ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR"

Átírás

1 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az elszámolások vizsgálata (]DSpOGiQ\HJ\HUHGHWLUONpV] OWIpQ\PiVRODWV] YHJK&V]NHQQHOWYiOWR]DWD a mellékletek elhagyásával) Budapest, szeptember 07. Elfogadom: Dr. Matejka Zsuzsanna ILJD]JDWy

2 2 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám: 68-58/85/2004. J E L E N T É S Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az elszámolások vizsgálata (véglegesített) Budapest, szeptember 4. Készítették: Kádár Krisztina YL]VJiODWYH]HW Mózes Julianna EHOVHOOHQU

3 3 (OOHQU]pVWYpJ]V]HUYH]HWLHJ\VpJ 2(3%HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ (OOHQU] WWV]HUYH]HWLHJ\VpJHN: (OOHQU]pVWiUJ\D $]HOOHQU]pVWtSXVD Országos Egészségbiztosítási Pénztár pulqwhwwirv]wio\dl Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az elszámolások vizsgálata. V]DEiO\V]HU&VpJLHOOHQU]pV $]HOOHQU]pVUpV]OHWHVIHODGDWDL 1. Az irányított betegellátási rendszer (korábban modellkísérlet) adatfeldolgozási, elvi folyószámla nyilvántartásiihodgdwdlqdnhoohqu]pvh 2. Az elszárnolási folyamat vizsgálata. 3. Az IBR-rel kapcsolatos adatfeldolgozási folyamatának inforniatikai HOOHQU]pVH (OOHQU]pVFpOMD (OOHQU]HQGLGV]DN A vonatkozó hatályos jogi szabályozásnak pvd]2(3ehovxwdvtwivdlqdnydoy megfelelés vizsgálata évek $]HOOHQU]pVD;,.RUPiQ\UHQGHOHWIHOKDWDOPD]iVDDODSMiQ került elvégzésre. (OOHQU]pVPyGV]HUHL $]HOOHQU]pVWYpJ]LN A nemzetközi standardjaiban és módszertani útmutatóban foglaltak szerint. Kádár Krisztina -YL]VJiODWYH]HW Mózes Julianna -EHOVHOOHQHU Koncsagné Jablonszky Mária - informatikai V]DNpUW $]HOOHQU]pVWYpJ]NPHJEt]yOHYHOpQHNV]iPD 68-58/1/2004., 65-58/5/2004. $]HOOHQU]pVWHUYH]HWWLGSWDUWDPD A jelentés elkészítésének: határideje:

4 4 $]HOOHQU] WWLGV]DNEDQKLYDWDOEDQOpYYH]HWNQHYHEHRV]WiVD: Kiss Zsolt Dr. Horváth Ágnes Bizzer László Dr. Pál Miklós Árki Kornél Dr. Hortobágyi József Surányi Tamás Dr. Lengyel Gábor Bidló Judit Dr. Daubner Monika Dr. Okolicsny Emília Dr. Bajnóczyné dr. Harmati Zsuzsanna IRV]WiO\YH]HW PEIRV]WiO\YH]HW IRV]WiO\YH]HW PEIRV]WiO\YH]HW IRV]WiO\YH]HW IRV]WiO\YH]HW IRV]WiO\YH]HW PEIRV]WiO\YH]HW IRV]WiO\YH]HW IRV]WiO\YH]HW IRV]WiO\YH]HW IRV]WiO\YH]HW

5 5 $]HOOHQU]pVD]DOiEELMRJV]DEiO\RNpVEHOVXWDVtWiVRNDODSMiQW UWpQW pyl&w UYpQ\DV]iPYLWHOUO évi CXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság és évi N OWVpJYHWpVpUO évi LXII. törvény a Magyar Köztársaság évi N OWVpJYHWpVpUO ;,,.RUPiQ\UHQGHOHWD]iOODPKi]WDUWiVP&N GpVL UHQGMpUO 43/1999 (III.3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások (JpV]VpJEL]WRVtWiVL$ODSEyOW UWpQIinanszírozásának részletes szabályairól, ;,.RUPiQ\UHQGHOHWDN OWVpJYHWpVLV]HUYHNEHOV HOOHQU]pVpUO 9/1993 (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás WiUVDGDORPEL]WRVtWiVLILQDQV]tUR]iViQDNHJ\HVNpUGpVHLUO 4/2002. (Eb..V]ILJD]JDWyLXWDVtWiVD]2(3MRJL LUiQ\QPXWDWiVDLUyODV]DEiO\R]iVHV]N ]HLUOH]HNNLDGiVLpV Q\LOYiQWDUWiVLUHQGMpUO (E.V]ILJD]JDWyLXWDVtWiVD]2(3,UDWNH]HOpVL Szabályzatáról, (E.V]ILJD]JDWyLXWDVtWiVD6]HUYH]HWLpV0&N GpVL Szabályzatának kiadásáról, (E.V]ILJD]JDWyLXWDVtWiVD6]HUYH]HWLpV0&N GpVL Szabályzatról, (E.V]ILJD]JDWyLXWDVtWiVDN WHOH]HWWVpJYiOODOiVL XWDOYiQ\R]iVLHOOHQMHJ\]pVLMRJN U NUOps a teljesítés szakmai igazolásáról, (E.V]ILJD]JDWyLXWDVtWiVD]2(36]HUYH]HWLpV 0&N GpVL6]DEiO\]DWiQDNNLDGiViUyO (E.V]ILJD]JDWyLXWDVtWiVD]2(3MRJL LUiQ\PXWDWiVDLUyODV]DEiO\R]iVHV]N ]HLUOH]HNNLDGiVi és Q\LOYiQWDUWiVLUHQGMpUOYDODPLQWD]LJD]JDWiVLV]HUYHNiOWDO DONDOPD]KDWyV]DEiO\R]iVLHV]N ] NUO (E.V]ILJD]JDWyLXWDVtWiVD]LUiQ\tWRWWEHWHJHOOiWiVL modellkísérlethez kapcsolódó adatfeldolgozásáról, az elvi folyószámla nvilvántartásáról és elszámolásáról. 5-Q\WV](OWHUMHV]WpVDYH]HWLpUWHNH]OHWUpV]pUH 5-Q\WV](OWHUMHV]WpVDYH]HWLpUWHNH]OHWUpV]pUH 5-Q\WV](OWHUMHV]WpVDYH]HWLpUWHNH]OHWUpV]pUH /2003. nyt. sz(owhumhv]wpvdyh]hwlpuwhnh]ohwupv]puh 5-Q\WV](OWHUMHV]WpVDYH]HWLpUWHNH]OHWUpV]pUH 5-Q\WV](OWHUMHV]WpVDYH]HWLpUWHNH]OHWUpV]pUH 5-Q\WV](OWHUMHV]WpVDYH]HWLpUWHNH]OHWUpV]pUH Az IráQ\tWRWW%HWHJHOOiWiVL0RGHOO,IpOpYLP&N GpVpWpUWpNHO bizottság jelentése, ,

6 6 $],UiQ\tWRWW%HWHJHOOiWiVL5HQGV]HUP&N GpVpQHNpUWpNHOpVH-2003., , Gyógyító-0HJHO](OOiWiVL)RV]WiO\hJ\UHQGMH2 Gyógyító-0HJHO](OOiWiVL)RV]WiO\hJ\UHQGMH 54-5/2003. nyt. számú feljegyzés, $]HOOHQU] WWLGV]DNUDYRQDWNR]yÈ6=MHOHQWpVHN

7 7 $] HOOHQU]pV YpJUHKDMWiViUD YRQDWNR]y PyGV]HUWDQL pv WHPH]pVL FpONLW&]pVHN A vizsgáodw NH]GHWHNRU D] YROW D NRQFHSFLyQN KRJ\ D RNWyEHUpWO szeptemberéig tartó 2003-DV PRGHOOpYEHQ UpV]WYHY V]HUYH] N ] O HJ\ V]HUYH] HVHWpEHQ D] VV]HV,UiQ\tWRWW %HWHJHOOiWiVL 5HQGV]HUEH WRYiEELDNEDQ IBR) bevont kassza bevételi és kiadási oldal alakulását követjük végig. 6]~UySUyEDV]HU&HQ D -HV V]HUYH]W D 'RPEyYiUL 6]HQW /XNiFV (JpV]VpJ J\L Közhasznú Társaságot választottuk ki. A modellkísérletbe bevont ellátások közül hét kassza a Gyógyító-0HJHO] (OOiWiVL )RV]WiO\ HJ\ D *\yj\v]hu J\L )RV]WiO\ NHWW SHGLJ D *\yj\iv]dwl 6HJpGHV]N ] pv *\yj\i UG )RV]WiO\ IHODGDWN UpEH WDUWR]LN $] LQIRUQDWLNDL támogatást az éppen aktuális szervezeti egység (Adatkezelési és Adattárház )RV]WiO\PDMGD],QIRUPDWLNDL$ONDOPD]iVWh]HPHOWHW)RV]Wily) szolgáltatta. $]HOOHQU]pVLYH]HWYHOIRO\WDWRWWPHJEHV]pOpVDODSMiQDPXQNiWD-es járóbeteg kassza vizsgálatával kezdtük, mivel forgalom szempontjából ezt egy közepes NDVV]iQDN UQLQVtWHWW N 0DMG WHYpNHQ\VpJ QN IRO\DPDWRVViJD pughnpehq D Gyógyító-0HJHO] (OOiWiVL )RV]WiO\RQ NtY O D *\yj\v]hu J\L )RV]WiO\RQ YDODPLQWD*\yJ\iV]DWO6HJpGHV]N ]pv*\yj\i LUG)RV]WiO\RQLVPHJNH]GW ND YL]VJiODWRW $ IRO\yV]iPOD ÄPHJWDNDUtWiV NLXWDOiViW D 3pQ] J\L )RV]WiO\RQ könyvviteli nyilvántartását pedigd6]ipylwhol)rv]wio\rqhoohqul]w N Az irányított betegellátási rendszer (korábban modellkísérlet) DGDWIHOGROJR]iVLHOYLIRO\yV]iPODQ\LOYiQWDUWiVLIHODGDWDLQDNHOOHQ U]pVH az elszámolási folyamat vizsgálata Az Irányított Betegellátási Modellkísérlet júllius 1-MpQLQGXOWV]HUYH]YHOpV a költségvetési törvényben meghatározott beteglétszámmal WO QDSMDLQNLJ YiOWR]RWW D V]HUYH]N pv IRO\DPDWRVDQ HPHONHGHWW D] pulqwhww ODNRVRN V]iPD $ 2003-DV PRGHOOpY PiVRGLN IHOpWO PiU V]HUYH] Yolt az Országos (JpV]VpJEL]WRVtWiVL 3pQ]WiUUDO V]HU]GpVHV YLV]RQ\EDQ (]]HO D] pulqwhww ODNRVRN OpWV]iPDN ]HOPLOOLyIUHQWW

8 8 A modellkörbe bevont 10 kassza a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 19. sz. PHOOpNOHWHV]HULQWDN YHWNH] 1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás 2. Fogászati ellátás 3. Járóbeteg-szakellátás 4. )HNYEHWHJ-szakellátás (aktív, krónikus) 5. CT, MRI 6. 0&YHVHNH]HOpV 7. Házi szakápolás 8. *\yj\v]huwiprjdwiv NLYpYH D N O Q V]HU]GpV DODSMiQ ILQDQV]tUR]RWW gyógyszerek) 9. Gyógyászati segédeszköz támogatás 10. *\yj\i UG-szolgáltatás. $ HOOiWiVV]HUYH] D] 2(3-SHO N W WW V]HU]GpVEHQ YiOODOMD D] pulqwhww ODNRVViJ ellátását a felsorolt területeken, illetve az általa nem nyújtott szolgáltatások tekintetében azok megszerezését és monitorozását. Az OEP és a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. között január 1- MpQ OpWUHM WW V]HU]GpVW PHJYL]VJiOWXN pv D,,,.RUPiQ\UHQGHOHW 50/A.. -iedqohtuwdnqdnphjihohoqhnwdoiowxn $] 2(3 puypq\ehq OpY EHOV V]DEályozása nem vonatkoztatható a fenti V]HU]GpVHNUH ( V]HU]GpVHN N YHWNH]WpEHQ D]RQEDQ W EE V]i] PLOOLy IRULQW kiutalása történik meg, H]pUW MDYDVROMXN D V]HU]GpVHNHQ D MRJL HOOHQMHJ\]pV mellett a pénzügyi ellenjegyzés alkalmazását is. $],%5HOOHQU]pVDOiYRQWLGV]DNiUyOD0DJ\DU. ]WiUVDViJpVpYL N OWVpJYHWpVpUO V]yOy pyl &;;;,,, W UYpQ\ -a, a évi N OWVpJYHWpVUO V]yOy pyl /;,, W UYpQ\ -a, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból W UWpQ ILQDQV]tUR]iViQDN UpV]OHWHV szabályairól szóló, többször rnódosított 43/1999. Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. Rendelet) 50., 50/A., 50/B. és az 50/C. -a rendelkezik. A hivatkozott jogszabályok az irányított betegellátási rendszerrel kapcsolatban keretszabályozást adnak. (]HQ W~OPHQHQ D M~OLXV -án kelt - Donkáné Verebes Éva akkori ILJD]JDWy-helyettes asszony részére írt - feljegyzést bocsátotta rendelkezésünkre a Gyógyító-0HJHO](OOiWiVL)RV]WiO\ pv D],QIRUPDWLNDL$ONDOPD]iVWh]HPHOWHW )RV]WiO\ DPHO\ D],%5-hez kapcsolódó adatfeldolgozási fázisokat rögzíti. Ezt a IHOMHJ\]pVW YDODPHQQ\L D PXQNDIRO\DPDWEDQ UpV]WYHY V]DNIRV]WiO\ YH]HWMH aláírta, de QHP WHNLQWKHW UQHJIHOHO V]DEiO\R]iVL HV]N ]UUHN A 4/2002.

9 9 (Eb.K.3.) és a 14/2003. (Eb.K.3.) az OEP jogi iránymutatásairól, a szabályozás HV]N ]HLUOH]HNNLDGiVLpVQ\LOYiQWDUWiVLUHQGMpUOYDODPLQWD]LJD]JDWiVLV]HUYHN iowdo DONDOPD]KDWy V]DEiO\R]iVL HV]N ] NUO V]yOy ILJD]JDWyL XWDVtWiVRNEDQ foglaltaknak a feljegyzés nem felel meg. 0HJiOODStWMXN KRJ\ D] HOOHQU]pV DOi YRQW LGV]DNUD YRQDWNR]yDQ QLQFV iwirjy NRPSOH[ EHOV XWDVtWiV PHO\ D] HJpV] UHQGV]HUUH YRQDWNR]yDQ UHQGHONH]LNYDODPHQQ\LHOMiUiVUyOD]RNHOYpJ]pVpUOpVPyGMiUyO A szabályozás hiánya miatt szóbeli interjúk segítségével vizsgáltuk meg a N O QE ]PXQNDIRO\DPDWRNDW $]2(3D]LUiQ\tWRWWEHWHJHOOiWiVWV]HUYH]HJpV]VpJ J\LV]ROJiOWDWyEHYpWHOHLWpV kiadásait elvi folyószámlán vezeti a Korm. rendeletben meghatározottak alapján. Bevétel: minden hónapban a nemenként, korcsoportonként és egyéb szernpontok szerint megállapított fejkvóta összege. Kiadás: D] HJ\HV V]HUYH]NK ] WDUWR]y lakosok által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások után az OEP által az adott ellátást nyújtó szolgáltatónak kifizetett tételek összessége. Hangsúlyozva, hogy a NLDGiVRNDW QHP D V]HUYH]N IL]HWLN KDQHP D] 2(3 D QRUPiO ILQDQV]tUR]iVL V]HU]GpVHN puwhoppehq IRO\yVtWMD D V]ROJiOWDWyNQDN I JJHWOHQ O DWWyO KRJ\ D] HOOiWiVWKROYHWWpNLJpQ\EHD]DGRWWLGV]DNEDQ Ezen a folyószámlán év közben tényleges pénzforgalom nincs. Csak évente egyszer válik élessé", amikor a folyószámla egyenlege kifizetésre kerül - amennyiben pozitív. Az elvi folyószámlának nem része a szervezési és prevenciós díj, ezért ezeket nem vizsgáltuk. A Korm. rendelet vonatkozó paragrafusa értelmében a havi bevétel összegét az ország lakosságának nem és kor szerinti összetétele alapján, korosztályonként - az HO]pYD]RQRVLG V]DNiQDNWHOMHVtWPpQ\GtMDDODSMiQ- megállapított fejkvóta és az HOOiWiVV]HUYH]K ] WDUWozó biztosítottak korosztályonkénti, nemek szerinti létszámának figyelembevételével kell meghatározni a modellbe bevont természetbeni ellátások: mindegyikére, külön-külön. A havi bevétel összegét az HOLUiQ\]DWRNWiUJ\pYLQ YHNPpQ\pYHONRUULJiOQLNHOO KoQNUpWV]iPRNQpON OD]LQGH[iOiVPHQHWHDN YHWNH] 1. $]HO]pYD]RQRVLGV]DNiQDNWHOMHVtWPpQ\IHOKDV]QiOiVDGDWDLNHU OQHN kor és nem szerint felosztásra az adott korcsoportra jutó országos népességadatok (KSH adatok) alapján. Ez az ún. indexálatlan fejkvóta.

10 10 2. IndexszámRWNpSH]QHND]DNWXiOLVpYN OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]DW VV]HJHpV D]HO]pYLWHOMHVtWpVKiQ\DGRVDIRUPiMiEDQ 3. $]LQGH[iODWODQIHMNYyWDpUWpNpWEHNHOOV]RUR]QLD]HO]SRQWEDQOHtUW indexszámmal. Így keletkezik az országos indexált fejkvóta. A bevétel meghatározásához szükséges fejkvóta kiszámításának részletezésére UHQGHONH]pV QNUH ERFViWRWW D],%5 )RV]WiO\ HJ\ DOitUDWODQ PiUFLXV -ai NHOWH]pV&,UiQ\tWRWW EHWHJHOOiWiV IHMNYyWD NpV]tWpV DOJRULWPXVD FtP& OHtUiVW mely szintén QHPPHJIHOHOV]DEiO\R]iVLHV]N ]. Megállapítottuk továbbá, hogy a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz és a J\yJ\I UG NDVV]iN HVHWpEHQ D YL]VJiOW -DV PRGHOOpY HOV KiURP KyQDSMiUD YRQDWNR]y IHMNYyWiW D IHQWLHNWO HOWpU PyGRQ NpS]HWW arányszámok segítségével állapították meg. E módszer használatát sem támasztja alá semmilyen dokumentum. $] HOOHQU] WW LGV]DNEDQ puypq\hv J\UHQGHN V]HULQW D *\yj\twy-0hjho] (OOiWiVL )RV]WiO\RQ EHO O P&N G V]HUYH]HWL HJ\VpJ YH]HWWH D] HOYL folyószámlákat. Az ehhez szükséges - a TBIZ által a normál finanszírozás keretében kifizetett - DGDWRNDW WRYiEEi D] DNWXiOLV V]HUYH]QNpQWL OpWV]iPRW D IRV]WiO\PiVPXQNDWiUVDLH-mailben vagy floppyn továbbították számukra. Mivel IRV]WiO\RQ EHO OL OHYHOH]pVUO YDQ V]y H]HNUO D] DQ\DJRNUyO D],UDWNH]HOpVL Szabályzat szerinti iktatott hivatalos dokumentumok nem keletkeztek. $ J\yJ\V]HU D J\yJ\iV]DWL VHJpGHV]N ] pv D J\yJ\I UG NDVV]iN országos IHMNYyWiMiKR]V] NVpJHVDGDWRNIHOGROJR]iVDD]LOOHWpNHVV]DNIRV]Wilyokon történt. A helyszíni vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy ezen kasszák fejkvóta V]iPtWiViKR] IHOKDV]QiOW DGDWRN YLVV]DPHQOHJ HOOHQUL]KHWHWOHQHN YROWDN dokumentumokkal nem voltak alátámasztva. (1 sz. melléklet, csak az érintettek kapták) A GyógyV]HU J\L )RV]WiO\ pv D *\yj\iv]dwl 6HJpGHV]N ] pv *\yj\i UG )RV]WiO\ D VDMiW NDVV]iLNUD NLV]iPtWRWW IHMNYyWiW HJ\ N ] V WiEOi]DWED IRJODOWiN PHO\HWD*\yJ\V]HU J\L)RV]WiO\LOOHWpNHVPXQNDWiUVDN OG WWH-mailben az IBR- HV NROOpJiQDN $ IRV]WiO\RN N ]ötti elektronikus levelezés nincs dokumentálva, vagyis nem tettek eleget az Iratkezelési Szabályzat pontjában foglalt HOtUiVQDN

11 11 $ PHJiOODStWRWW RUV]iJRV IHMNYyWD DODSMiQ D] HOOiWiVV]HUYH]K ] WDUWR]y biztosítottak korosztályonkénti, nemek szerinti létszámának figyelembevételével kell meghatározni D V]HUYH]QNpQWL KDYL DNWXiOLV EHYpWHOW. Ehhez az említett input adatokat az informatika által meghatározott szerveren keresztül a Gógyító 0HJHO] (OOiWiVL )RV]WiO\ V]ROJiOWDWWD DPLW D] LOOHWpNHV LQIRUPDWLNDL IRV]WiO\ feldolgozott. A feldolgozás eredményeként keletkezett elektronikus adathordozót (CD-W D RNWyEHU pv PiUFLXV N ] WWL LGV]DNUD YRQDWNR]yDQ QHP találtunk áprilisától szeptemberéig a CD-N IHOOHOKHWN D],% )RV]WiO\on - NtVpU OHYpO QpON O (] D J\DNRUODW QHP IHOHO PHJ D],UDWNH]HOpVL 6]DEiO\]DWHOtUiVDLQDN -DYDVROMXNDGRNXPHQWXPRNHOiOOtWiVDpVQ\LOYiQWDUWiVDVRUiQD],UDWNH]HOpVL 6]DEiO\]DWHOtUiVDLQDNPDUDGpNWDODQEHWDUWiViW Az elvi folyószámla kiadási oldalának meghatározásakor nem történt más, mint az aktuális hónapi normál finanszírozási adatokat használták fel - V]HUYH]NUH pv D hozzájuk tartozó TAJ körre lebontva. A gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz kasszákra vonatkozóan az input adatokat az AdattiUKi]V]ROJiOWDWWD$J\yJ\I UG és a gyógyító-phjho]hooiwivlndvv]innlil]hwpvhld]loohwpnhvv]dnirv]wio\rnwyo V]iUPD]WDN.LYpYHDIHNYEHWHJNDVV]DNLIL]HWpVHLWPHO\HNHWD*<Ï*<,1)2. UHQGV]HUpEO Q\HUWHN $ J\yJ\tWy-PHJHO] HOOiWiV NDVV]iLQiO D V]HUYH]QNpQWL 7$-V]LQW&NLDGiVLWpWHOHNHWD],%5-es kollégák a TBIZ szerinti - eü. szolgáltatóra kimutatott - tételes finanszírozási adatokhoz viszonyították. A gyógyszer, a J\yJ\iV]DWLVHJpGHV]N ]pvdj\yj\i UGNDVV]iNNDOD],%5-es kollégák -állításuk szerint - QHP IRJODONR]WDN D] D V]DNIRV]WiO\RN IHODGDWD YROW (]]HO V]HPEHQ D V]DNIRV]WiO\RNWyONDSRWWLQIRUQiFLypUWHOPpEHQD],%5NLDGiVLWpWHOHLQHNQ\RPRQ N YHWpVpWpVHOHP]pVpWQHPYpJ]LNKLV]HQVHPDYpQ\V]LQW&DGDWRNVHPD7$--kör nem áll rendelkezésükre. A kiadásokról csak utólag szolgáltat számukra LQIRUPiFLyW D] HOYL IRO\yV]iPOD YH]HWMH $] DGDWRN KHO\HVVpJpUO QHUQ WXGQDN PHJJ\]GQLQLQFVHOOHQU]pVLSRQWDPXQNDIRO\DUQDWEDQ Javasoljuk, hogy a munkafolyamatokat a 10/2004. (Eb.K.3.) sz. OEP XWDVtWiVEDQU J]tWHWWHNV]HULQWYpJH]]pNDV]DNIRV]WiO\RN-DYDVROMXNWRYiEEi PHJIHOHOHOOHQU]pVLSRQWRNNLpStWpVpW $]HOYLIRO\yV]iPODHJ\HQOHJYH]HWMpWOPHJNDSRWWD-HVV]HUYH]7$--körére, október, november, és december hónapra vonatnr]y IDO\yV]iPOD VV]HVtW NLPXWDWiVW VV]HKDVRQOtWRWWXN D] $GDWWiUKi] iowdo OHJ\&MW WW D]RQRV LGV]DNRNUD vonatkozó adatokkal a 60, 61 és 62-es kasszák esetében. Mindhárom hónap esetében eltérést tapasztaltunk a 60-as és a 61-es kasszák esetében. Az Adattárháztól származó adatok az említett esetekben magasabbak

12 12 voltak, mint a folyószámlán feltüntetett adatok. Az eltérés mértéke milliós QDJ\ViJUHQG& A 62-es kassza egyezett. (2 sz. melléklet) Az elvi folyószámla kiadási oldalának meghatározásában résztvev IRV]WiO\RN ugyanúgy kommunikálnak egymással, mint ahogyan a bevételek meghatározásakor már részletesen leírtuk. A megállapításunk ebben az esetben is az, hogy nem teljesülnek az Iratkezelési Szabályzatban meghatározottak. $YL]VJiOWWHYpNHQ\VpJHNUOaz informatikai szakvélemény alapján DN YHWNH] megállapításokat tesszük. (3 sz. melléklet) Az input adatok bevitele több manuális lépést tartalmaz, ezért nagy az emberi WpQ\H] NRFNi]DWD $ IHMNYyWD V]iPtWiVD LOOHWYH WiUROiVD HJ\ HODYXOW Pydszerrel, ([FHO WiEOi]DWRNEDQ W UWpQLN $ WpUtWpVL NDWHJyULiN HOWpU KDV]QiODWD YDODPLQW D] utólagos korrigálások archiválásának hiánya miatt a finanszírozási adatok ismételt HOiOOtWiVD QHKH]HQ LOOHWYH QHP N YHWKHW D *\yj\twy-0hjho] (OOiWiVL )RV]WiOyon. Hiányzik az adatbázisban történt változtatások naplózása (ki, mikor, mit módosított). Javasoljuk a manuális lépések számának csökkentésére és az Excel táblázatok NLN V] E OpVpUH KRJ\ D] DGDWRN HJ\ EL]WRQViJRVDEE NRUV]HU&EE LQWHJUiOW rendszer részeként kerüljenek az adatbázisba. Javasoljuk annak egységesítését, hogy a fejkvóta számításhoz mely térítési NDWHJyULiNDWYHJ\pNILJ\HOHPEHDN O QE ]DGDWKDOPD]RNOHYiORJDWiViQiO Javasoljuk az archiválás szabályozását, valamint a programok részeként a naplózás használatát. $] LOOHWpNHV LQIRUPDWLNDL IRV]WiO\ PXQNDWiUVDL D YL]VJiODWUD NLYiODV]WRWW -es V]HUYH] HVHWpEHQ D PHJKDWiUR]RWW KyQDSRNUD QRYHPEHU PiMXV szeptember) és a járóbeteg kasszára vonatkozóan a saját archivált dokumenwxpdlnihokdv]qioiviydohoiootwrwwindehypwholpvnldgivldgdwrndwydj\lv az egyenleget. A 2003-DV PRGHOOpYEHQ D] HOYL IRO\yV]iPOD HJ\HQOHJHN Q\RPiQ HOV] U M~QLXV hónapra készítettek ún. kasszazárolást". Majd ezt mlegismételték július, szeptember, október, november és december hónapokra vonatkozóan. (] D P&YHOHW D YDOyViJEDQ QHP NDVV]D]iUROiV KDQHP D ILQDQV]tUR]iVL WHUYEHQ D gyógyító-phjho] HOOiWiVL NDVV]iN HOLUiQ\]DWiEyO D] HOYL IRO\yV]iPOD SR]LWtY egyenlege mértékéig az év végi kifizetéshez meghatározott összeg elkülönítése.

13 13 (ON O QtWpVW D Ki]LRUYRVL D IRJiV]DWL D P&YHVH YDODPLQW D &7 pv 05 NDVV]iN esetében alkalmaztak, de nem történt meg minden hónapban. Ezt az IBR-es kolléga D]]DOLQGRNROWDKRJ\QHPYROWPpJLVPHUWDN OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]at összege. A ILQDQV]tUR]iVL WHUY NpV]tWMH V]HULQW D NLPDUDGW KyQDSRNEDQ D WHUY HONpV]tWpVpQHN határidejéig nem érkezett ilyen igény. Az év végi elszámolást az elkülönítés nem WHV]L WHUYH]KHWYp PLYHO D] pyn ]L SR]LWtY VV]HJHN HON O QtWpVH HOOHQpUH HOIordulhat, hogy egy kassza egyenlege negatív lesz. Amennyiben egy kassza IBR-HV HJ\HQOHJH SR]LWtY pv D] HON O QtWHWW VV]HJ QHP HOHJHQG D NLIL]HWpVUH D N OWVpJYHWpV EL]WRVtWMD D YLVV]DPHQOHJHV IRUUiVW (]puw QHP OiWMXN MHOHQWVpJpW D kasszazárolás"-nak. A folyószámla egyenlegek megállapításának menete (kasszazárolások) sem UHQGHOHWLOHJVHPEHOVXWDVtWiVVDOQLQFVV]DEiO\R]YD Az év végi folyószámla egyenleg megállapítása során az Irányított Betegellátási )RV]WiO\ WRYiEELDNEDQ,%) D KDYL HJ\HQOHJHNEO HJ\ VV]HIRJODOy WiEOi]DWRW NpV]tWPHO\NDVV]iQNpQWpVV]HUYH]QNpQWW QWHWLIHOD]HJ\HQOHJHNHW(]DWiEOi]DW negatív és pozitív összegeket egyaránt tartalmaz. 0iVRGLN OpSpVEHQ HOW&QQHN D QHJDWtY HJ\HQOHJHN D PHJPDUDGW SR]LWtY HJ\HQOHJHNEO SHGLJ HJ\ tum VV]HVtWpV NHOHWNH]LN D] HO]WO HOWpU végösszegekkel. Harmadik lépésben a csak pozitív egyenleget tartalmazó összesen sorokhoz viszonyítva az egyes kasszák megtakarítását" százalékos értékben tünteti fel. Negyedik lépésben ezeket a százalékos DUiQ\RNDW YHWtWL YLVV]D D] HUHGHWL HOV lépésben meghatározott), csak pozitív összesen sorokra, így képezve egy forintosított értéket. Ötödik lépésként a költségvetési törvényben szabályozott módon érvényesítik a degressziót. Ennek eredményeként meghatározzák az elszámolás során kasszánként pvv]huyh]qnpqwnlwl]hwkhw VV]HJHNHW A 2003-DV PRGHOOpY OH]iUiVDNRU QHP YROW HOHJHQG VV]HJ D] HJ\HV NDVV]iNEDQ ezért a végelszárnolás február 28-ig történt meg. (4 sz. melléklet) A fenti lépések során tuodmgrqnpsshq D V]HUYH]N Q EFO O D NDVV]DFVRSRUWRN N ] WWL QHJDWtY VV]HJHN ÄNH]HOpVpYHO D SR]LWtY HJ\HQOHJ& NDVV]iNEyO NHU OQHN kiegyenlítésre az ún. veszteségek. $],%5 HOYL IRO\iV]iPOD YpJHOV]iPROiViW N YHW&HQ D,,, V].RUP rendeletben IRJODOWDNDODSMiQNLHJ\HQOtWV]HUYH]LpVSiO\i]DWLDODSRWNpSH]WHND PDUDGYiQ\ VV]HJpEO

14 14 A 2003-as modellév megtakarításának" elszámolása, valamint YpJHOV]iPROiVD V]iPV]DNLODJ QHP HOOHQUL]KHW D J\yJ\V]HU D J\yJ\iV]DWL VHJpGHV]N ]pvdj\yj\i UG kasszák esetében tapasztalt összegbeli eltérések és a dokumentáció hiánya miatt. Javasoljuk az elszámolási folyamat átláthatóságának érdekében a szabályozást. $ YL]VJiOW PRGHOOpY YpJpQ V]HUYH] HOYL IRO\yV]iPOiMiQ NpS]G WW EHYpWHOL többlet, melynek klxwdoiviuyo D 3pQ] J\L )RV]WiO\ JRQGRVNRGRWW $ SpQ] J\L P&YHOHW YpJUHKDMWiVD VRUiQ ILJ\HOHPPHO NHOOHWW OHQQL N D ;,, Korm. rendelet XII. fejezetében, valamint az 5/2003. (Eb.K.2.) sz. OEP utasításban foglaltakra. Annak érdekében, hogy a kiutalás megtörténjen, az Irányított Betegellátási )RV]WiO\ D YH]HWL puwhnh]ohw HOp WHUMHV]WHWWH D] HOV]iPROiVW PHO\HW D SOpQXP jóváhagyott, s ezt határozatba foglalta. E határozat értelmében az IBF felkérte az LOOHWpNHV NDVV]iNpUW IHOHOV IRV]WiO\RN YH]HWLW KRJ\ LQWp]NHGMHQHN D NLXWDOiV érdekében, valamint a gyógyító-phjho] HOOiWiVL NDVV]iNUD YRQDWNR]yDQ HO LV készítette a pénzforgalmi feladást a TBIZ-es utalványlistához. Az 5/2003. OEP utasításban foglaltak szerint összhangban a jogszabállyal az XWDOYiQ\R]iV IRO\DPDWiW LGEHQ PHJHO]L D V]DNPDL WHOMHVtWpVLJD]ROiV (]W N YHWHQW UWpQLNPHJD]XWDOYiQ\pUYpQ\HVtWpVHPDMGHOOHQMHJ\]pVHYpJ OSHGLJ az utalványozása. A gyakorlatban azt tapasztaltuk, hogy a szakmai teljesítésigazolás hiányzik. -DYDVROMXND]RQV]HUYH]HWLHJ\VpJUpV]pUODWHOMHVtWpVLJD]ROiVHOYpJ]pVpWDKRO DV]HU]GpVHNDODSMiQPpUKHWpVGRNXPHQWiOWDWHOMHVtWpV7RYiEEiDMHOHQOHJ átdolgozás alatt álló 5/2003. sz. OEP utasításban kerüljön pontosításra/meghatározásra az ellátási szektorban a szakrnai teljesítésigazolás tartalma és módja. $] puypq\hvtwqhn D V]DNPDL WHOMHVtWpVLJD]ROiV DODSMiQ HOOHQUL]QLH NHOO D] VV]HJV]HU&VpJHW D IHGH]HW PHJOpWpW pv D]W KRM\ D] HOtUW DODNL N YHWHOPpQ\HNHW betartották-e. Ezen kritériumok megléte esetén a bizonylatra rá kell vezetnie az ÄpUpQ\HVtWYH PHJMHO OpVW D W UYpQ\L VRUKR] NDSFVROyGy IN Q\YL V]iPODV]iPRW valamint KTK-t.

15 15 $ PHJYL]VJiOW GRNXPHQWXPRN PLQGHJ\LNpUO KLiQ\]LN D] ÄpUYpQ\HVtWYH PHJMHO OpV pv D IN Q\YL V]iPODV]iP %iu D KTK automatikusan beazonosítja a IN Q\YLV]iPODV]iPRWPLQGNHWWKDV]QiODWiWHOtUMDDEHOVXWDVtWiV euypq\hvtwpvxwiqdn YHWNH]OpSpVDSpQ] J\LHOOHQMHJ\]pV(]W többek között abból a célból kell megtenni, hogy az utalványozó biztosítva legyen arról, hogy a teljesítés szakmai igazolása és az érvényesítés megtörtént. Megállapítjuk, hogy az HOOHQMHJ\]ILJ\HOPpWHONHU OWHDV]DNPDLWHOMHVtWpVLJD]ROiVKLiQ\D Javasoljuk az érvényesítés és az ellenjegyzés során a szabályok maradéktalan betartását. $ 3pQ] J\L )RV]WiO\RQ D] XWDOYiQ\R]iV HOWpU PyGRQ YDOyVXOW PHJ D J\yJ\tWy PHJHO] HOOiWiVL NDVV]iNDW YDODPLQW D J\yJ\V]HU J\yJ\iV]DWL VHJpGHV]N ] pv J\yJ\I UGNDVV]iNDWLOOHWHQ (OEELHNXWDOYiQ\R]iVDpUYpQ\HVtWHWWRNPiQ\UDUiYH]HWHWWUHQGHONH]pVHn (rövidített utalványon), az utóbbiaké pedig külön írásbeli rendelkezésen (utalványrendelkezésen) történt. Az utalványrendelvényen a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet nak (4) bekezdése szerint fel kell tüntetni: DUHQGHONH]QHNpVDUHQGHONH]ést végrehajtónak a megnevezését, az utalvány" szót, a költségvetési évet, DEHIL]HWpVDNHGYH]PpQ\H]HWWPHJQHYH]pVpWFtPpWEDQNV]iPOiMiQDN a számát, DIL]HWpVLGSRQWMiWPyGMiWpV VV]HJpW DPHJWHUKHOHQGMyYitUDQGyEDQNV]iPODV]iPiWps megnevezését, DNHOWH]pVWYDODPLQWD]XWDOYiQ\R]ypVD]HOOHQMHJ\]DOitUiViW a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszámát. A rövidített utalványon a rendelet (4) bekezdésében meghatározottak közül az okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. Megállapítjuk, hogy a felsorolt ismérvek közül az utalványrendelvényen hiányzott a rendelkezést végrehajtónak a megnevezése, a költségvetési év megjelölése, a jóváírandó bankszámla száma. Egyik esetben sem található meg a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszáma.

16 16 $] HOOHQU] WW tuivehol Q\LODWNR]DWD V]HULQW D] XWDOYiQ\R]iV P&YHOHWpEHQ NpW utalványozó vesz részt: egy szakmai és egy pénzügyi. Megállapítjuk, hogy a YL]VJiOW LGV]DNEDQ puypq\hv V]DEiO\R]iV QHP N O QE ]WHW Peg kétféle utalványozót. Az utalványozó aláírásának az utalványon kell szerepelnie. -DYDVROMXND]XWDOYiQ\RNPDUDGpNWDODQPHJIHOHOWHWpVpWD]HOtUiVRNQDN Az utalványozás végrehajtása után az utolsó munkafázis a könyvviteli elszámolás és nyilvántartás. $ N Q\YYLWHOL Q\LOYiQWDUWiVEDQ N O Q IN Q\YL V]iPODV]iPRQ W QWHWLN IHO D J\yJ\V]HU D J\yJ\iV]DWL VHJpGHV]N ] pv D J\yJ\I UG HOOiWiVRN irányított betegellátásra kifizetett összegeit. A gyógyító-phjho]hooiwivrnkdvrqoy kifizetéseire nem rendszeresítetthnn O QIN Q\YLV]iPODV]iPRW

17 17 Összegzés $ YL]VJiODW Q\RPiQ D] HOOHQU] WW LGV]DNUD YRQDWNR]yDQ OHJPHJKDWiUR]yEE KLiQ\RVViJQDN D QHP PHJIHOHO V]DEiO\R]iVW WDUMXN $ W UYpQ\ pv D UHQGHOHW meghatározta az irányított betegellátással kapcsolatos tevékenységek NHUHWV]DEiO\DLW KLiQ\]RWW D]RQEDQ D] LQWp]PpQ\L V]LQW& iwirjy NRPSOH[ EHOV utasítás. 0XQNiQNDW MHOHQWVHQ PHJQHKH]tWHWWH D] HOOHQU]pVL Q\RPYRQDO YDODPLQW D IRO\DPDWEDpStWHWWHO]HWHVpVXWyODJRVYH]HWLHOOHQU]pVKLiQ\D(PLDWWHOVVRUEDQ szóbeli interjúkra támaszkodtunk. $ IHMNYyWD PHJiOODStWiVD D] HUUH NLDODNtWRWW V]DEiO\RNQDN PHJIHOHOHQ W UWpQW D vizsgált járóbeteg kassza esetében. Nézetünk szerint a valamennyi kasszára vonatkozó fejkvótakiszámíítási szabályok NLDODNtWiVDNRUDV]HUYH]UHQp]YHNHGYH]EEV]iPtWiVLPyGRWKDWiUR]WDNPHJ(]W a véleményünket támasztja alá az 54-5/2003. nyt. sz. feljegyzés következö mondata: Ä$ V]iPtWiVRN WHKiW OHHJ\V]HU&VtWYH D]W PXWDWMiN KD ILJ\HOUQHQ NtY O KDJ\MXN D modellek lakosságának korcsoport összetételét, csupán a lakosságszámot vesszük és azt a teljes rnagyar populáció korcsoport összetétele szerint bontjuk korcsoportokra, a modellek bevétele növekszik." Ezért átgondolásra érdemesnek tartjuk az alkalmazott számolás módosításának kezdeményezését a jogalkotónál. Az IBF a folyószámla vezetését és nyilvántartását végzi, az abban foglalt adatok KLWHOHVVpJppUW D]RQEDQ QHP YiOODO IHOHOVVpJHW PLYHO iooivirjodoivxn V]HULQW D] D V]DNIRV]WiO\RN IHODGDWD +iurp NDVV]D HVHWpEHQ D V]DNIRV]WiO\RN QHP WXGWDN a IHMNYyWD HOiOOtWiViUyO GRNXPHQWXPRNDW V]ROJiOWDWQL WRYiEEi D NLDGiV WpWHOHLQHN PHJKDWiUR]iViEDQ VHP P&N GWHN N ]UH $ V]yEDQ IRUJy NLIL]HWpVHN nagyságrendjét tekintve tény, hogy az irányított betegellátással kapcsolatban a 2003-as modellévben összesen ezer Ft kiutalása történt meg. (Ez az összeg nem tartalmazza a prevenciós és szervezési díjakat.) A gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz kasszák tekintetében október, november és december hónapokban az alábbi eltéréseket tapasztaltuk (eft-ban): Gyógyszer GYSE október 3.898, , november 4.022,3 947, december 3.812, ,3 Összesen: , ,1

18 18 Vizsgálódásunk során azt tapasztaltuk, hogy az irányított betegellátással NDSFVRODWRV IHODGDWRNEDQ N ]UHP&N G V]HUYH]HWL HJ\VpJHN N ] WW QHKH]HQ N YHWKHWD]DGDWIRUJDORP Ezért és a már említett szabályozatlanság miatt javasoljuk az IBR eddigi tevékenységégnek 1999-LJYLVV]DPHQOHJHVHOOHQU]pVpW $ PLQGHQUH NLWHUMHG V]abályrend, az adatforgalom dokumentálása nélkül DJJiO\RVQDN WDUWMXN D UHQGV]HU MHOHQOHJLQpO QDJ\REE OpWV]iPUD W UWpQ kiterjesztését.

19 19 Javaslatok Az IBR eddigi tevékenységének 1999-LJYLVV]DPHQHOOHQU]pVH $]HOOHQU]pVLQ\RPYRQDOPHJKDWiUR]isa, a FEUVE kiépítése. A 10/2004. (Eb.K.3.) OEP utasítás betartása és kiegészítése. Az 5/2003 (Eb.K.2.) OEP utasításban foglaltak módosítása és az abban foglaltak maradéktalan betartása. $] HOOiWiVV]HUYH]NNHO N W WW V]HU]GpVHNHQ D SpQ] J\L HOOHQMHJyzés alkalmazása. $],UDWNH]HOpVL6]DEiO\]DWHOtUiVDLQDNDONDOPD]iVD Javaslatok az informatikai szakvélemény alapján A manuális lépések számának csökkentése és az Excel táblázatok kiküszöbölése FpOMiEyOHJ\EL]WRQViJRVDEENRUV]HU&EELQWHJUiOWUHndszer alkalmazása. 7pUtWpVL NDWHJyULiN HJ\VpJHV DONDOPD]iVD D IHMNYyWD V]iPtWiVKR] W UWpQ adatleválogatás esetére. Az archiválás szabályozása, valamint a programok részeként a naplózás használata.

20 20 Megállapítások és Javaslatok Megállapítás Rangsor Kockázat/Hatás Javaslat A gyógyszer, a gyógyászati VHJpGHV]N ]pvdj\yj\i UG kasszák X-XI-XII. havi fejkvóta számítása nincs dokumentálva. Az Adattárház és az elvi folyószámlán a 60-as és 61-es kasszák adatai között milliós QDJViJUHQG&D]HOWpUpV A 2003-as modellév elszámolása és végelszámolása a dokumentálatlanság és az VV]HJV]HU&HOWpUpVHNPLDWWQHP HOOHQUL]KHW A július 26-án kelt IHOMHJ\]pVQHPWHNLQWKHW PHJIHOHOV]DEiO\R]iVL eszköznek. A március 6-án kelt Irányított betegellátási fejkvóta NpV]tWpVDOJRULWPXVDFtP&OHtUiV QHPPHJIHOHOV]DEiO\R]iVL eszköz. A folyószámla egyenlegek megállapításának menete sem UHQGHOHWLOHJVHPEHOV utasítással nincs szabályozva. +LiQ\]LND]HOOHQU]pVL Q\RPYRQDOpVQHPP&N GLND FEUVE. $V]HUYH]NNHON W WW V]HU]GpVHNUHQHPYRQDWNR]LND] 2(3EHOVV]DEiO\R]iVD Kiemelt Kiemelt Kiemelt Kiemelt Kiemelt Kiemelt Kiemelt Átlagos E. Alapból történt kifizetést módosíthatja (OOHQUL]HWOHQ kiutalások (OOHQUL]KHWHWOHQ elszámolás A munkafolyamatok szokásjogon alapulnak Befolyásolja az elvi folyószámla egyenlegét Befolyásolja az elvi folyószámla egyenlegét A szervezet kockázati kitettsége MHOHQWV A kötelezettségvállalás pénzügyi feltételeinek biztosítása Az IBR LJYLVV]DPHQ HOOHQU]pVH Az IBR LJYLVV]DPHQ HOOHQU]pVH Az IBR LJYLVV]DPHQ HOOHQU]pVH Átfogó, NRPSOH[EHOV utasítás kialakítása. Átfogó, NRPSOH[EHOV utasítás kialakítása. 0HJIHOHO szabályozás kialakítása. $]HOOHQU]pVL nyomvonal meghatározása és a FEUVE kiépítése. Alkalmazzák a V]HU]GpVHNHQ a pénzügyi ellenjegyzést.

21 21 $IRV]WiO\RNN ] tti elektronikus levelezés, a CD és floppy továbbítás nincs dokumentálva. $V]DNIRV]WiO\RNN ] WWL munkafolyamatok a szabályozástól eltérnek. +LiQ\R]QDND]HOOHQU]pVL pontok. Hiányzik az utalványozás PHQHWpEODV]DNPDL teljesítésigazolás. Az érvényesítés és az ellenjegyzés nem a vonatkozó szabályok szerint történt. Az utalványrendelvény ill. a rövidített utalvány nem felel meg a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletnek. Átlagos Átlagos Átlagos Átlagos Átlagos MHOHQW VpJ& Átlagos 1HPN YHWKHWD] adatforgalom Nehezen követ- KHWDPXQNDYpJzés Befolyásolhatja az elvi folyó- számla egyenlegét Szabálytalan utalványozás Szabálytalan utalványozás Szabálytalan utalványozás A hatályos Iratkezelési Szabályzat betartása. A 10/2004. (Eb.K.3.) OEP utasításban rögzítettek betartása. 0HJIHOHOHO- OHQU]psi pontok kiépítése. A szakmai teljesítésigazolás ellátási szektorbeli alkalmazásának pontosí- tása/meghatá- UR]iVDDEHOV utasításban. Az érvényesítés és az ellenjegyzés során a szabályok ma- radéktalan be- tartása. Az utalványrendelvény, a rövidített utalvány szabályozásnak megfe- OHODONDOPDzása.

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ A. Bevezetés $] LVNROiEDQ NpW pyh IRO\y P&KHO\PXQND PHO\QHN UpV]WYHYL D] LQIRUPDWLND WDQiURN NRRUGLQiOiVD PHOOHWW

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003.

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003. Alisca Comp Kft Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV 2003. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y TARTALOMJEGYZÉK $352*5$0-(//(0=,...4 1.1. A ).g1

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

E X P O R T Á R J E G Y Z É K

E X P O R T Á R J E G Y Z É K BARANYA TÉGLA KFT. E X P O R T Á R J E G Y Z É K AZ ÁRAK GYÁRTELEPI ÁRAK, A SZÁLLÍTÁST NEM TARTALMAZZÁK. Az áru raklapra csomagolva kerül forgalomba. A termék ára a raklap árát tartalmazza. Elszállítás

Részletesebben

SELTI SL/C16 A SELTI SL/C16 telefonalközpont használati útmutatója (J\YiURVLYRQDOKDWEHOVWHOHIRQ

SELTI SL/C16 A SELTI SL/C16 telefonalközpont használati útmutatója (J\YiURVLYRQDOKDWEHOVWHOHIRQ SELTI SL/C16-1. oldal, összesen 5 - SELTI SL/C16 A SELTI SL/C16 telefonalközpont használati útmutatója (J\YiURVLYRQDOKDWEHOVWHOHIRQ È/7$/È126%(9(=(7 $& WHOHIRQ DON ]SRQW OHKHWYp WHV]L KRJ\ HJ\ YiURVL vonalat

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6(

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6( '$18%,86+27(/657 e9,.216=2/,'è/7e9(6-(/(17e6( DANUBIUS HOTELS Rt. 7DUWDORPMHJ\]pN.216=2/,'È/73e1=h*

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MEGFELELė ELJÁRÁSI MÓD SZABÁLYAI Az értékpapírszlgáltatás frmái Befektetési tanácsadás alkamassági teszttel A befektetési tanácsadás az ügyfél számára szóló

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

V.B. Függvények Megoldások

V.B. Függvények Megoldások V.B. Függvények Megoldások 1.1. Reggel 8 órakor. 1.2. 18 km-t. 1.3. A 12 órás kiránduláson összesen 36 km-t tettek meg. Az átlagsebességet így számoljuk ki: 36 km = 3. 12 h 1.4. Összesen 5 órát pihentek

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben