2012. február 23-án (csütörtök) 16 órakor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. február 23-án (csütörtök) 16 órakor"

Átírás

1 Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 23-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom! Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Napirend: Külsős bizottsági tag eskütétele 1./ Előterjesztés a város évi költségvetésének módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 2./ Albertirsa Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Előadó: Fazekas László polgármester 3./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendelet módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 4./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosításáról Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 5./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról Előadó: Fazekas László polgármester 6./ Előterjesztés a Tessedik Sámuel Általános Iskola alapító okiratának módosításáról Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 7./ Előterjesztés Albertirsa Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról Előadó: Fazekas László polgármester 8./ Előterjesztés a strandfürdő és büfék üzemeltetésére beérkezett pályázatokról Előadó: Fazekas László polgármester 9./ Előterjesztés Luther utcai óvoda beruházási összegének módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester

2 10./ Előterjesztés az állami és helyi ünnepek, rendezvények előkészítésének, lebonyolításának általános szabályairól Előadó: Major Judit alpolgármester 11./ Előterjesztés a Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat intézmény közös fenntartására vonatkozó társulási megállapodás módosítása tárgyában Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 12./ Beszámoló a körjegyzőség tapasztalatairól Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 13./ Előterjesztés az Albertirsai Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolásának elbírálása tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 14./ Előterjesztés dr. Kerepesi Lénárd fül-orr-gégészeti szakrendelése térítési díj emelés iránti kérelme tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 15./ Egyebek Zárt ülés: - Pappné Bartos Mária óvodavezető kérelme - Lakásvásárlási hátralék elengedés/részletfizetés iránti kérelmek - Díszpolgári cím adományozására érkezett javaslat megtárgyalása - Előterjesztés Albertirsa Város Sportjáért és Év Sportolója emlékplakett adományozása tárgyában - Döntés az Önkormányzat szakbizottságainak személyi összetétele tárgyában Albertirsa, február 17.. Fazekas László polgármester

3 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 1. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés Albertirsa Város évi költségvetésének módosításáról (7. módosítás) A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Török Andrea pénzügyi irodavezető Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Pénzügyi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: február 16.

4 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület február 23-ai ülésére, Albertirsa Város évi költségvetésének módosításáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján, a képviselőtestület a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint költségvetését legkésőbb, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.) rendelet 27. -a, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011. (IV.01.) rendelet alapján, az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől. Bevételi előirányzatok forrásonként (1.számú melléklet): Albertirsa Város Önkormányzat bevételei (2.számú melléklet) Alaptevékenység bevételei Az étkezési térítési díjak előirányzatát a forgalom alakulásaiból adódóan módosítottuk 957 eft-tal, ami a kiadási oldalon is jelentkezik. Bírság mástól (adók módjára behajtott tartozás) 280 e Ft-tal kevesebb bevételt eredményezett. Kötbér, egyéb kártérítésből származó bevétel (közérdekű védekezés, növényvédelmi bírság) 876 e Ft-tal hozott nagyobb bevételt a reméltnél, az igazgatási szolgáltatási bevételek 241 e Ft-tal teljesült magasabban. Ezek az előirányzatok nehezen tervezhetők, mivel nem tudhatjuk előre az ilyen esetek számát. Egyéb sajátos bevételek A közüzemi díj megtérülése 700 e Ft-tal, a lakbér 957 e Ft-tal, a bérlakások kauciója 142 e Ft-tal növelte a bevételi előirányzatot. Az első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése, és az OTP-től átvállalt adósság fizetése 274 e Ft-tal teljesült alacsonyabban. A Bérlemények díjbevétele 610 e Ft-tal növelte az eredeti előirányzatot (hátralék behajtásokból adódóan). A piac bevétele 68 e Ft-tal teljesült alacsonyabban, melynek fő oka a kihasználtság fokozatos csökkenése. A piac bérleti jog e Ft-tal alacsonyabb teljesülésének oka, hogy a képviselő-testület döntése alapján az árusok két részletben fizethetik meg a bérleti jog összegét. A közterület használat 100 e Ft-tal teljesült alacsonyabban, míg a virágosítás bevételére tervezett 268 e Ft nem teljesült, mivel évben nem hirdettünk a lakosság számára kedvezményes virágvásárt. Az önkormányzat különféle egyéb bevétele, és az egyéb sajátos bevételek e Ft-tal emelik az előirányzatot. A tovább számlázott belf.szolg.műk.bevétele, a sportpálya bevétele, és a fizikós kezelő kendők megtérítése 344 e Ft-tal teljesült alacsonyabban.

5 A késedelmi pótlék, az Áfa bevétel, és a HPV védőoltás megtérítése a szülők által e Ft többletbevételt eredményezett. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Kamatbevételeink e Ft-tal növelték az eredeti előirányzatot. A helyi adók és az átengedett központi adók elszámolásánál, az iparűzési adó e Ft-tal, a kommunális adó 700 e Ft-tal, a gépjárműadó e Ft-tal növelte a bevételi előirányzatokat. Ezeknél a tételeknél a bevétel növekedést intenzív behajtási tevékenység eredményezte, az iparűzési adónál pedig a hátralékok behajtása mellett jelentős feltöltési összeg is szerepel. A talajterhelési díj 350 e Ft-tal csökkent, míg a termőföld bérbeadásból származó SZJA bevétel 5 e Ft-tal nőtt. A normatív hozzájárulások és támogatások bevételei, a évi költségvetés módosításai során folyamatosan átvezetésre kerültek - az állami támogatások, a Magyar Államkincstár által megküldött egyeztető táblák alapján. A következőkben felsorolt átvezetések, a kiadási oldalon is megjelennek. Normatív támogatás Az előirányzat, a bölcsődei feladatok+étkezésen 562 e Ft-tal, a közoktatási alap hozzájárulásnál 313 e Ft-tal, a kedvezményes étkezésen (óvodai, iskolai) 68 e F-tal, a tanulók tankönyv támogatásánál 240 e Ft-tal csökkent. A pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 e Ft-tal, az osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék pedig 74 e Ft-tal módosítja a bevételt. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése e Ft-tal növelte, az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása e Ft-tal csökkentette az előirányzatot. Központosított előirányzatok Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 254 e Ft-tal, az integrációs rendszerben részt vevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 127 e Ft-tal, a szervezési intézkedéshez kapcsolódó többlet kiadások 995 e Ft-tal növelték bevételt. A lakossági közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetésének bevétele 144 e Ft-tal módosította az eredeti előirányzatot. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) 673 e Ft-tal csökkentette a bevételt. Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 861 e Ft-ra, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásának összege e Ft-ra teljesült az év végére. (1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény). A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 184 e Ft-ra, a gyermektartás díj megelőlegezés e Ft-ra, az MHV terület alapú támogatás (önkormányzati földek után igényelhető állami támogatás) 512 e Ft-ra, és a település őr támogatás (2010. évről áthúzódó)560 e Ft-ra, a évi népszámlálási kiadások támogatása e Ft-ra teljesült. Működési célra pénzeszköz átvétele önkormányzati költségvetési szervtől A Szociális Segítőház bevétele 497 e Ft-tal alacsonyabban,

6 A körjegyzőséghez Mikebudától átvett pénzeszköz bevétel e Ft-tal ( évi utolsó negyedév befizetése eredményezte) magasabban teljesült. Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől előirányzatokon, az egyeztető táblák átvezetése után, összességében e Ft csökkenés realizálódott. Felhalmozási illetve tőke jellegű bevételek A részletre értékesített lakások előirányzata 324 e Ft-ra teljesült, az önkormányzati telek, földterület értékesítés bevételén pedig e Ft többlet jelentkezik. Intézményi bevételek (3. számú melléklet) A Lurkó Bölcsőde, a Móra Ferenc Művelődési Ház, a Márai Sándor Városi Könyvtár, a Családsegítő, valamint a Tessedik Sámuel Általános Iskola bevételei, a tervezettnél magasabban teljesültek. Ezek a tételek a bérleti díjakból, illetve szolgáltatási díjból tevődnek össze. A Napsugár Óvoda esetében minimális, 97 e Ft bevétel elmaradás mutatkozik, míg a Vízmű esetében ez az elmaradás jelentős, eft. Kiadási előirányzatok (4. számú melléklet): A bevételi oldalon jelentkező normatíva változások a kiadási oldalon is átvezetésre kerültek (5.és 6.számú melléklet): - a személyi juttatások, és a munkaadókat terhelő járulékok változása a bevételi oldalon is jelentkező bérkompenzáció, valamint a népszámlálás költsége. Polgármesteri Hivatal kiadásai (5. számú melléklet) A Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) e Ft-tal emelte meg a kiadási előirányzatot, a 70 éven felülieknek adott mentességre jogosultak számának növekedése miatt. Beruházások és felújítások (7. számú melléklet) Tábor - A balatonszárszói tábor felújítási költsége e Ft-tal került kevesebbe. A bevétel és kiadás átvezetések után a Tartalék előirányzata e Ft-ra módosul. Önkormányzatunk évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege az előirányzat módosítások után e Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzat módosítások megtárgyalására és elfogadására. Albertirsa, február 16. Fazekas László polgármester

7 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 3. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendelet módosításáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Pénzügyi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: február 17.

8 E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület február 23-án tartandó ülésére Tárgy: Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2009. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatok tulajdonára, vagyonára vonatkozó hatályos jogszabályok január 1-től alapjaiban megváltoztak, ezért az Önkormányzat részére is új kötelezettséget állapítanak meg a vagyonrendeletben meghatározott önkormányzati tulajdon és vagyon körének átvezetése tekintetében. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény megállapítja az állami és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (együtt: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit. A fenti törvény meghatározza, hogy a helyi önkormányzatok vagyona törzsvagyon, vagy üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyoni elemekből áll. A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozik a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített vagyon. A nemzeti vagyonról szóló törvény 18. (1) bekezdése kötelezettségként határozza meg a helyi önkormányzat számára, hogy a törvény hatályba lépését december 31 - követő 60 napon belül rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonként, forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon: az állam vagy helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, melyek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt. A jogszabályszerkesztés részletes szabályait a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet tartalmazza. Az IRM rendelet a jogszabályok megszerkesztésére és a megszövegezésére vonatkozó követelményeket határozza meg.

9 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemként meghatározott ingatlanok az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartoznak, amelyre a nemzeti vagyonról szóló törvény meghatározza, hogy az ilyen vagyonelem, elidegenítési és vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog, vagy szolgalom kivételével - terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll. Az osztott tulajdon olyan tulajdont jelent, amely esetében az épület tulajdonjoga az építkezők és nem a föld tulajdonosát illeti meg. Fentiek alapján az ilyen minősítésű ingatlanok nem értékesíthetők, a fenti kivétellel nem terhelhetők meg, és az önkormányzat az ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa. A törvénybe foglalt kötelezettségnek eleget téve, az önkormányzat az alábbi ingatlanokat javasolja a forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemként megjelölni. 1. Hunyadi u. 5, volt zsinagóga épülete. Klasszicizáló, késő barokk stílusú épület, országos műemléki védettséget élvez, melyet az önkormányzat kulturális célú hasznosításra kapott vissza a Magyar Államtól. (3403 helyrajzi számú, 1190 m2 kivett, művészetek háza megjelölésű) 2. Bajcsy-Zs. utca 2. szám alatti (2564/118 hrszámú, 3164 m2) kastélyrom, volt Szeleczky-Szapáry kastély kerítése és vasrácsa. Klasszicista, l9. sz. első felében épült, országos műemléki védettséget élvez. Albertirsa Város Helyi Építési Szabályzata Zkp zöld közpark övezetve sorolja. 3. Faluház, a Tó utcában, 2608/1 hrszámú, a település hagyományos beépítését, berendezését, használati tárgyait bemutató falumúzeum, helyi védettséget élvez. 4. Vágóhíd utcai ex lege, országosan védett természeti terület, (6305hrszú, m2) 5. Kender utca, ex lege, országosan védett természeti terület, (6308 hrszámú, védett láp m2) 6. Thököly utcai véderdő, településvédő erdő (2467 hrszámú, m2) 7. Vécsey úti erdő (2364/29 hrszámú, 8239 m2) 8. Vécsey úti erdő (2364/39 hrszámú, 9890 m2) 9. Vécsey úti erdő (2454 hrszámú, 2097m2) 10. Vécsey úti erdő (2455 hrszámú, 2097m2) 11. Vécsey úti erdő (2457 hrszámú, 2162 m2) 12. Vécsey úti erdő (2458 hrszámú, 2161 m2) 13. Vécsey úti erdő (2460. hrszámú, 2460 m2)

10 A sorszám alatti erdőket Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/2002. /IV. 26. sz. rendelete - a város Helyi Építési Szabályzatáról EV jelű erdő övezetbe sorolja, mely a véderdők területe. Ezek az erdők - bár több helyrajzi számon vannak nyilvántartva-, egy egységet képeznek, s a települést védik a jellemzően Ny-i széltől, megtartásuk feltétlenül szükséges. 14. Dolina völgy, helyrajzi számú erdő, szántó, legelő, m2 nagyságú ingatlan 16 %-a, résztulajdon. Természetvédelmi terület, a város legszebb természeti értéke. Y-hoz hasonló alakú völgyrendszerben található. Nevezetes, tipikus erdősztyeppi növénye, a hatalmas virágszőnyeget alkotó, és sokszor a hó alól nyíló tarka sáfrány. A völgybe vezető, löszös dombhátba bevágott út partoldalán gyurgyalag-kolónia található. Együtt virágoznak itt a cinegefüzek barkás és termős egyedei. A tarka sáfrány mellett megtalálható itt a sárga virágú tavaszi hérics és a lilás virágú homoki hérics is. Ezek a növények főként Nyugat-Európa vidékein honosak, itt nálunk az Alföldön igen ritkán fordulnak elő, ezért védettséget élveznek. Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény VI. Fejezet ának (5) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti területek és értékek, az erdők, véderdők, a műemlékingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti /régészeti/ emlékek tekintetében az illetékes miniszter, a védművek és védelmi létesítmények esetében az illetékes szerv hozzájárulása szükséges vagyonkezelői jog létesítéséhez. A fentiekben felsorolt ingatlanok a településre jellemző, a múltnak emléket állító egyedi emlékek, természeti területek, védőerdők, melyek megtartása és védelme szükséges. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17.. (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Képviselő-testületet. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: - társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: átlátható, hatékony, költségtakarékos vagyongazdálkodás, a vagyon értékmegőrző használata, hasznosítása, - környezeti, egészségügyi következményei: nincsen, - adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen, - a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a törvényben előírt kötelezettség teljesítése, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés, - a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest. Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 12/2009. (V.29.) rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg. Albertirsa, február 16. Fazekas László polgármester

11 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2009. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontja, illetve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2009. (V.29.) önkormányzati rendelet az 1. szánú melléklet szerinti 4. melléklettel kiegészül. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Fazekas László polgármester Kovács Zoltánné dr. jegyző

12 1. számú melléklet a./2012. ( ) önkormányzati rendelethez Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemekről 1. Hunyadi u. 5, volt zsinagóga (3403 helyrajzi számú, 1190 m2 ) 2. Bajcsy-Zs. utca 2. szám alatti kastélyrom, (2564/118 hrszámú, 3164 m2) 3. Faluház, Tó utca, 2608/1 hrsz. 4. Vágóhíd utcai ex lege, országosan védett természeti terület, (6305 hrsz, m2) 5. Kender utca, ex lege, országosan védett természeti terület, (6308 hrsz, m2 6. Thököly utcai véderdő, településvédő erdő (2467 hrsz, m2) 7. Vécsey úti erdő (2364/29 hrszámú, 8239 m2) 8. Vécsey úti erdő (2364/39 hrszámú, 9890 m2) 9. Vécsey úti erdő (2454 hrszámú, 2097m2) 10. Vécsey úti erdő (2455 hrszámú, 2097m2) 11. Vécsey úti erdő (2457 hrszámú, 2162 m2) 12. Vécsey úti erdő (2458 hrszámú, 2161 m2) 13. Vécsey úti erdő (2460. hrszámú, 2460 m2) 14. Dolina völgy, 0159 helyrajzi számú erdő, szántó, legelő ingatlan m2

13 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 4. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása A napirendi pont előterjesztője: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztést készítette: dr. Kovács Tímea aljegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: törvényességi észrevétel Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Pénzügyi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: február 13.

14 ALBERTIRSA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Előterjesztés a Képviselő-testület február 23-ai ülésére az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A lakások és helyiségek bérletéről szóló a lakások és helyiségek bérletéről szóló évi LXXVIII. törvény nem ad arra lehetőséget, hogy a helyi önkormányzat a lakbérek tekintetében automatikusan alkalmazza az infláció mértékével történő emelést. A bérleti díjak megemeléséhez szükséges a lakásrendelet módosítása, melynek 2. számú melléklete tartalmazza a lakbérek mértékét. Figyelemmel fentiekre kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet fogadja el. Albertirsa, február 13. Kovács Zoltánné dr. jegyző

15 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének../..(.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet március 1-én lép hatályba Fazekas László polgármester Kovács Zoltánné dr. jegyző A rendelet kihirdetve: Kovács Zoltánné dr. jegyző

16 Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő testülete 10/2006./III.31./ számú rendeletének 2. sz. melléklete 1. A lakások körzetenkénti besorolása I. körzet Vasút u., Irínyi u., Luther u., Zrínyi u., Köztársaság u., Pesti út, Somogyi B. u. II. körzet Dózsa György u., József A. u., Nefelejcs u., III. körzet Galamb u., Hámán K. u., Vécsey u., Thököly u., Pozsonyi u. továbbá a város azon utcái és részei, amelyek nincsenek az I. és II. körzetbe sorolva. 2. A lakbér mértéke (Ft/hó/m2) komfortfokozat övezeti besorolás I. II. III. összkomfortos komfortos félkomfortos komfort nélküli szükséglakás A költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérleti díja (Ft/m2/hó): I. körzet: Az Albertirsa Vasút u. 4., Vasút u. 4/4., Vasút 4/5., Vasút 4/6. és a Vasút u. 4/ éves lakások 15 évnél régebben épült lakások

17 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 5. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Török Andrea pénzügyi irodavezető Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Pénzügyi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: február 13.

18 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-ai ülésére Tárgy: Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeiknek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Albertirsa, február 13. Fazekas László polgármester

19 1. melléklet Albertirsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása A B C D E Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 1 Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (1+.+7) Saját bevételek (8. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitelek tőketartozása és annak kamatai Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Váltó kibocsátás Pénzügyi lízing Visszavásárlási kötelezettség Fedezeti betét Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Visszavásárlási kötelezettség Fedezeti betét Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték Fizetési kötelezettség összesen (10+19) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

20 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 6. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Tessedik Sámuel Általános Iskola alapító okiratának módosítása A napirendi pont előterjesztője: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Kulturális Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: február 17.

21 Előterjesztés a Képviselő-testület február 23-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Tessedik Sámuel Általános Iskola Igazgatója a 2. számú Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottságával az Alapító Okirat módosítását kezdeményezte, melyet az alábbiakban terjesztek a T. Képviselő-testület elé: Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tessedik Sámuel Általános Iskola Alapító Okiratának 2- pontját az alábbiakban módosítja: 1. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi pont lép: 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: évi LXXIX.. tv. A Tessedik Sámuel Általános Iskola nyolc évfolyammal rendelkező nevelés-oktatási intézmény. Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást (TEÁOR szám: 8520), ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére magántanulók esetében is. Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai nevelés és oktatás, melynek során ellátja a gyógypedagógiai képzés alá tartozó részben integrált tanulók nevelését és oktatását is. Az iskola ellátja a tanulásban akadályozott enyhe mentális retardatio sajátos nevelési igényű tanulókat, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Dislexia (F 81.0), dysgraphia (F 81.1), discalculia (F 81.2), iskolai készségek kevert zavara (F 81.3), specifikus fejlődési zavar (F83) az évi LXXIX. törvény /a. pontja alapján (SNI a). Az iskola ellátja azokat a sajátos nevelési igényű tanulókat,akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek. Dislexia (F 81.0), dysgraphia (F 81.1), discalculia (F 81.2), iskolai készségek kevert zavara (F 81.3), specifikus fejlődési zavar (F83) az évi LXXIX. törvény /b. pontja alapján (SNI b) Ellátja továbbá a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatását, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs képesség kibontakoztató képzését. A tanulók részére napközis (TEÁOR szám: 8559) és gyógytestnevelési ellátást, valamint étkezést is nyújt. Az Alapító Okirat módosítás hatályba lépése: március 1. Határidő: Alapító Okirat MÁK részére történő megküldése: március 9. Felelős: jegyző Albertirsa, február 17. Kovács Zoltánné dr. jegyző

22 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 7. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Albertirsa Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Kostyalik Katalin előadó Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Kulturális Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: február 15.

23 ALBERTIRSA VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (Albertira Város Önkormányzata Képviselő-testülete a../2012. (.) határozatával elfogadta) ALBERTIRSA 2012.

24 Bevezető Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése és az esélyegyenlőség előmozdítása alapvető jelentőségű. mind hazánkban, mint az Európai Unióban. Az Országgyűlés elismerte minden ember egyenlőségét, és az alapvető jogok biztosítását bármiféle megkülönböztetés - faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet - nélkül. Dekralálta továbbá az országgyűlés, hogy jogvédelmet kell biztosítani a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők részére. A mai tudásalapú társadalomban az alapvető ismeretek és képesítések hiánya alkotja a társadalmi befogadás előtt álló legnagyobb akadályt. A közoktatásban jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket. A tudáshoz, információkhoz való hozzájutás szerepe az információs társadalom küszöbén különösen felértékelődött. Az oktatás, képzés a társadalmi normák, a tudás és a képességek közvetítése szempontjából egyaránt fontos minden társadalmi csoport számára. Az oktatási rendszer minden elemében gondoskodni kell a meglévő nemi hierarchiák kiegyensúlyozásáról, valamint a romák reprezentációjának és a fogyatékkal élők hozzáférésének biztosításáról. A nők jobb szakmai felkészültsége és magasabb szintű szaktudása növeli a termelékenységet, valamint javítja a kilátásokat a foglalkoztatásra és a jobb szakmai előmenetelre. A női esélyegyenlőség biztosítása érdekében kiemelkedő jelentőségű a család és munkahely összeegyeztetésének érdekében a gyermekek napközbeni felügyeletének biztosítása (bölcsőde, családi napközi, óvoda). A romák esetében a közoktatás, mint a szegénység és a társadalmi kirekesztődés megelőzésének kulcsfontosságú eleme jelenik meg. Az iskolázottság területén a romáknak jelentős hátrányokkal kell szembenézniük a nem roma lakossághoz képest. A roma gyermekek az országos átlagnál kétszer nagyobb arányban kerülnek áthelyezésre enyhe fokban értelmi fogyatékosok számára létrehozott oktatási intézményekbe. Az alapfokú oktatásban tanuló roma tanulók esetében a lemorzsolódás és a magántanulóvá minősítés aránya magasabb, mint az országos átlag. Az iskolázatlan és szakképzetlen romák számára a munkaerőpiac alig kínál kereső foglalkozást, és még az alkalmi munkavállalás területén is hátrányban vannak. A magasabb képzettség a romák munkaerő-piaci integrációját segítené elő. A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtésében is kulcsfontosságú szerepet játszik az oktatás. A fogyatékossággal élő gyermekeket be kell kapcsolni az oktatás fő áramába, ha ellensúlyozni akarjuk azt az igen nagy kockázatot, amely őket az oktatási hátrányba kerülés és a társadalmi kirekesztődés területén fenyegeti. A megfelelő figyelem és aktív célzott tevékenység hiányában e társadalmi csoport hátrányos helyzetű, alacsony színvonalon él, a társadalom perifériájára sodródik, hasonlóképpen más, sajátos helyzetű társadalmi csoportokhoz. Közérdek, hogy a fogyatékos emberek létbiztonsága, rehabilitációja, aktív és önrendelkező életvitele, emberi és állampolgári jogaik érvényesülése valósággá váljon. A nevelési - oktatási feladatok területén az alábbi jogszabályok alkalmazása során kel figyelmet fordítani az egyenlő bánásmód követelményének betartására:

25 Magyarország Alaptörvénye, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. tövény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről, 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról, 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről, 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. Magyarországon a teljes jogharmonizáció az esélyegyenlőség területén az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Esélyegyenlőségi törvény) elfogadásával valósult meg. Az Esélyegyenlőségi törvény az oktatás és a képzés területén az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség szempontjait az alábbiak szerint határozza meg: 27. (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). (2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, c) a teljesítmények értékelése, d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, g) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint i) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. (3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét.

26 (4) Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. Mindezeket figyelembe véve Albertirsa város alapvető célja, hogy a 0-18 év korosztály számára biztosítsa a szegregáció mentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az intézményi szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki, a közoktatás fejlesztését oly módon, hogy sikeresen megfeleljen a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek igényeinek és sajátosságainak, valamint megakadályozza a fiatalok lemorzsolódását az iskolából. Célja továbbá, hogy a hátrányos helyzetű csoportok hozzáférhessenek a személyre szabott oktatási és képzési lehetőségekhez. Támogatja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációját, érvényesíti a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség elveit.

27 1. Demográfiai adatok A lakónépesség változásai I Az előtti adatok természetesen Alberti és Irsa együttes népességét jelzik. A lakónépesség változása II Az első grafikon alapján megállapítható, hogy a XX. század harmadának végére a két elődtelepülés együttes népessége elérte a főt. Ezután, és között némi visszaesés következett. Két évtizednyi stagnálás után, 1992 környékén állt be a mélypont. Itt újabb stagnálás, illetve alig érzékelhető mértékű növekedés tanúi lehettünk, ig. Azóta viszont bár szerény, ám folyamatos emelkedés regisztrálható, napjainkig.

28 A népesség növekedésének okát keresve két szempontot kell figyelembe venni: a születések és a településre bevándorlók száma. Bár a születések száma is növekedést mutat, a lakosságszám gyarapodása elsősorban migrációs okokra vezethető vissza. Ezt a véleményt a gyermekvédelmi rendszerben dolgozó szakemberek (védőnők, családgondozók, szociális ügyintézők) is alátámasztják, azzal, hogy az elmúlt években a szociális okokból Albertirsára költözők (fővárosban rossz körülmények között élő, az ország keleti részéről a munka reményében nyugatabbra költözők) mellett megjelentek azok a családok is, akik a főváros közelsége és a nyugodtabb vidéki életforma miatt döntöttek városunk mellett. Jellemző a fiatal házasok beköltözése, akik gyermekeiket is magukkal hozzák, vagy a városba költözésüket követő egy-két éven belül vállalnak gyermeket.

29 Albertirsa lakosságszáma korcsoportok megosztásban 2011-ben: Korcsoport (év) Összesen (fő) felett 394 Összesen: Albertirsán a gyermekkorúak aránya közel azonos a 60 év felettiekével: 20% körüli. Ez a korösszetétel igen kedvezőnek mondható, tekintettel arra, hogy a Közép-magyarországi régióban az időskorú népesség aránya nagyobb az országos átlagnál. Mint ahogy azt a fenti adatsorok is jól tükrözik, városunk népessége folyamatosan növekszik. E növekedés a gyermekek számának növekedését is magában foglalja. Így törekednünk kell arra, hogy a demográfiai változásokat figyelemmel kísérve, a felmerülő igényeket felmérve, a gyermekek gondozásához, neveléséhez, oktatásához megfelelő ellátásokat, szolgáltatásokat szervezzünk, a meglévő szolgáltatások minőségén javítsunk.

30 2. A gyermekek gondozását-nevelését és oktatását ellátó intézmények a városban Lurkó Bölcsőde: A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely a gyermekvédelmi törvényben meghatározott alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára. Biztosítja a gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését azon gyermekek számára, akiknek szülei, munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A bölcsődében a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése történik az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével Az első idénybölcsőde 1954-ben nyitotta meg kapuit Albertirsán. Az első korszerű bölcsődéig 1972-ig kellett várni az albertirsai lakosságnak. Ekkor a bölcsőde 40 férőhellyel kezdte meg működését ben a bölcsődei férőhelyeket 20 főre csökkentették. A több éves lakossági igényeknek eleget téve 2011-ben a bölcsőde teljes felújítást és átépítést követően 52 férőhelyre bővült. Jelenleg a gyermekek gondozását 4 csoportban 9 kisgyermek nevelő biztosítja évtől az intézmény biztosítja a gyermekek korai fejlesztését, fejlesztő felkészítését. A sószoba kialakításával a bölcsőde egy magasabb szintű ellátást nyújt alapfeladatokon túl - a gyermekek számára. A sószoba használata az egészségmegőrzésen át a légzőszervi problémák és allergiás panaszok enyhítésében is segít. Az alapfeladatokon túl, a gyermekek időszakos felügyeletével, egy családtámogató ellátást valósít meg a bölcsőde. Óvodák: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Albertirsa területén jelenleg 6 épületben zajlik óvodai nevelés. Ez valójában három intézményt (egy önkormányzatit, s két egyházit) jelent. Az önkormányzati óvoda a település négy különböző pontján várja a gyermekeket (Tündérkert Óvoda, Luther u. 10.; Mazsola Óvoda, Dózsa Gy. u. 11.; Napsugár Óvoda, Pesti út 29. ; Nyitnikék Óvoda, Ady E. u. 25.). Az első községi óvoda 1893-ban nyílt meg. Az óvodai férőhelyek számának folyamatos növelésére az anyák munkába állása miatt volt szükség.

31 Az Alberti Evangélikus Egyház szeptember 01-én kezdte meg az egyházi, keresztény szellemű óvodai nevelést az Alberti Evangélikus Óvodában (Albertirsa, Pesti út 104.). Az Irsai Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Mustármag Óvoda szeptember 1. napján nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. A településen működő óvodák összességében 449 férőhelyet biztosítanak a gyermekek számára. Az elmúlt évek tapasztalata alapján e férőhelyszám nem elégíti ki a lakossági igényeket, még úgy sem hogy férőhely bővítések voltak az elmúlt években (Nyitnikék Óvoda, Mustármag Óvoda). A következő táblázatban óvodákra lebontva és összegezve is láthatjuk a férőhelyek alakulását, valamint az óvodák által biztosított személyi és tárgyi feltételek meglétét. Gyermek létszám Pedagógus létszám Dajka létszám Csoportszoba Csoportok száma Napsugár Óvoda Mustármag Óvoda Alberti Evangélikus Óvoda Összesen Az óvodák mindegyikében megfelelően végzettséggel rendelkező, jól felkészült pedagógusok gondozzák-nevelik a gyermekeket. Napsugár Óvoda Mustármag Óvoda Alberti Evangélikus Óvoda Teljes munkaidős Részmunkaidős Óraadó Napsugár Óvoda Mustármag Óvoda Alberti Evangélikus Óvoda Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus Középfokú végzettségű óvodapedagógus Gyógypedagógus Pedagógiai képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű - - -

32 A településen működő óvodák technikai eszközökkel való ellátottsága a következő táblázatban látható. A technikai feltételek mindhárom intézményben biztosítottak. Ezek fejlesztése lés a meglévők karbantartása feladata kell, hogy legyen a fenntartóknak. Így teremtve lehetőséget a gyermekek közti egyenlőtlenségek leküzdésében. Technikai eszközök Napsugár Óvoda Mustármag Óvoda Alberti Evangélikus Óvoda Számítógép Monitor Nyomtató Videómagnó 3-1 Videókamera Fénymásoló Projektor Az óvodai nevelő munka csoportokban folyik. A közoktatási törvény alapján ez tiszta és vegyes csoportokban valósulhat meg. A három óvodában összesen 19 csoport került kialakításra. Napsugár Óvoda Mustármag Óvoda Alberti Evangélikus Óvoda Kiscsoport 3-2 Középsőcsoport Nagycsoport 1-1 Vegyes csoport 7 4 -

33 Iskolák: Az iskola feladata a gyermekek rendszeres oktatása-nevelése. Az iskolai oktatásban az első évfolyamtól kezdődően a tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik. A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány alapfokú iskolai végzettséget tanúsít. Az általános iskolának nyolc évfolyama van. Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. Városunkban három általános iskolában folyik a gyermekek alapfokú oktatása-nevelése (egy önkormányzati, kettő egyházi fenntartású). Az önkormányzat által fenntartott Tessedik Sámuel Általános Iskola két önálló általános iskola egyesítésével jött létre 1975-ben. Jogutóda az 1948-ban alapított Általános Iskolának, amely április 21-én Tessedik Sámuelt választotta névadójának. Az iskola 2 épületben látja el feladatát (Győzelem u. és Táncsics M. u.). Az iskola mottója, az iskola névadójának Tessedik Sámuelnek gondolata: Célunk a becsületes munkára alapozott élet feltételeinek kialakítása a gyermeki lélekben." Az iskolában dolgozó pedagógusok fő célja emberséget és tudást adni a felnövekvő albertirsai polgároknak. A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola a Váci Egyházmegye déli régiójának egyik nevelési-oktatási intézménye, amely 1993-ban kezdte meg működését az államosított polgári iskola épületében. Az iskola hitvallás: Szent kincs a gyermek teste, lelke, szeretni kell és felnevelni féltő gonddal, hogy tiszta, jó legyen. Küldetésük, hogy egyesítsék a hagyományokat, s úgy neveljék a rájuk bízott ifjúságot, hogy egyszerre legyenek hitükhöz hű, ugyanakkor klasszikus és modern műveltséggel rendelkező becsületes tagjai a társadalomnak. Az 1991-ben újraindult Alberti Evangélikus Általános Iskola jogutódja, az 1711-ben alapított evangélikus egyházi iskolának. Az iskolában a korszerű általános műveltség megalapozását, az alapkészségek fejlesztését, a középiskolai tanulmányokra felkészítését áthatja a keresztény szellemiség és mindezek mellett céljuk a keresztény értékek átadása.

34 Az alábbi táblázatban láthatjuk iskolánként és összegezve is, a tanulói létszámokat valamint az iskolák biztosított személyi és tárgyi feltételeket. Iskola Tanulói létszám Pedagógus létszám Osztályterem, szakterem összesen Osztályok, csoportok száma Tessedik Sámuel Ált. Isk. M. N. Római Katolikus Ált. Isk. Alberti Evangélikus Ált. Isk. Összesen Minden iskola törekszik arra, hogy a gyermeket az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészítse a továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. Mindezt megfelelő végzettségű, jól felkészült, hivatásukhoz hű pedagógusokkal teheti meg. Az alábbi táblázatokban iskolánkénti bontásban összegeztük az iskolák pedagógusait az iskolai végzettség és feladatellátás alapján. Tessedik S. Ált. Isk. M. N. Rk. Ált. Isk. Alberti Ev. Isk. Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Tanító Tanító speciális 13-8 képesítéssel Gyógypedagógus 5-1 Pedagógiai képesítéssel nem rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Tessedik S. Ált. Isk. M. N. Rk. Ált. Isk. Alberti Ev. Isk. Igazgató Igazgató helyettes Osztálytanító Szakos tanítást végző Napközis Gyógypedagógus, konduktor, fejlesztő Könyvtáros Egyéb - - -

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend 1 ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2.. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.23.) rendelete Hosszúhetény község önkormányzati nemzeti vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hosszúhetény Községi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (III.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.)

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.) JEGYZŐI SZAKMAI FÓRUM A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.) DR. SZÜTS ÁDÁM A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK FOGALMAZÓJA

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 22-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 22-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592-660 Pf.: 76 Fax: 88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/318/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról Tát Nagyközség Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási Alapról szóló 37/2008. (XII. 5.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. január 16-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. január 16-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail:varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

2. Az önkormányzat üzleti vagyona

2. Az önkormányzat üzleti vagyona 1 Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének a 4/2013.(III.13.)sz. önkormányzati rendelettel módosított 11/2012. (V.30.)sz. rendelete Az önkormányzat vagyonáról Egységes szerkezetben Hévízgyörk

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet.

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a 28/2011. (XI.02.), a 3/2013.(II.01.), a 22/2013.(IX.12.), a 3/2014.(II.06.),

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

7. számú előterjesztés Határozati javaslat: Egyszerű többség Rendeletmódosítás: Minősített többség

7. számú előterjesztés Határozati javaslat: Egyszerű többség Rendeletmódosítás: Minősített többség 7. számú előterjesztés Határozati javaslat: Egyszerű többség Rendeletmódosítás: Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. / 2012. (...) rendelete

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. / 2012. (...) rendelete KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / 2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (XII. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2015. január 29. Ózd

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati bérlemények értékesítésre való kijelölése

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 206/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. u) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. július 11-én de. 8 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva)

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bevezető. Bevezető. Tájékoztatót készítettünk az Mötv. módosításáról, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről.

Bevezető. Bevezető. Tájékoztatót készítettünk az Mötv. módosításáról, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről. III. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti Főosztály tájékoztatói... 3 Tájékoztató az Mötv.

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2010. január l-jén módosult

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 14-én (szerda) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 14-én (szerda) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 14-én (szerda) 16 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Törtel Község Önkormányzatának. 6./2012.(IV.27.) rendelete

Törtel Község Önkormányzatának. 6./2012.(IV.27.) rendelete Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu Törtel Község Önkormányzatának 6./2012.(IV.27.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben