Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200"

Átírás

1 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

2 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\& NpQ\HOPHV PHJROGiVW NtQiO Önnek hangkommunikációja kezeléséhez, hangpostaládája segítségével pedig munkája termelékenységét is javítja. Egy 936 KDQJSRVWDOiGD WXODMGRQRVDNpQW LOOHWYH HOIL]HWMeként Ön az alábbiakat teheti: üzenetet küldhet egy vagy több személynek, hivatalán belül vagy azon kívülre, üzeneteket adhat át (saját megjegyzéseivel ellátva) más 936 HOIL]HWNQHN üzeneteket vehet, amikor éppen telefonál, vagy nincs a helyén, fogadhatja üzeneteit bármely nyomógombos (Tone / DTMF) tárcsázású telefonkészüopnuo ILJ\HOPH]WHWpVW NDSKDW YiUDNR]y ]HQHWHLUO D PHOOpNiOORPiV YiUDNR]y ]HQe- WHW MHO] OiPSiMD WHOHIRQMD YDJ\ FVLSRJyMD UiGLyIUHNYHQFLiV V]HPpO\KtYyMD segítségével, megfigyelheti hívásait (belehallgathat, illetve beléphet a hangpostára irányított hívásaiba), automatizálhatja hívói kezelését, és még számos, egyéb szolgáltatást is igénybe vehet... Ez a használati utasítás segít Önnek VPS hangpostaládájának használatában és optimalizálásában. MEGJEGYZÉS: Ebben a használati utasításban nem szerepelnek azok a típusszámok, amelyek azt az országot jelzik, ahol az adott típust használni kell. A típusszám a berendezésre ragasztott címkén található. (címke) i

3 Hogyan kell használni ezt az utasítást (] D KDV]QiODWL XWDVtWiV HOPDJ\DUi]]D KRJ\DQ NHOO P&N GWHWQL D KDQJSRVWD UHQGV]HUW (936W HJ\ HOIL]HWL Q\RPyJRPERV Tone / '70) WHOHIRQNpV] OpNUO 0LQGHJ\LN P&N GWHWpVL HOMiUiVKR] WDUWR]LN OHtUiV ieud WLSSek) és esetleg megjegyzés(hn $ P&N GWHWpV N ]EHQ D] HJ\HV OpSpVHNQpO D VPS hangbemondással közli Önnel D WHHQGNHW GH H]HNHW ± D KDQJSRVWDV]ROJiOWDWiV EHYLWHOHLW NLYpYH ± QHP W QWHWW N IHO ebben az utasításban. Leírás /pspvuo OpSpVUH OHtUMD KRJ\ D WHOHIRQNpV] OpNHQ PHO\ gombokat kell megnyomni. Ábra Minden egyes funkcióhoz egy ábrát is mellékeltünk a V] YHJ EDO ROGDOiQ (] VHJtW gqqhn D ID V]HUNH]HW& VPS menüben lezajló kezelési folyamatok jobb megértésében. Megmutatja Önnek, hogy egy adott lépésnél milyen további opciók közül választhat. Abban is segít, hogy Ön a vastag vonal mentén kiemelt gombok egy- PiV XWiQL OHQ\RPiViYDO D NtYiQW P&YHOHWHW J\RUVDEEDQ végezhesse el. Tipp 3. lépés Az [1] gomb lenyomásával felhívhatja az üzenetn OGW Tipp A bekeretezett tippek felhívják figyelmét az adott lépésnél rendelkezésére álló opciókra. y Megjegyzés Ez a szimbólum további információkat közöl, illetve hasznos tanácsot nyújt az egyes szolgáltatásokhoz. Amikor megismerkedett a 936 P&N GWHWpVpYHO DNNRU PiU HOHJHQG D] XWDVtWiV YpJpQ OpY Rövid használati útmutató FtP& IHMH]HWHW KDV]QiOQLD ii

4 Kifejezések magyarázata Ebben a használati utasításban az alábbi szavakat használjuk: (OIL]HW Rendszermenedzser Hívó A VPS hangpostaláda tulajdonosa. Hangpostaládát a rendszermenedzser hozhat létre az Ön számára. A rendszermenedzser az a személy, aki a VPS-t kezeli pv NDUEDQWDUWMD KRJ\ D] KDWpNRQ\DQ P&N GM Q KRzza létre a hangpostaládákat és bizonyos szolgáltatások HOpUpVpKH] DGMD D MRJRVViJRW $ KtYy D]D V]HPpO\ DNL QHP HOIL]HW QHP UHQGV]Hrmenedzser, és a VPS rendszerhez kapcsolódik. iii

5 Mi kell az induláshoz Szükséges számok 0LHOWW KR]]iIRJQD D P&N GWHWpVKH] V]HUH]]H EH D] DOiEEL LQIRUPiFLyW (1) Azt a telefonszámot, amelyhez a hangposta rendszer közvetlenül csatlakozik Ha VPS-ének nincs ilyen, tárcsázza a VPS-hez csatlakozó bármelyik mellékállomás hívószámát és nyomja le a [#] [6] gombot (Szolgáltatás-hozzáférés parancs). (2) Hangpostaládájának számát ÈOWDOiEDQ PHJHJ\H]LN D] gq PHOOpNiOORPiVL KtYyV]iPiYDO (OOHQUL]]H D UHQdszermenedzserrel, hogy biztos legyen benne. (3) A rendszermenedzser telefonszámát Arra az esetre, ha szüksége van a segítségére, vagy bizonyos hangpostaláda-beállításokat meg kell változtatni. $ODSYHW OpSpVHN Ezen használati utasítás használatához Önnek ismernie kell saját hangpostaládájának számát. $PLNRU HOV DONDORPPDO OpS EH KDQJSRVWDOiGiMiED HOV] U ROYDVVD HO D Ä+DQJSRVWDOá- GDEHiOOtWiV FtP& IHMH]HWHW gqqhn VDMiW LJpQ\HLQHN PHJIHOHOHQ EH NHOO iootwdqld WHVWUH NHOO V]DEQLD D]W PLHOWW PpJ ]HQHWHNHW N OGHQH YDJ\ IRJDGQD. O Q VHQ IRntos, hogy az alábbiak beállításával saját magát a hangpostaláda tulajdonosaként azonosítsa: 6]HPpO\HV GY ]OpVpQHN NLPHQ ]HQHWpQHN IHOYpWHOH OiVG D] ± ROGDOW Nevének felvétele (lásd az 5 9 oldalt) Jelszavának megváltoztatása (lásd az 5 8 oldalt) (]XWiQ D WRYiEEL V]ROJiOWDWiVRN gqqhn PHJIHOHO EHiOOtWiViYDO IRO\WDVVD D WHVWUH V]DEiVW A hívásátadási állapot beállítása (lásd az 5 2 oldalt) A befejezetlen hívások kezelési állapotának beállítása (lásd az 5 4 oldalt) A várakozó üzenet lámpa jelzésének beállítása (lásd az 5 13 oldalt) Üzenet jelzése hívással (lásd az 5 14 oldalt)... 0LXWiQ EHIHMH]WH D EHiOOtWiVW NHUHVVH NL D FtPHN N ] O D NtYiQW P&N GWHWpVW PDMG KtYMD fel a VPS-t. iv

6 Tartalomjegyzék 1. fejezet A hangpostaláda és a VPS használata Hangpostaládájának megnyitása (Belépés a hangpostaládába) A VPS szolgáltatások elérése fejezet Üzenetek fogadása Üzenetek fogadása Üzenetlejátszás opciók Válasz az üzenetekre Üzenetátadás Üzenetek törlése A várakozó üzenet figyelmeztetés fogadása )RO\DPDWEDQ OpY KtYiVRN PHJILJ\HOpVH Beszélgetés rögzítése fejezet Üzenetek küldése h]hqhwn OGpV W EE HOIL]HWQHN $ KDQJSRVWDOiGD ]HQHWHN V]pWRV]WiViQDN HOOHQU]pVH OV ]HQHWN OGpVL OLVWD EHiOOtWiVD OV ]HQHWHN HON OGpVH OV ]HQHWN OGpV ioodsrwiqdn HOOHQU]pVH pv EHiOOtWiVD fejezet A hívó kezelése Üzenetek felvétele (bármely hívó számára) h]hqhwhn IHOYpWHOH WiUFViV NpV] OpNUO OV ]HQHWHN IRJDGiVD iODV] N OV ]HQHWHNUH v

7 5. fejezet A hangpostaláda beállítása A hívásátadási állapot beállítása (Hívás blokkolás / Hívásszelektálás / %HOV V]HPpO\NHUHVpV 6]HPpO\KtYy HOpUpVH LVHJtW PHOOpNiOORPiV EHiOOtWiVD A befejezetlen hívások kezelési állapotának beállítása Az üzenetfogadási mód beállítása $ V]HPpO\HV GY ]OpVHN NLPHQ ]HQHWHN IHOYpWHOH Jelszavának megváltoztatása Nevének felvétele Bevitel a személyes elosztási csoportlistákba Személyes elosztási csoportlisták nevének felvétele Törlés a személyes elosztási csoportlistákból A várakozó üzenet lámpa jelzésének beállítása Üzenet jelzése hívással Az interjú hangpostaládába felvett válaszok hosszának beállítása Kérdések felvétele az interjú hangpostaládába Kérdések törlése az interjú hangpostaládából vi

8 1. fejezet A hangpostaláda és a VPS használata Ez a fejezet azt írja le, hogyan kell belépni a 936 iowdo EL]WRVtWRWW HOIL]HWL pv HJ\pE szolgáltatásokba. Tartalomjegyzék Hangpostaládájának megnyitása (Belépés a hangpostaládába) A VPS szolgáltatások elérése...1 3

9 Hangpostaládájának megnyitása (Belépés a hangpostaládába) $] HOIL]HWL V]ROJiOWDWiVRN HOpUpVpKH] gqqhn HOV] U meg kell nyitnia hangpostaládáját. Kövesse az alábbi eljárást: 1. Tárcsázza egy, a hangposta-szolgáltatáshoz csatlakoztatott mellékállomás hívószámát. y Ha valaki más hangpostaládájába kíván üzenetet felvenni, akkor nem kell ezt az eljárást használnia. Lásd a 4. fejezetben az alábbi témaköröket: Üzenetek felvétele (bármely hívó számára) Üzenetek felvétele (tárcsás ké- V] OpNUO y Ha cége Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ, Ön közvetlenül is elérheti saját hangpostaládáját, a rendszerprogramo- ]ivwyo I JJHQ HJ\V]HU&HQ D hangposta-szolgáltatás számának WiUFVi]iViYDO (OOHQUL]]H UHQdszermenedzserével együtt. Tipp 1. lépés Ha a hangposta-szolgáltatáshoz nincs port kijelölve, a VPS hívása után nyomja le a Good morning / Good afternoon / Good evening (Jó reggelt! / Jó napot! / Jó estét!) Welcome to the Voice Processing System. (Üdvözöljük a hangposta rendszerben.) +D D UHQGV]HU W EEQ\HOY& PD[LPiOLVDQ KiURP nyelv), akkor az alábbi választási rendszerhangüzenetet hallja: (pl.) For English, press [7]. (Az angol nyelvhez nyomja le a [7] ) For French, press [8]. (A francia nyelvhez nyomja le a [8] ) For Chinese, press [9]. (A kínai nyelvhez nyomja le a [9] ) 2. Ha meghallja a fenti rendszer-hangüzenetet, nyomja le a megihoho Q\HOYKH] WDUWR]y V]iP ELOOHQW\&W Please enter your party's mailbox number. (Kérjük adja be saját hangpostaládája számát.) To enter by name, press [#] and [1]. (Ha név szerint kíván belépni, nyomja le a [#] és az [1] ) If you are using a rotary telephone, stay on the line. (Ha tárcsás készüléket használ, maradjon vonalban.) To call the operator, press [0]. +D D NH]HOW NtYiQMD KtYQL Q\RPMD OH D JRPERW 3. Nyomja le a gombot, majd adja be saját hangpostaládája számát. Enter your password, followed by [#]. (Adja be jelszavát, majd nyomja le a [#] ) 4. Adja be a jelszót, ha van. Ekkor belépett a I SDUDQFVPHQ EH 1 2

10 A VPS szolgáltatások elérése VPS üzemmódban az alábbi szolgáltatások állnak rendelkezésre, valahányszor Ön rendszer-hangüzenetet hall. $ NtYiQW RSFLy HOpUpVpKH] Q\RPMD OH D PHJIHOHO gombot (Szolgáltatás-hozzáférés parancsok). Tárcsázás név szerint Ha lenyomja a gombot, akkor a kívánt mellékállomást illetve hangpostaládát a tulajdo- QRV YH]HWpNQHYH HOV KiURP YDJ\ QpJ\ EHW&MpQHN beadásával hívhatja. Osztály tárcsázása Ha lenyomja a gombot, akkor a választott mellékállomást és hangpostaládát egy számjegy ( ) beadásával hívhatja, az osztálytárcsázási PHQ QHN PHJIHOHOHQ Hangposta-szolgáltatás gombot, eléri a hangposta- Ha lenyomja a szolgáltatást. Hívásátadás Ha lenyomja a gombot, akkor eléri az au- WRPDWLNXV NH]HOL V]ROJiOWDWiVW pv KtYKDWMD D Nívánt mellékállomást. Tipp A és a csak D] HOIL]HWL V]ROJiOWDWiVQiO érvényes..lopspv D PHQ EO Ha lenyomja a 936EO Visszalépés gombot, akkor kiléphet a Ha lenyomja a gombot, újra megpróbálhat beadni egy hangpostaláda-számot, egy jelszót vagy egy mellékállomási hívószámot is, amikor Ön hí- YiViWDGiVL ioodsrwedq YDQ (]HQIHO O gq D I Sa- UDQFVPHQ EHQ YLVV]DOpSKHW D] HO] PHQ EH 1 3

11 A VPS szolgáltatások elérése Bejelentkezés Ha lenyomja a gombot, akkor újra kivá- ODV]WKDW HJ\ KDQJSRVWDOiGiW PLDODWW gq D I Sarancsmenüben van. Újraindítás Ha lenyomja a gombot, akkor visszaléphet D NH]GHWL I SDUDQFVPHQ EH 1 4

12 2. fejezet Üzenetek fogadása Ez a fejezet azt írja le, hogy a vett üzenetekhez hogyan lehet hozzáférni és hogyan lehet D]RNDW NH]HOQL D]RQQDOL YiODV] ]HQHWHN iwdgivd NLHJpV]tW PHJMHJ\]pVVHO YDJ\ DQplkül, illetve üzenetek újbóli lejátszása. Tartalomjegyzék Üzenetek fogadása Üzenetlejátszás opciók Válasz az üzenetekre Üzenetátadás Üzenetek törlése A várakozó üzenet figyelmeztetés fogadása )RO\DPDWEDQ OpY KtYiVRN PHJILJ\HOpVH Beszélgetés rögzítése

13 Üzenetek fogadása A 936 D] gq KDQJSRVWDOiGiMiEDQ OpY ~M pv HOPHQWHWW ]HQHWHNHW D] ]HQHWN OGUH YRQDWNR]y LQIRUPiFLyYDO és a felvétel idejének közlésével együtt játssza le. 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH A VPS közli Önnel az üzenetek számát. 2. Az üzenetfogadás menü használatához nyomja le az A VPS közli Önnel az üzenetek számát. Ezután lejátssza az üzeneteket. 3. A teljes menü meghallgatásához (a súgóhoz) nyomja le a Hívását a gomb lenyomásával fejezheti be. Tipp 3. lépés Ha nem akarja, nem kell meghallgatnia a teljes menüt. Üzenetlejátszás (O] ]HQHW OHMiWV]iVD. YHWNH] ]HQHW OHMiWV]iVD Üzenet törlése Válaszadás Visszacsévélés *\RUV HOUHFVpYpOpV Átadás Üzenet-mintavételezés 2 2

14 Üzenetlejátszás opciók Üzenetek fogadása közben a hatékony vétel elsegítésére számos üzenetlejátszási opció áll rendelkezésére Megegyezik az üzenetfogadással. 3. 1\RPMD OH D PHJIHOHO JRPERW KRJ\ D Nívánt opciót kapja. Ha a -at választja, folytassa a köyhwnh] OpSpVWO Üzenetek ismétlése Ha lenyomja az gombot, még egyszer meghallgathatja az aktuális üzenetet. $] HO] ]HQHW LVPpWHOW Oejátszása Ha egy üzenet fogadása közben lenyomja az JRPERW PHJKDOOJDWKDWMD D] HO] üzenetet. $ N YHWNH] ]HQHW OHMiWV]ása Ha egy üzenet fogadása közben lenyomja a JRPERW PHJKDOOJDWKDWMD D N YHWNH] üzenetet. Üzenetek visszacsévélése Ha egy üzenet fogadása közben lenyomja az gombot, újra meghallgathatja. h]hqhwhn J\RUV HOUHFVpYélése Ha egy üzenet fogadása közben lenyomja a gombot, gyorsan a végére csévélhet. Üzenetek mintavételezése Ha lenyomja a gombot, belehallgathat PLQGHQ HJ\HV ]HQHW HOV QpJ\ PiVRGSHrcébe. 2 3

15 Üzenet lejátszás opciók 4. Az üzeneteket egyenként mintavételezheti. Ha lenyomja az JRPERW D] HO] üzenetet hallja. Ha lenyomja a JRPERW D N YHWNH] üzenetet hallja. Ha lenyomja a gombot, a teljes üzenetet hallja. y Megjegyzés A -as opció csak egyszer áll rendelkezésre. Másodszorra törli az üzenetet. Tipp 3. lépés Ha a súgó behívásához lenyomja a [0] gombot, a teljes menüt megkapja. 2 4

16 Válasz az üzenetekre y Ez a szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenet olyan HOIL]HWWO punh]hww DNL D VDMiW hangpostaládáját használja, azaz az üzenetátadást és az üzenetkül- GpVW (OOHQNH] HVHWEHQ gq D Nö- YHWNH] UHQGV]HUKDQJ ]HQHWHW hallja: Sorry, you cannot reply. The message sender is unknown. ( Sajnáljuk, de nem tud válaszol- QL PHUW D] ]HQHWN OG LVPHUHtlen. ) 1-2. Megegyezik az üzenetfogadással. 3. Ha válaszolni kíván az üzenetre, nyomja le a 4. Egy üzenet felvételéhez nyomja le a 5. A hangjelzésnél vegye fel üzenetét. 6. A felvétel befejezéséhez nyomja le az 7. A nyugtázáshoz nyomja le a 8. Az üzenetküldés idejének beállításához nyomja le az 9. Az üzenetküldés idejének, illetve a személyes állapot megadásához nyomja le az 10. Az üzenetküldés idejének megadásához nyomja le az 11. Adja be az LGSRQWRW és nyomja le a 12. $ GpOHOWW AM) beállításához nyomja le az gom- gombot, a délutánéhoz (PM) a bot. 13. Adja be a dátumot (a hónap napját) és nyomja le a 14. A nyugtázáshoz nyomja le a 15. Ha az üzenetet személyes üzenetként kívánja küldeni, nyomja le az Ha nem, nyomja le a Tippek 4. lépés )HOKtYKDWMD D] ]HQHWN OGW KD OHQ\RPMD D] JRPERW 6. lépés Szüneteltetheti / újraindíthatja a felvételt, ha lenyomja a [2] 9. lépés Válaszát azonnal is elküldheti, ha lenyomja a [2] Ekkor a 15. lépéshez ugrik. 11. lépés Ha ennél a lépésnél a súgó behívásához lenyomja a [0] gombot: For example, to enter 5 o'clock press [5] and [#] or 5: 15 press [5], [1], [5] and [#]. ( Példa: 5 óra beadásához nyomja le az [5] és a [#] gombot, illetve az 5 óra 15 perchez az [5], [1], [5] és a [#] ) 2 5

17 Üzenetátadás (] D IXQNFLy OHKHWYp WHV]L KRJ\ gq ]HQHWHNHW adjon át más hangpostaládákra Megegyezik az üzenetfogadással. 3. Az üzenetátadás menü használatához nyomja le a 4. Adja be a cél hangpostaláda számát. 5. A nyugtázáshoz nyomja le a 6. Megjegyzés felvételéhez nyomja le a 7. Mondja rá megjegyzését, és a felvétel befejezéséhez nyomja le az 8. Ha a megjegyzést jóvá kívánja hagyni, nyomja le a y Ha az üzenetet személyre szólóan küldték, nem tudja más hangpostaládába átadni. Tippek 4. lépés +D QpY V]HULQW NtYiQ EHOpSQL HOV] U Q\RPMD OH D és az [1] Ha beadja a számot és utána [#] gombot nyom, akkor személyes elosztási csoport listát illetve rendszerelosztási csoportlistát tud megadni. 6. lépés Ha lenyomja az [1] gombot, akkor az üzenetet megjegyzés nélkül adhatja át. A [3] gomb lenyomásával hozzáadhatja a hangpostaláda számát is. A [4] gomb lenyomásával áttekintheti a levelezési listát. Az üzenet átadást a [*] gomb lenyomásával törölheti. 7. lépés Szüneteltetheti / újraindíthatja a felvételt, ha lenyomja a [2] 8. lépés Megváltoztathatja megjegyzését, ha lenyomja a [3] Átnézheti megjegyzését, ha lenyomja az [1] 2 6

18 Üzenetek törlése Ön lejátszás közben törölheti az üzeneteket. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza. 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH A VPS közli Önnel az üzenetek számát. y A VPS egy megadott nap elteltével az üzeneteket automatikusan törli. Beszélje meg a rendszermenedzserrel, hogy Ön az üzeneteit hány napig tárolhatja a hangpostaládájában. 2. Az üzenetfogadás menü használatához nyomja le az A VPS közli Önnel az üzenetek számát és a velük kapcsolatos információt. Ezután lejátssza az üzenetet. 3. Az üzenetek törléséhez nyomja le a Tipp 3. lépés A rendszer az üzeneteket egyenként törli. Egy üze- QHW W UOpVH XWiQ gq D N YHWNH] UHQdszer-hang- ]HQHWHW KDOOMD pv D N YHWNH] ]HQHW W UOpVpKH] Lsmételje meg a 3. lépést. Message is erased. ( Üzenet törölve. ) Ha már az összes üzenetet törölte, akkor az alábbiakat hallja: All messages are erased ( Minden üzenet törölve. ) 2 7

19 A várakozó üzenet figyelmeztetés fogadása A várakozó üzenet figyelmeztetés az a szolgáltatás, amely figyelmezteti Önt, hogy hangpostaládájában még le nem játszott üzenetek várakoznak. A figyel- PH]WHW KtYiVRNDW MHO]pVHNHW D UHQGV]HU D] ]HQHW felvétele után egy megadott eszköz segítségével küldi el Önnek. 1. Vegye át a hívást a 936WO +D D UHQGV]HU W EEQ\HOY& PD[LPiOLVDQ Károm nyelv), akkor Ön a választási menüt hallja. 2. Az üzenet fogadásához nyomja le az 3. Adja be a jelszót és nyomja le a Ekkor belépett a I SDUDQFVPHQ EH 4. Kövesse az Üzenetfogadás 2 3. lépését. Tipp 3. lépés Ha nem jelölt ki jelszót, ugorja át ezt a lépést. 2 8

20 )RO\DPDWEDQ OpY KtYiVRN PHJILJ\HOpVH y Ez a szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha cége Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ. Ha telefonkészülékének egy gombját kijelöli erre a szolgáltatásra, akkor megfigyelheti a hangposta- V]ROJiOWDWiVUD LUiQ\tWRWW EHM Y KtYiVRNDW +DQJRVWHOHIRQ ]HPPyGEDQ gq D EHM Y KtYiVW D telefonkészülék beépített hangszóróján keresztül fi- J\HOKHWL PHJ +D IHOHPHOL D Np]LEHV]pOW DNNRU Eeszélhet is a hívóval. 6]HPpO\HV ]HPPyGEDQ gq D EHM Y KtYiVW ~J\ Ii- J\HOKHWL PHJ KRJ\ D ILJ\HOPH]WHW KDQJ XWiQ IHl- HPHOL D Np]LEHV]pOW $ KtYyYDO D V]ROJiOWDWiVKR] kijelölt gomb lenyomása után beszélhet, vagy abbahagyhatja az üzenetbe való behallgatást ha visszate- V]L D Np]LEHV]pOW Megjegyzés: Ha részletes információra van szüksége, kérjük olvassa el a Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszerek alközpontjainak (KX-TD816,KX-TD1232) telepítési utasítását. 2 9

21 Beszélgetés rögzítése y Ez a szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha cége Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ. Ha telefonkészülékének egy gombját kijelöli erre a szolgáltatásra, akkor felveheti az éppen folyó beszélgetését. Ha felveszi telefonbeszélgetését, akkor a másik felet figyelmeztetnie kell arra, hogy a beszélgetést rögzíti. 2 10

22 3. fejezet Üzenetek küldése Ez a fejezet azt írja le, hogyan kell üzeneteket küldeni, beleértve a felvételt és magát az elküldést. Tartalomjegyzék h]hqhwn OGpV W EE HOIL]HWQHN $ KDQJSRVWDOiGD ]HQHWHN V]pWRV]WiViQDN HOOHQU]pVH OV ]HQHWN OGpVL OLVWD EHiOOtWiVD OV ]HQHWHN HON OGpVH OV ]HQHWN OGpV ioodsrwiqdn HOOHQU]pVH pv EHiOOtWiVD...3 7

23 h]hqhwn OGpV W EE HOIL]HWQHN +D HJ\ DGRWW ]HQHWpW W EE HOIL]HWQHN NtYiQMD Hlküldeni, kövesse az alábbi lépéseket. $] ]HQHWHW HJ\HWOHQ P&YHOHWWHO N OGKHWL HO y A személyes elosztási csoportlis- WiN KDV]QiODWiKR] D]RNDW HOUH EH kell állítani. A rendszerelosztási csoportlisták használatához vegye fel a kapcsolatot a rendszermene- G]VHUUHO KRJ\ HOOHQUL]]pN YDQH ilyen lista az Ön VPS-ében. Tippek 3. lépés Ha név szerint kíván belépni, elször nyomja le a [#] és az [1] Ha beadja a számot és utána [#] gombot nyom, akkor személyes elosztási csoportlistát illetve rendszerelosztási csoportlistát tud megadni. 4. lépés A [3] gomb lenyomásával áttekintheti a levelezési listát. 6. lépés Az üzenetfelvételi folyamat közben a rögzítést a [2] gomb lenyomásával szüneteltetheti. Kezdje újra a felvételt 20 másodpercen belül, mert különben a VPS azt automatikusan leállítja. 9. lépés Azonnal indíthatja az üzenetkül- GpVW pv YLVV]DWpUKHW D I SDUDQFsmenübe, ha lenyomja a [2] 10. lépés A felvétel után azonnal indíthatja üzenetének elküldését, ha lenyomja a [2] Ezután a 14. lépéshez ugrik. 11. lépés A súgó menü behívásához lenyomhatja a [0] Ez segít gqqhn D] LGSRQW EHDGásában. 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH A VPS közli Önnel az üzenetek számát. 2. Az üzenetküldéshez nyomja le a 3. Adja be a célállomás hangpostaláda-számát. 4. Ha a hangpostaláda-szám helyes, a nyugtázáshoz nyomja le a További hangpostaláda-számokat is hozzáadhat, ha lenyomja a Ezután ismételje meg a 3. és 4. lépést. Célállomásként maximálisan 20 hangpostaládát adhat meg. 5. Az üzenet felvételéhez nyomja le az 6. A hangjelzésnél mondja be üzenetét. 7. A felvétel befejezéséhez nyomja le az 8. A nyugtázáshoz nyomja le a 9. Az üzenetküldés idejének, illetve a személyes állapot megadásához nyomja le az 10. Az üzenetküldés idejének megadásához nyomja le az 11. Adja be az LGSRQWRW és nyomja le a 12. $ GpOHOWW AM) beállításához nyomja le az gombot, a délutánhoz (PM) a 13. Adja be a dátumot (a hónap napját) és nyomja le a 14. A nyugtázáshoz nyomja le a 15. Ha az üzenetet személyes üzenetként kívánja küldeni, nyomja le az Ha nem, nyomja le a 3 2

24 A hangpostaláda-üzenetek szétosztásának HOOHQU]ése (] D IXQNFLy OHKHWYp WHV]L KRJ\ HOOHQUL]]H D VDMiW SRVWDOiGiMiED IHOYHWW PiV SRVWDOiGiNED HON OGHQG üzenetek állapotát. 0D[LPiOLVDQ ]HQHWWRYiEEtWiV HOpOHWpW ]HQHt- N OGpV ioodsrwiw HOOHQUL]KHWL 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH 2. A V]pWRV]WiVL ioodsrw HOOHQU]pVpKH] Q\RPMD le a 3. Az üzenet érvénytelenítéséhez, illetve az azonosítás törléséhez nyomja le a 4. Az adott üzenet azonosításának törléséhez nyomja le az gombot, illetve az üzenetküldés törléséhez nyomja le a Tipp 3. lépés Az [1] gomb lenyomásával belehallgathat az üzenetbe. $] JRPE NpWV]HUL OHQ\RPiViYDO HOOHQUL]KHWL D] HO] ]HQHWHW $ JRPE OHQ\RPiViYDO HOOHQUL]KHWL D N YHWNH] üzenetet. 3 3

25 . OV ]HQHWN OGpVL OLVWD EHiOOtWiVD $ N OV ]HQHWN OGpVL OLVWD EHiOOtWiVD OHKHWYp WHV]L KRJ\ gq XJ\DQD]W D] ]HQHWHW HJ\HWOHQ P&YHOHWWHO küldje el több, a rendszeren kívüli személy számára. (J\LGHM&OHJ OHJIHOMHEE NpW HJ\HQNpQW PD[LPiOLVDQ nyolc tagot tartalmazó lista tartható fenn. y Ha használni kívánja ezt a szolgáltatást, akkor a rendszermene- G]VHUpQHN HO]OHJ D]W HQJHGélyeznie kell. 8. lépés - Tipp Telefonszám-változtatás Nyugtázás Áttekintés További számjegyek hozzáadása Szünet beiktatása A tárcsázási mód beállítása Várakozás tárcsázási hangra beiktatása 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH 2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a 3. $ N OV ]HQHWN OGpVKH] Q\RPMD OH D 4. A levelezési lista beállításához nyomja le a 5. Az üzenetküldési lista kiválasztásához nyomja le az vagy (Maximálisan két üzenetküldési lista ké- V]tWKHW Tagok hozzáadásához: 6. Ha tagokat kíván a listához adni, nyomja le az A listán legfeljebb 8 tag lehet. 7. Adja be a telefonszámot. 8. A szám nyugtázásához nyomja le a 9. Vegye fel a nevet és nyomja le az 10. A nyugtázáshoz nyomja le a 11. Ha további tagokat kíván felvenni, nyomja le az gombot, ha be kívánja fejezni, nyomja le a Ha lenyomja az gombot, megismétli a lépést. 3 4

26 . OV ]HQHWN OGpVL OLVWD EHiOOtWiVD Számok törlése: Lépjen be az üzenetküldés lista menübe. /ivg D Ä. OV ]HQHWN OGpVL OLVWD EHiOOtWiVD ± lépését.) 6. Ha a számot törölni kívánja a listáról, nyomja le a 7. Ha az összes számot törölni kívánja a listáról, nyomja le az Ha nem, nyomja le a 8. Ha a számot törölni kívánja, nyomja le az gombot, ha meg kívánja tartani a szá- PRW pv D N YHWNH] WHOHIRQV]iPRW DNDUMD lejátszani, nyomja le a 3 5

27 . OV ]HQHWHN HON OGpVH 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH 2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a 3. $ N OV ]HQHWN OGpVKH] Q\RPMD OH D 4. (J\ N OV ]HQHW IHOYpWHOpKH] Q\RPMD OH D] 5. Nyomja le az gombot, hogy az üzenetet elküldje egy fogadóhoz. 6. Adja be a telefonszámot. y Ha használni kívánja ezt a szolgáltatást, akkor a rendszermenedzserének HO]OHJ D]W HQJHGpO\H]QLH NHOO Tippek 5. lépés Ha üzenetét az 1. illetve a 2. levelezési listára kívánja küldeni, nyomja le a [2] 7. lépés - Telefonszám-változtatás Nyugtázás Áttekintés További számjegyek hozzáadása Szünet beiktatása A tárcsázási mód beállítása Várakozás tárcsázási hangra beiktatása 7. A szám nyugtázásához nyomja le a 8. Adja be a jelszót. 9. Vegye fel a fogadó nevét és nyomja le az 10. Adja be az LGSRQWRW és nyomja le a 11. $ GpOHOWW AM) beállításához nyomja le az 10. lépés - A súgó menü behívásához lenyomhatja a [0] Ez VHJtW gqqhn D] LGSRQW EHDGásában. gombot, a délutánéhoz (PM) a 12. Adja be a dátumot (a hónap napját) és nyomja le a 13. Tekintse át beállítását és a nyugtázáshoz nyomja le a 14. Vegye fel üzenetét. (Lásd Üzenetek felvétele.) 3 6

28 . OV ]HQHWN OGpV ioodsrwiqdn HOOHQU]pVH pv beállítása $ N OV ]HQHWHLQHN IHOYpWHOH XWiQ gq HVHWOHJ HOOHn- UL]QL NtYiQMD D] ]HQHWN OGpV WHPH]pVpW YDJ\ D] üzenetek fogadóit. Meghallgathatja a VPS jelentését ha az üzeneteket a rendszer még nem küldte el. A meghallgatás után törölheti a szükségtelen üzeneteket illetve megváltoztathatja az ütemezést. y Ha használni kívánja ezt a szolgáltatást, akkor a rendszermene- G]VHUpQHN HO]OHJ D]W HQJHGélyeznie kell. 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH 2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a 3. $ N OV ]HQHWN OGpVKH] Q\RPMD OH D 4. $ N OV ]HQHWN OGpV ioodsrwiqdn HOOHQrzéséhez nyomja le a A VPS közli Önnel, ha az üzenet éppen elküldés alatt áll. 5. A beállítás újraütemezéséhez nyomja le az 6. $ N OV ]HQHWküldés törléséhez nyomja le az +D PHJ DNDUMD YiOWR]WDWQL D] LGSRQWRW pv D dátumot, nyomja le a Lásd a. OV ]HQHWHN HON OGpVH fejezet pontját.) Tippek 3. lépés Ön átugorhatja a súgó menüt. 5. lépés +D OHQ\RPMD D JRPERW OHMiWV]KDWMD D N YHWNH] ütemezést, a [3] gomb lenyomásával megismételheti ezt az ütemezést vagy a [4] gomb lenyomásával lejátszkdwmd D] HO] WHPH]pVW 6. lépés +D NpWV]HU OHQ\RPMD D JRPERW YLVV]DWpU D N OV üzenetküldés menühöz. 3 7

29 4. fejezet A hívó kezelése (] D IHMH]HW D]W tumd OH KRJ\ D] HOIL]HW KDQJSRVWDOiGiMD KRJ\DQ NH]HOL D KtYyNDW Tartalomjegyzék Üzenetek felvétele (bármely hívó számára) h]hqhwhn IHOYpWHOH WiUFViV NpV] OpNUO OV ]HQHWHN IRJDGiVD iODV] N OV ]HQHWHNUH...4 5

30 Üzenetek felvétele (bármely hívó számára) Bárki vehet fel üzenetet a hangpostaládákba, ha eléri a hangposta-szolgáltatást. 1. Hívja fel a VPS-t és lépjen be a hangpostaszolgáltatásba. +D D UHQGV]HU W EEQ\HOY& PD[LPiOLVDQ Károm nyelv), akkor a választási menüt hallja. 2. Ha meghallja a fenti rendszer-hangüzenetet, Q\RPMD OH D PHJIHOHO Q\HOYKH] WDUWR]y 3. Adja be a cél hangpostaláda számát. +D QpY V]HULQW NtYiQ EHOpSQL HOV] U nyomja le a és az gombot és adja be D IRJDGy YH]HWpNQHYpQHN HOV KiURP YDJ\ négy bew&mpw Tippek 3., 6. lépés Amikor nincs letiltva a személyhívó visszahívás számának beadása, a VPS a cél KDQJSRVWDOiGD NpUL gqwo D visszahívási számot, a beállítá- ViWyO I JJHQ PLHOWW IHOYHV]L az üzenetet, miután felvette az ]HQHWHW YDJ\ HJ\ V UJV ]enet kiválasztása után. Please enter your callback number. You can enter up to... digits. ( Kérjük adja be a számot, amelyen visszahívhatjuk. Legfeljebb... számjegyet adhat be. ) 6. lépés - Áttekintés Nyugtázás Új felvétel Hozzáadás Törlés és kilépés 4. A hangjelzésnél mondja be üzenetét. 5. A felvétel befejezéséhez nyomja le az 6. A nyugtázáshoz nyomja le a 7. Ha az üzenetet személyes üzenetként kívánja küldeni, nyomja le az Ha nem, nyomja le a 4 2

31 h]hqhwhn IHOYpWHOH WiUFViV NpV] OpNUO Ha tárcsás készüléket használ, nem tudja megadni a KDQJSRVWDOiGiW PHUW PLQGHQ ELOOHQW\&Q\RPiV prvénytelen. Várja meg azt a pillanatot, amikor a VPS a közös hangpostaládához kalauzolja, ahol üzenetet KDJ\KDW $ IHOYHWW ]HQHWHW D UHQGV]HU NpVEE N OGL el a célállomáshoz. Azok a hívók is hasonló módon hagyhatnak üzenetet, akik nem adnak be semmit, mert nem ismerik a VPS-t. y 0LXWiQ HJ\ WiUFViV NpV] OpNUO felvette az üzenetet, akkor azt többé már nem veheti fel újra és nem is törölheti. 1. Hívja fel a VPS-t és lépjen be a hangpostaszolgáltatásba. 2. Várjon egy pillanatot. 3. Mondja be üzenetét. 4. 7HJ\H D KHO\pUH D Np]LEHV]pOW ERQWVRQ 4 3

32 . OV ]HQHWHN IRJDGiVD $ N OV ]HQHWHNHW D VPS a hangpostaládák helyett telefonszámokra küldi. 1. Vegye át a hívást a 936WO +D D UHQGV]HU W EEQ\HOY& PD[LPiOLVDQ Károm nyelv), akkor az alábbi választási rendszer-hangüzenetet hallja. 2. Adja be a PHJIHOHO Q\HOYKH] WDUWR]y számot. 3. Az üzenet fogadásához nyomja le az 4. Adja be a jelszót és nyomja le a Ekkor a 936 OHMiWVV]D D N OV ]HQHWHW 5. A hívás befejezéséhez nyomja le a Tipp 4. lépés Ha nincs kijelölve jelszó, akkor közvetlenül meghallgathatja az üzenetet. Ha háromszor helytelen jelszót ad be, a VPS az alábbi rendszer-hangüzenetet játssza le, és Ön többé QHP IRJDGKDW N OV ]HQHWHW This message is from SENDER of Company Name. Please call "TELEPHONE NUMBER. Extension number.... To repeat, press [1]. To end this call, press [*] ( Az üzenet a h=(1(7.h/' WO D Ä&pJQpY WO punh]hww Kérjük hívja fel a TELEFONSZÁM -ot. Mellékállomási hívószám.... Ha meg akarja ismételni az üzenetet, nyomja le az [1] Ha be kívánja fejezni a hívást, nyomja le a [*] ) Ha megnyomja az [1] gombot, a VPS megismétli az üzenetet. 4 4

33 9iODV] N OV ]HQHWHNUH 1 4. Megegyezik a. OV ]HQHWHN IRJDGiVával. 5. Ha válaszolni kíván az üzenetre, nyomja le 6. Vegye fel az üzenetet és a folytatáshoz nyomja le az 7. A nyugtázáshoz nyomja le a 8. Ha az üzenetet személyes üzenetként kívánja küldeni, nyomja le az Ha nem, nyomja le a 4 5

34 5. fejezet A hangpostaláda beállítása (] D IHMH]HW D] HOIL]HWL Q\RPyJRPERV Tone / DTMF üzemmódú) készülékkel végzett beállítási eljárást írja le. Tartalomjegyzék A hívásátadási állapot beállítása (Hívásblokkolás / Hívásszelektálás / %HOV V]HPpO\NHUHVpV 6]HPpO\KtYy HOpUpVH LVHJtW PHOOpNiOORPiV EHiOOtWiVD A befejezetlen hívások kezelési állapotának beállítása Az üzenetfogadási mód beállítása $ V]HPpO\HV GY ]OpVHN NLPHQ ]HQHWHN IHOYpWHOH Jelszavának megváltoztatása Nevének felvétele Bevitel a személyes elosztási csoportlistákba Személyes elosztási csoportlisták nevének felvétele Törlés a személyes elosztási csoportlistákból A várakozó üzenet lámpa jelzésének beállítása Üzenet jelzése hívással Az interjú hangpostaládába felvett válaszok hosszának beállítása Kérdések felvétele az interjú hangpostaládába Kérdések törlése az interjú hangpostaládából

35 A hívásátadási állapot beállítása +tyiveornnroiv +tyivv]hohnwioiv %HOV V]HPpO\NHUHVpV 6]HPpO\KtYy HOpUpVH Ön beállíthatja, hogy a VPS hogyan kezelje a beér- NH] KtYiVW DPLNRU D KtYy D] DXWRPDWLNXV NH]HOL szolgáltatásnál az Ön mellékállomási hívószámát adja meg. Ön beállíthatja a négy funkció egyikét vagy megteheti, hogy egyiküket sem állítja be. 1. /psmhq EH D I SDUDQFVPHQ EH 2. $] DXWRPDWLNXV NH]HO ioodsrwkr] Q\RPMD le a 3. A hívásátadási állapot beállításához nyomja le az A VPS közli Önnel az aktuális állapotot. y $ EHOV V]HPpO\NHUHVpV V]ROJiOWatás csak akkor áll rendelkezésre, ha cége Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ. 4. A kívánt opció eléréséhez nyomja le a meg- IHOHO JRPERW Hívásblokkolás $] gq PHOOpNiOORPiViUD punh] VV]HV hívást blokkolja. Hívásszelektálás. ]OL gqqho D KtYy QHYpW PpJ PLHOWW fogadná a hívást. Ezután Ön eldöntheti, hogy azt fogadja-e vagy sem. %HOV V]HPpO\NHUHVpV 6]HPpO\NHUHVpVW LQGtW gq IHOp D EHOV szeppo\nhuhv UHQGV]HU VHJtWVpJpYHO Személyhívó elérése Felhívja az Ön személyhívóját (csipo- JyMiW pv D IRO\DGpNNULVWiO\RV NLMHO]Q megjeleníti azt a számot, amelyen Ön visszahívhatja a hívót. Az összes átadási szolgáltatás letiltása Közvetlenül mellékállomásán csenget. 5 2

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

ITS EAR1000/2000 Automated Attendants Az EAR1000/2000 gyors programozási útmutató

ITS EAR1000/2000 Automated Attendants Az EAR1000/2000 gyors programozási útmutató Az EAR1000/2000 gyors programozási útmutató EAR1000-2000 quick Install-HU 1 Az EAR1000/2000 üdvözlő szövegei (Script) Script 00: Script 10: Script 21: Script 22: Script 01: Nappali üdvözlő szöveg Éjszakai

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Hangposta rendszer Felhasználói útmutató KX-TVM50 Típusszám: KX-TVM200 Köszönjük, hogy Panasonic hangposta rendszert vásárolt. Mielőtt használatba venné a rendszert, kérjük olvassa el ezt az útmutatót

Részletesebben

Ez a kézikönyv az EAR4000/5000, VOCAL, VOCAL Junior és VME Pro automata kezelő és hangposta rendszerekhez készült. Felhasználói kézikönyv 1

Ez a kézikönyv az EAR4000/5000, VOCAL, VOCAL Junior és VME Pro automata kezelő és hangposta rendszerekhez készült. Felhasználói kézikönyv 1 Ez a kézikönyv az EAR4000/5000, VOCAL, VOCAL Junior és VME Pro automata kezelő és hangposta rendszerekhez készült Felhasználói kézikönyv 1 1. FELHASZNÁLÓI MENÜ 1.1 Bevezetés Ebben a fejezetben a felhasználói

Részletesebben

Üzenetkezelési szolgáltatások. Telefóniás szolgáltatások. One Number szolgáltatásokhoz

Üzenetkezelési szolgáltatások. Telefóniás szolgáltatások. One Number szolgáltatásokhoz OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Gyors kezdési segédlet R6.0 Az OmniTouch 8400 Instant Communications Suite magas szintű szolgáltatást nyújt az IBM Lotus Notes számára. Az integráció a beépülő

Részletesebben

WPX típusú Alközpontok 1-3 fővonal, 8 mellék PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE

WPX típusú Alközpontok 1-3 fővonal, 8 mellék PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE WPX típusú Alközpontok 1-3 fővonal, 8 mellék PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE 1. a programozás során használt kódok összetétele: [parancs][érték][paraméter][lezárás] 2. hangjelzések elfogadott parancs esetén:

Részletesebben

ANALÓG KÉSZÜLÉKEK Alcatel 4400

ANALÓG KÉSZÜLÉKEK Alcatel 4400 ANALÓG KÉSZÜLÉKEK Alcatel 4400 ANALÓG KÉSZÜLÉKEK Alcatel 4400 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó 1 A leírásban használt jelölések: A nyomógombos telefonok FLASH gombjának (készüléktípustól függõen : )

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

6865i használati útmutató

6865i használati útmutató 6865i használati útmutató 1 Programozható gomb 2 Programozható gomb 3 Programozható gomb 4 Programozható gomb 5 Mentés 6 Törlés 7 Címtár 8 Programozható gomb k LCD kijelző r Letesz gomb t Tartás y Navigációs

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Analóg készülék. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analóg készülék. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analóg készülék Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hogyan használjuk az útmutatót? +RZ Billentyûzet Számbillentyûzet. A számbillentyûzet egy gombja. Egyéb jelölések vagy és/vagy Egy

Részletesebben

Cisco Unity Express 7.0 hangpostarendszer használati útmutató a speciális funkciókhoz

Cisco Unity Express 7.0 hangpostarendszer használati útmutató a speciális funkciókhoz Cisco Unity Express 7.0 hangpostarendszer használati útmutató a speciális funkciókhoz Módosítva: 2009. january 20., Első megjelenés: 2007. november 5. Utolsó frissítés: 2009. january 20. Ez az útmutató

Részletesebben

Excelltel Felhasználói Kézikönyv PH-206 Asztali telefonkészülék

Excelltel Felhasználói Kézikönyv PH-206 Asztali telefonkészülék Excelltel Felhasználói Kézikönyv PH-206 Asztali telefonkészülék 1. Bevezető Köszönjük, hogy az Excelltel PH-206 típusú telefonkészüléket választotta. A telefonkészülék fejlett mikrovezérlőt használ a megbízható

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG TG7100_7120HG(hg-hg)_QG.fm Page 1 Friday, May 12, 2006 11:38 AM 1 Csatlakoztatások Bázisállomás Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG7100HG/KX-TG7102HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató Fontos információ Digitális rendszerkészülék Rövid használati útmutató Típus: KX-T7665 Amikor a KX-T7665 készüléket használja, vegye figyelembe az alábbiakat: Ha bármilyen probléma adódik, húzza ki készülékének

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonhívó egység VDT TPS VDT-TPS Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Telefonhívó egység leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Konfiguráció... 4 4.1 A VDT-TPS LEDek és

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató Fontos információ Rendszerkészülékek Rövid használati útmutató Típus: KX-T7730/KX-T7740/KX-T7750 Amikor a KX-T7700 sorozat egyik készülékét használja, vegye figyelembe az alábbiakat: Ha bármilyen probléma

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

Protection Service for Business. Az első lépések Android-készülékeken

Protection Service for Business. Az első lépések Android-készülékeken Protection Service for Business Az első lépések Android-készülékeken Protection Service for Business az első lépések Ez az útmutató ismerteti a PSB Mobile Security telepítését és konfigurálását Android-eszközökön.

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

A First REFLEXES digitális mellékállomás segítségével könnyen és gyorsan elérhetõk az Alcatel 4400 rendszer által nyújtott szolgáltatások és

A First REFLEXES digitális mellékállomás segítségével könnyen és gyorsan elérhetõk az Alcatel 4400 rendszer által nyújtott szolgáltatások és Használati útmutató First REFLEXES Alcatel 4400 A First REFLEXES digitális mellékállomás segítségével könnyen és gyorsan elérhetõk az Alcatel 4400 rendszer által nyújtott szolgáltatások és lehetõségek.

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD175) Bázisállomás (CD170) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

Ez a használati útmutató az alábbiakat nyújtja:

Ez a használati útmutató az alábbiakat nyújtja: Használati útmutató Easy REFLEXES Alcatel 4400 Az Easy REFLEXES digitális mellékállomás segítségével könnyen és gyorsan elérhetõk az Alcatel 4400 rendszer által nyújtott szolgáltatások és lehetõségek.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CDX-303 Fejbeszélős telefonkészülék 1.Bevezetés Köszönjük a legújabb, hívásazonosító funkcióval ellátott telefonunk megvásárlását. Ez a kézikönyv segít a telefon minél előbbi megismerésében.

Részletesebben

Aastra 6757i készülék kezelőszervei

Aastra 6757i készülék kezelőszervei Aastra 6757i készülék kezelőszervei Hívás kezdeményezése Emelje föl a kézibeszélőt, VAGY nyomja meg a kihangosító gombot VAGY a megfelelő vonali (L1-L4) gombot kihangosított híváshoz, írja be a telefonszámot

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

ISDN_prog. Digital Super Hybrid System KX-TD1232CE/816CE. Programozási Segédlet (ISDN programozás) 2000. március

ISDN_prog. Digital Super Hybrid System KX-TD1232CE/816CE. Programozási Segédlet (ISDN programozás) 2000. március Digital Super Hybrid System KX-TDCE/6CE Programozási Segédlet ( programozás) 000. március Panasonic Magyarország Kft. Telekommunikáció A TD90/TD6/0 bővítő kártyák ) Port / Csatorna Három különböző bővítő

Részletesebben

- Kurt.exe a windows-os felület, amelyen keresztül a lejátszás konfigurálható.

- Kurt.exe a windows-os felület, amelyen keresztül a lejátszás konfigurálható. EMJR program V 1.0 Telepítési útmutató: A program 2 db.exe file-ból áll. - Kurt.exe a windows-os felület, amelyen keresztül a lejátszás konfigurálható. - KurtServer.exe, amelyik a tulajdonképpeni daemon,

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD485) Bázisállomás (CD480) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

Yealink SIP Phone család. webes programozási útmutató. A leírás a MySIP X.50 IPPBX alközpont mellékleteként készült. v1.2-2010.09.14 Young BTS. Kft.

Yealink SIP Phone család. webes programozási útmutató. A leírás a MySIP X.50 IPPBX alközpont mellékleteként készült. v1.2-2010.09.14 Young BTS. Kft. Yealink SIP Phone család webes programozási útmutató A leírás a MySIP X.50 IPPBX alközpont mellékleteként készült. v1.2-2010.09.14 Young BTS. Kft. 2 1. Tartalomjegyzék 2. Regisztráció lépései... 3 2.1

Részletesebben

Leírás. Leírás. Magyar

Leírás. Leírás. Magyar Leírás Leírás Az Ön céges e-mail kliensére továbbítható egy egyént l vagy a BusinessPhone rendszerben tárolt közös postafiókból bármely hangüzenet, beszédrögzítési üzenet, diktafon üzenet, szöveges üzenet

Részletesebben

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató Tartalomjegyzék 1 MEGJEGYZÉS a.hu domainnel regisztrált ÜGYFELEK számára... 2 2 Bejelentkezés az O365 fiókba... 3 2.1 Az adminisztrátor felhasználói

Részletesebben

Samsung GT-S7230 (Wave 723) Exchange ActiveSync beállítása Virtualoso levelezésre

Samsung GT-S7230 (Wave 723) Exchange ActiveSync beállítása Virtualoso  levelezésre Samsung GT-S7230 (Wave 723) Exchange ActiveSync beállítása Virtualoso email levelezésre A következô lépések segítségével egyszerûen beállíthatja a Virtualoso email levelezést Samsung GT-S7230 készülékre.

Részletesebben

IVR-Bank Felhasználói kézikönyv

IVR-Bank Felhasználói kézikönyv IVR-Bank Felhasználói kézikönyv 2006.04.01. Tartalom 1. Általános információk... 3 2. Az SMS-Bank funkciói... 4 2.1. A bejelentkezés... 4 2.2. Jelszóváltoztatás... 4 2.3. Egyenleg és fedezet lekérdezés...

Részletesebben

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Touchtone felhasználói felület (TUI) Fımenü. Üzenetkezelési szolgáltatások

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Touchtone felhasználói felület (TUI) Fımenü. Üzenetkezelési szolgáltatások OmniTouch 00 Instant Communications Suite Gyors kezdési segédlet R.X Fımenü A hozzáférési szám tárcsázása. Csatlakozás után a telefon touchstone interfészének segítségével bármely telefonkészülékrıl elérhetı

Részletesebben

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Gyors áttekintő útmutató CD-ROM Garancia Megjegyzés * A több kézibeszélőt

Részletesebben

TaxiLike használati bemutató Taxitársaságok és Taxisofőrök részére

TaxiLike használati bemutató Taxitársaságok és Taxisofőrök részére TaxiLike használati bemutató Taxitársaságok és Taxisofőrök részére 2012 09 03 Tartalom I. TaxiLike rövid bemutatás II. Első lépések Taxitársaság és Taxisofőrök részére III. TaxiLike Driver használata munka

Részletesebben

Útmutató parkolás indításához és leállításához

Útmutató parkolás indításához és leállításához Útmutató parkolás indításához és leállításához Parkolást ezután is az eddig megszokott felületeken lehet indítani: 1. hangautomata hívásával: +36-1-9999-798-as telefonszámon, követve az automata utasításait,

Részletesebben

Útmutató a Visual Voicemail 8.5 és újabb verzióinak használatához

Útmutató a Visual Voicemail 8.5 és újabb verzióinak használatához QUICK START GUIDE Útmutató a Visual Voicemail 8.5 és újabb verzióinak használatához Mi a Visual Voicemail? 2 Visual Voicemail a telefonján 2 A Visual Voicemail elérése 3 Bejelentkezett állapot megtartása

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról HANGMODUL INT-VG int-vg_hu 12/11 Az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelekkel összekapcsolt INT-VG modul lehetővé teszi a hangüzenetküldés funkció végrehajtását (leváltja a CA-64 SM hangszintetizátor bővítőt).

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

AutoVoice M2. 2 vonalas automata híváskezelő. Működési és programozói leírás

AutoVoice M2. 2 vonalas automata híváskezelő. Működési és programozói leírás AutoVoice M2 2 vonalas automata híváskezelő Működési és programozói leírás 1) Bevezetés Köszönjük, hogy termékünket választotta, a készülék egy sokoldalúan programozható intelligens automata híváskezelő,

Részletesebben

Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez

Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez A készülék főbb elemei a központi egység, a HD kamera, az asztali HUB kiemelhető mikrofonnal (H sorozat) vagy 1-2 darab asztali mikrofon (HVC sorozat)

Részletesebben

Aastra 6751i Használati útmutató

Aastra 6751i Használati útmutató Aastra 6751i Használati útmutató H í v á s k e z d e m é n y e z é s e Aastra 6751i készülék kezelıszervei Emelje föl a kézibeszélıt vagy nyomja meg a kihangosító gombot kihangosított híváshoz, írja be

Részletesebben

Színes videó kaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel

Színes videó kaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel Színes videó kaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel Felhasználói kézikönyv 2 MŰKÖDÉS Hívások fogadása és a kép átadása Egy hívás fogadásakor a videó kaputelefon cseng a beállított dallamon.

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

FÕNÖK-TITKÁRI RENDSZEREK. Alcatel 4400

FÕNÖK-TITKÁRI RENDSZEREK. Alcatel 4400 FÕNÖK-TITKÁRI RENDSZEREK Alcatel 4400 FÕNÖK-TITKÁRI RENDSZEREK (HÍVÁSSZÛRÉS) Alcatel 4400 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó 1 A leírásban használt jelölések: Egy nyomógomb megnyomását jelzi. A fõnök-titkári

Részletesebben

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. T207S T208S típusú IP telefonkészülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. T207S T208S típusú IP telefonkészülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ T207S T208S típusú IP telefonkészülékekhez Egyszerűsített kezelési útmutató T207S, T208S jelű IP telefonkészülékek használatához. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI...4

Részletesebben

QLink Universal SOFTPHONE - TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

QLink Universal SOFTPHONE - TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ QLink Universal SOFTPHONE - TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ iphone android android windows phone www.quaestel.hu Köszönjük, hogy kipróbálja telefonszolgáltatásunkat! A továbbiakban segítséget kívánunk nyújtani készüléke

Részletesebben

Az autorizáció részletes leírása

Az autorizáció részletes leírása Az autorizáció részletes leírása 1. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELTÉTELEI 1.1 Regisztráció Az Autorizációs kérés előtt a szervezetnek vagy a magánszemélynek regisztráltatnia kell magát. A regisztrációs lapon megadott

Részletesebben

Expressz Import rendszer

Expressz Import rendszer Expressz Import rendszer Útmutató a Címzettek részére TNT Expressz Import rendszer A TNT Expressz Import rendszerével a világ 168 országából egyszerűen szervezheti dokumentumai és áruküldeményei felvételét

Részletesebben

1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL

1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL 1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL Nyomógomb panel eloxált alumíniumból, 12 gombos kezelővel és 4 számjegyes kijelzővel. Lehetővé teszi max. 255 hívás létrehozását és elküldését

Részletesebben

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Gyorstelepítési útmutató www.eicon.com Tartalom Bevezetés... 2 Jelzõlámpák... 2 Kábelek csatlakoztatása... 2 Telepítés Windows 98 alatt... 3 Telepítés Windows Me alatt... 4 Telepítés

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hogyan használjuk az útmutatót? +RZ Önnek egy Alcatel Premium Reflexes digitális telefonkészülék van a birtokában. Az alfabetikus

Részletesebben

Rongtel 960 IP. Videó kaputelefon használati útmutató

Rongtel 960 IP. Videó kaputelefon használati útmutató Rongtel 960 IP Videó kaputelefon használati útmutató Telepítés Telepítse kültérit, az alábbi ábra szerint. 1. IP kábel csatlakozó (4 eres átalakító. RJ45 re, mellékelve, tartozék) 2. WI-FI csatlakozó (mikró

Részletesebben

Használati utasítás.

Használati utasítás. Lotus Notes Naptár Windows telefonra Használati utasítás. Írta: Varga Róbert 1 http://www.robertwpapps.uw.hu Bevezetés: Ezt az alkalmazást a fejlesztő saját használatra írta a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Monitor működése...4 4. Hívás és Zárnyitás működése...5 5. Csengőhang beállítás...6 6. Monitor időidőzítés...6

Részletesebben

SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal

SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal Ez a leírás egy SIP telefonközpont telepítését, üzembe helyezését és konfigurálását mutatja be. Ehhez a Trixbox nevű, előre elkészített rendszert fogjuk használni,

Részletesebben

IVR. Takarékszövetkezeti Felhasználói Kézikönyv. Lövı és Vidéke Takarékszövetkezet Lövı, Fı u

IVR. Takarékszövetkezeti Felhasználói Kézikönyv. Lövı és Vidéke Takarékszövetkezet Lövı, Fı u 9461 Lövı, Fı u. 203. e-mail: kozpont@lovo.tksz.hu Takarékszövetkezeti NetB@nk IVR Felhasználói Kézikönyv Ver. 4.0 Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. IVR Funkciók... 4 2.1. A bejelentkezés... 4 2.2.

Részletesebben

Nokia N8 (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso email levelezésre

Nokia N8 (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso email levelezésre Nokia N8 (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso email levelezésre A következô lépések segítségével egyszeûen beállíthatja a Virtualoso email levelezést Nokia N8 készülékre. A készülék integrált e-mail

Részletesebben

2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.

2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye

Részletesebben

www.testiny.hu Mark-X Használati utasítás

www.testiny.hu Mark-X Használati utasítás Mark-X Használati utasítás Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Az Alcovisor Mark X digitális alkoholszonda elektrokémiai érzékelőt használva határozza

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások

O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások F E L H A S Z N Á L Ó I L E Í R Á S O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások BGF Informatikai Főosztály 2014. szeptember 24. H-1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. www.bgf.hu

Részletesebben

VDT-43 Felhasználói kézikönyv

VDT-43 Felhasználói kézikönyv 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-43 Felhasználói kézikönyv VDT-43 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3. Főmenü...5

Részletesebben

A GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület

A GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület GroupWise WebAccess Alap-illesztőfelület gyorskalauz 8 Novell GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület Gyorskalauz www.novell.com A GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület használata Miután a rendszergazda

Részletesebben

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez A készülék használata nagyon egyszerű: távirányító segítségével a grafikus menüképernyőn keresztül, amelyen akár magyar nyelvű kijelzés

Részletesebben

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hogyan használjuk az útmutatót? +RZ Önnek egy Alcatel Easy Reflexes digitális telefonkészülék van a birtokában. A kijelzõje,

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÒTT KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS ÒRIZZE MEG EZT AZ UTASÍTÁST.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÒTT KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS ÒRIZZE MEG EZT AZ UTASÍTÁST. Integrált telefonkészülék Kezelési utasítás Típusszám: KX-TSC0HGW Impulzusos és DTMF tárcsázási lehetòség Elòkészületek A használat alapjai Bonyolultabb szolgáltatások Lehetòvé teszi a hívó azonosítása

Részletesebben

Connection Manager - Felhasználói kézikönyv

Connection Manager - Felhasználói kézikönyv Connection Manager - Felhasználói kézikönyv 1.0. kiadás 2 Tartalom A kapcsolatkezelő alkalmazás 3 Használatbavétel 3 A kapcsolatkezelő alkalmazás megnyitása 3 A jelenlegi csatlakozási állapot megtekintése

Részletesebben

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre Easton420 Automata Telefon hangrögzítő V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre A mellékelt telepítő CD-t helyezze a számítógép lemez olvasó egységbe, várja meg az automatikus indítási képernyőt. Majd válassza

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4 VDT25/D4 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1.. Monitor és funkciók...3 2.. Monitor felszerelése...3 3.. Főmenü...4

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) Jellemzők: - pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző - idő/dátum - stopper memória funkcióval - visszaszámláló funkció - ébresztő:

Részletesebben

Az Evolution levelezés beállítása

Az Evolution levelezés beállítása Az Evolution levelezés beállítása 1. Program megnyitása Nyissa meg az Evolution-t. Amennyiben a telepítést követő első indításkor a program felajánlja az új postafiók készítését, válassza a Nem lehetőséget.

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Modem és helyi hálózat

Modem és helyi hálózat Modem és helyi hálózat Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira

Részletesebben

FASTNET FTR 250 PVR. Kiegészítés a PVR (felvétel - lejátszás) funkció használatához. www.betacom.hu

FASTNET FTR 250 PVR. Kiegészítés a PVR (felvétel - lejátszás) funkció használatához. www.betacom.hu FASTNET FTR 250 PVR Kiegészítés a PVR (felvétel - lejátszás) funkció használatához A készülék hátlapján található USB csatlakozóra a következő adathordozókat lehet csatlakoztatni a PVR (felvétel lejátszás)

Részletesebben

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Bevezető A Citibank Online Internet Banking segítségével a nap 24 órájában, biztonságosan intézheti pénzügyeit, hiszen számos banki szolgáltatás elérhető

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez. 2. A könyvespolc. 3. Az olvasó nézet

Tartalomjegyzék. 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez. 2. A könyvespolc. 3. Az olvasó nézet Tartalomjegyzék 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez 2. A könyvespolc 3. Az olvasó nézet 3.1. A lapozás, a helyi menü megjelenítése 3.2. A helyi menü opciói 3.3. Hivatkozások és

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben