Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP Ügyféltájékoztató -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -"

Átírás

1 Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére. II. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati kiírásra olyan vállalkozások pályázhatnak, - amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 25 fő volt; - vagy amelyek vállalják, hogy a teremtett új munkahelyekkel együtt a létszámuk a projekt eredményeképpen, a projekt befejezéséig, illetve az azt követő 6 hónapon belül el fogja érni a 25 főt. - A pályázó abban az esetben pályázhat, ha a projekt értékelése során figyelembe vehetőek a saját, vagy - amennyiben a pályázónak nincs legalább egy teljes (365 napot kitevő), lezárt üzleti éve - a partner vagy kapcsolt vállalkozásának gazdálkodási adatai. Amennyiben a pályázó több partner vagy kapcsolt vállalkozással rendelkezik, akkor a partner és kapcsolt vállalkozások jóváhagyott éves beszámolója a következőképpen kerül figyelembe vételre: a) Amennyiben a pályázó kapcsolt vállalkozása a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, az anyavállalat gazdálkodási adatai kerülnek figyelembe vételre. b) Tulajdoni hányad egyezőség, illetve több partnervállalkozás esetén a pályázó választ, hogy melyik vállalkozás gazdálkodási adatai kerülnek figyelembe vételre, melyet a pályázónak a Projekt adatlapon kell megjelölnie. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, - aki, vagy amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; - aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, és nincs olyan partner- vagy kapcsolt vállalkozása, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel; - a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási, APEH által indított végrehajtási eljárás vagy felszámolási eljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló eljárás a pályázat benyújtásának időpontjában;

2 - aki, vagy amely a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági engedélyt legkésőbb az első kifizetés (vagy előleg) folyósításáig nem bocsátja rendelkezésre; - akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; - akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; - mérleg-főösszege a legutolsó lezárt, teljes üzleti év (365 napot jelentő) éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének kétszeresét; - aki, vagy amely a pályázat benyújtásának időpontjában jogerős bírósági bejegyzéssel nem rendelkezik; - amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében vállalkozói adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki; - nehéz helyzetben lévő vállalkozások és a pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházások nem támogathatóak; - aki a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig nem részesülhet támogatásban. Projekt területi korlátozása: - Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. - A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. - Amennyiben a projekt keretében új munkahely teremtésére kerül sor, a létrehozott új munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni. Projekt iparági korlátozása: Nem támogathatók az alábbi iparágakban megvalósuló projektek csekély összegű támogatások esetén: - halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai; - szénipar; - szállítóeszköz megvásárlása a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében. Nem támogathatóak az alábbi iparágakban megvalósuló projektek regionális beruházási támogatások esetén: - halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai; - szénipar; - acélipar; - hajógyártás; - szintetikusszál-ipar.

3 III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK, ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A. Önállóan is támogatható tevékenységek: Támogatható tevékenység Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának: technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, Információs technológiafejlesztés - hardver: Beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is: új hardver Elszámolhatóság Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése. ( Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka). Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás, valamint az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez. Egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése. (Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek számít. A konfigurációnak nem része a projektor és a fénymásoló): közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig, közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig, közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, információ / adattárolás költségei, közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások.

4 B. Önállóan nem, csak az előző pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható: Támogatható tevékenység Infrastrukturális és ingatlan beruházás telekhatáron belül, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának: infrastruktúra építése, fejlesztése, ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása. Elszámolhatóság Elszámolható telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége, valamint ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás). Információs technológiafejlesztés - szoftver: Beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e- szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is: szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver), betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan); domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések Szoftverek beszerzése esetén elszámolható költség: üzleti alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások, immateriális javak (licenc) költségei, szoftver-tervezés, testreszabás költségei, migrációs (adatok is) fejlesztések költségei, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva), domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja Maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig. Nagyvállalatok esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

5 Piacra jutás támogatása (csekély összegű, de minimis támogatásként): piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése, formatervezés, marketing munkatárs alkalmazása, a projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs tevékenységek költségét. Maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig. A piacra jutás tevékenységhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások: vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja, marketinganyagok, marketingakciók költsége, marketingeszközök elkészítése, beszerzése, formatervezés, promóciós költségek, a projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs tevékenységek költségét. Vállalati HR fejlesztés (csekély összegű, de minimis támogatásként): munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás). Maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig. Vállalati HR fejlesztéshez kapcsolódó munkavállalók (képzés tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás) költsége: oktatók díja, külső képzésekhez kapcsolódó terembérlet költsége, felhasznált tananyag, oktatási segédeszköz.

6 Tanácsadás igénybevétele (csekély összegű, de minimis támogatásként) Tanácsadás igénybevételére az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor: vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati folyamatmenedzsment támogatáshoz kapcsolódó tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, technológiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, logisztikai tanácsadás, a horizontális célok (esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság) érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás. közbeszerzési eljárások lefolytatásának és a közbeszerzési dokumentációk készítésének kapcsán a közbeszerzési szakértői feladatok ellátásának költségei. Maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig. A tanácsadás nem lehet folyamatos vagy visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, úgymint folyamatos adótanácsadás, rendszeres jogi szolgáltatás vagy hirdetés.

7 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása. (csekély összegű, de minimis támogatásként) Maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig. Az alábbi költségek számolhatók el: rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el. Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján. A tanúsíttatás költsége önmagában is elszámolható.

8 IV. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: - a pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, - garanciális költségek, - a pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége, - franchise díj, - a pályázat benyújtása előtt felmerült költségek, - előkészítési célú tevékenység költségei (például: pályázatkészítés, pályázati menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj), - biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, - jelzálog, bankgarancia költségei, - kamatköltségek, - működési és általános költségek (rezsi), - reprezentációs költségek, - utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan, vagy vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható), - kiszállási díj, - jogszabályfrissítési díj, - fordítási költségek, - levonható ÁFA. Beszerzés, szolgáltatások igénybevétele esetén nem elszámolható: - Szerszámkészlet, - Műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, - Meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik, - Eszközök leszerelési költsége, - A szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, - Olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be, - Azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban voltak, - Irodabútor, - Készletek beszerzése, - Fogyasztási cikkek beszerzése, - Jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése,

9 - Operatív lízing konstrukcióban, kompenzálás és engedményezés (kivéve hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan, - Az apportált eszköz, ingatlan értéke, - Üzletrész- és részvényvásárlás, - Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső Kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how: - Gyártási licenc, gyártási know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja. - Nem gyártási jellegű licenc, nem gyártási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével. Infrastrukturális és ingatlan beruházás - Ingatlan (telek és/vagy üzemépület, berendezett üzem) vásárlására, lízingelésére fordított összeg, - Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható), valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg. Információs technológia-fejlesztések - Webtárhely bérleti díjának hosszabbítása, domain név karbantartási díja, honlap üzemeltetésének díja, szerver vagy webhely üzemeltetésének díja, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik honlappal, - Informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, - A terméktámogatási díj. Vállalati HR fejlesztés: - Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás/tanácsadás költsége. Tanácsadás igénybevétele: - Adótanácsadás és könyvelés díja, - Forráslehetőségek feltérképezésére és pályázatírásra, valamint a pályázat életútja alatti bármilyen a pályázat megvalósítására irányuló tanácsadás díja.

10 - Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső Kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása: - utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei, - a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási költsége, - fordításhoz kapcsolódó költségek. V. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE A támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének maximum 40%-a. A támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 2000 millió Ft. Előleg Jelen pályázati kiírás keretében nagyvállalatok számára legfeljebb 10%, KKV-k esetében legfeljebb 50% előleg igényelhető. A pályázatok benyújtása november 5-től december 31-ig lehetséges. VI. KÖTELEZETTSÉGEK I. Létszámtartás (minden projekt esetében kötelező vállalás) A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám 1 alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) II. Amennyiben a projekt keretében nem valósul meg új munkahelyek teremtése: a) A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. VAGY 1 Bázislétszámnak minősül a pályázat benyújtását megelőző teljes, lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma (KSH létszámjelentés, vagy belső munkaügyi nyilvántartás által dokumentálva).

11 b) A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. Új munkahelyek teremtése esetén: Amennyiben a pályázó új munkahelyek teremtését vállalja a projekt keretében, a támogatott új munkahelyeket a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fenntartja. Ha a fenntartási időszakban az új munkahelyet 2 betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében. Az így helyébe lépő foglalkoztatott egyidejűleg nem vehető számba egy másik munkahely fenntartásánál A létszámtartás mellett minden Pályázónak vállalnia kell a II.-es és III.-as pontban szereplő kötelezettségek egyikét, attól függően, hogy a projekt keretében új munkahelyek teremtése megvalósul-e vagy sem! Fenntartási kötelezettség A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott fejlesztéseket a projekt fizikai befejezését követő 5. év végéig, KKV-k esetében a 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. Ha a fenntartási időszakban az új munkahelyet betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében. Az így helyébe lépő foglalkoztatott egyidejűleg nem vehető számba egy másik munkahely fenntartásánál. VII. AZ ÖNRÉSZ ÖSSZETÉTELE A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. VIII. ZÁRÓ KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE A pályázó a projekttel kapcsolatos záró kifizetési igénylését legkésőbb december 31-ig köteles benyújtani. 2 Új munkahelynek számít azon munkahely, amely a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 12 hónapon belül jön létre a projekt keretében. Az új munkahelyek számításánál a megtartott munkahelyek figyelmen kívül maradnak.