6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ"

Átírás

1 Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába. Ez a használati utasítás bemutatja, hogyan. A Telepítés ismerteti, hogyan kell csatlakoztatni a szkennert a számítógéphez és a szoftvertelepítést. $ N YHWNH] IHMH]HW D Beolvasás elkezdése OpSpVUO OpSpVUH ismerteti a fényképek és más dokumentumok szkennelésének folyamatát. A Függelék-ben található a hibakeresési rész és a szkenner P&V]DNL DGDWDLQDN LVPHUWHWpVH +D QHKp]VpJHL OHQQpQHN HOEE Qp]]H iw H]W D UpV]W PLHOWW IHOYHQQp D NDSFVRODWRW D] ügyfélszolgálattal.

2 Telepítés Már bizonyára kicsomagolt a dobozból, ha ezt a használati utasítást olvassa. Reméljük, megtalálta a telepítés folytatásához szükséges összes kelléket: 7iSHJ\VpJ 6]NHQQHU 6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ )HOWpWHOH]] N WRYiEEi KRJ\ HOOHQUL]WH D UHQGV]HUN YHWHOPpQ\HNHW és a számítógépe alkalmas a szkenner használatához. A számítógéppel kapcsolatos követelmények: 486-as, Pentium vagy magasabb, IBM-kompatibilis 16MB RAM, 32MB vagy több ajánlott legalább 80 MB merevlemez a szoftvertelepítéshez és munkaterülethez Universal Serial Bus Ö CD-ROM meghajtó Ö Windows 98 operációs rendszer. (OOHQUL]]H D UHQGV]HUW ² :LQGRZV $ 9H]pUOSXOWRQ Q\LVVD PHJ D 5HQGV]HU RSFLyW

3 Figyelem! A szoftvert a szkennerhez való csatlakoztatás HOWW kell WHOHStWHQL N O QEHQ HOIRUGXOKDW KRJ\ D V]NHQQHUW QHP LVPHUL IHO D számítógép. $ V]RIWYHU WHOHStWpVH A szkenner szoftver a CD-ROM-on található, a telepít varázsló használatával gyerekjáték a telepítés. 0LHOWW QHNLOiWQD ]iumrq EH minden nyitott alkalmazást, majd: :LQGRZV HVHWpQ Helyezze be a CD-ROM-ot a meghajtóba. $ WHOHStW YDUi]VOy DXWRPDWLNXVDQ IHOEXNNDQ PDMG QpKiQ\ YiODV]WiVL OHKHWVpJHW NtQiOYD Jelölje ki a választásait és kövesse az utasításokat. $ WHOHStW YDUi]VOy XWROVy NpSHUQ\MH D :LQGRZV ~MUDLQGtWiViW NpUL Folytassa A szkenner csatlakoztatása c. résznél, amely ismerteti, hogyan kell csatlakoztatni a szkennert a számítógéphez. Megjegyzés: Ha bármilyen oknál fogva a Beállítás nem indul el automatikusan, a Start menüben a Futtatás paranccsal indítsa el a CD- ROM-on található Setup.exe file-t. Megjegyzés: $QQDN EL]WRVtWiViUD KRJ\ D] LOOHV]WSURJUDP pv D V]RIWYHUDONDOPD]iV WHOHStWpVH PHJIHOHOHQ PHQW YpJEH D :LQGRZV 6WDUW PHQ MpEHQ YiODVV]D NL D %HiOOtWiVRNDW PDMG D 9H]pUOSXOWRW Kattintson kétszer a Programok hozzáadása/eltávolítása opcióra. A szkenner- LOOHV]WSURJUDPQDN pv D V]RIWYHUDONDOPD]iVQDN PHJ NHOO MHOHQQLH D IHOEXNNDQy OLVWiQ KD D WHOHStWpV N PHJIHOHO PyGRQ W UWpQW Ha a fenti lépéseket végrehajtotta, de nem ért el eredményt, nézze meg a kézikönyv végén található Hibakeresés c. részt.

4 $ V]NHQQHU FVDWODNR]WDWiVD Kapcsolja ki a számítógépet, a monitort és a többi perifériát. A FVDWODNR]WDWiV HJ\V]HU& Mindegyik kábelnek megvan a helye az alábbiak szerint: n &6$7/$.2=7$66$ $ 7É3(*<6e*(7$ o &6$7/$.2=7$66$ $= 86%.É%(/7 $ +$6É% p &6$7/$.2=7$66$ $= 86%.É%(/7 $ /$326 q &6$7/$.2=7$66$ $ 7É3(*<6e*(7 $ +É/Ð=$7, 6=.(11(5(1 $ 7É3(*<6e* $/$.Ô 9e*e7 $ 9e*e7 $ 3& 86% $/-=$7%$ )2*/$/$7+2= 6=.(11( É+2= 3257-É+2=

5 $ V]NHQQHU HOWiYROtWiVD Windows 98 is rendelkezik egy eltávolító varázslóval a szkenner- LOOHV]WSURJUDP pv D V]RIWYHUDONDOPD]iV HOWiYROtWiViKR] (OWiYROtWiV D 6WDUW PHQ EHQ (OWiYROtWy 9DUi]VOy 1. A Windows Start menüjében válassza ki a Programok-at, majd a szkenner nevét. 2. $ OHJ UG O PHQ EHQ YiODVV]D D] (OWiYROtWiVW 3. Ekkor felbukkan a panel és megkérdezi, valóban törölni akarja-e a NLYiODV]WRWW DONDOPD]iVW D] VV]HV VV]HWHYYHO HJ\ WW. Kattintson az OK-ra, ekkor az UninstallShield program automatikusan elindul és HOWiYROtWMD D V]NHQQHULOOHV]WSURJUDPRW 4. Amikor befejezte, indítsa újra a Windows-t.

6 A szkennelés elkezdése +D EiUPLO\HQ NpSV]HUNHV]WEO 2&5EyO YDJ\ PiV EHROYDVRWW NpSHW elfogadó programból dolgozik, használja a TWAIN szabvány csatolást. Bármely TWAIN-t támogató program hozzá tud férni a szkennerhez és teljes mértékben ki tudja használni a szkenner funkcióit. Ezek közé a programok közé tartozik a CorelDraw, IphotoPlus, Painter, PhotoDeluxe, PhotoImpact, PhotoShop, PhotoSuite, Presto! PageManager, TextBridge, stb. Ez a fejezet részletesen ismerteti a TWAIN csatolóegységet és a szkennelési beállításokat. +RO WDOiOKDWyN D V]NHQQHU SDUDQFVRN" A szkenner és a hozzá tartozó szoftver telepítése után megtalálhatja a szkenner parancsokat az alábbiak alapján: $ 7ZDLQV]DEYiQ\QDN PHJIHOHO DONDOPD]iVEDQ MHO OMH NL D )RUUiV NLYiODV]WiViW D)iMO PHQ EHQ HNNRU PHJMHOHQLN D )RUUiV NLYiODV]WiVD SiUEHV]pGSDQHO 9iODVV]D NL D V]NHQQHU QHYpW pv D SRQWRV PRGHOOV]iPRW $ SiUEHV]pGSDQHO EH]iUXO 9iODVV]D D 0HJV]HU]pV SDUDQFVRW D )LOH PHQ EHQ PHJQ\tOLN D 7:$,1 SDQHO

7 6]NHQQHOpV Függetlenül attól, hogy mit olvas be, ha a TWAIN panel nyitva van, az eljárás ugyanaz: 7HJ\H D IRWyW YDJ\ GRNXPHQWXPRW D] YHJUH V]tQROGDOiYDO OHIHOp pv ]iumd OH D IHGHOHW 1\RPMD PHJ D] (OQp]HWHW KRJ\ OiVVD PLO\HQ OHV] D NpS A kurzort vigye a fotó vagy GRNXPHQWXP EDO IHOV sarkába..dwwlqwvrq pv D V]NHQQHOpVKH] K~]]D iw D MREE DOVy VDURNED Válassza ki a kívánt beállításokat. %YHEE információkért lásd oldalt a Szkennelési beállítások alatt..dwwlqwvrq D %HROYDViV JRPEUD A beolvasás befejezése után a kép megjelenik a TWAIN-t támogató programban. Ha több fotót vagy dokumentumot olvas be, folyamatosan szkennelhet és behívhat, amíg nem végez. Amikor vissza akar térni a TWAINszabványú alkalmazáshoz, nyomja meg a Bezárás gombot.

8 6]NHQQHOpVL EHiOOtWiVRN 9RQDO]yWtSXV JRPE.LYiJiVL WHU OHW (ORQp]HW SDQHO )RWy YDJ\ GRNXPHQWXP PHJMHOHQtWpVL WHU OHWH h]hqhwviy (ONpS SDQHO.DWWLQWVRQ D V]NHQQHOpVKH].DWWLQWVRQ KD PHJ DNDUMD Qp]QL D EHROYDVRWW DQ\DJRW D] (ORQp]HW SDQHOHQ %HiOOtWiVL WHU OHW.DWWLQWVRQ D 6]tQRSFLyNKR].DWWLQWVRQ D 7:$,1 EH]iUiViKR] pv D] DONDOPD]iVED YDOy YLVV]DWpUpVKH].DWWLQWVRQ D 7:$,1 6~Jy PHJQ\LWiViKR] $] (ONpS JRPEUD NDWWLQWYD D SDQHO EHPXWDWMD D V]NHQQHU YHJpQ OHY GRNXPHQWXPRW YDJ\ IRWyW Megtekintheti a beállítási módosításokat, meghatározhatja a beolvasandó területet: az egérrel HJ\V]HU&HQ K~]]D PHJ D WHU OHW N UYRQDOiW A terület nagyságát módosíthatja a fülek áthúzásával, a helyzetét pedig rákattintással és áthúzással..dwwlqwvrq D SDQHO EDO IHOV VDUNiEDQ OHY YRQDO]y JRPEUD a mértékegységek, a cm, hüvelyk vagy képpont kiválasztásához. h]hqhwviy Az üzenetsáv kijelzi a beolvasás várható méretét, a használt mértékegységet, a merevlemezen rendelkezésre álló területet. A várható méret módosul, ha megváltoztatja a szkennelési terület méretét, a beolvasási módot, ill. a felbontást. Ha a kép mérete meghaladja a szabad lemezterületet, nem tudja befejezni a szkennelést. Ebben az esetben csökkentse a beolvasási módot,

9 felbontást, beolvasási területet vagy szabadítson fel területet a merevlemezen. %HiOOtWiVL WHU OHW 7UXH 6] UNHVNiOD 9RQDODV UDM] %HROYDViVL PyG )HOERQWiV $XWRPDWLNXV YiJiV /HNpSH]pV MDYtWiV )pq\hu}vvpj.rqwudv]w 6]tQNRUUHNFLy %HROYDViVL PpUHW ELWHV V]tQHV PyG $ JRPE OHQ\RPiViYDO EHKtYKDWy D 6]tQRSFLyN SDQHO %HROYDViVL PyG $ EHROYDViVL PyGWyO I JJ PHQQ\L V]tQLQIRUPiFLyW V]HUH] D] HUHGHWLUO 9iODVV]D H]W D] RSFLyW D] HUHGHWL WtSXVD V]tQHV YDJ\ IHNHWHIHKpU pv DV]HULQW PLUH DNDUMD IHOKDV]QiOQL V]tQHV PHJMHOHQtWpVUH IHNHWHIHKpU Q\RPWDWiVUD 2&5UH VWE $ YiODV]WiV EHIRO\iVROMD D IiMO PpUHWpW D WUXHFRORU D OHJQDJ\REE H]W N YHWL D V] UNHVNiOD D OHJNLVHEE IiMOPpUHW D IHNHWHIHKpU $] RSFLy PyGRVtWiVDNRU Qp]]H PHJ D YiUKDWy IiMOPpUHWHW D] ]HQHWViYRQ D WUXHFRORU NpSHN KiURPV]RU QDJ\REEDN PLQW D V] UNHVNiOiEDQ NpV] OWHN pv KXV]RQQpJ\V]HU QDJ\REEDN PLQW D IHNHWHIHKpU NpSHN 7UXHFRORU (] D EHROYDViVL PyG D PD[LPiOLV PHQQ\LVpJ& V]tQLQIRUPiFLyW EL]WRVtWMD D] HUHGHWLUO körülbelül 16,7 millió színig Válassza ezt az opciót színesben megjelenített, nyomtatott vagy szerkesztett színes eredetihez 6] UNHVNiOD +DV]QiOMD H]W D PyGRW KD IHNHWHIHKpU IRWyNDW YDJ\ V]tQHV V]NHQQHOW NpSHNHW IHNHWHIHKpU Q\RPWDWyQ DNDU NLQ\RPWDWQL 9RQDODV UDM] 9iODVV]D H]W D PyGRW KD V] YHJHW YDJ\ YRQDODV UDM]RW DNDU EHROYDVQL D]D] RO\DQ NpSHW DPHO\ QHP WDUWDOPD] V]tQW YDJ\ V] UNH iuq\dodwrndw FVDN IHNHWH YRQDODNDW )HOERQWiV $ IHOERQWiV PHJKDWiUR]]D D] HUHGHWLUO V]HU]HWW UpV]OHWHN PHQQ\LVpJpW 0LQpO QDJ\REE D IHOERQWiV DQQiO W EE UpV]OHW OiWKDWy $QQDN DODSMiQ NHOO NLYiODV]WDQL D] puwpnhw KRJ\ PLUH DNDUMD KDV]QiOQL D NpSHW ÉOWDOiEDQ DMiQODWRV D OHKHW OHJNLVHEE IHOERQWiVW YiODV]WDQL PHUW QDJ\REE IHOERQWiVQiO ODVVDEE D EHROYDViV pv QDJ\REE OHV] D IiMO $ODFVRQ\DEE IHOERQWiV GSL W EE V]tQW pv UpV]OHWHW NpSHV YLVV]DDGQL PLQW DPHQQ\LW D OHJW EE Q\RPWDWy YDJ\ PRQLWRU PHJ WXG MHOHQtWHQL $ IHOERQWiV PyGRVtWiVDNRU ILJ\HOMH D YiUKDWy IiMOPpUHWHW D] ]HQHWViYRQ 3UyEiOMD NL D] DOiEELDNDW

10 GSL.pSHUQ\Q PHJMHOHQtWHWW D] eredetivel nagyjából azonos PpUHW& NpSHNKH] HODGiVRNKR] vagy web-lapokhoz. Alkalmas nagyobb képekhez is, amelyeket HJ\ HODGiVKR] YDJ\ GROJR]DWKR] le akar kicsinyíteni és normál színes vagy fekete-fehér nyomtatóval akar kinyomtatni (300~360 dpi nyomtató felbontással). GSL.LV NpSHN QDJ\ PpUHW& PHJMHOHQtWpVpKH] YDJ\ EiUPLO\HQ PpUHW V]tQHV YDJ\ IHNHWHIHKpU Q\RPWDWiViKR] GSL Q\RPWDWy IHOERQWiVLJ GSL IHNHWHIHKpU EHROYDViVL PyGGDO 2&5KH] WLV]WD GSL +D D PLQVpJ IRQWRV pv D] alacsony felbontás nem felel meg, használjon 300 dpi-t bármilyen PpUHW& pv IHOKDV]QiOiV~ NpSKH] (annak eldöntésére, hogy a felbontás túl alacsony, nézze meg, vannak-e négyzetek a képen, lásd OHQWHEE Használjon 300 dpi-t (feketefehér beolvasási móddal) a legjobb 2&5 PLQVpJKH] GSL IHOHWW +DFVDN QLQFV N O QOHJHV RND DUUD KRJ\ PDJDVDEE IHOERQWiVW KDV]QiOMRQ QHP DMiQOMXN PHUW D NDSRWW IiMO PpUHWH W~O QDJ\ pv VRN KHO\HW IRJODO HO D PHUHYOHPH]HQ 3pOGiXO HJ\ [K YHO\NHV IpQ\NpS EHROYDViVD GSL IHOERQWiVVDO WUXHFRORUUDO W EE PLQW 0% V] YHJ HVHWpQ SW IHOHWW NLV V] YHJKH] KDV]QiOMRQ GSLW GSL GSL GSL GSL GSL [ QDJ\tWiV GSL [ QDJ\tWiV GSL [ QDJ\tWiV GSL [ QDJ\tWiV GSL [ QDJ\tWiV GSL [ QDJ\tWiV GSL [ QDJ\tWiV GSL [ QDJ\tWiV

11 Megjegyzés: Ha egy fénykép beolvasása 25 MB-nál nagyobb fájlt HUHGPpQ\H] HJ\ ILJ\HOPH]WHW ]HQHW MHOHQLN PHJ D NpSHUQ\Q pv felajánlja a szkennelés leállítása vagy folytatása közti választás OHKHWVpJpW $XWRPDWLNXV YiJiV Az automatikus vágás funkció alapértelmezés szerint le van tiltva. Az DXWRPDWLNXV YiJiV IXQNFLyYDO YDOy V]NHQQHOpVKH] HJ\V]HU&HQ engedélyezze az Automatikus vágás opciót a beállítások tálcán. /HNpSH]pV MDYtWiV +D H]W D IXQNFLyW HQJHGpO\H]L D V]NHQQHOW NpS HJ\ V]&UQ KDODG iw DPHO\ HOWiYROtWMD D NpSSRQWWRU]tWiVEyO HUHG KDWiVRNDW pv ILQRPtWMD D kép megjelenését. Ennek a funkciónak a használatát akkor ajánljuk, DPLNRU N Q\YHNEO EURV~UiNEyO NpSHVODSRNEyO V]NHQQHO EH IRWyNDW nyomtatott szöveget vagy reprodukciókat. A leképezés javítási funkció alapértelmezés szerint le van tiltva. Ha OHNpSH]pV MDYtWiVVDO NtYiQ V]NHQQHOQL HJ\V]HU&HQ HQJHGpO\H]]H D Leképezés javítás opciót a beállítások tálcán. 0pUHW $ PpUHWHW EHiOOtWKDWMD D] (OQp]HW SDQHOHQ Írja be a négyzetekbe a szélességet és a hosszúságot, vagy válasszon adott méretet a listáról. A területet áthúzással mozgathatja. $ ODSWiMROiV RSFLyYDO IHOFVHUpOKHW D szélesség és magasság érték. $ IpQ\HUVVpJ NRQWUDV]W pv V]tQ PyGRVtWiVD Tónusjavító parancsként is ismert beállításokkal D V]NHQQHOpVNRU MDYtWKDWy D NpS 3pOGiXO KD W~OH[SRQiOW W~O YLOiJRV D IpQ\NpS D NpS V WpWtWKHW D IpQ\HU csökkentésével vagy színkorrekcióval A kontraszt növeli vagy csökkenti a világos és sötét területek közti különbséget Növelésével a különbség Q FV NNHQWpVpYHO NHYpVEp Q\LOYiQYDOy D N O QEVpJ (OV] U SUyEiONR]]RQ kis PyGRVtWiVRNNDO HOOHQUL]YH D NDSRWW HUHGPpQ\W.tVpUOHWH]pV D OHJMREE ~W D My HUHGPpQ\HNKH] $ OHJW EE IpQ\NpSKH] pv GRNXPHQWXPKR] D]RQEDQ QHP NHOO iwiootwdql H]HNHW D] puwpnhnhw A színmódosítással állítható be a gamma Ha az eredetin nem PHJIHOHOHQ D V]tQHN SO D EUV]tQ ] OGHV iuq\dodw~ SUyEiOMD PHJ csökkenteni a zöld gammát, illetve növelni a piros gammát Csökkentse a csökkenteni kívánt színt, vagy növelje a többi színt8j\dqtj\ D V]tQLQWHQ]LWiV Q YHOpVpUH Q YHOMH D V]tQ JDPPD puwpnpw YDJ\ FV NNHQWVH D W EEL V]tQW

12 Csökkentse a csökkenteni kívánt színt, vagy növelje a többi színt8j\dqtj\ D V]tQLQWHQ]LWiV Q YHOpVpUH Q YHOMH D V]tQ JDPPD puwpnpw YDJ\ FV NNHQWVH D W EEL V]tQW $ EHROYDVRWW NpS PHJWHNLQWpVH XWiQ D EHiOOtWiVRN PyGRVtWiVD LV PHJMHOHQLN D Q\RPWDWRWW NpS SDQHOMpQ Így a 7LSS 1p]]H PHJ MREE ROGDOL V] UNH ViYRW N O QE ] EHiOOtWiVRNNDO NtVpUOHWH]KHW DQpON O LV KRJ\ PLQGHQ DONDORPPDO HOYpJH]Qp D EHROYDViVW pv HOOHQUL]Qp D] eredményt )pq\hu )pq\hu *DPPD *DPPD.RQWUDV]W emv]dndl IHOYpWHOHN EHROYDViVD.RQWUDV]W. O Q VHQ V WpW GH KHO\HVHQ H[SRQiOW IRWyN HVHWpQ Q YHOMH HJ\ NLFVLW D JDPPiW OHJIHOMHEE LJ KRJ\ NLKR]]D D] iuq\pnrv WHU OHWHNHQ OHY UpV]OHWHNHW GH QH PyGRVtWVD D NpS iowdoiqrv WyQXViW +DYDV IHOYpWHOHN EHROYDViVD 1DJ\RQ YLOiJRV IRWyNQiO SpOGiXO QDSV WpVHV VtNLUiQGXOiVUyO NpV] OW IHOYpWHOHNQpO FV NNHQWVH D JDPPiW PRQGMXN LJ KRJ\ NLKR]]D D YLOiJRV WHU OHWHNHQ OHY UpV]OHWHNHW (] VHP EHIRO\iVROMD D NpS iowdoiqrv WyQXViW $ IHQWL HVHWHNEHQ D IpQ\HUVVpJ YDJ\ NRQWUDV]W EHiOOtWiVDNRU YDOyMiEDQ FV NNHQ D] HUHGHWLUO V]HU]HWW DGDWPHQQ\LVpJ D JDPPD W EE DGDWRW J\&MW D V WpW LOOHWYH YLOiJRV WHU OHWHNHQ pv NHYHVHEEHW D] HOOHQNH] WHU OHWHNHQ 6] YHJ EHROYDViVD 2&5KH] +D D] 2&5 HUHGPpQ\HN QHP NLHOpJtWHN OHKHW KRJ\ D] HUHGHWL QHP elég tiszta(ov] U iootwvd EH D IpQ\HUWSötétebb szövegnél próbálja a HW YLOiJRVDEE V] YHJQpO SHGLJ HW ÌJ\ HJ\ NLFVLW Q YHOKHWL D NRQWUDV]WRW D V WpW V] YHJQpO pv FV NNHQWKHWL D NRQWUDV]WRW YLOiJRV V] YHJQpO 9RQDODV UDM]RN EHROYDViVD +D D YRQDOUpV]HN KDOYiQ\DN D EHROYDViV XWiQ FV NNHQWVH D IpQ\HUW

13 illetve a kontrasztot, ugyanúgy mint szöveg beolvasásakor Hasonlóképpen, ha a beolvasott vonalak vastagabbnak látszanak, FV NNHQWVH D IpQ\HUVVpJHW LOO D NRQWUDV]WRW ELWHV V]tQHV PyG A szkenner 36 bit színmélység használatával tud képeket szkennelni. Ez sokkal dinamikusabb szín-és tónusskálát biztosít, a szkennelt képeknek finomabb és színekben gazdagabb megjelenést biztosítva. A 36 bites színes mód alapértelmezés szerint le van tiltva, mert jelenleg csak kevés alkalmazás pl. az Adobe PhotoShop, képes a 36 bites képadatok fogadására. Amikor a funkció le van tiltva, a képek 24 bites színes módban jelennek meg. Ha 36 bites színnel kívánja beszkennelni a NpSHNHW HJ\V]HU&HQ HQJHGpO\H]]H D 36 bites színes mód opciót a Szín opciók menüben.

14 Függelék +LEDNHUHVpV Ez a rész tartalmazza a szkenner karbantartására vonatkozó tudnivalókat és a szkenner használatával kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat. Ha nem sikerül a hibát elhárítani az útmutató alapján, forduljon a viszonteladóhoz. &VDWODNR]WDWiVL SUREOpPiN $ $ V]NHQQHU QHP YiODV]RO (OOHQUL]]H KRJ\ V]RURVDN pv PHJIHOHOHNH D FVDWODNR]iVRN,QGtWVD ~MUD D V]iPtWyJpSHW pv SUyEiOMD PHJ ~MUD D EHROYDViVW 7HOHStWVH ~MUD D V]RIWYHUW LQGtWVD ~MUD D V]iPtWyJpSHW pv SUyEiOMD PHJ ~MUD *\R]RGM Q PHJ UyOD KRJ\ D V]iPtWyJpSpQ D] 8QLYHUVDO 6HULDO %XV HQJHGpO\H]YH YDQ (] D EHiOOtWiV 8QLYHUVDO 6HULDO %XV YH]pUOR D] (V]N ]NH]HOREHQ D 9H]pUORSXOWRQ D 5HQGV]HU RSFLy DODWW WDOiOKDWy PHJ KD VHJtWVpJUH YDQ V] NVpJH IRUGXOMRQ D :LQGRZV V~JyKR] 3UREOpPiN WHOHStWpVNRU $ $ EHiOOtWiVL YDUi]VOy QHP LQGXO DXWRPDWLNXVDQ (OOHQRUL]]H D V]iPtWyJpS UHQGV]HUW :LQGRZV DODWW J\R]RGM Q PHJ DUUyO KRJ\ D &'520 D )LJ\HOPH]WHWpV DXWRPDWLNXV EHV]~UiViUD YDQ EHiOOtWYD $ EHiOOtWiV D 9H]pUORSXOWRQ D 5HQGV]HU RSFLyEDQ D] DGRWW &'520 PRGHOO WXODMGRQViJDL DODWW WDOiOKDWy KD VHJtWVpJUH YDQ V] NVpJH IRUGXOMRQ D :LQGRZV 6~JyMiKR] % $ V]iPtWyJpS ~MDLQGtWiVD XWiQ QHP WDOiOKDWyN D SURJUDPLNRQRN +D D SURJUDPLNRQRN QHP MHOHQQHN PHJ D 6WDUW PHQ EHQ D 3URJUDPRN DODWW DNNRU SUyEiOMD PHJ D] ~MUDWHOHStWpVW & $ EHiOOtWiVL YDUi]VOy OHIDJ\ D WHOHStWpV VRUiQ 7HOHStWVH ~MUD D V]RIWYHUW (J\pE SUREOpPiN $ $ V]NHQQHU EHROYDVy OiPSiMD QHP YLOiJLW *\]GM Q PHJ UyOD KRJ\ D 7:$,1 SDQHO PHJMHOHQLN D NpSHUQ\Q+D QHP YiODVV]D NL D IRUUiVW pv V]HUH]]H PHJ D 7:$,1 SDQHOUH hj\homhq Ui KRJ\ PLQGHQ FVDWODNR]iV OHJ\HQ V]RURV pv PHJIHOHO % $ V]NHQQHU QDJ\RQ ODVVDQ ROYDV

15 hj\homhq Ui KRJ\ D V]NHQQHU IHOERQWiVD QHP OHJ\HQ W~O QDJ\UD iootwyd DMiQORWW IHOERQWiV GSL YDJ\ DODFVRQ\DEE (OOHQUL]]H D FVDWODNR]iVRNDW OiVG $W IHQWHEE & 6]NHQQHU QHP WDOiOKDWy (OOHQRUL]]H D] DOiEELDNDW 86% EHiOOtWiV HQJHGpO\H]YH YDQH $ WiSHJ\VpJ FVDWODNR]WDWYD YDQH D V]NHQQHUKH] $] 86% NiEHO PHJIHOHORHQ YDQH FVDWODNR]WDWYD D V]NHQQHUKH] pv D V]iPtWyJpSKH] $NNRU MHOHQLN PHJ KD NRPPXQLNiFLyV SUREOpPiN YDQQDN D V]NHQQHUUHO )HV] OWVpJNLHVpV URVV] FVDWODNR]iV YDJ\ WHOHStWpVL SUREOpPD RNR]KDWMD (OOHQUL]]H D FVDWODNR]iVRNDW D IDOL pv KiOy]DWL kapcsolókat 3UREOpPiN 7:$,1EHQ $ $ 7:$,1 SDQHO QHP MHOHQLN PHJ D 0HJV]HU]pV NLMHO OpVH XWiQ (OOHQUL]]H KRJ\ D] VV]HV FVDWODNR]iV V]RURV pv PHJIHOHO (OOHQUL]]H KRJ\ D V]NHQQHU NL YDQH YiODV]WYD D )RUUiV NLYiODV]WiVD párbeszédpanelen 7HOHStWVH ~MUD D V]RIWYHUW (OOHQUL]]H D FVDWODNR]iVRNDW OiVG $W IHQWHEE % 1HP OHKHW D] DONDOPD]iVED EHROYDVQL (OOHQUL]]H KRJ\ D V]NHQQHU YDQH NLMHO OYH D )RUUiV NLYiODV]WiVD SiUEHV]pGSDQHOHQ (OOHQUL]]H KRJ\ D] VV]HV FVDWODNR]iV V]RURV pv PHJIHOHO =iumd EH D] VV]HV Q\LWRWW SURJUDPRW pv D :LQGRZVW LQGtWVD ~MUD D V]iPtWyJpSHW pv SUyEiOMD PHJ ~MUD 3UREOpPiN D EHROYDViVVDO $ $ EHROYDVRWW NpS W~O YLOiJRV YDJ\ W~O V WpW 1p]]H PHJ WLV]WDH D V]NHQQHU YHJH (OOHQUL]]H D IpQ\HUVVpJHW pv V]tQ JDPPD EHiOOtWiVRNDW % +ioyplqwin YDQQDN D EHROYDVRWW NpSHQ $] HUHGHWL NpS Q\RPGiEDQ NpV] OW 3UyEiOMD PHJ NLFVLW FV NNHQWHQL D IHOERQWiVW SO GSLUO GSL UH FV NNHQWVH WRYiEE PLQDGGLJ DPtJ D KiOyPLQWD HO QHP W&QLN & $ V]tQiWPHQHWHN KLUWHOHQHN WUXH FRORU EHROYDViVL PyG XWiQ (] QRUPiOLV KD HJ\V]HUUH FVDN YDJ\ V]tQW PHJMHOHQtW PyGRW KDV]QiO +DV]QiOMRQ HKHO\HWW PDJDV YDJ\ WUXHFRORU PHJMHOHQtWpVL PyGRW %YHEE információkért forduljon a Windows Np]LN Q\YK ] YDJ\ D PHJMHOHQtW NiUW\D ~WPXWDWyMiKR]

16 0&V]DNL DGDWRN 6]NHQQHOpVL PyGV]HU (J\V]HUL iwkdodgiv &VDWROiV 86% )HOERQWiV 2SWLNDL 7RYiEEIHMOHV]WHWW %HROYDViVL WHU OHW GSL GSL $ YDJ\ /HWWHU PpUHW ² PP [ PP YDJ\ [ K YHO\N %HROYDViVL PyG 6]tQ 6] UNHVNiOD )HNHWHIHKpU )pq\iruuiv ELW WUXH FRORU ELW V] UNHVNiOD ELW +LGHJNDWyGRV IOXRUHV]NiOyFV (QHUJLDIHOYpWHO 9 '& $03 0pUHWHN IHGpOOHO 6~O\ V]NHQQHU +PpUVpNOHW h]hphowhwpv 7iUROiV 3iUDWDUWDORP h]hphowhwpv 7iUROiV %HPHOHJHGpV [ [ PP NJ &a & YDJ\ ) a ) &a & YDJ\ ) a ) a a VHF

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén)

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll lehetővé teszi a Windows Vista (SP2 vagy

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az itt szereplő információ

Részletesebben

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar OTOsuite Telepítési útmutató Magyar Ez a dokumentum leírja miképp telepítse az OTOsuite szoftvert DVD-ről, pendrive-ról vagy tömörített fájlból. Rendszerkövetelmények 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott:

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

National Instruments NI LabVIEW gyakorlati szeminárium: Szoftver telepítési segédlet

National Instruments NI LabVIEW gyakorlati szeminárium: Szoftver telepítési segédlet National Instruments NI LabVIEW gyakorlati szeminárium: Szoftver telepítési segédlet 1 NI LabVIEW gyakorlati szeminárium Szoftver telepítési segédlet Tartalom 1. opció: Letöltés és telepítés az ni.com

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése 1. oldal, összesen: 14 Az MA-660 eszközillesztő program telepítése Megjegyzés: A hardver telepítésének megkezdéséhez helyezze be az Handset Manager szoftver CD-lemezt a számítógép CD-ROM-meghajtójába,

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója 9234594 2. kiadás A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Copyright 2005 Nokia. Minden jog

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 396847-211 2006. március Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató A Windows 8.1 telepítése és frissítése A BIOS, illetve alkalmazások és illesztőprogramok frissítése, valamint a Windows Update futtatása A telepítés típusának

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 409917-211 2006. május Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás Telepítési leírás 1.0.0.8 verzió A dokumentum készült: 2004. július 1. Utolsó módosítás időpontja: 2004. június 21. A dokumentumot készítette:

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Szükséges hardver és szoftver konfiguráció 3 Testreszabások lementése előző Solid Edge verzióból 4 Előző Solid

Részletesebben

után letörölve eltávolítja az oxidált és szennyezett réteget. MDYDVROW g%/ì7e60(17(6 $MiQORWW KtJtWiV S+.LV]HUHOpV /

után letörölve eltávolítja az oxidált és szennyezett réteget. MDYDVROW g%/ì7e60(17(6 $MiQORWW KtJtWiV S+.LV]HUHOpV / GENOP GRES CLEAN COP CLEAN réz tisztítógreslap tisztító alaptisztító Általános tisztítás PÁ latdallóáptniaosdzsltóít titási zs tz íttí át ás s 6SHFLiOLV WHUPpN NġSRUFHOiQ SDGOyN pv PLNURSRUy]XV IHO OHWHN

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató Lézeres nyomtató sorozat Windows Vista / 7 Telepítési útmutató A nyomtató használata előtt állítsa be a nyomtató hardverét és telepítse az illesztőprogramot. A megfelelő telepítési és beállítási útmutatásért

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP MX-M260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944140

Az Ön kézikönyve SHARP MX-M260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SHARP MX-M260. Megtalálja a választ minden kérdésre az SHARP MX-M260 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

Használati útmutató DS-620

Használati útmutató DS-620 Használati útmutató DS-620 / DS-720D DS-620 DS-720D C verzió HUN A dokumentáció használata Köszönjük, hogy a Brother készüléket választotta! A dokumentáció elolvasása segíthet abban, hogy a legjobbat hozza

Részletesebben

ElitBÉR bérrendszer telepítése hálózatos környezetben

ElitBÉR bérrendszer telepítése hálózatos környezetben ElitBÉR bérrendszer telepítése hálózatos környezetben Figyelem! Az adatvesztés elkerülése érdekében a program telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a számítógépen még nincs telepítve adott évi ElitBÉR

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Általános soros sín (USB) Felhasználói útmutató Rendszerigény Nyomtatója beépített USB portja az alábbi minimális rendszerkonfiguráció mellett használ

Általános soros sín (USB) Felhasználói útmutató Rendszerigény Nyomtatója beépített USB portja az alábbi minimális rendszerkonfiguráció mellett használ Általános soros sín (USB) Felhasználói útmutató Rendszerigény Nyomtatója beépített USB portja az alábbi minimális rendszerkonfiguráció mellett használható: USB porttal rendelkező PC Microsoft Windows 98,

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása Merevlemez üzembe helyezése, particionálása (gyakorlati) A meghajtók és partíciók fogalma A meghajtó egy fizikai tárolóeszközt, például a merevlemez-meghajtó vagy a cserélhető USB-meghajtó. A partíció

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt a kézikönyvet

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

CIB Internet Bank asztali alkalmazás Hasznos tippek a telepítéshez és a használathoz Windows operációs rendszer esetén

CIB Internet Bank asztali alkalmazás Hasznos tippek a telepítéshez és a használathoz Windows operációs rendszer esetén CIB Internet Bank asztali alkalmazás Hasznos tippek a telepítéshez és a használathoz Windows operációs rendszer esetén A CIB Internet Bankba való webes felületen keresztül történő belépés az Oracle által

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Gyorstelepítési útmutató www.eicon.com Tartalom Bevezetés... 2 Jelzõlámpák... 2 Kábelek csatlakoztatása... 2 Telepítés Windows 98 alatt... 3 Telepítés Windows Me alatt... 4 Telepítés

Részletesebben

F-Secure Biztonsági megoldás. Az első lépések Windows-számítógépeken

F-Secure Biztonsági megoldás. Az első lépések Windows-számítógépeken F-Secure Biztonsági megoldás Az első lépések Windows-számítógépeken Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Támogatott operációs rendszerek Microsoft Windows 7, Windows 8 és Vista Windows-munkaállomások

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt. Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Felhasználói útmutató ver. 1.0 Budapest, 2017. január 04. 1 A Microsigner telepítő letöltése A telepítés megkezdéséhez

Részletesebben

352*5$02= 6,87$6,7 6

352*5$02= 6,87$6,7 6 352*5$02= 6,87$6,7 6 1.x verzió Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika RT. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (36-1)-369-7575 Fax: (36-1)-369-8585 E-mail:nivelco@nivelco.com http://www.nivelco.com 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan Book 3 szkenner használatát.

Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan Book 3 szkenner használatát. Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan Book 3 szkenner használatát. A szkennerhez a Readiris Pro 12, és IRIScan Direct (csak Windows) szoftveralkalmazások tartoznak. A vonatkozó Gyorsismertető

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Szoftver használati útmutató

Szoftver használati útmutató Szoftver használati útmutató Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN Vonatkozó modellek Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik. DCP-1510(E)/1511/1512(E) MFC-1810(E)/1811/1815

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, 2000, Me, and 98SE Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy 98SE, 500MHz-es

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

Disk Station. DS109j,DS109, DS109+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station. DS109j,DS109, DS109+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS109j,DS109, DS109+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából

Részletesebben

Bluetooth. A Bluetooth kommunikációs adapter beállítása. Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszerre. Felhasználói kézikönyv

Bluetooth. A Bluetooth kommunikációs adapter beállítása. Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszerre. Felhasználói kézikönyv A kommunikációs adapter beállítása Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszerre Felhasználói kézikönyv Használat előtt kérjük, alaposan olvassa el ezt az útmutatót 2 Tartalomjegyzék 1. A kommunikációs

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat

PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat C. átdolgozás 2011. február 3. Áttekintés Ez a dokumentum a PolyVision illesztőprogram 2.2. változatára vonatkozó kibocsátási megjegyzéseket

Részletesebben

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Gyors telepítési útmutató

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Gyors telepítési útmutató Disk Station DS209j, DS209, DS209+, DS209+II Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás

Részletesebben

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96 7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy h]hphowhwpvlxwdvtwiv.ldgyiq\ 08/198/96 +8 C U L U L ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN )HOWpWOHQ OYHJ\HILJ\HOHPEHD]DOiEELEL]WRQViJLWXGQLYDOyNDW ÈUDP WpVYHV]pO\H SOIHV] OWVpJDODWWLPXQNDYpJ]pVNRU

Részletesebben

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken Protection Service for Business Az első lépések Windows-számítógépeken Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Támogatott operációs rendszerek Microsoft Windows 7, Windows 8 és Vista Windows-munkaállomások

Részletesebben