Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz"

Átírás

1 Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz

2 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi egység. 08 Terméktörzs.08 Árucikk feltöltése 11 Árucikk törlése 13 Készletmozgás...14 Raktárba felvesz.14 Leltár.15 Raktárból kiad...17 Raktári mozgások...17 Akciók, újdonságok.18 Kimutatások.18 Beállítás 19 1

3 $PXQNDPHJNH]GpVpKH]QpKiQ\IRQWRVLQIRUPiFLy $] Ä7HOMHV YHU]Ly KDV]QiODWiKR] PLQGHQNpSSHQ V] NVpJHV D SpQ]WiUJpS 3& KH] W UWpQ FVDWODNR]WDWiVD D FVRPDJEDQ WDOiOKDWy NiEHO VHJtWVpJpYHO 1HP NHOOPLQGLJFVDWODNR]WDWYDOHQQLDSpQ]WiUJpSQHND3&KH]FVDNIHOW OWpVNRUpV OHW OWpVNRU V] NVpJHV $ SpQ]WiUJpS NXOFVRV NDSFVROyMD D =È5È6 SR]tFLyEDQ NHOOKRJ\OHJ\HQPHUWFVDNtJ\M QOpWUHDNDSFVRODW $ -& 5DNWiURV SURJUDP FVDNLV pv NL]iUyODJ *HLVKD 8QLYHUVDO 16 7)+ pv *HLVKD 3URIHVVLRQDO 10 7)+ SpQ]WiUJpSHNKH] NpV] OW $ SURJUDP FVDN DKKR] D SpQ]WiUJpSKH] NDSFVROKDWy DPHO\ D SURJUDPPDO HJ\ GRER]EDQ WDOiOKDWy $] 16 7)+ iuxflnnhw D 10 7)+ iuxflnnhw WXG NH]HOQL %HOpSpV Miután a programot elindította meg kell adni, hogy a pénztárgépet melyik COM portra csatlakoztatta. A lefele nyíllal választhat a felkonfigurált pruwrnn ] O+DDPHJIHOHO SRUWRWYiODV]WRWWDPHJMHOHQLNDUHJLV]WUiFLyVDEODNPHO\EHEHNHOO WQLDWHOHStW &' GRER]iQWDOiOKDWyNyGV]iPRWDN W MHOHNHWLV +D VLNHUHVHQ EH W WWH PHJMHOHQLN D MHOV]y pv QpY PHJDGiViQDN OHKHW VpJH,WW mindenképpen oo\dq QHYHW pv NyGRW DGMRQ PHJ PHO\HW NpV EE QHP IRJ HOIHOHMWHQL mert ezek után legközelebb csak ezzel a név és jelszó kombinációval tud majd belépni. Ezután megjelenik a Saját adatok menüablak. 6DMiWDGDWRN 2

4 7 OWVH NL puwhohpv]hu HQ D] DGDWPH] NHW ügyelve az adószám pontosságára, mert D]WDNpV EELHNEHQPiUQHPOHKHWYiOWR]WDWQL$PHQWpVJRPEUDNDWWLQWYDHOPHQWKHWL az adatokat. ÈOWDOiQRVEHiOOtWiVRN - 5DNWiU EHNL SpOGiQ\V]iP Meghatározhatja, hogy raktár kiadási - bevételi bizonylatok hány példányban legyenek kinyomtatva. - &20 SRUW Meghatározhatja kommunikációs portot (Ha installálás után esetleg változna) -.HUHVpV 0HJKDWiUR]KDWMD KRJ\ D NpSHUQ\ Q PHJMHOHQ DGDWRN PL V]HULQW legyenek sorba állítva. - 0HQWpV %HiOOtWKDWMD KRJ\ PHNNRUD LG Nözönként legyen biztonsági mentés és az adatokat hova mentse el. - %L]RQ\ODWOyJy +D FpJpQHNYiOODONR]iViQDN YDQ OyJyMD DNNRU OHKHW VpJH van, hogy kinyomtatandó bizonylatain ez megjelenjen. Pipálja be a négyzetet és adja meg az elérési útvonalat. 3

5 7 U]VDGDWRN Ahhoz, hogy a programot használni tudja fel, kell tölteni adatokkal, árucikkekkel. Nyissa meg a Törzsadatok ablakot $IHOW OWpVVHODN YHWNH] VRUUHQGEHQKDODGMRQ hj\ipow U]V Kattintson az Ügyféltörzs pontra, majd az Új rögzítés gombra.$phjmhohq DEODNED tudja regisztrálni beszállítói, viszonteladói adatait. 4

6 Nem kell mindent kitölteni, ha nem tudjuk, vagy nem tartjuk szükségesnek. Ha elkészült kattintson a levelezés, Kapcsolat fülre, és ott is töltse ki az Ön számára fontos adatokat, majd lépjen tovább az egyéb fülre.,ww DGKDWMD PHJ KRJ\ D YHY PLO\HQ iundwhjyulied WDUWR]]RQ,WW LQNiEE D viszonteladók jöhetnek szóba, akik más áron kapják a termékeket, mint a NLVNHUHVNHGHOPL YHY N $ WHUPpNHN EHiUD]iViQiO OHKHW VpJH OHV] több ár megadására. Az 1-es árkategória mindig a kisker. ár.) Ha végzett nyomja meg a Mentés gombot..6+ehvruroiv,ww NHOO PHJDGQL PHJOpY WHUPpNHLQHN.6+ EHVRUROiVL V]iPiW(]HNHW D] DGDWRNDW KDQHPWXGMDHO UHD7HUPpNW U]VPHJDGiViQiOLVPHJOHhet adni. Nyomja meg az Új rögzítése gombot 5

7 Írja be a megjegyzésbe, azt, hogy mire vonatkozik ez a szám, majd a hozzátartozó áfa kulcsot és mentse el az adatokat. 7HUPpNFVRSRUW Ez a rész a raktárkezelés szempontjából a legfontosabb. Itt határozza meg a raktára IHOpStWpVpW0LO\HQI EEFVRSRUWRNUDpVH]HNHQEHO OPLO\HQDOFVRSRUWRNUDRVV]DIHOD UDNWiUiW(]WFpOV]HU MyOiWJRQGROQLPHUWNpV EEH]HQDIHOpStWpVHQPiUQHPYDJ\ csak nagyon körülményesen lehet változtatni. A raktáreluhqgh]pv KiURPOpSFV V tehát van egy nagyobb menü, ez alá sorolható bármennyi almenü, és az almenük alatt találhatók maguk a termékek. Például egy lehetséges elrendezés: Újság (termékcsoport neve) Napilap Hetilap Havi lap (alcsoport) Népszabadság RTV újság 1 NODSMD(termékek) Story 0 KROG CKM MaiNap (EEHQ D PHQ SRQWEDQ FVDN D] HOV NpW OpSFV W kell megadni, a termékeket a Terméktörzs menüben adhatja majd meg. 6

8 Nyomja meg az Új EHV]~UiV JRPERWpVDN YHWNH] DEODNRWIRJMDOiWQL$GMDPHJD WHUPpNFVRSRUWQHYpWPDMGDPHJMHJ\]pVEHFpOV]HU EHtUQLKRJ\PLWWDUWDOPD]PHUW D I FVRSRUW DEODNED D] DOFVRSRUWRN QHP OiWV]DQDN (]XWiQ Q\RPMD PHJ D PHQWpV gombot. Ismét válassza ki az el EEOpWUHKR]RWWI PHQ WKRJ\OpWUHKR]KDVVXND]DOPHQ NHW majd nyomja meg a módosítás gombot. Nyomja meg az Új beszúrás gombot, és itt létrehozható az almenü. ËUMD EH D] DOPHQ HOQHYH]pVpW.6+ V]iPiW PHO\HW HO ] OHJ PiU OpWUHKR]RWW +D nincs még létrehozva a KSH szám, kattintson a sor melletti pontokat tartalmazó gombra és ugyanaz az ablak fog megjelenni, mint a KSH besorolás menüpontban. Töltse ki, mentse el és ebben az ablakban, válassza ki a lefele nyíl segítségével. A megjegyzés rovdwed QHP N WHOH] tuql FVDN KD V]HUHWQH YDODPLW PHJMHJ\H]QL $] 7

9 adatokat a mentés gombbal rögzítheti, és felveheti az Új beszúrása gombbal a N YHWNH] DOPHQ SRQWRW 0HQQ\LVpJLHJ\VpJ Ebben a menüpontban adhatja meg a termékeihez/szolgáltatásaihoz párosítható mennyiségi elnevezéseket (db, óra, km, kg, dkg, méter stb) Kattintson a mennyiségi egységek menüpontra, majd nyomja meg az Új beszúrása gombot, adja meg az adatokat és mentse el. Korlátlan számú mennyiségi egységet adhat meg. A tizedes arra V]ROJiO KD D] DGRWW PHQQ\LVpJL HJ\VpJE O W UW PHQQ\LVpJ LV YpWHOH]KHW NLDGKDWy 7HUPpNW U]V,WW iootwkdwmd EH D WHUPpN HJ\HGL MHOOHP] LW.DWWLQWVRQ D Ä7HUPpNW U]V PHQ SRQWUD majd az Új bejegyzés gombra. Maradva a példánál a Népszabadság napilapot fogjuk felvenni. - 7HUPpNNyG: Ön által választott nyilvántartási kód PL: NL01-7HUPpNQpY A termék neve Pl: Népszabadság (QQpN D] DEODNQiO PLQGLJ pnh]hw QpON OL YHU]Ly HO WWL YiOWR]DWQiO QDJ\EHW NHW PLQGHQ YHU]LyQiO KDV]QiOMRQ PHUW D SpQ]WiUJpSUH iwn OG WW DGDWRN tj\ OHV]QHN MyOROYDVKDWyDN - 7HUPpN I FVRSRUW 9iODVV]D NL D OHIHOH Q\tO VHJtWVpJpYHO D] HO UH PiU beprogramozott adatokból. Pl: Újság - 7HUPpN DOFVRSRUW 9iODVV]D NL D OHIHOH Q\tO VHJtWVpJpYHO D] HO UH PiU beprogramozott adatokból Pl: Napilap - 0HQQ\LVpJ HJ\VpJ 9iODVV]D NL D OHIHOH Q\tO VHJtWVpJpYHO D] HO UH PiU beprogramozott adatokból. PL: db - %HVRUROiV: Vagy árucikk, vagy szolgáltatás lehet PL: árucikk - 9RQDONyG: Ezt az adatot küldi át a pénztárgépbe, mint azonosítót. Ha a termék vonalkódját írja be, a pénztárgéphez csatlakoztatott vonalkód olvasó segítségével vonalkód alapján, tudja a terméket eladni. Ha nem vonalkódos 8

10 eladást szeretne, akkor írjon be egy 13 jegynél nem nagyobb azonosító számot. (Eladásnál a pénztárgépbe ilyen esetben mindig be kell ütni az azonosítót, csak akkor tudunk eladni a termpne O +D QHP YRQDONyGRW KDV]QiOXQNFpOV]HU U YLGNyGRNDWPHJDGQL - 0LQLPiO NpV]OHW: Megadható, hogy hány darabnál legyen a minimális UDNWiUV]LQW $ QDSLODSQiO pv D V]ROJiOWDWiVRNQiO QHP puwhoph]khw GH WDUWyV fogyasztási cikkeknél már hasznosabb lehet..lw OWpVHQHPN WHOH] - %HV]iOOtWy9iODVV]DNLDOHIHOHQ\tOVHJtWVpJpYHOD]HO UHPiUEHSURJUDPR]RWW DGDWRNEyO.LW OWpVHQHPN WHOH] - /HtUiV: Valamely Ön által fontos megjegyzés társítható. Ha elkészült az adatok kitöltésével kattintson az Árképzés fülre. 9

11 (EEHQ D PHQ SRQWEDQ KDWiUR]KDWMD PHJ D EHV]HU]pVL iukr] NpSHVW D N O QE ] eladási árkategóriákat. Négy árkategóriát határozhat meg. A pénztárgépbe csak az iundwhjyuliedqv]huhso iudwn OGLHOWHKiWH]OHJ\HQDNLVNHUHskedelmi eladási ár. $] iudw PLQGLJ N WHOH] NLW OWHQL D W EELW QHP 6]ROJiOWDWiVQiO WHUPpV]HWHVHQ nincs beszerzési ár így ezt a rovatot, nem kell kitölteni. Ha végzett az árkalkulációval kattintson az egyéb fülre. Ebben a menüpontban paraméterezheti, hogy a termék aktív, szállítható, és bizományba illetve saját termékként van nyilvántartva, valamint, hogy a termék fizikailag hol található. Mint Ön is látja ezek a paraméterek, már nem tartoznak szorosan az értékesítés mivoltához, de az Ön számára hasznos információk lehetnek DNpV EELHNIRO\DPiQ.LW OWpV NWHUPpV]HWHVHQQHPN WHOH] 10

12 ÈUXFLNNIHOW OWpVH Miután a termékei léteznek a terméktörzsbe ezután fel, kell tölteni a pénztárgépbe az adatokat (Név, Ár, Árucikk száma, vagy vonalkódja). Kattintson az Árucikk feltöltése PHQ SRQWUD$ PHJMHOHQ DEODNEDQOiWQLIRJMDDWHUPpNHNHWpVD]HO WW NOpY UHV fehér négyzeteket. Az egérrel kijelölheti azokat a termékeket, amelyeket át akar küldeni a pénztárgépre, vagy a ++ gombbal az összest bejelölheti. (A - - gombbal az összes bejelölést leveszi.) Látni fogja, hogy a termékek Áfája még nincs PHJKDWiUR]YD D SpQ]WiUJpS V]iPiUD H]W D N YHWNH] DEODNEDQ DGKDWMD PHJ Amennyiben végzett a kijelölésekkel nyomja meg a Tovább gombot. 11

13 Automatikus vizsgálat elvégzése XWiQIHODMiQOMDDPHJIHOHO J\ MW W 12

14 (EEHQ D UpV]EHQ NHOO PHJKDWiUR]QLD KRJ\ D SpQ]WiUJpS PHO\LN iiim~ J\ MW MpKH] szeretné hozzárendelni az adott terméket. Mivel ez a feladat elég kényes így beiktattunk egy védelmet, mely megnézi az adott termék Ön által beállított áfa kulcsát pv D Ä*\ MW ÈID PH] EHQ FVDN D]RNDW D J\ MW NHW DMiQOMD IHO PHO\HN HJ\H]QHN D termék áfájával. Így Önnek nem kell érteni a pénztárgép programozásához, mert a MHOHQ V]RIWYHU OHHOOHQ U]L D] DGDWRNDW +D H]HN HOOHQpUH PpJLV KLEiVDQ DGQi meg a J\ MW V]iPiW D IHOW OWpV DONDOPiYDO KLED ]HQHWHW IRJ NDSQL KRJ\ YL]VJiOMD IHO O D beírt adatokat. A Termék adatlap gomb segítségével az adott terméken PyGRVtWiVRNDW LV YpJH]KHW PLHO WW D]W IHOW OWHQp D SpQ]WiUJpSUH +D EHIHMH]WH D WHUPpNHN J\ MW K ] UHQGHOpVpW Q\RPMD PHJ D ÄIHOW OWpV JRPERW(]XWiQ DSURJUDP felveszi a kapcsolatot a pénztárgéppel és feltölti az adatokat. )LJ\HOHP0LQpOW EEDGDWRWNHOOIHOW OWHQLDQQiOKRVV]DEELGHLJWDUW7 EEH]HU WHUPpNIHOW OWpVHDNiUSHUFHWLVLJpQ\EHYHKHW ÈUXFLNNW UOpVH $PHQQ\LEHQ HJ\ iuxflnnhw PiU QHP NtYiQ IRUJDOPD]QL D WRYiEELDNEDQ OHKHW VpJH YDQ D]W W U OQL D SpQ]WiUJpSE O.DWWLQWVRQ D] ÄÈUXFLNN IHOW OWpVH PHQ SRQWUD $ PHJMHOHQ DEODNEDQ OiWQL IRJMD D WHUPpNHNHW pv D] HO WW N OpY UHs fehér négyzeteket. Az egérrel kijelölheti azt a termékeket, amelyet törölni szeretne, majd a termékre mutatva nyomja meg az egér jobb gombját. Egy kis ablak fog legördülni, melyre, ha rákattintunk az egérrel, elvégzi az árucikk törlését. 13

15 .pv]ohwpr]jiv $ N YHWNH] UpV]EHQ D NpV]OHWWHO NDSFVRODWRV PR]JiVRN NLDGiV EHYpWHO YpJH]KHW NHOLOOHWYHHOOHQ UL]KHW N 5DNWiUEDIHOYHV] 0LXWiQ D] HO ] UpV]HNEHQ OpWUHKR]WD D UDNWiUL W U]VHW QLQFV PiV KiWUD EH NHOO vételezni a felvett árucikkeket, hogy raktárkészletünk keletkezzen. Kattintson a Raktárba felvesz menüpontra. 14

16 A «JRPERWPHJQ\RPYDYiODV]WKDWD]HO ] OHJEHYLWWEHV]iOOtWyNN ] OYDJ\ D]HO ] IHMH]HWEHQOHtUWPyGRQ~MDWLVYHKHWIHO(]XWiQDFLNNPHJQHYH]pVHPHOOHWW OpY JRPEUD NDWWLQWYD V]LQWpQ NLYiODV]WKDWMD D WHUPpNHW YDJ\ D] HO ] IHMH]HWEHQ OHtUW PyGRQ ~MDW YHKHW IHO LOOHWYH PyGRVtWKDWMD D PHJOpY SDUDPpWHUHNHW (]XWiQ D kívánt mennyiség és a beszerzési ár következik. Amennyiben helyesnek látja a + gomb megnyomásával felveheti a listára, és következhet az újabb termék. Ha EHIHMH]WH Q\RPMD PHJ D U J]tWpV JRPERW pv HOOHQ UL]]H D PHJMHOHQ Q\RPWDWiVL képen, hogy helyesek-e az adatok. Ha helyesek a Bizonylat rögzítése gomb megnyomásával rögzítésre kerül a bevételezés, és annyi példányban nyomtatódik ki, amennyit az Altalános beállítások -nál megadott. 0LYHO D] HOV UDNWiUNpV]OHW IHOW OWpVW LO\HQ PyGRQ QDJ\RQ N U OPpQ\HV OHQQH EHYpWHOH]QLH]pUWFpOV]HU EEKDV]QiOQLDÄ/HOWiUR]iV IXQNFLyW /HOWiUR]iV Kattintson a Leltározás menüpontra, majd az Új gombra. A ++ gombbal kijelölheti az összes terméket, amit felvett a terméktörzsbe, majd nyomja meg a Tovább gombot. Természetesen, ha kevesebb terméket szeretne leltározni, akkor kézi úton is kijelölheti a termékhnho WWOpY NLVQpJ\]HWHNHW 15

17 $] HO ] DEODNEDQ EHMHO OW WHUPpNHN PHJMHOHQQHN H]HQ D] ROGDORQ pv HJ\HQNpQW NLLJD]tWKDWy~MHVHWpQIHOYHKHW DYDOyVNpV]OHW.DWWLQWVRQDWHUPpNUHPDMGtUMDEH a leltár készlet rovatba a valós készletet és nyomja meg az Enter gombot. Az összes terméken végezze el a korrekciót, majd nyomja meg a Befejezés gombot. Ha QHPWXGMDEHIHMH]QLDOHOWiUR]iVWDNNRUFVDND0HQWpVJRPEUDNDWWLQWVRQtJ\NpV EE ezt a leltárt, tudja majd módosítani. (Szerkesztés) Lezárt üzletnyitási leltár Még nem befejezett leltár 16

18 5DNWiUEyONLDG Ezt a funkciót akkor kell használni, amikor a raktárból nem közvetlenül a kisker forgalom alá tartozó kivétet akarunk végrehajtani. (Pl: nagyker vásárlás, hibás áru visszavétele gyártóhoz, megromlott áru eltávolítása stb) A nyomtatvány ablak megegyezik a raktári bevéttel, kitöltése is teljesen azonos csak a nyomtatáskor Ön/cége lesz a szállító. 5DNWiULPR]JiVRN (EEHQ D PHQ SRQWEDQ HOOHQ UL]KHWL UDNWiUiQDN PR]JiVDLW WHWV]pV V]HULQWL intervallumokban. Kattintson a raktári mozgások menüpontra, majd határozza meg hogy kiadásokat, vagy bevételeket szeretné megtekinteni, majd adja meg az intervallumot. A nyomtativlnpsuhndwwlqwydwpwhohvhqlvphjwhnlqwkhwld]dgrwwel]rq\odwrqv]huhso tételeket. Ha csak egy adott üzleti partner mozgásaira kíváncsi, akkor válassza ki a partnert is így csak annak a partnernek az adatait, kapja meg. 17

19 $NFLyNÒMGRQViJRN Ez a menüpont mindig aktuális információkat szolgáltat, ha a számítógépe csatlakoztatva van az internetre. Amennyiben új információk vannak az ablak magától, legördül, és rákattintva már meg is jeleníti az aktuális információkat.,ww OHKHW OHW OWHQL D] LG N ]EHQ HONpV] O SURJUDP IULVVtWpVHNHW LV 7HUPpV]HWHVHQ FVDNHJ\LUiQ\~D]LQIRUPiFLyiUDPOiVD]gQJpSpU OVHPPLO\HQDGDWVHPNHU OKHWNL pvd]dgdwei]lvdnty OU OQHPOiWKDWy $ IHOV PHQ ViYRQPpJWDOiOKDWyHJ\ NpWRO\DQIXQNFLyPHO\V] NVpJHVDSURJUDm WHOMHVN U KDV]QiODWiKR].LPXWDWiVRN - 5DNWiUNpV]OHWRákattintva meg tudja tekinteni teljes aktuális raktárkészletét. $ IXQNFLyW FpOV]HU OHW OWpV XWiQ KDV]QiOQL PHUW tj\ D SpQ]WiUJpSEHQ OpY forgalommal csökkentet készletet tekinthetjük meg. 18

20 %HiOOtWiV - $GDWEi]LV PHQWpV %L]WRQViJL PHQWpVW YpJH]KHW tj\ D] DGDWEi]LViW N OV adathordozóra is kimentheti. A gép mindig oda ment amit megadott az Általános beállítások menüpontban, vagy ha nem adott meg semmit akkor a program alatt létrehoz egy [2006] -os könyvtárat és abba menti bele dátum megadással. - $GDWEi]LV YLVV]DiOOtWiV Ha a programot újrainstallálja, vagy másik gépre WHV]LIHOHOHJHQG D]HOPHQWHWWDGDWEi]LVWEHROYDVQLpVPiULVRWWIRO\WDWKDWMDD munkát, ahol abbahagyta. - -HOV]y YiOWR]WDWiV Abban az esetben, ha a belépési jelszót meg kívánja YiOWR]WDWQLHEEHQDPHQ SRQWEDQOHKHW VpJHQ\tOLNUi 19

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Polár kezelési segédletek. Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben

Polár kezelési segédletek. Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben Polár kezelési segédletek Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben Tartalomjegyzék 1. Az egyéb készletmozgásokról...3 2. Mikor használjuk az egyéb készletmozgásokat?...3 3. Egyéb készletmozgás

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

Általános Integrált Rendszer

Általános Integrált Rendszer Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n

A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n JavaADM Kézikönyv Tartalomjegyzék 1 PROGRAMLEÍRÁS... 3 1.1 A PROGRAM ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

A folyamat nagy vonalakban

A folyamat nagy vonalakban A folyamat nagy vonalakban Berendezés tulajdonosa regisztrál a rendszerben és rögzíti a hűtőköröket Tulajdonos megbíz egy céget a berendezés jegyzőkönyveinek vezetésével Megbízott cég elfogadja a megbízást,és

Részletesebben

Polár lekérdezés segédletek

Polár lekérdezés segédletek Cikktörzs lekérdezések 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Készletérték lekérdezése főcsoportra rendezve...3 1.1. Tételes lekérdezés....3 1.2. Összegfokos lekérdezés....4 1.3. Nemzeti Dohányboltok esetén....4

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Útmutató. Amennyiben a vállalkozás rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel a KÜJ és KTJ számok igénylése a következők szerint történik:

Útmutató. Amennyiben a vállalkozás rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel a KÜJ és KTJ számok igénylése a következők szerint történik: Útmutató A KÜJ és KTJ számot elektronikusan kell igényelni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól. Az igénylés feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen ügyfélkapu hozzáféréssel, amennyiben

Részletesebben

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. szakembereknek számára. Tartalom

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. szakembereknek számára. Tartalom Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához szakembereknek számára Tartalom 1. Bejelentkezés... 2 2. Főoldal... 2 3. Jelszó szerkesztése... 3 4. Akadálymentesített nézet... 4 5. Kijelentkezés...

Részletesebben

Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén

Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az Invitel - szolgáltatás biztonsági és minőségjavító okokból módosítja a @fibermail.hu domainhez tartozó e-mail címeket

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Jövedéki termékek kezelése

Jövedéki termékek kezelése Jövedéki termékek kezelése A program lehetőséget biztosít arra, hogy megkönnyítse azoknak a cégeknek a munkáját, akik jövedéki termékeket, italokat és dohányárut árusítanak. A VPOP megadta a program számára

Részletesebben

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Pénztár, Vezetői információk, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ELŐTÖLTÖTT BERENDEZÉSEK ÉS TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY RÖGZÍTÉSÉHEZ A KLÍMAGÁZ ADATBÁZISBAN

ÚTMUTATÓ ELŐTÖLTÖTT BERENDEZÉSEK ÉS TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY RÖGZÍTÉSÉHEZ A KLÍMAGÁZ ADATBÁZISBAN ÚTMUTATÓ ELŐTÖLTÖTT BERENDEZÉSEK ÉS TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY RÖGZÍTÉSÉHEZ A KLÍMAGÁZ ADATBÁZISBAN Tartalom I. Előtöltött berendezések forgalmazási segédlet... 2 I.1. Új berendezéstípus felvétele... 2 I.2.

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal I. Intézményi alapadatok kitöltése Belépés> Adminisztráció> Intézmény képes menü> Intézményi adatok> Intézményi alapadatok Az intézmények

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben

Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/11 Tartalomjegyzék 1. Telepközi mozgások áttekintés...3 2. Telepközi

Részletesebben

CobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul CobraConto.Net v0.44. verzió Pénzügy modul Pénzügy / listák / Számlaegyenleg listák: vevő / szállító lejáró számlák Viszonyítási dátumhoz képest, X napon belül lejáró vevő / szállító számlák listájának

Részletesebben

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át: 1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,

Részletesebben

Intralog 2. v2.4.4 Leltározás. IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17.

Intralog 2. v2.4.4 Leltározás. IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17. Intralog 2 v2.4.4 Leltározás IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17. 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 Áttekintés... 2 2.1 Leltározás célja... 2 2.2 Leltározás menete... 2 3 Leltározással kapcsolatos

Részletesebben

A folyamat nagy vonalakban

A folyamat nagy vonalakban A folyamat nagy vonalakban Berendezés tulajdonosa regisztrál a rendszerben és rögzíti a hűtőköröket Tulajdonos megbíz egy céget a berendezés jegyzőkönyveinek vezetésével Megbízott cég elfogadja a megbízást,és

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

Polár kezelési segédletek

Polár kezelési segédletek Polár kezelési segédletek A leltározás folyamata 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Leltározás Leltártörzs készítése...3 1.1. További szűkítési lehetőségek...3 2. Leltározás Adatok felvitele...4 2.1. Nemzeti

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

1. Regisztráció. Kedves Jelentkező!

1. Regisztráció. Kedves Jelentkező! Kedves Jelentkező! Üdvözöljük az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt Képzési Rendszerében. Az alábbi felhasználói segédletet azért készítettük,

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok 1 4 Tartalomjegyzék 2 ÁRUCIKK - ÜRES... 10 3 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]... 12 4 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]13

Részletesebben

Számlázó program kezelési leírása

Számlázó program kezelési leírása Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.

Részletesebben

Mi az F-ÜHG Raktár. Hol található az F-ÜHG Raktár

Mi az F-ÜHG Raktár. Hol található az F-ÜHG Raktár Tartalom Mi az F-ÜHG Raktár... 2 Hol található az F-ÜHG Raktár... 2 Nyitókészlet rögzítése... 3 F-ÜHG lista áttekintése... 5 Saját telephelyek közötti mozgás kezelése... 6 Leltár... 7 Klímagáz-mozgás és

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális számlázó modulokat érintő változásokról

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció. Revision Szentesi János Szentesi János

Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció. Revision Szentesi János Szentesi János Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció Revision 2010.04.14 Szentesi János 2010.07.09 Szentesi János Tartalomjegyzék FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV... 1 DPD ELEKTRONIKUS REGISZTRÁCIÓ... 1 TISZTELT

Részletesebben

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Gyorsított jegybeírás Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.17. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 19 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

EKÁER használati utasítás

EKÁER használati utasítás EKÁER használati utasítás Bevezetés A program célja, hogy könnyen, gyorsan és egyszerűen lehessen EKÁER számokat kérni, módosítani és véglegesíteni. A használatához be kell regisztrálni a NAV-os honlapon

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER Felhasználói Kézikönyv Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER 1. Belépés A rendszer indulásakor egy ideiglenes jelszót kapott emailben. Az ennek segítségével történt bejelentkezés után tudja jelszavát

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben: CobraConto.Net v0.36 verzió Újdonságok a CC-Net-ben: Számlakészítés Adószám A Program működése: A program automatikusan beemeli az adószámot a számlára, EU-s ügylet esetén az EU-s adószámot, ha nem talál

Részletesebben

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : ) Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők

Részletesebben

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz ( )

Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz ( ) Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz (1.1.0.3) Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. Telepítés...3 2. Eltávolítás...4 Program használata...5 1. Kezdeti beállítások...5 2. Licenc megadása...6

Részletesebben

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Tisztelt Partnerünk! Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) szolgáltatásai (hírlevél, projektötlet

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR)

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR) Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR) A középiskola és a szakiskola minden évben értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók a középiskola, illetve a szakiskola első két évfolyamán

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt. Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv modult érintő változásokról és fejlesztésekről. A nagyobb adatbázisoknál a frissítés

Részletesebben

A webáruház kezdőlapján háromféle diavetítés beállítására van lehetőség:

A webáruház kezdőlapján háromféle diavetítés beállítására van lehetőség: KRYPTON sablon Részletes leírás a sablonhoz kapcsoló új beállításokról Diavetítés a kezdőlapon A webáruház kezdőlapján háromféle diavetítés beállítására van lehetőség: Képes diavetítés Termékes diavetítés

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

SEGÉDLET a GYÓGYSZERÉSZI ADATGYŰJTÉS OSAP1578 program használatához

SEGÉDLET a GYÓGYSZERÉSZI ADATGYŰJTÉS OSAP1578 program használatához SEGÉDLET a GYÓGYSZERÉSZI ADATGYŰJTÉS OSAP1578 program használatához Készítette: ÁNTSZ OTH Informatikai Főosztály (2015.) 1 Tartalomjegyzék Program elérhetősége... 3 A program felépítése... 3 Közforgalmú

Részletesebben

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása

Részletesebben

NAV nyomtatványok kitöltésének támogatása

NAV nyomtatványok kitöltésének támogatása NAV nyomtatványok kitöltésének támogatása Változtak a 1865M nyomtatvány kitöltési szabályai, valamint lehetővé vált a 18A60 nyomtatvány előzetes kitöltése. A tájékoztató a 8.00.8 verzió kibocsátásával

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás Technikai tudnivalók a jelentkezéshez Regisztráció A regisztráció az OFI honlapon elérhető A pályázók kizárólag elektronikusan úton jelentkezhetnek az innen elérhető

Részletesebben

Alkatrészböngésző modul

Alkatrészböngésző modul Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Raktár... 5 Raktár... 5 Zárolt... 5 a. Alapadatok...

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben