GOP /A KMOP /A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram mikr-, kis- és középvállalkzásk technlógia fejlesztése c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP /A KMOP /A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak meg.

2 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvetı cél és háttér infrmáció...3 A2. Részcélk...3 A3. Rendelkezésre álló frrás...3 A4. Támgatható pályázatk várható száma...3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...4 B1. Jgi frma...4 B2. Méret...4 B3. Székhely...4 B4. Iparág (a pályázó tevékenysége)...4 B5. Típus/karakter...5 B6. Egyéb kizáró kk...5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...11 C1. Támgatható tevékenységek köre...11 C2. Nem támgatható tevékenységek köre...12 C3. Elszámlható költségek köre...13 C4. Nem elszámlható költségek köre...16 C5. Illeszkedési elıírás (reginális, helyi tervekhez)...18 C6. Prjekt iparági krlátzása...18 C7. Prjekt területi krlátzása...19 C8. A prjekt megkezdése...20 C9. A prjekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámlás végsı határideje...21 C10. Fenntartási kötelezettség...22 C11. Egyéb krlátzásk a prjekt tartalmával kapcslatban...22 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...25 D1. Támgatás frmája és jgcíme...25 D2. Támgatás mértéke...26 D3. Támgatás összege...28 D4. Az önrész összetétele...28 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...30 D6. Biztsítékk köre...30 D7. Elıleg igénylése...31 D8. Egyéb feltételek...32 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...33 E1. Elızetes mnitring mutatók...52 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...53 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...53 F2. A pályázatk benyújtásának módja, helye és határideje...53 F3. A pályázat benyújtásával kapcslats gyakrlati tudnivalók...54 F4. A prjektkiválasztás flyamatának bemutatása (eljárásrend)...55 F5. Panaszkezelés...62 F6. Vnatkzó jgszabályk listája...64 F7. Fgalmjegyzék...66 F8. Pályázati felhívás és útmutató mellékletei...70 F9. A pályázó által csatlandó mellékletek listája

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és útmutató elválaszthatatlan része a Prjekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshz szükséges összes feltételt. Egyéb, a Pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályztt kérdésben Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII. 30.) Krm. rendeletet, A Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendeletet, A Szerzıdés 87. és 88 cikkének a de minimis támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006. december 15.) Bizttsági rendeletet, A Szerzıdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támgatásk biznys fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetınek nyilvánításáról szóló augusztus 6-i 800/2008/EK bizttsági rendeletet, Az Európai Közösséget létrehzó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támgatáskkal kapcslats eljárásról és a reginális támgatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendeletet és a jgszabálygyőjteményben felsrlt jgszabálykat kell alkalmazni. A1. Alapvetı cél és háttér infrmáció A mikr-, kis- és középvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül. A2. Részcélk Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló frrás A GOP /A pályázati knstrukció keretében: A pályázat meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 milliárd frint a évre. Jelen pályázati kiírás frrását az Európai Reginális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírzásban biztsítja. A KMOP /A pályázati knstrukció keretében: A pályázat meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,588 milliárd frint a 2009 évre. Jelen pályázati kiírás frrását az Európai Reginális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírzásban biztsítja. A4. Támgatható pályázatk várható száma A GOP /A pályázati knstrukció keretében: A támgattt pályázatk várható száma a évben: db. A KMOP /A pályázati knstrukció keretében: A támgattt pályázatk várható száma a évben: db. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jgi frma Jelen pályázati knstrukcióra pályázhatnak: gazdasági társaságk, szövetkezetek, egyéni vállalkzók. B2. Méret A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikr-, kisvagy középvállalkzásnak minısülı vállalkzásk pályázhatnak, amelyek éves átlags statisztikai állmányi létszáma a pályázat benyújtását megelızı legutlsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fı vlt. Amennyiben a gazdasági társaságk, szövetkezetek a pályázat benyújtásakr nem rendelkeznek a évi jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt), utlsó összevnt (knszlidált) beszámlóval, ennek hiányában éves beszámlóval vagy egyszerősített éves beszámlóval (mérleg, eredménykimutatás), akkr a évi adatkat kell figyelembe venni. B3. Székhely A pályázati kiírásra Magyarrszágn székhellyel rendelkezı gazdasági társaság, szövetkezet, vagy egyéni vállalkzó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarrszágn fiókteleppel rendelkezı szövetkezet, egyéni vállalkzó vagy gazdasági társaság fióktelepe, pályázhat. B4. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkzás pályázhat, kivéve az lyan vállalkzáskat, akik, vagy amelyek legutlsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkzók esetében vállalkzói adóalapba beszámíttt bevételének több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Jelen pályázati knstrukció keretében nyújttt támgatásk egy része csekély összegő támgatásnak minısül. Csekély összegő támgatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkzásai számára az alábbi kivételekkel (a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép- Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 15. ): a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkzásai; b) az EK Szerzıdés I. mellékletében felsrlt mezıgazdasági termékek elsıdleges termeléséhez kapcslódó tevékenységet végzı vállalkzásk; c) az EK Szerzıdés I. mellékletében felsrlt mezıgazdasági termékek feldlgzásával vagy marketingjével kapcslats tevékenységet végzı vállalkzásk, amennyiben: 1. a támgatás összege a piacn beszerzett vagy frgalmaztt ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 1 TEÁOR 08 alapján 4

5 2. vagy az elsıdleges termelıknek való teljes vagy részleges tvábbítástól függ; d) a szénipar vállalkzásai; e) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedı vállalkzásk esetében; f) nehéz helyzetben lévı vállalkzásk részére (a 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendelet 8. számú mellékletében meghatárzttak szerint). B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. B6. Egyéb kizáró kk a) Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, aki, vagy amely csıd-, felszámlási eljárás vagy végelszámlás alatt áll; akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebiznysdik, hgy vele szemben az Európai Bizttságnak valamely támgatás visszafizetésére kötelezı határzata van érvényben, tvábbá aki, vagy amely a jelen knstrukcióra benyújttt pályázat benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakzási eszközeibıl, vagy a strukturális alapkból juttattt valamely támgatással összefüggésben a Támgatási Szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható kból nem teljesítette; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcslatk törvényben meghatárztt követelményeinek (a Közremőködı Szervezet ezt a pntt a (pnts link: és hnlapkn ellenırzi); aki, vagy amely tevékenysége a hatálys környezetvédelmi elıírásknak nem felel meg; aki, vagy amely az eszköz kialakításáhz és a mőködéséhez szükséges jgerıs hatósági engedélyekkel a Támgatási Szerzıdés megkötéséig nem rendelkezik; akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebiznysdik, hgy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben beflyásló valótlan, hamis adatt szlgáltat (a minden kétséget kizáró adminisztrációs hibák kivételével); aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt annak tudmásul vételérıl, hgy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartzás esetén a köztartzás megfizetéséig a pályázóval Támgatási Szerzıdés nem köthetı, hatálys Támgatási Szerzıdés esetén az esedékes támgatásk flyósítása a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támgatás a köztartzásk megfizetése érdekében - a támgatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módn - visszatartásra kerül; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt ahhz történı hzzájárulásáról, hgy a Kincstár által mindenkr mőködtetett mnitring rendszerhez a jgszabályban meghatárztt jgsultak, valamint az Állami Számvevıszék, a 5

6 Krmányzati Ellenırzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hzzáférési lehetıséget biztsíthassn; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt ahhz történı hzzájárulásáról, hgy a köztartzásk az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Krm. rendelet 92. (4) bekezdésében fglaltak szerinti figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóaznsító jelét a támgatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartzásk teljesítése, illetıleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; aki, vagy amely nem tesz nyilatkzatt a Pályázati felhívás és útmutatóban elıírt biztsítékk támgatás esetén történı rendelkezésre bcsátásáról, amennyiben a Pályázati felhívás és útmutató D6 pntja alapján biztsíték adási kötelezettsége fennáll; A GOP /A pályázati knstrukció keretében: aki, vagy amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram (a tvábbiakban: GOP) GOP /A, GOP /B, GOP /C pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslt vállalkzása a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram GOP /A, GOP /B, GOP /C pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban (A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcslt vállalkzásk egy vállalkzásnak minısülnek.) Amennyiben a pályázó a felsrlt kiírásk közül több kiírásra is nyújt be pályázatt, az a pályázata nyer támgatást, amely esetében leghamarabb születik támgatói döntés, a többi pályázata autmatikusan elutasításra kerül; A KMOP /A pályázati knstrukció keretében: aki, vagy amely a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram (a tvábbiakban: KMOP) KMOP /A, KMOP /B pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslt vállalkzása a Közép-Magyarrszági Operatív KMOP /A, KMOP /B pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban (A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcslt vállalkzásk egy vállalkzásnak minısülnek.) Amennyiben a pályázó a felsrlt kiírásk közül több kiírásra is nyújt be pályázatt, az a pályázata nyer támgatást, amely esetében leghamarabb születik támgatói döntés, a többi pályázata autmatikusan elutasításra kerül; aki, vagy amely a közpénzekbıl nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -ának (1)-(2) és (5) bekezdése értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt az alábbiakban fglaltakról: (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támgatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntéshzó, b) a kizárt közjgi tisztségviselı, c) az a)-b) pnt alá tartzó személy közeli hzzátartzója, d) az a)-c) pntban megjelölt személy tulajdnában álló gazdasági társaság, e) lyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jgi személyiséggel rendelkezı lyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pnt alá tartzó személy vezetı tisztségviselı, az alapítvány kezelı szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintézı vagy képviseleti szervének tagja, 6

7 f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jgi személyiséggel rendelkezı azn szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapdást kötött vagy tarttt fenn Magyarrszágn bejegyzett párttal (a tvábbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben párttal közös jelöltet állíttt rszággyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkrmányzati választásn, g) akinek a részvételbıl való kizártságának tényét a évi CLXXXI. törvény 13. alapján a hnlapn közzétették. (2) Az (1) bekezdés e) pntját nem kell alkalmazni a reginális fejlesztési tanács által törvény elıírása alapján létrehztt társaságra, ha a támgatás célja a fejlesztési támgatásk elsztása intézményrendszere mőködésének támgatása, tvábbá lyan támgatás, amelynek elıkészítésében, lebnylításában a társaság nem vesz részt, illetve a támgatással kapcslats döntésre beflyással nem rendelkezik. (5) Az (1) bekezdés e) pntja alkalmazásában nem minısül alapítványnak a külön törvény alapján létrehztt, a párt mőködését segítı tudmánys, ismeretterjesztı, kutatási, ktatási tevékenységet végzı alapítvány (A pártk mőködésérıl szóló évi XXXIII. tv. 9/A.. alapján). aki, vagy amely a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt arról, hgy a közpénzekbıl nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdésében fglalt érintettség vele szemben nem áll fenn. Tvábbá arról, hgy amennyiben a Knyt. 8. (1) bekezdés valamely pntja szerinti érintettség a pályázat benyújtását követıen felmerül, annak jgszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett hnlapn történı közzétételét 8 munkanapn belül kezdeményezi a pályázatt befgadó szervnél, az érintettséget megalapzó körülmény pnts megjelölésével a jelen Prjekt adatlap mellékletét képezı közzétételi kérelem alapján. aki, vagy amely a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt arról, hgy a közpénzekbıl nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdésében fglalt érintettség vele szemben fennáll és ezért kérelmezi az e körülménynek jgszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett hnlapn történı közzétételét a közzétételi kérelem kitöltésével (ez esetben a Prjekt adatlap mellékletét képezı közzétételi kérelem kitöltése kötelezı). aki, vagy amely a támgatás elnyerése esetén a prjekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása srán az esélyegyenlıség elımzdításával kapcslats és a környezetvédelmi jgszabályi elıíráskat (együttesen a hrizntális célkat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcslats esetleges ellenırzéseknek, tvábbá a Prjekt adatlapn kért adatkat nem szlgáltatja. A hrizntális szempntkra vnatkzó részletes útmutatók és vnatkzó jgszabályk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hnlapján ( találhatóak, melyek tartalmazzák a vnatkzó jgszabályk listáját; aki, vagy amely a pályázatra knzrciumban (nem egyedül) pályázik. b) A pályázó gazdálkdására vnatkzó feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: 7

8 akinek, vagy amelynek a saját tıkéje a jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján negatív, vagy; akinek, vagy amelynek a jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) jgszabályban elıírt legkisebb mértéke alá csökkent; aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettı /a Pályázati felhívás és útmutató VI. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a IX. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében legalább egy/ lezárt (beszámlóval/szja bevallással/eva bevallással alátámaszttt), teljes (365 napt jelentı) üzleti évvel, vagy; akinek, vagy amelynek az egy fglalkztatttra esı nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele a jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján nem érte el legalább a 4 millió frintt, vagy; akinek, vagy amelynek a jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele a GOP /A knstrukció keretében a Pályázati felhívás és útmutató VI. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a IX. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében (amennyiben a pályázó rendelkezik két lezárt, teljes üzleti évvel) 25%-nál, a Pályázati felhívás és útmutató VII. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a X. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 20%-nál, a Pályázati felhívás és útmutató VIII. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a XI. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 15%-nál, a KMOP /A knstrukció keretében 10%-nál nagybb mértékben csökkent az azt megelızı lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez vagy adóalapba beszámíttt bevételéhez képest. Több megvalósítási helyszín esetén azn helyszín kötelezettségvállalásra vnatkzó feltétele az irányadó, amely helyszínen az elszámlható költségek legnagybb része felmerül. A pályázónak az alábbi kötelezettségek valamelyikét kell vállalnia: 1. A pályázónak vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2 üzleti évben az átlags éves nettó árbevétel (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétel) százaléks reálváltzása nem csökken az alábbi értékeket meghaladó mértékben: A GOP /A pályázati knstrukció keretében a Pályázati felhívás és útmutató VI. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a IX. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 10%-nál nagybb mértékben, 8

9 a Pályázati felhívás és útmutató VII. számú melléklet a) pntjában (mikrvállalkzásk esetében a X. számú melléklet a) pntjában) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 10%-nál nagybb mértékben, a Pályázati felhívás és útmutató VII. számú melléklet b) pntjában (mikrvállalkzásk esetében a X. számú melléklet b) pntjában) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 10%-nál nagybb mértékben, a Pályázati felhívás és útmutató VIII. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a XI. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 5%-nál nagybb mértékben. A KMOP /A pályázati knstrukció keretében megvalósuló prjekt esetében 5%-nál nagybb mértékben. Több megvalósítási helyszín esetén azn helyszín kötelezettségvállalásra vnatkzó feltétele az irányadó, amely helyszínen az elszámlható költségek legnagybb része felmerül. A prjekt fizikai befejezési éve, az az üzleti év, amelyben a prjekt utlsó eleme a C9. pntban meghatárzttak szerint megvalósul. Az elsı évben a váltzást a bázisárbevételhez, a következı évben a tárgyévet megelızı évhez visznyítva kell számítani. A bázisárbevételnek a pályázat benyújtását megelızı üzleti év (2008) árbevétele (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele) számít. A kötelezettségvállalás teljesítése az alábbiak szerint számítandó: a 1 a0 i1 a a i ,05 vagy 0,10 a 1, a 2 : a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2 üzleti évben realizált árbevétel (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba számíttt bevétel); a 0 : a bázisárbevétel, azaz a pályázat benyújtását megelızı év árbevétele (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba számíttt bevétel); i 1 : a pályázat benyújtásának éve, a megvalósítási idıszak (amennyiben a prjekt megvalósítása, nem a pályázat benyújtási évében történik) és a prjekt fizikai befejezését követı elsı év KSH által megadtt éves fgyasztói árindexeinek szrzata, vagy EUR infláció esetében az Európai Közpnti Bank által publikált ugyanezen évekre az euró-zóna rszágaira vnatkzó éves átlags általáns harmnizált fgyasztói árindexek szrzata (infláció: x% árindex: 1+x/100) i 2 pedig a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2. üzleti évben a KSH által megadtt fgyasztói árindex, vagy EUR infláció esetében az Európai Közpnti Bank által publikált éves átlags általáns harmnizált fgyasztói árindex az eurózóna rszágaira (infláció: x% árindex: 1+x/100). 9

10 A pályázó az árbevételre vnatkzó vállalását frintban vagy euróban kifejezve teljesítheti, melyrıl a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2. üzleti év végén dönthet. Az árbevételre vnatkzó vállalást a figyelt idıszak teljes hsszában kizárólag ugyanazn pénznemben lehet megtenni. Amennyiben a pályázó az árbevételre vnatkzó vállalását nem abban a devizában kifejezve teljesíti, amelyben az éves beszámlóját készíti az alkalmazandó EUR/HUF (ill. HUF/EUR árflyam) árflyam a Magyar Nemzeti Bank által közétett éves átlags EUR/HUF középárflyam. VAGY 2. A pályázónak vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2 üzleti évben az éves átlags statisztikai létszámának átlags értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagybb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minısül a pályázat beadását megelızı év (2008) éves átlags statisztikai állmányi létszáma. A fenti vállalásk teljesülése a prjekt befejezési évét követı 2. üzleti év végét követıen kerül ellenırzésre. Amennyiben a fenti vállalásk egyike teljesül, a kötelezettségvállalás teljesítettnek minısül. 10

11 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támgatható tevékenységek köre A pntkban szereplı tevékenységek csak az 1. vagy a 2. pntban fglaltakkal együtt támgathatóak. Aznban az 1. és 2. pntban felsrlt tevékenységek önállóan is támgathatóak. Az 3. pnt, a dmain név regisztráció és webtárhely bérlés díja és a 4. pnt a dmain név regisztrációhz kapcslódó hnlapkészítés kötelezı tevékenység, amennyiben a pályázó, a vállalkzás cégcsprtja vagy a franchise-gazda nem rendelkezik még hnlappal. A 4. pntban szereplı tevékenység csak a 3. pntban fglaltakkal együtt támgatható. A pályázati kiírás keretében támgatható tevékenységek az alábbiak: 1. Technlógiai fejlesztést eredményezı beruházásk, az alábbiak szerint: új eszköz beszerzése vagy lyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazlni tudja, hgy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet krábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év). 2. Infrmációs technlógia-fejlesztés: hardver, szftver (beleértve: alapszftverek, speciális egyedi fejlesztéső szftver), 3. Dmain név regisztráció és a hzzá tartzó webtárhely egyszeri díja (kötelezı, ha még nincs hnlapja) 4. A dmain név regisztrációhz kapcslódó hnlapkészítés (kötelezı, ha még nincs hnlapja, és dmain regisztrációra is pályázik) 5. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetése és tanúsíttatása: ISO 9001 szabvány elıírása szerinti minıségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO követelményeknek megfelelı környezetközpntú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele, ISO/TS 16949; QS 9000, VDA jármőipari beszállítói követelményeknek megfelelı rendszer bevezetése és tanúsíttatása, AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelı minıségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, 11

12 ISO szabvány elıírása szerinti speciális rvstechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minıségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, Élelmiszer-biztnsági rendszer szabványk (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása, MSZ (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztnság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása, ISO 27001:2005, infrmatikai biztnsági menedzsment követelményeknek megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC 15408:1999 (Cmmn Criteria 2.1) infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC infrmatikai szlgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, COBIT3 infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC szerinti vizsgáló- és kalibráló labratóriumi rendszer akkreditálása, TAPA FSR High-tech rakmányk szállításával, raktárzásával kapcslats biztnsági elıírásk teljesítésének megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/PAS ellátási lánc biztnságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, TickIT szftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisk üzemeltetésnek és tájékztatási szlgáltatásk minıségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztıhegesztésének minıségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körő minıségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztıhegesztésének minıségirányítási követelményei. 3. rész: Általáns minıségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztıhegesztésének minıségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvetı minıségirányítási követelmények, MSZ EN 15038: 2006 Frdítási szlgáltatásk. A szlgáltatásk követelményei, MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Lgisztika és szlgáltatás. Tömegközlekedés. A szlgáltatás minıségének fgalmai, célja és mérése. C2. Nem támgatható tevékenységek köre A C1 pntban szereplı tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támgatható. Szintentartás, helyettesítı beruházás nem támgatható reginális beruházási támgatásként. 12

13 C3. Elszámlható költségek köre Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznsítása srán általáns frgalmi adó levnására nem jgsult, akkr a támgatás számításának alapja a prjekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a prjekt költségvetését bruttó módn kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznsításával azzá válik és az általáns frgalmi adó levnására jgsult, akkr a támgatás alapja a prjekt levnható ÁFA nélkül számíttt nettó összköltsége. EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támgatás számításának alapja a prjekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a prjekt költségvetését nettó módn kell megterveznie. A reginális beruházási támgatás igénybevételének alapvetı feltételeit, az elszámlható és nem elszámlható költségekkel kapcslats szabálykat a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról ai szabályzzák. 1 Technlógiai krszerősítést eredményezı, új, illetve 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet krábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év), egyenként minimum nettó Ft értékő eszközök vételára ( Ft érték alatti eszköz csak akkr támgatható, ha az a beszerzendı eszköz tartzéka). A pályázati útmutató V. számú mellékleteként megtalálható az elszámlható költségek körét meghatárzó eszközlista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett Vámtarifa Szám (tvábbiakban VTSZ) alá tartzó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartzékkat is. Jelen kategória keretében nyújtható támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minısülnek. 2 Infrmációs technlógia-fejlesztés esetén az alábbi költségek számlhatók el: Hardverekhez kapcslódó tevékenységek, egyenként minimum nettó Ft értékő eszközök költségei (Infrmatikai beszerzések esetén a számítógép knfiguráció egy tételnek számít. A knfigurációnak nem része a prjektr és a fénymásló). A pályázati útmutató V. számú mellékleteként megtalálható az elszámlható költségek körét meghatárzó eszközlista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett Vámtarifa Szám (tvábbiakban VTSZ) alá tartzó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a számítógép knfiguráció részeit is, azzal, hgy a beszerzésre kerülı munkaállmásk (teljes számítógép knfiguráció vagy laptp) darabszáma nem haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának idıpntjában munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát. 13

14 Jelen pályázati knstrukció keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minısülnek. Szftverek beszerzése A pályázati útmutató V. számú mellékleteként megtalálható az elszámlható szftverek körét meghatárzó TESZOR szám szerinti lista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartzó szftverek kerülhetnek beszerzésre, azzal, hgy a beszerzésre kerülı szftverek darabszáma nem haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának idıpntjában munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát (Kérjük a TESZOR szám feltőntetését a számlán.) Jelen pályázati knstrukció keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minısülnek. 3 Dmain név regisztráció és hzzátartzó webtárhely egyszeri díja (maximum Ft értékben). Jelen kategória alapján nyújtható támgatás, az Európai Közösséget létrehzó Szerzıdés 87. és 88. cikkeiben fglaltaknak a csekély összegő (de minimis) támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizttsági rendeletben fglaltak alapján, valamint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. d), a 7. a) pntja, a 15. -a alapján de minimis támgatásnak minısül. 4 A dmain név regisztrációhz kapcslódó hnlapfejlesztés költségei (maximum frintig) (Ezen elszámlható költségsrn a és a Egyediszftverfejlesztés SZJ számn számláztt tevékenység fgadható el.) Jelen kategória alapján nyújtható támgatás, az Európai Közösséget létrehzó Szerzıdés 87. és 88. cikkeiben fglaltaknak a csekély összegő (de minimis) támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizttsági rendeletben fglaltak alapján, valamint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) 14

15 MeHVM rendelet 4. d), a 7. a) pntja, a 15. -a alapján de minimis támgatásnak minısül. 5 Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetésének és tanúsíttatásának támgatása esetén az alábbi költségek számlhatók el maximum a prjekt összes elszámlható költségének 10%-áig, de maximum 2,5 millió frintig: Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, flyamatleírásk, munkautasításk, munkaköri leírásk készítése, irányítási rendszer bevezetése, ktatás (a felkészítı, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámlt költségek), Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elıaudit, tanúsító audit, a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító szervezet árajánlata alapján, Jelen kategória alapján nyújtható támgatás, az Európai Közösséget létrehzó Szerzıdés 87. és 88. cikkeiben fglaltaknak a csekély összegő (de minimis) támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizttsági rendeletben fglaltak alapján, valamint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. d), a 7. a) pntja, a 15. -a alapján de minimis támgatásnak minısül. 6 Le nem vnható ÁFA. Egyéb, az elszámlható költségekkel kapcslats elıírásk: Eszközök, berendezések csak abban az esetben számlhatóak el az 1. pnt (eszközbeszerzés) keretében, amennyiben a Kedvezményezett könyvelésében azk a tárgyi eszközök között, a mőszaki gépek, berendezések, jármővek, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, jármővek között kerülnek aktiválásra. A támgatás akkr vehetı igénybe, ha a kedvezményezett a támgatásban részesíthetı immateriális javakat a kötelezı üzemeltetési idıszak alatt az érintett régióban használja fel. Az immateriális javak csak abban az esetben számlhatóak el, ha teljesítik az alábbi feltételeket: a) kizárólag a reginális támgatásban részesülı létesítményben használhatóak fel, b) leírható eszközöknek kell ıket tekinteni, c) piaci feltételek mellett, lyan társaságtól kell azkat beszerezni, amely felett a kedvezményezettnek külön jgszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett beflyása nincs, d) a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azkat és legalább öt évig, vagy KKV-k esetén hárm évig a kedvezményezett tulajdnában kell maradniuk. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetésének és tanúsíttatásának támgatásával kapcslats elıírásk: 15

16 Egyazn cég nem lehet felkészítı és tanúsító is. A felkészítı cég lyan Magyarrszágn bejegyzett cég lehet, melynek saját minıségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsíttt ISO 9001 szerint. A tanúsítvány érvényességének lyan tevékenységre is ki kell terjedni, mely egyértelmően jgsulttá teszi a felkészítıt a pályázatban megjelölt rendszer kiépítésére, az auditálásra való felkészítésre. A választtt tanúsító vagy hitelesítı lyan cég vagy természetes személy lehet, amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN 45012/EN vagy ISO/IEC 17021:2007 szerint rendszertanúsításra vagy hitelesítésre akkreditáltak. Az AQAP rendszerek tekintetében a kialakíttt rendszer auditját a HM Fejlesztési és Lgisztikai Ügynökség végzi. A felkészítı és a tanúsító cégnek már a pályázat pstára adásának idıpntjában is teljes mértékben meg kell felelni az elıírásknak, pl. flyamatban lévı akkreditáció nem fgadható el. Jelen kiírás keretében csak lyan prjektek támgathatóak, amelyek nem csak a minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványk bevezetéséhez kapcslódó tanácsadást tartalmaznak, hanem a tanácsadás végeredményeként a bevezetésre kerülı rendszer tanúsíttatása vagy akkreditálása is megtörténik, vagyis a felkészítés (tanácsadás) mellett sr kerül egy, a felkészítıtıl független cég által végzett tanúsításra (tanúsítvány megszerzésére), EMAS esetén hitelesítésre, és a nyilvántartásba vételre is. Hnlapfejlesztés esetén a kialakításra kerülı hnlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia: a vállalkzás adatai, elérhetısége, nyitva tartása, legalább egy cím, a vállalkzás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szlgáltatásk, a hnlap látgatóinak számát számláló indikátr, az utlsó frissítés idıpntja, flyamatsan utalni kell az uniós támgatásra mind szövegesen, mind pedig a lgó elhelyezésével. A pályázat tárgyát képezı eszközökre a megrendelés és a pályázat befgadás (támgatói döntés) idıpntja után fizetett elıleg teljes összegében elszámlható, ha az elıleg számla pénzügyi kiegyenlítése megtörtént, a benyújttt (rész/vég)számlában az elıleg részben vagy egészben elszámlásra került, a számla fizikai teljesítés igazlása megtörtént C4. Nem elszámlható költségek köre A pályázati kiírás keretében nem elszámlható semmilyen a C3 pntban nem szereplı költség, különösen: 16

17 A pályázó önmagától, tvábbá a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner és/vagy kapcslt vállalkzásától beszerzendı mőszaki eszközök, berendezések, szftverek, immateriális javak bekerülési értéke és az igénybe vett szlgáltatásk költségei, A pályázó saját maga által elıállíttt, frgalmaztt eszköz, szftver, saját maga által nyújttt szlgáltatás, saját maga által frgalmaztt rendszer bevezetésének költségei, Amennyiben a pályázó lyan szlgáltatás igénybevételéhez igényel támgatást, amelyet a pályázatban leírtak alapján saját maga is el tud(na) végezni, Eszközbeszerzés esetén: a szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az elsı minısítés, hitelesítés költségét is, betanítás költsége, a másdlags, vagy tvábbi felszerszámzási költségek. Olyan pénztárgép beszerzése, amely nem alkalmas az euró kezelésére, Mőszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, Meglévı gépek átalakításának költségei, még akkr sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltzik, Eszközök leszerelési költsége, A szállítási biztsítás és a vámkezelés költsége, Olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csıdeljárás vagy felszámlás alatt álló társaságtól szerzett be, Infrmatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, Webtárhely bérleti díjának hsszabbítása, dmain név karbantartási díja, hnlap üzemeltetésének díja, szerver vagy webhely üzemeltetésének díja, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának idıpntjában rendelkezik hnlappal, A prjekt megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának idıpntjában, munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát meghaladó szftverlicence-k díja, munkaállmásk (teljes számítógép knfiguráció vagy laptp), szftverek költsége, Garanciális költségek, Azn eszközök, berendezések, amelyek a pályázat befgadása (támgatói döntés) elıtt bérleti vagy egyéb hasnló knstrukció keretében, tvábbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban vltak, Irdabútr, Készletek beszerzése, Fgyasztási cikkek beszerzése, Jármő (gépjármő, vízi jármő, légi jármő), pótkcsi, félpótkcsi beszerzése, Operatív lízing knstrukcióban és kmpenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés, A pályázónál meglévı termelıkapacitásk telephelyen belüli, illetve más telephelyre történı áttelepítési költsége, 17

18 Az apprtált eszköz értéke, Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványk bevezetésének támgatása esetén utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei, a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási költsége, frdításhz kapcslódó költségek, Franchise díj, A pályázat befgadása (támgatói döntés) elıtt felmerült költségek, Elıkészítési célú tevékenység költségei (például: pályázatkészítés, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzıi díj), Frráslehetıségek feltérképezésére és pályázatírásra irányuló tanácsadás díja, Adótanácsadás és könyvelés díja, Üzletrész- és részvényvásárlás, Biztsítéknyújtáshz kapcslódó költségek, Jelzálg, bankgarancia költségei, Bér- és járulékköltségek, Mőködési költségek (rezsi), Reprezentációs költségek, Utazási- és szállásköltségek, Kiszállási díj, A terméktámgatási díj, Jgszabályfrissítési díj, Frdítási költségek, Levnható ÁFA. A reginális beruházási támgatás igénybevételének alapvetı feltételeit, az elszámlható és nem elszámlható költségekkel kapcslats szabálykat a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról ai szabályzzák. C5. Illeszkedési elıírás (reginális, helyi tervekhez) Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. C6. Prjekt iparági krlátzása Jelen pályázati kiírás keretében a következı iparági krlátzásk állnak fenn a reginális beruházási támgatásból megvalósuló tevékenységek esetében: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, aki, vagy amely fejlesztési igénye az Európai Közösséget létrehzó szerzıdés (knszlidált verzió, 1997) 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplı mezıgazdasági termékek termelésével 18

19 kapcslats beruházáskra irányul. (Pályázati felhívás és útmutató IV. számú melléklet). Nem támgatható turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés: Turisztikai vnzerı vagy attrakció az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látgatót egy biznys helyszín meglátgatására ösztönzi, vagy knkrét, tudats emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látgatók szükségleteinek kielégítésére hztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hgy a helyi gazdaságra és társadalmra érdemi hatást gyakrló turistaérkezést vált ki, és lyan szlgáltatásk épülnek rá, amelyek hzzájárulnak a turisztikai munkahelyteremtéshez. Szálláshelyfejlesztésnek minısül minden lyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a 12 NEM LAKÓÉPÜLETEK között nevesített szálldák, mtelek, fgadók, panziók és egyéb szálló jellegő épületek, étteremmel vagy anélkül, valamint az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi nyaralótábrk, üdülı- és pihenıtthnk, egyéb, nyaralóknak készült máshva nem srlt szállóépületek, vagy azkn belül nyújttt szlgáltatásk fejlesztésére irányul. Nem támgatható 85/2004. (IV.19.) Krm. rendelet pntja szerint meghatárztt ún. érzékeny ágazatkba tartzó beruházás a hivatkztt rendeletben fglaltak szerint: a közötti idıszakra vnatkzó nemzeti reginális támgatásról szóló 2006/C 54/08 számú iránymutatás (a tvábbiakban iránymutatás) I. számú mellékletében meghatárztt acélipari tevékenység, a hajógyártáshz nyújttt állami támgatáskról szóló keretszabály (2003/C 317/06) 3.1. pnt (11) bekezdésében meghatárztt tevékenység, az iránymutatásban meghatárztt szén-bányászat, az iránymutatás II. számú mellékletében meghatárztt szintetikusszál-ipari tevékenység, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezésérıl szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., , ) szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet szlgáló beruházáskhz tvábbá halászati termékek feldlgzását és frgalmazását szlgáló beruházás, a szállítási ágazatban szállítóeszköz (transprt equipment) vásárlása nem jgsult támgatásra. C7. Prjekt területi krlátzása A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarrszági székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Amennyiben a támgatásból megvalósíttt infrmatikai fejlesztést a kedvezményezett a saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén üzemelteti, akkr a megvalósítás helyszíne az üzemeltetés helyszíne, minden más esetben (pl. szerverpark, hsting, kizárólag immateriális javak és szlgáltatásk beszerzése, stb.) a pályázó székhelye minısül a megvalósítás helyszínének. A GOP /A pályázati knstrukció keretében: A GOP /A pályázati kiírás keretében kizárólag a Pályázati felhívás és útmutató VI., VII., VIII., IX., X. vagy XI. számú mellékletében felsrlt települések valamelyikében megvalósuló prjekttel lehet pályázni. 19

20 Nem támgatható a Közép-Magyarrszági régió területén megvalósuló fejlesztés. Nem támgatható lyan fejlesztés, amely a következı feltételek valamelyikének megfelelı településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrvállalkzás: népsőrősége nem nagybb, mint 100 fı/km 2, vagy állandó népessége nem haladja meg az fıt. Ennek értelmében, amennyiben a pályázó mikrvállalkzás, akkr csak a jelen Pályázati felhívás és útmutató IX., X. vagy XI. számú mellékletében található településeken megvalósuló beruházásk támgathatóak. A mikrvállalkzásk körébe nem tartzó vállalkzáskra vnatkzó településlista a jelen Pályázati felhívás és útmutató VI., VII. vagy VIII. számú mellékletében található. A településlisták elérhetıek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hnlapján ( A KMOP /A pályázati knstrukció keretében: A KMOP /A pályázati kiírás keretében kizárólag a Pályázati felhívás és útmutató XII., vagy XIII. számú mellékletében felsrlt települések valamelyikében megvalósuló prjekttel lehet pályázni. Kizárólag a Közép-Magyarrszági régió területén megvalósuló fejlesztés támgatható Nem támgatható lyan fejlesztés, amely a következı feltételek valamelyikének megfelelı településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrvállalkzás: népsőrősége nem nagybb, mint 100 fı/km 2, vagy állandó népessége nem haladja meg az fıt Az összes budapesti agglmerációhz tartzó település mikrvállalkzása a KMOP keretében pályázhat támgatásra. Ennek értelmében, amennyiben a pályázó mikrvállalkzás, akkr csak a jelen Pályázati felhívás és útmutató XII. számú mellékletében található településeken megvalósuló beruházásk támgathatóak. A mikrvállalkzásk körébe nem tartzó vállalkzáskra vnatkzó településlista a jelen Pályázati felhívás és útmutató XIII. számú mellékletében található. A településlisták elérhetıek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hnlapján ( A megvalósulás helyszínének besrlására a pályázati kiírás megjelenésének idıpntjában hatálys szabályzás az irányadó. A megvalósulás helyszínének váltzása esetén a fenti területi krlátzáskat a fenntartási idıszak végéig figyelembe kell venni. C8. A prjekt megkezdése Támgatás a pályázat befgadását, azaz jelen pályázati knstrukció esetében a támgatói döntést megelızıen megkezdett beruházáshz nem igényelhetı A prjekt megkezdésnél figyelembe kell venni, hgy a prjektnek legkésıbb a C9 pntban jelzett végsı pénzügyi elszámlási határidıig meg kell valósulnia. Amennyiben a közbeszerzési eljárás leflytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fkztt figyelmet kell frdítani arra, hgy a prjekt megkezdését jelentı, a prjekt tárgyára vnatkzó megrendelés idıpntja nem elızheti meg a közbeszerzési eljárás leflytatását. 20

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex beruházásk támgatása a kmplex prgrammal segítendı leghátránysabb helyzető kistérségekben mikr-, kis- és középvállalkzásk számára

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex beruházásk támgatása a kmplex prgrammal segítendõ leghátránysabb helyzetû kistérségekben mikr-, kis- és középvállalkzásk számára GOP-2009-2.1.2/B 1. A támgatás

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP-2007-2.2.2) Alapvető cél Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek,

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009/2-1.2.1/A. Ügyféltájékoztató

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009/2-1.2.1/A. Ügyféltájékoztató Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009/2-1.2.1/A Ügyféltájékoztató A TÁMOGATÁS CÉLJA A mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelõ képességének növelése technológiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A pályázatról GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-2../A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP ) -TERVEZET-

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP ) -TERVEZET- Mikr-, kis- és középvállalkzásk kapacitásbővítő beruházásainak támgatása (GINOP-1.2.2-16) -TERVEZET- A pályázatk benyújtása 2016. nvember 15-től 2018. nvember 15-ig lehetséges. Támgatás célja A Felhívás

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Észak-Magyarrszági Reginális Operatív Prgram Vidékfejlesztési prgramt kiegészítı településfejlesztés c. pályázati felhívásáhz Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A prjektek az Európai Unió

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Ö S S Z E F O G L A L Ó a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz GOP-2011-2.1.1/A 2011. február 14. Alapvető cél Jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2010-2.1.1/B I.A támogatás célja

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/A

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009-1.2.1/A I. A támogatás célja A növekedési potenciállal

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2. Ö S S Z E F O G L A L Ó a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.1/A 2011. február 14. A Pályázat tartalma Jelen pályázati kiírás célja a mikro-,

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-1.2.1-15 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

GOP-2009-2.1.4/K KMOP-2009-1.2.4/A

GOP-2009-2.1.4/K KMOP-2009-1.2.4/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4/K

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

2010.08.30. Forrás: APEH

2010.08.30. Forrás: APEH 2010.08.30. Frrás: APEH Tájékztató a társasági adóalanyk 2010. adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalktásáról, illetve módsításáról

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

GOP-2009/ /A KMOP-2009/ /A

GOP-2009/ /A KMOP-2009/ /A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS Támgatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. A termelő és szlgáltató tevékenységekhez kapcslódó új épület építése, létesítése, a szükséges

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2010-2.1.2 - Ügyféltájékoztató - I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében prtfólió Mikr-, kis- és középvállalkzásk kapacitásbővítő beruházásainak támgatása kmbinált hiteltermék keretében GINOP-1.2.3-8.3.4-16 A pályázat célja A pályázat fő célkitűzésének tekinthető a KKV szektr

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. december 1 Tartalm A Fgalmak...

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2015.(XII.18.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászdózsa Község Önkrmányzatának Képviselő-testülete a Magyarrszág Alaptörvénye 32.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Pályázati kivonat tervezet. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

Pályázati kivonat tervezet. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Pályázati kivonat tervezet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program KKV technológia-fejlesztés tárgyú pályázathoz c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Szciális fglakztatási prjekt a sárspataki

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3

Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben