BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a évre vnatkzó költségvetési kncepció. Az Áht. 24. (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített kncepciót a plgármester któber 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezért az elkészült kncepciót a képviselőknek kiküldjük, aznban napirendi pntként a december 11.-i képviselő-testületi ülésen kerül tárgyalásra a III. negyedéves beszámlóval egyidejűleg, tekintettel az Áht. 87. (1) bekezdésében fglaltakra. 87. (1) A plgármester a helyi önkrmányzat gazdálkdásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, hármnegyed éves helyzetéről a költségvetési kncepció ismertetésekr írásban tájékztatja a képviselő-testületet. A tájékztatás tartalmazza a helyi önkrmányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatk és a költségvetési egyenleg alakulását." Budapest, któber 22.

2 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Lápsi Enikő gazdálkdási ügysztályvezető Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat évi költségvetési kncepciójára Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Ávr.) szabályzza a költségvetési kncepció készítésének szabályait. Áht. 24. (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a tvábbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vnatkzó költségvetési kncepciót a plgármester któber 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. " Ávr. 26. (1) A jegyző a helyi önkrmányzat költségvetési kncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalásk és más fizetési kötelezettségek, és a Krmány Aht. 13. (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. " (2) A plgármester a költségvetési kncepció tervezetéről a helyi önkrmányzatnál működő bizttságk véleményét a szervezeti és működési szabályzatban fglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési kncepció tervezetéhez csatlja. A pénzügyi bizttságnak a költségvetési kncepció tervezetének egészéről véleményt kell alktnia. (3) A költségvetési kncepció tervezetét a képviselő-testület a bizttságk véleményével együtt megtárgyalja, és határzatt hz a költségvetés-készítés tvábbi munkálatairól. " A évi költségvetési kncepcióról szóló előterjesztés készítésekr a nemzetgazdasági miniszter benyújttta az rszággyűlés számára a Magyarrszág évi közpnti költségvetéséről szóló T/12415, számú törvényjavaslatt. Ebből jól látható, hgy a támgatásk rendszere nem fg váltzni, mivel az új rendszer - a feladatalapú támgatásk - bevezetésére a évben került sr. Ugyanakkr az önkrmányzatunkat megillető feladatalapú támgatásk összege 2013-ról évre vnatkzóan várhatóan nem váltzik, kivéve az óvdapedagógusk, és az óvdapedagógusk munkáját közvetlenül segítők bértámgatása. Ezen összeg Ft/létszám/év lesz az idei Ft-tal szemben, amely az idén szeptember 1-től megtörtént bérnövekedés beépítése az éves költségvetésbe. Ugyanezen címen 2014/2015. nevelési évre vnatkzóan várható még Ft/létszám/3 hónap, a következő tanévben a köznevelési törvényben vállalt illetményalap növekedés fedezetéül. Egyéb összegszerű növekedésre évben a feladatalapú támgatásk vnatkzásában nem kerül sr. A évi költségvetési kncepcióhz a Plgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői nyújttták be javaslataikat. A kncepció összeállításakr ismételten abból indultunk ki, hgy az Önkrmányzatnak a jgszabálykban előírt kötelező feladatait el kell látnia, az

3 intézményhálózatt működtetni kell, önként vállalt feladatkat csak lyan bevételek terhére vállalhat, amelyek felhasználására nincs jgszabályi kötöttség. A költségvetés tervezésekr a fejlesztések területén figyelembe fgjuk venni azn évre tervezett feladatainkat, amelyek várhatóan részben, vagy egészben áthúzódnak a évre, valamint a évi Gazdasági Prgramból azn célkat, amelyek megvalósítására az utlsó évben kerülhet sr. I. Az Önkrmányzat működése Intézményhálózat és a pénzbeli és természetbeni ellátásk vnatkzásában: Az Önkrmányzat törvények által előírt kötelező feladatai szciális intézmények fenntartása, szerződéses ellátás: családsegítés étkeztetés házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása fgyatéksk nappali ellátása nappali melegedő utcai szciális munka idősek átmeneti gndzóháza gyermekjóléti feladatk ellátása, szerződéses ellátás: gyermekjóléti közpnt fenntartása, működtetése bölcsőde fenntartása, működtetése gyermekek átmeneti ellátásának biztsítása (gyermekek átmeneti tthna, családk átmeneti tthna) köznevelési feladatk ellátása: óvdák fenntartása, működtetése egészségügyi alap és szakellátás biztsítása: A XVI. kerület Kertvársi Egészségügyi Szlgálata működtetése a XVI. kerület közterületeinek fenntartására, az isklák működtetésének és a közfglalkztatás szervezeti kereteinek biztsításáhz: Kerületgazda Szlgáltató Szervezet (is) fenntartása, működtetése az önállóan működő intézmények számviteli, könyvvezetési, beszámlási feladatainak ellátása: GAMESZ fenntartása, működtetése Az Önkrmányzat önként vállalt feladatai: szciális intézmények fenntartása, szerződéses ellátás: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a Szciális igazgatásról és ellátáskról szóló évi III. törvény 65. (7) bekezdése szerint július 1-től: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztsítása állami feladat." A Szciális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Krm. rendelet alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztsítja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló évi III. törvény 91. (2) bekezdésében meghatárzttak figyelembe vételével. A Főigazgatóság e kötelezettségének úgy tett eleget, hgy az önkrmányzat igénybevételével látja el a évben. Erről a Képviselő-testület döntött. A Főigazgatóság któber 17-én érkezett levele alapján a feladatellátás tvábbi módjának

4 meghatárzására tanulmány készült a főigazgatóságn, melynek alapján egyik lehetőségként megfntlják azt is, hgy a jövő évben is a jelenlegi fenntartókkal kötött szerződéssel gndskdjunk a feladat ellátásáról. Október 31-ig tájékztatni kell őket arról, hgy az önkrmányzat a jövő évben is kötne - e szerződést a főigazgatósággal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztsítására. pszichiátriai betegek átmeneti ellátása: az ellátás biztsítása 2013-tól állami feladat, de a évi költségvetés tervezésekr úgy döntött az önkrmányzat, flytatja a tevékenységet. gyermekjóléti feladatk ellátása, szerződéses ellátás: fgyatéks gyermekek bölcsődei ellátása: a Napsugár Bölcsőde építésre Európai-Uniós pályázati frrás bevnásával került sr. A pályázatban az önkrmányzat vállalta sajáts nevelésű igényű gyermekek gndzását, amit krai fejlesztés keretében valósíttt meg tól a krai fejlesztés állami feladat, de a fgyatéks gyermekek tvábbra is elláthatóak bölcsődében. bölcsődei szlgáltatásk: a szlgáltatásk a helyi igényekre reagálva, a szabad kapacitás kihasználására jöttek létre. Egyéb, a laksság érdekét, a kerületi intézmények jbb, magasabb szintű működését célzó önként vállalt feladatk: Pedagógiai munkát, ktatást, nevelést segítő keretek: pedagógiai napk szervezésének támgatása, pedagógus bál szervezésének támgatása, tehetséges tanulók támgatása, 3-8 évflyams tanulók tankönyvtámgatása, isklaválasztó rendezvény, Iránytű és aranykönyv kiadványk megjelentetése. Jáns utcai napközis tábr fenntartása, működtetése (a Kerületgazda Szlgáltató Szervezet költségvetésében tervezve) Ráksmenti Mezei Őrszlgálat fenntartása, működtetése a társult önkrmányzatk közreműködésével. A pénzbeli és természetbeni ellátásk Az önkrmányzat által nyújttt pénzbeli és természetbeni ellátáskat elsősrban a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló évi III. törvény (tvábbiakban: Szt), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (tvábbiakban: Gyvt), tvábbá e törvények felhatalmazása és rendelkezései alapján született helyi rendeleteink szabályzzák: a szciális rászrultság miatt megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról szóló 12/2009. (III. 17.) rendelet, a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli és természetbeni támgatáskról szóló 20/2009. (VI. 4.) rendelet, az adósságkezelési szlgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) rendelet. (A fenti két helyi rendelet helyett a Gyvt. és az Szt. váltzásai miatt még ebben az évben új helyi rendeletet kerül megalktásra.) A fent felsrlt jgszabályk, az eseti és rendszeres pénzbeli ellátáskra vnatkzó jgsultsági határkat, az adható támgatásk havi, valamint éves összegét a nyugdíjminimum összegéhez, tvábbá a közpnti költségvetési törvényben meghatárztt alapösszeghez visznyítva határzzák meg. A évi támgatási szint fenntartása érdekében, az egyes ellátáskra elkülönítendő keretösszeg meghatárzásakr a nyugdíjminimum összege és a költségvetési törvényben meghatárztt alapösszeg mellett az infláció mértékét kell figyelembe venni.

5 Az infláció mértéke, a nyugdíjminimum összege és a költségvetési törvényben meghatárztt alapösszeg a költségvetési törvény által kerül meghatárzásra. Az egyes ellátási frmákra tervezett keretösszeg meghatárzásakr a évre rendelkezésre álló keretösszeg felhasználására, a teljesítés mértékére is tekintettel kell lenni. Az egyes támgatásk megállapításának feltételeit csakúgy, mint a támgatás összegét az Szt. és a Gyvt. knkrétan meghatárzza, ezért e jgszabályk esetleges módsítása is beflyáslja az e támgatási frmákra elkülönítendő keretösszeget. A évre elkülönítendő keretösszegek meghatárzásánál a évi adatkból tudunk kiindulni, tekintettel arra, hgy a évre vnatkzó jgszabály-módsításk rendelkezései nem ismertek. A támgatásk közül kötelező feladatként nyújttt önkrmányzati feladatk Az egyaránt válsághelyzetek kezelését szlgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támgatás az ellátórendszer átláthatóbbá tétele és az ellátásk egyszerűsítése érdekében január 1-tól összevnásra kerül és egy ún. önkrmányzati segély ellátás kerül kialakításra. A képviselő testületek mérlegelési jgkörébe tartzik annak szabályzása, hgy milyen feltételekkel nyújthatóak az egyes ellátásk és az önkrmányzatk döntése az is, hgy az egyes ellátásk biztsítására mekkra összeget terveznek a rendelkezésükre álló kereten belül adósságkezelési szlgáltatás köztemetés szciális temetés január 1-én lép hatályba. A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. 24/C. (1) bek. értelmében mennyiben a szciális temetés keretében hamvasztáss temetésre kerül sr, a hlttest hamvasztásának költségét az elhunyt utlsó lakóhelye szerinti önkrmányzat viseli. Kötelező hivatali feladatk (jegyzői hatáskör): rendszeres szciális segély fglalkztatást helyettesítő támgatás lakásfenntartási támgatás nrmatív alapn, valamint alanyi jgn rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény óvdáztatási támgatás Önként vállalt önkrmányzati feladatk a pénzbeli és természetbeni ellátásk között Helyi eseti lakásfenntartási támgatás - fűtési támgatás A évi fűtési szeznban került bevezetésre a nagycsaládsk és nyugdíjask részére a fűtési támgatás a kerületünkben, mely ellátási frmáról azóta is minden évben rendeletet alkttt a Képviselő-testület. Amennyiben évben a évi fűtési támgatásról szóló rendelet megalktásra kerül a támgatásra a keretösszeget a Képviselő-testület határzata alapján az átmeneti gazdálkdásból szóló rendeletben kell biztsítani. Az elkülönítendő keretösszeget a tavalyihz hasnló mértékben célszerű meghatárzni. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat Az önkrmányzatk számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. Az önkrmányzat az előző évekhez hasnlóan évre vnatkzóan is

6 csatlakztt a Bursa Hungarica Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíj pályázathz, az elkülönítendő keretösszeget az előző évihez hasnló mértékben célszerű meghatárzni. Azk az ellátásk, amelyek a legrászrultabb, leginkább segítségre szruló kerületi lakskat segítik. Az elkülönítendő keretösszeget a tavalyihz hasnló mértékben célszerű meghatárzni azzal, hgy évi keretösszegek felhasználásának tapasztalatai alapján indklttá válhat azn keretösszegek aránys emelése, melyek felhasználása a évben jelentősen megközelíteti, adtt esetben túl is lépi a költségvetésben előirányztt keretösszegeket. Ezek a feladatk a súlysan fgyatéksk kiemelt támgatása, áplási díj, ikerszülési támgatás, nagycsaládsk tankönyvtámgatása, tábrzási hzzájárulás, közgyógyellátás. Kríziskeret A visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támgatásról szóló 15/2009. (IV. 27.) önkrmányzati rendelet alapján a Plgármester hatáskörében adható egyszeri vissza nem térítendő támgatás, mely a krízis-helyzetek enyhítésére szlgál, a 2014-es költségvetési évre indklt a keret összegének megtartása. Visszatérítendő támgatás Fenti rendelet szabályzza az Egészségügyi és Szciális Bizttság hatáskörébe tartzó visszatérítendő támgatást, amely a váratlan, rendkívül nehéz élethelyzetek kezelését hivattt szlgálni. A évre tervezendő keretösszeg meghatárzásánál célszerű a évi keret felhasználását is figyelembe venni. II. Várható fejlesztések: Környezetvédelm i fejlesztések évben megindul a Jáns utcai tábr területén játszó térépítés közbeszerzési eljárása, kivitelezés befejezése év tavaszán várható; A Szent Krna utcai lakótelep közterület felújításának kivitelezése (megújulna a két játszótér, a labdapálya, épül egy új kutyafuttató); A vlt Cinktai strand előtti tér felújításának kivitelezése (egy új játszótér, felnőtteknek fitnesz, park, köztéri világítás); A Pálfi tér felújításának kivitelezése (belső utak térkövezése, nagybb krsztálynak közösségi tér kialakítása) Mátyás király tér megújítása, amennyiben a terület tulajdnának kérdése rendeződik Az útépítésekkel együtt a testületi- határzatnak megfelelően a fasrk felújítása. Ezt nemcsak esztétikai kk indklják, hanem sk esetben az út kivitelezése srán fákat kell kivágni, vagy lyan súlysan sérülnek a fák, hgy kivágásuk elkerülhetetlenné válik. Javaslm a minden évben nagy érdeklődéssel kísért, lakssági faültetési akció lebnylításáhz szükséges összeget a Környezetvédelmi Alapban biztsítani. Csatrna beruházás A Fővársi Önkrmányzat a csatrna beruházást évben megkezdte és 2014 évben flytatja. A szennyvíz-csatrna hzzájáruláskat a XVI. kerületi

7 Önkrmányzat szedi be és utalja a Fővárs felé, valamint a tervezett építésekhez a XVI. kerületi Önkrmányzatnak az önerőt biztsítania kell. Az 50 új út építéséhez szükségesek a hiányzó csatrnaszakaszk és bekötések útépítés előtti kiépítése az útépítésekkel összehanglva tvább flytatódik. Vízellátási hálózatfejlesztés Flytatjuk a 100%-s vízvezeték hálózat kiépítését lakssági igény szerint, valamint az útépítéssel érintett jelenleg szlgalmi útn elláttt területek ivóvíz ellátását. Csapadékvíz elvezetés Közvilágítás Gázellátás Flytatni kívánjuk a évben megkezdett csapadékcsatrna hálózat kiépítését, elsősrban útépítésekhez kapcslódóan. Közvilágítási hálózat fejlesztése várható parksíttt közterületeinken (Cinktai strand előtti parkban, kerékpárút mentén). Tvábbra is végezzük lakssági bejelentések alapján lámpakark sűrítését. Az útépítéssel érintett területek előközművesítését, szükséges kiváltásk megépítését tervezzük a évre. Út,- járda és parkló építések Önerős útépítések: Flytatjuk a Fejlődő Kertvárs " prgram keretében induló 50 új út építését. A évi költségvetésben biztsíttt előirányzat mértékéig látjuk el szilárd burklattal az önerős útépítési lista alapján a kerületi földutakat A kerületi földutak csökkentésének felgyrsítása érdekében az elmúlt évekhez hasnlóan keressük a pályázati lehetőségeket. Szőnyegezések: Flytatjuk a burklat felújításkat a évi költségvetésben biztsíttt előirányzat mértékéig. Járdaépítés: Az új aszfalt járdák kiépítésének képviselői és lakssági igényeit a Kerületfejlesztési Irda gyűjti és iktatja, majd a keretfelsztási javaslatt a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizttság teszi meg a beérkezett igények szerint. Az így jóváhagytt srrend és mérték szerint épülnek ki az új járdák. Parkló építés: Flytatni kívánjuk intézményeink és középületek melletti a évben megkezdett parklók kiépítését. Út-, járda és parkló tervezés: évi tervezett útépítések terveztetése szükséges. Közlekedésbiztnság Tempó 30 övezet kiépítése: A frgalmkrlátzás kiépítését mindenki sürgeti, ezzel kapcslatsan sk-sk aláírással érkező lakssági panaszlevelünk van, ezért 2014-ben a évben elfgadtt kerületi TEMPO-30 övezet kijelölés kiépítését befejezzük. Lakótelepi közterület felújítás A Szent Krna utcai lakótelep közterületeinek felújításával (játszótér, zöldfelületek, burklatk átépítésével, parkló kiépítésekkel) flytatjuk a megkezdett lakótelepi felújításkat.

8 Szilas-patak völgyi pihenőpark Megkezdjük a Szilas patak menti kerékpárút és a hzzá kapcslódó pihenőparkk kiépítését. Épület beruházásk Erzsébetligeti tiszti kaszinó felújítása kulturális és sprt célkra Eredményes pályázat esetén multifunkcinális sprtcsarnk építésének megkezdése. Felújításk Batthyány Ilna Általáns Iskla felújítás és emeletráépítés II. ütem, meglévő épület nyílászáró csere és hőszigetelés, CLAPS rendszerű épület elbntása. Pályázati nyertesség esetén Gyerekkuckó Óvda Hermina utcai Tagóvdájának felújítása, nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtéskrszerűsítés, msdóhelyiségek felújítása. Egy egészségügyi alapellátást biztsító épület felújítása. Ingatlanfejlesztés Új kisvállalkzói területet hzunk létre, a lakóházak közé beszrult vállalkzásk kitelepülését támgatással segítjük. Tervezzük a Sarjú utca melletti bányaterület kncepció szerinti közművesítését, kisvállalkzói terület kialakítását, és hsszú távn bérbeadással történő hasznsítását. A beruházás részben a hasznsítással megtérül, de mindenképpen egy prduktív beruházást jelent az önkrmányzatunk számára. III. Egyéb, nem fejlesztési jellegű célk: A Környezetvédelmi Bizttság hagymánys, isklák közötti környezetvédelmi versenyének évi megrendezése. A lakssági kmpsztálási akció töretlen sikere indklja a prgram flytatását. A évi költségvetési kncepcióról szóló határzati javaslatban csak a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásáhz szükséges elvek kerülnek meghatárzásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkrmányzat évi költségvetési kncepciójának megtárgyalására és elfgadására. Határzati javaslat: Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat Képviselőtestülete a Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat évi költségvetési kncepcióját az alábbiak szerint fgadja el: Az Önkrmányzat évi költségvetésének tervezéséhez és végrehajtásáhz a következő elvek kerülnek meghatárzásra: 1. A költségvetés tervezésénél tekintettel kell lenni azn feladatk körére, amelyeket jgszabály kötelezően előír az Önkrmányzat számára, az elmúlt évek költségvetési kncepcióinak váltzatlanul érvényes elveire, a következő évet

9 is érintő kötelezettségvállaláskra, tvábbá a évi gazdasági prgramban rögzített célkitűzésekre. 2. Az Önkrmányzat évi költségvetését is úgy kell összeállítani, hgy a működési és felhalmzási bevételek és kiadásk elkülönítése mellett és azn belül az Önkrmányzat kötelező és önként vállalt feladatai szerint is külön kell választani a frráskat és a kiadáskat. Az önként vállalt feladatk kiadásainak finanszírzására a kötelezően ellátandó feladatra kaptt állami támgatás, feladatfinanszírzás nem használható fel. 3. Cél a közfeladatkat ellátó intézményrendszer és a Plgármesteri Hivatal költséghatékny működésének fenntartása, különös tekintettel az alapfeladatkra. 4. A gazdálkdás srán flyamatsan ügyelni kell a bevételek és kiadásk egyensúlyára, a likviditás megőrzésére. 5. Az önkrmányzati fejlesztések, beruházásk frrása a telek- és ingatlan értékesítésekből, az építmény- és telekadóból, az iparűzési adóbevétel egy részéből, államháztartásn kívülről származó bevételekből (lakssági, gazdálkdó szervezetektől érkező hzzájárulásk), valamint pályázatkn elnyert támgatáskból állhat rendelkezésre. 6. A Képviselő-testület a évben is támgatja az intézmények önálló kezdeményezéseit a saját frrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatkn való részvétel). 7. A lakásértékesítésből származó bevételek tvábbra is a lakásalap részét képezik, felhasználásuk a lakáskncepcióban rögzítettek alapján történik. 8. Az Önkrmányzat és intézményei, valamint a Plgármesteri Hivatal működési kiadásainál valamennyi területen jól átgndlt, takaréks, a reális szükségletek felmérésével történő tervezés szükséges. 9. A Plgármesteri Hivatal és az önkrmányzati intézmények személyi juttatásk és járulékk előirányzatainak tervezése a hatálys jgszabályk alapján történik. 10. Az Önkrmányzat és intézményei, valamint a Plgármesteri Hivatal dlgi kiadásai előirányzatainak tervezése a feladatalapú tervezésre épül. Fő elv, hgy csak az alapfeladat ellátásáhz nélkülözhetetlen dlgi kiadásk tervezhetők. 11. Az Önkrmányzat szakfeladatait a évi szinthez hasnló mértékben szükséges tervezni. 12. Az intézményi felújításkra, váratlanul felmerülő kiadáskra a Felújítási és karbantartási céltartalék" áll rendelkezésre. 13. A beruházáskat, fejlesztéseket csak abban az esetben lehet elindítani, ha a megvalósításhz szükséges frrás

10 rendelkezésre áll, vagy biztsíték van arra, hgy rendelkezésre fg állni a teljesítés pillanatában. 14. A pályázatk saját frrás igényére a évben is pályázati keret kerül elkülönítésre. 15. A évben is fenntartjuk a Sprtcsarnk Alapt. 16. A kiadásk között elengedhetetlen lyan működési és felhalmzási célú tartalék képzése a évben is, amelyek fedezetül szlgálnak a nem tervezett kiadáskra, valamint amelyek bevétel elmaradás esetén lehetővé teszik, hgy a bevételi előirányzatkat rendezni lehessen. 17. A évben is külön tartalékkeretet képezünk a Közmű-és energetikai kiadásk pótlásának fedezetéül. 18. A évi költségvetésben az előző évek gyakrlatáhz hasnlóan Plgármesteri fejlesztési céltartalék" elkülönítése indklt a évivel megegyező mértékben, azn helyzetek megldására, melyekre a költségvetésben nincs elkülönített keret. Felhasználásáról a plgármester dönt utólags beszámlási kötelezettséggel. 19. A évben is tervezni szükséges a már csak egy kötvény és a kifutó világításkrszerűsítési hitel törlesztését, és a kapcslódó kamatkiadáskat. 20. Az intézményi költségvetések tervezése a fenntartó által rendelkezésre bcsáttt hatálys jgszabályk figyelembe vételével készült útmutató alapján történik. Határidő: évi költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpntja Felelős: Kvács Péter plgármester (elfgadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. (2) bekezdés n) pntja alapján) Budapest, któber 22. Láttam: s ^ T T ^ f Kvács Péter plgármester jegyző Tárgyalja az Önkrmányzat valamennyi bizttsága

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 594-5/2007. ELİTERJESZTÉS a Kmárm-Esztergm Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat 2007. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

1 Gf. szám ú előterjesztés

1 Gf. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 1 Gf. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere t~f). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2013.

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete Majsháza Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkrmányzati rendelete a szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról Majsháza Község Önkrmányzatának

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere :\. kerület Kúhányai i:i víselö-ll'stüiet ülése Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének.../20

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Beszámoló. a Dévaványa Város Képviselő-testületének ei ülésére.

Beszámoló. a Dévaványa Város Képviselő-testületének ei ülésére. Beszámló a Daványa Várs Képviselő-testületének 2008. 03. 27-ei ülésére. A laksság szciális helyzetének értékelése, a Szciális és Egészségügyi Bizttság beszámlója a 2007 ben végzett munkájáról. A képviselő

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

á',c}. szám ú előterjesztés

á',c}. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere á',c}. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A 2016-2020-AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA! 1 Jgszabályi háttér Bevezetés Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Testületi ülés július 12. Rendelet: - -ig. Határozat:52-54-ig

Testületi ülés július 12. Rendelet: - -ig. Határozat:52-54-ig Testületi ülés 2016. július 12. Rendelet: - -ig Határzat:52-54-ig Tartalmjegyzék 53/2016.(VII.12.) szárnú Határzat a napirend elfgadásáról 3 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 3 54/2016.(VII.12.)

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

53 'f. szám ú előterjesztés

53 'f. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 53 'f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

i~: számú előterjesztés

i~: számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere i~: számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-652/2011. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2011. nvember 8.-i ülésére Tárgy: Kerületi kmplex

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Előterjesztés \)\ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai /2012. Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 1 778 Lakossági tájékoztató 70 809 70 809 Média kiadás 9 262 9

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig -- - ----- Testületi ülés 2015. március 23. Rendelet:--ig Határzat:17-19-ig Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 17/2015(111.23.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 2015. évi Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

Az Audit Network Hungary Kft. a 2013. december 31-ei fordulónapra elkészített, összevont

Az Audit Network Hungary Kft. a 2013. december 31-ei fordulónapra elkészített, összevont Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere )S:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

217 e Ft e Ft. 23 e Ft. Felhalmozási célú központosított előirányzat csökken e Ft

217 e Ft e Ft. 23 e Ft. Felhalmozási célú központosított előirányzat csökken e Ft 22-27/2015. TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

Kb.3. számú előterjesztés

Kb.3. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Kb.3. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizttság részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló tájékztatóról I. Tartalmi

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/10/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Testületi ülés május 13. Rendelet:--ig. Határozat:46-48-ig

Testületi ülés május 13. Rendelet:--ig. Határozat:46-48-ig Testületi ülés 2015. május 13. Rendelet:--ig Határzat:46-48-ig (0 Ta rtalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék, 2 46j201S(V.13.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 A Tiszarffi szennyvízkezelés-szlgáltatást

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban 1042 Budapest, István út 15. 231-3173, Fax.: 231-3175 fepitesz.irda@ujpest.hu Budapest Fővárs IV. kerület Újpest Önkrmányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december JELENTÉS Szeged Megyei Jgú Várs Önkrmányzata gazdálkdási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1033 2010. december 3. Önkrmányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfgó Ellenőrzési Főcsprt Iktatószám:

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Működési bevételek Intézményi támogatás Átvett pénzeszköz. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. Működésre. Egyéb működési bevétel

Működési bevételek Intézményi támogatás Átvett pénzeszköz. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. Működésre. Egyéb működési bevétel Aba NagyközségÖnkrmányzat és intézményei 2010. évi költségvetése Bevételek 1/1. sz. melléklet Pénzfrgalmi bevételek tételei C Í M Intézmények (feladatk) Működési bevételek Intézményi támgatás Átvett pénzeszköz

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2002. (II.1.) számú r e n d e l e t e az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújításának támgatásáról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs

Részletesebben