Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere / l_.j J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról I. Tartalmi összefglaló z államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. z Áht. 34. (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rendeletét z Önkrmányzat Képviselő-testülete április 28-án az alábbi határzatt hzta. 196/2015. (IV. 28.) KÖKT határzat ingatlan-adásvétel előkészítéséről "Budapest Fővárs X kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest X kerület, , és 38403/4 hrsz.-ú ingatlank frgalmi értékeként a Benkő Ingatlaniskla és Képző Közpnt Kft. által február 4-én készített ingatlanvagynértékelési szakvéleményeket elfgadja, és felhatalmazza a plgármestert, hgy tárgyaláskat flytassn az ingatlank adásvétele, valamint a vételár biztsításáhz kedvezményes kamatzású fejlesztési hitel felvétele tárgyában. " döntés hátterében az a Krmány által kinyilváníttt szándék áll, amely szerint a Krmány kiemeit ának tekinti a laksság egészségmegőrzését szlgáló beruházásk megvalósítását, valamint a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését biztsító infrastruktúra fejlesztését. Krmány már márciusa óta vizsgálja egy Kőbányán megvalósítandó multifunkcinális sprtcsarnk és uszda beruházási kncepcióját. kncepció megvalósításáhz az alábbiakat szükséges figyelembe venni. Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, valamint az adósságt keletkeztető ügyletekhez történő hzzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Krm. rendelet az önkrmányzatk adósságkeletkeztetését a Krmány jóváhagyásáhz köti. Krmány jóváhagyásáhz adatszlgáltatási és engedélyezési eljárást szükséges leflytatni, amelyet kizárólag elektrnikus útn, az önkrmányzati -gazdálkdási mdul (tvábbiakban: ÖNEGM) rendszerében szükséges kezelni.

2 fenti Képviselő-testületi döntés felhatalmazásával élve a krmányzati döntés előkészítésének megalapzása érdekében május 6-án az Önkrmányzat az ÖNEGM rendszerben rögzítette a krmány jóváhagyásáhz kötött hitelfelvételi szándékát. Magyar Államkincstár május 13-án hiánypótlást küldött, amely az előterjesztés 9. mellékletében található. hiánypótlás teljesítésének feltétele többek között a kedvezményes kamatzású fejlesztési hitel összegét tartalmazó költségvetési rendelet elfgadása, valamint az adatszlgáltatás május 21-én történő teljesítése. fentiekre tekintettel az Ör. hatálybalépésére május 21-én 13 órát javaslk. Benkő Ingatlaniskla és Képző Közpnt Kft. által február 4-én készített ingatlanvagyn-értékelési szakvéleményének és az ingatlan tulajdns eladási ajánlatának figyelembevételével a kedvezményes kamatzású fejlesztési hitel összegét l eft összegbenjavaslm megállapítani az Ör.-ben. z Önkrmányzat évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási ait az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza. z előterjesztés 4., 5., 6., és 7. melléklete kiemeit jgcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek - és telephelyeik - váltzással érintett bevételi és kiadási át különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat nként és célnként az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza. II. Hatásvizsgálat z előterjesztés elfgadásával az Ör.-ben átvezetésre kerül a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlank megvásárlása céljából felvételre kerülő fejlesztési hitel összege. hitel felvételéhez szükséges krmányengedély igényléséhez be kell nyújtani az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. z előterjesztés tvábbi jelentős adminisztratív terhet nem jelent. határzat végrehajtásáhz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, május "tf 1~~tl Kvács Róbert 2

3 melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2015. (... ) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az laptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetésének a) bevételi főösszege eft, b) kiadási főösszege eft. (2) költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: eft, b) költségvetési kiadásk: eft, c) költségvetési működési többlet: l eft, d) költségvetési felhalmzási hiány: eft, e) költségvetési hiány összesen: eft, j) finanszírzási bevételek: eft, g) finanszírzási kiadásk: 37 OOO OOO ef t, h) finanszírzási többlet: eft, i) összes hiány: O Ft. (3) (2) bekezdés e) pntjában meghatárztt költségvetési hiány fedezetét l eft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, l eft összegben a hsszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztsítja.". 2. (l) Rendelet 2. melléklete helyébe az melléklet lép. (2) Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Rendelet 4. melléklet 8. pntja helyébe a 3. melléklet lép. (4) Rendelet 4. melléklet 9. pntja helyébe a 4. melléklet lép. (5) Rendelet 5. melléklet 7. pntja helyébe az 5. melléklet lép. (6) Rendelet 5. melléklet l pntja helyébe a 6. melléklet lép. (7) Rendelet l O. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4 3. (l) Ez a rendelet május 21-én 13 órakr lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet április 30-ától kell alkalmazni. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 2

5 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek J. me/lék/et a (.....) ónkrmányzatt rendelethez e Ft-ban B c D E F G 2. Megnevezés Költségvetési bevételek 5. B! Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 6. B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 7. B3 Közhatalmi bevételek összesen 8. B4 Működési bevételek összesen 9. BS Felhalmzásibevételek összesen 10. B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen l Költségvetési bevételek összesen 12. BS Finanszírzási bevételek összesen 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami Működés Kötelező l OOO OOO Felhalmzás Összesen Kötelező l ISO

6 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 2 mellékiet a (...) nkrmányzat1 rendelethez eft-ban B c D E F G H Megnevezés Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Állami Köt. Önként. v. f. Összesen 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. KJ Dlgi kiadásk 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatása i l ll 052 u l K5 Egyéb működési célú kiadásk 10. K506 Egyéb rnűködési célú támgatásk ÁH-n belülre l K5 I 2 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 12. K513 Tartalékk (működési) 13. KS Egyéb működési célú kiadásk összesen!4. K513 Tartalékk (felhalmzási) 15. K6 Beruházásk 16. K7 Felújításk u OOO l 800 tol! l OOO l KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk 18. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 19. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Költségvetési kiadásk összesen u!8 050 ll u! OOO u Költségvetési működési többlet! Költségvetési felhalmzási hiány Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek költségvetési kiadásk) K9 Finanszírzási kiadásk 26. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 27. K9 Finanszírzási kiadásk összesen l 37 OOO OOO 37 OOO OOO u 37 OOOOOO 37 OOO OOU 28. Finanszírzási többlet l KIDÁSOK ÖSSZESEN

7 3. melléklel a (.....) önkrmányza11 rendelethez eloj-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önkrmányzat jgi személy Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

8 3. me/lék/et a (....) önkrmányzall rendelethez efl-ban 4/2015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami , Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

9 4. me/lék/et a (....) linkrmányza/l rendelethez el l-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E I. Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK l Önkrmányzat jgi személy Ebből: Káp Ina tér !97 Üllői u Gému Harmat u. 88.!7 259 Harmat u !73 Hungária krt Jászberényi u. 89. ll 215 Kada u Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér Szent László tér 34.!32 Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK)!24 Körösi Csma Sándr u !O 555 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2 030!50 l 690 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l ll ! ! GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

10 4. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E Intézmény kötelező önként állami GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 5 OOO Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde!8 520 MagJódi u. 29. bölcsőde l 515 Egyesített Bölcsőde Közpnt 32 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászku.l-3.óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda!o 308 Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Köbányaiu. 30. óvda ÓVODK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u l OOO Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN GZDSGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉST SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO !8 520 l l OOO

11 5. me/lék/et a (.....j önkrmányzati rendelethez e/ 1-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önkrmányzat jgi személy l \02 Ebből: Káplna tér. 4. l 345 Üllői u Gému l 085 Harmat u. 88. l 368 Harmat u l 410 Hungária krt Jászberényi u Kada u. 27. l 118 Keresztúri u l 068 Kőbányai út 38. l 020 Újhegy sétány 1-3. l 331 Szent László tér l 603 Szent László tér 34. l Iül Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) 48 Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal l l 085 l 368 l l 118 l 068 l 020 l 331 l 603 l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l 490 l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO 333

12 5. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde l 567 Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 798 Vaspálya u bölcsőde l 044 Zsivaj u bölcsőde l 581 Maglódi u. 29. bölcsőde 798 Egyesített Bölcsőde Közpnt 720 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda 330 Gépmadár u. IS. óvda 385 Halm u. 7/b. óvda 330 Kada u. 27. óvda 234 Kőbányai u. 38. óvda 234 MagJódi u. 8. óvda 234 Mádi u óvda 426 Mádi u. 86/94. óvda 439 Mádi u óvda 234 Újhegy stny óvda 715 Újhegy stny óvda 439 Kékvirág u. 5. óvda 385 Salgótarjáni u. 47. óvda 234 Hárslevelű u. 5. óvda 234 Vaspálya u óvda 220 Zágrábi u. 13/a. óvda 234 Zsivaj u óvda 234 Kőbányai u. 30. óvda 290 ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt 587 Újhegyi u.!3. uszda 472 Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 826 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l 987 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l l 044 l J

13 6. me/lék/et a...120/5. (.....)önkrmányzati rendelethez e Fl-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK l Önkrmányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér Szent László tér Sibrik Miklós ll 289 Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt !9 068 ll l GZDSGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN J

14 6. me/lék/et a.. J 20/5.(.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E I. Intézmény kötelező önként állami GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bő!csőd e! Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda! Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda! Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegystny.l7-19.óvda! Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda OOO Vaspálya u óvda l 672 Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda J 103 Kőbányai u. 30. óvda OOO ÓVODK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda! Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt SPORTINTÉZMÉNYEKÖSSZESEN GZDSGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN I l !

15 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet t O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/lék/et a... /2015. (.... ) nkrmányzati rendelethez e Fl-ban B c D Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen 2. Kőbányai Önkrmányzat 3. K61. lmmateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) l IS Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése ln fnnatikai és Iratkezelési Osztály lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály (ffice 365,250 felhaszáló) Infnnatikai és Iratkezelési Osztály (windws szerver, exchange szerver szftver, calk) Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Telkek beszerzése, létesítése Vársüzemeltetési Osztály (prók Háza óvdában műfiives burklat kialakítása) Gergely utcai telekrész vásárlása 38924/108,38403/2 és 38403/4 hrsz. ú ingatlank megvásárlása Telkek beszerzése, létesítése összesen Épület beszerzése, létesítése Vársüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP ) Föépítészi Osztály (ingatlan vásárlás) Épület beszerzése, létesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, létesítése Föépítészi Osztály (Újköztemetö előtti körfrgahnú csmópnt) Vársüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése) Vársüzemeltetési Osztály (Smfa köz parkló építés) Vársüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése) Vársüzemeltetési Osztály (Plgánnesteri Hivatalhz távköztési alépítmény kiépítése) Vársüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sprttelep kiépítéséhez kapcslódó munkák) Vársüzemeltetési Osztály (T értigyelő karnera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út) Vársüzemeltetési Osztály (Térfibryelő rendszer bövítése) Vársüzemeltetési Osztály (Vársüzemeltetéssel kapcslats tervezési k) Vársüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya) Vársüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyűjtőszigetek köré krlát kihelyezése) Vársüzemeltetési Osztály (Bictklis pihenőpnt kiépítése Sibrik Hannat) Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen l l l ! l l 575 l l 860 l l 575 l

16 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/lék/et a (.....) önkrmányzao rendelethez eff-ban Feladat megnevezése Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése Fekete István Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Kertvársi Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Kmplex Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Janikvszky Éva Általáns Iskla (Üllői u. 118.) műfiives pálya (MLSZ) Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás) lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés) ln fnnatikai és Iratkezelési Osztály (kisértékű infnnatikai eszköz beszerzés) Kőbányai Önknnányzat telephelyei Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 3 db életmentő készülék Közbiztnság növelését szlgáló fejlesztések (3 db térfib'yelő kamera) Humánszlgáltatási Fősztály Kőbányai Önknnányzat isklai telephelyei Jegyzöi Fősztály (katasztrófavédelmi kj Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Hangszer beszerzése, létesítése Kőbányai Önknnányzat isklai telephelyei Hangszer beszerzése, létesítése összesen B c D kötelező önként v. f. összesen l 042 l lll 6 lll l 546 l

17 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/lék/et a J 5. (.....) önkrmányzati rendelelhez e Ft-ban B c D J. Feladat megnevezése kötelező önként v. r. összesen 57. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 58. K62.Ingatlank beszerzése 1 létesítése (áfa nélkül) 59. Telkek beszerzése, létesítése 60. Nszlpy u bntás Telkek beszerzése, létesítése összesen Épület beszerzése 9 létesítése Felhahnzási k tervezése Kis-Pngrác prjekt Épület beszerzése, létesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, létesítése Közvilágítás kiépítése Gyakrló utca parkló építés TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása) Gézengúz Óvda utcai kerítés Gyalgátkelőhely kiépítése Tennálvízkutatás Ihász utca egyirányúsítása Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Önkrmányzati lakóépületekbe kamerarendszer Elektrms rendezvényszekrény telepítése Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen ll 811 ll l OOO 2 OOO l 890 l

18 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/ léklel a... /2015. (..... )önkrmányzat t rendefelhez e Fl-han B c D Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen 81. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 82. K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkül) !O Egyéb építmény beszerzése, létesítése Szent László tér egységes képének kialakítása Ping-png asztalk cseréje Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen Kőbányai Önkrmányzat beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Kőbányai Önkrmányzat beruházási ainak általáns frgalmi adója KŐBÁNY l ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN Kőbányai Plgármesteri Hivatal K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály Létesítményüzemeltetési Osztály Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Járművek beszerzése, létesítése Jegyzői Fősztály Járművek beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Plgámesteri Hivatal beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Kőbányai Plgámcsteri Hivatal beruházási ainak általáns frgalmi adója KŐBÁNYI POLGÁRMESTERI HIVTL ÖSSZESEN l l ll 795 ll

19 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/lék/el a.../ (,....) önkrmányzati rendelethez e Fl-ban B c D Feladat megnevezése kötelező önként v. r. összesen 107. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek!08. K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 109. lio. III Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Óvdák Kőbányai Sprtközpnt Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Kőbányai Egyesített Bölcsödék Óvdák Kőbányai Sprtközpnt Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ainak általáns frgalmi adója GZDSÁGI SZERVEZETIEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek K63.1nfrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Körösi Csma Sándr KKK l 173 l 173 Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ainak általáns frgalmi adója Körösi Csma Sándr KKK beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül l 173 l 173 K67. Körösi Csma Sándr KKK beruházási ainak általáns frgalmi adója GZDSÁGI SZERVEZETIEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

20 INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsítása (a tvábbiakban: Rendelet) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült e z Önkrmányzat 196/2015. (IV. 28.) határzatával elvi döntést hztt a , 38403/4 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlank megvásárlására. döntés hátterében az a Krmány által kinyilváníttt szándék áll, amely szerint a Krmány kiemeit ának tekinti a laksság egészségmegőrzését szlgáló beruházásk megvalósítását, valamint a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését biztsító infrastruktúra fejlesztését. Krmány már márciusa óta vizsgálja egy Kőbányán megvalósítandó multifunkcinális sprtcsarnk és uszda beruházási kncepcióját. kncepció megvalósításáhz az alábbiakat szükséges figyelembe venni. Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, valamint az adósságt keletkeztető ügyletekhez történő hzzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Krm. rendelet az önkrmányzatk adósságkeletkeztetését a Krmány jóváhagyásáhz köti. Krmány jóváhagyásáhz adatszlgáltatási és engedélyezési eljárást szükséges leflytatni, amelyet kizárólag elektrnikus útn, az önkrmányzati -gazdálkdási mdul (tvábbiakban: ÖNEGM) rendszerében szükséges kezelni. fenti Képviselő-testületi döntés felhatalmazásával élve a krmányzati döntés előkészítésének megalapzása érdekében május 6-án az Önkrmányzat az ÖNEGM rendszerben rögzítette a krmány jóváhagyásáhz kötött hitelfelvételi szándékát. Magyar Államkincstár május 13-án hiánypótlást küldött, amely az előterjesztés 9. mellékletében található. hiánypótlás teljesítésének feltétele többek között a kedvezményes kamatzású fejlesztési hitel összegét tartalmazó költségvetési rendelet elfgadása, valamint az adatszlgáltatás május 21-én történő teljesítése. fentiekre tekintettel az Ör. hatálybalépésére május 21-én 13 órát javaslk. 3

21 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/el az e/öterjeszréshez e Fl-ban B c D E F G r-- 2. r l 12.! ! Megnevezés Állami Költségvetési bevételek Bt Működési célú támgatásk államháztartásn belülről B 112 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása B 113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támgatása B ll 4 Települési önkrmányzatk kulturális ainak támgatása OEP k finanszírzása Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele { szciális vársrehabilitáció) KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele TÁMOP pályázat bevétele (öveges prgram) évi helyi önkrmányzati választás évi nemzetiségi választás NK Lechner Ödön emléknap B l Működési célú támgatásk államháztartásan belülről összesen 82 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásan belülről 825 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről Tér-Köz pályázat bevétele ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP l pályázat bevétele ( szciális vársrehabilitáció) KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele MLSZ Országs pályaépítő prgram Fővársi önkrmányzat vársrehabilitációs alap Műemléki keret 20!3 82 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen Müködés Kötelező l ! ! évi Felhalmzás Kötelező ! Cl 430 OOO l 773 ( Összesen l ! ! OOO l ll 3

22 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2 me/lék/et az előterjesztéshez eft~ban B c D E F G Megnevezés Államí Működés Kötelező évi Felhalmzás Kötelező Összesen 31. B3 Közhatalmi bevételek Vagyni típusú adók 33. Építményadó 34. Telekadó Termékek és szlgáltatásk adói Értékesítési és frgalmi adók (Iparűzési adó) Gépjárműadó 38. B355 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 39. B36 Egyéb közhatalmi bevétel 40. Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak 41. Bírság 42. Bírság helyi adókból 43. Pótlék helyi adókból 44. Pótlék és bírság iparűzési adóból 45. B3 Közhatalmi bevételek összesen 46. B4 Müködési bevételek Szlgáltatásk ellenértéke Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 49. B402 lkalmazttak térítési díjbevétele Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) Tulajdnsi bevétel (lakbér) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) Tulajdnsi bevétel (terűletbérlet KVK) Tulajdnsi bevétel (távhö) Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.) Ellátási díjak Kiszámiáztt általáns frgalmi adó Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) Általáns frgalmi adó visszatéritése Karnatbevételek Működési bevételek összesen l OOO OOO 950 OOO OOO l OOO 25 OOO OOO l l OOO 950 OOO OOO 20 OOO OOO 25 OOO OOO OOO l l

23 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban B c D E F G Megnevezés Állami BS Felhalmzásibevételek 852 Ingatlank értékesítése B52 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Gármű) BS Felhalmzásibevételek összesen B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás) 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) B75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) B75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen BS Finanszírzási bevételek B8ll Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele BS!3 Maradvány igénybevétele BS! 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése BS Finanszírzási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működés Kötelező OOO OOO 37 OOO OOO évi Felhalmzás Kötelező! OOO 4 OOO OOO 200! l l l Összesen OOO 4 OOO OOO 200! l OOO OOO

24 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban H I J K L M r r l Megnevezés Költségvetési bevételek B l Működési célú támgatásk államháztartásun belülről B l 12 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása B 113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyennekétkeztetési ainak támgatása Bit 4 Települési önkrmányzatk kulturális ainak támgatása OEP k finanszírzása Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP ~Uszda napkllektrs pályázat bevétele TÁMOP I Ill pályázat bevétele (öveges prgram) évi helyi önkrmányzati választás évi nemzetiségi választás NK Lechner Ödön emléknap B l M űködési célú támgatásk államháztartásun belülről összesen B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről B25 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről T ér-köz pályázat bevétele ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5. l.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP ll ~Uszda napkllektrs pályázat bevétele MLSZ Országs pályaépítő prgram Fővársi önkrmányzat vársrehabilitációs alap Műemléki keret 2013 B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről összesen -- Előirányzat váltztatás ( Állami Önkrmányzat jgi személy Működés Kötelező l Felhalmzás Kötelező OOO l

25 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lek/et az efőteqesztéshez e Fl-ban H I J K L M r Közhatalmi bevételek Vagyni típusú adók 33. Építményadó 34. Telekadó Tennékek és szlgáltatásk adói 36. B 351 Értékesítési és frgalmi adók (lparüzési adó) Gépjárműadó Megnevezés Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) Egyéb közhatalmi bevétel 40. Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak 41. Bírság 42. Bírság helyi adókból 43. Pótlék helyi adókból 44. Pótlék és bírság iparűzési adóból 45. BJ Közhatalmi bevételek összesen 46. B4 Működési bevételek Szlgáltatásk ellenértéke Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 49. B402 lkalmazttak téritési díjbevétele Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) Tulajdnsi bevétel (lakbér) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) Tulajdnsi bevétel (területbérlet KVK) Tulajdnsi bevétel (távhö) 59. B404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.) Ellátási díjak Kiszámiáztt általáns frgalmi adó Kiszáruláztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) Általáns frgalmi adó visszatéritése Kamatbevételek Mííködési bevételek összesen Előirányzatváltztatás Állami 72 OOO 72 OOO Önkrmányzat jgi személy Működés Felhalmzás Kötelező Kötelező OOO 950 OOO OOO l OOO 25 OOO ! OOO ! ! OOO l l l

26 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et az előrerjesztéshez e/ 1-ban H l J K L M Felhalmzási bevételek 852 Ingatlank értékesítése B52 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesitése (jánnű) 85 Felhalmzás i bevételek összesen Megnevezés Előirányzatváltztatás Állami Önkrmányzat jgi személy Müködés Felhalmzás Kötelező Kötelező OOO l R Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönők visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) B74 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás) B 74 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) B75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szenrezettel nem rendelkező költségvetési szenr) 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen BS Finanszírzási bevételek B8ll Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B813 Maradvány igénybevétele BS l 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése B8 Finanszírzási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN l ! l u 72 u u OOO U i l ' l OOO OOO i 37 OOO OOO l l l

27 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban N p Q R - 2., Megnevezés Költségvetési bevételek 5. Bt Működési célú támgatásk államháztartásun belülről 6. B 112 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 7. B 113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támgatása Települési önkrmányzatk kulturálís ainak támgatása 9. OEP k finanszírzása 10. Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel IL ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 12. KMOP l pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 13. KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 14. KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele 15. TÁMOP /1 pályázat bevétele (öveges prgram) évi helyi önkrmányzati választás évi nemzetiségi választás 18. NK Lechner Ödön emlékap 19. B l Működési célú támgatásk államháztartásun belülről összesen Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről 2 L 825 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről 22. Tér-Köz pályázat bevétele 23. ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 24. KMOP 5. J.J/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 25. KMOP Szivárvány Idősek Otthna nap kllektrs pályázat bevétele 26. KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele 27. MLSZ Országs pályaépítő prgram 28. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 29. Müemléki keret 2013 ~- 82 ~~lhalmzási célú támgatásk á~~~mházta~tásn belülről összesen Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Állami Kötelező Felhalmzás Kötelező 235

28 (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban N p Q R Közhatalmi bevételek Megnevezés Állami Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Kötelező Felhalmzás Kötelező Vagyni típusú adók 33. Építményadó 34. Telekadó 35. B35 Termékek és szlgáltatásk adói 36. B351 Értékesítési és frgalmi adók (lparűzési adó) 37. B354 Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 39. B36 Egyéb közhatalmi bevétel Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak Bírság Birság helyi adókból l Pótlék helyi adókból Pótlék és bírság iparüzési adóból 83 Közhatalmi bevételek összesen 84 M űködési bevételek B402 Szlgáltatásk ellenértéke B402 Szlgá!tatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 8402 lkalmazttak téritési díjbevétele Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 8403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről B404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség berlet KVK)! B404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 57. B404 Tulajdnsi bevétel (területbérlet KVK) 58. B404 Tulajdnsi bevétel (távhö) Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.) B405 Ellátási díjak Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 8406 Ktszámláztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) Általáns frgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek 84 Miíködési bevételek összesen l 795!50 () ~ ---

29 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. mellék/et az elölerjesztéshez e Ft-ban ~ l 85 Felhalmzás i bevételek 67.!852 Ingatlank értékesítése 68. l 852 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 69. l 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű) 70. l 85 Felhalmzásibevételek összesen 71. l 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Megnevezés 72. l 874 Felhalmzási célú visszatéritendö támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 73. l 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás} 74. l 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) 75. l 875 Egyéb felhalrnzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) 76. l 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) 77. l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 78. l 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 79. l Költségvetési bevételek összesen 80. l BS Finanszírzási bevételek 81. l 881! Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 82. l 8813 Maradvány igénybevétele 83. l Lekötött bankbetétek rnegszüntetése 84. l BS Finanszírzási bevételek összesen 85. l BEVÉTELEK ÖSSZESEN N p Q R Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Felhalmzás Áll. ~ 1 d IK" 1 ~l d 1 IK- 1.. ~l d l am1 e a at te ez e a at te ez e a at Ol Ol l !50 Ol !SOl Ol

30 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et az elölerjesztéshez eft~ban s T u v w x y z - - L Költségvetési bevételek Megnevezés Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Működés Felhalmzás Kötelező Kötelező Körösi Csma Sándr KKK Kötelező Működés Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Kötelező Működés 5. B l Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 6. B 112 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 7. B 113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támgatása 8. Bll4 Települési önkrmányzatk kulturális ainak támgatása 9. OEP k finanszírzása 10. Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel l ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 12. KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció)!3. KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele!4. KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele 15. TÁMOP /l pályázat bevétele (öveges prgram) évi helyi önkrmányzati választás évi nemzetiségi választás 18. NK Lechner Ödön emléknap 19. B l Működési célú támgatásk államháztartásr belülről összesen ( Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről 22. Tér-Köz pályázat bevétele 23. ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 24. KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 25. KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkl!ektrs pályázat bevétele 26. KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele 27. MLSZ Országs pályaépítő prgram 28. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 29. Műemléki keret FelhaJmzási célú támgatás~ államh_á~tartásn belül~_?l összesen {

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

53 'f. szám ú előterjesztés

53 'f. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 53 'f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

1 Gf. szám ú előterjesztés

1 Gf. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 1 Gf. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának

Részletesebben

m. számú előterjesztés

m. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere m. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere t~f). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2013.

Részletesebben

IKTAT.~SRA ÁTVFVE' 2016 FEBR /2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

IKTAT.~SRA ÁTVFVE' 2016 FEBR /2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete IKTAT.~SRA ÁTVFVE' 2016 FEBR 1 9. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015.

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere :\. kerület Kúhányai i:i víselö-ll'stüiet ülése Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének.../20

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 4. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2016. (VI. 22.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.)sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Előterjesztés \)\ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés % 1./48.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

~ számú előterjesztés

~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés ~ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló járól, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló járól, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról B-udapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetési beszámló járól,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: 122/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

GJ U; számú előterjesztés

GJ U; számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. T. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. T. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 3/6. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 5. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

Alsószölnök Község Önkormányzata február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Alsószölnök Község Önkormányzata 2016. február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

á',c}. szám ú előterjesztés

á',c}. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere á',c}. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló

Részletesebben

1 ;J tj1i te..., t~c.k (

1 ;J tj1i te..., t~c.k ( 1 ;J tj1i te..., t~c.k ( Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012. 1-111. havi várható

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016. év BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 360 0 Személyi juttatások 489 421 507 853 103,77 ebből Normatíva

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben