ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K Oldal 42. Törvény a halállományról, a halászatról és az akvakultúráról szóló 192/2001. V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról Dekrétum a halállományról, a halászatról és az akvakultúráról szóló 192/2001. V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHWMyYiKDJ\yW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O ± 7 UYpQ\ D % QWHW 7 UYpQ\N Q\Y pv HJ\HV különtörvények rendelkezéseinek PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O D ILDWDONRU~DN QHPL YLVV]DpOpVVHO V]HPEHQL ROWDOPD]iVD FpOMiEyO WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról ± 'HNUpWXP D % QWHW 7 UYpQ\N Q\Y pv HJ\HV különtörvények rendelkezéseinek PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O D ILDWDONRU~DN QHPL YLVV]DpOpVVHO V]HPEHQL ROWDOPD]iVD FpOMiEyO WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW MyYiKDJ\yW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O Törvény a páciens jogairól ±'HNUpWXPDSiFLHQVMRJDLUyOV]yOyW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O 8

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 37/2003. szám. T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +È= A SZENÁTUS T Ö R V É N Y a halállományról, a halászatról és az akvakultúráról szóló 192/2001. számú törvény módosításáról pvnlhjpv]twpvpu OWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO x) Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. Egyetlen szakasz. Jóváhagyja a halállományról, a halászatról és az akvakultúráról szóló 192/2001. számú törvény módosításáról és NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~D0RQLWRUXO2ILFLDOal României I. Részének M~QLXV L V]iPiEDQ N ]]pwhww M~QLXV L V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW xx), a N YHWNH] PyGRVtWiVRNNDOpVNLHJpV]tWpVHNNHO 1. $],V]DNDV]SRQWMiQiODV]DNDV]EHNH]GpVpQHNV] YHJHDN YHWNH] OHV] (2) A Halállományügykezelési Országos Társaság adminisztratív székhelye Bukarest municípiumban van. 2. $],V]DNDV]SRQWMiQiODV]DNDV]EHNH]GpVHKSRQWMiQDNV] YHJHDN YHWNH] OHV] ÄK D WDYDN PRFVDUDN YDJ\ D] iuwhu OHWHN VV]HN W FVDWRUQiLQDN pv HOiJD]iVDLQDN NHUtWpVVHO YDJ\ bármely halászszerszámmal való, elzárása, eltömése, begátolása, illetve megnyitása az állami adminisztrátorok engedélye nélkül; 3. $],V]DNDV]SRQWMiQiODV]DNDV]EHNH]GpVHDSRQWMiQDNV] YHJHDN YHWNH] OHV] a) villanyárammal való halászat a tudományos célból végzett kivételével, a robbanóanyagokkal, PpUJH] DQ\DJRNNDO YDJ\ EiUPHO\ NiEtWyV]HUUHO HJ\IRQDW~ KiOyYDO ] WW KDOiV]DW D] pmv]dnd IRO\DPiQ KiOyYDO ] WWHQJHGpO\H]HWOHQKDOiV]DW (]W D W UYpQ\W D.pSYLVHO Ki] D november 26-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw VIOREL HREBENCIUC $.e39,6(/ +È=(/1g.(KHO\HWW Ezt a törvényt a Szenátus a december 16-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. szakasza EHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw 1,&2/$(9 & 52,8 A SZENÁTUS ELNÖKE Bukarest, január szám. D E K R É T U M a halállományról, a halászatról és az akvakultúráról szóló 192/2001. számú törvény PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHW jóváhagyó törvény NLKLUGHWpVpU O x) Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, Románia Elnöke d e k r e t á l j a: Egyetlen szakasz. Kihirdetjük a halállományról, a halászatról és az akvakultúráról szóló 192/2001. számú törvény módosításáról és NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHWMyYi x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének január 29-i 51. számában. xx) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönye augusztus 30-i 160. számában.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 37/2003. szám. 3 hagyó törvényt és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. Bukarest, január szám. ION ILIESCU ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +È= A SZENÁTUS T Ö R V É N Y D% QWHW 7 UYpQ\N Q\YpVHJ\HVN O QW UYpQ\HNUHQGHONH]pVHLQHNPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O a fiatalkorúak nemi visszaéléssel szembeni oltalmazása céljából tárgyú 143/2002. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO x) Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. EJ\HWOHQV]DNDV]±-yYiKDJ\MDD% QWHW 7 UYpQ\N Q\YpVHJ\HVkülöntörvények rendelkezéseinek PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O D ILDWDONRU~DN QHPL YLVV]DpOpVVHO V]HPEHQL ROWDOPD]iVD céljából tárgyú, a Monitorul Oficial al României I. Részének november 5-i 804. számában közzétett október 24-i V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHW xx). (]W D W UYpQ\W D.pSYLVHO Ki] D november 26-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw VIOREL HREBENCIUC $.e39,6(/ +È=(/1g.(KHO\HWW Ezt a törvényt a Szenátus a december 16-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. szakasza EHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw 1,&2/$(9 & 52,8 A SZENÁTUS ELNÖKE Bukarest, január szám. D E K R É T U M D% QWHW 7 UYpQ\N Q\YpVHJ\HVN O QW UYpQ\HNUHQGHONH]pVHLQHNPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OD ILDWDONRU~DNQHPLYLVV]DpOpVVHOV]HPEHQLROWDOPD]iVDFpOMiEyOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHWMyYiKDJ\yW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O x) Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, Románia Elnöke d e k r e t á l j a: (J\HWOHQV]DNDV]±.LKLUGHWM ND% QWHW 7 UYpQ\N Q\YpVHJ\HVkülöntörvények rendelkezéseinek PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O D ILDWDONRU~DN QHPL YLVV]DpOpVVHO V]HPEHQL ROWDOPD]iVD céljából tárgyú V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW MyYiKDJ\y W UYpQ\W pv HOUHQGHOM N N ]]pwpwhopw 5RPiQLD Hivatalos Közlönyének I. Részében. ION ILIESCU Bukarest, január szám. x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének január 29-i 51. számában. xx) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönye december 6-i 232. számában.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 37/2003. szám. ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +È= A SZENÁTUS T Ö R V É N Y a páciens jogairól x) Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. szakasz. A jelen törvény értelmében: a) páciens DODWW D] HJpV]VpJ J\L V]ROJiOWDWiVRNDW LJpQ\EHYHY HJpV]VpJHV YDJ\ EHWHJ V]HPpO\ puwhqg b) diszkrimináció alatt a hasonló helyzetben található személyek közötti, fajra, nemre, életkorra, etnikai hovatartozásra, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vallásra, politikai opcióra vagy személyes HOOHQV]HQYUHDODSXOyPHJN O QE ]WHWpVpUWHQG c) egészségügyi gondozás alatt az orvosi szolgáltatások, a kommunitáris szolgáltatások és az orvosi DNWXVVDO VV]HI JJ V]ROJiOWDWiVRNpUWHQG N d) orvosi beavatkozásdodwweiupho\phjho ] GLDJQRV]WL]iOiVJ\yJ\NH]HOpVYDJ\ UHKDELOLWiFLy FpO~ vizsgálat, kezelés vagy más orvosi DNWXVpUWHQG e) YpJV JRQGR]iV alatt a valamely páciensnek a rendelkezésre álló kezelési eszközökkel akkor Q\~MWRWW JRQGR]iV puwhqg DPLNRU W EEp QLQFV OHKHW VpJ D EHWHJVpJL ioodsrw VRUVV]HU SURJQy]LViQDN megjavulására, valamint az elhalálozás közeledtekor nyújtott gondozás. 2. szakasz. $ SiFLHQVHNQHN MRJXN YDQ D WiUVDGDORP UHQGHONH]pVpUH iooy OHJMREE PLQ VpJ RUYRVL JRQGR]iVUDDKXPiQSpQ] J\LpVDQ\DJLHU IRUUiVRNQDNPHJIHOHO HQ 3. szakasz. A páciensnek joga van arra, hogy személyének kijáró tiszteletben részesítsék, PLQGHQQHP GLV]NULPLQiFLyQpON O II. FEJEZET A páciens joga az orvosi információhoz 4. szakasz. A páciensnek joga van arra, hogy tájékoztassák a rendelkezésre álló orvosi szolgáltatásokról és azok igénybevételének módozatáról. 5. szakasz. (1) A páciensnek joga van arra, hogy tájékoztassák az egészségügyi szolgáltatásnyújtók azonosságáról és szakmai státusáról. (2) A beutalt páciensnek joga van arra, hogy tájékoztassák azon szabályokról és szokásokról, DPHO\HNHWEHNHOOWDUWDQLDDNyUKi]LNH]HOpVHLG WDUWDPDDODWW 6. szakasz. A páciensnek joga van arra, hogy tájékoztassák egészségi állapotáról, a javasolt orvosi beavatkozásokról, minden egyes eljárás potenciális kockázatairól, a javasolt eljárások alternatíváiról, a kezelés el nem végzését és az orvosi ajánlások be nem tartását is ideértve, valamint a diagnózisra és prognózisra vonatkozó adatokról. 7. szakasz. A páciensnek joga van eldönteni, óhajt-e tájékoztatást, ha az orvos által bemutatott információk szenvedést okoznának neki. V]DNDV] ± $] LQIRUPiFLyN WLV]WHOHWWHOMHV pv YLOiJRV Q\HOYH]HWWHO N ]OHQG N D SiFLHQVVHO D szakterminológia minimálisra szorításával; amennyiben a páciens nem ismeri a román nyelvet, az LQIRUPiFLyN DQ\DQ\HOYpQ N ]OHQG N LOOHWYH D] iowdod LVPHUW Q\HOYHQ YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ PiV NRPPXQLNiFLyVHV]N ]NHUHVHQG x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének január 29-i 51. számában.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 37/2003. szám szakasz. A páciens jogosult kifejezetten kérni, hogy ne tájékoztassák, és hogy egy általa kiválasztott más személyt tájékoztassanak helyette. 10. szakasz. A páciens rokonai és barátai tájékoztathatók a vizsgálatok alakulásáról, a diagnózisról pvdnh]hopvu ODSiFLHQVEHOHHJ\H]pVpYHO 11. szakasz. A páciensnek joga van más orvosi véleményt is kérni és elnyerni. 12. szakasz. A páciensnek joga van a kórházból való kiutalásakor írásos összefoglalást kérni és NDSQLD]HOYpJ]HWW YL]VJiODWRNUyO D GLDJQy]LVUyODNyUKi]LEHXWDOiVLG WDUWDPDDODWWQ\~MWRWWNH]HOpVU O pv gondozásról. III. FEJEZET A páciens beleegyezése az orvosi beavatkozásba 13. szakasz. A páciensnek joga van valamely orvosi beavatkozást elutasítani vagy leállítani, írásban YiOODOYDDIHOHO VVpJHWG QWpVppUWD]RUYRVLDNWXVHOXWDVtWiViQDNYDJ\OHiOOtWiViQDNN YHWNH]PpQ\HLWPHJNHOO magyarázni a páciensnek. V]DNDV] ± $PHQQ\LEHQ D SiFLHQVQHN QLQFV OHKHW VpJH DNDUDWiW NLIHMH]QL GH V UJ V RUYRVL beavatkozás szükséges, az orvosi személyzetnek joga van a páciens beleegyezésére következtetni annak YDODPHO\HO ]HWHVDNDUDWQ\LOYiQtWiViEyO 15. szakasz. Amennyiben a SiFLHQV V UJ V RUYRVL EHDYDWNR]iVEDQ UpV]HVtWHQG W UYpQ\HV NpSYLVHO MpQHNEHOHHJ\H]pVHPiUQHPV] NVpJHV V]DNDV] ± $PHQQ\LEHQ NLNpULN W UYpQ\HV NpSYLVHO MpQHN EHOHHJ\H]pVpW D SiFLHQV IHOIRJyNpSHVVpJHQ\~MWRWWDOHKHW VpJHLKH]PpUWHQEHYRQDQGyDG QWpVKR]DWDOLIRO\DPDWED 17. szakasz. (1) Amennyiben az orvosi szolgáltatásnyújtók úgy vélik, hogy a beavatkozás a páciens pughnhlw V]ROJiOMD DQQDN W UYpQ\HV NpSYLVHO MH SHGLJ PHJWDJDGMD EHOHHJ\H]pVpW D G QWpVKR]DWDO V]DNPDL G QW EL]RWWViJUDKiUtWDQGy (2) $V]DNPDLG QW EL]RWWViJKiURPRUYRVEyOiOODNyUKi]EDXWDOWSiFLHQVHNHVHWpEHQpVNpWRUYRVEyO a járóbetegek esetében. 18. szakasz. $ SiFLHQV EHOHHJ\H]pVH N WHOH] D WHVWpE O V]iUPD]y D]RQ VV]HV ELROyJLDL WHUPpN J\ MWpVH PHJ U]pVH KDV]QiODWD WHNLQWHWpEHQ DPHO\ D GLDJQy]LV YDJ\ D] iowdod HOIRJDGRWW NH]HOpV megállapításának célját szolgálja. 19. szakasz. $ SiFLHQV EHOHHJ\H]pVH N WHOH] D NyUKi]L RUYRVL RNWDWiVEDQ pv D WXGRPiQ\RV NXWDWiVEDQ YDOy UpV]YpWHOH HVHWpEHQ 7XGRPiQ\RV NXWDWiVL FpORNUD QHP YHKHW N LJpQ\EH D] DNDUDWXN NLIHMH]pVpUHNpSWHOHQV]HPpO\HNNLYpYHDW UYpQ\HVNpSYLVHO Q\~MWRWWDEHOHHJ\H]pVHVHWpWpVKDDNXWDWiVD páciens érdekeit is szolgálja. 20. szakasz. $ SiFLHQV EHOHHJ\H]pVH QpON O QHP IpQ\NpSH]KHW YDJ\ILOPH]KHW YDODPHO\ egészségügyi egység keretében, azon esetek kivételével, amikor a képek a diagnózishoz vagy a kezeléshez és valamely orvosi vétkesség gyanújának elkerüléséhez szükségesek. IV. FEJEZET A páciens joga az információk bizalmasságához és a magánélethez 21. szakasz. A páciens állapotára, a vizsgálatok eredményeire, a diagnózisra, a prognózisra, a kezelésre vonatkozó információk, valamint a személyes adatok bizalmasak, a páciens elhalálozása után is. 22. szakasz. A bizalmas információk csakis a páciens explicit beleegyezésének feltételével tárhatók fel, vagy a törvény kifejezett kérésére. 23. szakasz. AmenQ\LEHQD]LQIRUPiFLyNDSiFLHQVNH]HOpVpEHQUpV]WYHY PiVHQJHGpO\H]HWWRUYRVL V]ROJiOWDWiVQ\~MWyNV]iPiUDV] NVpJHVHNDEHOHHJ\H]pVPHJDGiVDW EEpQHPN WHOH] 24. szakasz. A páciens hozzáférhet személyes orvosi adataihoz.

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 37/2003. szám. 25. szakasz. (1) A páciens magán- és családi életébe való bármely beavatkozás tiltott, azon esetek kivételével, amikor a beavatkozás pozitívan befolyásolja a diagnózist, a kezelést vagy a gondozást, és csakis a páciens beleegyezésével..lypwhoqhn WHNLQWHQG N D]RN D] HVHWHN amikor a páciens veszélyt képez önmaga vagy a közegészség számára. V. FEJEZET A páciens jogai a szaporodás területén V]DNDV]±$PHQQ\LEHQDWHUKHVVpJD]DQ\DpOHWpWIHQ\HJHW V~O\RVpVD]RQQDOLNRFNi]DWWpQ\H] W NpSH]DQ pohwkh]ydoymrjdmxwpuypq\uh 27. szakasz. A páciensnek diszkriminációmentesen joga van a normális nemi élethez és az egészséges szaporodáshoz szükséges információkhoz, neveléshez és szolgáltatásokhoz. 28. szakasz. (1) $Q J\HUPHNV] OpVUHYDJ\QHPV] OpVUHYRQDWNR]yG QWpVKR]DWDOLMRJDJDUDQWiOW a 26. szakaszban említett eset kivételével. (2) A páciensnek joga van arra, hogy az egészségügyi szolgáltatások révén kiválassza az egészséges szaporodásra vonatkozó legbiztosabb módszereket. (3) Bármely páciensnek joga van hatékony és kockázatmentes családtervezési módszerekre. VI. FEJEZET A páciens orvosi kezeléshez és gondozáshoz való joga 29. szakasz. (1) Amennyiben korlátozott számban rendelkezésre álló bizonyos kezeléstípusok tekintetében a szolgáltatók kötelesek a páciensek kiválogatásához folyamodni, a kiválogatás csakis orvosi NULWpULXPRNDODSMiQYpJ]HQG (2) A páciensek bizonyos kezeléstípusokra való kiválogatására vonatkozó kritériumok az EgészségpV&VDOiG J\L0LQLV]WpULXPiOWDOGROJR]DQGyNNLDMHOHQW UYpQ\KDWiO\EDOpSpVHLG SRQWMiWyOV]iPtWRWW QDSRVKDWiULG QEHO OpVDN ] QVpJWXGRPiViUDKR]DQGyN 30. szakasz. (1) $SiFLHQVFVDNLVDNNRUYHWKHW DOiRUYRVLEHDYDWNR]iVQDNKDOpWH]QHNDV] NVpJHV ellátmányozási feltételek és akkreditált személyzet. $] EHNH]GpV HO tuivdl DOyO NLYpWHOH]HWWHN D] H[WUpP KHO\]HWHNEHQ EHN YHWNH]HWW V UJ VVpJL esetek. 31. szakasz. $SiFLHQVYpJV JRQGR]iVUDMRJRVXOWKRJ\PpOWyViJWHOMHVHQKDOKDVVRQPHJ 32. szakasz. A páciens a család, a barátok támogatásában, lelki és anyagi támaszban és tanácsokban UpV]HV OKHWD]RUYRVLJRQGR]iVHJpV]IRO\DPiQ$SiFLHQVNpUpVpUHDOHKHW VpJHNKH]PpUWHQDFVDOiGLKR] PLQpON ]HOHEEiOOyJRQGR]iVLpVNH]HOpVLN UQ\H]HWWHUHPWHQG 33. szakasz. A beutalt páciens jogosult a kórházon kívüli valamely akkreditált orvos nyújtotta orvosi szolgáltatásra is. V]DNDV]±$]HJpV]VpJ J\LHJ\VpJHNEHQWHYpNHQ\NHG RUYRVLYDJ\QHPRUYRVLV]HPpO\]HW nem jogosult a pácienst semmiféle nyomásnak alávetni abból a célból, hogy olyan megjutalmazási PyGR]DWRNUD EtUMD Ui D]W DPHO\HN HOWpUQHN D] LOOHW HJ\VpJ NHUHWpEHQ DONDOPD]DQGy W UYpQ\HV IL]HWpVL V]DEiO\R]iVRNNDOHO tuwdnwyo (2) A páciens a törvény betartásával ajánlhat pótlólagos fizetést vagy adományokat az alkalmazottaknak vagy a gondozása színhelyéül szolgáló egységnek. 35. szakasz. (1) A páciens az egészségi állapotának javulásáig vagy meggyógyulásáig jogosult folyamatos orvosi gondozásra. (2) Az orvosok, középfokú káderek és a többi képzett személyzet nyújtotta gondozás folyamatossága D N O QE ] Q\LOYiQRV pv QHP Q\LOYiQRV NyUKi]L pv járóbeteg-, szakorvosi vagy általános egészségügyi HJ\VpJHNN ] WWLHJ\ WWP N GpVpVSDUWQHUVpJUpYpQEL]WRVtWDQGy$NyUKi]EyOYDOyNLXWDOiVXWiQDSiFLHQVHN a rendelkezésre álló kommunitáris szolgáltatásokra jogosultak.

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 37/2003. szám szakasz. $ SiFLHQV ioodqgy SURJUDP~ V UJ VVpJL gyógyellátásra, fogorvosi ellátásra és gyógyszerellátásra jogosult. VII. FEJEZET Büntetések 37. szakasz. A páciensekre vonatkozó adatok és az orvosi aktus bizalmas jellegének, valamint a páciens jelen törvénnyel megállapított többi jogának az orvosi-egészségügyi személyzet általi be nem tartása D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ IHJ\HOPL NLKiJiVL YDJ\ E QWHW MRJL IHOHO VVpJHW YRQ PDJD XWiQ D W UYpQ\HV HO tuivrnqdnphjihoho HQ VIII. FEJEZET Átmeneti és záró rendelkezések 38. szakasz. (1) Az egészségügyi hatóságok évente jelentést tesznek közzé a páciens jogainak EHWDUWiViUyO PHO\QHN NHUHWpEHQ VV]HKDVRQOtWMiN D] RUV]iJ N O QE ] YH]HWHLEHQ IHQQiOOy KHO\]HWHW YDODPLQWDOpWH] KHO\]HWHWHJ\RSWLPiOLVVDO $] RUYRVL V]ROJiOWDWiVRN YpJ] L N WHOHVHN OiWKDWy KHO\HQ NLI JJHV]WHQL D W UYpQ\ DONDOPD]iVL V]DEiO\DLQDNPHJIHOHO VDMiWVWDQGDUGMDLNDW (3) $MHOHQW UYpQ\KDWiO\EDOpSpVHLG SRQWMiWyOV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHO OD](JpV]VpJpV &VDOiG J\L 0LQLV]WpULXP NLGROJR]]D D] DONDOPD]iViUD YRQDWNR]y V]DEiO\RNDW DPHO\HN N ]]pwhhqg N Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. 39. szakasz. A jelen törvény a Monitorul Oficial al României I. Részében való közzététele LG SRQWMiWyOV]iPtWRWWQDSOHWHOWpYHOOpSKDWiO\ED 40. szakasz. $ MHOHQ W UYpQ\ KDWiO\ED OpSpVpQHN LG SRQWMiEDQ KDWiO\iW YHV]WL D ODNRVViJ egészségvédelmének biztosításáról szóló, a Hivatalos Közlöny I. Részének július 10-i 54. számában közzétett 3/1978. számú törvény 78., 108. és 124. szakasza, valamint bármely ellentétes rendelkezés. Ezt a törvényt a Szenátus a december 19-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw 1,&2/$(9 & 52,8 A SZENÁTUS ELNÖKE (]WDW UYpQ\WD.pSYLVHO Ki]Ddecember 19-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw VIOREL HREBENCIUC $.e39,6(/ +È=(/1g.(KHO\HWW Bukarest, január szám.

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 37/2003. szám. D E K R É T U M a páciens jogairól szóló törvény NLKLUGHWpVpU O x) Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, Románia Elnöke d e k r e t á l j a: Egyetlen szakasz. Kihirdetjük a páciens jogairól szóló törvényt és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. ION ILIESCU Bukarest, január szám. x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének január 29-i 51. számában. MEGJEGYZÉS: A jelen szám a Monitorul Oficial al României I. Részének évi 51. számából tartalmaz NLYRQDWRNDWeUWHOPH]pVWHNLQWHWpEHQMRJLKDWiO\DFVDNDURPiQQ\HOY V] YHJQHNYDQ KIADÓ: ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +È= Regia $XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, %XFXUHúWL cont nr /ROL Banca &RPHUFLDO 5RPkQ 6A. - Sucursala Unirea %XFXUHúWL úlnr Trezoreria sector 5, %XFXUHúWLalocat numai persoanelor juridice bugetare). Adresa pentru publicitate : Centrul pentru UHOD LLcu publicul, %XFXUHúWL ùrvhdxdpanduri nr.1, bl. P 33, parter, sectorul 5, telefon , , tel/fax Tiparul : Regia $XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO WHO.65.52, /2178 úl Internet: Románia Hivatalos Közlönye 37/2003. számának terjedelme 8 oldal. Ára lej ISSN

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174. (XVIII) évfolyam 146. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. november 23., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 262. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. december 16., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII.) évfolyam 79. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. április 11., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 119. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. május 31., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 141. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. június 29., szerda ÉS MÁS AKTUSOK T A R T

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 93. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. december 21., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 8. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. január 23., kedd ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 43. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. június 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII) évfolyam 148. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. december 22., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 176. (XX) évfolyam 51. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2008. június 30., hétfő ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 177. (XXI) évfolyam 119. szám Szám 117. Törvény a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 176. (XX) évfolyam 33. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2008. május 15., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 79. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. április 6., szerda ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK Szám

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 94. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. április 27., szerda ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 176. (XX) évfolyam 91. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, EGYEDI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2008. december 3., szerda

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 172.(XVI) évfolyam 246. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2004. december 31., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 42. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. június 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 177. (XXI) évfolyam 57. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, ELNÖKI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2009. június 4., csütörtök

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

VII.A. Oszthatóság, maradékos osztás Megoldások

VII.A. Oszthatóság, maradékos osztás Megoldások VIIA Oszthatóság, maradékos osztás Megoldások 11 Igen, mert a 4x = 8 egyenlet megoldható a természetes számok halmazában: x = 2 12 Nem, mert a 4x = 10 egyenlet nem oldható meg a természetes számok halmazában

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 I. cím: Általános elvek... 2 1. szakasz A román állam... 2 II. cím: Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek... 3 I. fejezet: Közös rendelkezések... 3 II. fejezet: Az alapvető

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

.RQILJXUiFLy. 9HU]Ly('6 6$.

.RQILJXUiFLy. 9HU]Ly('6 6$. 92/87$1..RQILJXUiFLy 9HU]Ly('6 6$. BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax 301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de %HYH]HWpV, 7DUWDORPMHJ\]pN 7DUWDORP

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben