PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP /C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak meg 1

2 Tartalm A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE 3 BPÁLYÁZÓK KÖRE 4 CA PÁLYÁZAT TARTALMA 10 DPÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK 28 EKIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 36 F ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 60 2

3 A A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és útmutató elválaszthatatlan része a Prjekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshz szükséges összes feltételt Egyéb, a Pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályztt kérdésben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII19) Krm rendeletet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4 priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1 priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007 (III 19) MeHVM rendeletet, a Szerződés 87 és 88 cikkének a de minimis támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006 december 15) Bizttsági rendeletet, a Szerződés 87 és 88 cikke alkalmazásában a támgatásk biznys fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008 augusztus 6-i 800/2008/EK bizttsági rendeletet, az Európai Közösséget létrehzó Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti állami támgatáskkal kapcslats eljárásról és a reginális támgatási térképről szóló 85/2004 (IV 19) Krm rendeletet, a prgramzási időszakban az Európai Reginális Fejlesztési Alapból, az Európai Szciális Alapból és a Khéziós Alapból származó támgatásk felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006 (XII 8) Krm rendeletet, a időszakban az Európai Reginális Fejlesztési Alapból, az Európai Szciális Alapból és a Khéziós Alapból származó támgatásk felhasználásának általáns eljárási szabályairól szóló 16/2006 (XII 28) MeHVM-PM együttes rendeletet, tvábbá az Európai Reginális Fejlesztési Alapra, az Európai Szciális Alapra és a Khéziós Alapra vnatkzó általáns rendelkezések megállapításairól és az 1260/1999/EK rendelet hatályn kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK rendeletet, valamint a jgszabálygyűjteményben felsrlt jgszabálykat kell alkalmazni A1 Alapvető cél és háttér infrmáció A kmplex technlógiai fejlesztésen, krszerűsítésen alapuló vállalkzásfejlesztési prjektek célja a vállalkzásk jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül: 1 Innvációs, adaptációs képességének erősítéséhez; 2 Vállalkzásk által előállíttt hzzáadtt érték növeléséhez; 3 Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékssági célkhz; 4 Piacra jutáshz kapcslódó technlógiai fejlesztés megvalósítása A2 Részcélk Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett A3 Rendelkezésre álló frrás A pályázat meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd frint a 2010 évre Jelen pályázati kiírás frrását az Európai Reginális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírzásban biztsítja A4 Támgatható pályázatk várható száma A támgattt pályázatk várható száma a 2010 évben: db 3

4 B PÁLYÁZÓK KÖRE B1 Jgi frma Jelen pályázati knstrukcióra pályázhatnak: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságk (kivéve nn prfit gazdasági társaságk), szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzók B2 Méret A pályázati kiírásra kizárólag azk a vállalkzásk pályázhatnak, amelyek éves átlags statisztikai állmányi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutlsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő vlt Amennyiben a gazdasági társaságk, szövetkezetek a pályázat benyújtásakr nem rendelkeznek a 2009 évi jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt), utlsó összevnt (knszlidált) beszámlóval, ennek hiányában éves beszámlóval vagy egyszerűsített éves beszámlóval (mérleg, eredménykimutatás), akkr a 2008 évi adatkat kell figyelembe venni B3 Székhely A pályázati kiírásra Magyarrszágn székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy SZJA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarrszágn fiókteleppel rendelkező szövetkezet, SZJA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzó vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat B4 Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkzás pályázhat, kivéve az lyan vállalkzáskat, akik, vagy amelyek legutlsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkzók esetében vállalkzói adóalapba beszámíttt bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki Jelen pályázati kiírás keretében nyújttt támgatásk egy része csekély összegű támgatásnak minősül Csekély összegű támgatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkzásai számára az alábbi kivételekkel (a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4 priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép- Magyarrszági Operatív Prgram 1 priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007 (III 19) MeHVM rendelet 15 ): a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkzásai; b) az EK Szerződés I mellékletében felsrlt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcslódó tevékenységet végző vállalkzásk; c) az EK Szerződés I mellékletében felsrlt mezőgazdasági termékek feldlgzásával vagy marketingjével kapcslats tevékenységet végző vállalkzásk, amennyiben: 1 a támgatás összege a piacn beszerzett vagy frgalmaztt ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 1 TEÁOR 08 alapján 4

5 2 vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges tvábbítástól függ; d) a szénipar vállalkzásai; e) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkzásk esetében; f) nehéz helyzetben lévő vállalkzásk részére (a 85/2004 (IV 19) Krm rendelet 8 számú mellékletében meghatárzttak szerint) B5 Típus/karakter Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett B6 Egyéb kizáró kk a) Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely a jgszabályban (különösen a 292/2009 (XII19) Krm rendeletben) a támgatási szerződés megkötésének feltételeként meghatárztt nyilatkzatkat nem teszi meg, dkumentumkat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkzatkat visszavnja; amely csőd-, felszámlási eljárás, végelszámlás vagy egyéb a megszüntetésre irányuló, jgszabályban meghatárztt eljárás alatt áll, vagy amely külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll; amelyről hitelt érdemlően bebiznysdik, hgy vele szemben az Európai Bizttságnak valamely támgatás visszafizetésére kötelező határzata van érvényben, tvábbá aki, vagy amely a jelen knstrukcióra benyújttt pályázat benyújtását megelőző hárm naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakzási eszközeiből, vagy a strukturális alapkból juttattt valamely támgatással összefüggésben a Támgatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható kból nem teljesítette; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII törvény 15 -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcslatk követelményeinek (a Közreműködő Szervezet ezt a pntt a wwwmmfgvhu (pnts link: hnlapn ellenőrzi) valamint az Áht 15 (11) bekezdése szerint vizsgálandó jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait nem bcsátja rendelkezésre; aki, vagy amely tevékenysége a hatálys környezetvédelmi előírásknak nem felel meg; aki, vagy amely a prjekt megvalósításának elindításáhz szükséges összes jgerős hatósági engedélyt legkésőbb az első kifizetés flyósításáig nem bcsátja rendelkezésre; amelynek a támgató által, vagy külön jgszabályban meghatárztt mértékű saját frrás nem áll rendelkezésére, tvábbá azt nem igazlja, vagy arról nem nyilatkzik a 292/2009 (XII19) Krm rendelet 113 (3) bekezdés aa)-ad) pnt szerinti módn; amelyről hitelt érdemlően bebiznysdik, hgy a támgatási döntés tartalmát érdemben beflyásló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatt szlgáltattt, vagy ilyen nyilatkzatt tett (a minden kétséget kizáróan adminisztrációs hibának minősülő esetek kivételével); amely a 292/2009 (XII19) Krm rendelet értelmében a támgatási döntés meghzataláig nem tesz írásbeli nyilatkzatt annak tudmásul vételéről, hgy lejárt 5

6 esedékességű, meg nem fizetett köztartzás esetén a köztartzás megfizetéséig a pályázóval Támgatási Szerződés nem köthető, hatálys Támgatási Szerződés esetén a köztartzás megfizetéséig a támgatás nem illeti meg, az esedékes támgatásk flyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül; amely a 292/2009 (XII19) Krm rendelet értelmében a támgatási döntés meghzataláig nem tesz írásbeli nyilatkzatt ahhz történő hzzájárulásáról, hgy a Kincstár által működtetett mnitring rendszerben nyilvántarttt igénylői, kedvezményezetti adataihz azk knstrukciós frrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül a jgszabályban meghatárztt jgsultak, valamint a 292/2009 (XII19) Krm rendelet 122 (3) bekezdés szerinti támgatásk flyósítói, az Állami Számvevőszék, a Krmányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támgatásk nyilvántartásában érintett szervek hzzáférjenek; amely a 292/2009 (XII19) Krm rendelet értelmében a támgatási döntés meghzataláig nem tesz írásbeli nyilatkzatt ahhz történő hzzájárulásáról, hgy adószámát vagy adóaznsító jelét a 292/2009 (XII19) Krm rendelet 122 (3) bekezdés szerinti támgatás flyósítója és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartzásk teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; aki, vagy amely nem tesz nyilatkzatt a Pályázati felhívás és útmutatóban előírt biztsítékk támgatás esetén történő rendelkezésre bcsátásáról; aki, vagy amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram (a tvábbiakban: GOP) GOP- 2009/2-211/A, GOP /A, GOP /B, GOP /C, GOP pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1 sz melléklete alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslt vállalkzása a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram GOP- 2009/2-211/A, GOP /A, GOP /B, GOP /C GOP pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban A 800/2008/EK rendelet 1 sz melléklete alapján partner vagy kapcslt vállalkzásk egy vállalkzásnak minősülnek (Ez a krlátzás minden pályázóra vnatkzik a 800/2008/EK rendelet 1 sz melléklete szerinti státuszától függetlenül) Amennyiben a pályázó a felsrlt kiírásk közül több kiírásra is nyújt be pályázatt, az a pályázata nyer támgatást, amely esetében leghamarabb születik támgatói döntés, a többi pályázata autmatikusan elutasításra kerül; amely a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló 2007 évi CLXXXI törvény (a tvábbiakban: Közpénztv) 6 -a alapján nem részesíthető költségvetésből nyújttt támgatásban; amely a pályázat benyújtásakr nem tesz írásbeli nyilatkzatt a Közpénztv 14 - ában fglaltakról; amely a pályázat benyújtásakr nem tesz írásbeli nyilatkzatt arról, hgy Közpénztv 8 (1) bekezdésében fglalt érintettség vele szemben nem áll fenn Tvábbá arról, hgy amennyiben a Közpénztv 8 (1) bekezdés valamely pntja szerinti érintettség a pályázat benyújtását követően felmerül, annak jgszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett hnlapn történő közzétételét 8 munkanapn belül kezdeményezi a pályázatt befgadó szervnél, az érintettséget megalapzó körülmény pnts megjelölésével a jelen Prjekt adatlap mellékletét képező közzétételi kérelem alapján; amely a pályázat benyújtásakr nem tesz írásbeli nyilatkzatt arról, hgy a Közpénztv 8 (1) bekezdésében fglalt érintettség vele szemben fennáll és ezért kérelmezi az e körülménynek jgszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett hnlapn történő közzétételét a közzétételi kérelem kitöltésével (ez esetben a Prjekt adatlap mellékletét képező közzétételi kérelem kitöltése kötelező); aki, vagy amely a támgatás elnyerése esetén a prjekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása srán az esélyegyenlőség előmzdításával 6

7 kapcslats és a környezetvédelmi jgszabályi előíráskat (együttesen a hrizntális célkat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcslats esetleges ellenőrzéseknek A hrizntális szempntkra vnatkzó részletes útmutatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hnlapján (wwwnfuhu) találhatóak, melyek tartalmazzák a vnatkzó jgszabályk listáját; aki, vagy amely a pályázatra knzrciumban (nem egyedül) pályázik aki az előző években a támgató által azns célra biztsíttt költségvetésből nyújttt támgatás felhasználásával a támgatói kiratban, támgatási szerződésben fglalt kötelezettségét megszegve még nem számlt el; aki, vagy amely nem nyilatkzik arra vnatkzóan, hgy amennyiben a prjekt megvalósítás helyszíne az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 45/2006 (XII 8) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartzó területen található, az eljáró hatóság engedélyével rendelkezik; b) A pályázó gazdálkdására vnatkzó feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján negatív, vagy; akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jgszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, vagy; aki, vagy amely a 85/2004 (IV 19) Krm rendelet 8 mellékletében meghatárztt nehéz helyzetben lévő vállalkzásnak minősül, vagy; aki, vagy amely nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámlóval/szja bevallással/eva bevallással alátámaszttt), teljes (365 napt jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, vagy; akinek, vagy amelynek az egy fglalkztatttra eső nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele a pályázat benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján nem érte el legalább a 4 millió frintt, vagy; akinek, vagy amelynek a jelen prjektjének az elszámlható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a nettó árbevételét, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevételét, vagy; akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele a Pályázati felhívás és útmutató V számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a VII számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 15%-nál, a Pályázati felhívás és útmutató VI számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a VIII számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 10%-nál, 7

8 nagybb mértékben csökkent az azt megelőző lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez vagy adóalapba beszámíttt bevételéhez képest Több megvalósítási helyszín esetén azn helyszínre vnatkzó feltétel az irányadó, amely helyszínen az elszámlható költségek legnagybb része felmerül aki, vagy amely az értékelési szempntrendszer fő kategóriáira (Pályázó adatai, vagy Prjekt gazdasági megvalósíthatósága) 0 pntt kap, vagy; aki, vagy amely az EVA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzó vagy gazdasági társaság, amely nem vezet kettős könyvvitelt A pályázónak az alábbi kötelezettségek valamelyikét kell vállalnia: 1 A pályázónak vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlags éves nettó árbevétel (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétel) százaléks reálnövekménye átlagsan legalább 5% lesz A prjekt fizikai befejezésére vnatkzó meghatárzást az Útmutató a C9 pntja tartalmazza Az első évben a váltzást a bázisárbevételhez, a következő évben a tárgyévet megelőző évhez visznyítva kell számítani A bázisárbevételnek a pályázat benyújtását megelőző üzleti év (2009) árbevétele (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele) számít A kötelezettségvállalás teljesítése az alábbiak szerint számítandó: a1 a0 i1 a2 1 1 a + i ,05 a 1, a 2: a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben realizált árbevétel (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba számíttt bevétel); a 0: a bázisárbevétel, azaz a pályázat benyújtását megelőző év árbevétele (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba számíttt bevétel); i 1: a pályázat benyújtásának éve, a megvalósítási időszak (amennyiben a prjekt megvalósítása, nem a pályázat benyújtási évében történik) és a prjekt fizikai befejezését követő első év KSH által megadtt éves fgyasztói árindexeinek szrzata, vagy EUR infláció esetében az Európai Közpnti Bank által publikált ugyanezen évekre az euró-zóna rszágaira vnatkzó éves átlags általáns harmnizált fgyasztói árindexek szrzata (infláció: x% árindex: 1+x/100) i 2 pedig a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben a KSH által megadtt fgyasztói árindex, vagy EUR infláció esetében az Európai Közpnti Bank által publikált éves átlags általáns harmnizált fgyasztói árindex az euró-zóna rszágaira (infláció: x% árindex: 1+x/100) A pályázó az árbevételre vnatkzó vállalását frintban vagy euróban kifejezve teljesítheti, melyről a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év végén dönthet Az 8

9 árbevételre vnatkzó vállalást a figyelt időszak teljes hsszában kizárólag ugyanazn pénznemben lehet megtenni Amennyiben a pályázó az árbevételre vnatkzó vállalását nem abban a devizában kifejezve teljesíti, amelyben az éves beszámlóját készíti az alkalmazandó EUR/HUF (ill HUF/EUR árflyam) árflyam a Magyar Nemzeti Bank által közétett éves átlags EUR/HUF középárflyam VAGY 2 A pályázónak vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlags statisztikai létszámának átlags értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagybb, mint 0,5), de ebben az esetben sem csökkenhet a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlags éves nettó árbevétel a pályázat benyújtását megelőző bázis évhez képest Bázislétszámnak minősül a pályázat benyújtását megelőző év (2009) éves átlags statisztikai létszáma A fenti vállalásk teljesülése a prjekt fizikai befejezési évét követő 2 üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre A kötelezettségvállalás akkr minősül teljesítettnek, ha a fenti vállalásk egyike teljesül 9

10 C A PÁLYÁZAT TARTALMA C1 Támgatható tevékenységek köre A 2-4, 6-9 pntkban szereplő tevékenységek csak az 1 vagy 5 pntkban fglaltakkal együtt támgathatóak Aznban az 1 és 5 pntban felsrlt tevékenységek önállóan is támgathatóak 1 Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fgalmának: technlógiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcslódva), az eszközök felszerszámzásáhz az új szerszámk, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez 2 Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel az induló beruházás fgalmának: infrastruktúra építése, fejlesztése, ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása 3 Eszközbeszerzéshez kapcslódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra, (azaz a bérleti díj összege maximum 365 napra szólhat, amennyiben a bérleti díj záró dátuma krábbi, mint a prjekt fizikai befejezésének dátuma) 4 Az eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw beszerzések 5 Infrmációs technlógia-fejlesztés, beleértve az nline megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szlgáltatásk, mdern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításáhz kapcslódó kmplex vállalati infkmmunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazásk támgatását is: hardver, szftver (beleértve: alapszftver, speciális egyedi fejlesztésű szftver), betanítás (közvetlenül a szftverhez kapcslódóan) dmain név regisztráció és a hzzá tartzó webtárhely egyszeri díja 6 Piacra jutás támgatása: piaci megjelenés (vásárkn, kiállításkn való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése 7 Vállalati HR fejlesztés: munkavállalók képzése (tanflyamk, tréningek, képzések, idegen nyelvi, infrmatikai ktatás) 8 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támgattt tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati flyamatmenedzsment támgatása, 10

11 nline megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcslódó tanácsadás, technlógiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, lgisztikai tanácsadás, a hrizntális célk (esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság) érvényesítéséhez kapcslódó tanácsadás 9 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetése és tanúsíttatása: ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO követelményeknek megfelelő környezetközpntú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele, ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása, AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO szabvány előírása szerinti speciális rvstechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, Élelmiszer-biztnsági rendszer szabványk (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása, MSZ (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztnság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása, ISO 27001:2005, infrmatikai biztnsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC 15408:1999 (Cmmn Criteria 21) infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC infrmatikai szlgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, COBIT3 infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC szerinti vizsgáló- és kalibráló labratóriumi rendszer akkreditálása, MSZ EN 45011:1999 (Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vnatkzó általáns követelmények) szerinti terméktanúsítási rendszer bevezetése és akkreditálása, MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 (Ellenőrző szervezetek felkészültségének általáns követelményei) szerinti ellenőrzési rendszerek bevezetése és akkreditálása, MSZ EN ISO/IEC 17024:2003 (A személyek tanúsítását irányító tanúsítási szervekre vnatkzó általáns feltételek) szerinti személyzettanúsítási rendszer bevezetése és akkreditálása, 11

12 TAPA FSR High-tech rakmányk szállításával, raktárzásával kapcslats biztnsági előírásk teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/PAS ellátási lánc biztnságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, TickIT szftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisk üzemeltetésnek és tájékztatási szlgáltatásk minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, EN Energiairányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása; Kzmetikumk helyes gyártási gyakrlatának MSZ EN ISO 22716:2008 szabvány szerinti rendszerének bevezetése és tanúsíttatása; MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei 2 rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei 3 rész: Általáns minőségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei 4 rész: Alapvető minőségirányítási követelmények, MSZ EN 15038: 2006 Frdítási szlgáltatásk A szlgáltatásk követelményei, MSZ EN 13816:2002 Szállítás Lgisztika és szlgáltatás Tömegközlekedés A szlgáltatás minőségének fgalmai, célja és mérése C2 Nem támgatható tevékenységek köre A C1 pntban szereplő tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támgatható Szintentartás, helyettesítő beruházás nem támgatható reginális beruházási támgatásként C3 Elszámlható költségek köre Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznsítása srán általáns frgalmi adó levnására nem jgsult, akkr a támgatás számításának alapja a prjekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a prjekt költségvetését bruttó módn kell megterveznie Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznsításával azzá válik és az általáns frgalmi adó levnására jgsult, akkr a támgatás alapja a prjekt levnható ÁFA nélkül számíttt nettó összköltsége EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támgatás számításának alapja a prjekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a prjekt költségvetését nettó módn kell megterveznie A reginális beruházási támgatás igénybevételének alapvető feltételeit, az elszámlható és nem elszámlható költségekkel kapcslats szabálykat a 8/2007 (III 19) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4 priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1 priritására vnatkzó részletes szabálykról ai szabályzzák 12

13 1 Technlógiai krszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök beszerzése esetén ( Ft érték alatti eszköz csak akkr támgatható, ha az a beszerzendő eszköz tartzéka) az alábbi költségek számlhatók el: tevékenységek végzéséhez szükséges új eszközök és berendezések vételára, szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés költségét is, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcslódva), az eszközök felszerszámzásáhz az új szerszámk, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez Jelen kategória keretében nyújtható támgatásk a 800/2008/EK számú 2008 augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4 priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1 priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007 (III 19) MeHVM rendelet 4 a) pntja, 7 b) pntja, a ai, valamint a 85/2004 Krm rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek 2 Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében az alábbi költségek számlhatóak el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 30%-áig): Telekhatárn belüli infrastrukturális beruházásk költsége: Épületgépészeti gépek ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, krszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hzzájuk kapcslódó berendezéseket, felszereléseket, földgázvezeték, gázfgadó állmás, távhővezeték, egyéb fűtési és hűtési rendszerek és hzzájuk kapcslódó berendezéseket, felszereléseket, elektrms energiaellátás hálózata (közüzemi hzzájárulás, elektrms hálózati csatlakzási díj) és hzzájuk kapcslódó berendezéseket, felszereléseket, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hzzájuk kapcslódó berendezéseket, felszereléseket, szennyvíztárló közpnti fűtési, szellőzési, légfrissítő berendezések, felvnók, iparvágány, hűtőkamra, siló, ipari kapuk, a külső telefn és telekmmunikációs hálózat csatlakzási pntjainak kiépítése, útépítés, parkló, kerítés építés, őrző-védő elektrnikai rendszer, infrmatikai és távközlési alaphálózat kiépítése A fent felsrltakat akkr is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azk technlógiai célkat is szlgálnak A technlógiai fejlesztéshez kapcslódó ingatlan építés, bővítés, átalakítás, krszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszlgáltatás) Jelen kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú 2008 augusztus 6- i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4 priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1 priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007 (III 19) MeHVM rendelet 4 13

14 a) pntja, 7 b) pntja, a ai, valamint a 85/2004 Krm rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek 3 Eszközbeszerzéshez kapcslódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra (azaz a bérleti díj összege maximum 365 napra szólhat, amennyiben a bérleti díj záró dátuma krábbi, mint a prjekt fizikai befejezésének dátuma és maximum a prjekt összes elszámlható költségének 10%-áig) Felhívjuk figyelmét arra, hgy ingatlan bérleti díját csak azn ingatlan esetében lehet elszámlni, amely ingatlanban a prjekt keretében beszerzett technlógiai krszerűsítést eredményező eszközök elhelyezésre kerülnek Jelen kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú 2008 augusztus 6- i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4 priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1 priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007 (III 19) MeHVM rendelet 4 a) pntja, 7 b) pntja, a ai, valamint a 85/2004 Krm rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek 4 Eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw beszerzésének költsége, vételára (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 10%- áig) Jelen kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú 2008 augusztus 6- i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4 priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1 priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007 (III 19) MeHVM rendelet 4 a) pntja, 7 b) pntja, a ai, valamint a 85/2004 Krm rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek 5 Infrmációs technlógia fejlesztés (beleértve az nline megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szlgáltatásk, mdern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításáhz kapcslódó kmplex vállalati infkmmunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazásk támgatását is) esetén az alábbi költségek számlhatók el: Hardverekhez kapcslódó tevékenységek, egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök költségei (Infrmatikai beszerzések esetén a számítógép knfiguráció egy tételnek számít A knfigurációnak nem része a prjektr és a fénymásló): közvetlenül a prjekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei és a beszerzéshez kapcslódó szlgáltatáskkal kapcslats kiadásk, közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, közvetlenül a prjekthez rendelhető telekmmunikációs eszközök beszerzési költségei, infrmáció / adattárlás költségei, közvetlenül a prjekthez rendelhető input / utput egységek beszerzési költségei Felhívjuk figyelmét arra, hgy a beszerzésre kerülő munkaállmásk (teljes számítógép knfiguráció vagy laptp) darabszáma nem haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpntjában munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát (Felhívjuk a figyelmet, hgy több megvalósulási helyszín esetében megvalósulási helyszínenként is meg kell felelni ennek a feltételnek) 14

15 Szftverekhez kapcslódó tevékenységek költségei: üzleti alkalmazásk, szftverek, alapszftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcslódó szlgáltatáskkal kapcslats kiadásk, immateriális javak (licenc) költségei, szftver-tervezés, testreszabás költségei, migrációs (adatk is) fejlesztések költségei, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szftverhez kapcslódva) A pályázati útmutató IX számú mellékleteként megtalálható az elszámlható szftverek körét meghatárzó TESZOR szám szerinti lista A pályázat keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartzó szftverek kerülhetnek beszerzésre, azzal, hgy a beszerzésre kerülő szftverek darabszáma nem haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpntjában munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát (Felhívjuk a figyelmet, hgy több megvalósulási helyszín esetében megvalósulási helyszínenként is meg kell felelni ennek a feltételnek) Dmain név regisztráció és hzzátartzó webtárhely egyszeri díja (maximum Ft értékben) Jelen pályázati kiírás keretében csak egy dmain név regisztráció költsége számlható el Felhívjuk a figyelmet, hgy a közreműködő szervezet a tervezett dmain név regisztrációját dmain név nyilvántartásban ellenőrzi Amennyiben az ellenőrzés srán megállapítást nyer, hgy a tervezett dmain nevet a pályázó már a pályázat benyújtása előtt regisztráltatta, akkr a prjekt megkezdettnek minősül Jelen, 5 kategória keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú 2008 augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4 priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1 priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007 (III 19) MeHVM rendelet 4 a) pntja, 7 b) pntja, a ai, valamint a 85/2004 Krm rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minősülnek 6 Piacra jutás támgatása esetén az alábbi költségek számlhatók el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig, de maximum 50 millió Ft-ig): vásárkn, kiállításkn való megjelenés díja (kiállítási stand bérleti díja, részvételi díj), tanulmányk költsége, marketinganyagk, marketingakciók költsége (beleértve az F31 Kmmunikáció fejezet alapján a prjekthez kapcslódó kötelező kmmunikációs tevékenységek költségét) 7 A vállalati HR fejlesztés esetén az alábbi költségek számlhatók el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig, de maximum 50 millió Ft-ig): Képzési igények felmérésének költsége, képzés, tréneri díjak értéke, ktatók, képzők, betanítást végzők díja, külső képzésekhez kapcslódó terembérlet költsége 8 Tanácsadás igénybevétele esetén az alábbi költségek számlhatók el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig, de maximum 50 millió Ft-ig): 15

16 A támgattt tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja (tanácsadói díjak a támgatható tevékenységek 8 pntjában felsrltak alapján), 9 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetésének és tanúsíttatásának támgatása esetén az alábbi költségek számlhatók el maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig, de maximum 50 millió frintig: Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, flyamatleírásk, munkautasításk, munkaköri leírásk készítése, irányítási rendszer bevezetése, ktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámlt költségek) A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításáhz szükséges felkészítési költségek csak abban az esetben számlhatóak el, amennyiben tanúsítás is történik Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján A 6-9 kategória alapján nyújtható támgatás, az Európai Közösséget létrehzó Szerződés 87 és 88 cikkeiben fglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizttsági rendeletben fglaltak alapján, valamint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4 priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007 (III 19) MeHVM rendelet 4 d), a 7 a) pntja, a 15 -a alapján de minimis támgatásnak minősül Felhívjuk a figyelmet, hgy csekély összegű (de minimis) támgatás esetén bármely egymást követő hárm pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére daítélt csekély összegű (de minimis) támgatás összege nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a eurónak megfelelő frint összeget 10 Le nem vnható ÁFA Egyéb, az elszámlható költségekkel kapcslats előírásk: Ingatlan bérleti díját csak azn ingatlan esetében lehet elszámlni, amely ingatlanban a prjekt keretében beszerzett technlógiai krszerűsítést eredményező eszközök elhelyezésre kerülnek Eszközök, berendezések csak abban az esetben számlhatóak el az 1 pnt (eszközbeszerzés) keretében, amennyiben a Kedvezményezett könyvelésében azk a tárgyi eszközök között, a műszaki gépek, berendezések, járművek, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között kerülnek aktiválásra A támgatás akkr vehető igénybe, ha a kedvezményezett a támgatásban részesíthető immateriális javakat a kötelező üzemeltetési időszak alatt az érintett régióban használja fel Nagyvállalatk esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámlható költségek 50%-át Az immateriális javak csak abban az esetben számlhatóak el, ha teljesítik az alábbi feltételeket: a) kizárólag a reginális támgatásban részesülő létesítményben használhatóak fel, b) leírható eszközöknek kell őket tekinteni, 16

17 c) piaci feltételek mellett, lyan társaságtól kell azkat beszerezni, amely felett a kedvezményezettnek külön jgszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett beflyása nincs, d) a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azkat és legalább öt évig, vagy KKV-k esetén hárm évig a kedvezményezett tulajdnában kell maradniuk Tanácsadást a pályázó a 800/2008/EK rendelet 1 sz melléklete alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslt vállalkzásától nem vehet igénybe (Ez a krlátzás minden pályázóra vnatkzik a 800/2008/EK rendelet 1 sz melléklete szerinti státuszától függetlenül) Amennyiben a pályázó valamely nnprfit szervezettől veszi igénybe a tanácsadást, nyilatkznia kell, hgy nem áll semmiféle alapítói, tulajdnsi visznyban az adtt szervezettel A tanácsadás nem lehet flyamats vagy visszatérő tevékenység, és nem kapcslódhat a vállalkzás szkáss működési költségeihez, úgymint flyamats adótanácsadás, rendszeres jgi szlgáltatás vagy hirdetés Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetésének és tanúsíttatásának támgatásával kapcslats előírásk: Egyazn cég nem lehet felkészítő és tanúsító is A felkészítő cég lyan Magyarrszágn bejegyzett cég lehet, melynek saját minőségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsíttt ISO 9001 szerint A tanúsítvány érvényességének lyan tevékenységre is ki kell terjedni, mely egyértelműen jgsulttá teszi a felkészítőt a pályázatban megjelölt rendszer kiépítésére, az auditálásra való felkészítésre A választtt tanúsító vagy hitelesítő lyan cég vagy természetes személy lehet, amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN 45012/EN vagy ISO/IEC 17021:2007 szerint rendszertanúsításra vagy hitelesítésre akkreditáltak Az AQAP rendszerek tekintetében a kialakíttt rendszer auditját a HM Fejlesztési és Lgisztikai Ügynökség végzi A felkészítő és a tanúsító cégnek már a pályázat pstára adásának időpntjában is teljes mértékben meg kell felelni az előírásknak, pl flyamatban lévő akkreditáció nem fgadható el Jelen kiírás keretében csak lyan prjektek támgathatóak, amelyek nem csak a minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványk bevezetéséhez kapcslódó tanácsadást tartalmaznak, hanem a tanácsadás végeredményeként a bevezetésre kerülő rendszer tanúsíttatása vagy akkreditálása is megtörténik, vagyis a felkészítés (tanácsadás) mellett sr kerül egy, a felkészítőtől független cég által végzett tanúsításra (tanúsítvány megszerzésére), EMAS esetén hitelesítésre, és a nyilvántartásba vételre is A pályázat tárgyát képező eszközökre a megrendelés és a pályázat benyújtásának időpntja után fizetett előleg teljes összegében elszámlható, ha az előleg számla pénzügyi kiegyenlítése megtörtént, a benyújttt (rész/vég)számlában az előleg részben vagy egészben elszámlásra került, a számla fizikai teljesítés igazlása megtörtént 17

18 Felhívjuk a figyelmet, hgy a B6 pntban fglaltaknak megfelelően a prjekt elszámlható összköltsége nem haladhatja meg a pályázat benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a nettó árbevételét, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevételét C4 Nem elszámlható költségek köre A pályázati kiírás keretében nem elszámlható semmilyen a C3 pntban nem szereplő költség, különösen: Általáns krlátzásk A pályázó saját maga által előállíttt, frgalmaztt eszköz, szftver, saját maga által nyújttt szlgáltatás, saját maga által frgalmaztt rendszer bevezetésének költségei, Amennyiben a pályázó lyan szlgáltatás igénybevételéhez igényel támgatást, amelyet a pályázatban leírtak alapján saját maga is el tud(na) végezni, a pályázó önmagától, tvábbá a 800/2008/EK rendelet 1 sz melléklete alapján meghatárztt partner és/vagy kapcslt vállalkzásától beszerzendő immateriális javak bekerülési értéke, Garanciális költségek, A pályázónál meglévő termelőkapacitásk telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége, Franchise díj, A pályázat benyújtása előtt felmerült költségek, Előkészítési célú tevékenység költségei (például: pályázatkészítés, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj), Biztsítéknyújtáshz kapcslódó költségek, Jelzálg, bankgarancia költségei, Kamatköltségek Bér- és járulékköltségek (pl vásárkn, kiállításkn való megjelenés esetén sem elszámlható), Működési költségek (rezsi), Reprezentációs költségek (az F31 Kmmunikáció fejezet alapján a prjekthez kapcslódó kötelező kmmunikációs tevékenységekhez pl záró-rendezvényhez kapcslódó reprezentációs költségek sem elszámlhatóak), Utazási- és szállásköltségek (pl gépek üzembehelyezéséhez kapcslódóan, vagy vásárkn, kiállításkn való megjelenés esetén sem elszámlható), Kiszállási díj, Jgszabályfrissítési díj, Frdítási költségek, Levnható ÁFA Beszerzés, szlgáltatásk igénybevétele Használt eszközök, berendezések beszerzése Olyan pénztárgép beszerzése, amely nem alkalmas az euró kezelésére, Szerszámkészlet, Műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, Meglévő gépek átalakításának költségei, még akkr sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltzik, Eszközök leszerelési költsége, 18

19 A szállítási biztsítás és a vámkezelés költsége, Olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámlás alatt álló társaságtól szerzett be, Azn eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasnló knstrukció keretében, tvábbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban vltak, Televízió, digitális fényképezőgép, Irdabútr, Készletek beszerzése, Fgyasztási cikkek beszerzése, Jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű), pótkcsi, félpótkcsi beszerzése, Operatív lízing knstrukcióban és kmpenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan, Az apprtált eszköz, ingatlan értéke, Üzletrész- és részvényvásárlás, Eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw Gyártási licenc, gyártási knw-hw éves ismétlődő (megújítási, frgalm utáni) díja, Nem gyártási jellegű licenc, nem gyártási jellegű knw-hw vásárlása a szftverek kivételével, Infrastrukturális és ingatlan beruházás Ingatlan (telek és/vagy üzemépület, berendezett üzem) vásárlására, lízingelésére frdíttt összeg, Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámlható költségtételnek minősülnek a bntási, depnálási, takarítási, kertépítési, a bntási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámlható), valamint az árkckázati fedezet, saját kivitelezésre frdíttt összeg Infrmációs technlógia-fejlesztések Webtárhely bérleti díjának hsszabbítása, dmain név karbantartási díja, hnlap üzemeltetésének díja, szerver vagy webhely üzemeltetésének díja, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpntjában rendelkezik hnlappal, A prjekt megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpntjában, munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát meghaladó szftverlicence-k díja, munkaállmásk (teljes számítógép knfiguráció vagy laptp), szftverek költsége, Infrmatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, A terméktámgatási díj, Vállalati HR fejlesztés: Munkavédelmi, tűzvédelmi ktatás/tanácsadás költsége, Tanácsadás igénybevétele Adótanácsadás és könyvelés díja, Frráslehetőségek feltérképezésére és pályázatírásra irányuló tanácsadás díja, 19

20 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetése és tanúsíttatása: Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványk bevezetésének támgatása esetén utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei, a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási költsége, frdításhz kapcslódó költségek, A reginális beruházási támgatás igénybevételének alapvető feltételeit, az elszámlható és nem elszámlható költségekkel kapcslats szabálykat a 8/2007 (III 19) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4 priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1 priritására vnatkzó részletes szabálykról ai szabályzzák C5 Illeszkedési előírás (reginális, helyi tervekhez) Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett C6 Prjekt iparági krlátzása Jelen pályázati kiírás keretében a következő iparági krlátzásk állnak fenn: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, aki, vagy amely fejlesztési igénye az Európai Közösséget létrehzó szerződés (knszlidált verzió, 1997) 1 számú mellékletében (Annex I) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcslats beruházáskra irányul (Pályázati felhívás és útmutató IV számú melléklet) Nem nyújtható támgatás az EK Szerződés I mellékletében felsrlt mezőgazdasági termékek feldlgzásáhz és frgalmazásáhz a következő esetekben: amennyiben a támgatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkzásk által frgalmaztt ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy amennyiben a támgatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges tvábbítástól függ; Nem nyújtható támgatás: az exprttal kapcslats tevékenységek támgatása, nevezetesen az exprtált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exprttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb flyó kiadáskkal közvetlenül kapcslats támgatásk, valamint, az imprt áruk helyett hazai áru használatától függő támgatásk Nem nyújtható támgatás a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartzó, halászathz vagy akvakultúráhz kapcslódó tevékenységekhez; Nem nyújtható támgatás a széniparban flytattt tevékenységhez; Nem nyújtható reginális beruházási támgatás: az acéliparban flytattt tevékenységhez; a hajógyártásban flytattt tevékenységhez; a szintetikusszál-iparban flytattt tevékenységhez; Nem támgatható turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés: 20

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2010-2.1.2 - Ügyféltájékoztató - I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex beruházásk támgatása a kmplex prgrammal segítendõ leghátránysabb helyzetû kistérségekben mikr-, kis- és középvállalkzásk számára GOP-2009-2.1.2/B 1. A támgatás

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2010-2.1.2 1.Alapvetõ cél és háttér információ A komplex technológiai

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP /B

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2013-1.2.1/B Kedvezményezettek köre: A pályázati felhívásra kizárólag az alább felsorolt, kettős könyvvitelt vezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-1.2.1-15 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.2/C pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.2/C pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2..2/C pályázatról GOP-2009-2..2/C (komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009/2-1.2.1/A. Ügyféltájékoztató

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009/2-1.2.1/A. Ügyféltájékoztató Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009/2-1.2.1/A Ügyféltájékoztató A TÁMOGATÁS CÉLJA A mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelõ képességének növelése technológiai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP-2007-2.2.2) Alapvető cél Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex beruházásk támgatása a kmplex prgrammal segítendı leghátránysabb helyzető kistérségekben mikr-, kis- és középvállalkzásk számára

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A pályázatról GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-2../A

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám):

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): PÁLYÁZAT Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai

Részletesebben

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram mikr-, kis- és középvállalkzásk technlógia fejlesztése c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.1/A

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció Lgisztikai közpntk és szlgáltatásk fejlesztése pályázati knstrukció A pályázatk benyújtása előreláthatólag 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges! A GOP-2009-3.2.1 (Budapest és Pest megyén

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP ) -TERVEZET-

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP ) -TERVEZET- Mikr-, kis- és középvállalkzásk kapacitásbővítő beruházásainak támgatása (GINOP-1.2.2-16) -TERVEZET- A pályázatk benyújtása 2016. nvember 15-től 2018. nvember 15-ig lehetséges. Támgatás célja A Felhívás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról GOP-2009-2.1.3 (Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása) A pályázat általános bemutatása A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Ö S S Z E F O G L A L Ó a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz GOP-2011-2.1.1/A 2011. február 14. Alapvető cél Jelen

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS Támgatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. A termelő és szlgáltató tevékenységekhez kapcslódó új épület építése, létesítése, a szükséges

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 Mrd forint. A támogatott

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4. Ügyféltájékoztató -tervezet

Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4. Ügyféltájékoztató -tervezet Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4 Ügyféltájékoztató -tervezet I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

2010. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 2010.03.05.

2010. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 2010.03.05. 2010. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2. Ö S S Z E F O G L A L Ó a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.1/A 2011. február 14. A Pályázat tartalma Jelen pályázati kiírás célja a mikro-,

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára KMOP-2012-1.2.1/B

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára KMOP-2012-1.2.1/B Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára KMOP-2012-1.2.1/B A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2013. november 15 A pályázat benyújtásának végső határideje: 2013. december 2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET I. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára GOP /B és KMOP /B

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára GOP /B és KMOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2011. március 1. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2011. december

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2010-2.1.1/B I.A támogatás célja

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10.

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10. GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10. 1. Alapinformációk 1.1. Forrás összege: 8,5 milliárd 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/A

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009-1.2.1/A I. A támogatás célja A növekedési potenciállal

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2009-2.1.2/C Ügyféltájékoztató 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 (Vállalati innováció támogatása) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-1.3.1/A pályázati konstrukció

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3

KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3 A kiírás célja a vállalati kapacitások komplex növelése a foglalkoztatási szint hosszú távú megtartásával,

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében prtfólió Mikr-, kis- és középvállalkzásk kapacitásbővítő beruházásainak támgatása kmbinált hiteltermék keretében GINOP-1.2.3-8.3.4-16 A pályázat célja A pályázat fő célkitűzésének tekinthető a KKV szektr

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2009-2.1.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2009-2.1.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2009-2.1.1/B I. A támogatás

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Pályázati kivonat tervezet. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

Pályázati kivonat tervezet. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Pályázati kivonat tervezet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program KKV technológia-fejlesztés tárgyú pályázathoz c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A konstrukció célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis-

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

GOP-2009/ /A KMOP-2009/ /A

GOP-2009/ /A KMOP-2009/ /A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

2010. Környezetközpontú technológiafejlesztés 2010.02.22.

2010. Környezetközpontú technológiafejlesztés 2010.02.22. 2010. Környezetközpontú technológiafejlesztés 2010.02.22. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

PÁLYÁZAT GOP-2011-2.1.1/B 1. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám):

PÁLYÁZAT GOP-2011-2.1.1/B 1. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat, jelen összesítő a beruházás, gépvásárlás, épületépítéssel kapcsolatos tevékenységeket részletezi, de az összes pályázható tevékenység feltüntetésre

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Környezeti célú fejlesztések

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Környezeti célú fejlesztések Pályázat Program neve: Program kódja: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2011-2.1.4 Környezeti célú fejlesztések A támogatási konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Támogatás összege: vissza nem térítendő támogatás: o minimum 50 000 000 Ft, maximum 750 000 000 Ft igényelhető

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászdózsa Község Önkrmányzatának Képviselő-testülete a Magyarrszág Alaptörvénye 32.

Részletesebben

GINOP Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel. Első értékelési határnap: február 28.

GINOP Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel. Első értékelési határnap: február 28. GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel Pályázat benyújtása A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2- ig lehetséges. Első

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2015.(XII.18.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011. Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011. A támogatás célja Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett

Részletesebben

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10.

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. 2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben