámzásáhz az új szerszámk, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez. egyedi gyártású gépek, berendezések tervezési költsége. Jelen kategória keretében nyújtható támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek. 2 Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében az alábbi költségek számlhatóak el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 30%-áig): Telekhatárn belüli infrastrukturális beruházásk költsége: Épületgépészeti gépek ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, krszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hzzájuk kapcslódó berendezéseket, felszereléseket, földgázvezeték, gázfgadó állmás, távhővezeték, egyéb fűtési és hűtési rendszerek és hzzájuk kapcslódó berendezéseket, felszereléseket, elektrms energiaellátás hálózata (közüzemi hzzájárulás, elektrms hálózati csatlakzási díj) és hzzájuk kapcslódó berendezéseket, felszereléseket, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hzzájuk kapcslódó berendezéseket, felszereléseket, szennyvíztárló közpnti fűtési, szellőzési, légfrissítő berendezések, felvnók, iparvágány, 15

16 hűtőkamra, siló, a külső telefn és telekmmunikációs hálózat csatlakzási pntjainak kiépítése, útépítés, parkló, kerítés építés, őrző-védő elektrnikai rendszer, infrmatikai és távközlési alaphálózat kiépítése. A fent felsrltakat akkr is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azk technlógiai célkat is szlgálnak. A technlógiai fejlesztéshez kapcslódó ingatlan építés, bővítés, átalakítás, krszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszlgáltatás). Jelen kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek. 3 Eszközbeszerzéshez kapcslódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 10%-áig). Jelen kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek. 4 Eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw beszerzésének költsége, vételára (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 10%- áig). Jelen kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek. 5 Infrmációs technlógia fejlesztés (beleértve az nline megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szlgáltatásk, mdern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításáhz kapcslódó kmplex vállalati infkmmunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazásk támgatását is) esetén az alábbi költségek számlhatók el: Hardverekhez kapcslódó tevékenységek, egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök költségei (Infrmatikai beszerzések esetén a számítógép knfiguráció egy tételnek számít. A knfigurációnak nem része a prjektr és a fénymásló): 16

17 közvetlenül a prjekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei és a beszerzéshez kapcslódó szlgáltatáskkal kapcslats kiadásk, közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, közvetlenül a prjekthez rendelhető telekmmunikációs eszközök beszerzési költségei, infrmáció / adattárlás költségei, közvetlenül a prjekthez rendelhető input / utput egységek beszerzési költségei. Felhívjuk figyelmét arra, hgy a beszerzésre kerülő munkaállmásk (teljes számítógép knfiguráció vagy laptp) darabszáma nem haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpntjában munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát. (Felhívjuk a figyelmet, hgy több megvalósulási helyszín esetében megvalósulási helyszínenként is meg kell felelni ennek a feltételnek.) Szftverekhez kapcslódó tevékenységek költségei: üzleti alkalmazásk, szftverek, alapszftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcslódó szlgáltatáskkal kapcslats kiadásk, immateriális javak (licenc) költségei, szftver-tervezés, testreszabás költségei, migrációs (adatk is) fejlesztések költségei, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szftverhez kapcslódva). A pályázati útmutató XI. számú mellékleteként megtalálható az elszámlható szftverek körét meghatárzó TESZOR szám szerinti lista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartzó szftverek kerülhetnek beszerzésre, azzal, hgy a beszerzésre kerülő szftverek darabszáma nem haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpntjában munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát. (Felhívjuk a figyelmet, hgy több megvalósulási helyszín esetében megvalósulási helyszínenként is meg kell felelni ennek a feltételnek.) Dmain név regisztráció és hzzátartzó webtárhely egyszeri díja (maximum Ft értékben). Jelen pályázati kiírás keretében csak egy dmain név regisztráció költsége számlható el. Felhívjuk a figyelmet, hgy a közreműködő szervezet a tervezett dmain név regisztrációját dmain név nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés srán megállapítást nyer, hgy a tervezett dmain nevet a pályázó már a pályázat benyújtása előtt regisztráltatta, akkr a prjekt megkezdettnek minősül. Jelen, 5. kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép- Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 17

18 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek. 6 Piacra jutás támgatása esetén az alábbi költségek számlhatók el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig): vásárkn, kiállításkn való megjelenés díja (kiállítási stand bérleti díja, részvételi díj), tanulmányk költsége, marketinganyagk, marketingakciók költsége (beleértve az F3.1. Kmmunikáció fejezet alapján a prjekthez kapcslódó kötelező kmmunikációs tevékenységek költségét). 7 A vállalati HR fejlesztés esetén az alábbi költségek számlhatók el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig): Képzési igények felmérésének költsége, képzés, tréneri díjak értéke, ktatók, képzők, betanítást végzők díja, külső képzésekhez kapcslódó terembérlet költsége. 8 Tanácsadás igénybevétele esetén az alábbi költségek számlhatók el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig): A támgattt tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja (tanácsadói díjak a támgatható tevékenységek 8. pntjában felsrltak alapján). 9 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetésének és tanúsíttatásának támgatása esetén az alábbi költségek számlhatók el maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig: Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, flyamatleírásk, munkautasításk, munkaköri leírásk készítése, irányítási rendszer bevezetése, ktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámlt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításáhz szükséges felkészítési költségek csak abban az esetben számlhatóak el, amennyiben tanúsítás is történik. Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján. A 6-9. kategória alapján nyújtható támgatás, az Európai Közösséget létrehzó Szerződés 87. és 88. cikkeiben fglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizttsági rendeletben fglaltak alapján, valamint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. d), a 7. a) pntja, a 15. -a alapján de minimis támgatásnak minősül. Felhívjuk a figyelmet, hgy csekély összegű (de minimis) támgatás esetén bármely egymást követő hárm pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére daítélt csekély összegű (de minimis) támgatás összege nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a eurónak megfelelő frint összeget. 18

19 10 Le nem vnható ÁFA. Egyéb, az elszámlható költségekkel kapcslats előírásk: Ingatlan bérleti díját csak azn ingatlan esetében lehet elszámlni, amely ingatlanban a prjekt keretében beszerzett technlógiai krszerűsítést eredményező eszközök elhelyezésre kerülnek. Eszközök, berendezések csak abban az esetben számlhatóak el az 1. pnt (eszközbeszerzés) keretében, amennyiben a Kedvezményezett könyvelésében azk a tárgyi eszközök között, a műszaki gépek, berendezések, járművek, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között kerülnek aktiválásra. A támgatás akkr vehető igénybe, ha a kedvezményezett a támgatásban részesíthető immateriális javakat a kötelező üzemeltetési időszak alatt az érintett régióban használja fel. Az immateriális javak csak abban az esetben számlhatóak el, ha teljesítik az alábbi feltételeket: a) kizárólag a reginális támgatásban részesülő létesítményben használhatóak fel, b) leírható eszközöknek kell őket tekinteni, c) piaci feltételek mellett, lyan társaságtól kell azkat beszerezni, amely felett a kedvezményezettnek külön jgszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett beflyása nincs, d) a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azkat és legalább hárm évig a kedvezményezett tulajdnában kell maradniuk. Tanácsadást a pályázó a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslt vállalkzásától nem vehet igénybe. (Ez a krlátzás minden pályázóra vnatkzik a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti státuszától függetlenül.) Amennyiben a pályázó valamely nnprfit szervezettől veszi igénybe a tanácsadást, nyilatkznia kell, hgy nem áll semmiféle alapítói, tulajdnsi visznyban az adtt szervezettel. A tanácsadás nem lehet flyamats vagy visszatérő tevékenység, és nem kapcslódhat a vállalkzás szkáss működési költségeihez, úgymint flyamats adótanácsadás, rendszeres jgi szlgáltatás vagy hirdetés. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetésének és tanúsíttatásának támgatásával kapcslats előírásk: Egyazn cég nem lehet felkészítő és tanúsító is. A felkészítő cég lyan Magyarrszágn bejegyzett cég lehet, melynek saját minőségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsíttt ISO 9001 szerint. A tanúsítvány érvényességének lyan tevékenységre is ki kell terjedni, mely egyértelműen jgsulttá teszi a felkészítőt a pályázatban megjelölt rendszer kiépítésére, az auditálásra való felkészítésre. A választtt tanúsító vagy hitelesítő lyan cég vagy természetes személy lehet, amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a 19

20 nemzeti akkreditálási rendszerében EN 45012/EN vagy ISO/IEC 17021:2007 szerint rendszertanúsításra vagy hitelesítésre akkreditáltak. Az AQAP rendszerek tekintetében a kialakíttt rendszer auditját a HM Fejlesztési és Lgisztikai Ügynökség végzi. A felkészítő és a tanúsító cégnek már a pályázat pstára adásának időpntjában is teljes mértékben meg kell felelni az előírásknak, pl. flyamatban lévő akkreditáció nem fgadható el. Jelen kiírás keretében csak lyan prjektek támgathatóak, amelyek nem csak a minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványk bevezetéséhez kapcslódó tanácsadást tartalmaznak, hanem a tanácsadás végeredményeként a bevezetésre kerülő rendszer tanúsíttatása vagy akkreditálása is megtörténik, vagyis a felkészítés (tanácsadás) mellett sr kerül egy, a felkészítőtől független cég által végzett tanúsításra (tanúsítvány megszerzésére), EMAS esetén hitelesítésre, és a nyilvántartásba vételre is. A pályázat tárgyát képező eszközökre a megrendelés és a pályázat benyújtásának időpntja után fizetett előleg teljes összegében elszámlható, ha az előleg számla pénzügyi kiegyenlítése megtörtént, a benyújttt (rész/vég)számlában az előleg részben vagy egészben elszámlásra került, a számla fizikai teljesítés igazlása megtörtént Felhívjuk a figyelmet, hgy a prjekt elszámlható összköltsége nem haladhatja meg a Pályázó pályázat benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a nettó árbevételét, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevételét. C4. Nem elszámlható költségek köre A pályázati kiírás keretében nem elszámlható semmilyen a C3 pntban nem szereplő költség, különösen: Általáns krlátzásk A pályázó saját maga által előállíttt, frgalmaztt eszköz, szftver, saját maga által nyújttt szlgáltatás, saját maga által frgalmaztt rendszer bevezetésének költségei, A pályázó önmagától, tvábbá a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner és/vagy kapcslt vállalkzásától beszerzendő műszaki eszközök, berendezések, immateriális javak bekerülési értéke és az igénybe vett szlgáltatásk költségei, Amennyiben a pályázó lyan szlgáltatás igénybevételéhez igényel támgatást, amelyet a pályázatban leírtak alapján saját maga is el tud(na) végezni, Garanciális költségek, A pályázónál meglévő termelőkapacitásk telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége, Franchise díj, 20

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása 1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása A pályázat célja: A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. június 22-től, 2017. június 22-ig lehetséges. Támogatás mértéke: maximum 50% Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ Röviden... 2 Pályázat és hitelkérelem benyújtása... 2 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 3 A támogatás

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben