Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: g'1(. 0(/<(. elektromos berendezésekkel, mint például rádiókkal, televíziókkal, való elektromágneses interferencia elkerülése érdekében a csatlakozásokhoz árnyékolt vezetékeket és csatlakozókat használjon! FIGYELMEZTETÉS $ NpV]OpNHW YpGMH D QHGYHVVpJWO pv D W~OPHOHJHGpVWO h]hp]dydu KLEiV PN GpV HVHWpQ húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati csatlakozóból. Különös figyelemmel kell lennie arra, hogy a motoros hajtású lemez tálca akadálytalan mozgása EL]WRVtWYD OHJ\HQ +D D OHPH] EHW OW UHQGV]HU DNDGiO\R]YD YDQ D EHW OW PHFKDQL]PXV NiURVRGKDW $ '9' OHMiWV]yW Yt]V]LQWHVHQ KHO\H]]H HO VXJiU]y KWO W]KHO\ YDJ\ HUV PiJQHVHV YDJ\ HOHNWURPRV WHUHW OpWUH KR]y NpV]OpNWO WiYRO Ne tegyen rá nehéz dolgokat. Ne halmozzon föl rajta több készüléket. FIGYELMEZTETÉS Az ebben a termékben használt elem a környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaz. Ne dobja az elemeket a közönséges háztartási hulladékok közé! Ajánlatos az elem cseréjét szakemberrel végeztetni. 1 OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK 1 osztályú lézer termék 2 ¾YLQWp]NHGpVHN BALESETVESZÉLY $ W]YHV]pO\ YDJ\ FIGYELMEZTETÉS (= $ 7(50e. /e=(57 +$6=1È/ $.(=(/(/(0(. 1(. áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a DVD OHMiWV]yW HVQHN YDJ\ BEÁLLÍTÁSOKNAK, TELJESÍTMÉNYNEK VAGY ELJÁRÁSOKNAK AZ ALÁBBIAKBAN LEÍRTAKTÓL VALÓ (/7e5 +$6=1È/$7$ 9(6=e/<(6 68*È5=È6 KIBOCSÁTÁSÁT EREDMÉNYEZHETI. NE NYISSA KI A )('%85.2/$727 e6 1( -$9Ë76$ $.e6=h/e. (7 6$-È7 0$*$ %Ë==$ $ 6=(59,=(/e67 6=$..e3=(77 6=(5(/5( nedvességnek! Megjegyzés: Ez a készülék csak olyan helyeken használható, ahol az elektromos hálózati áram V váltóáram és 50/60 Hz-es. Sehol máshol nem használható. Ez a DVD lejátszó úgy lett tervezve és gyártva, hogy megfeleljen a Régió Menedzsment Információnak. Ha egy DVD lemez Régió száma (Region number) nem egyezik meg a DVD lejátszó Régió számával, akkor a DVD lejátszó nem tudja lejátszani a lemezt. Ezt a készüléket a 4,631,603, a 4,577,216 és a 4,819,098 számú U.S. szabadalmak és egyéb szellemi tulajdon jogok védik. A készülékben a Macrovision másolás védelmi technológiájának a használatát a 0DFURYLVLRQ iowdo HQJHGpO\H]WHWQL NHOO Ki]L pv HJ\pE NRUOiWR]RWW V]iP~ IL]HW Qp]V KDV]QiODWUD V]iQWiN KDFVDN QHP DG D 0DFURYLVLRQ PiVIDMWD tuivehol HQJHGpO\W 7HUYH]pVL FpOEyO W UWpQ OHPiVROiVD és szétszerelése tilos. Kezelési figyelmeztetések 0LHOWW PiV UpV]HJ\VpJHNHW NpV]OpNHNHW FVDWODNR]WDWQD D OHMiWV]yKR] HOOHQUL]]H KRJ\ PLQGHJ\LN NL legyen kapcsolva. Ne mozgassa a lejátszót, miközben lemezt játszik le, különben a lemez megkarcolódhat vagy eltörhet és D OHMiWV]y EHOV DONDWUpV]HL NiURVRGKDWQDN Ne tegyen vízzel teli virág vázát vagy kis fém tárgyakat a lejátszóra. Ügyeljen rá, hogy ne tegye a kezét a lemeztálcába. Lemezen kívül semmi mást ne tegyen a lemeztálcába.. OV LQWHUIHUHQFLD PLQW SpOGiXO YLllámlás és statikus elektromosság, befolyásolhatja a lejátszó normális PN GpVpW,O\HQ HVHWEHQ D Ä32:(5 JRPEEDO NDSFVROMD NL pv ~MUD EH D OHMiWV]yW YDJ\ D KiOy]DWL YH]HWpNHW K~]]D NL pv GXJMD EH ~MUD D KiOy]DWL FVDWODNR]yED $ OHMiWV]y QRUPiOLVDQ IRJ PN GQL Ügyeljen rá, hogy használat után vegye ki a lemezt és kapcsolja ki a lejátszót. Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a lejátszót, húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati csatlakozóból. $ OHPH] EHOV IHOpWO NLIHOH KDODGYD HJ\HQHV YRQDOEDQ törölgetve tisztítsa a lemezt. Lemezek tárolása Ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg a lemez, mert az adatok ezeken a lemezeken nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra. A lemezeket: Ne tárolja közvetlen napsugárzásnak kitéve. 7iUROMD KY V V]HOO] tt helyen 7iUROMD IJJOHJHVHQ 7iUROMD WLV]WD YpG WDVDNEDQ A készülékház karbantartása %L]WRQViJL RNRNEyO J\]GM Q PHJ UyOD KRJ\ NLK~]WD D KiOy]DWL YH]HWpNHW D KiOy]DWL FVDWODNR]yEyO Ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert a tisztításhoz. Puha ronggyal törölje le a készülékházat. 3 0LHO}WW HONH]GHQp Tartozékok Távirányító Elemek a távirányítóhoz (AA Méret) Video/Audio vezeték S-Video vezeték Felhasználói útmutató Regisztrációs kártya Elemek behelyezése a távirányítóba Ha a távirányító nem PHJIHOHOHQ PN GLN Nyissa fel az elem fedelet a távirányító hátlapján. ElOHQUL]]H D] HOHPHN polaritását (száraz-elem). (OOHQUL]]H KRJ\ QLQFVHQHNH Helyezzen be két AA elemet. Ügyeljen rá, hogy a polaritás (+ pv PHJIHOHOHQ OHJ\HQ lemerülve az elemek. (OOHQUL]]H KRJ\ WiYLUiQ\tWyW pu]pnho V]HQ]RU QLQFVH összepárosítva. valamilyen akadállyal megbénítva. Helyezze vissza az elem fedelet. (OOHQUL]]H KRJ\ QLQFVH valamilyen fluoreszkáló fényforrás a közelben. 4 TARTALOMJEGYZÉK ÈOWDOiQRV MHOOHP]N.6 (OODS NLMHO] Lemez típus és tulajdonságok.

3 ...7 Leírás (OODS Hátlap A távirányító bemutatása Csatlakoztatás kiválasztása Csatlakoztatás Audio Készülékhez Csatlakoztatás TV-hez Lemez lejátszása..15 A keresés és ugrás funkciók használata.17 $ NLMHO] IXQNFLy KDV]QiODWD Ismételt lejátszás Programozott lejátszás és YpOHWOHQV]HU OHMiWV]iV A lemez bemutatás funkció használata...21 A beszéd nyelvének kiválasztása...22 A feliratozás nyelvének kiválasztása..

4 .23 A kamera látószög kiválasztása $ N Q\YMHO] IXQNFLy KDV]QiODWD A nagyítás és 3D hangzás funkciók használata.. 26 A beállítás menü használata A nyelv tulajdonságok beállítása $ V]OL WLOWiV EHiOOtWiVD..30 A hang opciók beállítása $ NLMHO] RSFLyN EHiOOtWiVD LEDNHUHV WiEOi]DW V]DNL DGDWRN OWDOiQRV MHOOHP]}N Kiváló hangzás Dolby Digital, a Dolby Laboratóriumok által kifejlesztett technológia kristály tiszta hang visszaadást biztosít.pshuq\ 9LGHR 03(* W P UtW WHFKQROyJLiYDO 6]OL WLOWiV $ V]OL WLOWiV OHKHWYp WHV]L D felhasználó számára, hogy beállítsa a szükséges mértékben a gyerek HOWLOWiViW D NiURV ILOPHN Qp]pVpWO PLQW SpOGiXO HUV]DNRW IHOQWW WpPiM~ anyagot stb-t. tartalmazók..o QIpOH NpSHUQ\ PHQ IXQNFLyN Mind hagyományos, mind V]pOHVNpSHUQ\V NpSHNHW OHKHW vele nézni. Lassított lejátszás Egy fontos jelenetet meg lehet nézni lassított lejátszással. Programozott lejátszás %HSURJUDPR]KDWMD D PVRUV]iPRN Filmek nézése közben különféle nyelveket (beszéd/feliratozás) és NpSHUQ\ OiWyV] JHNHW YiODV]WKDW NL Ismétlés A,,REPEAT" (ismétlés) gomb PHJQ\RPiViYDO HJ\V]HUHQ megismételhet egy dalt vagy filmet. lejátszási sorrendjét. Másolás védelem Sok DVD lemez kódolva van másolás védelemmel. Emiatt csakis közvetlenül a TV-hez csatlakoztassa a DVD lejátszót, ne a videomagnóhoz. A videomagnóhoz csatlakoztatás WRU]tWRWW NpSHW HUHGPpQ\H] PiVROiVYpGHWW '9' OHPH]HNUO (] D WHUPpN V]HU]L MRJYpGHOHP DODWW iooy WHFKQROyJLiW WDUWDOPD] PHO\HW EL]RQ\RV HUUH MRJRVXOW 86 V]DEDGDOPDN pv D 0DFURYLVLRQ &RUSRUDWLRQ pv PiV MRJ WXODMGRQRVRN ELUWRNiEDQ OpY HJ\pE V]HOOHPL WXODMGRQ MRJRN YpGHQHN (]HQ V]HU]L MRJ YpGHOHP DODWW iooy WHFKQROyJLD KDV]QiODWiW D 0DFURYLVLRQ iowdo HQJHGpO\H]WHWQL NHOO H]W Ki]L pv HJ\pE NRUOiWR]RWW Qp]V]iP~ KDV]QiODWUD V]iQWiN KDFVDN QHP DG D 0DFURYLVLRQ PiVIDMWD tuivehol HQJHGpO\W 7HUYH]pVL FpOEyO W UWpQ lemásolása és szétszerelése tilos. 6 /HPH] WtSXV pv WXODMGRQViJRN (] D '9' OHMiWV]y D N YHWNH] WtSXV~ pv ORJyNNDO HOOiWRWW OHPH]HNHW WXGMD OHMiWV]DQL Lemez típusok (logók) DVD Felvétel típusok Lemez méret 12 cm Max. lejátszási LG Tulajdonságok Hang+kép 8 cm Egyoldalas: 240 perc Kétoldalas: 480 perc Egyoldalas: 80 perc Kétoldalas: 160 perc 74 perc A DVD kiváló hangzást és képet tartalmaz a Dolby Digital és MPEG-2 UHQGV]HUHNQHN N V] QKHWHQ 6]iPRV Npz. Használja olyan A/V HUVtWK ] YDOy FVDWODNR]WDWiVKR] q S-video kimeneti csatlakozó Használjon S-video vezetéket a televíziójának S-video csatlakozójához való csatlakoztatáshoz jobb kép PLQVpJ HOpUpVH pughnpehq $] 6 amelyik Dolby Digital dekóderrel vagy DTS dekóderrel rendelkezik. Video-t ki kell választania a,,video OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás) kapcsolóval. o Vegyes hang kimeneti csatlakozók UiGLyHUVtWMpQHN YDJ\ Csatlakoztassa televíziójának, hang/kép videomagnójának Audio (hang) bemeneti csatlakozójához. r Kép kimenet kiválasztó kapcsoló A kapcsoló használatával beállíthatja a kép kimenetet. Ha az Y, Pb vagy Pr van kiválasztva, az 69LGHR HVHWOHJ QHP PN GKHW p Kép kimeneti csatlakozó Ha az S-Video van kiválasztva, az Y, Pb YDJ\ 3U HVHWOHJ QHP PN GKHW Használjon video (kép) vezetéket a televíziójának Video (kép) bemeneti csatlakozójához való csatlakoztatáshoz.

5 s Scart AV csatlakozó Csatlakoztassa scart bemeneti FVDWODNR]yYDO UHQGHONH] WHOHYt]LyKR] $,,SCART AV" csatlakozót ki kell választania a,,video OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás) kapcsolóval. 10 $ WiYLUiQ\tWy EHPXWDWiVD 11 $ WiYLUiQ\tWy EHPXWDWiVD DVD funkció gombok n o p q r s t u v DVD Be/kikapcsoló gomb Szám gombok,vppwo JRPE /HKHWYp WHV]L HJ\ FtPIHMH]HW IHMH]HW PVRUV]iP YDJ\ OHPH] LVPpWHOW OHMiWV]iViW $% LVPpWO JRPE Kijelölhet vele egy szakaszt A és B között ismétlés céljából. Beállítás gomb Megjeleníti a DVD lejátszó Beállítás menüjét. Üzemmód gomb /HKHWYp WHV]L HJ\ PHJKDWiUR]RWW VRUUHQG EHSURJUDPR]iViW.HUHV JRPERN /HKHWYp WHV]L D] HOUHKiWUD NHUHVpVW D OHPH]HQ Megállítás gomb Ugrás gomb ÈWXJRUKDWMD YHOH D FtPIHMH]HWHW IHMH]HWHW YDJ\ PVRUV]iPRW Menü gomb Megjeleníti a Lemez menüt. )HOV 0HQ JRPE. ]YHWOHQO KR]]iIpUKHW HJ\ ]HQH YDJ\ NpS NLMHO]pV Belépés/Navigációs gomb (Fel/le vagy balra/jobbra gomb) Léptetés gomb.pshqnpqw OpSWHWL HOUH D OHMiWV]iVW Audio (hang) gomb +R]]iIpUKHW YHOH V]iPRV KDQJ IXQNFLy D OHPH]HQ Kinyit/becsuk gomb 3D hangzás gomb Nagyítás gomb Törlés gomb (OWQWHWKHWN YHOH D PHQN pv D] ioodsrw NLMHO]pVHN D NpSHUQ\UO. Q\YMHO] JRPE Lejátszás/szünet gomb Megkezdi/szünetelteti a lemez lejátszását.

6 Visszatérés gomb 9LVV]DWpU HJ\ HO] PHQK ]. LMHO] JRPE Kijelzi az aktuális lemez módot. Látószög gomb +R]]iIpUKHW YHOH V]iPRV NDPHUD OiWyV] J D '9'Q Feliratozás gomb /HPH] OHMiWV]iVD N ]EHQ D JRPE PHJQ\RPiViYDO PHJMHOHQtWKHW pv HOWQWHWKHW D IHOLUDWR]iV D NpSHUQ\Q 12 &VDWODNR]WDWiV NLYiODV]WiVD Az alább bemutatott csatlakoztatási példák általában használhatók a DVD lejátszó és a TV vagy egyéb készülékek, részegységek összekapcsolásához. 0LHOWW FVDWODNR]WDWQi D '9' OHMiWV]yW Mindig kapcsolja ki a DVD lejátszót, TV-t és eg\pe NpV]OpNHNHW PLHOWW FVDWODNR]WDWQD YDJ\ kihúzna bármilyen vezetéket. Tájékozódjon a csatlakoztatni kívánt készülékek használati útmutatójában is további információkért. Csatlakoztatás Audio készülékhez FVDWRUQiV HUVtW audio (hang) bemeneti csatlakozó Dolby Digital dekóder Digitális audio (hang) bemeneti csatlakozó Analóg audio (hang) kimenet Digitális audio (hang) kimenet Csatlakoztatás TV-hez (kép nézéshez) 1 módszer '9' OHMiWV]y FVDWRUQiV V]WHUHR HUVtW YDJ\ 'ROE\ 3UR /RJLF GHNyGHU 2 módszer '9' OHMiWV]y HUVtW 'ROE\ 'LJLWDO GHNyGHUUHO'76 GHNyGHUUHO 13 &VDWODNR]WDWiV NLYiODV]WiVD Csatlakoztatás TV-hez 79 QRUPiO V]pOHVNpSHUQ\V NLYHWtWV VWE«Legjobb kép Alap audio (hang) Jó kép Jobb kép (Ha RGB van kiválasztva a beállítás menüben) Audio (hang) bemeneti csatlakozók Video (kép) bemeneti csatlakozó S-Video csatlakozó Scart csatlakozó Csatlakoztatás TV-hez (kép nézéshez) DVD lejátszó + TV Video (kép) bemeneti csatlakozóval 1 módszer DVD lejátszó + TV S- Video bemeneti csatlakozóval 2 módszer (Ha az S-Video van kiválasztva a,,video OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás)-nál). DVD lejátszó + TV Scart bemeneti csatlakozóval (Audio és Video) 3 módszer (Ha a Scart csatlakozó van kiválasztva a,,video OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás)-nál). +D D 6FDUW YDQ NLYiODV]WYD D] 69LGHR HVHWOHJ QHP PN GKHW +D D] 69LGHR YDQ NLYiODV]WYD D 6FDUW HVHWOHJ QHP PN GKHW 14 /HPH] OHMiWV]iVD /HMiWV]iV HOWW Menü nyelvének kiválasztása Kapcsolja be a TV-t és nyomja meg a,,tv/video" gombot a video üzemmód kiválasztásához. Kapcsolja be az Audio készüléke(ke)t és válassza ki az AUXot, CD-t vagy DVD-t. Tájékozódjon az Audio készülék(ek) használati utasításában is. Miután bedugta a lejátszót, a DVD Be/kikapcsoló JRPE HOV DONDORPPDO W UWpQ PHJQ\RPiVDNRU H] MHOHQLN PHJ D NpSHUQ\Q Ha ki szeretne választani egy nyelvet, nyomjon meg egy ennek PHJIHOHO V]iP JRPERW (] D IHOLUDW FVDN D OHMiWV]y OHJHV OHJHOV EHGXJiVDNRU MHOHQLN PHJ Lejátszás Folytatás funkció Nyomja meg az,,open/close" (kinyit/becsuk) gombot. $ NpV]HQOpWL MHO]IpQ\ NLDOV]LN pv D OHPH]WiOFD NLQ\tOLN Helyezzen óvatosan egy lemezt címkével felfele nézve a lemeztálcába. Nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot vagy az,,open/close" (kinyit/becsuk) gombot a lemeztálca becsukásához. Amikor megállítja a lemez lejátszását, a lejátszó megjegyzi, hogy hol állt meg a lejátszás, így amikor újra megnyomja a,,play" (lejátszás) gombot, ott fogja folytatni a lejátszást, ahol abba hagyta (hacsak nem vette ki a lemezt, nem nyomta meg kétszer a,,stop" (megállítás) gombot vagy nem húzta ki a lejátszót.). Ha a lejátszót 5 percig szünet üzemmódban hagyja, meg fog állni. A készülék automatikusan kikapcsolódik kb. 30 perc után, ha megállított üzemmódban hagyja. (automatikus kikapcsolás tulajdonság). +D D NpV]OpNHW PHJiOOtWRWW ]HPPyGEDQ KDJ\MD HJ\ SHUFQpO KRVV]DEE LGUH EiUPLO\HQ IHOKDV]QiOyL EHDYDWNR]iV QpONO D NpSHUQ\ NtPpO DNWLYiOyGLN pv D 79 NpSHUQ\ LVPpWOGHQ elsötétedik és kivilágosodik. Nyomja meg a,,play" (lejátszás) gombot a normális lejátszás folytatásához. Ez a jel érvénytelen gomb megnyomását jelenti. 15 /HPH] OHMiWV]iVD Lejátszás megállítása Nyomja meg a,,stop" (megállítás) gombot lejátszás közben. Lemez kivétele Nyomja meg az,,open/close" (kinyit/becsuk) gombot. Lejátszás szüneteltetése Nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) vagy a,,step" (léptetés) gombot a távirányítón lejátszás közben. - A kép megáll, nincs hang. - A folytatáshoz nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot még egyszer. /pswhw PR]JiVRV OHMiWV]iV NLYpYH &'W 4 Nyomja meg a,,step" (léptetés) gombot a távirányítón lejátszás közben. - A gomb minden egyes megnyomásakor egy új képkocka jelenik meg. - $ OpSWHW ]HPPyG DODWW QHP KDOOKDWy KDQJ - Nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot a normális lejátszás folytatásához. $ OpSWHW PR]JiVRV OHMiWV]iV FVDN D] HOUH W UWpQ OHMiWV]iVNRU PN GLN 5 Lassított mozgásos lejátszás 1\RPMD PHJ D Ä):' HOUH YDJ\ Ä5(9 6($5&+ (hátra keresés) gombot a távirányítón a szünet vagy OpSWHW PR]JiVRV ]HPPyG DODWW - A,,SEARCH" (keresés) gomb megnyomásával kiválaszthatja a normál sebesség 1/2, 1/4 vagy 1/8iYDO W UWpQ ODVVtWRWW PR]JiVRV OHMiWV]iVW - A lassított üzemmód alatt nem hallható hang.

7 - Nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot a normális lejátszás folytatásához. - 9&' OHMiWV]iVD N ]EHQ D KiWUDIHOH W UWpQ ODVVtWRWW PR]JiVRV OHMiWV]iV QHP PN GLN 16 $ NHUHVpV pv XJUiV IXQNFLyN KDV]QiODWD /HMiWV]iV N ]EHQ J\RUVDQ NHUHVKHW D IHMH]HWHN YDJ\ PVRUV]iPRN N ] WW YDJ\ D] XJUiV IXQNFLy KDV]QiODWiYDO D N YHWNH] NLYiODV]WiVKR] XJRUKDW )HMH]HWHN YDJ\ PVRUV]iPRN N ] WWL NHUHVpV 1 /HMiWV]iV N ]EHQ Q\RPMD PHJ D] Ä):' HOUH vagy,,rev SEARCH" (hátra keresés) gombot a távirányítón. Nyomja meg a,,reverse" (hátra) vagy a,,forward 6($5&+ HOUH NHUHVpV JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ pv Q\RPMD meg újra a gyorsabb kereséshez (2X/4X/8X/16X/32X/normál sebesség, sorrendben) a DVD-n. Nyomja meg a,,reverse" (hátra) vagy a,,forward 6($5&+ HOUH NHUHVpV JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ pv Q\RPMD meg újra a gyorsabb kereséshez (4X/8X/normál sebesség, sorrendben) a VCD-n és CD-n. $ QRUPiO VHEHVVpJ OHMiWV]iVKR] YDOy YLVV]DWpUpVKH] nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot. 0VRUV]iPRN iwxjuivd 2 Lejátszás közben nyomja meg a,,next SKIP" N YHWNH]UH XJUiV YDJ\ Ä%$&. 6.,3 (visszaugrás) gombot. DVD lejátszása közben ha megnyomja a,,next SKIP" N YHWNH]UH XJUiV JRPERW D N YHWNH] IHMH]HWKH] XJULN D lejátszás. Ha megnyomja a,,back SKIP" (visszaugrás) gombot, a fejezet elejére ugrik a lejátszás. Még egyszeri PHJQ\RPiViYDO D] HO] IHMH]HW HOHMpUH XJULN D OHMiWV]iV VCD 2.0,,MENU OFF" (kikapcsolt menü) üzemmódban W UWpQ OHMiWV]iVDNRU 9&' YDJ\ &' OHMiWV]iVD N ]EHQ KD PHJQ\RPMD D Ä1(;7 6.,3 N YHWNH]UH XJUiV JRPERW DVD esetében (8x/16x/32x) keresés üzemmódban vagy VCD esetében nagy VHEHVVpJ OHMiWV]iVNRU QHP D N YHWNH] PVRUV]iPKR] XJULN D OHMiWV]iV +D PHJQ\RPMD D Ä%$&. 6.,3 YLVV]DXJUiV JRPERW D PVRUV]iP HOHMpUH XJULN D OHMiWV]iV 0pJ HJ\V]HUL PHJQ\RPiViYDO D] HO] PVRUV]iP HOHMpUH XJULN D OHMiWV]iV hallható hang. Ha a 2x SCAN AUDIO (hang letapogatás) funkció ON (be) állásba van állítva a SETUP MENU-ben (beállítás menü) nem hallható hang olyan lemezek esetében, amelyeket LPCM-mel, DTS-sel vagy MPEG-2-vel vettek fel. $ OHPH]WO IJJHQ HVHWOHJ nem hallható hang amikor a lemez 2X lejátszás üzemmódban van. +D HJ\ PVRUV]iP SHUFQpO KRVV]DEE 9&' OHMiWV]iVD N ]EHQ pv PHJQ\RPMD D Ä1(;7 6.,3 N YHWNH]UH XJUiV JRPERW SHUFFHO HOEEUH XJULN D OHMiWV]iV +D PHJQ\RPMD D,,BACK SKIP" (visszaugrás) gombot, 5 perccel visszaugrik a lejátszás. 9&' PHQ ]HPPyGEDQ YDJ\ PVRUV]iP EHPXWDWiV IXQNFLyEDQ W UWpQ OHMiWV]iVD N ]EHQ KD PHJQ\RPMD D Ä1(;7 6.,3 N YHWNH]UH XJUiV JRPERW D N YHWNH] PHQUH YDJ\ D N YHWNH] PVRUV]iP EHPXWDWiV NLMHO]pVUH ugrik. Ha megnyomja a,,back SKIP" (visszaugrás) gombot, D] HO] PHQUH YDJ\ D] HO] PVRUV]iP EHPXWDWiV kijelzésre ugrik. (ld. 21. Oldal) 17 $ NLMHO]} IXQNFLy KDV]QiODWD DVD lejátszásakor 1 - Lejátszás közben nyomja meg a,,display" NLMHO] JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ $] DNWXiOLV FtPIHMH]HW IHMH]HW V]iP pv HOWHOW LG PHJMHOHQLN D NLMHO]Q A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával kiválaszthat egy címfejezetet vagy fejezet számot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb vagy a szám gombok KDV]QiODWiYDO EHtUKDW HOWpU FtPIHMH]HW YDJ\ IHMH]HW V]iPRW majd nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. +RJ\ EHtUKDVVD D] LGW DKRQQDQ NH]GHQL V]HUHWQp D lejátszást, használja a,,left/right" (balra/jobbra) gombot D NLYiODV]WiVKR] PDMG KDV]QiOMD D V]iP JRPERNDW D] LG beírásához. Majd nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. 2-1\RPMD PHJ D Ä',63/$< NLMHO] JRPERW D távirányítón kétszer. $] DNWXiOLV KDQJ IHOLUDWR]iV pv KDQJHU V]Dbályzó megjelenik. $ NpSHUQ\ IHOLUDW HOWQWHWpVpKH] Q\RPMD PHJ D Ä',63/$< NLMHO] JRPERW LVPpW CD/VCD lejátszásakor 1 - Lejátszás közben nyomja meg a,,display" NLMHO] JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ $] DNWXiOLV PVRUV]iP V]iPD HOWHOW LG pv KDQJHU V]DEiO\]y PHJMHOHQLN D NLMHO]Q A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával NLYiODV]WKDW HJ\ PVRUV]iPRW $] Ä83'2:1 IHOOH JRPE YDJ\ D V]iP JRPERN KDV]QiODWiYDO EHtUKDW HOWpU PVRUV]iP V]iPRW PDMG Q\RPMD PHJ D] Ä(17(5 (belépés) gombot. Hogy EHtUKDVVD D] LGW DKRQQDQ NH]GHQL V]HUHWQp D lejátszást, használja a,,left/right" (balra/jobbra) gombot D NLYiODV]WiVKR] PDMG KDV]QiOMD D V]iP JRPERNDW D] LG beírásához. Majd nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. $ NpSHUQ\ IHOLUDW HOWQWHWpVpKH] NLMHO] JRPERW LVPpW nyomja meg a,,display" Mi a fejezet? 0LQGHQ HJ\HV FtPIHMH]HWHW D '9'Q IHO OHKHW RV]WDQL IHMH]HWHNUH KDVRQOyDQ D PVRUV]iPRNKR] egy audio CD-n). Mi a címfejezet? (J\ '9' W EE NO QE ] FtPIHMH]HWHW WDUWDOPD]KDW 3pOGiXO KD HJ\ OHPH] QpJ\ ILOPHW WDUWDOPD] mindegyiket lehet egy címfejezetnek tekinteni. 18,VPpWHOW OHMiWV]iV $] DNWXiOLV PVRUV]iP IHMH]HW FtPIHMH]HW HJ\ NLYiODV]WRWW V]DNDV] $% YDJ\ D] HJpV] OHPH] (csak VCD/CD esetén) megismétlése. DVD lejátszásakor 1 2 Nyomja meg a,,repeat" (ismétlés) gombot a WiYLUiQ\tWyQ $] LVPpWOpV NpSHUQ\MH megjelenik. A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a fejezetet, címfejezetet vagy A-B szakaszt. - A-B szakasz ismétlése Nyomja meg a,,repeat" (ismétlés) gombot. Válassza ki az $% V]DNDV]W D NpSHUQ\Q D Ä/()75,*+7 EDOUDMREEUD gomb segítségével. Vagy nyomja meg az A-B gombot a távirányítón. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot annál a pontnál, ahonnan az ismételt lejátszást kezdeni szeretné (A). A B automatikusan kivilágítódik. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot annál a pontnál, ahonnan az ismételt lejátszást be szeretné fejezni(b).

8 $ EHiOOtWRWW $% V]DNDV] OHMiWV]iVD DGGLJ LVPpWOGLN DPtJ D] ismétlés funkciót ki nem kapcsolja. 3 4 Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. A normális lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a,,repeat" (ismétlés) gombot, majd nyomja meg a,,left/right" (balra/jobbra) gombot az,,off" (ki) állás kiválasztásához és nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. A DVD a fejezetek vagy címfejezetek lejátszását ismétli, a CD és VCD a lemez vagy PVRUV]iPRN OHMiWV]iViW LVPpWOL $ OHPH]WO IJJHQ D] LVPpWOpV IXQNFLy HVHWOHJ QHP PN GKHW +D D FtPIHMH]HW YDJ\ PVRUV]iP YpJHW pu PpJ PLHOWW NLMHO OQp D V]DNDV] Yégét FtPIHMH]HW YDJ\ PVRUV]iP YpJH OHV] DXWRPDWLNXVDQ D % 9&' ]HPPyGEDQ 0(18 21 ]HPPyG H] D IXQNFLy QHP PN GLN (B), a 19 OHMiWV]iV 3URJUDPR]RWW OHMiWV]iV pv YpOHWOHQV]HU Programozott lejátszás (DVD/VCD/CD) Nyomja meg a,,mode" (üzemmód) gombot. A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a,,program" (programozott) üzemmódot. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb KDV]QiODWiYDO YiODVV]D NL D] HOV IHMH]HWHW YDJ\ PVRUV]iPRW D SURJUDP hozzáadásához. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. A kiválasztott számok megjelennek a,,program Order" (program sorrend) táblázatban. 4 Nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot. A lemez a beprogramozott sorrendben lesz lejátszva. 9pOHWOHQV]HU OHMiWV]iV '9'9&'&' $ OHPH]WO IJJHQ D programozott és YpOHWOHQV]HU OHMiWV]iV funkció esetleg nem PN GKHW 1 2 Nyomja meg a,,mode" (üzemmód) gombot. A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a,,random" YpOHWOHQV]HU ]HPPyGRW 1\RPMD PHJ D] VCD 2.0 üzemmódban (MENU ON üzemmód) ezek D IXQNFLyN QHP PN GQHN,,ENTER" (belépés) gombot. A lemez YpOHWOHQV]HU VRUUHQGEHQ OHV] OHMiWV]YD A lejátszás normális folytatásához nyomja meg a,,clear" (törlés) gombot. 20 $ OHPH] EHPXWDWiV IXQNFLy KDV]QiODWD 0VRUV]iP EHPXWDWiV 9&'. LMHO]L PLQGHQ HJ\HV PVRUV]iP NH]G NpSpW pv D PVRUV]iP számát Lejátszás közben nyomja meg a,,top MENU" IHOV PHQ JRPERW Nyomja meg az,,up/down" (fel/le) gombot a Ä75$&. 9,(: PVRUV]iP EHPXWDWiV üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. meg az,,enter" (belépés) gombot. meg az,,enter" (belépés) gombot. (fel/le) gomb használatával YiODVV]D NL D NtYiQW NpSHUQ\ OiWyV] JHW 0DMG nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. A kijelzés kikapcsolásához nyomja meg ismét az,,angle" (látószög) gombot. $ I KDQJHU V]DEiO\R]y IXQNFLy KDV]QiODWD 1\RPMD PHJ D Ä',63/$< NLMHO] JRPERW NpWV]HU $] Ä83'2:1 IHOOH JRPE KDV]QiODWiYDO YiODVV]D NL D PHJIHOHO KDQJHUW $ I KDQJHU V]DEiO\R]y IXQNFLy OHKHWYp WHV]L D OHMiWV]y NLPHQHWL KDQJHUHjének beállítását. Ez arra használható, hogy egyeztesse a lejátszó kimeneti jelszintjét más készülékekhez a rendszerben. $ I KDQJHU V]DEiO\]y IXQNFLy D '76VHO HOOiWRWW &'N HVHWpEHQ QHP PN GLN D Ä92/80( KDQJHU V]LQW DODWW Ha a,,digital OUTPUT" (digitális kimenet),,bitstream"-re van állítva a,,setup MENU"EHQ EHiOOtWiV PHQ D KDQJHU V]DEiO\R]iV IXQNFLy QHP PN GLN 24 $ N Q\YMHO]} IXQNFLy KDV]QiODWD $ N Q\YMHO] IXQNFLy OHKHWYp WHV]L KRJ\ PHJMHO OKHVVHQ UpV]HNHW D '9'Q YDJ\ 9&'Q 0(18 2)) PHQ NLNDSFVROYD ]HPPyG KRJ\ NpVEE J\RUVDQ PHJWDOiOKDVVD D]W D UpV]W $ N Q\YMHO] IXQNFLy KDV]QiODWD '9'9&' Egyszerre legfeljebb három jelenet lehet megjelölve. VCD 2.0 üzemmódban (MENU ON üzemmód) ez D IXQNFLy QHP PN GLN Lejátszás közben nyomja meg a,,bookmark" N Q\YMHO] JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ (J\ MHO] PHJMHOHQtWGLN A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb KDV]QiODWiYDO PHQMHQ HO D NtYiQW N Q\YMHO] ábrácskáig. Amikor elérte a megjelölni kívánt jelenetet, nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Az ábrácska átváltozik egy számmá (1, 2 vagy 3). 1\RPMD PHJ D Ä%22.0$5. N Q\YMHO] gombot a kijelzés kikapcsolásához. Egy megjelölt jelenet visszahívása Lejátszás közben nyomja meg a,,bookmark" N Q\YMHO] JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával válasszon ki egy megjelölt jelenetet. Nyomja meg a,,play/pause" (lejátszás/szünet) gombot a megjelölt jelenethez ugráshoz.. Q\YMHO] W UOpVH Lejátszás közben nyomja meg a,,bookmark" N Q\YMHO] JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ 2 3 A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a törölni kívánt N Q\YMHO] V]iPiW Nyomja meg a,,clear" (töröl) gombot a N Q\YMHO] V]iPiQDN W UOpVpKH] 1\RPMD PHJ D Ä%22.0$5. N Q\YMHO] JRPERW D NLMHO]pV $ OHPH]WO IJJHn QHP PN GKHW a N Q\YMHO] IXQNFLy HVHWOHJ kikapcsolásához. 25 $ QDJ\tWiV pv ' KDQJ]iV IXQNFLyN KDV]QiODWD A nagyítás funkció használata (DVD/VCD) Lejátszás közben vagy szünet üzemmódban nyomja meg a,,zoom" (nagyítás) gombot a WiYLUiQ\tWyQ (J\ QpJ\]HW PHJMHOHQtWGLN D NpSHUQ\Q AZ,,UP/DOWN" (fel/le) vagy,,left/right" (balra/jobbra) gombok használatával válassza NL D NpSHUQ\ QDJ\tWDQL NtYiQW UpV]pW Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. - DVD lejátszása közben nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot a sorrendben 2X/4X/normális nagyításhoz.

9 - VCD lejátszása közben nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot a sorrendben 2X/normális nagyításhoz. A 3D hangzás funkció használata A szimulált surround hatás (térhatás) (SPATIALIZER N-2-2) a lemez tartalmától függ. Ha a készüléket a sztereo rendszerhez FVDWODNR]WDWMD MDYtWKDWMD D KDQJ PLQVpJHW pv QDJ\REE surround hatást (térhatás) teremthet. Ez a tulajdonság akkor hasznos, amikor a DVD lejátszót két csatornás sztereóval használja az analóg kimeneteken keresztül. /3&0PHO YDJ\ '76VHO IHOYHWW OHPH]HNQpO QHP PN GLN Amikor a,,dolby DIGITAL OUT" (Dolby Digital kimenet) vagy az,,mpeg-2 DIGITAL OUT" (MPEG-2 digitális kimenet),,bitstream"-re van állítva a,,setup MENU"-ben (beállítás PHQ D ' KDQJ]iV IXQNFLy QHP PN GLN A 3D hangzás csak azoknál a lemezeknél lehetséges, melyek DOLBY SURROUND vagy DOLBY DIGITAL használatával lettek felvéve. Azonban ezen lemezek némelyike nem tartalmaz hátsó csatornás hang jeleket. A lemezwo IJJHQ D QDJ\tWiV és 3D hangzás funkciók HVHWOHJ QHP PN GKHWQHN 1 2 Lejátszás közben nyomja meg a,,3d SOUND" (3D hangzás) gombot. A,,3D SOUND" (3D hangzás) jelzés PHJMHOHQtWGLN D NpSHUQ\Q *\]GM Q PHJ DUUyO KRJ\ a,,dolby DIGITAL OUT" (Dolby Digital kimenet) vagy az,,mpeg-2 DIGITAL OUT" (MPEG-2 digitális kimenet),,pcm"-re legyenek állítva. Nyomja meg az,,up/down" (fel/le) gombot a 3D hangzás tulajdonság be- vagy kikapcsolásához. 26 $ EHiOOtWiV PHQ KDV]QiODWD $ EHiOOtWiV PHQ OHKHWYp WHV]L D '9' OHMiWV]y V]HPpO\UH V]DEiViW D]iOWDO KRJ\ NLYiODV]WKDW V]iPRV Q\HOY EHiOOtWiVW EHiOOtWKDWMD D V]OL WLOWiV V]LQWMpW VW EHiOOtWKDWMD D OHMiWV]yW D WHOHYt]LyMD NpSHUQ\MpQHN WtSXViKR] 1 n o p q r Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot a távirányítón. Lejátszó menü: $ NLMHO] Q\HOYpQHN EHiOOtWiVD OG Oldalon). A lejátszó választás menüjének használatával YiODVV]D NL D OHMiWV]y NpSHUQ\ NLMHO]MpQHN Q\HOYpW Lemez menü: A menü nyelvének beállítása (ld. 28. Oldalon). A menü választás menüjének használatával válassza ki a kívánt nyelvet a DVD lemez menüjének kijelzéséhez. Beszéd: A beszéd nyelvének beállítása (ld. 29. Oldalon). A beszéd választás menüjének használatával válassza ki a KDQJ PVRUV]iP Q\HOYpW Feliratozás: A feliratozás nyelvének beállítása (ld. 29. Oldalon). A feliratozás választás menüjének használatával válassza ki a kívánt nyelvet a lemez feliratozásának kijelzéséhez. 6]OL WLOWiV $ V]OL WLOWiV V]LQWMpQHN EHiOOtWiVD OG 2OGDORQ $ V]OL WLOWiV OHKHWYp WHV]L D IHOKDV]QiOy számára, hogy beállítsa a szükséges mértékben a gyerek HOWLOWiViW D NiURV ILOPHN Qp]pVpWO PLQW SpOGiXO HUV]DNRW IHOQWW WpPiM~ DQ\DJRW VWEW WDUWDOPD]yN s t Hang opciók: A hang opciók beállítása (ld. A 31. Oldalon).LMHO] RSFLyN $ NLMHO] RSFLyN EHiOOtWiVD OG $ Oldalon). Használatával kiválaszthatja a nézni kívánt NpSHUQ\ WtSXViW pv V]iPRV NLMHO] RSFLyW 2 3 $ OHPH]WO IJJHQ QpKiQ\ Használja az,,up/down" (fel/le) gombot a WiYLUiQ\tWyQ D NO QE ] PHQ SRQWRN hozzáféréséhez. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot a menü alpontok hozzáféréséhez. $ EHiOOtWiV XWiQ D EHiOOtWiVL NpSHUQ\ HOWQWHWpVpKH] Q\RPMD meg ismét a,,setup" (beállítás) gombot. Beállítás menü kiválasztás HVHWOHJ QHP PN GKHW 27 $ Q\HOY WXODMGRQViJRN EHiOOtWiVD +D HOUH EHiOOtWMD D OHMiWV]y PHQW D OHPH] PHQW D EHV]pG pv IHOLUDWR]iV Q\HOYHW H] PLQGHQ alkalommal automatikusan érvényesül amikor filmet néz. Az angol beállítása A lejátszó menü használata Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a,,player MENU"-t (lejátszás menü). Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki az,,english"-t (angol). Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. - Az,,ENGLISH" (angoo NL YDQ YiODV]WYD pv D NpSHUQ\ visszatér a,,setup MENU"-höz (beállítás menü). - A,,SETUP MENU" (beállítás menü) eltüntetéséhez nyomja meg a,,return" (visszatérés) gombot. Az angol beállítása A lemez menü nyelv használata (] D IXQNFLy FVDN D OHPH] PHQ NpSHUQ\LQ OpY szöveg nyelvét változtatja meg Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a,,disc MENU"-t (lemez menü). Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki az,,english"-t (angol). - Válassza ki az,,others"-t (egyéb), ha a kívánt nyelv nem szerepel a listán. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. - Az,,ENGLISH" (angoo NL YDQ YiODV]WYD pv D NpSHUQ\ visszatér a,,setup MENU"-höz (beállítás menü). $ Q\HOY WXODMGRQViJRN EHiOOtWiVD A beszéd nyelv használata Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot. Nyomja meg az,,up/down" (fel/le) gombot az,,audio" (hang) eléréséhez. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Nyomja meg az,,up/down" (fel/le) gombot az,,english" (angol) kiválasztásához.

10 - Válassza ki az,,original"-t (eredeti), ha azt szeretné, hogy D KDQJ PVRUV]iPRN Q\HOYH DODSEHiOOtWiVNpQW D] D] HUHGHWL nyelv legyen, amelyen a lemezt felvették. - Válassza ki az,,others"-t (egyéb), ha a kívánt nyelv nem szerepel a listán Ha a kiválasztott nyelv nincs felvéve a lemezre, az HUHGHWL HOUH IHOYHWW Q\HOY Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. - Az,,ENGLISH" (angol) ki van váldv]wyd pv D NpSHUQ\ visszatér a,,setup MENU"-höz (beállítás menü). A feliratozás nyelv használata Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot. Nyomja meg az,,up/down" (fel/le) gombot a,,subtitle" (feliratozás) kiválasztásához. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Használja az,,up/down" (fel/le) gombot az,,english" (angol) kiválasztásához. választódik ki. Hogy a,,setup MENU" EHiOOtWiV PHQ HOWQM Q - Válassza ki az,,automatic"-ot (automatikus), ha azt szeretné, hogy a feliratozás nyelve megegyezzen a beszéd kiválasztott nyelvével. - Válassza ki az,,others"-t (egyéb), ha a kívánt nyelv nem szerepel a listán. Néhány lemez esetleg nem tartalmazhatja azt a nyelvet, amit kezdeti nyelveként kiválasztott, ebben az esetben a lemez a saját eredeti nyelv beállítását használja. vagy visszatérjen a PHQ NpSHUQ\ D beállítás közben, nyomja meg a,,return" (visszatérés) gombot. 5 - Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. $] Ä(1*/,6+ DQJRO NL YDQ YiODV]WYD pv D NpSHUQ\ visszatér a,,setup MENU"-höz (beállítás menü). 29 $ V]O}L WLOWiV EHiOOtWiVD $ V]OL WLOWiV IXQNFLy D]RNQiO D '9'NQpO PN GLN DPHO\HN V]DEiO\R]iVVDO YDQQDN PHJMHO OYH ± H] VHJtWL D '9'N WtSXViQDN HOOHQU]pVpW DPLNHW D FVDOiGMD LV Qp] /HJIHOMHEE V]DEiO\R]iVL V]LQW lehet egy lemezen Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" EHiOOtWiV JRPERW $ EHiOOtWiV PHQ NpSHUQ\ megjelenik. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza NL D Ä3DUHQWDO W V]OL WLOWiV 1\RPMD PHJ D] Ä(17(5 EHOpSpV JRPERW $ V]OL WLOWiV NpSHUQ\ megjelenik. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a,,use Password"-t (jelszó használata). A,,LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a,,yes"-t (igen), ha szeretne jelszót használni. Nyomja meg az,,enter" (belépés) JRPERW $ MHOV]y EHtUiV NpSHUQ\ PHJMHOHQLN ËUMD EH D MHOV]DYiW $ MHOV]y ~MUD EHtUiV NpSHUQ\ PHJMHOHQLN D MHOV]y PHJHUVtWpVpKH] ËUMD EH D MHOV]DYiW LVPpW $ V]OL WLOWiV NpSHUQ\ PHJMHOHQLN $ V]DEiO\R]iVL V]LQWUO $ V]DEiO\R]iVL V]LQW FVDN DNNRU PN GLN KD D MHOV]y KDV]QiODWD,,Yes"-re (igen) van állítva. A lejátszó feloldásához a,,left/right" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a,,no"-t (nem). Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával kiválaszthatja a szabályozás szintjét. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. - Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a szintet (pl. LEVEL 6 (6-os szint)) és nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. A 7-es szintet tartalmazó lemezt most nem lehet lejátszani. - A szabályozási szint törléséhez a,,left/right" (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a,,no"-t (nem) a jelszó használata menüpontban. 7 A jelszó megváltoztatásáról - Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a,,change Password" (jelszó megváltoztatás) menüpontot. A MHOV]y PHJYiOWR]WDWiV NpSHUQ\ PHJMHOHQLN - Írja be az új jelszavát. Írja be újra az új jelszavát. +RJ\ HOWQWHVVH D EHiOOtWiV PHQW YDJ\ YLVV]DWpUMHQ D PHQ NpSHUQ\K ] D EHiOOtWiV közben, nyomja meg a,,return" (visszatérés) gombot. Ha elfelejtette a jelszavát, nézze meg a,,forget Password" (jelszó elihohmwpvh UpV]W D +LEDNHUHV táblázatban. 30 $ KDQJ RSFLyN EHiOOtWiVD n Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki az,,audio OPTIONS" (hang opciók) menüpontot. Majd nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt menüpontot. Majd nyomja meg a,,left/right" (balra/ jobbra) gombot. DOLBY DIGITAL OUT (kimenet)/o MPEG-2 DIGITAL OUT (kimenet) 1 PCM: PCM(2 csatornás) 48 khz/16 Bit-es hangra alakít át. Válassza ki a PCM-et, amikor analóg hang kimeneteket használ. 2 BITSTREAM: Dolby Digital BITSTREAM-re alakít át 5.1 csatornás (MPEG-2 esetében 7.1 csatornás). Válassza ki a BITSTREAM-et, amikor digitális hang kimenetet használ. 0HJMHJ\]pV hj\homhq DUUD KRJ\ D PHJIHOHO GLJLWiOLV kimenetet válassza ki, különben nem fog hangot hallani. p DTS 1 ON (be): Csak a digitális kimeneten keresztül ad ki DTS BITSTREAM jelet. Válassza ki a DTS-t, amikor DTS dekóderhez csatlakoztat. 2 OFF (ki): Nem ad ki digitális jelet.,,dynamic COMPRESSION" (dinamikus tömörítés) 1 ON (be): a dinamikus tömörítés kiválasztásához. 2 OFF (ki): A normális tartomány kiválasztásához.,,2x SCAN AUDIO" (2x hang letapogatás) 1 ON (be): Bekapcsolja a 2x hangot. 2 OFF (ki): Kikapcsolja a 2x hangot. Ha a 2x SCAN AUDIO menüpont,,on"-ra (be) van állítva a beállítás menüben, nem lehet hangot hallani azokon a lemezeken, amelyeket LPCM-mel, DTS-sel vagy MPEG2-vel vettek fel. q r Hogy eltüntesse a beállítás menüt vagy visszatérjen a PHQ NpSHUQ\K ] D beállítás közben, nyomja meg a,,return" (visszatérés) gombot.

11 Ezen termék bizonyos hang tulajdonságai (funkciói) a Desper Products, Inc. licensze alapján vannak készítve. A Spatializer és a,,kör a négyzetben" ábra a Desper Products, Inc. WXODMGRQiEDQ OpY YpGMHJ\HN Gyártva a Dolby Laboratories licensze alapján. A,,Dolby",,,Pro Logic" és a dupla-d jel a Dolby Laboratories védjegyei. Titkos nem publikált munkák Dolby Laboratories Inc. Minden jog fenntartva. A,,DTS" és a,,dts Digital Out" a Digital Theater Systems, Inc. védjegyei. 31 $ NLMHO]} RSFLyN EHiOOtWiVD n Amikor nem játszik le lemezt, nyomja meg a,,setup" (beállítás) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki az Ä',63/$< 237,216 NLMHO] RSFLyN PHQSRQWRW 0DMG nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot. Az,,UP/DOWN" (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt menüpontot. Majd nyomja meg a,,left/right" (balra/ jobbra) gombot. TV képméretaránya 1 4:3 LETTER BOX: Válassza ezt, ha a DVD által V]ROJiOWDWRWW DUiQ\~ NpSHUQ\ WHOMHV HJpV]pW NtYiQMD Qp]QL PpJ KD D] gq 79MH NpSHUQ\ DUiQ\~ LV $ NpSHUQ\ DOVy pv IHOV UpV]pQ IHNHWH ViYRN MHOHQQHN PHJ 2 3$16&$1 9iODVV]D H]W KDJ\RPiQ\RV PpUHW 79 KH] KD D DUiQ\~ NpSHUQ\ N ]psv UpV]pW NtYiQMD Qp]QL $ NpS OHJV]pOV EDO pv MREE ROGDOD OH OHV] YiJYD 3 :,'( $ WHOMHV NpSHW Qp]KHWL D V]pOHVNpSHUQ\M TV-jén. o Állókép üzemmód 1 FIELD: 9iODVV]D H]W KD D NpSHUQ\ UHPHJ D] $872 (automatikus) üzemmódban. S-VIDEO: S-VIDEO jelet küld az AV JACK(SCART terminál)-ból (AV csatlakozó). PHQ NpSHUQ\K ] D EHiOOtWiV 32 +LEDNHUHV} WiEOi]DW 0LHOWW V]HUYt]KH] IRUGXOQD KLEDNHUHVpV Hibajelenség Elhárítás Oldalszám 6HPPLO\HQ PN GWHWpVW nem lehet végre hajtani a távirányítóval. (OOHQUL]]H D] HOHPHNHW D WiYLUiQ\tWyEDQ &VHUpUH V]RUXOKDWQDN Ne használja a távirányítót 6 méternél mevv]heeuo Távolítsa el az elemeket és tartson lenyomva egy vagy több JRPERW QpKiQ\ SHUFLJ KRJ\ D WiYLUiQ\tWyEDQ OpY 4. o. mikroprocesszort visszaállítsa kiindulási állapotába. Helyezze vissza az elemeket és próbálja ki újra a távirányítót. Nem játssza le a lemezt. *\]GM Q PHJ DUUyO KRJ\ D OHPH]W FtPNpYHO IHOIHOH WHWWHH EH (OOHQUL]]H D '9' 5pJLy V]iPiW Ez a lejátszó nem tud CD-ROM-okat, DVD-ROM-okat, CD-R-t stb. lejátszani. Tegyen be DVD-t, Video- CD-t vagy CD-t. Az 5.1 csatornás hangot csak az alábbi feltételek együttes WHOMHVOpVH HVHWpQ MiWVV]D OH $ '9' OHMiWV]y D PHJIHOHO HUVtWYHO YDQ VV]HNDSFVROYD $ OHPH] FVDWRUQiV KDQJJDO 7. o. Az 5.1 csatornás hangot nem játssza le o. lett felvéve. (OOHQUL]]H KRJ\ D OHMiWV]DQGy OHmez rendelkezik-e a,,dolby 5. 1 ch" jellel a külsején. (OOHQUL]]H KRJ\ D] DXGLR UHQGV]HUH PHJIHOHOHQ VV]H YDQH NDSFVROYD pv PN GLNH A ábrácska megjelenik a $ IXQNFLy YDJ\ XWDVtWiV QHP WHOMHVtWKHW MHOHQOHJ PHUW NpSHUQ\Q 1. A DVD szoftvere korlátozza ezt. 2. A DVD szoftvere nem támogatja a funkciót. (pl. látószögek) 3. 3LOODQDWQ\LODJ QHP HOpUKHW D IXQNFLy 4. Tartományon túli címfejezet vagy fejezet számot vagy keresési LGW NpUW o o. A lemez menü nem jelenik meg. A lejátszási mód különbözik a beállítás menüben kiválasztottól. $ NpSHUQ\ PpUHWDUiQ\ QHP (OOHQUL]]H KRJ\ D OHPH]QHN YDQH PHQMH o o. A beállítás menüben kiválasztott funkciók némelyike esetleg nem PN GKHW PHJIHOHOHQ KD D OHPH] QLQFV NyGROYD D YRQDWNR]y funkcióval. $ NpSHUQ\ DUiQ\ U J]tWYH YDQ D '9'Q *\]GM Q PHJ DUUyO KRJ\ D PHJIHOHO 'LJLWiOLV NLPHQHWHW 32. o. 31. o. változtatható meg. Nincs hang. választotta-e ki a hang opciók menüben. Elfelejtette a jelszavát. Üzemen kívüli állapotban nyomja meg a,,power" (bekapcsolás) gombot úgy, hogy nincs lemez a készülékben. Nyomja meg a,,stop" (megállítás) és,,play" (lejátszás) gombokat egyszerre az HOODSRQ PiVRGSHUF KRVV]DQ $ NLYiODV]WiV PHQ Q\HOY NLMHO]pV 30. o. megjelenik. Válassza ki a kívánt nyelv gombját. Nyomja meg a Ä6(783 EHiOOtWiV JRPERW D WiYLUiQ\tWyQ D V]OL WLOWiV ]HPPyG NLYiODV]WiViKR] $ V]OL WLOWiV PRVW IHO YDQ ROGYD DKRJ\ D NLMHO]Q LV OiWV]LN 1\RPMD PHJ D '2:1 JRPERW D V]OL WLOWiV PHQSRQW kiválasztásához. Nyomja meg az,,enter" (belépés) gombot és a jelszó megadása kijelzés megjelenik. Most beállíthatja a szabályozási szintet és megváltoztathatja a jelszavát egy új számra. Ha egyéb hibát tapasztal. A használati útmutatóban keresse meg azt a részt, amely az aktuális hiba vagy probléma magyarázását tartalmazza és követve az utasításokat hajtsa végre az eljárást újból. Ha a problémát még mindig nem sikerült megoldania, forduljon a legközelebbi szakszervizhez. 33 0V]DNL DGDWRN Hálózati feszültség Teljesítményfelvétel Tömeg Méretek 0N GpVL KPpUVpNOHW WDUWRPiQ\ 0N GpVL SiUDWDUWDORP WDUWRPiQ\ Általános AC V váltóáram, 50/60 Hz 17 W 3.1 kg Szél. 430 mm X Mélység 280 mm X Mag. 89 mm +5 C C 10% - 75% Olvasási sebesség: 3.49 ft/sec. /HMiWV]iVL LG PHJN ]HOtWOHJ HJ\ROGDODV HJ\UpWHJ DVD (DIGITAL VERSATILE DISC) CD: 12 cm (COMPACT DISC) lemez): 135 perc Olvasási sebesség: 1,2 1,4 m/sec. 0D[LPiOLV OHMiWV]iVL LG SHUF Lemez CD: 8 cm (COMPACT DISC) VCD: 12 cm Composite Video (Összetett kép) Olvasási sebesség: 1,2 1,4 m/sec. 0D[LPiOLV OHMiWV]iVL LG SHUF Olvasási sebesség: 1,2 1,4 m/sec.

12 Powered by TCPDF ( 0D[LPiOLV OHMiWV]iVL LG SHUF NpS KDQJ Kép kimenet Scart csatlakozó S-VIDEO SCART csatlakozó 2 csatornás *Frekvencia átvitel 2 csatornás: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés) R(piros): Vp-p (75 ohm terhelés) G(zöld): Vp-p (75 ohm terhelés) B(kék): Vp-p (75 ohm terhelés) Összetett kép: 1. 0 Vp-p (75 ohm terhelés) Világosságjel: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés) Szín jel: Vp-p (75 ohm terhelés) Világosságjel: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés) Krominanciajel: Vp-p (75 ohm terhelés) 2 csatornás: bal(1/l), jobb(2/r) Bal(1/L), jobb(2/r) 48 khz mintavételezési: 4 Hz 22 khz 96 khz mintavételezési: 4 Hz 44 khz 115 db 105 db % *: Névleges adatok Hang kimenet *S/N (jel/zaj) arány *Dinamikus tartomány *Teljes harmonikus torzítás A Samsung Electronics Co., Ltd a bejelentés nélküli változtatás jogát fenntartja. $ W PHJ pv PpUHW DGDWRN PHJN ]HOtWOHJHVHN 34.

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-E232 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379530

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-E232 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379530 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-P245 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379517

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-P245 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379517 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Fontos biztonsági figyelmeztetések 1) Olvassa el ezeket az utasításokat! Figyelem! FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató STRONG SRT 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az STRONG SRT 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC DVD-S38 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2392477

Az Ön kézikönyve PANASONIC DVD-S38 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2392477 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A távirányító használata

A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések. Legyen óvatos a távirányítóval, különösen mert kicsi és könnyű. A leejtéstől vagy a kemény ütéstől

Részletesebben

Auna AMP-5100 használati utasítás

Auna AMP-5100 használati utasítás Auna AMP-5100 használati utasítás Tisztelt Vevőnk, köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez azt mutatja, hogy Ön az audio berendezések tekintetében igényes vásárló. Büszkék vagyunk arra a hagyományra,

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta!

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! H Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! AV 100 jelátadó segítségével vezeték nélkül továbbíthatja audio/video készülékeinek (videó lejátszó, DVD, dekóder/sat, videokamera) jelét egy második

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

Gyors üzembehelyezési útmutató. ComboBox CE HD. Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére

Gyors üzembehelyezési útmutató. ComboBox CE HD. Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére Gyors üzembehelyezési útmutató ComboBox CE HD Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére Fontos biztonsági előírások - - Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. - - Kérjük, őrizze

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3304520

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3304520 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

DVX-6 00. Magyar. Használati Utasítás

DVX-6 00. Magyar. Használati Utasítás DVX-6 00 Magyar Használati Utasítás Tartozékok és az előlap Tartozékok Audio/Video Kábel 1 Elemek. 2 Használati Utasítás 1 Távirányító 1 Audio/Video Kábel Két elem Használati utasítás Távirányító Előlap

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VST VOM-1021DV. 10.2" TFT-LCD motoros DVD és monitor

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VST VOM-1021DV. 10.2 TFT-LCD motoros DVD és monitor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VST VOM-1021DV 10.2" TFT-LCD motoros DVD és monitor LÁMPA Figyelem Ne tartson mágneses tárgyat például hitelkártyát vagy mágneskártyát a monitor közelébe. Vezeték nélküli. Vezeték nélküli

Részletesebben

DVD VIDEO LEJÁTSZÓ. Használati útmutató

DVD VIDEO LEJÁTSZÓ. Használati útmutató DVD VIDEO LEJÁTSZÓ Használati útmutató 2 Fontos tudnivalók Ismerje meg a következô biztonsági szimbólumokat! FIGYELEM! Elektromos áramütés veszélye! Nem szabad kinyitni! Figyelmeztetés: Az elektromos áramütés

Részletesebben

CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER

CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER Használati útmutató + érdekességek a készülékről Németország számára készült, a Tchibo áruházban került forgalmazásba. A készülék hátlapja: Ebből látható, hogy gazdagon

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések 1. fejezet: Bevezetés A Media Player 100 olyan digitális médialejátszó, amely USB memóriához és kártyaolvasókhoz egyaránt csatlakoztatható. Az otthoni szórakoztatóközpontra csatlakozik, és lehetővé teszi

Részletesebben

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás 14 SZÍNES MONITOR Használati utasítás Modell: LSM C114M LSM C114P Mielőtt bekapcsolja, beállítja vagy használja a terméket, kérjük olvassa el az utasításokat! Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Olvassa

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)... A 7.1 hangszórók bekötése. 2

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)... A 7.1 hangszórók bekötése. 2 Termékismertető A: Analóg bemenetek és kimenetek B: Digitális S/PDIF bemenet és kimenet C: Belső analóg bemenetek C A B Üzembe helyezés A műveletek előtt végezze el a következőket: Ha alaplapi hangkártyával

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Yamada DVR-9300HX. Használati Utasítás

Yamada DVR-9300HX. Használati Utasítás Yamada DVR-9300HX Használati Utasítás 1 Tartalomjegyzék: Az antenna kábelek csatlakoztatása...3 Csatlakoztatás a TV-hez...4 Külső audió és videó eszköz csatlakoztatása...7 Házimozi csatlakoztatása...9

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, 2000, Me, and 98SE Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy 98SE, 500MHz-es

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Magyar 1. fejezet: Bevezetés TVGo A31 TVGo A31 1.1 A csomag tartalma

Magyar 1. fejezet: Bevezetés TVGo A31 TVGo A31 1.1 A csomag tartalma 1. fejezet: Bevezetés Ez az új Genius TVGo A31 eszköz ideális választás TV-hez, videókészülékhez vagy akár 1280 x 1024 képpont felbontású TFT / LCD / CRT monitorokhoz. Ez a TV/ Video eszköz lehetővé teszi,

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás

JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás Lejátszható formátumok: MP4/MP3/DVD/SVCD/VCD/DVCD/CD/WMA/JPEG Tartalomjegyzék A. Figyelmeztetések...2 B. Használat előtt...2 Kiegészítők...2 C. A

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVD625/021 http://hu.yourpdfguides.com/dref/989639

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVD625/021 http://hu.yourpdfguides.com/dref/989639 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató PHILIPS DVD625/021. Megtalálja a választ minden kérdésre az PHILIPS DVD625/021 a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

A Memory Stick lejátszó használata

A Memory Stick lejátszó használata Használat A Memory Stick lejátszó használata A Memory Stickekről Ne tárolja a Memory Stickeket olyan helyeken, amelyek statikus elektromosságnak vagy elektromos interferenciának vannak kitéve, különben

Részletesebben

JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kezelési útmutató

JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kezelési útmutató JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kezelési útmutató Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! FIGYELMEZTETÉS A terméket ne szerelje a vezető ülés közelébe,

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-EF420 BDV-EF220 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-EF220 BDV-EF420 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-EF420 2 A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CLATRONIC DVD 608 HC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2416560

Az Ön kézikönyve CLATRONIC DVD 608 HC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2416560 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Rúdhangsugárzó Üzembe helyezési útmutató HT-CT370 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés 1 A doboz tartalma 4 2 Elhelyezés 5 3 Csatlakoztatás 6 4 A rendszer bekapcsolása 8 5 Hanglejátszás 9 Alapműveletek A hangeffektusok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-NF7220 HU Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-NF7220 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-NF7220 2 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. VGA - DVI-D / kompozit választható (mechanikus kapcsoló)

KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. VGA - DVI-D / kompozit választható (mechanikus kapcsoló) KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. Műszaki jellemzők SMART Document Camera Modell SDC-330 Fizikai jellemzők Méret Felállított 28,9 cm széles 41,7 cm magas 37 cm mély (11 3/8" 16 3/8" 14 5/8") Összehajtott

Részletesebben

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DBM-21S. Beltéri dóm kamera. Felhasználói kézikönyv. Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

DBM-21S. Beltéri dóm kamera. Felhasználói kézikönyv. Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. DBM-21S Beltéri dóm kamera Felhasználói kézikönyv Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Szatellit Zrt. Bozsák Tamás TARTALOMJEGYZÉK 1. Felhasználói információk...

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő Felhasználói kézikönyv Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítő használatát mutatja be. Nem tér ki az eszköz telepítésére,

Részletesebben

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt a kézikönyvet

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210416

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210416 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

HORDOZHATÓ LCD-KÉPERNYŐS DVD-LEJÁTSZÓ Modell: MES-202 Rend. sz.: 372813

HORDOZHATÓ LCD-KÉPERNYŐS DVD-LEJÁTSZÓ Modell: MES-202 Rend. sz.: 372813 A CSOMAG TARTALMA A csomagban a következő tételeknek kell lenniük: Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Részletesebben

A valóság határait ostromoljuk

A valóság határait ostromoljuk A valóság határait ostromoljuk APanasonic a gépkocsiba építhetô audio- és videokészülékek terén végzett széleskörû kutatási és fejlesztési munkáját egyetlen fô cél mozgatja olyan technológiák, készülékek

Részletesebben

TV Használati útmutató

TV Használati útmutató TV Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Párosítás hallókészülékkel............................. 7 Jeltovábbítás........................................

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

16-18 Üzembe helyezés 16 A DVD-lejátszó bekapcsolása 16 A képernyőmenük nyelvének kiválasztása 16-18 A DVD-lejátszó illesztése a tévékészülékhez

16-18 Üzembe helyezés 16 A DVD-lejátszó bekapcsolása 16 A képernyőmenük nyelvének kiválasztása 16-18 A DVD-lejátszó illesztése a tévékészülékhez DVD-PLAYER GDP 2750 TARTALOM 4 GDP 2750 DVD-lejátszó 4 A DVD-lejátszó jellemzői 4 Szállított elemek 4 Lemezformátumok 5 Elhelyezés és biztonság 6-10 Áttekintés 6 A DVD-lejátszó elülső oldala 7 A DVD-lejátszó

Részletesebben

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Gyors telepítési útmutató

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Gyors telepítési útmutató Disk Station DS209j, DS209, DS209+, DS209+II Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás

Részletesebben

5 V / 40 ma a DVB-T vevőkészülék RF portján keresztül vagy 9 V DC / 100 ma külső 230 V AC/DC adapterrel

5 V / 40 ma a DVB-T vevőkészülék RF portján keresztül vagy 9 V DC / 100 ma külső 230 V AC/DC adapterrel Picture similar TARTALOM JEGYZÉK 1.0 BEVEZETŐ 1 2.0 A DOBOZ TARTALMA 1 3.0 BIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSOK 2 4.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA: 2 5.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA 3 1.0 BEVEZETŐ Köszönjük, hogy a Strong SRT ANT

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC NVSJ50EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/5756632

Az Ön kézikönyve PANASONIC NVSJ50EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/5756632 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HTB18 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5832492

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HTB18 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5832492 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. Legújabb

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DAEWOO DV-3000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3406135

Az Ön kézikönyve DAEWOO DV-3000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3406135 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

Hogyan kell a projektort használni?

Hogyan kell a projektort használni? Hogyan kell a projektort használni? Össze- és szétszerelési útmutató. Készítette: Sándor Tibor NYME MÉK 2006.03.14. 2 A projektor és tartozékai A+K x201-es projektor távirányító 230V-os tápkábel vga-vga

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS HT 800 HC

KEZELÉSI UTASÍTÁS HT 800 HC 5.1 ch output KEZELÉSI UTASÍTÁS HT 800 HC TM Fontos! Mielőtt használatba veszi a készüléket, kérjük olvassa el és tegye el a jöv őre való tekintettel. PROGRESSIVE SCAN Tartalom Figyelmébe ajánljuk Tartozékok

Részletesebben

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15 Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15 Használati útmutató 1.0 Bevezetés Köszönjük hogy megvásárolta termékünket a STRONG SRT ANT 15 DVB-T Antennát. Ez az antenna kifejezetten a földi digitalis jel vételére

Részletesebben

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver FM Stereo FM-AM Receiver FM Sztereó FM-AM Rádióerősítő Kezelési útmutató HU STR-DE545 STR-DE445 STR-SE501 2000 Sony Corporation FIGYELMEZTETÉS Előírások A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 8102 PLUS http://hu.yourpdfguides.com/dref/5775686

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 8102 PLUS http://hu.yourpdfguides.com/dref/5775686 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

8. VIDEO KIMENET 9. Kezelőgombok 10. TÁPFESZÜLTSÉG jelzőfény 11. PAL jelzőfény 12. Csatornaválasztó kapcsoló 13. VIDEO BEMENET

8. VIDEO KIMENET 9. Kezelőgombok 10. TÁPFESZÜLTSÉG jelzőfény 11. PAL jelzőfény 12. Csatornaválasztó kapcsoló 13. VIDEO BEMENET Termékinformáció ADÓ VEVŐ 1. Antenna 2. VGA KIMENET 3. VGA BEMENET 4. AUDIO BEMENET 5. S-VIDEO 6. Tápfeszültség 7. Kezelőgombok 8. VIDEO KIMENET 9. Kezelőgombok 10. TÁPFESZÜLTSÉG jelzőfény 11. PAL jelzőfény

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TFT-LCD MONITOR ÉS DVD LEJÁTSZÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TFT-LCD MONITOR ÉS DVD LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TFT-LCD MONITOR ÉS DVD LEJÁTSZÓ A készülék LÁMPA Vezeték nélküli hangszóróval is használható (ez csak opcionális ) AJTÓLÁMPA Az ajtólámpa az ajtó nyitásával/csukásával automatikusan

Részletesebben

Digitális TV USB 2.0 dongle, VG0002A

Digitális TV USB 2.0 dongle, VG0002A Digitális TV USB 2.0 dongle, VG0002A Használati útmutató Tartalomjegyzék 1.0 Biztonsági előírások 2.0 Bevezetés 3.0 Felállítás 4.0 Total Media szoftver 5.0 CE Nyilatkozat 1.0 Biztonsági előírások Állítsa

Részletesebben

Az MP3 lejátszó használata

Az MP3 lejátszó használata Használat Az MP3 lejátszó használata Az MP3-ról Személyes használaton kívüli célokra a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos MP3 fájlokat létrehozni olyan forrásokból, mint rádióadások, lemezek,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP G61-415EA

Az Ön kézikönyve HP G61-415EA Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP G61-415EA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP G61-415EA a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben