A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE"

Átírás

1 A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és feosztani nem oyan egyszerű mint más mértékegységekné, p. a távoság, tömeg és nyomás esetében. A mérhető pontok esetenként nem ugyanazt mutatják a skáa egyik irányában mint a másikban, gondojunk a víz fagyási és ovadási pontja közötti 0,01 C hőmérséket küönbségre. Átaánosan efogadott két hivatkozási pont a víz meghatározott körümények között mérhető fagyás és forráspontja, ez a 0 és 100 Cesius fok. A hőmérséket pontos mérése rendkívü fontos az éet minden terüetén. Tejesítmény és hatásfok, termeékenység és hatékonyság, minőség és megbízhatóság, mindezek komoyan befoyásohatók a hőmérséket pontos méréséve és szabáyozásáva. Ipari körümények között a hőmérséketet mechanikus és eektronikus módon mérik, mindkét esetben fehasznáva az anyag egyes tuajdonságainak megvátozását vátozó hő hatására. A mechanikus mérés az anyag térfogatvátozását aakítja át mérhető emozduássá, meyet megfeeően kiaakított skáán figyehetünk meg. Eektromos mérésné a vátozó hő hatására a vezetőkben bekövetkező eenáásvátozást, ietve a vezetőn feépő eektromos feszütséget hasznájuk a méréshez. HŐELEMEK A hőmérséket mérésére 1822 óta hasznának hőeemeket, kihasznáva azt a fizikai jeenséget, hogy eektromos vezetőkben, a gyakoratban fémhuzaokban, a hosszukban vátozó hőmérséket-küönbség hatására energiaáramás indu meg, mey eektronáramássa jár együtt, eektromotoros erő (emf), keetkezik. Az eektromotoros erő nagysága és iránya a hőmérséketvátozás nagyságátó és irányátó, vaamint a vezető anyagátó függ. A keetkező feszütség a vezető hosszában mérhető hőmérséketküönbség függvénye. Ez a feszütség a gyakoratban nemigen mérhető, hiszen a keetkező heyi termofeszütségek összege zárt hurok esetén nua, bármiyen hőmérséketen. A hőeemekné akamazott megodás az, hogy két etérő tuajdonságú vezetőt egyik végükön összehegesztve, a hegesztési pont mint mérési pont (M) és a szabad végek mint referenciapont (R) között a hőmérséketküönbségge arányos viamos jeet nyerünk. Ez a viamos feszütség függ az akamazott vezetők anyagátó, azokra jeemző érték. Fontos tudni, hogy az eektromotoros erő nem ebben a hegesztési, pontban termeődik, mint sokan heyteenü hiszik, hanem a csatakozó vezetők tejes hosszában keetkezik, a 1

2 hőmérséket-küönbség arányában. A hőeemme történő mérés hőmérséket-küönbség mérés, nem abszoút értéket ad, ráadásu a keetkező feszütség nem egyenetes a tejes mérési tartományban, korrigáni ke. A keetkező feszütség függ a referenciapont hőmérséketvátozásátó, ezért azt mindig azonos hőmérséketen ke tartani. Régen ezt ovadó jég segítségéve biztosították, később termosztátta szabáyozott kamrát akamaztak, ma eektronikus úton korrigáják a mért értéket. A referenciahey kiaakítható az érzékeő közeében, ekkor a heyi referenciahey a kijező/szabáyzó egységge közönséges rézvezetékke köthető össze. Ha a kijező/szabáyzó egységné aakítjuk ki a referenciapontot, akkor kompenzáó vezetéket ke akamazni az összekötéshez, meynek anyaga azonos a hőeem anyagáva, ietve takarékossági szempontok miatt nagyon hasonatos. Hőeemekné nem csak tiszta fémeket, hanem ötvözeteket is akamazunk, a pontosság és a mérési határ kiterjesztése, s nem ehanyagoható szempontként a takarékosság érdekében. A eggyakrabban a következő, nemzetközi szabványokban meghatározott hőeem párokat akamazzák: Típus Anyag Üzemi/Max.. hőmérséket J Fe-CuNi(Vas-Konstantán, Fe-Ko) 0-550/800 C K NiCr-Ni (Króm-Nikke, Króm-Aume) 0-800/1100 C T Cu-CuNi(Réz-Réz/Nikke) /400 C R Pt-RhPt(Patina-Ródium13%) /1700 C S Pt-RhPt(Patina-Ródium10%) /1750 C ELLENÁLLÁSHŐMÉRŐK Az eenáás ami a vezető anyagok kristáyszerkezetében a szabad eektronok áramásáva szemben kiaaku, a hőmérséket függvényében vátozik, a hőmérséketnek az eektronok ütközésére és az atomszerkezet rezgésére gyakorot hatása miatt. Ez az eenáás és annak a hőmérséket-vátozás arányában történő vátozása az egyes anyagokra jeemző mértékű. Befoyásoja az anyag tisztasága és a kristáyszerkezet hibái, de csak ehanyagoható mértékben óta akamazzák ezt a jeenséget a hőmérséket mérésére, jeeneg is az egyik egefogadottabb mérési ejárás, mive abszoút értéket ad, nem ke törődni a referenciapont azonos hőfokon tartásáva, ietve korrekciójáva. Az idők foyamán több fémme történtek kíséretek eenááshőmérők készítésére, azonban a egefogadottabb a patina ett. Esősorban azért mert nemesfém, tuajdonságait vátozó körümények között is hosszú ideig megőrzi, eenáása hatszorosa a rézének, nagy tisztaságban áítható eő, eenáás/hőmérséket görbéje köze ineáris. Természetesen az eenáás-hőmérő sem mentes kedvezőten tuajdonságoktó. Az eenáás és közvetve a hőmérséket méréséhez az eenááshőmérőn áramot ke átvezetni, mey így femeegíti az érzékeőt a mérendő anyaghoz képest, mérési hibát okozva. Az önfűtő hatás küönösen erősen jeentkezik assan áramó gázok méréséné. A keetkező hő egyenesen arányos az eenáássa, négyzetesen az akamazott áramma, függ az érzékeő méretétő és konstrukciójátó. Fontos a jó termikus kontaktus biztosítása az érzékeő és a védőcső, vaamint a védőcső és a technoógiai foyamat között. Mive a mérési hibát egjobban az akamazott mérőáram befoyásoja, törekedni ke miné kisebb áram akamazására, amit a mai korszerű eektronikus szabáyzók mér minden esetben 2

3 ehetővé tesznek. A patina aapú eenááshőmérőt szabványok definiáják. A eggyakrabban hasznát a Pt100 eenáás, mey 0 C-on mért eenáása 100 ohm, két pontossági osztáyban. Az A tipusu Pt100 érzékeő megengedett etérése 0 C-on a néveges 100 ohm-tó ±0,06, a B tipusu érzékeő megengedett etérése ±0,12. A patina bázisú eenáás-hőmérő átvitei karakterisztikája sem tejesen ideáis, inearizáást igénye, amit korszerű eektronikus áramkörökke odanak meg. Az eenáás-hőmérőt és a kijező/szabáyzó egységet rézvezetékke kötjük össze, ami etérő anyaga révén szintén mérési hibát okoz. Ezt a hibát úgy ehet kiküszöböni, ha a rézvezeték hőmérséketvátozás okozta eenáásvátozását mérjük, ezze a mérést korrigájuk. Ennek egegyszerűbb módja az, ha az eenáás-hőmérő egyik vagy mindkét pontját két vezetékke vezetjük e, s megfeeően kiváasztott mérőhíd segítségéve a nem kívánt vátozást mérjük és kompenzájuk. 3

4 CH, CHA KLÍMATECHNIKAI ÉRZÉKELŐK A CH és CHA típusú érzékeők hűtés és fűtéstechnikai akamazásokhoz hasznáhatók, a PTC érzékeő -50 C C, az NTC szonda -50 C C tartományban. CH ZÁRT ÉRZÉKELŐ ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS ELEM FEJFORMA D x L SZIGETELÉS, mm C = PTC A = kúpos 6 30 PU = poiuretán 2000 N = NTC B = fégömb 50 Si = sziikon P.: C CH - B 6 X 30 Si 2000 CHA NYITOTT ÉRZÉKELŐ ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS TIPUS FEJFORMA D x L SZIGETELÉS, mm C = PTC A = kúpos 6 30 PU = poiuretán 2000 N = NTC B = fégömb 50 Si = sziikon P.: CHA C - B 6 X 30 SI

5 CS PATRONOS HŐÉRZÉKELŐK Műanyagipari, gumiipari és csomagoógépekben történő hőmérséketszabáyozások érzékeője. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve és hossza. Az érzékeő típusát és a kivezetés anyagát az akamazott és a környezeti hőmérséket figyeembevéteéve ke megváasztani. ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS TIPUS FEJFORMA D x L SZIGETELÉS, mm hossz P = Pt100 A = kúpos 3 20 PU = poiuretán 500 J = Fe-Ko B = fégömb 4 40 TF = tefon 1000 K = NiCr-Ni F = apos 5 50 G = üvegszá 2000 N= NTC 6 60 Si = sziikon S = árnyékot P.: CS P - B 6 X 50 TFS

6 CSL PATRONOS HŐÉRZÉKELŐK VÁLLKIALAKÍTÁSSAL Műanyagipari, gumiipari és csomagoógépekben történő hőmérséketszabáyozások érzékeője. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve és hossza. Az érzékeő típusát és a kivezetés anyagát az akamazott és a környezeti hőmérséket figyeembevéteéve ke megváasztani. ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS TIPUS FEJFORMA D x L SZIGETELÉS, mm P = Pt100 A = kúpos 3 20 PU = poiuretán 500 J = Fe-Ko B = fégömb 4 40 TF = tefon 1000 K = NiCr-Ni F = apos 5 50 G = üvegszá 2000 C = PTC 6 60 Si = sziikon S = árnyékot P.: P CSL - B 6 X 50 TFS

7 CSS PATRONOS HŐÉRZÉKELŐK RUGÓS TÖRÉSGÁTLÓVAL Müanyagipari, gumiipari és csomagoógépekben történő hőmérséketszabáyozások érzékeője. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve és hossza. Az érzékeő típusát és a kivezetés anyagát az akamazott és a környezeti hőmérséket figyeembevéteéve ke megváasztani. ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS ELEM FEJFORMA D x L SZIGETELÉS, mm P = Pt100 A = kúpos 3 20 PU = poiuretán 500 J = Fe-Ko B = fégömb 4 40 TF = tefon 1000 K = NiCr-Ni F = apos 5 50 G = üvegszá 2000 C = PTC 6 60 Si = sziikon S = árnyékot P.: CSS P - B 6 x 50 TFS

8 CST PATRONOS HŐÉRZÉKELŐK FELERŐSÍTŐ MENETTEL Tartáyok, medencék és csővezetékek ocsó érzékeője. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve, hossza és menette. Az érzékeő típusát és a kivezetés anyagát az akamazott és a környezeti hőmérséket figyeembevéteéve ke megváasztani. ÉRZÉKELŐ MENET KIVEZETÉS TIPUS FEJFORMA D x L SZIGETELÉS, P = Pt100 B = fégömb 3 20 M1/4" PU = poiuretán 500 J = Fe-Ko F = apos 4 40 M1/2" Si = sziikon 1000 K = NiCr-Ni 5 50 M C = PTC 6 60 M M12 P.: CST P - B 6 x 50 M8 Si

9 BL BAJONETZÁRAS HŐÉRZÉKELŐK Fröccsöntő gépek vaamint extruderek átaánosan hasznát hőfokérzékeője. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve és hossza. A kivezetés rozsdamentes acészövette bevont üvegszá szigeteésű, az érzékeő eemme azonos típusú kompenzáó vezeték. ÉRZÉKELŐ BAJONETZÁR ADAPTER KIVEZETÉS (GS) eem fejvég forma D x L menet x hossz x hossza P = Pt100 C = kúpos 6 10 M 1/4" GS2000 J = Fe-Ko B = domború 8 15 M 3/8" GS3000 K = NiCr-Ni F = apos M10x1 S = épcsős 25 M12x1 30 M14x1,5 P.: J BL - B 6 x 10 - M1/4 x 40 x 12 GS2000 9

10 MT MINIATÜR MENETES ÉRZÉKELŐK Kisméretü érzékeőtípus heykritikus akamazásokhoz, esősorban csomagoó és konfekcionáó gépekben akamazott hegesztő, vágó és dátumozó fejek hőmérséketének érzékeéséhez. ÉRZÉKELŐ MENET KIVEZETÉS TIPUS FEJFORMA D x L M SZIGETELÉS, ÁRNYÉKOLÁ S P = Pt100 A = kúpos 4,5 4 6 = M6 GS = árnyékot hossz 2000 J = Fe-Ko B = fégömb 4,6 5 1/4 = 1/4-20 üvegszáas 4000 K = NiCr-Ni P.: MTP F = apos - B 4,5 x 4-6 GS

11 MTB MINIATÜR MENETES ÉRZÉKELŐK HAJLÍTOTT KIVITEL Kisméretű hajított érzékeőtípus heykritikus akamazásokhoz, esősorban csomagoó és konfekcionáó gépekben akamazott hegesztő, vágó és dátumozó fejek hőmérséketének érzékeéséhez. ÉRZÉKELŐ MENET KIVEZETÉS TIPUS FEJFORMA D x L M SZIGETELÉS, hossz P = Pt100 A = kúpos 4,5 4 M6 GS = árnyékot 2000 J = Fe-Ko B = fégömb 4,6 5 M8 üvegszáas 4000 K = NiCr-Ni F = egyenes 6 6 M1/4-20UNF P.: P MTB - B 6 x 4 - M6 GS

12 ST KÖPENYHŐELEMEK A köpenyhőeemek az ipar küönböző terüetein eőforduú speciáis mérési feadatokra akamasak, aho a mérési pont más érzékeőve megközeítheteten. Jeemző fehasznáási terüetük: hőfok érzékeés az atomenergiaipar berendezéseiben, vákuum és nagynyomású akamazásokban, gépjármű motorokban. A hőeempár magnéziumoxidba van beágyazva, hajítható rozsdamentes acé védőköpenyben. A megengedett hajítási sugár a köpeny átmérőjének kétszerese. Normá kivitené a hőeempár nincs eszigeteve a köpenytő. HŐELEM típusa KÖPENY anyaga KÖPENY ÁTMÉRŐJE / MAX. HŐMÉRSÉKLET 1,0 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 K = NiCr-Ni INCONEL 500 C 700 C 900 C C C C K = NiCr-Ni Rm. acé 450 C 600 C 700 C 800 C 850 C 900 C J = Fe-Ko Rm. acé 250 C 350 C 450 C 500 C x x ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS TIPUS ANYAGA D x L SZIGETELÉS, hossz J = Fe-Ko I =INCONEL 1,0 50 G = üvegszáas 250 K = NiCr-Ni R = Rm. acé 1,6 100 S = árnyékot ,2 150 L 4, , ,0 L P.: ST J - R 3,2 x 160 GS

13 HT VÉDŐCSÖVES HŐÉRZÉKELŐK CSATLAKOZÓ FEJJEL Technoógiai érzékeő tartáyok, kemencék, medencék és csővezetékek hőmérséketének érzékeésére. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve, hossza és menette. Az érzékeő típusát az akamazott technoógiának megfeeően ke megváasztani. ÉRZÉKEL Ő MENET CSATLAKOZÓ FEJ TÍPUS FEJFORMA D x L TÍPUSA TÖMSZELENCE P = Pt100 B = fégömb 6 60 M1/4" KS = kisméretű Pg13 J = Fe-Ko F = apos M1/2" KN = normá Pg16 K = NiCr-Ni P = perforát M8 C = PTC M10 B = DIN nagy M12 MA = DIN kicsi P.: HT P - B 10 x 150 M1/2 KS Pg16 13

14 HTE VÉDŐCSÖVES HŐÉRZÉKELŐK ELEMELT CSATLAKOZÓ FEJJEL Technoógiai érzékeő tartáyok, kemencék, medencék és csővezetékek hőmérséketének érzékeésére, magasabb hőmérséketek esetén. Az eemet csatakozófej kevésbbé meegszik fe mint a HT típusokná. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve, hossza és menette. Az érzékeő típusát az akamazott technoógiának megfeeően ke megváasztani. ÉRZÉKELŐ MENET CSATLAKOZÓ FEJ TÍPUS FEJFORMA D x L + L1 TÍPUSA TÖMSZELENCE P = Pt100 B = fégömb 6 60 M1/4" KS = kisméretű Pg13 J = Fe-Ko F = apos M1/2" KN = normá Pg16 K = NiCr-Ni P = perforát M8 C = PTC M10 B = DIN nagy M12 MA = DIN kicsi P.: P HTE - B 10 x M1/2 KS Pg16 14

15 RM HÚS-SZONDÁK Speciáisan a húsiparban akamazott szúróérzékeők, húsok és töteékáruk hőmérséketének mérésére, főző-füstöő kamrákban és egyéb hőkezeési foyamatokná. A szonda anyaga rozsdamentes acé, a kivezetés sziikongumi vagy tefon aapú. ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS ELEM VÉGFORMA D x L SZIGETELÉS, P = Pt100 A = kúpos TF = tefon 3000 J = Fe-Ko B = fégömb Si = sziikon 4000 S = árnyékot 5000 P.: RM P - A 3 x 150 TFS

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

MANGÁN-GLÜKONÁT. Bevezetés

MANGÁN-GLÜKONÁT. Bevezetés MANGÁN-GLÜKONÁT Bevezetés A mangán egy esszenciáis nyomeem, emberben és áatokban egyaránt, amey eengedheteten a normáis agyműködéshez és számos, testszerte ezajó enzimreakcióhoz, köztük a hexokináz, szuperoxid-diszmutáz

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j

VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j t-r(j)r HASZNÁLATI UT ASITÁS TYPE TR-0601- B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j 1173/B -~--------- --"""'\..,. ' -~. ~ TYPE TR-0601-B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VI DEO) E.& 1173/B .,.,. - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése

A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése Készítette: Németh Balázs Tartalomjegyzék: A PELTIER-ELEM TÖRTÉNETE... 2 A PELTIER-ELEM MŰKÖDÉSE... 3 Seebeck-effektus... 3 Peltier-effektus... 3 Juole-hő... 3 Thomson-effektus...

Részletesebben

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph.

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph. Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA Doktori (Ph.D) értekezés Fazekas Lajos Gödöllő 2011 A doktori iskola megnevezése: Műszaki

Részletesebben

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C Hőtágulás tesztek 1. Egy tömör korongból kivágunk egy kisebb korongnyi részt. Ha az eredeti korongot melegíteni kezdjük, átmérője nő. Hogyan változik a kivágott lyuk átmérője? a) Csökken b) Nő c) A lyuk

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

GRUNDFOS KERINGETŐSZIVATTYÚK. Grundfos 100-as sorozat

GRUNDFOS KERINGETŐSZIVATTYÚK. Grundfos 100-as sorozat GRUNDFOS KERINGETŐSZIVATTYÚK Grundfos -as sorozat Általános adatok -as sorozat Grundfos -as sorozat Tartalomjegyzék Általános adatok Teljesítménytartomány A tíusjelek magyarázata 7 Alkalmazási terület

Részletesebben

ÚJ LÉTESÍTMÉNY TERVEZÉSE MŰSZAKI KÖVETELMÉNY FG-III-B31-MK006-2007. Hatálybalépés időpontja: 2007. március 1. Módosítás száma: 1.

ÚJ LÉTESÍTMÉNY TERVEZÉSE MŰSZAKI KÖVETELMÉNY FG-III-B31-MK006-2007. Hatálybalépés időpontja: 2007. március 1. Módosítás száma: 1. Hatálybalépés időpontja: 2007. március 1. Módosítás száma: 1. 1 / 17 oldal TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. TÁRGY, HATÁLY 2 2. HIVATKOZÁSOK 2 3. KÖVETELMÉNYEK 3 3.0. Általános követelmények 3 3.0.1. Csatlakozó

Részletesebben

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II.

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. Vegyipari technikus tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola nappali

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS.. és DA.. Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4-os, DS6/12-es, DS8/16-es és DA8/12-es

Részletesebben

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve Megéri a PhD? A világ számos országában - így Magyarországon is - három szintû a felsôoktatási

Részletesebben

Innovatív alakító eljárások

Innovatív alakító eljárások MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Innovatív alakító eljárások Tanulmány Kidolgozta: Dr. Tisza Miklós 1 -Dr. KissAntal 2 - Kovács Péter Zoltán 3 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi adjunktus, 3

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Dabi Ágnes Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 TERMIKUS

Részletesebben

ÚJ LAKOSSÁGI TERMÉKCSALÁD NAGYOBB HATÉKONYSÁG NAGYOBB MEGTAKARÍTÁS 2013 / 2014

ÚJ LAKOSSÁGI TERMÉKCSALÁD NAGYOBB HATÉKONYSÁG NAGYOBB MEGTAKARÍTÁS 2013 / 2014 ÚJ LAKOSSÁGI TERMÉKCSALÁD NAGYOBB HATÉKONYSÁG NAGYOBB MEGTAKARÍTÁS 2013 / 2014 ÚJ LAKOSSÁGI LEVEGŐ-LEVEGŐ HŐSZIVATTYÚ 2013 / 2014 KÖSZÖNTJÜK ÚJ LAKOSSÁGI TERMÉKCSALÁDUNK KATALÓGUSÁBAN A Panasonic új termékcsaládja

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

Őrlés. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)

Őrlés. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) Őrlés A mechanikai őrlés egy hatékony, gazdaságos és széleskörűen vizsgált módszer. A mechanikai őrlés egyik előnyös jellemzője, hogy egyszerű az átjárhatóság a laboratóriumi módszerek és a nagyságrendekkel

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

3. átdolgozott kiadás

3. átdolgozott kiadás Napenergia hasznosító rendszerek tervezési segédlete aurotherm kollektorok aurostor melegvíztárolók auromatic szabályozók aurostep komplett rendszerek aurocompact készülék Vaillant Saunier Duval Kft. 2

Részletesebben

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: DR. MAROS ZSOLT OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben