Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200"

Átírás

1 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

2 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\& NpQ\HOPHV PHJROGiVW NtQiO Önnek hangkommunikációja kezeléséhez, hangpostaládája segítségével pedig munkája termelékenységét is javítja. Egy 936 KDQJSRVWDOiGD WXODMGRQRVDNpQW LOOHWYH HOIL]HWMeként Ön az alábbiakat teheti: üzenetet küldhet egy vagy több személynek, hivatalán belül vagy azon kívülre, üzeneteket adhat át (saját megjegyzéseivel ellátva) más 936 HOIL]HWNQHN üzeneteket vehet, amikor éppen telefonál, vagy nincs a helyén, fogadhatja üzeneteit bármely nyomógombos (Tone / DTMF) tárcsázású telefonkészüopnuo ILJ\HOPH]WHWpVW NDSKDW YiUDNR]y ]HQHWHLUO D PHOOpNiOORPiV YiUDNR]y ]HQe- WHW MHO] OiPSiMD WHOHIRQMD YDJ\ FVLSRJyMD UiGLyIUHNYHQFLiV V]HPpO\KtYyMD segítségével, megfigyelheti hívásait (belehallgathat, illetve beléphet a hangpostára irányított hívásaiba), automatizálhatja hívói kezelését, és még számos, egyéb szolgáltatást is igénybe vehet... Ez a használati utasítás segít Önnek VPS hangpostaládájának használatában és optimalizálásában. MEGJEGYZÉS: Ebben a használati utasításban nem szerepelnek azok a típusszámok, amelyek azt az országot jelzik, ahol az adott típust használni kell. A típusszám a berendezésre ragasztott címkén található. (címke) i

3 Hogyan kell használni ezt az utasítást (] D KDV]QiODWL XWDVtWiV HOPDJ\DUi]]D KRJ\DQ NHOO P&N GWHWQL D KDQJSRVWD UHQGV]HUW (936W HJ\ HOIL]HWL Q\RPyJRPERV Tone / '70) WHOHIRQNpV] OpNUO 0LQGHJ\LN P&N GWHWpVL HOMiUiVKR] WDUWR]LN OHtUiV ieud WLSSek) és esetleg megjegyzés(hn $ P&N GWHWpV N ]EHQ D] HJ\HV OpSpVHNQpO D VPS hangbemondással közli Önnel D WHHQGNHW GH H]HNHW ± D KDQJSRVWDV]ROJiOWDWiV EHYLWHOHLW NLYpYH ± QHP W QWHWW N IHO ebben az utasításban. Leírás /pspvuo OpSpVUH OHtUMD KRJ\ D WHOHIRQNpV] OpNHQ PHO\ gombokat kell megnyomni. Ábra Minden egyes funkcióhoz egy ábrát is mellékeltünk a V] YHJ EDO ROGDOiQ (] VHJtW gqqhn D ID V]HUNH]HW& VPS menüben lezajló kezelési folyamatok jobb megértésében. Megmutatja Önnek, hogy egy adott lépésnél milyen további opciók közül választhat. Abban is segít, hogy Ön a vastag vonal mentén kiemelt gombok egy- PiV XWiQL OHQ\RPiViYDO D NtYiQW P&YHOHWHW J\RUVDEEDQ végezhesse el. Tipp 3. lépés Az [1] gomb lenyomásával felhívhatja az üzenetn OGW Tipp A bekeretezett tippek felhívják figyelmét az adott lépésnél rendelkezésére álló opciókra. y Megjegyzés Ez a szimbólum további információkat közöl, illetve hasznos tanácsot nyújt az egyes szolgáltatásokhoz. Amikor megismerkedett a 936 P&N GWHWpVpYHO DNNRU PiU HOHJHQG D] XWDVtWiV YpJpQ OpY Rövid használati útmutató FtP& IHMH]HWHW KDV]QiOQLD ii

4 Kifejezések magyarázata Ebben a használati utasításban az alábbi szavakat használjuk: (OIL]HW Rendszermenedzser Hívó A VPS hangpostaláda tulajdonosa. Hangpostaládát a rendszermenedzser hozhat létre az Ön számára. A rendszermenedzser az a személy, aki a VPS-t kezeli pv NDUEDQWDUWMD KRJ\ D] KDWpNRQ\DQ P&N GM Q KRzza létre a hangpostaládákat és bizonyos szolgáltatások HOpUpVpKH] DGMD D MRJRVViJRW $ KtYy D]D V]HPpO\ DNL QHP HOIL]HW QHP UHQGV]Hrmenedzser, és a VPS rendszerhez kapcsolódik. iii

5 Mi kell az induláshoz Szükséges számok 0LHOWW KR]]iIRJQD D P&N GWHWpVKH] V]HUH]]H EH D] DOiEEL LQIRUPiFLyW (1) Azt a telefonszámot, amelyhez a hangposta rendszer közvetlenül csatlakozik Ha VPS-ének nincs ilyen, tárcsázza a VPS-hez csatlakozó bármelyik mellékállomás hívószámát és nyomja le a [#] [6] gombot (Szolgáltatás-hozzáférés parancs). (2) Hangpostaládájának számát ÈOWDOiEDQ PHJHJ\H]LN D] gq PHOOpNiOORPiVL KtYyV]iPiYDO (OOHQUL]]H D UHQdszermenedzserrel, hogy biztos legyen benne. (3) A rendszermenedzser telefonszámát Arra az esetre, ha szüksége van a segítségére, vagy bizonyos hangpostaláda-beállításokat meg kell változtatni. $ODSYHW OpSpVHN Ezen használati utasítás használatához Önnek ismernie kell saját hangpostaládájának számát. $PLNRU HOV DONDORPPDO OpS EH KDQJSRVWDOiGiMiED HOV] U ROYDVVD HO D Ä+DQJSRVWDOá- GDEHiOOtWiV FtP& IHMH]HWHW gqqhn VDMiW LJpQ\HLQHN PHJIHOHOHQ EH NHOO iootwdqld WHVWUH NHOO V]DEQLD D]W PLHOWW PpJ ]HQHWHNHW N OGHQH YDJ\ IRJDGQD. O Q VHQ IRntos, hogy az alábbiak beállításával saját magát a hangpostaláda tulajdonosaként azonosítsa: 6]HPpO\HV GY ]OpVpQHN NLPHQ ]HQHWpQHN IHOYpWHOH OiVG D] ± ROGDOW Nevének felvétele (lásd az 5 9 oldalt) Jelszavának megváltoztatása (lásd az 5 8 oldalt) (]XWiQ D WRYiEEL V]ROJiOWDWiVRN gqqhn PHJIHOHO EHiOOtWiViYDO IRO\WDVVD D WHVWUH V]DEiVW A hívásátadási állapot beállítása (lásd az 5 2 oldalt) A befejezetlen hívások kezelési állapotának beállítása (lásd az 5 4 oldalt) A várakozó üzenet lámpa jelzésének beállítása (lásd az 5 13 oldalt) Üzenet jelzése hívással (lásd az 5 14 oldalt)... 0LXWiQ EHIHMH]WH D EHiOOtWiVW NHUHVVH NL D FtPHN N ] O D NtYiQW P&N GWHWpVW PDMG KtYMD fel a VPS-t. iv

6 Tartalomjegyzék 1. fejezet A hangpostaláda és a VPS használata Hangpostaládájának megnyitása (Belépés a hangpostaládába) A VPS szolgáltatások elérése fejezet Üzenetek fogadása Üzenetek fogadása Üzenetlejátszás opciók Válasz az üzenetekre Üzenetátadás Üzenetek törlése A várakozó üzenet figyelmeztetés fogadása )RO\DPDWEDQ OpY KtYiVRN PHJILJ\HOpVH Beszélgetés rögzítése fejezet Üzenetek küldése h]hqhwn OGpV W EE HOIL]HWQHN $ KDQJSRVWDOiGD ]HQHWHN V]pWRV]WiViQDN HOOHQU]pVH OV ]HQHWN OGpVL OLVWD EHiOOtWiVD OV ]HQHWHN HON OGpVH OV ]HQHWN OGpV ioodsrwiqdn HOOHQU]pVH pv EHiOOtWiVD fejezet A hívó kezelése Üzenetek felvétele (bármely hívó számára) h]hqhwhn IHOYpWHOH WiUFViV NpV] OpNUO OV ]HQHWHN IRJDGiVD iODV] N OV ]HQHWHNUH v

7 5. fejezet A hangpostaláda beállítása A hívásátadási állapot beállítása (Hívás blokkolás / Hívásszelektálás / %HOV V]HPpO\NHUHVpV 6]HPpO\KtYy HOpUpVH LVHJtW PHOOpNiOORPiV EHiOOtWiVD A befejezetlen hívások kezelési állapotának beállítása Az üzenetfogadási mód beállítása $ V]HPpO\HV GY ]OpVHN NLPHQ ]HQHWHN IHOYpWHOH Jelszavának megváltoztatása Nevének felvétele Bevitel a személyes elosztási csoportlistákba Személyes elosztási csoportlisták nevének felvétele Törlés a személyes elosztási csoportlistákból A várakozó üzenet lámpa jelzésének beállítása Üzenet jelzése hívással Az interjú hangpostaládába felvett válaszok hosszának beállítása Kérdések felvétele az interjú hangpostaládába Kérdések törlése az interjú hangpostaládából vi

8 1. fejezet A hangpostaláda és a VPS használata Ez a fejezet azt írja le, hogyan kell belépni a 936 iowdo EL]WRVtWRWW HOIL]HWL pv HJ\pE szolgáltatásokba. Tartalomjegyzék Hangpostaládájának megnyitása (Belépés a hangpostaládába) A VPS szolgáltatások elérése...1 3

9 Hangpostaládájának megnyitása (Belépés a hangpostaládába) $] HOIL]HWL V]ROJiOWDWiVRN HOpUpVpKH] gqqhn HOV] U meg kell nyitnia hangpostaládáját. Kövesse az alábbi eljárást: 1. Tárcsázza egy, a hangposta-szolgáltatáshoz csatlakoztatott mellékállomás hívószámát. y Ha valaki más hangpostaládájába kíván üzenetet felvenni, akkor nem kell ezt az eljárást használnia. Lásd a 4. fejezetben az alábbi témaköröket: Üzenetek felvétele (bármely hívó számára) Üzenetek felvétele (tárcsás ké- V] OpNUO y Ha cége Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ, Ön közvetlenül is elérheti saját hangpostaládáját, a rendszerprogramo- ]ivwyo I JJHQ HJ\V]HU&HQ D hangposta-szolgáltatás számának WiUFVi]iViYDO (OOHQUL]]H UHQdszermenedzserével együtt. Tipp 1. lépés Ha a hangposta-szolgáltatáshoz nincs port kijelölve, a VPS hívása után nyomja le a Good morning / Good afternoon / Good evening (Jó reggelt! / Jó napot! / Jó estét!) Welcome to the Voice Processing System. (Üdvözöljük a hangposta rendszerben.) +D D UHQGV]HU W EEQ\HOY& PD[LPiOLVDQ KiURP nyelv), akkor az alábbi választási rendszerhangüzenetet hallja: (pl.) For English, press [7]. (Az angol nyelvhez nyomja le a [7] ) For French, press [8]. (A francia nyelvhez nyomja le a [8] ) For Chinese, press [9]. (A kínai nyelvhez nyomja le a [9] ) 2. Ha meghallja a fenti rendszer-hangüzenetet, nyomja le a megihoho Q\HOYKH] WDUWR]y V]iP ELOOHQW\&W Please enter your party's mailbox number. (Kérjük adja be saját hangpostaládája számát.) To enter by name, press [#] and [1]. (Ha név szerint kíván belépni, nyomja le a [#] és az [1] ) If you are using a rotary telephone, stay on the line. (Ha tárcsás készüléket használ, maradjon vonalban.) To call the operator, press [0]. +D D NH]HOW NtYiQMD KtYQL Q\RPMD OH D JRPERW 3. Nyomja le a gombot, majd adja be saját hangpostaládája számát. Enter your password, followed by [#]. (Adja be jelszavát, majd nyomja le a [#] ) 4. Adja be a jelszót, ha van. Ekkor belépett a I SDUDQFVPHQ EH 1 2

10 A VPS szolgáltatások elérése VPS üzemmódban az alábbi szolgáltatások állnak rendelkezésre, valahányszor Ön rendszer-hangüzenetet hall. $ NtYiQW RSFLy HOpUpVpKH] Q\RPMD OH D PHJIHOHO gombot (Szolgáltatás-hozzáférés parancsok). Tárcsázás név szerint Ha lenyomja a gombot, akkor a kívánt mellékállomást illetve hangpostaládát a tulajdo- QRV YH]HWpNQHYH HOV KiURP YDJ\ QpJ\ EHW&MpQHN beadásával hívhatja. Osztály tárcsázása Ha lenyomja a gombot, akkor a választott mellékállomást és hangpostaládát egy számjegy ( ) beadásával hívhatja, az osztálytárcsázási PHQ QHN PHJIHOHOHQ Hangposta-szolgáltatás gombot, eléri a hangposta- Ha lenyomja a szolgáltatást. Hívásátadás Ha lenyomja a gombot, akkor eléri az au- WRPDWLNXV NH]HOL V]ROJiOWDWiVW pv KtYKDWMD D Nívánt mellékállomást. Tipp A és a csak D] HOIL]HWL V]ROJiOWDWiVQiO érvényes..lopspv D PHQ EO Ha lenyomja a 936EO Visszalépés gombot, akkor kiléphet a Ha lenyomja a gombot, újra megpróbálhat beadni egy hangpostaláda-számot, egy jelszót vagy egy mellékállomási hívószámot is, amikor Ön hí- YiViWDGiVL ioodsrwedq YDQ (]HQIHO O gq D I Sa- UDQFVPHQ EHQ YLVV]DOpSKHW D] HO] PHQ EH 1 3

11 A VPS szolgáltatások elérése Bejelentkezés Ha lenyomja a gombot, akkor újra kivá- ODV]WKDW HJ\ KDQJSRVWDOiGiW PLDODWW gq D I Sarancsmenüben van. Újraindítás Ha lenyomja a gombot, akkor visszaléphet D NH]GHWL I SDUDQFVPHQ EH 1 4

12 2. fejezet Üzenetek fogadása Ez a fejezet azt írja le, hogy a vett üzenetekhez hogyan lehet hozzáférni és hogyan lehet D]RNDW NH]HOQL D]RQQDOL YiODV] ]HQHWHN iwdgivd NLHJpV]tW PHJMHJ\]pVVHO YDJ\ DQplkül, illetve üzenetek újbóli lejátszása. Tartalomjegyzék Üzenetek fogadása Üzenetlejátszás opciók Válasz az üzenetekre Üzenetátadás Üzenetek törlése A várakozó üzenet figyelmeztetés fogadása )RO\DPDWEDQ OpY KtYiVRN PHJILJ\HOpVH Beszélgetés rögzítése

13 Üzenetek fogadása A 936 D] gq KDQJSRVWDOiGiMiEDQ OpY ~M pv HOPHQWHWW ]HQHWHNHW D] ]HQHWN OGUH YRQDWNR]y LQIRUPiFLyYDO és a felvétel idejének közlésével együtt játssza le. 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH A VPS közli Önnel az üzenetek számát. 2. Az üzenetfogadás menü használatához nyomja le az A VPS közli Önnel az üzenetek számát. Ezután lejátssza az üzeneteket. 3. A teljes menü meghallgatásához (a súgóhoz) nyomja le a Hívását a gomb lenyomásával fejezheti be. Tipp 3. lépés Ha nem akarja, nem kell meghallgatnia a teljes menüt. Üzenetlejátszás (O] ]HQHW OHMiWV]iVD. YHWNH] ]HQHW OHMiWV]iVD Üzenet törlése Válaszadás Visszacsévélés *\RUV HOUHFVpYpOpV Átadás Üzenet-mintavételezés 2 2

14 Üzenetlejátszás opciók Üzenetek fogadása közben a hatékony vétel elsegítésére számos üzenetlejátszási opció áll rendelkezésére Megegyezik az üzenetfogadással. 3. 1\RPMD OH D PHJIHOHO JRPERW KRJ\ D Nívánt opciót kapja. Ha a -at választja, folytassa a köyhwnh] OpSpVWO Üzenetek ismétlése Ha lenyomja az gombot, még egyszer meghallgathatja az aktuális üzenetet. $] HO] ]HQHW LVPpWHOW Oejátszása Ha egy üzenet fogadása közben lenyomja az JRPERW PHJKDOOJDWKDWMD D] HO] üzenetet. $ N YHWNH] ]HQHW OHMiWV]ása Ha egy üzenet fogadása közben lenyomja a JRPERW PHJKDOOJDWKDWMD D N YHWNH] üzenetet. Üzenetek visszacsévélése Ha egy üzenet fogadása közben lenyomja az gombot, újra meghallgathatja. h]hqhwhn J\RUV HOUHFVpYélése Ha egy üzenet fogadása közben lenyomja a gombot, gyorsan a végére csévélhet. Üzenetek mintavételezése Ha lenyomja a gombot, belehallgathat PLQGHQ HJ\HV ]HQHW HOV QpJ\ PiVRGSHrcébe. 2 3

15 Üzenet lejátszás opciók 4. Az üzeneteket egyenként mintavételezheti. Ha lenyomja az JRPERW D] HO] üzenetet hallja. Ha lenyomja a JRPERW D N YHWNH] üzenetet hallja. Ha lenyomja a gombot, a teljes üzenetet hallja. y Megjegyzés A -as opció csak egyszer áll rendelkezésre. Másodszorra törli az üzenetet. Tipp 3. lépés Ha a súgó behívásához lenyomja a [0] gombot, a teljes menüt megkapja. 2 4

16 Válasz az üzenetekre y Ez a szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenet olyan HOIL]HWWO punh]hww DNL D VDMiW hangpostaládáját használja, azaz az üzenetátadást és az üzenetkül- GpVW (OOHQNH] HVHWEHQ gq D Nö- YHWNH] UHQGV]HUKDQJ ]HQHWHW hallja: Sorry, you cannot reply. The message sender is unknown. ( Sajnáljuk, de nem tud válaszol- QL PHUW D] ]HQHWN OG LVPHUHtlen. ) 1-2. Megegyezik az üzenetfogadással. 3. Ha válaszolni kíván az üzenetre, nyomja le a 4. Egy üzenet felvételéhez nyomja le a 5. A hangjelzésnél vegye fel üzenetét. 6. A felvétel befejezéséhez nyomja le az 7. A nyugtázáshoz nyomja le a 8. Az üzenetküldés idejének beállításához nyomja le az 9. Az üzenetküldés idejének, illetve a személyes állapot megadásához nyomja le az 10. Az üzenetküldés idejének megadásához nyomja le az 11. Adja be az LGSRQWRW és nyomja le a 12. $ GpOHOWW AM) beállításához nyomja le az gom- gombot, a délutánéhoz (PM) a bot. 13. Adja be a dátumot (a hónap napját) és nyomja le a 14. A nyugtázáshoz nyomja le a 15. Ha az üzenetet személyes üzenetként kívánja küldeni, nyomja le az Ha nem, nyomja le a Tippek 4. lépés )HOKtYKDWMD D] ]HQHWN OGW KD OHQ\RPMD D] JRPERW 6. lépés Szüneteltetheti / újraindíthatja a felvételt, ha lenyomja a [2] 9. lépés Válaszát azonnal is elküldheti, ha lenyomja a [2] Ekkor a 15. lépéshez ugrik. 11. lépés Ha ennél a lépésnél a súgó behívásához lenyomja a [0] gombot: For example, to enter 5 o'clock press [5] and [#] or 5: 15 press [5], [1], [5] and [#]. ( Példa: 5 óra beadásához nyomja le az [5] és a [#] gombot, illetve az 5 óra 15 perchez az [5], [1], [5] és a [#] ) 2 5

17 Üzenetátadás (] D IXQNFLy OHKHWYp WHV]L KRJ\ gq ]HQHWHNHW adjon át más hangpostaládákra Megegyezik az üzenetfogadással. 3. Az üzenetátadás menü használatához nyomja le a 4. Adja be a cél hangpostaláda számát. 5. A nyugtázáshoz nyomja le a 6. Megjegyzés felvételéhez nyomja le a 7. Mondja rá megjegyzését, és a felvétel befejezéséhez nyomja le az 8. Ha a megjegyzést jóvá kívánja hagyni, nyomja le a y Ha az üzenetet személyre szólóan küldték, nem tudja más hangpostaládába átadni. Tippek 4. lépés +D QpY V]HULQW NtYiQ EHOpSQL HOV] U Q\RPMD OH D és az [1] Ha beadja a számot és utána [#] gombot nyom, akkor személyes elosztási csoport listát illetve rendszerelosztási csoportlistát tud megadni. 6. lépés Ha lenyomja az [1] gombot, akkor az üzenetet megjegyzés nélkül adhatja át. A [3] gomb lenyomásával hozzáadhatja a hangpostaláda számát is. A [4] gomb lenyomásával áttekintheti a levelezési listát. Az üzenet átadást a [*] gomb lenyomásával törölheti. 7. lépés Szüneteltetheti / újraindíthatja a felvételt, ha lenyomja a [2] 8. lépés Megváltoztathatja megjegyzését, ha lenyomja a [3] Átnézheti megjegyzését, ha lenyomja az [1] 2 6

18 Üzenetek törlése Ön lejátszás közben törölheti az üzeneteket. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza. 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH A VPS közli Önnel az üzenetek számát. y A VPS egy megadott nap elteltével az üzeneteket automatikusan törli. Beszélje meg a rendszermenedzserrel, hogy Ön az üzeneteit hány napig tárolhatja a hangpostaládájában. 2. Az üzenetfogadás menü használatához nyomja le az A VPS közli Önnel az üzenetek számát és a velük kapcsolatos információt. Ezután lejátssza az üzenetet. 3. Az üzenetek törléséhez nyomja le a Tipp 3. lépés A rendszer az üzeneteket egyenként törli. Egy üze- QHW W UOpVH XWiQ gq D N YHWNH] UHQdszer-hang- ]HQHWHW KDOOMD pv D N YHWNH] ]HQHW W UOpVpKH] Lsmételje meg a 3. lépést. Message is erased. ( Üzenet törölve. ) Ha már az összes üzenetet törölte, akkor az alábbiakat hallja: All messages are erased ( Minden üzenet törölve. ) 2 7

19 A várakozó üzenet figyelmeztetés fogadása A várakozó üzenet figyelmeztetés az a szolgáltatás, amely figyelmezteti Önt, hogy hangpostaládájában még le nem játszott üzenetek várakoznak. A figyel- PH]WHW KtYiVRNDW MHO]pVHNHW D UHQGV]HU D] ]HQHW felvétele után egy megadott eszköz segítségével küldi el Önnek. 1. Vegye át a hívást a 936WO +D D UHQGV]HU W EEQ\HOY& PD[LPiOLVDQ Károm nyelv), akkor Ön a választási menüt hallja. 2. Az üzenet fogadásához nyomja le az 3. Adja be a jelszót és nyomja le a Ekkor belépett a I SDUDQFVPHQ EH 4. Kövesse az Üzenetfogadás 2 3. lépését. Tipp 3. lépés Ha nem jelölt ki jelszót, ugorja át ezt a lépést. 2 8

20 )RO\DPDWEDQ OpY KtYiVRN PHJILJ\HOpVH y Ez a szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha cége Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ. Ha telefonkészülékének egy gombját kijelöli erre a szolgáltatásra, akkor megfigyelheti a hangposta- V]ROJiOWDWiVUD LUiQ\tWRWW EHM Y KtYiVRNDW +DQJRVWHOHIRQ ]HPPyGEDQ gq D EHM Y KtYiVW D telefonkészülék beépített hangszóróján keresztül fi- J\HOKHWL PHJ +D IHOHPHOL D Np]LEHV]pOW DNNRU Eeszélhet is a hívóval. 6]HPpO\HV ]HPPyGEDQ gq D EHM Y KtYiVW ~J\ Ii- J\HOKHWL PHJ KRJ\ D ILJ\HOPH]WHW KDQJ XWiQ IHl- HPHOL D Np]LEHV]pOW $ KtYyYDO D V]ROJiOWDWiVKR] kijelölt gomb lenyomása után beszélhet, vagy abbahagyhatja az üzenetbe való behallgatást ha visszate- V]L D Np]LEHV]pOW Megjegyzés: Ha részletes információra van szüksége, kérjük olvassa el a Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszerek alközpontjainak (KX-TD816,KX-TD1232) telepítési utasítását. 2 9

21 Beszélgetés rögzítése y Ez a szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha cége Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ. Ha telefonkészülékének egy gombját kijelöli erre a szolgáltatásra, akkor felveheti az éppen folyó beszélgetését. Ha felveszi telefonbeszélgetését, akkor a másik felet figyelmeztetnie kell arra, hogy a beszélgetést rögzíti. 2 10

22 3. fejezet Üzenetek küldése Ez a fejezet azt írja le, hogyan kell üzeneteket küldeni, beleértve a felvételt és magát az elküldést. Tartalomjegyzék h]hqhwn OGpV W EE HOIL]HWQHN $ KDQJSRVWDOiGD ]HQHWHN V]pWRV]WiViQDN HOOHQU]pVH OV ]HQHWN OGpVL OLVWD EHiOOtWiVD OV ]HQHWHN HON OGpVH OV ]HQHWN OGpV ioodsrwiqdn HOOHQU]pVH pv EHiOOtWiVD...3 7

23 h]hqhwn OGpV W EE HOIL]HWQHN +D HJ\ DGRWW ]HQHWpW W EE HOIL]HWQHN NtYiQMD Hlküldeni, kövesse az alábbi lépéseket. $] ]HQHWHW HJ\HWOHQ P&YHOHWWHO N OGKHWL HO y A személyes elosztási csoportlis- WiN KDV]QiODWiKR] D]RNDW HOUH EH kell állítani. A rendszerelosztási csoportlisták használatához vegye fel a kapcsolatot a rendszermene- G]VHUUHO KRJ\ HOOHQUL]]pN YDQH ilyen lista az Ön VPS-ében. Tippek 3. lépés Ha név szerint kíván belépni, elször nyomja le a [#] és az [1] Ha beadja a számot és utána [#] gombot nyom, akkor személyes elosztási csoportlistát illetve rendszerelosztási csoportlistát tud megadni. 4. lépés A [3] gomb lenyomásával áttekintheti a levelezési listát. 6. lépés Az üzenetfelvételi folyamat közben a rögzítést a [2] gomb lenyomásával szüneteltetheti. Kezdje újra a felvételt 20 másodpercen belül, mert különben a VPS azt automatikusan leállítja. 9. lépés Azonnal indíthatja az üzenetkül- GpVW pv YLVV]DWpUKHW D I SDUDQFsmenübe, ha lenyomja a [2] 10. lépés A felvétel után azonnal indíthatja üzenetének elküldését, ha lenyomja a [2] Ezután a 14. lépéshez ugrik. 11. lépés A súgó menü behívásához lenyomhatja a [0] Ez segít gqqhn D] LGSRQW EHDGásában. 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH A VPS közli Önnel az üzenetek számát. 2. Az üzenetküldéshez nyomja le a 3. Adja be a célállomás hangpostaláda-számát. 4. Ha a hangpostaláda-szám helyes, a nyugtázáshoz nyomja le a További hangpostaláda-számokat is hozzáadhat, ha lenyomja a Ezután ismételje meg a 3. és 4. lépést. Célállomásként maximálisan 20 hangpostaládát adhat meg. 5. Az üzenet felvételéhez nyomja le az 6. A hangjelzésnél mondja be üzenetét. 7. A felvétel befejezéséhez nyomja le az 8. A nyugtázáshoz nyomja le a 9. Az üzenetküldés idejének, illetve a személyes állapot megadásához nyomja le az 10. Az üzenetküldés idejének megadásához nyomja le az 11. Adja be az LGSRQWRW és nyomja le a 12. $ GpOHOWW AM) beállításához nyomja le az gombot, a délutánhoz (PM) a 13. Adja be a dátumot (a hónap napját) és nyomja le a 14. A nyugtázáshoz nyomja le a 15. Ha az üzenetet személyes üzenetként kívánja küldeni, nyomja le az Ha nem, nyomja le a 3 2

24 A hangpostaláda-üzenetek szétosztásának HOOHQU]ése (] D IXQNFLy OHKHWYp WHV]L KRJ\ HOOHQUL]]H D VDMiW SRVWDOiGiMiED IHOYHWW PiV SRVWDOiGiNED HON OGHQG üzenetek állapotát. 0D[LPiOLVDQ ]HQHWWRYiEEtWiV HOpOHWpW ]HQHt- N OGpV ioodsrwiw HOOHQUL]KHWL 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH 2. A V]pWRV]WiVL ioodsrw HOOHQU]pVpKH] Q\RPMD le a 3. Az üzenet érvénytelenítéséhez, illetve az azonosítás törléséhez nyomja le a 4. Az adott üzenet azonosításának törléséhez nyomja le az gombot, illetve az üzenetküldés törléséhez nyomja le a Tipp 3. lépés Az [1] gomb lenyomásával belehallgathat az üzenetbe. $] JRPE NpWV]HUL OHQ\RPiViYDO HOOHQUL]KHWL D] HO] ]HQHWHW $ JRPE OHQ\RPiViYDO HOOHQUL]KHWL D N YHWNH] üzenetet. 3 3

25 . OV ]HQHWN OGpVL OLVWD EHiOOtWiVD $ N OV ]HQHWN OGpVL OLVWD EHiOOtWiVD OHKHWYp WHV]L KRJ\ gq XJ\DQD]W D] ]HQHWHW HJ\HWOHQ P&YHOHWWHO küldje el több, a rendszeren kívüli személy számára. (J\LGHM&OHJ OHJIHOMHEE NpW HJ\HQNpQW PD[LPiOLVDQ nyolc tagot tartalmazó lista tartható fenn. y Ha használni kívánja ezt a szolgáltatást, akkor a rendszermene- G]VHUpQHN HO]OHJ D]W HQJHGélyeznie kell. 8. lépés - Tipp Telefonszám-változtatás Nyugtázás Áttekintés További számjegyek hozzáadása Szünet beiktatása A tárcsázási mód beállítása Várakozás tárcsázási hangra beiktatása 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH 2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a 3. $ N OV ]HQHWN OGpVKH] Q\RPMD OH D 4. A levelezési lista beállításához nyomja le a 5. Az üzenetküldési lista kiválasztásához nyomja le az vagy (Maximálisan két üzenetküldési lista ké- V]tWKHW Tagok hozzáadásához: 6. Ha tagokat kíván a listához adni, nyomja le az A listán legfeljebb 8 tag lehet. 7. Adja be a telefonszámot. 8. A szám nyugtázásához nyomja le a 9. Vegye fel a nevet és nyomja le az 10. A nyugtázáshoz nyomja le a 11. Ha további tagokat kíván felvenni, nyomja le az gombot, ha be kívánja fejezni, nyomja le a Ha lenyomja az gombot, megismétli a lépést. 3 4

26 . OV ]HQHWN OGpVL OLVWD EHiOOtWiVD Számok törlése: Lépjen be az üzenetküldés lista menübe. /ivg D Ä. OV ]HQHWN OGpVL OLVWD EHiOOtWiVD ± lépését.) 6. Ha a számot törölni kívánja a listáról, nyomja le a 7. Ha az összes számot törölni kívánja a listáról, nyomja le az Ha nem, nyomja le a 8. Ha a számot törölni kívánja, nyomja le az gombot, ha meg kívánja tartani a szá- PRW pv D N YHWNH] WHOHIRQV]iPRW DNDUMD lejátszani, nyomja le a 3 5

27 . OV ]HQHWHN HON OGpVH 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH 2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a 3. $ N OV ]HQHWN OGpVKH] Q\RPMD OH D 4. (J\ N OV ]HQHW IHOYpWHOpKH] Q\RPMD OH D] 5. Nyomja le az gombot, hogy az üzenetet elküldje egy fogadóhoz. 6. Adja be a telefonszámot. y Ha használni kívánja ezt a szolgáltatást, akkor a rendszermenedzserének HO]OHJ D]W HQJHGpO\H]QLH NHOO Tippek 5. lépés Ha üzenetét az 1. illetve a 2. levelezési listára kívánja küldeni, nyomja le a [2] 7. lépés - Telefonszám-változtatás Nyugtázás Áttekintés További számjegyek hozzáadása Szünet beiktatása A tárcsázási mód beállítása Várakozás tárcsázási hangra beiktatása 7. A szám nyugtázásához nyomja le a 8. Adja be a jelszót. 9. Vegye fel a fogadó nevét és nyomja le az 10. Adja be az LGSRQWRW és nyomja le a 11. $ GpOHOWW AM) beállításához nyomja le az 10. lépés - A súgó menü behívásához lenyomhatja a [0] Ez VHJtW gqqhn D] LGSRQW EHDGásában. gombot, a délutánéhoz (PM) a 12. Adja be a dátumot (a hónap napját) és nyomja le a 13. Tekintse át beállítását és a nyugtázáshoz nyomja le a 14. Vegye fel üzenetét. (Lásd Üzenetek felvétele.) 3 6

28 . OV ]HQHWN OGpV ioodsrwiqdn HOOHQU]pVH pv beállítása $ N OV ]HQHWHLQHN IHOYpWHOH XWiQ gq HVHWOHJ HOOHn- UL]QL NtYiQMD D] ]HQHWN OGpV WHPH]pVpW YDJ\ D] üzenetek fogadóit. Meghallgathatja a VPS jelentését ha az üzeneteket a rendszer még nem küldte el. A meghallgatás után törölheti a szükségtelen üzeneteket illetve megváltoztathatja az ütemezést. y Ha használni kívánja ezt a szolgáltatást, akkor a rendszermene- G]VHUpQHN HO]OHJ D]W HQJHGélyeznie kell. 1. Lépjen be a I SDUDQFVPHQ EH 2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a 3. $ N OV ]HQHWN OGpVKH] Q\RPMD OH D 4. $ N OV ]HQHWN OGpV ioodsrwiqdn HOOHQrzéséhez nyomja le a A VPS közli Önnel, ha az üzenet éppen elküldés alatt áll. 5. A beállítás újraütemezéséhez nyomja le az 6. $ N OV ]HQHWküldés törléséhez nyomja le az +D PHJ DNDUMD YiOWR]WDWQL D] LGSRQWRW pv D dátumot, nyomja le a Lásd a. OV ]HQHWHN HON OGpVH fejezet pontját.) Tippek 3. lépés Ön átugorhatja a súgó menüt. 5. lépés +D OHQ\RPMD D JRPERW OHMiWV]KDWMD D N YHWNH] ütemezést, a [3] gomb lenyomásával megismételheti ezt az ütemezést vagy a [4] gomb lenyomásával lejátszkdwmd D] HO] WHPH]pVW 6. lépés +D NpWV]HU OHQ\RPMD D JRPERW YLVV]DWpU D N OV üzenetküldés menühöz. 3 7

29 4. fejezet A hívó kezelése (] D IHMH]HW D]W tumd OH KRJ\ D] HOIL]HW KDQJSRVWDOiGiMD KRJ\DQ NH]HOL D KtYyNDW Tartalomjegyzék Üzenetek felvétele (bármely hívó számára) h]hqhwhn IHOYpWHOH WiUFViV NpV] OpNUO OV ]HQHWHN IRJDGiVD iODV] N OV ]HQHWHNUH...4 5

30 Üzenetek felvétele (bármely hívó számára) Bárki vehet fel üzenetet a hangpostaládákba, ha eléri a hangposta-szolgáltatást. 1. Hívja fel a VPS-t és lépjen be a hangpostaszolgáltatásba. +D D UHQGV]HU W EEQ\HOY& PD[LPiOLVDQ Károm nyelv), akkor a választási menüt hallja. 2. Ha meghallja a fenti rendszer-hangüzenetet, Q\RPMD OH D PHJIHOHO Q\HOYKH] WDUWR]y 3. Adja be a cél hangpostaláda számát. +D QpY V]HULQW NtYiQ EHOpSQL HOV] U nyomja le a és az gombot és adja be D IRJDGy YH]HWpNQHYpQHN HOV KiURP YDJ\ négy bew&mpw Tippek 3., 6. lépés Amikor nincs letiltva a személyhívó visszahívás számának beadása, a VPS a cél KDQJSRVWDOiGD NpUL gqwo D visszahívási számot, a beállítá- ViWyO I JJHQ PLHOWW IHOYHV]L az üzenetet, miután felvette az ]HQHWHW YDJ\ HJ\ V UJV ]enet kiválasztása után. Please enter your callback number. You can enter up to... digits. ( Kérjük adja be a számot, amelyen visszahívhatjuk. Legfeljebb... számjegyet adhat be. ) 6. lépés - Áttekintés Nyugtázás Új felvétel Hozzáadás Törlés és kilépés 4. A hangjelzésnél mondja be üzenetét. 5. A felvétel befejezéséhez nyomja le az 6. A nyugtázáshoz nyomja le a 7. Ha az üzenetet személyes üzenetként kívánja küldeni, nyomja le az Ha nem, nyomja le a 4 2

31 h]hqhwhn IHOYpWHOH WiUFViV NpV] OpNUO Ha tárcsás készüléket használ, nem tudja megadni a KDQJSRVWDOiGiW PHUW PLQGHQ ELOOHQW\&Q\RPiV prvénytelen. Várja meg azt a pillanatot, amikor a VPS a közös hangpostaládához kalauzolja, ahol üzenetet KDJ\KDW $ IHOYHWW ]HQHWHW D UHQGV]HU NpVEE N OGL el a célállomáshoz. Azok a hívók is hasonló módon hagyhatnak üzenetet, akik nem adnak be semmit, mert nem ismerik a VPS-t. y 0LXWiQ HJ\ WiUFViV NpV] OpNUO felvette az üzenetet, akkor azt többé már nem veheti fel újra és nem is törölheti. 1. Hívja fel a VPS-t és lépjen be a hangpostaszolgáltatásba. 2. Várjon egy pillanatot. 3. Mondja be üzenetét. 4. 7HJ\H D KHO\pUH D Np]LEHV]pOW ERQWVRQ 4 3

32 . OV ]HQHWHN IRJDGiVD $ N OV ]HQHWHNHW D VPS a hangpostaládák helyett telefonszámokra küldi. 1. Vegye át a hívást a 936WO +D D UHQGV]HU W EEQ\HOY& PD[LPiOLVDQ Károm nyelv), akkor az alábbi választási rendszer-hangüzenetet hallja. 2. Adja be a PHJIHOHO Q\HOYKH] WDUWR]y számot. 3. Az üzenet fogadásához nyomja le az 4. Adja be a jelszót és nyomja le a Ekkor a 936 OHMiWVV]D D N OV ]HQHWHW 5. A hívás befejezéséhez nyomja le a Tipp 4. lépés Ha nincs kijelölve jelszó, akkor közvetlenül meghallgathatja az üzenetet. Ha háromszor helytelen jelszót ad be, a VPS az alábbi rendszer-hangüzenetet játssza le, és Ön többé QHP IRJDGKDW N OV ]HQHWHW This message is from SENDER of Company Name. Please call "TELEPHONE NUMBER. Extension number.... To repeat, press [1]. To end this call, press [*] ( Az üzenet a h=(1(7.h/' WO D Ä&pJQpY WO punh]hww Kérjük hívja fel a TELEFONSZÁM -ot. Mellékállomási hívószám.... Ha meg akarja ismételni az üzenetet, nyomja le az [1] Ha be kívánja fejezni a hívást, nyomja le a [*] ) Ha megnyomja az [1] gombot, a VPS megismétli az üzenetet. 4 4

33 9iODV] N OV ]HQHWHNUH 1 4. Megegyezik a. OV ]HQHWHN IRJDGiVával. 5. Ha válaszolni kíván az üzenetre, nyomja le 6. Vegye fel az üzenetet és a folytatáshoz nyomja le az 7. A nyugtázáshoz nyomja le a 8. Ha az üzenetet személyes üzenetként kívánja küldeni, nyomja le az Ha nem, nyomja le a 4 5

34 5. fejezet A hangpostaláda beállítása (] D IHMH]HW D] HOIL]HWL Q\RPyJRPERV Tone / DTMF üzemmódú) készülékkel végzett beállítási eljárást írja le. Tartalomjegyzék A hívásátadási állapot beállítása (Hívásblokkolás / Hívásszelektálás / %HOV V]HPpO\NHUHVpV 6]HPpO\KtYy HOpUpVH LVHJtW PHOOpNiOORPiV EHiOOtWiVD A befejezetlen hívások kezelési állapotának beállítása Az üzenetfogadási mód beállítása $ V]HPpO\HV GY ]OpVHN NLPHQ ]HQHWHN IHOYpWHOH Jelszavának megváltoztatása Nevének felvétele Bevitel a személyes elosztási csoportlistákba Személyes elosztási csoportlisták nevének felvétele Törlés a személyes elosztási csoportlistákból A várakozó üzenet lámpa jelzésének beállítása Üzenet jelzése hívással Az interjú hangpostaládába felvett válaszok hosszának beállítása Kérdések felvétele az interjú hangpostaládába Kérdések törlése az interjú hangpostaládából

35 A hívásátadási állapot beállítása +tyiveornnroiv +tyivv]hohnwioiv %HOV V]HPpO\NHUHVpV 6]HPpO\KtYy HOpUpVH Ön beállíthatja, hogy a VPS hogyan kezelje a beér- NH] KtYiVW DPLNRU D KtYy D] DXWRPDWLNXV NH]HOL szolgáltatásnál az Ön mellékállomási hívószámát adja meg. Ön beállíthatja a négy funkció egyikét vagy megteheti, hogy egyiküket sem állítja be. 1. /psmhq EH D I SDUDQFVPHQ EH 2. $] DXWRPDWLNXV NH]HO ioodsrwkr] Q\RPMD le a 3. A hívásátadási állapot beállításához nyomja le az A VPS közli Önnel az aktuális állapotot. y $ EHOV V]HPpO\NHUHVpV V]ROJiOWatás csak akkor áll rendelkezésre, ha cége Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ. 4. A kívánt opció eléréséhez nyomja le a meg- IHOHO JRPERW Hívásblokkolás $] gq PHOOpNiOORPiViUD punh] VV]HV hívást blokkolja. Hívásszelektálás. ]OL gqqho D KtYy QHYpW PpJ PLHOWW fogadná a hívást. Ezután Ön eldöntheti, hogy azt fogadja-e vagy sem. %HOV V]HPpO\NHUHVpV 6]HPpO\NHUHVpVW LQGtW gq IHOp D EHOV szeppo\nhuhv UHQGV]HU VHJtWVpJpYHO Személyhívó elérése Felhívja az Ön személyhívóját (csipo- JyMiW pv D IRO\DGpNNULVWiO\RV NLMHO]Q megjeleníti azt a számot, amelyen Ön visszahívhatja a hívót. Az összes átadási szolgáltatás letiltása Közvetlenül mellékállomásán csenget. 5 2

-------------------------------------------------------------------------- Tartalomjegyzék

-------------------------------------------------------------------------- Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. FEJEZET RÖVID BEVEZETÉS ÉS TERMÉKJELLEMZŐK... 1 1.1 RENDSZER ÁTTEKINTÉS... 1 1.2 TERMÉKJELLEMZŐK...1 2. FEJEZET TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZÁSOK... 3 2.1 RENDSZER KONFIGURÁCIÓ... 3 2.2 KÉSZÜLÉKHÁZ...4

Részletesebben

Kezelési útmutató BUSINESSPHONE 250 BUSINESSPHONE 50. Analóg telefonkészülék

Kezelési útmutató BUSINESSPHONE 250 BUSINESSPHONE 50. Analóg telefonkészülék Kezelési útmutató BUSINESSPHONE 250 BUSINESSPHONE 50 Analóg telefonkészülék BUSINESSPHONE 250 / BUSINESSPHONE 50 ANALÓG TELEFONKÉSZÜLÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HU/LZTBS 102 003 R3B Copyright 1999. Ericsson Magyarország

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Típusszám: Valódi IP alközpont KX-NCP500 KX-NCP1000 Köszönjük, hogy megvásárolta a Panasonic valódi IP alközpontot. Mielőtt csatlakoztatná az alközpontot, kérjük, olvassa végig figyelmesen

Részletesebben

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Mobile Phone Z600 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Ezt a kézikönyvet a Sony Ericsson AB minden garancia nélkül adja ki. A Sony Ericsson Mobile Communications AB fenntartja a jogot arra, hogy a leírásban

Részletesebben

Excelltel. Programozói és Felhasználói. Kézikönyv CDX-TP 832 CDX-CP 832

Excelltel. Programozói és Felhasználói. Kézikönyv CDX-TP 832 CDX-CP 832 Excelltel Programozói és Felhasználói Kézikönyv CDX-TP 832 CDX-CP 832 Tartalomjegyzék 1 Fejezet: Rövid bevezetés és funkciók... 1 Főbb bunkciók, és tulajdonságok... 1 2. Fejezet: Műszaki jellemzők, paraméterek...

Részletesebben

Az első lépések KX-TVM50. Hangposta rendszer. Típusszám: KX-TVM200

Az első lépések KX-TVM50. Hangposta rendszer. Típusszám: KX-TVM200 Hangposta rendszer Az első lépések KX-TVM50 Típusszám: KX-TVM200 Köszönjük, hogy Panasonic hangposta rendszert vásárolt. Ez az útmutató megmutatja Önnek, hogyan kell telepíteni és programozni ezt a berendezést,

Részletesebben

Ericsson GA628. Mobiltelefon a GSM hálózathoz. Használati utasítás

Ericsson GA628. Mobiltelefon a GSM hálózathoz. Használati utasítás Ericsson GA628 Mobiltelefon a GSM hálózathoz Használati utasítás HU Második kiadás (1997. május) A kézikönyv az Ericsson Mobile Communications AB kiadásában jelent meg, minden garancia nélkül. Az Ericsson

Részletesebben

OpenCom 100. Standard terminálok mőködése Gyors kezelési útmutató

OpenCom 100. Standard terminálok mőködése Gyors kezelési útmutató OpenCom 100 Standard terminálok mőködése Gyors kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1 Jogosultság...3 1.2 Jelzések és Szimbólumok...3 2. Hívások kezdeményezése...4 2.1 Külsı vonal kérése...4

Részletesebben

OpenCom 100. Standard terminálok működése Gyors kezelési útmutató

OpenCom 100. Standard terminálok működése Gyors kezelési útmutató OpenCom 100 Standard terminálok működése Gyors kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Jogosultság... 3 1.2 Jelzések és Szimbólumok... 3 2. Hívások kezdeményezése... 4 2.1 Külső vonal kérése...

Részletesebben

Enfora GSM know-how. GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10

Enfora GSM know-how. GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10 Enfora GSM know-how GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10 Jelen dokumentum az EnforaJ\iUWPiQ\~*60*356*36PRGHPHNNHOLVPHUNHGNV]iPiUDOHWW összeállítva, és tartalmazza azokat a legfontosabb információkat,

Részletesebben

KX-PRW110 KX-PRW120. Smartphone Connect alkalmazás útmutatója. Prémium dizájntelefon Smartphone Connect funkcióval. Típus

KX-PRW110 KX-PRW120. Smartphone Connect alkalmazás útmutatója. Prémium dizájntelefon Smartphone Connect funkcióval. Típus Smartphone Connect alkalmazás útmutatója Prémium dizájntelefon Smartphone Connect funkcióval Típus KX-PRW110 KX-PRW120 Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum a Smartphone Connect

Részletesebben

A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700

A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700 A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az alkalmazás letöltése, belépés és regisztráció:... 2 3. A kamerakezelő

Részletesebben

v3690_hu.bk : qkref.fm5 Page 1 Tuesday, March 21, 2000 12:25 PM

v3690_hu.bk : qkref.fm5 Page 1 Tuesday, March 21, 2000 12:25 PM v3690_hu.bk : qkref.fm5 Page 1 Tuesday, March 21, 2000 12:25 PM $ Opciók menü Gyors hozzáférési menü Telefonkönyv# Hívási szolgálatok Üzenetek Telefon beállítása Hálózat választás Hívásmérõk Tartozék beállítás*

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MFC-210C és MFC-410CN DCP-110C és DCP-310CN

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MFC-210C és MFC-410CN DCP-110C és DCP-310CN KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MFC-210C és MFC-410CN DCP-110C és DCP-310CN Ha szakszervizhez kell fordulnia Későbbi használatra írja be az alábbi adatokat: Típusszám: MFC-210C és MFC-410CN DCP-110C és DCP-310CN (Karikázza

Részletesebben

Excelltel CDX-602U USB Telefon Hívásrögzítő Rendszer

Excelltel CDX-602U USB Telefon Hívásrögzítő Rendszer Excelltel CDX-602U USB Telefon Hívásrögzítő Rendszer Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék Első fejezet: A rendszer bemutatása...2 Második fejezet: Főbb funkciók...2 Harmadik fejezet: Műszaki jellemzők...4

Részletesebben

Gigaset AS200/AS200A/AS300

Gigaset AS200/AS200A/AS300 Gigaset AS200/AS200A/AS300 A mobilegység rövid áttekintése 1 Akkumulátor töltöttségi szintje 2 Üzenetrögzítő szimbólum (csak AS200A/AS300A esetén) 3 Kijelzőgombok 4 Üzenetek gomb Villog: új üzenet érkezett

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 9354242 2. Kiadás

Felhasználói kézikönyv 9354242 2. Kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

TomTom Referencia útmutató

TomTom Referencia útmutató TomTom Referencia útmutató Tartalom Üdvözöljük a TomTom navigáció világában 7 A doboz tartalma 8 A doboz tartalma... 8 Ezt olvassa el először! 9 A készülék elhelyezése... 9 A készülék autóba szerelése...

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

Telefonhasználati és szolgáltatásútmutató. Vodafone Power to you

Telefonhasználati és szolgáltatásútmutató. Vodafone Power to you Telefonhasználati és szolgáltatásútmutató Vodafone Power to you Tartalomjegyzék 1. Első lépések a telefonálásig...4 1.1. SIM kártya...4 1.2. Akkumulátor...4 1.3. PIN kód...4 1.4. PUK kód...5 1.5. Ügyfélbiztonsági

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. KM900 Használati útmutató

A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. KM900 Használati útmutató A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. KM900 Használati útmutató Gratulálunk a speciális, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW. Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW. Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN Ha az ügyfélszolgálatot kell hívnia Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz:

Részletesebben

Speedshop Kft. www.speedshop.hu

Speedshop Kft. www.speedshop.hu Eten X500 glofiish GPS Pocket PC Használati útmutató Biztonsági elıírások Használatba vétel elıtt kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót! A készülék akkumulátora nincsen feltöltve mikor a gyártótól

Részletesebben

ZTE Blade III WCDMA/GSM Mobil Telefon Használati útmutató

ZTE Blade III WCDMA/GSM Mobil Telefon Használati útmutató ZTE Blade III WCDMA/GSM Mobil Telefon Használati útmutató 1 Jogi információk Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Minden jog fenntartva. A kiadvány sem részben, sem egészben nem kivonatolható, reprodukálható,

Részletesebben

Nokia 500 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 500 - Felhasználói kézikönyv Nokia 500 - Felhasználói kézikönyv 2.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Kezdő lépések 7 A telefon gombjai és részei 7 A SIM-kártya behelyezése 9 Memóriakártya behelyezése 10 Töltés 12 A telefon

Részletesebben

VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája. Bevezető útmutató

VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája. Bevezető útmutató VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája Bevezető útmutató A szerzői jogok védelme Ez a kézikönyv a Paul Smith Computer Services tulajdonát képezi, bárminemű másolása, terjesztése, felhasználása kizárólag

Részletesebben

HP Officejet 4300 All-in-One Series. Használati útmutató

HP Officejet 4300 All-in-One Series. Használati útmutató HP Officejet 4300 All-in-One Series Használati útmutató HP Officejet 4300 All-in-One series Felhasználói kézikönyv Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információk

Részletesebben

Terméktámogatási információ a www.sonyericsson.com/support webhelyen található.

Terméktámogatási információ a www.sonyericsson.com/support webhelyen található. Köszönjük, hogy a Sony Ericsson W890i telefont választotta. Ez a vékony és stílusos telefon biztosítja, hogy kedvenc zenéit bárhol, bármikor élvezhesse. A telefonnal használható további tartalom letöltéséhez

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24 Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai... 4 A csomag tartalma... 4 Rendszer követelmények... 4 Bevezetés... 5 Tulajdonságok... 5 Hardware tulajdonságok... 7 Elülső oldal... 7 Hátulsó oldal... 8 Technológiák

Részletesebben