KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3"

Átírás

1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP A kiírás célja a vállalati kapacitások komplex növelése a foglalkoztatási szint hosszú távú megtartásával, illetve bővítésével. Támogatási intenzitás: max. 40% (speciális algoritmus alapján számolva) A támogatás összege: 50 MFt MFt Pályázhatnak: olyan vállalkozások, melyeknek a pályázat benyújtását megelőző utolsó teljes, lezárt üzleti évben legalább 25 fő volt az éves átlagos statisztikai állomány létszáma, VAGY vállalja, hogy a projekt keretében teremtett új munkahelyek számával együtt létszáma a projekt eredményeképp, a projekt befejezéséig, illetve az azt követő 6 hónapon belül eléri a 25 főt. A pályázatok benyújtása: február 18-tól február 28-ig A megvalósítás földrajzi területe: Magyarország (kivéve a Közép-Magyarországi régió) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 1. Új munkahelyek nem jönnek létre: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma. ÉS A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. VAGY A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításának növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

2 2. Új munkahelyek teremtése esetén: Amennyiben a pályázó új munkahelyek teremtését vállalja a projekt keretében, a támogatott új munkahelyeket a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fenntartja. Bázislétszámnak minősül a pályázat benyújtását megelőző teljes, lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma. ÉS A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT FELTÉTELEK projektcégnek a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkeznie kell jogerős cégbírósági bejegyzéssel, vele szemben nincs érvényben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata, megfelel az előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel, a vállalkozás jelenlegi működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik, a létesítmény/eszköz megvalósításának elindításához szükséges jogerős engedélyekkel legkésőbb az első kifizetés igénylésig rendelkezik, nincs köztartozása, a pályázat benyújtásának időpontjában vele szemben nincs folyamatban APEH által indított végrehajtási eljárás, nem támogatható, ha a pályázó a GOP vagy GOP pályázati kiírás keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban, nem támogatható, ha a pályázó vagy az értékelés során figyelembe vehető partner vagy kapcsolt vállalkozás mérleg főösszege a legutolsó lezárt teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének a kétszeresét, nem támogatható, ha a pályázó vagy az értékelés során figyelembe vehető partner vagy kapcsolt vállalkozás saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökken,

3 amennyiben a pályázó vállalkozás rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot kitevő) üzleti évvel, a partner vagy kapcsolt vállalkozásának gazdálkodási adatai csak abban az esetben vehetőek figyelembe, ha a biztosítékadási kötelezettség kizárólag bankgarancia formájában kerül teljesítésre. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott javakat a projekt befejezését követő 5. év végéig, KKV-k esetében a 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. A PROJEKT MEGKEZDÉSE Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A támogatott projektek megkezdési időpontjának az alábbi időpontok minősülnek: építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva), gép, berendezés, anyag, termék, szolgáltatás esetén az első írásbeli megrendelés, vagy első szerződés megkötésének dátuma. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE Regionális beruházási támogatásként: 1.) Gép- és eszközbeszerzés: technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök beszerzése, minimum nettó ,- Ft értékben, szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva), újonnan beszerzett gép első felszerszámozása, meglévő géphez olyan új szerszám, vagy kiegészítő berendezés, amely alkalmassá teszi a meglévő gépet új termék előállítására, vagy növeli annak kapacitását.

4 2.) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás: telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások, ingatlan építése, bővítése, átalakítás, korszerűsítése. 3.) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig). 4.) Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum Ft nettó értékű hardverek (és hálózati eszközök, telekommunikációs eszközök, és beszerzésükhöz kapcsolódó szolgáltatások) 5.) Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó szoftverbeszerzés (licenc vásárlás, szoftver tervezés, migráció, betanítás, domain regisztráció) Csekély összegű támogatásként összesen max. 50 Millió Ft-ig): 6.) Piacra jutás támogatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig): piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése, formatervezés, marketing anyagok, marketingakciók költsége, promóciós költségek, kötelező tájékoztatási követelmények teljesítésének költségei. 7.) Vállalati HR fejlesztés képzések költsége, oktatók díja, külső képzés terembérlete, tananyag, oktatási segédeszköz (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig). 8.) Tanácsadás igénybevétele a támogatott tanácsadási területeken (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig). 9.) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig). NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE A pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, A pályázó önmagától vagy partner és/vagy kapcsoltvállalkozásától beszerzett immateriális javak és igénybevett szolgáltatások bekerülési értéke, Garanciális költségek, A pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége,

5 Franchise díj, A pályázat benyújtása előtt felmerült költségek, Előkészítési célú tevékenység költségei (például: pályázatkészítés, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj), Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, Jelzálog, bankgarancia költségei, Kamatköltségek, Működési és általános költségek (rezsi), Reprezentációs költségek, Utazási- és szállásköltségek (pl. vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható), Kiszállási díj, Jogszabályfrissítési díj, Fordítási költségek, Levonható ÁFA. Beszerzés, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban Szerszámkészlet, Műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, Meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik, Eszközök leszerelési költsége, A szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, Olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be, Azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat befogadása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban voltak, Irodabútor, Készletek beszerzése, Fogyasztási cikkek beszerzése, Jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése,

6 Operatív lízing konstrukcióban, kompenzálás és engedményezés keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan, Az apportált eszköz, ingatlan értéke, Üzletrész- és részvényvásárlás. Nem számolhatóak el az olyan, közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső Kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-val kapcsolatban Gyártási licenc, gyártási know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja, Nem gyártási jellegű licenc, nem gyártási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével. Infrastrukturális és ingatlan beruházással kapcsolatban Ingatlan (telek és/vagy üzemépület, berendezett üzem) vásárlására, lízingelésére fordított összeg, Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek, valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg. Információs technológia-fejlesztésekkel kapcsolatban Webtárhely bérleti díjának hosszabbítása, domain név karbantartási díja, honlap üzemeltetésének díja, szerver vagy webhely üzemeltetésének díja, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik honlappal, Informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, A terméktámogatási díj. Vállalati HR fejlesztéssel kapcsolatban Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás/tanácsadás költsége. Tanácsadás igénybevételével kapcsolatban Forráslehetőségek feltérképezésére és pályázatírásra irányuló tanácsadás díja, Adótanácsadás és könyvelés díja. Nem számolhatóak el az olyan, közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a

7 százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső Kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása: Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása esetén utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei, a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási költsége, fordításhoz kapcsolódó költségek. FEDEZET A pályázó a támogatás megítélése esetén az alábbi biztosítékfajták valamelyikének nyújtására kötelezett: 1. bankgarancia, 2. ingatlan jelzálog, 3. vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylő szervezetvezetőjének vagy tulajdonosának kezességvállalás, 4. garanciaszervezet által vállalt kezesség, 5. biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény A biztosíték értékének fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét. Nem kötelesek biztosítékot nyújtani a megvalósítás időszakára azon kedvezményezettek, akik a támogatás kifizetését a projekt fizikai befejezését követően egy összegben kérelmezik. A projektek megvalósítását követő (fenntartási) időszakra vonatkozóan az 1. pontban foglalt valamely biztosítékot szükséges a megvalósítási időszakhoz képest 50%-kal mérsékelt mértékben rendelkezésre tartani.

8 BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló (amennyiben ez nem került feltöltésre a oldalra) és a jóváhagyást igazoló dokumentum amennyiben releváns: az értékelés során figyelembe vett partner- vagy kapcsolt vállalkozás jóváhagyott éves beszámolója (amennyiben ez nem került feltöltésre a oldalra) és a jóváhagyást igazoló dokumentum (külföldi beszámoló esetén könyvvizsgálói nyilatkozat szükséges a magyar számviteli szabályozás szerinti megfeleltetésről és annak számítási módszeréről, egyéni vállalkozások esetén az utolsó és az azt megelőző évi eva bevallás minden oldala) árajánlatok az összes költségtétel vonatkozásában (idegen nyelvű ajánlat esetén magyar nyelvű (nem hiteles) fordítás szükséges) a pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírás minta a pályázat beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV (APEH) felé kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala vagy belső munkaügyi nyilvántartás (lezárt üzleti évvel nem rendelkezők esetében a pályázat benyújtását megelőző hónapra vonatkozó 1108a és1108m nyomtatvány a jogosult által aláírva) tulajdonostársak hozzájárulása (amennyiben értelmezhető a projektre) megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról és vázrajz a használati megosztásra (amennyiben értelmezhető a projektre) bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés (amennyiben értelmezhető a projektre) építési engedély (vagy igazolás arról, hogy az engedélyezési eljárás megkezdődött) vagy nyilatkozat építési engedély mentességről (amennyiben a projekt tartalmaz építési beruházást) építési tervdokumentáció (amennyiben a projekt tartalmaz építési beruházást) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ BENYÚJTANDÓ a felkészítő és tanúsító szervezetre vonatkozó előírásoknak való megfelelést igazoló dokumentumok (amennyiben releváns) AIK igazolás (ha a soron következő akkreditációs eljáráson, mint klaszter tagvállalat részt vesz)

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15 PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15 LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása 1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása A pályázat célja: A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1-15

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1-15 Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1-15 Pályázat hivatalos megjelenése: 2015. május 20. 1. Alapinformációk 1.1. Forrás összege: 5 Milliárd Ft 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat kód száma: GINOP-1.3.1-15 Benyújtás: 2015.06.22. 2017.06.22. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai PÁLYÁZAT Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása iránya: Program

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02. 1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) időszakos felülvizsgálatát az 1698/2005/EK tanácsi rendelet írja elő a programozási

Részletesebben