PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése c."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése c. komponenséhez Kódszám: ÉAOP /A - 12 ÉMOP /A - 12 ÉMOP /B - 12 NYDOP /A

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre álló forrás... 6 A3. Támogatható pályázatok várható száma... 6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek C3. Elszámolható költségek C4. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások C5. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C6.1. A projekt tartalmára vonatkozó előírások- A komponens C6.2 A projekt tartalmára vonatkozó előírások - B komponens C6.3 Projekt területi korlátozása C6.4. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: C6.5. Egyéb speciális feltételek C7. Speciális kizáró okok C7.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok C7.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önerő mértéke D5. Előleg mértéke E KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Kiválasztási kritériumok F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje F2. További információ: F3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F4. Fogalomjegyzék F5. Mellékletek F6. Segédletek

3 A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél A konstrukció célja, hogy minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. Az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező és/vagy leromlott állapotú felnőtt háziorvosi, gyermek-háziorvosi, fogorvosi és védőnői, iskola-egészségügyi rendelő, valamint önálló, illetve funkcionálisan önálló járóbeteg-szakellátó intézmény, mely különösen igaz a hátrányos helyzetű térségekre. A Semmelweis Tervben megfogalmazott célkitűzések értelmében a járóbetegszakellátóknak, mint a betegút-szervezés kistérségi központjainak kiemelt szerep jut az ellátórendszer struktúra-átalakításában. A járóbeteg-szakellátás lehet az első olyan szint, ahol a szükséges diagnosztikai háttér mellett definitív ellátás történik, ezért ösztönözni szükséges a fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg szolgáltatások részarányának fejlesztését. Az ellátás színvonalának fokozatos javítása és a lakóhely-közeli hozzáférés biztosítása érdekében szükség van az egészségügyi ellátások kistérségi alapon történő optimalizálására, a leromlott infrastruktúra fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére. Jelen konstrukció olyan egészségügyi szolgáltatások (alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátók) fejlesztését célozza, melyre vonatkozóan a szolgáltató működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkezik. Jelen Felhívás keretében kapacitásbővítést eredményező fejlesztés kizárólag csak a B komponensben és az A komponens esetében a Nyugat-dunántúli régióban támogatható. Jelen felhívás keretében két komponensre ( A és B ) nyújtható be pályázat. Az A komponens két részcélra irányuló fejlesztési elképzelést tartalmaz. Az A komponens 1. részcél keretében a évi CLIV tv.152. (1) bekezdésében nevesített egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, míg a 2. részcél keretében egészségközpontok és egészségházak fejlesztése támogatható. Nyugat-dunántúli régió esetében kizárólag az A komponens 2. részcéljára (egészségközpontok és egészségházak fejlesztése) nyújtható be pályázat. A B komponens keretében önálló, illetve funkcionálisan önálló járóbeteg szakrendelők (alap - ill. emeltszintű) fejlesztése támogatható, jelen pályázati felhívásban megfogalmazott kötöttségek mentén. Átfogó célok A komponens esetében: Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; Az adott szolgáltató szinten lehetséges definitív (végleges) és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek (épület, gép-eszköz, IT) kialakítása, szolgáltatói együttműködések fokozása és ellátásszervezés folyamatos biztosítása; Lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási szolgálatok szolgáltatói szerepének megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása. A komponens - 1. Részcél; alapellátás fejlesztése A helyi önkormányzat egészségügyi alapellátási kötelezettségének, valamint az egészségügyi ellátórendszeren belül kiemelten a lakosság-közeli szolgáltatások biztosítása 4

5 tekintetében a háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis) szolgálatok azok, amelyek a lakossághoz legközelebb állnak, a megfelelő feltételrendszerek, valamint hatékony működési és ellátásszervezés biztosítása mellett definitív ellátások nyújtására képesek. Ezen alapellátási szolgálatok hatékony működésükkel nemcsak az egészségügyi ellátás kiadásait képesek optimalizálni, hanem területi helyzetük alapján, az említetteken túl színteréül szolgálhatnak az egészséges életmódot elősegítő tevékenységeknek, szolgáltatásoknak, programoknak is, így jelen kiírás keretében így átfogó cél: A helyi önkormányzat egyes főbb alapellátási szolgálatainak (háziorvosi, fogorvosi szolgálat, központi alapellátási ügyelet, védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi szolgálat) helyet adó, a pályázó tulajdonában vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanok infrastruktúrájának (eszköz, épület) korszerűsítése, vonzóvá tétele infrastruktúrafejlesztéssel és a munkafeltételek minőségének javításával, figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot (környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazása, a megújuló energiaforrások használata); Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférésének érdekében; Közvetlen betegellátással kapcsolatos háziorvosi szolgáltatón belüli és a betegellátás progresszív szintjei közötti modern infokommunikációs rendszerbe való kapcsolódás informatikai feltételeinek megteremtése; Az alapellátás háziorvosi, fogorvosi szolgálat minőségének javítása, a családorvosi szerepkör megerősítése. A komponens - 2. Részcél: egészségközpontok és egészségházak fejlesztése: Az A komponens 2. részcélja tekintetében átfogó cél, mindazon szükséglet alapú egészségügyi ellátással kapcsolatos fejlesztések megvalósítása, melyek az alapellátással egy épületben - jelen felhívásban meghatározott kötelező és opcionális szolgáltatási elemekkel kiegészítve, egymásra épülve biztosítják a településen jelentkező igények kielégítését, így jelen kiírás keretében így átfogó cél: Lakosság-közeli, fenntartható egészségházak, egészségközpontok kialakítása az egészségügyi alapellátásnak ill. a hozzá kapcsolódó kötelező és kiegészítő funkciók egy épületben történő integrálása, fejlesztése a racionális működés érdekében. Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférésének érdekében. Alacsony erőforrás igényű, a területen gyakori szükségletként jelentkező, valamint adott progresszivitási szinten engedélyezett, megfelelő kompetenciával végezhető, a településen már működő járóbeteg-szakellátás vagy mozgó szakorvosi szolgálat integrálása Átfogó célok B komponens esetében B komponens keretében kistérségi önálló, illetve funkcionálisan önálló járóbeteg szakrendelők (alap - ill. emeltszintű) fejlesztése támogatható. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; A szolgáltatási hiányok megszüntetése és szolgáltatások bővítése a szükségleteknek megfelelően; A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával. 5

6 Szakmapolitikai cél az indokolatlan kórházi ellátások számának csökkentése és a kórházi ellátást nem igénylő betegek, a költségesebb aktív fekvőbeteg ellátási forma helyett, járóbeteg-szakellátásban történő ellátása. Jelen komponens a meglévő és működő, önálló alapszintű és emeltszintű járóbeteg szakellátórendszer fejlesztését célozza. Részcélok A szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, épület) figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot (környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazása, a megújuló energiaforrások használata); Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek járóbeteg ellátáshoz való akadálymentes hozzáférésének érdekében; Info-kommunikáció fejlesztése; A lakosság lakóhelyéhez közel mindazon szakellátási szolgáltatások biztosítása, melyek egymásra épülve és/vagy kiegészítve integrált rendszert alkotva biztosítják a szolgáltatási hiányok megszüntetését és a megnövekedett, szükséglettel alátámasztott igények kielégítését. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Észak-alföldi és a Nyugat dunántúli régió esetében a B komponensre nem nyújtható be pályázat! A2. Rendelkezésre álló forrás A kiírás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg a évben: OP A komponens B komponens Észak-Alföldi Operatív Program 1. Részcél: 600 millió Ft. Észak-Magyarországi Operatív Program Nyugat-Dunántúli Program Operatív 2. Részcél: 400 millió Ft. 1. Részcél: millió Ft. 2. Részcél: 720 millió Ft. 2. Részcél: 561 millió Ft millió Ft. Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: OP A komponens B komponens Észak-Alföldi Operatív 8-20 db - 1 Támogatható közkiadásnak minősül jelen pályázati felhívás esetében a projekt elszámolható összköltsége, amelybe beletartozik mind a megítélt támogatás, mind a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege. A közszféra szerv pályázó definíciója a Pályázati Útmutató H14 pontjában található. 6

7 Program Észak-Magyarországi Operatív Program db 1-2 db Nyugat-Dunántúli Program Operatív 2-3 db - 7

8 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen kiírás A komponense részcél vonatkozásában az alábbi szervezetek és azok konzorciumaik pályázhatnak: Helyi önkormányzatok (GFO 321); Önkormányzati társulások: - Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327); - Többcélú kistérségi társulás (GFO 326); - Az évi CXXXV. tv. 8. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az évi CXXXV. tv. 9. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (GFO 321); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 599), kisebbségi önkormányzatok (GFO 371), egyesületek (GFO 529) egyházak (GFO 55) alapítványok (GFO 56) Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57), egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 59), Központi költségvetési szerv (GFO 31), illetve olyan non-profit gazdasági társaságok, amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a központi költségvetési szerv (GFO 59) amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanban az évi CLIV tv (1) a d.) 2 pontja szerinti valamely feladatot ellátó, működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató működik, vagy a projekt eredményeképpen működni fog. Amennyiben a beruházással érintett egészségügyi szolgáltatást nem a helyi önkormányzat, vagy annak társulása működteti, úgy az egészségügyi szolgáltató és az önkormányzat között létrejött, az egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodást csatolni kell a pályázathoz. A megállapodás mellékleteként az egészségügyi alapellátás szolgáltatására kötelezett helyi önkormányzat támogató nyilatkozata szükséges arról, hogy a projekt megvalósításához hozzájárul és a projekt megvalósítási idejét követően, legalább a projekt fenntartási időszakának a végéig a Pályázó által nyújtott szolgáltatás végzését átadja. Az A komponens 1. részcél keretében a fenti szervezetek betöltött 3, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxisonként pályázhatnak. Amennyiben a projekt egy évi CLIV tv.152. (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, e.) iskola-egészségügyi szolgáltatásról 3 Amennyiben a pályázat benyújtásának időpontjában betöltetlen a praxis, a Pályázó köteles gondoskodni róla, hogy a pályázat benyújtását követő fél éven belül, de legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig a praxis betöltésre kerüljön. 8

9 háziorvosi/fogorvosi praxishoz tartozó több település háziorvosi/fogorvosi/védőnői rendelőinek fejlesztését célozza, a pályázat benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Ebben az esetben a háziorvosi/fogorvosi/védőnői praxis elsődleges ellátási helyét biztosító önkormányzat jogosult a pályázatot benyújtani konzorciumban a fejlesztéssel érintett praxishoz tartozó települési önkormányzattal/önkormányzatokkal. Konzorciumvezető kizárólag olyan szervezet lehet, amely önállóan is jogosult pályázat / projektjavaslat benyújtására. Amennyiben a praxishoz tartozó települések nem mindegyikén valósul meg fejlesztés, a fejlesztéssel ilyen módon közvetlenül nem érintett településnek nem szükséges a konzorciumban részt vennie, azonban a pályázathoz csatolni szükséges a praxishoz tartozó, de a konzorciumban nem résztvevő települések támogató nyilatkozatát is. (Amennyiben a praxishoz tartozó települések közül csak egyetlen egy település kíván pályázni, abban az esetben is csatolni szükséges a praxishoz tartozó további települések nyilatkozatát.) A konzorciumokra vonatkozó általános szabályok tekintetében a Pályázati Útmutató c. dokumentum B1 pontja az irányadó! Jelen kiírás B komponense keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (GFO 321); Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (GFO366); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 59); Központi költségvetési szerv (GFO31), illetve olyan non-profit gazdasági társaságok, amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a központi költségvetési szerv (GFO 59) amelyek közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók (egészségügyi intézmények), vagy közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi intézmények fenntartói. Jelen konstrukció keretében a benyújtáskor nem egységes szervezeti, intézményi formában, egymástól függetlenül, önálló finanszírozási szerződéssel működő járóbeteg szakrendelések fejlesztése abban az esetben támogatható, ha a pályázat benyújtásakor - a jogosultsági feltételek teljesülése mellett - a fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltatók együttesen is megfelelnek a Pályázati Felhívás és Útmutatóban a szakmai program vonatkozásában rögzített kritériumoknak, valamint az összes feladatellátásra vonatkozó szerződés / megállapodás a pályázathoz csatolásra került. Vállalják továbbá, hogy a projekt megvalósítási ideje alatt, a projekt lezárásáig az egységes intézményi működési formát, egy épületbe integráltan létrehozzák. A B komponens keretében konzorciumi partner bevonása, konzorciumban történő pályázat benyújtása nem lehetséges. Az Általános Feltételek c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak. 9

10 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A komponens 1-2. részcél esetében: Támogatható tevékenység A komponens keretében: a meglévő, működő alapellátást szolgáló háziorvosi - fogorvosi és védőnői, iskola-egészségügyi szolgáltatást végző rendelők, egészségközpontok/egészségházak infrastruktúrafejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve, illetve az eddig más célra használt ingatlanok átalakítása, indokolt esetben új épület létrehozásával. Épület átalakítása, új építése, bővítése: Meglévő közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői szolgálatnak, a központi alapellátási ügyeletnek, iskola-egészségügyi szolgálatnak helyt adó helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés és energiahatékonysági szempontok figyelembevételével; Több egészségügyi alapszolgáltatás (különösen háziorvosi szolgáltatás) egy épületbe történő integrálását (praxisközösségek létrehozását) biztosító fejlesztések; 2. Részcél esetében egészségközpont/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása, a Pályázati útmutatóban előírt kötelező, illetve opcionális funkciók betöltésével, azok egy épületbe történő integrálásával; Új építés kizárólag abban az esetben támogatható - amennyiben a pályázó nem rendelkezik a szolgáltatás működtetéséhez szükséges, vagy - amennyiben a pályázó rendelkezik épülettel, de a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan, vagy a telekhatáron belüli bővítés tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, vagy a meglévő épület életveszélyes állapotban van (melyet a pályázó az illetékes megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének volt ÁNTSZ igazolásával, vagy statikus véleményével támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint jelen pályázati kiírás megjelenésék időpontja). B komponens esetében: Támogatható tevékenység B komponens keretében alap és emelt szintű önálló, vagy funkcionálisan önálló járóbeteg-szakellátók infrastruktúrafejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve. A fejlesztés kiterjedhet a szakmai felszereltség korszerűsítésére a minimumfeltételeknek megfelelően, illetve minőségi definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek-eszközök fejlesztésére, továbbá az infokommunikációt biztosító informatikai fejlesztésekre. Épület átalakítása, új építése, bővítése: 10

11 Meglévő önálló, vagy funkcionálisan önálló alap- és emelt szintű járóbeteg szakellátó bővítése, átépítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés és energiahatékonysági szempontok figyelembevételével. Új építés kizárólag abban az esetben támogatható - amennyiben a pályázó nem rendelkezik a szolgáltatás működtetéséhez szükséges, vagy - amennyiben a pályázó rendelkezik épülettel, de a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan, vagy a telekhatáron belüli bővítés tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, vagy a meglévő épület életveszélyes állapotban van (melyet a pályázó az illetékes megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének volt ÁNTSZ igazolásával, vagy statikus véleményével támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint jelen pályázati kiírás megjelenésék időpontja). A - B komponensre vonatkozó közös szabályok: Új építés és bővítés esetén a jelen Pályázati Felhívás mellékletét képező Építészeti ajánlást kötelező figyelembe venni, melyet jelen Pályázati Felhívás 8. sz. mellékelte tartalmaz. Önmagában akadálymentesítésre, energiahatékonysági korszerűsítésre irányuló fejlesztés nem minősül infrastruktúra-fejlesztésnek, így az önállóan nem támogatható. C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: A komponens részcéljára vonatkozó közös szabályok: 1. Eszközbeszerzés: A működési engedélyben és OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, a mobil eszközök preferálása és alábbi kötöttségek figyelembevételével: a. A pályázatban tervezett jelen Felhívás C6. pontjában szereplő kötelező és opcionális egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó és a 60/2003 (X.20) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése; b. 2. részcél vonatkozásában a pályázatban tervezett jelen Felhívás C6. pontjában szereplő, kötelező és opcionális nem közvetlenül egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztés esetén a feladat ellátáshoz nélkülözhetetlen eszközök. c. Egészségügyi alapellátási funkció fejlesztése esetén sürgősségi ellátás eszközei (pl. sürgősségi táska, defibrillátor) beszerzése abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését; d. Védőnői szolgálat fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglalt alapfelszereltségnek megfelelően; e. Iskola-egészségügyi szolgálat fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés a 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt alapfelszereltségnek megfelelően; f. Az orvosi rendelők, központosított alapellátási ügyelet fejlesztése esetén 11

12 kapcsolódó eszközbeszerzés keretében elsősorban olyan mobil eszközök beszerzése támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl.: laptop, hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG). Amennyiben nem mobil eszköz beszerzése történik, azt a Költségvetés szöveges magyarázatában, illetve a beszerzendő eszközök listája indokolni szükséges. g. Ápolási eszközök; h. Otthoni monitorozás jelzőrendszerének fogadása; i. Beteg-előjegyzési rendszer; j. Egészségügyi alapellátás fejlesztése esetén, szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés. Jelen kiírás keretében elszámolható IT fejlesztés maximális összege háziorvosi és / vagy fogorvosi praxisonként összesen Ft, védőnői körzetenként munkaállomásonként Ft, de projektenként maximum Ft. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra. k. Egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a váróterem és rendelő komfortosítását szolgálják, továbbá a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító berendezések beszerzése. 2. A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, tervezői nyilatkozat alapján. 3. Udvarfelújítás; telekhatáron belüli külterület-rendezés; parkosítás. A komponens 1. részcélja esetében: 1. Védőnői szolgáltatás infrastrukturális beruházás nélküli, önálló eszközfejlesztése csak háziorvosi és/vagy fogorvosi ellátással egyidejű fejlesztésének keretében valósulhat meg. Kizárólag védőnői szolgálati eszközfejlesztést tartalmazó projekt nem támogatható! 2. Iskola-egészségügyi szolgáltatás fejlesztése abban az esetben támogatható, amennyiben az iskolaorvosi szolgáltatás a háziorvosi /fogorvosi rendelővel azonos épületben működik. Nem fejleszthető abban az esetben sem, ha az iskolaegészségügyi szolgáltatás a közoktatási intézménnyel egy épületben működik. Kizárólag iskolaorvosi szolgálatnak helyt adó épület vagy helyiség építését, felújítását, átépítését, bővítését tartalmazó projekt nem támogatható! A komponens 2. részcélja esetében: 1. Képalkotó diagnosztika (ultrahang és röntgen) beszerzése kizárólag a járóbetegszakellátást integráló egészségház fejlesztés keretében, mobil ultrahang beszerzése pedig mozgó szakorvosi szolgálat esetében támogatható. B komponens esetében: 1. Eszközbeszerzés A.) Alapszintű járóbeteg szakrendelő, vagy alapszintű járóbeteg szakrendelővé fejlesztés esetében is a működési engedélyben és OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi 12

13 definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, az alábbi kötöttségek figyelembevételével: a) A pályázatban tervezett jelen Felhívás C6. pontjában szereplő kötelező és opcionális egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó és a 60/2003 (X.20) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése. b) A pályázatban tervezett jelen Felhívás C6. pontjában szereplő kötelező és opcionális nem közvetlenül egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztés esetén, a feladat ellátáshoz nélkülözhetetlen eszközök. c) A szakmai programnak megfelelő, továbbá a mellékelt specifikációhoz (10.. sz. melléklet) igazodó új orvos-technológiai gép-műszerek, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő, az alapszintű járóbeteg-szakellátó feladat ellátáshoz indokolt eszközök (diagnosztikai /digitális képalkotó diagnosztikai eszközök, (kivéve pl. CT, MRI, PET, DSA). Feltétel, hogy a digitális képalkotó diagnosztikai eszközök DICOM szabvány szerinti kommunikációra legyenek képesek. d) Vérvételi hely berendezései, terápiás beavatkozások eszközei, rehabilitációs, ápolási eszközök, és ezekhez közvetlenül kapcsolódó berendezések, bútorok szerezhetők be. e) Egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a váróterem és rendelő komfortosítását szolgálják. B.) Emeltszintű járóbeteg szakrendelő, vagy emeltszintű járóbeteg szakrendelővé történő fejlesztés esetében is a működési engedélyben és OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, az alábbi kötöttségek figyelembevételével: f) A pályázatban tervezett jelen Felhívás C6. pontjában szereplő kötelező és opcionális egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó és a 60/2003 (X.20) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése. g) A pályázatban tervezett jelen Felhívás C6. pontjában szereplő kötelező és opcionális nem közvetlenül egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztés esetén, a feladat ellátáshoz nélkülözhetetlen eszközök. h) A szakmai programnak megfelelő, továbbá a mellékelt specifikációhoz (10. sz. melléklet) igazodó új orvos-technológiai gép-műszerek, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő, az emeltszintű járóbeteg-szakellátó feladat ellátáshoz indokolt eszközök (diagnosztikai /digitális képalkotó diagnosztikai eszközök, (kivéve pl. CT, MRI, PET, DSA). Feltétel, hogy a digitális képalkotó diagnosztikai eszközök DICOM szabvány szerinti kommunikációra legyenek képesek. i) Laboratóriumi és egyéb diagnosztikai eszközök, terápiás (pl. egynapos sebészet), ápolási eszközök, és járóbeteg szakellátás keretében fizioterápiához, gyógytornához kapcsolódó rehabilitációs egységek (pl.: medence, tornaterem), eszközök, berendezések beszerzése támogatható. j) Intézményi integrált informatikai medikai rendszer (legalább a következő alrendszerekkel: járóbeteg-adminisztrációs rendszer, radiológiai és PACS rendszer, betegirányítási rendszer, intézményközi kommunikáció) fejlesztése, olyan módon, hogy a régióban már megvalósult/megvalósuló intézményközi információs rendszerhez való csatlakozásra alkalmas legyen, jelen Pályázati Felhívás 9. sz. melléklete szerint. k) Telemedicinához szükséges digitális technológia. l) Info-kommunikációs és diszpécserszolgálat eszközei. m) Otthoni monitorozás jelzőrendszerének fogadása. 13

14 n) Központi betegirányító és beteghívó rendszer. o) Informatikai biztonsági rendszer bevezetése (MSZ ISO/IEC 17799). p) Informatikai infrastruktúra és szolgáltatások szervezési, irányítási, gazdálkodási és menedzsment rendszer bevezetése (ITIL). q) Egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a váróterem és rendelő komfortosítását szolgálják. 2. Egészségügyi alapellátási szolgáltatások eszközbeszerzéseire vonatkozóan jelen Felhívás C1.2 A komponens esetében meghatározott szempontok érvényesek. 3. A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, tervezői nyilatkozat alapján. 4. Udvarfelújítás; telekhatáron belüli külterület-rendezés; parkosítás. A konstrukció keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges! Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy egyszer használatos eszközök beszerzése nem támogatható! C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 1. Nyilvánosság biztosítása: A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani, a A komponens esetében a II. sz., míg B komponens esetében az I. sz. kommunikációs csomag figyelembevételével. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a nyilvánosság biztosításnak költségek között kizárólag az adott kommunikációs csomagra vonatkozó kötelezően előírt minimum tevékenységek költségei számolhatóak el. Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 2. Projektszintű könyvvizsgálat: Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontja szerint, azaz amennyiben a projektre vonatkozóan megítélt támogatás összege meghaladja az 50 MFt-ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a jelen útmutató mellékletét képező tartalommal a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani. 3. Akadálymentesítés: a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően a Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című dokumentum (a Pályázati Útmutató c. dokumentum 8. számú melléklete, továbbiakban: Segédlet) előírásainak betartásával; 14

15 Új építés esetén akadálymentesítés alatt az új épület teljes körű és komplex akadálymentesítése értendő. 4. Azbesztmentesítés: Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet4 tartalmaz, úgy a pályázónak a jelen projekt keretében, vagy a projekt zárásáig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges. 5. Energiahatékonysági korszerűsítés: A pályázattal érintett közhasználatú 5 építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése). C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen: Új alapellátási szolgáltatás létesítése; Új építés, kivéve a C1.2 pontban megjelölt feltételekkel; A projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzések; Eszközbeszerzés, épület-infrastruktúrafejlesztés nélkül (projektszinten értelmezve); Infrastruktúrafejlesztés nem a Pályázó tulajdonában / vagyonkezelésében / állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanon; Gépjármű beszerzése; szűrőbusz beszerzése; Betegtájékoztató kiadvány elkészítése; Használt eszközök beszerzése; Forgóeszközök beszerzése, egyszer használatos eszközök beszerzése; Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása, fejlesztése; Termálvíz bevezetése és gyógyfürdő kialakítása; Képzés, beleértve új eszközök és gépek kezelésének betanítása (mint képzési tevékenység); OEP finanszírozás nélküli szervezeteknél megvalósuló fejlesztések, nem közfinanszírozott szolgáltatások fejlesztését célzó beruházások; Új, vagy a rendelővel nem egy épületben működő gyógyszertár fejlesztése, kialakítása, Gyógyszertári bútorzat és eszközbeszerzés; A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely feletti fejlesztés; 4 A szórt azbeszttel szennyezett lakóépületek felmérési dokumentációja rendelkezésre áll. Az adatbázis kezelője: Épületfenntartási K+F Alapítvány Iroda címe: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 6. Postacím:1241 Budapest 5.Pf.:113. Tel./Fax:(36-1) , Tel: (36-1) A lakóépületek azbeszttel való érintettségéről is ezen a címen lehet információt kérni. 5 Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és - használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá - használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet - törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg. 15

16 Háziorvosi/fogorvosi praxishoz nem kapcsolódó, a háziorvosi/fogorvosi rendelőtől külön épületben található iskola-egészségügyi szolgálat fejlesztése; Olyan iskola-egészségügyi szolgáltatás a közoktatási intézménnyel egy épületben működik. Svájci-Magyar együttműködési programban támogatásban részesült projekt keretében támogatott eszközök beszerzése; A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján eszköztámogatásban részesült praxisok által megvásárolt eszközök beszerzése. (A pályázat keretében fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát szükséges benyújtani). Nem támogathatóak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben szociális alapszolgáltatások, melyek az ÚMFT/ÚSZT keretében támogatásban részesültek. C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3. pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, az elszámolhatóságukra valamint a pályázatban történő alátámasztásukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában, valamint a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai című, a oldalon közzétett dokumentumban kerülnek meghatározásra. C3.1. Elszámolható költségek típusai I. Projekt-előkészítési költségek A projekt előkészítéséhez feltétlenül szükséges és igazoltan kapcsolódó alábbi költségek elszámolhatóak: 1. Jelen Pályázati Felhívásban előírt, kötelezően benyújtandó megvalósíthatósági tanulmány; 2. Szükséges engedélyezési szintű tervdokumentáció, tendertervek, kivitelezési szintű tervdokumentáció költségei; egyéb műszaki tervek; előzetes tervezői költségbecslés költségei; 3. Hatósági eljárási díjak költségei (pl.: építési engedély eljárási díja); 4. Előkészítéshez tartozó rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja; 5. Amennyiben jogszabályon alapulóan kötelező a tervellenőr alkalmazása, úgy a tervellenőr díja 6 6. Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját, és a feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárások költségeit is, amennyiben a közbeszerzés nem kizárólag a támogatott projekthez kapcsolódó beszerzést tartalmaz, akkor közbeszerzési érték arányosan). Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy közbeszerzési tanácsadásra a pályázó kizárólag közvetlenül, a tevékenység nyújtására szakosodott szervezettel/személlyel szerződhet. Közvetített szolgáltatásként nem vehető igénybe ilyen jellegű szolgáltatás, támogatás ilyen konstrukcióban a szolgáltatásra nem igényelhető. 6 A tervellenőr díja a tömegtartózkodásra szolgáló építmény tervezett kivitelezési dokumentációjának ellenőrzésére vonatkozóan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésében, 41. (2) és (7) bekezdéseiben rögzített esetekben számolható el. Az építmények tömegtartózkodási jellegének igazolási módja elsőfokú építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány. 16

17 Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az előkészítési és a megvalósítási költségek tekintetében - a projekt megkezdettségére vonatkozó előírások betarthatósága érdekében - külön szerződéseket javasolt kötni! A fentiekben felsorolt tevékenységek kizárólag a projekt előkészítés költségsoron tervezhetőek, függetlenül azok felmerülésének időpontjától! II. Megvalósítási költségek a) Projekt menedzsment költségek a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/1. pontja alapján, azzal a kiegészítéssel, hogy a projektmenedzsment tevékenységet végző cég a C1.2 pont szerinti eszközbeszerzést saját nevében nem teljesítheti (vagy ha igen, támogatás ezen eszközökre nem igényelhető). b) Szolgáltatások igénybevételének költsége Jelen kiírásban az alábbi, külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el (a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítási költségek/ 2. pontjában felsorolt tevékenységek közül kizárólag a következők): 1. A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei: a. Építési műszaki ellenőr 7 díja, tervezői művezetés költsége. b. A megvalósításhoz kapcsolódó rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja; c. A megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl. használatbavételi engedélyezési eljárás díja). 2. Nyilvánosság biztosításának költségei (kizárólag jelen Pályázati Felhívásban meghatározott kommunikációs csomaghoz tartozó, az ÚSZT Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentumban szereplő kötelezően ellátandó tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek.) 3. Kötelezően elvégzendő projektszintű könyvvizsgálat díja, ha a támogatás mértéke meghaladja az 50 millió Ft-ot. c) Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek Építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés költsége akkor tervezhető, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények, egyéb ingatlanok építési, bővítési és értéknövelő felújítási költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl, minden, az építmény, ingatlan üzemszerű-, biztonságos és rendeltetésszerű használatát, hasznosítását lehetővé tevő alábbi tevékenységek költségét (a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3.II. Megvalósítási költségek 3. pontjában felsorolt tevékenységek közül kizárólag az alábbiak tartoznak ebbe a körbe): 1. Komplex terület-előkészítés, területrendezés; 2. Bontás; 3. Hozzáférés, védelem; 4. Helyreállítás, rekonstrukció; 5. Felújítás; 6. Átalakítás; 7. Bővítés; 7 Műszaki ellenőri tevékenység - jogi személy ill. jogi személyiség nélküli formában - kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a tevékenység végzésére a kedvezményezettel közvetlenül szerződött szervezet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő taggal vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személlyel (munkaszerződés, megbízási szerződés, ide nem értve a céggel kötött megbízást) rendelkezik és ez a tag, személy részt vesz a szakmagyakorlási tevékenység ellátásában. 17

18 8. Építés; 9. Technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.); 10. Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, felújítások, pl. ivó-, ipari-, tűzivíz hálózat, szennyvízelvezetés, csapadék- és belvíz elvezetés, közvilágítás, telefon, kábelhálózat, őrző-védő elektronikai rendszer, stb. 11. Zöldfelületi fejlesztés. d) Eszközbeszerzések költségei az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/4. pontja alapján, azzal, hogy használt eszközök beszerzése nem támogatható. Kizárólag jelen pályázati felhívásban rögzített eszközök beszerzése lehetséges. Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy a projekt költségvetésébe kizárólag olyan eszközök tervezhetőek be és azok számolhatóak el, melyek a projekt lezárásáig (a fenntartási időszak befejezéséig) szolgálják a projekteredmények létrehozását és fenntartását. e) Immateriális javak beszerzése az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/5. pontja alapján. Jelen pályázati kiírásban kizárólag a C1 pontban felsorolt tevékenységekhez szorosan kapcsolódó immateriális javak szerezhetőek be. f) ÁFA, valamint más adók és közterhek az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/7. pontja alapján. Jelen Pályázati Felhívás keretében tartalék képzése nem lehetséges! A Pályázati Útmutató G2. pontja alapján, jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatokra/projektjavaslatokra a pályázó valamennyi költségkategória/költségtétel/projektelem tekintetében kizárólag ugyanolyan százalékos mértékkel igényelhet támogatást. Közszféra szervezet pályázókra 8 vonatkozó speciális előírás: közszféra szervezet pályázók kizárólag a Pályázati Felhívásban adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi. C3.2 Nem elszámolható költségek Jelen kiírás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt költségtípus. A Pályázati Útmutató című dokumentum C.2.4 fejezetében foglaltakon túl jelen Felhívás keretében nem elszámolható költségek különösen az alábbiak: Azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek komplex akadálymentesítése az NFT és az ÚMFT, vagy bármely hazai forrás keretében megvalósult, vagy megvalósulás alatt áll, az ingatlan ugyanazon részére/részeire vonatkozóan jelen Felhívás keretében akadálymentesítéshez kapcsolódó költség nem számolható el. Azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek energetikai korszerűsítése az NFT és az ÚMFT, vagy bármely hazai forrás keretében megvalósult, vagy megvalósulás alatt áll, az ingatlan ugyanazon részére/részeire vonatkozóan jelen Felhívás keretében energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó költség nem számolható el. Föld, telek és ingatlanvásárlás költsége; 8 A közszféra kedvezményezett definíciója a Pályázatú Útmutató fogalomjegyzékében található. 18

19 Ingatlan bérlés díja; Lízing, bérlet; Értékcsökkenés; Lakóépületek/ épületrészek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák; Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei; Forgóeszközök beszerzése, tartós használatot nem biztosító, egyszer használható eszközök beszerzése (pl. nyelvlapocok, stb.); Posta és telekommunikációs és banki költségek; Rezsi, közvetett költségek; Jogi tevékenységek költségei (kivéve közbeszerzési jogi szolgáltatás); A pályázati kiírásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek; A képzési költség; Saját kivitelezés, saját vállalkozásban végzett beruházás; Természetbeni hozzájárulások; Tartalék; A pályázati kiírásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek; Könyvvizsgáló díja, amennyiben a megítélt támogatás nem haladja meg az 50 millió Ft-ot; Megvalósíthatósági tanulmány költsége, kivéve a A komponens 2. részcéljára és a B komponensre benyújtott pályázatok esetében. C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai Jelen kiírás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre: Költségtípus I. Előkészítési Költségek A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát Projekt-előkészítés költsége, ezen belül: 8 % Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége (csak A komponens 2. részcélra benyújtott pályázatok és B komponens esetén kötelező, egyéb esetben nem elszámolható) Tervellenőr költsége, amennyiben alkalmazása jogszabály alapján kötelező 1% 1,5 0,5% Közbeszerzés költsége 2 % II. Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek 2 % A megvalósításhoz kapcsolódó energiahatékonysági korszerűsítéshez Maximális elszámolható mérték (MFt) 0,3 19

20 igénybevett tanácsadás költsége és az energiatanúsítvány megszerzésével kapcsolatos költségek Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költsége 2 % Nyilvánosság biztosításának költsége 0,5 % Könyvvizsgálat költsége 0,5 % IT Eszközbeszerzés költségei alapellátási szolgáltatáshoz kapcsolódóan Immateriális javak beszerzésének költségei (betegellátáshoz kapcsolódó szoftverek) 0,5 % Ft/háziorvosi, fogorvosi praxis Ft/védőnői munkaállomás Projektenként maximum: Ft. Egyéb korlátozások: Megnevezés A projekt elszámolható építési költségéből számított fajlagos korlátok Korlátozás mértéke új épület építése, bővítés esetén bruttó Ft / bruttó m² felújítás, korszerűsítés esetén bruttó Ft / bruttó m² Igazolás módja Jelen Pályázati Felhívás mellékletei között közzétett tervezői nyilatkozat udvarfelújítás, átalakítása bruttó Ft/ bruttó m² Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése százalékos formában kifejezve hat tizedesjegy pontossággal történik a matematika kerekítés szabályai szerint! C4. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások Jelen kiírás keretében a Pályázati Útmutató C4. pontjában foglaltaktól eltérően a projekt fizikai megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számítva maximum A komponens 1. részcélja esetében 12 hónap, míg a A komponens 2. részcélja és B komponens esetében 24 hónap áll rendelkezésére. 20

21 A projektgazda projekttel kapcsolatos záró kifizetési igénylése benyújtásának végső határidejére a Pályázati Útmutató C4. pontjában foglaltak vonatkoznak. C5. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások A Pályázati Útmutató c. dokumentum C5. pontjaiban foglaltak szerint. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 évig az adott régióban változatlanul fenntartja és üzemelteti. Egyéb tekintetben a feltételeket a Pályázati Útmutató c. dokumentum C5. pontja határozza meg. A támogatási szerződésben rögzítésre kerülnek a pályázó által vállalt eredményindikátorok bázis és célértékei. A Közreműködő Szervezet a vállalt indikátorok teljesülését a fenntartási időszakban ellenőrzi. C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C6.1. A projekt tartalmára vonatkozó előírások- A komponens 1. A komponens 1. részcél esetében kötelezően megvalósítandó minimum 1 alapellátási funkció fejlesztése, az alább egészségügyi alapszolgáltatások közül: a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás; b) fogorvosi alapellátás; c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás; d) a védőnői ellátás; e) az iskola-egészségügyi ellátás, amennyiben a háziorvosi /fogorvosi rendelővel azonos épületben működik, vagy működni fog. Nem fejleszthető abban az esetben sem, ha az iskola-egészségügyi szolgáltatás a közoktatási intézménnyel egy épületben működik. 2. A komponens 2. részcél esetében - Egészségközpont/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése Kötelező elemek: Egészségközpont/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása esetén a fejlesztett / létrehozott egészségközpontnak/egészségháznak, egy épületbe integráltan a következő funkciókat kell betöltenie, ha az adott funkció a településen működik: f) Háziorvosi, vagy házi gyermekorvosi szolgálat; g) Védőnői ellátás h) Iskolaegészségügy, amennyiben a háziorvosi /fogorvosi rendelővel azonos épületben működik, vagy működni fog. Nem fejleszthető abban az esetben sem, ha az iskola-egészségügyi szolgáltatás a közoktatási intézménnyel egy épületben működik. i) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (kivéve, ha a térségben fenntartói társulás keretében, vagy funkcionálisan privatizált formában, kielégítő színvonalon már működő szolgálat van); j) Egészségfejlesztési központ funkció betöltése (amennyiben a kistérségben TÁMOP pályázat keretében egészségfejlesztési iroda nem valósul meg); k) Otthoni szakápolás szervezése; l) Betegutat szervező diszpécserszolgálat: info-kommunikáció, internet, segélyhívó rendszer; m) A minőségi feladatok végzése érdekében, beteg-koordinációs feladatok ellátása, partneri kapcsolatokat kiépítése kistérségi szinten az egyes egészségügyi szolgáltatók (alapellátás, járóbeteg szakellátás, fekvőbeteg szakellátás) és 21

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése c. (DAOP-2007-4.1.1.) pályázat előkészítése Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás. c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás. c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése c. komponenséhez Kódszám: ÉAOP - 4.1.2/A - 12 ÉMOP - 4.1.1/A - 12 ÉMOP - 4.1.1/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás. c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás. c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése c. komponenséhez Kódszám: ÉAOP - 4.1.2/A - 12 ÉMOP - 4.1.1/A - 12 ÉMOP - 4.1.1/B

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal segítendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Egészségügyi alapellátás fejlesztése. c. komponenséhez. Kódszám: DDOP 3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Egészségügyi alapellátás fejlesztése. c. komponenséhez. Kódszám: DDOP 3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Egészségügyi alapellátás fejlesztése c. komponenséhez Kódszám: DDOP 3.1.3/G - 14 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél...

Részletesebben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben - Tájékoztató rendezvény 2009. november 26. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások

Részletesebben

A pályázat célja. Pályázók köre

A pályázat célja. Pályázók köre Nevelési intézmények fejlesztése (DAOP-4.2.1-11) A pályázat célja Jelen kiírás célja a közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése és célirányos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése című (DAOP-2007-4.1.1.) Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Észak-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Észak-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése c.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program. keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program. keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Oktatási intézmények fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-4.1.1/A-12 ÉMOP-4.3.1/A-12

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség ELŐTERJESZTÉS. Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése

8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség ELŐTERJESZTÉS. Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése 8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség 8. Napirend ELŐTERJESZTÉS Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése Tisztelt Képviselő-testület! Kiírásra került néhány, az önkormányzatokat

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a OPERATÍV PROGRAM. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DAOP-4.2.1-11 ÉMOP-4.3.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a OPERATÍV PROGRAM. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DAOP-4.2.1-11 ÉMOP-4.3. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a OPERATÍV PROGRAM Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DAOP-4.2.1-11 ÉAOP-4.1.1/A-11 ÉMOP-4.3.1/A-11 KMOP-4.6.1-11 NYDOP-5.3.1-11 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. keretében meghirdetett. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. keretében meghirdetett. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-3.1.2-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag).

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag). PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében PÁLYÁZATI FELTÉTELEK EFOP-3.4.3-16 A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12, DAOP-2.1.1/J-12, DDOP- 2.1.1/A.B-12, ÉAOP-2.1.1/A.I-12, ÉMOP-2.1.1/B-12, KDOP-2.1.1/B-12 Kedvezményezettek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-4.2.1-16 FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELTÉTE- LEK EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése A pályázat célja A konstrukció általános célja a

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Biztos Menedék EFOP

Biztos Menedék EFOP Biztos Menedék EFOP-1.2.5-16 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év október hó 26. naptól 2018. év október hó 26. napig van lehetőség. Támogatást igénylők köre: a) Az igényelhető

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Pályázati koncepció vizsgálata

Pályázati koncepció vizsgálata Pályázati koncepció vizsgálata Nevelési intézmények fejlesztése Budakeszi Város Önkormányzata részére Nyíregyháza, 2012. február A Nevelési intézmények fejlesztése c. pályázat rövid ismertetése Pályázók

Részletesebben

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2.

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2.1/C-11) A pályázat célja A különbözı rehabilitációs szakterületek

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban c. kiemelt konstrukciójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben