A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( ) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének megállapításáról (Csak a bolgár, cseh, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles)

2 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( ) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének megállapításáról (Csak a bolgár, cseh, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 48. cikke (1) bekezdésére, mivel: (1) A 810/2009/EK rendelet megállapítja a tagállamok területén való átutazásra vagy bármely hat hónapos időszakban három hónapot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó uniós szabályokat. (2) A 810/2009/EK rendelet 14. cikke, valamint II. melléklete szerint a vízumkérelmezők kötelesek benyújtani a többek között az utazásuk célját, valamint az azt megjelölő dokumentumokat, hogy a kérelmező eleget tesz a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2 5. cikkében meghatározott beutazási feltételeknek. A közös vízumpolitika összehangolt alkalmazása érdekében a 810/2009/EK rendelet 14. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy az értékelendő támogató dokumentumok jegyzékeit a helyi körülmények figyelembevétele érdekében ki kell egészíteni és harmonizálni kell a helyi schengeni együttműködés keretei között, az egyes illetékességi területeken belül. (3) Az egyiptomi helyi schengeni együttműködés (Kairó és Alexandria) megerősítette, hogy össze kell hangolni az igazoló dokumentumok jegyzékeit, és összeállította a harmonizált jegyzékeket. (4) Egyedi esetekben a konzulátusoknak módjukban kell álljon, hogy a Vízumkódex 14. cikke (6) bekezdésének megfelelően eltekintsenek egy vagy több felsorolt igazoló dokumentum benyújtására vonatkozó kötelezettségtől olyan kérelmező esetében, akik feddhetetlensége és megbízhatósága ismert számukra, vagy pedig indokolt esetben 1 2 HL L 243., , 1. o. HL L 105., , 1. o. HU 1 HU

3 további dokumentumokat kérjenek a kérelem vizsgálata során, összhangban a Vízumkódex 21. cikkének (8) bekezdésével. (5) Mivel a 810/2009/EK rendelet a schengeni vívmányokra épül, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikkének, valamint az Európai Unióról szóló szerződéshez, és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22. sz.) jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően, Dánia bejelentette a 810/2009/EK rendeletnek nemzeti jogába történő átültetését. Ebből következően a nemzetközi jog szerint köteles végrehajtani e határozatot. (6) E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek végrehajtásában az Egyesült Királyság, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak 3 megfelelően nem vesz részt. Az Egyesült Királyság ezért nem vesz részt a határozat elfogadásában, és az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Ezért az Egyesült Királyság e határozatnak nem címzettje. (7) E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben Írország, az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak 4 megfelelően nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó Ezért Írország e határozatnak nem címzettje. (8) Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás 5 értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat 6 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak. (9) Svájc tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás 7 értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 8 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak, a 2008/146/EK tanácsi határozat 9 3. cikkével összefüggésben értelmezve HL L 131., , 43. o. HL L 64., , 20. o. HL L 176., , 36. o. HL L 176., , 31. o. HL L 53., , 52. o. HL L 176., , 31. o. HL L 53., , 1. o. HU 2 HU

4 (10) Liechtenstein tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv 10 értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének B. pontjában említett terület alá tartoznak, összefüggésben a 2011/350/EU tanácsi határozat cikkével (11) Ciprus tekintetében ez a határozat a évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül. (12) Bulgária és Románia tekintetében e határozat a évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül. (13) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a vízumbizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1 cikk Az Egyiptomban rövid távú tartózkodásra jogosító vízumot kérelmezők által benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékét a melléklet határozza meg HL L 160., , 21. o. HL L 160., , 19. o. HU 3 HU

5 2 cikk E határozat címzettje a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság. Kelt Brüsszelben, én. a Bizottság részéről Cecilia MALMSTRÖM a Bizottság tagja HU 4 HU

6 MELLÉKLET HU 5 HU

7 Melléklet Az Egyiptomban (Kairó és Alexandria) rövid távú tartózkodásra jogosító vízumot kérelmezők által benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzéke 1. A valamennyi vízumkérelmező által benyújtandó, kötelező információk 1.1. A Mogamma tanúsítványa Az első ízben utazók esetében, vagy az útlevél elvesztése esetén: a Mogamma tanúsítványa az elmúlt 7 évre vonatkozóan A foglalás igazolása Adott esetben retúrjegy foglalása. A repülőjegyet csak a vízum kiadása után kell megvásárolni. A szálláshely igazolása Az utazás célja A tartózkodás célját alátámasztó dokumentum Fizetőképesség Az elmúlt 6 hónapra vonatkozó eredeti bankszámlakivonatok másolata és fordítása. Bankszámla hiányában az egyéb vagyoni eszközökre vonatkozó igazolást kell benyújtani Az alkalmazottak által benyújtandó dokumentumok Munkaviszony igazolás, az alkalmazás időpontjának, a vállalatnál betöltött beosztásnak és fizetési szintnek a feltüntetésével A vállalkozások tulajdonosai által benyújtandó dokumentumok Eredeti cégbejegyzés és adókártya A tanulók és a diákok által benyújtandó dokumentumok Az iskolai vagy egyetemi beiratkozás igazolása 1.8. A kiskorúak által benyújtandó dokumentumok (nem alkalmazandó iskolai vagy sportklub keretében zajló utazások esetén): Ha a kiskorú a törvényes gondviselője nélkül utazik: közjegyzői okiratba foglalva vagy a konzulátusi létesítményben aláírt formanyomtatványon be kell nyújtani a szülői felügyeletet gyakorló személy (mindkét szülő) vagy törvényes gyám hozzájárulását. Ha a kiskorú egyik törvényes gondviselőjével utazik: közjegyzői okiratba foglalva vagy a konzulátusi létesítményben aláírt formanyomtatványon be kell nyújtani a szülői felügyeletet gyakorló személy (a kiskorú gyermekkel nem utazó szülők) vagy törvényes gyám hozzájárulását. HU 6 HU

8 2. A turizmus céljából beutazni kívánó kérelmezők által benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzéke 2.1. Ha kérelmező alkalmazott: A távollét jóváhagyásának megerősítése Az útvonal, amennyiben egynél több tagállam meglátogatására kerül sor. 3. Az üzleti célból beutazni kívánó kérelmezők által benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzéke 3.1. Meghívólevél A meghívó vállalat hivatalos meghívása (hivatalos fejléces papíron, bélyegzővel és aláírással ellátva), amely tartalmazza az alábbi információkat: a vállalat teljes címe és elérhetőségei az üzleti tevékenység jellege; az ellenjegyző tisztviselő neve és beosztása a látogatás célja és időtartama az a személy vagy jogalany, amely állni fogja az utazási és megélhetési költségeket a finanszírozó nyújt-e pénzügyi biztosítékot a vízumkérelmező Egyiptomba történő visszatérésére A meghívott egyiptomi vállalat által benyújtandó információk A meghívott vállalat cégbejegyzésének vagy adókártyájának másolata. A vállalat hivatalos fejléces, bélyegzővel és aláírással ellátott papírján, amely egyértelműen feltünteti az alábbiakat: a vállalat teljes címe és kapcsolattartói az ellenjegyző tisztviselő neve és beosztása - név, beosztás, munkabér, és a foglalkoztatási évek száma (adott esetben) a látogatás célja a munkaszerződés jellege az a személy vagy jogalany, amely állni fogja a kérelmező utazási és megélhetési költségeit. A meghívó vállalat meghívólevele, amelyet az illetékes helyi hatóságok érvényesnek találtak. Az alábbi tagállamok konzulátusai előírják, hogy a meghívólevélhez külön formanyomtatványt kell használni: Ausztria, Finnország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Lengyelország, Portugália, Szlovákia és Szlovénia. További információk találhatók az érintett tagállamok weboldalán. 4. A kereső tevékenység vagy fizetett gyakorlat céljából beutazni kívánó kérelmezők által benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzéke HU 7 HU

9 Az egyes tagállamok nemzeti jogszabályai alapján némely kereső tevékenységhez vagy fizetett gyakorlathoz a kérelmezőnek munkavállalási engedélyt vagy hasonló dokumentumot kell benyújtania: kérjük ellenőrizze ezt az érintett tagállam weboldalán. 5. A család/barátok meglátogatása céljából beutazni kívánó kérelmezők által benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzéke Meghívólevél: A vendégül látó család/barátok által aláírt meghívólevél. Az alábbi tagállamok konzulátusai előírják, hogy a meghívólevélhez külön formanyomtatványt kell használni: Ausztria, a Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia Szlovákia, Spanyolország, Svédország és Svájc. További részletek találhatók az érintett tagállamok weboldalán. 6. Az orvosi kezelés céljából beutazni kívánó kérelmezők által benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzéke 6.1. (A konzulátus által kijelölt) orvos és/vagy egészségügyi intézmény igazolása: Az igazoláson fel kell tüntetni a beteg kórtörténetét, és azt, hogy milyen fajta orvosi kezelésre van szükség A befogadó egészségügyi intézmény hivatalos dokumentuma Az intézménynek meg kell erősítenie, hogy el tudja végezni a konkrét orvosi kezelést, és ennek megfelelően felveszi a beteget A pénzügyi megállapodás igazolása 6.4. a beutaló orvos és a fogadó egészségügyi intézmény közötti bármely egyéb esetleges levelezés. 7. A kulturális esemény/sportesemény céljából beutazni kívánó kérelmezők által benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzéke 7.1. Kiskorúak esetében: Diákigazolvány és az iskola eredeti levele az alábbiak feltüntetésével: az iskola teljes címe, telefonszáma, a távollét engedélyezése, az engedélyt adó személy neve és beosztása Egyedül utazó kiskorúak: Lásd az 1.8. pontot A célállomás szerinti tagállambeli esemény szervezőjének eredeti meghívólevele 7.4. Vonatkozó esetben: az érintett kérelmezőt küldő intézmény levele. HU 8 HU

Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához

Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. A schengeni államok körébe 2011. decemberétől 26 ország tartozik:

Részletesebben

A kérelmező annál a magyar külképviseletnél adhatja be kérelmét, amelyik abban az országban működik,

A kérelmező annál a magyar külképviseletnél adhatja be kérelmét, amelyik abban az országban működik, Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagja. Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek, és a magyar külképviseletek

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

2007.5.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 129/27

2007.5.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 129/27 2007.5.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 129/27 MEGÁLLAPODÁS az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között, az Orosz Föderáció és az Európai Unió állampolgárai számára a rövid idejű tartózkodásra

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2.7.2008 COM(2008) 422 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási

Részletesebben

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23.

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. A TANÁCS 2004/114/EK IRÁNYELVE (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat,

Részletesebben

1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban

1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban 1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban 2. Külföldi személyeknek kiküldetésben, kirendelésben, munkaerő-kölcsönzésben történő magyarországi munkavállalásának feltételei

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN

UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN A Schengeni Térség kibővülésével, illetve a schengeni határok kitolódásának eredményeként a Magyarország nyugati és északi határszakasza nagy részén

Részletesebben

Munkavállalók 12 hónapot meg nem haladó kiküldetése az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamba vagy Svájcba

Munkavállalók 12 hónapot meg nem haladó kiküldetése az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamba vagy Svájcba Munkavállalók 12 hónapot meg nem haladó kiküldetése az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamba vagy Svájcba Főszabály és kivételek A szociális biztonsági rendszerek közösségen belüli koordinációjáról

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) 2009. november Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Részletesebben

2011.3.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 65/1. (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

2011.3.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 65/1. (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.3.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 65/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 211/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára European Trade Union Confederation (ETUC) Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Katrin Distler, DGB & Ger Essers, FNV Európai Szakszervezeti

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Svájci-Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010 1 Jelen Útmutató a Projekt Végrehajtók, Program Végrehajtók, Partnerek, Konzorciumi tagok. Támogatásközvetítő Szervezetek

Részletesebben

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 906 HU XIII. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovénia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 32001 L 0083: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd 173. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXII. törvény Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs

Részletesebben

T/10238. számú. törvényjavaslat. az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

T/10238. számú. törvényjavaslat. az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Új változat a T/9773. számú törvényjavaslat helyett T/10238. számú törvényjavaslat az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2006.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2 Schengeni övezet. 4 Szlovénia, a schengeni újonc. 5 Schengen alapötlete. 6 Schengen kialakulása. 7 Schengeni biztonsági politika

TARTALOMJEGYZÉK. 2 Schengeni övezet. 4 Szlovénia, a schengeni újonc. 5 Schengen alapötlete. 6 Schengen kialakulása. 7 Schengeni biztonsági politika TARTALOMJEGYZÉK 2 Schengeni övezet 4 Szlovénia, a schengeni újonc 5 Schengen alapötlete 6 Schengen kialakulása 7 Schengeni biztonsági politika 9 Milyen dokumentumokra van szüksége az államhatár átlépéshez

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról KÉZIKÖNYV Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2014 Európa Tanács, 2014 A Kézikönyv kézirata 2013. decemberben készült el.

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben