PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak meg. 1

2 Tartalm A. A támgatás célja, rendelkezésre álló frrás...3 Alapvetı cél... 3 Rendelkezésre álló frrás... 4 B. Pályázók köre...4 Jgi frma... 4 Méret... 5 C. pályázat tartalma...5 Támgatható tevékenységek köre... 5 D. Pénzügyi feltételek és az állami támgatási szabályk...7 Támgatás frmája és jgcíme... 7 Támgatás mértéke... 8 Támgatás összege... 9 E. Kiválasztási kritériumk...9 F. Adminisztratív infrmációk...9 A pályázatk benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a jelen Útmutató és annak mellékletei, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshz szükséges összes feltételt. Egyéb, a Pályázati felhívásban és az Útmutatóban nem szabályztt kérdésekben Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30) Krm. Rendelet, a Reginális Fejlesztés Operatív Prgramkra meghatárztt elıirányzatk felhasználásának állami támgatási szempntú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet, Az állami támgatáskkal kapcslats eljárásról és a reginális támgatási térképrıl szóló 85/2004. (IV.19) Krm. Rendelet, valamint az Európai Reginális Fejlesztési Alapra, az Európai Szciális Alapra és a Khéziós Alapra vnatkzó általáns rendelkezések megállapításairól és az 1260/1999/EK rendelet hatályn kívül helyezésérıl szóló 1083/2006/EK rendelet, valamint a jgszabálygyőjteményben felsrlt jgszabálykat kell alkalmazni. Alapvetı cél A támgatási knstrukció célja a Közép-dunántúli régió nemzetközi versenyképességének erısítése, a vállalatk (kiemelten mikr-, kis- és középvállalkzásk) versenyképességének növeléséhez közvetetten hzzájáruló mdern üzleti környezet kialakítása. A) kmpnens esetében a knstrukció célja a mőködıtıke-beáramlás elısegítése és a hzzáadtt érték növelése. A helyi, kistérségi, betelepült, valamint betelepülni szándékzó vállalkzásk versenyképességének javítása érdekében nélkülözhetetlen a meglévı ipari parkk infrastruktúrájának és szlgáltatásainak fejlesztése. Ez segíti elı, hgy a helyi, térségi jelentıségő parkk kistérségi gazdaságfejlesztési funkciókat betölteni képes parkkká válhassanak, a régiós, rszágs jelentıségő ipari parkk pedig (határaikn túlnyúló innvációs, inkubációs és lgisztikai jellegő szlgáltatásaikkal) alkalmasak legyenek reginális vagy akár rszágs gazdaságélénkítı hatás kifejtésére. Tvábbi cél a régióban található nagyszámú barnamezıs terület gazdasági funkcióváltásának elısegítése, valamint indklt esetben zöldmezıs iparterületek kialakításának támgatása. B) kmpnens esetében: A knstrukció célja egyrészt a vállalkzói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében a meglévı általáns vállalkzói inkubátrházak fejlesztése és újak kialakítása a kistérségi közpntkban. Tvábbi kiemelt cél a reginális innvációs infrastruktúra erısítése érdekében a fejlesztési pólusn kívüli technlógiai inkubátrházak, innvációs közpntk létesítésének, szlgáltatásaik kialakításának támgatása. 3

4 Rendelkezésre álló frrás A pályázat meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben Összesen: A.) Kmpnens Iparterületek fejlesztése ipari park zöldmezı barnamezı B.) Kmpnens Vállalkzói inkubáció vállalkzói ink technlógiai ink Jelen pályázati kiírás frrását az Európai Reginális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírzásban biztsítja. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jgi frma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besrlással): helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk, valamint ezen szervezetek által létrehztt társulásk (KSH 321,322,362,364,), gazdasági társaságk, szövetkezetek (KSH 112,113,114,121,122,,124,129,211,212,226), egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek (KSH 529,541,549,571), alapítványk, közalapítványk (KSH 561,562,569), felsıktatási intézmények (KSH 311, 312), kutatóintézetek (KSH 341, 342). aki - Ipari parki fejlesztések esetében Ipari parki cím birtksa, és/vagy a terület tulajdnsa. (Amennyiben az ipari parki cím birtksa nem a terület tulajdnsa, akkr az ipari parkt mőködtetı/ üzemeltetı is nyújthat be pályázatt, amennyiben tevékenységét a tulajdnssal megkötött hsszú távú szerzıdés keretében végzi.) - Barnamezıs és zöldmezıs iparterület fejlesztése esetén az iparterület tulajdnsa nyújthat be pályázatt. - Inkubátrházak esetén meglévı, vagy a fejlesztés által létrehztt inkubátrház tulajdnsa, vagy üzemeltetıje nyújthat be pályázatt. - Knzrciális együttmőködés egyik pályázati cél keretén belül sem támgatható. 4

5 Abban az esetben, ha az üzemeltetı a tevékenységét a tulajdnssal megkötött hsszú távú szerzıdés keretében végzi, pályázatra csak abban az esetben jgsult, ha a tevékenységét szabályzó szerzıdésnek a pályázat benyújtásától számíttt hátralévı idıtartama hsszabb, mint a tervezett fejlesztés megvalósításának, valamint a kötelezı fenntartási idıszaknak az együttes idıtartama. Méret Jelen pályázati kiírásra nem vnatkzik. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támgatható tevékenységek köre A) kmpnens: Ipari parkk fejlesztése Meglévı ipari parkk és ipari területek alap infrastruktúrájának (pl. gáz-, ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékvíz, tőzivíz, út, energiahálózat, távközlési és kmmunikációs hálózat, hulladékkezelı létesítmények, stb.) kiépítése, átalakítása az infrastruktúrával eddig el nem láttt és kapacitáshiánys területeken; valamint a mőszaki tartalm bıvítéssel járó krszerősítése, fejlesztése (pl. energiahatéknyság növelése, megújuló energiák hasznsítása). A meglévı alap ipari parki szlgáltatásk tvábbfejlesztése, kiegészítı és magasabb szintő szlgáltatáskkal való bıvítése (pl. innvációs és technlógiai, inkubációs, lgisztikai, kmmunikációs, infrmatikai, képzési, távktatási, befektetés-ösztönzési szlgáltatásk). Az ipari park területén belüli szlgáltatóházhz, inkubátrházhz kapcslódó ingatlanfejlesztés (építés, bıvítés, krszerősítés, amely szrs összefüggésben van a kialakítandó új szlgáltatáskkal). Az ipari parki szlgáltatásk nyújtásáhz szükséges mőszaki eszközök beszerzése, beleértve a szükséges labratóriumi és kísérleti üzem berendezéseit is. Befektetés-ösztönzéshez kapcslódó marketingtevékenység (pl. vállalkzásk betelepülését segítı rendezvények lebnylítása, tájékztató anyagk elkészítése stb.) Minıség -, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványk bevezetése. Ipari parki menedzserek képzése, tvábbképzése. Zöldmezıs iparterületek kialakítása Alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése. Betelepülı vállalkzásk részére nyújtandó szlgáltatásk kialakítása, bıvítése. Iparterületi menedzserek képzése. Barnamezıs területek fejlesztése Kihasználatlan vagy alacsny kihasználtságú, gazdasági ptenciállal rendelkezı, lermltt barnamezıs területek (ipari, mezıgazdasági, hnvédségi) integrált fejlesztése: Környezeti kármentesítés barnamezıs területeken. Kmplex terület elıkészítési munkák (bntás, tereprendezés). Infrastruktúra-építési munkák (gáz, víz, csatrna, elektrms vezetékrendszer, energiahálózat, távközlési és kmmunikációs hálózat, út). Az akcióterület jelen beruházást követı hasznsítására vnatkzó megvalósíthatósági tanulmány készítése, Iparterületi menedzserek képzése. 5

6 B) kmpnens: Vállalkzói inkubátrk Vállalkzói inkubátrházak létesítése (meglévı létesítmények átalakítása, bıvítése, krszerősítése, új épületek építése, alapinfrastruktúra kialakítása) elsısrban kistérségi közpntkban. Meglévı inkubátrházak tvábbfejlesztése a kiegészítı (pl. irdai szlgáltatásk, eszközök használata) és emelt szintő szlgáltatásk (pl. tanácsadás, innváció közvetítés, pályázatfigyelés és készítés, stb.) bıvítésével. Technlógiai inkubátrházak és innvációs közpntk Innvációs és technlógiai szlgáltatásknak helyet adó hídképzı intézmények (technlógiai inkubátrk és innvációs közpntk) létesítése (meglévı létesítmények átalakítása, bıvítése, krszerősítése, új épületek építése, alapinfrastruktúra kialakítása). Technlógiai inkubátr és innvációs közpnt technlógia-intenzív vállalkzásk számára nyújttt szlgáltatási körének kialakítása, bıvítése (technlógiai inkubáció, jgi, szellemi tulajdnjggal kapcslats, pénzügyi, üzletviteli, marketing szlgáltatás és tanácsadás nyújtása. Technlógiai inkubátrházak és innvációs közpntk szlgáltatásainak megvalósításáhz szükséges berendezési tárgyak, technikai-, labratóriumi eszközök, mőszerek, gépek, berendezések beszerzése, infrmatikai hálózat kiépítése. Önállóan pályázható tevékenységek: Telekhatárán belül, de nem a már betelepült vállalkzásk tulajdnában lévı ingatlanrészeken lévı termelı infrastruktúra kiépítése, átalakítása, az infrastruktúrával eddig el nem láttt és kapacitáshiánys területeken; valamint a mőszaki tartalm bıvítéssel járó krszerősítése, fejlesztése. A meglévı alap ipari parki szlgáltatásk tvábbfejlesztése, kiegészítı és magasabb szintő szlgáltatáskkal való bıvítése (pl. innvációs és technlógiai, inkubációs, lgisztikai, kmmunikációs, infrmatikai, képzési, távktatási, befektetés-ösztönzési szlgáltatásk). Az ipari park területén belüli szlgáltatóházhz, inkubátrházhz kapcslódó ingatlanfejlesztés (építés, bıvítés, krszerősítés, amely szrs összefüggésben van a kialakítandó új szlgáltatáskkal). Az ipari parki szlgáltatásk nyújtásáhz szükséges mőszaki eszközök beszerzése, beleértve a szükséges labratóriumi és kísérleti üzem berendezéseit is. Önmagában nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támgatható tevékenység: A prjekt megvalósításhz szrsan kapcslódó elıkészítés, Prjektmenedzsment, Befektetés-ösztönzéshez kapcslódó marketingtevékenység (pl. vállalkzásk betelepülését segítı rendezvények lebnylítása, tájékztató anyagk elkészítése stb.), Ipari parki és iparterületi menedzserek képzése, tvábbképzése. Barnamezıs területek környezeti kármentesítési, kmplex terület elıkészítési munkái (bntás, tereprendezés), Minıség -, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványk bevezetése az ipari park címmel rendelkezı területet mőködtetı szervezet e tevékenységével kapcslatsan. Telekhatárn kívüli infrastruktúra kiépítése (ha az nélkülözhetetlen a telekhatárn belüli infrastruktúra-fejlesztéshez, pl. bekötı út, energiahálózathz való csatlakzás). 6

7 A prjekt menedzsment, a befektetés-ösztönzéshez kapcslódó marketingtevékenység, a minıség- és környezetirányítási rendszer kiépítése, a környezeti kármentesítés és a telekhatárn kívül végzett infrastruktúra-fejlesztés költségeihez nyújttt támgatás de minimis támgatásnak minısül. A de minimis támgatásra vnatkzó elıíráskat az Európai Bizttság december 15-i 1998/2006/EK rendelete a Szerzıdés 87. és 88. cikkének a de minimis támgatáskra való alkalmazásáról szóló jganyag, valamint a 19/2007. MeHVM rendelet 20. -a tartalmazza. Ipari parknak a 186/2006 Krm. rendelet alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által Ipari park valamint minısített ipari park címmel elláttt terület minısül. Inkubátrháznak / Szlgáltatóháznak minısül az lyan létesítmény, amelynek célkitőzése, hgy a maga eszközrendszerével segítse a kezdı, vagy az új fejlıdési (innvációs) szakaszba lépı mikr-, kis- és középvállalkzáskat. Az inkubátrház tulajdnképpen egy ingatlan, ami irdákat és/vagy termelı területeket, valamint a mőködéshez szükséges irdai-, gazdasági-, innvációs szlgáltatáskat kedvezményesen (piaci ár alatt) biztsít a fent említetteknek megfelelı vállalkzásk részére ideiglenes jelleggel, azért, hgy megalapításuk, növekedésük és sikerük esélye nagybb legyen. Jelen pályázat keretében barnamezıs ipari területnek minısül minden lyan terület, amely: Ipari eredető: az adtt település rendezési tervében legalább 10 éve ipari területnek minısülı telephely, melynek a krábban termelésre vagy szlgáltatásra használt területének legalább 50%-a jelenleg nincs használatban. Katnai eredető: használatn kívüli, egykri hnvédségi terület. Mezıgazdasági eredető: használatn kívüli állattartó telep, vlt majr. Jelen pályázat keretében zöldmezıs ipari területnek minısül a mezı- vagy erdıgazdálkdás alól kivnt terület, melyen nincs meglévı építmény, illetve kiépített vnalas infrastruktúra, és az adtt település rendezési tervében a területet ipari területnek minısítették. Zöld mezıs iparterület fejlesztés csak azkban a kistérségekben támgatható, ahl a pályázati kiírás megjelenésekr nincs ipari park címmel rendelkezı terület, illetve annak nettó kihasználtsága meghaladja a 80 %-s mértéket. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Támgatás frmája és jgcíme A pályázó mőködési támgatásának nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a tvábbiakban: vissza nem térítendı támgatás) a C3 pntban az elszámlható költségeknél megjelölt támgatási típus (reginális, KKV csprtmentességi, de minimis, képzési típusú) szerint, az Új Magyarrszág Fejlesztési Tervben szereplı Reginális Fejlesztés Operatív Prgramkra meghatárztt elıirányzatk felhasználásának állami támgatási szempntú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendeletben fglaltaknak megfelelıen. A nyújttt támgatás a Szerzıdés 87. és 88. cikkének a nemzeti reginális beruházási támgatásk alkalmazásáról a Európai Bizttság któber 24-i 1628/2006 szóló EK Rendelet, a 85/2004. Krm. Rendelet, valamint a 19/2007. MeHVM rendelet

8 alapján reginális beruházási támgatásnak minısül, az alábbi tevékenységekhez nyújttt támgatási esetek kivételével: Prjekt menedzsment Szlgáltatásfejlesztés Telephelyen kívüli infrastruktúra fejlesztése Környezeti kármentesítés Reginális beruházási támgatás esetén a támgatást csak induló beruházáshz lehet igénybe venni. Induló beruházásnak minısül a tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történı beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévı létesítmény bıvítésével, egy létesítmény termelésének tvábbi, új termékkel történı diverzifikációjával, egy meglévı létesítmény teljes termelési flyamatának alapvetı megváltztatásával kapcslats, vagy egy létesítményhez közvetlenül kapcslódó tárgyi eszközök megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy amennyiben nem vásárlják fel bezárásra került vlna, és az eszközöket egy független beruházó veszi meg. Szintentartó és helyettesítı beruházás nem támgatható. A prjekt menedzsment, a befektetés-ösztönzéshez kapcslódó marketingtevékenység, a minıség- és környezetirányítási rendszer kiépítése, a környezeti kármentesítés és a telekhatárn kívül végzett infrastruktúra-fejlesztés költségeihez nyújttt támgatás de minimis támgatásnak minısül. A de minimis támgatásra vnatkzó elıíráskat az Európai Bizttság december 15-i 1998/2006/EK rendelete a Szerzıdés 87. és 88. cikkének a de minimis támgatáskra való alkalmazásáról szóló jganyag, valaminta a 19/2007. MeHVM rendelet 20. -a tartalmazza. Ezen rendelet értelmében bármely hárm év pénzügyi idıszakában, bármely szervezet részére daítélt csekély összegő (de minimis) támgatás összege nem haladhatja meg a ,- eurót. Bármely hárm pénzügyi év idıszakában a közúti szállítás terén mőködı vállalkzás részére daítélt csekély összegő (de minimis) támgatás összege nem haladhatja meg a ,- eurót. E rendeletet valamennyi ágazat vállalkzásai részére daítélt támgatásra alkalmazni kell a vnatkzó rendelet 1. cikkében meghatárzttak kivételével, tvábbá a rendelet 5. cikkének 1. bekezdésében fglaltak szerint a hatályba lépése elıtt daítélt azn támgatáskra, amelyeket a szállítási ágazatban tevékenykedı vállalkzásknak nyújtttak, amennyiben az teljesíti a rendelet 1. és 2. cikkében megállapíttt feltételeket. Támgatás mértéke Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhetı támgatás mértéke a prjekt összes elszámlható költségének függvényében az alábbiak szerint alakul: A prjekt elszámlható összes költségének legfeljebb 40 %-a függetlenül a támgatás frmájától. A maximális támgatási intenzitás mikr-, kis- és középvállalkzásk esetén 10%-kal növelhetı. Az egyes támgatási intenzitás mértékeket a state aid csprtmentességi rendeletek függvényében kell kiszámítani úgy, hgy azk esetén is egységesen külön-külön max. 50% lehet. Az adtt prjekthez kapcslódóan más európai uniós vagy állami támgatásból származó frráskat is figyelembe véve beleértve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújttt csekély összegő támgatáskat is az elnyerhetı maximális támgatás összesen nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendelet 30. -ában meghatárztt (40+10%-s) támgatási intenzitás értékeket. 8

9 Támgatás összege A) kmpnens esetén: Ipari parkk esetén: minimum 25 mft, maximum 300 mft Zöldmezıs iparterületek esetén: minimum 25 mft, maximum 200 mft Barnamezıs területek esetén: minimum 50 mft, maximum 500 mft B) kmpnens esetén: Vállalkzói inkubátrk esetén: minimum 25 mft, maximum 100 mft Technlógiai inkubátrk esetén: minimum 25 mft, maximum 500 mft E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatk elbírálása a pályázati dkumentáció részét képezı pályázati útmutatóban közzétett jgsultsági, teljességi és tartalmi szempntk alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatk benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Prjekt adatlapn nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektrnikus frmában való kitöltésnél. A prjekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem váltztatható. Kézzel írtt pályázatk feldlgzására nincs lehetıség. A Prjekt adatlapt hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az elıírt dkumentumk csatlásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hgy a Prjekt adatlap egy adtt kérdése nem vnatkzik az Ön pályázatára, kérjük a Prjekt adatlap megfelelı helyén a pályázatmra nem vnatkzik megjegyzést bevezetni. Felhívjuk a figyelmet, hgy a benyújtást követıen a pályázat tartalmi elemeinek váltztatására nincs lehetıség. Az ilyen jellegő módsítási igények nem vehetık figyelembe. A pályázatt 2 nymtattt példányban (1 eredeti és 1 máslat eredetivel mindenben megegyezı), valamint tvábbi 1 elektrnikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csmaglásban, ajánltt küldeményként vagy gyrspstai szállítás igénybevételével a következı címre kell beküldeni, eljuttatni: Közép-Dunántúli Reginális Operatív Prgram Kódszám: KDOP Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Közremőködı Szervezet: Közép-Dunántúli Reginális Fejlesztési Ügynökség Kht 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. Kérjük, hgy a CD lemez tkján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KDOP ), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatkat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathrdzó épségérıl! 9

10 A nymtattt és elektrnikus frmában benyújttt Prjekt adatlapban található eltérés esetén a nymtattt és cégszerően aláírt példány tekintendı hitelesnek, azzal, hgy a nymtattt és az elektrnikus frmájú Prjekt adatlap megegyezıségérıl a pályázó köteles gndskdni. A pályázatk benyújtása szakaszs: Az elsı beadási idıszak: któber 17.-tıl január 18.-ig. A döntés az elbírálást követıen februárban várható. A másdik beadási idıszak (a rendelkezésre álló keretösszeg függvényében): április 1.-tıl június 30.-ig. A döntés az elbírálást követıen augusztusban várható. A pályázati ablak bezárása elıtt a pályázók kérdéseiket a as telefnszámn vagy az címen tehetik fel. A pályázati ablak bezárását megelızı két hétben beérkezı kérdésekre válaszadás már nem kötelezı. Felhívjuk a figyelmet, hgy a pályázat benyújtását követıen az ellenırzésre feljgsíttt szervek megkezdhetik a prjekt ellenırzését! A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Prjekt Adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshz szükséges összes feltételt. 10

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Kódszám: ÉMOP-2007-4.1.1.

Részletesebben

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram mikr-, kis- és középvállalkzásk technlógia fejlesztése c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

2011. szeptemberi hírek

2011. szeptemberi hírek 2011. szeptemberi hírek Pályázati hírek Mikrvállalkzásk támgatása A krmány hitelhez segíti a pályázatt nyert vállalkzókat Két és félszeresére gyrsult a kifizetés a krmányváltás óta az NFÜ-nél A sprtszervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése támogatására A közép-magyarországi regió területén Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv Közép-dunántúli Operatív Prgram priritás Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv 2007. május 25. 1 Priritásk bemutatása Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális turizmusfejlesztés, priritás Priritás

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése Helsinki, 2009. április 24. Dk.ref.: MB/17/2009 végleges Az Európai Vegyianyag-ügynökség általáns jelentése 2008 2009. április 24. (Az 1907/2006/EK rendelet 78. cikkének (a) pntja és 83. cikkének (3) bekezdése)

Részletesebben