PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak meg. 1

2 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvető cél és háttér infrmáció... 3 A2. Részcélk... 3 A3. Rendelkezésre álló frrás... 3 A4. Támgatható pályázatk várható száma... 3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...4 B1. Jgi frma... 4 B2. Méret... 4 B3. Székhely... 4 B4. Iparág (a pályázó tevékenysége)... 4 B5. Típus/karakter... 5 B6. Egyéb kizáró kk... 5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...8 C1. Támgatható tevékenységek köre... 8 C2. Nem támgatható tevékenységek köre C3. Elszámlható költségek köre C4. Nem elszámlható költségek köre C5. Illeszkedési előírás (reginális, helyi tervekhez) C6. Prjekt iparági krlátzása C7. Prjekt területi krlátzása C8. A prjekt megkezdése C9. A prjekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámlás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Egyéb krlátzásk a prjekt tartalmával kapcslatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...26 D1. Támgatás frmája és jgcíme D2. Támgatás mértéke D3. Támgatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztsítékk köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...33 E1. Mnitring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...50 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatk benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcslats gyakrlati tudnivalók F4. A prjektkiválasztás flyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6. Vnatkzó jgszabályk listája F7. Fgalmjegyzék F8. Pályázati felhívás és útmutató mellékletei F9. A pályázó által csatlandó mellékletek listája

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és útmutató elválaszthatatlan része a Prjekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshz szükséges összes feltételt. Egyéb, a Pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályztt kérdésben Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Krm. rendeletet, A Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendeletet, A Szerződés 87. és 88 cikkének a de minimis támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006. december 15.) Bizttsági rendeletet, A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támgatásk biznys fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló augusztus 6-i 800/2008/EK bizttsági rendeletet, Az Európai Közösséget létrehzó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támgatáskkal kapcslats eljárásról és a reginális támgatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendeletet és a jgszabálygyűjteményben felsrlt jgszabálykat kell alkalmazni. A1. Alapvető cél és háttér infrmáció A kiírás célja, lyan, legalább 1,5 milliárd Ft elszámlható összköltségű beruházásk kmplex támgatása, amelyek megvalósítása jelentős számú új munkahely megteremtését és tartós fennmaradását eredményezi. A2. Részcélk Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló frrás A pályázat meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9 milliárd frint a évre. Jelen pályázati kiírás frrását az Európai Reginális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírzásban biztsítja. A4. Támgatható pályázatk várható száma A támgattt pályázatk várható száma a évben: db. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jgi frma Jelen pályázati knstrukcióra azn kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságk pályázhatnak, amelyek nem tartznak az egyszerűsített vállalkzói adó (tvábbiakban: EVA) hatálya alá. Amennyiben a pályázó nem bejegyzett szervezet, akkr a pályázat benyújtásának időpntjában igazlni szükséges, hgy a szervezet előtársaságként működik és a bejegyzésére vnatkzó kérelmet a cégbírósághz benyújttta. A szervezet megalapításáról szóló jgerős bírósági bejegyzésnek a Támgatási Szerződés aláírásáig kell rendelkezésre állnia. B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B3. Székhely A pályázati kiírásra Magyarrszágn székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarrszágn fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat. B4. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkzás pályázhat, kivéve az lyan vállalkzáskat, akik, vagy amelyek legutlsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Csekély összegű támgatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkzásai számára az alábbi kivételekkel: a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkzásai; b) az EK Szerződés I. mellékletében felsrlt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcslódó tevékenységet végző vállalkzásk; c) az EK Szerződés I. mellékletében felsrlt mezőgazdasági termékek feldlgzásával vagy marketingjével kapcslats tevékenységet végző vállalkzásk, amennyiben: 1. a támgatás összege a piacn beszerzett vagy frgalmaztt ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 2. vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges tvábbítástól függ; d) a szénipar vállalkzásai; e) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkzásk esetében; f) nehéz helyzetben lévő vállalkzásk részére (a 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendelet 8. számú mellékletében meghatárzttak szerint). 1 TEÁOR 08 alapján 4

5 B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. Egyéb kizáró kk a) Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely csőd-, felszámlási eljárás vagy végelszámlás alatt áll; amelyről hitelt érdemlően bebiznysdik, hgy vele szemben az Európai Bizttságnak valamely támgatás visszafizetésére kötelező határzata van érvényben, tvábbá aki, vagy amely a jelen knstrukcióra benyújttt pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakzási eszközeiből, vagy a strukturális alapkból juttattt valamely támgatással összefüggésben a Támgatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható kból nem teljesítette; amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcslatk törvényben meghatárztt követelményeinek (a Közreműködő Szervezet ezt a pntt a (pnts link: és hnlapkn ellenőrzi); amely tevékenysége a hatálys környezetvédelmi előírásknak nem felel meg; amely a létesítmény/eszköz kialakításáhz és működéséhez szükséges jgerős hatósági engedélyekkel a Támgatási Szerződés megkötéséig nem rendelkezik; amelyről hitelt érdemlően bebiznysdik, hgy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben beflyásló valótlan, hamis adatt szlgáltat (a minden kétséget kizáró adminisztrációs hibák kivételével); amely a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt annak tudmásul vételéről, hgy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartzás esetén a köztartzás megfizetéséig a pályázóval Támgatási Szerződés nem köthető, hatálys Támgatási Szerződés esetén az esedékes támgatásk flyósítása a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támgatás a köztartzásk megfizetése érdekében - a támgatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módn - visszatartásra kerül; amely a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt ahhz történő hzzájárulásáról, hgy a Kincstár által mindenkr működtetett mnitring rendszerhez a jgszabályban meghatárztt jgsultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Krmányzati Ellenőrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hzzáférési lehetőséget biztsíthassn; amely a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt ahhz történő hzzájárulásáról, hgy a köztartzásk az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Krm. rendelet 92. (4) bekezdésében fglaltak szerinti figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóaznsító jelét a támgatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartzásk teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; amely nem tesz nyilatkzatt a Pályázati felhívás és útmutatóban előírt biztsítékk támgatás esetén történő rendelkezésre bcsátásáról; amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram (a tvábbiakban: GOP) GOP pályázati kiírás keretében már részesült támgatásban. Amennyiben a pályázó a jelen 5

6 kiírásra több pályázatt is nyújt be, az a pályázata nyer támgatást, amely esetében leghamarabb születik támgatói döntés, a többi pályázata autmatikusan elutasításra kerül; amely a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -ának (1)-(2) és (5) bekezdése értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt az alábbiakban fglaltakról: (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támgatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshzó, b) a kizárt közjgi tisztségviselő, c) az a)-b) pnt alá tartzó személy közeli hzzátartzója, d) az a)-c) pntban megjelölt személy tulajdnában álló gazdasági társaság, e) lyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jgi személyiséggel rendelkező lyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pnt alá tartzó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jgi személyiséggel rendelkező azn szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapdást kötött vagy tarttt fenn Magyarrszágn bejegyzett párttal (a tvábbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állíttt rszággyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkrmányzati választásn, g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a évi CLXXXI. törvény 13. alapján a hnlapn közzétették. (2) Az (1) bekezdés e) pntját nem kell alkalmazni a reginális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehztt társaságra, ha a támgatás célja a fejlesztési támgatásk elsztása intézményrendszere működésének támgatása, tvábbá lyan támgatás, amelynek előkészítésében, lebnylításában a társaság nem vesz részt, illetve a támgatással kapcslats döntésre beflyással nem rendelkezik. (5) Az (1) bekezdés e) pntja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény alapján létrehztt, a párt működését segítő tudmánys, ismeretterjesztő, kutatási, ktatási tevékenységet végző alapítvány (A pártk működéséről szóló évi XXXIII. tv. 9/A.. alapján). amely a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt arról, hgy a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdésében fglalt érintettség vele szemben nem áll fenn. Tvábbá arról, hgy amennyiben a Knyt. 8. (1) bekezdés valamely pntja szerinti érintettség a pályázat benyújtását követően felmerül, annak jgszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett hnlapn történő közzétételét 8 munkanapn belül kezdeményezi a pályázatt befgadó szervnél, az érintettséget megalapzó körülmény pnts megjelölésével a jelen Prjekt adatlap mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. amely a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt arról, hgy a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdésében fglalt érintettség vele szemben fennáll és ezért kérelmezi az e körülménynek jgszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett hnlapn történő közzétételét a közzétételi kérelem kitöltésével (ez esetben a Prjekt adatlap mellékletét képező közzétételi kérelem kitöltése kötelező). 6

7 amely a támgatás elnyerése esetén a prjekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása srán az esélyegyenlőség előmzdításával kapcslats és a környezetvédelmi jgszabályi előíráskat (együttesen a hrizntális célkat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcslats esetleges ellenőrzéseknek, tvábbá a Prjekt adatlapn kért adatkat nem szlgáltatja. A hrizntális szempntkra vnatkzó részletes útmutatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hnlapján (www.nfu.hu) találhatóak, melyek tartalmazzák a vnatkzó jgszabályk listáját; amely a pályázatra knzrciumban (nem egyedül) pályázik. b) A pályázó gazdálkdására vnatkzó feltételek: Amennyiben a pályázó vállalkzás nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámlóval alátámaszttt), teljes (365 napt jelentő) üzleti évvel, abban az esetben pályázhat, ha a prjekt értékelése srán figyelembe vehetőek a partner vagy kapcslt vállalkzásának gazdálkdási adatai a jelen pntban támaszttt követelmények és az E. Kiválasztási kritériumk fejezet 23; 24; 25; 26; pntjainak vnatkzásában. Tvábbá ebben az esetben a prjekt értékelése srán megvizsgálásra kerül a partner és kapcslt vállalkzásának jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) éves beszámlója. Amennyiben a pályázó több partner vagy kapcslt vállalkzással rendelkezik, akkr a partner és kapcslt vállalkzásk jóváhagytt éves beszámlója a következőképpen kerül figyelembe vételre: - Amennyiben a pályázó kapcslt vállalkzása a tulajdnsk (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékt meghaladóval) tulajdni hányada alapján egyedül rendelkezik, az anyavállalat gazdálkdási adatai kerülnek figyelembe vételre - Tulajdni hányad egyezőség, illetve több partnervállalkzás esetén a pályázó választ, hgy melyik vállalkzás gazdálkdási adatai kerülnek figyelembe vételre, melyet a pályázónak a Prjekt adatlapn kell megjelölnie Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: amelynek mérleg-főösszege a legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján nem éri el legalább a prjekt összes elszámlható költségének kétszeresét (amennyiben a pályázó rendelkezik lezárt, teljes üzleti évvel), vagy; amelynek a saját tőkéje a jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján negatív (amennyiben a pályázó rendelkezik lezárt, teljes üzleti évvel), vagy; amelynek a jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jgszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent (amennyiben a pályázó rendelkezik lezárt, teljes üzleti évvel); amely nem vezet kettős könyvvitelt, vagy amely az EVA hatálya alá tartzó gazdasági társaság; amely a pályázat benyújtásának időpntjában nem tudja igazlni, hgy a pályázó szervezet bejegyzésére vnatkzó kérelmet a cégbírósághz benyújttta. (A szervezet megalapításáról szóló jgerős bírósági bejegyzésnek a Támgatási Szerződéshez kell rendelkezésre állnia). 7

8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támgatható tevékenységek köre A , és a pntkban szereplő tevékenységek csak az 1., a 2. vagy a 6. pntkban fglaltakkal együtt támgathatóak. Aznban az 1., a 2. és a 6. pntban felsrlt tevékenységek önállóan is támgathatóak. 1 A létrehztt új munkahelyre felvett munkavállalók fglalkztatása. A prjekt keretében létrehztt új munkahelyre felvett munkavállalók fglalkztatása a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. k) pntja, a 7. b) pntja, a ai alapján támgatható tevékenység. Új munkahelynek számít azn munkahely, amely a prjekt megkezdésétől számíttt legfeljebb 2 éven belül jön létre a prjekt keretében. Az új munkahelyek számításánál a megtarttt munkahelyek (reginális bázislétszám) figyelmen kívül maradnak. Reginális bázislétszámnak minősül a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlags statisztikai állmányi létszáma a knvergencia régiók 2 vnatkzásában (az 1846/05 számú Telepi adatk című legutlsó KSH jelentés és a pályázó nyilatkzata a reginális bázislétszámról című dkumentum alapján összesített létszám adatk alapján 3 ). A reginális bázislétszám kiszámításakr csak a pályázó knvergencia régiókban fglalkztattt alkalmazttainak számát kell figyelembe venni, a Közép- Magyarrszági régióban fglalkztattt alkalmazttak számát nem. A reginális bázislétszám megállapításakr a részmunkaidőben és az idénymunkában fglalkztattt alkalmazttak számát ly mértékben kell figyelembe venni, ahgyan az ilyen típusú fglalkztatttak összmunkaideje az összes fglalkztattt összesített munkaidejéhez aránylik. Az újnnan létrehztt munkahelyeken fglalkztattt munkavállalók száma a kedvezményezettnél a prjekt keretében közvetlenül teljes munkaidőben alkalmaztt személyek számának nettó növekménye a reginális bázislétszámhz képest. Az új munkahelyek számának megállapításakr az idénymunkában fglalkztattt alkalmazttak nem vehetők figyelembe, a részmunkaidőben fglalkztattt alkalmazttak számát ly mértékben kell figyelembe venni, ahgyan az ilyen típusú fglalkztatttak összmunkaideje az összes fglalkztattt összesített munkaidejéhez aránylik. Felhívjuk a figyelmet, hgy a Pályázati Felhívás és útmutató C.10. fejezetben fglaltaknak megfelelően a pályázónak vállalnia kell, hgy a fenntartási időszak alatt a támgattt új munkahelyeket a kötelező fenntartási időszak alatt az érintett régióban fenntartja. 2 Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fgalmának: technlógiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, 2 Knvergencia régió: a Közép-Magyarrszági régión kívüli hat régió (Dél-Alföldi régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Alföldi régió, Észak-Magyarrszági régió, Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió). 3 Tekintettel arra, hgy ezen adatk a pályázat benyújtását megelőző hónapra vnatkzóan hivatals közpnti nyilvántartásból nem elérhetőek, így a Telepi adatk című KSH jelentés mellett a kedvezményezett nyilatkzatát a reginális bázislétszámról című dkumentumt is figyelembe kell venni. 8

9 szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcslódva), az eszközök felszerszámzásáhz az új szerszámk, új kiegészítő berendezések költsége. 3 Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel az induló beruházás fgalmának: infrastruktúra építése, fejlesztése, ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása. 4 Eszközbeszerzéshez, kapcslódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra 5 Az eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw beszerzések. 6 Infrmációs technlógia-fejlesztés, beleértve az nline megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szlgáltatásk, mdern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításáhz kapcslódó kmplex vállalati infkmmunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazásk támgatását is: hardver, szftver (beleértve: alapszftver, speciális egyedi fejlesztésű szftver), betanítás (közvetlenül a szftverhez kapcslódóan). 7 Piacra jutás támgatása: piaci megjelenés (vásárkn, kiállításkn való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése. 8 Vállalati HR fejlesztés: munkavállalók képzése (tanflyamk, tréningek, képzések, idegen nyelvi, infrmatikai ktatás). 9 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támgattt tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati flyamatmenedzsment támgatása, nline megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcslódó tanácsadás, technlógiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, lgisztikai tanácsadás, 9

10 a hrizntális célk (esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság) érvényesítéséhez kapcslódó tanácsadás. 10 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetése és tanúsíttatása: ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO követelményeknek megfelelő környezetközpntú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele, ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása, AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO szabvány előírása szerinti speciális rvstechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, Élelmiszer-biztnsági rendszer szabványk (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása, MSZ (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztnság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása, ISO 27001:2005, infrmatikai biztnsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC 15408:1999 (Cmmn Criteria 2.1) infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC infrmatikai szlgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, COBIT3 infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC szerinti vizsgáló- és kalibráló labratóriumi rendszer akkreditálása, TAPA FSR High-tech rakmányk szállításával, raktárzásával kapcslats biztnsági előírásk teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/PAS ellátási lánc biztnságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, TickIT szftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisk üzemeltetésnek és tájékztatási szlgáltatásk minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általáns minőségirányítási követelmények, 10

11 MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények, MSZ EN 15038: 2006 Frdítási szlgáltatásk. A szlgáltatásk követelményei, MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Lgisztika és szlgáltatás. Tömegközlekedés. A szlgáltatás minőségének fgalmai, célja és mérése. C2. Nem támgatható tevékenységek köre A C1 pntban szereplő tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támgatható. Szintentartás, helyettesítő beruházás nem támgatható reginális beruházási támgatásként. A pályázati knstrukció keretében nem támgatható kölcsönzött munkaerő fglalkztatása. Munkaerő-kölcsönzés: az lyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkavisznyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. (1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről, XI. fejezet 193/C. alapján). C3. Elszámlható költségek köre Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznsítása srán általáns frgalmi adó levnására nem jgsult, akkr a támgatás számításának alapja a prjekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a prjekt költségvetését bruttó módn kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany de a beruházás, illetve a beruházás hasznsításával azzá válik és az általáns frgalmi adó levnására jgsult, akkr a támgatás alapja a prjekt levnható ÁFA nélkül számíttt nettó összköltsége. A reginális beruházási támgatás igénybevételének alapvető feltételeit, az elszámlható és nem elszámlható költségekkel kapcslats szabálykat a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról ai szabályzzák. A prjekt összes elszámlható költségének meg kell haladnia a 1,5 Mrd Ft-t! 1 A beruházás megkezdését követően két éven keresztül újnnan létrehztt munkahelyeken fglalkztattt munkavállalók munkaszerződés szerinti személyi alapbérének és járulékainak első 24 havi összege. 24 hónapnál rövidebb időszakra támgatás nem igényelhető. Amennyiben a munkaviszny kezdete nem a hónap első napjára esik, akkr a 24 havi személyi alapbér és járulékai tárgyhónapt követő hónap első napjától számlhatóak el. Elszámlható költségnek minősül a beruházási prjekt keretében létrehztt munkahelyeken fglalkztattt munkavállalók munkaszerződés szerinti személyi alapbérének és járulékainak 24 havi összege, a munkahely létrehzásának napjától számítva. Ha a fglalkztatás első 24 hónapjában az új munkahelyet betöltő fglalkztattt jgvisznya a kedvezményezettnél bármely kból megszűnik, a helyébe lépő új 11

12 fglalkztattt bérköltsége lesz az alapja a 24 hónaps időszak hátralévő részére flyósítandó támgatási összeg kiszámításának, aznban munkahelye nem tekinthető új munkahelynek. A távzó fglalkztatttat úgy kell nyilvántartani, mintha a távzás hónapját végigdlgzta vlna. Az új fglalkztattt esetén az elszámlás 24 hónapja nem hsszabbítható meg a pótlás időszakával, vagyis azzal az időszakkal, amely alatt a kedvezményezett az eredeti munkavállaló helyébe lépő új fglalkztatttat felveszi és munkába állítja. Így az adtt munkahelyre vnatkzóan a pótlási időszakra a kedvezményezett nem tud személyi alapbért és járulékait elszámlni. Jelen kategória keretében nyújtható támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet ai alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek. 2 Technlógiai krszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök beszerzése esetén ( Ft érték alatti eszköz csak akkr támgatható, ha az a beszerzendő eszköz tartzéka) az alábbi költségek számlhatók el: tevékenységek végzéséhez szükséges új eszközök és berendezések vételára, szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés költségét is, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcslódva), az eszközök felszerszámzásáhz az új szerszámk, új kiegészítő berendezések költsége. Jelen kategória keretében nyújtható támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek. 3 Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében az alábbi költségek számlhatóak el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 40%-áig): Telekhatárn belüli infrastrukturális beruházásk költsége: ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, krszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése, földgázvezeték, gázfgadó állmás, távhővezeték, elektrms energiaellátás hálózata (közüzemi hzzájárulás, elektrms hálózati csatlakzási díj), eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító, iparvágány, a külső telefn és telekmmunikációs hálózat csatlakzási pntjainak kiépítése, útépítés, parkló építés, őrző-védő elektrnikai rendszer, infrmatikai és távközlési alaphálózat kiépítése. 12

13 A technlógiai fejlesztéshez kapcslódó ingatlan építés, bővítés, átalakítás, krszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszlgáltatás). Jelen kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek. 4 Eszközbeszerzéshez kapcslódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 10%-áig). Jelen pályázati knstrukció keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép- Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek. 5 Eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw beszerzésének költsége, vételára (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 10%- áig). Jelen kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek. 6 Infrmációs technlógia fejlesztés (beleértve az nline megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szlgáltatásk, mdern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításáhz kapcslódó kmplex vállalati infkmmunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazásk támgatását is) esetén az alábbi költségek számlhatók el: Hardverekhez kapcslódó tevékenységek, egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök költségei (Infrmatikai beszerzések esetén a számítógép knfiguráció egy tételnek számít. A knfigurációnak nem része a prjektr és a fénymásló): közvetlenül a prjekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei és a beszerzéshez kapcslódó szlgáltatáskkal kapcslats kiadásk, közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, közvetlenül a prjekthez rendelhető telekmmunikációs eszközök beszerzési költségei, infrmáció / adattárlás költségei, közvetlenül a prjekthez rendelhető input / utput egységek beszerzési költségei. 13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram mikr-, kis- és középvállalkzásk technlógia fejlesztése c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.1/A

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET I. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Logisztikai központok és ok fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Ügyféltájékoztató A TÁMOGATÁS CÉLJA, RÉSZCÉLOK A konstrukció célja a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A. A TÁMOGATÁS CÉLJA A.1. A támogatás célja A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013. (II.20.) NGM rendelet, az államháztartásról

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása c pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-111 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Ügyféltájékoztató A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A konstrukció fõ célja a hazai kis- és középvállalkozások

Részletesebben

2011. szeptemberi hírek

2011. szeptemberi hírek 2011. szeptemberi hírek Pályázati hírek Mikrvállalkzásk támgatása A krmány hitelhez segíti a pályázatt nyert vállalkzókat Két és félszeresére gyrsult a kifizetés a krmányváltás óta az NFÜ-nél A sprtszervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben