Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: g'1(. 0(/<(. elektromos berendezésekkel, mint például rádiókkal, televíziókkal, való elektromágneses interferencia elkerülése érdekében a csatlakozásokhoz árnyékolt vezetékeket és csatlakozókat használjon! FIGYELMEZTETÉS $ NpV]OpNHW YpGMH D QHGYHVVpJWO pv D W~OPHOHJHGpVWO h]hp]dydu KLEiV PN GpV HVHWpQ húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati csatlakozóból. Különös figyelemmel kell lennie arra, hogy a motoros hajtású lemez tálca akadálytalan mozgása EL]WRVtWYD OHJ\HQ +D D OHPH] EHW OW UHQGV]HU DNDGiO\R]YD YDQ D EHW OW PHFKDQL]PXV NiURVRGKDW $ '9' OHMiWV]yW Yt]V]LQWHVHQ KHO\H]]H HO VXJiU]y KWO W]KHO\ YDJ\ HUV PiJQHVHV YDJ\ HOHNWURPRV WHUHW OpWUH KR]y NpV]OpNWO WiYRO Ne tegyen rá nehéz dolgokat. Ne halmozzon föl rajta több készüléket. FIGYELMEZTETÉS Az ebben a termékben használt elem a környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaz. Ne dobja az elemeket a közönséges háztartási hulladékok közé! Ajánlatos az elem cseréjét szakemberrel végeztetni. 1 OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK 1 osztályú lézer termék 2 ¾YLQWp]NHGpVHN BALESETVESZÉLY $ W]YHV]pO\ YDJ\ FIGYELMEZTETÉS (= $ 7(50e. /e=(57 +$6=1È/ $.(=(/(/(0(. 1(. áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a DVD OHMiWV]yW HVQHN YDJ\ BEÁLLÍTÁSOKNAK, TELJESÍTMÉNYNEK VAGY ELJÁRÁSOKNAK AZ ALÁBBIAKBAN LEÍRTAKTÓL VALÓ (/7e5 +$6=1È/$7$ 9(6=e/<(6 68*È5=È6 KIBOCSÁTÁSÁT EREDMÉNYEZHETI. NE NYISSA KI A )('%85.2/$727 e6 1( -$9Ë76$ $.e6=h/e. (7 6$-È7 0$*$ %Ë==$ $ 6=(59,=(/e67 6=$..e3=(77 6=(5(/5( nedvességnek! Megjegyzés: Ez a készülék csak olyan helyeken használható, ahol az elektromos hálózati áram V váltóáram és 50/60 Hz-es. Sehol máshol nem használható. Ez a DVD lejátszó úgy lett tervezve és gyártva, hogy megfeleljen a Régió Menedzsment Információnak. Ha egy DVD lemez Régió száma (Region number) nem egyezik meg a DVD lejátszó Régió számával, akkor a DVD lejátszó nem tudja lejátszani a lemezt. Ezt a készüléket a 4,631,603, a 4,577,216 és a 4,819,098 számú U.S. szabadalmak és egyéb szellemi tulajdon jogok védik. A készülékben a Macrovision másolás védelmi technológiájának a használatát a 0DFURYLVLRQ iowdo HQJHGpO\H]WHWQL NHOO Ki]L pv HJ\pE NRUOiWR]RWW V]iP~ IL]HW Qp]V KDV]QiODWUD V]iQWiN KDFVDN QHP DG D 0DFURYLVLRQ PiVIDMWD tuivehol HQJHGpO\W 7HUYH]pVL FpOEyO W UWpQ OHPiVROiVD és szétszerelése tilos. Kezelési figyelmeztetések 0LHOWW PiV UpV]HJ\VpJHNHW NpV]OpNHNHW FVDWODNR]WDWQD D OHMiWV]yKR] HOOHQUL]]H KRJ\ PLQGHJ\LN NL legyen kapcsolva. Ne mozgassa a lejátszót, miközben lemezt játszik le, különben a lemez megkarcolódhat vagy eltörhet és D OHMiWV]y EHOV DONDWUpV]HL NiURVRGKDWQDN Ne tegyen vízzel teli virág vázát vagy kis fém tárgyakat a lejátszóra. Ügyeljen rá, hogy ne tegye a kezét a lemeztálcába. Lemezen kívül semmi mást ne tegyen a lemeztálcába.. OV LQWHUIHUHQFLD PLQW SpOGiXO YLllámlás és statikus elektromosság, befolyásolhatja a lejátszó normális PN GpVpW,O\HQ HVHWEHQ D Ä32:(5 JRPEEDO NDSFVROMD NL pv ~MUD EH D OHMiWV]yW YDJ\ D KiOy]DWL YH]HWpNHW K~]]D NL pv GXJMD EH ~MUD D KiOy]DWL FVDWODNR]yED $ OHMiWV]y QRUPiOLVDQ IRJ PN GQL Ügyeljen rá, hogy használat után vegye ki a lemezt és kapcsolja ki a lejátszót. Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a lejátszót, húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati csatlakozóból. $ OHPH] EHOV IHOpWO NLIHOH KDODGYD HJ\HQHV YRQDOEDQ törölgetve tisztítsa a lemezt. Lemezek tárolása Ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg a lemez, mert az adatok ezeken a lemezeken nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra. A lemezeket: Ne tárolja közvetlen napsugárzásnak kitéve. 7iUROMD KY V V]HOO] tt helyen 7iUROMD IJJOHJHVHQ 7iUROMD WLV]WD YpG WDVDNEDQ A készülékház karbantartása %L]WRQViJL RNRNEyO J\]GM Q PHJ UyOD KRJ\ NLK~]WD D KiOy]DWL YH]HWpNHW D KiOy]DWL FVDWODNR]yEyO Ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert a tisztításhoz. Puha ronggyal törölje le a készülékházat. 3 0LHO}WW HONH]GHQp Tartozékok Távirányító Elemek a távirányítóhoz (AA Méret) Video/Audio vezeték S-Video vezeték Felhasználói útmutató Regisztrációs kártya Elemek behelyezése a távirányítóba Ha a távirányító nem PHJIHOHOHQ PN GLN Nyissa fel az elem fedelet a távirányító hátlapján. ElOHQUL]]H D] HOHPHN polaritását (száraz-elem). (OOHQUL]]H KRJ\ QLQFVHQHNH Helyezzen be két AA elemet. Ügyeljen rá, hogy a polaritás (+ pv PHJIHOHOHQ OHJ\HQ lemerülve az elemek. (OOHQUL]]H KRJ\ WiYLUiQ\tWyW pu]pnho V]HQ]RU QLQFVH összepárosítva. valamilyen akadállyal megbénítva. Helyezze vissza az elem fedelet. (OOHQUL]]H KRJ\ QLQFVH valamilyen fluoreszkáló fényforrás a közelben. 4 TARTALOMJEGYZÉK ÈOWDOiQRV MHOOHP]N.6 (OODS NLMHO] Lemez típus és tulajdonságok.

3 ...7 Leírás (OODS Hátlap A távirányító bemutatása Csatlakoztatás kiválasztása Csatlakoztatás Audio Készülékhez Csatlakoztatás TV-hez Lemez lejátszása..15 A keresés és ugrás funkciók használata.17 $ NLMHO] IXQNFLy KDV]QiODWD Ismételt lejátszás Programozott lejátszás és YpOHWOHQV]HU OHMiWV]iV A lemez bemutatás funkció használata...21 A beszéd nyelvének kiválasztása...22 A feliratozás nyelvének kiválasztása..

4 .23 A kamera látószög kiválasztása $ N Q\YMHO] IXQNFLy KDV]QiODWD A nagyítás és 3D hangzás funkciók használata.. 26 A beállítás menü használata A nyelv tulajdonságok beállítása $ V]OL WLOWiV EHiOOtWiVD..30 A hang opciók beállítása $ NLMHO] RSFLyN EHiOOtWiVD LEDNHUHV WiEOi]DW V]DNL DGDWRN OWDOiQRV MHOOHP]}N Kiváló hangzás Dolby Digital, a Dolby Laboratóriumok által kifejlesztett technológia kristály tiszta hang visszaadást biztosít.pshuq\ 9LGHR 03(* W P UtW WHFKQROyJLiYDO 6]OL WLOWiV $ V]OL WLOWiV OHKHWYp WHV]L D felhasználó számára, hogy beállítsa a szükséges mértékben a gyerek HOWLOWiViW D NiURV ILOPHN Qp]pVpWO PLQW SpOGiXO HUV]DNRW IHOQWW WpPiM~ anyagot stb-t. tartalmazók..o QIpOH NpSHUQ\ PHQ IXQNFLyN Mind hagyományos, mind V]pOHVNpSHUQ\V NpSHNHW OHKHW vele nézni. Lassított lejátszás Egy fontos jelenetet meg lehet nézni lassított lejátszással. Programozott lejátszás %HSURJUDPR]KDWMD D PVRUV]iPRN Filmek nézése közben különféle nyelveket (beszéd/feliratozás) és NpSHUQ\ OiWyV] JHNHW YiODV]WKDW NL Ismétlés A,,REPEAT" (ismétlés) gomb PHJQ\RPiViYDO HJ\V]HUHQ megismételhet egy dalt vagy filmet. lejátszási sorrendjét. Másolás védelem Sok DVD lemez kódolva van másolás védelemmel. Emiatt csakis közvetlenül a TV-hez csatlakoztassa a DVD lejátszót, ne a videomagnóhoz. A videomagnóhoz csatlakoztatás WRU]tWRWW NpSHW HUHGPpQ\H] PiVROiVYpGHWW '9' OHPH]HNUO (] D WHUPpN V]HU]L MRJYpGHOHP DODWW iooy WHFKQROyJLiW WDUWDOPD] PHO\HW EL]RQ\RV HUUH MRJRVXOW 86 V]DEDGDOPDN pv D 0DFURYLVLRQ &RUSRUDWLRQ pv PiV MRJ WXODMGRQRVRN ELUWRNiEDQ OpY HJ\pE V]HOOHPL WXODMGRQ MRJRN YpGHQHN (]HQ V]HU]L MRJ YpGHOHP DODWW iooy WHFKQROyJLD KDV]QiODWiW D 0DFURYLVLRQ iowdo HQJHGpO\H]WHWQL NHOO H]W Ki]L pv HJ\pE NRUOiWR]RWW Qp]V]iP~ KDV]QiODWUD V]iQWiN KDFVDN QHP DG D 0DFURYLVLRQ PiVIDMWD tuivehol HQJHGpO\W 7HUYH]pVL FpOEyO W UWpQ lemásolása és szétszerelése tilos. 6 /HPH] WtSXV pv WXODMGRQViJRN (] D '9' OHMiWV]y D N YHWNH] WtSXV~ pv ORJyNNDO HOOiWRWW OHPH]HNHW WXGMD OHMiWV]DQL Lemez típusok (logók) DVD Felvétel típusok Lemez méret 12 cm Max. lejátszási LG Tulajdonságok Hang+kép 8 cm Egyoldalas: 240 perc Kétoldalas: 480 perc Egyoldalas: 80 perc Kétoldalas: 160 perc 74 perc A DVD kiváló hangzást és képet tartalmaz a Dolby Digital és MPEG-2 UHQGV]HUHNQHN N V] QKHWHQ 6]iPRV Npz. Használja olyan A/V HUVtWK ] YDOy FVDWODNR]WDWiVKR] q S-video kimeneti csatlakozó Használjon S-video vezetéket a televíziójának S-video csatlakozójához való csatlakoztatáshoz jobb kép PLQVpJ HOpUpVH pughnpehq $] 6 amelyik Dolby Digital dekóderrel vagy DTS dekóderrel rendelkezik. Video-t ki kell választania a,,video OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás) kapcsolóval. o Vegyes hang kimeneti csatlakozók UiGLyHUVtWMpQHN YDJ\ Csatlakoztassa televíziójának, hang/kép videomagnójának Audio (hang) bemeneti csatlakozójához. r Kép kimenet kiválasztó kapcsoló A kapcsoló használatával beállíthatja a kép kimenetet. Ha az Y, Pb vagy Pr van kiválasztva, az 69LGHR HVHWOHJ QHP PN GKHW p Kép kimeneti csatlakozó Ha az S-Video van kiválasztva, az Y, Pb YDJ\ 3U HVHWOHJ QHP PN GKHW Használjon video (kép) vezetéket a televíziójának Video (kép) bemeneti csatlakozójához való csatlakoztatáshoz.

5 s Scart AV csatlakozó Csatlakoztassa scart bemeneti FVDWODNR]yYDO UHQGHONH] WHOHYt]LyKR] $,,SCART AV" csatlakozót ki kell választania a,,video OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás) kapcsolóval. 10 $ WiYLUiQ\tWy EHPXWDWiVD 11 $ WiYLUiQ\tWy EHPXWDWiVD DVD funkció gombok n o p q r s t u v DVD Be/kikapcsoló gomb Szám gombok,vppwo JRPE /HKHWYp WHV]L HJ\ FtPIHMH]HW IHMH]HW PVRUV]iP YDJ\ OHPH] LVPpWHOW OHMiWV]iViW $% LVPpWO JRPE Kijelölhet vele egy szakaszt A és B között ismétlés céljából. Beállítás gomb Megjeleníti a DVD lejátszó Beállítás menüjét. Üzemmód gomb /HKHWYp WHV]L HJ\ PHJKDWiUR]RWW VRUUHQG EHSURJUDPR]iViW.HUHV JRPERN /HKHWYp WHV]L D] HOUHKiWUD NHUHVpVW D OHPH]HQ Megállítás gomb Ugrás gomb ÈWXJRUKDWMD YHOH D FtPIHMH]HWHW IHMH]HWHW YDJ\ PVRUV]iPRW Menü gomb Megjeleníti a Lemez menüt. )HOV 0HQ JRPE. ]YHWOHQO KR]]iIpUKHW HJ\ ]HQH YDJ\ NpS NLMHO]pV Belépés/Navigációs gomb (Fel/le vagy balra/jobbra gomb) Léptetés gomb.pshqnpqw OpSWHWL HOUH D OHMiWV]iVW Audio (hang) gomb +R]]iIpUKHW YHOH V]iPRV KDQJ IXQNFLy D OHPH]HQ Kinyit/becsuk gomb 3D hangzás gomb Nagyítás gomb Törlés gomb (OWQWHWKHWN YHOH D PHQN pv D] ioodsrw NLMHO]pVHN D NpSHUQ\UO. Q\YMHO] JRPE Lejátszás/szünet gomb Megkezdi/szünetelteti a lemez lejátszását.

6 Visszatérés gomb 9LVV]DWpU HJ\ HO] PHQK ]. LMHO] JRPE Kijelzi az aktuális lemez módot. Látószög gomb +R]]iIpUKHW YHOH V]iPRV NDPHUD OiWyV] J D '9'Q Feliratozás gomb /HPH] OHMiWV]iVD N ]EHQ D JRPE PHJQ\RPiViYDO PHJMHOHQtWKHW pv HOWQWHWKHW D IHOLUDWR]iV D NpSHUQ\Q 12 &VDWODNR]WDWiV NLYiODV]WiVD Az alább bemutatott csatlakoztatási példák általában használhatók a DVD lejátszó és a TV vagy egyéb készülékek, részegységek összekapcsolásához. 0LHOWW FVDWODNR]WDWQi D '9' OHMiWV]yW Mindig kapcsolja ki a DVD lejátszót, TV-t és eg\pe NpV]OpNHNHW PLHOWW FVDWODNR]WDWQD YDJ\ kihúzna bármilyen vezetéket. Tájékozódjon a csatlakoztatni kívánt készülékek használati útmutatójában is további információkért. Csatlakoztatás Audio készülékhez FVDWRUQiV HUVtW audio (hang) bemeneti csatlakozó Dolby Digital dekóder Digitális audio (hang) bemeneti csatlakozó Analóg audio (hang) kimenet Digitális audio (hang) kimenet Csatlakoztatás TV-hez (kép nézéshez) 1 módszer '9' OHMiWV]y FVDWRUQiV V]WHUHR HUVtW YDJ\ 'ROE\ 3UR /RJLF GHNyGHU 2 módszer '9' OHMiWV]y HUVtW 'ROE\ 'LJLWDO GHNyGHUUHO'76 GHNyGHUUHO 13 &VDWODNR]WDWiV NLYiODV]WiVD Csatlakoztatás TV-hez 79 QRUPiO V]pOHVNpSHUQ\V NLYHWtWV VWE«Legjobb kép Alap audio (hang) Jó kép Jobb kép (Ha RGB van kiválasztva a beállítás menüben) Audio (hang) bemeneti csatlakozók Video (kép) bemeneti csatlakozó S-Video csatlakozó Scart csatlakozó Csatlakoztatás TV-hez (kép nézéshez) DVD lejátszó + TV Video (kép) bemeneti csatlakozóval 1 módszer DVD lejátszó + TV S- Video bemeneti csatlakozóval 2 módszer (Ha az S-Video van kiválasztva a,,video OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás)-nál). DVD lejátszó + TV Scart bemeneti csatlakozóval (Audio és Video) 3 módszer (Ha a Scart csatlakozó van kiválasztva a,,video OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás)-nál). +D D 6FDUW YDQ NLYiODV]WYD D] 69LGHR HVHWOHJ QHP PN GKHW +D D] 69LGHR YDQ NLYiODV]WYD D 6FDUW HVHWOHJ QHP PN GKHW 14 /HPH] OHMiWV]iVD /HMiWV]iV HOWW Menü nyelvének kiválasztása Kapcsolja be a TV-t és nyomja meg a,,tv/video" gombot a video üzemmód kiválasztásához. Kapcsolja be az Audio készüléke(ke)t és válassza ki az AUXot, CD-t vagy DVD-t. Tájékozódjon az Audio készülék(ek) használati utasításában is. Miután bedugta a lejátszót, a DVD Be/kikapcsoló JRPE HOV DONDORPPDO W UWpQ PHJQ\RPiVDNRU H] MHOHQLN PHJ D NpSHUQ\Q Ha ki szeretne választani egy nyelvet, nyomjon meg egy ennek PHJIHOHO V]iP JRPERW (] D IHOLUDW FVDN D OHMiWV]y OHJHV OHJHOV EHGXJiVDNRU MHOHQLN PHJ Lejátszás Folytatás funkció Nyomja meg az,,open/close" (kinyit/becsuk) gombot. $ NpV]HQOpWL MHO]IpQ\ NLDOV]LN pv D OHPH]WiOFD NLQ\tOLN Helyezzen óvatosan egy lemezt címkével felfele nézve a lemeztálcába. Nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot vagy az,,open/close" (kinyit/becsuk) gombot a lemeztálca becsukásához. Amikor megállítja a lemez lejátszását, a lejátszó megjegyzi, hogy hol állt meg a lejátszás, így amikor újra megnyomja a,,play" (lejátszás) gombot, ott fogja folytatni a lejátszást, ahol abba hagyta (hacsak nem vette ki a lemezt, nem nyomta meg kétszer a,,stop" (megállítás) gombot vagy nem húzta ki a lejátszót.). Ha a lejátszót 5 percig szünet üzemmódban hagyja, meg fog állni. A készülék automatikusan kikapcsolódik kb. 30 perc után, ha megállított üzemmódban hagyja. (automatikus kikapcsolás tulajdonság). +D D NpV]OpNHW PHJiOOtWRWW ]HPPyGEDQ KDJ\MD HJ\ SHUFQpO KRVV]DEE LGUH EiUPLO\HQ IHOKDV]QiOyL EHDYDWNR]iV QpONO D NpSHUQ\ NtPpO DNWLYiOyGLN pv D 79 NpSHUQ\ LVPpWOGHQ elsötétedik és kivilágosodik. Nyomja meg a,,play" (lejátszás) gombot a normális lejátszás folytatásához. Ez a jel érvénytelen gomb megnyomását jelenti. 15 /HPH] OHMiWV]iVD Lejátszás megállítása Nyomja meg a,,stop" (megállítás) gombot lejátszás közben. Lemez kivétele Nyomja meg az,,open/close" (kinyit/becsuk) gombot. Lejátszás szüneteltetése Nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) vagy a,,step" (léptetés) gombot a távirányítón lejátszás közben. - A kép megáll, nincs hang. - A folytatáshoz nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot még egyszer. /pswhw PR]JiVRV OHMiWV]iV NLYpYH &'W 4 Nyomja meg a,,step" (léptetés) gombot a távirányítón lejátszás közben. - A gomb minden egyes megnyomásakor egy új képkocka jelenik meg. - $ OpSWHW ]HPPyG DODWW QHP KDOOKDWy KDQJ - Nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot a normális lejátszás folytatásához. $ OpSWHW PR]JiVRV OHMiWV]iV FVDN D] HOUH W UWpQ OHMiWV]iVNRU PN GLN 5 Lassított mozgásos lejátszás 1\RPMD PHJ D Ä):' HOUH YDJ\ Ä5(9 6($5&+ (hátra keresés) gombot a távirányítón a szünet vagy OpSWHW PR]JiVRV ]HPPyG DODWW - A,,SEARCH" (keresés) gomb megnyomásával kiválaszthatja a normál sebesség 1/2, 1/4 vagy 1/8iYDO W UWpQ ODVVtWRWW PR]JiVRV OHMiWV]iVW - A lassított üzemmód alatt nem hallható hang.

7 - Nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot a normális lejátszás folytatásához. - 9&' OHMiWV]iVD N ]EHQ D KiWUDIHOH W UWpQ ODVVtWRWW PR]JiVRV OHMiWV]iV QHP PN GLN 16 $ NHUHVpV pv XJUiV IXQNFLyN KDV]QiODWD /HMiWV]iV N ]EHQ J\RUVDQ NHUHVKHW D IHMH]HWHN YDJ\ PVRUV]iPRN N ] WW YDJ\ D] XJUiV IXQNFLy KDV]QiODWiYDO D N YHWNH] NLYiODV]WiVKR] XJRUKDW )HMH]HWHN YDJ\ PVRUV]iPRN N ] WWL NHUHVpV 1 /HMiWV]iV N ]EHQ Q\RPMD PHJ D] Ä):' HOUH vagy,,rev SEARCH" (hátra keresés) gombot a távirányítón. Nyomja meg a,,reverse" (hátra) vagy a,,forward 6($5&+ HOUH NHUHVpV JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ pv Q\RPMD meg újra a gyorsabb kereséshez (2X/4X/8X/16X/32X/normál sebesség, sorrendben) a DVD-n. Nyomja meg a,,reverse" (hátra) vagy a,,forward 6($5&+ HOUH NHUHVpV JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ pv Q\RPMD meg újra a gyorsabb kereséshez (4X/8X/normál sebesség, sorrendben) a VCD-n és CD-n. $ QRUPiO VHEHVVpJ OHMiWV]iVKR] YDOy YLVV]DWpUpVKH] nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot. 0VRUV]iPRN iwxjuivd 2 Lejátszás közben nyomja meg a,,next SKIP" N YHWNH]UH XJUiV YDJ\ Ä%$&. 6.,3 (visszaugrás) gombot. DVD lejátszása közben ha megnyomja a,,next SKIP" N YHWNH]UH XJUiV JRPERW D N YHWNH] IHMH]HWKH] XJULN D lejátszás. Ha megnyomja a,,back SKIP" (visszaugrás) gombot, a fejezet elejére ugrik a lejátszás. Még egyszeri PHJQ\RPiViYDO D] HO] IHMH]HW HOHMpUH XJULN D OHMiWV]iV VCD 2.0,,MENU OFF" (kikapcsolt menü) üzemmódban W UWpQ OHMiWV]iVDNRU 9&' YDJ\ &' OHMiWV]iVD N ]EHQ KD PHJQ\RPMD D Ä1(;7 6.,3 N YHWNH]UH XJUiV JRPERW DVD esetében (8x/16x/32x) keresés üzemmódban vagy VCD esetében nagy VHEHVVpJ OHMiWV]iVNRU QHP D N YHWNH] PVRUV]iPKR] XJULN D OHMiWV]iV +D PHJQ\RPMD D Ä%$&. 6.,3 YLVV]DXJUiV JRPERW D PVRUV]iP HOHMpUH XJULN D OHMiWV]iV 0pJ HJ\V]HUL PHJQ\RPiViYDO D] HO] PVRUV]iP HOHMpUH XJULN D OHMiWV]iV hallható hang. Ha a 2x SCAN AUDIO (hang letapogatás) funkció ON (be) állásba van állítva a SETUP MENU-ben (beállítás menü) nem hallható hang olyan lemezek esetében, amelyeket LPCM-mel, DTS-sel vagy MPEG-2-vel vettek fel. $ OHPH]WO IJJHQ HVHWOHJ nem hallható hang amikor a lemez 2X lejátszás üzemmódban van. +D HJ\ PVRUV]iP SHUFQpO KRVV]DEE 9&' OHMiWV]iVD N ]EHQ pv PHJQ\RPMD D Ä1(;7 6.,3 N YHWNH]UH XJUiV JRPERW SHUFFHO HOEEUH XJULN D OHMiWV]iV +D PHJQ\RPMD D,,BACK SKIP" (visszaugrás) gombot, 5 perccel visszaugrik a lejátszás. 9&' PHQ ]HPPyGEDQ YDJ\ PVRUV]iP EHPXWDWiV IXQNFLyEDQ W UWpQ OHMiWV]iVD N ]EHQ KD PHJQ\RPMD D Ä1(;7 6.,3 N YHWNH]UH XJUiV JRPERW D N YHWNH] PHQUH YDJ\ D N YHWNH] PVRUV]iP EHPXWDWiV NLMHO]pVUH ugrik. Ha megnyomja a,,back SKIP" (visszaugrás) gombot, D] HO] PHQUH YDJ\ D] HO] PVRUV]iP EHPXWDWiV kijelzésre ugrik. (ld. 21. Oldal) 17 $ NLMHO]} IXQNFLy KDV]QiODWD DVD lejátszásakor 1 - Lejátszás közben nyomja meg a,,display" NLMHO] JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ $] DNWXiOLV FtPIHMH]HW IHMH]HW V]iP pv HOWHOW LG PHJMHOHQLN D NLMHO]Q A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával kiválaszthat egy címfejezetet vagy fejezet számot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb vagy a szám gombok KDV]QiODWiYDO EHtUKDW HOWpU FtPIHMH]HW YDJ\ IHMH]HW V]iPRW majd nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. +RJ\ EHtUKDVVD D] LGW DKRQQDQ NH]GHQL V]HUHWQp D lejátszást, használja a,,left/right" (balra/jobbra) gombot D NLYiODV]WiVKR] PDMG KDV]QiOMD D V]iP JRPERNDW D] LG beírásához. Majd nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. 2-1\RPMD PHJ D Ä',63/$< NLMHO] JRPERW D távirányítón kétszer. $] DNWXiOLV KDQJ IHOLUDWR]iV pv KDQJHU V]Dbályzó megjelenik. $ NpSHUQ\ IHOLUDW HOWQWHWpVpKH] Q\RPMD PHJ D Ä',63/$< NLMHO] JRPERW LVPpW CD/VCD lejátszásakor 1 - Lejátszás közben nyomja meg a,,display" NLMHO] JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ $] DNWXiOLV PVRUV]iP V]iPD HOWHOW LG pv KDQJHU V]DEiO\]y PHJMHOHQLN D NLMHO]Q A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával NLYiODV]WKDW HJ\ PVRUV]iPRW $] Ä83'2:1 IHOOH JRPE YDJ\ D V]iP JRPERN KDV]QiODWiYDO EHtUKDW HOWpU PVRUV]iP V]iPRW PDMG Q\RPMD PHJ D] Ä(17(5 (belépés) gombot. Hogy EHtUKDVVD D] LGW DKRQQDQ NH]GHQL V]HUHWQp D lejátszást, használja a,,left/right" (balra/jobbra) gombot D NLYiODV]WiVKR] PDMG KDV]QiOMD D V]iP JRPERNDW D] LG beírásához. Majd nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. $ NpSHUQ\ IHOLUDW HOWQWHWpVpKH] NLMHO] JRPERW LVPpW nyomja meg a,,display" Mi a fejezet? 0LQGHQ HJ\HV FtPIHMH]HWHW D '9'Q IHO OHKHW RV]WDQL IHMH]HWHNUH KDVRQOyDQ D PVRUV]iPRNKR] egy audio CD-n). Mi a címfejezet? (J\ '9' W EE NO QE ] FtPIHMH]HWHW WDUWDOPD]KDW 3pOGiXO KD HJ\ OHPH] QpJ\ ILOPHW WDUWDOPD] mindegyiket lehet egy címfejezetnek tekinteni. 18,VPpWHOW OHMiWV]iV $] DNWXiOLV PVRUV]iP IHMH]HW FtPIHMH]HW HJ\ NLYiODV]WRWW V]DNDV] $% YDJ\ D] HJpV] OHPH] (csak VCD/CD esetén) megismétlése. DVD lejátszásakor 1 2 Nyomja meg a,,repeat" (ismétlés) gombot a WiYLUiQ\tWyQ $] LVPpWOpV NpSHUQ\MH megjelenik. A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a fejezetet, címfejezetet vagy A-B szakaszt. - A-B szakasz ismétlése Nyomja meg a,,repeat" (ismétlés) gombot. Válassza ki az $% V]DNDV]W D NpSHUQ\Q D Ä/()75,*+7 EDOUDMREEUD gomb segítségével. Vagy nyomja meg az A-B gombot a távirányítón. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot annál a pontnál, ahonnan az ismételt lejátszást kezdeni szeretné (A). A B automatikusan kivilágítódik. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot annál a pontnál, ahonnan az ismételt lejátszást be szeretné fejezni(b).

8 $ EHiOOtWRWW $% V]DNDV] OHMiWV]iVD DGGLJ LVPpWOGLN DPtJ D] ismétlés funkciót ki nem kapcsolja. 3 4 Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. A normális lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a,,repeat" (ismétlés) gombot, majd nyomja meg a,,left/right" (balra/jobbra) gombot az,,off" (ki) állás kiválasztásához és nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. A DVD a fejezetek vagy címfejezetek lejátszását ismétli, a CD és VCD a lemez vagy PVRUV]iPRN OHMiWV]iViW LVPpWOL $ OHPH]WO IJJHQ D] LVPpWOpV IXQNFLy HVHWOHJ QHP PN GKHW +D D FtPIHMH]HW YDJ\ PVRUV]iP YpJHW pu PpJ PLHOWW NLMHO OQp D V]DNDV] Yégét FtPIHMH]HW YDJ\ PVRUV]iP YpJH OHV] DXWRPDWLNXVDQ D % 9&' ]HPPyGEDQ 0(18 21 ]HPPyG H] D IXQNFLy QHP PN GLN (B), a 19 OHMiWV]iV 3URJUDPR]RWW OHMiWV]iV pv YpOHWOHQV]HU Programozott lejátszás (DVD/VCD/CD) Nyomja meg a,,mode" (üzemmód) gombot. A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a,,program" (programozott) üzemmódot. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb KDV]QiODWiYDO YiODVV]D NL D] HOV IHMH]HWHW YDJ\ PVRUV]iPRW D SURJUDP hozzáadásához. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. A kiválasztott számok megjelennek a,,program Order" (program sorrend) táblázatban. 4 Nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot. A lemez a beprogramozott sorrendben lesz lejátszva. 9pOHWOHQV]HU OHMiWV]iV '9'9&'&' $ OHPH]WO IJJHQ D programozott és YpOHWOHQV]HU OHMiWV]iV funkció esetleg nem PN GKHW 1 2 Nyomja meg a,,mode" (üzemmód) gombot. A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a,,random" YpOHWOHQV]HU ]HPPyGRW 1\RPMD PHJ D] VCD 2.0 üzemmódban (MENU ON üzemmód) ezek D IXQNFLyN QHP PN GQHN,,ENTER" (belépés) gombot. A lemez YpOHWOHQV]HU VRUUHQGEHQ OHV] OHMiWV]YD A lejátszás normális folytatásához nyomja meg a,,clear" (törlés) gombot. 20 $ OHPH] EHPXWDWiV IXQNFLy KDV]QiODWD 0VRUV]iP EHPXWDWiV 9&'. LMHO]L PLQGHQ HJ\HV PVRUV]iP NH]G NpSpW pv D PVRUV]iP számát Lejátszás közben nyomja meg a,,top MENU" IHOV PHQ JRPERW Nyomja meg az,,up/down" (fel/le) gombot a Ä75$&. 9,(: PVRUV]iP EHPXWDWiV üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. meg az,,enter" (belépés) gombot. meg az,,enter" (belépés) gombot. (fel/le) gomb használatával YiODVV]D NL D NtYiQW NpSHUQ\ OiWyV] JHW 0DMG nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. A kijelzés kikapcsolásához nyomja meg ismét az,,angle" (látószög) gombot. $ I KDQJHU V]DEiO\R]y IXQNFLy KDV]QiODWD 1\RPMD PHJ D Ä',63/$< NLMHO] JRPERW NpWV]HU $] Ä83'2:1 IHOOH JRPE KDV]QiODWiYDO YiODVV]D NL D PHJIHOHO KDQJHUW $ I KDQJHU V]DEiO\R]y IXQNFLy OHKHWYp WHV]L D OHMiWV]y NLPHQHWL KDQJHUHjének beállítását. Ez arra használható, hogy egyeztesse a lejátszó kimeneti jelszintjét más készülékekhez a rendszerben. $ I KDQJHU V]DEiO\]y IXQNFLy D '76VHO HOOiWRWW &'N HVHWpEHQ QHP PN GLN D Ä92/80( KDQJHU V]LQW DODWW Ha a,,digital OUTPUT" (digitális kimenet),,bitstream"-re van állítva a,,setup MENU"EHQ EHiOOtWiV PHQ D KDQJHU V]DEiO\R]iV IXQNFLy QHP PN GLN 24 $ N Q\YMHO]} IXQNFLy KDV]QiODWD $ N Q\YMHO] IXQNFLy OHKHWYp WHV]L KRJ\ PHJMHO OKHVVHQ UpV]HNHW D '9'Q YDJ\ 9&'Q 0(18 2)) PHQ NLNDSFVROYD ]HPPyG KRJ\ NpVEE J\RUVDQ PHJWDOiOKDVVD D]W D UpV]W $ N Q\YMHO] IXQNFLy KDV]QiODWD '9'9&' Egyszerre legfeljebb három jelenet lehet megjelölve. VCD 2.0 üzemmódban (MENU ON üzemmód) ez D IXQNFLy QHP PN GLN Lejátszás közben nyomja meg a,,bookmark" N Q\YMHO] JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ (J\ MHO] PHJMHOHQtWGLN A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb KDV]QiODWiYDO PHQMHQ HO D NtYiQW N Q\YMHO] ábrácskáig. Amikor elérte a megjelölni kívánt jelenetet, nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Az ábrácska átváltozik egy számmá (1, 2 vagy 3). 1\RPMD PHJ D Ä%22.0$5. N Q\YMHO] gombot a kijelzés kikapcsolásához. Egy megjelölt jelenet visszahívása Lejátszás közben nyomja meg a,,bookmark" N Q\YMHO] JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával válasszon ki egy megjelölt jelenetet. Nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot a megjelölt jelenethez ugráshoz.. Q\YMHO] W UOpVH Lejátszás közben nyomja meg a,,bookmark" N Q\YMHO] JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ 2 3 A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a törölni kívánt N Q\YMHO] V]iPiW Nyomja meg a,,clear" (töröl) gombot a N Q\YMHO] V]iPiQDN W UOpVpKH] 1\RPMD PHJ D Ä%22.0$5. N Q\YMHO] JRPERW D NLMHO]pV $ OHPH]WO IJJHn QHP PN GKHW a N Q\YMHO] IXQNFLy HVHWOHJ kikapcsolásához. 25 $ QDJ\tWiV pv ' KDQJ]iV IXQNFLyN KDV]QiODWD A nagyítás funkció használata (DVD/VCD) Lejátszás közben vagy szünet üzemmódban nyomja meg a,,zoom" (nagyítás) gombot a WiYLUiQ\tWyQ (J\ QpJ\]HW PHJMHOHQtWGLN D NpSHUQ\Q AZ,,UP/DOWN" (fel/le) vagy,,left/right" (balra/jobbra) gombok használatával válassza NL D NpSHUQ\ QDJ\tWDQL NtYiQW UpV]pW Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. - DVD lejátszása közben nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot a sorrendben 2X/4X/normális nagyításhoz.

9 - VCD lejátszása közben nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot a sorrendben 2X/normális nagyításhoz. A 3D hangzás funkció használata A szimulált surround hatás (térhatás) (SPATIALIZER N-2-2) a lemez tartalmától függ. Ha a készüléket a sztereo rendszerhez FVDWODNR]WDWMD MDYtWKDWMD D KDQJ PLQVpJHW pv QDJ\REE surround hatást (térhatás) teremthet. Ez a tulajdonság akkor hasznos, amikor a DVD lejátszót két csatornás sztereóval használja az analóg kimeneteken keresztül. /3&0PHO YDJ\ '76VHO IHOYHWW OHPH]HNQpO QHP PN GLN Amikor a,,dolby DIGITAL OUT" (Dolby Digital kimenet) vagy az,,mpeg-2 DIGITAL OUT" (MPEG-2 digitális kimenet),,bitstream"-re van állítva a,,setup MENU"-ben (beállítás PHQ D ' KDQJ]iV IXQNFLy QHP PN GLN A 3D hangzás csak azoknál a lemezeknél lehetséges, melyek DOLBY SURROUND vagy DOLBY DIGITAL használatával lettek felvéve. Azonban ezen lemezek némelyike nem tartalmaz hátsó csatornás hang jeleket. A lemezwo IJJHQ D QDJ\tWiV és 3D hangzás funkciók HVHWOHJ QHP PN GKHWQHN 1 2 Lejátszás közben nyomja meg a,,3d SOUND" (3D hangzás) gombot. A,,3D SOUND" (3D hangzás) jelzés PHJMHOHQtWGLN D NpSHUQ\Q *\]GM Q PHJ DUUyO KRJ\ a,,dolby DIGITAL OUT" (Dolby Digital kimenet) vagy az,,mpeg-2 DIGITAL OUT" (MPEG-2 digitális kimenet),,pcm"-re legyenek állítva. Nyomja meg az,,up/down" (fel/le) gombot a 3D hangzás tulajdonság be- vagy kikapcsolásához. 26 $ EHiOOtWiV PHQ KDV]QiODWD $ EHiOOtWiV PHQ OHKHWYp WHV]L D '9' OHMiWV]y V]HPpO\UH V]DEiViW D]iOWDO KRJ\ NLYiODV]WKDW V]iPRV Q\HOY EHiOOtWiVW EHiOOtWKDWMD D V]OL WLOWiV V]LQWMpW VW EHiOOtWKDWMD D OHMiWV]yW D WHOHYt]LyMD NpSHUQ\MpQHN WtSXViKR] 1 n o p q r Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot a távirányítón. Lejátszó menü: $ NLMHO] Q\HOYpQHN EHiOOtWiVD OG Oldalon). A lejátszó választás menüjének használatával YiODVV]D NL D OHMiWV]y NpSHUQ\ NLMHO]MpQHN Q\HOYpW Lemez menü: A menü nyelvének beállítása (ld. 28. Oldalon). A menü választás menüjének használatával válassza ki a kívánt nyelvet a DVD lemez menüjének kijelzéséhez. Beszéd: A beszéd nyelvének beállítása (ld. 29. Oldalon). A beszéd választás menüjének használatával válassza ki a KDQJ PVRUV]iP Q\HOYpW Feliratozás: A feliratozás nyelvének beállítása (ld. 29. Oldalon). A feliratozás választás menüjének használatával válassza ki a kívánt nyelvet a lemez feliratozásának kijelzéséhez. 6]OL WLOWiV $ V]OL WLOWiV V]LQWMpQHN EHiOOtWiVD OG 2OGDORQ $ V]OL WLOWiV OHKHWYp WHV]L D IHOKDV]QiOy számára, hogy beállítsa a szükséges mértékben a gyerek HOWLOWiViW D NiURV ILOPHN Qp]pVpWO PLQW SpOGiXO HUV]DNRW IHOQWW WpPiM~ DQ\DJRW VWEW WDUWDOPD]yN s t Hang opciók: A hang opciók beállítása (ld. A 31. Oldalon).LMHO] RSFLyN $ NLMHO] RSFLyN EHiOOtWiVD OG $ Oldalon). Használatával kiválaszthatja a nézni kívánt NpSHUQ\ WtSXViW pv V]iPRV NLMHO] RSFLyW 2 3 $ OHPH]WO IJJHQ QpKiQ\ Használja az,,up/down" (fel/le) gombot a WiYLUiQ\tWyQ D NO QE ] PHQ SRQWRN hozzáféréséhez. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot a menü alpontok hozzáféréséhez. $ EHiOOtWiV XWiQ D EHiOOtWiVL NpSHUQ\ HOWQWHWpVpKH] Q\RPMD meg ismét a,,setup" (beállítás) gombot. Beállítás menü kiválasztás HVHWOHJ QHP PN GKHW 27 $ Q\HOY WXODMGRQViJRN EHiOOtWiVD +D HOUH EHiOOtWMD D OHMiWV]y PHQW D OHPH] PHQW D EHV]pG pv IHOLUDWR]iV Q\HOYHW H] PLQGHQ alkalommal automatikusan érvényesül amikor filmet néz. Az angol beállítása A lejátszó menü használata Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a,,player MENU"-t (lejátszás menü). Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki az,,english"-t (angol). Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. - Az,,ENGLISH" (angoo NL YDQ YiODV]WYD pv D NpSHUQ\ visszatér a,,setup MENU"-höz (beállítás menü). - A,,SETUP MENU" (beállítás menü) eltüntetéséhez nyomja meg a,,return" (visszatérés) gombot. Az angol beállítása A lemez menü nyelv használata (] D IXQNFLy FVDN D OHPH] PHQ NpSHUQ\LQ OpY szöveg nyelvét változtatja meg Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a,,disc MENU"-t (lemez menü). Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki az,,english"-t (angol). - Válassza ki az,,others"-t (egyéb), ha a kívánt nyelv nem szerepel a listán. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. - Az,,ENGLISH" (angoo NL YDQ YiODV]WYD pv D NpSHUQ\ visszatér a,,setup MENU"-höz (beállítás menü). $ Q\HOY WXODMGRQViJRN EHiOOtWiVD A beszéd nyelv használata Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot. Nyomja meg az,,up/down" (fel/le) gombot az,,audio" (hang) eléréséhez. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Nyomja meg az,,up/down" (fel/le) gombot az,,english" (angol) kiválasztásához.

10 - Válassza ki az,,original"-t (eredeti), ha azt szeretné, hogy D KDQJ PVRUV]iPRN Q\HOYH DODSEHiOOtWiVNpQW D] D] HUHGHWL nyelv legyen, amelyen a lemezt felvették. - Válassza ki az,,others"-t (egyéb), ha a kívánt nyelv nem szerepel a listán Ha a kiválasztott nyelv nincs felvéve a lemezre, az HUHGHWL HOUH IHOYHWW Q\HOY Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. - Az,,ENGLISH" (angol) ki van váldv]wyd pv D NpSHUQ\ visszatér a,,setup MENU"-höz (beállítás menü). A feliratozás nyelv használata Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot. Nyomja meg az,,up/down" (fel/le) gombot a,,subtitle" (feliratozás) kiválasztásához. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Használja az,,up/down" (fel/le) gombot az,,english" (angol) kiválasztásához. választódik ki. Hogy a,,setup MENU" EHiOOtWiV PHQ HOWQM Q - Válassza ki az,,automatic"-ot (automatikus), ha azt szeretné, hogy a feliratozás nyelve megegyezzen a beszéd kiválasztott nyelvével. - Válassza ki az,,others"-t (egyéb), ha a kívánt nyelv nem szerepel a listán. Néhány lemez esetleg nem tartalmazhatja azt a nyelvet, amit kezdeti nyelveként kiválasztott, ebben az esetben a lemez a saját eredeti nyelv beállítását használja. vagy visszatérjen a PHQ NpSHUQ\ D beállítás közben, nyomja meg a,,return" (visszatérés) gombot. 5 - Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. $] Ä(1*/,6+ DQJRO NL YDQ YiODV]WYD pv D NpSHUQ\ visszatér a,,setup MENU"-höz (beállítás menü). 29 $ V]O}L WLOWiV EHiOOtWiVD $ V]OL WLOWiV IXQNFLy D]RNQiO D '9'NQpO PN GLN DPHO\HN V]DEiO\R]iVVDO YDQQDN PHJMHO OYH ± H] VHJtWL D '9'N WtSXViQDN HOOHQU]pVpW DPLNHW D FVDOiGMD LV Qp] /HJIHOMHEE V]DEiO\R]iVL V]LQW lehet egy lemezen Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" EHiOOtWiV JRPERW $ EHiOOtWiV PHQ NpSHUQ\ megjelenik. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza NL D Ä3DUHQWDO W V]OL WLOWiV 1\RPMD PHJ D] Ä(17(5 EHOpSpV JRPERW $ V]OL WLOWiV NpSHUQ\ megjelenik. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a,,use Password"-t (jelszó használata). A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a,,yes"-t (igen), ha szeretne jelszót használni. Nyomja meg az,,enter" (belépés) JRPERW $ MHOV]y EHtUiV NpSHUQ\ PHJMHOHQLN ËUMD EH D MHOV]DYiW $ MHOV]y ~MUD EHtUiV NpSHUQ\ PHJMHOHQLN D MHOV]y PHJHUVtWpVpKH] ËUMD EH D MHOV]DYiW LVPpW $ V]OL WLOWiV NpSHUQ\ PHJMHOHQLN $ V]DEiO\R]iVL V]LQWUO $ V]DEiO\R]iVL V]LQW FVDN DNNRU PN GLN KD D MHOV]y KDV]QiODWD,,Yes"-re (igen) van állítva. A lejátszó feloldásához a,,left/right" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a,,no"-t (nem). Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával kiválaszthatja a szabályozás szintjét. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. - Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a szintet (pl. LEVEL 6 (6-os szint)) és nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. A 7-es szintet tartalmazó lemezt most nem lehet lejátszani. - A szabályozási szint törléséhez a,,left/right" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a,,no"-t (nem) a jelszó használata menüpontban. 7 A jelszó megváltoztatásáról - Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a,,change Password" (jelszó megváltoztatás) menüpontot. A MHOV]y PHJYiOWR]WDWiV NpSHUQ\ PHJMHOHQLN - Írja be az új jelszavát. Írja be újra az új jelszavát. +RJ\ HOWQWHVVH D EHiOOtWiV PHQW YDJ\ YLVV]DWpUMHQ D PHQ NpSHUQ\K ] D EHiOOtWiV közben, nyomja meg a,,return" (visszatérés) gombot. Ha elfelejtette a jelszavát, nézze meg a,,forget Password" (jelszó elihohmwpvh UpV]W D +LEDNHUHV táblázatban. 30 $ KDQJ RSFLyN EHiOOtWiVD n Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki az,,audio OPTIONS" (hang opciók) menüpontot. Majd nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt menüpontot. Majd nyomja meg a,,left/right" (balra/ jobbra) gombot. DOLBY DIGITAL OUT (kimenet)/o MPEG-2 DIGITAL OUT (kimenet) 1 PCM: PCM(2 csatornás) 48 khz/16 Bit-es hangra alakít át. Válassza ki a PCM-et, amikor analóg hang kimeneteket használ. 2 BITSTREAM: Dolby Digital BITSTREAM-re alakít át 5.1 csatornás (MPEG-2 esetében 7.1 csatornás). Válassza ki a BITSTREAM-et, amikor digitális hang kimenetet használ. 0HJMHJ\]pV hj\homhq DUUD KRJ\ D PHJIHOHO GLJLWiOLV kimenetet válassza ki, különben nem fog hangot hallani. p DTS 1 ON (be): Csak a digitális kimeneten keresztül ad ki DTS BITSTREAM jelet. Válassza ki a DTS-t, amikor DTS dekóderhez csatlakoztat. 2 OFF (ki): Nem ad ki digitális jelet.,,dynamic COMPRESSION" (dinamikus tömörítés) 1 ON (be): a dinamikus tömörítés kiválasztásához. 2 OFF (ki): A normális tartomány kiválasztásához.,,2x SCAN AUDIO" (2x hang letapogatás) 1 ON (be): Bekapcsolja a 2x hangot. 2 OFF (ki): Kikapcsolja a 2x hangot. Ha a 2x SCAN AUDIO menüpont,,on"-ra (be) van állítva a beállítás menüben, nem lehet hangot hallani azokon a lemezeken, amelyeket LPCM-mel, DTS-sel vagy MPEG2-vel vettek fel. q r Hogy eltüntesse a beállítás menüt vagy visszatérjen a PHQ NpSHUQ\K ] D beállítás közben, nyomja meg a,,return" (visszatérés) gombot.

11 Ezen termék bizonyos hang tulajdonságai (funkciói) a Desper Products, Inc. licensze alapján vannak készítve. A Spatializer és a,,kör a négyzetben" ábra a Desper Products, Inc. WXODMGRQiEDQ OpY YpGMHJ\HN Gyártva a Dolby Laboratories licensze alapján. A,,Dolby",,,Pro Logic" és a dupla-d jel a Dolby Laboratories védjegyei. Titkos nem publikált munkák Dolby Laboratories Inc. Minden jog fenntartva. A,,DTS" és a,,dts Digital Out" a Digital Theater Systems, Inc. védjegyei. 31 $ NLMHO]} RSFLyN EHiOOtWiVD n Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki az Ä',63/$< 237,216 NLMHO] RSFLyN PHQSRQWRW 0DMG nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt menüpontot. Majd nyomja meg a,,left/right" (balra/ jobbra) gombot. TV képméretaránya 1 4:3 LETTER BOX: Válassza ezt, ha a DVD által V]ROJiOWDWRWW DUiQ\~ NpSHUQ\ WHOMHV HJpV]pW NtYiQMD Qp]QL PpJ KD D] gq 79MH NpSHUQ\ DUiQ\~ LV $ NpSHUQ\ DOVy pv IHOV UpV]pQ IHNHWH ViYRN MHOHQQHN PHJ 2 3$16&$1 9iODVV]D H]W KDJ\RPiQ\RV PpUHW 79 KH] KD D DUiQ\~ NpSHUQ\ N ]psv UpV]pW NtYiQMD Qp]QL $ NpS OHJV]pOV EDO pv MREE ROGDOD OH OHV] YiJYD 3 :,'( $ WHOMHV NpSHW Qp]KHWL D V]pOHVNpSHUQ\M TV-jén. o Állókép üzemmód 1 FIELD: 9iODVV]D H]W KD D NpSHUQ\ UHPHJ D] $872 (automatikus) üzemmódban. S-VIDEO: S-VIDEO jelet küld az AV JACK(SCART terminál)-ból (AV csatlakozó). PHQ NpSHUQ\K ] D EHiOOtWiV 32 +LEDNHUHV} WiEOi]DW 0LHOWW V]HUYt]KH] IRUGXOQD KLEDNHUHVpV Hibajelenség Elhárítás Oldalszám 6HPPLO\HQ PN GWHWpVW nem lehet végre hajtani a távirányítóval. (OOHQUL]]H D] HOHPHNHW D WiYLUiQ\tWyEDQ &VHUpUH V]RUXOKDWQDN Ne használja a távirányítót 6 méternél mevv]heeuo Távolítsa el az elemeket és tartson lenyomva egy vagy több JRPERW QpKiQ\ SHUFLJ KRJ\ D WiYLUiQ\tWyEDQ OpY 4. o. mikroprocesszort visszaállítsa kiindulási állapotába. Helyezze vissza az elemeket és próbálja ki újra a távirányítót. Nem játssza le a lemezt. *\]GM Q PHJ DUUyO KRJ\ D OHPH]W FtPNpYHO IHOIHOH WHWWHH EH (OOHQUL]]H D '9' 5pJLy V]iPiW Ez a lejátszó nem tud CD-ROM-okat, DVD-ROM-okat, CD-R-t stb. lejátszani. Tegyen be DVD-t, Video- CD-t vagy CD-t. Az 5.1 csatornás hangot csak az alábbi feltételek együttes WHOMHVOpVH HVHWpQ MiWVV]D OH $ '9' OHMiWV]y D PHJIHOHO HUVtWYHO YDQ VV]HNDSFVROYD $ OHPH] FVDWRUQiV KDQJJDO 7. o. Az 5.1 csatornás hangot nem játssza le o. lett felvéve. (OOHQUL]]H KRJ\ D OHMiWV]DQGy OHmez rendelkezik-e a,,dolby 5. 1 ch" jellel a külsején. (OOHQUL]]H KRJ\ D] DXGLR UHQGV]HUH PHJIHOHOHQ VV]H YDQH NDSFVROYD pv PN GLNH A ábrácska megjelenik a $ IXQNFLy YDJ\ XWDVtWiV QHP WHOMHVtWKHW MHOHQOHJ PHUW NpSHUQ\Q 1. A DVD szoftvere korlátozza ezt. 2. A DVD szoftvere nem támogatja a funkciót. (pl. látószögek) 3. 3LOODQDWQ\LODJ QHP HOpUKHW D IXQNFLy 4. Tartományon túli címfejezet vagy fejezet számot vagy keresési LGW NpUW o o. A lemez menü nem jelenik meg. A lejátszási mód különbözik a beállítás menüben kiválasztottól. $ NpSHUQ\ PpUHWDUiQ\ QHP (OOHQUL]]H KRJ\ D OHPH]QHN YDQH PHQMH o o. A beállítás menüben kiválasztott funkciók némelyike esetleg nem PN GKHW PHJIHOHOHQ KD D OHPH] QLQFV NyGROYD D YRQDWNR]y funkcióval. $ NpSHUQ\ DUiQ\ U J]tWYH YDQ D '9'Q *\]GM Q PHJ DUUyO KRJ\ D PHJIHOHO 'LJLWiOLV NLPHQHWHW 32. o. 31. o. változtatható meg. Nincs hang. választotta-e ki a hang opciók menüben. Elfelejtette a jelszavát. Üzemen kívüli állapotban nyomja meg a,,power" (bekapcsolás) gombot úgy, hogy nincs lemez a készülékben. Nyomja meg a,,stop" (megállítás) és,,play" (lejátszás) gombokat egyszerre az HOODSRQ PiVRGSHUF KRVV]DQ $ NLYiODV]WiV PHQ Q\HOY NLMHO]pV 30. o. megjelenik. Válassza ki a kívánt nyelv gombját. Nyomja meg a Ä6(783 EHiOOtWiV JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ D V]OL WLOWiV ]HPPyG NLYiODV]WiViKR] $ V]OL WLOWiV PRVW IHO YDQ ROGYD DKRJ\ D NLMHO]Q LV OiWV]LN 1\RPMD PHJ D '2:1 JRPERW D V]OL WLOWiV PHQSRQW kiválasztásához. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot és a jelszó megadása kijelzés megjelenik. Most beállíthatja a szabályozási szintet és megváltoztathatja a jelszavát egy új számra. Ha egyéb hibát tapasztal. A használati útmutatóban keresse meg azt a részt, amely az aktuális hiba vagy probléma magyarázását tartalmazza és követve az utasításokat hajtsa végre az eljárást újból. Ha a problémát még mindig nem sikerült megoldania, forduljon a legközelebbi szakszervizhez. 33 0V]DNL DGDWRN Hálózati feszültség Teljesítményfelvétel Tömeg Méretek 0N GpVL KPpUVpNOHW WDUWRPiQ\ 0N GpVL SiUDWDUWDORP WDUWRPiQ\ Általános AC V váltóáram, 50/60 Hz 17 W 3.1 kg Szél. 430 mm X Mélység 280 mm X Mag. 89 mm +5 C C 10% - 75% Olvasási sebesség: 3.49 ft/sec. /HMiWV]iVL LG PHJN ]HOtWOHJ HJ\ROGDODV HJ\UpWHJ DVD (DIGITAL VERSATILE DISC) CD: 12 cm (COMPACT DISC) lemez): 135 perc Olvasási sebesség: 1,2 1,4 m/sec. 0D[LPiOLV OHMiWV]iVL LG SHUF Lemez CD: 8 cm (COMPACT DISC) VCD: 12 cm Composite Video (Összetett kép) Olvasási sebesség: 1,2 1,4 m/sec. 0D[LPiOLV OHMiWV]iVL LG SHUF Olvasási sebesség: 1,2 1,4 m/sec.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 0D[LPiOLV OHMiWV]iVL LG SHUF NpS KDQJ Kép kimenet Scart csatlakozó S-VIDEO SCART csatlakozó 2 csatornás *Frekvencia átvitel 2 csatornás: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés) R(piros): Vp-p (75 ohm terhelés) G(zöld): Vp-p (75 ohm terhelés) B(kék): Vp-p (75 ohm terhelés) Összetett kép: 1. 0 Vp-p (75 ohm terhelés) Világosságjel: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés) Szín jel: Vp-p (75 ohm terhelés) Világosságjel: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés) Krominanciajel: Vp-p (75 ohm terhelés) 2 csatornás: bal(1/l), jobb(2/r) Bal(1/L), jobb(2/r) 48 khz mintavételezési: 4 Hz 22 khz 96 khz mintavételezési: 4 Hz 44 khz 115 db 105 db % *: Névleges adatok Hang kimenet *S/N (jel/zaj) arány *Dinamikus tartomány *Teljes harmonikus torzítás A Samsung Electronics Co., Ltd a bejelentés nélküli változtatás jogát fenntartja. $ W PHJ pv PpUHW DGDWRN PHJN ]HOtWOHJHVHN 34.

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Gyors üzembehelyezési útmutató. ComboBox CE HD. Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére

Gyors üzembehelyezési útmutató. ComboBox CE HD. Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére Gyors üzembehelyezési útmutató ComboBox CE HD Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére Fontos biztonsági előírások - - Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. - - Kérjük, őrizze

Részletesebben

DVX-6 00. Magyar. Használati Utasítás

DVX-6 00. Magyar. Használati Utasítás DVX-6 00 Magyar Használati Utasítás Tartozékok és az előlap Tartozékok Audio/Video Kábel 1 Elemek. 2 Használati Utasítás 1 Távirányító 1 Audio/Video Kábel Két elem Használati utasítás Távirányító Előlap

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VST VOM-1021DV. 10.2" TFT-LCD motoros DVD és monitor

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VST VOM-1021DV. 10.2 TFT-LCD motoros DVD és monitor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VST VOM-1021DV 10.2" TFT-LCD motoros DVD és monitor LÁMPA Figyelem Ne tartson mágneses tárgyat például hitelkártyát vagy mágneskártyát a monitor közelébe. Vezeték nélküli. Vezeték nélküli

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta!

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! H Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! AV 100 jelátadó segítségével vezeték nélkül továbbíthatja audio/video készülékeinek (videó lejátszó, DVD, dekóder/sat, videokamera) jelét egy második

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató STRONG SRT 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az STRONG SRT 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER

CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER Használati útmutató + érdekességek a készülékről Németország számára készült, a Tchibo áruházban került forgalmazásba. A készülék hátlapja: Ebből látható, hogy gazdagon

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Yamada DVR-9300HX. Használati Utasítás

Yamada DVR-9300HX. Használati Utasítás Yamada DVR-9300HX Használati Utasítás 1 Tartalomjegyzék: Az antenna kábelek csatlakoztatása...3 Csatlakoztatás a TV-hez...4 Külső audió és videó eszköz csatlakoztatása...7 Házimozi csatlakoztatása...9

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kezelési útmutató

JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kezelési útmutató JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kezelési útmutató Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! FIGYELMEZTETÉS A terméket ne szerelje a vezető ülés közelébe,

Részletesebben

Magyar 1. fejezet: Bevezetés TVGo A31 TVGo A31 1.1 A csomag tartalma

Magyar 1. fejezet: Bevezetés TVGo A31 TVGo A31 1.1 A csomag tartalma 1. fejezet: Bevezetés Ez az új Genius TVGo A31 eszköz ideális választás TV-hez, videókészülékhez vagy akár 1280 x 1024 képpont felbontású TFT / LCD / CRT monitorokhoz. Ez a TV/ Video eszköz lehetővé teszi,

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, 2000, Me, and 98SE Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy 98SE, 500MHz-es

Részletesebben

KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. VGA - DVI-D / kompozit választható (mechanikus kapcsoló)

KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. VGA - DVI-D / kompozit választható (mechanikus kapcsoló) KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. Műszaki jellemzők SMART Document Camera Modell SDC-330 Fizikai jellemzők Méret Felállított 28,9 cm széles 41,7 cm magas 37 cm mély (11 3/8" 16 3/8" 14 5/8") Összehajtott

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Rúdhangsugárzó Üzembe helyezési útmutató HT-CT370 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés 1 A doboz tartalma 4 2 Elhelyezés 5 3 Csatlakoztatás 6 4 A rendszer bekapcsolása 8 5 Hanglejátszás 9 Alapműveletek A hangeffektusok

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések 1. fejezet: Bevezetés A Media Player 100 olyan digitális médialejátszó, amely USB memóriához és kártyaolvasókhoz egyaránt csatlakoztatható. Az otthoni szórakoztatóközpontra csatlakozik, és lehetővé teszi

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SILVERCREST MD-20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3256220

Az Ön kézikönyve SILVERCREST MD-20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3256220 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt a kézikönyvet

Részletesebben

H2201 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER)

H2201 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER) H220 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER) A készülék működési elve: A magas ferkvenciás rezgéseket az ultrahangos fej pengéje segítségével a bőr felületére vezetve,

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

5 V / 40 ma a DVB-T vevőkészülék RF portján keresztül vagy 9 V DC / 100 ma külső 230 V AC/DC adapterrel

5 V / 40 ma a DVB-T vevőkészülék RF portján keresztül vagy 9 V DC / 100 ma külső 230 V AC/DC adapterrel Picture similar TARTALOM JEGYZÉK 1.0 BEVEZETŐ 1 2.0 A DOBOZ TARTALMA 1 3.0 BIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSOK 2 4.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA: 2 5.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA 3 1.0 BEVEZETŐ Köszönjük, hogy a Strong SRT ANT

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TFT-LCD MONITOR ÉS DVD LEJÁTSZÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TFT-LCD MONITOR ÉS DVD LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TFT-LCD MONITOR ÉS DVD LEJÁTSZÓ A készülék LÁMPA Vezeték nélküli hangszóróval is használható (ez csak opcionális ) AJTÓLÁMPA Az ajtólámpa az ajtó nyitásával/csukásával automatikusan

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS HT 800 HC

KEZELÉSI UTASÍTÁS HT 800 HC 5.1 ch output KEZELÉSI UTASÍTÁS HT 800 HC TM Fontos! Mielőtt használatba veszi a készüléket, kérjük olvassa el és tegye el a jöv őre való tekintettel. PROGRESSIVE SCAN Tartalom Figyelmébe ajánljuk Tartozékok

Részletesebben

TV Használati útmutató

TV Használati útmutató TV Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Párosítás hallókészülékkel............................. 7 Jeltovábbítás........................................

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás Biztonsági előírások Mindig tartsa be az alábbi előírásokat. Ezzel elkerülhető, hogy a képkeret használata során tűz, áramütés, vagy egyéb sérülés érje.

Részletesebben

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Picture similar Használati útmutató Tartalomjegyzék 1.0 BEVEZETŐ 1 2.0 A DOBOZ TARTALMA 1 3.0 BIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSOk 2 4.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA 2 1.0 BEVEZETŐ

Részletesebben

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15 Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15 Használati útmutató 1.0 Bevezetés Köszönjük hogy megvásárolta termékünket a STRONG SRT ANT 15 DVB-T Antennát. Ez az antenna kifejezetten a földi digitalis jel vételére

Részletesebben

Hogyan kell a projektort használni?

Hogyan kell a projektort használni? Hogyan kell a projektort használni? Össze- és szétszerelési útmutató. Készítette: Sándor Tibor NYME MÉK 2006.03.14. 2 A projektor és tartozékai A+K x201-es projektor távirányító 230V-os tápkábel vga-vga

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Escort-FL/FC TDVR-04. Videó felvevő és lejátszó készülék. Felhasználói leírás a rendszer közvetlen kezeléséhez

Escort-FL/FC TDVR-04. Videó felvevő és lejátszó készülék. Felhasználói leírás a rendszer közvetlen kezeléséhez Escort-FL/FC TDVR-04 Videó felvevő és lejátszó készülék Felhasználói leírás a rendszer közvetlen kezeléséhez Trinus Systems, Inc. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A rögzítő bekapcsolása, napi kezdeti lépések 3 2.

Részletesebben

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő Felhasználói kézikönyv Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítő használatát mutatja be. Nem tér ki az eszköz telepítésére,

Részletesebben

AVP 101 vezérlő. Felhasználói kézikönyv

AVP 101 vezérlő. Felhasználói kézikönyv AVP101 1. oldal, összesen 12 AVP 101 vezérlő Felhasználói kézikönyv AVP101 2. oldal, összesen 12 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának csökkentése

Részletesebben

Pezsgő- és borhűtő Használati útmutató

Pezsgő- és borhűtő Használati útmutató Pezsgő- és borhűtő Használati útmutató A termék üzembe helyezése előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A terméket csak

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

SALUS T105 TERMOSZTÁT

SALUS T105 TERMOSZTÁT SALUS T105 TERMOSZTÁT A T105 termosztát egy programozható hőfokszabályozó, amely a fűtő- és hűtőrendszerek vezérlésére és szabályo-zására szolgál. A termosztát első használata előtt figyelmesen tanulmányozza

Részletesebben

Az MP3 lejátszó használata

Az MP3 lejátszó használata Használat Az MP3 lejátszó használata Az MP3-ról Személyes használaton kívüli célokra a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos MP3 fájlokat létrehozni olyan forrásokból, mint rádióadások, lemezek,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat 1 A MÉRLEG LEÍRÁSA tálca Ki/Be gomb nulla kijelző tára kijelző NET stabil súly kijelző LCD vízszintjelző direkt memória billentyűk numerikus billentyűzet beállító gomb és kommunikációs csatlakozó TELECOM

Részletesebben

D800 MP3 LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

D800 MP3 LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ D800 MP3 LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTTEKINTÉS Különleges design Az egyedi kialakításnak köszönhet ően kézbe simuló forma. Támogatott zenei formátumok Támogatott formátumok: MP3, WMA, WAV. USB csatlakozó

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0 1. oldal Biztonsági figyelmeztetés A készülék telepítéséhez figyelmesen olvassa el a mellékelt Telepítési útmutatót, és az abban leírtak szerint

Részletesebben

2.4 GHz huzal nélküli AV - adó- / vevőkészülék. Használati útmutató. (Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el!) AVS5010 011 0336!

2.4 GHz huzal nélküli AV - adó- / vevőkészülék. Használati útmutató. (Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el!) AVS5010 011 0336! 2.4 GHz huzal nélküli AV - adó- / vevőkészülék Használati útmutató (Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el!) AVS5010 011 0336! Fontos biztonsági utasítások A készülék rendeltetésszerű használata

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

Nokia N76-1. Kezdő lépések. 9254327, 2. kiadás HU

Nokia N76-1. Kezdő lépések. 9254327, 2. kiadás HU Nokia N76-1 Kezdő lépések 9254327, 2. kiadás HU A készülék gombjai és részei (összecsukott és kinyitott állapot) A továbbiakban: Nokia N76. 1 Jobb oldali fedélgomb 2 Középsõ gomb 3 Bal oldali fedélgomb

Részletesebben

CarCam F140 Autóba szerelhető Full HD videokamera

CarCam F140 Autóba szerelhető Full HD videokamera CarCam F140 Autóba szerelhető Full HD videokamera Használati útmutató Tisztelt felhasználó, Köszönjük, hogy ezt a Full-HD felbontású videókamerát választotta, amely jó szolgálatot tehet Önnek, a gépjárműve

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

Biztonsági előírások. Használatba vétel előtt ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét:

Biztonsági előírások. Használatba vétel előtt ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét: (A) Biztonsági előírások A működésképtelenné vált készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Különítse el a többi hulladéktól és gondoskodjon a megfelelő elhelyezéséről, elősegítve az újrahasznosítását.

Részletesebben

Ez az unverzális távirányító kompatibilis a legtöbb televízióval, videóval, Dvd-lejátszóval, műholdvevővel, valamint az infravörös vezérlésű(dvb-t) földi digitális vevőkkel. A távvezérlő úgy lett gyárilag

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

4csatornás DVS, 7 LCD

4csatornás DVS, 7 LCD 4csatornás DVS, 7 LCD Tömör kezelési utasítás 4-CS M OZGÁS Távirányító LAN OPCIÓ Mielőtt bekapcsolja a készüléket Kérjük megfelelően csatlakoztassa a SATA táp- és adatkábelt, amikor a SATA HDD-t a DVR-be

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 844A Digitális Zajszintmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 1 2. Termékjellemzők... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. LCD kijelző... 2 5. Műszaki jellemzők... 3 6. A műszer használata...

Részletesebben

Vizsgálókamera (boroszkóp) Használati útmutató

Vizsgálókamera (boroszkóp) Használati útmutató Vizsgálókamera (boroszkóp) Használati útmutató A készülék bekapcsolása előtt, kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ez a használati útmutató fontos biztonsággal kapcsolatos információkat tartalmaz.

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

GLOW SZÍNVÁLTÓS BLUETOOTH HANGSZÓRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3501/Gyártás helye: Kína. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1

GLOW SZÍNVÁLTÓS BLUETOOTH HANGSZÓRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3501/Gyártás helye: Kína. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 GLOW SZÍNVÁLTÓS BLUETOOTH HANGSZÓRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JB. 3501/Gyártás helye: Kína. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 Mesteremberek vagyunk. Zenészek vagyunk. KitSound vagyunk És mindannyian

Részletesebben

ANC-S SD-NAVI HIBAELHÁRÍTÁSI ELJÁRÁSA (1.00 verzió) Áttekintés és lábkiosztás A FŐKAPCSOLÓ EGYÁLTALÁN NEM MŰKÖDIK (nincs hang és nincs kijelzés)

ANC-S SD-NAVI HIBAELHÁRÍTÁSI ELJÁRÁSA (1.00 verzió) Áttekintés és lábkiosztás A FŐKAPCSOLÓ EGYÁLTALÁN NEM MŰKÖDIK (nincs hang és nincs kijelzés) 1. TARTALOM Ügyfél panasza Áttekintés és lábkiosztás A FŐKAPCSOLÓ EGYÁLTALÁN NEM MŰKÖDIK (nincs hang és nincs kijelzés) NINCS HANG (kijelző OK) NINCS KIJELZŐ (hang OK) GPS probléma Bluetooth USB lejátszás

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1 Kezdõ lépések Nokia N93i-1 A készülék gombjai és részei összecsukott mód 2. kiadás HU, 9253949 Típusszám: Nokia N93i-1. A további hivatkozásokban Nokia N93i néven szerepel. 1 A fõ kamera és az objektív.

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK. Strobe controller. Tartalom

TARTALOM JEGYZÉK. Strobe controller. Tartalom Strobe controller TARTALOM JEGYZÉK Tartalom.............................................................................3 Általános tudnivalók.....................................................................4

Részletesebben

HD TV 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) & & PVR, HDMI

HD TV 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) & & PVR, HDMI Főbb jellemzők Egy tuneres HD TV műholdvevő készülék DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) & Unicable kompatibilis Time Shift & PVR, HDMI kimenet (1080p) Kiterjesztett EPG és műsorprogramozási funkció Xbmc

Részletesebben

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 2 BEVEZETÉS... 4 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI... 6 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK... 8 4.1 SOROZAT

Részletesebben

Phone Clip Használati útmutató

Phone Clip Használati útmutató Phone Clip Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Be- és kikapcsolás....................................

Részletesebben

RDS AUTÓRÁDIÓ CD/MP3 LEJÁTSZÓ AM / FM SZTEREÓ RDS FUNKCIÓ ( PTY/TA/AF) LOPÁS ELLENI, LESZERELHETİ ELİLAP KIMENETI TELJESÍTMÉNY 60 WATT

RDS AUTÓRÁDIÓ CD/MP3 LEJÁTSZÓ AM / FM SZTEREÓ RDS FUNKCIÓ ( PTY/TA/AF) LOPÁS ELLENI, LESZERELHETİ ELİLAP KIMENETI TELJESÍTMÉNY 60 WATT MCX 10 RDS AUTÓRÁDIÓ CD/MP3 LEJÁTSZÓ AM / FM SZTEREÓ RDS FUNKCIÓ ( PTY/TA/AF) LOPÁS ELLENI, LESZERELHETİ ELİLAP KIMENETI TELJESÍTMÉNY 60 WATT HASZNÁLATI ÉS FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ 1 1. Felszerelés Óvintézkedések

Részletesebben

Hordozható TV készülék/tft LCD monitor Használati útmutató

Hordozható TV készülék/tft LCD monitor Használati útmutató Hordozható TV készülék/tft LCD monitor Használati útmutató LCD PTV-711 Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót Tartalom Borító......1 Tartalom....2 Figyelmeztetés....3 Biztonsági

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

DOUBLEPHONE. Használati útmutató. Two phones in one MT847

DOUBLEPHONE. Használati útmutató. Two phones in one MT847 DOUBLEPHONE Two phones in one MT847 Használati útmutató Elölnézet Alulnézet Mikrofon Hangszóró OK gomb. Zseblámpa be/ kif (3mp.) Navigációs gombok: bal/ jobb/fel/le/ok Töltő aljzat Felülnézet USB aljzat

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

www.metroman.hu Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M070704L + C120W Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el!

www.metroman.hu Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M070704L + C120W Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el! www.metroman.hu VEZETÉK NÉLKÜLI 7 LCD TFT SZÍNES MEGFIGYELŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M070704L + C120W Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el! Köszönjük, hogy az általunk

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDT591/VDT592 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT591 VDT592. VDT591_592 Leírás v2.2.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDT591/VDT592 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT591 VDT592. VDT591_592 Leírás v2.2. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT591/VDT592 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT591 VDT592 VDT591_592 Leírás v2.2.pdf Tartalomjegyzék 1 Kaputábla és funkciói...3 2 Kaputábla leírása...3

Részletesebben

Használati útmutató. Gyors start

Használati útmutató. Gyors start 1 Használati útmutató Gyors start Minden jog fenntartva! Az alábbi biztonsági előírások betartása meghosszabbítja az Ön készülékének szolgálati idejét. Biztonsági előírások!!! Ne tegyük ki a készüléket

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

ConCorde FHD-1100S HD Médialejátszó

ConCorde FHD-1100S HD Médialejátszó ConCorde FHD-1100S HD Médialejátszó Felhasználói kézikönyv Bevezetõ Az Ön által megvásárolt HD media lejátszója a következõ fájl formátumokat támogatja: Video: H.264, AVI MP4 RM MPEG RMVB VOB MOV DAT,

Részletesebben

Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz

Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság, és a készülék optimális

Részletesebben

1. Az előlap bemutatása

1. Az előlap bemutatása AX-T2200 1. Az előlap bemutatása 1, 2, 3, 4. Feszültségválasztó kapcsolók (AC750V/500V/250V/1000V) 5. ellenállás tartomány kiválasztása (RANGE) 6. Főkapcsoló: auto-lock főkapcsoló (POWER) 7. Magasfeszültség

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKAI CAT-7780

AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKAI CAT-7780 AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKAI CAT-7780 Fontos tájékoztató a készülék beüzemeléséhez! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A készülék használatát megelőzően, kérjük olvassa el

Részletesebben