GOP /A KMOP /A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram mikr-, kis- és középvállalkzásk technlógia fejlesztése c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP /A KMOP /A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak meg.

2 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvetı cél és háttér infrmáció...3 A2. Részcélk...3 A3. Rendelkezésre álló frrás...3 A4. Támgatható pályázatk várható száma...3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...4 B1. Jgi frma...4 B2. Méret...4 B3. Székhely...4 B4. Iparág (a pályázó tevékenysége)...4 B5. Típus/karakter...5 B6. Egyéb kizáró kk...5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...11 C1. Támgatható tevékenységek köre...11 C2. Nem támgatható tevékenységek köre...12 C3. Elszámlható költségek köre...13 C4. Nem elszámlható költségek köre...16 C5. Illeszkedési elıírás (reginális, helyi tervekhez)...18 C6. Prjekt iparági krlátzása...18 C7. Prjekt területi krlátzása...19 C8. A prjekt megkezdése...20 C9. A prjekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámlás végsı határideje...21 C10. Fenntartási kötelezettség...22 C11. Egyéb krlátzásk a prjekt tartalmával kapcslatban...22 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...25 D1. Támgatás frmája és jgcíme...25 D2. Támgatás mértéke...26 D3. Támgatás összege...28 D4. Az önrész összetétele...28 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...30 D6. Biztsítékk köre...30 D7. Elıleg igénylése...31 D8. Egyéb feltételek...32 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...33 E1. Elızetes mnitring mutatók...52 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...53 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...53 F2. A pályázatk benyújtásának módja, helye és határideje...53 F3. A pályázat benyújtásával kapcslats gyakrlati tudnivalók...54 F4. A prjektkiválasztás flyamatának bemutatása (eljárásrend)...55 F5. Panaszkezelés...62 F6. Vnatkzó jgszabályk listája...64 F7. Fgalmjegyzék...66 F8. Pályázati felhívás és útmutató mellékletei...70 F9. A pályázó által csatlandó mellékletek listája

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és útmutató elválaszthatatlan része a Prjekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshz szükséges összes feltételt. Egyéb, a Pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályztt kérdésben Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII. 30.) Krm. rendeletet, A Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendeletet, A Szerzıdés 87. és 88 cikkének a de minimis támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006. december 15.) Bizttsági rendeletet, A Szerzıdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támgatásk biznys fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetınek nyilvánításáról szóló augusztus 6-i 800/2008/EK bizttsági rendeletet, Az Európai Közösséget létrehzó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támgatáskkal kapcslats eljárásról és a reginális támgatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendeletet és a jgszabálygyőjteményben felsrlt jgszabálykat kell alkalmazni. A1. Alapvetı cél és háttér infrmáció A mikr-, kis- és középvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül. A2. Részcélk Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló frrás A GOP /A pályázati knstrukció keretében: A pályázat meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 milliárd frint a évre. Jelen pályázati kiírás frrását az Európai Reginális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírzásban biztsítja. A KMOP /A pályázati knstrukció keretében: A pályázat meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,588 milliárd frint a 2009 évre. Jelen pályázati kiírás frrását az Európai Reginális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírzásban biztsítja. A4. Támgatható pályázatk várható száma A GOP /A pályázati knstrukció keretében: A támgattt pályázatk várható száma a évben: db. A KMOP /A pályázati knstrukció keretében: A támgattt pályázatk várható száma a évben: db. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jgi frma Jelen pályázati knstrukcióra pályázhatnak: gazdasági társaságk, szövetkezetek, egyéni vállalkzók. B2. Méret A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikr-, kisvagy középvállalkzásnak minısülı vállalkzásk pályázhatnak, amelyek éves átlags statisztikai állmányi létszáma a pályázat benyújtását megelızı legutlsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fı vlt. Amennyiben a gazdasági társaságk, szövetkezetek a pályázat benyújtásakr nem rendelkeznek a évi jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt), utlsó összevnt (knszlidált) beszámlóval, ennek hiányában éves beszámlóval vagy egyszerősített éves beszámlóval (mérleg, eredménykimutatás), akkr a évi adatkat kell figyelembe venni. B3. Székhely A pályázati kiírásra Magyarrszágn székhellyel rendelkezı gazdasági társaság, szövetkezet, vagy egyéni vállalkzó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarrszágn fiókteleppel rendelkezı szövetkezet, egyéni vállalkzó vagy gazdasági társaság fióktelepe, pályázhat. B4. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkzás pályázhat, kivéve az lyan vállalkzáskat, akik, vagy amelyek legutlsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkzók esetében vállalkzói adóalapba beszámíttt bevételének több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Jelen pályázati knstrukció keretében nyújttt támgatásk egy része csekély összegő támgatásnak minısül. Csekély összegő támgatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkzásai számára az alábbi kivételekkel (a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép- Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 15. ): a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkzásai; b) az EK Szerzıdés I. mellékletében felsrlt mezıgazdasági termékek elsıdleges termeléséhez kapcslódó tevékenységet végzı vállalkzásk; c) az EK Szerzıdés I. mellékletében felsrlt mezıgazdasági termékek feldlgzásával vagy marketingjével kapcslats tevékenységet végzı vállalkzásk, amennyiben: 1. a támgatás összege a piacn beszerzett vagy frgalmaztt ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 1 TEÁOR 08 alapján 4

5 2. vagy az elsıdleges termelıknek való teljes vagy részleges tvábbítástól függ; d) a szénipar vállalkzásai; e) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedı vállalkzásk esetében; f) nehéz helyzetben lévı vállalkzásk részére (a 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendelet 8. számú mellékletében meghatárzttak szerint). B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. B6. Egyéb kizáró kk a) Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, aki, vagy amely csıd-, felszámlási eljárás vagy végelszámlás alatt áll; akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebiznysdik, hgy vele szemben az Európai Bizttságnak valamely támgatás visszafizetésére kötelezı határzata van érvényben, tvábbá aki, vagy amely a jelen knstrukcióra benyújttt pályázat benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakzási eszközeibıl, vagy a strukturális alapkból juttattt valamely támgatással összefüggésben a Támgatási Szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható kból nem teljesítette; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcslatk törvényben meghatárztt követelményeinek (a Közremőködı Szervezet ezt a pntt a (pnts link: és hnlapkn ellenırzi); aki, vagy amely tevékenysége a hatálys környezetvédelmi elıírásknak nem felel meg; aki, vagy amely az eszköz kialakításáhz és a mőködéséhez szükséges jgerıs hatósági engedélyekkel a Támgatási Szerzıdés megkötéséig nem rendelkezik; akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebiznysdik, hgy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben beflyásló valótlan, hamis adatt szlgáltat (a minden kétséget kizáró adminisztrációs hibák kivételével); aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt annak tudmásul vételérıl, hgy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartzás esetén a köztartzás megfizetéséig a pályázóval Támgatási Szerzıdés nem köthetı, hatálys Támgatási Szerzıdés esetén az esedékes támgatásk flyósítása a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támgatás a köztartzásk megfizetése érdekében - a támgatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módn - visszatartásra kerül; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt ahhz történı hzzájárulásáról, hgy a Kincstár által mindenkr mőködtetett mnitring rendszerhez a jgszabályban meghatárztt jgsultak, valamint az Állami Számvevıszék, a 5

6 Krmányzati Ellenırzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hzzáférési lehetıséget biztsíthassn; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Krm. rendelet értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt ahhz történı hzzájárulásáról, hgy a köztartzásk az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Krm. rendelet 92. (4) bekezdésében fglaltak szerinti figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóaznsító jelét a támgatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartzásk teljesítése, illetıleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; aki, vagy amely nem tesz nyilatkzatt a Pályázati felhívás és útmutatóban elıírt biztsítékk támgatás esetén történı rendelkezésre bcsátásáról, amennyiben a Pályázati felhívás és útmutató D6 pntja alapján biztsíték adási kötelezettsége fennáll; A GOP /A pályázati knstrukció keretében: aki, vagy amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram (a tvábbiakban: GOP) GOP /A, GOP /B, GOP /C pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslt vállalkzása a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram GOP /A, GOP /B, GOP /C pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban (A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcslt vállalkzásk egy vállalkzásnak minısülnek.) Amennyiben a pályázó a felsrlt kiírásk közül több kiírásra is nyújt be pályázatt, az a pályázata nyer támgatást, amely esetében leghamarabb születik támgatói döntés, a többi pályázata autmatikusan elutasításra kerül; A KMOP /A pályázati knstrukció keretében: aki, vagy amely a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram (a tvábbiakban: KMOP) KMOP /A, KMOP /B pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslt vállalkzása a Közép-Magyarrszági Operatív KMOP /A, KMOP /B pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban (A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcslt vállalkzásk egy vállalkzásnak minısülnek.) Amennyiben a pályázó a felsrlt kiírásk közül több kiírásra is nyújt be pályázatt, az a pályázata nyer támgatást, amely esetében leghamarabb születik támgatói döntés, a többi pályázata autmatikusan elutasításra kerül; aki, vagy amely a közpénzekbıl nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -ának (1)-(2) és (5) bekezdése értelmében a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt az alábbiakban fglaltakról: (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támgatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntéshzó, b) a kizárt közjgi tisztségviselı, c) az a)-b) pnt alá tartzó személy közeli hzzátartzója, d) az a)-c) pntban megjelölt személy tulajdnában álló gazdasági társaság, e) lyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jgi személyiséggel rendelkezı lyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pnt alá tartzó személy vezetı tisztségviselı, az alapítvány kezelı szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintézı vagy képviseleti szervének tagja, 6

7 f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jgi személyiséggel rendelkezı azn szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapdást kötött vagy tarttt fenn Magyarrszágn bejegyzett párttal (a tvábbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben párttal közös jelöltet állíttt rszággyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkrmányzati választásn, g) akinek a részvételbıl való kizártságának tényét a évi CLXXXI. törvény 13. alapján a hnlapn közzétették. (2) Az (1) bekezdés e) pntját nem kell alkalmazni a reginális fejlesztési tanács által törvény elıírása alapján létrehztt társaságra, ha a támgatás célja a fejlesztési támgatásk elsztása intézményrendszere mőködésének támgatása, tvábbá lyan támgatás, amelynek elıkészítésében, lebnylításában a társaság nem vesz részt, illetve a támgatással kapcslats döntésre beflyással nem rendelkezik. (5) Az (1) bekezdés e) pntja alkalmazásában nem minısül alapítványnak a külön törvény alapján létrehztt, a párt mőködését segítı tudmánys, ismeretterjesztı, kutatási, ktatási tevékenységet végzı alapítvány (A pártk mőködésérıl szóló évi XXXIII. tv. 9/A.. alapján). aki, vagy amely a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt arról, hgy a közpénzekbıl nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdésében fglalt érintettség vele szemben nem áll fenn. Tvábbá arról, hgy amennyiben a Knyt. 8. (1) bekezdés valamely pntja szerinti érintettség a pályázat benyújtását követıen felmerül, annak jgszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett hnlapn történı közzétételét 8 munkanapn belül kezdeményezi a pályázatt befgadó szervnél, az érintettséget megalapzó körülmény pnts megjelölésével a jelen Prjekt adatlap mellékletét képezı közzétételi kérelem alapján. aki, vagy amely a pályázat befgadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkzatt arról, hgy a közpénzekbıl nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdésében fglalt érintettség vele szemben fennáll és ezért kérelmezi az e körülménynek jgszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett hnlapn történı közzétételét a közzétételi kérelem kitöltésével (ez esetben a Prjekt adatlap mellékletét képezı közzétételi kérelem kitöltése kötelezı). aki, vagy amely a támgatás elnyerése esetén a prjekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása srán az esélyegyenlıség elımzdításával kapcslats és a környezetvédelmi jgszabályi elıíráskat (együttesen a hrizntális célkat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcslats esetleges ellenırzéseknek, tvábbá a Prjekt adatlapn kért adatkat nem szlgáltatja. A hrizntális szempntkra vnatkzó részletes útmutatók és vnatkzó jgszabályk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hnlapján (www.nfu.hu) találhatóak, melyek tartalmazzák a vnatkzó jgszabályk listáját; aki, vagy amely a pályázatra knzrciumban (nem egyedül) pályázik. b) A pályázó gazdálkdására vnatkzó feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: 7

8 akinek, vagy amelynek a saját tıkéje a jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján negatív, vagy; akinek, vagy amelynek a jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) jgszabályban elıírt legkisebb mértéke alá csökkent; aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettı /a Pályázati felhívás és útmutató VI. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a IX. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében legalább egy/ lezárt (beszámlóval/szja bevallással/eva bevallással alátámaszttt), teljes (365 napt jelentı) üzleti évvel, vagy; akinek, vagy amelynek az egy fglalkztatttra esı nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele a jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján nem érte el legalább a 4 millió frintt, vagy; akinek, vagy amelynek a jóváhagytt (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele a GOP /A knstrukció keretében a Pályázati felhívás és útmutató VI. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a IX. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében (amennyiben a pályázó rendelkezik két lezárt, teljes üzleti évvel) 25%-nál, a Pályázati felhívás és útmutató VII. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a X. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 20%-nál, a Pályázati felhívás és útmutató VIII. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a XI. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 15%-nál, a KMOP /A knstrukció keretében 10%-nál nagybb mértékben csökkent az azt megelızı lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez vagy adóalapba beszámíttt bevételéhez képest. Több megvalósítási helyszín esetén azn helyszín kötelezettségvállalásra vnatkzó feltétele az irányadó, amely helyszínen az elszámlható költségek legnagybb része felmerül. A pályázónak az alábbi kötelezettségek valamelyikét kell vállalnia: 1. A pályázónak vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2 üzleti évben az átlags éves nettó árbevétel (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétel) százaléks reálváltzása nem csökken az alábbi értékeket meghaladó mértékben: A GOP /A pályázati knstrukció keretében a Pályázati felhívás és útmutató VI. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a IX. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 10%-nál nagybb mértékben, 8

9 a Pályázati felhívás és útmutató VII. számú melléklet a) pntjában (mikrvállalkzásk esetében a X. számú melléklet a) pntjában) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 10%-nál nagybb mértékben, a Pályázati felhívás és útmutató VII. számú melléklet b) pntjában (mikrvállalkzásk esetében a X. számú melléklet b) pntjában) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 10%-nál nagybb mértékben, a Pályázati felhívás és útmutató VIII. számú mellékletében (mikrvállalkzásk esetében a XI. számú mellékletben) felsrlt településeken megvalósuló prjekt esetében 5%-nál nagybb mértékben. A KMOP /A pályázati knstrukció keretében megvalósuló prjekt esetében 5%-nál nagybb mértékben. Több megvalósítási helyszín esetén azn helyszín kötelezettségvállalásra vnatkzó feltétele az irányadó, amely helyszínen az elszámlható költségek legnagybb része felmerül. A prjekt fizikai befejezési éve, az az üzleti év, amelyben a prjekt utlsó eleme a C9. pntban meghatárzttak szerint megvalósul. Az elsı évben a váltzást a bázisárbevételhez, a következı évben a tárgyévet megelızı évhez visznyítva kell számítani. A bázisárbevételnek a pályázat benyújtását megelızı üzleti év (2008) árbevétele (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele) számít. A kötelezettségvállalás teljesítése az alábbiak szerint számítandó: a 1 a0 i1 a a i ,05 vagy 0,10 a 1, a 2 : a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2 üzleti évben realizált árbevétel (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba számíttt bevétel); a 0 : a bázisárbevétel, azaz a pályázat benyújtását megelızı év árbevétele (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba számíttt bevétel); i 1 : a pályázat benyújtásának éve, a megvalósítási idıszak (amennyiben a prjekt megvalósítása, nem a pályázat benyújtási évében történik) és a prjekt fizikai befejezését követı elsı év KSH által megadtt éves fgyasztói árindexeinek szrzata, vagy EUR infláció esetében az Európai Közpnti Bank által publikált ugyanezen évekre az euró-zóna rszágaira vnatkzó éves átlags általáns harmnizált fgyasztói árindexek szrzata (infláció: x% árindex: 1+x/100) i 2 pedig a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2. üzleti évben a KSH által megadtt fgyasztói árindex, vagy EUR infláció esetében az Európai Közpnti Bank által publikált éves átlags általáns harmnizált fgyasztói árindex az eurózóna rszágaira (infláció: x% árindex: 1+x/100). 9

10 A pályázó az árbevételre vnatkzó vállalását frintban vagy euróban kifejezve teljesítheti, melyrıl a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2. üzleti év végén dönthet. Az árbevételre vnatkzó vállalást a figyelt idıszak teljes hsszában kizárólag ugyanazn pénznemben lehet megtenni. Amennyiben a pályázó az árbevételre vnatkzó vállalását nem abban a devizában kifejezve teljesíti, amelyben az éves beszámlóját készíti az alkalmazandó EUR/HUF (ill. HUF/EUR árflyam) árflyam a Magyar Nemzeti Bank által közétett éves átlags EUR/HUF középárflyam. VAGY 2. A pályázónak vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követı 2 üzleti évben az éves átlags statisztikai létszámának átlags értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagybb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minısül a pályázat beadását megelızı év (2008) éves átlags statisztikai állmányi létszáma. A fenti vállalásk teljesülése a prjekt befejezési évét követı 2. üzleti év végét követıen kerül ellenırzésre. Amennyiben a fenti vállalásk egyike teljesül, a kötelezettségvállalás teljesítettnek minısül. 10

11 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támgatható tevékenységek köre A pntkban szereplı tevékenységek csak az 1. vagy a 2. pntban fglaltakkal együtt támgathatóak. Aznban az 1. és 2. pntban felsrlt tevékenységek önállóan is támgathatóak. Az 3. pnt, a dmain név regisztráció és webtárhely bérlés díja és a 4. pnt a dmain név regisztrációhz kapcslódó hnlapkészítés kötelezı tevékenység, amennyiben a pályázó, a vállalkzás cégcsprtja vagy a franchise-gazda nem rendelkezik még hnlappal. A 4. pntban szereplı tevékenység csak a 3. pntban fglaltakkal együtt támgatható. A pályázati kiírás keretében támgatható tevékenységek az alábbiak: 1. Technlógiai fejlesztést eredményezı beruházásk, az alábbiak szerint: új eszköz beszerzése vagy lyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazlni tudja, hgy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet krábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év). 2. Infrmációs technlógia-fejlesztés: hardver, szftver (beleértve: alapszftverek, speciális egyedi fejlesztéső szftver), 3. Dmain név regisztráció és a hzzá tartzó webtárhely egyszeri díja (kötelezı, ha még nincs hnlapja) 4. A dmain név regisztrációhz kapcslódó hnlapkészítés (kötelezı, ha még nincs hnlapja, és dmain regisztrációra is pályázik) 5. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetése és tanúsíttatása: ISO 9001 szabvány elıírása szerinti minıségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO követelményeknek megfelelı környezetközpntú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele, ISO/TS 16949; QS 9000, VDA jármőipari beszállítói követelményeknek megfelelı rendszer bevezetése és tanúsíttatása, AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelı minıségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, 11

12 ISO szabvány elıírása szerinti speciális rvstechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minıségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, Élelmiszer-biztnsági rendszer szabványk (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása, MSZ (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztnság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása, ISO 27001:2005, infrmatikai biztnsági menedzsment követelményeknek megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC 15408:1999 (Cmmn Criteria 2.1) infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC infrmatikai szlgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, COBIT3 infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC szerinti vizsgáló- és kalibráló labratóriumi rendszer akkreditálása, TAPA FSR High-tech rakmányk szállításával, raktárzásával kapcslats biztnsági elıírásk teljesítésének megfelelı irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/PAS ellátási lánc biztnságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, TickIT szftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisk üzemeltetésnek és tájékztatási szlgáltatásk minıségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztıhegesztésének minıségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körő minıségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztıhegesztésének minıségirányítási követelményei. 3. rész: Általáns minıségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztıhegesztésének minıségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvetı minıségirányítási követelmények, MSZ EN 15038: 2006 Frdítási szlgáltatásk. A szlgáltatásk követelményei, MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Lgisztika és szlgáltatás. Tömegközlekedés. A szlgáltatás minıségének fgalmai, célja és mérése. C2. Nem támgatható tevékenységek köre A C1 pntban szereplı tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támgatható. Szintentartás, helyettesítı beruházás nem támgatható reginális beruházási támgatásként. 12

13 C3. Elszámlható költségek köre Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznsítása srán általáns frgalmi adó levnására nem jgsult, akkr a támgatás számításának alapja a prjekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a prjekt költségvetését bruttó módn kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznsításával azzá válik és az általáns frgalmi adó levnására jgsult, akkr a támgatás alapja a prjekt levnható ÁFA nélkül számíttt nettó összköltsége. EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támgatás számításának alapja a prjekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a prjekt költségvetését nettó módn kell megterveznie. A reginális beruházási támgatás igénybevételének alapvetı feltételeit, az elszámlható és nem elszámlható költségekkel kapcslats szabálykat a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram 1. priritására vnatkzó részletes szabálykról ai szabályzzák. 1 Technlógiai krszerősítést eredményezı, új, illetve 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet krábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év), egyenként minimum nettó Ft értékő eszközök vételára ( Ft érték alatti eszköz csak akkr támgatható, ha az a beszerzendı eszköz tartzéka). A pályázati útmutató V. számú mellékleteként megtalálható az elszámlható költségek körét meghatárzó eszközlista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett Vámtarifa Szám (tvábbiakban VTSZ) alá tartzó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartzékkat is. Jelen kategória keretében nyújtható támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minısülnek. 2 Infrmációs technlógia-fejlesztés esetén az alábbi költségek számlhatók el: Hardverekhez kapcslódó tevékenységek, egyenként minimum nettó Ft értékő eszközök költségei (Infrmatikai beszerzések esetén a számítógép knfiguráció egy tételnek számít. A knfigurációnak nem része a prjektr és a fénymásló). A pályázati útmutató V. számú mellékleteként megtalálható az elszámlható költségek körét meghatárzó eszközlista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett Vámtarifa Szám (tvábbiakban VTSZ) alá tartzó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a számítógép knfiguráció részeit is, azzal, hgy a beszerzésre kerülı munkaállmásk (teljes számítógép knfiguráció vagy laptp) darabszáma nem haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának idıpntjában munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát. 13

14 Jelen pályázati knstrukció keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minısülnek. Szftverek beszerzése A pályázati útmutató V. számú mellékleteként megtalálható az elszámlható szftverek körét meghatárzó TESZOR szám szerinti lista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartzó szftverek kerülhetnek beszerzésre, azzal, hgy a beszerzésre kerülı szftverek darabszáma nem haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának idıpntjában munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát (Kérjük a TESZOR szám feltőntetését a számlán.) Jelen pályázati knstrukció keretében nyújttt támgatásk a 800/2008/EK számú augusztus 6-i Bizttsági rendelet, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. a) pntja, 7. b) pntja, a ai, valamint a 85/2004. Krm. rendelet alapján reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minısülnek. 3 Dmain név regisztráció és hzzátartzó webtárhely egyszeri díja (maximum Ft értékben). Jelen kategória alapján nyújtható támgatás, az Európai Közösséget létrehzó Szerzıdés 87. és 88. cikkeiben fglaltaknak a csekély összegő (de minimis) támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizttsági rendeletben fglaltak alapján, valamint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 4. d), a 7. a) pntja, a 15. -a alapján de minimis támgatásnak minısül. 4 A dmain név regisztrációhz kapcslódó hnlapfejlesztés költségei (maximum frintig) (Ezen elszámlható költségsrn a és a Egyediszftverfejlesztés SZJ számn számláztt tevékenység fgadható el.) Jelen kategória alapján nyújtható támgatás, az Európai Közösséget létrehzó Szerzıdés 87. és 88. cikkeiben fglaltaknak a csekély összegő (de minimis) támgatáskra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizttsági rendeletben fglaltak alapján, valamint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Prgram 4. priritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgramra és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgramra vnatkzó részletes szabálykról szóló 8/2007. (III. 19.) 14

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZAT E- KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E- SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.3

PÁLYÁZAT E- KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E- SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.3 PÁLYÁZAT E- KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E- SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.3 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A konstrukció fı célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelı képességének erısítése

Részletesebben

2011. szeptemberi hírek

2011. szeptemberi hírek 2011. szeptemberi hírek Pályázati hírek Mikrvállalkzásk támgatása A krmány hitelhez segíti a pályázatt nyert vállalkzókat Két és félszeresére gyrsult a kifizetés a krmányváltás óta az NFÜ-nél A sprtszervezetek

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Ügyféltájékoztató A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A konstrukció fõ célja a hazai kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZAT VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.1

PÁLYÁZAT VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.1 PÁLYÁZAT VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A konstrukció a vállalati folyamatmenedzsment hatékonyságának növelését tőzi ki célul: a vállalatok közötti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben