II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése c. pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 6 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 7 B1. Jogi forma... 7 B2. Méret... 8 B3. Székhely... 8 B4. Iparág... 8 B5. Típus/karakter... 8 B6. Egyéb kizáró okok... 8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi szűkítése C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. A saját forrás összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Vonatkozó jogszabályok listája F6. Fogalomjegyzék F7. Pályázathoz benyújtandó dokumentumok listája F8. Mellékletek

3 Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A konstrukció célja, hogy a régió kistérségeiben minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. A régióban az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a rossz állapotú háziorvosi rendelő, a hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező és/vagy leromlott állapotú önálló, illetve funkcionálisan önálló járóbetegszakellátó intézmény, mely különösen igaz a hátrányos helyzetű térségekre. Ugyanakkor az aktív fekvőbeteg ellátás ágykapacitás mennyiségének törvényi csökkentése következtében a betegek egy része a járóbeteg-ellátásban jelenik meg és fog megjelenni. A problémák megoldása érdekében szükség van az egészségügyi ellátások kistérségi alapon történő optimalizálására, a leromlott infrastruktúra fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére. A komponens: Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása Átfogó célok: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A végleges és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek (épület, gép-eszköz, IT) és együttműködések kialakításával, ellátásszervezéssel; Lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási - háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis) - szolgálatok szolgáltatói szerepének megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása. A helyi önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak, valamint az egészségügyi ellátórendszeren belül kiemelten a lakosság-közeli szolgáltatások biztosításának tekintetében a háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis) szolgálatok azok, amelyek a lakossághoz legközelebb állnak, és megfelelő feltételrendszer, valamint hatékony működési és ellátásszervezés biztosítása mellett költség-hatékony és minőségi szolgáltatások, illetve - ahol ez lehetséges definitív (végleges) ellátás nyújtására képesek. Ezen alapellátási szolgálatok hatékony működése nemcsak az egészségügyi ellátás kiadásait képes optimalizálni, hanem kedvező területi helyzetük alapján, az említetteken túl színteréül szolgálhatnak az egészséges életmódot elősegítő tevékenységeknek, szolgáltatásoknak, programoknak is. Jelenleg az önkormányzati tulajdonban lévő, egészségügyi alapellátási feladatok nyújtásában szerepet játszó orvosi rendelők infrastrukturális állapota - épület, gép-eszköz, informatika és működtetése tekintetében a régión belül erőteljes különbségek tapasztalhatók. Jellemzően korszerűtlen épületekben, elavult eszközökkel, egyes térségekben helyettesítő szakemberekkel, rövidebb rendelési időben és esetleges konzultációs lehetőségekkel történik a betegellátás. A településszerkezet, a földrajzi és közlekedési viszonyok további hátrányokat gerjesztenek az ott élő lakosság ellátásának tekintetében. Ez az állapot nemcsak a betegellátást és a szolgáltatások minőségének növekedését, egyes alapellátási szolgáltatások integrációját, illetve a progresszív szintekkel való info-kommunikációt hátráltatja, hanem a szolgáltatásokhoz való esélyegyenlőséget sem biztosítja az amúgy is nagyobb morbiditási kockázattal élők számára egészségi állapotuk javítása érdekében. 4

5 B komponens: Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése Átfogó célok: Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően; A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával érünk el. A évi CXXXII. törvény elfogadásával és alkalmazásával az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átalakítása megkezdődött. Ennek következtében az aktív fekvőbeteg ellátás kapacitásmennyisége törvényileg csökkent, így a nem feltétlenül kórházi ellátást igénylő betegek egy része kikerül ebből az ellátási formából és a valós szükségletek a járóbeteg-szakellátásban jelennek meg. Jelen komponens a meglévő és működő, alapszintű és / vagy emelt szintű járóbetegszakellátórendszer fejlesztését célozza meg. Alapszintű járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve alapszintre fejlesztés azon önálló járóbeteg szakrendelők esetében támogatható, ahol az intézmény által felvállalt ellátott lakosság száma minimum fő, és alap szintre fejlesztés esetén az ellátás elégtelen mennyiségben és/vagy minőségben működik. A fejlesztés eredményeként elmondható, hogy a helyi lakosság számára elérhető és szakmailag releváns, definitív ellátás nyújtására képes járóbeteg szakellátás jön létre. Emeltszintű járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve emelt szintre fejlesztés azon önálló vagy funkcionálisan önálló, aktív fekvőbeteg ellátással nem rendelkező településeken működő szakrendelők esetében támogatható, ahol az intézmény által felvállalt ellátott lakosság szám meghaladja a főt, valamint a fejleszteni kívánt járóbeteg szakellátó és az ahhoz legközelebbi aktív fekvőbeteg szakellátás közötti közúton mért távolság meghaladja a 15 km-t. A2. Részcélok A komponens: Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása A helyi önkormányzat önkormányzati tulajdonban lévő háziorvosi szolgálatainak, illetve a funkcionálisan már privatizált praxisoknak helyet adó önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok infrastruktúrájának (eszköz, épület) korszerűsítése, vonzóvá tétele infrastruktúrafejlesztéssel és a munkafeltételek minőségének javításával; Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférésének érdekében; Közvetlen betegellátással kapcsolatos háziorvosi szolgáltatón belüli és a betegellátás progresszív szintjei közötti modern info-kommunikációs rendszerbe való kapcsolódás informatikai feltételeinek megteremtése; Mindazon szükséglet alapú alapellátással kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosítása, melyek egymásra épülve és/vagy kiegészítve biztosítják a szükséglettel alátámasztott igények kielégítését; Az alapellátás háziorvosi szolgálat - minőségének javítása és a családorvosi szerepkör megerősítése. 5

6 B komponens: Kistérségi önálló járóbeteg-ellátó szakrendelők fejlesztése A szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, épület), figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot (környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazása, a megújuló energiaforrások használata); Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek járóbeteg ellátáshoz való akadálymentes hozzáférésének érdekében; Info-kommunikáció fejlesztése; A lakosság lakóhelyéhez közel mindazon szükséglet alapú szakellátási szolgáltatások biztosítása, melyek egymásra épülve és/vagy kiegészítve integrált rendszert alkotva biztosítják a szolgáltatási hiányok megszüntetését és a megnövekedett, szükséglettel alátámasztott igények kielégítését. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben: A komponens: 260 millió Ft. B komponens: 840 millió Ft. A4. Támogatható pályázatok várható száma A jelen felhívás keretében támogatott pályázatok várható száma: A komponens: 10 db. B komponens: 4 db. 6

7 B. Pályázók köre B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: A komponens: Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321); Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (KSH 59); amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén a használatában lévő ingatlanban az évi CLIV tv (1) a), c) pontja szerinti valamely feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató működik. B komponens: Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321); Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (KSH 59); Egyházak, non-profit szervezetek (KSH 52, 55, 56, 57); amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén használatában lévő ingatlanban az évi CLIV tv. 89. és 90. pontja szerinti valamely feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató működik. Alapszintű járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve alapszintre fejlesztés azon önálló járóbeteg szakrendelők esetében támogatható, ahol az intézmény által felvállalt ellátott lakosság száma minimum fő, és alap szintre fejlesztés esetén az ellátás elégtelen mennyiségben és/vagy minőségben működik. A fejlesztés eredményeként elmondható, hogy a helyi lakosság számára elérhető és szakmailag releváns, definitív ellátás nyújtására képes járóbeteg szakellátás jön létre. Emeltszintű járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve emelt szintre fejlesztés azon önálló vagy funkcionálisan önálló, aktív fekvőbeteg ellátással nem rendelkező településeken működő szakrendelők esetében támogatható, ahol az intézmény által felvállalt ellátott lakosság szám meghaladja a főt, valamint a fejleszteni kívánt járóbeteg szakellátó és az ahhoz legközelebbi aktív fekvőbeteg szakellátás közötti közúton mért távolság meghaladja a 15 km-t. 7

8 A pályázat benyújtásakor nem intézményi formában működő, önálló, egymástól független járóbeteg szakrendelések fejlesztése jelen konstrukció keretén belül abban az esetben támogatható, ha a Pályázóra és a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó jogosultsági feltételek teljesülése mellett a fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltatók a pályázat benyújtásakor együttesen megfelelnek a Pályázati útmutatóban intézményi szinten, a szakmai program vonatkozásában megfogalmazott pályázati kritériumoknak, valamint az összes feladatellátásra vonatkozó szerződés / megállapodás a pályázathoz csatolásra került. Jogi forma tekintetében sem A, sem B komponens esetében nem pályázhatnak: gazdasági társaságok, kivéve: o azon átalakult közhasznú társaságokat, melyek non-profit gazdasági társasággá történő átalakulása jogszabályi előírás alapján történt, valamint o a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (KSH 59); természetes személyek. Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumi partner bevonása nem lehetséges. B2. Méret Nem releváns. B3. Székhely Jelen pályázati kiírásban Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező szervezet nyújthat be pályázatot, de jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a Nyugatdunántúli régió területén megvalósuló projektek támogathatók. B4. Iparág Nem releváns. B5. Típus/karakter Nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; aki, vagy amely szervezetet a 217/1998 Korm. rend. 88. (2) és (3) bekezdése alapján a támogatási rendszerekből kizártak, (a kizárásának időtartama alatt nem jogosult); 8

9 aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeknek; aki, vagy amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben; aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely működéséhez illetve a projekt megvalósításához a szükséges hatósági engedélyekkel a támogatási szerződés megkötéséig nem rendelkezik; akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet. A visszatartás a Kedvezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti; aki, vagy amely a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi előírásokat (együttesen a horizontális célokat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek. A horizontális szempontokra vonatkozó részletes útmutatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.hu) találhatóak, melyek tartalmazzák a vonatkozó jogszabályok listáját; aki, vagy amely a Pályázati adatlap nyilatkozatainak kitöltésénél nyilatkozatával jogszabályi kötelezettséget vagy a pályázati dokumentációban előírt elvárást nem teljesíti, illetve valótlan adatokat állít. B komponens esetében további kritérium: Abban az esetben, ha a pályázó már rendelkezik közfinanszírozott kapacitással, meg kell felelnie az évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1) Korm. rendelet rendelkezésének. b) A pályázat keretében fejleszteni kívánt ingatlanra vonatkozó feltételek: Kizárólag olyan per-, és igénymentes ingatlanra nézve nyújtható támogatás, amely alkalmas a funkció befogadására. A tulajdonjogi helyzet tiszta, az ingatlan a Pályázó tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén a Pályázó használatában van. Amennyiben a beruházással érintett ingatlanon belül vannak pályázói tulajdonban, és egyéb, harmadik személy tulajdonában lévő egységek is, a pályázat benyújtható, azonban jelen konstrukció keretén belül kizárólag a pályázói tulajdonban lévő ingatlanrészek fejlesztése támogatható, a harmadik személy tulajdonában lévő ingatlanrészek fejlesztésének költségei nem elszámolható költségek. Az osztatlan közös tulajdonban lévő vagyontárgyak, pl. kapcsolódó válaszfalak, szigetelések, épület körüli járdák fejlesztésének, kialakításának költségei támogatható és nem támogatható ingatlanrészek vonatkozásában m2 alapú arányosítással építhetőek be a projekt költségvetésébe. Amennyiben a beruházással érintett ingatlannak a Pályázón kívül 9

10 egyéb tulajdonosai is vannak, az egyéb tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatai a Pályázathoz csatolandó dokumentumok. A pályázó a fejlesztéssel érintett egészségügyi intézmény működtetését, üzemeltetését biztosíthatja egy rajta kívül álló, harmadik személy (beleértve a gazdasági társaságokat) által, illetve az eredményes pályázatot követően az üzemeltetési, működtetési és vagyonkezelői jogot harmadik személynek átadhatja, figyelembe véve az Ötv. (1990. LXV. tv.) 80/A. (8) bekezdését, amely szerint a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei (köztük a projekt fenntartási kötelezettsége is) azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át. c) Egyéb feltételek: Azon intézmények vonatkozásában, melyek a teljes körű akadálymentesítését jelen pályázati kiírás keretében megvalósítják, a későbbiekben az ÚMFT keretében nem számolhat el az akadálymentesített épületre további akadálymentesítéshez kapcsolódó költséget. Azon intézmények vonatkozásában, amelyek az ÚMFT keretében a NYDOP akadálymentesítési pályázati kiírás keretén belül fejlesztésre kerülnek, jelen kiírás keretében akadálymentesítéshez kapcsolódó költség nem számolható el. Jelen pályázati kiírásra benyújtott projekt más, azonos célú pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében támogatható tevékenységekre elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható (kivéve saját erő kiegészítést szolgáló támogatás). Nem nyújtható támogatás azon tevékenységek finanszírozására, amelyek évtől EU-s vagy decentralizált forrás terhére jelen pályázattal azonos tartalmú fejlesztés keretében megvalósultak. Egy épület fejlesztése esetén kizárólag egy pályázat nyújtható be. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak: - amennyiben nincs a pályázó részéről kötelezettségvállalás a járóbeteg szakellátó intézmény működtetéséhez szükséges szakmai humán erőforrás biztosításáról, amely a nem hiánypótolható mellékleteket a pályázat beadásakor nem csatolja. B komponens esetében: A szolgáltatás módosítás következtében jelentkező kapacitásváltoztatásokat a regionális kapacitásegyeztetés keretében lehet kialakítani, a regionális keretek terhére. Többlet kapacitást képviselő párhuzamos fejlesztések a régión belül nem történhetnek. Kapacitásbővítéssel járó szakmai program esetén az OEP kapacitásbővítésre vonatkozó előzetes befogadó nyilatkozata, illetve amennyiben ez nem áll rendelkezésre, a Pályázó nyilatkozata a kapacitásbővítésre vonatkozó kérelem Regionális Egészségügyi Tanácshoz történő benyújtásáról a pályázathoz csatolva van. 10

11 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, illetve helyi szükségleteken és lehetőségeken alapulnak. A komponens: Támogatandó tevékenység a meglévő, működő orvosi rendelők infrastruktúrafejlesztése, akadálymentesítése, illetve az eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy központosított alapellátási ügyeletté való kialakítása, indokolt esetben új épület létrehozása. A fejlesztés kiterjed elsősorban a szakmai felszereltség korszerűsítésére a minimumfeltételeknek megfelelően, illetve az emelt szintű definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek-eszközök fejlesztésére, továbbá az info-kommunikációt biztosító informatikai fejlesztésekre. Fentiek figyelembevételével támogatható tevékenységek: Építés: Meglévő orvosi rendelő felújítása, átépítése, bővítése a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével; Csoportos-praxisokba integrálódást biztosító fejlesztések; Egészségközpont/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása, a Pályázati útmutatóban előírt kötelező, illetve opcionális funkciók betöltésével. Új építés abban az esetben támogatható, amennyiben a meglévő épület életveszélyes állapotban van, vagy gazdaságos átalakításra alkalmatlan, valamint az ugyanazon funkcióval rendelkező épület, vagy ha a pályázó ilyen épülettel nem rendelkezik, az eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy központosított alapellátási ügyeletté való kialakításánál költséghatékonyabb. Új építés esetén a Pályázati útmutató 10. számú mellékletét képző Építészeti ajánlást javasoljuk figyelembe venni! Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen pályázati kiírás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak (pl.: önálló háziorvosi rendelő fejlesztése esetén a védőnői szolgáltatás) vagy funkciónak (pl.: lakás), az alábbi módon szükséges az építési, felújítási költségeket arányosítani: A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a kiírás szerint támogatott szolgáltatás/ ellátás nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (m2) arányában. Példa: Egy épületen belül található a háziorvosi rendelő (50 m2, a szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségekkel együtt), és a védőnői szoba (40 m2, a szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségekkel együtt), akkor a tető-, homlokzat, stb. felújítására jutó kivitelezési költségek összegét a pályázat keretében 50/(50+40) arányban lehetséges elszámolni. A számítás szerint a közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre jutó költségek 56 %-a építhető be a projekt költségvetésébe. A m2 alapú arányosítás nem vonatkozik az adott egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, ÁNTSZ által előírt, valamint 11

12 a Pályázati útmutató 10. számú melléklete által tartalmazott építészeti ajánlásban szereplő, adott funkcióhoz kapcsolódó helyiségekre, azok fejlesztésének, felújításának költségei jelen projekt keretén belül 100%-ban elszámolhatóak. Eszközbeszerzés: A 60/2003 ESZCSM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése; Az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges emelt szintű definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, kivéve képalkotó diagnosztika, pl. echo, ultrahang; Alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközei (pl. sürgősségi táska, defibrillátor) beszerzése, abban az esetben, ha az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzést; Ápolási eszközök; Otthoni monitorozás jelzőrendszerének fogadása; Betegelőjegyzési rendszer; Egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver beszerzése. Jelen kiírás keretében elszámolható IT fejlesztés maximális értéke praxisonként: Ft. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra. Egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a váróterem és rendelő komfortosítását szolgálják. Jelen pályázati kiírás keretében eszközök beszerzése csak épület infrastruktúrájának fejlesztésével együttesen pályázható. Az önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem minősül épület-infrastruktúra fejlesztésnek. A konstrukció keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. Önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem támogatható! Egészségközpont/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása esetén a fejlesztett / létrehozott egészségháznak/-központnak a következő funkciókat kell betöltenie: Kötelező elemek o Egyes egészségügyi alapellátási (pl. háziorvosi szolgálat (felnőtt, gyermek, vegyes praxis)) szolgálatok; o Központi alapellátási ügyelet (kivéve, ha a térségben fenntartói társulás keretében, vagy funkcionálisan privatizált formában, kielégítő színvonalon már működő szolgálat van); o Egészségfejlesztési központ funkció betöltése; o Védőnői szolgálat; o Diszpécserszolgálat: info-kommunikáció, internet, segélyhívó rendszer; o Széles partneri kapcsolat kiépítése (pl. falugondnok, civil szervezetek, stb.); 12

13 Opcionális elemek Egyéb szolgáltatások integrációja: Iskolaegészségügy; Otthoni szakápolás; Házi segítségnyújtás; Ügyfélszolgálat; Alacsony erőforrás igényű, a területen gyakori szükségletként jelentkező, valamint adott progresszivitási szinten engedélyezett, megfelelő kompetenciával végezhető járóbeteg-szakellátás (pl. szemészeti szakrendelés, fizioterápia, stb.) biztosítása, mely felöleli a megelőzést és a gyógyítást; Gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt integrálása (a bérbeadásból a projekt megvalósítás időszaka alatt származó nettó bevétellel az elszámolható költségek csökkentésre kerülnek lásd D8. pont); Betegszállítás; Mentőállomás befogadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévő épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy rekonstrukció, illetve 10 évnél régebben épült. A pályázónak az OMSZ jóváhagyó nyilatkozatát csatolnia szükséges.). B komponens: Alapvetően a legfontosabb támogatandó tevékenység a meglévő infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése, komfortosítása, szakmai felszereltségének javítása, az alábbiak szerint: Építés: Meglévő járóbeteg-szakrendelő bővítése, átépítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével; Új építés abban az esetben támogatható, amennyiben a meglévő épület életveszélyes állapotban van, vagy gazdaságos átalakításra alkalmatlan, valamint az új építés költséghatékonyabb; Új építés és bővítés esetén a projekt keretében támogatható épület maximális nettó alapterülete alapszintű járóbeteg szakrendelő építése esetében 1500 m 2, emeltszintű járóbeteg szakrendelő építése esetében pedig 2000 m 2. Új építés és bővítés esetében támogatható és adott projekt költségvetésében elszámolható nettó alapterületen felüli rész építési költsége kizárólag projekten kívüli saját forrásból finanszírozható. Amennyiben a meglévő épület alapterülete a projekt megkezdése előtt meghaladja a jelen pályázati kiírásban új építés és bővítés esetén előírt m 2 korlátot, az azon felüli épület/épületrész építési költsége kizárólag saját erőből finanszírozható. A saját erőből létrehozott épületrész kialakítására is vonatkoznak a Pályázati útmutatóban rögzített kötelező tartalmi elemek (pl. akadálymentesítés). Eszközbeszerzés: A jelen pályázati konstrukció keretében csak új eszköz szerezhető be; 13

14 Alapszintű járóbeteg szakrendelővé történő fejlesztés esetében: A szakmai programnak megfelelő, továbbá a mellékelt ajánláshoz igazodó új orvostechnológiai gépek/-műszerek, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő, az alapszintű járóbeteg-szakellátó feladat ellátáshoz indokolt eszközök (diagnosztikai /digitális képalkotó diagnosztikai, kivéve CT, MRI, PET, DSA), valamint vérvételi hely berendezései, terápiás beavatkozások eszközei, rehabilitációs, ápolási eszközök és ezekhez közvetlenül kapcsolódó berendezések, bútorok szerezhetőek be. Feltétel, hogy a digitális képalkotó diagnosztikai eszközök DICOM szabvány szerinti kommunikációra legyenek képesek; Emeltszintű járóbeteg szakrendelővé történő fejlesztés esetében: Az adott, illetve kialakítandó szolgáltatások szakmai programja alapján a mellékelt ajánláshoz igazodó orvos-technikai gépek, műszerek és eszközök beszerzése. Továbbá a 60/2003 (X. 20.) ESZCSM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő vagy attól magasabb színvonalú ellátás biztosításához: képalkotó (kivéve CT, MRI, PET), laboratóriumi és egyéb diagnosztikai eszközök; terápiás (pl. egynapos sebészet), ápolási eszközök, továbbá rehabilitációs egységek (pl.: medence, tornaterem), eszközeinek, berendezéseinek beszerzése támogatható. Intézményi integrált informatikai medikai rendszer (legalább a következő alrendszerekkel: járóbeteg-adminisztrációs rendszer, radiológiai és PACS rendszer, betegirányítási rendszer, intézményközi kommunikáció) fejlesztése, olyan módon, hogy a régióban már megvalósult/megvalósuló intézményközi információs rendszerhez való csatlakozásra alkalmas legyen. Javasoljuk a Pályázati útmutató mellékletei között megtalálható IT specifikáció-ajánlás figyelembe vételét! Telemedicinához szükséges digitális technológia; Info-kommunikációs és diszpécserszolgálat eszközei; Otthoni monitorozás jelzőrendszerének fogadása; Központi betegirányító és beteghívó rendszer; Informatikai biztonsági rendszer bevezetése (MSZ ISO/IEC 17799); Informatikai infrastruktúra és szolgáltatások szervezési, irányítási, gazdálkodási és menedzsment rendszer bevezetése (ITIL); Egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a váróterem és rendelő komfortosítását szolgálják. Az intézményi informatikai rendszerekben biztosítani kell a jogosultsági rendszeren keresztüli, szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelést, az adatok változtatásának naplózását, és a naplók utólagos megtekintését. Az integrált informatikai rendszernek minden jól elhatárolható tevékenység végzésének kiszolgálására alkalmas modult kell tartalmazni, pl. labor rendszer vagy a különböző gondozói rendszerek. Az új eszközök és gépek kezelésének betanítását a tendert elnyert szállítók végzik, illetve a szakmai ismeretek bővítése a kötelező továbbképzések keretében folytatódhat a szolgáltatók támogatásával. Jelen pályázati kiírás keretében eszközök beszerzése csak épület infrastruktúrájának fejlesztésével együttesen pályázható. Az önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem minősül épület-infrastruktúra fejlesztésnek. A konstrukció keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. 14

15 Önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem támogatható! A támogatható tevékenységek keretében fejlesztett intézményeknek, legkésőbb a fejlesztés eredményeként az alábbi kötelező és opcionális tartalmi elemeknek kell megfelelniük: Alapszintű járóbeteg szakellátás: Az intézmény típus kötelező tartalmi elemei: o járóbeteg-szakellátás működtetése: legalább sebészet (általános), belgyógyászat, nőgyógyászat, valamint gyermekgyógyászat (4 alapszakma); o vérvételi hely működtetése; o digitális képtovábbításra alkalmas képalkotó diagnosztikához (telemedicinához) szükséges digitális technológia, kiemelt intézményhez való kapcsolódással, konzíliáriusi tevékenység biztosítására; o otthoni szakápolás nyújtása és/vagy szervezése; o ellátás-szervezési feladatokat lát el, koordináló szerepet tölt be a kistérségben működő alapellátás, egészségügyi és szociális szolgáltatók között, széles partneri kapcsolat kiépítésével szorosan együttműködik az alapellátással, a szociális ellátórendszerrel (pl. szociális munkás, közösségi gondozó, falugondnok), civil szervezetekkel, egészségügyi és szociális szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel; o egységes info-kommunikációs szolgáltató egység működtetése, mely alkalmas: a hatályos jogszabályok és az egészség-biztosító(k) által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, illetve előállítja az adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat; intézményközi, központi alapellátási ügyelettel, háziorvosi szolgálatokkal on-line kapcsolat létesítésére a hatályos jogszabályokban rögzített szervezetekkel. o a területi egészségfejlesztés központja, a népegészségügyi program helyi aktivitásainak színtere. Opcionális elemek, melyeket gazdaságossági és szükségleti okok miatt is kialakíthat: 4 alapszakmán kívül egyéb szakrendelések működtetése a 200 szakorvosi óra elérésének érdekében; alapellátási szolgáltatások integrálása, fizikai feltételeinek kialakítása (háziorvos, fogorvos, iskolaegészségügy, praxisközösség, központosított alapellátási ügyelet stb.); nappali kórház; kúraszerű ellátás; szociális alapellátás keretében a házi segítségnyújtás szervezése és/vagy nyújtása; mentőállomás befogadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévő épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy rekonstrukció, illetve 10 évnél régebben épült. A pályázónak az OMSZ jóváhagyó nyilatkozatát csatolnia szükséges.); Gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt integrálása (a bérbeadásból a projekt megvalósítás időszaka alatt származó nettó bevétellel az elszámolható 15

16 költségek csökkentésre kerülnek lásd D8. pont); szakemberek és laikusok képzésére alkalmas közösségi tér kialakítása; kiegészítő info-kommunikációs eszközök használatára épülő szolgáltatások bevezetése, nyújtása (mobil szolgálat, internet, videotelefon szolgálat, házi jelzőrendszer, tanácsadó); ügyfélszolgálat, szakmai és szervezési tanácsadó szolgálat. Az intézmény működőképességének és szakmai kompetenciájának biztosítása érdekében szükséges, hogy a szakellátást minimum és maximum 200 szakorvosi óra/ hét és hozzá kapcsolódóan maximum 120 nem szakorvosi óra/hét keretében nyújtsa. A heti 200 szakorvosi és maximum 120 nem szakorvosi óra a jelenleg a pályázó által működtetett, befogadott kapacitásokkal együtt értendő, azok kiegészítéssel kerülnek az előírt 200 szakorvosi óra/hét szintre. KÖTELEZŐ SZAKMAI TARTALMI ELEMEK AZ ALAPFOKÚ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ ESETÉBEN, JAVASOLT HETI ÓRASZÁM Kötelező szakmai tartalmi elemek Belgyógyászati szakmacsoport Sebészet/traumatológia együtt Nőgyógyászat gondozással együtt Gyermekgyógyászat terhes Javasolt heti minimum óraszám 30 óra Ide értve a szakmacsoportba tartozó szakmákat is (pl. kardiológia, endokrinológia, stb.). A pályázat benyújtásakor a szakmai programban nevesített felsorolás szükséges. 30 óra 30 óra 0-20 óra Azokban a kistérségekben, ahol a vegyes háziorvosi praxisok száma meghaladja a kistérségben működő háziorvosi praxisok számának felét, ott szükséges gyermekgyógyászati szakrendelés működtetése. Diagnosztika Röntgen / Ultrahang* Vérvételi hely (labor J0) Javasolt heti minimum óraszám 30 óra Külön kell választani a távoli véleményezés lehetőségével bíró RTG szolgáltatást az orvos jelenlétéhez kötött képalkotó diagnosztikai szolgáltatástól. Amennyiben radiológus szakorvos jelenléte nem biztosított, akkor szonográfus alkalmazása szükséges nem szakorvosi óraszám keretében. szakorvosi órát nem igényel Megjegyzés: Valamennyi szakma esetében részmunkaidő terjedelmétől függetlenülmegkövetelt az előírásnak megfelelő feltételrendszer kialakítása! Egy-egy rendelőben több szakma is működhet. 16

17 Emeltszintű járóbeteg szakellátás: Az intézmény típus kötelező tartalmi elemei: járóbeteg szakellátás széles vertikumának biztosítása (megelőzés, gyógyítás, gondozás, rehabilitációs tevékenység, amely legalább 6 szakmacsoportban nyújt szolgáltatást és tartalmazza a 4 alapszakmát). A pályázat során lehetőség van az intézmény jelenleg meglévő járóbeteg szakellátási kapacitásainak szakmacsoportok szerinti átstrukturálására. diagnosztika (csak a fejlesztendő infrastruktúrában meglévő, illetve új építés esetén az új infrastruktúrába telepítendő, nem kiszervezett, önkormányzati tulajdonú labor, képalkotó fejlesztése támogatható, viszont az emelt szintű járóbeteg szakellátáshoz tartozó laborszolgáltatásokat teljes körűen biztosítani szükséges. Amennyiben a laborszolgáltatás egy része kiszervezéssel történik, a Pályázónak arról nyilatkoznia kell, illetve a vonatkozó megállapodás benyújtása szükséges); telemedicina; nappali kórházi részleg kialakítása; otthoni szakápolás nyújtása és/vagy szervezése; terápiás ellátások nyújtása (pl. fizioterápia) megfelelő szakorvosi háttér egyidejű biztosítása mellett; ellátás-szervezési feladatok ellátása, koordináló szerep betöltése a térség lakosainak betegút szervezésében és a térség szolgáltatóinak körében. Széles partneri kapcsolat kiépítésével szorosan együttműködik az alapellátással, a szociális ellátórendszerrel (pl. szociális munkás, közösségi gondozó, falugondnok), civil szervezetekkel, egészségügyi és szociális szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel; egységes info-kommunikációs szolgáltató egység működtetése, mely alkalmas o a hatályos jogszabályok és az egészség-biztosító(k) által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, és előállítja az adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat; o intézményközi, központi alapellátási ügyelettel, háziorvosi szolgálatokkal on-line kapcsolat létesítésére a hatályos jogszabályokban rögzített szervezetekkel; a területi egészségfejlesztés központja, a népegészségügyi program helyi aktivitásainak színtere. Az intézmény típus opcionális elemei, melyeket gazdaságossági és szükségleti okok miatt is kialakíthat: o alapellátási szolgáltatások integrálása, fizikai feltételeinek kialakítása (háziorvos, fogorvos, iskolaegészségügy, praxisközösség, központosított alapellátási ügyelet stb.); o egynapos ellátás nyújtása (sebészet, diagnosztika, terápia); o terápiás ellátások (balneoterápia, stb.); o Gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt integrálása (a bérbeadásból a projekt megvalósítás időszaka alatt származó nettó bevétellel az elszámolható költségek csökkentésre kerülnek lásd D8. pont); o kiegészítő info-kommunikációs eszközök használatára épülő szolgáltatások (mobil szolgálat, internet, videotelefon szolgálat, házi jelzőrendszer tanácsadó) bevezetése, nyújtása; o képzés, továbbképzések színterének biztosítása (szakemberek és laikusok 17

18 o o képzése); mentőállomás befogadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévő épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy rekonstrukció, illetve 10 évnél régebben épült. A pályázónak az OMSZ jóváhagyó nyilatkozatát csatolnia szükséges.); A vállalat- és minőségirányítási rendszer bevezetése. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A C1 pontban a támogatható tevékenységek között felsorolt kötelező elemeken túl az alábbiak: Intézmények akadálymentesítése, a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához című dokumentum előírásainak betartásával; IT fejlesztés, amennyiben a meglévő informatikai rendszer nem alkalmas az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra. Akadálymentesítés: A és B komponens: a) A beruházással érintett ingatlan tekintetében függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától - a pályázat keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének, valamint egy rendelőhelyiségnek az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesítését. Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is, és b) A beruházással érintett ingatlan tekintetében kötelező a fejlesztéssel érintett épület projekt arányos, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése. A tervezés és megvalósítás során kötelező az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pályázati Útmutatóhoz csatolt 5. számú mellékletben ( Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához ) részletezett előírások, biztonsági és kialakítási szabályok következetes és szakszerű alkalmazása, illetve maradéktalan betartása. Új építés esetén akadálymentesítés alatt az új épület teljes körű akadálymentesítése értendő. Infrastruktúra fejlesztés esetén az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK vonatkozó műszaki előírásainak, illetve a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban foglalt követelményeknek való megfelelőségéről a tervezőnek nyilatkoznia szükséges. Felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén az egész épület teljes körű akadálymentesítése a pályázat elbírálása során előnyt jelent. 18

19 Könyvvizsgálat: 50 millió forint támogatási összeget meghaladó projektek esetén kötelező könyvvizsgáló bevonása a projekttel kapcsolatos elszámolások hitelesítéséhez. Szükséges könyvvizsgálói igazolás a projekt záró elszámolásának mellékleteként arról, hogy a projekt keretében kizárólag elszámolható költségeket számolt el a projektgazda. Nyilvánosság tájékoztatása: A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda 125 millió forintos támogatási összeg felett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő III számú kommunikációs csomagot, 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén pedig a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő B típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. C.1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok o Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a fejlesztések, amelyek területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról) és / vagy különböző okok miatt hátrányos helyzetű településeken (311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. (1) és (2) alapján a 240/2006. (XI.30.) számú kormányrendelet szerint) valósulnak meg. Továbbá a 87/2007. (XII. 18.) számú határozat alapján a Nyugat-dunántúli régió alábbi, regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségei: Téti, Celldömölki, Lenti, Pannonhalmi kistérségek. o Előnyt élveznek azok a fejlesztések, melyek új munkahelyet teremtenek. o Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek anyag és energiatakarékos, környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósulnak meg. o Felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén az egész épület teljes körű akadálymentesítése előnyt jelent a pályázónak. A komponens: o o Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a fejlesztett/kialakított alapellátási feladatot végző háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis) szolgálat az alapellátás egyéb szolgálataival (pl. otthoni szakápolás) és a szakellátás területén széles partneri és info-kommunikációs együttműködést alakít ki, vagy integrált rendszert alkotva kistérségi egészségházat/központot hoz létre. Egészségház kialakítása/fejlesztése esetében prioritást élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a támogatható tevékenységek keretében fejlesztett intézmény a pályázatban bemutatott szakmai program megvalósításának eredményeként a kötelező tartalmi elemeken túl opcionális funkciókat is be fog tölteni. 19

20 o Előnyt élvez a csoportpraxisok kialakítása az ellátási területeken. B komponens: o Integrálódik a kistérségi egészségügyi alap-, és egyéb szakellátásokkal (járó és fekvőbeteg szakellátás) és a szociális alapszolgáltatásokkal, info-kommunikációs szinten. o Prioritást élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a támogatható tevékenységek keretében fejlesztett járóbeteg szakrendelő intézmény a pályázatban bemutatott szakmai program megvalósításának eredményeként, a felvállalt ellátási szinten a kötelező tartalmi elemeken túl opcionális funkciókat is be fog tölteni. o Prioritást élveznek az egy településen belül, több telephelyen működő, önálló járóbeteg ellátó egységek központi telephelyre történő koncentrálását, illetve a tömbösítést célzó fejlesztések. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek, pl: Új háziorvos praxis és új járóbeteg szakrendelő intézmény létesítése; Új építés, kivéve a C1 pontban megjelölt feltételekkel; A projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzések; Eszközbeszerzés, épület-infrastruktúrafejlesztés nélkül; Infrastruktúrafejlesztés nem a Pályázó tulajdonában / vagyonkezelésében / állami tulajdon esetén használatában lévő ingatlanon; Gépjármű beszerzése; Betegtájékoztató kiadvány elkészítése; Használt eszközök beszerzése; Fogyó eszközök beszerzése; Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása; Termálvíz bevezetése és gyógyfürdő kialakítása; Képzés, beleértve új eszközök és gépek kezelésének betanítása (mint képzési tevékenység); OEP finanszírozás nélküli szervezeteknél megvalósuló fejlesztések. C3. Elszámolható költségek köre Általános feltételek Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: december 20-a után, de a projekt befogadásra előtt felmerülő előkészítési költségek (lásd Előkészítési költségek), illetve a projekt befogadását követően felmerülő bármely, elszámolható költségnek minősülő költségek számolhatók el A Kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, melyek jogalapja (pl.: szerződés, megrendelő, közigazgatási határozat, stb.) és teljesülése számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolható; 20

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Teljeskörű ügyfélazonosítás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.3.8 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben