IT mentor képzés tematika oktatott modulok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IT mentor képzés tematika oktatott modulok"

Átírás

1 IT mentr képzés tematika ktattt mdulk Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ Multimédiás- és kmmunikációs alkalmazáskat kezel Adatmentést végez, infrmatikai biztnsági eszközöket használ LAN- és WAN-hálózatkat használ Infrmatikai angl nyelvű szakmai szöveget megért Tevékenységét dkumentálja Szftverhasználati jgkat alkalmaz Tervezi és szervezi a munkavégzést Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabálykat Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztsítási előíráskat Tulajdnságprfil: Szakmai kmpetenciák: B Minőségbiztsítással kapcslats alapfgalmak B Munka-, környezet- és tűzvédelem A Elektrms áram élettani hatásai, elsősegélynyújtás B Erőfrrásk tervezése C Műszaki dkumentációk 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 6. m. Prezentáció 2 ECDL 7. m. Infrmáció és kmmunikáció 3 Idegen nyelvű lvastt szöveg megértése Személyes kmpetenciák: Precizitás Fejlődőképesség, önfejlesztés Társas kmpetenciák: Együttműködés Módszerkmpetenciák: Lgikus gndlkdás

2 Rendszerező képesség Prjektmenedzsment Feladatprfil: Részt vesz a prjekt megtervezésében A feladatterv kialakításában közreműködik A prjektfeladatk erőfrrás és időszükségletének meghatárzását elvégzi Részt vesz a kckázatelemzésben Részt vesz a követelményelemzésben A prjekt értékelésében közreműködik Tulajdnságprfil: Szakmai kmpetenciák: C Prjektirányítási rendszerek C Kckázatelemzés C Prjekttervezés C Erőfrrás-kezelés B Prjektirányítás számítógéppel B Speciális alapszabályk C Case-eszközök B Üzembehelyezés B Szftverértékelés C Életciklus C Vállalkzási frmák, cégalapítás C Szervezés és vezetési szabályk C Marketing és reklám alapfgalmak 5 Olvastt szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fgalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű halltt szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Szervezőkészség Személyes kmpetenciák: Felelősségtudat Kckázatvállalás Társas kmpetenciák: Együttműködő-készség Módszerkmpetenciák: Kmprmisszumkészség Kapcslatfenntartó készség Meggyőzőképesség

3 IT mentr Feladatprfil: Felismeri és mdellezi a prblémás élethelyzeteket Feltárja a kielégítetlen szükségleteket, a kielégítés akadályait Megállapítja a helyzet kialakulásának bjektív és szubjektív kait Meghatárzza a helyzet megldásáhz szükséges kmpetenciákat Meghatárzza a segítséget kérők hiányzó kmpetenciáit Kidlgzza a segítés tervét Kmmunikál a tanítvánnyal, fenntartja a kapcslatt Mentrszerződést köt Adminisztrálja a mentrálási flyamatt Értékeli a mentrálás eredményét Meghatárzza az általáns eszközöket és szlgáltatáskat Meghatárzza a szakterület-specifikus eszközöket és szlgáltatáskat Megállapítja a szükséges eszközök és szlgáltatásk rendelkezésre állását Felhasználja az IT-mentr támgató rendszereket Felhasználja az Internet kereső rendszereit Megismeri önmagát, saját képességeit Szembesíti képességeit az IT-mentrral szemben támaszttt követelményekkel Flyamatsan fejleszti saját személyiségét, képességeit az IT-mentrral szemben támaszttt követelményeknek megfelelően Új szakmai ismereteit rögzíti az IT-mentr támgató rendszerekben Tapasztalatait megsztja az IT-mentrk közösségében Közreműködik az IT-mentr támgató szlgáltatásk fejlesztésében Saját IT-mentr kézikönyvet készít Meghatárzza a szakterület célcsprtjait, helyzetét, sajátsságait Elemzi a szakterület specifikus élethelyzeteit, prblémáit Elemzi és értékeli a speciális célcsprtk szükségleteit és kielégítésük módját Alkalmazza a szakterület jgi eszközeit a speciális élethelyzetek kezelésében Alkalmazza a szakterület-specifikus megldáskat, módszereket az élethelyzetek kezelésében Az élethelyzetek kezelését beilleszti a szakterület működési és intézményi rendszerébe Alkalmazza a célcsprt élethelyzeteinek megldását kínáló hálózati szlgáltatáskat Elősegíti a célcsprt helyzetének javítását az infrmációs társadalmban, a digitális esélyegyenlőség megteremtésében Tulajdnságprfil: Szakmai kmpetenciák: B Fizikai, bilógiai tulajdnságk vizsgálata B Lelki jelenségek, szellemi képességek vizsgálata B A szciális ellátási rendszer B A szciális munka alapjai; az IT-mentr mint szciális munkás B Hátránys élethelyzetek, krízishelyzetek elemzése

4 C Élethelyzetek infrmációs mdellezése B Infrmációkeresés, -bányászat B IT-mentr támgató rendszerek, azk használata B A mentr személyisége, kmpetenciái B Személyiség és megismerése; személyiségfejlesztő technikák B Az IT-mentr feladatrendszere B Mentretika B Oktatás, tanulás-módszertani alapk C Életkri sajátsságk az ktatásban B Általáns mentrálás - IT-mentrálás B A mentri munka tervezése, szervezése B A mentri munka dkumentumai B A mentri eredményesség feltételei B Az általáns társadalmi helyzet és a célcsprtk megismerése B Speciális élethelyzetek elemzése C A szakterület általáns jga C Az intézményrendszer felépítése C Ellátásk, feladatk rendszere C Szakterület fejlesztési helyzete B Sajáts igények, szükségletek, megldásk, lehetőségek B Hálózati frrásk, szlgáltatásk B Speciális eszközök, megldásk 4 Verbális és nnverbális kmmunikáció 4 Olvastt szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fgalmazás írásban Személyes kmpetenciák: Türelem Társas kmpetenciák: Empatikus készség Knfliktusmegldó készség Módszerkmpetenciák: Prblémaelemzés, -feltárás Helyzetelemzés, felkészülés a szlgáltatásra Feladatprfil: Közreműködik a prbléma- és szükségletelemzésekben Közreműködik a helyi stratégiák kidlgzásában Közreműködik a helyi fejlesztési prgramk kidlgzásában Közreműködik a helyi fejlesztési prgramk megvalósításában Közreműködik a közösségi szciális és esélyegyenlőségi helyzet- és szükségletelemzésben

5 Közreműködik a közösségi szciális és esélyegyenlőségi fejlesztési stratégia kidlgzásában Közreműködik a közösségi szciális és esélyegyenlőségi fejlesztési és képzési prgramk kidlgzásában és menedzselésében Flyamatsan tanulmányzza az általáns eszközöket és alkalmazáskat Flyamatsan tanulmányzza a szakterületi eszközöket és alkalmazáskat Megtanítja és segíti az eszközök és szlgáltatásk használatát Felméri, elemzi az adtt szlgáltatás iránti szükségleteket Szlgáltatási üzleti tervet készít Tevékenységét szlgáltatásként megszervezi Igénybe veszi a helyi közösségi hzzáférési szlgáltatáskat Együttműködik a tevékenységét érintő és megbízó helyi, területi és közpnti szlgáltatókkal Szlgáltatása érdekében helyi PR és marketing tevékenységet végez Meghatárzza a hely alkalmasságát a szlgáltatáskra Javaslatt tesz a közösségi hzzáférési hely megfelelő kialakítására Szerződést köt a közösségi hzzáférési hely adtt szlgáltatási célú felhasználására Megszervezi az ügyfelek fgadásának, a kapcslattartás módját, rendszerét Fgadja és tárgyal az ügyfelekkel Együttműködési megállapdáskat, szerződéseket köt a partnerekkel Kiszlgálja az ügyfeleket, elemzi elégedettségüket Elektrnikus hírújságt tervez, szerkeszt és működtet WEB-lapk tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi Tematikus WEB dkumentumtárak szerkesztését végzi Tematikus linkgyűjteményeket tervez, hz létre és publikál Médium-bázisk (különböző médiák gyűjteményként való) tárlását, megjelenítését és karbantartási munkáit végzi Tulajdnságprfil: Szakmai kmpetenciák: D Stratégiai tervezés C Szlgáltatás-szervezés C Munkaszervezés E Ergnómiai, munkabiztnsági alapk D Szabályzás, szerződéskötés E Minőségbiztsítás D Szlgáltatási szférák, besrlás D Üzleti mdellezés D Üzleti, pénzügyi tervezés D Társadalmi vállalkzás D Operatív gazdálkdás B Igény-, szükségletelemzés C Piackutatás D Szlgáltatás-marketing C Közösség-marketing D PR és marketing eszközök, technikák

6 B Ügyfélkapcslat-menedzsment B Helyzet- és szükségletfelmérés B Kmpetenciák B Szciabilitás, szcializáció, szlidaritás B Közösségek típusai; a közösség, mint hálózat C Életminőség, életszínvnal, környezeti függés D A természeti, gazdasági, kulturális és technikai környezet hatásai D Helyi közösségi szükségletek, erőfrrásk, fejlesztések, menedzsment C Az infrmációs társadalm alapjai; IT-fejlesztés Európában és Magyarrszágn C Digitális írástudás, kultúra, megsztttság D Közösség és technlógia C A helyi közösség infrmációs mdellje, tartalmfejlesztés C A kmmunikáció fgalma és flyamata B Meggyőző, megértő, szemléltető kmmunikáció 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 6. m. Prezentáció 2 ECDL 7. m. Infrmáció és kmmunikáció 3 ECDL AM3 mdul Szövegszerkesztés Haladó szint Személyes kmpetenciák: Szervezőkészség Elhivatttság, elkötelezettség Társas kmpetenciák: Segítőkészség Kapcslatteremtő készség Közérthetőség Módszerkmpetenciák: Áttekintő képesség Nyittt hzzáállás Infrmációgyűjtés

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus . sz. melléklet Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 1 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:1142-06 Számítógép kezelés,

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Szoftverfejlesztő

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Internetes alkalmazásfejlesztő

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 0000 00 00 2. A

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 52 342 01 0000

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Integrált utastájékztatási, frgalmirányítási kmplex (hardver és szftver) rendszer bevezetése a Körös Vlán Zrt.-nél, követő szlgáltatáskkal DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 2013 Műszaki dkumentáció Készült: 2013.

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz Szakmai kommunikációs

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben