Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságfejlesztési Operatív Program"

Átírás

1 Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex beruházásk támgatása a kmplex prgrammal segítendõ leghátránysabb helyzetû kistérségekben mikr-, kis- és középvállalkzásk számára GOP /B 1. A támgatás célja A növekedési ptenciállal rendelkezõ mikr-, kis- és középvállalkzásknál alkalmaztt mûszaki technlógiai színvnal javításának érdekében a kmplex vállalkzásfejlesztési prjektek célja, a fejlõdõképes és kmly növekedési ptenciállal rendelkezõ vállalkzásk: innvációs, adaptációs képességének erõsítéséhez; vállalkzásk által elõállíttt hzzáadtt érték növeléséhez; környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékssági célkhz való hzzájárulás elõsegítéséhez; piacra jutáshz kapcslódó technlógiai fejlesztés és/vagy krszerûsítés megvalósítása a kmplex prgrammal segítendõ leghátránysabb helyzetû kistérségekben. 2. A támgatás frmája és jgcíme Mûködési támgatásának nem minõsülõ, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a tvábbiakban: vissza nem térítendõ támgatás), az elszámlható költségeknél megjelölt támgatási jgcím (reginális, kkv csprtmentességi, de minimis, képzési típusú) szerint. 3. A támgatás mértéke Az elnyerhetõ támgatás mértéke maximum az összes elszámlható költség 50%-a. Az adtt prjekthez kapcslódóan más európai uniós vagy állami támgatásból származó frráskat is figyelembe véve a csekély összegû (de minimis) támgatáskat is az elnyerhetõ maximális támgatás összesen nem haladhatja meg a meghatárztt támgatási intenzitás értékeket: Észak-Magyarrszág, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezésistatisztikai régiókban 50%. A maximális támgatási intenzitásk a reginális támgatási térképen meghatárzttakhz képest mikr- és kisvállalkzásk esetén 20%-kal, középvállalkzásk esetén 10%-kal növelhetõk. 4. A támgatás összege A jelen pályázat keretében az igényelhetõ támgatás összege: minimum Ft, de maximum Ft lehet, de maximum 50% támgatási arány mellett. 1

2 5. A pályázók köre kettõs könyvvitelt vezetõ gazdasági társaságk, szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzók mikr-, kis- és középvállalkzásnak minõsülõ vállalkzásk pályázhatnak, amelyek éves átlags statisztikai állmányi létszáma a pályázat benyújtását megelõzõ legutlsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fõ vlt; a devizajgszabályk alapján belföldinek minõsülõ, Magyarrszágn székhellyel rendelkezõ gazdasági társaság, szövetkezet, vagy egyéni vállalkzó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarrszágn fiókteleppel rendelkezõ gazdasági társaság fióktelepe, szövetkezet vagy egyéni vállalkzó pályázhat 6. Kizáró kk Iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkzás pályázhat, kivéve az lyan vállalkzáskat, akik, vagy amelyek legutlsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkzók esetében vállalkzói adóalapba beszámíttt bevételének több mint 50%-át mezõgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Csekély összegû támgatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkzásai számára az alábbi kivételekkel: halászati és akvakultúra ágazat vállalkzásai; az EK Szerzõdés I. mellékletében felsrlt mezõgazdasági termékek elsõdleges termeléséhez kapcslódó, feldlgzásával vagy marketingjével kapcslats tevékenységet végzõ vállalkzásk, amennyiben: a támgatás összege a piacn beszerzett vagy frgalmaztt ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy az elsõdleges termelõknek való teljes vagy részleges tvábbítástól függ; a szénipar vállalkzásai; szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedõ vállalkzásk esetében; nehéz helyzetben lévõ vállalkzásk részére (a 85/2004. (IV. 19.) Krm. rendelet 8. számú mellékletében meghatárzttak szerint). Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, aki, vagy amely csõd-, felszámlási eljárás vagy végelszámlás alatt áll; akirõl, vagy amelyrõl hitelt érdemlõen bebiznysdik, hgy vele szemben az Európai Bizttságnak valamely támgatás visszafizetésére kötelezõ határzata van érvényben, tvábbá aki, vagy amely a jelen knstrukcióra benyújttt pályázat benyújtását megelõzõen az államháztartás alrendszereibõl, az Európai Unió elõcsatlakzási eszközeibõl, vagy a strukturális alapkból juttattt valamely támgatással összefüggésben a Támgatási Szerzõdésben vállalt kötelezettségét neki felróható kból nem teljesítette; aki, vagy amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcslatk törvényben meghatárztt követelményeinek; aki, vagy amely tevékenysége a hatálys környezetvédelmi elõírásknak nem felel meg; aki, vagy amely a létesítmény/eszköz kialakításáhz és megvalósításáhz szükséges jgerõs hatósági engedélyekkel a Támgatási Szerzõdés megkötéséig nem rendelkezik; 2

3 akirõl, vagy amelyrõl hitelt érdemlõen bebiznysdik, hgy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben beflyásló valótlan, hamis adatt szlgáltat (a minden kétséget kizáró adminisztrációs hibák kivételével); aki, vagy amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram (a tvábbiakban: GOP) GOP /B, GOP /C pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban, vagy akinek, vagy amelynek a kis- és középvállalkzáskról, fejlõdésük támgatásáról szóló, évi XXXIV. törvény alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslódó vállalkzása a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram GOP /B, GOP /C pályázati kiírásk keretében már részesült támgatásban Amennyiben a pályázó a felsrlt kiírásk közül több kiírásra is nyújt be pályázatt, az a pályázata nyer támgatást, amely esetében leghamarabb születik támgatói döntés, a többi pályázata autmatikusan elutasításra kerül; aki, vagy amely a pályázatra knzrciumban (nem egyedül) pályázik. A pályázó gazdálkdására vnatkzó feltételek: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: akinek, vagy amelynek a saját tõkéje a legutlsó jóváhagytt (közgyûlés, taggyûlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján negatív, vagy; akinek, vagy amelynek a legutlsó jóváhagytt (közgyûlés, taggyûlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a saját tõkéje a törzstõke (alaptõke) jgszabályban elõírt legkisebb mértéke alá csökkent; aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámlóval/szja bevallással/eva bevallással alátámaszttt), teljes (365 napt jelentõ) üzleti évvel; akinek, vagy amelynek az egy fglalkztatttra esõ nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele a legutlsó jóváhagytt (közgyûlés, taggyûlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján nem érte el legalább a 4 millió frintt, vagy; akinek, vagy amelynek a legutlsó jóváhagytt (közgyûlés, taggyûlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétele 25%-nál nagybb mértékben csökkent az azt megelõzõ lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez vagy adóalapba beszámíttt bevételéhez képest (amennyiben rendelkezik két lezárt üzleti évvel). aki, vagy amely az EVA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzó vagy gazdasági társaság, amely nem vezet kettõs könyvvitelt. A prjekt iparági krlátzása: nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, aki, vagy amely fejlesztési igénye az Európai Közösséget létrehzó szerzõdés (knszlidált verzió, 1997) 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplõ mezõgazdasági termékek termelésével kapcslats beruházáskra irányul. (Pályázati felhívás és útmutató IV. számú melléklet). nem támgatható turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés; nem ún. érzékeny ágazatkba tartzó beruházás: acélipari tevékenység, meghatárztt szén-bányászat, szintetikusszál-ipari tevékenység, halászati és akvakultúra tevékenységet szlgáló beruházáskhz tvábbá halászati termékek feldlgzását és frgalmazását szlgáló beruházás, a szállítási ágazatban szállítóeszköz (transprt equipment) vásárlása nem jgsult támgatásra. 3

4 A prjekt területi krlátzása: Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a munkanélküliséggel leginkább sújttt, kmplex prgrammal segítendõ leghátránysabb helyzetû kistérségekhez tartzó települések valamelyikében megvalósuló prjekttel lehet pályázni. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó magyarrszági székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. nem támgatható a Közép-Magyarrszági régió területén megvalósuló fejlesztés; nem támgatható lyan fejlesztés, amely a következõ feltételek valamelyikének megfelelõ településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrvállalkzás: népsûrûsége nem nagybb, mint 100 fõ/km 2, vagy állandó népessége nem haladja meg az fõt. Egyéb krlátzásk a prjekt tartalmával kapcslatban: nem részesülhet támgatásban az a prjekt, amelynek tartalma a Pályázati felhívás és útmutatóban megfgalmaztt célkkal nincs összhangban; nem nyújtható támgatás lyan beruházáshz, amely keretében a beszerezni kívánt technlógiai krszerûsítést eredményezõ eszközök nem felelnek meg a vnatkzó európai irányelveknek, szabványknak, illetve az azkat harmnizáló magyar rendeleteknek, szabványknak; amelyhez a pályázó legkésõbb a Támgatási Szerzõdés megkötéséig nem rendelkezik az esetlegesen szükséges jgerõs hatósági engedélyekkel; vagy amely a hatálys környezetvédelmi elõírásknak nem felel meg; a részben, vagy egészben, a támgatásból létrehztt vagyn, a fenntartási kötelezettség lezárultáig csak az Irányító Hatóság vezetõjének elõzetes jóváhagyásával és a fglalkztatási, illetve a szlgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, terhelhetõ meg, adható bérbe, hasznbérbe, hasznkölcsönbe, hasznélvezetbe, használatba kizárólag indklt esetben, tvábbá lyan célból és tartalmmal, amely a prjekt eredeti célkitûzését nem váltztatja meg, és harmadik személynek jgtalan elõnyt nem biztsít; lehetséges, a fejlesztés eredményeként létrejött, de a gyrs technlógiai váltzásk miatt a meghatárztt fenntartási idõszak alatt krszerûtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréje, amennyiben a fenntartási idõszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztsíttt. A csere, az Irányító Hatóság vezetõjének elõzetes hzzájárulásával, a fglalkztatási, illetve a szlgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül, a támgatási szerzõdés módsításával történhet; nem nyújtható támgatás lyan beruházáshz, amely esetében a pályázó nem tesz eleget a prjektre vnatkzó hrizntális szempntknak (esélyegyenlõség, fenntarthatóság); használt eszköz beszerzése esetén az eladónak nyilatkznia kell az eszköz eredetérõl, gyártási idejérõl, valamint arról a tényrõl, hgy az eszköz beszerzéséhez nem vett igénybe a prjektet megelõzõen hazai vagy európai uniós támgatást. A használt eszköznek a mûködéshez szükséges mûszaki paraméterekkel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a vnatkzó elõírásknak és szabványknak. A használt eszköz vásárlásánál az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet; amennyiben a támgatandó prjekt franchise-hálózathz kapcslódik, csak abban az esetben nyújtható támgatás, ha a franchise-rendszergazda az Európai Unió területén bejegyzett vállalkzás; az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing, bérlet és hasznbérlet keretében történõ beszerzéshez támgatás nem igényelhetõ. Amennyiben a pályázó zárt végû pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdnszerzésével kell zárulnia úgy, hgy a lízingszerzõdés lejárati határideje 4

5 nem lehet késõbbi, mint a fizikai befejezésre vnatkzó határidõ. A pályázónak az elszámlható költségeket igazló számlákat legkésõbb a prjekt megkezdését, vagy amennyiben a prjekt a Támgatási Szerzõdés hatályba lépéséig nem kezdõdött meg, a Támgatási Szerzõdés hatályba lépését követõ 24 hónapn belül, de legkésõbb július 31-ig kell benyújtania a Közremûködõ Szervezetnek. A támgatás csak a lízingcég részére fizetendõ összeg tõkerésze után igényelhetõ. nem támgatható lyan prjekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést lyan ingatlann (saját vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idõpntjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igény jgsultja. Bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdés kizárólags jggal nem biztsítja a támgatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést sztatlan közös tulajdnban álló ingatlann kívánják megvalósítani, a pályázat befgadásának feltétele a tulajdnstársak között közkiratba vagy teljes biznyító erejû magánkiratba fglalt használati megállapdás, és az ahhz tartzó használati megsztásra vnatkzó vázrajz pályázati dkumentációval történõ benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az sztatlan közös tulajdn azn tulajdni hányada vnatkzásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. Jelen pályázat keretében elnyert támgatás más vissza nem térítendõ támgatással (kivéve kamattámgatás, kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön, fejlesztési adókedvezmény) nem kmbinálható. egy pályázó, egy adtt prjektre vagy annak részére az adtt telephelyen a GOP keretében meghirdetett különbözõ vissza nem térítendõ támgatást nyújtó pályázati kiírásk közül csak egy kiírásra nyújthat be pályázatt. Ha az adtt prjektre vnatkzó pályázat elutasításra vagy kizárásra került, vagy a döntés elõtt azt a pályázó visszavnta, akkr ugyanazn prjekt vnatkzásában ismét igényelhetõ támgatás vagy benyújtható más pályázati kiírásra. Kivétel ez alól, ha a prjekt már megkezdett, vagy ha az elutasítás indka alapján egyértelmû, hgy a prjekt nem támgatható. Amennyiben az adtt telephelyen megvalósuló, adtt prjekt több, a GOP keretében meghirdetett vissza nem térítendõ támgatást nyújtó pályázati felhívásra került benyújtásra, a legkrábban pstára adtt prjekt kerül leértékelésre, a többi jgsulatlanság miatt elutasításra kerül. A rendelkezés abban az esetben is alkalmazásra kerül, amennyiben ugyanazn pályázati felhívásra egy pályázó több különbözõ prjektet is benyújt, vagy a pályázóval kapcslt/partner vállalkzás nyújt be prjektet ugyanazn pályázati kiírásra. Abban az esetben, ha egy adtt telephelyen megvalósuló prjekt ugyanazn kiírásra többször is benyújtásra kerül, az elsõként pstára adtt pályázati csmag kerül leértékelésre, a többi jgsulatlanság miatt elutasításra kerül. 7. Kötelezettségvállalás A pályázónak az alábbi kötelezettségek valamelyikét kell vállalnia: A pályázónak vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követõ 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétel) százaléks reálnövekménye nem csökken 10%- nál nagybb mértékben. A pályázónak vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követõ 2. üzleti év végéig az éves átlags statisztikai létszámának átlags értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagybb, mint 0,5.) 5

6 8. Támgatható tevékenységek köre A , pntkban szereplõ tevékenységek csak az 1. vagy 5. pntkban fglaltakkal együtt támgathatóak. Aznban az 1. és 5. pntban felsrlt tevékenységek önállóan is támgathatóak. 1 Eszközbeszerzés: technlógiai krszerûsítést eredményezõ új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet krábbi, mint a pályázat benyújtását megelõzõ harmadik év), szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcslódva), az eszközök elsõ felszerszámzásáhz az új szerszámk, új kiegészítõ berendezések költsége. 2 Infrastrukturális és ingatlan beruházás: infrastruktúra építése, krszerûsítése, ingatlan építése, bõvítése, krszerûsítése, átalakítása. 3 Eszközbeszerzéshez kapcslódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás idõszakában, a pályázat benyújtását követõen maximum 12 hónapra 4 Az eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw beszerzések. 5 Infrmációs technlógia-fejlesztés, beleértve az nline megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e-szlgáltatásk, mdern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításáhz kapcslódó kmplex vállalati infkmmunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazásk támgatását is: hardver, szftver (beleértve: alapszftver, speciális egyedi fejlesztésû szftver), betanítás (közvetlenül a szftverhez kapcslódóan) dmain név regisztráció és a hzzá tartzó webtárhely egyszeri díja (kötelezõ, ha még nincs hnlapja). 6 Piacra jutás támgatása: piaci megjelenés (vásárkn, kiállításkn való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése. 7 Vállalati HR fejlesztés: munkavállalók képzése (tanflyamk, tréningek, képzések, idegen nyelvi, infrmatikai ktatás). 8 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támgattt tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati flyamatmenedzsment támgatása, nline megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcslódó tanácsadás, technlógiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, lgisztikai tanácsadás, a hrizntális célk (esélyegyenlõség és környezeti fenntarthatóság) érvényesítéséhez kapcslódó tanácsadás. 9 Minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetése és tanúsíttatása: ISO 9001 szabvány elõírása szerinti minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO követelményeknek megfelelõ környezetközpntú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele, ISO/TS 16949; QS 9000, VDA jármûipari beszállítói követelményeknek megfelelõ rendszer bevezetése és tanúsíttatása, 6

7 AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelõ minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO szabvány elõírása szerinti speciális rvstechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, Élelmiszer-biztnsági rendszer szabványk (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása, MSZ (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztnság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása, ISO 27001:2005, infrmatikai biztnsági menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC 15408:1999 (Cmmn Criteria 2.1) infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC infrmatikai szlgaltatas menedzsment kvetelmenyeknek megfelelý iranyitasi rendszer bevezetese es tanusittatasa, COBIT3 infrmatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcslódó menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/IEC szerinti vizsgáló- és kalibráló labratóriumi rendszer akkreditálása, TAPA FSR High-tech rakmányk szállításával, raktárzásával kapcslats biztnsági elõírásk teljesítésének megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/PAS ellátási lánc biztnságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, TickIT szftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisk üzemeltetésnek és tájékztatási szlgáltatásk minõségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körû minõségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási követelményei. 3. rész: Általáns minõségirányítási követelmények, MSZ EN ISO : 2006 Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvetõ minõségirányítási követelmények, MSZ EN 15038: 2006 Frdítási szlgáltatásk. A szlgáltatásk követelményei, MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Lgisztika és szlgáltatás. Tömegközlekedés. A szlgáltatás minõségének fgalmai, célja és mérése. A fenti pntban szereplõ tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támgatható. Szintentartás, helyettesítõ beruházás nem támgatható reginális beruházási támgatásként. 9. Elszámlható költségek köre 1 Technlógiai krszerûsítést eredményezõ, új, illetve 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet krábbi, mint a pályázat benyújtását megelõzõ harmadik év), egyenként minimum nettó Ft értékû eszközök beszerzése esetén ( Ft érték alatti eszköz csak akkr támgatható, ha az a beszerzendõ eszköz tartzéka) az alábbi költségek számlhatók el: 7

8 tevékenységek végzéséhez szükséges új, illetve hárm évnél nem régebbi eszközök és berendezések vételára, szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az elsõ minõsítés, hitelesítés költségét is, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcslódva), az eszközök elsõ felszerszámzásáhz az új szerszámk, új kiegészítõ berendezések költsége. Reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minõsülnek. 2 Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében az alábbi költségek számlhatóak el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 50%-áig): Telekhatárn belüli infrastrukturális beruházásk költsége: ivó-, ipari- és tûzi-víz hálózat, krszerû tûzvédelmi hálózat kiépítése, földgázvezeték, gázfgadó állmás, távhõvezeték, egyéb fûtési és hûtési rendszerek, elektrms energiaellátás hálózata (közüzemi hzzájárulás, elektrms hálózati csatlakzási díj), esõ- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító, iparvágány, a külsõ telefn és telekmmunikációs hálózat csatlakzási pntjainak kiépítése, útépítés, parkló, kerítés építés, õrzõ-védõ elektrnikai rendszer, infrmatikai és távközlési alaphálózat kiépítése. A technlógiai fejlesztéshez kapcslódó ingatlan építés, bõvítés, átalakítás, krszerûsítés költségei (kivitelezõnek fizetett ellenszlgáltatás). Reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minõsülnek. 3 Eszközbeszerzéshez kapcslódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás idõszakában, a pályázat benyújtását követõen maximum 12 hónapra (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 10%-áig). Reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minõsülnek. 4 Eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw beszerzésének költsége, vételára (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 10%- áig). Reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minõsülnek. 5 Infrmációs technlógia fejlesztés (beleértve az nline megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e-szlgáltatásk, mdern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításáhz kapcslódó kmplex vállalati infkmmunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazásk támgatását is) esetén az alábbi költségek számlhatók el: Hardverekhez kapcslódó tevékenységek, egyenként minimum nettó Ft értékû eszközök költségei (Infrmatikai beszerzések esetén a számítógép knfiguráció egy tételnek számít. A knfigurációnak nem része a prjektr és a fénymásló): közvetlenül a prjekthez rendelhetõ hardvereszközök beszerzési költségei és a beszerzéshez kapcslódó szlgáltatáskkal kapcslats kiadásk, közvetlenül a fejlesztéshez rendelhetõ hálózati eszközök beszerzési költségei, közvetlenül a prjekthez rendelhetõ telekmmunikációs eszközök beszerzési költségei, infrmáció / adattárlás költségei, közvetlenül a prjekthez rendelhetõ input / utput egységek beszerzési költségei. Reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minõsülnek. Szftverekhez kapcslódó tevékenységek költségei (TESZOR szám szerinti lista): 8

9 üzleti alkalmazásk, szftverek, alapszftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcslódó szlgáltatáskkal kapcslats kiadásk, immateriális javak (licenc) költségei, szftver-tervezés, testreszabás költségei, migrációs (adatk is) fejlesztések költségei, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szftverhez kapcslódva). Dmain név regisztráció és hzzátartzó webtárhely egyszeri díja (maximum Ft értékben). Reginális beruházási támgatásknak (beruházási támgatás) minõsülnek. 6 Piacra jutás támgatása esetén az alábbi költségek számlhatók el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig): vásárkn, kiállításkn való megjelenés díja (kiállítási stand bérleti díja, részvételi díj), tanulmányk költsége, marketinganyagk, marketingakciók költsége. Kis- és középvállalkzásk támgatásának minõsül. 7 A vállalati HR fejlesztés esetén az alábbi költségek számlhatók el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig): Képzési igények felmérésének költsége, képzés, tréneri díjak értéke, ktatók, képzõk, betanítást végzõk díja, külsõ képzésekhez kapcslódó terembérlet költsége. Képzési célú támgatásnak minõsül. A képzési támgatást általáns és speciális képzéshez lehet nyújtani. 8 Tanácsadás igénybevétele esetén az alábbi költségek számlhatók el (maximum a prjekt összes elszámlható költségének 5%-áig): A támgattt tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja (tanácsadói díjak a támgatható tevékenységek 7. pntjában felsrltak alapján). Nagyvállalatk esetében de minimis támgatásnak minõsül. 9 Minõség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetésének támgatása esetén az alábbi költségek számlhatók el maximum a prjekt összes elszámlható költségének 10%-áig, de maximum 2,5 millió frintig: Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, flyamatleírásk, munkautasításk, munkaköri leírásk készítése, irányítási rendszer bevezetése, ktatás (a felkészítõ, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámlt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításáhz szükséges felkészítési költségek csak abban az esetben számlhatóak el, amennyiben tanúsítás is történik. Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elõaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követõ regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítõ szervezet árajánlata alapján. De minimis támgatásnak minõsül. 10 Le nem vnható ÁFA. Egyéb, az elszámlható költségekkel kapcslats elõírásk: Ingatlan bérleti díját csak azn ingatlan esetében lehet elszámlni, amely ingatlanban a prjekt keretében beszerzett technlógiai krszerûsítést eredményezõ eszközök elhelyezésre kerülnek. Eszközök, berendezések csak abban az esetben számlhatóak el az 1. pnt (eszközbeszerzés) keretében, amennyiben a kedvezményezett könyvelésében azk a tárgyi eszközök között, a mûszaki gépek, berendezések, jármûvek, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek között kerülnek aktiválásra. 9

10 A támgatás akkr vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett a támgatásban részesíthetõ immateriális javakat a kötelezõ üzemeltetési idõszak alatt az érintett régióban használja fel. Az immateriális javak csak abban az esetben számlhatóak el, ha teljesítik az alábbi feltételeket: a) kizárólag a reginális támgatásban részesülõ létesítményben használhatóak fel, b) leírható eszközöknek kell õket tekinteni, c) piaci feltételek mellett, lyan társaságtól kell azkat beszerezni, amely felett a kedvezményezettnek külön jgszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett beflyása nincs, d) a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azkat és legalább öt évig, vagy KKV-k esetén hárm évig a kedvezményezett tulajdnában kell maradniuk. Tanácsadást a pályázó a kis- és középvállalkzáskról, fejlõdésük támgatásáról szóló, évi XXXIV. törvény alapján meghatárztt partner-, vagy kapcslódó vállalkzásától nem vehet igénybe. (Ez a krlátzás minden pályázóra vnatkzik a évi XXXIV. törvény szerinti státuszától függetlenül.) Amennyiben a pályázó valamely nnprfit szervezettõl veszi igénybe a tanácsadást, nyilatkznia kell, hgy nem áll semmiféle alapítói, tulajdnsi visznyban az adtt szervezettel. A tanácsadás nem lehet flyamats vagy visszatérõ tevékenység, és nem kapcslódhat a vállalkzás szkáss mûködési költségeihez, úgymint flyamats adótanácsadás, rendszeres jgi szlgáltatás vagy hirdetés. Minõség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetésének támgatásával kapcslats elõírásk: Egyazn cég nem lehet felkészítõ és tanúsító is. A felkészítõ cég lyan Magyarrszágn bejegyzett cég lehet, melynek saját minõségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsíttt ISO 9001 szerint. A tanúsítvány érvényességének lyan tevékenységre is ki kell terjedni, mely egyértelmûen jgsulttá teszi a felkészítõt a pályázatban megjelölt rendszer kiépítésére, az auditálásra való felkészítésre. A választtt tanúsító vagy hitelesítõ lyan cég vagy természetes személy lehet, amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN 45012/EN vagy ISO/IEC 17021:2007 szerint rendszertanúsításra vagy hitelesítésre akkreditáltak. Az AQAP rendszerek tekintetében a kialakíttt rendszer auditját a HM Fejlesztési és Lgisztikai Ügynökség végzi. A felkészítõ és a tanúsító cégnek már a pályázat pstára adásának idõpntjában is teljes mértékben meg kell felelni az elõírásknak, pl. flyamatban lévõ akkreditáció nem fgadható el. Jelen kiírás keretében csak lyan prjektek támgathatóak, amelyek nem csak a minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványk bevezetéséhez kapcslódó tanácsadást tartalmaznak, hanem a tanácsadás végeredményeként a bevezetésre kerülõ rendszer tanúsíttatása vagy akkreditálása is megtörténik, vagyis a felkészítés (tanácsadás) mellett sr kerül egy, a felkészítõtõl független cég által végzett tanúsításra (tanúsítvány megszerzésére), EMAS esetén hitelesítésre, és a nyilvántartásba vételre is. A pályázat tárgyát képezõ eszközökre a megrendelés és a pályázat benyújtásának idõpntja után fizetett elõleg teljes összegében elszámlható, ha az elõleg számla pénzügyi kiegyenlítése megtörtént, a benyújttt (rész/vég)számlában az elõleg részben vagy egészben elszámlásra került, 10

11 a számla fizikai teljesítés igazlása megtörtént 10. Nem elszámlható költségek köre A pályázati kiírás keretében nem elszámlható semmilyen a fenti pntban nem szereplõ költség, különösen: Általáns krlátzásk Garanciális költségek, A pályázónál meglévõ termelõkapacitásk telephelyen belüli, illetve más telephelyre történõ áttelepítési költsége, Franchise díj, A pályázat benyújtása elõtt felmerült költségek, Elõkészítési célú tevékenység költségei (például: pályázatkészítés, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzõi díj), Biztsítéknyújtáshz kapcslódó költségek, Jelzálg, bankgarancia költségei, Bér- es járulékköltségek (pl. vásárkn, kiállításkn való megjelenés esetén sem elszámlható), Mûködési költségek (rezsi), Reprezentációs költségek, Utazási- és szállásköltségek (pl. vásárkn, kiállításkn való megjelenés esetén sem elszámlható), Kiszállási díj, Jgszabályfrissítési díj, Frdítási költségek, Levnható ÁFA. Beszerzés, szlgáltatásk igénybevétele A pályázó saját maga által elõállíttt, frgalmaztt eszköz, szftver, saját maga által nyújttt szlgáltatás, saját maga által frgalmaztt rendszer bevezetésének költségei, Amennyiben a pályázó lyan szlgáltatás igénybevételéhez igényel támgatást, amelyet a pályázatban leírtak alapján saját maga is el tud(na) végezni, A pályázó önmagától, tvábbá a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner es/vagy kapcslt vállalkzásától beszerzendõ mûszaki eszközök, berendezések, immateriális javak bekerülési értéke es az igénybe vett szlgáltatásk költségei, Olyan pénztárgép beszerzése, amely nem alkalmas az euró kezelésére, Mûszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, Meglevõ gépek átalakításának költségei, meg akkr sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltzik, Eszközök leszerelési költsége, A szállítási biztsítás es a vámkezelés költsége, Olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámlás alatt álló társaságtól szerzett be, Azn eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása elõtt bérleti vagy egyéb hasnló knstrukció keretében, tvábbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen mar használatban vltak, Irdabútr, Készletek beszerzése, Fgyasztási cikkek beszerzése, Jármû (gépjármû, vízi jármû, légi jármû), pótkcsi, félpótkcsi beszerzése, Operatív lízing knstrukcióban és kmpenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan, Az apprtált eszköz, ingatlan értéke, Üzletrész- és részvényvásárlás, 11

12 Eszközbeszerzéshez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw Gyártási licenc, gyártási knw-hw éves ismétlõdõ (megújítási, frgalm utáni) díja, Nem gyártási jellegû licenc, nem gyártási jellegû knw-hw vásárlása a szftverek kivételével, Infrastrukturális és ingatlan beruházás Ingatlan (telek es/vagy üzemépület, berendezett üzem) vásárlására, lízingelésére frdíttt összeg, Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámlható költségtételnek minõsülnek a bntási, depnálási, takarítási, kertépítési, a bntási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek, valamint az árkckázati fedezet, saját kivitelezésre frdíttt összeg. Infrmációs technlógia-fejlesztések Webtárhely bérleti díjának hsszabbítás, dmain név karbantartási díja, hnlap üzemeltetésének díja, szerver vagy webhely üzemeltetésének díja, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának idõpntjában rendelkezik hnlappal, A prjekt megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának idõpntjában, munkavisznyban fglalkztattt munkavállalók számát meghaladó szftverlicencek díja, munkaállmásk (teljes számítógép knfiguráció vagy laptp), szftverek költsége, Infrmatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, A terméktámgatási díj, Vállalati HR fejlesztés: Munkavédelmi, tûzvédelmi ktatás/tanácsadás költsége, Tanácsadás igénybevétele Adótanácsadás es könyvelés díja, Frráslehetõségek feltérképezésére és pályázatírásra irányuló tanácsadás díja, Minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványk bevezetése és tanúsíttatása: Minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványk bevezetésének támgatása esetén utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei, a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási költsége, frdításhz kapcslódó költségek, 11. Fenntartási kötelezettség A pályázónak vállalnia kell, hgy a támgattt beruházással létrehztt termelõ kapacitáskat, szlgáltatáskat, ingatlan bérletet, valamint a támgattt minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszereket, szabványkat a prjekt fizikai befejezését követõ 3. üzleti év végéig az adtt régióban fenntartja és üzemelteti. 12. Az önrész összetétele Az önrész a prjekt finanszírzásában a támgatás összegén felüli rész, amelyet a pályázónak kell biztsítania. Pályázói önrészként természetbeni hzzájárulás nem fgadható el. Az önrész saját frrásból és egyéb támgatásból tevõdhet össze. A pályázónak legalább a prjekt elszámlható összköltségének 25%-át kitevõ igazlt saját frrással kell rendelkeznie. 13. Elõleg igénylése Jelen pályázati knstrukció keretében indklt esetben elõleg nyújtható a támgatás 40%-a erejéig. 12

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2010-2.1.2 - Ügyféltájékoztató - I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009/2-1.2.1/A. Ügyféltájékoztató

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009/2-1.2.1/A. Ügyféltájékoztató Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009/2-1.2.1/A Ügyféltájékoztató A TÁMOGATÁS CÉLJA A mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelõ képességének növelése technológiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2010-2.1.2 1.Alapvetõ cél és háttér információ A komplex technológiai

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-1.2.1-15 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP /B

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2013-1.2.1/B Kedvezményezettek köre: A pályázati felhívásra kizárólag az alább felsorolt, kettős könyvvitelt vezető

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET I. A

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP ) -TERVEZET-

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP ) -TERVEZET- Mikr-, kis- és középvállalkzásk kapacitásbővítő beruházásainak támgatása (GINOP-1.2.2-16) -TERVEZET- A pályázatk benyújtása 2016. nvember 15-től 2018. nvember 15-ig lehetséges. Támgatás célja A Felhívás

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/A

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése KMOP-2009-1.2.1/A I. A támogatás célja A növekedési potenciállal

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP-2007-2.2.2) Alapvető cél Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek,

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2010-2.1.1/B I.A támogatás célja

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám):

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): PÁLYÁZAT Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai

Részletesebben

2010. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 2010.03.05.

2010. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 2010.03.05. 2010. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról GOP-2009-2.1.3 (Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása) A pályázat általános bemutatása A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4. Ügyféltájékoztató -tervezet

Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4. Ügyféltájékoztató -tervezet Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4 Ügyféltájékoztató -tervezet I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció Lgisztikai közpntk és szlgáltatásk fejlesztése pályázati knstrukció A pályázatk benyújtása előreláthatólag 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges! A GOP-2009-3.2.1 (Budapest és Pest megyén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.2/C pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.2/C pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2..2/C pályázatról GOP-2009-2..2/C (komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2009-2.1.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2009-2.1.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2009-2.1.1/B I. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex beruházásk támgatása a kmplex prgrammal segítendı leghátránysabb helyzető kistérségekben mikr-, kis- és középvállalkzásk számára

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2009-2.1.2/C Ügyféltájékoztató 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram mikr-, kis- és középvállalkzásk technlógia fejlesztése c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.1/A

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS Támgatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. A termelő és szlgáltató tevékenységekhez kapcslódó új épület építése, létesítése, a szükséges

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára KMOP-2012-1.2.1/B

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára KMOP-2012-1.2.1/B Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára KMOP-2012-1.2.1/B A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2013. november 15 A pályázat benyújtásának végső határideje: 2013. december 2. Kedvezményezettek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében prtfólió Mikr-, kis- és középvállalkzásk kapacitásbővítő beruházásainak támgatása kmbinált hiteltermék keretében GINOP-1.2.3-8.3.4-16 A pályázat célja A pályázat fő célkitűzésének tekinthető a KKV szektr

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára GOP /B és KMOP /B

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára GOP /B és KMOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2011. március 1. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2011. december

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 Mrd forint. A támogatott

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3

KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3 A kiírás célja a vállalati kapacitások komplex növelése a foglalkoztatási szint hosszú távú megtartásával,

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A pályázatról GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-2../A

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Ö S S Z E F O G L A L Ó a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz GOP-2011-2.1.1/A 2011. február 14. Alapvető cél Jelen

Részletesebben

2010. Környezetközpontú technológiafejlesztés 2010.02.22.

2010. Környezetközpontú technológiafejlesztés 2010.02.22. 2010. Környezetközpontú technológiafejlesztés 2010.02.22. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Pályázati kivonat tervezet. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

Pályázati kivonat tervezet. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Pályázati kivonat tervezet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program KKV technológia-fejlesztés tárgyú pályázathoz c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10.

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10. GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10. 1. Alapinformációk 1.1. Forrás összege: 8,5 milliárd 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés Regionális Operatív Programok Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP- 2010-1.1.1./E Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP- 2010-1.1.1./D Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP- 2010-1.1.1./D Észak-Magyarországi

Részletesebben

2010. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése

2010. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése 2010. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Támogatás összege: vissza nem térítendő támogatás: o minimum 50 000 000 Ft, maximum 750 000 000 Ft igényelhető

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011. Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011. A támogatás célja Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Aktuális pályázatok. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Aktuális pályázatok Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat célja: A vissza nem térítendő támogatás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon

Részletesebben

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10.

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. 2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

GINOP A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

GINOP A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén Pályázat benyújtása A támogatási kérelmek benyújtása 2017. december 6-án 9 órától 2018. február 15-én 12 óráig lehetséges.

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2. Ö S S Z E F O G L A L Ó a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.1/A 2011. február 14. A Pályázat tartalma Jelen pályázati kiírás célja a mikro-,

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A konstrukció célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis-

Részletesebben

PÁLYÁZAT GOP-2011-2.1.1/B 1. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám):

PÁLYÁZAT GOP-2011-2.1.1/B 1. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat, jelen összesítő a beruházás, gépvásárlás, épületépítéssel kapcsolatos tevékenységeket részletezi, de az összes pályázható tevékenység feltüntetésre

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Környezeti célú fejlesztések

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Környezeti célú fejlesztések Pályázat Program neve: Program kódja: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2011-2.1.4 Környezeti célú fejlesztések A támogatási konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TERVEZET

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TERVEZET GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TERVEZET I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikro-,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 (Vállalati innováció támogatása) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-1.3.1/A pályázati konstrukció

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.1 és KMOP-2009-1.2.5 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.1 és KMOP-2009-1.2.5 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.1 és KMOP-2009-1.2.5 pályázatról GOP-2009-2.2.1 KMOP-2009-1.2.5 (Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása) A pályázat célja A konstrukció

Részletesebben