Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában"

Átírás

1 csz12 kozosseg radiok.qxd :58 Page 144 BÖLCS LAIKUSOK Társadalmi részvételi techikák a demokrácia szolgálatába Pataki György Bevezetés Bölcsek és laikusok? A két fogalom külööse hazai közbeszédükbe legikább egymás elletéteikét tûik föl. A bölcseket, de legalábbis a tudással redelkezõket általába az ú. szakértõk között keressük. Laikusokak pedig a közvéleméyt, a civil embereket és szervezeteiket tituláljuk elõszeretettel. Lehet-e egyáltalá arról szó, hogy tévedük? Lehetséges-e, hogy midez csupá egy korátsem veszélytele társadalmi elõítélet, amelytõl saját társadalmuk jól-léte érdekébe miél elõbb szabaduluk kellee? Jele írás éppe amellett kívá érveli, hogy laikus és szakértõ szembeállítása elavult godolkodási keretüket mitázza. Az idõ eljárt fölötte számos tekitetbe. Fõképpe eheze védhetõ akkor, ha a demokráciát, a fetarthatóságot és az igazságosságot kiemelt értékekek tekitjük, és olya társadalmi beredezkedést akaruk, amely ezekek az értékekek az itézméyes megerõsítését célozza hosszú távo. A következõkbe kézzelfogható példák és törtéetek citálásával szeretém bizoyítai a dichotómia idejét múltságát. Olya módszerekrõl vagy techikákról számol be ez az írás, amelyeket elég régóta, ige sikerese alkalmazak és többé-kevésbé itézméyesítettek számos hazáko kívüli országba. Ezek az eszközök mid a társadalmi részvétel széleskörûségét és érdemlegességét hivatottak biztosítai a közügyeikrõl szóló ú. közpolitikai dötéshozatalba. Az ismertetésre kerülõ 144 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

2 csz12 kozosseg radiok.qxd :58 Page 145 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM dötéstámogató techikák természetese em értékmetesek. Az általuk képviselt vagy megtestesített politikai ideál és értékelkötelezettség a részvételi vagy deliberatív demokrácia (bár soka közvetle vagy erõs demokráciakét emlegetik). (Elster, 1998; Bohma Rehg, 1999) A deliberatív demokráciába közpoti szerepet kap a yilváos vita, amelyet szabad és egyelõ jogú állampolgárok folytatak, és közösségi mérlegelésük, taácskozásuk eredméyekét formálják, illetve alakítják ki álláspotjaikat a közügyekbe, valamit teremtik és erõsítik meg politikai közösségüket. Porto Alegre és a részvételi költségvetés Brazília legdélibb államáak, Rio Grade do Sul-ak a fõvárosa, a 470 km 2 -e elterülõ, 1,3 millió lakosú (az agglomerációját is figyelembe véve, 3,5 millió lakosú) Porto Alegre emcsak arról közismert, hogy 1996 óta folyamatosa a legmagasabb életszívoalat biztosítja épességéek az országba, haem arról az iovatív városvezetésrõl, ami 1989 óta megszakítás élkül jellemzi közigazgatását. A helyiek csak közösségi közigazgatás -két (admiistração popular) emlegetik azt a városvezetési gyakorlatot, amiek fõ jellemzõje a részvételi demokrácia techikáiak, evezetese az ú. részvételi költségvetés (participatory budgetig) techikájáak az alkalmazása, a közterek újjáélesztése és a települési köryezetpolitika és természetvédelem itegrálása a várospolitika mide aspektusába. (Meegat, 2002) A részvételi költségvetés egyszerûe fogalmazva em más, mit a települési költségvetés összetételéek és aráyaiak a meghatározása és mûködéséek elleõrzése egy mide lakos számára yitott és átlátható, évete újraismétlõdõ vita- és tervezési folyamato keresztül. A Porto Alegre-i gyakorlatba a márciustól februárig tartó részvételi költségvetési folyamat kerületi szite (azaz a városrészek keretébe) és tematikusa zajlik (azaz egyes kiemelt témakörökbe, mit például a közlekedés, az egészségügyi és szociális ellátás, az oktatás és kultúra, a várostervezés és -fejlesztés, valamit a gazdasági fejlesztés és adózás). Mide év márciusába elidulak azok az elõkészítõ találkozók, amelyeke a civilek öszervezõdõ módo beszélgetéseket kezdeek kerületekét és az öt fõ témakörbe arról, hogy milye problémákat látak, és milye célokat tûzéek ki, illetve támogatáak. Az elidult beszélgetés-folyamatot ezutá a kerületi és tematikus yilváos gyûlések elsõ köre követi március-április fordulójá. Eek egyik hivatalos programpotja a városvezetés beszámolója (Porto Alegre mid a 16 kerületébe, s mid az 5 fõ témakörbe) az elmúlt költségvetési év eredméyeirõl a városvezetés személyes jeletésadásak yilváos vitája folyik. Ugyacsak ezeke az elsõ körös találkozóko választják meg a résztvevõk azokat a képviselõiket, akiket az adott évi részvételi költségvetési folyamat folyamatos figyelemmel kísérésével, felügyeletével bízak meg. Ezek a képviselõk em keveredõk össze a hivatalos ökormáyzati választásoko megválasztott helyi politikai, ökormáyzati képviselõkkel. A részvételi költségvetés folyamatába választott képviselõk olya delegáltak, akik segíteek CIVIL SZEMLE 2007/

3 csz12 kozosseg radiok.qxd :58 Page 146 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM szervezi, leboyolítai a további beszélgetõ- és vitafórumokat a kerületükbe vagy az egyes témakörökbe, ezért kötelességük részt vei a folyamat mide ilye állomásá, redezvéyé. A végsõ dötést a város költségvetésérõl természetese továbbra is a választott politikai képviselõk, az ökormáyzati testület tagjai hozzák meg. A folyamat következõ szakaszába, április és júius között olya, ú. közbeesõ találkozók zajlaak, ahol a kerületekél kisebb egységekbe (például szomszédságokba) és a fõ témakörök résztémáiba folyak a beszélgetések, amelyekek célja a prioritások és a pézügyi igéyek megfogalmazása. Júius-júliusba érkezik el a yilváos gyûlések második köre, amikor is a továbbra is mideki számára yitott és függetle szakemberek által facilitált vitába döteek az adott évbe kiemeledõ (kerületi és tematikus) javaslatokról. Ugyacsak a második körbe választják meg a kerületi és témaköri gyûlések résztvevõi a Részvételi Költségvetés Taácsáak 2 2 tagját. A Részvételi Költségvetés Taácsa együttmûködve a települési közigazgatás szakembereivel azo õrködik, hogy a lakosság által megjelölt célok és prioritások valóba érvéyesüljeek a város költségvetéséek tervezésébe, a fejlesztési alteratívák kidolgozásába. Július-augusztusba folyik ez utóbbi muka; azaz az adott idõszak költségvetési dötéséek szakmai elõkészítése. A Részvételi Költségvetés Taácsa véleméyezi az elkészült dötési tervezetet, majd ez yilváos terjesztésre kerül október-ovemberbe. Ezt követõe szavazak a helyi ökormáyzat választott képviselõi a költségvetésrõl. December-jauárba a Részvételi Költségvetés Taácsa áttekiti a teljes folyamatot, és írásba megfogalmazza a legfõbb taulságokat, esetleges változtatási javaslatokat. Ezek utá a Taács tagjai lemodaak (madátumok tehát 1 évre szól, és még egyszer választhatók újra delegáltak). (Souza, 2001; Meegat, 2002; Cabaes, 2004) A részvételi költségvetés alkalmazásáak gyökerei egésze az 1970-es évekre yúlak vissza, amikor még Brazíliába katoai diktatúra uralkodott. Az elleállás egy sajátos formájakét is értelmezhetõk voltak tehát azok a bátor kísérletek, amelyeket egy-egy ökormáyzat és polgármester a társadalmi részvétel és a demokrácia kiterjesztése érdekébe tett tõl kezdõdõe lehet beszéli a részvételi költségvetés gyors terjedésérõl elsõsorba Brazíliába, ahol maapság már több mit 130 ökormáyzat gyakorolja a demokratikus dötéstámogatás és dötéshozatal e formáját óta pedig Lati Amerika többi országába is hódító útjára idult e kezdeméyezés (olya agyvárosokba is, mit Bueos Aires és Motevideo), sõt yomokba szité megjelet Európába (lásd a spayol Córdoba, a fracia Sait- Deis és Bobigy, az olasz Piere Emauele, valamit a émet Rheistette városokat, illetve városrészeket). (Cabaes, 2004) Porto Alegre többek között azért szimbóluma a részvételi költségvetés sikeres alkalmazásáak, mert a városi költségvetés 100 százalékára kiterjed ez az átláthatóságot és évete több tízezrek részvételét biztosító techika, és olya mértékbe itézméyesült a városigazgatás redszerébe és gyakorlatába, hogy a váltakozó polgármesterek személyétõl és a választott ökormáyzati képviselõ testületek összetételétõl függetleül legitime mûködik. A társadalmi részvétel és a yilváos közösségi viták, taácskozások e tapasztalatával 146 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

4 csz12 kozosseg radiok.qxd :58 Page 147 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM megfertõzve 1993-tól Porto Alegrébe több, ú. városi kofereciát szerveztek, amelyekek kimodott célja a várospolitika társadalompolitikai és szakmapolitikai itegráltságáak övelése. Az elsõ yilváos koferecia, A demokrácia városa címmel arról folyt, hogy milye várost szeretéek a városlakók magukak a jõvõbe. A 2000 résztvevõ a gazdasági fejlesztés, a városrehabilitáció, a közlekedés és a pézügyek teré fogalmazott meg közpolitikai ajálásokat. Az 1995-ös második városi koferecia, a Város midekiért címmel már 3000 résztvevõt vozott a városfejlesztési terv vitájára be pedig A jövõ városa redezvéyei 7000 városlakót mozgattak meg a szociálpolitika, a kultúra és a gazdasági fejlesztés témaköreirõl zajló vitákkal. Az új évezredbe Porto Alegre célja az, hogy a részvételi demokrácia és a fetartható fejlõdés eszméit és gyakorlatait kapcsolja össze hosszútávú településtervezési és -fejlesztési politikájába. (Meegat, 2002) Nagy Britaia és az állampolgári taács Az agliai Leicester városába három kórház mûködik (Leicester Royal Ifirmary Leicesteri Királyi Kórház; Leicester Geeral Leicesteri Általáos Kórház és a Glefield). A megyei (Leicestershire) egészségügyi hatóság az 1990-es évek közepé azzal a ehézséggel találta magát szembe, hogy a króikus betegségek és a rehabilitáció egészségügyi szolgáltatásai egyre komolyabb erõforráshiáyal küzdöttek, mivel a sûrgõsségi ellátások hatalmas pézügyi forrásokat emésztettek föl. A probléma megoldása érdekébe szakmai kozultációkat kezdeméyeztek a kórházi és más egészségügyi szakértõkkel, mely égy (!) éve keresztül zajlott. Az a szakmai álláspot kristályosodott ki, hogy a baleseti és sûrgõsségi ellátásokat a Királyi és az Általáos Kórházba kocetrálják, és a Glefield Kórházat a tervezhetõ egészségügyi ellátásokak tartják fö. Amikor a szakmai közmegegyezéssel készült terveket 1999-be yilváossá tették, a város lakosságá a hivatalos szervek által em várt fölháborodás söpört végig. A tiltakozások arra összpotosultak, hogy a Glefield Kórházból a emrégibe fõleg közadakozásból létrehozott kardiológiai- és emlõcetrumokat is át akarják helyezi a racioalizálási tervek részekét a két másik kórházba. 150 ezer tiltakozó aláírás gyûlt össze a szakmai kocepcióval szembe; a média ráharapott az eseméyekre, és az éritett országgyûlési és ökormáyzati képviselõk sem vohatták ki magukat a kibotakozó civil elleállás hatásai alól. A megyei egészségügyi hatóság a mérgesedõ helyzet megoldása érdekébe megfogadta Patricia Hewitt, a kormáyzati hatalmo lévõ párt, leicesteri országgyûlési képviselõjéek javaslatát: redezzeek állampolgári taácsot (citizes jury) az egészségügyi fiaszírozási probléma megvitatására. (Goodi Dryzek, 2006) Az állampolgári taács módszerét az amerikai Ned Crosby dolgozta ki 1974-be, és az Egyesült Államokba a Jefferso Ceter idította útjára, s támogatta szakmailag. Az Egyesült Királyságba a Közpolitikai Kutatóitézet (Istitute for Public Policy CIVIL SZEMLE 2007/

5 csz12 kozosseg radiok.qxd :58 Page 148 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Research), egy függetle agytröszt karolta föl, s épszerûsítette, amelyek törtéetese egyik alapítója volt a feti törtéet egyik kulcsfigurája, Patricia Hewitt. Az állampolgári taács léyege az, hogy létrehozuk egy mii-társadalmat, vagy még ikább közösségi mikrokozmoszt, amely a megvitatadó probléma természetéek megfelelõe kiválasztott ökét jeletkezõ, laikus civilbõl áll, akik 3 4 apo keresztül vitatják meg az adott kérdést, közügyet. A módszer agy hagsúlyt helyez arra, hogy a témakör külöféle (pro és kotra) álláspotjait kiegyesúlyozott iformációs-csomag és szakértõi támogatás (elõadások, írott ayagok) vázolják föl a civil résztvevõkek. A képzett facilitátorok segítette folyamatba az állampolgári taács tagjai iteraktív és agyo itezív taulási folyamatba, érveiket egymással szembe állítva (esetleg új szakértõk bevoását kérve), s egymással (kis csoportokba és pleárisa) vitatkozva alakítják ki végsõ álláspotjukat a vitatott közügyrõl. A laikusok tehát az agolszász országokba bevált és elfogadott esküdtszékek gyakorlatát imitálva dötést hozak a kérdéses közügybe: közpolitikai javaslatot fogalmazak meg a dötéshozók számára. A folyamatot végig a média vigyázó szeme kíséri, és teszi átláthatóvá mide érdeklõdõ és éritett számára. A taácskozás pártatlaságára ügyel általába egy olya szervezõ bizottság, amelyek tagjai a vitatott kérdésbe éritett mide szervezett társadalmi csoport képviselõibõl kerülek ki. (Bela et al., 2003; Aldred Jacobs, 2004; Goodi Dryzek, 2006) Az állampolgári taács mii-társadalma tehát a deliberatív demokrácia ideálját igyekszik a gyakorlatba ülteti, ahol érvek és elleérvek csapak össze egyelõ jogú felek vitájába. (Smith Wales, 2000; Ward et al., 2003) Ez a közösségi mikrokozmosz amellett, hogy a Jürge Habermas, émet társadalomtudós (Habermas, 2001) által kifejtett uralommetes kommuikáció, diszkurzív etika és kommuikatív racioalitás ormatív ideáljaiak gyakorlatba ültetésére tett kísérlet, más szempotból is ügyel legitimációjára. Az állampolgári taács társadalmi és politikai legitimációjába további fotos kérdés, hogya választják ki a résztvevõket. Erre számos módszer létezik, s legye az kvatitatív (statisztikai) vagy kvalitatív, léyegük az, hogy az adott kulturális kotextushoz kell illeszkediük. Az állampolgári taács émet változata, a Peter Dieel, émet szociológus által Ned Crosby-hoz hasolóa a 70-es évekbe kidolgozott ú. tervezõ sejtek (die plaugszelle) a statisztikai reprezetativitást célozzák azzal, hogy az adott kérdésbe földrajzilag éritett állampolgárok populációjából véletle mitavétellel választják ki az állampolgári taácshoz hasolóa mûködõ tervezõ sejtek laikus tagjait. (Dieel Re, 1995) A következõ potba ismertetésre kerülõ, dáiai koszezus kofereciák kiválasztási gyakorlatába sokkal ikább a kvalitatív szempotok domiálak és elfogadottak a résztvevõk kiválasztásába (yilvávalóa véletleül sem kerülhet be a kiválasztottak közé például olya személy, akiek közvetle üzleti vagy szakmai éritettsége va az adott kérdésbe). A brit állampolgári taácsok gyakorlata pedig vegyes képet mutat, sokszor igyekezek a statisztikai reprezetativitást eléri a résztvevõk kiválasztásába, máskor azoba ikább a dá gyakorlathoz hasolóa, a kvalitatív szempotok kerekedek felül. Az Egyesült Királyságba az 1996-ot követõ 148 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

6 csz12 kozosseg radiok.qxd :58 Page 149 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM három évbe már 30 darab állampolgári taácsot redeztek, (Leagha, 1999) s a módszer a kormáyok támogatottságát élvezve itézméyileg tovább erõsödött az azóta eltelt évekbe. (Goodi Dryzek, 2006) Visszatérve leicesteri törtéetükhöz, az ottai állampolgári taács elfogadta a korábba vitatott szakmai kocepciót azzal a léyeges változtatással, hogy a Glefield Kórház helyett egy másik kórházba, evezetese az Általáos Kórházba kocetrálják a tervezhetõ egészségügyi ellátásokat. A leicesteri törtéet Goodi és Dryzek (2006:232) szerit így em pusztá arról szól, hogy az éritett politikusok szûk karrier-szempotból yerhettek az ügyö, támogatva a civilek bevoását, s még a szakmai szempotok is megõrzõdtek. Arról is szól, hogy az egész demokratikus politikai redszer yer azzal, ha em érdemi társadalmi vita élkül, úgymod az állampolgárok torká akarják leyomi a politikusok és a szakértõk az általuk kíváatosak vélt dötési alteratívát. Dáia és a koszezus koferecia A Dá Techológiai Taácsot (Tekologirådet) 1985-be hozta létre a dá parlamet aak érdekébe, hogy az Egyesült Államokbeli Techológiaértékelési Hivatalhoz (Office of Techology Assessmet) hasolóa legye egy olya, a végrehajtó hatalomtól függetle szakmai itézméy, amely a techológia- és tudomáypolitikai dötések meghozatalát azzal segíti, hogy széles társadalmi részvételt biztosít azok megvitatására. Miderre a 70-es évekbe az atomeergia haszosítása körül forrogó társadalmi és politikai viták is ösztöözték a dötéshozókat. (Klüver, 1995) A Dá Techológiai Taács több módszert is kifejlesztett és gyakorlatba ültetett arra voatkozóa, hogya lehet hatékoya és hatásosa társadalmi párbeszédet folytati egyes techológiák, illetve tudomáyos kutatási iráyok várható ökológiai, társadalmi és gazdasági hatásairól. Az egyik ilye módszer, amelyet 1987 óta alkalmazak Dáiába, a koszezus koferecia evet kapta. Számos kofliktussal terhelt téma megvitatására alkalmazták eddig a módszert Dáiába, mit például az élelmiszerek besugárzása (1989), Hogya szabad alkalmazi övekvõ tudásukat az emberi géállomáyról? (1989), az autózás jövõje (1993), a meddõség kezelése (1993), az élelmiszerekbe és a természetbe megjeleõ vegyszerek (1995), a fetartható fogyasztás (1996), a telemuka (1997). (Aderse Jæger, 1999:334) S egyre több más országba is: többek között például Norvégiába 1996-ba, Fraciaországba 1998-ba és Dáiába 1999-be a geetikailag módosított élelmiszerekrõl; (Nielse et al., 2007) az Egyesült Államokba 1997-be a telekommuikáció és a demokrácia összefüggésérõl; (Gusto, 1999) Kaadába 1999-be az élelmiszer-biotechológiáról (Eisiedel Easlick, 2000) redeztek koszezus kofereciát. Magyarországo 2005-be a ráckevei Savoyai Kastélyszálló adott szíteret az elsõ koszezus kofereciáak, amely a Debrecei Egyetem Orvos- és Egészségtudomáyi Cetruma szervezésébe az agykutatásról szólt (Meetig of Mids, CIVIL SZEMLE 2007/

7 csz12 kozosseg radiok.qxd :58 Page 150 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM azaz Elmék találkozása fatáziaévvel). Eek külölegessége a kultúrák közötti alkalmazása volt: egyszerre több európai országba folyt külö, majd közöse a koszezus koferecia. (Király, 2006) A koszezus koferecia hasolóa agolszász testvéréhez, az állampolgári taácshoz a techológiaértékelés olya módszere, amelybe egy laikus civil pael és egy szakmai pael találkozását és itezív iterakcióját szervezik meg. A civil résztvevõk feladata tulajdoképpe az, hogy a vizsgált techológiai fejlesztés elletmodásos hatásaival (a szakértõk pro és kotra érveivel) szembesülve kialakítsák saját álláspotjukat a fejlesztés kíváatos és em kíváatos iráyairól. Véleméyüket pedig koszezusra jutva írásba kell megfogalmaziuk. A koszezus koferecia léyegébe azt célozza, hogy dialógus teremtésével áthidalja azt a szakadékot, ami jellemzõ módo elválasztja a közvéleméy, a szakértõk és a politikusok észlelését a moder techológiák kedvezõ és kedvezõtle hatásait, valamit az általuk szükségszerûe okozott vagy fokozott bizoytalaságokat illetõe. (Grudahl, 1995) Maga a módszer sikere elválaszthatatla a dá kultúra demokratikus tradíciójától, amely kiemelt jeletõséget tulajdoít aak, hogy az állampolgárok valóba redelkezzeek azzal a lehetõséggel, hogy közvetleül befolyásoli tudják az életüket éritõ átfogóbb, társadalmi-politikai és köztük a techológiai kérdéseket is. A moder techológiai társadalom demokratizálása megköveteli, hogy a laikus állampolgárok jogot kapjaak a fejlesztési iráyok befolyásolására. (Aderse Jæger, 1999) A koszezus koferecia laikus tagjait úgy válogatják ki, hogy a teljes országot lefedõ regioális és országos lapokba hirdetik meg a részvétel lehetõségét az adott témakörbe. Az érdeklõdõkek motivációs levéllel kell jeletkeziük a szervezõkél. Az ökét jeletkezõkbõl embert választaak ki úgy, hogy egyfelõl miél sokfélébb legye a civil pael (kor, em, iskolázottság, foglalkozás és lakhely szerit). Másfelõl arra ügyelek, hogy abba az értelembe csak laikusokat válasszaak ki, hogy a kiválasztottak egyike sem redelkezhet speciális tudással vagy érdekeltséggel a vitatadó témát illetõe. A civil pael összeállítása tehát em célozza a statisztikai értelembe vett reprezetativitást. A kiválasztás célja sokkal ikább az, hogy várhatóa miél többféle hozzáállás tükrözõdhesse, s jeleje majd meg a vitafolyamatba létrejöjjö a dá társadalom mikrokozmosza. A koszezus koferecia kezdeti szakaszába a kiválasztott civil résztvevõk az adott témához kapcsolódó alapvetõ iformációkat megkapják, s eek, valamit (a fõ eseméy elõtt két-három hóappal tartott) két fölkészülési hétvégéek a segítségével hagolódak rá a háromapos és bárki számára yitott kofereciára. A laikus résztvevõk az elõkészületi hétvégéke olvasmáyaik és a megkezdett beszélgetéseik, vitáik sorá koszezussal megfogalmazzák a legfotosabb kérdéseket. A meghívott szakértõkek ezek alapjá kell álláspotjukat elõadi a vizsgált techológiával kapcsolatba a koferecia elsõ apjá. A szakértõket és a fölkészülést szolgáló iformációs-csomagot egyarát az az elleõrzõ bizottság választja ki, amelyek 3 5 tagja szakértõ tudással és személyes tekitéllyel redelkezik a vitatadó témakört illetõe. A kiválogatott szakértõk egyrészt a tudomáy világából érkezek, 150 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

8 csz12 kozosseg radiok.qxd :58 Page 151 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM másrészt azoba olya, úgymod véleméyvezetõ szakértõk, akik valamely, a vizsgált témakörbe éritett (állami, civil vagy üzleti) szervezetet képviselek. Az elleõrzõ bizottság a folyamat legelejé meghallgatja a témába éritett és érdekelt szervezeteket azért, hogy a külöféle álláspotok majda a folyamatba a civil pael számára is tükrözõdjeek. A fõ eseméy elsõ apjá a meghívott (10 15) szakértõ válaszol elõadásával a laikus pael által megfogalmazott kérdésekre, és reagál a helybe fölvetõdõekre. A második apo a szakértõk segítségével azokat a potokat igyekezek tisztázi további dialógusba, amelyek az elõzõ ap em váltak egyértelmûvé. Ezutá kell a laikus paelek összeülie, és azo dolgozia, hogy egy teljes koszezuso alapuló véleméyt fogalmazzo meg. A harmadik apo mutatja be a laikus pael ezt az írásos dokumetumot a szakértõkek és az eseméyeket figyelemmel kísérõkek, amihez az utóbbiak is fûzhetek megjegyzéseket. A hivatalos program végeztével a média veszi át a terepet. A koszezus koferecia végsõ dokumetumát, amely tartalmazza a laikus pael közpolitikai ajálásait, valamit a szakértõk elõadás ayagait, a dá parlamet valameyi képviselõje megkapja. A koszezus koferecia laikus résztvevõi egy itezív taulási- és vitafolyamat végére tulajdoképpe az országgyûlés taácsadói leszek a megvitatott kérdésbe megfogalmazott ajálásaikkal. A koszezus koferecia módszere em vidikálja magáak azt, hogy a dá lakosságra ézve reprezetatív véleméy fogalmazódik meg. Ám a dá politikai kultúrába ettõl még legitim erõvel redelkezik a koszezus koferecia végeredméye. Egyesült Államok: 21. századi városgyûlések és a vitázó közvéleméykutatás 1995-be Caroly Lukesmeyer oprofit szervezet formájába megalapította az AmericaSpeaks (AmerikaBeszél) elevezésû kezdeméyezést, amely szádéka szerit a városgyûlések (tulajdoképpe lakossági fórumok) 21. századi változatát képviselik a hagyomáyos új-agliai (New Eglad-i) városi fórumokak. Az AmericaSpeaks kiyilváított célja az, hogy ellesúlyt képezze az erõs lobbi- és érdekcsoportok közpolitikai befolyásával szembe úgy, hogy a kommuikációs techológia újító alkalmazásával többezer állampolgárt vo be egy-egy õket éritõ, kokrét közpolitikai ügy megvitatásába. (Lukesmeyer Brigham, 2005) A legevezetesebb AmericaSpeaks eseméy 2002-be New Yorkba zajlott, és lehetõséget biztosított többezer New York-iak arra, hogy kifejezhesse véleméyét a terrorista akciókkal elpusztított World Trade Ceter területéek újjáépítésére tervezett projektrõl. A WTC a Kikötõi Hatóság tulajdoába volt, és mûködése idejé 120 millió dolláros éves bevételt produkált, s ezért újjáépítését is hasoló, kereskedelmi fukcióba terveztették meg. Az AmericaSpeaks azoba közbeszólt! Hallgattassék meg a város: Alsó-Mahatta újjáépítése címmel agyszabású vitafolyamatot idított el az éritett lakosság körébe. Az elõkészítésbe együttmûködtek az Alsó-Mahatta Fejlesztési Ügyökséggel, a Kikötõi Hatósággal és egy erre szer- CIVIL SZEMLE 2007/

9 csz12 kozosseg radiok.qxd :58 Page 152 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM vezõdött civil koalícióval (Civil Alliace to Rebuild Lower Mahatta). A háttérayagokat, szakértõket, kiscsoportos beszélgetéseket és 2 héte át o lie zajló dialógust fölvoultató széles vitafolyamat több mit 5 ezer New York-it mozgatott meg. Az állampolgárok e beszélgetés folyamából a dötéshozók számára yilvávalóvá vált, hogy az éritett lakosság ellezi a kereskedelmi haszosításra voatkozó fejlesztési terveket, és a tragikus eseméyre emlékezést középpotba helyezõ újjáépítést szorgalmazza. Az illetékes dötéshozók ezért új pályázatot írtak ki, s a végül gyõztes, Daiel Libeskid építész evével fémjelzett terv számos elemét tartalmazta a helyi lakosok elképzeléseiek. Az AmericaSpeaks az alapítástól eltelt elsõ kilec esztedejébe 45 ilye és ehhez hasoló eseméyt boyolított le. A szervezõk szerit midez bizoyítja, hogy lehetséges értelmese és hatásosa bevoi az állampolgárokat még a agyo összetett és érzelmekkel telített közpolitikai dötésekbe is. James Fishki, amerikai politikatudós a Stafordi Egyeteme 1988-ba létrehozta a Vitázó Közvéleméykutatás Közpotját (Ceter for Deliberative Pollig), és útjára idította az azoos evû, széles társadalmi részvételt biztosító techikát. A módszerta léyegébe kombiálja a reprezetatív mitavételt és a sztederdizált kérdõíveket egy taácskozásak szetelt hétvégével. (Tóka, 2006) Egy kofliktusokkal terhelt társadalmi kérdésbe agyo korlátozott a hagyomáyos kérdõíves attitûdvizsgálatok magyarázó ereje és dötéshozatali haszosíthatósága. Ezért e módszerta abból idul ki, hogy a hagyomáyos közvéleméykutatás résztvevõit (többszáz embert) be kell voi egy iteraktív vitafolyamatba, ahol taulmáyozhatják a szakértõk véleméyeit, kofrotálódhatak mások és saját, sokszor légbõl kapott és elõítéleteke alapuló álláspotjával. A kis csoportokba moderált beszélgetések gyakorlatias célja az, hogy az adott témakörbe kérdést fogalmazzaak meg a laikus résztvevõk a szakértõkek, s azt a pleáris üléseke föl is tegyék. A folyamat elejé ( belépéskor ) és a folyamat végé ( hazatéréskor ) egyarát megválaszolják a résztvevõk ugyaazokat a kérdéseket, amelyeket a közvéleméy-kutatás kérdõíve az adott problémakörre voatkozó attitûdökre voatkozóa tartalmaz. Az egyik taulságos alkalmazása a vitázó közvéleméy-kutatás módszeréek Texas államba zajlott 1996 és 1998 között. Nyolc villamosáram-szolgáltató vállalat a társadalmi kozultációra voatkozó törvéy elõírta kötelezettségét teljesítedõ azt kíváta megtudi, milye beruházási és fejlesztési alteratívák találkozáak a lakosság támogatásával. Újító módo a vitázó közvéleméykutatás módszerét hívták segítségül arra a kérdésre keresve tehát a választ, hogy Texas lakossága milye módo szereté villamos áram igéyét a jövõbe kielégítei. Az eredméy akár meglepetést is okozhatott azokak az üzleti és állami szakemberekek, akik jeleleg is túlyomó többségükbe övekvõ eergiafogyasztási igéyeket progosztizálak, s ezért új erõmûvek építését szorgalmazzák szembe például számos civil szervezettel, amelyek régóta igyekezek a köryezetvédelmi és fetarthatósági szempotokat számo kéri a magá befektetõkö és az állami szabályozóko. A lakosság az eergiatakarékosság és a megújuló eergiaforrások haszálatára tette le a mérlegelõ-taácskozó folyamatok végé a voksát. E vitázó közvéleméy-kutatás ráadásul 152 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

10 csz12 kozosseg radiok.qxd :58 Page 153 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM emcsak ahhoz vezetett, hogy a profit-orietált vállalatok a hatóságokak kötelezõe beyújtadó, ú. itegrált forrásterveikbe beépítették a fogyasztói elvárásoko yugvó elképzeléseket, haem hatást gyakorolt Texas állam eergiapolitikai szabályozására is be a texasi törvéyhozás olya jogszabályt alkotott, amely valameyi villamosáram-szolgáltatót arra kötelezi, hogy 2009-re termeléséek 3 százaléka megújulóko alapuljo (ami ugya ige alacsoy aráy, ám e feledjük, az olajbirodalmak amerikai államába játszódik a törtéet). (Goodi Dryzek, 2006) Általáos érvek a deliberatív demokrácia mellett A mai, 20. század végi és 21. századi moder demokráciák dötõe képviseleti demokráciák; azaz a közpolitikai dötéshozatalt túlyomórészt a választott képviselõk gyakorolják. A deliberatív demokrácia ideálja és a feti példáko keresztül fölvillatott gyakorlata em kérdõjelezi meg a képviseleti redszer fotosságát, élkülözhetetleségét. Ellebe alapjaiba kétségbe voja azt, hogy ömagába a képviseleti redszer alkalmas forrása és megõrzõje hosszú távo a demokráciáak, a fetarthatóságak és az igazságosságak. Ugyais a jeleleg ismert képviseleti demokráciák em véletleül szevedek a közhelyszerûe emlegetett ú. demokratikus deficittõl, s em véletleül válak áldozataivá az uralkodó társadalmi csoportok érdekeiek, végsõ soro akár elveszítve magáak a demokráciáak a léyegét, üres, pusztá formálisa demokratikus csotvázakat hátrahagyva. Ha a politikai folyamat léyegét a hatalom birtoklásáért folytatadó küzdelemkét, egymással rivalizáló érdekcsoportok zéró összegû játszmájakét, elvtele alkudozáskét, valamit az állampolgárokat a politikai fogyasztó passzív szereplõjekét fogjuk föl, fogadjuk el, s végsõ soro hagyjuk itézméyesüli, akkor a demokrácia hosszú távo em lesz fetartható. A deliberatív demokrácia szerit a politika léyege em a politikai érdekcsoportok verseye, haem a közjóról alkotott eltérõ elképzelések köré szervezõdõ yilváos, társadalmi vita. Ahol a vita szabályait és módszereit úgy igyekszük kialakítai, hogy az e hozzo elõyös vagy hátráyos helyzetbe semmilye társadalmi vagy állampolgári csoportot. S ahol a vita az érvek és értékek föltárására, lehetõleg a koszezusra törekszik, de adott esetbe a szükségszerû kofliktusokkal való szembeézést sem akarja megtagadi vagy elyomi. A társadalmi részvétel feti és egyéb techikái, amelyek a deliberatív demokrácia ideálját testesítik meg, a képviseleti demokráciát kiegészítik abba az értelembe, hogy élõ testet (szubsztaciát) adak a csotvázak (formáak). Legalább égy általáos érv hozható föl a demokrácia deliberatív vagy részvételi formája mellett. (Elster, 1998; Bohma Rehg, 1999; Cooke, 2000) Az elsõ érv arra voatkozik, hogy a társadalmi részvétel techikái, a mérlegelés és a taácskozás érdemi taulási lehetõséget jelet emcsak egyéi, haem társadalmi, közösségi szite is. Mide taár és diák egyarát tisztába va azzal, CIVIL SZEMLE 2007/

11 csz12 kozosseg radiok.qxd :58 Page 154 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM hogy a taulás, a tudásszerzés akkor a legmélyebb, ha összekapcsolódik a gyakorlattal; azaz gyakoroljuk, csiáljuk azt, amit moduk, godoluk, elméletbe tauluk. Nics ez máskét a demokrácia taulásával sem. Ugyais eheze lee az bizoyítható, hogy bárki is demokratáak vagy ati-demokratáak születik (még ha haszáljuk is a született valamire kifejezést). A demokrácia, az egyelõ emberi és állampolgári jogok valóra váltása egyáltalá em köyû dolog, hisze mide emberi viszoylatba szükségszerûe és elkerülhetetleül (még yelvükbe is kódolta) megjeleik a hatalom dimeziója is. S eek tagadása köye látszatdemokratikusságot eredméyezhet ahelyett, hogy a hatalmi viszoyok álladó vitatásával tudatossá és bizoyos mértékbe kezelhetõvé teék azt. Jóformá újra és újra, szituációktól függõe meg kell tauli tehát a demokratikus hozzáállást, a demokratikus értékredszert és a demokratikus magatartást. (Whipple, 2005) Ebbe segíteek a társadalmi részvétel techikái midayiukak, és esélyt adak többek között arra is, hogy a demokráciáért felelõs választott képviselõkké válhassuk. A második lehetséges érv a deliberatív demokrácia mellett közösségteremtõ erejére utal. Akkor va esélyük, illetve azokkal va esélyük közösséget érezi, akikkel valameyire tartósabb és lehetõleg személyes iterakcióba álluk. A társadalmi részvétel techikái ebbe ugyacsak segíthetek, hisze szembesülük kell mások elkötelezettségeivel és érdekeivel, sõt másokba látjuk majd visszatükrözõdi saját érveiket, elgodolásaikat, értékeiket és érzelmeiket. A mérlegelés és taácskozás folyamataiba va esélyük megtauli emcsak a véleméyyilváítást, haem a meghallgatást, a másikra való odafigyelést. Olya helyzetbe kéyszerülük, ahol saját értékeiket és érveiket a másokkal folytatott vita méri meg, alakítja és formálja tovább, éha akár fölforgató erõvel. Értékeik és érveik em lehetek kizárólag magukra voatkozóak, a saját haszukat ecsetelõek. Ezekbe a helyzetekbe rákéyszerülük, hogy az adott közösség tagjakét szerepeljük; úgy érveljük, mit a közösségbe létezõ egyéek. Esélyt teremtük egyéileg és társadalmilag is arra, hogy fejlesszük érzelmi itelligeciákat, empátiákat, ami pedig hozzájárulhat kofliktuskezelõ képességeik javulásához. A harmadik lehetséges érv szerit a tudás midig idõleges, áthatja valamilye fokú bizoytalaság, sõt a tudás valamilye mértékbe midig szituációfüggõ is. (Mellesleg bármely tudás uiverzálisak kikiáltása ömagába egyúttal hatalmi tett is.) A tudásformák agyo sokfélék, versegeek egymással, és a priori em eldöthetõ, melyik a fölsõbbredû és meyibe egy adott problémaszituáció megoldásába. Midezért bölcsebb hozzáállásak tûik olya eljárásokat itezméyesítei, amelyek yilvávalóvá teszik a tudások sokféleségét, s lehetõvé teszik dialógusukat. (Mellesleg ez lee a kreativitás és az iováció kihaszálásáak érdemi lehetõsége is.) Ismeretelméleti szempotból tehát fotos érv szól a mérlegelés és taácskozás sokféle közösségi tudást felszíre hozó és megtermékeyítõ (új tudást teremtõ) techikáiak és módszereiek itézméyesítése mellett. Egésze egyszerûe fogalmazva: jobb közösségi, közpolitikai dötéseket hozhatuk a társadalmi részvételt támogató eljárásokba. 154 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

Bölcs laikusok Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Bölcs laikusok Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában Bölcs laikusok Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában Pataki György Környezeti Társadalomkutatók, Környezetgazdaságtani Tanszék, Környezet és Tájgazdálkodási Intézet, Szent István Egyetem,

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 csz10 scsaurszki.qxd 2007. 02. 25. 18:21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES csz10 vilagez 1 horv.qxd 2007. 02. 25. 18:20 Page 107 VILÁG-NÉZET A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES KÖZÉLETI SZEREPLÕVÉ VÁLÁSA Gojko Bez ova Bevezetés Az utóbbi 15 év folyamá Horvátországba ige kevés empirikus

Részletesebben

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 75 VILÁG-NÉZET A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT Tatjaa Rakar Zika Kolarič Bevezető Az úgy evezett szocialista

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 91 A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS EGY ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER FELÉ? 1 Bevezető és módszertai keretek Kákai László A magyarországi civil szervezetek redszerváltás

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 74 EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR SEGÍTÉSE CIVIL OLDALRÓL Kiyik Margit A magyar oprofit szektor egyik ige sajátos és szűk (szektoro belüli aráyuk

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

Megjegyzések. További tételek. Valódi határeloszlások. Tulajdonságok. Gyenge (eloszlásbeli) konvergencia

Megjegyzések. További tételek. Valódi határeloszlások. Tulajdonságok. Gyenge (eloszlásbeli) konvergencia Valószíűségszámítás és statisztika előadás ifo. BSC/B-C szakosokak 6. előadás október 5. Megjegyzések. A tétel feltételei gyegíthetőek: elég, ha a függetle, azoos eloszlású változók várható értéke véges.

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum www.bme.de/cee Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum BESZERZÉS BESZÁLLÍTÁS 2014. OKTÓBER 16. BOSCOLO BUDAPEST, MAGYARORSZÁG Az EU keleti bővítéséek 10 éve Beszerzés Kelet- és Közép-Európába:

Részletesebben

Európai Rendır Akadémia (CEPOL)

Európai Rendır Akadémia (CEPOL) Európai Redır Akadémia (CEPOL) 2010. Jauár 29. Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL létrejötte, céljai, feladatai (I.) Az Európai Redır Akadémiát az Európai Uió Taácsáak Határozata (2000. december 22.)

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról Lezárva: 2009. szeptember 3. Hatály: 2009.X.1. - 1. oldal 21/2001. (II. 14.) Korm. redelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormáy a köryezet védelméek általáos szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

Gólyakérdőív (alap) 2015

Gólyakérdőív (alap) 2015 Gólyakérdőív (alap) 2015 Tisztelt Elsőéves Hallgató! Üdvözöljük egyetemükö! Kérjük, töltse ki kérdőívüket, hogy többet tudhassuk az elsőéves hallgatókról, itézméy- és szakválasztásukról és az ELTEről eddig

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

A matematikai statisztika elemei

A matematikai statisztika elemei A matematikai statisztika elemei Mikó Teréz, dr. Szalkai Istvá szalkai@almos.ui-pao.hu Pao Egyetem, Veszprém 2014. március 23. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés................................

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

Kétoldali hibás Monte Carlo algoritmus: mindkét válasz esetén hibázhat az algoritmus, de adott alsó korlát a hibázás valószínűségére.

Kétoldali hibás Monte Carlo algoritmus: mindkét válasz esetén hibázhat az algoritmus, de adott alsó korlát a hibázás valószínűségére. Véletleített algoritmusok Tegyük fel, hogy va két doboz (A,B), amely egyike 1000 Ft-ot tartalmaz, a másik üres. 500 Ft-ért választhatuk egy dobozt, amelyek a tartalmát megkapjuk. A feladat megoldására

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER csz10 kozosseg 2 osvath.qxd 2007. 02. 25. 17:57 Page 31 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER FORMÁLÓDÁSA ÉS JELLEGZETESSÉGEI Osváth László A 90-es évek második felébe az addig

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok...

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok... Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó... 1.. Biet-formula...3 1.3. Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása...8 3. Iformatikai módszer...8

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei Általáos taggal megadott sorozatok összegzési képletei Kéri Gerzso Ferec. Bevezetés A sorozatok éháy érdekes esetét tárgyaló el adást az alábbi botásba építem fel:. képletek,. alkalmazások, 3. bizoyítás

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk;

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk; Statisztika Tegyük fel, hogy va egy halmazuk, és tekitsük egy vagy több valószíűségi változót, amelyek a halmaz mide elemé felveszek valamilye értéket. A halmazt populációak vagy sokaságak evezzük. Példák:

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Első rész Matematikai tréfák Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a

Részletesebben

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi TARTALOMALOM Dékái üdvözlet Vezetõi értekezletek OEC-hírek ATovábbképzõ Közpot hírei Ülések: Taári Testület, Gyógyszerterápiás Bizottság Jubileumok: Kísérletes Sebészet Barayai Aurél emlékülés AGazdasági

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok 2 TARTALOMALOM Az Orvosapok programja Kitütetések, elismerések Aray- és gyémátdiplomások Kievezések Dékái vezetõi értekezletek Taévyitó beszéd (Léárd László) Taácsülés ogorvos-avatás (Szabó Gyula) OEC-aktualitások

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy.

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy. Baraya megye közoktatásáak feladatellátási, itézméyhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése 93/2011. (X. 21.) Kgy. Határozat A Baraya Megyei Ökormáyzat Közgyűlése a Baraya megye közoktatásáak

Részletesebben

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében Lukovics Miklós (szerk.) 204: Taulmáyok Legyel Imre professzor 60. születésapja tiszteletére. SZTE Gazdaságtudomáyi Kar, Szeged, 5-24. o. Területi kocetráció és bolyogás Legyel Imre publikációs tevékeységébe

Részletesebben

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye XIX. évfolyam 11. szám, 2015. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldváro a régió legagyobb máltai üepi redezvéye Október 10-é Duaföldvár adott otthot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legagyobb dél-duátúli

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT,

A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT, csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 84 A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT, DE MÁRA MÁR FELNŐTTÉ VÁLT 20 éves a Zalai Falvakért Egyesület Péterfi Ferec Az alábbi iterjú Szeder-Kummer Máriával

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK KÖZLEKEDÉSI TUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRENDSZER FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA PhD

Részletesebben

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorgaizmusok számáak meghatározása telepszámlálásos módszerrel A telepszámlálásos módszerek esetébe a teyésztést szilárd táptalajo végezzük, így - szembe

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA

AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA A Chevro iovációs örökségéhez tartozik a szállítmáyozásba haszálatos keőayagok fejlesztése. Európába a Texaco márkájú termékek széles

Részletesebben

Részvételi költségvetés: A Porto Alegre-i modell

Részvételi költségvetés: A Porto Alegre-i modell Részvételi költségvetés: A Porto Alegre-i modell Miről lesz szó? A város és a kezdetek Mai helyzet Mi az a részvételi költségvetés? A költségvetési ciklus A részvételi költségvetés hatásai Elterjedtség

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise Nagyméretű emlieáris közúti közlekedési hálózatok speciális aalízise Dr. Péter Tamás* *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedéautomatikai Taszék (tel.: +36--46303; e-mail: peter.tamas@mail.bme.hu

Részletesebben

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 A Bajai Szíházért Alapítváy 2011. évi közhaszúsági jeletése TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló eredméykimutatás

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk!

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk! Tisztelt Olvasó! Semmilye szél em jó aak, kiek ics célul kiszemelt kikötõje. Motaige Carpe diem! (Haszáld ki a jelet!...) Horatius Még el sem kezdõdött a XXI. század, s máris elsõ évéek végé, 2001 decemberébe

Részletesebben

Gólyakérdőív (alap) 2014

Gólyakérdőív (alap) 2014 Gólyakérdőív (alap) 2014 Tisztelt Elsőéves Hallgató! Üdvözöljük egyetemükö! Kérjük, töltse ki kérdőívüket, hogy többet tudhassuk az elsőéves hallgatókról, itézméy- és szakválasztásukról és az ELTEről eddig

Részletesebben

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula.

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula. Kombiatorika Variáció, permutáció, kombiáció Biomiális tétel, szita formula 1 Kombiatorikai alapfeladatok A kombiatorikai alapfeladatok léyege az, hogy bizoyos elemeket sorba redezük, vagy éháyat kiválasztuk

Részletesebben

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív Iskolakultúra 202/3 Sátha Kálmá Kodoláyi Jáos Főiskola Neveléstudomáyi Taszék Numerikus problémák a kvalitatív megbízhatósági mutatók meghatározásáál A taulmáy a kvalitatív vizsgálatok megbízhatósági problémáiak

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

Rádiókommunikációs hálózatok

Rádiókommunikációs hálózatok Rádiókommuikációs hálózatok Készült az NJSZT Számítógéphálózat modellek Tavaszi Iskola elöadás-sorozataihoz. 977-980. Gyarmati Péter IBM Research, USA; Budapest Föváros Taácsa. I this paper we show a somewhat

Részletesebben

kiértékelésének technikája

kiértékelésének technikája 1 H NMR titrálások felvételéek és kiértékeléséek techikája Midazokak, akik elıször próbálkozak NMR titrálásokkal. Készítette: Dr. Lázár Istvá DE Szervetle és Aalitikai Kémiai Taszék Debrece, 2006. jauár

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Tehetség, kreativitás és zsenialitás: a felszín és ami mögötte van

Tehetség, kreativitás és zsenialitás: a felszín és ami mögötte van Tehetség, kreativitás és zseialitás: a felszí és ami mögötte va Kőváry Zoltá hd ELTE PPK Kliikai Pszichológia és Addiktólógia Taszék SOKSZÍNŰ TEHETSÉG A BENNÜNK REJLŐ POTENCIÁL 2015. November 20. Gárdoy

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

2. Eljárási szabályok

2. Eljárási szabályok Köröm Község Ökormáyzata Képviselő-testületéek 2 /2015.(II.27.) ökormáyzati redelete a települési támogatás megállapításáak kifizetéséek, folyósításáak, valamit felhaszálása elleőrzéséek szabályairól Köröm

Részletesebben