A telefon alközpont használati útmutatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A telefon alközpont használati útmutatója"

Átírás

1 A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások és programozások táblázata 8. old. 5. A szolgáltatások és programozások beállítása 10. old. 6. Összefoglaló jegyzetek 19. old. 7. Programozási példa 20. old. 8. A kaputelefon-kártya installációja (választható) 23. old. 9. Speciális telefonok csatlakoztatása (választható) 25. old. 10. A 8 led-hvnlmho]fvdwodnr]wdwivd 26. old. 11. A zenei kártya csatlakoztatása 26. old. 12. A hangjelzést adó kaputelefon kapcsolása 27. old. 13. Az elektromos jelet adó kaputelefon kapcsolása 28. old. 14. Az elektromos jelet adó képi kaputelefon kapcsolása 29. old. (2. old.) Telefon alközpont..pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq ÈOWDOiQRVEHYH]HW A C127 telefon aln ]SRQW OHKHWYp WHV]L KRJ\ NpW YiURVL vonalat és hat darab kétvezetékes, dekadikus vagy multifrekvenciás szelekciójú BCA telefonkészüléket VV]HN VV QN %iupho\ln EHOV HJ\VpJ OHKHW VSHFLiOLV WHOHIRQ (ld. az ábrán a *-gal jelölt készüléket) vagy külön képi NLMHO] DPHO\HNHW FpJ QN ERFViW UHQGHONH]pVUH V PHO\HNHQ led jeleníti meg a telefonberendezés állapotát.

2 (ld. az ábrát) D]iEUDIHOLUDWDLEDOROGDOWIHQWUOOHIHOpYiURVLYRQDO hangszóró; * 2-HV EHOV WHOHIRQ -HV EHOV WHOHIRQ -os EHOV WHOHIRQ MREEROGDOW IHQWUO OHIHOp 9 tápfeszültség; kaputelefon; 1-HV EHOV WHOHIRQ -DV EHOV telefon; 5- VEHOVWHOHIRQ (3. old.) 1. Az alközpont leírása A burkolatot nem kell kinyitnunk, minden csatlakoztatás a hátsó részen történik, ahol a követkh]nhwwdoiomxn A) Két pár csatlakozó a városi vonal bemenetéhez (L1-L2) B) Hat pár csatlakozó a telefonokhoz (I1-I2-I3-I4-I5-I6) C) Két csatlakozó a speciális telefonok vezérléséhez (S1-S2) (választható) D) Két csatlakozó az ajtónyitóhoz (NA-CO) (választható) E) Négy csatlakozó a kaputelefonhoz (RG-GN-RX-TX) (választható) $ NpS MREE ROGDOiQ IHQWUO OHIHOp D IDOKR] HUVtWpVUH V]ROJiOy DNDV]WyN 21 ioodsrwrw MHO] IpQ\ P$-s biztosítékok; ON/OFF kapcsoló; a kép alján: csatlakozóaljzat - ez lejjebb részletezve; 220 Vac kábel; a csatlakozóaljzat részletezése: L1: 1-es városi vonal; L2: 2-es városi vonal; I1-I6: 1-6-os EHOV WHOHIRQ N O Q NpUKHW FVDWODNR]yDOM]DW $ VSHFLiOLV telefonok led-jeinek kontrollja: S1 +, S2 -; ajtónyitó: NA normáo Q\LWRWW pulqwnh] &2 N ] V NDSXWHOHIRQ 5* D kaputelefon csörgése, GN: föld, RX: fogadás, TX: átadás)

3 (4-5. old.) 2. Installáció $ YiURVL YRQDODW pv D EHOV WHOHIRQRNDW D N YHWNH]NpSSHQ csatlakoztassuk: 1.$FVDWODNR]yDOM]DWRNDWHUWHOMHVHQK~]]XNNLDKHO\ NUO 2. * Kössük össze a városi vonalakat az L1 és L2 csatlakozópárral a mellékelt ábra szerint. (ld. még a csatlakozóaljzat részletes rajzát a 3. oldalon.). VV N VV]H D EHOV WHOHIRQRNDW D],-I2-I3-I4-I5-I6-os csatlakozópárokkal. * Illesszük vissza a csatlakozókat a helyükre a lefelé IRUJDWRWW FVDYDURNNDO pv D YiURVL YRQDODNDW D PHJIHOHO pulqwnh]nk ] 3$NpWPHOOpNHOWFVDYDUWHUVtWV NDIDOUDHJ\PiVWyOPP távolságra és 6 mm furattal. Függesszük fel az alközpontot a csavarok segítségével olymódon, hogy a kábeleket a készülék takarja. 4. Nyomjuk a dugót egy 220 V-os váltóáramú konnektorba, és adjunk feszültséget a kapcsológombbal. 5. +HO\H]] N P&N GpVEH D] DON ]SRQWRW D] -es sz. telefonon nyomjuk le a számokat, miközben az összes többi telefon le van téve. (6-7. old.) $IXQNFLyNMHOOHP]L A C127 az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 1. Belépés a programozásba (888) 2$EHM Y1-992N-1pVDNLPHQ1-930N-921N-922N- 920N) vonalak kiosztása

4 3. Személyes várakozás (0) 4. Hívás és hallgatás room monitor által (93N) 5. Általános hívás (92) 6%HpUNH]N OVKtYiVRN 7..LPHQN OVKtYiVRN 8. Kaputelefon (7) és ajtónyitó (1) (választható) 9. Konferencia (NM9-M9) 10. Becsatlakozás (81) 11.%HOVKtYiV1 12. A programozás megmarad áramkimaradás esetén is 13.9iUDNR]iVN ]EHQL]HQHEHpStWHWWFKLSUO 14. "Ne zavarj" ON/OFF (91-90) 15. $ YiURVL YRQDO YiUDNR]WDWiVD HJ\ ~M EHM Y KtYiVUD YDOy válaszadás közben 16. $ IRJODOW N OV YRQDO HOMHJ\]pVH V UJHW KDQJMHO]éssel (00) 17.$IRJODOWEHOVWHOHIRQHOMHJ\]pVHV UJHWKDQJMHO]pVVHO (1N1N) 18. $ NLPHQ YiURVL pv WiYROViJL KtYiVRN SURJUDPR]iVD 1-970N) 19.$FVHQJEHUHQGH]pVSURJUDPR]iVD212))-980) 20. ÈOWDOiQRV ~MUDiOOtWiV UHVHW D EHOV WHOHIRQKDV]QiOy UpV]pUO 217HOMHV~MUDiOOtWiVUHVHWD]RSHUiWRUUpV]pUO 22$N UQ\H]KDQJRNpU]pNHOpVHURRPPRQLWRUiOWDO 23. A várakozó partnerek újrahívása (0) 24.(OWpUFV QJpVN OVpVEHOVKtYiVRNHVHWpQ 25. "Kövess engem" (94N-940)

5 26. Dekadikus vagy multifrekvenciás szelekció (automatikus) 27. Black-RXWV] NVpJKHO\]HWEHQLVP&N GLN 28.eMV]DNDLP&N GpV1-950) 29. A telefonvállalat speciális szolgáltatásai (8) 30.6SHFLiOLVWHOHIRQRNOHGNLMHO]YHOYiODV]WKDWy 31.$EHpUNH]KtYiVWMHO]KDQJDIRJODOWEHOVWHOHIRQRNRQ 32. Vonaltovábbítás figyelmeztetéssel (N) 33. Vonaltovábbítás figyelmeztetés nélkül (N) N %HOVV]iP ) M 0iVRGLNEHOVV]iP ) (8-9. old.) 4. A szolgáltatások és programozások táblázata $EHtUDQGyV]iPpVDQHNLPHJIHOHOIXQNFLy 0. OVYRQDODWDG 0 Városi vonalat vár 0 Visszaveszi a városi vonalat 0 %HOVWHOHIRQWYiU 0 9LVV]DYHV]LDEHOVWHOHIRQYRQDODW N N Vonaltovábbítás %HOVKtYiV 7 Csatlakozás a kaputelefonhoz 1 Ajtónyitó (csak a kaputelefonnal való kapcsolat alatt) 8 A telefonvállalat szolgáltatásainak aktiválása 9 $N OVYRQDODNFVHUpMHYiUDNR]iVYpWHO 00. OVYRQDOHOMHJ\]pVHV UJHWpVVHO

6 NN %HOVYRQDOHOMHJ\]pVHV UJHWpVVHO 80 Városi hívás vétele nem csörg_ telefonnal * 81 Becsatlakozás között NM9 M9.RQIHUHQFLDEHOVWHOHIRQiOyNN ] WW.RQIHUHQFLD HJ\ N OV pv W EE EHOV WHOHIRQiOy (ahol N már összekapcsolódott) H]DYDUM6(7FVDNN OVKtYiVRNHVHWpQFV U J - 90 "Ne zavarj" RESET, mindig csörög - 92 Általános hívás Room monitor ON, környezeti hangok vétele - 93N Room monitor, hívás és hallgatás 888 (X) Belépési kód a programozáshoz X 999 ÈOWDOiQRVUHVHWDEHOVWHOHIRQKDV]QiOyUpV]pUO -X 94N "Kövess engem" ON -X 940 "Kövess engem" OFF +X 981 &VHQJEHUHQGH]pVEHNDSFVROYD +X 980 &VHQJEHUHQGH]pVFVDNN OVKtYiVRNHVHWpUH kikapcsolva *+X 95N emv]dndlp&n GpV21 *+X 950 emv]dndlp&n GpV2)) *+X 961N Távolsági hívásra való alkalmassá tétel *+X 960N Távolsági hívásra való alkalmatlanná tétel *+X 971N Városi hívásra való alkalmassá tétel *+X 970N Városi hívásra való alkalmassá tétel *+X 991N N csak az 1-es városi vonal hívására tud válaszolni (bemenet) *+X 992N N csak a 2-es városi vonal hívására tud válaszolni (bemenet) *+X 990N N mindkét városi vonal hívására tud válaszolni

7 (bemenet) *+X 993N N a kaputelefon hívására tud válaszolni (bemenet) *+X 994N N a kaputelefon hívására nem tud válaszolni (bemenet) *+X 931N N megválaszthatja, hogy 01 és 02-YHOPHO\LNN OV vonalra megy ki (kimenet) *+X 930N N a 0-val mehet ki a városi vonalra (kimenet) *+X 921N N csak az 1-es városi vonalra mehet ki nullával (kimenet) *+X 922N N csak a 2-es városi vonalra mehet ki nullával (kimenet) *+X 920N 1D]HOVV]DEDGYiURVLYRQDOUDPHKHWNLQXOOiYDO (kimenet) *+X HOMHVUHVHWD]RSHUiWRUUpV]pUO * = Csak az 1-HVEHOVWHOHIRQQDO - ÈUDPNLPDUDGiVHVHWpQW UOGLN 1HPW UOGLNNLiUDPNLPDUDGiVHVHWpQ ; 0LHOWW D] ;-V]HO MHO OW SURJUDPR]iVL P&YHOHWHNHW megkezdi, írja be a 888-as kódot N =%HOVV]iP ) 0 0iVRGLNEHOVV]iP ) ( old.) 1. Belépés a programozásba $SURJUDPR]iVDN YHWNH]NpSSHQYHV]LNH]GHWpW 1) Felvesszük a kagylót. 2) 10 másodpercen belül beírjuk a 888-as kódot, majd a kívánt programozás kódját.

8 3) Megvárjuk a jóváhagyó jelzéseket, majd letesszük a kagylót. Minden programozáskor meg kell ismételnünk az as P&YHOHWHNHW $EHM YpVDNLPHQYRQDODNNLRV]WiVD A kiosztás csak az 1-HVEHOVWHOHIRQUyOKDMWKDWyYpJUH $EHM YYRQDODNNLRVztása által meghatározhatjuk, hogy melyik YiURVL YRQDOUD OHKHW YiODV]ROQL D] HJ\HV EHOV WHOHIRQRNUyO EHM YKtYiVRNHVHWpQ1-992N-990N) (ld. A szolgáltatások és programozások táblázatát a 9. oldalon) $NLPHQYRQDODNNLRV]WiVDiOWDOPHJKDWiUR]KDWMXN hogy melyik YiURVL YRQDODW OHKHW HOpUQL D] HJ\HV EHOV WHOHIRQRNUyO NtY OUHW UWpQKtYiVRNHVHWpQ1-930N-921N-922N-920N) (ld. A szolgáltatások és programozások táblázatát a 9. oldalon) 3. Személyes várakozás (0) /HKHWVpJ QN YDQ DUUD KRJ\ HJ\ N OV EHV]pOJHWpV DODWW D készülékünk várja a hívásokat, ha megnyomjuk a 0-t (tartsuk V]HPHOWWKRJ\DN OVYRQDOYiUiVDN ]EHQQHPOHKHWYRQDODW WRYiEEtWDQLKDOHWHVV] NDWHOHIRQWPLN ]EHQN OVYRQDODW YiU PiVRGSHUFHV KLEDMHO]pVW NHWWV FV QJpVW) kapunk; ez LGDODWWDN OVYRQDODW~MUDPHJNDSMXNKDLVPpWIHOYHVV] N a telefont. 4. Hívás és hallgatás room monitor által (93N) 1) Felvesszük a kagylót és megvárjuk a folytonos vonalhangot. 2) Beírjuk a 93-W PDMG D EHOV WHOHIRQ V]iPiW H]iOWDO megteremtjük a kapcsolatot a környezeti hangok vételére

9 beállított telefonnal. 5. Általános hívás (92) Írjuk be a 92-es számot. A szabad telefonok ekkor csörögnek, D]HOVDNLYiODV]ROPHJNH]GLDNRPPXQLNiFLyW %HpUNH]N OVKtYiVRN $ EHpUNH] N OV KtYiVRN D KDJ\RPiQ\RV HJ\V]HU& FV QJpVW generálják ötmásodpercenként (csak a bekapcsolt FVHQJEHUHQGH]pV& WHOHIRQRN FV QJHQHN D YiODV]DGiVKR] HOpJ felvenni a kagylót..lphqn OVKtYiVRN $ NLPHQ N OV KtYiVRN FVDN D] HUUH DONDOPDVVi WHWW EHOV telefonokról lehetségesek. (ld. A szolgáltatások és programozások táblázatát a 9. oldalon). 1) Felvesszük a kagylót, és beírjuk a 0-t. 2) Megvárjuk a központ szabad vonalhangját. 3)%HtUMXNDNtYiQWN OVWHOHIRQV]iPRW 8. Kaputelefon és ajtónyitó (választható) $NDSXWHOHIRQUyOM YKtYiVIRJDGiVDNRUHJ\HWOHQKiURPU YLG trillából álló hangjelzés aktiválódik, amely az összes, NDSXWHOHIRQKtYiVUD DONDOPDVVi WHWW WHOHIRQ FVHQJMpW megszólaltatja. (ld. A szolgáltatások és programozások táblázatát a 9. oldalon). Felvesszük a kagylót, és beírjuk a 7-est, ezzel bekapcsoljuk a

10 kaputelefont. Hogy a kaputelefonnal való kapcsolat közben az ajtónyitót aktiválhassuk, be kell írnunk az 1-est, a készülék minden más számjegyet elutasít. $PLNRU N OV YDJ\ EHOV YRQDORQ IRlyik a beszélgetés, a 7-es EHtUiViYDO VV]HN WWHWpVWWHUHPW QNDNDSXWHOHIRQQDODEHOV YDJ\ D N OV SHGLJ YiUDNR]LN H]HNHW D EHtUiViYDO YHKHWM N fel újra. Ha olyankor próbálunk kapcsolatot teremteni a kaputelefonnal, DPLNRU H]W HJ\ PiVLN EHOV WHOHIRQhasználó épp lefoglalja, foglalt jelzést kapunk, és a hívás gombját a berendezés nem fogadja. A kaputelefonnal úgy szakítjuk meg a kapcsolatot, hogy letesszük a kagylót. 9. Konferencia (NM9-M9) 0LXWiQOpWUHM WWDNDSFVRODWHJ\N OVWHOHIRQiOyYDOKtYMXNa EHOV WHOHIRQ KDV]QiOyMiW pv KD D]W DNDUMXN KRJ\ HJ\PiVVDO kommunikálhassanak, nyomjuk meg a 9-est. 7HUHPWV QNNDSFVRODWRWHJ\EHOVWHOHIRQQDOKtYMXNDPiVRGLN EHOV WHOHIRQW pv tumxn EH D -est, hogy ezek kommunikálhassanak egymással. A konferencia-vonalból kiléphetünk, ha letesszük a kagylót. 10. Becsatlakozás (csak az 1-HVEHOVWHOHIRQQDO Ha at 1-HV EHOV WHOHIRQ HJ\ YRQDOWRYiEEtWiVL NtVpUOHW VRUiQ foglalt jelzést kap, becsatlakozhat, ha beírja a 81-et; a kagyló letételével automatikus vonaltovábbítást kezdeményez, ha viszont a 0-t írja be, visszakapcsolódhat a várakozó városi vonalhoz.

11 %HOVKtYiV $PLNRU HJ\ EHOV WHOHIRQ KDV]QiOyMD HJ\ PiVLNNDO DNDU kapcsolatba lépni, az alábbiak szerint kell eljárnia: 1) Felveszi a kagylót. 2) Megvárja a folyamatos vonalhangot. 3 %HtUMD D NtYiQW EHOV WHOHIRQ V]iPiW D KtYiV KDQJMHO]pVH XWDO DUUD KRJ\ D P&YHOHW IRO\DPDWEDQ YDQ $ KtYRWW IpOQpO D WHOHIRQNHWWVFV QJpVWKDOODW A hívott fél a kagyló felvételével válaszolhat. 12. A programozás megmarad áramkimaradás esetén is A + jellel jelölt programozások áramkimaradás esetén is a memóriában maradnak. 9iUDNR]iVN ]EHQL]HQHEHpStWHWWFKLSUO Amikor a városi vonal várakozik, zenei motívum hallható rajta. 14. "Ne zavarj" ON/OFF (91-90) Ha beírjuk a 91-HW D] HJ\LN EHOV WHOHIRQRQ H] QHP FV U J DPLNRUHJ\PiVLNEHOVWHOHIRQUyOKtYMiNDKtYyIpOQpOSHGLJ két hangjelzés hallható. A 90 beírásával ez a funkció kikapcsolható. $ YiURVL YRQDO YiUDNR]WDWiVD HJ\ ~M EHM Y hívásra való válaszadás közben

12 Ha egy városi beszélgetés alatt jelzést kapunk arról, hogy egy másik városi hívás érkezik (ekkor hangjelzést hallunk a kagylóban), a 9-es beírásával válaszolhatunk erre; ekkor az HOV YiURVL KtYiV YiUDNR]LN pv NDSFVRODWEDQ OpS QN D másodikkal, ha SHGLJ D NHWWW PHJ DNDUMXN FVHUpOQL tumxn EH újra a 9-est. $ IRJODOW N OV YRQDO HOMHJ\]pVH V UJHW hangjelzéssel Felvesszük a kagylót és beírjuk a 0-t, a foglalt jelzés felhangzásakor újra beírjuk a 0-W H]iOWDO HOMHJ\H]] N D városi vonalat és s UJHWKDQJMHO]pVWN OG QNPDMGOHWHVV] N D WHOHIRQW $ V UJHW KDQJMHO]pVW D]RN D EHOV WHOHIRQiOyN kapják meg, akik a vonalat lefoglalják. $PLNRU D] HJ\LN EHOV WHOHIRQRQ IHOV]DEDGXO D YRQDO HQQHN HOMHJ\]MpWKiURPU YLGKDQJMHO]pVpUWHVtWL 17. A fojodow EHOV WHOHIRQ HOMHJ\]pVH V UJHW hangjelzéssel %HtUMXN D NtYiQW EHOV WHOHIRQ V]iPiW pv KD IRJODOW ~MUD EHtUMXN D]W H]iOWDO V UJHW KDQJMHO]pVW N OG QN V H]XWiQ letesszük a telefont. Amikor a hívott fél leteszi a WHOHIRQMiW D EHOV KtYiVW MHO] csöngés mindkét fél telefonján hallható. Amikor a két fél felveszi a telefonját, automatikusan kapcsolatba lépnek egymással. Ha az a fél, aki D]HOMHJ\]pVWWHWWHEiUPLO\HQPiVP&YHOHWNHGYppUWIHOYHV]L DNDJ\OyWD]HOMHJ\]pVW UOGLN $NLPHQYirosi és távolsági hívások programozása

13 (csak az 1-HVEHOVWHOHIRQUyO (] D IXQNFLy DONDOPDVVi YDJ\ DONDOPDWODQQi WHV]L D EHOV telefonokat a városi vagy távolsági hívások lebonyolítására. 1) Felvesszük az 1-HV EHOV WHOHIRQRQ D NDJ\OyW pv YiUMXN D folyamatos vonalhangot. 2) Beírjuk a 888-at és városi hívásoknál a 97-et, távolsági hívásoknál a 96-ot. 3) Beírjuk a 0-t, ha alkalmatlanná, illetve az 1-et, ha alkalmassá akarjuk tenni a hívásra. 4)%HtUMXNDP&YHOHWEHQpUGHNHOWEHOVWHOHIRQRNV]iPit, ; más számok hibát generálnak és megszakítják a programozást. $FVHQJEHUHQGH]pVSURJUDPR]iVD $QQDN pughnpehq KRJ\ D EHOV WHOHIRQ QH FV U JM Q D YiURVL KtYiVRN DODWW GH PpJLV PHJPDUDGMRQ DQQDN D OHKHWVpJH KRJ\ válaszoljunk és csöqjhvv QN D EHOV KtYiVRN DONDOPiYDO D] alábbiak szerint járjunk el: 1) Felvesszük a kagylót. 2) Beírjuk a számot, várjuk a jóváhagyó hangjelzést, és letesszük a telefont. 3) ÒMUD P&N GpVEH KR]KDWMXN D FVHQJEHUHQGH]pVW KD D IHQWL eljárás során beírjuk a et. ÈOWDOiQRV ~MUDiOOtWiV UHVHW D EHOV WHOHIRQKDV]QiOyUpV]pUO A felhasználó, aki minden, a saját telefonján végrehajtott programozást törölni akar, vegye fel a kagylót és írja be a számot.

14 21. Teljes újraállítás (reset) az oshuiwru UpV]pUO (9988) Ha újra akarjuk indítani az alközpontot, minden eddigi programozást törölve, vegyük fel az 1-es számú kagylót, és írjuk be a at, úgy, hogy közben az összes többi telefon le van téve. $ N UQ\H] KDQJRN pu]pnhopvh URRP PRnitor által (939) (Nem az 1-HVEHOVWHOHIRQRQ 1) Vegyük fel a kagylót és várjuk meg a folytonos vonalhangot. 2) Írjuk be a 939-es számot. 3) Állítsuk olyan helyzetbe a kagylót, amely a legjobban megfelel a hallani kívánt hangok érzékelésére. 23. A várakozó partnerek újrahívása (0) A várakozó partnert visszavehetjük a 0 benyomásával. (OWpUFV QJpVN OVpVEHOVKtYiVRNHVHWpQ $ N OV KtYiVRNDW PiVRGSHUFHV PiVRGSHUFHQNpQW LVPpWOG csöngés jelzi. $EHOVKtYiVRNDWNpWHJ\PiVWJ\RUVDQN YHWFsöngés jelzi. 25. Hívásátirányítás +D HJ\ IHOKDV]QiOy D VDMiW EHOV WHOHIRQMiWyO HJ\ PiVLNKR] NtYiQ WiYR]QL OHKHWVpJH YDQ DUUD KRJ\ D] VV]HV QHNL küldött hívás automatikusan átirányítódjék arra a másik

15 telefonra, ahová távozott. Ennek érdekéehqd]hovwhohirqrqehnhootuqldv]iprw DPLW N YHW DQQDN D EHOV WHOHIRQQDN D V]iPD DKRYi D] átirányítást kéri; ezt a funkciót törölheti, ha beírja, megint csak ugyanazon a telefonon, a számot. 26. Dekadikus vagy multifrekvenciás szelekció (automatikus) Az alközpont automatikusan felismeri a csatlakoztatott telefon típusát. 0&N GpVEODFN-out szükséghelyzetben Amikor az alközpont kialszik, az 1-HV EHOV WHOHIRQ D] -es vonallal, a 2-HV EHOV WHOHIRQ D -es vonallal összeköttetésben marad. emv]dndlp&n GpV (csak az 1-HVEHOVWHOHIRQRQ $QQDN pughnpehq KRJ\ HJ\ EHOV WHOHIRQW pmv]dndl P&N GpVUH alkalmassá tegyünk, az 1-HV V]iP~ EHOV WHOHIRQRQ EH NHOO tuqxqndv]iprwpdmgdqqdndehovwhohirqqdndv]ipiw melyet aktiválni akarunk. Ebben az esetben csak a programozott EHOVWHOHIRQRQOHKHWYiODV]ROQLDW EELQEHNHOOtUQLDat, ha válaszolni akarunk. $] pmv]dndl P&N GpVUH YDOy DONDOPDVViJ W U OKHW KD D] -es V]iP~EHOVWHOHIRQRQEHtUMXND-et. 29. A telefonvállalat speciális szolgáltatásai Ha hívást kezdeményezünk kifelé, az utolsó számjegy beírásától V]iPtWRWWPiVRGSHUFXWiQDN OVYRQDODWWRYiEEtWKDWMXNHJ\

16 PiVLN EHOV WHOHIRQQDN D] pv N ]p HV V]iPRN valamelyikének a beírásával. +D HJ\ PiVLN EHOV WHOefonnak való továbbítás helyett újra a N OV YRQDOUD DNDUXQN EHtUQL V]iPMHJ\HNHW SpOGiXO DQQDN érdekében, hogy a telefonvállalat szolgáltatásait igénybe vegyük ((ébresztés, hibakijelzés, sürg_s hívás, teledrin stb.), 10 másodperc elteltével be kell írjuk a 8-as V]iPMHJ\HW PLHOWW D N OV YRQDOUD D] ~M V]iPMHJ\HNHW beírnánk. 6SHFLiOLVWHOHIRQRNOHGNLMHO]YHO (választható) A speciális telefonoknak két pár vezetéke van: $ HJ\ SiU D NpW N ]psv YH]HWpN D EHOV WHOHIRQRN FVDWODNR]yLYDO VV]HN WHQGKDng-egységhez; % HJ\ SiU D NpW N OV YH]HWpN DPHO\ QPDJiEDQ PHJIHOHO minden speciális telefon számára, az S1 és S2 csatlakozókhoz kapcsolódnak, és a led-ek kijelzését szolgálják. (Figyeljünk a polaritásra!) A led-ek kigyulladnak, ha a vonalak vagy a beov telefonok foglaltak, és a csöngés alatt is. $ EHpUNH] KtYiVW MHO] KDQJ D IRJODOW EHOV telefonokon. +DN OVKtYiVpUNH]LNDIRJODOWEHOVWHOHIRQRNNDJ\OyMiEDQ öt másodperces hangjelzés hallható. 32. Vonaltovábbítás figyelmeztetéssel A városi YDJ\ WiYROViJL EHV]pOJHWpV VRUiQ OHKHWVpJ YDQ D YRQDO HJ\ PiVLN EHOV WHOHIRQQDN YDOy WRYiEEtWiViUD HJ\V]HU&HQ FVDN EH NHOO tuqxqn D PHJIHOHO V]iPRW.LPHQ

17 hívások esetén várnunk kell legalább 10 másodpercig az utolsó számjegy beírása után, csak aztántukdwmxnehdehovv]iprw +D D KtYRWW EHOV WHOHIRQ IRJODOW YLVV]DYHKHWM N D N OV YRQDODW D EHtUiViYDO KD D KtYRWW EHOV WHOHIRQRQ YiODV]ROQDNNpWIpOHNpSSHQIHMH]KHWEHDYRQDOWRYiEEtWiV 1) beírjuk a 0-WKRJ\YLVV]DYHJ\ NDN OVYRQDODW 2) letesszük a kagylót, s ezzel a másik telefonálónak hagyjuk DN OVYRQDODW 33. Vonaltovábbítás figyelmeztetés nélkül Ugyanúgy történik, mint a vonaltovábbítás figyelmeztetéssel, azzal a különbséggel, hogy le kell tennünk a kagylót, miután PHJJ\]GW QN DUUyO KRJ\ D KtYRWW EHOV WHOHIRQ QHP IRJODOW és nem csörög; ebben az esetben a hívott telefon minden 3 másodpercben kibocsát egy 1 másodperces csörgést; válaszadáskor fel kell venni a kagylót. +D D KtYRWW EHOV WHOHIRQ QHP IHOHO PiVRGSHUFHQ EHO O D városi vonal visszahív bennünket, feltéve hogy még várakozik. ( old.) 6. Összefoglaló jegyzetek 0LQGHQ SURJUDPR]iVL P&YHOHW HOWW EH NHOO tuqxqn D -as NyGRW pv PLQGHQ SURJUDPR]iVL P&YHOHW XWiQ OH NHOO WHQQ QN D kagylót. * A vonalak cseréje soriq OHKHWVpJ YDQ HJ\ vonaltovábbításra, figyelmeztetéssel vagy anélkül. +DDN OVYRQDOYiUDNR]WDWiVDN ]EHQEHFVDWODNR]iVW UWpQLN D EHOV WHOHIRQRQ D NDJ\Oy OHWpWHOHNRU DXWRPDWLNXV vonaltovábbítás indul meg.

18 +DPHJW UWpQLNDN OVYRQDODNFVHUpMHD 9-es gomb által, és D] ~M N OV YRQDO IRJODOW D] HO] YRQDO YLVV]DYHKHWDval, valamint a 9-cel. * Ha nem az 1-HV EHOV WHOHIRQUyO W UWpQLN NtVpUOHW D becsatlakozásra, az hibajelzést eredményez. (A Morse-ábécé szerinti N bet_). * Az alábbiak szerinti programozások más-más szabad vonal hangot eredményeznek: -pmv]dndlp&n GpV - hívásátirányítás - "ne zavarj" -NLNDSFVROWFVHQJEHUHQGH]pV ( old.) 7. Programozási példa * Azt akarjuk, hogy csak az 1-HVEHOVWHOHIRQYiODV]ROKDVVRQ a mindkét városi YRQDORQ M Y KtYiVRNUD pv D NDSXWHOHIRQUyO M Y KtYiVRNUD GH NLPHQ KtYiVNRU FVDN D] -es számú városi vonalat használhassa; * hogy a 2-HV EHOV WHOHIRQ YiODV]WKDVVD PHJ PHO\LN YiURVL YRQDODWKDV]QiOMDNLPHQKtYiVNRU * hogy a 3-DV EHOV WHOHIRQ QH KDV]nálhassa a városi vonalakat; * hogy a 4-HV EHOV WHOHIRQ FVDN D -es városi vonalat KDV]QiOKDVVDNLPHQKtYiVNRU * hogy az 5- V EHOV WHOHIRQ FVDN D -HV YiURVL YRQDORQ M Y hívásokra válaszolhasson és csak a 2-es városi vonalat KDV]QiOKDVVDNLPHQKtYiVNor; * hogy a 6-RV EHOV WHOHIRQ FVDN D -HV YiURVL YRQDORQ M Y

19 hívásokra válaszolhasson és csak az 1-es városi vonalat KDV]QiOKDVVDNLPHQKtYiVNRU Az alábbiak szerint kell eljárnunk: 0LQGHQ EHOV WHOHIRQW OH NHOO WHQQL PLN ]EHQ D] -HV EHOV WHOHIRQQDODN YHWNH]NHWWHVV] N - Felvesszük a kagylót. - Beírjuk a at, amivel "indulásra kész" helyzetbe hozzuk a C127-et. - Felvesszük. - Beírjuk a t, hogy az 1-HV EHOV WHOHfon mindkét YiURVLYRQDORQM YKtYiVRNUDFV U JM Q - Felvesszük. - Beírjuk a t, hogy az 1-HVEHOVWHOHIRQFVDND]-es városi vonalat használhassa kimenetkor. - Felvesszük. - Beírjuk a t, hogy az 1-HV EHOV WHOHIRQ D NDSXWHOHIRQUyOM YKtYiVRNUDFV U JM Q - Felvesszük. - Beírjuk a t, hogy a 2-HV EHOV telefon megválaszthassa, melyik városi vonalat használja kimenetkor.

20 - Felvesszük. - Beírjuk a at, hogy megtiltsuk a 3-DV EHOV telefonnak a városi vonalak használatát. - Felvesszük. - Beírjuk a t, hogy a 4-HVEHOVWHOHIRQFVDND-es városi vonalat használhassa kimenetkor. - Felvesszük. - Beírjuk a öt, hogy az 5- V EHOV WHOHIRQ D -es YiURVLYRQDORQM YKtYiVRNUDFV U JM Q - Felvesszük. - Beírjuk a öt, hgy az 5- V EHOV WHOHIRQ D -es városi vonalat használja kimenetkor. - Felvesszük. - Beírjuk a ot, hogy a 6-RV EHOV WHOHIRQ D -es városi vonal hívásaira csörögjön. - Felvesszük. - Beírjuk a ot, hogy a 6-RVEHOVWHOHIRQFVDND]-es városi vonalat használhassa kimenetkor.

21 - Felvesszük a 2-es telefon kagylóját. - Beírjuk a at, hogy ne csörögjön, ha a két városi vonal bármelyikén hívás érkezik. - Felvesszük a 3-as telefon kagylóját. - Beírjuk a at, hogy ne csörögjön, ha a két városi vonal bármelyikén hívás érkezik. - Felvesszük a 4-es telefon kagylóját. - Beírjuk a at, hogy ne csörögjön, ha a két városi vonal bármelyikén hívás érkezik. FONTOS!!! +D PXOWLIUHNYHQFLiV P&N GpV& WHOHIRQRNDW hasznáoxqnn OVKtYiVNH]GHPpQ\H]pVHHVHWpQPLXWiQEHtUWXN a 0-W KRJ\ YRQDODW NDSMXQN D V]iP EHtUiVD HOWW FVDN DNNRU NHOO V] QHWHW EHtUQXQN KD HOUHOiWKDWyDQ KDV]QiOQL IRJMXN az automatikus ismétlést. ( old.) 8. A kaputelefon-kártya installációja (választható) Külön kérésre installálható a kaputelefon-kártya, amit a cég bocsát rendelkezésre. Ez eleve úgy képezzük ki, hogy alkalmas legyen a fent leírt szolgáltatásokra. Az installáció nagyon

22 HJ\V]HU&PDJDDIHOKDV]QiOyLVEiUPLNRUYpJUHKDMWKDWMDQphány perc alatt. Az alábbiak szerint installáljuk a kaputelefon-kártyát. 1) Húzzuk ki a dugót 220 V-os konnektorból. 2)&VDYDUMXNNLDNpV] OpNKiWXOMiQOpYFVDYDUW 3) Helyezzük az alközpontot sík felületre és emeljük fel a fedelét, ahogy a rajz mutatja. 4) Ha kinyitottuk, könnyen azonosíthatjuk a lap közepén a kaputelefon-kártya csatlakozóját, melyre a nyíl mutat. 5) Helyezzük a kártyát a csatlakozóba, komponenseivel felfelé. 7) Ha már helyén van a kártya, zárjuk le a tartódobozt a csavarokkal és kezdjük meg a kaputelefon kábeleinek csatlakoztatását a 3. oldali ábrán és az ezen az oldalon látható módon. Végül kapcsoljuk rá a feszültséget. 8) A z 1-HV WHOHIRQQDO SURJUDPR]]XN EH D]RNDW D EHOV telefonokat, melyek válaszolhatnak a kapxwhohirquyo M Y hívásokra, írjuk be tehát a N-t (ld. A szolgáltatások és programozások táblázatát a 9. oldalon). (25. old.) 9. Speciális telefonok csatlakoztatása (választható) Külön kérésre az EUROSYSTEMS rendelkezésre bocsát speciális telefonokat, melyek 8 led által jelzik ki a készülék állapotát. Maximum 6 speciális telefon installálható..ty OUODVSHFLiOLVWHOHIRQWD]N O QE ]WHWLPHJDQRUPiOWyO KRJ\D]HOODSMiQOHGWDOiOKDWyNpWSLURVDYiURVLpVKDW ] OGDEHOVKtYiVRNQDN A led-ek a EHOV YDJ\ N OV YRQDODN KDV]QiODWED YpWHOpQHN

23 PHJIHOHOHQJ\XOODGQDNNLDFV UJpVNRUDFV UJpVUHDONDOPDVVi WHWWWHOHIRQRNQDNPHJIHOHOOHG-ek gyulladnak ki. Az alközponthoz csatlakozást egy lapos kábel, benne négy vezeték teremti meg. (Ezt a telefonnal együtt szállítjuk.) - $ NiEHO NpW EHOV YH]HWpNpW N VV N D PHJIHOHO WHOHIRQcsatlakozóaljzathoz. (I1 - I6) - 0LQGHJ\LN VSHFLiOLV WHOHIRQ EDO N OV YH]HWpNpW N VV N D csatlakozóhoz. -0LQGHJ\LNVSHFLiOLVWHOHIRQMREEN OVYH]HWpNpWN VV NDcsatlakozóhoz. (26. old.) 11. A 8 led-hvnlmho]fvdwodnr]wdwivd D] ieud IHOLUDWDL IHQWUO OHIHOp $ & FVDWODNR]yDOM]DWD telefon; 8 LED; NON COLLEGARE: ne kössük össze.) 12. A zenei kártya csatlakoztatása $ N OV ]HQHL NiUW\iW ~J\ LOOHV]WKHWM k be, hogy az A-val MHO OW KLGDW NLK~]]XN GH D MREE ROGDOL pulqwnh]mpq WiPDV]NRGYD PHJKDJ\MXN D KiURP V]DEDG pulqwnh]k ] SHGLJ hozzáillesztjük a zene kapcsolóját, úgy, hogy a piros vezeték DEDOROGDOLpULQWNH]K ]NHU OM Q$VRUUHQGWHKiWEDOUyO MREEUDDN YHWNH]- jel (27. old.) A telefon alközpont bekötése hangjelzést adó kaputelefon-berendezésekbe Megjegyzés: Az SL/C16...C127 telefon alközpont úgy van kiképezve, hogy használható legyen elektromos hívójelet adó

24 berendezésekben. Ha egy hívó hangjelzést adó 12Vac-s berendezésben használjuk, nyissuk ki a telefon alközpontot, és a kaputelefon interface kártyán vágjuk el a hidakat (jumper), ahogy az 1-es ábra mutatja. (Az 1-HV ieud IHOLUDWD &VtSIRJyYDO YiJMXN HO D KiURP KLGDW (jumper).) (28. old.) A telefon alközpont bekötése elektromos hívójelet adó kaputelefon-berendezésekbe (29. old.) A telefon alközpont bekötése elektromos hívójelet adó képi kaputelefon-berendezésekbe MREEROGDOLIHOLUDWDYH]pUOQ\RPyJRPEIHOO

SELTI SL/C16 A SELTI SL/C16 telefonalközpont használati útmutatója (J\YiURVLYRQDOKDWEHOVWHOHIRQ

SELTI SL/C16 A SELTI SL/C16 telefonalközpont használati útmutatója (J\YiURVLYRQDOKDWEHOVWHOHIRQ SELTI SL/C16-1. oldal, összesen 5 - SELTI SL/C16 A SELTI SL/C16 telefonalközpont használati útmutatója (J\YiURVLYRQDOKDWEHOVWHOHIRQ È/7$/È126%(9(=(7 $& WHOHIRQ DON ]SRQW OHKHWYp WHV]L KRJ\ HJ\ YiURVL vonalat

Részletesebben

SELTI SL/C127 A SELTI SL/C127 telefonalközpont használati útmutatója

SELTI SL/C127 A SELTI SL/C127 telefonalközpont használati útmutatója SELTI SL/C127-1. oldal, összesen 6 - SELTI SL/C127 A SELTI SL/C127 telefonalközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq 1. ÈOWDOiQRVEHYH]HW $&WHOHIRQDON ]SRQWOHKHWYpWHV]LKRJ\NpWYiURVL vonalat

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

falon kívüli audió kaputelefonok

falon kívüli audió kaputelefonok falon kívüli audió kaputelefonok 4 + N vezetékes rendszer 10 (szett) 0 00 4 01 8 10 8 0 11 60 Kat. szám Audió kaputelefon szett Kat. szám Második bejárat kialakítása eloxált alumíniumból esztétikus lakáskészülék

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz A ábra A retesz átkapcsolása 57039.25/30/35 1) Csavarja ki teljesen a csavarokat 2) Húzza le és fordítsa el a reteszt 180 ºC-kal, majd helyezze

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer SI-7E20A-002-02 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SI-7E20A-002 SM-EC79 Ellenőrző műszer SM-EC79 MUTATÓ n Az ellenőrző műszer használata Problémák helyének azonosítása az ellenőrző műszer használatával 4 Probléma az

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

WiLARM-ONE GSM Átjelző Modul Telepítői kivonat Version: 1.1

WiLARM-ONE GSM Átjelző Modul Telepítői kivonat Version: 1.1 Telepítői kivonat Version: 1.1 A beüzemelés lépései 1. Csatlakoztasson 12 V egyenfeszültségű, 2 Amper a WiLARM-1 GSM modul tápegység bemenetére. 2. Csatlakoztassa a GSM modult szabványos mini USB kábel

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG. VDT-37MG Leírás v1.3

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG. VDT-37MG Leírás v1.3 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG VDT-37MG Leírás v1.3 Tartalomjegyzék 1. Elővigyázatossági felhívások...3 2. Műszaki adatok...3 3. Felépítés és funkciók...4 3.1. Kiegészítő csatlakozók...5

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 2 BEVEZETÉS... 4 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI... 6 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK... 8 4.1 SOROZAT

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Mikrohullámú sorompó nagytávolságú kerületvédelemhez. Üzembe helyezési kézikönyv.

Mikrohullámú sorompó nagytávolságú kerületvédelemhez. Üzembe helyezési kézikönyv. Mikrohullámú sorompó nagytávolságú kerületvédelemhez. Üzembe helyezési kézikönyv. POLITEC s.r.l. 2 POLITEC s.r.l Index Fő komponensek 4. oldal Kábelakna jellemzők 5. oldal A kábelakna elhelyezése 6. oldal

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

SELTI SL/C127 A SELTI SL/C127 telefonalközpont használati útmutatója Két városi vonal, hat belso telefon

SELTI SL/C127 A SELTI SL/C127 telefonalközpont használati útmutatója Két városi vonal, hat belso telefon SELTI SL/C127-1. oldal, összesen 6 - SELTI SL/C127 A SELTI SL/C127 telefonalközpont használati útmutatója Két városi vonal, hat belso telefon 1. Általános bevezeto A C127 telefon alközpont lehetové teszi,

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

Excelltel Programozói és Felhasználói Kézikönyv CDX MS 208 CDX MS 308

Excelltel Programozói és Felhasználói Kézikönyv CDX MS 208 CDX MS 308 Excelltel Programozói és Felhasználói Kézikönyv CDX MS 208 CDX MS 308 Tartalomjegyzék 1. Fejezet: Rövid bevezetés és funkciók... 6 1.1 Rendszer Áttekintése... 6 1.2 Funkciók... 6 2. Fejezet: Telepítés

Részletesebben

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal Telepítési Útmutató 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Használati útmutató Tartalom Fontos biztonsági intézkedések... 2 MX W1 digitális vezeték nélküli fülhallgató rendszer... 4 A csomag tartalma... 4 A termék bemutatása...

Részletesebben

VisionUltra Felhasználói kézikönyv

VisionUltra Felhasználói kézikönyv VisionUltra Felhasználói kézikönyv Köszöntő Köszöntjük a Matrix telekommunikációs megoldásainak világában és köszönjük, hogy Matrix terméket választott! Maximális teljesítményt nyújtunk Önnek termékeinkkel.

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

V.B. Függvények Megoldások

V.B. Függvények Megoldások V.B. Függvények Megoldások 1.1. Reggel 8 órakor. 1.2. 18 km-t. 1.3. A 12 órás kiránduláson összesen 36 km-t tettek meg. Az átlagsebességet így számoljuk ki: 36 km = 3. 12 h 1.4. Összesen 5 órát pihentek

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

WiLARM-1 GSM Átjelző Modul Telepítői útmutató

WiLARM-1 GSM Átjelző Modul Telepítői útmutató Version: 1.2 1 Tartalomjegyzék I. Általános leírás... 3 II. A beüzemelés lépései... 4 III. SMS programozás... 5 IV. Telepítői beállítások... 6 IV. Funkciók... 10 V. Műszaki paraméterek... 13 VI. Programozás

Részletesebben

Kanadai DOC közlemény... 2. Fontos biztonsági utasítások... 3. 1. fejezet Üzembehelyezés... 4. A monitor kicsomagolása... 4

Kanadai DOC közlemény... 2. Fontos biztonsági utasítások... 3. 1. fejezet Üzembehelyezés... 4. A monitor kicsomagolása... 4 Tartalom Elõszó... 2 FCC közlemény... 2 Kanadai DOC közlemény... 2 Fontos biztonsági utasítások... 3 1. fejezet Üzembehelyezés... 4 A monitor kicsomagolása... 4 Az LCD monitor és a talp összeillesztése...

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

BIGTEL 50 ALARM PLUS telefon. 1. Biztonsági tudnivalók

BIGTEL 50 ALARM PLUS telefon. 1. Biztonsági tudnivalók Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 BIGTEL 50 ALARM PLUS telefon A báziskészülék csatlakoztatása Csatlakoztassa a telefont az ábrán látható módon. Biztonsági okokból csak

Részletesebben

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz CARDIN PRG811-1. oldal, összesen: 8 - CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz MUSZAKI ADATOK Energiaellátás Vac 220/230 Frekvencia Hz 50/60 Rákötheto

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az

Részletesebben

zónavezérlõ (1-4 fûtési zóna vezérléséhez) Kezelési útmutató

zónavezérlõ (1-4 fûtési zóna vezérléséhez) Kezelési útmutató zónavezérlõ (1-4 fûtési zóna vezérléséhez) Kezelési útmutató 1. A COMPUTHERM Q4Z ZÓNAVEZÉRLÕ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE: Mivel a kazánoknak csak egy szobatermosztát számára van kiépítve csatlakozási lehetõség,

Részletesebben

M210E M220E M221E M201E

M210E M220E M221E M201E M210E Egybemenetű monitor modul M220E Kétbemenetű monitor modul M221E Kétbemenetű monitor és egy relés modul M201E Vezérlő modul egy felügyelt kimenettel vagy relével A System Sensor 200 sorozatú moduljai

Részletesebben

Automata híváskezelő. 3 fővonalhoz

Automata híváskezelő. 3 fővonalhoz Automata híváskezelő 3 fővonalhoz Használati és programozási leírás Edition:2010 A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó és fejlesztő

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4200 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

Nice Wingo 3524 szett telepítési útmutatója

Nice Wingo 3524 szett telepítési útmutatója Nice Wingo 3524 szett telepítési útmutatója Tipikus Elrendezés: A: Wingo motor E: Villogó B: Küls fotocella F: Kulcsos, mágneskártya vagy kódzáras kapcsoló C: Mechanikus végállás ütköz G: Vezérlés D: Bels

Részletesebben

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés FAAC 844T Háromfázisú Toló Motor Vezérlés MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft. H-1045 Budapest, Madridi u.2., T: (+36 1) 3904170, Fax: 3904173, masco@masco.hu, www.masco.hu

Részletesebben

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal SOROMPÓ Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 2. oldal VE.650 sorompó 1. Általános jellemzők A VE.500 sorompó

Részletesebben

3,5 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-629TS + OUT9

3,5 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-629TS + OUT9 3,5 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 HU DF-629TS + OUT9 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Soha ne nyissa ki a készülék

Részletesebben

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával.

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával. UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ UNIK2E 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ FIGYELEM!! Telepítés elott olvassa el ezt a kézikönyvet, mely a termék szerves részét képezi. N.B. - A Prastel nem vállal

Részletesebben

Telepítési és kezelési útmutató

Telepítési és kezelési útmutató Steca TR A503 TTR szolár termál vezérlés beépített adatrögzítő funkcióval, 5 bemenet/3 kimenet Telepítési és kezelési útmutató Forgalmazó: Spring Solar Kft. 8111 Seregélyes-Jánosmajor Ipari Park 20. ép.

Részletesebben

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

XEMIO-243/253 USER MANUAL

XEMIO-243/253 USER MANUAL Egyedi funkciók Elegáns kivitel és egyszerű használat Multi-Code lejátszó Támogatja az MP3 és a WMA formátumokat Meghajtó nélküli tárhely Fájlait közvetlenül a Sajátgép mappa Hordozható eszközök almappájánál

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez a 24 V-os egyenfeszültség hirtelen áramkimaradások okozta megszakadásának elkerülésére 24 V-os egyenáramot

Részletesebben

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása ZC3 vezérlőpanel Általános jellemzők A vezérlőpanel leírása A ZC3 elektromos vezérlőpanel a C és az F3000 sorozatba tartozó 230 V-os automatikus ipari tolókapuk vezérlésére alkalmas 600 W teljesítményig,

Részletesebben