II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése c. pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 6 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 7 B1. Jogi forma... 7 B2. Méret... 8 B3. Székhely... 8 B4. Iparág... 8 B5. Típus/karakter... 8 B6. Egyéb kizáró okok... 8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi szűkítése C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. A saját forrás összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Vonatkozó jogszabályok listája F6. Fogalomjegyzék F7. Pályázathoz benyújtandó dokumentumok listája F8. Mellékletek

3 Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A konstrukció célja, hogy a régió kistérségeiben minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. A régióban az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a rossz állapotú háziorvosi rendelő, a hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező és/vagy leromlott állapotú önálló, illetve funkcionálisan önálló járóbetegszakellátó intézmény, mely különösen igaz a hátrányos helyzetű térségekre. Ugyanakkor az aktív fekvőbeteg ellátás ágykapacitás mennyiségének törvényi csökkentése következtében a betegek egy része a járóbeteg-ellátásban jelenik meg és fog megjelenni. A problémák megoldása érdekében szükség van az egészségügyi ellátások kistérségi alapon történő optimalizálására, a leromlott infrastruktúra fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére. A komponens: Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása Átfogó célok: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A végleges és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek (épület, gép-eszköz, IT) és együttműködések kialakításával, ellátásszervezéssel; Lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási - háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis) - szolgálatok szolgáltatói szerepének megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása. A helyi önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak, valamint az egészségügyi ellátórendszeren belül kiemelten a lakosság-közeli szolgáltatások biztosításának tekintetében a háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis) szolgálatok azok, amelyek a lakossághoz legközelebb állnak, és megfelelő feltételrendszer, valamint hatékony működési és ellátásszervezés biztosítása mellett költség-hatékony és minőségi szolgáltatások, illetve - ahol ez lehetséges definitív (végleges) ellátás nyújtására képesek. Ezen alapellátási szolgálatok hatékony működése nemcsak az egészségügyi ellátás kiadásait képes optimalizálni, hanem kedvező területi helyzetük alapján, az említetteken túl színteréül szolgálhatnak az egészséges életmódot elősegítő tevékenységeknek, szolgáltatásoknak, programoknak is. Jelenleg az önkormányzati tulajdonban lévő, egészségügyi alapellátási feladatok nyújtásában szerepet játszó orvosi rendelők infrastrukturális állapota - épület, gép-eszköz, informatika és működtetése tekintetében a régión belül erőteljes különbségek tapasztalhatók. Jellemzően korszerűtlen épületekben, elavult eszközökkel, egyes térségekben helyettesítő szakemberekkel, rövidebb rendelési időben és esetleges konzultációs lehetőségekkel történik a betegellátás. A településszerkezet, a földrajzi és közlekedési viszonyok további hátrányokat gerjesztenek az ott élő lakosság ellátásának tekintetében. Ez az állapot nemcsak a betegellátást és a szolgáltatások minőségének növekedését, egyes alapellátási szolgáltatások integrációját, illetve a progresszív szintekkel való info-kommunikációt hátráltatja, hanem a szolgáltatásokhoz való esélyegyenlőséget sem biztosítja az amúgy is nagyobb morbiditási kockázattal élők számára egészségi állapotuk javítása érdekében. 4

5 B komponens: Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése Átfogó célok: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően; A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával érünk el. A évi CXXXII. törvény elfogadásával és alkalmazásával az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átalakítása megkezdődött. Ennek következtében az aktív fekvőbeteg ellátás kapacitásmennyisége törvényileg csökkent, így a nem feltétlenül kórházi ellátást igénylő betegek egy része kikerül ebből az ellátási formából és a valós szükségletek a járóbeteg-szakellátásban jelennek meg. Jelen komponens a meglévő és működő, alapszintű és / vagy emelt szintű járóbetegszakellátórendszer fejlesztését célozza meg. Alapszintű járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve alapszintre fejlesztés azon önálló járóbeteg szakrendelők esetében támogatható, ahol az intézmény által felvállalt ellátott lakosság száma minimum fő, és alap szintre fejlesztés esetén az ellátás elégtelen mennyiségben és/vagy minőségben működik. A fejlesztés eredményeként elmondható, hogy a helyi lakosság számára elérhető és szakmailag releváns, definitív ellátás nyújtására képes járóbeteg szakellátás jön létre. Emeltszintű járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve emelt szintre fejlesztés azon önálló vagy funkcionálisan önálló, aktív fekvőbeteg ellátással nem rendelkező településeken működő szakrendelők esetében támogatható, ahol az intézmény által felvállalt ellátott lakosság szám meghaladja a főt, valamint a fejleszteni kívánt járóbeteg szakellátó és az ahhoz legközelebbi aktív fekvőbeteg szakellátás közötti közúton mért távolság meghaladja a 15 km-t. A2. Részcélok A komponens: Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása A helyi önkormányzat önkormányzati tulajdonban lévő háziorvosi szolgálatainak, illetve a funkcionálisan már privatizált praxisoknak helyet adó önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok infrastruktúrájának (eszköz, épület) korszerűsítése, vonzóvá tétele infrastruktúrafejlesztéssel és a munkafeltételek minőségének javításával; Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférésének érdekében; Közvetlen betegellátással kapcsolatos háziorvosi szolgáltatón belüli és a betegellátás progresszív szintjei közötti modern info-kommunikációs rendszerbe való kapcsolódás informatikai feltételeinek megteremtése; Mindazon szükséglet alapú alapellátással kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosítása, melyek egymásra épülve és/vagy kiegészítve biztosítják a szükséglettel alátámasztott igények kielégítését; Az alapellátás háziorvosi szolgálat - minőségének javítása és a családorvosi szerepkör megerősítése. 5

6 B komponens: Kistérségi önálló járóbeteg-ellátó szakrendelők fejlesztése A szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, épület), figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot (környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazása, a megújuló energiaforrások használata); Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek járóbeteg ellátáshoz való akadálymentes hozzáférésének érdekében; Info-kommunikáció fejlesztése; A lakosság lakóhelyéhez közel mindazon szükséglet alapú szakellátási szolgáltatások biztosítása, melyek egymásra épülve és/vagy kiegészítve integrált rendszert alkotva biztosítják a szolgáltatási hiányok megszüntetését és a megnövekedett, szükséglettel alátámasztott igények kielégítését. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben: A komponens: 260 millió Ft. B komponens: 840 millió Ft. A4. Támogatható pályázatok várható száma A jelen felhívás keretében támogatott pályázatok várható száma: A komponens: 10 db. B komponens: 4 db. 6

7 B. Pályázók köre B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: A komponens: Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321); Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (KSH 59); amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén a használatában lévő ingatlanban az évi CLIV tv (1) a), c) pontja szerinti valamely feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató működik. B komponens: Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321); Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (KSH 59); Egyházak, non-profit szervezetek (KSH 52, 55, 56, 57); amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén használatában lévő ingatlanban az évi CLIV tv. 89. és 90. pontja szerinti valamely feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató működik. Alapszintű járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve alapszintre fejlesztés azon önálló járóbeteg szakrendelők esetében támogatható, ahol az intézmény által felvállalt ellátott lakosság száma minimum fő, és alap szintre fejlesztés esetén az ellátás elégtelen mennyiségben és/vagy minőségben működik. A fejlesztés eredményeként elmondható, hogy a helyi lakosság számára elérhető és szakmailag releváns, definitív ellátás nyújtására képes járóbeteg szakellátás jön létre. Emeltszintű járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve emelt szintre fejlesztés azon önálló vagy funkcionálisan önálló, aktív fekvőbeteg ellátással nem rendelkező településeken működő szakrendelők esetében támogatható, ahol az intézmény által felvállalt ellátott lakosság szám meghaladja a főt, valamint a fejleszteni kívánt járóbeteg szakellátó és az ahhoz legközelebbi aktív fekvőbeteg szakellátás közötti közúton mért távolság meghaladja a 15 km-t. 7

8 A pályázat benyújtásakor nem intézményi formában működő, önálló, egymástól független járóbeteg szakrendelések fejlesztése jelen konstrukció keretén belül abban az esetben támogatható, ha a Pályázóra és a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó jogosultsági feltételek teljesülése mellett a fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltatók a pályázat benyújtásakor együttesen megfelelnek a Pályázati útmutatóban intézményi szinten, a szakmai program vonatkozásában megfogalmazott pályázati kritériumoknak, valamint az összes feladatellátásra vonatkozó szerződés / megállapodás a pályázathoz csatolásra került. Jogi forma tekintetében sem A, sem B komponens esetében nem pályázhatnak: gazdasági társaságok, kivéve: o azon átalakult közhasznú társaságokat, melyek non-profit gazdasági társasággá történő átalakulása jogszabályi előírás alapján történt, valamint o a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (KSH 59); természetes személyek. Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumi partner bevonása nem lehetséges. B2. Méret Nem releváns. B3. Székhely Jelen pályázati kiírásban Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező szervezet nyújthat be pályázatot, de jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a Nyugatdunántúli régió területén megvalósuló projektek támogathatók. B4. Iparág Nem releváns. B5. Típus/karakter Nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; aki, vagy amely szervezetet a 217/1998 Korm. rend. 88. (2) és (3) bekezdése alapján a támogatási rendszerekből kizártak, (a kizárásának időtartama alatt nem jogosult); 8

9 aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeknek; aki, vagy amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben; aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely működéséhez illetve a projekt megvalósításához a szükséges hatósági engedélyekkel a támogatási szerződés megkötéséig nem rendelkezik; akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet. A visszatartás a Kedvezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti; aki, vagy amely a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi előírásokat (együttesen a horizontális célokat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek. A horizontális szempontokra vonatkozó részletes útmutatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.hu) találhatóak, melyek tartalmazzák a vonatkozó jogszabályok listáját; aki, vagy amely a Pályázati adatlap nyilatkozatainak kitöltésénél nyilatkozatával jogszabályi kötelezettséget vagy a pályázati dokumentációban előírt elvárást nem teljesíti, illetve valótlan adatokat állít. B komponens esetében további kritérium: Abban az esetben, ha a pályázó már rendelkezik közfinanszírozott kapacitással, meg kell felelnie az évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1) Korm. rendelet rendelkezésének. b) A pályázat keretében fejleszteni kívánt ingatlanra vonatkozó feltételek: Kizárólag olyan per-, és igénymentes ingatlanra nézve nyújtható támogatás, amely alkalmas a funkció befogadására. A tulajdonjogi helyzet tiszta, az ingatlan a Pályázó tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén a Pályázó használatában van. Amennyiben a beruházással érintett ingatlanon belül vannak pályázói tulajdonban, és egyéb, harmadik személy tulajdonában lévő egységek is, a pályázat benyújtható, azonban jelen konstrukció keretén belül kizárólag a pályázói tulajdonban lévő ingatlanrészek fejlesztése támogatható, a harmadik személy tulajdonában lévő ingatlanrészek fejlesztésének költségei nem elszámolható költségek. Az osztatlan közös tulajdonban lévő vagyontárgyak, pl. kapcsolódó válaszfalak, szigetelések, épület körüli járdák fejlesztésének, kialakításának költségei támogatható és nem támogatható ingatlanrészek vonatkozásában m2 alapú arányosítással építhetőek be a projekt költségvetésébe. Amennyiben a beruházással érintett ingatlannak a Pályázón kívül 9

10 egyéb tulajdonosai is vannak, az egyéb tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatai a Pályázathoz csatolandó dokumentumok. A pályázó a fejlesztéssel érintett egészségügyi intézmény működtetését, üzemeltetését biztosíthatja egy rajta kívül álló, harmadik személy (beleértve a gazdasági társaságokat) által, illetve az eredményes pályázatot követően az üzemeltetési, működtetési és vagyonkezelői jogot harmadik személynek átadhatja, figyelembe véve az Ötv. (1990. LXV. tv.) 80/A. (8) bekezdését, amely szerint a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei (köztük a projekt fenntartási kötelezettsége is) azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át. c) Egyéb feltételek: Azon intézmények vonatkozásában, melyek a teljes körű akadálymentesítését jelen pályázati kiírás keretében megvalósítják, a későbbiekben az ÚMFT keretében nem számolhat el az akadálymentesített épületre további akadálymentesítéshez kapcsolódó költséget. Azon intézmények vonatkozásában, amelyek az ÚMFT keretében a NYDOP akadálymentesítési pályázati kiírás keretén belül fejlesztésre kerülnek, jelen kiírás keretében akadálymentesítéshez kapcsolódó költség nem számolható el. Jelen pályázati kiírásra benyújtott projekt más, azonos célú pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében támogatható tevékenységekre elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható (kivéve saját erő kiegészítést szolgáló támogatás). Nem nyújtható támogatás azon tevékenységek finanszírozására, amelyek évtől EU-s vagy decentralizált forrás terhére jelen pályázattal azonos tartalmú fejlesztés keretében megvalósultak. Egy épület fejlesztése esetén kizárólag egy pályázat nyújtható be. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak: - amennyiben nincs a pályázó részéről kötelezettségvállalás a járóbeteg szakellátó intézmény működtetéséhez szükséges szakmai humán erőforrás biztosításáról, amely a nem hiánypótolható mellékleteket a pályázat beadásakor nem csatolja. B komponens esetében: A szolgáltatás módosítás következtében jelentkező kapacitásváltoztatásokat a regionális kapacitásegyeztetés keretében lehet kialakítani, a regionális keretek terhére. Többlet kapacitást képviselő párhuzamos fejlesztések a régión belül nem történhetnek. Kapacitásbővítéssel járó szakmai program esetén az OEP kapacitásbővítésre vonatkozó előzetes befogadó nyilatkozata, illetve amennyiben ez nem áll rendelkezésre, a Pályázó nyilatkozata a kapacitásbővítésre vonatkozó kérelem Regionális Egészségügyi Tanácshoz történő benyújtásáról a pályázathoz csatolva van. 10

11 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, illetve helyi szükségleteken és lehetőségeken alapulnak. A komponens: Támogatandó tevékenység a meglévő, működő orvosi rendelők infrastruktúrafejlesztése, akadálymentesítése, illetve az eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy központosított alapellátási ügyeletté való kialakítása, indokolt esetben új épület létrehozása. A fejlesztés kiterjed elsősorban a szakmai felszereltség korszerűsítésére a minimumfeltételeknek megfelelően, illetve az emelt szintű definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek-eszközök fejlesztésére, továbbá az info-kommunikációt biztosító informatikai fejlesztésekre. Fentiek figyelembevételével támogatható tevékenységek: Építés: Meglévő orvosi rendelő felújítása, átépítése, bővítése a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével; Csoportos-praxisokba integrálódást biztosító fejlesztések; Egészségközpont/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása, a Pályázati útmutatóban előírt kötelező, illetve opcionális funkciók betöltésével. Új építés abban az esetben támogatható, amennyiben a meglévő épület életveszélyes állapotban van, vagy gazdaságos átalakításra alkalmatlan, valamint az ugyanazon funkcióval rendelkező épület, vagy ha a pályázó ilyen épülettel nem rendelkezik, az eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy központosított alapellátási ügyeletté való kialakításánál költséghatékonyabb. Új építés esetén a Pályázati útmutató 10. számú mellékletét képző Építészeti ajánlást javasoljuk figyelembe venni! Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen pályázati kiírás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak (pl.: önálló háziorvosi rendelő fejlesztése esetén a védőnői szolgáltatás) vagy funkciónak (pl.: lakás), az alábbi módon szükséges az építési, felújítási költségeket arányosítani: A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a kiírás szerint támogatott szolgáltatás/ ellátás nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (m2) arányában. Példa: Egy épületen belül található a háziorvosi rendelő (50 m2, a szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségekkel együtt), és a védőnői szoba (40 m2, a szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségekkel együtt), akkor a tető-, homlokzat, stb. felújítására jutó kivitelezési költségek összegét a pályázat keretében 50/(50+40) arányban lehetséges elszámolni. A számítás szerint a közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre jutó költségek 56 %-a építhető be a projekt költségvetésébe. A m2 alapú arányosítás nem vonatkozik az adott egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, ÁNTSZ által előírt, valamint 11

12 a Pályázati útmutató 10. számú melléklete által tartalmazott építészeti ajánlásban szereplő, adott funkcióhoz kapcsolódó helyiségekre, azok fejlesztésének, felújításának költségei jelen projekt keretén belül 100%-ban elszámolhatóak. Eszközbeszerzés: A 60/2003 ESZCSM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése; Az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges emelt szintű definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, kivéve képalkotó diagnosztika, pl. echo, ultrahang; Alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközei (pl. sürgősségi táska, defibrillátor) beszerzése, abban az esetben, ha az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzést; Ápolási eszközök; Otthoni monitorozás jelzőrendszerének fogadása; Betegelőjegyzési rendszer; Egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver beszerzése. Jelen kiírás keretében elszámolható IT fejlesztés maximális értéke praxisonként: Ft. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra. Egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a váróterem és rendelő komfortosítását szolgálják. Jelen pályázati kiírás keretében eszközök beszerzése csak épület infrastruktúrájának fejlesztésével együttesen pályázható. Az önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem minősül épület-infrastruktúra fejlesztésnek. A konstrukció keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. Önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem támogatható! Egészségközpont/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása esetén a fejlesztett / létrehozott egészségháznak/-központnak a következő funkciókat kell betöltenie: Kötelező elemek o Egyes egészségügyi alapellátási (pl. háziorvosi szolgálat (felnőtt, gyermek, vegyes praxis)) szolgálatok; o Központi alapellátási ügyelet (kivéve, ha a térségben fenntartói társulás keretében, vagy funkcionálisan privatizált formában, kielégítő színvonalon már működő szolgálat van); o Egészségfejlesztési központ funkció betöltése; o Védőnői szolgálat; o Diszpécserszolgálat: info-kommunikáció, internet, segélyhívó rendszer; o Széles partneri kapcsolat kiépítése (pl. falugondnok, civil szervezetek, stb.); 12

13 Opcionális elemek Egyéb szolgáltatások integrációja: Iskolaegészségügy; Otthoni szakápolás; Házi segítségnyújtás; Ügyfélszolgálat; Alacsony erőforrás igényű, a területen gyakori szükségletként jelentkező, valamint adott progresszivitási szinten engedélyezett, megfelelő kompetenciával végezhető járóbeteg-szakellátás (pl. szemészeti szakrendelés, fizioterápia, stb.) biztosítása, mely felöleli a megelőzést és a gyógyítást; Gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt integrálása (a bérbeadásból a projekt megvalósítás időszaka alatt származó nettó bevétellel az elszámolható költségek csökkentésre kerülnek lásd D8. pont); Betegszállítás; Mentőállomás befogadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévő épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy rekonstrukció, illetve 10 évnél régebben épült. A pályázónak az OMSZ jóváhagyó nyilatkozatát csatolnia szükséges.). B komponens: Alapvetően a legfontosabb támogatandó tevékenység a meglévő infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése, komfortosítása, szakmai felszereltségének javítása, az alábbiak szerint: Építés: Meglévő járóbeteg-szakrendelő bővítése, átépítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével; Új építés abban az esetben támogatható, amennyiben a meglévő épület életveszélyes állapotban van, vagy gazdaságos átalakításra alkalmatlan, valamint az új építés költséghatékonyabb; Új építés és bővítés esetén a projekt keretében támogatható épület maximális nettó alapterülete alapszintű járóbeteg szakrendelő építése esetében 1500 m 2, emeltszintű járóbeteg szakrendelő építése esetében pedig 2000 m 2. Új építés és bővítés esetében támogatható és adott projekt költségvetésében elszámolható nettó alapterületen felüli rész építési költsége kizárólag projekten kívüli saját forrásból finanszírozható. Amennyiben a meglévő épület alapterülete a projekt megkezdése előtt meghaladja a jelen pályázati kiírásban új építés és bővítés esetén előírt m 2 korlátot, az azon felüli épület/épületrész építési költsége kizárólag saját erőből finanszírozható. A saját erőből létrehozott épületrész kialakítására is vonatkoznak a Pályázati útmutatóban rögzített kötelező tartalmi elemek (pl. akadálymentesítés). Eszközbeszerzés: A jelen pályázati konstrukció keretében csak új eszköz szerezhető be; 13

14 Alapszintű járóbeteg szakrendelővé történő fejlesztés esetében: A szakmai programnak megfelelő, továbbá a mellékelt ajánláshoz igazodó új orvostechnológiai gépek/-műszerek, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő, az alapszintű járóbeteg-szakellátó feladat ellátáshoz indokolt eszközök (diagnosztikai /digitális képalkotó diagnosztikai, kivéve CT, MRI, PET, DSA), valamint vérvételi hely berendezései, terápiás beavatkozások eszközei, rehabilitációs, ápolási eszközök és ezekhez közvetlenül kapcsolódó berendezések, bútorok szerezhetőek be. Feltétel, hogy a digitális képalkotó diagnosztikai eszközök DICOM szabvány szerinti kommunikációra legyenek képesek; Emeltszintű járóbeteg szakrendelővé történő fejlesztés esetében: Az adott, illetve kialakítandó szolgáltatások szakmai programja alapján a mellékelt ajánláshoz igazodó orvos-technikai gépek, műszerek és eszközök beszerzése. Továbbá a 60/2003 (X. 20.) ESZCSM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő vagy attól magasabb színvonalú ellátás biztosításához: képalkotó (kivéve CT, MRI, PET), laboratóriumi és egyéb diagnosztikai eszközök; terápiás (pl. egynapos sebészet), ápolási eszközök, továbbá rehabilitációs egységek (pl.: medence, tornaterem), eszközeinek, berendezéseinek beszerzése támogatható. Intézményi integrált informatikai medikai rendszer (legalább a következő alrendszerekkel: járóbeteg-adminisztrációs rendszer, radiológiai és PACS rendszer, betegirányítási rendszer, intézményközi kommunikáció) fejlesztése, olyan módon, hogy a régióban már megvalósult/megvalósuló intézményközi információs rendszerhez való csatlakozásra alkalmas legyen. Javasoljuk a Pályázati útmutató mellékletei között megtalálható IT specifikáció-ajánlás figyelembe vételét! Telemedicinához szükséges digitális technológia; Info-kommunikációs és diszpécserszolgálat eszközei; Otthoni monitorozás jelzőrendszerének fogadása; Központi betegirányító és beteghívó rendszer; Informatikai biztonsági rendszer bevezetése (MSZ ISO/IEC 17799); Informatikai infrastruktúra és szolgáltatások szervezési, irányítási, gazdálkodási és menedzsment rendszer bevezetése (ITIL); Egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a váróterem és rendelő komfortosítását szolgálják. Az intézményi informatikai rendszerekben biztosítani kell a jogosultsági rendszeren keresztüli, szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelést, az adatok változtatásának naplózását, és a naplók utólagos megtekintését. Az integrált informatikai rendszernek minden jól elhatárolható tevékenység végzésének kiszolgálására alkalmas modult kell tartalmazni, pl. labor rendszer vagy a különböző gondozói rendszerek. Az új eszközök és gépek kezelésének betanítását a tendert elnyert szállítók végzik, illetve a szakmai ismeretek bővítése a kötelező továbbképzések keretében folytatódhat a szolgáltatók támogatásával. Jelen pályázati kiírás keretében eszközök beszerzése csak épület infrastruktúrájának fejlesztésével együttesen pályázható. Az önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem minősül épület-infrastruktúra fejlesztésnek. A konstrukció keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. 14

15 Önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem támogatható! A támogatható tevékenységek keretében fejlesztett intézményeknek, legkésőbb a fejlesztés eredményeként az alábbi kötelező és opcionális tartalmi elemeknek kell megfelelniük: Alapszintű járóbeteg szakellátás: Az intézmény típus kötelező tartalmi elemei: o járóbeteg-szakellátás működtetése: legalább sebészet (általános), belgyógyászat, nőgyógyászat, valamint gyermekgyógyászat (4 alapszakma); o vérvételi hely működtetése; o digitális képtovábbításra alkalmas képalkotó diagnosztikához (telemedicinához) szükséges digitális technológia, kiemelt intézményhez való kapcsolódással, konzíliáriusi tevékenység biztosítására; o otthoni szakápolás nyújtása és/vagy szervezése; o ellátás-szervezési feladatokat lát el, koordináló szerepet tölt be a kistérségben működő alapellátás, egészségügyi és szociális szolgáltatók között, széles partneri kapcsolat kiépítésével szorosan együttműködik az alapellátással, a szociális ellátórendszerrel (pl. szociális munkás, közösségi gondozó, falugondnok), civil szervezetekkel, egészségügyi és szociális szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel; o egységes info-kommunikációs szolgáltató egység működtetése, mely alkalmas: a hatályos jogszabályok és az egészség-biztosító(k) által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, illetve előállítja az adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat; intézményközi, központi alapellátási ügyelettel, háziorvosi szolgálatokkal on-line kapcsolat létesítésére a hatályos jogszabályokban rögzített szervezetekkel. o a területi egészségfejlesztés központja, a népegészségügyi program helyi aktivitásainak színtere. Opcionális elemek, melyeket gazdaságossági és szükségleti okok miatt is kialakíthat: 4 alapszakmán kívül egyéb szakrendelések működtetése a 200 szakorvosi óra elérésének érdekében; alapellátási szolgáltatások integrálása, fizikai feltételeinek kialakítása (háziorvos, fogorvos, iskolaegészségügy, praxisközösség, központosított alapellátási ügyelet stb.); nappali kórház; kúraszerű ellátás; szociális alapellátás keretében a házi segítségnyújtás szervezése és/vagy nyújtása; mentőállomás befogadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévő épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy rekonstrukció, illetve 10 évnél régebben épült. A pályázónak az OMSZ jóváhagyó nyilatkozatát csatolnia szükséges.); Gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt integrálása (a bérbeadásból a projekt megvalósítás időszaka alatt származó nettó bevétellel az elszámolható 15

16 költségek csökkentésre kerülnek lásd D8. pont); szakemberek és laikusok képzésére alkalmas közösségi tér kialakítása; kiegészítő info-kommunikációs eszközök használatára épülő szolgáltatások bevezetése, nyújtása (mobil szolgálat, internet, videotelefon szolgálat, házi jelzőrendszer, tanácsadó); ügyfélszolgálat, szakmai és szervezési tanácsadó szolgálat. Az intézmény működőképességének és szakmai kompetenciájának biztosítása érdekében szükséges, hogy a szakellátást minimum és maximum 200 szakorvosi óra/ hét és hozzá kapcsolódóan maximum 120 nem szakorvosi óra/hét keretében nyújtsa. A heti 200 szakorvosi és maximum 120 nem szakorvosi óra a jelenleg a pályázó által működtetett, befogadott kapacitásokkal együtt értendő, azok kiegészítéssel kerülnek az előírt 200 szakorvosi óra/hét szintre. KÖTELEZŐ SZAKMAI TARTALMI ELEMEK AZ ALAPFOKÚ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ ESETÉBEN, JAVASOLT HETI ÓRASZÁM Kötelező szakmai tartalmi elemek Belgyógyászati szakmacsoport Sebészet/traumatológia együtt Nőgyógyászat gondozással együtt Gyermekgyógyászat terhes Javasolt heti minimum óraszám 30 óra Ide értve a szakmacsoportba tartozó szakmákat is (pl. kardiológia, endokrinológia, stb.). A pályázat benyújtásakor a szakmai programban nevesített felsorolás szükséges. 30 óra 30 óra 0-20 óra Azokban a kistérségekben, ahol a vegyes háziorvosi praxisok száma meghaladja a kistérségben működő háziorvosi praxisok számának felét, ott szükséges gyermekgyógyászati szakrendelés működtetése. Diagnosztika Röntgen / Ultrahang* Vérvételi hely (labor J0) Javasolt heti minimum óraszám 30 óra Külön kell választani a távoli véleményezés lehetőségével bíró RTG szolgáltatást az orvos jelenlétéhez kötött képalkotó diagnosztikai szolgáltatástól. Amennyiben radiológus szakorvos jelenléte nem biztosított, akkor szonográfus alkalmazása szükséges nem szakorvosi óraszám keretében. szakorvosi órát nem igényel Megjegyzés: Valamennyi szakma esetében részmunkaidő terjedelmétől függetlenülmegkövetelt az előírásnak megfelelő feltételrendszer kialakítása! Egy-egy rendelőben több szakma is működhet. 16

17 Emeltszintű járóbeteg szakellátás: Az intézmény típus kötelező tartalmi elemei: járóbeteg szakellátás széles vertikumának biztosítása (megelőzés, gyógyítás, gondozás, rehabilitációs tevékenység, amely legalább 6 szakmacsoportban nyújt szolgáltatást és tartalmazza a 4 alapszakmát). A pályázat során lehetőség van az intézmény jelenleg meglévő járóbeteg szakellátási kapacitásainak szakmacsoportok szerinti átstrukturálására. diagnosztika (csak a fejlesztendő infrastruktúrában meglévő, illetve új építés esetén az új infrastruktúrába telepítendő, nem kiszervezett, önkormányzati tulajdonú labor, képalkotó fejlesztése támogatható, viszont az emelt szintű járóbeteg szakellátáshoz tartozó laborszolgáltatásokat teljes körűen biztosítani szükséges. Amennyiben a laborszolgáltatás egy része kiszervezéssel történik, a Pályázónak arról nyilatkoznia kell, illetve a vonatkozó megállapodás benyújtása szükséges); telemedicina; nappali kórházi részleg kialakítása; otthoni szakápolás nyújtása és/vagy szervezése; terápiás ellátások nyújtása (pl. fizioterápia) megfelelő szakorvosi háttér egyidejű biztosítása mellett; ellátás-szervezési feladatok ellátása, koordináló szerep betöltése a térség lakosainak betegút szervezésében és a térség szolgáltatóinak körében. Széles partneri kapcsolat kiépítésével szorosan együttműködik az alapellátással, a szociális ellátórendszerrel (pl. szociális munkás, közösségi gondozó, falugondnok), civil szervezetekkel, egészségügyi és szociális szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel; egységes info-kommunikációs szolgáltató egység működtetése, mely alkalmas o a hatályos jogszabályok és az egészség-biztosító(k) által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, és előállítja az adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat; o intézményközi, központi alapellátási ügyelettel, háziorvosi szolgálatokkal on-line kapcsolat létesítésére a hatályos jogszabályokban rögzített szervezetekkel; a területi egészségfejlesztés központja, a népegészségügyi program helyi aktivitásainak színtere. Az intézmény típus opcionális elemei, melyeket gazdaságossági és szükségleti okok miatt is kialakíthat: o alapellátási szolgáltatások integrálása, fizikai feltételeinek kialakítása (háziorvos, fogorvos, iskolaegészségügy, praxisközösség, központosított alapellátási ügyelet stb.); o egynapos ellátás nyújtása (sebészet, diagnosztika, terápia); o terápiás ellátások (balneoterápia, stb.); o Gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt integrálása (a bérbeadásból a projekt megvalósítás időszaka alatt származó nettó bevétellel az elszámolható költségek csökkentésre kerülnek lásd D8. pont); o kiegészítő info-kommunikációs eszközök használatára épülő szolgáltatások (mobil szolgálat, internet, videotelefon szolgálat, házi jelzőrendszer tanácsadó) bevezetése, nyújtása; o képzés, továbbképzések színterének biztosítása (szakemberek és laikusok 17

18 o o képzése); mentőállomás befogadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévő épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy rekonstrukció, illetve 10 évnél régebben épült. A pályázónak az OMSZ jóváhagyó nyilatkozatát csatolnia szükséges.); A vállalat- és minőségirányítási rendszer bevezetése. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A C1 pontban a támogatható tevékenységek között felsorolt kötelező elemeken túl az alábbiak: Intézmények akadálymentesítése, a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához című dokumentum előírásainak betartásával; IT fejlesztés, amennyiben a meglévő informatikai rendszer nem alkalmas az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra. Akadálymentesítés: A és B komponens: a) A beruházással érintett ingatlan tekintetében függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától - a pályázat keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének, valamint egy rendelőhelyiségnek az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesítését. Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is, és b) A beruházással érintett ingatlan tekintetében kötelező a fejlesztéssel érintett épület projekt arányos, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése. A tervezés és megvalósítás során kötelező az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pályázati Útmutatóhoz csatolt 5. számú mellékletben ( Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához ) részletezett előírások, biztonsági és kialakítási szabályok következetes és szakszerű alkalmazása, illetve maradéktalan betartása. Új építés esetén akadálymentesítés alatt az új épület teljes körű akadálymentesítése értendő. Infrastruktúra fejlesztés esetén az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK vonatkozó műszaki előírásainak, illetve a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban foglalt követelményeknek való megfelelőségéről a tervezőnek nyilatkoznia szükséges. Felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén az egész épület teljes körű akadálymentesítése a pályázat elbírálása során előnyt jelent. 18

19 Könyvvizsgálat: 50 millió forint támogatási összeget meghaladó projektek esetén kötelező könyvvizsgáló bevonása a projekttel kapcsolatos elszámolások hitelesítéséhez. Szükséges könyvvizsgálói igazolás a projekt záró elszámolásának mellékleteként arról, hogy a projekt keretében kizárólag elszámolható költségeket számolt el a projektgazda. Nyilvánosság tájékoztatása: A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda 125 millió forintos támogatási összeg felett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő III számú kommunikációs csomagot, 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén pedig a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő B típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. C.1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok o Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a fejlesztések, amelyek területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról) és / vagy különböző okok miatt hátrányos helyzetű településeken (311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. (1) és (2) alapján a 240/2006. (XI.30.) számú kormányrendelet szerint) valósulnak meg. Továbbá a 87/2007. (XII. 18.) számú határozat alapján a Nyugat-dunántúli régió alábbi, regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségei: Téti, Celldömölki, Lenti, Pannonhalmi kistérségek. o Előnyt élveznek azok a fejlesztések, melyek új munkahelyet teremtenek. o Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek anyag és energiatakarékos, környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósulnak meg. o Felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén az egész épület teljes körű akadálymentesítése előnyt jelent a pályázónak. A komponens: o o Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a fejlesztett/kialakított alapellátási feladatot végző háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis) szolgálat az alapellátás egyéb szolgálataival (pl. otthoni szakápolás) és a szakellátás területén széles partneri és info-kommunikációs együttműködést alakít ki, vagy integrált rendszert alkotva kistérségi egészségházat/központot hoz létre. Egészségház kialakítása/fejlesztése esetében prioritást élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a támogatható tevékenységek keretében fejlesztett intézmény a pályázatban bemutatott szakmai program megvalósításának eredményeként a kötelező tartalmi elemeken túl opcionális funkciókat is be fog tölteni. 19

20 o Előnyt élvez a csoportpraxisok kialakítása az ellátási területeken. B komponens: o Integrálódik a kistérségi egészségügyi alap-, és egyéb szakellátásokkal (járó és fekvőbeteg szakellátás) és a szociális alapszolgáltatásokkal, info-kommunikációs szinten. o Prioritást élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a támogatható tevékenységek keretében fejlesztett járóbeteg szakrendelő intézmény a pályázatban bemutatott szakmai program megvalósításának eredményeként, a felvállalt ellátási szinten a kötelező tartalmi elemeken túl opcionális funkciókat is be fog tölteni. o Prioritást élveznek az egy településen belül, több telephelyen működő, önálló járóbeteg ellátó egységek központi telephelyre történő koncentrálását, illetve a tömbösítést célzó fejlesztések. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek, pl: Új háziorvos praxis és új járóbeteg szakrendelő intézmény létesítése; Új építés, kivéve a C1 pontban megjelölt feltételekkel; A projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzések; Eszközbeszerzés, épület-infrastruktúrafejlesztés nélkül; Infrastruktúrafejlesztés nem a Pályázó tulajdonában / vagyonkezelésében / állami tulajdon esetén használatában lévő ingatlanon; Gépjármű beszerzése; Betegtájékoztató kiadvány elkészítése; Használt eszközök beszerzése; Fogyó eszközök beszerzése; Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása; Termálvíz bevezetése és gyógyfürdő kialakítása; Képzés, beleértve új eszközök és gépek kezelésének betanítása (mint képzési tevékenység); OEP finanszírozás nélküli szervezeteknél megvalósuló fejlesztések. C3. Elszámolható költségek köre Általános feltételek Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: december 20-a után, de a projekt befogadásra előtt felmerülő előkészítési költségek (lásd Előkészítési költségek), illetve a projekt befogadását követően felmerülő bármely, elszámolható költségnek minősülő költségek számolhatók el A Kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, melyek jogalapja (pl.: szerződés, megrendelő, közigazgatási határozat, stb.) és teljesülése számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolható; 20

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése c. (DAOP-2007-4.1.1.) pályázat előkészítése Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal segítendő

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Észak-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Észak-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése c.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben - Tájékoztató rendezvény 2009. november 26. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése című (DAOP-2007-4.1.1.) Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás. c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás. c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése c. komponenséhez Kódszám: ÉAOP - 4.1.2/A - 12 ÉMOP - 4.1.1/A - 12 ÉMOP - 4.1.1/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése c. komponenséhez Kódszám: ÉAOP - 4.1.2/A - 12 ÉMOP - 4.1.1/A - 12 ÉMOP -

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb kistérségekben Battonya, 2009. november

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-4.2.1-16 FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELTÉTE- LEK EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése A pályázat célja A konstrukció általános célja a

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás. c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás. c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése c. komponenséhez Kódszám: ÉAOP - 4.1.2/A - 12 ÉMOP - 4.1.1/A - 12 ÉMOP - 4.1.1/B

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén:

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén: PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése

Részletesebben

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag).

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag). PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében PÁLYÁZATI FELTÉTELEK EFOP-3.4.3-16 A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/347-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

GINOP

GINOP VERSENYKÉPES VÁLLALATOK TEVÉKENYSÉGÉNEK EMELT SZINTŰ DIGITALIZÁLÁSA GINOP-3.2.6-8.2.4-17 Jelen Felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a támogatható fejlesztések

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg VEKOP-8.5.3-17 1,84 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben