CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató"

Átírás

1 CIAS ERMO oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA antenna inkább a V]pOHVHEE GH U YLGHEE YpGHQG WHU OHWHQ alkalmazható. A 20cm-es PARABOLA antenna a hosszúkás és keskeny védett területen ideális. (lásd az 1.a-b ábrákat) 1a ábra - 10 cm parabola antenna 1.01 változat TARTALOM 1) È/7$/È126-(//(0=. 2) KAPCSOLÁSI RAJZ 3) 0%6=$.,-(//(0=. 4) A RENDSZER SZERKEZETI ELEMEI 5) PERSPEKTÍVIKUS BONTOTT RÉSZÁBRÁZOLÁS 6) TARTOZÉKOK 7) SZERELÉS 8) BEMÉRÉS ÉS EL/(15=e6 È/7$/È126-(//(0=. Az ERMO 482/ sorompó típusú mikrohullámú rendszer kültéri védelemhez. A sorompó olyan térbeli védelmet jelent, amely egymással V]HPEHQ HOKHO\H]NHG HON O QtWHWW DGyNDW pv YHYNHW alkalmaz, amelyekben a három dimenzió egyike jóval QDJ\REEPLQWDPiVLNNHWW(]DUHQGV]HUNpSHVDUUDKRJ\ NLPXWDVVDD]DGypVDYHYN ] WWLpU]pNHOWWHU OHWHQDPR]Jy test jelenlétét. $]DGypVYHYN ] WWLpU]pNHOWWHU OHWIRUPiMiWpVPpUHWpWD] (502WtSXVQiODN YHWNH]WpQ\H]NKDWiURzzák meg: a) Az alkalmazott antenna típusa b) $]DGypVYHYN ] WWLKDWpNRQ\WiYROViJ c) $YHYEHiOOtWRWWpU]pNHQ\VpJLV]LQW d) $] pu]pnhow WHU OHWHQ HOKHO\H]NHG U J]tWHWW WiUJ\DN jelenléte (táj, falak, kerítések, oszlopok, stb.) e) Az esetleges akadályok típusa f) Az adypvyhyhj\pivkr]ylv]rq\twrwwhokho\h]nhgpvh 1b ábra - 20 cm parabola antenna 1 a-b. ábrák - Az érzékenységi zónák maximális sugara -$]DGypVYHYN ] WWLKDWpNRQ\WiYROViJ az DQWHQQDWtSXViWyOI JJHQPHJKDWiUR]]DDPiVLN két méretet, azon okból kifolyólag, hogy az alkalmazott antenna nyitószöge állandó marad az DGy pv YHY N ] WWL UHFLSURN WiYROViJ változásával. (2. ábra) 2. ábra - Az észlelt zóna méreteinek változása a távolság módosulásával - $ YHYQ EHiOOtWRWW pu]pnhq\vpjl V]LQW, az antennándn PHJIHOHOHQ EL]WRVtWMD KRJ\ D mikrohullámú sorompó mennyire legyen

2 CIAS ERMO oldal, összesen: 15 - érzékeny a zavaró jelekkel szemben. Vegye figyelembe, hogy D J\HQJpEE MHOHN LQNiEE D ]yqd V]pOpUO PtJ D] HUVHEEHN LQNiEE D N ]HSpEO punh]qhn (QQHN puwhoppehq D] érzékenység szabályozása a védett terület magasságának és V]pOHVVpJpQHN PHJIHOHO PyGRVXOiViW YRQMD PDJD XWiQ $ KRVV]~ViJRWPiVIHOOYLV]RQWNL]iUyODJD]DGypVYHYN ] WWL távolság határozza meg. (lásd 3. ábra) akadályok miatti megszakadása lép fel (éppen ezért az érzékelt terület határain kívül is). (lásd 5. ábra) 5. ábra - A védett terület torzulása a rossz beállítás következtében 3. ábra - Az érzékelt terület méreteinek változása az érzékenység módosulásával - $] pu]pnhow WHU OHWHQ HOKHO\H]NHG U J]tWHWW WiUJ\DN jelenléte módosítja a meghatározott védett terület méreteit, HOPpOHWLOHJD]H]HNN ] WWLWiYROViJQDNpVDYHYQEHiOOtWRWW pu]pnhq\vpjl V]LQWQHN PHJIHOHOHQ (]HN D PpUHWHN FVak akkor érvényesek, ha az sorompót szabad térben helyezték el. $] VV]HVW EELHVHWEHQDMHOHQOpYDNDGiO\WRU]tWDQLIRJMDD védett terület formáját és átalakítja annak méretét. -Az akadályok természete, PLQG YLVV]DYHUGpVW PLQG elnyelést, vagy ezen jelenségek kombinációját okozza a MHOHQOpYPiJQHVHVHQHUJLDYLV]RQ\ODWiEDQ(]pUWN O QE ] változások lépnek fel a védett területen az akadályok WHUPpV]HWpWOI JJHQ (]HQ DODSYHW PHJJRQGROiVRN ILJ\HOHPEHQ tartásával állíthatjuk, hogy a védett terület általános formája egy alaplapjukkal egymásnak szemben álló kúpos törzsnek felel meg. A terület minimális mérete megegyezik az antennákéval, míg a maximum mérete az összes többi már HPOtWHWW WpQ\H] I JJYpQ\H A vett jelek szélessége a közvetlen jelek és az összes visszavert jel vektoros összege. (lásd 6. ábra) 6. ábra - A vett jelek vektoros ábrázolása ÉRZÉKELT TÉR sensitive zone HOLT TÉR dead zone 4. ábra -$NDGiO\MHOHQOpWHD]pU]pNHOWPH]EHQ - $]DGypVYHYN ] WWLKHO\WHOHQEHiOOtWiV a meghatározott érzékelt terület formájának torzulását okozza, csakúgy mint a vett jelek nyilvánvaló csökkenését. Ez a tény akkor lesz kézzelfogható, amikor figyelembe véve azt, hogy a védeni NtYiQW WHU OHW PHJKDWiUR]iVD PHJW UWpQW D] HOV PHJN ]HOtWpVEHQ D NpW DQWHQQD I NLVXJiU]y WiQ\pUMD amelyek helyes beállításakor szabályos és szimmetrikus védett terület keletkezik a metszet két felében, helytelen beállításkor azonban asszimetria és az összeköttetés /iwkdwy KRJ\ D YpGHWW WHU OHWUH NHU O WiUJ\DN akár visszaverik akár elnyelik az elektromágneses energiát, módosítják a korábbi feltételeket, változást okozva ezáltal a vett jel szélességében a tárgy nagyságától és attól I JJHQ KRJ\ PHQQ\LUH Q\~OLN EH D OHIHGHWW területre. Amennyiben a védett zónába bekerült tárgy mozgásban van, akkor az a vett jel szélesvpjpqhnioodqgyyiowr]iviwlgp]lho(qqpo fogva moduláló frekvenciát kelt, amelynek szélessége arányban áll a lefedett terület méreteivel, helyzetével és a behatolt tárggyal, és amelynek frekvenciája arányos a tárgy területen végzett mozgásának gyorsaságával. (lásd 7. ábra)

3 CIAS ERMO oldal, összesen: ábra - Behatolás közben vett jel ábrázolása Az elektromágneses energia impulzusok formájában kerül NLERFViMWiVUDD]DGyWyOtJ\DYpGHWWWHU OHWHQPR]JiVEDQOpY tárgy jelenlétekor, csakúgy mint a vett jel csúcsértékének szélesség-változásakor tapasztalni fogjuk az észlelt impulzusok fázismodulációját. Mivel az elektromágneses HQHUJLD iwylww LPSXO]XVDLQDN IUHNYHQFLiMD N O QE ] KRVV]~ViJJDO UHQGHONH]LN H]pUW OHKHWVpJHV D YHYQ DQQDN HOOHQU]pVH KRJ\ D YHWW IUHNYHQFLD D YHYQ PDJiQ EHO OL mintafrekvenciával megegyezik-e. Ezután meghatározhatjuk D IUHNYHQFLDViYRW DPHO\ QDJ\REE OHKHWVpJHW Q\~MW D MHO NLDODNtWiViUD pv H]iOWDO NHYpVEp OHV] VHEH]KHW D UHQGV]HU közömbösítések megkísérlése szempontjából. 9. ábra -$YHYEORNNYi]ODW 2) KAPCSOLÁSI RAJZ 8. ábra - Az adó blokkvázlat

4 CIAS ERMO oldal, összesen: 15-0%6=$.,-(//(0=. D]WiEOi]DWD](502«P&V]DNLDGDWDLWWDUWDOPD]]D TECHNIKAI ADATOK Min. Normál Max. Megjegyz. 0&N GpVLIUHNYHQFLD 9,5 GHz 9,9 GHz 9,95GHz Maximum teljesítmény - 20mW - Moduláció ki/be Munkaciklus - 50/50 - Sávok száma Tartomány: ERMO 482/50 50m - - ERMO 482/80 80m - - ERMO 482/ m - - ERMO 482/ m - - Tápfeszültség ( ): 17V 19V 21V Tápfeszültség ( ): 11,5V 13,8V 16V 7iSiUDPHUVVpJ7; - 155mA 165mA 7iSiUDPHUVVpJ5;HOOHQU]pVNRU - 210mA 220mA 7iSiUDPHUVVpJ5;ULDV]WiVNRU - 20mA 25mA Akkumulátor helye: Y/1,9Ah Riasztás kimenet Kontaktus eltávolítás (TX) VA C-NC Kontaktus eltávolítás (RX) VA C-NC Behatolás riasztás központ VA C-NC-NA Világítás jelek: - - Jelenlét zöld led háló (TX) be Jelenlét zöld led háló (RX) be Zöld led NEM riasztás állapot be Érzékenység szabályozás trimmer Integrálás szabályozás trimmer Súly akkumulátor nélkül (TX) g - Súly akkumulátor nélkül (RX) g - Méretek ÈWPpU mm Mélység mm 0&N GpVLKPpUVpNOHW -25 o C o C 0&N GpVLV]LQW 3 o Borítás védelmi besorolás IP55 1. táblázat -0&V]DNLMHOOHP]N Megjegyzések az ERMO 482 sorompó áramellátásával és földelésével kapcsolatosan: -A trafótól a készülékhez áramot szállító kábeleknek maszkoltaknak és a maszkolásnak földeltnek kell lennie. - A fém dobozt földelni kell egy a doboz belsejében HOKHO\H]HWWPHJIHOHOI OGHONDSRFFVDO 4) A RENDSZER SZERKEZETI ELEMEI Az ERMO 482/ készlhwdn YHWNH]HOHPHNEOiOO A) Adó B) 9HY C) Tartókapcsok D) &DYRIOH[YpJ]GpVHN E) Trafók F) Tesztdiagramok G) Kezelési könyv A felszerelés, szétszerelés és az esetleges cserék, YDODPLQW D] (502«NpV] OpN N O QE ] részei közötti eligazodás megkönnyítése érdekében részletes rajzot közöltünk az sorompó pu]pnhoihmpuo 5) TARTOZÉKOK A 10. oldalon található rajzon láthatók a tartozékok, amelyek kívánságra a vonatkozó NyGV]iPRNPHJDGiViYDOPHJUHQGHOKHWN(]HND N YHWNH]N A) 15cm tartó B) Tartóburkolat C) Csatlakozódoboz D) Csatlakozódoboz-borítás

5 CIAS ERMO oldal, összesen: 15-6) SZERELÉS $ VRURPSy YpGHOPL UHQGV]HU PHJWHUYH]pVH HOWW HOEEHO kell végezni a védeni kívánt terep szükséges felderítését, KRJ\ PLQGHQ YDOyViJRV P&N GpVL IHOWpWHOW ILJ\HOHPEH lehessen venni. $N YHWNH]NHWNHOOIHOPpUQL 6. 1) Telepíteni kívánt sorompók száma 6. 2) Az egyes sorompók hossza 6. 3) Terepviszonyok 6. 4) A talaj jellege 6. 5) Falak, kerítések, fák, sövények, egyéb tárgyak jelenléte $]pu]pnhopvlph]nv]pohvvpjh $NpV] OpNN ]HOpEHQOpYKROWWpUV]pOHVVpJe 6. 8) A készülék és a talaj közötti magasság 6. 9) Tartóoszlopok, alapozásuk, csatlakozódobozok 6. 10) A készülék áramellátás-csatlakozása 6. 11) Az akkumulátor csatlakozása a tartalékellátáshoz.dsfvrodwdnlpuwpnhon ]SRQWWDO 6. 1) Telepíteni kívánt sorompók száma Mivel a térbeli sorompót véges határokon belülre tervezték, YDODPLQW DQQDN D Np]HQIHNY ILJ\HOHPEHYpWHOH KRJ\ D WHU OHWHW PHJKDWiUR]RWW V]iP~ PH]UH NHOO IHORV]WDQLPHO\ ILJ\HOHPEHYHV]LDUHQGV]HUHQEHO OLP&N GpVLIHOWpWHOHNHW e]puw OHKHWOHJ PLQGLJ SiURV V]iP~ VRURPSy NHU OM Q IHOV]HUHOpVUH(]DEEyODWpQ\EOIDNDGKRJ\DV]RPV]pGRV PH]N N ] WWL OHKHWVpJHV UHFLSURN LQWHUIHUHQFLiN NLROWMiN HJ\PiVW KD NpW D]RQRV QHY& NpV] OpNHW KHO\H]WHN HO D V]HUHOpV VRUiQ D V]iPRV PH]EO NLalakított sokszög FV~FViQYDJ\NpWDGyWYDJ\NpWYHYW Ez nyilvánvalóan mindig csak akkor valósulhat meg, ha a PH]N V]iPD páros. Amennyiben nem lehetséges páros számú sorompó felszerelése, akkor gondosan ügyelni kell a lehetséges interferenciákra. A lehhwohjdondopdvdeefv~fvrw NHOO NLYiODV]WDQL D] DGyQDN D YHY N ]HOpEHQ W UWpQ elhelyezésére. $N YHWNH]iEUD tipikus eseteket mutat be a OHJPHJIHOHOEEPHJROGiVRNNDOiEUD 6. 2) Az ej\hvph]nkrvv]d 0LQGHQ HJ\HV PH] KRVV]iQDN PHJKDWiUR]iVD OHKHWYpWHV]LDPHJIHOHO NpV] OpN pv &,$6 készlet beszerzését egy tartályban, az érzékelt WHU OHW N O QE ] IHOYHYNpSHVVpJpQHN pv PpUHWHLQHNPHJIHOHOHQ $ N QQ\HEE puwkhwvpj NHGYppUW D N YHWNH] WiEOi]DW WDUWDOPD]]D D N O QE ] PRGHOOHNHW PXWDWYDD]RNIHOYHYNpSHVVpJpWpVD]DONDOPD]RWW antenna típusát. (2. táblázat) PARABOLA 10cm PARABOLA 20cm ERMO492/ ERMO492/80-80 ERMO492/ ERMO492/ táblázat - Az egyes modellek kapacitása és az alkalmazott antenna típusa 6. 3) Terepviszonyok A föld maga egy hatalmas akadály az egész PH]EHQ H]pUW V]iPRWWHY KDWiVW J\DNRURO D behatolás formájára és annak lereagálására. Árnyékolt és túlérzékeny zónák lehetséges kiküszöbölésé érdekében különös figyelmet kell szentelni a terepviszonyoknak. a) Helyhez kötött Nem ajánljuk a készülék elhelyezését RO\DQWHUHSHQ DKRO JpSMiUP&PpUOHJ PDJDV I& (10cm-nél nagyobb), tavak, patakok, folyók és olyan típusú felszín található, amelyek állapota gyorsan változhat. Ha ezt a körülményt nem vesszük figyelembe, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a felszín J\RUVDQ YiOWR]LN WpYHV ULDV]WiVW LGp]YH HO ábra) 11. ábra - Páratlan számú sorompó helyes alkalmazási példái 12. ábra - 0DJDV I& iowdo NHOWHWW ]DYDUyMHO D] érzékelt zónában b) Állandó Ajánljuk, hogy a készüléket olyan területen ne KHO\H]]H HO DKRO D IHOV]tQ LGYHO PHJYiOWR]KDW akár természetes folyamatok, mint például

6 CIAS ERMO oldal, összesen: 15 - homokos területek, akár emberi beavatkozás által, mint például anyagraktározás, ahol lehetséges a védett terület mérvadó körülményeinek megváltozása a felszerelést N YHWHQ$PHQQ\LEHQH]WQHPYHVV] NILJ\HOHPEHDNNRUD felszín módosulása holt vagy túlérzékeny zónák NLDODNXOiViKR] YH]HWKHW HOHLQWH pu]pnhwohq KHO\HNHW NpVEE téves riasztásokat okozva. (13. ábra) 14. ábra - Holt terek és túlérzékeny zónák a talaj egyenetlensége következtében 6. 4) A talaj jellege 13. ábra -. O QE ] DNDGiO\RN N YHWNH]WpEHQ NHOHWNH]HWW holt terek és túlérzékeny területek c) Egyenletes (OOHQUL]]H KRJ\ D IHOV]HUHOpV RO\DQ PH]EHQ W UWpQMHQ ahol a talaj egyenetlensége nem haladja meg a ±20cm-t. Ha a talaj nem teljesen sima, akkor gondolni kell arra, hogy lesznek kevésbé érzékeny, esetleg hot terek a PpO\HGpVHNEHQPtJDS~SRNRQQDJ\REEpU]pNHQ\VpJ&DNiU túlérzékeny területekkel találkozhatunk, amik ismét csak érzéketlen zónákban vagy téves riasztásokban nyilvánulhatnak meg. (14. ábra) )HQWLHNHW ILJ\HOHPEH YpYH D N YHWNH]NEHQ található lista mutatja azokat a földtípusokat, ahol alkalmas a készülék elhelyezése: a) Aszfalt b) Beton c) Döngölt föld d) Murva e) )&FP-nél nem magasabb) $ N YHWNH] WiEOi]DW D OHKHWVpJHV WDODMRNRQ HOYpJ]HWW My DONDOPD]iV OHKHWVpJHLW IRJODOMD össze, azok állapotát figyelembe véve. (3. táblázat) TEREPVISZONYOK Egyenletes Helyhez kötött Állandó Ferde Hullámos <20cm Hullámos >20cm Aszfalt IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN NEM Beton IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN NEM Föld IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN NEM TEREP Murva IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN NEM TÍPUSOK )& IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN NEM Fém NEM NEM NEM NEM NEM NEM Víz NEM NEM NEM NEM NEM NEM Homok NEM NEM NEM NEM NEM NEM Növényzet NEM NEM NEM NEM NEM NEM 3. táblázat - Sorompók alkalmazása a talaj viszonylatában 6. 5) Falak, kerítések, oszlopok, fák, sövények és egyéb tárgyak Mint már fentebb az általános leírásban említettük, a védett területen belüli minden tárgy annak formáját torzítja és méreteit módisítja. Annak is tudatában kell lenni, hogy a védett terület N ]HOpEHQ OpY WiUJ\DN LV RNR]KDWMiN DQQDN PyGRVXOiViW plusz még ha ezek a tárgyak mozognak is, akkor téves riasztást kelthetnek. $ PH]YHO SiUKX]DPRV falak általában nem okoznak problémát, mivel ezek helyhez kötöttek és gyenge YLVV]DYHUN $]RQEDQ KD H]HN UpV]EHQ iwoyvdq helyezkednek el vagy lényeges benyúlnak a PH]EH DNNRU ILJ\HOHPEH NHOO YHQQL KRJ\ mögöttük holt terek keletkeznek és a vett jel KLiQ\RVViJRW LGp]KHW HO DP&N GpVEHQ téves riasztást HOLGp]YHiEUD

7 CIAS ERMO oldal, összesen: ábra - Mértéktelenül nagy tárgy jelenléte által RNR]RWWPHJEt]KDWDWODQP&N GpV 15. ábra - +ROW WpU NHOHWNH]pV HJ\ IDO D] pu]pnhow PH]EH W UWpQEHQ\~OiVDN YHWNH]WpEHQ $NHUtWpVHNPLYHOH]HNiOWDOiEDQIpPEONpV] OQHNpVpSSHQ H]pUW QDJ\ YLVV]DYHUNpSHVVpJ&HN N O QE ] SUREOpPiNDW okozhatnak. MinGHQHNHOWW J\]GM QN PHJ DUUyO KRJ\ D NHUtWpV MyO rögzített legyen és ne mozoghasson a szélben. Hosszirányú kerítések esetében ez a típusú mozgás komoly gondokat okozhat. Amennyiben a kerítés keresztirányú, akkor elengedhetetlen, hogy teljességgel megmozdíthatatlan legyen. Egymástól maximum 3 cm-uh OpY V]HPHNEO YDJ\ UXGDNEyO NHOO elkészíteni, HOOHQNH]HVHWEHQWpYHVULDV]WiVOpSKHWIHO $ NpV] OpN P J WW HOKHO\H]NHG fém kerítések szintén az érzékenységi sáv torzulását okozhatják, különösen akkor, ha a kerítés szemei kicsik (3 cm-nél kisebb) és hirtelen mozgásokra képesek, ekkor lehetséges a téves riasztás kiváltása. (16. ábra) A fák, sövények és bokrok általában nagy figyelmet követelnek, a védelmi sávon belül és annak közelében egyaránt. Ezek a tárgyak változtathatják méretüket és helyzetüket is, mert növekedhetnek és a szél is PR]JDWKDWMDNHW (EEO NLIRO\yODJ HUVHQ DMiQOMXN hogy a YpGHOPLPH]NHWQHKHO\H]]HH]HNN ]HOpEH&VDN DNNRUW&UKHWNPHJKDQ YHNHGpV NHW módszeres karbantartással meggátolják és mozgásukat PHJIHOHO HV]N ] NNHO NRUOiWR]]iN ieud $ YpGHOPLPH]EHQV]iPWDODQWiUJ\KHO\H]NHGKHWHO és amennyiben szükséges meg kell tenni a IHQWLHNEHQHPOtWHWWPHJHO]LQWp]NHGpVHNHW 18. ábra - Az érzpnhow WHU OHWHQ HOKHO\H]NHG bokrok és cserjék által keltett zavaró jelek 16. ábra - A fém kerítésoszlopok jelenléte által kiváltott lehetséges interferencia A védett terület vonala mentén megengedett a csövek, oszlopok vagy hasonló tárgyak (pl.: világító egységek) jelenléte, feltéve, ha azok mérete nem túl nagy a védelmi sávhoz képest. Ilyen esetben holt tér keletkezne és amennyiben ez a tér túl nagy lenne a védett sáv szélességéhez képest, akkor a P&N GpV PHJEt]KDWDWODQ OHQQH pv WpYHV ULDV]WiVRNDW okozhatna. (17. ábra) $]pu]pnhopvlph]nv]pohvvpjh 0LQW PiU IHOMHEE OiWWXN D] pu]pnhopvl PH]N szélessége a használt antenna típusától, az adó és YHY N ] WWL WiYROViJWyO pv D] pu]pnhq\vpjl beáootwivwyoi JJ$N YHWNH]NpSHND]pU]pNHOpVL PH] N ]psvsrqwmiqdniwppumpwdgminphjd PH] KRVV]~ViJiWyO pv D N O QE ] PRGHOOHN PD[LPXPpVPLQLPXPpU]pNHQ\VpJpWOI JJHQ (19/20. ábra)

8 CIAS ERMO oldal, összesen: ábra -$]pu]pnhowph]iwppumhdn ]pssrqwrqdph] KRVV]iWyOI JJHQD](502NpV] OpNQpO 22. ábra - $ NpV] OpN N ]HOpEHQ OpY KROW WpU hossza a készülék és a talaj közötti távolság függvényében az ERMO 482/ készülékeknél 20. ábra -$]pu]pnhowph]iwppumhdn ]pssrqwrqdph] KRVV]iWyOI JJHQD]( készülékeknél $NpV] OpNN ]HOpEHQOpYKROWWpUKRVV]~ViJD $ N YHWNH] UDM]RN D NpW PH] NHUHV]WH]GpVH N ]HOpEHQ HOKHO\H]NHG KROW WHUHW ieui]romin (22a-22b ábrák) 6.9) Tartóoszlopok, alapozásuk, kapcsolódobozok $NpV] OpNN ]HOpEHQOpYKROWWpr hosszúsága a készülék és DWDODMWiYROViJiWyODYHYQEHiOOtWRWWpU]pNHQ\VpJWOpVD] alkalmazott antennától függ. 6. 8) A készülék és a talaj közötti magasság A fenti meggondolásokat és a rendszer elrendezését figyelembe véve fontos, hogy a készüléket a talajtól PHJIHOHOWiYROViJEDQV]HUHOM NIHO A rendszer átlagos feltételei és tárálása mellett ez a magasság 85 cm legyen.(a távolság a talaj és a készülék N ]HSHN ] WWLUpV]UHYRQDWNR]LN$N YHWNH]iEUiNDNpW alkalmazott antenna típusára adják meg a komplett adatokat. ( ábra) 22a ábra - Két egymást keres]wh]ph]iwihgpvh 21. ábra - $ NpV] OpN N ]HOpEHQ OpY KROW WpU KRVV]D D készülék és a talaj közötti távolság függvényében az ERMO 482/50 készüléknél 22b ábra -.pwhj\pivwnhuhv]wh]ph]iwihgpvh $ N YHWNH] ieud PLQGHQ (502 «WtSXV fejének és tartóoszlopának maximum méretét adja meg. (23. ábra)

9 CIAS ERMO oldal, összesen: 15 - $ WDUWyRV]ORS N OV iwppumpqhn PP-nek kell lenni.. QQ\& LO\HQ UXGDW WDOiOni, mivel ez megfelel az általános NpWK YHO\NHVN OViWPpUVJi]FVPpUHWpQHN 23. ábra Mint a "Tartozékok" fejezetben már láttuk, CIAS tudja V]iOOtWDQL D FP KRVV]~ DOXPtQLXP FV YHW PHO\HNEO D kívánt hosszúságú tartóoszlopot lehet összeállítani, csakúgy mint az oszlopburkolatot. A legjobb megoldás a 10. képen látható. $] RV]ORSRNDW OHJFpOV]HU&EE D I OGEH ivrww O\XNED elhelyezni, amit utána betonnal öntünk ki. A csatlakozódobozban található a váltakozó áram transzformátor, a doboz méretei: 85x70x70 mm. $ PHJIHOHO iudphooiwiv pughnpehq D WUDQV]IRUPiWRUW közvetlenül az ellátott fej közelében kell elhelyezni. A 10. kép egy kiváló megoldást mutat: koaxális alumínium FVDWODNR]yGRER] FVGDUDERNEyO VV]HiOOtWRWWWDUWyRV]ORSRQ Ez a csatlakozódoboz (mint CIAS tartozék szállítható) tartalmazhatja a bipoláris kapcsolót és a 12V-5,7Ah akkumulátort, valamint a trafót is. Megjegyzés: A kábelnek, ami a trafótól viszi az áramot az akkumulátor fejhez maszkoltnak kell lennie és a maszkot földelni kell ) A készülék áramellátás-csatlakozása $ NpV] OpN YiOWyiUDPPDO P&N GLN PHO\QHN PD[LPiOLV feszültsége 20V. A fej és a trafó közötti kapcsolatnak kisebbnek kel lennie 1,5mm 2 -nél. A vezetékeknek, amelyek a trafót a 220Vcc-re kapcsolják 2,5 mm 2 NHUHV]WPHWV]HW&QHNNHOOOHQQL N +DDYiOWyiUDPHUVVpJH NLVIHV] OWVpJ& 9 DNNRU elkülönített trafókat kell használni, 20V:20V minimum 80VA (24. ábra) 24. ábra - A készülék ellátásának két helyes módja A készülék és a trafó közötti kapcsolat PHJHJ\H]LN D] HO]YHO D9KiOy]DWUDW UWpQ csatlakoztatást úgy végezzük el, hogy figyelembe vesszük a vezeték hosszát és azt, hogy minden HJ\HVNpV] OpNIHMQHNPLQLPXP$iUDPHUVVpJUH YDQ V] NVpJH $] iwppuqhn PLQGHQ HVHWEHQ legalább 1,5 mm 2 -nak kell lennie ) Az akkumulátor csatlakozása a tartalékellátáshoz Minden készülék fejében van hely egy ~MUDW OWKHW 9FF - 1,9 Ah akkumulátor elhelyezésére. Az akkumulátort a fejekben található áramellátó tölti fel; egy piros és fekete DNNXOHPH] N WL VV]H NHW D IHMHNEHQ HOKHO\H]HWW kapcsok segítségével. Ez az akkumulátor, amikor nincsen hálózati áram, yuiq\l QiOOy P&N GNpSHVVpJHW EL]WRVtW D készülék számára, ha ennél nagyobb önálló P&N GNpSHVVpJUH YDQ V] NVpJ DNNRU HJ\ tartalék ellátócsoportot kell minden fej közvetlen szomszédságában elhelyezni. Ezen csoportok csatlakoztatását a készülék test és + 13,8 Vcc jelzésekkel ellátott kivezetéseihez kell csatlakoztatni. A csoportok nagyságánál figyelembe kell venni, hogy minden egyes fej egyenáram felvétele ca. 70 ma..dsfvrodwdnlpuwpnhon ]SRQWWDO Az adófej egy feszültségmentes nyugalmi pulqwnh]eoioodki]nlq\lwivdn ]EHQLYpGHOHP érdekében. (]HQ NLPHQHWHN FVDWODNR]WDWiVD D NLpUWpNHO központhoz árnyékolt kábellel történik, melynek iwppumhqhpohkhwnlvheepp 2 -nél. A kültéri kábelkapcsolások hosszúsága következtében a vezetékben magában zavar keletkezhet és ezek PHJMHOHQKHWQHN D NLpUWpNHO N ]SRQWEDQ LV(]HN D ]DYDURN QDJ\ MHOHQWVpJJHO EtUKDWQDN KD szimmetrikus vezeték/tápvonalakat használunk,

10 CIAS ERMO oldal, összesen: 15 - melyek akár téves riasztást is okozhatnak. Ezért nem ajánljuk a szimmetrikus vezeték/tápvonalak alkalmazását. Amennyiben szükség van a riasztó vezeték elvágás vagy U YLGUH]iUiV HOOHQL YpGHOPpUH DNNRU D N YHWNH] VpPiW ajánljuk. (25. ábra) 17. Áramhurok nyitva/zárva 18. Áramhurok nyitva LED 19. Beállítás ki/be (Medusa PLUS TX/RX Verzió) 20. Modul beállítás ki/be (Medusa PLUS TX/RX Verzió) 21. TX/RX beállítás ki/be (ERMO 482/583 -medusa base-medusa) 22. TX/RX beállítás be LED (ERMO 482/583 -medusa base-medusa) 23. RCA csatlakozó 25. ábra - A vezeték elvágás és rövidrezárás elleni védelme kicsatolás relével; ez a csatlakozás kiemelten védett a PH]EHQpV]OHOW]DYDURNNDOV]HPEHQ STC 95 KÉSZÜLÉK IFB MODUL 7 pólusú csatlakozó ERMO 482 Rx oldal 4 pólusú csatlakozó ERMO 482 Tx oldal Szalagkábel STC95-höz Szalagkábel a Medusa szerverhez 1. 3M csatlakozó 2. /&'NLMHO] 3. /('NLMHO] 4. 9'&HOOiWiVNLMHO] 5. Érzékelt terület LED 6. 7;5;pU]pNHOPHJKDWiUR]iV/(' 7. Rag meghat. LED 8. 9 VDC ellátás LED 9. 5 VDC ellátás LED 10. Méret meghat. 11..p]LHUVtWpVQ YHOpV 12..p]LHUVtWpVFV NNHQWpV 13. Sziréna növelés 14. Sziréna csökkentés 15. Sziréna ki/be 16. Sziréna be LED J6 csatlakozó Medusa szerver oszcilloszkóp ERMO 482/583 kábel RCA-BNC kábel RCA-BNC kábel oszcilloszkóp ERMO 482/583 kábel 4 pólusú csatlakozó ERMO 583 Tx oldal 7 pólusú csatlakozó ERMO 583 Rx oldal 4 pólusú csatlakozó 7 pólusú csatlakozó ERMO 583 Tx oldal ERMO 583 Rx oldal 27. ábra Az STC95 csatlakoztatása

11 CIAS ERMO oldal, összesen: BEHANGOLÁS ÉS BEMÉRÉS CIAS az STC95- W D EHKDWROiVW pu]pnho PH]LQHN behangolására és beméréséhez fejlesztette ki, ami ezáltal a IHOV]HUHOpVWHOYpJ]V]DNHPEHUHNLGHiOLVHV]N ]pypyiow Az egység a 28. oldali 26. ábrán látható funkciói leírásával együtt. A 27. ábra az STC 95 és a CIAS sorompó közötti összeköttetést mutatja. Az ERMO 482 sorompó beindításánál és tesztelésénél a N YHWNH]OpSpVHNHWYpJH]]HHO menjen az adóhoz - WiYROtWVD HO D] DQWHQQDYpG EXUNRW D FVDYDURN kicsavarásával - kösse az AC tápot (19 VAC) a 7-8 kapcsokra (28. ábra) -HOOHQUL]]H, hogy a "MAINS" led világít-e (28. ábra) - csatlakoztassa a csatlakozókat az akkumulátorra J\HOYH D PHJIHOHO SRODULWiVUD SLURV YH]HWpN D akkumulátor pozitív, fekete vezeték az akkumulátor negatív) Figyelmeztetés: ha a polaritást véletlenül felcserélte, az áramköri biztosíték kiég (28. ábra). Ha megcserélte a vezetékeket és a biztosítékot (2A) kicserélte, az adó LVPpWQRUPiOLVDQIRJP&N GQL - állítsa be a 4 választható frekvencia valamelyikét (F1, ) ) ) D PHJIHOHOGLS-kapcsoló ON helyzetbe állításával (az összes többi kapcsolónak az OFF állásban kell lennie) (28. ábra) - D] 67& KDV]QiODWiYDO HOOHQUL]]H KRJ\ D] DGy P&N GLN-e (26. ábra) csatlakoztassa az STC 95-öt az ERMO 482 sorompóhöz a 27. ábrán bemutatottak szerint - dugja be a 4 pólusú csatlakozót (28. ábra) a "MEASUREMENT CONNECTOR"-ba a "TRANSMITTER CIRCUIT"-en és végezze el a N YHWNH]NHW HOOHQUL]]HKRJ\D-es led világítson (26. ábra). Ha ez nem történik meg, nyomja meg a 21-es gombot (26. ábra) ennek eléréséhez. MÉRÉSI CSATLAKOZÓ PIN 1 +9VDC 2 +4,5VDC JEL 3 FÖLD 4 +13,8VDC KAPOCS LÉC PIN FUNKCIÓ 1 RONGÁLÁS 2 RONGÁLÁS 3 +13,8VDC AKKUK. +VE 4 +13,8VDC AKKUK. -VE 5 FÖLDELÉS 6 FÖLDELÉS 7 19VAC KIMENET 8 19VAC KIMENET 28. ábra - Az adó áramkörei AA: Elmozdítás-MHO]pJ0LQGLJIHMMHOIHOIHOp kell állnia. A fej levétele szabotázs-riasztást vált ki nyomja meg a 10-es gombot (26. ábra) annyiszor ahányszor szükséges ahhoz, hogy a 4-es led kigyulladjon. A kijelzett feszültségnek 13,8 VDC ±10% -nak kell lenni nyomja addig a 10-es gombot, míg a 8-as led fel nem gyullad. A kijelzett feszültségnek (2) 9VDC ±10% - nak kell lenni nyomja addig az 10-es gombot, míg a 6-os led fel nem gyullad. A kijelzett feszültségnek (2) 5 VDC ±10% -nak kell lenni.

12 CIAS ERMO oldal, összesen: 15 - MÉRÉSI CSATLAKOZÓ PIN FUNKCIÓ 1 ÉRZÉKENYSÉG 2 RIASZTÁS mVpp 5 +13,8Vcc 6 FÖLDELÉS 7 RAG FESZÜLTSÉG KAPOCS LÉC PIN FUNKCIÓ 1 RONGÁLÁS 2 RONGÁLÁS 3 C RIASZTÁS RELÉ 4 NO (megfigyelési 5 NC feltételek mellett) 6 +13,8VDC AKKUM. POZITÍV 7 FÖLDELÉS 8 FÖLDELÉS 9 19VAC KIMENET 10 19VAC KIMENET 29. ábra -$YHYiUDPN UHL AA: Elmozdítás-MHO]pJ0LQGLJIHMMHOIHOIHOpNHOOiOOQLD$ fej levétele szabotázs-riasztást vált ki. - csatlakoztassa a sarukat az akkumulátorra J\HOYH D PHJIHOHO SRODULWiVUD SLURV vezeték a akkumulátor pozitív, fekete vezeték az akkumulátor negatív) Figyelmeztetés: ha a polaritást véletlenül felcserélte, az áramköri biztosíték kiég (29. ábra). Ha megcserélte a vezetékeket és a EL]WRVtWpNRW $ NLFVHUpOWH D YHY LVPpW QRUPiOLVDQIRJP&N GQL - állítsa be a 4 választható frekvencia YDODPHO\LNpW ) ) ) ) D PHJIHOHO dip-kapcsoló ON helyzetbe állításával (az összes többi kapcsolónak az OFF állásban kell lennie) (29. ábra) -D]67&KDV]QiODWiYDOHOOHQUL]]HKRJ\ D]DGyP&N GLN-e (26. ábra) csatlakoztassa az STC 95-öt az ERMO 482 sorompóhöz a 27. ábrán bemutatottak szerint HOOHQUL]]H KRJ\ D -es led világítson (26. ábra). Ha ez nem történik meg, nyomja meg a 21-es gombot (26. ábra) ennek eléréséhez. Csatlakoztassa a 7 pólusú FVDWODNR]yW D YHYL iudpn U "MEASUREMENT CONNECTOR" aljzatába (29. ábra) és végezze el a N YHWNH]NHW nyomja meg a 10-es gombot (26. ábra) annyiszor ahányszor szükséges ahhoz, hogy a 4-es led kigyulladjon. A kijelzett feszültségnek 13,8 VDC ±10% -nak kell lenni. Amennyiben az egység már be volt iootwyddnnruhoohqul]]e, hogy a "CHA" és "ALA" ledek kigyulladjanak, jelezve ezzel a sáv kiválasztás elfogadását és a riasztás nélküli állapotot. (29. ábra) A kapcsolat RSWLPDOL]iOiViKR] YpJH]]H HO D N YHWNH] finombehangolási lépéseket: (OOHQUL]]HKRJ\D-os led világít-e. Ha igen, nyomja meg a 15-ös gombot a NLROWiViKR] (] NLLNWDWMD D] 67& EHOV szirénáját. (26. ábra) (OOHQUL]]HKRJ\D-as led világít-e. Ha igen, nyomja meg a 17-es gombot a kioltásához. Ez nyitja a hurkot. (26. ábra) 7.2 -PHQMHQDYHYK ] - WiYROtWVD HO D] DQWHQQDYpG EXUNRW D FVDYDURN kicsavarásával - kösse az AC tápot (19 VAC) a 7-8 kapcsokra (29. ábra) -HOOHQUL]]HKRJ\D0$,16OHGYLOiJtW-e Nyomja a 10-es gombot mindaddig, míg az 5-ös led nem világít. A kijelzett feszültségnek (2) 6VDC ±10%-nak kell lenni és a led csoport központi led-ének (3) világítani kell (26. ábra). Ha a kijelzett IHV] OWVpJ D IHQWL puwpnwohowpupvdohgvru valamelyik szélv OHGMH pj DNNRU D -es vagy 12-es gombok megnyomásával tudja a IHQWL ioodsrwrw NRUULJiOQL N ]psv OHG YLOiJtW9'&DNLMHO]Q

13 CIAS ERMO oldal, összesen: LXWiQ PHJOD]tWRWWD D YHYW D] RV]ORSUD HUVtW FVDYDURNDW IRUJDVVD HO D YHYW Yt]V]LQWHVHQ PtJ D maximális érzékhopvmho]pvhphjqhpmhohqlndnlmho]q $OHGVRUDN ]psvwo D MREEROGDO IHOp IRJ felgyulladni. Amikor a jobboldali utolsó led világít, nyomja meg a 12-HVJRPERWPLQGDGGLJPtJDN ]psv OHGNLQHPJ\XOODGPDMGIRO\WDVVDDYHYIHMEHiOOtWiViW a vízszintes síkban míg a maximális érzékelés jelzése PHJQHPMHOHQLNDNLMHO]Q Ismételje meg a beállítást az adófej vízszintes beállításával Miután elérte az optimális beállítást, akadályozza meg a két fej (RX és TX) vízszintes mozgását azok rögzítésével /D]tWVD PHJ D YHYIHMHW 5; I JJOHJHVHQ WDUWy csavarokat, majd állítsa a fejet felfelé. Mozdítsa el lassan lefelé, míg a maximális érzékelés jelzése meg QHP MHOHQLN D NLMHO]Q pv D OHG VRU D]RQRV D vízszintes beállítással ,VPpWHOMHPHJDI JJOHJHV EHiOOtWiVW D] DGyIHMHQ (TX). Miután elérte az optimális beállítást, mindkét fejet (TX és RX) rögzítse Nyomja meg a 17-HVJRPERWpVHOOHQUL]]HKRJ\D 18-es led felgyullad-h (OOHQUL]]H KRJ\ PD[ perc IHOpOHGpVLLGXWiQDNLMHO]QPXWDWRWWpUWpNHOpUL-e a 6VDC-W YDODPLQW KRJ\ D OHG VRUEDQ D N ]psv felgyulladt-e Nyomja meg a 10-es gombot, hogy a 7-es led IHOJ\XOODGMRQHOOHQUL]]HKRJ\DNLMHO]HWWpUWpNpV 6,5 VDC között legyen. Ez az érték közvetlenül arányos az adó-pvyhyihmn ] WWLWiYROViJJDO1\RPMD meg a 10-es gombot, míg a ledek (6) nem világítanak Állítsa be a "SEN" finomhangoló kondenzátort a YHYIHMHQiEUDPtJDNLMHO]HWWpUWpNpV9'& közé nem esik. 0V a legnagyobb, 9V a legkisebb érzékenységet jelenti Állítsa be az "INT finomhangoló kondenzátort (29. ábra) a "SEN" finomhangoló kondenzátorhoz hasonlóan, míg a kívánt érzékelést el nem érte Nyomja meg a 15-ös gombot, míg a 16-os led fel nem gyullad. Ez jelzi, hogy a sziréna kiiktatása PHJV]&QW ieud hj\homhq DUUD KRJ\ D V]LUpQD QH szólaljon meg, amikor nincs mozgás az érzékelt zónában. Ha a sziréna megszólal, akkor nyomja meg a 14-es gombot, míg el nem némul. Amennyiben a sziréna már nem szólal meg ezen funkció bekapcsolásakor, akkor nyomja meg a 13-as gombot, míg a sziréna szakaszosan meg nem szólal. Ezután nyomja meg finoman a gombot ismét míg el nem hallgat pJH]]H HO PH]Q iwvpwioy WHV]WHW HOOHQUL]YH HOV] U D N ]YHWOHQ KDQJMHO]pVriasztást majd a folyamatos hangjelzést, mely a behatolás megtörténtét jelzi. (OOHQUL]]H KRJ\ D V]LUpQD QH V]yOMRQ KD nincsen mozgás az érzékelt területen. Ha ez mégis, akár szaggatottan is megtörténik, akkor zavarójel éunh]lndwhu OHWUO +DDPH]WQDJ\RQQDJ\WiUJ\NHUHV]WH]LD SÁV LED (29. ábra) is kialudhat. Ez jelzi, hogy az RF jelet megszakították. A sorompó beállításának meg kell felelni a helyi követelményeknek. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy túlzott érzékenység beállításával a riasztás akkor is megtörténhet, ha a körülmények nem felelnek meg a riasztás szigorú feltételeinek. Minden egyedi esetben szükség van a paraméterek kompromisszumára. Gondolni kell továbbá arra is, hogy a szenzor áthaladási sebesség észlelését az észlelési tartomány beállítása befolyásolja, míg a W PHJ PH]Q W UWpQ iwkdodgiviw D] érzékenység beállítás Az STC 95 rendelkezik egy RCA aljzattal ieud (]W PHJIHOHO NiEHO segítségével csatlakoztatni lehet egy oszcilloszkóphoz, (a piacon jelenleg kapható bármely típus), mely segítségével elemezni lehet a beérkezett jelek hullámtípusát. A hullámformának a 30. ábrán megadottal kell egyeznie, ha az adó-pvyhyihmhnehiootwivd helyes. A helytelen beállítás a 31. ábrán bemutatott formát eredményezi, ahol zavaró jel látható a négyszöghullám tetején. Ez azt jelenti, KRJ\ D YHWW MHO QHP My PLQVpJ&(EEHQ D] esetben a finom-beállítási lépéseket addig kell megismételni, míg a hullámforma a 30. ieuiqdnphjihohoqhpohv] A beállításokon elvégzett minden módosítást jegyezzen fel a mellékelt teszt-lapra. Ez PHJN QQ\tWL D] VV]HV HOOHQU]pVL karbantartási és javítási munkát HO\H]]H YLVV]D D] DQWHQQDYpG burkokat az adó-pvyhyihmuh6]rutwvdphj a csavarokat biztosítva ezáltal a vízmentességet. Rossz csatlakozás a 31. ábrán bemutatott hullámformát eredményezhet. Figyeljen arra, ha a hullámnégyszög csúcsán zavarójelet lát. Ez azt jelenti, hogy a vett jel nem jó. Ebben az esetben végezze el a PHJIHOHO OpSpVHNHW míg a hullámforma a ieuiqdnphjihohoirupim~qhpohv]

14 CIAS ERMO oldal, összesen: 15 - A beállításokon elvégzett összes lépést, változtatást jegyezze fel a tesztlapon, melyet minden sorompóhöz mellékeltünk. Ez nagymértékben megkönnyíti az HOOHQU]pVWMDYtWiVWpVNDUEDQWDUWiVW HHO\H]]H YLVV]D D] DQWHQQDYpG EXUNRNDW pv egyenletesen szorítsa meg a csavarokat a vízállóság érdekében. 8. KARBANTARTÁS $ VRURPSy ]HP]DYDUD HVHWpQ V] NVpJHV D N YHWNH] lépések elvégzése: 8.1-0HQMHQDYHYK ]pvd]dqwhqqdypgexurnohypwhoh után csatlakoztassa az STC 95 csatlakozóját a /7.2.2 pontokban leírtak szerint (OOHQUL]]H KRJ\ D &$1 pv $// OHGHN világítanak-h (]W D] HOOHQU]pVW ~J\ NHOO HOYpJH]QL KRJ\D]pU]pNHOWPH]EHQQHPW UWpQLNPR]JiV Nyomja meg az STC 95-n az F10-es gombot, hogy a 4-es led felgyulladjon. (26. ábra) (OOHQUL]]HKRJ\D'&IHV] OWVpJD±10%-on belül legyen. Amennyiben a feszültség alacsonyabb, akkor az azt MHOHQWL KRJ\ D] iudphooiwy HJ\VpJ QHP P&N GLN PHJIHOHOHQ YDJ\ KLiQ\]LN D] $& Wápellátás. Az utóbbit jelzi azt is, hogy a "GRID" led kialszik. (29. ieud(eehqd]hvhwehqhoohqul]]hkrj\dwudiysulphu tekercsében van-e feszültség (220V), valamint ennek hatékonyságát. Ezzel kapcsolatosan gondolni kell arra, hogy ha a transzformátor nem légmentesen zárt házban helyezkedik el, a víz korrodálhatja a csatlakozókat és ennek következtében szétbontások léphetnek fel, melyek visszafordíthatatlan károsodási folyamatokat indíthatnak el a transzformátorban. Ebben az eseten cserélje ki a trafót és gondoskodjon arról, hogy a tartója légmentesen zárt legyen. Másoldalról azonban, ha a kijelzett érték magasabb, az azt jelenti, hogy a tápegység hibás, vagy az üzembe KHO\H] YiOWR]WDWRWW D IHV] OWVpJV]DEiO\R]iV beállítókondenzátoron. $ N YHWNH] OpSpVHNNHO HOOHQUL]]H D feszültségszabályozás beállítását: 9HJ\HOHD]DNNXPXOiWRUVDUXNDWpVFVDWODNR]WDVVDNHt HJ\ SUHFt]LyV HOHNWURQLNXV YROWPpU 9'& VNiOD tüskéihez. Ha a kijelzett érték nem 13,8 VDC, akkor állítson a beállítókondenzátoron mindaddig, míg az érték a 13,8 VDC-t el nem éri. Ha a feszültséget nem lehet erre az értékre beállítani, akkor az azt jelenti, hogy a szabályozót nem lehet megjavítani. Ebben az esetben szükség van a nyomtatott áramkör cseréjére. Amennyiben a problémát meg lehet oldani a beszabályozással, akkor ne felejtse el a beállítókondenzátort ebben a pozícióban rögzíteni egy csepp gyorsan száradó festék segítségével Nyomja meg az STC 95-n a 10-es gombot, míg az 5-ös led fel nem gyullad. (26. ábra) (OOHQUL]]H KRJ\ ),(/' 5; IXQNFLy kijelzett értéke 6VDC+10% legyen. +DQLQFVHQHNPR]JyWiUJ\DNDPH]EHQD] értéknek állandónak kell lenni. ±500mA-nél nagyobb ingadozások a rendszer labilitását jelentik, mely vagy az érzékelt területen belül mozgó részek által keltett zavaró jelek vagy a sorompó hibái lehetnek. Alkalmi nagy ingadozások (>1V) az adó KLEiV P&N GpVpW MHOHQWLN HEEHQ D] HVHWEHQ az adó-készletet kell kicserélni. Kicsi ingadozások szinte állandóan IHOOpSKHWQHND]pU]pNHOWPH]QEHO OL zavaró jelek (falomb, szél fújja a füvet, stb.) következményeképpen, ebben az esetben a zavar okát kell megszüntetni. Ha a "FIELD" kijelzett értéke eltér a IHQWLHNWO >±9 DNNRU D] D YHY ]HP]DYDUiW MHOHQWL pv HQQHN PHJIHOHOHQ D YHY-készletet kell kicserélni Nyomja meg a 10-es gombot, míg a 7-es OHG QHP YLOiJtW pv HOOHQUL]]H KRJ\ D kijelzett feszültség értéke 2,5 és 6,5 VDC között legyen. Ez az érték közvetlenül arányos az adó- pv YHYIHMHN N ] WWL távolsággal. (OOHQUL]]H KRJ\ D] puwék 2,5 és 6,5 VDC N ] WWOHJ\HQ+DDNLMHO]QOiWKDWypUWpN nagyobb 6,5 VDC-nél, akkor az azt jelenti, KRJ\ D YHYK ] EHpUNH]HWW MHO QDJ\RQ gyenge, a kapcsolat nagyon bizonytalan. (] D WpQ\ NpW N O QE ] HUHGHW& RNEyO DGyGKDW $] HOV DYHY ]HP]DYara, a második az adóé. Ahhoz, hogy kitalálja mi a kiváltó ok, szükség van az adó beállításainak HOOHQU]pVpUH D SRQWRNEDQ leírtak szerint. Amennyiben az adó bemérések elvégzése XWiQ D] KHO\HVHQ P&N GLN DNNRU D YHYkészletet kell kicserélni a "SEGÉDKÉSZLETEK HASZNÁLATA ÉS FUNKCIÓIK" fejezetben leírtaknak PHJIHOHOHQ )RQWRV WXGQL KRJ\ D] HOOHQU]pV N ]EHQ történt bemérések nemcsak az üzemzavarok kimutatására hasznosak, de azt is jelzik, ha a D] pu]pnhow PH]EHQ N UQ\H]HWL YiOWR]iVRN léptek fel.

15 CIAS ERMO oldal, összesen: 15 -,JD]iEyO KD D] ]HPEH KHO\H] D UHQGV]HUW KHO\HVHQ kalibrálta, kitöltötte a sorompóhöz tartozó teszt-lapokat és a lapon az adatok között feltüntette a kijelzett értékeket, akkor a tesztlapokon feltüntetett és a karbantartás során kijelzett értékek összehasonlítása D]RQQDOMHO]LDVRURPSyP&N GpVLiOODSRWiW Még pontosabban, ha a karbantartáskor kijelzett érték csak kismértékben tér el a tesztlapon feltüntetett adattól (±P9'& DNNRU D YHYK ] EHpUNH] rádiófrekvencia-jel jó és biztosítja a sorompó helyes P&N GpVpW A RAG mérési eredmény jobb megértéséhez fontos WXGQLKRJ\H]V]RURVDQ VV]HI JJDYHYK ]EHpUNH] rádiófrekvencia-jelek mennyiségével. (]puwn QQ\&EHOiWQLKRJ\H]HQMHOFV NNHQpVHPHO\D RAG érték növekedésével egyezik meg) befolyásolja a PLNURKXOOiP~VRURPSyP&N GpVpW $ YHWW MHOHW OHJKDWpNRQ\DEEDQ D YHYIHMQpO YHWW MHOHN KXOOiPIRUPiMiQDN PHJILJ\HOpVpYHO OHKHW HOOHQUL]QL lásd pont. (OOHQUL]]HKRJ\DYHYIHMQpOD9'&9'&pV 4,5VDC feszültségek helyesen a ±1VDC-n belül vannak-h +D D NHWWEO HJ\ YDJ\ PLQG D NHWW magasabb vagy alacsonyabb, az az adófej üzemzavarát jelenti. Cserélje ki a TX segédkészlettel. 12. SEGÉDKÉSZLETEK HASZNÁLATA ÉS FUNKCIÓIK $ VHJpGNpV]OHW D NLpUWpNHO iudpn UL UpV]EO pv D PLNURKXOOiP~ UpV]EO ioo SRQWRVDEEDQ D] DGy-készlet 7;.,7 Q\RPWDWRWW iudpn UEO pv PLNURKXOOiPpU]pNHO UHJUH]RQiWRUEyOiOO )RQWRV WpQ\H] DPLW PLQGLJ ILJ\HOHPEH NHOO YHQQL hogy a segédkészletet mindig a legnagyobb teljesítményre (200m) állították be. Ez annak érdekében történik, hogy a karbantartást és MDYtWiVW YpJ] V]HPpO\ N QQ\HEEHQ HOYpJH]KHVVH D feladatát, mivel ezzel a sorompó mind a négy típusához ugyanaz a segédkészlet alkalmazható. Így az üzembentartót sem terheli a komplett sorompó költsége és a karbantartás, a javítás is könnyebben és HJ\V]HU&EEHQHOYpJH]KHW Az áramkör és az üregrezonátor cseréje az adón és a YHYQQHPEHIRO\iVROMDDVRURPSyLUiQ\tWRWWViJiWpV HEEO NLIRO\yODJ QHP NHOO LVPpWHOWHQ HOYpJH]QL D terület-meghatározási lépéseket.

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Mikrohullámú sorompó nagytávolságú kerületvédelemhez. Üzembe helyezési kézikönyv.

Mikrohullámú sorompó nagytávolságú kerületvédelemhez. Üzembe helyezési kézikönyv. Mikrohullámú sorompó nagytávolságú kerületvédelemhez. Üzembe helyezési kézikönyv. POLITEC s.r.l. 2 POLITEC s.r.l Index Fő komponensek 4. oldal Kábelakna jellemzők 5. oldal A kábelakna elhelyezése 6. oldal

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal SOROMPÓ Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 2. oldal VE.650 sorompó 1. Általános jellemzők A VE.500 sorompó

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

: A riasztásvezérlő áramkör nem aktiválódik, amíg 5 vagy 120 másodperces mozgásmentes időtartam be nem következik a védett területen.

: A riasztásvezérlő áramkör nem aktiválódik, amíg 5 vagy 120 másodperces mozgásmentes időtartam be nem következik a védett területen. JELLEMZŐK Alacsony áramfelvétel Telepkímélő áramkör Széles tápfeszültség tartomány Hátsó tartódoboz a vezetéknélküli adónak Korlátozott érzékelési tartomány kijelölése Méret felmérési funkció Erős zavaró

Részletesebben

Delta Clean Gyártó és Kereskedelmi Kft. Konyhahigiénia

Delta Clean Gyártó és Kereskedelmi Kft. Konyhahigiénia 6 MAYAMAX ACID STAR DUO MAYA Adagolók Általános tisztítás Fertötlenítés Kézi mosogatás FFAÁeeldrtratatgööl oáttklnleéóeonzknsiííttm öéi som zstoí tgsáoasgt áa st á s 6 V]DQLWHUWLV]WtWy IHUWġWOHQtWġ KDWiV~

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96 7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy h]hphowhwpvlxwdvtwiv.ldgyiq\ 08/198/96 +8 C U L U L ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN )HOWpWOHQ OYHJ\HILJ\HOHPEHD]DOiEELEL]WRQViJLWXGQLYDOyNDW ÈUDP WpVYHV]pO\H SOIHV] OWVpJDODWWLPXQNDYpJ]pVNRU

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DIGITAL LUX 10.. 15.. 20

DIGITAL LUX 10.. 15.. 20 10.. 15.. 20 10 1,2 MÉTER 2 + 2 EGYENES INCROCIAT és 4 + 4 KERESZT SUGÁR 15 1,6 MÉTER 3 + 3 EGYENES és 7 + 7 KERESZT SUGÁR 20 2,0 MÉTER 4 + 4 EGYENES és 10 + 10 KERESZT SUGÁR OPTIKAI TÖBB-SUGARAS INFRASOROMPÓ

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fûnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...5 1.1. Rendeltetése... 5 1.2. Célcsoport... 5 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 5 2. Biztonsági útmutató...6

Részletesebben

40 80 m normál firebeam + közepes reflektor bővítő készlet

40 80 m normál firebeam + közepes reflektor bővítő készlet Reflexiós vonali füstérzékelő telepítői utasítás Távolság és elhelyezés Ebben a fejezetben leírt javaslatok betartása ajánlott, de fontos, hogy mindig tartsa szem előtt a hatósági előírásokat! A felszerelési

Részletesebben

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZT6-ZT6C 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz Általános

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4200 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz A ábra A retesz átkapcsolása 57039.25/30/35 1) Csavarja ki teljesen a csavarokat 2) Húzza le és fordítsa el a reteszt 180 ºC-kal, majd helyezze

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

Öntanuló szobatermosztát

Öntanuló szobatermosztát 2 214 REV200.03RF REV200S.03RF REV-R.03/1 REV-R.03S/1 REV200RF/SE REV200SRF/SE Öntanuló szobatermosztát REV200../SE Háttérvilágított, érintőképernyős szobatermosztát, raádiófrekvenciás összeköttetéssel,

Részletesebben

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194* Használati utasítás VI.7C.J4.47 2007.01 C55 *VI7CJ447* *087R8194* www.hu.danfoss.com ECL Comfort Használati utasítás ECL Comfort Felszerelés és beállítás www.hu.danfoss.com *087R8194* *VI7CJ447* Kazán

Részletesebben

DT9541. Környezeti hőmérséklet érzékelő. Kezelési útmutató

DT9541. Környezeti hőmérséklet érzékelő. Kezelési útmutató Környezeti hőmérséklet érzékelő Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1.

Részletesebben

BELTÉRI KLÍMASZABÁLYOZÁS UPONOR VEZETÉKES VEZÉRLŐ RENDSZER. Uponor Vezetékes Szabályzó rendszer Telepítési és Üzemeltetési Útmutató. 2011.

BELTÉRI KLÍMASZABÁLYOZÁS UPONOR VEZETÉKES VEZÉRLŐ RENDSZER. Uponor Vezetékes Szabályzó rendszer Telepítési és Üzemeltetési Útmutató. 2011. ELTÉRI KLÍMASZAÁLYOZÁS UPONOR VEZETÉKES VEZÉRLŐ RENDSZER Uponor Vezetékes Szabályzó rendszer Telepítési és Üzemeltetési Útmutató 2011. december Tartalomjegyzék Gyors telepítési útmutató Uponor vezetékes

Részletesebben

City 11 ANALÓG VEZÉRLŐ EGYSÉG LENGŐ KAPUKHOZ

City 11 ANALÓG VEZÉRLŐ EGYSÉG LENGŐ KAPUKHOZ V2 S.p.A. Corso Principi di Piemonte, 65/67 12035 RACCONIGI (CN) ITALY Telefon: +39 01 72 81 24 11 - fax +39 01 72 84 050 info@v2home.com - www.v2home.com IL n. 353 Kiadás dátuma 2011/06/20 City 11 ANALÓG

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ A. Bevezetés $] LVNROiEDQ NpW pyh IRO\y P&KHO\PXQND PHO\QHN UpV]WYHYL D] LQIRUPDWLND WDQiURN NRRUGLQiOiVD PHOOHWW

Részletesebben

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 2 BEVEZETÉS... 4 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI... 6 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK... 8 4.1 SOROZAT

Részletesebben

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár Rend. sz.: 75 17 81 Rendeltetés A zár feladata házajtó, garázsajtó stb. nyitószerkezetének vezérlése, valamint a bejáratok

Részletesebben

Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató

Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató DTR-HE-ver. 3.4 (12.2012) A vezérlőszekrény az IEC/EN 60439-1 + AC Standard Kisfeszültségű elosztók és vezérlőberendezések szabvány követelményeinek

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer A vásárolt terméket csak megfelelı

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

TC3XY NT/MT Beléptető rendszer 1.0 verzió Telepítési Útmutató 2005 08 27

TC3XY NT/MT Beléptető rendszer 1.0 verzió Telepítési Útmutató 2005 08 27 1 oldal TC3XY NT/MT Beléptető rendszer 1.0 verzió Telepítési Útmutató 2005 08 27 2 oldal Tartalom I. BEVEZETÉS...4 I.1. A TC3XY VEZÉRLŐ...4 I.2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÖSSZEFOGLALÓ...4 I.3. ELEKTRONIKUS

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Egyfázisú feszültségrelé K8AB-VW Ideális választás a feszültség figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. és feszültségesés egyidejű figyelése. Független beállítások és kimenetek a feszültségcsökkenés

Részletesebben

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!

Részletesebben