Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása Informatikai módszer Alkalmazás bemutatása Eredmények További célok...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok..."

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető A Fiboacci számok és az araymetszési álladó Biet-formula Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása Iformatikai módszer Alkalmazás bemutatása Eredméyek További célok Irodalomjegyzék

2 1. Bevezető 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó Fiboacci, hivatalos evé Leoardo Pisao (1. ábra), a Liber Abaci című köyvébe egy olya feladatot vetett fel, amelyek megoldása egy rekurzív számsorozat. Ezt a sorozatot Fiboacci-sorozatak evezzük és mide eleme az első kettő kivételével egyelő az előző két elem összegével. A sorozat gyakra megjeleik a tudomáy külöböző területei, mit a geometria, biológia, művészet és építészet [1]. Például, azt, hogy egy övéy esetébe a száro felfelé haladva háy csavarulat meté háy levelet éritve jutuk el egy olyahoz, amely egy alsóbb levéllel függőleges iráyba fedőhelyzetbe va, a Fiboacci-sorozat mutatja meg [5]. A madulafa ágá 1. ábra: Fiboacci valamelyik levélből kiidulva és az ág vége felé haladva, egyetle levelet sem kihagyva, éppe ötször kell megkerüli az ágat, míg olya levélhez érkezük, amely a kiidulási levéllel azoos állású, és közbe éppe 13 levelet számlálhatuk meg. A körtefa ágai három-meetes e csavar és eközbe 8 levél helyezkedik el. Az égerfa ágai kétmeetes a csavar és közbe 5 levél található. A számok éppe a Fiboacci-sorozat olya elempárjai, amelyek második szomszédok. Említésre méltó a apraforgó táyérjá spirális alakba elhelyezkedő magok száma is. Az egyes spirálok pozitív, mások egatív forgásiráyba helyezkedek el a apraforgó táyérjába, és ha összeszámláljuk az egyes spirális karoko levő szemeket, a apraforgó táyérjáak agyságától függőe, újra csak Fiboacci-számokkal találkozuk: 1 és 34, 34 és 55 vagy 55 és 89 [6]. A matematikusok agyo sok érdekes összefüggést fedeztek fel a számsorozatot taulmáyozva.

3 1.1. Értelmezés. A Fiboacci-sorozat a következő képpe értelmezhető: F 0 =0, F 1 =1, F =F 1 F 1. A Fiboacci-sorozat éháy tagja: 0, 1, 1,, 3, 5, 8, 13, 1, 34, 55, 89, 144, 33, 377, 610, Fiboacci, a Liber Abaci című köyvébe, a következő feladattal vezette be a Fiboacciszámokat: Egy mező él egy pár kisyúl. Ha a kisyulak egy hóap múlva válak felőtté, és mide felőtt yúlpárak havota születik egy pár kisyula, akkor háy yúl lesz a mező hóap múlva? Megoldás. Az első hóap végé csak egy pár yúl va. Két hóap múlva két pár yúl lesz, az egyik ezek közül újszülött. A harmadik hóap végé az eredeti párak megszületik a második pár kisyula, így most már három pár va a mező (. ábra). A egyedik hóap végé a legidősebb párak újabb kicsiyei leszek, és a második hóapba született yúlpárak is megszületek az első kisyulai,. ábra: Fiboacci yulai így összese már 5 pár yuszi va. Így folytatva a godolatsort, megfigyelhető, hogy a megoldást éppe a Fiboacci-sorozat -edik tagja adja meg. Hóap Nyúlak száma F A Fiboacci-sorozat szoros kapcsolatba va az araymetszéssel. Az araymetszési álladó potosa megegyezik a sorozat egymást követő elemei háyadosáak a határértékével. Ezt az álladót a görög phi betűvel jelöljük és értéke = 1 5 =1,

4 1.. Biet-formula Jacques Philippe Marie Biet ( ) fracia matematikus volt, aki jeletős eredméyeket ért el a számelméletbe Az ő evéhez fűződik a Biet-formula, amely egy explicit előállítása a Fiboacci-számokak az araymetszés segítségével Tétel. N természetes számra F = 5[ ]. Ez a formula a Fiboacci-sorozat zárt alakja és Biet-formuláak evezzük. Bizoyítás. Adott a Fiboacci-sorozat: F =F 1 F, F 0 =0, F 1 =1. Határozzuk meg a sorozat r r 0 alakú megoldásait. Legye F =r, F 1 =r 1,,F =r, r 0. Ekkor, behelyettesítve az egyeletbe, a következőt kapjuk: r -el egyszerűsítve az r r 1=0 karakterisztikus egyeletet kapjuk, amelyek a megoldásai: r r 1 r =0. Az r 1 = 1 5 r 1 = 1 5 és r = 1 5 egyeletek, vagyis: F = Ar 1 B r., r = 1 5. megoldások lieáris kombiációja is megoldása az A kezdeti feltételekből F 0 =0, F 1 =1 meghatározhatjuk A-t és B-t: A B=0 A 1 5 B 1 5 =1 A= 5 5 B= 5 5 4

5 Ebből következik a Biet-formula: F = = 5[ ]. 1.. Tétel. Igazolható, hogy lim F 1 F = 1 5 =, ami potosa az araymetszési álladó. Bizoyítás: lim F 1 = lim F 1 5 [ [ ] ] = 1 0 = Következméy. A Biet-formulából következik, hogy az F elég agy természetes szám eseté közel va a 5 irracioális számhoz. Példa: F 10 =55 eseté Az araymetszési álladó a geometriába Az araymetszések ige agy jeletősége va a geometriába. Euklédeszi úto megszerkeszthetjük az araymetszés aráyát. Az érték megjeleik az egyelőszárú háromszög és a szabályos ötszög szerkesztéséél, és a Fiboacci-spirállal is kapcsolatos. Geometriába araymetszések evezzük egy meyiség (pl. egy szakasz) két olya részre botását, melyek közül a kisebbik úgy aráylik a agyobbhoz, mit a agyobbik az egészhez. 5

6 3. ábra: Araymetszés aráya Vegyük egy egységyi hosszúságú AB szakaszt és jelöljük P-vel az araymetszés szeriti osztópotot, x-szel pedig a rövidebb szakasz hosszát (3. ábra). Ekkor felírhatjuk: ahoa x 1 x = 1 x 1 1 x =x, azaz x 3 x 1=0., A gyökök: x 1, = 3± 5. De x 1, tehát: x= 3 5. Ie az araymetszés aráyszáma: 1 x 1 =1 x=1 3 5 = 5 1. Ez az aráyszám potosa megegyezik a Fiboacci-sorozat szomszédos elemei háyadosáak határértékével. Most vizsgáljuk meg, hogya lehet megszerkesztei euklédeszi úto az araymetszés aráyát. A 4. ábrá látható AB=a hosszúságú szakaszak azt a belső C potját szereték megszerkesztei, amely a szakaszt az araymetszés szerit osztja két részre. 4. ábra: Araymetszés szerkesztése 6

7 Első lépéskét vegyük fel egy, az A poto átmeő, az AB egyeesre merőleges egyeest, és mérjük fel erre az A potból kiidulva OA= a távolságot. Eek O végpotja, mit középpot körül rajzoljuk egy a sugarú kört. E körek az A pothoz tartozó éritője az AB egyees. Rajzoljuk meg az OB egyeest. Eek a körrel való metszéspotjai E és F. Az A potot az E és F potokkal összekötve a BAE és BAF háromszögeket kapjuk. A két háromszög hasoló, mivel a B csúcsál levő szög közös, továbbá BAE =BFA (kerületi szögek). Jelöljük a BE szakasz hosszát x-szel és rajzoljuk meg a B középpotú, x sugarú kört. Az AB szakasz és a kör metszéspotját jelöljük C-vel. A BF szakaszra érvéyes a következő összefüggés: BF=x a =x a. Felírhatjuk a következő aráypárt: x a = a x a, ahoa a = x a x, vagy másképpe a x x = x a. A kapott egyelőség éppe azt fejezi ki, hogy az AB szakaszak a C pot az araymetszés szeriti osztópotja, úgy, hogy AC az araymetszés szeriti kisebbik, BC pedig a agyobbik szakasz. 7

8 . Probléma megfogalmazása Egy olya alkalmazás, amely magába foglalja az említett geometriai szerkesztéseket yereség lee azok számára, akiket érdekel a Fiboacci-sorozat és a rejtélyes araymetszési álladó. Ebből az ötletből kiidulva sikerült elkészítei egy olya Flash-alkalmazást, amely rövide ismerteti a felhaszálóval Fiboacci életét és mukásságát, továbbá meglehet tekitei a Fiboacci-számok bevezető feladatát. Az alkalmazás egyik legértékesebb része az araymetszés aráyáak megszerkesztése és a Fiboacci-spirál létrehozása. Ezek látváyos, diamikus módo törtéek, lépésről-lépésre követhetőe. A cél egy miél több geometriai szerkesztést tartalmazó oktatóprogram, amelyet sikerrel lehesse haszáli a taításba. 3. Iformatikai módszer Az Adobe Flash multimédia techológiák halmaza. Az Adobe Systems termékcsaládba tartozik és egyre többe haszálják az alkalmazást weboldalak fejlesztésére. A Flash alkalmas aimáció és iteraktív adatok beszúrására, ezáltal érdekessé és látváyossá téve a weboldalakat, illetve újabb fejlesztések segítségével programokat is lehet bee íri. A grafikák, az aimáció, a hag és az iteraktivitás segítségével a Flash képes oktati, szórakoztati és általáos iformációkkal elláti beüket. Az Adobe Flash CS3 verziót haszálva, amit 007-be adtak ki, elkészült egy olya alkalmazás, amely a Fiboacci-számokat és az araymetszési álladót mutatja be a felhaszálóak. Az alkalmazás tartalmaz geometriai szerkesztéseket is, amelyek rámutatak az araymetszés jeletőségére és érdekességére. Az alkalmazás felépítése lehetővé teszi, hogy a felhaszáló gombyomással iráyítsa a szerkesztések folyamatát, ez a tulajdoság köyebbe követhetővé és átláthatóvá teszi a programot Alkalmazás bemutatása Az alkalmazást elidítva, a bevezető oldalo látható Fiboacci arcképe és, aimációt haszálva, 8

9 folyamatosa megjeleik az olasz matematikus életéről és mukásságáról szóló rövid ismertető szöveg (5. ábra). 5. ábra: Első oldal A Fiboacci evű oldalt követőe, a felhaszáló megtekitheti a Fiboacci yulairól szóló bevezető feladatot. A Bevezető feladat című oldal tartalmazza a feladat szövegét, megoldását és egy aimált ábrát is (6. ábra). A Tovább gombra kattitva, az ábra agyobb méretbe is megtekithető és köye követhető rajta a párhuzam a yulak szaporodása és a Fiboacci-sorozat elemei között. 6. ábra: Második oldal 9

10 Ezek utá következik az araymetszési álladó bemutatása. Az araymetszés aráyai felfedezhetők az ókori építészetbe, reeszász művészeti alkotásokba, zeeművekbe, festméyekbe, sőt, még a természetbe is előfordulak egyes csigafajták görbületeiek egymáshoz való viszoyába, bizoyos fák, övéyek leveleiek méreteibe, egyes virágfajták sziromleveleiek számába [6]. Ugyaakkor tudjuk, hogy az érték szoros kapcsolatba áll a Fiboacci-sorozattal, hisze a sorozat egymást követő elemei háyadosáak a határértéke potosa az araymetszési álladó: lim F 1 F = 1 5 =. Midez megtalálható az Araymetszési álladó evű oldalo. Az Araymetszési álladó szerkesztése evű oldal bemutatja lépésről-lépésre, hogya kell egy téglalapot az araymetszés aráyai szerit felosztai (7. ábra). A szerkesztés a Vissza és Tovább gombokkal iráyítható. 7. ábra: Negyedik oldal A szerkesztés végére érve, az ábra szemlélteti, hogy a kisebbik téglalap úgy aráylik a agyhoz, mit a agyobbik az egészhez, aimáció segítségével. Az alkalmazás egyik legérdekesebb szerkesztése a Fiboacci spirál. Eze az oldalo követhető a Fiboacci-számokak megfelelő oldalhosszúságú égyzetek egymás mellé helyezése, és azokak a körívekek a megrajzolása, amelyek alkotják a Fiboacci spirált (8. ábra). A felhaszáló itt is befolyásolhatja a szerkesztés lépéseit a Vissza és Tovább gombokkal. 10

11 8. ábra: Ötödik oldal A.fla kiterjesztés Flash aimáció. Tartalmaz fő-kulcsképeket, al-kulcsképeket, gombokat és Actioscript-et. A fő-kulcsképek filmkockakét működek, míg az al-kulcsképek az aimáció átmeeti kockái. A gombok egyszerű két fázisos gombaimációk: ha ráhelyezzük az egér mutatóját, beugraak a saját al-kulcsképjeikbe, amelybe ugyaaz a gomb található, csak aracssárga szíű felirattal. Mide gombra Actioscript va téve, segítségével avigálhatuk bizoyos témákra. A Flash lieáris, olya mit a Program Couter, midig valahol található, ezért iráyítai kell. A fő témák meglettek rajzolva, fő-kulcsképekre lettek téve, és ha aimációról volt szó, akkor az aimáció al-kulcsképek segítségével lett megvalósítva. Például, az Araymetszési álladó szerkesztése evű oldalo megrajzoljuk a szerkesztés első képét (a égyzetet), ez a főkulcsképre kerül, majd a Tovább gomb elvisz a következő kulcsképre, ahol a szerkesztés elmozdult fázisa található. 11

12 4. Eredméyek Az eredméy egy olya oktatóprogram, amely látváyos, diamikus és hatásos. Az alkalmazást haszálhatják taárok, diákok és mide olya felhaszáló, akit érdekel a Fiboaccisorozat, az araymetszési álladó, és a külöböző geometriai szerkesztések. 5. További célok További cél az alkalmazás kibővítése olya geometriai szerkesztésekkel, amelyek érdekesek, és számos felhaszálót érdekelek. Mivel az alkalmazás tartalmaz úgy az iformatika, mid pedig a matematika területé taított ayagrészt, ezért, megfelelő módosításokkal, oktatóprogramkét is kezelhető. 1

13 6. Irodalomjegyzék [1] Bege Atal, Differeciaegyeletek, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 005. [] Bui Mih Phog, Perfect Numbers Cocerig Fiboacci Sequece, Eötvös Lorád Tudomáyegyetem, Budapest, [3] Fiboacci Numbers, [4] Fiboacci Spirals, [5] Fodorpataki László, Szigyártó Lídia, Bartha Csaba, Növéytai ismeretek, Scietia Kiadó, Kolozsvár, 004, [6] Gerőcs László, A Fiboacci-sorozat általáosítása, Scolar Kiadó, Budapest, [7] Jea Berstel, A Exercise o Fiboacci Represetatio, Gaspard Moge Itézet, Mare -la-vallée, 00. [8] Peter Fewick, Zeckedorf Iteger Arithmetic, The Uiversity of Aucklad, Aucklad. [9] Sai Márto, A Fiboacci-sorozattól láctörtekkel az araymetszésig, Taköyvkiadó, Budapest, 1975,

14 Köszöetyilváítás Ezúto is szereték köszöetet modai témavezetőmek: Bege Atalak, segítsége és biztatása élkül em jöhetett vola létre e dolgozat. Köszööm Fodorpataki Lászlóak a haszos segédayagot. Köszööm Keresztes Zsoltak és Negulescu Mátyásak türelmét és haszos taácsait. 14

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után MATEMATIKA C. évflyam. mdul Srba, egymás utá Készítette: Kvács Kárlyé Matematika C. évflyam. mdul: Srba egymás utá Taári útmutató A mdul célja Időkeret Ajáltt krsztály Mdulkapcslódási ptk Srzat fgalma,

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

Geometria. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László. 2015. augusztus 4.

Geometria. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László. 2015. augusztus 4. Geometria 9 10. évfolyam Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László 2015. augusztus 4. Technikai munkák (MatKönyv project, TEX programozás, PHP programozás, tördelés...) Dénes Balázs, Grósz Dániel, Hraskó

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra)

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra) BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA (Belső haszálatra) TARTALOMJEGYZÉK. Statsztka alapfogalmak..... Sokaság...4.2. Ismérvek és mérés skálák...6.3. Statsztka sorok...7 2. SPSS alapfogalmak...9 3. Alapvető statsztka

Részletesebben

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) DEFINÍCIÓ: (Hasonló alakzatok) Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzatot a másikba

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOK MAGYARORSZÁGON 25 EGY ÖSSZETETT, KVANTIFIKÁLT MUTATÓ A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE Budapest, 27 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Rendszerezés, evolúció

Rendszerezés, evolúció Redszerezés, evolúció 8. Egyéi vállakozásból részvéytársaság Az egyszerű eukarióták 8.1. Egyszerű eukarióták sokfélesége Miért előyös az örökítőayagot öálló membráal védei? 8.2. A sejt belső membráredszeréek

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben